Energibesparingstips för lokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibesparingstips för lokaler"

Transkript

1 Energibesparingstips för lokaler

2 Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen

3 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst och fastighetsägaren för bättre resultat 4 Stora skillnader i energianvändning från kontor till kontor 5 Uppföljning av energiförbrukning 5 Nattvandring 5 LCC är viktigt i en upphandling 5 Miljöarbete värderas av omvärlden 5 Energiledning ger ordning och reda 6 Hur ska man kartlägga och planera energieffektiviseringsåtgärder? 6 Belysning 7 Vad kan man göra? 7 Tänk på följande när du köper ny belysning 8 Kontorsutrustning 9 Energimärkning 9 Energisparlägen 9 Energieffektiva grenkontakter 9 Ventilation 10 Uppmärksamma: 10 Frågor att ta upp angående ventilationen 10 Tips på energibesparande åtgärder på ventilation 11 Vanliga driftåtgärder 12 Skärma av solen 13 Förslag på åtgärder 13 Värme och varmvatten 14 Vad kan man göra? 14 Det här kan du göra tillsammans med fastighetsägaren 14 Klimatskal 15 Täta dörrar och fönster är A och O 15 Tilläggsisolera fasaden och vinden 15 Komfortkyla 16 Vad kan man göra? 16 Vitvaror 18 Diskning 18 Pumpar 19 Vid köp 19 Tryckluft 20 Handverktyg 20 Kylning 20 Renblåsning 20 Länksamling 21

4 Övergripande Energibesparingstipsen i den här broschyren bygger till stor del på de tips som finns att hämta på EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagens hemsida. För mer information se, Kartlägg och energieffektivisera Det finns flera vägar att gå för att minska sina energikostnader och företagets miljöpåverkan. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att allt inte behöver göras på en gång och att det inte är nödvändigt med någon expertkompetens för att påverka sin förbrukning i positiv riktning. Att ta ett steg i taget för att på så sätt kontinuerligt sänka sin förbrukning är en bra start. Ett exempel kan vara att se över belysningen i lokalen. Har belysningen inte bytts på åtskilliga år kan besparingar nås genom ett utbyte. Viktigt är även att inte stirra sig blind på vad ett föremål kostar vid inköp utan tänka ur ett helhetsperspektiv och även se till driftkostnaderna. En produkt som vid inköp kostar mer men har en lägre driftskostnad kan till exempel vara mer lönsam i längden än en med lägre inköpspris. Detta är applicerbart på exempelvis skrivare och kopiatorer. Ventilation är ett annat exempel på utrustning som man har mycket att vinna på att se över, är den felinställd förbrukar den inte sällan onödigt mycket energi. Fler och mer ingående tips på hur du kan spara energi får du i avsnitten som följer. ÖVRIGA APPARATER 8 % DIVERSE OSPECIFICERAT 7 % Fläktar 18 % DATAHALL & SERVER 11 % KYLMASKINER 10 % PC 15 % ÖVRIG FASTIGHETSEL 9 % BELYSNING 22 % Figur 1. Så här ser energiförbrukningen ut i en genomsnittlig svensk kommersiell lokal, elvärme exkluderad. (Siffrorna hämtade från Förbättrad energistatistik för lokaler- Stegvis STIL Rapport för år 1) Kommunikation mellan hyresgäst och fastighetsägaren för bättre resultat Både fastighetsägaren och hyresgästen påverkar den totala energiförbrukningen. Ofta väljer fastighetsägaren ventilationssystem medan hyresgästen ofta står för belysning 4

5 och kontorsutrustning. För att minska den totala energianvändningen är det därför nödvändigt att det finns en dialog mellan parterna. Om inte, finns det en risk att möjligheterna för besparingar faller mellan stolarna. Notera att en del av exemplen på åtgärder som följer är det oklart om det är hyresgästen eller fastighetsägaren ansvar att genomföra dem och de bör därför diskuteras tillsammans med respektive förvaltare och kundvärd. Stora skillnader i energianvändning från kontor till kontor Andelen verksamhetsel, el för drift av ventilation, belysning, kontorsutrustning med mera, har ökat de senaste decennierna och ett normalkontor förbrukar i dag ungefär lika stora delar för uppvärmning och varmvatten som för verksamhetsel. Det är dock stor skillnad på olika kontor, men spridningen på förbrukningarna visar på att det finns stora energibesparingar att göra. I en undersökning av Energimyndigheten analyserades elanvändningen i 123 kontorsfastigheter och visade att elanvändningen var fyra gånger högre per kvadratmeter i det sämsta jämfört med det bästa kontoret. Mer om vilken kontorstyp du sitter i hittar du i energideklarationen. Uppföljning av energiförbrukning På Briggen erbjuder vi oss alltid att följa upp våra kunders energiförbrukning och om intresse finns lämnar vi också en utvärdering av förbrukningen. Nattvandring Många blir förvånade över hur mycket energi som förbrukas nattetid. Det kan vara datorer och belysning som står på, fläktar som går för fullt och så vidare. Ett viktigt steg mot en snålare förbrukning kan därför vara att göra en nattvandring för att se vad som är igång i onödan utanför ordinarie arbetstider. LCC är viktigt i en upphandling Ett viktigt verktyg i en upphandling av en vara är beräkning av livscykelkostnaderna (LCC). I en livscykelkalkyl summeras investeringskostnader för en produkt med beräknat nuvärde av energi- och underhållskostnaderna under utrustningens livslängd. Med en LCC-kalkyl får man därför fram en mer komplett kostnadsbild vid jämförelse av olika offerter. Ett enkelt och talande exempel som många kan referera till är bilköp. Bil A kostar kronor och förbrukar 2 liter bränsle per mil, Bil B kostar kronor, men förbrukar enbart 0,5 liter bränsle per mil, för övrigt är bilarna lika. Här är det uppenbart vilken av bilarna som är att föredra ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Miljöarbete värderas av omvärlden Miljöfrågor tar allt större utrymme för företag och organisationer och miljöarbete blir allt viktigare. Företag tittar på andra företag, jämför och väljer ofta ett miljövänligt alternativ om det finns tillgängligt. Därmed är miljöarbete en investering som betalar sig på mer än ett sätt. 5

6 Energiledning ger ordning och reda Arbete med energifrågor är viktigt. Genom att arbeta fram ett system för energiledning i företaget erhålls en kontinuitet och på så sätt förbättras arbetet med energifrågor succesivt. Det finns en svensk standard för energiledning SS Denna standard är mycket lik ISO som är dagens standard för miljöledningssystem. Mer information finns att hämta hos Energimyndigheten. Hur ska man kartlägga och planera energieffektiviseringsåtgärder? När? Inköp/Ändring Ändring/Nytt Förberedelse Nu Nästa gång (när produkten behöver bytas) Senare Släck Stäng (på natten) Aktivera sparfunktioner (i elektronik) Byta till energisnålare (ljuskällor mm) Vad skall göras vid ombyggnad, tillbyggnad, flytt etc. Skapa driftstatistik Informera/utbilda personal Kolla var det kan köpas/ finnas den snålare utrustningen (leverantörer) Hur förbereds en genomgripande förändring (behov av konsulter, partners) Utbilda Gör plan för produktbyten Märk utrustning som ska förändras vid byte Samordna inköp och upphandling Källa: EEF, Energi EffektiviseringsFöretagen 6

7 Belysning Kostnaderna för belysning är ofta onödigt dyra och det finns normalt många snabba energibesparande åtgärder att överväga. Kanske är det dags att byta och modernisera din belysning? Tecken på att belysningsanläggningen är föråldrad är exempelvis: Anläggningen är äldre än 10 år Armaturer utan reflektor Att armaturerna inte har högfrekvensdrift (finns det en glimtändare i armaturen är den inte högfrekvensdriven) Hög installerad effekt per kvadratmeter, mer om detta nedan. Kontakta gärna en kundvärd, förvaltare eller belysningskonsult om din anläggning behöver förnyas. Vad kan man göra? Släck alltid glödlampor och halogenlampor när de inte behövs. En 100 Watt belysningseffekt som är tänd 2000 timmar i onödan per år motsvara 200 kwh, eller ca 200 kronor. Många sådana lampor ger onödigt stora kostnader. Byt ut dina gamla lampor till lågenergilampor där det är möjligt. Lågenergilampor finns i flertalet olika format och passar i de flesta armaturer och lampskärmar. Släck bara lysrör och lågenergilampor om du är borta i mer än tio minuter. Lysrör och lågenergilampor drar inte massor av energi när de tänds, men livslängden blir något kortare om man tänder och släcker väldigt ofta. När du köper en ny skrivbordsarmatur, köp en med kompaktlysrör eller lysdioder. Om det är så att belysningen ofta är tänd men att ingen vistas i rummet, eller dagsljuset är tillräckligt under stora delar av dagen, kan det vara bra att installera utrustning som automatiskt styr ljuset. Det kan spara mellan %. Ta kontakt med en kundvärd eller belysningskonsult. Ett nyckeltal som mäter installerad effekt per kvadratmeter anger hur energieffektiv en belysningsanläggning är. Räkna ut installerad effekt per kvadratmeter (watt/kvm) genom att lägga ihop effekten för alla ljuskällor i ett rum och dividera med golvytan. Installerad effekt per kvadratmeter W/kvm Vanligt idag Energieffektivt Arbetsplatser, kontorsrum 20 < 7 Korridorer, biutrymmen 10 < 5 Källa: Energimyndigheten Om du har hög installerad effekt per kvadratmeter kan det vara tid att byta ut den gamla belysningsanläggningen. Diskutera detta med en belysningskonsult. Är anläggningen äldre än 10 år är det troligen lönsamt att byta ut den. Det finns idag många olika belysningssystem med dagljus- och närvarostyrning, vilket drastiskt drar ner energiförbrukningen i lokalen. 7

8 Tänk på följande när du köper ny belysning Ställ krav på installerad effekt per kvadratmeter. Anpassa belysningen efter behov. Tänk på att tydligt beskriva hur lokalerna är menade att användas detta underlättar belysningskonsultens arbete med att anpassa belysningen efter behov. Närvarodetektorer kan vara mycket användbara för att med automatik tända och släcka belysningen. Ställ krav på reglering. Det finns många bra system för att reglera och styra belysningen. För att reglera ljusrör krävs armaturer med reglerbara driftdon. Om det finns mycket dagsljus i lokalen kan det vara bra att reglera belysningen efter dagljusdrifttillskottet. Anlita en belysningsexpert. Tänk även på att ljusa rum kräver lägre effekt. Välj helst inte för mörka färger på tak, väggar och golv. De mörka färgerna absorberar ljuset vilket gör att detta måste kompenseras med högre belysningseffekt. 8

9 Kontorsutrustning Förutom att påverka energiförbrukningen påverkar kontorsutrustningen även kylbehovet. Kontorsutrustning minskar behovet av komfortkyla då den tillför för mycket värme. Energimärkning Ställ alltid krav på låg energiförbrukning vid inköp av ny utrustning till lokalen. För datorer och annan kontorsutrustning finns olika energimärkningar. Exempel på energimärkningar är Svanen, Energy Star och TCO. Se även upp med att köpa större datorskärm än du behöver. En 22-tums skärm ökar elanvändningen med 40 procent jämfört med en 19-tums skärm. Energisparlägen Kontorsutrustning såsom datorer har ofta olika energisparlägen som kan aktiveras. Att skärmsläckaren startar betyder inte att datorn brukar mindre el. Det är därför viktigt att se över sina inställningar. Använd viloläge eller vänteläge, där viloläget är att föredra då det förbrukar minst el. Det finns ofta även möjlighet att ställa in i systemet så att datorn stänger ner efter en viss tid och intar viloläge. Det finns också inställningar som stänger av både hårddisk och skärm helt. Även övrig utrustning såsom kopiatorer och annat har ofta energisparlägen som går att koppla in. Kontakta din datoradministratör för mer information. Energieffektiva grenkontakter Använd en grenkontakt som stänger av all kringutrustning till datorn när den inte används. Poängen är att spara el som annars används av skärmar, skrivare med mera, även om datorn inte är påslagen. 9

10 Ventilation Att själv påverka ventilationen som hyresgäst är ofta svårt. Men upplever man att något verkar felaktigt ska man givetvis vända sig till kundvärden eller förvaltaren, alternativt ta hjälp av en ventilationsexpert för att reda ut problemet. Uppmärksamma: Höga värmekostnader kan bero på att det inte finns någon värmeåtervinning i lokalen eller att den fungerar dåligt, eller att temperaturen på ventilationsluften ut i lokalerna är för hög. Hög elanvändning kan bero på långa drifttider i förhållande till hur lokalerna brukas, gamla ineffektiva fläktar och motorer eller för höga luftflöden i förhållande till verksamheten. Gamla rökrum som inte brukas längre kanske ventileras med samma luftflöde som tidigare då de var i bruk. Här kan troligtvis luftflöden sänkas. Klagomål på inomhusluften. Anledningarna kan vara flera. Exempelvis för korta drifttider, dåligt utbyte av luften i rummet, låga luftflöden, för hög temperatur på ventilationsluften, möbler och gardiner som står i vägen för ventilationsluften, filter som behöver bytas med mera. Lokaler med varierade användning. Det kan vara lönsamt att behovsstyra ventilationen om lokalerna används begränsat eller mycket varierande. SFP-talet. SFP står för specifik fan power och anger hur effektiv ventilationsaggregatet är. Det bör vara mindre än 1,5 kw/kubikmeter/sekund för nya anläggningar och under 2,5 kw/kubikmeter/sekund för anläggningar äldre än 10 år. Frågor att ta upp angående ventilationen 1. Är luftflöden och drifttider anpassade efter verksamheten? 2. Har lokalen både från- och tilluft? Har den det betyder det att det finns en fläkt som tillför luft till lokalen och en fläkt som suger ut den uttjänta luften. Om så är fallet bör den också ha värmeåtervinning. 3. Vilka åtgärder har föreslagits i energideklarationen och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)-protokollet? Har de blivit genomförda? Om inte, varför? 4. Hur gammal är ventilationsanläggningen? Är den äldre än år kan det vara dags att byta ut den. Fläktar och motorer kan behöva bytas tidigare. 10

11 Tips på energibesparande åtgärder på ventilation Följande åtgärder kan vara intressanta att diskutera ihop med din hyresvärd eller energikonsult för att se över möjligheterna i din lokal: Installation a värmeåtervinning Möjlig energibesparing (% av kwh) Lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd % Mycket lönsam Höga värmekostnader Vad måste göras Kontakta teknisk konsult eller ventilationsentreprenör Tidsstyrning av fläktar % Mycket lönsam Klagomål, höga driftkostnader Kartlägga verksamheten. Kontakta elektriker/ styrentreprenör Anpassa ventilation efter behov % Mycket lönsam Begränsad eller ojämn användning av lokalerna Kartlägg hur lokalerna används och använd som underlag för åtgärden Effektivare luftutbyte i lokalen % Ofta lönsamt Stora lokaler med varierande belastning, klagomål på inomhusklimat Kontakta teknisk sakkunnig inom ventilation/ innemiljö Byte av fläktar % Kan vara lönsamt Ljudproblem, hög förbrukning av fastighetsel Utförs i första hand i samband med annan åtgärd Byte av fläktmotor 5-20 % Kan vara lönsamt Hög förbrukning av fastighetsel Motorerna är ofta för stora. Byt till mindre och effektivare Källa: Svensk ventilation 11

12 Vanliga driftåtgärder Sänk temperaturen på luften till rummen Möjlig energibesparing (% av kwh) Lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd % Mycket lönsamt Komfortproblem, höga värmekostnader Vad måste göras Kontakta kundvärd Årstidsanpassning av luftflöden % Mycket lönsamt Ingen möjlighet att reglera luftflöden Kontakta ventilations/ styrentreprenör för komplettering Utnyttja gratiskyla med kall nattluft % Ofta lönsamt Klagomål, hög inomhustemperatur på sommaren Ställ om drifttider på sommaren och stäng av värme till luften på natten Kontroll av flöden % Mycket lönsamt Klimatproblem, höga driftkostnader, ojämn belastning av lokalerna Mät och justera flöden. Komplettera ev. med tryck/ flödesreglering Rengöring av kanalsystem 5-10 % Ofta lönsamt För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta kundvärd Tätare byten av filter 5-10 % Kan vara lönsamt För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta kundvärd Källa: Svensk ventilation 12

13 Skärma av solen Solavskärmning kan minska solinstrålningen i en byggnad med upp till 90 % i en del fall, vilket minskar kylbehovet avsevärt varma dagar. Utvändiga solskydd avskärmar solinstrålning bäst. Samtidigt så ska så mycket värmestrålning som möjligt hindras att gå igenom glaset. Utmaningen med solavskärmning är att skärma av den direkta solinstrålningen, minska värmestrålningen och samtidigt behålla dagsljusinsläpp och utsikt. Om solskyddsglas används tänk då på att glasen måste ha hög dagljustransmittans, det vill säga släppa igenom mycket dagsljus. Förslag på åtgärder Om byggnaden inte skuggas av andra byggnader eller träd så bör det finnas solavskärmning i söder, väster och öster. Om det finns solavskärmning och de styrs manuellt, så se till att fälla ner solskydden redan tidigt på morgonen eller kvällen innan. Installera ett motorstyrt system för att reglera utvändiga solskydd, exempelvis markiser. Tänk på att välja ett fönster med lågt g-värde vid fönsterbyte. Lågt g-värde innebär mindre värmeinstrålning från solen, vilket minskar energin som behövs för att kyla rummet soliga dagar. Solskyddsfaktor* Oskyddat treglasfönster 0,7 Solskyddsglas med liten inverkan på synligt ljus 0,4 Mellanglaspersienn 0,3 Solskyddande glas med påtaglig inverkan på synligt ljus 0,2 Markis 0,2 *Solskyddsfaktor är den andel av solenergi som når in i rummet. Denna tabell anger faktorn för några typer av solskydd. Källa: Solskyddsförbundet 13

14 Värme och varmvatten För varm eller för kall luft i lokalen, eller för hög varmvattenanvändning, är ofta indikatorer på att något är fel. Vad kan man göra? Var uppmärksam på hög el- och energianvändning. Klagomål på ojämn temperatur kan vara ett tydligt tecken på att det är dags att justera värmen. Kontakta din kundvärd. Det är inte nödvändigt att köpa en ny kran för att spara vatten och energi. Det går att byta ut det gamla kranmunstycket mot ett vattensparande, dessa kallas perlator eller sparlator. En perlator sparar på vatten genom att den blandar in luft i vatten strålen vilket minskar behovet av vatten. Det här kan du göra tillsammans med fastighetsägaren Sänka inomhustemperaturen. En sänkning av temperaturen med 2 grader kan spara cirka 8-12 % av uppvärmningsenergin. Injustera och driftoptimera. Är det inte rätt temperatur i lokalen kan det vara dags att anlita en VVS-installatör för att injustera värmesystemet. Se även över driften av undercentralen/pannan. Se exempelvis över placeringen av temperaturgivarna, använd olika körstrategier beroende av årstid, rätt framledningstemperaturer och så vidare. Nya termostater och reglering ger bättre komfort. Kontrollera att de befintliga fungerar som de ska. Nya effektiva kranar kan minska energianvändningen med upp till 40 %. En VVS-installatör kan hjälpa till. 14

15 Klimatskal Täta dörrar och fönster är A och O Är det tvåglasfönster i byggnaden och den är äldre än 15 år så bör dessa bytas ut eller kompletteras. Fördelen med välisolerade fönster är att de, förutom att de sparar energi, också minskar köldbryggor, vilket medför att klimatet nära fönsterrutan förbättras avsevärt. Detta innebär i sin tur att större ytor nära fönsterrutan kan användas. Några andra alternativ är att byta hela konstruktionen, komplettera med en extra ruta på fönstret samt att tilläggsisolera dörren. Om luften vid fönster och dörrar känns kall och dragig kan detta bero på att fönstret eller dörren är dåligt tätade. Då bör nya tätningslister monteras. Detta bör dock inte göras om otätheter är det enda sättet för frisk luft att komma in i byggnaden. Om fönstret eller dörren är tät men det fortfarande känns som det är kallt i luften nära fönstret eller dörren kan det då bero på att själva dörren eller fönstret är dåligt isolerat/ isolerade. Man kan då byta fönstret eller dörren till en modell med lägre u-värde. Enheten för u-värde är W/m2, K och ju lägre u-värde desto bättre isolerar fönstret/dörren. Tilläggsisolera fasaden och vinden Om fasaden ska genomgå ett underhållsarbete kan det vara rekommenderat att i samband med detta även tilläggsisolera. Om byggnaden är uppförd före 1978 och ingen tilläggsisolering har utförts efter det bör det göras. Välisolerade väggar kan minska värmeförlusterna med 30 %. 15

16 Komfortkyla Komfortkyla är något som har ökat de senaste åren, mycket på grund av dagens ökande andel värmealstrande kontorsutrustning per kvadratmeter. För att minska kylbehovet måste ofta hela byggnaden ses över. Komfortkyla går ofta hand i hand med effektiva solskydd och att minimera värmeangivningen från kontorsutrustning och belysning. Vilka åtgärder som lämpar sig kan utredas av den servicefirma som utför den årliga köldmediekontrollen av kylanläggningen. Vad kan man göra? Använd eller installera effektiv solavskärmning. Sänk inte temperaturen mer än vad som är nödvändigt för verksamheten. Tänk på att man accepterar en högre inomhustemperatur när det är varmt utomhus. Många anpassar sin klädsel efter utomhustemperaturen och vill därför inte ha så låg temperatur inomhus. Stäng av apparater som inte används. Finns det lokala kylare på kontoret, var noga med att stänga av dem så fort de inte är nödvändiga. Byt ut gamla filter enligt instruktioner. Smutsiga filter ger högre energiåtgång och sämre inomhusmiljö. Rengör utrustning. Rengör så kallade värmeväxlarytor vilket leder till att utrustningen blir mer energieffektiv. 16

17 Följande åtgärder kan vara intressanta att diskutera med förvaltaren eller kundvärden för din lokal. Möjlig energibesparing Lönsamhet (LCC) Indikation för att aktivera åtgärd Frikyla 60 % Mycket lönsam Anläggningar som har återkyla och behov av kyla vid en utetemp. under +10 grader C Värmeåtervinning % Mycket lönsam Avgörande är om kylmaskinen behövs samtidigt med värmebehov Kombinera kylmaskin att användas som värmepump % Mycket lönsam Kan användas då kyla och värme behövs samtidigt, eller för varmvatten Frekvensreglering av pumpar och flätar 25 % Lönsamt Varierar efter anläggningsstorlek Injustering av anläggning och rengöring av kondensor och återkylare 5-10 % Lönsamt Bör kontrolleras i samband med årlig läckagekontroll Undvik kapacitetsreglering Lönsamt De flesta typer av kapacitetsreglering försämrar verkningsgraden Driftstrategi % Mycket lönsamt EL-taxa i kombination med ackumulering Faskompensation 50 % Mycket lönsamt Gäller för stora maskiner Källa: Kyl & Värmepumpföretagen 17

18 Vitvaror Tänk på att köpa energieffektiva vitvaror. Kontrollera energimärkningen när du köper nya vitvaror. Välj lägst A-märkta varor. Alla vitvaror i handeln ska vara EU-märkta ur effektivitetssynpunkt från G till A++, där A++ är den som är mest energieffektiv och G den som är minst energieffektiv. Diskning Skölj inte disken innan du stoppar den i diskmaskinen, det räcker att du skrapar bort matrester. Detta för att inte slösa med vatten i onödan. Se även upp när du placerar in en ny diskmaskin så du ställer den på en vattentät matta med höga kanter för att undvika vattenskador. 18

19 Pumpar Pumpar som används är ofta överdimensionerade vilket leder till en onödigt hög förbrukning och stora kostnader. Därför bör följande ses över: Att pumphjulet är anpassat efter aktuella förhållanden. Att motorn till pumpen är anpassad efter det behov som finns. Om inte, byt motor. Möjligheten att renovera en gammal pump framför att köpa en ny för att åstadkomma tillräcklig prestanda med lägre driftkostnader. Vid köp Se till att den pump du investerar i verkligen håller och kan anpassas till nya förhållanden över tiden. Vid investeringen har man störst möjlighet att påverka pumpens energiförbrukning. Driften är ofta 4-5 gånger så dyr som investeringskostnaden. Att välja rätt pump är därför viktigt. Varvtalsreglering vid större flödesvariationer fungerar ofta bättre än att reglera med hjälp av styrventiler. Varvtalsreglering ger oftast lägre underhållskostnader. 19

20 Tryckluft Tryckluft används ofta i industrin i olika verktyg, men dessvärre är läckage väldigt vanligt. Normalt förekommer det nästan alltid % luftläckage % av detta läckage finns i slangar, kopplingar och armaturer, en del i maskinen. Handverktyg Tryckluftsdrivna verktyg bör ersättas med direkt eldrivna verktyg. För att få en mekanisk effekt av 1 kw i ett handverktyg går det åt ca 7 kw kompressoreffekt. Verkningsgraden blir då ca procent. Eldrivna verktyg har åtminstone en verkningsgrad på 50 %. Eldriven utrustningen är därmed mycket mer energieffektiv. Kylning Kylning med tryckluft är tämligen oekonomiskt. En extra fläkt kan i de flesta fall lösa problemet utan att använda tryckluft. Renblåsning Vid tryckluft för renblåsning bör det användas ett speciellt utformat munstycke för att dra nytta av ejektorverkan. Ejektorverkan innebär att omgivande luft runt munstycket följer med utblåset vilket leder cirka 50 % reducerad luftanvändning. 20

21 Länksamling Följande länkar ger mer intressant information hur man kan sänka sin energiförbrukning Belysningsbranschen Energi- och klimatrådgivaren i din kommun EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF Energimyndigheten Energirådgivning Förbättrad energistatistik för lokaler Stegvis STIL Rapport för år 1. Inventering av kontor och förvaltningsbyggnader. Energimyndighetens rapport 2007:34. Svensk ventilation Svenska solskyddsförbundet 21

22 22

23 23

24 FASTIGHETS AB BRIGGEN Malmö Box 3158, Malmö, Fredriksbergsgatan 1, Lund Edison Park, Emdalavägen 8, Lund, Helsingborg Rundgången 30 A, Helsingborg, E-post WEBB briggen.se BRIGGEN A/S KÖPENHAMN Roskildevej 22, 2620 Albertslund, WEB briggen.dk