Energibesparingstips för lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibesparingstips för lokaler"

Transkript

1 Energibesparingstips för lokaler

2 Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen

3 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst och fastighetsägaren för bättre resultat 4 Stora skillnader i energianvändning från kontor till kontor 5 Uppföljning av energiförbrukning 5 Nattvandring 5 LCC är viktigt i en upphandling 5 Miljöarbete värderas av omvärlden 5 Energiledning ger ordning och reda 6 Hur ska man kartlägga och planera energieffektiviseringsåtgärder? 6 Belysning 7 Vad kan man göra? 7 Tänk på följande när du köper ny belysning 8 Kontorsutrustning 9 Energimärkning 9 Energisparlägen 9 Energieffektiva grenkontakter 9 Ventilation 10 Uppmärksamma: 10 Frågor att ta upp angående ventilationen 10 Tips på energibesparande åtgärder på ventilation 11 Vanliga driftåtgärder 12 Skärma av solen 13 Förslag på åtgärder 13 Värme och varmvatten 14 Vad kan man göra? 14 Det här kan du göra tillsammans med fastighetsägaren 14 Klimatskal 15 Täta dörrar och fönster är A och O 15 Tilläggsisolera fasaden och vinden 15 Komfortkyla 16 Vad kan man göra? 16 Vitvaror 18 Diskning 18 Pumpar 19 Vid köp 19 Tryckluft 20 Handverktyg 20 Kylning 20 Renblåsning 20 Länksamling 21

4 Övergripande Energibesparingstipsen i den här broschyren bygger till stor del på de tips som finns att hämta på EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagens hemsida. För mer information se, Kartlägg och energieffektivisera Det finns flera vägar att gå för att minska sina energikostnader och företagets miljöpåverkan. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att allt inte behöver göras på en gång och att det inte är nödvändigt med någon expertkompetens för att påverka sin förbrukning i positiv riktning. Att ta ett steg i taget för att på så sätt kontinuerligt sänka sin förbrukning är en bra start. Ett exempel kan vara att se över belysningen i lokalen. Har belysningen inte bytts på åtskilliga år kan besparingar nås genom ett utbyte. Viktigt är även att inte stirra sig blind på vad ett föremål kostar vid inköp utan tänka ur ett helhetsperspektiv och även se till driftkostnaderna. En produkt som vid inköp kostar mer men har en lägre driftskostnad kan till exempel vara mer lönsam i längden än en med lägre inköpspris. Detta är applicerbart på exempelvis skrivare och kopiatorer. Ventilation är ett annat exempel på utrustning som man har mycket att vinna på att se över, är den felinställd förbrukar den inte sällan onödigt mycket energi. Fler och mer ingående tips på hur du kan spara energi får du i avsnitten som följer. ÖVRIGA APPARATER 8 % DIVERSE OSPECIFICERAT 7 % Fläktar 18 % DATAHALL & SERVER 11 % KYLMASKINER 10 % PC 15 % ÖVRIG FASTIGHETSEL 9 % BELYSNING 22 % Figur 1. Så här ser energiförbrukningen ut i en genomsnittlig svensk kommersiell lokal, elvärme exkluderad. (Siffrorna hämtade från Förbättrad energistatistik för lokaler- Stegvis STIL Rapport för år 1) Kommunikation mellan hyresgäst och fastighetsägaren för bättre resultat Både fastighetsägaren och hyresgästen påverkar den totala energiförbrukningen. Ofta väljer fastighetsägaren ventilationssystem medan hyresgästen ofta står för belysning 4

5 och kontorsutrustning. För att minska den totala energianvändningen är det därför nödvändigt att det finns en dialog mellan parterna. Om inte, finns det en risk att möjligheterna för besparingar faller mellan stolarna. Notera att en del av exemplen på åtgärder som följer är det oklart om det är hyresgästen eller fastighetsägaren ansvar att genomföra dem och de bör därför diskuteras tillsammans med respektive förvaltare och kundvärd. Stora skillnader i energianvändning från kontor till kontor Andelen verksamhetsel, el för drift av ventilation, belysning, kontorsutrustning med mera, har ökat de senaste decennierna och ett normalkontor förbrukar i dag ungefär lika stora delar för uppvärmning och varmvatten som för verksamhetsel. Det är dock stor skillnad på olika kontor, men spridningen på förbrukningarna visar på att det finns stora energibesparingar att göra. I en undersökning av Energimyndigheten analyserades elanvändningen i 123 kontorsfastigheter och visade att elanvändningen var fyra gånger högre per kvadratmeter i det sämsta jämfört med det bästa kontoret. Mer om vilken kontorstyp du sitter i hittar du i energideklarationen. Uppföljning av energiförbrukning På Briggen erbjuder vi oss alltid att följa upp våra kunders energiförbrukning och om intresse finns lämnar vi också en utvärdering av förbrukningen. Nattvandring Många blir förvånade över hur mycket energi som förbrukas nattetid. Det kan vara datorer och belysning som står på, fläktar som går för fullt och så vidare. Ett viktigt steg mot en snålare förbrukning kan därför vara att göra en nattvandring för att se vad som är igång i onödan utanför ordinarie arbetstider. LCC är viktigt i en upphandling Ett viktigt verktyg i en upphandling av en vara är beräkning av livscykelkostnaderna (LCC). I en livscykelkalkyl summeras investeringskostnader för en produkt med beräknat nuvärde av energi- och underhållskostnaderna under utrustningens livslängd. Med en LCC-kalkyl får man därför fram en mer komplett kostnadsbild vid jämförelse av olika offerter. Ett enkelt och talande exempel som många kan referera till är bilköp. Bil A kostar kronor och förbrukar 2 liter bränsle per mil, Bil B kostar kronor, men förbrukar enbart 0,5 liter bränsle per mil, för övrigt är bilarna lika. Här är det uppenbart vilken av bilarna som är att föredra ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Miljöarbete värderas av omvärlden Miljöfrågor tar allt större utrymme för företag och organisationer och miljöarbete blir allt viktigare. Företag tittar på andra företag, jämför och väljer ofta ett miljövänligt alternativ om det finns tillgängligt. Därmed är miljöarbete en investering som betalar sig på mer än ett sätt. 5

6 Energiledning ger ordning och reda Arbete med energifrågor är viktigt. Genom att arbeta fram ett system för energiledning i företaget erhålls en kontinuitet och på så sätt förbättras arbetet med energifrågor succesivt. Det finns en svensk standard för energiledning SS Denna standard är mycket lik ISO som är dagens standard för miljöledningssystem. Mer information finns att hämta hos Energimyndigheten. Hur ska man kartlägga och planera energieffektiviseringsåtgärder? När? Inköp/Ändring Ändring/Nytt Förberedelse Nu Nästa gång (när produkten behöver bytas) Senare Släck Stäng (på natten) Aktivera sparfunktioner (i elektronik) Byta till energisnålare (ljuskällor mm) Vad skall göras vid ombyggnad, tillbyggnad, flytt etc. Skapa driftstatistik Informera/utbilda personal Kolla var det kan köpas/ finnas den snålare utrustningen (leverantörer) Hur förbereds en genomgripande förändring (behov av konsulter, partners) Utbilda Gör plan för produktbyten Märk utrustning som ska förändras vid byte Samordna inköp och upphandling Källa: EEF, Energi EffektiviseringsFöretagen 6

7 Belysning Kostnaderna för belysning är ofta onödigt dyra och det finns normalt många snabba energibesparande åtgärder att överväga. Kanske är det dags att byta och modernisera din belysning? Tecken på att belysningsanläggningen är föråldrad är exempelvis: Anläggningen är äldre än 10 år Armaturer utan reflektor Att armaturerna inte har högfrekvensdrift (finns det en glimtändare i armaturen är den inte högfrekvensdriven) Hög installerad effekt per kvadratmeter, mer om detta nedan. Kontakta gärna en kundvärd, förvaltare eller belysningskonsult om din anläggning behöver förnyas. Vad kan man göra? Släck alltid glödlampor och halogenlampor när de inte behövs. En 100 Watt belysningseffekt som är tänd 2000 timmar i onödan per år motsvara 200 kwh, eller ca 200 kronor. Många sådana lampor ger onödigt stora kostnader. Byt ut dina gamla lampor till lågenergilampor där det är möjligt. Lågenergilampor finns i flertalet olika format och passar i de flesta armaturer och lampskärmar. Släck bara lysrör och lågenergilampor om du är borta i mer än tio minuter. Lysrör och lågenergilampor drar inte massor av energi när de tänds, men livslängden blir något kortare om man tänder och släcker väldigt ofta. När du köper en ny skrivbordsarmatur, köp en med kompaktlysrör eller lysdioder. Om det är så att belysningen ofta är tänd men att ingen vistas i rummet, eller dagsljuset är tillräckligt under stora delar av dagen, kan det vara bra att installera utrustning som automatiskt styr ljuset. Det kan spara mellan %. Ta kontakt med en kundvärd eller belysningskonsult. Ett nyckeltal som mäter installerad effekt per kvadratmeter anger hur energieffektiv en belysningsanläggning är. Räkna ut installerad effekt per kvadratmeter (watt/kvm) genom att lägga ihop effekten för alla ljuskällor i ett rum och dividera med golvytan. Installerad effekt per kvadratmeter W/kvm Vanligt idag Energieffektivt Arbetsplatser, kontorsrum 20 < 7 Korridorer, biutrymmen 10 < 5 Källa: Energimyndigheten Om du har hög installerad effekt per kvadratmeter kan det vara tid att byta ut den gamla belysningsanläggningen. Diskutera detta med en belysningskonsult. Är anläggningen äldre än 10 år är det troligen lönsamt att byta ut den. Det finns idag många olika belysningssystem med dagljus- och närvarostyrning, vilket drastiskt drar ner energiförbrukningen i lokalen. 7

8 Tänk på följande när du köper ny belysning Ställ krav på installerad effekt per kvadratmeter. Anpassa belysningen efter behov. Tänk på att tydligt beskriva hur lokalerna är menade att användas detta underlättar belysningskonsultens arbete med att anpassa belysningen efter behov. Närvarodetektorer kan vara mycket användbara för att med automatik tända och släcka belysningen. Ställ krav på reglering. Det finns många bra system för att reglera och styra belysningen. För att reglera ljusrör krävs armaturer med reglerbara driftdon. Om det finns mycket dagsljus i lokalen kan det vara bra att reglera belysningen efter dagljusdrifttillskottet. Anlita en belysningsexpert. Tänk även på att ljusa rum kräver lägre effekt. Välj helst inte för mörka färger på tak, väggar och golv. De mörka färgerna absorberar ljuset vilket gör att detta måste kompenseras med högre belysningseffekt. 8

9 Kontorsutrustning Förutom att påverka energiförbrukningen påverkar kontorsutrustningen även kylbehovet. Kontorsutrustning minskar behovet av komfortkyla då den tillför för mycket värme. Energimärkning Ställ alltid krav på låg energiförbrukning vid inköp av ny utrustning till lokalen. För datorer och annan kontorsutrustning finns olika energimärkningar. Exempel på energimärkningar är Svanen, Energy Star och TCO. Se även upp med att köpa större datorskärm än du behöver. En 22-tums skärm ökar elanvändningen med 40 procent jämfört med en 19-tums skärm. Energisparlägen Kontorsutrustning såsom datorer har ofta olika energisparlägen som kan aktiveras. Att skärmsläckaren startar betyder inte att datorn brukar mindre el. Det är därför viktigt att se över sina inställningar. Använd viloläge eller vänteläge, där viloläget är att föredra då det förbrukar minst el. Det finns ofta även möjlighet att ställa in i systemet så att datorn stänger ner efter en viss tid och intar viloläge. Det finns också inställningar som stänger av både hårddisk och skärm helt. Även övrig utrustning såsom kopiatorer och annat har ofta energisparlägen som går att koppla in. Kontakta din datoradministratör för mer information. Energieffektiva grenkontakter Använd en grenkontakt som stänger av all kringutrustning till datorn när den inte används. Poängen är att spara el som annars används av skärmar, skrivare med mera, även om datorn inte är påslagen. 9

10 Ventilation Att själv påverka ventilationen som hyresgäst är ofta svårt. Men upplever man att något verkar felaktigt ska man givetvis vända sig till kundvärden eller förvaltaren, alternativt ta hjälp av en ventilationsexpert för att reda ut problemet. Uppmärksamma: Höga värmekostnader kan bero på att det inte finns någon värmeåtervinning i lokalen eller att den fungerar dåligt, eller att temperaturen på ventilationsluften ut i lokalerna är för hög. Hög elanvändning kan bero på långa drifttider i förhållande till hur lokalerna brukas, gamla ineffektiva fläktar och motorer eller för höga luftflöden i förhållande till verksamheten. Gamla rökrum som inte brukas längre kanske ventileras med samma luftflöde som tidigare då de var i bruk. Här kan troligtvis luftflöden sänkas. Klagomål på inomhusluften. Anledningarna kan vara flera. Exempelvis för korta drifttider, dåligt utbyte av luften i rummet, låga luftflöden, för hög temperatur på ventilationsluften, möbler och gardiner som står i vägen för ventilationsluften, filter som behöver bytas med mera. Lokaler med varierade användning. Det kan vara lönsamt att behovsstyra ventilationen om lokalerna används begränsat eller mycket varierande. SFP-talet. SFP står för specifik fan power och anger hur effektiv ventilationsaggregatet är. Det bör vara mindre än 1,5 kw/kubikmeter/sekund för nya anläggningar och under 2,5 kw/kubikmeter/sekund för anläggningar äldre än 10 år. Frågor att ta upp angående ventilationen 1. Är luftflöden och drifttider anpassade efter verksamheten? 2. Har lokalen både från- och tilluft? Har den det betyder det att det finns en fläkt som tillför luft till lokalen och en fläkt som suger ut den uttjänta luften. Om så är fallet bör den också ha värmeåtervinning. 3. Vilka åtgärder har föreslagits i energideklarationen och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)-protokollet? Har de blivit genomförda? Om inte, varför? 4. Hur gammal är ventilationsanläggningen? Är den äldre än år kan det vara dags att byta ut den. Fläktar och motorer kan behöva bytas tidigare. 10

11 Tips på energibesparande åtgärder på ventilation Följande åtgärder kan vara intressanta att diskutera ihop med din hyresvärd eller energikonsult för att se över möjligheterna i din lokal: Installation a värmeåtervinning Möjlig energibesparing (% av kwh) Lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd % Mycket lönsam Höga värmekostnader Vad måste göras Kontakta teknisk konsult eller ventilationsentreprenör Tidsstyrning av fläktar % Mycket lönsam Klagomål, höga driftkostnader Kartlägga verksamheten. Kontakta elektriker/ styrentreprenör Anpassa ventilation efter behov % Mycket lönsam Begränsad eller ojämn användning av lokalerna Kartlägg hur lokalerna används och använd som underlag för åtgärden Effektivare luftutbyte i lokalen % Ofta lönsamt Stora lokaler med varierande belastning, klagomål på inomhusklimat Kontakta teknisk sakkunnig inom ventilation/ innemiljö Byte av fläktar % Kan vara lönsamt Ljudproblem, hög förbrukning av fastighetsel Utförs i första hand i samband med annan åtgärd Byte av fläktmotor 5-20 % Kan vara lönsamt Hög förbrukning av fastighetsel Motorerna är ofta för stora. Byt till mindre och effektivare Källa: Svensk ventilation 11

12 Vanliga driftåtgärder Sänk temperaturen på luften till rummen Möjlig energibesparing (% av kwh) Lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd % Mycket lönsamt Komfortproblem, höga värmekostnader Vad måste göras Kontakta kundvärd Årstidsanpassning av luftflöden % Mycket lönsamt Ingen möjlighet att reglera luftflöden Kontakta ventilations/ styrentreprenör för komplettering Utnyttja gratiskyla med kall nattluft % Ofta lönsamt Klagomål, hög inomhustemperatur på sommaren Ställ om drifttider på sommaren och stäng av värme till luften på natten Kontroll av flöden % Mycket lönsamt Klimatproblem, höga driftkostnader, ojämn belastning av lokalerna Mät och justera flöden. Komplettera ev. med tryck/ flödesreglering Rengöring av kanalsystem 5-10 % Ofta lönsamt För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta kundvärd Tätare byten av filter 5-10 % Kan vara lönsamt För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta kundvärd Källa: Svensk ventilation 12

13 Skärma av solen Solavskärmning kan minska solinstrålningen i en byggnad med upp till 90 % i en del fall, vilket minskar kylbehovet avsevärt varma dagar. Utvändiga solskydd avskärmar solinstrålning bäst. Samtidigt så ska så mycket värmestrålning som möjligt hindras att gå igenom glaset. Utmaningen med solavskärmning är att skärma av den direkta solinstrålningen, minska värmestrålningen och samtidigt behålla dagsljusinsläpp och utsikt. Om solskyddsglas används tänk då på att glasen måste ha hög dagljustransmittans, det vill säga släppa igenom mycket dagsljus. Förslag på åtgärder Om byggnaden inte skuggas av andra byggnader eller träd så bör det finnas solavskärmning i söder, väster och öster. Om det finns solavskärmning och de styrs manuellt, så se till att fälla ner solskydden redan tidigt på morgonen eller kvällen innan. Installera ett motorstyrt system för att reglera utvändiga solskydd, exempelvis markiser. Tänk på att välja ett fönster med lågt g-värde vid fönsterbyte. Lågt g-värde innebär mindre värmeinstrålning från solen, vilket minskar energin som behövs för att kyla rummet soliga dagar. Solskyddsfaktor* Oskyddat treglasfönster 0,7 Solskyddsglas med liten inverkan på synligt ljus 0,4 Mellanglaspersienn 0,3 Solskyddande glas med påtaglig inverkan på synligt ljus 0,2 Markis 0,2 *Solskyddsfaktor är den andel av solenergi som når in i rummet. Denna tabell anger faktorn för några typer av solskydd. Källa: Solskyddsförbundet 13

14 Värme och varmvatten För varm eller för kall luft i lokalen, eller för hög varmvattenanvändning, är ofta indikatorer på att något är fel. Vad kan man göra? Var uppmärksam på hög el- och energianvändning. Klagomål på ojämn temperatur kan vara ett tydligt tecken på att det är dags att justera värmen. Kontakta din kundvärd. Det är inte nödvändigt att köpa en ny kran för att spara vatten och energi. Det går att byta ut det gamla kranmunstycket mot ett vattensparande, dessa kallas perlator eller sparlator. En perlator sparar på vatten genom att den blandar in luft i vatten strålen vilket minskar behovet av vatten. Det här kan du göra tillsammans med fastighetsägaren Sänka inomhustemperaturen. En sänkning av temperaturen med 2 grader kan spara cirka 8-12 % av uppvärmningsenergin. Injustera och driftoptimera. Är det inte rätt temperatur i lokalen kan det vara dags att anlita en VVS-installatör för att injustera värmesystemet. Se även över driften av undercentralen/pannan. Se exempelvis över placeringen av temperaturgivarna, använd olika körstrategier beroende av årstid, rätt framledningstemperaturer och så vidare. Nya termostater och reglering ger bättre komfort. Kontrollera att de befintliga fungerar som de ska. Nya effektiva kranar kan minska energianvändningen med upp till 40 %. En VVS-installatör kan hjälpa till. 14

15 Klimatskal Täta dörrar och fönster är A och O Är det tvåglasfönster i byggnaden och den är äldre än 15 år så bör dessa bytas ut eller kompletteras. Fördelen med välisolerade fönster är att de, förutom att de sparar energi, också minskar köldbryggor, vilket medför att klimatet nära fönsterrutan förbättras avsevärt. Detta innebär i sin tur att större ytor nära fönsterrutan kan användas. Några andra alternativ är att byta hela konstruktionen, komplettera med en extra ruta på fönstret samt att tilläggsisolera dörren. Om luften vid fönster och dörrar känns kall och dragig kan detta bero på att fönstret eller dörren är dåligt tätade. Då bör nya tätningslister monteras. Detta bör dock inte göras om otätheter är det enda sättet för frisk luft att komma in i byggnaden. Om fönstret eller dörren är tät men det fortfarande känns som det är kallt i luften nära fönstret eller dörren kan det då bero på att själva dörren eller fönstret är dåligt isolerat/ isolerade. Man kan då byta fönstret eller dörren till en modell med lägre u-värde. Enheten för u-värde är W/m2, K och ju lägre u-värde desto bättre isolerar fönstret/dörren. Tilläggsisolera fasaden och vinden Om fasaden ska genomgå ett underhållsarbete kan det vara rekommenderat att i samband med detta även tilläggsisolera. Om byggnaden är uppförd före 1978 och ingen tilläggsisolering har utförts efter det bör det göras. Välisolerade väggar kan minska värmeförlusterna med 30 %. 15

16 Komfortkyla Komfortkyla är något som har ökat de senaste åren, mycket på grund av dagens ökande andel värmealstrande kontorsutrustning per kvadratmeter. För att minska kylbehovet måste ofta hela byggnaden ses över. Komfortkyla går ofta hand i hand med effektiva solskydd och att minimera värmeangivningen från kontorsutrustning och belysning. Vilka åtgärder som lämpar sig kan utredas av den servicefirma som utför den årliga köldmediekontrollen av kylanläggningen. Vad kan man göra? Använd eller installera effektiv solavskärmning. Sänk inte temperaturen mer än vad som är nödvändigt för verksamheten. Tänk på att man accepterar en högre inomhustemperatur när det är varmt utomhus. Många anpassar sin klädsel efter utomhustemperaturen och vill därför inte ha så låg temperatur inomhus. Stäng av apparater som inte används. Finns det lokala kylare på kontoret, var noga med att stänga av dem så fort de inte är nödvändiga. Byt ut gamla filter enligt instruktioner. Smutsiga filter ger högre energiåtgång och sämre inomhusmiljö. Rengör utrustning. Rengör så kallade värmeväxlarytor vilket leder till att utrustningen blir mer energieffektiv. 16

17 Följande åtgärder kan vara intressanta att diskutera med förvaltaren eller kundvärden för din lokal. Möjlig energibesparing Lönsamhet (LCC) Indikation för att aktivera åtgärd Frikyla 60 % Mycket lönsam Anläggningar som har återkyla och behov av kyla vid en utetemp. under +10 grader C Värmeåtervinning % Mycket lönsam Avgörande är om kylmaskinen behövs samtidigt med värmebehov Kombinera kylmaskin att användas som värmepump % Mycket lönsam Kan användas då kyla och värme behövs samtidigt, eller för varmvatten Frekvensreglering av pumpar och flätar 25 % Lönsamt Varierar efter anläggningsstorlek Injustering av anläggning och rengöring av kondensor och återkylare 5-10 % Lönsamt Bör kontrolleras i samband med årlig läckagekontroll Undvik kapacitetsreglering Lönsamt De flesta typer av kapacitetsreglering försämrar verkningsgraden Driftstrategi % Mycket lönsamt EL-taxa i kombination med ackumulering Faskompensation 50 % Mycket lönsamt Gäller för stora maskiner Källa: Kyl & Värmepumpföretagen 17

18 Vitvaror Tänk på att köpa energieffektiva vitvaror. Kontrollera energimärkningen när du köper nya vitvaror. Välj lägst A-märkta varor. Alla vitvaror i handeln ska vara EU-märkta ur effektivitetssynpunkt från G till A++, där A++ är den som är mest energieffektiv och G den som är minst energieffektiv. Diskning Skölj inte disken innan du stoppar den i diskmaskinen, det räcker att du skrapar bort matrester. Detta för att inte slösa med vatten i onödan. Se även upp när du placerar in en ny diskmaskin så du ställer den på en vattentät matta med höga kanter för att undvika vattenskador. 18

19 Pumpar Pumpar som används är ofta överdimensionerade vilket leder till en onödigt hög förbrukning och stora kostnader. Därför bör följande ses över: Att pumphjulet är anpassat efter aktuella förhållanden. Att motorn till pumpen är anpassad efter det behov som finns. Om inte, byt motor. Möjligheten att renovera en gammal pump framför att köpa en ny för att åstadkomma tillräcklig prestanda med lägre driftkostnader. Vid köp Se till att den pump du investerar i verkligen håller och kan anpassas till nya förhållanden över tiden. Vid investeringen har man störst möjlighet att påverka pumpens energiförbrukning. Driften är ofta 4-5 gånger så dyr som investeringskostnaden. Att välja rätt pump är därför viktigt. Varvtalsreglering vid större flödesvariationer fungerar ofta bättre än att reglera med hjälp av styrventiler. Varvtalsreglering ger oftast lägre underhållskostnader. 19

20 Tryckluft Tryckluft används ofta i industrin i olika verktyg, men dessvärre är läckage väldigt vanligt. Normalt förekommer det nästan alltid % luftläckage % av detta läckage finns i slangar, kopplingar och armaturer, en del i maskinen. Handverktyg Tryckluftsdrivna verktyg bör ersättas med direkt eldrivna verktyg. För att få en mekanisk effekt av 1 kw i ett handverktyg går det åt ca 7 kw kompressoreffekt. Verkningsgraden blir då ca procent. Eldrivna verktyg har åtminstone en verkningsgrad på 50 %. Eldriven utrustningen är därmed mycket mer energieffektiv. Kylning Kylning med tryckluft är tämligen oekonomiskt. En extra fläkt kan i de flesta fall lösa problemet utan att använda tryckluft. Renblåsning Vid tryckluft för renblåsning bör det användas ett speciellt utformat munstycke för att dra nytta av ejektorverkan. Ejektorverkan innebär att omgivande luft runt munstycket följer med utblåset vilket leder cirka 50 % reducerad luftanvändning. 20

21 Länksamling Följande länkar ger mer intressant information hur man kan sänka sin energiförbrukning Belysningsbranschen Energi- och klimatrådgivaren i din kommun EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF Energimyndigheten Energirådgivning Förbättrad energistatistik för lokaler Stegvis STIL Rapport för år 1. Inventering av kontor och förvaltningsbyggnader. Energimyndighetens rapport 2007:34. Svensk ventilation Svenska solskyddsförbundet 21

22 22

23 23

24 FASTIGHETS AB BRIGGEN Malmö Box 3158, Malmö, Fredriksbergsgatan 1, Lund Edison Park, Emdalavägen 8, Lund, Helsingborg Rundgången 30 A, Helsingborg, E-post WEBB briggen.se BRIGGEN A/S KÖPENHAMN Roskildevej 22, 2620 Albertslund, WEB briggen.dk

Spara energi på kontor

Spara energi på kontor Spara energi på kontor Kartlägg och spara! Det går att göra mycket på ett kontor för att minska energi kostnader och miljöpåverkan. Man behöver inte vara expert för att börja. Man tar ett steg i taget

Läs mer

Spara energi i din butik

Spara energi i din butik Spara energi i din butik Kartlägg och effektivisera Kontakta energioch klimatrådgivaren i din kommun om du vill ha gratis och opartisk råd givning om energieffektivisering. Energi- och klimatrådgivaren

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Sluta slösa. Energieffektivisering på Göteborgs universitet

Sluta slösa. Energieffektivisering på Göteborgs universitet Sluta slösa Energieffektivisering på Göteborgs universitet Energianvändning på Göteborgs universitet Göteborgs universitet har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi Många bäckar små En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi 1 2 från er sida är att tala om för oss när verksamheten är stängd, eftersom vi då kan spara stora mängder energi genom

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

FÖRORD. Karlstads kommun. Karlstads Univeristet

FÖRORD. Karlstads kommun. Karlstads Univeristet FÖRORD Tillgång till el, värme och vatten är en självklarhet på våra arbetsplatser. Men användningen kostar, både ur miljösynpunkt och ekonomiskt. Till sammans är vi cirka 7 700 anställda. Hur vi agerar

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Den här checklistan är en bra hjälp för er i arbetet med att minska er verksamhets energianvändning. Syftet är att minska miljöbelastningen och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-11-17 Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19 Adress/ort: Tegnebyvägen 17 / Bromma Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-27 Fastighetsbeteckning: Tofta 1:11 Adress/ort: Österfäladsvägen 154, Asmundtorp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar

Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar KULTUR & FRITID GÄVLE Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar Beteende, funktion och underhåll 2017 En bra hjälp Den här checklistan är en bra hjälp för er när ni ska gå igenom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer