Affärsutveckling nästa för kraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling nästa för kraft"

Transkript

1 bladet Nummer 20 från starten November 2007 Affärsutveckling nästa för kraft Utvecklingen av kraftmetoden pågår. Men vad händer sedan? KK-stiftelsen har försynt frågat om vi inte kan tänka oss att affärsutveckla kraft, förklarade programdirektören Anders Melander vid kkon-mötet i Lund. Den närmaste framtiden är klar. Nästa erfarenhetsmöte genomförs april 2008 i trakterna av Skara. Exakt var är inte klart, men däremot att det ska innehålla två delar: Tranorna på Hornborgasjön och samverkan med meny, ett annat av KK-stiftelsens expertkompetensprogram. Ytterligare ett möte är inplanerat till hösten. Vad som händer sedan är enligt Anders för tillfället sekundärt. Vi får inte glömma att vår uppgift i de pågående projekten är metodutveckling, att utveckla kraft, förklarade Anders. Maningen till trots blev det en del diskussion om fortsättningen. kraft vore en perfekt förlängning på alla leanprojekt som genomförs, ansåg Christer Kedström. Den fortsatta diskussionen visade att kraft kan vara den perfekta förlängningen på mycket, vilket redan bevisats med satsningen på Sommardesignkontor där deltagande företag aktivt tog vara på frukterna i kraftgrupper. Möjligheterna finns alltså, men det krävs en del arbete och resurer innan linjerna kan läggas fast. Pengar för ändamålet kan finnas hos KK-stiftelsen, även om inga beslut är fattade. När kraftprogrammet officiellt avslutades i november 2006, fanns 7,3 miljoner kronor kvar av anslaget. Fem miljoner satsades på den pågående konceptutvecklingen. Nu indikerar KK-stiftelsen att man kan tänka sig att släppa resterande till affärsutveckling. Målet är att använda kraft som metod i andra projekt, t ex den nationella satsningen på produktutveckling (PieP) och för satsningar på tjänsteexport. Nästa steg är att affärsutveckla kraft, säger programdirektör Anders Melander, här i diskussion med Ingrid Thuresson och Mia Swärdh. prakademiska föreningen aktiverar sig När kk-on hade sitt erfarenhetsmöte i Lund, var det med pracademy som värd. Det är på samma gång ett av projekten inom kk-on och en förening som ger kraft åt sina medlemmar. Vi vänder oss till dem som arbetat i krafts anda. Föreningen syftar till säkra utbytet mellan akademi och praktiker, säger Kicki Stridh, styrelsens ordförande. Ett av de viktigaste resultaten av kraft var att ett rikstäckande nätverk skapades av akademiker, praktiker ur konsultvärlden, företag och organisationer. Som vanligt är i alla typer av projekt, har alla förklarat att kontakterna måste fortsätta. Sedan brukar det rinna ut i sanden. Lösningen blev att bilda en förening med två uttalade syften: Medverka till att ge företag tillgång till kunskap och erfarenheter hos akademin. Underlätta för akademin att få tillgång till kunskap och erfarenheter hos företag och organisationer. För medlemmarna är föreningen till konkret nytta: I ett projekt som vi just lämnat in ansökan om, anger vi pracademy som referensgrupp, ger Kicki som exempel. PrAcademy har hittills varit i en uppstartsfas, men nu går man över i aktivitetsläge. För dig som vill veta mer om vad som händer i pracademy, rekommenderas ett besök på Medlemsavgiften är modest, betala 200 kronor nu och du är medlem hela Önskemål: Mer diskussion och fler workshops Nu har kk-on kommit till stadiet utvärdering. En ordentlig sådan gjordes efter erfarenhetsmötet i Lund november. Vad tycker deltagarna? i sammanfattning mycket nöjda. Men att det borde vara mer. Något som förenar är att tiden går för fort, varför inte börja redan på morgonen dag ett, och att mer tid borde läggas på diskussioner och workshops om de pågående projekten. Det som märks tydligast är uppskattningen av att nätverket hålls vid liv. Vilket gäng, Jag känner mig fylld av energi efter mötet, lyder två av kommentarerna. Ett handgripligt förslag på fortsättning finns också med: Bilda ett konsultbolag, kraft Utveckling AB, och sätt in rätt kompetens att driva verksamheten. Ett förslag som föranleder följande uppmaning från en annan deltagare: Ingjut i deltagarna att enda sättet att säkra nätverket är att bli aktiva medlemmar i pracademin. Slutligen kan meddelas att recensionen av gåsmiddagen blev Svartsoppan god, gåsen likaså. Alla var kanske inte lika förtjusta över de skånska nationalrätterna, men samstämmighet råder om att övningen i de anrika lokalerna på Grand var nöjsam. Mer information om kraft Vill du veta mer om kraft? Besök programmets hemsida på adressen

2 Sidan 2 kraftbladet november 2007 Internationellt intresse för engagemanget i kraft Hur får man folk att engagera sig? Frågan återkommer ständigt, i alla sammanhang. kraft kan vara en del av svaret. Mittuniversitetet i Sundsvall har länge forskat på commitment, en allt viktigare fråga även internationellt. Under vintern ska vi presentera modeller för commitment vid konferenser i Nya Zealand och Thailand, berättar Tommy Roxenhall på Mittuniversitetet. Modellerna har delvis tillkommit inom ramen för kraft och fortsätter att utvecklas i ett KK- ON-projekt med finansiering även från Nutek, länsstyrelsen i Västernorrland och EU:s strukturfonder. Vad är det då som gör kraft till en lämplig forskningsmiljö? Svaret är att deltagande företag är med av fri vilja. Ingen har någon kortsiktig ekonomisk nytta av att delta, inslaget av plikt är begränsat. kraft handlar om att deltagarna tror att medverkan är till nytta på längre sikt. Under projektets gång uppstår relationer, Under vinter presenterar Tommy Roxenhall och Edith Andresen en modell för commitment, delvis utvecklad i kraft, vid konferenser i Nya Zealand och Thailand. människor börjar förstå varandra världar och resultatet blir ett lärande, förklarar Tommy. Det är ett känslomässigt åtagande, ett psykologiskt kontrakt, som tar tid att bygga upp men står sig bättre över tiden, jämfört med konstellationer som bildas på order uppifrån eller av andra skäl än det personliga engagemanget. Det visar sig bland annat genom att kraftgrupper fortsätter träffas efter att projekten avslutats, säger Tommy. Mittuniversitetet har valt att använda kraftmetoden i andra projekt, helt enkelt för att det är den bäst fungerande modellen. Ett pågående projekt är processledarprogrammet med projektledare för ett antal strategiska nätverk i regionen. Projektledarna får i sin tur erfarenheter och kunskaper att använda i sina nätverk. Vi ser en potential för att använda kraftmetoden i fler sammanhang, säger Edith Andresen, även hon forskare på Mittuniversitetet. Nu pågår intervjuer med tidigare kraftdeltagare för att finslipa commitmentmodellen enligt kraft. Coaching och varför det är olja på golvet Glöm inte hemläxan om coaching till Ulla Lilliehöök! Uppmaningen fanns i inbjudan till mötet med kk-on i Lund. En och annan hade dåligt samvete när Ulla skred in i Athen (ett av AF-borgens sammanträdesrum). Det var inte nödvändigt. Coaching är inget läxförhör. Jag är ingen lärare som ska bedöma vad som är bra och dåligt, förklarade hon. Utbildningen i coaching inleddes under försommarens möte i Sigtuna. Syftet är dubbelt, dels ska projektägarna i kk-on få hjälp, dels är coaching ytterligare ett verktyg att användas för att skapa lärande i framtida kraftprojekt. Ulla Lilliehöök i aktion för att lära deltagarna i kk-on att lära sig själva att coacha andra. Just det där med hemläxan är en problempunkt i alla former av projekt. Anette Lundfall undrade hur långt den professionella coachens tålamod sträcker sig. Jag blir mer förvånad när någon hunnit med allt. Det är mer synd om den som blir coachad och min fråga är om vi kanske ska gå fram i mindre steg, svarade Ulla. En reflexion efter två dagar med coaching-träning. Det påminner inte så lite om den just nu hetaste produktionsfilosofin lean eller resurssnål produktion. En av grunderna för lean är fem varför. Metoden brukar förklaras med olja som läckt ut. Varför är det olja på golvet? Maskinen läcker.varför? En packning har gått sönder. Varför? Packningen var av för låg kvalitet. Varför? Inköparna prioriterade lägsta pris. Varför? Deras instruktioner är lägsta pris. Svaret fanns många gånger redan hos den ansvarige. Så fungerar även coaching.

3 Sidan 3 kraftbladet november 2007 Affärsidéer som skall bli affärer Med början i september går kraft från ord till handling. Den 6 februari 2008 genomförs den första av fyra workshops i projektet som heter, just det, Från ord till handling. Det är vad kraft handlar om, säger Christina Skjöldebrand. Hon är projektledare för Från ord till handling och bildar tillsammans med Kicki Hammargren, Mia Swärdh och Kicki Strid ledningsgrupp för projektet. Bakgrunden är att kraft födde en massa idéer som i några få fall konkretiserades ända till ett möjligt förverkligande. När det kom till kritan, var drivkrafter att förverkliga idéerna dåligt utvecklade. Det här är ett generellt problem. Hela den svenska näringslivspolitiken drabbas på samma sätt.vad som bland annat saknas är eldsjälarna och entreprenörer som tar tag i idéerna och förädlar dem till nya verksamheter och nya företag. I kraft finns ett hållbart nätverk där man stöttar varandra. Här finns förutsättningar att gå vidare och utveckla en metod för att skapa handling, anser Christina Skjöldebrand. Hon är inte ensam om att har gjort den här reflexionen. Flera av de pågående projekten i KK-ON är inne på samma spår, men med olika infallsvinklar. I Sundsvall arbetar man med Committment, gruppen ReflexionskrAft ser problemet ur ett annat perspektiv och så vidare. Från ord till handling kommer att genomföras med Krinova Science Park i Kristianstad som projektägare. Krinova har egna tankar att under närmaste tiden utveckla en inkubator och ingår därmed i det nationella nätverket av just inkubatorer (SiSP= Swedish incubators and Science Parks). Just nu pågår intervjuer som ska ligga till grund för bl.a den första workshoppen den 6 februari Inbjudna är personer som arbetar i kraftnätverket. Syftet är att få fram generella processer för affärsutveckling och idéer om hur man skapar konkret handling. Målet är handlingsplaner och utbildning för processen från ord till handling Drygt en månad efter den 6 februari är det dags för nästa workshop. Inbjudna denna gång är entreprenörer, kreatörer och företag i inkubatorer. Här ska nya metoder presenteras och etablerade utvärderas. Efter ytterligare en månad är det dags för en workshop för båda grupperna. Nu ska stödsystem diskuteras för företagen i inkubatorn. Konkret handlar det om system för finansiering, projektledning och liknande. Examen är planerad till i maj Här ska resultaten presenteras mer almänt för intressenter. Målet är att ha processer, entreprenörer och utbildningsaktiviteter för att användas i praktiken. Reflexion sparar tid och räddar nätverk Tidsbristen gör att många beslutsfattare inte hinner reflektera inför sina beslut. Det betyder att värdefulla erfarenheter går till spillo och misstagen kommer att upprepas. I förlängningen sparar reflexion tid, konstaterar Kaj Lindblad. I mars räknar han och Christer Kedström med att presentera en metod för att systematiskt använda reflexion som redskap för utveckling. Modellen utvecklas med hjälp av intervjuer med deltagarna från tre kraftgrupper och en grupp företag som inte genomgått kraft-konceptet. Grupperna är Reklamkraft, Inredningskraft och Trappkraft i vilka Kaj och Christer, var och en eller tillsammans, har deltagit. Som referensgrupp använder vi Kaliber K som är ett nätverk av journalister, illustratörer och andra kreatörer i trakten av Trollhättan och Vänersborg, berättar Kaj. De intervjuade använder sig av reflexion i mycket varierande grad. För kreatörerna är reflexionen en viktig del i den professionella verktygslådan, för ett producerande företag är det inte lika självklart. Vissa gör inte ens en efterkalkyl, säger Kaj. Efterkalkyl är en synonym till reflexion, måhända mer gångbar i tillverkande industri. Det handlar om är att tänka igenom vad man gjort och ta vara på erfarenheterna bra som dåliga. Det handlar med andra ord om ett lärande. Nästa steg är föra vidare erfarenheterna till organisationen, så att andra slipper trampa i samma klaver, och i dess högsta form handlar reflexion om att överföra kunskaperna mellan generationerna, säger Kaj. På kraftsamlingen i Lund fanns en annan grupp med, som inriktar sig på reflexion mellan generationer. Det är Claes Pierrou och Magnus Hegart som driver projektet Knowledge Transfer. Vi och Reflexionskraft har beröringspunkter, säger Claes. Här är angreppssättet mer hands-on. Projektet bedrivs i en grupp som består av unga och äldre företagare. Målet är att ta vara på de äldres kunnande och framförallt deras stora erfarenheter och nätverk. I det här perspektivet är de äldre företagarna seniora kunskapsbanker, ovärderliga för dem som nyss har beträtt företagandets bana. Metodutvecklingen samordnas med Reflexionskraft. En modell väntas till våren. Konsten att berätta en god historia är grunden för en framgångsrik marknadsföring. Särskilt om den är sann. Fritjof Nilsson Piraten hade inte för vana att hålla sig till sanningen. Det gjorde honom inte bara framgångsrik utan odödlig. Under gåsamiddagen på anrika hotell Grand fick deltagarna i kkon lära sig ett och annat om Piraten, sakkunnigt berättat av Hasse Larsson från Piratensällskapet.Vad kunde man lära sig av det om inte sprängkraften i en god historia. God var också gåsen, men svartsoppan överraskade icke- Skåningar utan vana vid denna form av flytande blodmat. Överraskningen var stor över att det smakade flytande pepparkakor. Vid bordet delade Per Odenrick med sig av ett snabbrecept på svartsoppa. Kör blodpudding i mixern, späd med grädde och sherry, krydda med ingefära och kryddnejlika. Fort går det men inga garantier lämnas för smaken... Hasse Larsson i berättartagen om en man som sköt upp allting till morgondagen, men som bättrade sig till sist. Konsten att berätta en god historia

4 Sidan 4 kraftbladet november 2007 Färgen avslöjar dolda tankar Hur tar man sig förbi språkliga barriärer för att hitta nya idéer? En metod provades på KK- ON:s erfamöte i Lund. Under ledning av Pia Arenhill, Picture-it, fick deltagarna en introduktion i målarverkstad. kraftsamling runt penslar och flaskor fyllda med färg. Utgångspunkten för bildmetoder är att bland annat att språklig kommunikation bara aktiverar delar av hjärnan. Genom att använda andra medel än språket aktiveras hela hjärnan. Iakttagelsen är inte ny. Den gjorde redan Napoleons utrikesminister Charles Maurice de Talleyrand, som uttryckte saken: Människan har fått språket för att dölja sina tankar. Senare travesterades hans aforism av Sören Kirkegaard: Människan har fått språket för att dölja att de inga tankar har. Pia Arenhill beskriver tanken bakom målarverkstad som en kompletterande metod för personlig utveckling eller företagsutveckling. Liknande metoder har redan använts inom kraft, bland annat inom kraftverksgrupperna i Halland och i Tankens Trädgård. Vi arbetade med bilder och berättelser under kick-offen. Det skapade tillit i gruppen och gjorde att vi kom snabbare framåt i processen, säger Agneta Hansson, som ledde arbetet med tre kraftverksgrupper i Halland. Men kan man verkligen förmå ett gäng företagare att ägna några timmar åt att måla för att hitta nya dimensioner i sina tankar och idéer? Det gick med en grupp prakademiker, och deras omdömen blev huvudsakligen positiva. I den snäva tidsramen under seminariet fanns inte tillfälle till teoretisk reflektion kring metoden, vilket flera efterlyste i utvärderingen. Klart är att färg och form fungerar som bränsle för tankar och reflektion i grupp. Pia Arenhill med verktygen för att förlösa tankar. Foto: Kicki Stridh kraftmetoden mot läckande golvbrunnar Vägen från forskning till praktik är ibland kortare än vad man kan tro. En av forskarna i kraft har bistått landets VVS-installatörer i deras arbete att minska vattenskadorna, som idag kostar fem miljarder kronor om året. Forskaren heter Lars Sunding på Lunds tekniska högskola. Han återvände till akademin efter att som vd för ett konsultföretag i byggbranschen deltagit i den första kraftgruppen. Han har använt kraft för att hitta svaret på en avgörande fråga för byggbranschen: Varför fungerar inte samarbetet mellan olika aktörer i ett byggprojekt? Det räcker med en golvbrunn för att det ska bli problem. Det behövs 3-4 hantverkare för att sätta den på plats. En byggnadsarbetare som bygger bjälklaget, en VVS-installatör som monterar brunnen och avloppsröret och en golvläggare eller plattsättare som monterar ytskiktet. Allt för ofta gör var och en sitt jobb utan att prata med de övriga. Allt för ofta blir resultatet vattenläckor. Lösningen har blivit att tre branschförbund skapat byggregler tillsammans med Boverket, utbildar hantverkarna i regelverket och auktoriserar deras arbetsgivare. Kvalitetssystemen är koordinerade med varandra och nu gäller det att det fungerar i praktiken. Lars Sunding har bidragit med sina forskningsresultat till en av aktörerna, VVS:arna. Han har medverkat både i branschtidningen VVS Teknik & Installation samt i en specialtidning som går ut till alla VVS-installatörer som är auktoriserade enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. I en av intervjuerna sätter han fingret på den ömma punkten: Ju mer vi jagar folk, desto tristare blir deras arbete, vilket i sin tur leder till lägre engagemang och kanske t.o.m. motstånd. Kravet på regler handlar sällan om att man själv behöver dem eller för att främja ett moget samarbete vuxna människor emellan. Men situationen är långtifrån hopplös. Så här säger han också: Folk är förnuftiga och vill göra rätt. Vad som behövs är att hjälpa den goda viljan på traven, att göra dem delaktiga i processen. Vad grupper också kan behöva hjälp med är att handskas med omedvetet kontraproduktivt beteende på både individ och gruppnivå. Känns resonemanget igen ifrån kraft? Det fungerar inte att skapa förändring med order uppifrån. Förändringar kommer underifrån och bygger på erfarenhetsbaserat lärande.

5 Erfarenhetsbaserat lärande God jul och ett kraftfullt nytt år