Affärsutveckling nästa för kraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling nästa för kraft"

Transkript

1 bladet Nummer 20 från starten November 2007 Affärsutveckling nästa för kraft Utvecklingen av kraftmetoden pågår. Men vad händer sedan? KK-stiftelsen har försynt frågat om vi inte kan tänka oss att affärsutveckla kraft, förklarade programdirektören Anders Melander vid kkon-mötet i Lund. Den närmaste framtiden är klar. Nästa erfarenhetsmöte genomförs april 2008 i trakterna av Skara. Exakt var är inte klart, men däremot att det ska innehålla två delar: Tranorna på Hornborgasjön och samverkan med meny, ett annat av KK-stiftelsens expertkompetensprogram. Ytterligare ett möte är inplanerat till hösten. Vad som händer sedan är enligt Anders för tillfället sekundärt. Vi får inte glömma att vår uppgift i de pågående projekten är metodutveckling, att utveckla kraft, förklarade Anders. Maningen till trots blev det en del diskussion om fortsättningen. kraft vore en perfekt förlängning på alla leanprojekt som genomförs, ansåg Christer Kedström. Den fortsatta diskussionen visade att kraft kan vara den perfekta förlängningen på mycket, vilket redan bevisats med satsningen på Sommardesignkontor där deltagande företag aktivt tog vara på frukterna i kraftgrupper. Möjligheterna finns alltså, men det krävs en del arbete och resurer innan linjerna kan läggas fast. Pengar för ändamålet kan finnas hos KK-stiftelsen, även om inga beslut är fattade. När kraftprogrammet officiellt avslutades i november 2006, fanns 7,3 miljoner kronor kvar av anslaget. Fem miljoner satsades på den pågående konceptutvecklingen. Nu indikerar KK-stiftelsen att man kan tänka sig att släppa resterande till affärsutveckling. Målet är att använda kraft som metod i andra projekt, t ex den nationella satsningen på produktutveckling (PieP) och för satsningar på tjänsteexport. Nästa steg är att affärsutveckla kraft, säger programdirektör Anders Melander, här i diskussion med Ingrid Thuresson och Mia Swärdh. prakademiska föreningen aktiverar sig När kk-on hade sitt erfarenhetsmöte i Lund, var det med pracademy som värd. Det är på samma gång ett av projekten inom kk-on och en förening som ger kraft åt sina medlemmar. Vi vänder oss till dem som arbetat i krafts anda. Föreningen syftar till säkra utbytet mellan akademi och praktiker, säger Kicki Stridh, styrelsens ordförande. Ett av de viktigaste resultaten av kraft var att ett rikstäckande nätverk skapades av akademiker, praktiker ur konsultvärlden, företag och organisationer. Som vanligt är i alla typer av projekt, har alla förklarat att kontakterna måste fortsätta. Sedan brukar det rinna ut i sanden. Lösningen blev att bilda en förening med två uttalade syften: Medverka till att ge företag tillgång till kunskap och erfarenheter hos akademin. Underlätta för akademin att få tillgång till kunskap och erfarenheter hos företag och organisationer. För medlemmarna är föreningen till konkret nytta: I ett projekt som vi just lämnat in ansökan om, anger vi pracademy som referensgrupp, ger Kicki som exempel. PrAcademy har hittills varit i en uppstartsfas, men nu går man över i aktivitetsläge. För dig som vill veta mer om vad som händer i pracademy, rekommenderas ett besök på Medlemsavgiften är modest, betala 200 kronor nu och du är medlem hela Önskemål: Mer diskussion och fler workshops Nu har kk-on kommit till stadiet utvärdering. En ordentlig sådan gjordes efter erfarenhetsmötet i Lund november. Vad tycker deltagarna? i sammanfattning mycket nöjda. Men att det borde vara mer. Något som förenar är att tiden går för fort, varför inte börja redan på morgonen dag ett, och att mer tid borde läggas på diskussioner och workshops om de pågående projekten. Det som märks tydligast är uppskattningen av att nätverket hålls vid liv. Vilket gäng, Jag känner mig fylld av energi efter mötet, lyder två av kommentarerna. Ett handgripligt förslag på fortsättning finns också med: Bilda ett konsultbolag, kraft Utveckling AB, och sätt in rätt kompetens att driva verksamheten. Ett förslag som föranleder följande uppmaning från en annan deltagare: Ingjut i deltagarna att enda sättet att säkra nätverket är att bli aktiva medlemmar i pracademin. Slutligen kan meddelas att recensionen av gåsmiddagen blev Svartsoppan god, gåsen likaså. Alla var kanske inte lika förtjusta över de skånska nationalrätterna, men samstämmighet råder om att övningen i de anrika lokalerna på Grand var nöjsam. Mer information om kraft Vill du veta mer om kraft? Besök programmets hemsida på adressen

2 Sidan 2 kraftbladet november 2007 Internationellt intresse för engagemanget i kraft Hur får man folk att engagera sig? Frågan återkommer ständigt, i alla sammanhang. kraft kan vara en del av svaret. Mittuniversitetet i Sundsvall har länge forskat på commitment, en allt viktigare fråga även internationellt. Under vintern ska vi presentera modeller för commitment vid konferenser i Nya Zealand och Thailand, berättar Tommy Roxenhall på Mittuniversitetet. Modellerna har delvis tillkommit inom ramen för kraft och fortsätter att utvecklas i ett KK- ON-projekt med finansiering även från Nutek, länsstyrelsen i Västernorrland och EU:s strukturfonder. Vad är det då som gör kraft till en lämplig forskningsmiljö? Svaret är att deltagande företag är med av fri vilja. Ingen har någon kortsiktig ekonomisk nytta av att delta, inslaget av plikt är begränsat. kraft handlar om att deltagarna tror att medverkan är till nytta på längre sikt. Under projektets gång uppstår relationer, Under vinter presenterar Tommy Roxenhall och Edith Andresen en modell för commitment, delvis utvecklad i kraft, vid konferenser i Nya Zealand och Thailand. människor börjar förstå varandra världar och resultatet blir ett lärande, förklarar Tommy. Det är ett känslomässigt åtagande, ett psykologiskt kontrakt, som tar tid att bygga upp men står sig bättre över tiden, jämfört med konstellationer som bildas på order uppifrån eller av andra skäl än det personliga engagemanget. Det visar sig bland annat genom att kraftgrupper fortsätter träffas efter att projekten avslutats, säger Tommy. Mittuniversitetet har valt att använda kraftmetoden i andra projekt, helt enkelt för att det är den bäst fungerande modellen. Ett pågående projekt är processledarprogrammet med projektledare för ett antal strategiska nätverk i regionen. Projektledarna får i sin tur erfarenheter och kunskaper att använda i sina nätverk. Vi ser en potential för att använda kraftmetoden i fler sammanhang, säger Edith Andresen, även hon forskare på Mittuniversitetet. Nu pågår intervjuer med tidigare kraftdeltagare för att finslipa commitmentmodellen enligt kraft. Coaching och varför det är olja på golvet Glöm inte hemläxan om coaching till Ulla Lilliehöök! Uppmaningen fanns i inbjudan till mötet med kk-on i Lund. En och annan hade dåligt samvete när Ulla skred in i Athen (ett av AF-borgens sammanträdesrum). Det var inte nödvändigt. Coaching är inget läxförhör. Jag är ingen lärare som ska bedöma vad som är bra och dåligt, förklarade hon. Utbildningen i coaching inleddes under försommarens möte i Sigtuna. Syftet är dubbelt, dels ska projektägarna i kk-on få hjälp, dels är coaching ytterligare ett verktyg att användas för att skapa lärande i framtida kraftprojekt. Ulla Lilliehöök i aktion för att lära deltagarna i kk-on att lära sig själva att coacha andra. Just det där med hemläxan är en problempunkt i alla former av projekt. Anette Lundfall undrade hur långt den professionella coachens tålamod sträcker sig. Jag blir mer förvånad när någon hunnit med allt. Det är mer synd om den som blir coachad och min fråga är om vi kanske ska gå fram i mindre steg, svarade Ulla. En reflexion efter två dagar med coaching-träning. Det påminner inte så lite om den just nu hetaste produktionsfilosofin lean eller resurssnål produktion. En av grunderna för lean är fem varför. Metoden brukar förklaras med olja som läckt ut. Varför är det olja på golvet? Maskinen läcker.varför? En packning har gått sönder. Varför? Packningen var av för låg kvalitet. Varför? Inköparna prioriterade lägsta pris. Varför? Deras instruktioner är lägsta pris. Svaret fanns många gånger redan hos den ansvarige. Så fungerar även coaching.

3 Sidan 3 kraftbladet november 2007 Affärsidéer som skall bli affärer Med början i september går kraft från ord till handling. Den 6 februari 2008 genomförs den första av fyra workshops i projektet som heter, just det, Från ord till handling. Det är vad kraft handlar om, säger Christina Skjöldebrand. Hon är projektledare för Från ord till handling och bildar tillsammans med Kicki Hammargren, Mia Swärdh och Kicki Strid ledningsgrupp för projektet. Bakgrunden är att kraft födde en massa idéer som i några få fall konkretiserades ända till ett möjligt förverkligande. När det kom till kritan, var drivkrafter att förverkliga idéerna dåligt utvecklade. Det här är ett generellt problem. Hela den svenska näringslivspolitiken drabbas på samma sätt.vad som bland annat saknas är eldsjälarna och entreprenörer som tar tag i idéerna och förädlar dem till nya verksamheter och nya företag. I kraft finns ett hållbart nätverk där man stöttar varandra. Här finns förutsättningar att gå vidare och utveckla en metod för att skapa handling, anser Christina Skjöldebrand. Hon är inte ensam om att har gjort den här reflexionen. Flera av de pågående projekten i KK-ON är inne på samma spår, men med olika infallsvinklar. I Sundsvall arbetar man med Committment, gruppen ReflexionskrAft ser problemet ur ett annat perspektiv och så vidare. Från ord till handling kommer att genomföras med Krinova Science Park i Kristianstad som projektägare. Krinova har egna tankar att under närmaste tiden utveckla en inkubator och ingår därmed i det nationella nätverket av just inkubatorer (SiSP= Swedish incubators and Science Parks). Just nu pågår intervjuer som ska ligga till grund för bl.a den första workshoppen den 6 februari Inbjudna är personer som arbetar i kraftnätverket. Syftet är att få fram generella processer för affärsutveckling och idéer om hur man skapar konkret handling. Målet är handlingsplaner och utbildning för processen från ord till handling Drygt en månad efter den 6 februari är det dags för nästa workshop. Inbjudna denna gång är entreprenörer, kreatörer och företag i inkubatorer. Här ska nya metoder presenteras och etablerade utvärderas. Efter ytterligare en månad är det dags för en workshop för båda grupperna. Nu ska stödsystem diskuteras för företagen i inkubatorn. Konkret handlar det om system för finansiering, projektledning och liknande. Examen är planerad till i maj Här ska resultaten presenteras mer almänt för intressenter. Målet är att ha processer, entreprenörer och utbildningsaktiviteter för att användas i praktiken. Reflexion sparar tid och räddar nätverk Tidsbristen gör att många beslutsfattare inte hinner reflektera inför sina beslut. Det betyder att värdefulla erfarenheter går till spillo och misstagen kommer att upprepas. I förlängningen sparar reflexion tid, konstaterar Kaj Lindblad. I mars räknar han och Christer Kedström med att presentera en metod för att systematiskt använda reflexion som redskap för utveckling. Modellen utvecklas med hjälp av intervjuer med deltagarna från tre kraftgrupper och en grupp företag som inte genomgått kraft-konceptet. Grupperna är Reklamkraft, Inredningskraft och Trappkraft i vilka Kaj och Christer, var och en eller tillsammans, har deltagit. Som referensgrupp använder vi Kaliber K som är ett nätverk av journalister, illustratörer och andra kreatörer i trakten av Trollhättan och Vänersborg, berättar Kaj. De intervjuade använder sig av reflexion i mycket varierande grad. För kreatörerna är reflexionen en viktig del i den professionella verktygslådan, för ett producerande företag är det inte lika självklart. Vissa gör inte ens en efterkalkyl, säger Kaj. Efterkalkyl är en synonym till reflexion, måhända mer gångbar i tillverkande industri. Det handlar om är att tänka igenom vad man gjort och ta vara på erfarenheterna bra som dåliga. Det handlar med andra ord om ett lärande. Nästa steg är föra vidare erfarenheterna till organisationen, så att andra slipper trampa i samma klaver, och i dess högsta form handlar reflexion om att överföra kunskaperna mellan generationerna, säger Kaj. På kraftsamlingen i Lund fanns en annan grupp med, som inriktar sig på reflexion mellan generationer. Det är Claes Pierrou och Magnus Hegart som driver projektet Knowledge Transfer. Vi och Reflexionskraft har beröringspunkter, säger Claes. Här är angreppssättet mer hands-on. Projektet bedrivs i en grupp som består av unga och äldre företagare. Målet är att ta vara på de äldres kunnande och framförallt deras stora erfarenheter och nätverk. I det här perspektivet är de äldre företagarna seniora kunskapsbanker, ovärderliga för dem som nyss har beträtt företagandets bana. Metodutvecklingen samordnas med Reflexionskraft. En modell väntas till våren. Konsten att berätta en god historia är grunden för en framgångsrik marknadsföring. Särskilt om den är sann. Fritjof Nilsson Piraten hade inte för vana att hålla sig till sanningen. Det gjorde honom inte bara framgångsrik utan odödlig. Under gåsamiddagen på anrika hotell Grand fick deltagarna i kkon lära sig ett och annat om Piraten, sakkunnigt berättat av Hasse Larsson från Piratensällskapet.Vad kunde man lära sig av det om inte sprängkraften i en god historia. God var också gåsen, men svartsoppan överraskade icke- Skåningar utan vana vid denna form av flytande blodmat. Överraskningen var stor över att det smakade flytande pepparkakor. Vid bordet delade Per Odenrick med sig av ett snabbrecept på svartsoppa. Kör blodpudding i mixern, späd med grädde och sherry, krydda med ingefära och kryddnejlika. Fort går det men inga garantier lämnas för smaken... Hasse Larsson i berättartagen om en man som sköt upp allting till morgondagen, men som bättrade sig till sist. Konsten att berätta en god historia

4 Sidan 4 kraftbladet november 2007 Färgen avslöjar dolda tankar Hur tar man sig förbi språkliga barriärer för att hitta nya idéer? En metod provades på KK- ON:s erfamöte i Lund. Under ledning av Pia Arenhill, Picture-it, fick deltagarna en introduktion i målarverkstad. kraftsamling runt penslar och flaskor fyllda med färg. Utgångspunkten för bildmetoder är att bland annat att språklig kommunikation bara aktiverar delar av hjärnan. Genom att använda andra medel än språket aktiveras hela hjärnan. Iakttagelsen är inte ny. Den gjorde redan Napoleons utrikesminister Charles Maurice de Talleyrand, som uttryckte saken: Människan har fått språket för att dölja sina tankar. Senare travesterades hans aforism av Sören Kirkegaard: Människan har fått språket för att dölja att de inga tankar har. Pia Arenhill beskriver tanken bakom målarverkstad som en kompletterande metod för personlig utveckling eller företagsutveckling. Liknande metoder har redan använts inom kraft, bland annat inom kraftverksgrupperna i Halland och i Tankens Trädgård. Vi arbetade med bilder och berättelser under kick-offen. Det skapade tillit i gruppen och gjorde att vi kom snabbare framåt i processen, säger Agneta Hansson, som ledde arbetet med tre kraftverksgrupper i Halland. Men kan man verkligen förmå ett gäng företagare att ägna några timmar åt att måla för att hitta nya dimensioner i sina tankar och idéer? Det gick med en grupp prakademiker, och deras omdömen blev huvudsakligen positiva. I den snäva tidsramen under seminariet fanns inte tillfälle till teoretisk reflektion kring metoden, vilket flera efterlyste i utvärderingen. Klart är att färg och form fungerar som bränsle för tankar och reflektion i grupp. Pia Arenhill med verktygen för att förlösa tankar. Foto: Kicki Stridh kraftmetoden mot läckande golvbrunnar Vägen från forskning till praktik är ibland kortare än vad man kan tro. En av forskarna i kraft har bistått landets VVS-installatörer i deras arbete att minska vattenskadorna, som idag kostar fem miljarder kronor om året. Forskaren heter Lars Sunding på Lunds tekniska högskola. Han återvände till akademin efter att som vd för ett konsultföretag i byggbranschen deltagit i den första kraftgruppen. Han har använt kraft för att hitta svaret på en avgörande fråga för byggbranschen: Varför fungerar inte samarbetet mellan olika aktörer i ett byggprojekt? Det räcker med en golvbrunn för att det ska bli problem. Det behövs 3-4 hantverkare för att sätta den på plats. En byggnadsarbetare som bygger bjälklaget, en VVS-installatör som monterar brunnen och avloppsröret och en golvläggare eller plattsättare som monterar ytskiktet. Allt för ofta gör var och en sitt jobb utan att prata med de övriga. Allt för ofta blir resultatet vattenläckor. Lösningen har blivit att tre branschförbund skapat byggregler tillsammans med Boverket, utbildar hantverkarna i regelverket och auktoriserar deras arbetsgivare. Kvalitetssystemen är koordinerade med varandra och nu gäller det att det fungerar i praktiken. Lars Sunding har bidragit med sina forskningsresultat till en av aktörerna, VVS:arna. Han har medverkat både i branschtidningen VVS Teknik & Installation samt i en specialtidning som går ut till alla VVS-installatörer som är auktoriserade enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. I en av intervjuerna sätter han fingret på den ömma punkten: Ju mer vi jagar folk, desto tristare blir deras arbete, vilket i sin tur leder till lägre engagemang och kanske t.o.m. motstånd. Kravet på regler handlar sällan om att man själv behöver dem eller för att främja ett moget samarbete vuxna människor emellan. Men situationen är långtifrån hopplös. Så här säger han också: Folk är förnuftiga och vill göra rätt. Vad som behövs är att hjälpa den goda viljan på traven, att göra dem delaktiga i processen. Vad grupper också kan behöva hjälp med är att handskas med omedvetet kontraproduktivt beteende på både individ och gruppnivå. Känns resonemanget igen ifrån kraft? Det fungerar inte att skapa förändring med order uppifrån. Förändringar kommer underifrån och bygger på erfarenhetsbaserat lärande.

5 Erfarenhetsbaserat lärande God jul och ett kraftfullt nytt år

kraft uppvaktade meny och möttes av stort intresse

kraft uppvaktade meny och möttes av stort intresse bladet Nummer 21 från starten Maj 2008 kraft uppvaktade meny och möttes av stort intresse Två programdirektörer som kramas. Tydligare kan närmandet mellan kraft och meny inte illustreras. Programmen har

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och tankar

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Maj O1 No 7 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

BUSINESS INNOVATION DAY

BUSINESS INNOVATION DAY BUSINESS INNOVATION DAY Låt Sveriges bästa forskare ta sig an ditt företags utmaningar! www.miun.se/businessinnovationday Välkommen till Business Innovation Day Måndag den 12 oktober 2015 Vad roligt att

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Clarity Program. Att leda inifrån sin kärna.

Clarity Program. Att leda inifrån sin kärna. Clarity Program Att leda inifrån sin kärna. Clarity Program Clarity program är ett målinriktat och kraftfullt program för att hjälpa dig att få ökad klarsynthet i hur du vill leda, driva förändring, och

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer