INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22"

Transkript

1 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

2 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen: Ved / Olja / Pellets / Spannmål / Flis / Briketter / Kol P annan är byggd f ör max. 115 C och max. arbetstryck 4 bar. Vår ombyggnadsats bör användas för eldning med Olja, Pellets, Spannmål, Flis. Pannan är byggd för max. arbetstryck 4 bar. Pannan är utrustad med nedanstående tillbehör, och isoleringsplåtarna är emballerade vid sidan om pannan. Tillsammans med pannan finns en certifieringdekal där effekt osv. anges. CE nr. EEC 97/23. Standard tillbehör: Sotredskap Temp.- o.tryckmätare Komplett dragregulator ( är ej nödvändig vid ackumulatoreldning ) Blindpluggar med packningar, 2 st. Justerskruv till primärluftintag Handtag och dragsång med sprintar till rökgasspjäll Styrningar för fastsättning av över plåten, 4 st. Plåtskruv för bakre isoleringsplåten, 4 st. Stigare.-o.returanslutningar, 1½ utvändig gängfläns med packningar 2. INSTALLATIONSANVISNINGAR Installationen skall utföras av en VVS-installatör eller någon som har erfarenhet av panninstallationer. Av nedanstående anvisningar är bara de viktigaste momenten medtagna. Vid förfrågningar, kontakta generalagenten Lindquist Heating System på tel Eftersom pannan är mycket låg, blir eldningen bekväm, om man gjuter eller bygger en klack, ca: cm, att ställa den på. OBS! Pannans hela bottenyta måste stå på fast underlag. När du installerat pannan, (anslutit stigare, retur och rökrör), börjar du montera isoleringsplåtarna. Trä in rökgasspjällreglaget genom de svarta vinylbussningarna, men observera att rökgasspjället kan med fördel, även monteras bort, man eldar ändå med öppet spjäll, mot ackumulatortank. Vill du ändå strypa draget, görs detta med dragluckan. Skruva dit de fyra styrningarna på sidoplåtarnas överdel, dessa skall hålla överplåten på plats. Häng på plåtarna, lossa muttrarna på de nedre genomgående förankringsbultarna ett flertal varv, för att därefter lyfta plåtens gaffelfäste innanför brickorna, drag åt muttrarna löst. Pressa dit sprintarna till spjällaxeln med en tång, (använd inte hammare). Häng dit högerplåten på samma sätt. Montera instrumentpanelen på överplåten, trä igenom givarna, stoppa temp.givaren i dykröret, anslut även tryckgivaren. När du sedan lägger på överplåten, märker du att vissa efterjusteringar av sidoplåtarna kan behövas. Montera dragregulatorn, (om du har behov av den) med dragstången riktad åt vedinkastet. Lossa försiktigt skruven som håller dragstångsinfästningen, tag bort plastbiten, samtidigt som du håller med ena handen för att inte ändra fabriksinställningen, stoppa in dragstången och dra fast. Justera kedjan vid eldning. Drag i de fyra plåtskruvarna i sidoplåtarnas bakre del, häng dit bakre plåten.

3 OBSERVERA: 1. Montera ALLTID Laddomat 21. Detta är ett krav för att 5-års garantin på pannan skall gälla, ( 3 års garanti vid inkoppling med annan laddutrustning ). Pannan mår bäst av att ha en temperaturdifferens på max ca: 20ºC mellan stigare och retur. Kontinuerlig eldning med temp. under 60ºC får inte förekomma. 2. De genomgående förankringsbultarna som håller sidoplåtarna, får ALDRIG dragas åt hårt. Gjutjärnet vill nämligen ha en chans att expandera. 3. Fyll ALDRIG på systemet när pannan är varm och montera ALDRIG en s.k. SYR-ventil för aut.kylning direkt till pannan, det finns då risk att någon gjutjärnsektion spricker. 4. Ett litet tips är att fylla i 5 dl diskmedel / 750 liter ack.volym, så reduceras luftproblemen vid igångsättningen av systemet, dessutom smörjer det pumpar, mm. 3. KONVERTERING TILL ANNAT BRÄNSLE Ombyggnadsats från tillverkaren bör användas vid övergång till Olja, Pellets, Flis, Spannmål. Rådgör med Lindquist Heating AB Innehåller: Bafflar av keramik Turbulatorer 4. ELDNINGSINSTRUKTIONER Traditionellt med pannor som brinner uppåt tänds de i botten och ös in ved ovan på. Våra eldningsinstruktioner är tvärt om: 1. Lägg pannan full med ved (spara lite luft i toppen). (Lägg gärna veden fram mot luckan så att luft kan komma upp genom rostret längst in i pannan) 2. Lägg in lite papper, näver & stickor ovan på veden 3. Tänd på 4. Se till att dragluckan i botten är helt öppen och att sekundärluften i översta luckan är stängd så att du snabbt får ut värme i skorstenen. 5. När det tagit sig ordentligt i pannan (efter ca 10 min.) öppnas sekundärluften fullt. Primärluften (dragluckan) i nedersta luckan justeras in beroende på dragförhållande, till en glipa på ca. 1-2 cm 6. Dragregulatorn används inte över huvud taget Nominell effekt uppnås vid en rökgastemperatur på ca grader (Uppmäts vid ca. ½-timmes tid in i eldningen)

4 Att tänka på: Efter systemet är vattenfyllt, bör detta värmas upp till över 90 C, för att vattnets aggressivitet och syremängd skall avta. Det bästa eldningsresultatet erhålls när pannan får arbeta mellan C. Vid de första eldningstillfällena, måste du vara i närheten av anläggningen. Det finns antagligen luft i systemet (kokrisk) som kan hindra cirkulationen till ackumulatortanken. Lufta systemet till dess all luft försvunnit. Använd alltid väl torkad kluven ved och vedlängd som är avsedd för pannan. Elda aldrig med ved som är grövre än 12 cm i diameter.( Kärnan kyler då eldstaden.) Om pannan vill koka, se då till att stänga dragluckan, öppna hela vedinkastluckan och låt rökgasspjället vara helt öppet. Höj även radiatortemperaturen och låt någon varmvattenkran vara öppen. Kyl aldrig själva pannan med kallvatten. De flesta anläggningar är individuella, med tanke på dragförhållande, vedkvalité, ackumulatorvolym, mm, och vi tror att efter några eldningar är du säkert bekant och nöjd med din VIADRUS-panna, som finns i över hem i Europa. Artikel nummer: KVALITETSCERTIFIERING Tillverkningsnummer : Effekt (kw) : Pannan har testats och godkänts av Testing Institute No 202 in Brno enligt gängse regler. P annkroppen är av gjutjärnsbeteckningen , och f öljer normerna È SN och È SN CE nr. EEC 97/23. SAQ Kontroll AB har provtryckt pannan utan anmärkning. Installationsföretag (signatur, stämpel ) : Installationsdatum:

5 5. KONSTRUKTION 1. Främre sektion 2. Mittensektion 3. Bakre sektion 4. Asklucka 5. V edlucka 6. Askgaller 7. Asklåda 8. P rimärluftsintag 9. R ökrör 10. R ökgasspjäll 11. H andtag f ör spjällreglering 12. R eturanslutning 13. Stigaranslutning 14. B lindpluggar, 1/2 15. E j till Sverige 16. Förankringsbult 17. Sektionstyrning, tätning 18. V änster isoleringsplåt 19. Övre isoleringsplåt 20. B akre isolering splåt ( nedanför denna pil) 21. Höger isoleringsplåt 22. R ökgaskanaler 23. Arm till dragregulator 24. Kedja till dragregulator 25. I nfästning f ör kedja 26. Dragregulator 27. Handtag 28. E j till Sverige 29. Sotlucka 30. Sekundärluftsintag