Ventilation in balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV ; DV 000

2 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar garanteras korrekt drift av produkten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande. lla angivna värden är nominella värden och påverkas av lokala villkor. Vid installation av ventilationsanläggningen i rum med rumsluftberoende eldstäder ska gällande bestämmelser följas. Om anvisningar försedda med risksymboler inte följs finns det risk för personskador eller materiella skador. Ventilationsanläggningen får inte installeras i rum med abrasiva (slipande) partiklar eller brännbar eller etsande gas i luften, i våtrum eller i explosionsskyddade rum. Dessa anvisningar gäller den levererade irmaster-anläggningen inklusive all utrustning och ska överlämnas till ägaren och sparas av denne. Ventilationsanläggningen får inte användas utan de filter som nämns i instruktionsboken. lla nödvändiga data och anvisningar om nätverksintegration kan laddas ner från webbplatsen Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av användning eller installation som strider mot instruktionerna i dessa anvisningar. VRNING Serviceluckor ska inte öppnas utan att strömförsörjningen till anläggningen är frånslagen och säkrad mot oavsiktlig start. nläggningen ska inte startas, förrän samtliga serviceluckor och galler på kanalanslutningar är monterade. Installationsplats och serienummer (S/N): Typ: Leveransdatum: Installationsplats: S/N Ventilationsanläggning:

3 Innehållsförteckning. Generell information.... Tekniska specifikationer.... Montering Placering av anläggning Kondensavlopp Takbeslag, fast Takbeslag, justerbart Galler och takhuvar nläggning Externa komponenter Externa avstängningsspjäll Externt elektriskt eftervärmebatteri Externt vatteneftervärmebatteri Ventilationsrör Isolering av ventilationskanaler Fogning runt kanaler Kontroll montering.... Värmebatterier..... Vattenvärmebatteri (tillval) Luftning av vattensystemet Inställning av värmehållningsventil Inställning av Kv värde Kontroll värmevattenbatteri..... Elektriskt värmebatteri.... Elektrisk installation..... Strömförsörjning..... nslutning elektrisk utrustning..... Datakabel Förankring av skärmad kabel..... Kontrollpanel..... Närvaro (PIR) givare..... Koldioxid (CO ) givare Externa förbindelser irlinq BMS installation Kontroll av elektrisk installation...8. Injustering Injusteringsvägledning CV Injusteringsrapport CV Idrifttagning Idrifttagning CV 80 och CV Idrifttagning DV Slutkontroll...

4 Bilaga Måttritningar... CV 80 L... CV 80 R... CV 00 L... CV 00 R...7 CV 00 C... 9 DV 000 H... DV 000 S... Bilaga Ytterligare mått... Takbeslag, hoek... Takbeslag, justerbart... CV 80 L G... CV 80 R G... CV 80 L G... CV 80 R G... Bilaga El-diagram... Standardanslutning CV Standardanslutning CV Standardanslutning DV Nätverksanslutning...7 CV 80 och CV DV Bilaga Felsökningar... 8

5 . Generell information. Takgenomföringsset (tillval) Leveransomfattning: irmaster anläggningen och all utrustning levereras på pallar. Kontrollera vänligen leveransen, innan påbörjande av installationen. 7. Fasadgaller (tillval). CV/DV anläggning 8. Instruktionsbok (Till programmering, Överlämnas till ägaren!). Takbeslag (tillval) 9. Installationsanvisning (Till installation; Överlämnas till ägaren!). Kontrollpanel irlinq Viva irlinq Orbit eller. CO -givare (tillval). Närvarogivare, PIR (tillval))

6 . Tekniska specifikationer CV/DV Max. kapacitet vid 0 db() Max. kapacitet vid 0 Pa extern tryckfall Max. kapacitet vid 0 Pa extern tryckfall och SFP 000 Vikt, standardanläggning Dimensioner R 00 L 00 C m /h m /h m /h kg mm se måttritningar Kanaler Diameter mm Kondenspump Kapacitet, max. Lyfthöjd vid kapacitet l/h vloppsslang, diameter inv./utv. l/h 0 m mm/mm 8/ Elvärmebatteri Termosäkring, aut. reset Termosäkring, man. reset C C Vattenvärmebatteri Effekt vid 0/0 C Tillopp/Retur Max. Driftstemperatur Max. Driftstryck Röranslutningar Material Motorventil, öppna- och stängn.tid W C - 90 bar / /DN - Koppar / luminium s - 0 El-anslutning (med PE) nläggning spänning Frekvens Effekt, max. Effekt vid SFP 000 Ström, max. Ström vid SFP 000 Effektfaktor El-värmebatteri effekt Nominell ström Max. läkageström anläggning Rek. avsäkring Max. avsäkring V ~0 ~0 Hz 0 W 9, W ,,,,,, 0, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W 0/ ,/,,9,9,9-0,9 m x 0 x

7 . Montering OBS! Installatören har ansvaret för att CV anläggningen monteras och förankras på ett korrekt sätt. Installatören har ansvaret för att existerande funktioner i vägg/tak (t.ex. fuktspärr) återställs och att det är fullt funktionsdugligt efter montage av anläggningen. OBS! Läs detta avsnitt. Montering ordentligt innan påbörjande av montage. Serienumret noteras på sidan i denna manual och den tillhörande instruktionsboken (också på sidan ). OBS! nläggningen ska monteras vågrätt. OBS! CO -givaren bör inte monteras I närheten av ett fönster eller en dörr. OBS! Rökdetektorer bör inte vara för nära tillufts- och frånluftsluftströmmen. OBS! nläggningen placeras för kortast möjlig kanaldragning. Påkopplat kanalsystem dimensioneras för lägsta möjliga tryckfall... Kondensavlopp.. Placering av anläggning Under anläggningen skall det vara fritt utrymme (G) för underhållsarbete. OBS! Undertaket skall förses med en öppningsbar lucka under anläggningen med minst samma dimensioner som anläggningen. OBS! Det måste sikras tillgång till elanslutning på sidan av anläggningen samt till kondensavledning från anläggningen. På nedanstående bild visas de väsentliga måtten för anläggningens placering. nläggningen är utrustad med en kondenspump. Slangen ska kopplas till ett spillvattenrör. Kom ihåg! Montera ett vattenlås för att undvika dålig lukt från spillvattensystemet. OBS! Kondenspumpens utloppsslang skall monteras så att pumpen ej töms på vatten. Kondensavloppets placering visas i Bilaga Måttritningar. D B E C G H Valfritt montering av kondensavlopp: En kondensavloppsslang kan också dras ut genom ytterväggen. Vid denna version ska ett hål med passande diameter och med % utåtgående fall borras. OBS! Kom ihåg fogning mellan slang och yttervägg. F OBS! SLNGEN SK SKYDDS MOT ISBILDNING. : nläggning B: Undertak C: Frånluft/Tilluft D: Extern CO -givare E: Ca,0 m F: Ca,0 m G: Fritt utrymme ca 0,9 m H: Servicelucka 7

8 .. Takbeslag, fast.. Galler och takhuvar Endast CV 80 och CV 00! Takbeslagen monteras på anläggningen innan anläggningen monteras. Takbeslagen monteras nära kanten på antingen på den långa eller korta sidan av höljet. Placeringen kan dock väljas fritt. OBS! Skruvarna till beslagen får INTE överstiga mm plus beslagens materialtjocklek. irmasters takbeslag levereras med passande skruvar. Skruvhål SK förborras MED djup på mm. Takbeslagen ska monteras så att anläggningen efter montaget inte ligger an mot taket, väggen eller innertaket. Vid montering av avluft och intag ska lämpligt rundgaller monteras med lamellerna riktade nedåt som avslutning utvändigt på väggen alternativt ska en takhuv monteras på taket. Monteringen är beroende av takkonstruktionen (). Ritningen visar vilken takhuv som ska användas till avluft () och intag (). OBS! Vid montering av flera anläggningar ska brandkraven i gällande standarder och bestämmelser följas... Takbeslag, justerbart Takbeslagen behöver i vissa fall förlängas med U-profiler om anläggningen inte ska hängas upp direkt i taket. Montera takbeslagen på U-profilerna Montera U-profilerna med levererade skruvar på anläggningen (se avsnitt.. Takbeslag, fast ). Montera anläggningen i taket (se avsnitt.. nläggning ). 8

9 .. nläggning När takbeslagen har monterats på anläggningen ska anläggningen monteras.. nläggningen lyfts med lämplig lyftutrustning till monteringsplatsen. OBS! Ett skyddande underlag ska läggas under bottenplattan/serviceluckan för att undvika repor. Underlaget kan t.ex. vara kraftig papp, isolering eller tyg.. Markera och borra hål för takbeslagen.. Montera anläggningen. Infästningsmaterial vid montering är beroende av, och väljs med tanke på, takets tillstånd och bärförmåga.. Justera anläggningen till vågrätt position. OBS! nläggningen ska monteras vågrätt.. Kabinettet säkras med en extra skruv på alla takbeslag i vågrätt position. OBS! Skruvhål SK förborras MED djup på mm.. Notera anläggningens typ, leveransdatum, montageplats samt serienummer (S/N) på sidan i både Installationsanvisningen och Instruktionsboken..7. Externa komponenter.7.. Externa avstängningsspjäll CV 00 och DV 000 kan utrustas med externa avstängningsspjäll. vstängningsspjällen ska monteras med korta muffar direkt på anläggningens intag och avluft. Exhaust OBS! vstängningsspjällen ska fästas ordentligt i taket! OBS! Det måste sikras tillgång till service på externa komponenter. nslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram. Intake 9

10 .7.. Externt elektriskt eftervärmebatteri CV 00 kan utrustas med ett externt elektriskt eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras, m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. IT -, m *D INLET Flow 0 VC OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! OBS! Det måste sikras tillgång till service på externa komponenter. nslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram..7.. Externt vatteneftervärmebatteri CV 00 och DV 000 kan utrustas med ett externt vattenburet eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen direkt på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras, m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. OBS! Det invändiga röret på värmebatteriets värmeväxlare ska efter monteringen vara vågrätt. IT -, m INLET Flow OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! OBS! Det måste sikras tillgång till service på externa komponenter. Kv-inställningen av de invändiga ventilerna ska göras i enlighet med avsnitt. Vattenvärmebatteri nslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram..8. Ventilationsrör Måtten till kanalhålen i vägg eller tak framgår av Bilaga Måttritningar. OBS! Vi rekommenderar att kanalhålen borras 0- mm större än angivet i ritningen för att ge möjlighet för efterisolering, för att undgå direktkontakt med vägg/tak och för att återställa fuktspärr o. dyl. Ett gummimembran för att återupprätta fuktspärrens funktion kan levereras av anläggningens leverantör (tillval). OBS! Kanalhål och kanaler till avluft och intag ska i väggen ha ett utåtgående fall på % för att förhindra, att eventuellt slagregn kommer in i anläggningen. 0

11 OBS! lla stosar till kanaler på anläggningen har märkts med klistermärken vid leveransen. Placeringen av kanalhålen är beroende av förhållandena på monteringsplatsen och kundens önskemål..8.. Fogning runt kanaler Fogning runt kanalerna utförs enligt schemat nedan. Materialbehov och montering av luftkanalerna är beroende av anläggningens montering, tillval och kundens beställning. OBS! Tillufts- och frånluftssidan ska förses med en mätanordning för flödeskontroll. OBS! Kanalsystemets tryckfall på till- och frånluftssidan ska vara lika. nläggningens kanaldimension ska bibehållas hela vägen ut i systemet fram till don, för att minimera tryckfall och risken för oönskat buller. OBS! Det är viktigt att rören inte vrids eller pressas på anslutningsstosarna på anläggningen för att undvika ökad ljudnivå. Kom ihåg att foga. Se avsnitt.8.. Fogning runt kanaler. OBS! Montering av ventilationskanaler ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.. Invändiga rör Fogning (här visat på en modell med väggkanaler) vid punkterna markerade med pilar är viktigt för att förhindra drag mellan kanalerna () och väggen/taket (). Fogning mellan rör () och fasadgaller () är inte nödvändigt. Beroende på hur väggen/taket ser ut kan t.ex. långtidselastisk fogmassa eller ett expanderande fogband användas för flexibel fogning..8.. Isolering av ventilationskanaler vlufts- och intagskanaler ska isoleras mot kondensbildning på kanalerna, om kanalerna befinner sig innanför klimatskärmen. Frånlufts- och inblåsningskanaler ska isoleras mot temperaturförlust och kondensbildning inuti kanalerna om kanalerna befinner sig utanför klimatskärmen. OBS! Kondens- och värmeisoleringen ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. OBS! Brandkrav i enlighet med gällande standarder och bestämmelser ska följas..9. Kontroll montering Serienummer noterat Kondensavlopp monterat nläggning monterad vågrätt Takbeslag monterat Vent.rör och galler monterade Takhuvar monterade Externa komponenter monterade Skruvar efterdragna Montörens namn: ja nej Notering:

12 . Värmebatterier Internt monterat i irmaster anläggningen: Värmebatterier till CV/DV-produkterna används också för att motverka isbildning i värmeväxlaren. Här används funktionen Virtual Preheat. Läs mer i instruktionsboken. OBS! Dimensionering av rör och ventiler samt inkoppling av vatten till anläggningen skall alltid utföras av auktoriserad VVS-installatör. TC M Vattenvärmebatteri (tillval) irmaster anläggningen kan som tillval utrustas med ett externt vattenvärmebatteri. Vid val av vattenvärmebatteri ingår en motorventil, en självverkande varmhållningstermostat och en luftningsventil monterad på värmebatteriet. Det vattenvärmebatteriet är läckagetestat och kontrollerat enligt DS 9. Värmeanläggningens tillopp förbinds till stosen märkt med TILLOPP och returledningen förbinds med stosen märkt med RETUR. OBS! Reglerventilen kräver rent anläggningsvatten för att kunna fungera optimalt utan störningar i form av igensättningar i ventilen. På varmvattenanslutningen monteras avstängningsventil, smutsfilter och injusteringsventil enligt principdiagrammet Extern anslutning. Det kan vara nödvändigt (t.ex. vid fjärrvärmeanläggning) att installera en tryckdifferensregulator, om differenstrycket överstiger 0 kpa. Extern anslutning: Δp TD. Internt monterat i irmaster anläggningen. vstängningsventil (installatören levererar). Smutsfilter (installatören levererar). Injusteringsventil (installatören levererar). Tryckdifferensregulator (installatören levererar). Returledning - anslutning. Tillopsledning - anslutning. Luftningsventil. Termostatisk varmhållningsventil, typ Comap D80S, med temperaturgivare. Reglerventilen, typ Comap D80S, med elektisk ventil (On/Off), typ Broen 000. Värmevattenbatteri 7. Luftflöde Vid luftning och inställning av ventiler skall anläggningens servicelucka öppnas.... Luftning av vattensystemet Öppna upp samtliga ventiler för full vattengenomströmningen och lufta systemet vid luftningsventil (). Vattengenomströmningen skall efter en kort tid vara urluftad. OBS! vluftningen utförs med helt öppen varmhållningstermostat, ventil () och motordriven ventil ().... Inställning av värmehållningsventil Inställningsområdet på givaren (TC) är från fabriken min. begränsat till, för att säkra en minimum batteritemperatur på ca C (förutsatt att det är värmevatten tillgängligt). OBS! Värmetillförseln eller vattengenomströmningen får LDRIG brytas / stängas av vid utetemperatur lägre än 0 C, t. ex. över helgen eller semesterperioder. OBS! Tilloppstemperaturen får aldrig komma under 0 C vid utetemperatur lägre än 0 C.

13 ... Inställning av Kv värde Värmebatteriet levereras med värmehållningsventil () och reglerventilen () förinställd på 0 (helt öppen ventil). Ventilerna ställs in efter nedanstående beräkning och schema att det nödvändiga flödet uppnås vid ett differenstryck ( p), som är tillgängligt för anläggningen under nominella driftvillkor. Vattenmängd vid 0/0 C (tillopp/retur) vattentemperatur: CV/DV Luftmängd (m ) 0 00 Max. effekt (W) Vätskemängd (l/h) OBS! nläggningen skall vara urluftad innan inregleringen genomförs. OBS! Det är viktigt att den förinställa ventilen så att den maximala vattengenomströmningen inte överskrids. OBS! Är differenstrycket över reglerventilen större än 0 kpa finns det risk för strömningsoljud från ventilen. Här bör installeras en tryckdifferensregulator. Beräkning OBS! Denna beräkning skall alltid utföras i samband med idrifttagande av en anläggning, för att kunna ställa in ventilerna ( + ). De parametrarna för beräkning är specifik för varje enskild anläggning. Man antar de värsta driftbetingelserna. nvända parametrar i exempel: OT Minsta utetemperatur ( C) RT Rumstemperatur ( C) n Minsta verkningsgrad värmeväxlare (%) IT Önskad inblåsningstemperatur ( C) V L Inblåsningsluftflöde (m ) t F Vattentemperatur TILLOP ( C) t R Vattentemperatur RETUR ( C) p Önskat differenstryck: 0-0 kpa (0 kpa = 0, bar). nvänd diagrammet för att finna inställningspunkten för ventilerna ( + ). () () [kpa] () 0 [kv] Gå in i diagrammet med den framräknade vattenflödet (). (Här V V = l/h) [l/h] Gå in i diagrammet med det önskade differenstrycket för ventilerna. Här är p = 0 kpa. (Det optimala värdet för denna ventil ligger mellan 0 och 0 kpa.) vläs inställningsvärdet () på de diagonala linjerna för ventilinställning. Ställ in ventilerna med en skruvmejsel till det beräknade värdet.(i detta exempel är ventilernas inställning på ) Beräkna temperatur (t) efter värmeväxlare. [ C ]. Beräkna värmebehovet (Q) för uppvärmning av luften till önskad inblåsningstemperatur. [ W ]. Beräkna erforderligt vattenflöde (V V ). [ l/h ]... Kontroll värmevattenbatteri Vattenrör anslutet Värmebatteriet är urluftat Ventiler inställda Värmebatteriet är tätt Montörens namn: Noteringar: ja nej

14 .. Elektriskt värmebatteri Inre elektriska värmebatterier på CV 80 och DV 000 levereras komplett monterade och elinkopplade. Samtliga elektriska värmebatterier är försedda med interna skydd i form av säkerhetstermostater på värmebatteriet. På CV 00 går det att montera ett externt elektriskt värmebatteri. Se.7. Montering av externa komponenter för korrekt montering och Bilaga El-diagram för korrekt anslutning. OBS! Läs mer om strömförbrukning i avsnitt. Tekniska Specifikationer. Säkerhetsfunktioner elektriskt värmebatteri De elektriska värmebatterierna är säkrade mot överhettning i enlighet med DS 7 med hjälp av två säkerhetstermostater per värmebatteri, som kopplar ur värmebatteriet vid överhettning. Den ena termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 70 C, automatisk återställning. Den andra termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 0 C, manuell återställning.. Elektrisk installation OBS! Samtliga elektriska anslutningar till irmaster anläggningen skall utföras av auktoriserad fackpersonal enligt gällande lagar och regler... Strömförsörjning OBS! Säkring och avbrytare skall monteras enligt gällande lagar och regler i den fasta installationen fram till anläggningen. Säkring avbrytare levereras av installatören. OBS! Försörjningskabeln dimensioneras efter gällande regler och föreskrifter, där det tas hänsyn till förhållandena på installationsplatsen. OBS! Beroende på anläggningens strömförbrukning och det existerande el-systemet skall det etableras minst en ny strömkrets. OBS! Vid installation av flera anläggningar, skall det tas hänsyn till den tillåtna läckageströmmen per anläggning. Se också avsnitt. Tekniska specifikationer. OBS! Kontrollpanelen och eventuella givare, kontakter och tillval skall vara monterade innan spänningsförsörjningen kopplas på. Se Bilaga El-diagram för den korrekta inkopplingen. DV 000: nläggningen kan anslutas till ström via en - eller -ledad strömförsörjningskabel till antingen eller fas. OBS! nslutningen till faser är nödvändig om anläggningen är utrustad med ett elektriskt eftervärmebatteri... nslutning elektrisk utrustning Under sidolocket på DV 000 och inuti CV80 och CV00 vid styrboxen görs de elektriska anslutningarna till utrustningen. Se Bilaga El-diagram för rätt inkoppling.

15 .. Datakabel nslutningskabeln till kontrollpanelen är en partvinnad skärmad Pair Twisted Shield (PTS) x X 0, datakabel. Sensorer kan också anslutas med en icke partvinnad men skärmad datakabel... Kontrollpanel Kabeln förbereds till panelens/sensorns plintar enligt följande anvisningar: Kappa och skärmfolie avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn EMC störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Kablarna förbinds till resp. anläggningsplint enligt följande anvisningar: Kappan avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn till EMC störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Skärmen termineras. Se... Förankring av skärmad kabel nslutningarna görs enligt de i Bilaga El-diagram visade el-diagrammen. Normalt omfattar leveransen kontrollpanelen löst medlevererad, kabeln är monterad. Kontrollpanelen monteras i lämplig höjd på väggen, vanligtvis i samma rum som ventilationsanläggningen, men kan också placeras i närliggande rum. OBS! Ledningar till /B och V/OV ska vara partvinnade. Det är viktigt att vara noggrann när skärmen tas bort så att kortslutning förhindras... Närvaro (PIR) givare OBS! lla ledningarna som används för installationen skall anpassas på längden. De får ej monteras ihoprullade.... Förankring av skärmad kabel Skärm till både kontrollpanelen och samtliga sensorer termineras vid styrboxen inne i ventilationsanläggningen efter följande anvisningar: nslutningskabel för närvarogivaren är en skärmad datakabel. För montage hänvisas till vägledningen som bifogas med närvarogivaren. Sensorn levereras löst bifogat utan ledning. Drain-wire ansluts GND, skärmfolie klipps bort. OBS: Skärmen ska tas bort vid kontrollpanelen och vid givaren. Spänn inte skruvarna för hårt.

16 .. Koldioxid (CO ) givare () på pol J7- (I#) eller J7-7 (I#). nläggningen startar när kontakten stängs. nläggningen stoppar om signalen bryts. Ingång I# eller I# ska ställas in på External start.. Extern stoppfunktion J7- J7- / 7 Ventilationsanläggningen kan som tillval fås levererad med en CO -givare. Denna kan fås monterad i anläggningen eller som extern sensor (visas här) för montage på vägg. Den externa sensorn placeras enligt ritning i avsnitt. nläggningspositionering. Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En, VDC signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J7- till pol J7- (I#) eller J7-7 (I#) så länge anläggningen ska vara i drift. nläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal (kontakten öppnas), stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång I# eller I# ska ställas in på External Emergency Stop. nslutningskabeln för CO -givaren är en skärmad datakabel. För montage hänvisas till vägledningen som bifogas med CO -givaren. Sensorn levereras löst bifogat, utan ledning. CO -givaren har ett givarområde från 0 till 000 ppm CO.. nalog BMS J7- J7- J7-7 J V GND.7. Externa förbindelser Externa förbindelser används för irmaster-anläggningens uppkoppling på en manuell startkontakt, en extern säkerhetsbrytare och en analog Central Tillståndskontroll och Styrsystem (-CTS) på engelska analog Building Management System (-BMS). OBS! Inställningarna i styrningsmjukvaran ska göras med en dator och programmet irlinq Service Tool. CV 80 och CV 00 Ved CV 80 och CV 00 finns analoga ingångar. Som standard är ingång I# (J7-) programmerad för en rörelsegivare ( PIR ) och I# (J7-7) för överstyrning med en CO -givare.. Extern start J7- J7- / 7 Vid extern start läggs, VDC utgångssignalen från pol J7- via en extern kontakt (t.ex. en brytare eller hygrostat) -BMS lägger, VDC utgångssignalen via en slutarkontakt (NO) () från pol J7- på pol J7- (I#). Då startar och stoppar ventilationsanläggningen i enlighet med -BMS programmering. Luftmängden eller inblåsningstemperaturen styrs med en 0-0 Volt-signal på pol J7-7 (I#) och GND på pol J7-8 av -BMS (). Ingång I# ska ställas in på -BMS start, ingång I# ställas in på -BMS flow eller -BMS temp. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med -BMS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska bara startsignalen anslutas som visas under. Extern start. Ingång I# eller I# ska ställas in på External start.. Boost J7- J7- / 7 Boost funktionen kan användas för att tillfälligt ändra luftmängden. Funktionen programmeras med fasta styrspänningar till både till- och frånluftsfläkten vilket innebär att man kan programmera en eventuellt önskad obalans. Ved boost-funktionen läggs en, VDC-signal från pol

17 J7- via en extern kontakt (t.ex. en brytare) () til pol J7- (I#) eller J7-7 (I#). nläggningen skiftar till boost funktionen när kontakten stängs. Om signalen avbryts går anläggningen tillbaks till normal drift. Är anläggningen stoppad så startar funktionen anläggningent. Ingång I# eller I# skall inställas till Boost och styrspänningarna för funktionen programmeras. DV 000 Ved DV 000 finns digitala och analoga ingångar. Som standard är ingång DI# (J-7) programmerad till en rörelsegivare ( PIR ), DI# (J-) till External start, DI# (J-) till -BMS start, I# (J-) til -BMS Flow, I# (J-) till -BMS Temp och I# (J-) till CO -givare. nslutningen visas med kopplingsscheman i avsnitt Bilaga Kopplingsscheman. En analog BMS kan reglera luftmängden och inblåsningstemperaturen med 0 0 V signaler. nläggningens styrningsmjukvara friger en potentialfri larmkontakt som för en larmsignal tillbaka till -BMSstyrningen (max. V/00 m/ V). På så sätt kan man visa larm på ventilationsanläggningen på t.ex. en larmtavla. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med -BMS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska endast startsignalen anslutas som extern start ( External Start ). Extern stoppfunktion J-8 J- / / 7 Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En VDC-signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J-8 till pol J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal, stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång DI#, DI# eller DI# ska ställas in på External Emergency Stop.. Boost J-8 J- / / 7 Boost funktionen kan användas för att tillfälligt ändra luftmängden. Funktionen programmeras med fasta styrspänningar till både till- och frånluftsfläkten vilket innebär att man kan programmera en eventuellt önskad obalans. Ved boost-funktionen läggs en VDC-signal från pol J-8 via en extern kontakt (t.ex. en brytare) () til pol J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nläggningen skiftar till boost funktionen när kontakten stängs. Om signalen avbryts går anläggningen tillbaks till normal drift. Är anläggningen stoppad så startar funktionen anläggningent. Ingång DI#, DI# eller DI# skall inställas till Boost och styrspänningarna för funktionen programmeras..8. irlinq BMS installation irlinq BMS (Master/Slav) installationen ger möjlighet för att styra upp till 0 irmaster anläggningar med en system-kontrollpanel (system control panel) och upp till 9 gruppe-kontrollpaneler (group control panel). Notera: Samtliga anläggningar ska ha samma mjukvaruversion. Om anläggningar som är köpta vid olika tidpunkter sammankopplas, måste mjukvaran på de äldre anläggningarna uppgraderas till samma version som den senast inköpta anläggningen (högsta versionsnumret). Kontakta återförsäljaren för mer information om detta. nslut enheterna (kontrollpanel och anläggning) som visas i schemat. Den maximala kabellängden i ett system är 000 m., B, och är till kommunikation och V, 0V, och är till strömanslutningen på respektive kontrollpanel och anläggning. J på P serie och J på L-serie. OBS! nvänd en partvinnad skärmad datakabel (PTS xx0,) från kontrollpanelen till anläggningen och en partvinnad skärmad datakabel (PTS x0.) från anläggning till anläggning! Skärmen vid varje kabel får endast installeras på den ena sidan vid en anläggning! OBS! Om en styrpanel skall monteras med mer än 00 m datakabel så kontakta irmaster innan inkoppling. OBS! Första enhet och sista enhet avslutas med en DIP-switch (manöverpanelen) respektive en jumper (styrboxen). Övriga enheter får inte avslutas. Manöverpanelen kan anslutas som första eller sista enhet i kedjan. OBS! Systemet programmeras med en dator och programmet irlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel El-diagram datakabel: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0, max. cm Unit - id V V GND GND B B Jumper Unit xx - idxx V GND B ON J/J J/J J/J V GND B J/J PTS xx0, PTS x0, V GND B PTS xx0, V GND B PTS x0, B PTS x0, B PTS x0, B Kopplingsbox (Junction Box) till gruppe-kontrolpanel. OBS! Kopplingsboxen skall monteras i omedelbar närhet till manöverpanelen. Ett längre avstånd kan medföra kommunikationsproblem. DIP-switch vid en kontrollpanel är som standard på ON : ON.9. Kontroll av elektrisk installation ja nej Jumper i styrboxen är som standard på OFF (öppen). DV 000 CV 80 och CV 00 Kontrollpanel Installerad Närvarogivare (PIR) installerad CO -givare installerad Extern start installerad -BMS installerad irlinq BMS installerad Strömförsörjning installerad Montörens namn: Notering: 8

19 . Injustering.. Injusteringsvägledning CV00 Montera st tryckuttag på kanalen på tilluft, frånluft, intag och avluft innan eventuella förgreningar och om möjligt ca m från aggregatet.. OBS! tryckuttagen skall inte sticka in i kanalen (för långa mätnipplar kortas ex.vis med en kniv) Tryckuttagen monteras på kanalen med en långtidsverkande fogmasa t.ex akryl eller silikon och blindnit. Blindnit tätas med fogmassa. Montera mätutrustning för tryckdifferensmätning (externt tryckfall) både från Tilluft och intag och från frånluft till avluft. lla stosar på aggregatet är markerade. nslut en pc till ventilationsaggregatet och starta programmet irlinq Service Tool och avläs följande parametrar under Settings- Hardware Setup - Fan i styrningen: Max volt ex och Max volt in. Notera värden under. Injusteringsrapport CV 00. Starta anläggningen med 00% luftmängd. Mät differenstrycket (External Pressure) från tilluft till intag efter ca 0 sekunder och direkt därefter från frånluft till avluft. Resultatet noteras under. Injusteringsprotokoll CV 00 (ex.vis 80 Pa på tilluftsidan och 9 Pa på frånluftsidan). Markera aktuell arbetspunkt i diagramet på nästa sida (ex.vis 80 Pa vid, Volt; Max Volt in utläst från styrningen). (Det svarar ex.vis till ett Flöde för aktuell driftspunkt på m³/h [V ] på tiluftsidan vid 00%. (se diagrammet) Finn din arbetspunkt för ditt önskade flöde (ex.vis m³/h [V max ]) och utläs den nya setpunkten Max Volt in blir i detta fall,9 Volt. (Se diagrammet) Notera det nya värdet under. Injusteringsrapport CV00. Genomför förskjutningen av arbetspunkten för frånluftssidan och notera det nya värdet under Max Volt ex under. Injusteringsrapport CV00. Det önskade minsta luftmängden enligt norm [V min ] kan ställas in med hjäl av parametern Minimum Flow %. Parametern beräknas med följande formel: V min * 00 / V max = Minimum Flow % Programmering: Minimum Flow % under Settings-Operation. Max volt ex och Max volt in under Settings- Hardware Setup-Fan External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V 0 0,9 V 0 V max : m /h Flow (m /h) 00 0, V V : m /h Pa 90 0 Pa 00 9

20 .. Injusteringsrapport CV00 Tryckdifferensmätningar (External Pressure): Programmerade parametrar: Intag till tilluft: Pa (tilluftssida) Max volt in : Volt Frånluft till avluft: Pa (frånluftssida) Max volt ex : Volt (Under Settings-Hardware Setup-Fan ) Markera och finn arbetspunkterna: External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V Flow (m /h) Pa Pa 00 Flöde för aktuell driftspunkt (Flow) : Tilluftssida: m /h Frånluftssida: m /h Önskad luftmängd (Flow): Vid 00% [V max ]: m /h Nye programmerade parametrar: Under Settings-Operation : Minimum Flow % : %. OBS! Lägsta värde är 0%! Under Settings-Hardware Setup-Fan : Nya värde för V max (från diagrammet): Max volt ex : Volt Max volt in : Volt (tilluftssida) Max volt in : Volt Max volt ex : Volt (frånluftssida) Lägsta luftmängd (Flow) enligt norm V min : m /h. Installatör/Injusterares namn: Beräkning av nytt lägsta luftmängd i % (Minimum Flow %): nmärkning: V min * 00 / V max = % 0

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance installationsanvisning CV 80. 00; DV 000 VARNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från Airmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance installationsanvisning MS 000 VRNINGSSYMOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar garanteras

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLATIONSANVISNING AMP 900. 00 VARNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från Airmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

MONTERING AM

MONTERING AM MONTERING M 00. 00. 00. 800.. VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster monteras. Genom att följa dessa anvisningar garanteras korrekt drift av produkten.

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLATIONSANVISNING AM 900. 00 VARNINGSSYMBOL Den här vägledningen skall läsas igenom innan ventilationsanläggningen installeras och tas i bruk. Genom att följa vägledningen säkrar

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500 N NEW GENERATIO X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500......... 2 Energidata............. 4 Vägg- och takmodell..... 5 Modellöversikt.........

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h=

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= CIRKULÄR KANAL d = D h Ø D SE.ELQZ5042.050101 REKTANGULÄR KANAL Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= till GOLD H+B H B 1. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MPE 322 har konstruerats för att styra vattencirkulationen i två kretsar genom att styra flödet till en av kretsarna eller

Läs mer

Automatisk flödesbegränsare AB-QM

Automatisk flödesbegränsare AB-QM Automatisk flödesbegränsare AB-QM V4-16A Beskrivning AB-QM är en ny ventil med dubbelfunktion. Ventilen kan användas som automatisk flödesbegränsare eller som kombinerad flödesbegränsare och reglerventil

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme BRUKSANVISNING För vattenburen värme Objekt: 1 Komponentlista 2 Måttritning 3 Teknisk data 4 Värmedata 5 Zonventil 6 Frostskydd 7 Montage och anslutningar av el. och rör 8 Drift och underhåll 9 Garanti

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ GOLD/COMPACT

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ GOLD/COMPACT SE.ELQZ0440.00 Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator på rumsbeläggning och ventilationsgrad. Ventilationsstyrning baserad

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

esense ( -D) CO 2 -transmitter

esense ( -D) CO 2 -transmitter Installationsmanual för alla kapslingar esense ( -D) CO 2 -transmitter esense - D esense - K och esense - Ip54 Allmänt Luftanalysatorn esense är konstruerade för att mäta koldioxid (CO 2 ) i kontors- och

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer