Bergvärme en vägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergvärme en vägledning"

Transkript

1 INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BORRHÅLET VAL AV VÄRMEPUMP KONTROLLER OCH AVTAL RISK FÖR SKADOR VID BORRNINGEN VENTILATION... 4 Villaägarnas Riksförbund 2008

3 1. Inledning Bergvärme är ett mycket bekvämt uppvärmningsalternativ som samtidigt sänker husets energiförbrukning. Den kräver lite underhåll. Man kan ställa in önskad innetemperatur på värmepumpens display. Investeringskostnaden för en bergvärmeanläggning är dock hög, vilket gör att den främst passar till lite större hus. Ett alternativ till bergvärme kan vara frånluftsvärmepump, som har en relativt sett lägre investeringskostnad, men inte samma höga energibesparing. Frånluftsvärmepumpen kan dock störa grannarna. Å andra sidan bidrar frånluftsvärmepumpen till att öka luftomsättningen i huset. Vid installation av bergvärme försämras däremot självdragsfunktionen. I en bergvärmeanläggning cirkulerar köldbärarvätska i en sluten slinga mellan ett borrhål (energibrunn) och en värmepump. Köldbärarvätskan tar upp värme ur grundvattnet, som överförs till ett köldmedium i värmepumpen. Därefter värmer köldmediet värmer upp vatten som kan användas för förbrukning och uppvärmning. Detta innebär att en bergvärmepump kräver ett vattenburet värmesystem. Om huset har direktverkande el, måste man installera ett vattenburet värmesystem med bl.a. nya värmeledningar och element. Kostnaden för detta är betydande. 2. Borrhålet En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med hjälp av vätska, som cirkulerar mellan huset och borrhålet i en slang. Borrhålet kan vara upp till 250 meter djupt. För att komma ned till 250 meter, kan dock en extra kraftig kompressor krävas. Behövs en extra kraftig kompressor, fördyras borrningen. För att få borra för bergvärme, krävs anmälan till eller tillstånd från din kommun. Kommunen kan även kräva att du ska bifoga granneyttrande. Detta ser lite olika ut från kommun till kommun. I vissa kommuner krävs granneyttrande om du har mindre än 20 meter till grannens husfasad, medan mindre än 20 meter från grannens fastighetsgräns gäller i andra kommuner. Många kommuner kräver även att borrningen utförs i enlighet med Normbrunn 07, som är ett normförfarande för borrning av vatten- och energibrunnar. Det kan även krävas granneyttrande, men kommunen kan tillåta brunnen även om din granne ställer sig negativ. Avståndet mellan borrhålen bör enligt Normbrunn 07 vara åtminstone 20 meter, för att minska risken att hålen kyler ned varandra till följd av värmeuttaget. En sak att tänka på är att om jordlagret är djupt och därmed avståndet ned till berg långt, kommer det att gå åt extra mycket foderrör. Dessa rör kostar ca 700 kr per meter, vilket kan fördyra installationen rejält. Via Brunnsarkivet (www.sgu.se eller tel ) kan du få reda på hur långt det har varit ned till berg i ditt närområde. Tänk dock på att det inte är någon garanti att bara för att avståndet ned till berg har varit 5 meter vid borrning 300 meter ifrån dig, kommer det att vara 5 meter till berg även på din tomt. 3. Val av värmepump Dimensioneringen av värmepumpen bör göras så att åtminstone 90 % av husets totala årliga energibehov täcks av värmepumpen. När du tar in offerter, är det vanligt att företagen skickar med en beräkning av hur stor pump och hur djupt hål som behövs. Man bör inte vara dumsnål vid dimensioneringen av borrhålet och värmepumpen. Det kostar förvisso några kronor extra 1(5)

4 att t.ex. borra ett procent djupare hål och att köpa en något större värmepump. Om man däremot har underdimensionerat anläggningen, kommer det att kräva tillsatsenergi under många fler av årets dagar. Skulle systemet vara kraftigt underdimensionerat, kan man t.o.m. behöva borra ett nytt hål och skaffa en större värmepump. Tänk efter så att dimensioneringen av värmepump och borrhål inte sker efter felaktiga förutsättningar. Om du ska bygga ut huset, inte har haft ordentligt varmt i källaren, som nu ska värmas upp, är detta faktorer som talar för att husets värmebehov är större än vad din nuvarande energiförbrukning egentligen tyder på. Samma sak gäller om du vill ha varmare i huset än tidigare. Behöver du extra mycket varmvatten p.g.a. att ni har ett större badkar eller duschar mycket, kan det vara lämpligt att komplettera anläggningen med en extra varmvattenberedare. Har du en utomhuspool, kan det vara värt att titta närmare på komplettering med solfångare. Om man vill kombinera solvärme och bergvärme, bör man redan från början titta på värmepumpar som är förberedda för att kombineras med solvärme. I annat fall kan installationen fördyras. Om man vill ha en bekvämare installation, kan du be installatören sätta dit värmefläktar, så att det inte blir kallt inne. Gör man installationen på sommaren, har man dock inte det problemet. Kräver en renovering av pannrummet ett uppehåll mellan det att den gamla pannan och den nya värmepumpen installeras, kan vissa installatörer vara behjälpliga med att tillhandahålla en tillfällig el-kassett. Då får du både varmvatten och värme under uppehållet. När värmepumpen väl är på plats, kan det vara svårt att komma åt för att t.ex. måla väggen bakom värmepumpen eller renovera golvet. En sak att ta ställning är om man vill satsa lite extra och köpa en varvtalsstyrd värmepump. Det kan jämfört med konventionella pumpar ge en lägre ljudnivå och lägre energiförbrukning. 4. Kontroller och avtal Ta gärna in offerter från flera installatörer. Då får du något att jämföra med. Om du behöver extra element, jordfelsbrytare eller få andra saker installerat, kan det vara lämpligt att du tar in offert på alltihop samtidigt. Se efter så att offerterna är kompletta. Ingår allt erforderligt material och de arbeten som krävs eller tillkommer ytterligare kostnader jämfört med offerterna? I många fall saknas tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma detta. När man känner sig osäker på om stora kostnader kommer att tillkomma på offerten, kan det vara lämpligt att välja en annan installatör eller be om ett förtydligande. 2(5)

5 Det är lämpligt att du kontrollerar den installatör, vars offert du funderar på att acceptera, innan du slår till. Kontrollera med Skatteverket att hantverkaren har F-skattebevis. Hör efter med Kronofogdemyndigheten att installatören inte är restförd för obetalda skatter, avgifter och andra skulder. När installatören är ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, kan man även höra efter med Bolagsverket, så att det inte finns några anmärkningar på att revisor saknas eller att årsredovisningar inte har lämnats in på korrekt sätt. Många av dessa uppgifter kan du få genom en kreditupplysning. Du kanske kan få hjälp att göra en kreditupplysning via din arbetsgivare. Det går även att köpa kreditupplysningar via Internet. Ta gärna även referenser från tidigare kunder. Det är också en fördel om entreprenören har en ansvarsförsäkring, om t.ex. din fastighet skulle skadas vid arbetena. Du bör även ha ett skriftligt avtal med entreprenören. Det finns ett exempelavtal som gäller installation av bergvärme, som du kan ladda hem via Villaägarnas Riksförbunds hemsida. Där finns paragrafer som du kan inspireras av när du själv skriver avtal med en entreprenör. Det är inte lämpligt att anlita någon som har betalningsanmärkningar eller dåliga referenser från andra kunder m.m. Är installatören medlem i SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är detta en fördel. Skulle du och företaget råka bli oense, kan man efter betalning av en ansökningsavgift få tvisten prövad vid VPN, Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd. Om installatören även är med i branschorganisationen VVS Företagen, är detta också positivt. Det är vanligt att värmepumpinstallatören anlitar en bergvärmeborrare som underentreprenör. Det är en fördel om borraren är certifierad. SGU har tagit fram en kravspecifikation och ett utbildningsmaterial för certifiering av landets brunnsborrare. En certifierad brunnsborrare ska ha: minst tre års erfarenhet av brunnsborrning avlagt godkänt svetsprov godkänd kurs "Arbete på väg" certifikat för "Heta arbeten" godkänt resultat i "Juridik för brunnsborrare" godkänt resultat i "Praktisk hydrogeologi" Dessutom ska företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar ha en ansvars- och miljöförsäkring på minst fem miljoner kr. Vill du vara noggrann, kan du be företaget om en kopia på försäkringen. 5. Risk för skador vid borrningen När man borrar nära en byggnad, finns risk för skador på dräneringen eller byggnaden. Detta gäller särskilt vid rördrivning i finkornigt material, t.ex. lera och finsand, vattensjuk mark, tjäle eller mark med hög grundvattennivå. Då måste man vara särskilt försiktig när arbetet utförs. Samma sak gäller vid hus grundlagda med plattor eller hel bottenplatta i jord. Man bör därför kontrollera att luften kommer upp ur borrhålet, så att ett tryck inte byggs upp under 3(5)

6 golvet/plattan. I värsta fall kan hus med hel bottenplatta skadas, då trycket är tillräckligt för att få hela huset att lyfta någon centimeter och sedan falla tillbaka igen, när luften har tagit sig ut runt huset igen. Vid borrning i lera fortplantar sig vibrationer lätt, vilket kan påverka byggnader längre bort än normalt. I och med att det vibrerar kraftigt vid borrningen, kan det vara en fördel att kontrollera rörkopplingarna i huset. Det förekommer att rörkopplingar rubbas något ur sitt läge vid vibrationerna, vilket kan göra att de börjar läcka. Ofta räcker det med att dra åt kopplingen med en skiftnyckel för att åtgärda problemet. Det är en fördel att dokumentera husets skick innan man börjar borra. Med tanke på att det kan kosta flera tusen kronor att anlita en besiktningsman för detta, brukar nästan alla villaägare avstå från detta. Ett billigare alternativ kan vara att dokumentera huset inomhus och utomhus med kamera och videokamera. Detta är inte roligt, men de som har fått skador önskar många gånger att de hade gjort det. Om det finns sprickor, är det en fördel om man lägger en tumstock bredvid sprickorna, så att man får en uppfattning om deras storlek. Vill man vara riktigt noga kan man i ett protokoll förteckna sprickornas längd, bredd och djup. Många villaägare tror att det är lätt att bevisa i domstol att brunnsborraren har felat vid borrningen, då det finns nytillkomna sprickor i huset. Brunnsborraren brukar gå med på att det finns sprickor i huset, men säger mycket ofta att det inte rör sig om några nya sprickor, utan gamla sprickor som fanns där redan innan borrningen. Om man inte har någon dokumentation av hur huset såg ut innan borrningen genomfördes och inte har någon annan bevisning, kan det bli svårt att visa att sprickorna beror på brunnsborrningen. Då blir det allt som oftast villaägaren själv som får stå för reparationskostnaden. 6. Ventilation I byggnader med självdrag utgör olje- och vedpannor en viktig del av ventilationen. Den varma skorstenen och den luftförbrukning som krävs för förbränningen gör att det skapas ett undertryck i byggnaden. När man byter till bergvärme och eldningen upphör, blir skorstenen ouppvärmd. Då uppstår vid kall väderlek som regel ett övertryck i övre delen av byggnaden. Inomhusluft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. När inomhusluften tryckts ut genom tak och väggar uppstår kondens, varför fuktproblem kan uppstå. Om det föreligger fuktproblem till följd av kondens, är det vanligt att det visar sig i form av påväxt av mögel på insidan av kallvindens yttertak. Utöver att ventilationen försämras när oljepannan tas bort, stiger också den relativa fuktigheten i vindsutrymmet som en följd av den temperatursänkning som den kalla skorstenen orsakar. Ett sätt att förbättra/minska risken för övertryck i byggnaden kan vara att montera en fläkt som placeras högst upp i frånluftskanalen. Problem med hög luftfuktighet på vinden, kan även mildras/åtgärdas med en vindsavfuktare eller styrd ventilation, se t.ex. Ett lätt sätt att upptäcka hög luftfuktighet på vinden, är att köpa en trådlös hygrometer med extern givare, som placeras på vinden. En sådan apparat kostar endast några hundralappar. 4(5)

7 VILLAÄGARNAS JURISTBYRÅ -experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå för processer och upprättar handlingar. Gör dina privata affärer och ditt privatliv tryggare. Byrån ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Medlemsrabatt 25 procent. Lågt arvode gör att ditt rättsskydd räcker längre. Du når Juristbyrån på eller VILLAÄGARNAS FRIA RÅDGIVNING -kostnadsfri rådgivning till alla medlemmar Alla medlemmar har tillgång till fri rådgivning i de flesta villaägarfrågor, t.ex. fastighetsrätt, bygglov, familjerätt, köprätt, boendeekonomi, samfällighetsföreningar, trädgårdar, fastighetsmäklare, byggnadsteknik, arkitektur, energi, planoch byggfrågor, byggnadsteknik, geologi, byggnadsskador samt VVS. Kontakta oss på eller via frågeformuläret på 5(5)