Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire"

Transkript

1 Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white non- Westerners were both culturally condemned, socially stigmatised, and very often criminalized by law. This concerned both the colonial setting in the non-western colonies regulating the sexual relations between settlers and natives, and the metropolitan setting in the Western homelands upholding the reproductive borders between the white majority population and non-white immigrants. The mixed race children were often forcefully removed from their non-white parents, and placed into foster and adoptive homes or at special institutions, where they sometimes were sterilised. However, ever since decolonisation started to accelerate and even more after the end of the Cold War and with globalisation, family relations between white Westerners and non-white non-westerners, whether of heterosexual or of homosexual character, have increased dramatically and exploded in numbers. Instead of pathologising and marginalizing these family constellations in the form of interracial couples with their mixed children, and adoptive parents with their adopted children, a new trend marked by the discourse of multiculturalism is now instead valorising these interracial families as tokens of antiracism. This study will apply this colonial context to the Swedish situation, by mapping out the history of Swedish interracial family relations, starting from the mixed marriages that took place in the Swedish colonies of Delaware, Cabo Corso, and Saint-Barthélemy, and continuing with the first non-white migrants who came to Sweden as slaves, servants and court slaves and married Swedes in the 18 th, 19 th and early 20 th centuries. After World War II, Swedish family relations with the Others not only increased substantially, but also took on a strongly gendered manner. In the 1960s and 1970s, Mediterranean men from North Africa and the Middle East started to arrive in Sweden as partners to Swedish women, and from the 1970s and 1980s African men from West Africa, South America and the Caribbean came to Sweden for marriage with Swedish women. At the other end, Asian women from East and Southeast Asia have migrated to Sweden for marriage with Swedish men ever since the 1970s and 1980s. At the same time, non-white children from South America, Africa and Asia have arrived in Sweden in great numbers for adoption from the end of the 1950s. With regards to this historical background, this study will examine various cultural images and representations of Swedish interracial family relations and how they have changed over time, and link these interracial families with their mixed and adopted children to the discourses of colonialism and racism, as well as multiculturalism, exoticism and antiracism. How did Swedish family relations with the Others interact with the nationalist narratives of Swedish homogeneity and Swedish modernity? What happens when the category of race and colonial and postcolonial relations and processes enter and are inscribed into the saga of the Swedish welfare-state? Keywords: interracial families, adoptive families, biracial children, adopted children, colonialism, racism, multiculturalism, antiracism Tobias Hübinette, Multicultural Centre, Botkyrka, Sweden 1

2 Att vara blandad och adopterad i Sverige Från och med den utomeuropeiska invandringen till Sverige under och 80-talen, och särskilt efter 1990-talets ekonomiska kris och framväxten av en invandrarfientlig rörelse med de hatbrott som följt i dess spår, parad med utvecklingen av en institutionaliserad diskriminering och en alltmer påtaglig vardagsrasism, har det svenska samhället uppdelats i ett vi och i ett dom. Skiljelinjen och gränssättandet mellan vi och dom har ibland avgjorts genom språk och religion, och ibland genom kultur och etnicitet, men allt oftare handlar det om utseende och fysiska karaktärsdrag, med andra ord helt enkelt om att vara vit eller icke-vit. Två grupper i det svenska samhället som ibland räknas som vi och ibland som dom, och som ofta hamnar mittemellan eller utanför de båda kategorierna är blandade och adopterade, det vill säga barn till en vit svensk och en icke-vit förälder och icke-vita barn till vita svenska adoptivföräldrar som båda i de allra flesta fall växt upp bland vita svenskar i en etniskt svensk miljö. De blandade och de adopterade kan räkna en närvaro i Sverige som går tillbaka åtminstone till 1950-talet, då de första blandbarnen till i huvudsak vita svenska kvinnor och svarta afrikanska eller amerikanska män föddes. Från och med 1950-talet anlände de första adoptivbarnen från länder utanför Väst, och tillsammans utgjorde de blandade och de adopterade den huvudsakliga och närmast enda icke-vita befolkningsgruppen i Sverige ända fram tills andra hälften av 1970-talet då de första utomeuropeiska invandrargrupperna börjar ankomma till landet. Idag utgör uppskattningsvis blandade och adopterade en betydande del av den icke-vita befolkningen i Sverige, kanske så mycket som 20 procent eller en femtedel, och för vissa födelseländer utgör de blandade eller de adopterade till och med den absolut största gruppen proportionellt sett. Forskningsprojekt intresserar sig för vad det innebär att vara blandad och adopterad utifrån ett teoretiskt perspektiv som tar sitt avstamp i tidigare framför allt amerikansk och brittisk forskning om bi- och transidentiteter och om birasialitet och transrasialitet, det vill säga vad det innebär att vara både-och, tvärt-emot eller varken-eller i ett etnisktrasligt perspektiv. Genom att intervjua ett 20-tal vuxna blandade och ett 20-tal vuxna adopterade med olika bakgrunder och i olika åldrar tillhörandes olika generationer, en grupp på år respektive en grupp på år, vill projektet studera både likheter och skillnader mellan att vara blandad och adopterad i Sverige, och både innan och efter den utomeuropeiska invandringen med andra hälften av 1970-talet som den symboliska vattendelaren när de blandade och adopterade var i majoritet respektive hamnade mittemellan eller utanför uppdelningen mellan svenskar och invandrare. Genom att också analysera olika framställningar av blandade och adopterade i medier och genrer såsom i litteratur, film och konst, och i serier, annonser och reklam, vill forskningsprojektet också undersöka hur den allmänna synen på blandade och adopterade förändrats över tid i Sverige, för att förstå vilka positioner och modeller som dessa kan tänkas ha identifierat sig med både innan och efter andra hälften av talet. Projektets syfte är dels att bryta upp uppdelningen mellan svenskar och invandrare genom att fokusera på två svårplacerade grupper som ofta hamnar mellan två stolar och därför gärna förbises och glöms bort, och dels att ifrågasätta de gränsdragningar som sker inom olika etniska grupper där det inte alltid är självklart vilka som får eller kan räknas in i kollektivet eller diasporan. Ytterligare ett syfte för forskningsprojektet är att genom de blandades och de adopterades upplevelser och erfarenheter respektive föreställningar och framställningar av dessa, försöka förstå hur raskategorier förstås och förhandlas, och formeras och konstrueras i ett samtida Sverige. Nyckelord: segregation, diskriminering, ras, vithet, blandade, adopterade, birasialitet, transrasialitet 2

3 Related publications 2007 The history of mixed children of Sweden. A challenge to national homogeneity and racial segregation, in Lina Lahiri (ed.), Blandbarn, Berlin/Stockholm, 2007, pp Carl Björkbom, Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna [Demographic overview of the 32 biggest migrant groups in the 24 biggest municipalities], Botkyrka: Mångkulturellt centrum & Stockholm: Konstnärsnämden, 2009, 67 p. Den sönderfallande staden [The disintegrating city], in Katrin Holmberg & Ingrid Ramberg (ed.), Den våldsamma staden, Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2009, pp Valet 2010, Sverigedemokraterna och svenskheten [The election of 2010, the Sweden Democrats and Swedishness], El Kabeza Negra , 3 p. + Yael Feiler, Transnationell kultur i marginalen. Ett vitalt fenomen i motvind [Transnational culture in the marginal. A vital phenomenon against the wind], Botkyrka: Mångkulturellt centrum & Stockholm: Statens kulturråd, 2010, p. Invandrarnas barn i stor undersökning [A big study on the children of immigrants], Invandrare & Minoriteter no. 3/2010 (vol. 37), p. 2. Den osynliga generationen [The invisible generation], Invandrare & Minoriteter no. 4/2010 (vol. 37), pp Om att vara forskare och aktivist [On being a scholar and an activist], Arena no. 4/2011 (vol. 28), pp Catrin Lundström, White melancholia: Mourning the loss of 'Good old Sweden', Eurozine , 6 p. Att bli den Andre [To become the Other]. Fjärde Världen 1/2011 (vol. 28), pp Catrin Lundström, Den svenska vithetens melankoli [The melancholy of Swedish whiteness], Glänta 2/2011 (vol. 19), pp Katrin Holmberg & Andrzej Markiewicz (ed.), Exil. Mångkulturellt centrum [Exile. Multicultural Centre ], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2011, 31 p. Ord som sårar [Words that wound], Invandrare & Minoriteter no. 1/2011 (vol. 38), pp

4 Att överskrida ras: En introduktion till begreppet transrasialitet speglad genom transrasiala erfarenheter och fantasier [To transcend race: An introduction to the concept of transraciality seen through transracial experiences and fantasies], Kvinder, Køn & Forskning no. 3-4/2011 (vol. 20), pp Därför envisas svenskar med rasistiska uttryck [Why Swedes cling to racist expressions], Newsmill , 11 p. + Catrin Lundström, "Sweden after the recent election: The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of 'old Sweden' and the passing of 'good Sweden'. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research no. 1/2011 (vol. 19), pp Ylva Habel, Jallow Momodou & Mekonnen Tesfahuney, Granska dom mot svart skolpojke [Examine sentence against black school boy], Svenska Dagbladet: Brännpunkt , p. A James Arvanitakis, Transracial adoption: The fantasy of the global family, in Nicky Falkof & Oliver Cashman-Brown (ed.), On Whiteness, Critical Issues Series Vol. 190, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012, pp Kristina Boréus, Hate speech and violent right-wing extremism in Scandinavia. Open Democracy , 3 p. Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 [The Swedish foreign background-population December 31, 2011], Mångkulturellt centrum, 2012, 110 p. Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholy], Folket i Bild/Kulturfront , 6 p. 'Ord som sårar': Den svenska frånvaron av en interkulturell etik [ Words that wound : On the lack of an intercultural ethics in contemporary Sweden], in Katrin Goldstein- Kyaga, María Borgström & Tobias Hübinette (ed.), Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser [The intercultural gaze in pedagogy. Not just good intentions], Södertörn Studies in Education No. 2, Huddinge: Södertörn University, 2012, pp 'Words that wound': Swedish whiteness and its inability to accommodate minority experiences, in Lars Jensen & Kristín Loftsdóttir (ed.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic countries: Exceptionalism, migrant others and national identities, Farnham: Ashgate, 2012, pp Rätt av Reinfeldt att tala om ras [Right to speak about race as Reinfeldt did], Newsmill , 3 p. 4

5 + Katrin Holmberg, Leif Magnusson & Susan Juhlin (ed.), Var Strindberg rasist? [Was Strindberg racist?], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, 16 p. + Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, 240 p. + Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning [On race and whiteness in contemporary Sweden. Introduction], in Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (ed.), Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, pp Catrin Lundström, La mélancolie blanche ou comment pleurer la bonne vieille Suède, La Revue nouvelle no. 2/2012 (vol. 66), pp Lennart E.H. Räterlinck, Makode Lindes konst förstärker vit rashumor [Makode Linde s art strengthens white race humour], SVT Debatt , 2 p. Dannys snack om svartingar speglar dold rasmaktsordning [Danny's talk about wogs reflects a hidden racial order], SVT Debatt , 3 p. + James Arvanitakis, Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family, Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture no. 6/2012 (vol. 26), pp Sverige har en falsk antirasistisk självbild [Sweden has a false antiracist self-image], Dagens Arena , 2 p. Swedish antiracism and white melancholia: Racial words in a post-racial society, Ethnicity and Race in a Changing World: A Review Journal no 1/2013 (vol. 4), pp I en nation av antirasister är endast de öppna nazisterna rasister [In a nation of antiracists, only explicit Nazis are seen as racists], SVT Debatt , 3 p. + Christina Zedell, Willy Viitala & Leif Magnusson, Att vara svensk är inte att vara vit [To be Swedish is not to be white], Newsmill , 3 p. + Christina Zedell, Willy Viitala & Leif Magnusson, Swedishness must be split from being white, The Local , 3 p. Trouble in Paradise? What the riots mean for Sweden, Open Society Foundations , 2 p. + Lory Janelle Dance, Sweden: No longer the exception to Western racist rule, Racism Review , 2 p. 5

6 spørgsmål til racismeforskeren [20 questions to the racism researcher], in Naja Marie Aidt, Line Knutzon & Mette Moestrup, Frit flet. Fællesbogen, Cophenhagen: Gyldendal, 2014, pp Att bemöta rykten i Botkyrka en samling fakta och argument [To counter rumours in Botkyrka a collection of facts and arguments], Botkyrka kommun, 2014, 23 p. Racial stereotypes and Swedish antiracism: A Swedish crisis of multiculturalism?, in Lars Jensen & Kristín Loftsdóttir (ed.), Crisis in the Nordic nations and beyond: At the intersection of environment, finance and multiculturalism, Farnham: Ashgate, 2014, pp 'Ord som sårar': Den svenska vithetens oförmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter [ Words that wound : Swedish whiteness and its inability to accommodate the experiences of minorities], in Nick Jones (ed.), Bryt upp! Om etik och rasism [Break up! On ethics and antiracism], Lund: BTJ förlag, 2014, pp Beth Maina Ahlberg, Madubuko Diakité, Claudette Carr, Fatima El-Tayeb, Momodou Jallow, Victoria Kawesa, Utz McKnight, Anders Neergaard, Shailja Patel, Kitimbwa Sabuni & Minna Salami. Racism is no joke: A Swedish Minister and a Hottentot Venus cake An conversation, in Michael McEachrane (ed.), Afro-Nordic landscapes: Equality and race in Northern Europe, New York: Routledge, 2014, pp Samson Beshir, Avskaffa inte rasbegreppet i svensk lagstiftning [Don t abolish the concept of race from Swedish legislation], Svenska Dagbladet: Opinion , 3 p. + Samson Beshir & Victoria Kawesa, Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. An overview of Afro-Swedes situation in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2014, 106 p. + Samson Beshir & Victoria Kawesa, Samhället måste ta den växande afrofobin på allvar [The society has to take growing afrophobia seriously], Dagens Nyheter: Debatt , p Charlotte Hyltén-Cavallius, Europe s white working class communities: Stockholm [Majoritetssvenskar i Storstockholm], New York: Open Society Foundations, 2014, 112 p. + Charlotte Hyltén-Cavallius & Leif Magnusson, Bekämpa hypersegregationen [Combat the hyper segregation], Svenska Dagbladet: Brännpunkt , p Catrin Lundström, Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in Sweden, Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 20), pp

7 + Lennart E.H. Räterlinck, Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden, Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 20), pp Report concerning the results of the two C4i surveys in Botkyrka, Sweden, Botkyrka: Botkyrka kommun, 2014, 7 p. Ett löfte om en ny svenskhet [A promise of a new Swedishness], in Lovisa Kim (ed.), Var kommer du ifrån egentligen? [Where do you really come from?], Stockholm: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2015, pp Paula Mählck, The racial grammar of Swedish higher education and research policy: The limits and conditions of researching race in a color-blind context, in Rikke Andreassen & Kathrine Vitus (ed.), Affectivity and race: Studies from Nordic contexts, Farnham: Ashgate, 2015, pp Sverige bör börja föra statistik över etnicitet: Jämlikhetsstatistik behövs för att nå ett jämlikt samhälle [Sweden should have statistics on ethnicity: Equality statistics are needed to accomplish an equal society], Aftonbladet: Debatt , p Catrin Lundström, Swedish whiteness and white melancholia: A case study of a white nation in crisis and its history and future, in Deirdre Howard-Wagner, Veronica Watson & Lisa Spanierman (ed.), Unveiling whiteness in the 21st century: Global manifestations, transdisciplinary interventions, Lanham: Lexington Books, 2015, pp Lennart E.H. Räterlinck, Slavauktioner, gulinghumor och blackface-konst [Slave auctions, gook humour and blackface-art], Glänta 1/2015 (vol. 23), pp Ett löfte om en ny svenskhet [A promise of a new Swedishness], MIA Info 1/2015 (vol. 10), pp Vad är jämlikhetsstatistik? Råd och tips för att arbeta med jämlikhetsindikatorer [What is equality data? Advice and tips when working with equality indicators], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, 2015, 28 p. Färgblinda antirasismen alltmer extrem [Color-blind antiracism more extreme], SVT Opinion , 3 p. Related presentations 2009 Blandade i historien och i samtiden [Mixed race people in history and today], Multicultural Centre, Botkyrka,

8 + Dina Avrahami, Fataneh Farahani, René Leon Rosales & Hanna Wikström, Rastänkande och sexualisering i dagens Sverige [Race thinking and sexualisation in contemporary Sweden], Stockholm Pride House 2009, Kulturhuset, Stockholm, Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten [To be a non-white Swede: On the significance of the body and Swedishness], Mälardalen University College, Västerås, Social oro och utanförskap situationen i Sverige och Europa [Social unrest and marginality the situation in Sweden and Europe], Folk och försvars och Föreningen lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Army Museum, Stockholm, Nathan Hammelberg & Linda Shamma Östrand, Blandade i Sverige och världen, i historien och samtiden [Mixed people in Sweden and the world, and in history and the contemporary], Multicultural Centre, Botkyrka, Migration, adoption och arkiv [Migration, adoption and archives], Malmö City Archive, Malmö, Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family, Intercultural versus Critical Education - Contrast or Concordance?, School of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 'Ord som sårar'. Den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter [ Words that wound. The Swedish Whiteness and its (in)ability to accomodate the experiences of minorities], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Om frågor om ras och vithet i dagens Sverige [On issues of race and whiteness in today s Sweden], Vänsterpartiet Hägersten, Stockholm, Mångfald och diskriminering [Diversity and discrimination], National Board of Health and Welfare, Multicultural Centre, Botkyrka, White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden, 1 st Global Conference on Whiteness, Mansfield College, Oxford University, Oxford, , in in Nicky Falkof & Oliver Cashman-Brown (ed.), On Whiteness, Critical Issues Series Vol. 190, Oxford: Inter- Disciplinary Press, 2012, pp Den svenska vitheten och kritiska vithetsstudier [Swedish whiteness and critical whiteness studies], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge,

9 Ras och diskriminering [Race and discrimination], Board of education, Stockholm City, Utlandsadopterade och möjligheten att vara icke-vit svensk [Transnational adoptees and the possibility of being a non-white Swede], Department of Gender Studies, Linköping University, Catrin Lundström, Om svenskheten och vitheten [On Swedishness and whiteness], Multicultural Centre, Botkyrka, Om svårigheten att vara antirasistisk forskare i Sverige [On the difficulty of being an antiracist researcher in Sweden], IMER-förbundets konferens 2011, Arbetets museum, Norrköping, Irene Molina, Antirasismens framtid [The future of antiracism], 10th Socialist Forum, ABF-huset, Stockholm, Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family, Cosmopolitanism in a Wider Context: Conceptualizing Past and Present, Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University, Huddinge, Yoshihiro Takahashi & Danjel Nam, Om asiatisk maskulinitet i dagens Sverige [On Asian masculinity in contemporary Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden, 1st workshop on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, Den svenska rasismen och den svenska vitheten [Swedish racism and Swedish whiteness], Tamams studentförening/internationen, Vänskapens hus, Lund, Swedishness in crisis: White mourning and melancholia and the loss of good old Sweden, Nordic Summer University s 4 th Winter Symposium on Psychoanalysis and Politics, Swedish Psychoanalytical Association, Stockholm, Rasismen och den nordiska vitheten [Racism and Nordic whiteness], Centre for Gender Studies, Umeå University, Umeå, Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen Swedish whiteness and Swedish (anti)racism], Center against racism, Ibis Hotel, Stockholm, Om segregation, ras och vithet [On segregation, race and whiteness], Förorternas riksdag: Förorten på Operan Re:Aktion mot segregation, Operaterrassen, Stockholm,

10 Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige? [Why should we talk about race and whiteness in today's Sweden?], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, Gothenburg, Maria Decida Wahlberg, Oivvio Polite, Ylva Habel, Paul Lappalainen, Nathan Hammelberg & Jacob Kimvall, Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier [Blackface in Sweden. A discussion on black stereotypes, entertainment and antiracist strategies], Bio Rio, Stockholm, Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen [Colonial images and racial fantasies in contemporary Swedish culture], ABF House, Stockholm, René Léon Rosales, Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism och diskriminering i Botkyrka kommun [On experiences from the use of the research circle method in the work against racism and discrimination in Botkyrka Municipality], Swedish Participatory Action Research Community s 3rd conference, Teachers House, Stockholm, Irene Molina, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Segregation: Teorier och strategier [Segregation: Theories and strategies], Gala för orten, Förorternas riksdag, Culture House, Stockholm, Race performativity and the crisis of multiculturalism, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, University of Tampere, Tampere, Lennart Räterlinck, Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholia], Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Swedish whiteness and Swedish racism, No Border Camp 2012, Stockholm, Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot människor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige [On the need to speak about race in today s Sweden seent through the situation of Afro-Swedes. Racism against people of African origin in today s Sweden], Gemenskapen, Malmö, Om stereotyper i samtida svensk bildkultur, [On stereotypes in contemporary Swedish visual culture], Konstnärshuset, Stockholm, Rasism och främlingsfientlighet [Racism and xenophobia], Assyrien kulturcenter, Botkyrka, Strukturellt förtryck och strukturell rasism [Structural oppression and structural racism], Vänsterns studentförbund, Södertörn University,

11 + Catrin Lundström, Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis, Department of Social Anthropology, Stockholm University, Ras och postkolonialism [Race and postcolonialism], Harakat, Husby Träff, Stockholm, Stereotyper av minoriteter förr och nu [Stereotypes of minorities in history and today], Brobyggarutbildningen, Södertörns högskola, Contemporary racial stereotypes in the Nordic countries, European Attraction Limited, Oslos Militære Samfund, Oslo, (invited paper) Spelar hudfärg någon roll? [Does skin color matter?], Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm, Om ras och vithet [On race and whiteness], FN-dagen mot rasism och diskriminering, ABF Vårby Gård, Huddinge, Rasstereotyper i barnkulturen [Racial stereotypes in children s culture], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, Mistre Tesfaye, Om rasismen på 1990-talet och idag [On racism in the 1990s and today], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, Om rasism i dagens Sverige [On racism in today s Sweden], SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia Catrin Lundström, "Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon" [Reflections on Swedish whiteness in history, today and tomorrow], Sociologer för maktanalys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm, Transracial Adoption, white cosmopolitanism, and the fantasy of the global family, Adoption Imaginaries, Aarhus University, Copenhagen, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, Sigtuna, Om ras, svenskhet och adoption [On race, Swedishness and adoption], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Valérie Amiraux, Andreas Hieronymus & Razia Iqbal, Can religion and diversity be integrated?, 17th International Metropolis Conference, Tampere Hall, Tampere,

12 Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige? [What use does critical race and whiteness research have in today s Sweden?], Forum för feministisk forskning, Stockholm University, Zanyar Adami, Cecilia Gärding & Johanna Wiklund, Om rasism och mänskliga rättigheter [On racism and human rights], Multicultural Centre, Botkyrka, Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige [Reflections in race and colonialism in relation to Sámis and Sweden], Centre for Sami Research, Umeå University, Fatima Jonsson, Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade dataspel [Racial stereotypes and white fantasies in computer games produced in Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Solna stadsbibliotek, Solna, Catrin Lundström, Swedish whiteness and white melancholia: A diagnosis of a white nation in crisis, Traveling whiteness: Interchanges in the study of whiteness, University of Turku, Turku, Paula Mählck, Researching race in a colour-blind context: Swedish whiteness and the racial grammar of Swedish research policy and practice, Traveling whiteness: Interchanges in the study of whiteness, University of Turku, Turku, Fatima Jonsson, Rasstereotyper i dataspel [Racial stereotypes in computer games], School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University, Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, Att iscensätta den Andre [To perform the Other], Museum of Ethnography, Stockholm, Aleksander Gabelic, Cecilia Gärding, Linda Nordin, Anne Ramberg & Jenny Wiik- Larsson, Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism? [How does the UN look at Sweden s work against racism], 12:e MR-dagarna, Kulturhuset, Stockholm, Paul Lappalainen & René Léon Rosales, Rasism är en MR-fråga, inte en tolkningsfråga [Racism is a human rights issues, not an question of interpretation], 12:e MR-dagarna, Kulturhuset, Stockholm, Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, Vad vet vi om den svenska extremhögern? [What do we know about the Swedish Extreme Right?], Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm,

13 Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Regionbibliotek Stockholm, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm, Tomas Bull, Jonas Hassen Khemiri, Daniel Pohl, Soraya Post, Anne Ramberg & Mattias Åhrén, Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism? [How does the UN look at Sweden s work against racism], Svenska FN-förbundet, Postmuseum, Stockholm, René Léon Rosales, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Myndigheten för kulturanalys, Stockholm, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Gottsundabiblioteket, Uppsala, Samson Beshir, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby Folkets hus, Stockholm, Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige? [Does the concept of race belong to the antiracist movement in Sweden?], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, Antirasismens mångfald [The diversity of antiracism], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, En segregerad storstad [A segregated big city], Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm, Åtgärder mot afrofobi [Actions against afrophobia], Afrosvenskarnas riksförbund, ABF House, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik [On race and whiteness in today s Sweden seen through statistics], Rättviseförmedlingen, Stockholm, Den svenska vithetens historia del 1 [The history of Swedish whiteness part 1], Interfem, Stockholm, Om ras och svenskhet i dagens Sverige [On race and Swedishness in today s Sweden], Fisksätra Folkets hus, Nacka, Om migration och segregation i dagens Sverige" [On migration and segregation in today s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm,

14 + Henrik Arnstad & Evin Ismail, Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de högerextrema krafterna ut och har de ökat? [What is islamophobia and afrophobia and how are they expressed? How do the Far Right forces look like and have they increased], Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Arbetsförmedlingen Etableringsverksamheten, Stockholm, Om vardagsrasism i dagens Sverige [On everyday racism in today s Sweden], Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge Folkets hus, Huddinge, Den svenska vithetens historia del 2 [The history of Swedish whiteness part 2], Interfem, Stockholm, Nazia Hussain, Engaging marginalised majority communities in European cities, Preventing and countering Far-Right extremism and radicalisation: European cooperation, Münchenbryggeriet, Stockholm, Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, En antirasistisk politik - hur ser den egentligen ut? [Antiracist politics how does it look like?], Almedalsveckan, Visby, Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, Har svenska toppolitiker namnofobi? [Has Swedish top politicians namephobia?], Almedalsveckan, Visby, Researching race in a colorblind context, 17th Nordic Migration Research Conference, University of Copenhagen, Racial stereotypes and Swedish whiteness: A case study of an antiracism in crisis, 17th Nordic Migration Research Conference, University of Copenhagen, Om segregation och diskriminering [On segregation and discrimination], Brobyggarutbildningen, Multicultural Centre, Botkyrka, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Arena, Stockholm, Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag [Segregation, racial stereotypes and antiracism in today s Sweden PeaceWorks], Storholmen, Norrtälje, Om rykten i Botkyrka [On rumours in Botkyrka], Hallunda bibliotek, Botkyrka, Samson Beshir Om afrofobi [On afrophobia], ABF, Gemenskapen, Malmö,

15 Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder [The construction of the Others in Far Right texts and images], Sensus, Medborgarhuset, Stockholm, Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg, Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten [Swedish race thinking, Swedish antiracism and Swedish whiteness], LSU Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet [Norm critique, intersectionality, race thinking and Swedishness], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Hotell Utsikten, Nynäshamn Afrofobi i dagens Sverige [Afrophobia in today s Sweden], ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö, Om antirasism och rasism [On antiracism and racism], Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm, Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Röda korsets folkhögskola, Stockholm, Ett splittrat och segregerat Sverige [A divided and segregated Sweden], Svenska muslimer för fred och rättvisa, Stockholm, Sverige - västvärldens mest antirasistiska och segregerade land [Sweden the most antiracist and segregated country in the Western world], Multicultural Centre, Botkyrka, Statistikens roll [The role of statistics], Civil Rights Defenders, Stockholm, Sverige ett land mellan antirasism och segregation [Sweden a country between antiracism and segregation], Centrum för urbana studier, University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, Om ras och vithet [On race and whiteness], Hagabergs folkhögskola, Södertälje,

16 + Cecilia Gärding, Baker Karim & René León Rosales, Varning för ras. Ett samtal om rättigheter, ras och kultur [Warning for race. A discussion on rights, race and culture], 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå, Valerie Amiraux, Najma Bouteldja & Helle Stenum, Cultural diversity. A new form of racism?, 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå, Reintroducing race in Swedish poverty research and policy, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Högskolan Väst, Trollhättan, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Botkyrka, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Hotell Riverton, Göteborg, Vad är jämlikhetsstatistik? [What is equality statistics?], Botkyrka kommun, Multicultural Centre, Botkyrka, Afro-Swedes [Afrosvenskar], United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, Multicultural Centre, Botkyrka, Det splittrade Sverige [A divided Sweden], ABF Huddinge, Huddinge, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenska akademin, Multicultural Centre, Botkyrka, En postkolonial feministisk introduktion till internationell adoption [A postcolonial feminist introduction to international adoption], Unga Klara, Stockholms dramatiska högskola, Den svenska bostadssegregationen: Utveckling och mönster [The Swedish residential segregation: Development and patterns], Inkludera mera!, Tollare folkhögskola, Nacka, Situationen för majoritetssvenskar i södra Botkyrka [The situation for majority Swedes in southern Botkyrka], Tullinge socialdemokratiska förening, Elgentorp, Botkyrka, Segregation och rasism i Sverige [Segregation and racism in Sweden], Mikaelikyrkan, Skärholmen, Stockholm,

17 Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Normkritisk visuell kommunikation, Multicultural Centre, Botkyrka, Vilka röstar på SD? [Who vote for the Sweden Democrats?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Multicultural Centre, Botkyrka, Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige [Racism in the past and today with a focus on Sweden], Stockholms stads bibliotek, Hamburgerbryggeriet, Stockholm, Rastänkandets historia och konstruktionen av svenskheten [The history of race thinking and the construction of Swedishness], Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet, Rönneberga kursgård, Lidingö, Kajsa Ekis Ekman, Aino Gröndahl, Peo Hansen & Shahram Khosravi, Noncitizen dinner. Om avskaffandet av medborgarskap [Noncitizen dinner: On the abolishment of citizenship], Tempo dokumentärfestival, Dramalabbet, Stockholm, En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet [An introduction to the field of critical race and whiteness studies], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Gothenburg, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Fazer konferens, Stockholm, Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Det segregerade Sverige och Stockholm [Segregated Sweden and Stockholm], Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden], STÅ UPPsala för jämlikhet mot rasism, Sensus, Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala, Johanna Marseille, Michael McEachrane, Raymond Peroti, Alex Rodallec & Kitimbwa Sabuni, Identitetspolitik det stora samtalet [Identity politics the big discussion], Multicultural Centre, Botkyrka, Teoretiska perspektiv på mångfald och rasism i dagens Sverige [Theoretical perspectives on diversity and racism in today s Sweden], Nyköpings folkhögskola, Nyköping, Patrik Lundberg, Rasism och tillhörighet [Racism and belonging], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm,

18 Svenska rasstereotyper av minoriteter igår och idag [Swedish racial stereotypes of minorities yesterday and today], Strindbergsmuseet, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Nätverket för fred på Afrikas horn: The Horn Café, Sensus, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, Keth Thapper, Ulrika Westerlund & Kawa Zolfagary, Går det att prata om ett slag på nätet? [Is it possible to talk about a battle on the internet?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Jämlikhetsdata. Ett viktigt verktyg i arbetet för bättre livsvillkor för afrosvenskar och svenska muslimer i Botkyrka, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, Multicultural Centre, Botkyrka, Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Valand Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss har vi ett demokratisk underskott? [Antisemitism, Islamophobia band the stranger enemy among us do we have a democratic deficit?], Almedalsveckan, Visby, Nizar Chakkour, Jonas Franksson & Ulrika Westerlund, Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- funkis- och antirasiströrelsen [How to accomplish equal rights for all? Strategies and methods for the LGBTQ, disability and antiracist movements], Almedalsveckan, Visby, Torbjörn Björlund, Adrian Groglopo, Irene Molina, Magda Rasmusson & Maria-Elsa Salvo, Rasismen i offentligheten vad säger politikerna? [Racism in the public sphere what do the politicians say?], Almedalsveckan, Visby, Seluah Alsaati, Samson Beshir & Irene Molina, Går det att motverka diskriminering utan att mäta den? [Is is possible to combat discrimination without measuring it?], Almedalsveckan, Visby, Christine Bylund & Ulrika Westerlund, Jämlikhetsdata en metod för likabehandlingsarbetet? [Equality data a method for equality work?], Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm,

19 Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Ungdomsbarometern, Stockholm, Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Rådet för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Stockholm,