FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna"

Transkript

1 FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FORUM FLEMINGSBERG SEPTEMBER 2006 Entreprenörer på tillväxt. 6 Avaris forskar för framtidens medicin. 8 Mångvetenskap på schemat. 9 Samverkan över gränserna Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola, och Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tillsammans med Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, en gemensam vision för Flemingsberg. 4 Så skapas morgondagens kunskapsstad. 10 Flemingsberg tur och retur. 12 Södra Stockholms naturliga centrum. 14

2 En plats där kunskap driver näringslivet Flemingsberg. En ort utanför Stockholm som passeras på vägen till eller från. Nej, inte längre. Flemingsberg har egen lyskraft. Här möts dagligen studenter, tusentals forskare, doktorander, lärare, sjukvårdspersonal, små- och storföretagare i ett internationellt centrum. Och det är lika lätt att resa hit som att bo här. Tågen stannar och tusentals nya bostäder ska stå klara inom några år. Landstinget, Huddinge och Botkyrka gör nu gemensam sak för att utveckla Flemingsberg. En unik satsning som förbättrar för alla som bor, arbetar och studerar i området. Vi kraftsamlar och konkreta resultat ses redan nu vägar byggs om, centrum renoveras och fler studentbostäder byggs. Forskningsparken Novum utvecklas och sjukhuset planerar för ombyggd och mer välkomnande entré. I denna tidning beskriver vi huvudtankarna i förslaget till utvecklingsprogram för Flemingsberg. Programmet skapar en gemensam och stabil plattform för utvecklingen. Då kan vi tillsammans jobba i riktning mot vår gemensamma vision nämligen: Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg är också en eftertraktad boendemiljö med ung och internationell befolkning. Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet. Välkommen att läsa mer om Flemingsbergs utvecklingsprogram och att lämna synpunkter till oss under hösten. Ingela Nylund Watz (s), Dick Urban Vestbro (v), Christer Wennerholm (m), Olov Lindquist (f), Stockholms läns landsting Ann-Marie Högberg (s) och Bo Trygg (m), Huddinge kommun Katarina Berggren (s) och Anders Peterson (m), Botkyrka kommun Utgivare: Forum Flemingsberg, Text och layout: Provins AB, Omslagsfoto: Jacob Forsell Tryck: Trydells Tryckeri

3 Foto: Provins Södertörns högskola firar 10 år I år är det tio år sedan som Södertörns högskola slog upp portarna för sina studenter. Detta firades med en stor jubileumsfest i maj i år där öppningstalet hölls av vice statsminister Bosse Ringholm. Bland deltagarna fanns många som varit med sedan starten 1996 och kunde blicka tillbaka på en expansiv period för den unga högskolan. Den starka expansionen, med det nytänkande angreppssättet, berördes av många talare under dagen som samlade närmare 700 deltagare. Bland talarna fanns också landstingsråd Ingela Nylund Watz och Per Thullberg, tidigare rektor för SH och idag generaldirektör för skolverket samt universitetskansler Sigbrit Franke. Södertörns högskolas fokus för utbildning och forskning ligger framförallt på humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Under 2005 fanns här inte mindre än 34 professorer och 123 doktorander. Byggstart för åklagarhuset Nu har bygget av det nya åklagarhuset i Flemingsberg inletts och tillsammans med den nya Södertörns tingsrätt förvandlar dessa Flemingsbergs till ett viktigt rättscentrum i Stockholmsregionen. Den planerade invigningen av såväl Södertörns tingsrätt som åklagarhuset är våren Goda kommunikationer och närheten till tre lärosäten lockar allt fler verksamheter till Flemingsberg, berättar Tomas Henriksson (s) som är byggnadsnämndens ordförande i Huddinge. Åklagarhuset kommer att utgöra regionkontor för Södertörns och Söderorts åklagarkammares cirka 150 medarbetare. Utvecklingen är stark i Flemingsberg och dagens arbetsplatser och studenter kommer att bli fler, säger Tomas Henriksson. Vi vill skapa en mer stadslik miljö där närheten till Stockholm city, till de olika verksamheterna i området och till god service blir områdets styrka. Södertörns tingsrätt är en sammanslagning av bland andra Huddinge och Haninge tingsrätter och blir en av Sveriges största tingsrätter. Förnyad universitetsansökan från Södertörns högskola Redan 2002 lämnade Södertörns högskola in en ansökan till regeringen om att få universitetsstatus. Något som bland annat ger en generell rätt att utförda doktorsexamen och att benämnas universitet. Ansökan har ännu inte behandlats av regeringen vilket i maj 2006 gav högskolan tillfälle att lämna in en förnyad ansökan om universitetsstatus. Den förnyade ansökan föregicks av en omfattande granskning av verksamheten, bland annat beviljade forskningsansökningar, publikationsverksamhet och citeringar. Den externa granskningsgruppen slutsats var också starkt positiv till den nya ansökan. Det föreligger mycket starka skäl till att bifalla högskolans ansökan om universitetsstatus, sa Madeleine Leijonhufvud, ordförande i granskningsgruppen och professor i straffrätt. Gruppen menade också i sin rapport att Södertörns högskola har en utbildnings- och forskningsmiljö som är väl jämförbar med liknande universitetsmiljöer. GODA KOMMUNIKATIONER OCH NÄRHETEN TRE LÄROSÄTEN LOCKAR ALLT FLER VERKSAMHETER TILL FLEMINGSBERG Fortsatta starka satsningar på Novum Efter att under många år ha varit huvudfinansiär av Novum avvecklar nu Stockholms läns landsting de så kallade Novumstiftelserna. Organisatoriskt överförs istället verksamheten till Karolinska Institutet och ombildas till centrumbildningar inom universitetet. Detta påverkar dock inte Stockholm läns landstings finansiering av den kvalificerade forskningen vid Novum, betonar biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt. Att verksamheten nu överförts till Karolinska Institutet skapar en tydligare ansvarsfördelning än tidigare och lägger även grunden för ett starkare samarbete i satsningarna på Flemingsberg. Något som också syns i det nya utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg som gemensamts tagits fram av Stockholm läns landsting, Huddinge och Botkyrka kommuner. NOTERAT Byggstart för Riksten Friluftstad Foto: Riccardo Giorgi, Botkyrka kommun. Nu har arbetet inletts för att skapa den nya Riksten Friluftsstad i Botkyrka kommun. Det första spadtaget togs gemensamt av finansminister Pär Nuder, Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, samt Anders Elfner, vice VD i Peab AB. Det som är unikt med Riksten Friluftsstad är att stadsdelen, med sin närhet till Flemingsberg, blir en naturlig del av en expansiv region. Samtidigt är det en stadsdel med en tydlig koppling till friluftsliv och natur. En mängd friluftsaktiviteter och stora skogsområden finns på gång- och cykelavstånd, säger Svante Hedström, VD på Riksten Friluftsstad AB. I den första etappen byggs 300 bostäder på den tidigare flygflottiljen F18 i Tullinge. Totalt planeras 2500 bostäder, arbetsplatser och service i en modern och naturnära stadsdel. Visste du att......flemingsbergs färgstarka bostadsområde har fått sitt utseende av konstnären Gert Marcus. Husens färger i blått, grönt, gult och rött på gavelsidor och fondbyggnader har blivit Flemingsbergs kännemärke och är tänkta som orienteringsmärken för barnen och för att ge en färgupplevelse för de som passerar. Färgstyrkan är tidstypisk för bostadsområden byggda under tidigt tal. FOKUS: FLEMINGSBERG 3

4 Samverkan över gränserna Det är en kraftfull trio som tillsammans vill förverkliga visionen om kunskapsstaden Flemingsberg: Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola och Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. De har fler saker gemensamt än de flesta, trion Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola och Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. Förutom att de tre är kvinnor på traditionellt manliga maktpositioner så tillträdde de ungefär vid samma tidpunkt vid årsskiftet 2003/2004. Samtliga antog utmaningen att leda organisationer i stark omvandling och utveckling. Framförallt har de alla tre en framträdande ställning bland aktörerna i Flemingsberg och delar visionen om kunskapsstaden Flemingsberg. Idag ser jag ett levande universitetsområde omkring mig som utvecklas mot ett framstående centrum för forskning och utbildning i den södra delen av Stockholm. En utveckling där våra respektive kompetenser kompletterar varandra i nya mångvetenskapliga samarbeten, säger Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola. Att förutsättningarna för kunskapsstaden Flemingsberg är goda är de överens om. Idag finns här studenter inom tre lärosäten som samverkar i utbildning och forskning. Novum forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge utgör båda unika och på flera områden världsledande forskningsmiljöer. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge spelar idag en mycket viktig roll i hela Stockholmsregionen, både inom utbildning och forskning. Vi är Karolinska Institutets största utbildningssjukhus och utvecklas tillsammans med de övriga lärosätena i regionen, säger Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. Men utmaningarna finns också där och är flera. Södertörns högskola bör få sin universitetsansökan beviljad av regeringen, dels för att skapa jämbördighet mellan lärosätena, men även för att ge södra Stockholm en starkare betydelse som kunskapscent- Harriet Wallberg-Henriksson Aktuell: Rektor för Karolinska Institutet. Tillträdde: Januari Född: FOKUS: FLEMINGSBERG

5 I FLEMINGSBERG FINNS INGA GAMLA MÖNSTER SOM VI MÅSTE FÖRHÅLLA OSS TILL UTAN VI KAN ARBETA FÖR FÖRNYELSE INOM FORSKNING OCH UTBILDNING. rum. Den fortsatta omvandlingen av miljön i Flemingsberg är också viktig, menar Cecilia Schelin Seidegård. Campusområdet visar idag vägen för ett attraktivare Flemingsberg, tillsammans med uppförandet av den nya Södertörns tingsrätt. Ytterligare satsningar på närmiljön ökar också Flemingsbergs förmåga att locka fler företag, säger hon. Att fler företag etableras i området är också en förutsättning för att visionerna ska kunna förverkligas. Dessutom behövs ytterligare kraftsamling av de tre lärosätena något som också sker men är ett arbete som tar tid. Ett av vårt starkaste trumfkort är vår förmåga att tänka nytt och okonventionellt. I Flemingsberg finns inga gamla mönster som vi måste förhålla oss till utan vi kan arbeta för förnyelse inom forskning och utbildning. Det är också något som krävs för att Södertörns högskola ska lyckas med sitt uppdrag att öka rekryteringen till utbildning och forskning i södra Stockholm, säger Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola. Men samverkan mellan de tre lärosätena är inte allt. Det krävs också nära kontakter och ett gott samspel med det omgivande samhället. Idag är Novum forskningspark bland annat en länk mellan forskningen och samhället i form av nya företag och kommersialisering av forskningsresultat. Något som kan förbättras ytterligare när Novum tar steget till Novum BioCity. Den akademiska världen behöver kompletteras av miljöer där företag kan växa fram ur vår forskning och komma människor till godo. Novum BioCity kan bli en sådan miljö och även spela en viktig roll för utvecklingen av hela Stockholmsregionen, säger Harriet Wallberg- Henriksson, rektor för Karolinska Institutet. Ingela Josefson Aktuell: Rektor för Södertörns högskola. Tillträdde: Hösten Född: Cecilia Schelin Seidegård Aktuell: Sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i KTH:s universitetsstyrelse. Tillträdde som sjukhusdirektör: Januari Född: Foto: Jacob Forsell FOKUS: FLEMINGSBERG 5

6 Entreprenörer på tillväxt Det finns många hinder på vägen mellan en lysande idé och ett framgångsrikt företag. I Flemingsberg finns flera exempel på nya satsningar som ger nödvändig hjälp att förvandla en innovation till ett riktigt företag. Novum Innovation ger tidigt stöd Novum Innovation finns för att hjälpa goda idéer att komma ur startgroparna och vidare mot en möjlig succé. Här får forskare och studenter ett halvårs frist med hyror och kontorsbestyr för att, med stöd av olika expertkompetenser, kunna fokusera på att pröva styrkan och bärkraftigheten i sina idéer. Här i Flemingsberg bland studenter och över tusen forskare inom medicin, teknik, ekonomi och humaniora, finns det garanterat massor av kommersialiserbara idéer, säger Ingemar Ahlandsberg, affärschef på Novum. Vår uppgift är att hitta de bästa och inspirera och stötta innovatörerna att ta sig vidare i processen. Hittills har också verksamheten gett upphov till 1-3 nya företagsstarter per år. En nyligen genomförd studie, där trettio forskare på Novum, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, Södertörns högskola och KI intervjuades, gav också uppslag till 35 nya möjliga projekt. Något som studien menar också visar på den starka utvecklingspotentialen som redan finns i Flemingsberg. Nyligen växte också Novum Innovation ur sina första lokaler och flyttade till större lokaler inom forskningsparken. Novum Innovation är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Novum Forskningspark, Södertörns högskola, KTH, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt Huddinge och Botkyrka kommuner. Läs mer om Novum Innovation på 6 FOKUS: FLEMINGSBERG

7 En god idé kommer sällan ensam Albert Bengtson pluggade tidigare på Södertörns högskola och är en av de unga eldsjälar som driver företag i Starthuset. Han kom hit för två år sedan med en god idé och massor av entreprenörsanda, som snart gav upphov till fler. Alltihop handlar om att förbättra förutsättningarna för studenter att få jobb och för företag att hitta rätt arbetskraft, säger han. Det började med en tjänst som kalllas Student-sms, som är ungefär vad den heter. Den ledde vidare till webbplatsen AcademicaLive, vilken i sin tur gav inspiration till rekryteringstjänsten AT-Labbet. AcademicaLive är å ena sidan en serviceplattform där studenter får tillgång till mer än 25 tjänster som underlättar deras vardag. Å andra sidan ger den företag en unik möjlighet att nå en stor grupp studenter från olika högskolor. Och det är givetvis företagen som betalar kalaset. Men den mest glimrande idé som Albert och hans kollegor arbetar med nu är AT- Labbet. Det främsta skälet till att unga människor konkurreras ut av äldre är deras bristande yrkeslivserfarenhet, säger Albert. På AT-Labbet som har hämtat inspiration från läkarnas AT-tjänstgöring, men där AT står för Akademisk Trainee hyr vi ut studenter för Foto: Nostratic Albert Bengtsson har tagit hjälp av Novum Starthus för att få fart på sina innovativa idéer. arbetsuppgifter av trainee-typ till traineelön. Företagen får svensk kvalitet till globala priser, samtidigt som vi hjälper studenterna att bygga ett CV som kan bli deras biljett till ett fast jobb. Läs mer på Fokuserar på teknik och hälsa I Sverige är vi duktiga på teknik, medicin och forskning och vi behöver fler entreprenörer som omvandlar goda idéer till nya företag inom medicinsk teknik. Ungefär så kan man sammanfatta den tankekedja som ligger bakom tillblivelsen av Centrum för teknik i vården, CTV, på Novum. Här har KTH, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting slagit påsarna ihop för att maximera förutsättningarna för entreprenörskap med medicintekniska förtecken. Syftet med CTV är att länka samman behoven i sjukvården med den ström av tekniska och medicinska innovationer som kommer från forskarna på KTH, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, säger Hans von Holst, professor och forskningsansvarig på CTV. För närvarande pågår ett femtontal tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som en direkt konsekvens av CTV:s verksamhet. Vi identifierar de idéer som har förutsättningar att utvecklas till företag och som kan medverka till en bättre sjukvård och nya arbetstillfällen, säger Hans von Holst. Läs mer om CTV på Naturvetare blir entreprenörer Entreprenörskap hör traditionellt hemma inom högskolornas ekonomiska discipliner. På Södertörns högskola vill man ändra på det. Därför har man startat projekt enat, som syftar till att stimulera entreprenörsandan hos naturvetare. enat riktar sig både till elever på gymnasiet och studenter på högskolan, säger Gunnel Stenqvist som är ordförande i styrgruppen för projektet. Det går ut på att hitta metoder för att ta tillvara ungdomarnas nyfikenhet och skaparlust och ge dem mod och kraft att lita på sina idéer. I praktiken innebär det att gymnasieeleverna och studenterna erbjuds möjligheter att genomföra projekt- respektive examensarbeten med entreprenörsinriktning och att lärare på skolorna utbildas i entreprenörskap. Allt sker i samarbete med näringslivet. Vi vill att alla studenter ska få chans att utveckla sig inom området entreprenörskap. Och ju tidigare de börjar desto bättre, säger Gunnel Stenqvist. Vår ambition är att så småningom även arbeta med grundskoleelever. enat är ett samarbete mellan Södertörns högskola, tre gymnasieskolor i södra Storstockholmsområdet, Företagarna på Södertörn och Forum för småföretagsforskning. Projektet stöds av Nutek. Läs mer om enat på Stimulera innovationer och entreprenörskap I utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg är en av de sex huvuduppgifterna att vidare stimulera innovationer och entreprenörskap. Här identifieras inte bara en rad utmaningar och möjligheter utan ges också förslag till färdplan. Bland annat handlar det om att utvidga Novum forskningspark genom att knyta nya kontakter och locka nya forskningsföretag till området genom en starkare organisation. Men även utveckla samarbetet med redan etablerade företag och organisationer. Läs mer om detta i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: FOKUS: FLEMINGSBERG 7

8 Avaris forskar för framtidens medicin Flemingsberg rymmer flera lyckade företag som knoppats av från den forskning som sker i området. Avaris är ett av de bioteknikföretag som befinner sig i forskningens framkant. Här utvecklas morgondagens behandlingsmetoder för dagens ärftliga och kroniska sjukdomar. Avaris AB Grundat: 2001 av bland andra Edward Smith, Anna-Lena Spetz och Sirac Dilber samt ytterligare ett tiotal forskare ur tre olika forskargrupper vid Karolinska Institutet. Antal anställda: 5 stycken plus ett femtontal fristående medarbetare Verksamhet: Utvecklar nya metoder för celloch genterapi, främst mot kroniska infektioner, cancer och ärftliga sjukdomar. Läs mer på Det finns flera exempel på hur forskningen i Flemingsberg har kommersialiserats till framgångsrika företag. Avaris är ett forskningsintensivt bioteknikföretag med målet att utveckla nya behandlingsmetoder mot bland annat kroniska infektioner, cancer och ärftliga sjukdomar. Metoderna kallas cell- och genterapi och mycket förenklat kan de beskrivas som en individualiserad terapi där man använder olika donerade celltyper eller överför gener till patienten för att ge kroppen förmågan att själv behandla sjukdomar som tidigare varit obotliga. Cell- eller genterapi används ännu sparsamt inom sjukvården med ett undantag: benmärgstransplantationer. Det sätts dock stort hopp till cell- och genterapi och internationellt bedrivs omfattande forskning på området. Avaris är sprunget ur tre olika forskargrupper med hemmabas i Flemingsberg. De tre grupperna vände sig med sina forskningsresultat till Karolinska Institutets innovationsmiljö KI Innovations. Tack vare synergier mellan projekten samlades de i vad som senare blev företaget Avaris. Idag finns bolaget med adress Novum och själva forskningsverksamheten återfinns i olika labb på Karolinska Institutet. Thomas Bjarke, VD för Avaris, menar att bolaget har en mer eller mindre virtuell struktur. Vårt sätt att arbeta är optimalt för att behålla den flexibiliteten som behövs vid verklig spjutspetsforskning. Förutom att våra forskare arbetar i sina forskningsgrupper har vi en kärna av experter som bidrar med specifika arbetsinsatser vid behov, säger Thomas Bjarke. Idag har företaget fem anställda men ett femtontal personer knutna till sig. Att hålla personalstyrkan låg har också varit en medveten strategi med tanke på svårigheten att hitta riskkapital till bioteknikbolag i tidig fas. Men företaget har också mycket framgångsrikt attraherat så kallade mjuka pengar, det vill säga olika former av offentligt stöd. Vi har också deltagit i ett flertal projekt under EU:s olika forskningsprogram där deltagarna varit både företag och institutioner från hela Europa. Det visar att vår forskning är viktig ur ett internationellt perspektiv och att vi har en god kommersiell potential, säger Thomas Bjarke. Thomas Bjarke menar att miljön i Novum forskningspark har varit en förutsättning för bolaget. Här har vi en unik närhet till forskargrupperna men även till Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. När vi själva kommer till en produktionsfas finns också naturliga samarbetspartners redan här i Novum, som det högteknologiska cell- och genterapicentret VeCura, säger Thomas Bjarke. NÄR VI SJÄLVA KOMMER TILL EN PRODUKTIONSFAS FINNS OCKSÅ NATURLIGA SAMARBETSPARTNERS REDAN HÄR I NOVUM Foto: Provins 8 FOKUS: FLEMINGSBERG

9 I Flemingsberg är förutsättningarna för mångvetenskapliga samarbeten mycket goda. I såväl utbildning som forskning samverkar de tre högre lärosätena Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns högskola. Dessutom är kontakterna täta med såväl Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som Novum forskningspark. Malena Granbom, projektsamordnare och Marie Bollmark, studierektor på Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola. Foto: Provins Mångvetenskap på schemat Campusmiljön i Flemingsberg är idag en sammansatt utbildnings- och forskningsmiljö med tre lärosäten som representerar en bred flora av discipliner och ämnen. Mångfalden av vetenskapliga områden ger också möjlighet till ett flertal mångvetenskapliga samarbeten, bland annat i form av gemensamma utbildningsprogram. Vi har flera utbildningsprogram tillsammans med Karolinska Institutet där studenterna läser vid båda lärosätena. Utbildningar som ingen av oss skulle kunna ge själva utan som förutsätter ett mångvetenskapligt samarbete mellan Södertörns högskola och Karolinska Institutet, säger Marie Bollmark, studierektor på Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola. Även Kungliga Tekniska högskolan deltar i utbildningssamarbeten i Flemingsberg, bland annat genom programmet Medicinsk teknik som ges i samarbete DE FLESTA YRKESROLLER IDAG KRÄVER INTE BARA EN SPECIALISTKOMPETENS UTAN ÄVEN EN BRED FÖRSTÅELSE FÖR OMGIVNINGEN OCH SAMHÄLLET. med Karolinska Institutet. Vinsten med samarbetena är framförallt bredare utbildningar med ett rikare innehåll, menar Antonia Ribbing, Södertörns högskolas samordnare för samverkansfrågor. I slutänden är det naturligtvis hela samhället som tjänar på att studenterna ges en så gedigen utbildning som möjligt. De flesta yrkesroller idag kräver inte bara en specialistkompetens utan även en bred förståelse för omgivningen och samhället. Här finns också en stark potential att utveckla fler mångvetenskapliga samarbeten, säger Antonia Ribbing. Det är inte bara inom utbildning som här finns en stark samverkan. Flera projekt har startats där lärosätena gemensamt arbetar för att nya kunskaper också ska nå det omgivande samhället. Det handlar bland annat om gemensamma seminarier och fortbildningar för såväl gymnasielärare som tjänstemän. Vi har till exempel också bjudit in till Öppet hus tillsammans med Karolinska Institutet, säger Malena Granbom, projekthandläggare. Även inom forskningen finns starka band mellan de olika aktörerna i Flemingsberg vilket utgör en viktig komponent i den biomedicinska satsning som sker här. Tack vare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge finns det också en unik möjlighet att synliggöra och nyttiggöra i synnerhet medicinsk forskning. Lärosätena har tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Novum forskningspark samt Botkyrka och Huddinge kommuner också bildat en ideell förening som driver Novum Innovation starthus och inkubator. Syftet är att skapa en miljö där kunskapsbaserade och forskningsrelaterade idéer och projekt ges möjlighet att utvecklas till konkurrenskraftiga företag. Här satsas på affärsutveckling i gränssnittet teknik och hälsa, inom livsvetenskaper samt inom humaniora och samhällsvetenskap. De planerade satsningarna på Novum BioCity kan också komma att få stor betydelse för ytterligare utvidgning av dagens mångvetenskapliga samarbeten. Utbildningar Här är några av de utbildningar som ges av i samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Södertörns högskola (SH): Medicinsk geografi (SH+KI), Medicinteknisk ekonom (SH+KI), Management med IT (SH+KTH), Teknik och hälsa (KTH+KI) Medicinsk teknik (KTH+KI) FOKUS: FLEMINGSBERG 9

10 Foto: Jacob Forsell Flemingsberg står inför en kraftfull förnyelse. Här bildar Sveriges största universitetskärna framtidens kunskapsstad genom nära samverkan mellan utbildning och forskning. Här växer Novum BioCity fram med en av Sveriges tätaste forskningsmiljöer. Här uppförs också en av Sveriges största tingsrätter men även ett helt nytt centrum med moderna kontorslokaler som ger goda förutsättningar för ett starkt näringsliv. Foto: Jacob Forsell Idag samlar de tre lärosäten Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska högskolan studenter i Flemingsberg. 10 FOKUS: FLEMINGSBERG

11 Så skapas morgondagens kunskapsstad Från vänster: Hälsovägen ska bli en grön esplanad som kantas av nybyggda kontorslokaler och bostäder som också kan rymma butiker i bottenplan. Bild: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB Flemingsberg har idag cirka boende och idag planeras ytterligare närmare 5000 bostäder i Flemingsbergs närområden som Vistaberg, Tullinge och Riksten. Foto: Jacob Forsell Nästa steg i utvecklingen av den internationellt kända Novum forskningspark är Novum BioCity. En kraftfull utbyggnad som skapar förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av forskningen men även nya avknoppningar av forskningsbaserade företag i Flemingsberg. Bild: Bjurström & Brodin Arkitekter AB Flemingsberg Stockholmsregionens nya stjärna. Så lyder parollen som samlar Stockholm läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun i en gemensam satsning på Flemingsberg. Samarbetet inleddes redan under 2005 och ger nu resultat i ett gediget Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Visionerna grundar sig på den regionala utvecklingsplanen för hela Stockholms län (RUFS). Den visar att Flemingsberg kan bli ett av flera nya centrum i Stockholmsregionen. Här samlas såväl utmaningar som möjligheter i en vision som sträcker sig fram till år Programmets olika steg och förnyelseförslag ska leda fram till en konkret handlingsplan som förvandlar Flemingsberg till morgondagens kunskapsstad. Men redan idag har omvandlingen börjat. Något som tydligast syns i Flemingsbergsdalen där den nya Södertörns tingsrätt uppförs tillsammans med åklagarnas hus. Den nya tingsrätten blir en av Sveriges största och är ett resultat av sammanslagning av bland annat Huddinge och Haninge tingsrätter. Här kommer hundratalet jurister att ha sin arbetsplats när invigningen skett under våren Planeringen pågår också för fullt för det nya Novum BioCity som är vidareutvecklingen av dagens framstående forskningsmiljö vid Novum forskningspark. Redan idag finns här ett hundratal forskargrupper med internationellt renommé. Novum BioCity planeras i två etapper om totalt kvadratmeter av allt från laboratorier till kontorslokaler och butiker. Det är dock långtifrån den enda förändring som planeras i kärnan av Flemingsberg. Den närliggande Hälsovägen omvandlas till en grön esplanad kantad av nya kontorslokaler och bostäder med butiker i bottenvåningarna. Esplanaden ska leda upp till ett nytt torg som omgärdas av ett utbyggt och förnyat Flemingsbergs centrum samt en helt ny entré till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Det finns även ett förslag på en ny sport- eller simhall vid Hälsovägen. Fler butiks- och kontorslokaler planeras även i Flemingsbergsdalen vid Flemingsbergs station. Här finns, i nära anslutning till Södertörns tingsrätt, plats för närmare kvadratmeter service- och kontorslokaler. Idag finns drygt arbetsplatser i Flemingsberg, och dagligen rör sig närmare personer i området. Dessa siffror kan mångdubblas till år 2030 vilket ger en föraning om hur det nya Flemingsberg också blir ett av Stockholm-Mälarregionens mest betydelsefulla centrum. Vision för år 2030 Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg är också en eftertraktad boendemiljö med ung och internationell befolkning. Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet. Mer människor, företag, arbetsplatser och service Flemingsbergs utveckling mot en mer stadslik miljö har stor potential. Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg pekar på att en allt större befolkning också ger ett starkare underlag för skolor, service och handel. Den växande arbetsmarknaden behöver inte bara tillgång till fler kontorslokaler utan även till ett större och mer varierat utbud av bostäder. Dessutom behövs starkare satsningar på kultur och kreativa verksamheter. Programmet pekar på nödvändigheten av samordning mellan dagens aktörer och en långsiktighet i planeringen av det framtida Flemingsberg. Läs mer om detta på sidan 27 i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: FOKUS: FLEMINGSBERG 11

12 på väg till flemingsberg Det är klart att man kan bo i Uppsala och arbeta i Flemingsberg. Det tycker i alla fall Nicholas Mackenzie som gör den tio mil långa resan flera gånger i veckan. Med tåget tar det honom inte mer än en timme och 15 minuter från önskelägenheten på Vaksalagatan i Uppsala till drömjobbet på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek i Flemingsberg. Foto: Åsa Hafmar Flemingsberg tur och retur Nej, det fanns ingen som helst tvekan när Nicholas och hans hustru Åsa hittade den efterlängtade lägenheten i Uppsala. Båda arbetade då i Flemingsberg, hon på Novum och han på biblioteket, men det var i Uppsala de ville bo. Med barn på väg ville vi tillbaka till våra rötter, säger Nicholas Mackenzie. Vi har båda vuxit upp i Uppsala och har släkt och vänner där. Dessutom hade vi råd att köpa en lägenhet som vi verkligen ville ha i Uppsala. Det hade vi inte kunnat göra i Stockholm. Avståndet mellan arbetet och bostaden har de aldrig upplevt som något problem. Nej, det viktiga för paret Mackenzie är att ha friheten att välja var de vill arbeta och var de vill bo. Nicholas har hittat sitt drömjobb på biblioteket och det tänker han inte lämna bara för att han och Åsa har bestämt sig för att bosätta sig i Uppsala. Att Åsa numera har lämnat Novum för en forskartjänst på Uppsala Universitet är ett beslut som grundar sig på yrkesmässiga överväganden, inte på geografiska. Det är klart att det underlättar att en av oss arbetar närmare hemmet nu, säger Nicholas. Men vi delar lika på ansvaret för vår dotter och hämtar och lämnar på dagis lika mycket. Självklart är jag helt beroende av bra kommunikationer för att det ska fungera. Utan Flemingsbergs station hade det varit knivigt. Stationen i Flemingsberg gör att familjen Mackenzie får ekvationen, med två kvalificerade jobb och småbarn på dagis, att gå ihop. Och de är inte ensamma om att utnyttja de möjligheter som denna kombinerade pendel- och fjärrtågstation erbjuder. Flemingsbergs station är i dag en av de största i Sverige. Här stiger varje dag resenärer av och på de tåg som passerar stationen. För mig är det fjärrtågen som är räddningen, säger Nicholas. De går snabbt och är bekväma. Jag brukar ta Linköpingståget till jobbet och åka hem med tåget mot Gävle. Stärk relationerna till omvärlden Vikten av att stärka relationerna till omvärlden är en av de sex huvudpunkter som betonas i utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg. Programmet ser behovet av en starkt utbyggd infrastruktur tack vare det ökande kontaktbehovet och samspelet mellan aktörerna inom och utanför regionen. Det handlar om fysiska förbättringar av vägnät och spårvägar men även utbyggnaden av kollektivtrafiken i regionen. Några av huvudåtgärderna som föreslås är stärk kapaciteten och förbättra miljön vid Flemingsbergs station, tidigarelägg Södertörnsleden till 2009 och bygg ut väg 226 förbi Flemingsberg och Tullinge. Läs mer om detta i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: 12 FOKUS: FLEMINGSBERG

13 Nicholas Mackenzie Foto: Åsa Hafmar Ålder: 35 år Familj: Hustrun Åsa och döttrarna Stella och Peggy, 3 år respektive 4 dagar Fritidsintressen: Familjen och litteraturen Bästa bok: Bergtagen av Thomas Mann Gör på tåget: Jobbar, läser eller sover. Bästa stället i Flemingsberg: Karolinska Institutets bibliotek, så klart. Men jag gillar också de nya husen på Södertörns högskola, med sina ljusa öppna ytor. FOKUS: FLEMINGSBERG 13

14 Södra Stockholms naturliga centrum Flemingsbergs goda kommunikationer gör området till södra Stockholms naturliga centrum. Här finns en av landets största fjärr- och pendeltågsstationer tillsammans med ett väl utbyggt buss- och vägnät. Den kommande utbyggnad av såväl spårvägar som Södertörnsleden stärker nu Flemingsberg ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum. När Huddinge kommun genomförde en räkning av samtliga resande med regionaltågen vid Flemingsbergs station blev resultatet förvånande för många. Rapporten visade att Flemingsbergs station är en av de största i Sverige. Antalet på- och avstigande, från regional- och pendeltåg, är cirka personer per dag. Det ställer Flemingsberg i paritet med universitetsstaden Lund som har drygt per dag som räknas som den tredje största stationen i landet. Idag finns direkttåg till Stockholm-Arlanda från Flemingsberg. Tack vare fjärrtågen till Östergötland finns idag en direktförbindelse mellan Flemingsberg och Stockholm-Arlanda varannan timma. Men du kan även ta pendeltåget till Upplands Väsby och där kliva ombord på Upptåget som stannar i Stockholm- Arlanda. Upptåget går en gång i halvtimmen varje dag. Även regionaltågen till och från Sörmland stannar i Flemingsberg. Idag når du Stockholm city på endast 15 minuter och Stockholm-Arlanda på 43 minuter. För att öka stationens kapacitet inför framtiden planeras en förlängning av perronger och rulltrappor. På sikt finns även möjligheten att anlägga ett sjätte spår till stationen. Den största förändringen av spårtrafiken till och från Flemingsberg blir dock den nya snabbspårvägen. I framtiden kan den förbättra tvärförbindelserna genom att knyta samman Älvsjö med Flemingsberg, via Skärholmen och Kungens kurva. Södertörnsleden blir en ny livsnerv för regionen. Södertörnsleden är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten kring Flemingsberg. Leden knyter samman Söderort och kan börja byggas så tidigt som Samtidigt planeras en utbyggnad av väg 226 som passerar rakt igenom Flemingsberg. Idag trafikeras vägen av närmare fordon vilket tros öka i takt med nya företagsetableringar och nysatsningarna i regionen. Den stora trafikleden Förbifart Stockholm kommer till sist att innebära ännu ett lyft för vägtrafikanter. Trafikleden ska ta trafiken förbi Stockholm och norrut, allt för att avlasta Stockholms centrala delar, men kommer även utgöra en ny infart till Söderort och till Flemingsberg. Förbättra lägesförutsättningarna Flemingsberg behöver få ett mer centralt läge i Stockholm-Mälarregionen. Det skriver utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg. Det handlar om fysiska förbättringar av vägnät och spårvägar men även utbyggnaden av kollektivtrafiken i regionen. Några av huvudåtgärderna som föreslås är stärk kapaciteten och förbättra miljön i Flemingsbergs station, tidigarelägg Södertörnsleden till 2009 och bygg ut väg 226 förbi Flemingsberg och Tullinge. Läs mer om detta på sidan 21 i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: 14 FOKUS: FLEMINGSBERG

15 NOTERAT Foto: Jacob Forsell SH värd för internationell ungdomskonferens I början av året samlades drygt 200 ungdomsforskare från hela världen för en konferens arrangerad av Södertörns högskola. Den mångvetenskapliga konferensen hålls vartannat år och detta är andra gången sedan starten 1987 den hålls i Sverige. Under konferensen, som pågick i dagarna två, presenterades nya forskningsrön om ungdomars livsstil, medieanvändning och inställning till högre studier. Totalt gavs 150 forskningspresentationer där flera forskare från Södertörns högskola också redogjorde för sitt arbete. Bland deltagarna på konferensen fanns internationellt välkända forskare som socialpsykologen och medieforskaren Sonia Livingstone, antropologen Carles Feixa och kulturvetaren Ove Sernhede med många flera. Den svenska och nordiska ungdomsforskningen tilldrar sig allt större intresse och konferensen lockar en ökande skara forskare från såväl Europa som övriga världen. Läs mer om ungdomsforskning på Unikt mikroskopcentrum till Novum Tack vare en donation från Wallenbergstiftelsen på 10 miljoner kronor inrättas nu ett unikt mikroskopcentrum på Novum forskningspark. Mikroskopcentrums medelpunkt blir det nya, mycket avancerade, kryoelektromikroskop, som installeras tack vare donationen. Det finns endast ett fåtal liknande mikroskop i landet och tidigare var forskare från Novum tvungna att resa till andra platser för att genomföra vissa av de mer avancerade studierna. Den nya utrustningen innebär att vi på ett ännu effektivare sätt kan angripa centrala biomedicinska frågeställningar och kartlägga processer som är av stor vikt för utvecklingen av nya läkemedel mot flera vanliga sjukdomar, säger Hans Hebert, professor i bioteknik. Samverkande kultursatsning Reflekt kallas en kultursatsning som har skapats genom ett samarbete mellan Huddinge kommun och Södertörns studentkår. Satsningen inleddes under våren 2006 och vänder sig till publiken i åldersgruppen år. Framförallt handlar det om att ge publiken ett fullgott kulturalternativ på hemmaplan. Vi vet att den ålderskategorin, och däribland studenterna på Södertörns högskola, törstar efter kultur i bred bemärkelse. Vi vill erbjuda dem ett spännande utbud på hemmaplan, säger Patrick Lundström, kultursekreterare på KulturFritid, Huddinge kommun. Kulturscenen Reflekt bjuder på allt från musikteater och afrikansk dans till sceniska tolkningar av Kristina Lugns poesi. Vi vill skapa en ny mötesplats med kulturen i centrum. Repertoaren ska vara bred, mångkulturell och kittla sinnena, säger Patrick Lundström. Läs mer på VI VILL SKAPA EN NY MÖTESPLATS MED KULTUREN I CENTRUM Populärvetenskap från forskare i Flemingsberg Förlaget Karolinska Institutet University Press inleder en ny satsning på populärvetenskaplig litteratur. Först ut i serien är boken Reumatism av professor Johan Frostegård, hemmahörande på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Syftet är att sprida nya kunskaper från medicinska forskare främst från Karolinska Institutet. Böckerna i den nya serien, som handlar om de stora folksjukdomarna, vänder sig i första hand till de som just fått en diagnos eller är anhörig till en drabbad. På ett lättförståeligt språk ges en bred bild av kunskapsläget kring de stora folksjukdomarna. Finns det kontroversiella frågor kring behandlingsmetoder eller forskning tas även dessa upp. De nya böckerna bjuder också på en en medicinhistoriskt bild inom respektive område. Serien kallas Karolinska Institutets forskare skriver och är i linje med Karolinska Institutet University Press VD Cecilia Runnström ambition att lyfta upp KI:s forskning i allmänhetens blickfång. Nästa steg för förlaget är att också förse medicinstudenterna med ny kurslitteratur som bygger på färska forskningsresultat. Europeisk storstadskonferens i Flemingsberg Under våren arrangerades den europeiska konferensen Urban Future 2.0 i Stockholm. Här träffades aktörer på regional, nationell och europeisk nivå för att diskutera utmaningar för storstadsområden över gränserna. Som en del i konferensen anordnades workshopen From peripheral suburb to regional core i Flemingsberg. Här diskuterades dagens utveckling av Flemingsberg, med allt från bostadsutveckling till regional samverkan. Temat för diskussionerna var ledarskapsfrågor och hur avstånden mellan de olika delarna av området ska överbryggas. Urban Future 2.0 ska bidra till bättre koordination av storstadsfrågorna tack vare mötet mellan praktiker, forskare, organisationer och andra. Konferensen var ett gemensamt initiativ av Stockholms Stad, regeringen och Europeiska Kommissionen. Läs mer på Visste du att... Flemingsberg har fått sitt namn efter Flemingsbergs gård som har anor från 1600-talet. Gården kallades tidigare Andersta och bestod av ett antal mindre gårdar, som byggdes som säteri i mitten av 1600-talet. Huvudbyggnaden tillkom i slutet av talet och är ett bra exempel på byggnadskonst från den tiden.1690 ansåg amiral Henrik Fleming d.y. att herrgården borde ha ett pampigare namn, och uppkallade den efter sin släkt. Foto: Jacob Forsell FOKUS: FLEMINGSBERG 15

16 B Här finns allt vi vill ha. När Susannah och Fredrik Norman flyttade hem efter en tid i England, fanns det inget tvivel om var de ville bo. I Flemingsberg har de fått en trygg plats att låta sina barn växa upp, nära till såväl service som daghem och lekplatser. När vi möter upp Susannah med pojkarna Neo 3 år, och Tep 14 månader, är siktet inställt på en av lekplatserna i närheten. Barnfamiljerna är många i området och gungor och rutschkanor ofta fyllda av lekande ungar. Det här är en mycket bra plats att låta sina barn växa upp. Det är nära till dagis och det finns gott om lekplatser och grönområden i närheten. Dessutom finns flera lokala affärer på gångavstånd. Här finns egentligen allt vi vill ha och behöver, säger Susannah Norman. Susannah och Fredrik flyttade till Flemingsberg för sex år sedan efter ha bott och arbetat en tid i England. Foto: Åsa Hafmar Fredrik jobbade i IT-branschen men då branschen gick in i lågkonjunktur bestämde de båda att flytta hem till Sverige igen. Vi hade ingen bostad som väntade i Stockholm men här i Flemingsberg hittade vi genast en bra lägenhet med förstahandskontrakt. Dessutom är jag uppvuxen här så jag visste redan att detta är en bra plats att leva, säger Susannah. Susanna flyttade hit första gången när hon var i sjuårsåldern då hennes far fick jobb på dåvarande Huddinge sjukhus, dagens Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Själv har hon bland annat arbetat med animerad film men driver idag eget företag som fristående hudvårdskonsult. Jag tröttnade på alla tillfälliga projektanställningar och ville få en större möjlighet att själv styra över min tid. Något som passade speciellt bra när jag sedan blev mammaledig, säger Susannah. Att Flemingsberg rymmer såväl bostäder som högskola, universitet och ledande forskningsinstitutioner tycker hon ger en bra mix. Många av studenterna som pluggar i Flemingsberg har också hittat lägenheter i området vilket bidrar till en blandad boendemiljö. Det lokala centrumet har bra utbud och samtidigt är det nära till större centrum och det stora shoppingområdet Kungens Kurva Skärholmen. Framförallt är kommunikationerna till och från Flemingsberg perfekta. Vi har bara ett stenkast till stationen och på några minuter är vi Huddinge centrum. På en kvart är du inne i centrala Stockholm. Skulle vi flytta härifrån blir det svårt att hitta en plats med samma möjligheter, säger Susannah. Foto: Åsa Hafmar

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

nya bostäder för en hållbar framtid

nya bostäder för en hållbar framtid 20 000 nya bostäder för en hållbar framtid Tre fokusområden STOCKHOLM Kungens kurva Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Organisation och genomförande. av utvecklingsprogram för den regionala kärnan FLEMINGSBERG

Organisation och genomförande. av utvecklingsprogram för den regionala kärnan FLEMINGSBERG Organisation och genomförande av utvecklingsprogram för den regionala kärnan FLEMINGSBERG Juni 2007 Etablera en gemensam organisation för genomförandet Det behövs en kraftfull operativ ledning för att

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Utvecklingen av regionala kärnan Flemingsberg

Utvecklingen av regionala kärnan Flemingsberg Landstingsstyrelsens förvaltning Utveckling & styrning Forskning och utveckling, FoU RAPPORT 1 (8) Utvecklingen av regionala kärnan Flemingsberg Bakgrund Stockholms läns landsting, Huddinge och Botkyrka

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Synergier mellan investeringar i Stockholmsregionen Cecilia Lindahl, TMR, Stockholms läns landsting RUFS Synergier mellan investeringar

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg 10-01-22 1 Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Flemingsberg - idag och visionen för 2030 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Messingen i Väsby. Bakgrund

Messingen i Väsby. Bakgrund Messingen i Väsby Välkommen till Messingen. Ett multifunktionellt hus med oändliga möjligheter. Huset Messingen är precis som den legering av koppar och zink som tidigare givit platsen sitt namn. Enkel

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad. För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad

Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad. För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad Ska du till hösten läsa sista året på en utbildning inom miljö-,

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden PM 2007: RI (Dnr 301-3152/2007) Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stiftelsen Vetenskapsstaden medges

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss Anita Granlund Personal och administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-10-25 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr 1.6-317/2100).

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Södertörns utvecklingsprogram 2013

Södertörns utvecklingsprogram 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-03 KS-2013/448.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer