FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna"

Transkript

1 FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FORUM FLEMINGSBERG SEPTEMBER 2006 Entreprenörer på tillväxt. 6 Avaris forskar för framtidens medicin. 8 Mångvetenskap på schemat. 9 Samverkan över gränserna Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola, och Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tillsammans med Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, en gemensam vision för Flemingsberg. 4 Så skapas morgondagens kunskapsstad. 10 Flemingsberg tur och retur. 12 Södra Stockholms naturliga centrum. 14

2 En plats där kunskap driver näringslivet Flemingsberg. En ort utanför Stockholm som passeras på vägen till eller från. Nej, inte längre. Flemingsberg har egen lyskraft. Här möts dagligen studenter, tusentals forskare, doktorander, lärare, sjukvårdspersonal, små- och storföretagare i ett internationellt centrum. Och det är lika lätt att resa hit som att bo här. Tågen stannar och tusentals nya bostäder ska stå klara inom några år. Landstinget, Huddinge och Botkyrka gör nu gemensam sak för att utveckla Flemingsberg. En unik satsning som förbättrar för alla som bor, arbetar och studerar i området. Vi kraftsamlar och konkreta resultat ses redan nu vägar byggs om, centrum renoveras och fler studentbostäder byggs. Forskningsparken Novum utvecklas och sjukhuset planerar för ombyggd och mer välkomnande entré. I denna tidning beskriver vi huvudtankarna i förslaget till utvecklingsprogram för Flemingsberg. Programmet skapar en gemensam och stabil plattform för utvecklingen. Då kan vi tillsammans jobba i riktning mot vår gemensamma vision nämligen: Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg är också en eftertraktad boendemiljö med ung och internationell befolkning. Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet. Välkommen att läsa mer om Flemingsbergs utvecklingsprogram och att lämna synpunkter till oss under hösten. Ingela Nylund Watz (s), Dick Urban Vestbro (v), Christer Wennerholm (m), Olov Lindquist (f), Stockholms läns landsting Ann-Marie Högberg (s) och Bo Trygg (m), Huddinge kommun Katarina Berggren (s) och Anders Peterson (m), Botkyrka kommun Utgivare: Forum Flemingsberg, Text och layout: Provins AB, Omslagsfoto: Jacob Forsell Tryck: Trydells Tryckeri

3 Foto: Provins Södertörns högskola firar 10 år I år är det tio år sedan som Södertörns högskola slog upp portarna för sina studenter. Detta firades med en stor jubileumsfest i maj i år där öppningstalet hölls av vice statsminister Bosse Ringholm. Bland deltagarna fanns många som varit med sedan starten 1996 och kunde blicka tillbaka på en expansiv period för den unga högskolan. Den starka expansionen, med det nytänkande angreppssättet, berördes av många talare under dagen som samlade närmare 700 deltagare. Bland talarna fanns också landstingsråd Ingela Nylund Watz och Per Thullberg, tidigare rektor för SH och idag generaldirektör för skolverket samt universitetskansler Sigbrit Franke. Södertörns högskolas fokus för utbildning och forskning ligger framförallt på humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Under 2005 fanns här inte mindre än 34 professorer och 123 doktorander. Byggstart för åklagarhuset Nu har bygget av det nya åklagarhuset i Flemingsberg inletts och tillsammans med den nya Södertörns tingsrätt förvandlar dessa Flemingsbergs till ett viktigt rättscentrum i Stockholmsregionen. Den planerade invigningen av såväl Södertörns tingsrätt som åklagarhuset är våren Goda kommunikationer och närheten till tre lärosäten lockar allt fler verksamheter till Flemingsberg, berättar Tomas Henriksson (s) som är byggnadsnämndens ordförande i Huddinge. Åklagarhuset kommer att utgöra regionkontor för Södertörns och Söderorts åklagarkammares cirka 150 medarbetare. Utvecklingen är stark i Flemingsberg och dagens arbetsplatser och studenter kommer att bli fler, säger Tomas Henriksson. Vi vill skapa en mer stadslik miljö där närheten till Stockholm city, till de olika verksamheterna i området och till god service blir områdets styrka. Södertörns tingsrätt är en sammanslagning av bland andra Huddinge och Haninge tingsrätter och blir en av Sveriges största tingsrätter. Förnyad universitetsansökan från Södertörns högskola Redan 2002 lämnade Södertörns högskola in en ansökan till regeringen om att få universitetsstatus. Något som bland annat ger en generell rätt att utförda doktorsexamen och att benämnas universitet. Ansökan har ännu inte behandlats av regeringen vilket i maj 2006 gav högskolan tillfälle att lämna in en förnyad ansökan om universitetsstatus. Den förnyade ansökan föregicks av en omfattande granskning av verksamheten, bland annat beviljade forskningsansökningar, publikationsverksamhet och citeringar. Den externa granskningsgruppen slutsats var också starkt positiv till den nya ansökan. Det föreligger mycket starka skäl till att bifalla högskolans ansökan om universitetsstatus, sa Madeleine Leijonhufvud, ordförande i granskningsgruppen och professor i straffrätt. Gruppen menade också i sin rapport att Södertörns högskola har en utbildnings- och forskningsmiljö som är väl jämförbar med liknande universitetsmiljöer. GODA KOMMUNIKATIONER OCH NÄRHETEN TRE LÄROSÄTEN LOCKAR ALLT FLER VERKSAMHETER TILL FLEMINGSBERG Fortsatta starka satsningar på Novum Efter att under många år ha varit huvudfinansiär av Novum avvecklar nu Stockholms läns landsting de så kallade Novumstiftelserna. Organisatoriskt överförs istället verksamheten till Karolinska Institutet och ombildas till centrumbildningar inom universitetet. Detta påverkar dock inte Stockholm läns landstings finansiering av den kvalificerade forskningen vid Novum, betonar biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt. Att verksamheten nu överförts till Karolinska Institutet skapar en tydligare ansvarsfördelning än tidigare och lägger även grunden för ett starkare samarbete i satsningarna på Flemingsberg. Något som också syns i det nya utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg som gemensamts tagits fram av Stockholm läns landsting, Huddinge och Botkyrka kommuner. NOTERAT Byggstart för Riksten Friluftstad Foto: Riccardo Giorgi, Botkyrka kommun. Nu har arbetet inletts för att skapa den nya Riksten Friluftsstad i Botkyrka kommun. Det första spadtaget togs gemensamt av finansminister Pär Nuder, Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, samt Anders Elfner, vice VD i Peab AB. Det som är unikt med Riksten Friluftsstad är att stadsdelen, med sin närhet till Flemingsberg, blir en naturlig del av en expansiv region. Samtidigt är det en stadsdel med en tydlig koppling till friluftsliv och natur. En mängd friluftsaktiviteter och stora skogsområden finns på gång- och cykelavstånd, säger Svante Hedström, VD på Riksten Friluftsstad AB. I den första etappen byggs 300 bostäder på den tidigare flygflottiljen F18 i Tullinge. Totalt planeras 2500 bostäder, arbetsplatser och service i en modern och naturnära stadsdel. Visste du att......flemingsbergs färgstarka bostadsområde har fått sitt utseende av konstnären Gert Marcus. Husens färger i blått, grönt, gult och rött på gavelsidor och fondbyggnader har blivit Flemingsbergs kännemärke och är tänkta som orienteringsmärken för barnen och för att ge en färgupplevelse för de som passerar. Färgstyrkan är tidstypisk för bostadsområden byggda under tidigt tal. FOKUS: FLEMINGSBERG 3

4 Samverkan över gränserna Det är en kraftfull trio som tillsammans vill förverkliga visionen om kunskapsstaden Flemingsberg: Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola och Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. De har fler saker gemensamt än de flesta, trion Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola och Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. Förutom att de tre är kvinnor på traditionellt manliga maktpositioner så tillträdde de ungefär vid samma tidpunkt vid årsskiftet 2003/2004. Samtliga antog utmaningen att leda organisationer i stark omvandling och utveckling. Framförallt har de alla tre en framträdande ställning bland aktörerna i Flemingsberg och delar visionen om kunskapsstaden Flemingsberg. Idag ser jag ett levande universitetsområde omkring mig som utvecklas mot ett framstående centrum för forskning och utbildning i den södra delen av Stockholm. En utveckling där våra respektive kompetenser kompletterar varandra i nya mångvetenskapliga samarbeten, säger Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola. Att förutsättningarna för kunskapsstaden Flemingsberg är goda är de överens om. Idag finns här studenter inom tre lärosäten som samverkar i utbildning och forskning. Novum forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge utgör båda unika och på flera områden världsledande forskningsmiljöer. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge spelar idag en mycket viktig roll i hela Stockholmsregionen, både inom utbildning och forskning. Vi är Karolinska Institutets största utbildningssjukhus och utvecklas tillsammans med de övriga lärosätena i regionen, säger Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. Men utmaningarna finns också där och är flera. Södertörns högskola bör få sin universitetsansökan beviljad av regeringen, dels för att skapa jämbördighet mellan lärosätena, men även för att ge södra Stockholm en starkare betydelse som kunskapscent- Harriet Wallberg-Henriksson Aktuell: Rektor för Karolinska Institutet. Tillträdde: Januari Född: FOKUS: FLEMINGSBERG

5 I FLEMINGSBERG FINNS INGA GAMLA MÖNSTER SOM VI MÅSTE FÖRHÅLLA OSS TILL UTAN VI KAN ARBETA FÖR FÖRNYELSE INOM FORSKNING OCH UTBILDNING. rum. Den fortsatta omvandlingen av miljön i Flemingsberg är också viktig, menar Cecilia Schelin Seidegård. Campusområdet visar idag vägen för ett attraktivare Flemingsberg, tillsammans med uppförandet av den nya Södertörns tingsrätt. Ytterligare satsningar på närmiljön ökar också Flemingsbergs förmåga att locka fler företag, säger hon. Att fler företag etableras i området är också en förutsättning för att visionerna ska kunna förverkligas. Dessutom behövs ytterligare kraftsamling av de tre lärosätena något som också sker men är ett arbete som tar tid. Ett av vårt starkaste trumfkort är vår förmåga att tänka nytt och okonventionellt. I Flemingsberg finns inga gamla mönster som vi måste förhålla oss till utan vi kan arbeta för förnyelse inom forskning och utbildning. Det är också något som krävs för att Södertörns högskola ska lyckas med sitt uppdrag att öka rekryteringen till utbildning och forskning i södra Stockholm, säger Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola. Men samverkan mellan de tre lärosätena är inte allt. Det krävs också nära kontakter och ett gott samspel med det omgivande samhället. Idag är Novum forskningspark bland annat en länk mellan forskningen och samhället i form av nya företag och kommersialisering av forskningsresultat. Något som kan förbättras ytterligare när Novum tar steget till Novum BioCity. Den akademiska världen behöver kompletteras av miljöer där företag kan växa fram ur vår forskning och komma människor till godo. Novum BioCity kan bli en sådan miljö och även spela en viktig roll för utvecklingen av hela Stockholmsregionen, säger Harriet Wallberg- Henriksson, rektor för Karolinska Institutet. Ingela Josefson Aktuell: Rektor för Södertörns högskola. Tillträdde: Hösten Född: Cecilia Schelin Seidegård Aktuell: Sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i KTH:s universitetsstyrelse. Tillträdde som sjukhusdirektör: Januari Född: Foto: Jacob Forsell FOKUS: FLEMINGSBERG 5

6 Entreprenörer på tillväxt Det finns många hinder på vägen mellan en lysande idé och ett framgångsrikt företag. I Flemingsberg finns flera exempel på nya satsningar som ger nödvändig hjälp att förvandla en innovation till ett riktigt företag. Novum Innovation ger tidigt stöd Novum Innovation finns för att hjälpa goda idéer att komma ur startgroparna och vidare mot en möjlig succé. Här får forskare och studenter ett halvårs frist med hyror och kontorsbestyr för att, med stöd av olika expertkompetenser, kunna fokusera på att pröva styrkan och bärkraftigheten i sina idéer. Här i Flemingsberg bland studenter och över tusen forskare inom medicin, teknik, ekonomi och humaniora, finns det garanterat massor av kommersialiserbara idéer, säger Ingemar Ahlandsberg, affärschef på Novum. Vår uppgift är att hitta de bästa och inspirera och stötta innovatörerna att ta sig vidare i processen. Hittills har också verksamheten gett upphov till 1-3 nya företagsstarter per år. En nyligen genomförd studie, där trettio forskare på Novum, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, Södertörns högskola och KI intervjuades, gav också uppslag till 35 nya möjliga projekt. Något som studien menar också visar på den starka utvecklingspotentialen som redan finns i Flemingsberg. Nyligen växte också Novum Innovation ur sina första lokaler och flyttade till större lokaler inom forskningsparken. Novum Innovation är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Novum Forskningspark, Södertörns högskola, KTH, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt Huddinge och Botkyrka kommuner. Läs mer om Novum Innovation på 6 FOKUS: FLEMINGSBERG

7 En god idé kommer sällan ensam Albert Bengtson pluggade tidigare på Södertörns högskola och är en av de unga eldsjälar som driver företag i Starthuset. Han kom hit för två år sedan med en god idé och massor av entreprenörsanda, som snart gav upphov till fler. Alltihop handlar om att förbättra förutsättningarna för studenter att få jobb och för företag att hitta rätt arbetskraft, säger han. Det började med en tjänst som kalllas Student-sms, som är ungefär vad den heter. Den ledde vidare till webbplatsen AcademicaLive, vilken i sin tur gav inspiration till rekryteringstjänsten AT-Labbet. AcademicaLive är å ena sidan en serviceplattform där studenter får tillgång till mer än 25 tjänster som underlättar deras vardag. Å andra sidan ger den företag en unik möjlighet att nå en stor grupp studenter från olika högskolor. Och det är givetvis företagen som betalar kalaset. Men den mest glimrande idé som Albert och hans kollegor arbetar med nu är AT- Labbet. Det främsta skälet till att unga människor konkurreras ut av äldre är deras bristande yrkeslivserfarenhet, säger Albert. På AT-Labbet som har hämtat inspiration från läkarnas AT-tjänstgöring, men där AT står för Akademisk Trainee hyr vi ut studenter för Foto: Nostratic Albert Bengtsson har tagit hjälp av Novum Starthus för att få fart på sina innovativa idéer. arbetsuppgifter av trainee-typ till traineelön. Företagen får svensk kvalitet till globala priser, samtidigt som vi hjälper studenterna att bygga ett CV som kan bli deras biljett till ett fast jobb. Läs mer på Fokuserar på teknik och hälsa I Sverige är vi duktiga på teknik, medicin och forskning och vi behöver fler entreprenörer som omvandlar goda idéer till nya företag inom medicinsk teknik. Ungefär så kan man sammanfatta den tankekedja som ligger bakom tillblivelsen av Centrum för teknik i vården, CTV, på Novum. Här har KTH, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting slagit påsarna ihop för att maximera förutsättningarna för entreprenörskap med medicintekniska förtecken. Syftet med CTV är att länka samman behoven i sjukvården med den ström av tekniska och medicinska innovationer som kommer från forskarna på KTH, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, säger Hans von Holst, professor och forskningsansvarig på CTV. För närvarande pågår ett femtontal tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som en direkt konsekvens av CTV:s verksamhet. Vi identifierar de idéer som har förutsättningar att utvecklas till företag och som kan medverka till en bättre sjukvård och nya arbetstillfällen, säger Hans von Holst. Läs mer om CTV på Naturvetare blir entreprenörer Entreprenörskap hör traditionellt hemma inom högskolornas ekonomiska discipliner. På Södertörns högskola vill man ändra på det. Därför har man startat projekt enat, som syftar till att stimulera entreprenörsandan hos naturvetare. enat riktar sig både till elever på gymnasiet och studenter på högskolan, säger Gunnel Stenqvist som är ordförande i styrgruppen för projektet. Det går ut på att hitta metoder för att ta tillvara ungdomarnas nyfikenhet och skaparlust och ge dem mod och kraft att lita på sina idéer. I praktiken innebär det att gymnasieeleverna och studenterna erbjuds möjligheter att genomföra projekt- respektive examensarbeten med entreprenörsinriktning och att lärare på skolorna utbildas i entreprenörskap. Allt sker i samarbete med näringslivet. Vi vill att alla studenter ska få chans att utveckla sig inom området entreprenörskap. Och ju tidigare de börjar desto bättre, säger Gunnel Stenqvist. Vår ambition är att så småningom även arbeta med grundskoleelever. enat är ett samarbete mellan Södertörns högskola, tre gymnasieskolor i södra Storstockholmsområdet, Företagarna på Södertörn och Forum för småföretagsforskning. Projektet stöds av Nutek. Läs mer om enat på Stimulera innovationer och entreprenörskap I utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg är en av de sex huvuduppgifterna att vidare stimulera innovationer och entreprenörskap. Här identifieras inte bara en rad utmaningar och möjligheter utan ges också förslag till färdplan. Bland annat handlar det om att utvidga Novum forskningspark genom att knyta nya kontakter och locka nya forskningsföretag till området genom en starkare organisation. Men även utveckla samarbetet med redan etablerade företag och organisationer. Läs mer om detta i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: FOKUS: FLEMINGSBERG 7

8 Avaris forskar för framtidens medicin Flemingsberg rymmer flera lyckade företag som knoppats av från den forskning som sker i området. Avaris är ett av de bioteknikföretag som befinner sig i forskningens framkant. Här utvecklas morgondagens behandlingsmetoder för dagens ärftliga och kroniska sjukdomar. Avaris AB Grundat: 2001 av bland andra Edward Smith, Anna-Lena Spetz och Sirac Dilber samt ytterligare ett tiotal forskare ur tre olika forskargrupper vid Karolinska Institutet. Antal anställda: 5 stycken plus ett femtontal fristående medarbetare Verksamhet: Utvecklar nya metoder för celloch genterapi, främst mot kroniska infektioner, cancer och ärftliga sjukdomar. Läs mer på Det finns flera exempel på hur forskningen i Flemingsberg har kommersialiserats till framgångsrika företag. Avaris är ett forskningsintensivt bioteknikföretag med målet att utveckla nya behandlingsmetoder mot bland annat kroniska infektioner, cancer och ärftliga sjukdomar. Metoderna kallas cell- och genterapi och mycket förenklat kan de beskrivas som en individualiserad terapi där man använder olika donerade celltyper eller överför gener till patienten för att ge kroppen förmågan att själv behandla sjukdomar som tidigare varit obotliga. Cell- eller genterapi används ännu sparsamt inom sjukvården med ett undantag: benmärgstransplantationer. Det sätts dock stort hopp till cell- och genterapi och internationellt bedrivs omfattande forskning på området. Avaris är sprunget ur tre olika forskargrupper med hemmabas i Flemingsberg. De tre grupperna vände sig med sina forskningsresultat till Karolinska Institutets innovationsmiljö KI Innovations. Tack vare synergier mellan projekten samlades de i vad som senare blev företaget Avaris. Idag finns bolaget med adress Novum och själva forskningsverksamheten återfinns i olika labb på Karolinska Institutet. Thomas Bjarke, VD för Avaris, menar att bolaget har en mer eller mindre virtuell struktur. Vårt sätt att arbeta är optimalt för att behålla den flexibiliteten som behövs vid verklig spjutspetsforskning. Förutom att våra forskare arbetar i sina forskningsgrupper har vi en kärna av experter som bidrar med specifika arbetsinsatser vid behov, säger Thomas Bjarke. Idag har företaget fem anställda men ett femtontal personer knutna till sig. Att hålla personalstyrkan låg har också varit en medveten strategi med tanke på svårigheten att hitta riskkapital till bioteknikbolag i tidig fas. Men företaget har också mycket framgångsrikt attraherat så kallade mjuka pengar, det vill säga olika former av offentligt stöd. Vi har också deltagit i ett flertal projekt under EU:s olika forskningsprogram där deltagarna varit både företag och institutioner från hela Europa. Det visar att vår forskning är viktig ur ett internationellt perspektiv och att vi har en god kommersiell potential, säger Thomas Bjarke. Thomas Bjarke menar att miljön i Novum forskningspark har varit en förutsättning för bolaget. Här har vi en unik närhet till forskargrupperna men även till Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. När vi själva kommer till en produktionsfas finns också naturliga samarbetspartners redan här i Novum, som det högteknologiska cell- och genterapicentret VeCura, säger Thomas Bjarke. NÄR VI SJÄLVA KOMMER TILL EN PRODUKTIONSFAS FINNS OCKSÅ NATURLIGA SAMARBETSPARTNERS REDAN HÄR I NOVUM Foto: Provins 8 FOKUS: FLEMINGSBERG

9 I Flemingsberg är förutsättningarna för mångvetenskapliga samarbeten mycket goda. I såväl utbildning som forskning samverkar de tre högre lärosätena Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns högskola. Dessutom är kontakterna täta med såväl Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som Novum forskningspark. Malena Granbom, projektsamordnare och Marie Bollmark, studierektor på Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola. Foto: Provins Mångvetenskap på schemat Campusmiljön i Flemingsberg är idag en sammansatt utbildnings- och forskningsmiljö med tre lärosäten som representerar en bred flora av discipliner och ämnen. Mångfalden av vetenskapliga områden ger också möjlighet till ett flertal mångvetenskapliga samarbeten, bland annat i form av gemensamma utbildningsprogram. Vi har flera utbildningsprogram tillsammans med Karolinska Institutet där studenterna läser vid båda lärosätena. Utbildningar som ingen av oss skulle kunna ge själva utan som förutsätter ett mångvetenskapligt samarbete mellan Södertörns högskola och Karolinska Institutet, säger Marie Bollmark, studierektor på Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola. Även Kungliga Tekniska högskolan deltar i utbildningssamarbeten i Flemingsberg, bland annat genom programmet Medicinsk teknik som ges i samarbete DE FLESTA YRKESROLLER IDAG KRÄVER INTE BARA EN SPECIALISTKOMPETENS UTAN ÄVEN EN BRED FÖRSTÅELSE FÖR OMGIVNINGEN OCH SAMHÄLLET. med Karolinska Institutet. Vinsten med samarbetena är framförallt bredare utbildningar med ett rikare innehåll, menar Antonia Ribbing, Södertörns högskolas samordnare för samverkansfrågor. I slutänden är det naturligtvis hela samhället som tjänar på att studenterna ges en så gedigen utbildning som möjligt. De flesta yrkesroller idag kräver inte bara en specialistkompetens utan även en bred förståelse för omgivningen och samhället. Här finns också en stark potential att utveckla fler mångvetenskapliga samarbeten, säger Antonia Ribbing. Det är inte bara inom utbildning som här finns en stark samverkan. Flera projekt har startats där lärosätena gemensamt arbetar för att nya kunskaper också ska nå det omgivande samhället. Det handlar bland annat om gemensamma seminarier och fortbildningar för såväl gymnasielärare som tjänstemän. Vi har till exempel också bjudit in till Öppet hus tillsammans med Karolinska Institutet, säger Malena Granbom, projekthandläggare. Även inom forskningen finns starka band mellan de olika aktörerna i Flemingsberg vilket utgör en viktig komponent i den biomedicinska satsning som sker här. Tack vare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge finns det också en unik möjlighet att synliggöra och nyttiggöra i synnerhet medicinsk forskning. Lärosätena har tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Novum forskningspark samt Botkyrka och Huddinge kommuner också bildat en ideell förening som driver Novum Innovation starthus och inkubator. Syftet är att skapa en miljö där kunskapsbaserade och forskningsrelaterade idéer och projekt ges möjlighet att utvecklas till konkurrenskraftiga företag. Här satsas på affärsutveckling i gränssnittet teknik och hälsa, inom livsvetenskaper samt inom humaniora och samhällsvetenskap. De planerade satsningarna på Novum BioCity kan också komma att få stor betydelse för ytterligare utvidgning av dagens mångvetenskapliga samarbeten. Utbildningar Här är några av de utbildningar som ges av i samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Södertörns högskola (SH): Medicinsk geografi (SH+KI), Medicinteknisk ekonom (SH+KI), Management med IT (SH+KTH), Teknik och hälsa (KTH+KI) Medicinsk teknik (KTH+KI) FOKUS: FLEMINGSBERG 9

10 Foto: Jacob Forsell Flemingsberg står inför en kraftfull förnyelse. Här bildar Sveriges största universitetskärna framtidens kunskapsstad genom nära samverkan mellan utbildning och forskning. Här växer Novum BioCity fram med en av Sveriges tätaste forskningsmiljöer. Här uppförs också en av Sveriges största tingsrätter men även ett helt nytt centrum med moderna kontorslokaler som ger goda förutsättningar för ett starkt näringsliv. Foto: Jacob Forsell Idag samlar de tre lärosäten Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska högskolan studenter i Flemingsberg. 10 FOKUS: FLEMINGSBERG

11 Så skapas morgondagens kunskapsstad Från vänster: Hälsovägen ska bli en grön esplanad som kantas av nybyggda kontorslokaler och bostäder som också kan rymma butiker i bottenplan. Bild: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB Flemingsberg har idag cirka boende och idag planeras ytterligare närmare 5000 bostäder i Flemingsbergs närområden som Vistaberg, Tullinge och Riksten. Foto: Jacob Forsell Nästa steg i utvecklingen av den internationellt kända Novum forskningspark är Novum BioCity. En kraftfull utbyggnad som skapar förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av forskningen men även nya avknoppningar av forskningsbaserade företag i Flemingsberg. Bild: Bjurström & Brodin Arkitekter AB Flemingsberg Stockholmsregionens nya stjärna. Så lyder parollen som samlar Stockholm läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun i en gemensam satsning på Flemingsberg. Samarbetet inleddes redan under 2005 och ger nu resultat i ett gediget Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Visionerna grundar sig på den regionala utvecklingsplanen för hela Stockholms län (RUFS). Den visar att Flemingsberg kan bli ett av flera nya centrum i Stockholmsregionen. Här samlas såväl utmaningar som möjligheter i en vision som sträcker sig fram till år Programmets olika steg och förnyelseförslag ska leda fram till en konkret handlingsplan som förvandlar Flemingsberg till morgondagens kunskapsstad. Men redan idag har omvandlingen börjat. Något som tydligast syns i Flemingsbergsdalen där den nya Södertörns tingsrätt uppförs tillsammans med åklagarnas hus. Den nya tingsrätten blir en av Sveriges största och är ett resultat av sammanslagning av bland annat Huddinge och Haninge tingsrätter. Här kommer hundratalet jurister att ha sin arbetsplats när invigningen skett under våren Planeringen pågår också för fullt för det nya Novum BioCity som är vidareutvecklingen av dagens framstående forskningsmiljö vid Novum forskningspark. Redan idag finns här ett hundratal forskargrupper med internationellt renommé. Novum BioCity planeras i två etapper om totalt kvadratmeter av allt från laboratorier till kontorslokaler och butiker. Det är dock långtifrån den enda förändring som planeras i kärnan av Flemingsberg. Den närliggande Hälsovägen omvandlas till en grön esplanad kantad av nya kontorslokaler och bostäder med butiker i bottenvåningarna. Esplanaden ska leda upp till ett nytt torg som omgärdas av ett utbyggt och förnyat Flemingsbergs centrum samt en helt ny entré till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Det finns även ett förslag på en ny sport- eller simhall vid Hälsovägen. Fler butiks- och kontorslokaler planeras även i Flemingsbergsdalen vid Flemingsbergs station. Här finns, i nära anslutning till Södertörns tingsrätt, plats för närmare kvadratmeter service- och kontorslokaler. Idag finns drygt arbetsplatser i Flemingsberg, och dagligen rör sig närmare personer i området. Dessa siffror kan mångdubblas till år 2030 vilket ger en föraning om hur det nya Flemingsberg också blir ett av Stockholm-Mälarregionens mest betydelsefulla centrum. Vision för år 2030 Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg är också en eftertraktad boendemiljö med ung och internationell befolkning. Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet. Mer människor, företag, arbetsplatser och service Flemingsbergs utveckling mot en mer stadslik miljö har stor potential. Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg pekar på att en allt större befolkning också ger ett starkare underlag för skolor, service och handel. Den växande arbetsmarknaden behöver inte bara tillgång till fler kontorslokaler utan även till ett större och mer varierat utbud av bostäder. Dessutom behövs starkare satsningar på kultur och kreativa verksamheter. Programmet pekar på nödvändigheten av samordning mellan dagens aktörer och en långsiktighet i planeringen av det framtida Flemingsberg. Läs mer om detta på sidan 27 i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: FOKUS: FLEMINGSBERG 11

12 på väg till flemingsberg Det är klart att man kan bo i Uppsala och arbeta i Flemingsberg. Det tycker i alla fall Nicholas Mackenzie som gör den tio mil långa resan flera gånger i veckan. Med tåget tar det honom inte mer än en timme och 15 minuter från önskelägenheten på Vaksalagatan i Uppsala till drömjobbet på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek i Flemingsberg. Foto: Åsa Hafmar Flemingsberg tur och retur Nej, det fanns ingen som helst tvekan när Nicholas och hans hustru Åsa hittade den efterlängtade lägenheten i Uppsala. Båda arbetade då i Flemingsberg, hon på Novum och han på biblioteket, men det var i Uppsala de ville bo. Med barn på väg ville vi tillbaka till våra rötter, säger Nicholas Mackenzie. Vi har båda vuxit upp i Uppsala och har släkt och vänner där. Dessutom hade vi råd att köpa en lägenhet som vi verkligen ville ha i Uppsala. Det hade vi inte kunnat göra i Stockholm. Avståndet mellan arbetet och bostaden har de aldrig upplevt som något problem. Nej, det viktiga för paret Mackenzie är att ha friheten att välja var de vill arbeta och var de vill bo. Nicholas har hittat sitt drömjobb på biblioteket och det tänker han inte lämna bara för att han och Åsa har bestämt sig för att bosätta sig i Uppsala. Att Åsa numera har lämnat Novum för en forskartjänst på Uppsala Universitet är ett beslut som grundar sig på yrkesmässiga överväganden, inte på geografiska. Det är klart att det underlättar att en av oss arbetar närmare hemmet nu, säger Nicholas. Men vi delar lika på ansvaret för vår dotter och hämtar och lämnar på dagis lika mycket. Självklart är jag helt beroende av bra kommunikationer för att det ska fungera. Utan Flemingsbergs station hade det varit knivigt. Stationen i Flemingsberg gör att familjen Mackenzie får ekvationen, med två kvalificerade jobb och småbarn på dagis, att gå ihop. Och de är inte ensamma om att utnyttja de möjligheter som denna kombinerade pendel- och fjärrtågstation erbjuder. Flemingsbergs station är i dag en av de största i Sverige. Här stiger varje dag resenärer av och på de tåg som passerar stationen. För mig är det fjärrtågen som är räddningen, säger Nicholas. De går snabbt och är bekväma. Jag brukar ta Linköpingståget till jobbet och åka hem med tåget mot Gävle. Stärk relationerna till omvärlden Vikten av att stärka relationerna till omvärlden är en av de sex huvudpunkter som betonas i utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg. Programmet ser behovet av en starkt utbyggd infrastruktur tack vare det ökande kontaktbehovet och samspelet mellan aktörerna inom och utanför regionen. Det handlar om fysiska förbättringar av vägnät och spårvägar men även utbyggnaden av kollektivtrafiken i regionen. Några av huvudåtgärderna som föreslås är stärk kapaciteten och förbättra miljön vid Flemingsbergs station, tidigarelägg Södertörnsleden till 2009 och bygg ut väg 226 förbi Flemingsberg och Tullinge. Läs mer om detta i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: 12 FOKUS: FLEMINGSBERG

13 Nicholas Mackenzie Foto: Åsa Hafmar Ålder: 35 år Familj: Hustrun Åsa och döttrarna Stella och Peggy, 3 år respektive 4 dagar Fritidsintressen: Familjen och litteraturen Bästa bok: Bergtagen av Thomas Mann Gör på tåget: Jobbar, läser eller sover. Bästa stället i Flemingsberg: Karolinska Institutets bibliotek, så klart. Men jag gillar också de nya husen på Södertörns högskola, med sina ljusa öppna ytor. FOKUS: FLEMINGSBERG 13

14 Södra Stockholms naturliga centrum Flemingsbergs goda kommunikationer gör området till södra Stockholms naturliga centrum. Här finns en av landets största fjärr- och pendeltågsstationer tillsammans med ett väl utbyggt buss- och vägnät. Den kommande utbyggnad av såväl spårvägar som Södertörnsleden stärker nu Flemingsberg ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum. När Huddinge kommun genomförde en räkning av samtliga resande med regionaltågen vid Flemingsbergs station blev resultatet förvånande för många. Rapporten visade att Flemingsbergs station är en av de största i Sverige. Antalet på- och avstigande, från regional- och pendeltåg, är cirka personer per dag. Det ställer Flemingsberg i paritet med universitetsstaden Lund som har drygt per dag som räknas som den tredje största stationen i landet. Idag finns direkttåg till Stockholm-Arlanda från Flemingsberg. Tack vare fjärrtågen till Östergötland finns idag en direktförbindelse mellan Flemingsberg och Stockholm-Arlanda varannan timma. Men du kan även ta pendeltåget till Upplands Väsby och där kliva ombord på Upptåget som stannar i Stockholm- Arlanda. Upptåget går en gång i halvtimmen varje dag. Även regionaltågen till och från Sörmland stannar i Flemingsberg. Idag når du Stockholm city på endast 15 minuter och Stockholm-Arlanda på 43 minuter. För att öka stationens kapacitet inför framtiden planeras en förlängning av perronger och rulltrappor. På sikt finns även möjligheten att anlägga ett sjätte spår till stationen. Den största förändringen av spårtrafiken till och från Flemingsberg blir dock den nya snabbspårvägen. I framtiden kan den förbättra tvärförbindelserna genom att knyta samman Älvsjö med Flemingsberg, via Skärholmen och Kungens kurva. Södertörnsleden blir en ny livsnerv för regionen. Södertörnsleden är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten kring Flemingsberg. Leden knyter samman Söderort och kan börja byggas så tidigt som Samtidigt planeras en utbyggnad av väg 226 som passerar rakt igenom Flemingsberg. Idag trafikeras vägen av närmare fordon vilket tros öka i takt med nya företagsetableringar och nysatsningarna i regionen. Den stora trafikleden Förbifart Stockholm kommer till sist att innebära ännu ett lyft för vägtrafikanter. Trafikleden ska ta trafiken förbi Stockholm och norrut, allt för att avlasta Stockholms centrala delar, men kommer även utgöra en ny infart till Söderort och till Flemingsberg. Förbättra lägesförutsättningarna Flemingsberg behöver få ett mer centralt läge i Stockholm-Mälarregionen. Det skriver utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg. Det handlar om fysiska förbättringar av vägnät och spårvägar men även utbyggnaden av kollektivtrafiken i regionen. Några av huvudåtgärderna som föreslås är stärk kapaciteten och förbättra miljön i Flemingsbergs station, tidigarelägg Södertörnsleden till 2009 och bygg ut väg 226 förbi Flemingsberg och Tullinge. Läs mer om detta på sidan 21 i Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg: 14 FOKUS: FLEMINGSBERG

15 NOTERAT Foto: Jacob Forsell SH värd för internationell ungdomskonferens I början av året samlades drygt 200 ungdomsforskare från hela världen för en konferens arrangerad av Södertörns högskola. Den mångvetenskapliga konferensen hålls vartannat år och detta är andra gången sedan starten 1987 den hålls i Sverige. Under konferensen, som pågick i dagarna två, presenterades nya forskningsrön om ungdomars livsstil, medieanvändning och inställning till högre studier. Totalt gavs 150 forskningspresentationer där flera forskare från Södertörns högskola också redogjorde för sitt arbete. Bland deltagarna på konferensen fanns internationellt välkända forskare som socialpsykologen och medieforskaren Sonia Livingstone, antropologen Carles Feixa och kulturvetaren Ove Sernhede med många flera. Den svenska och nordiska ungdomsforskningen tilldrar sig allt större intresse och konferensen lockar en ökande skara forskare från såväl Europa som övriga världen. Läs mer om ungdomsforskning på Unikt mikroskopcentrum till Novum Tack vare en donation från Wallenbergstiftelsen på 10 miljoner kronor inrättas nu ett unikt mikroskopcentrum på Novum forskningspark. Mikroskopcentrums medelpunkt blir det nya, mycket avancerade, kryoelektromikroskop, som installeras tack vare donationen. Det finns endast ett fåtal liknande mikroskop i landet och tidigare var forskare från Novum tvungna att resa till andra platser för att genomföra vissa av de mer avancerade studierna. Den nya utrustningen innebär att vi på ett ännu effektivare sätt kan angripa centrala biomedicinska frågeställningar och kartlägga processer som är av stor vikt för utvecklingen av nya läkemedel mot flera vanliga sjukdomar, säger Hans Hebert, professor i bioteknik. Samverkande kultursatsning Reflekt kallas en kultursatsning som har skapats genom ett samarbete mellan Huddinge kommun och Södertörns studentkår. Satsningen inleddes under våren 2006 och vänder sig till publiken i åldersgruppen år. Framförallt handlar det om att ge publiken ett fullgott kulturalternativ på hemmaplan. Vi vet att den ålderskategorin, och däribland studenterna på Södertörns högskola, törstar efter kultur i bred bemärkelse. Vi vill erbjuda dem ett spännande utbud på hemmaplan, säger Patrick Lundström, kultursekreterare på KulturFritid, Huddinge kommun. Kulturscenen Reflekt bjuder på allt från musikteater och afrikansk dans till sceniska tolkningar av Kristina Lugns poesi. Vi vill skapa en ny mötesplats med kulturen i centrum. Repertoaren ska vara bred, mångkulturell och kittla sinnena, säger Patrick Lundström. Läs mer på VI VILL SKAPA EN NY MÖTESPLATS MED KULTUREN I CENTRUM Populärvetenskap från forskare i Flemingsberg Förlaget Karolinska Institutet University Press inleder en ny satsning på populärvetenskaplig litteratur. Först ut i serien är boken Reumatism av professor Johan Frostegård, hemmahörande på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Syftet är att sprida nya kunskaper från medicinska forskare främst från Karolinska Institutet. Böckerna i den nya serien, som handlar om de stora folksjukdomarna, vänder sig i första hand till de som just fått en diagnos eller är anhörig till en drabbad. På ett lättförståeligt språk ges en bred bild av kunskapsläget kring de stora folksjukdomarna. Finns det kontroversiella frågor kring behandlingsmetoder eller forskning tas även dessa upp. De nya böckerna bjuder också på en en medicinhistoriskt bild inom respektive område. Serien kallas Karolinska Institutets forskare skriver och är i linje med Karolinska Institutet University Press VD Cecilia Runnström ambition att lyfta upp KI:s forskning i allmänhetens blickfång. Nästa steg för förlaget är att också förse medicinstudenterna med ny kurslitteratur som bygger på färska forskningsresultat. Europeisk storstadskonferens i Flemingsberg Under våren arrangerades den europeiska konferensen Urban Future 2.0 i Stockholm. Här träffades aktörer på regional, nationell och europeisk nivå för att diskutera utmaningar för storstadsområden över gränserna. Som en del i konferensen anordnades workshopen From peripheral suburb to regional core i Flemingsberg. Här diskuterades dagens utveckling av Flemingsberg, med allt från bostadsutveckling till regional samverkan. Temat för diskussionerna var ledarskapsfrågor och hur avstånden mellan de olika delarna av området ska överbryggas. Urban Future 2.0 ska bidra till bättre koordination av storstadsfrågorna tack vare mötet mellan praktiker, forskare, organisationer och andra. Konferensen var ett gemensamt initiativ av Stockholms Stad, regeringen och Europeiska Kommissionen. Läs mer på Visste du att... Flemingsberg har fått sitt namn efter Flemingsbergs gård som har anor från 1600-talet. Gården kallades tidigare Andersta och bestod av ett antal mindre gårdar, som byggdes som säteri i mitten av 1600-talet. Huvudbyggnaden tillkom i slutet av talet och är ett bra exempel på byggnadskonst från den tiden.1690 ansåg amiral Henrik Fleming d.y. att herrgården borde ha ett pampigare namn, och uppkallade den efter sin släkt. Foto: Jacob Forsell FOKUS: FLEMINGSBERG 15

16 B Här finns allt vi vill ha. När Susannah och Fredrik Norman flyttade hem efter en tid i England, fanns det inget tvivel om var de ville bo. I Flemingsberg har de fått en trygg plats att låta sina barn växa upp, nära till såväl service som daghem och lekplatser. När vi möter upp Susannah med pojkarna Neo 3 år, och Tep 14 månader, är siktet inställt på en av lekplatserna i närheten. Barnfamiljerna är många i området och gungor och rutschkanor ofta fyllda av lekande ungar. Det här är en mycket bra plats att låta sina barn växa upp. Det är nära till dagis och det finns gott om lekplatser och grönområden i närheten. Dessutom finns flera lokala affärer på gångavstånd. Här finns egentligen allt vi vill ha och behöver, säger Susannah Norman. Susannah och Fredrik flyttade till Flemingsberg för sex år sedan efter ha bott och arbetat en tid i England. Foto: Åsa Hafmar Fredrik jobbade i IT-branschen men då branschen gick in i lågkonjunktur bestämde de båda att flytta hem till Sverige igen. Vi hade ingen bostad som väntade i Stockholm men här i Flemingsberg hittade vi genast en bra lägenhet med förstahandskontrakt. Dessutom är jag uppvuxen här så jag visste redan att detta är en bra plats att leva, säger Susannah. Susanna flyttade hit första gången när hon var i sjuårsåldern då hennes far fick jobb på dåvarande Huddinge sjukhus, dagens Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Själv har hon bland annat arbetat med animerad film men driver idag eget företag som fristående hudvårdskonsult. Jag tröttnade på alla tillfälliga projektanställningar och ville få en större möjlighet att själv styra över min tid. Något som passade speciellt bra när jag sedan blev mammaledig, säger Susannah. Att Flemingsberg rymmer såväl bostäder som högskola, universitet och ledande forskningsinstitutioner tycker hon ger en bra mix. Många av studenterna som pluggar i Flemingsberg har också hittat lägenheter i området vilket bidrar till en blandad boendemiljö. Det lokala centrumet har bra utbud och samtidigt är det nära till större centrum och det stora shoppingområdet Kungens Kurva Skärholmen. Framförallt är kommunikationerna till och från Flemingsberg perfekta. Vi har bara ett stenkast till stationen och på några minuter är vi Huddinge centrum. På en kvart är du inne i centrala Stockholm. Skulle vi flytta härifrån blir det svårt att hitta en plats med samma möjligheter, säger Susannah. Foto: Åsa Hafmar

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Karlstads universitet. Utmanar det etablerade och utforskar det okända. KAU.SE

Karlstads universitet. Utmanar det etablerade och utforskar det okända. KAU.SE Karlstads universitet Utmanar det etablerade och utforskar det okända. KAU.SE Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har vi redan etablerat oss på en hög akademisk nivå. Rektor Åsa Bergenheim Välkommen

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FLEMINGSBERG STRATEGIFORUM NOVEMBER 2005 På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar Rätten öppnar ett nytt kapitel. 6 tack vare

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE 1 ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE Runsten Equestrian i Haninge är en av Europas ledande träningsanläggningar. Här, bara tre mil från Stockholm city, kan lovande ryttare nå sin fulla potential med hjälp

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Antal deltagare på mötet var 6 personer: Anders S Lindbäck Jimmy Lundkvist Björne Pettersson Alexander Örnberg Kim Korths, via facebook Jonathan

Läs mer

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Sven Strömqvist professor, projektledare Visionen I vår värld av snabbt växande vetande, ökande internationalisering och allt kraftfullare informationsteknologier

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer