Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 Föreningen för Fairtrade Sverige Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 12 - Balansräkning 13 - Noter 14 Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

2 2 (19) Förvaltningsberättelse Ändamål och vision Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening. Vår vision är en rättvis världshandel där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen har ett nära samarbete med Fairtrade Sverige AB. Vårt gemensamma uppdrag består i att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som innebär att en produkt uppfyller internationella Fairtradekriterier. Produktmärkningens syfte är att skapa förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Premier till investeringar i lokalsamhället och verksamhet. Barnarbete och diskriminering motverkas. Demokratin och organisationsrätten främjas. Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Fairtrade Sverige AB är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier samt ger utvecklingsstöd till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Att de internationella Fairtrade-kriterierna följs kontrolleras av kontrollorganet FLO-Cert. Fairtrade Sveriges uppdrag Föreningen för Fairtrade Sveriges och Fairtrade Sverige ABs uppdrag är att tillsammans öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter, genom att; sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade. licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett mervärde för dessa företag samt påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter. Målsättning: Fairtrade Sveriges övergripande mål till utgången av 2015 är: En Fairtrade-märkt konsumtion till ett konsumentvärde av 2 miljarder kronor. En igenkänningsgrad för Fairtrades certifieringsmärke på 90 procent.

3 3 (19) Året som gått Under 2013 har Fairtrade fortsatt växa både i Sverige och internationellt. Antalet produkter liksom försäljningsvärde samt antalet engagerade har ökat i Sverige. På detta sätt har den svenska marknaden också bidragit till att antalet Fairtrade-certifierade produkter i länder med utbredd fattigdom har ökat och idag har 1,3 miljoner odlare och anställda fått förbättrade arbets- och levnadsvillkor tack vare att vi konsumenter köper Fairtrade-märkta produkter. Under året har föreningen fortsatt arbeta med det SIDA-finansierade programmet Kunskap för utveckling som omfattar Fairtrade City-diplomering av kommuner, utbildning av instruktörer och ambassadörer samt kampanjaktiviteter och informationsmaterial om Fairtrade har Fairtrade också haft projekt tillsammans med Postkodlotteriet för att bedriva kampanjaktiviteter och informationsinsatser samt blivit beviljat ett treårigt skolprojekt av Allmänna arvsfonden för att utveckla en skolsajt och Fairtrade pedagogiska material till skolor och förskolor. Fairtrade har också fått tre nya medlemsorganisationer, SOS barnbyar, Folkuniversitetet vid Uppsala universitet och HSB Norra Storstockholm. Fairtrade har också rekryterat en ny generalsekreterare, Magdalena Streijffert, som började den 15 augusti. Större aktiviteter under året Kampanjaktiviteter 14/2 Alla hjärtans dag Inför och under Alla hjärtans dag den 14 februari genomfördes en kampanj med bland annat en skylttävling för blomsterbutiker, en blomsterarrangemangstävling för kommuner och organisationer, aktiviteter på twitter och Facebook samt införsäljning med underlag till media. Åtta aktörer använde Fairtrades material: Blomsterlandet, S-invest, Saba, DeTulp, S-blommor Dalarna, S-blommor Stockholm, Willys och APH. Totalt anordnades 15 lokala aktiviteter som genererade 19 pressklipp, inklusive en helsida i DN. 11/5 World Fairtrade Day Den 11 maj ägde årets World Fairtrade Day rum. Lokala aktiviteter genomfördes på 28 orter där bland annat 26 serveringsställen uppmärksammades i tävlingen "Schysstaste serveringsställe". Dessutom initierade sju nationella kedjor någon form av aktiviteter i anslutning till dagen. Evenemanget genererade totalt 42 pressklipp. Utgångspunkten var förgående års material Ta ett steg för Fairtrade och ett upprop för att lyfta handelsfrågorna på FN:s agenda efter millenniemålen, "Uppropet Fairtrade beyond 2015", skrevs under av 73 kommunalråd från 35 kommuner.

4 4 (19) 30/6-4/7 Almedalsveckan Föreningen Fairtrade medverkade under årets Almedalsvecka med flera olika aktiviteter. Redan under söndagen 30 juni inleddes en tredagars teamleadarutbildning med 17 deltagare inför Fairtrade Fokus. Föreningen anordnade vidare två egna seminarier: "Så ställer du krav i offentlig upphandling" med 60 deltagare samt "Schyssta villkor för alla? Om hållbar och inkluderande tillväxt" (tillsammans med LO-TCO Biståndsnämnd) där 40 deltagare närvarade. En aktion i form av en så kallad "banankampanj" anordnades under rubriken "Hejdå fattigdom - visa ditt bananleende". Ett stort mingel anordnades tillsammans med fackförbundet Vision där över 600 deltagare anslöt. 7-18/10 Fairtrade Fokus Liksom tidigare år gick Fairtrade Sveriges stora höstkampanj Fairtrade Fokus av stapeln i början av oktober månad, vecka Av rapporteringen från kampanjen framgår det att huvudmålet var att under dessa två kampanjveckor öka försäljningen med 50 procent. Kommunikationskonceptet gick under slogan "Hej då fattigdom!" och kampanjen omfattade som vanligt många insatser och aktiviteter: 1700 centrumtavlor skyltades i 200 städer under vecka 42-43, online-reklam gav 2.4 miljoner visningar och 7711 genererade klick och fler än 250 lokala aktiviteter genomfördes över hela landet vilka koordinerades av 20 teamledare. Under kampanjen gjordes också ett producentbesök av två kaffeodlare från Dominikanska Republiken som också höll föredrag och besökte butiker och mötte olika målgrupper. Även detta år anordnades den stora fikapausen Fairtrade Challenge där totalt personer deltog under hela dryga 6000 stycken fikapauser. Medialt resulterade kampanjen i fler unika besökare på hemsidan, stor synlighet i sociala medier, 424 pressklipp och ett annonsvärde på totalt 9 miljoner kronor. Utbildning och konferenser 20/2 Social Responsibility day Den 20 februari anordnades en heldagskonferens med fokus på företagens sociala ansvar. Huvudarrangörer var tidningen Miljöaktuellt och Swedish Standard Institute där Fairtrade Sverige deltog som en medarrangör och bidrog med fyra seminarier samt fem utställare. Platsen var Clarion Hotel Sign i Stockholm där totalt över 350 gäster deltog varav 135 personer anmäldes på Fairtrades anmälningskoder. Under lunchen hölls ett medlemsorganisationsmöte med Harriet Lamb som också blev intervjuad av Dagens Industri vilket publicerades på en helsida i tidningen. 18/3 Hotell, restaurang och café - utbildning Den 18 mars hölls en endags Ambassadörsutbildning för anställda inom hotell, restaurang, catering och café- företag på Näringslivets hus i Stockholm. Av 35 anmälda deltog slutligen 32 personer. Av deltagarutvärderingar framgår att dagen var väldigt uppskattad där dagen som helhet fick betyget 4.5 av /4 Instruktörsutbildning och fortbildning Den april hölls utbildning och fortbildning för instruktörer i Stockholm. 27 personer deltog, varav åtta nya instruktörer. Hela utbildningen tycks ha gått mycket bra och deltagarutvärderingarna stärker det intrycket: På skala 1-5 fick fortbildningen i snitt 4,34 och

5 5 (19) utbildningen för nya instruktörer ett snitt på 4,57. Ytterligare åtta personer deltog på en extrainsatt utbildning den 31 augusti /10 Fair Trade Forum Den 4-5 oktober var Föreningen Fairtrade med och anordnade årets Fair Trade Forum i Eskilstuna. Forumet var ett samarrangemang med Eskilstuna kommun som huvudarrangör samt nio övriga samarbetspartners, däribland COOP, nätverket för rättvis handel och fackförbundet Vision och Kommunal. Totalt deltog 86 personer och målet om 75 ambassadörer uppnåddes. Fairtrade city Sex nya kommuner Fairtrade City-diplomerades under 2013: Helsingborg, Ljungby, Lomma, Umeå, Lidköping ochystad. 17/5 Fairtrade City träff Den sjuttonde maj arrangerades en träff på Riksdagen i Stockholm inom Fairtrade City där 44 personer från 25 styrgrupper för Fairtrade City deltog. Temat var ett erfarenhetsutbyte "hur skapar vi lokal samverkan för global utveckling?". På skalan 1-5 gavs dagen ett helhetsintryck på /5 Producentresa Den 20 till 26 maj gjordes en producentresa till Dominikanska republiken. Med på resan fanns totalt sju personer: Tre från Fairtrade Sverige (Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige AB, Maria Granefelt, press- och omvärdsansvarig samt Mikael Tengroth, produktansvarig för bananer) samt två representanter från Coop, en från Scandic Hotell samt en restaurangchef från en ICA-butik. Resan inkluderade besök på kaffe- och kakaokooperativ samt ett bananplantage /9 Internationell Fairtrade City-konferens Under september deltog föreningen på en internationell Fairtrade City-konferens i Oslo som omfattade totalt 220 deltagare från 25 länder. Från Sverige deltog sex personer från Fairtrade City-diplomerade kommuner. Två anställda på föreningen, Nicklas Lind och Johannes Hartvigson, representerade dessutom Fairtrade City-arbetet i Sverige där Johannes Hartvigson höll en workshop om hur föreningen arbetar med Fairtrade-ambassadörer och Nicklas Lind deltog i ett möte med andra samordnare för Fairtrade city runt om i världen. Kontakt med producenter 1-10/10 Producentbesök Två kaffeodlare från Dominikanska republiken, Celine Herrera och Narciso Dominguez, besökte Sverige tio dagar i början av oktober. Under sitt besök medverkade de i 16 olika aktiviteter, vilka bland annat omfattade nio föredrag, medverkan på Lidls butikschefs-träff där närmare 300 av Lidls chefer och medarbetare närvarade, butiksbesök, närvaro vid en diplomering av kyrka, besök på kafferosteri samt möten med journalister, konsumenter, politiker och Fairtrade-ambassadörer. Enligt en uppskattning och sammanställning mötte de två kaffeodlarna totalt cirka 1000 personer under sin visit. Deras besök genererade också

6 6 (19) enligt uppgift åtta pressklipp, tre blogginlägg och 15 uppdateringar på Facebook som gillades av 9247 personer och delades 410 gånger. 2/11-10/11 Besöksresa till Ecuador I början av november besökte Generalsekreteraren Magdalena Streijffert tillsammans med Johannes Hartvigson Ecuador. Resan möjliggjordes genom Pro Ecuador och under besöket deltog de på seminarier på tre olika platser, Guayaquil, Riobamba och Quito tillsammans med Open Gate Sweden. På agendan stod att berätta vad Fairtrade är, hur producenter blir certifierade och hur marknaden och handelsreglerna ser ut för export till Sverige. Cirka 100 producenter deltog på dessa seminarier. Under resan besöktes också flera Fairtradecertifierade banankooperativ och rosplantage. Media Antalet pressklipp under året var 2645 stycken och förutom uppmärksamhet kring Fairtrades kampanjer fick också besöket av Harriet Lamb och rekrytering av ny generalsekreterare stort genomslag. Fairtrades hemsida har cirka unika besökare per månad och fans/likes på Facebook. Finansieringen av verksamheten Fairtrade har lagt ner mycket tid under 2013 att hitta nya finansieringskällor. Fairtrade har fått avslag från tre men bifall från Konsumentverket och Allmänna arvsfonden. Beslut från SIDA för har till dags datum inte kommit. Fairtrade har också blivit beviljat ett 90-konto, och ansökt om medlemskap i FRII. Detta som ett steg för att söka att bli förmånstagare i Postkodlotteriet. Även kommande verksamhetsår behöver föreningen lägga tid på att få fram en långsiktig och stabil finansiering för Fairtrade.

7 7 (19) Resultat och ställning Flerårsöversikt ekonomi Projektbidrag och statligt stöd Övriga intäkter Redovisat resultat efter fördelning Eget kapital Antal anställda Gåvor och donationer Föreningen har under 2013 tagit emot gåvor och donationer från allmänheten som stöd för informationsarbetet. En stor del av intäkterna har samlats in i samband med föreläsningar. När Fairtrade Sveriges personal håller föreläsningar efterfrågas rutinmässigt ett bidrag till föreningen. Förteckning över bidrag och donationer redovisas i not 6. Organisationsförändringar under året Föreningen har inte genomgått några större organisationsförändringar under året. Den internationella samarbetsorganisationen Fairtrade International har under året infört en ny ägandestruktur och stadgar. Föreningens anställda Föreningen har under 2013 haft fem tillsvidare anställda på heltid, en generalsekreterare samt fyra projektledare. Under året har föreningen också haft en kommunikationsassist först på deltid och sedan heltid samt en kontrakterad projektledare. Den senare har gått över till en tillsvidareanställning på heltid från 1 januari Under 2013 har en del förändringar i personalen skett. Helena Markstedt (till och med 14 augusti), Generalsekreterare Magdalena Streijffert (från och med 15 augusti), Generalsekreterare Maria Granfelt, Omvärlds- och pressansvarig Linda Ålrud, Projektledare Fairtrade City (föräldraledig från och med 16 augusti) Emilie Persson, Projektledare Utbildning Johannes Hartvigson, Projektledare Kampanj och Frivillig samordning Sara Yazdanfar, kommunikationsassistent (80 procent och från och med 1 augusti 100 procent) Nicklas Lind, kontrakterad projektledare skolverksamhet (från och med 16 augusti även Fairtrade city)

8 8 (19) Åsa Tingström, assisterande projektledare för producentbesöket (från och med 2 september till och med 31 oktober) Föreningen har under 2013 haft åtta praktikanter: Hanna Grimstedt, Emilie Lin, Linn Sparrenborg, Marcus Skjånberg, Iris Mäkitalo, Emma Toft, Linda Ekström och Ylva Lindbeck. Medlemmar Föreningen har under året fått två nya medlemsorganisationer, SOS Barnbyar och Folkuniversitetet vid Uppsala universitet. En medlemsorganisation, ABF Jönköpings län, har lämnat föreningen. Nedanstående förteckning är de organisationer som var medlemmar per sista december för 2013 (46). ABF Akademikerförbundet SSR Coop Medlem Norrort Coop Medlem Väst Diakonia Ekobanken Medlemsbank Equmenia Fackförbundet ST Farmaciförbundet Finansförbundet Forum Syd Folkuniversitetet vid Uppsala universitet GS-facket Handelsanställdas förbund Handelsanställdas förbund avdelning 24 Konsumentföreningen Solidar Konsumentföreningen Stockholm Konsumentföreningen Svea Landsorganisationen i Sverige, LO Lärarförbundet Oikocredit Organisationen Fair Trade Återförsäljarna PMU Interlife PRO Påhlmans gymnasium Röda Korsets ungdomsförbund Scouterna (Svenska Scoutrådet) SEKO Sigtunastiftelsen Socialdemokrater för tro och solidaritet SOS Barnbyar Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Byggnadsarbetarförbundet Svenska Kommunalarbetarförbundet Svenska kyrkan Svenska kyrkan Göteborgs stift

9 9 (19) Svenska kyrkans unga Svenska Missionsrådet Svenska Röda Korset Sveriges Kristna Råd Unga Örnars Riksförbund Unionen Vision Viskadalens Folkhögskola & Kursgård Vårdförbundet We Effect (Kooperation Utan Gränser) Viktiga samarbeten Föreningen har ett samarbetsavtal med Fairtrade Sverige AB. Avtalet reglerar respektive parters ansvarsområden i det gemensamma arbetet för att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Fairtrade Sverige AB finansierar medieinvesteringar under Fairtrade Fokus samt vissa tjänster inom föreningens verksamhetsområden och projekt som utförs av Fairtrade Sverige AB:s kommunikationschef, kontorsassistent samt ekonomiassistent. Fairtrade Sverige AB innehar kontrakt för lokaler samt kontorsadministration, och fakturerar föreningen i proportion till andelen anställda på kontoret. Totalt uppgick föreningens betalningar till Fairtrade Sverige AB för hyra, kontorsoch ekonomiadministration under 2013 till SEK. Ideellt aktiva och frivilliginsatser Föreningen har stort stöd i form av de över utbildade ambassadörerna samt engagerade personer i medlemsorganisationerna och Fairtrade City-diplomerade kommuner. Det är svårt att bedöma den totala omfattningen av de insatser som dessa personer bidrar med genom sitt arbete för Fairtrade. En uppskattning som bygger på enkätundersökning till ambassadörerna visar att cirka 10 procent av ambassadörerna är aktiva i Fairtrades olika kampanjer. Styrelsen och andra förtroendevalda Ordinarie Johan Thidell, ordförande Per Grankvist, vice ordförande Jan-Peter Bergkvist Anastazia Kronberg Rickard Nordin Camilla Lundberg Ney Alexander Sjöberg Annika Ödebrink

10 10 (19) Susanne Lindberg Elmgren Suppleanter Kristina Olsson Anders Engström Eva-Maria Munck Julia Gerestrand Valberedning Marie Linder, sammankallande Rosie Karlsson Ulrika Knutsson Celina Falk Revisorer Lars-Åke Henriksson Lars Nicklasson, PwC Ersättare PwC Kjell Johansson Representation - Fairtrade Advocacy Office network meeting, Bryssel. Maria Granefelt - Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd, Helena Markstedt/Magdalena Streijffert styrgrupp, Johannes Hartvigson arbetsgrupp - Concord Sverige årsmöte, Johannes Hartvigsson - Internationellt Out of Home-möte, Zurich, Emilie Persson - Internationell Fairtrade city-träff i Oslo, Nicklas Lind och Johannes Hartvigson - Strategidag Fairtrade International Amsterdam/Utrecht samt 25:års jubileum, Johan Thidell Framtida utveckling Bakom produktutvecklingen Fairtrade finns en växande rörelse av konsumenter och producenter som vill se en världshandel med rättvisa villkor. De senaste fem åren har försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fördubblats i Sverige. Fortfarande är marknadsandelarna relativt små, även i de stora produktgrupperna och visionen om en världshandel med rättvisa villkor är långt ifrån uppfylld. I Storbritannien eller Schweiz som är idag Fairtrades mest utvecklade marknader är försäljningen av Fairtrade-märkt per invånare nästan det dubbla jämfört med Sverige. Det är där vi vill att Sverige kommer att vara inom en

11 11 (19) snar framtid. För att vara fler människors val i vardagen måste kännedomen om Fairtrade hos svenska konsumenter öka. Föreningen för Fairtrade Sverige har en central roll i detta arbete. Genom att fortsätta utveckla kreativa kampanjkoncept och lyfta fram berättelser om Fairtrade och Fairtrade-certifierade odlare kan föreningen bli en katalysator för svenska organisationers, konsumenters, beslutsfattares och offentliga aktörers engagemang och på så sätt öka efterfrågan på Fairtrademärkta produkter. Kommande finansiellt bidrag Föreningen kommer under nästkommande år få ett tillfälligt bidrag från Fairtrade Sverige AB på SEK. Utbetalning sker under första kvartalet Bidraget skall huvudsakligen användas under 2014 och 2015 till utökat arbete med Fairtrade City-diplomering och offentlig upphandling.

12 12 (19) Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Projektbidrag Organisations- och verksamhetsbidrag Övriga bidrag Medlems- och verksamhetsavgifter Insamlade medel Försäljning Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader 8 Projektbidrag partnerorganisationer Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat* Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits/ nyttjats under året Kvarstående belopp för året/balanserat kapital *Den stora skillnaden mellan resultaten år 2012 och 2013 utgörs huvudsakligen av bidraget på kronor från Fairtrade Sverige till Föreningen. Årets resultat för 2013 ligger i allt väsentligt i enlighet med satt budget för perioden.

13 13 (19) Balansräkning Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar projektmedel Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Balanserat resultat Ändamålsbestämda medel Summa eget kapital Kortfristiga skulder Projektbalanser Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 14 (19) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Föreningens intäkter Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs det år som medlemskapet avser. Insamlade medel Insamlade medel intäktsförs och redovisas enligt kontaktmetoden. I det fall givaren uttryckligen angivit att bidraget avser ett annat år än det när inbetalningen görs sker en periodisering. Villkorade bidrag från offentligrättsliga organ Som bidrag från offentligrättsliga organ räknas likvida medel som föreningen erhåller från staten eller EU samt från icke offentligrättsliga organ i det fall bidraget avser medel som bidragsgivaren i sin tur fått från offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet som villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag från offentligrättsliga organ skuldförs till dess att dess utgifter som bidraget skall täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Övriga intäkter Övriga intäkter redovisas i det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Tillgångar och skulder Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

15 15 (19) Not 2 Projektbidrag LO-TCO Biståndsnämnd Postkodstiftelsen EuropeAid Konsumentverket Allmänna Arvsfonden Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond Ungdomsstyrelsen Under året utbetalda projektmedel Balanserade medel från föregående år Fordran Tillväxtverket Ej förbrukade bidrag att nyttja kommande året - Postkodstiftelsen Ungdomsstyrelsen Allmänna Arvsfonden Ej förbrukade bidrag att återbetala - Konsumentverket LO-TCO Biståndsnämnd Under året gjorda återbetalningar - Konsumentverket LO-TCO Biståndsnämnd Avrundningar Not 3 Organisations- och verksamhetsbidrag Konsumentverket LO-TCO Biståndsnämnd Not 4 Övriga bidrag Inga övriga bidrag under Under 2012 mottogs tillfälligt bidrag från Fairtrade Sverige AB för stöd till föreningens verksamhet som även främjar bolagets verksamhet. Föreningen använder bidraget under 2013 och 2014.

16 16 (19) Not 5 Medlemsavgifter Föreningen har sedan år 2011 ett avgiftssystem som innebär att medlemmarna, förutom en grundmedlemsavgift om kronor, även betalar en verksamhetsavgift där större medlemsorganisationer betalar en högre avgift. Not 6 Insamlade medel Bidrag vid föreläsning/utbildning Totalt under året har Föreningen fått in kronor via olika föreläsningar och utbildningar. Föreningen har då varit anlitande av följande organisationer; SE Forum Konsumentföreningen Stockholm Livs Region Väst Jusek Aranäs Gymnasiet Helsingborgs kommun Göteborgs Universitet Lunds kommun Svenska Kyrkan i Göteborg Konsumentföreningen Svea Den globala skolan Linköpings kommun Föreningen Världsbutiken i Kalmar Kunskapsförbundet Väst Dalslandskommunernas kommunalförbund Botkyrka kommun Östra Reals gymnasium Stockholms Universitet Solna Stadsbibliotek Mullsjö folkhögskola Studiefrämjandet Småland Gotland Runö Folkhögskola Bergs School of Communication Gåvor via hemsidan Under året har Föreningen fått in totalt kronor i gåvor bland annat via hemsidan. Givare har varit följande personer; Juseks karriärlunch Ulla & Bengt Pramborg Anna Pramborg Natashia-Grace Saxby Roxie Carina Henriksson

17 17 (19) Not 7 Övriga intäkter Övriga intäkter avsåg ersättningar för resor och då i första hand ersättning för resan till Ecuador i november 2013, vilket vi fått kostnadsersättning för. Not 8 Kostnadernas fördelning på projektkostnader och föreningskostnader Övr externa Personal- Summa kostnader kostnader kostnader Projektnamn Kunskap för utveckling Fairtrade i skolan nationellt verktyg för ett hållbart lärande Bättre levnadsvillkor för producenter i utvecklingsländer Aktiva val för nya målgrupper Agera för förändring Summa projektkostnader Föreningskostnader Summa kostnader Not 9 Projektbidrag till partnerorganisationer Inga projektbidrag har givits till partnerorganisationer under Beloppet 2012 avser del av till partnerorganisationer bokförd skuld i 2011 års bokslut som i samband med slutavstämning av EU-projektet ej utbetalades till partnerorganisationerna. Not 10 Externa kostnader Hemsida Informationsmaterial Informationsaktiviteter Utbildning Distribution av material Resekostnader Administrationskostnader Projektledararvoden Medlemsavgifter

18 18 (19) Not 11 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Lön och ersättningar har uppgått till Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och Pensionskostnader Inga avtal om avgångsvederlag eller särskilda pensionsavtal utöver tjänstepension enligt kollektivavtal finns för Generalsekreteraren eller övriga anställda. Medelantalet anställda har varit sex (6) varav fem (5) kvinnor. Not 12 Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond, bokfört värde Marknadsvärde Not 13 Eget kapital Ändamåls- Balanserat Totalt eget bestämda medel kapital kapital Ingående balans Årets resultat Utnyttjande Utgående balans De ändamålsenliga medlen avser de i noten 4 beskrivna bidraget från Fairtrade Sverige AB. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter Övriga poster Summa

19