Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 Föreningen för Fairtrade Sverige Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 12 - Balansräkning 13 - Noter 14 Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

2 2 (19) Förvaltningsberättelse Ändamål och vision Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening. Vår vision är en rättvis världshandel där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen har ett nära samarbete med Fairtrade Sverige AB. Vårt gemensamma uppdrag består i att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som innebär att en produkt uppfyller internationella Fairtradekriterier. Produktmärkningens syfte är att skapa förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Premier till investeringar i lokalsamhället och verksamhet. Barnarbete och diskriminering motverkas. Demokratin och organisationsrätten främjas. Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Fairtrade Sverige AB är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier samt ger utvecklingsstöd till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Att de internationella Fairtrade-kriterierna följs kontrolleras av kontrollorganet FLO-Cert. Fairtrade Sveriges uppdrag Föreningen för Fairtrade Sveriges och Fairtrade Sverige ABs uppdrag är att tillsammans öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter, genom att; sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade. licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett mervärde för dessa företag samt påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter. Målsättning: Fairtrade Sveriges övergripande mål till utgången av 2015 är: En Fairtrade-märkt konsumtion till ett konsumentvärde av 2 miljarder kronor. En igenkänningsgrad för Fairtrades certifieringsmärke på 90 procent.

3 3 (19) Året som gått Under 2013 har Fairtrade fortsatt växa både i Sverige och internationellt. Antalet produkter liksom försäljningsvärde samt antalet engagerade har ökat i Sverige. På detta sätt har den svenska marknaden också bidragit till att antalet Fairtrade-certifierade produkter i länder med utbredd fattigdom har ökat och idag har 1,3 miljoner odlare och anställda fått förbättrade arbets- och levnadsvillkor tack vare att vi konsumenter köper Fairtrade-märkta produkter. Under året har föreningen fortsatt arbeta med det SIDA-finansierade programmet Kunskap för utveckling som omfattar Fairtrade City-diplomering av kommuner, utbildning av instruktörer och ambassadörer samt kampanjaktiviteter och informationsmaterial om Fairtrade har Fairtrade också haft projekt tillsammans med Postkodlotteriet för att bedriva kampanjaktiviteter och informationsinsatser samt blivit beviljat ett treårigt skolprojekt av Allmänna arvsfonden för att utveckla en skolsajt och Fairtrade pedagogiska material till skolor och förskolor. Fairtrade har också fått tre nya medlemsorganisationer, SOS barnbyar, Folkuniversitetet vid Uppsala universitet och HSB Norra Storstockholm. Fairtrade har också rekryterat en ny generalsekreterare, Magdalena Streijffert, som började den 15 augusti. Större aktiviteter under året Kampanjaktiviteter 14/2 Alla hjärtans dag Inför och under Alla hjärtans dag den 14 februari genomfördes en kampanj med bland annat en skylttävling för blomsterbutiker, en blomsterarrangemangstävling för kommuner och organisationer, aktiviteter på twitter och Facebook samt införsäljning med underlag till media. Åtta aktörer använde Fairtrades material: Blomsterlandet, S-invest, Saba, DeTulp, S-blommor Dalarna, S-blommor Stockholm, Willys och APH. Totalt anordnades 15 lokala aktiviteter som genererade 19 pressklipp, inklusive en helsida i DN. 11/5 World Fairtrade Day Den 11 maj ägde årets World Fairtrade Day rum. Lokala aktiviteter genomfördes på 28 orter där bland annat 26 serveringsställen uppmärksammades i tävlingen "Schysstaste serveringsställe". Dessutom initierade sju nationella kedjor någon form av aktiviteter i anslutning till dagen. Evenemanget genererade totalt 42 pressklipp. Utgångspunkten var förgående års material Ta ett steg för Fairtrade och ett upprop för att lyfta handelsfrågorna på FN:s agenda efter millenniemålen, "Uppropet Fairtrade beyond 2015", skrevs under av 73 kommunalråd från 35 kommuner.

4 4 (19) 30/6-4/7 Almedalsveckan Föreningen Fairtrade medverkade under årets Almedalsvecka med flera olika aktiviteter. Redan under söndagen 30 juni inleddes en tredagars teamleadarutbildning med 17 deltagare inför Fairtrade Fokus. Föreningen anordnade vidare två egna seminarier: "Så ställer du krav i offentlig upphandling" med 60 deltagare samt "Schyssta villkor för alla? Om hållbar och inkluderande tillväxt" (tillsammans med LO-TCO Biståndsnämnd) där 40 deltagare närvarade. En aktion i form av en så kallad "banankampanj" anordnades under rubriken "Hejdå fattigdom - visa ditt bananleende". Ett stort mingel anordnades tillsammans med fackförbundet Vision där över 600 deltagare anslöt. 7-18/10 Fairtrade Fokus Liksom tidigare år gick Fairtrade Sveriges stora höstkampanj Fairtrade Fokus av stapeln i början av oktober månad, vecka Av rapporteringen från kampanjen framgår det att huvudmålet var att under dessa två kampanjveckor öka försäljningen med 50 procent. Kommunikationskonceptet gick under slogan "Hej då fattigdom!" och kampanjen omfattade som vanligt många insatser och aktiviteter: 1700 centrumtavlor skyltades i 200 städer under vecka 42-43, online-reklam gav 2.4 miljoner visningar och 7711 genererade klick och fler än 250 lokala aktiviteter genomfördes över hela landet vilka koordinerades av 20 teamledare. Under kampanjen gjordes också ett producentbesök av två kaffeodlare från Dominikanska Republiken som också höll föredrag och besökte butiker och mötte olika målgrupper. Även detta år anordnades den stora fikapausen Fairtrade Challenge där totalt personer deltog under hela dryga 6000 stycken fikapauser. Medialt resulterade kampanjen i fler unika besökare på hemsidan, stor synlighet i sociala medier, 424 pressklipp och ett annonsvärde på totalt 9 miljoner kronor. Utbildning och konferenser 20/2 Social Responsibility day Den 20 februari anordnades en heldagskonferens med fokus på företagens sociala ansvar. Huvudarrangörer var tidningen Miljöaktuellt och Swedish Standard Institute där Fairtrade Sverige deltog som en medarrangör och bidrog med fyra seminarier samt fem utställare. Platsen var Clarion Hotel Sign i Stockholm där totalt över 350 gäster deltog varav 135 personer anmäldes på Fairtrades anmälningskoder. Under lunchen hölls ett medlemsorganisationsmöte med Harriet Lamb som också blev intervjuad av Dagens Industri vilket publicerades på en helsida i tidningen. 18/3 Hotell, restaurang och café - utbildning Den 18 mars hölls en endags Ambassadörsutbildning för anställda inom hotell, restaurang, catering och café- företag på Näringslivets hus i Stockholm. Av 35 anmälda deltog slutligen 32 personer. Av deltagarutvärderingar framgår att dagen var väldigt uppskattad där dagen som helhet fick betyget 4.5 av /4 Instruktörsutbildning och fortbildning Den april hölls utbildning och fortbildning för instruktörer i Stockholm. 27 personer deltog, varav åtta nya instruktörer. Hela utbildningen tycks ha gått mycket bra och deltagarutvärderingarna stärker det intrycket: På skala 1-5 fick fortbildningen i snitt 4,34 och

5 5 (19) utbildningen för nya instruktörer ett snitt på 4,57. Ytterligare åtta personer deltog på en extrainsatt utbildning den 31 augusti /10 Fair Trade Forum Den 4-5 oktober var Föreningen Fairtrade med och anordnade årets Fair Trade Forum i Eskilstuna. Forumet var ett samarrangemang med Eskilstuna kommun som huvudarrangör samt nio övriga samarbetspartners, däribland COOP, nätverket för rättvis handel och fackförbundet Vision och Kommunal. Totalt deltog 86 personer och målet om 75 ambassadörer uppnåddes. Fairtrade city Sex nya kommuner Fairtrade City-diplomerades under 2013: Helsingborg, Ljungby, Lomma, Umeå, Lidköping ochystad. 17/5 Fairtrade City träff Den sjuttonde maj arrangerades en träff på Riksdagen i Stockholm inom Fairtrade City där 44 personer från 25 styrgrupper för Fairtrade City deltog. Temat var ett erfarenhetsutbyte "hur skapar vi lokal samverkan för global utveckling?". På skalan 1-5 gavs dagen ett helhetsintryck på /5 Producentresa Den 20 till 26 maj gjordes en producentresa till Dominikanska republiken. Med på resan fanns totalt sju personer: Tre från Fairtrade Sverige (Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige AB, Maria Granefelt, press- och omvärdsansvarig samt Mikael Tengroth, produktansvarig för bananer) samt två representanter från Coop, en från Scandic Hotell samt en restaurangchef från en ICA-butik. Resan inkluderade besök på kaffe- och kakaokooperativ samt ett bananplantage /9 Internationell Fairtrade City-konferens Under september deltog föreningen på en internationell Fairtrade City-konferens i Oslo som omfattade totalt 220 deltagare från 25 länder. Från Sverige deltog sex personer från Fairtrade City-diplomerade kommuner. Två anställda på föreningen, Nicklas Lind och Johannes Hartvigson, representerade dessutom Fairtrade City-arbetet i Sverige där Johannes Hartvigson höll en workshop om hur föreningen arbetar med Fairtrade-ambassadörer och Nicklas Lind deltog i ett möte med andra samordnare för Fairtrade city runt om i världen. Kontakt med producenter 1-10/10 Producentbesök Två kaffeodlare från Dominikanska republiken, Celine Herrera och Narciso Dominguez, besökte Sverige tio dagar i början av oktober. Under sitt besök medverkade de i 16 olika aktiviteter, vilka bland annat omfattade nio föredrag, medverkan på Lidls butikschefs-träff där närmare 300 av Lidls chefer och medarbetare närvarade, butiksbesök, närvaro vid en diplomering av kyrka, besök på kafferosteri samt möten med journalister, konsumenter, politiker och Fairtrade-ambassadörer. Enligt en uppskattning och sammanställning mötte de två kaffeodlarna totalt cirka 1000 personer under sin visit. Deras besök genererade också

6 6 (19) enligt uppgift åtta pressklipp, tre blogginlägg och 15 uppdateringar på Facebook som gillades av 9247 personer och delades 410 gånger. 2/11-10/11 Besöksresa till Ecuador I början av november besökte Generalsekreteraren Magdalena Streijffert tillsammans med Johannes Hartvigson Ecuador. Resan möjliggjordes genom Pro Ecuador och under besöket deltog de på seminarier på tre olika platser, Guayaquil, Riobamba och Quito tillsammans med Open Gate Sweden. På agendan stod att berätta vad Fairtrade är, hur producenter blir certifierade och hur marknaden och handelsreglerna ser ut för export till Sverige. Cirka 100 producenter deltog på dessa seminarier. Under resan besöktes också flera Fairtradecertifierade banankooperativ och rosplantage. Media Antalet pressklipp under året var 2645 stycken och förutom uppmärksamhet kring Fairtrades kampanjer fick också besöket av Harriet Lamb och rekrytering av ny generalsekreterare stort genomslag. Fairtrades hemsida har cirka unika besökare per månad och fans/likes på Facebook. Finansieringen av verksamheten Fairtrade har lagt ner mycket tid under 2013 att hitta nya finansieringskällor. Fairtrade har fått avslag från tre men bifall från Konsumentverket och Allmänna arvsfonden. Beslut från SIDA för har till dags datum inte kommit. Fairtrade har också blivit beviljat ett 90-konto, och ansökt om medlemskap i FRII. Detta som ett steg för att söka att bli förmånstagare i Postkodlotteriet. Även kommande verksamhetsår behöver föreningen lägga tid på att få fram en långsiktig och stabil finansiering för Fairtrade.

7 7 (19) Resultat och ställning Flerårsöversikt ekonomi Projektbidrag och statligt stöd Övriga intäkter Redovisat resultat efter fördelning Eget kapital Antal anställda Gåvor och donationer Föreningen har under 2013 tagit emot gåvor och donationer från allmänheten som stöd för informationsarbetet. En stor del av intäkterna har samlats in i samband med föreläsningar. När Fairtrade Sveriges personal håller föreläsningar efterfrågas rutinmässigt ett bidrag till föreningen. Förteckning över bidrag och donationer redovisas i not 6. Organisationsförändringar under året Föreningen har inte genomgått några större organisationsförändringar under året. Den internationella samarbetsorganisationen Fairtrade International har under året infört en ny ägandestruktur och stadgar. Föreningens anställda Föreningen har under 2013 haft fem tillsvidare anställda på heltid, en generalsekreterare samt fyra projektledare. Under året har föreningen också haft en kommunikationsassist först på deltid och sedan heltid samt en kontrakterad projektledare. Den senare har gått över till en tillsvidareanställning på heltid från 1 januari Under 2013 har en del förändringar i personalen skett. Helena Markstedt (till och med 14 augusti), Generalsekreterare Magdalena Streijffert (från och med 15 augusti), Generalsekreterare Maria Granfelt, Omvärlds- och pressansvarig Linda Ålrud, Projektledare Fairtrade City (föräldraledig från och med 16 augusti) Emilie Persson, Projektledare Utbildning Johannes Hartvigson, Projektledare Kampanj och Frivillig samordning Sara Yazdanfar, kommunikationsassistent (80 procent och från och med 1 augusti 100 procent) Nicklas Lind, kontrakterad projektledare skolverksamhet (från och med 16 augusti även Fairtrade city)

8 8 (19) Åsa Tingström, assisterande projektledare för producentbesöket (från och med 2 september till och med 31 oktober) Föreningen har under 2013 haft åtta praktikanter: Hanna Grimstedt, Emilie Lin, Linn Sparrenborg, Marcus Skjånberg, Iris Mäkitalo, Emma Toft, Linda Ekström och Ylva Lindbeck. Medlemmar Föreningen har under året fått två nya medlemsorganisationer, SOS Barnbyar och Folkuniversitetet vid Uppsala universitet. En medlemsorganisation, ABF Jönköpings län, har lämnat föreningen. Nedanstående förteckning är de organisationer som var medlemmar per sista december för 2013 (46). ABF Akademikerförbundet SSR Coop Medlem Norrort Coop Medlem Väst Diakonia Ekobanken Medlemsbank Equmenia Fackförbundet ST Farmaciförbundet Finansförbundet Forum Syd Folkuniversitetet vid Uppsala universitet GS-facket Handelsanställdas förbund Handelsanställdas förbund avdelning 24 Konsumentföreningen Solidar Konsumentföreningen Stockholm Konsumentföreningen Svea Landsorganisationen i Sverige, LO Lärarförbundet Oikocredit Organisationen Fair Trade Återförsäljarna PMU Interlife PRO Påhlmans gymnasium Röda Korsets ungdomsförbund Scouterna (Svenska Scoutrådet) SEKO Sigtunastiftelsen Socialdemokrater för tro och solidaritet SOS Barnbyar Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Byggnadsarbetarförbundet Svenska Kommunalarbetarförbundet Svenska kyrkan Svenska kyrkan Göteborgs stift

9 9 (19) Svenska kyrkans unga Svenska Missionsrådet Svenska Röda Korset Sveriges Kristna Råd Unga Örnars Riksförbund Unionen Vision Viskadalens Folkhögskola & Kursgård Vårdförbundet We Effect (Kooperation Utan Gränser) Viktiga samarbeten Föreningen har ett samarbetsavtal med Fairtrade Sverige AB. Avtalet reglerar respektive parters ansvarsområden i det gemensamma arbetet för att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Fairtrade Sverige AB finansierar medieinvesteringar under Fairtrade Fokus samt vissa tjänster inom föreningens verksamhetsområden och projekt som utförs av Fairtrade Sverige AB:s kommunikationschef, kontorsassistent samt ekonomiassistent. Fairtrade Sverige AB innehar kontrakt för lokaler samt kontorsadministration, och fakturerar föreningen i proportion till andelen anställda på kontoret. Totalt uppgick föreningens betalningar till Fairtrade Sverige AB för hyra, kontorsoch ekonomiadministration under 2013 till SEK. Ideellt aktiva och frivilliginsatser Föreningen har stort stöd i form av de över utbildade ambassadörerna samt engagerade personer i medlemsorganisationerna och Fairtrade City-diplomerade kommuner. Det är svårt att bedöma den totala omfattningen av de insatser som dessa personer bidrar med genom sitt arbete för Fairtrade. En uppskattning som bygger på enkätundersökning till ambassadörerna visar att cirka 10 procent av ambassadörerna är aktiva i Fairtrades olika kampanjer. Styrelsen och andra förtroendevalda Ordinarie Johan Thidell, ordförande Per Grankvist, vice ordförande Jan-Peter Bergkvist Anastazia Kronberg Rickard Nordin Camilla Lundberg Ney Alexander Sjöberg Annika Ödebrink

10 10 (19) Susanne Lindberg Elmgren Suppleanter Kristina Olsson Anders Engström Eva-Maria Munck Julia Gerestrand Valberedning Marie Linder, sammankallande Rosie Karlsson Ulrika Knutsson Celina Falk Revisorer Lars-Åke Henriksson Lars Nicklasson, PwC Ersättare PwC Kjell Johansson Representation - Fairtrade Advocacy Office network meeting, Bryssel. Maria Granefelt - Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd, Helena Markstedt/Magdalena Streijffert styrgrupp, Johannes Hartvigson arbetsgrupp - Concord Sverige årsmöte, Johannes Hartvigsson - Internationellt Out of Home-möte, Zurich, Emilie Persson - Internationell Fairtrade city-träff i Oslo, Nicklas Lind och Johannes Hartvigson - Strategidag Fairtrade International Amsterdam/Utrecht samt 25:års jubileum, Johan Thidell Framtida utveckling Bakom produktutvecklingen Fairtrade finns en växande rörelse av konsumenter och producenter som vill se en världshandel med rättvisa villkor. De senaste fem åren har försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fördubblats i Sverige. Fortfarande är marknadsandelarna relativt små, även i de stora produktgrupperna och visionen om en världshandel med rättvisa villkor är långt ifrån uppfylld. I Storbritannien eller Schweiz som är idag Fairtrades mest utvecklade marknader är försäljningen av Fairtrade-märkt per invånare nästan det dubbla jämfört med Sverige. Det är där vi vill att Sverige kommer att vara inom en

11 11 (19) snar framtid. För att vara fler människors val i vardagen måste kännedomen om Fairtrade hos svenska konsumenter öka. Föreningen för Fairtrade Sverige har en central roll i detta arbete. Genom att fortsätta utveckla kreativa kampanjkoncept och lyfta fram berättelser om Fairtrade och Fairtrade-certifierade odlare kan föreningen bli en katalysator för svenska organisationers, konsumenters, beslutsfattares och offentliga aktörers engagemang och på så sätt öka efterfrågan på Fairtrademärkta produkter. Kommande finansiellt bidrag Föreningen kommer under nästkommande år få ett tillfälligt bidrag från Fairtrade Sverige AB på SEK. Utbetalning sker under första kvartalet Bidraget skall huvudsakligen användas under 2014 och 2015 till utökat arbete med Fairtrade City-diplomering och offentlig upphandling.

12 12 (19) Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Projektbidrag Organisations- och verksamhetsbidrag Övriga bidrag Medlems- och verksamhetsavgifter Insamlade medel Försäljning Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader 8 Projektbidrag partnerorganisationer Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat* Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits/ nyttjats under året Kvarstående belopp för året/balanserat kapital *Den stora skillnaden mellan resultaten år 2012 och 2013 utgörs huvudsakligen av bidraget på kronor från Fairtrade Sverige till Föreningen. Årets resultat för 2013 ligger i allt väsentligt i enlighet med satt budget för perioden.

13 13 (19) Balansräkning Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar projektmedel Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Balanserat resultat Ändamålsbestämda medel Summa eget kapital Kortfristiga skulder Projektbalanser Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 14 (19) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Föreningens intäkter Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs det år som medlemskapet avser. Insamlade medel Insamlade medel intäktsförs och redovisas enligt kontaktmetoden. I det fall givaren uttryckligen angivit att bidraget avser ett annat år än det när inbetalningen görs sker en periodisering. Villkorade bidrag från offentligrättsliga organ Som bidrag från offentligrättsliga organ räknas likvida medel som föreningen erhåller från staten eller EU samt från icke offentligrättsliga organ i det fall bidraget avser medel som bidragsgivaren i sin tur fått från offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet som villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag från offentligrättsliga organ skuldförs till dess att dess utgifter som bidraget skall täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Övriga intäkter Övriga intäkter redovisas i det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Tillgångar och skulder Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

15 15 (19) Not 2 Projektbidrag LO-TCO Biståndsnämnd Postkodstiftelsen EuropeAid Konsumentverket Allmänna Arvsfonden Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond Ungdomsstyrelsen Under året utbetalda projektmedel Balanserade medel från föregående år Fordran Tillväxtverket Ej förbrukade bidrag att nyttja kommande året - Postkodstiftelsen Ungdomsstyrelsen Allmänna Arvsfonden Ej förbrukade bidrag att återbetala - Konsumentverket LO-TCO Biståndsnämnd Under året gjorda återbetalningar - Konsumentverket LO-TCO Biståndsnämnd Avrundningar Not 3 Organisations- och verksamhetsbidrag Konsumentverket LO-TCO Biståndsnämnd Not 4 Övriga bidrag Inga övriga bidrag under Under 2012 mottogs tillfälligt bidrag från Fairtrade Sverige AB för stöd till föreningens verksamhet som även främjar bolagets verksamhet. Föreningen använder bidraget under 2013 och 2014.

16 16 (19) Not 5 Medlemsavgifter Föreningen har sedan år 2011 ett avgiftssystem som innebär att medlemmarna, förutom en grundmedlemsavgift om kronor, även betalar en verksamhetsavgift där större medlemsorganisationer betalar en högre avgift. Not 6 Insamlade medel Bidrag vid föreläsning/utbildning Totalt under året har Föreningen fått in kronor via olika föreläsningar och utbildningar. Föreningen har då varit anlitande av följande organisationer; SE Forum Konsumentföreningen Stockholm Livs Region Väst Jusek Aranäs Gymnasiet Helsingborgs kommun Göteborgs Universitet Lunds kommun Svenska Kyrkan i Göteborg Konsumentföreningen Svea Den globala skolan Linköpings kommun Föreningen Världsbutiken i Kalmar Kunskapsförbundet Väst Dalslandskommunernas kommunalförbund Botkyrka kommun Östra Reals gymnasium Stockholms Universitet Solna Stadsbibliotek Mullsjö folkhögskola Studiefrämjandet Småland Gotland Runö Folkhögskola Bergs School of Communication Gåvor via hemsidan Under året har Föreningen fått in totalt kronor i gåvor bland annat via hemsidan. Givare har varit följande personer; Juseks karriärlunch Ulla & Bengt Pramborg Anna Pramborg Natashia-Grace Saxby Roxie Carina Henriksson

17 17 (19) Not 7 Övriga intäkter Övriga intäkter avsåg ersättningar för resor och då i första hand ersättning för resan till Ecuador i november 2013, vilket vi fått kostnadsersättning för. Not 8 Kostnadernas fördelning på projektkostnader och föreningskostnader Övr externa Personal- Summa kostnader kostnader kostnader Projektnamn Kunskap för utveckling Fairtrade i skolan nationellt verktyg för ett hållbart lärande Bättre levnadsvillkor för producenter i utvecklingsländer Aktiva val för nya målgrupper Agera för förändring Summa projektkostnader Föreningskostnader Summa kostnader Not 9 Projektbidrag till partnerorganisationer Inga projektbidrag har givits till partnerorganisationer under Beloppet 2012 avser del av till partnerorganisationer bokförd skuld i 2011 års bokslut som i samband med slutavstämning av EU-projektet ej utbetalades till partnerorganisationerna. Not 10 Externa kostnader Hemsida Informationsmaterial Informationsaktiviteter Utbildning Distribution av material Resekostnader Administrationskostnader Projektledararvoden Medlemsavgifter

18 18 (19) Not 11 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Lön och ersättningar har uppgått till Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och Pensionskostnader Inga avtal om avgångsvederlag eller särskilda pensionsavtal utöver tjänstepension enligt kollektivavtal finns för Generalsekreteraren eller övriga anställda. Medelantalet anställda har varit sex (6) varav fem (5) kvinnor. Not 12 Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond, bokfört värde Marknadsvärde Not 13 Eget kapital Ändamåls- Balanserat Totalt eget bestämda medel kapital kapital Ingående balans Årets resultat Utnyttjande Utgående balans De ändamålsenliga medlen avser de i noten 4 beskrivna bidraget från Fairtrade Sverige AB. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter Övriga poster Summa

19

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114 Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Styrelsen för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 26 augusti 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer