KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge"

Transkript

1 KISTA TERRASS - HUS 09 En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge

2 Arlanda 30 km E4 Kistas bästa läge Kista Terrass omfattar elva kvarter i de mest centrala delarna i Kista. Av dessa är nio helt nya kvarter, varav tre redan är färdigställda. Här sitter du i Kistas bästa läge, mitt mellan tunnelbanan, pendeltåget, E4:an och Kymlingelänken. T Kistagången Grönlandsgången Kista Mässan J Helenelund pendeltågsstation E4 Stockholm City 13 km Kista Galleria T Isafjordsgatan E4 Kymlingelänken Ursviks friluftsområde

3 Det nya Kista tar form Ett eget hus i bästa läge Mitt emellan den nya mässan och Kista Galleria utvecklas det nya och moderna Kista Terrass. Här skapar vi områdets mest attraktiva stadsdel. Redan nu är kvm kontor färdigställda och ytterligare är under produktion med inflyttning Totalt kommer den nya stadsdelen att innehålla kvm kontor. Kista Terrass byggs med fokus på människors välbefinnande, långsiktighet och framtid. Det innebär höga miljökrav på allt som byggs. Energiförbrukning och klodioxidutsläpp ska vara minimala, inomhusmiljöerna alltigenom hälsosamma och arkitekturen ska skapa trivsel och ge starka intryck. Här ska människor må och arbeta bra. Kista Terrass erbjuder områdets mest attraktiva kontor för företag som vill verka och växa i en internationell och dynamisk miljö. I Kista Terrass får du kontor i bästa läge, byggt med höga miljökrav och hållbarhet i fokus: Eget hus med kvm LOA Hög flexibilitet och effektivitet i lokallösningarna Nyttjande av berghålslager ger mycket låg energianvändning på 50 kwh/kvm per år 50 % reduktion av energiförbrukning jämfört med normalt kontorshus Hållbart hus med bästa läge i Sveriges främsta internationella företagskluster området

4 Kista Science City 1400 företag varav 300 inom ICT anställda anställda inom ICT nystartade företag per år 1000-tals internationella besök/år Kista Science City, en internationell knutpunkt Service i området Kista Science City är helt unikt utifrån ett näringslivsperspektiv, inte bara med svenska mått mätt utan även internationellt. Här finns ett kunskapskluster och ett innovationssystem som har som enda mål: Att verka för utveckling, entreprenörskap och tillväxt. Med sitt renommé lockar Kista Science City besökare från hela världen. Kista ligger precis i knutpunkten mellan de två europavägarna E18 och E4, 10 minuter från Stockholm city och 15 minuter från Arlanda, och med utmärkta kollektivförbindelser både med tunnelbana, bussar och pendeltåg. Flera planerade långsiktiga infrastrukturprojekt pågår också, bland annat Norrortsleden och Norra länken. I framtiden kommer även tvärspårvägen att gå genom Kista, Solna, Sundbyberg och knyta ihop dagens befintliga sträckning från Alvik till Hammarby Sjöstad. Det är få stadsdelar utanför city som kan mäta sig med Kista Science City när det gäller serviceutbud. Här hittar du bra shopping, restauranger, konferenser, hotell och gym. Kista Galleria med butiker, banker, livsmedel med mera SATS gym, Friskis och Svettis, närhet till Järvafältet för utomhusaktiviteter Konferenser i Kista Science Tower, Electrum Restaurang & Konferens och Kista Gård. I och runt kontoren i Kista Terrass kompletterar vi den service som finns i området i övrigt med exempelvis skrädderi, skomakare, kemtvätt, caféer och butiker och tar den dessutom närmre våra hyresgäster. I byggnaden erbjuder Vasakronan ett fullservicekoncept med reception, konferens, service, post och gods. området

5 Energieffektivt och hållbart Värmeåtervinning I Kista Terrass byggs alla hus med miljö och hållbarhet i fokus. I korthet innebär det att vi använder miljövänliga byggmaterial som har lång livslängd och är lätta att underhålla samt att husen är utformade för att minska energianvändningen. Vår ambition är att husen i Kista Terrass ska vara så koldioxidneutrala som möjligt. Solfångare Ventilation Kyla från uteluft Verksamhetsel Tappvarmvatten Kyla till ljusgård Fastighetsel Fläktar Några exempel på vad husen innehåller: Värmeradiatorer Solvärmetillskott Processkyla Cirk.pump Energi 1. Berghålslager värme/kyl återvinning 2. VAV Närvarostyrd variabel luft/kyla 3. Värmereducerande fönsterglas 4. Dagsljus/närvaroreglerad belysning 5. Solfångare för varmvatten Värme från borrhål V.P. El Borrhålslager Kyla från borrhål Övrigt Värmepump Total energitillförsel exkl. verksamhetsel exkl. verksamhetsel 50 kwh/kvm 20 kwh/mår 2 år Dagvatten 1. Sedumtak. Grästak som fördröjer avvattning av taken samt minska varma ytor 2. Skelettjord fördröjer avvattningen av marken 3. Dagvattenmagasin förhindrar översvämning Byggnadsmaterial 1. Lokalt tillverkad stomme (Sverige) 2. Tung stomme och tätt skal 3. Lokalt tillverkade golv (sten, trä, linoleum) 4. Kemikaliebegränsningar enligt byggvarudeklarationen 5. Bergsmassor krossas för minimering av transporter Livsstilsbefrämjande åtgärder 1. Bra cykelrum samt omklädningsrum 2. Möjlighet för hyresgäst att direkt avläsa energianvändning 3. Källsortering utformning

6 Kvartersöversikt Kvarter 8 Kvarter 11 Kvarter 14 Hus 3 Hus 1 Kvarter 9 Kvarter 12 Kvarter 15 Hus 2 Hus 4 Hus 5 09 Kvarter 10 Kvarter 13 Kvarter 16 Hus 6 Hus 7 befintlig bebyggelse pågående byggnation planerade kontorslägen byggrätter kvartersöversikt

7 Inre gestaltning Den inre miljön är också viktig. Trivsel på arbetsplatsen är grundläggande för att skapa engagerade medarbetare och hög produktivitet. Trivsel skapas genom ett gott inomhusklimat som går att påverka, belysning och ljudmiljö, tilltalande inredning, rumsvolymer och kulörer samt möjlighet att få in bra dagsljus och ha utblickar. Känslan av delaktighet och samhörighet med kollegorna är minst lika viktig vilket belyser behovet av informella mötesplatser för spontana samtal. Möjligheter till avkoppling och rekreation i form av t.ex. uteplatser eller gårdar är också betydelsefull. Närheten till kollektivtrafik, cykelvägar och service skapar ett klart mervärde och självklart erbjuds dusch och omklädning i anslutning till husets cykelparkering. interiör

8 Byggnadens utformning Kontorslokalerna i Kista Terrass präglas av modern arkitektur och effektiva lösningar. Våra nybyggda hus med moderna kontor ger full flexibilitet att skapa arbetsplatser som anpassas efter företagets behov. Flexibilitet i lokallösningar Byggnadernas inre lösningar och flöden är utformade för högsta flexibilitet och effektivitet. Med en genomtänkt funktionsindelning och anpassade gång- och försörjningsstråk säkras en effektiv lokal- och energianvändning. Mötesrum ligger lättillgängligt vid hisspaket och konferensutrymmen och närservice är placerade på entréplan. Eftersom vi bygger nytt helt från gdunden och med stort mått av flexibilitet i systemlösningarna finns stort utrymme att påverka layouten. Hållbart byggande och brukande I Kista Terrass tar vi ytterligare ett steg mot ett mer hållbart byggande. Byggnadens utformning och tekniska system väljs genomgående ur ett livscykelperspektiv för att minimera miljöpåverkan vad gäller såväl energianvändning som kemikaliepåverkan. Grundförutsättning är att klara EU:s krav för Green Building vad avser energianvändning (75 kwh/kvm per år) och Miljöklass A enligt ByggaBoDialogen. För hus 09 och hus 13 har vi större ambitioner än så då vår målsättning är att minska energianvändningen genom att nyttja berghålslager. Det ger oss möjlighet till en så låg energianvändningen som till 50 kwh/kvm per år. Kvarvarande energibehov kan tillgodoses genom köp av vindkraft. På så sätt blir husen koldioxidneutrala vad gäller fastighetsdrift. En 50% reduktion av energiförbrukningen uppnås jämfört med ett normalt kontorshus som förbrukar ca 100 kwh/kvm per år. Arbetsmiljö Den inre miljön är också viktig. Trivsel på arbetsplatsen är grundläggande för att skapa engagerade medarbetare och hög produktivitet. Trivsel skapas genom ett gott inomhusklimat som går att påverka, bra belysning och ljudmiljö, tilltalande inredning, rumsvolymer och kulörer samt möjlighet att få in dagsljus och ha utblickar. Känslan av delaktighet och samhörighet med kollegorna är minst lika viktig vilket belyser behovet av informella mötesplatser för spontana samtal. Möjligheter till avkoppling och rekreation i form av t.ex. uteplatser eller gårdar är också betydelsefull. Närheten till kollektivtrafik, cykelvägar och service skapar ett klart mervärde och självklart erbjuds dusch och omklädning i anslutning till husets cykelparkering. Hus 09, kvm (LOA) Byggnad 09 som är ritad av White arkitekter består av totalt ca kvm (LOA) hyresarea fördelade på ett entréplan och fem kontorsplan. På entréplanet finns ytterligare ytor disponerad för andra hyresgäster t.ex. butik eller café. Byggnaden skall skapa förutsättningar för medarbetarna att spara energi och vara miljömässiga, både under sin arbetsdag och vid transport till och från arbetet. Ventilationen och belysningen är behovsstyrd, det finns brytare vid arbetsplatsen för att stänga av datorer och elutrustning och på varje våningsplan finns källsortering. Detta ger lägre energikostnader för hyresgästen. utformning

9 Byggnadens planorganisation främjar produktivitet och kreativitet I dagens kontorsbyggnader paras högt ställda krav på rationalitet och yteffektivitet med motsvarande förväntningar på flexibilitet och en attraktiv väl fungerande arbetsmiljö. I ett sådant sammanhang blir miljön runt den individuella arbetsplatsen kritisk. Utmaningen blir att med logistik och system som hjälpmedel skapa en enskild arbetsplats utan störningar från ljud och gångtrafik. Till skillnad från traditionella kontorsbyggnader organiserade med skänklar eller centralt placerade ljusgårdar är förslagets kontorsplan utformade som flexibla flak penetrerade av flera mindre ljusgårdar och en central meetingpoint runt vilken hissar och trappor samlas. Öppna arbetsplatser organiseras konsekvent i byggnadens periferi, i flexibla kontorsband längs ytterfasaderna, byggnadens lugnaste och minst trafikerade del. Mellan meetingpointen och arbetsplatserna finns gemensamma ytor som konferensrum, kopiering och toaletter. Kommunikation till och från arbetsplatsen sker på så vis radiellt mellan periferi och kärna med minsta möjliga kommunikation runt individuella arbetsplatser. Resultatet blir att arbetsmiljöer utan genomgångstrafik, med kortast möjliga avstånd till gemensamma funktioner. Planorganisationen är uppbyggd kring följande huvudargument: En sammanflätad plan utan flyglar eller återvändsgränder ger möjligheter för långsiktig föränderlighet där avdelningar och verksamheter kan växa åt olika håll, utan rumsliga gränser eller hinder. Med den centralt placerade huvudkommunikationen och arbetsplatser organiserade längs fasaderna genereras ett fördelaktigt radiellt rörelsemönster till och från arbetsplatserna, med lite genomfartstrafik förbi den enskilda arbetsplatsen. Det ger förutsättningar för en god arbetsmiljö även med öppet organiserade arbetsplatser samt närhet mellan medarbetare som befrämjar produktivitet och kreativitet. I byggnadens kärna ligger hissar, schakt, toalettpaket, garderober och kopieringsrum, lätt åtkomliga för samtliga medarbetare. Runt dessa, i anslutning till de centrala ljusgårdarna, ligger konferensrum och meetingpoints, även de lätt och neutralt tillgängliga med sin centrala placering. Den neutrala placeringen befrämjar samtidigt rörlighet över planet och tät kontakt mellan medarbetare. Öppna arbetsplatser prioriteras längs fasad för att släppa in dagsljus i byggnaden. Planstrukturen ger tysta ostörda arbetsplatser i direkt anslutning till gemensamma funktioner som mindre mötesrum, telefonhytter och kopiering. Mötesrummen är placerade så att de delar in arbetsytorna i mindre grupper. Planorganisationen får medarbetare att röra sig radiellt från sin privata arbetsplats mot de centralt placerade mötes- och servicefunktionerna. I den rörelsen uppstår möjligheter till möten mellan medarbetare, vilket skapar såväl samhörighet som dynamik och interaktion. Sittgrupper, meetingpoints och kopieringsrum blir på så vis naturliga mötesplatser för spontana möten medarbetare emellan. Arbetsplatser i rum kan placeras på godtycklig plats i planlösningens modulsystem. En tydligt modulanpassad planstruktur ger möjlighet till en flexibel rumsindelning med demonterbara systemväggar. Nyckeltal hus 09 Arbetsplatser / öppna plan 5 kontorsplan med 264 arbetsplatser / plan Summa arbetsplatser: arbetsplatser Ytsammanställning (kvm) LOA Nedre entréplan kvm Övre entréplan 505 kvm 5 Kontorsplan á kvm Summa Yta/arbetsplats/hyresarea (kvm) 11,2 kvm Resurer / arbetsplats Mötesrum 4 pers Mötesrum 8 pers Mötesrum 15 pers Kopieringsrum Telefonhytt Meetingpoint Toalett Konferensrum entréplan 6 stora, 1 litet, 1 st hörsal 1 / 19 arbetsplatser 1 / 120 arbetsplatser 1 / 60 arbetsplatser 1 / 60 arbetsplatser 1 / 22 arbetsplatser 1 / 200 arbetsplatser 1 / 15 arbetsplatser planorganisation och nyckeltal

10 Hus 09: Plan 3, nedre entréplan Entréplan med gemensamma funktioner om ca kvm. Utöver detta finns även kommersiella ytor. Entré/kundzon innehåller reception med väntlobby samt konferensrum för externa gäster. planlösning

11 Hus 09: Plan 4, övre entréplan Planet innehåller även servicefunktioner som omklädningsrum, förråd, godsmottagning m.m. planlösning

12 Hus 09: Plan 5-9 Exempelplan med möblerad öppen planlösning. Totalt 5 kontorsplan om ca kvm/plan. För att kunna ha en effektiv och flexibel arbetsmiljö har arbetsplatserna formats för att främja arbetet med att skapa en attraktiv arbetsmiljö i kombination med gott lokalutnyttjande. Arbetsplatserna är öppet placerade med tillgång till mindre mötesrum, telefonhytter och kopiering. planlösning

13 Hus 09: Plan 10, takplan Vad sägs om ett eget motionsspår på taket? planlösning

14 KONTAKTA OSS Kontakta oss när du vill veta mer om Kista Terrass ,

15 KONTAKTA OSS Kontakta oss när du vill veta mer om Kista Terrass ,