Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 1/2009 Frivilligt på svenska! Finanskris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 1/2009 Frivilligt på svenska! Finanskris"

Transkript

1 Mentora Svenska Studiecentralens nyhetstidning 1/2009 Frivilligt på svenska! Finanskris 1

2 ledaren MENTORA Svenska studiecentralens nyhetstidning 9 årgången 2009 Utkommer årligen med 4 nummer Svenska studiecentralen, centralkansliet Nylandsgatan 17 B PB 235, Helsingfors Tfn: Fax: E-post: Foto: Sveps/Lisa sjöholm En del av stimulanspaketet! Finanskrisen har drabbat globalekonomin, och makthavarna, medborgarna och marknadsmogulerna bävar för vad som komma skall. De optimistiska eller lugnande tillropen skallar ihåligt, samtidigt som ingen vill klä sig i säck och aska frivilligt. När ekonomins hjul snurrar fort blir människan ofta fartblind. I denna blindhet ingår ofta drag av ohämmad narcissism, gränslös girighet och levitens illusion. Vadå levitens illusion? I liknelsen om den barmhärtige samariten berättas om leviten och prästen som (talande nog!) gick förbi en hjälpbehövande. Illusionen består av två element. Först det att båda gav sken av att vara etiska och empatiska människor. Men de hade inte tid att visa detta i praktiken. Samariten däremot gjorde tvärtom han, en del av samhällets paria, förväntades inte ställa upp. Ändå gav han allt - tid, omsorg och pengar för att hjälpa en nödställd medmänniska. Nu satsar regeringar världen över miljard efter miljard på stimulanspaket och stöd för utsatta branscher. Men stimulanspaket är mer än bara astronomiska summor i dollar och euro. Stimulans kan också behandlas som ett medmänskligt fenomen. Tänk om en liten del av stimulanspaketet i stället skulle bestå av ideell föreningsverksamhet, intellektuellt och andligt stimulerande studiecirklar och kurser, ökade frivilliga och professionella insatser inom den sociala ekonomin? När tiderna blir knappa blir förenings- och folkbildningsverksamhet allt viktigare de stimulerar människor till social samhörighet, skapar meningsfull sysselsättning och kostar inte skjortan för den som är aktiv. Stimulans är inte ett top-down-fenomen, vilket samhällsoch mediadebatten oftast handlar om, utan ett bottom-upfenomen. Någon frågar kanske: Varifrån skall fyrken rivas? Ekonomins hjul skall ju rulla även under recessionen! Visst, men min poäng ligger i att det sociala kapitalet kommer först, det har ju amerikanen Putnam visat på ett övertygande sätt sedan drar entrepenören igång med ny fart. Med en liten brasklapp: varning för fartblindhet vid nästa uppgång Björn Wallén Mentora kan läsas på nätet i pdf- form på adressen Min personliga uppfattning är att en del av finanskrisen kan förklaras med att alltför mycket i ekonomin har styrts av alltför komplicerade instrument där det för placerarna varit dunkelt vad de egentligen har placerat i. Dag Wallgren, sid. 6 2 Ledaren 4 Vem finansierar social inklusion? 6 Finanskrisen hotar inte på kort sikt 9 Populär pamflett om finanskrisen 10 Internet is socialt 12 Andra generationens ekonomiskt utslagna 14 Ålands föreningar får jackpot 16 Fyrk finns! 18 Bloggloggen 19 SSC-nytt 20 Konkreta projekt får pengar Björn Wallén chefredaktör Walter Fortelius redaktionssekreterare Pia Pettersson layout Sebastian Gripenberg verksamhetsombud (Nyland) Frida Westerback projektledare De ungas akademi (DUA) Kim Österman informatör, FSU Anna-Karin Öhman verksamhetsombud (Österbotten) Österbottens regionkansli Rådhusgatan 21 C, Vasa Tfn: E-post: Beatrice Östman verksamhetsombud (Åboland) Åbolands regionkansli Auragatan 1 C, Åbo Tfn: E-post: Material kan skickas till red.sekr. helst per e-post till adressen eller till Mentora, Nylandsgatan 17 B, Helsingfors. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbild: Pia Pettersson 2 3

3 Social inklusion kan definieras på många olika sätt; en enkel definition som jag gillar är att samhället är tillgängligt för alla. Vem finansierar social inklusion? I slutet av mars arrangerar Kulturfonden och SSC en organisationskonferens med temat Intressebevakning. Fonden har beställt en utredning om de sociala organisationernas intressebevakning Minoritet inom minoriteten skriven och sammanställd av John Seppänen under övervakning av forskaren vid ÅA Siv Sandberg. Efter att ha snabbläst rapporten kommer jag här med några subjektiva synpunkter. De finlandssvenska sociala organisationerna omspänner ju bland annat föreningsverksamhet, serviceproduktion och intressebevakning. För en betraktare kan helheten te sig litet vansklig att greppa: Finns det en klar arbetsfördelning mellan aktörerna? Och vem skall stå för resurseringen stat och kommun, marknaden, RAY, allmännyttiga fonder? Den pigga och relativt nya tidningen SOS-Aktuellt är ett ambitiöst försök att samla den sociala sektorns aktörer bakom en gemensam tidingssatsning. Det senaste numret innehåller flera läsvärda artiklar, bl.a. redaktören Daniela Anderssons överraskande parallell mellan Ulf Sundqvist och Barack Obama, och Chrisse Långs reportage om krigsänkebarn. SOS-Aktuellt är ett steg i rätt riktning - nu gäller det att göra tidningen känd för en bredare läsekrets se Social inklusion kan definieras på många olika sätt; en enkel definition som jag gillar är att samhället är tillgängligt för alla. I bred bemärkelse innebär social inklusion att alla tillhör något medlemskap, delaktighet, omsorg, boende och varande. Inklusion är en process för att minska alla olika slag Foto: Pia Pettersson av diskriminering, oberoende av kön, social bakgrund, handikapp, etnicitet, språk, kultur och religion. För att få liv i debatten om de sociala organisationernas push framåt för ett tillgängligt samhälle, kommer jag här med några brasklappar till förslag: Åtgärd 1: Skapa ett gemensamt forum INKLUSION Vi behöver ett samarbetsforum för de finlandssvenska aktörerna inom det sociala området, i stil med Finlandssvenska kompetenscentret, Folkhälsan, Kårkulla, Svenska Handikappförbundet och diverse handikapporganisationer.vad har dessa gemensamt? Jo, skapandet av större INKLUSION på svenska i det finländska samhället, både gällande serviceproduktion och kompetensutveckling, förenings- och fritidsverksamhet, forskning och utredningsarbete. Just nu är läget det att alla har sina egna, mer eller mindre formella diskussionsorgan och forum. Orsakerna till detta känner jag inte till på djupet, men om nuläget upplevs splittrat, varför inte göra något åt saken? Krister Ståhlberg på Kulturfonden har formulerat liknande tankar i Mentora nr Grundidén är inte att klumpa ihop alla så att gröt och välling blandas - varje aktör har sin specifika profil och mission. INKLUSION handlar om att bilda gemensam front i intressebevakningsfrågor av social art, t.ex. lagberedningar, riksdagsmotioner, utlåtanden och medverkan i relevanta arbetsgrupper inom ministerierna. SAG-projektet lärde mig att de finansiella och personella resurserna är osymmetriska inom sociala sektorns svenska och tvåspråkiga organisationer. Vad sker om och när finanskrisen slår som hårdast offentliga sektorn sviktar, tipsmedlen minskar och behoven av social service ökar? Åtgärd 2: Stärk serviceproduktionen genom lokala partnerskap Ann-Marie Lindqvist har på uppdrag av FSKC (Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala mrådet) genomfört en intressant studie, Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning. Som bäst förnyas ju handikappservicelagen, och från får gravt handikappade subjektiv rätt till att ha personliga assistenter. En av Lindqvists konklusioner gäller bättre samverkan mellan kommunen, serviceproducenterna och brukarna. Lindqvist citerar det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, KASTE : I ett samhälle med solidariskt ansvar tar flera aktörer del i produktionen av service. Ambitionen är att bygga upp nya offentliga och privata partnerskap samt organisationspartnerskap inom produktionen av service. När det gäller partnerskap ser jag här en potentiell konkurrens mellan finlandssvenska serviceproducenter, t.ex. Folkhälsan och Kårkulla. Så borde det inte få vara tvärtom borde vi längs kusten skapa ett pärlband av lokala serviceenheter inom vård och omsorg på svenska. Men vem skall finansiera detta? Den stora utmaningen är kommunernas finansieringsförmåga, då finanskrisen minskar kommunernas skattemedel, och det uppstår stora hål i kommunernas kassor. Har vi något att lära oss av Danmark, där man under 2000-talet skapat sk. lokala partnerskap mellan offentlig och tredje sektor? Eller från Sverige, där begreppet social ekonomi slagit rot, och många grundar kooperativ med sociala mål? Framtiden ligger i partnerskapstänkandet ingen aktör klarar sig helt ensam. Åtgärd 3: Bredda den juridiska kompetensen Finlands Svenska Handikappförbund har tillsvidare ett juridiskt ombud, Ulrica Krook. Ombudet är enligt uppgift överbelupen med arbete; uppdrag i form av utredningar, kontaktskapande och remissutlåtanden. Ombudet är alltså ytterst värdefullt för organisationerna, men framtiden är osäker eftersom finansieringen efter RAY inte är helt klar. Personligen tror jag att vi här har en av de största utmaningarna inom den sociala sektorn på svenska alltför tunn juridisk kännedom. Lindqvists undersökning visade t.ex. att 18 av 20 förtroendevalda eller anställda ansåg att deras medlemmar inte får tillräcklig information om sina rättigheter. Vi borde egentligen ha tre juridiska ombud inom det sociala området på svenska ett, såsom nu för handikappsektorn, ett för äldreomsorgen och äldrefrågor, samt ett allmänt juridiskt ombud för den sociala sektorns övriga områden. Frågan diskuterades informellt på SSC:s strategiseminarium till Tallinn nyligen, och de diskuterande verksamhetsledarna pekade alla på alltför litet tid, bristande juridisk kompetens i ofta komplicerade frågor, och stora behov av juridisk information på fältet. Samma behov påtalade också SAG-projektet med Finansmininsteriet. Ett första steg kunde vara att ordna en kurs i juridik inom den sociala sektorn om kommunal, statlig och EU-lagstiftning. Detta kunde Kommunförbundet, FSKC eller SSC göra, gärna tillsammans. Men vem tar lyra på behoven av fler juridiska ombud, och var finns fyrken? Kunde fonderna bidra med startkapital, medan resten kunde finansieras genom att organisationerna köper dessa juridiska tjänster? Björn Wallén 4 5

4 Sommaren 2007 vidtog en tid av större osäkerhet på den globala finansmarknaden med början bland annat i den amerikanska bostadslånemarknaden och den 15 september 2008 gick den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers i konkurs. En finanskris spred sig snabbt över världen och drabbade under hösten även realekonomin. Finanskrisen hotar inte på kort sikt Foto: Sebastian Gripenberg De så kallade finlandssvenska fonderna och stiftelserna har liksom andra förvaltare av stora förmögenheter påverkats av den globala ekonomiska nedgången. Eftersom fonderna står för en betydande finansiering av den finlandssvenska kultur- och organisationsvärlden tog Mentora kontakt med Svenska Litteratursällskapets verkställande direktör Dag Wallgren, för att diskutera finanskrisens effekter. Svenska Litteratursällskapet (SLS) äger och förvaltar de fonder som ingår i Svenska Kulturfonden. Ur dessa fonders avkastning ställs årligen en summa till disposition för Svenska Kulturfondens organisation. Alla beslut om priser, stipendier och understöd ur Kulturfondens medel bereds och fattas av Kulturfondens egna organ. Har krisen redan påverkat SLS och Kulturfondens verksamhet? Vi arbetar med en finansieringsmodell som innebär att det finns en ganska lång eftersläpning mellan det att pengarna intjänas och det att pengarna används. Exempelvis finansieras år 2009 med inkomster som intjänades år 2008, vilka i sin tur i huvudsak baserar sig på bolagsvinster som genererades år Det finns med andra ord en viss fördröjning innan nedgången märks i intjäningen. Å andra sidan märks uppgången när den sedan kommer, likaså med en viss fördröjning. SLS har i förvaltningen av Kulturfonden förberett sig på detta genom att under de goda åren bilda buffertar. För oss har det hela tiden varit fullkomligt klart att efter goda år så kommer sämre år. Vår strävan är att vi med hjälp av dessa buffertar skall kunna bibehålla den summa SLS ställer till Kulturfonden disposition på ungefär samma nivå som år 2008, och det torde vi klara av under två till tre år. Har den ekonomiska situationen inverkat på Er placeringspolitik? SLS håller sig till samma placeringspolitik som tidigare. Denna politik grundar sig framförallt på ett mycket långt perspektiv. Vi ser att allmännyttiga stiftelser och fonder arbetar med ett mycket längre perspektiv än någon annan som sysslar med placeringsverksamhet; längre än privatpersoner och längre än pensionsfonder. Vi eftersträvar en hög totalavkastning och det betyder att vi har mycket aktier. Aktieplaceringar i produktiv verksamhet ger enligt all logik den bästa avkastningen. Variationen i avkastningen, både i direkt avkastning och i värdeförändring kan dock vara större än i andra placeringsalternativ, exempelvis ränteplaceringar eller fastighetsplaceringar. Därmed måste man, då man går in för denna politik, ha en stark med- 6 7

5 Populär pamflett om finanskrisen Foto: Pia Pettersson vetenhet om att man under goda år är tvungen att förbereda sig med tanke på sämre tider. Vi vill känna de bolag vi placerar i och vi undviker sådana konstruktioner där man inte intuitivt kan förstå sambandet till det underliggande värdet. Min personliga uppfattning är att en del av finanskrisen kan förklaras med att alltför mycket i ekonomin har styrts av alltför komplicerade instrument där det för placerarna varit dunkelt vad de egentligen har placerat i. Detta har vi inom SLS konsekvent undvikit och med det tänker vi fortsätta! Fäster ni Er aktivt vid dagliga fluktuationer i förmögenheten? Vi följer givetvis noggrant med, men det är inte den mest intressanta mätaren. Mycket viktigare för oss är hur mycket direkt avkastning som placeringarna genererar. Här finns ju ett samband; marknadsvärdet är en indikator på hur den direkta avkastningen kan tänkas utvecklas, förutsatt att aktiemarknaden har rätt. Vi följer noga med volatiliteten i förhållande till marknaden med tanke på huruvida vår riskposition på något sätt är avvikande. Det har den inte varit. De facto har vår avkastning varit något bättre än marknadens i snitt med något lägre risk. Har det skett förändringar i portföljen? Aktieplaceringarnas andel har minskat, men det har i huvudsak berott på att de har sjunkit i värde. Vi har inte sålt ut aktier i det rådande marknadsläget och vi har för avsikt att i något skede öka på aktieinnehavet. Ett lyckat arrangemang Wallgren framhåller att den summa som Kulturfonden delar ut inte behöver vara helt identisk med den summa som SLS för det året ställer till fondens disposition. Det är en ny situation och en svår situation, men inget säger att inte världen skulle återhämta sig. Kulturfonden uppgör sin egen budget på basis av vad vi ställer till förfogande, men de kan också flytta pengar från ett år till ett annat. Det är skäl att vara uppmärksam på skillnaden för att undvika missförstånd, säger Wallgren. Kulturfonden är ett mycket fungerande arrangemang. SLS fattar beslut om placeringsverksamheten och avgör hur mycket som ställs till Kulturfondens disposition, medan Kulturfondens utdelningsorganisation fattar alla beslut om bidrag och projekt. Om man med ena handen skulle arbeta för att intjäna pengar och med andra ansvara för att dela ut dem skulle situationen vara svårare. Finns det slutligen något man kan säga om framtiden? Krisen motsvarar de förväntningar vi har ansett falla inom det möjligas ramar. Det är en ny situation och en svår situation, men inget säger att inte världen skulle återhämta sig. Mest avgörande med tanke på nästa års utdelning är hur vi efter sommaren ser att läget utvecklas, får de offentliga stimulansåtgärderna de önskade effekterna? För tillfället meddelar bolagen att synligheten är noll och att det är svårt att prognostisera om framtiden, konstaterar Wallgren. Sebastian Gripenberg , Vet du vad begrepp såsom sub prime-lån, hedge-fonder och att blanka aktier betyder? Nähä. Men just dylika begrepp förekommer tämligen frekvent i dagstidningar och i övriga mediers finansanalyser. För att råda bot på finansvärldens fikonspråk, och reda ut finanskrisens förlopp, har tankesmedjan Lokus nyligen givit ut en pamflett skriven av finansexperter, men med hälsosam kritisk attityd och ambition att popularisera utan att bli populistisk. I boken Förtroendekris. Globala finanser Lyckohjul eller rysk rulett (Lokus 2009) träder finanskrisens stora och lilla berättelse fram. I samband med presskonferensen sade redaktören och initiativtagaren Nils Torvalds att denna pamflett är en unik kulturpolitisk händelse eftersom man måste gå bakåt ända till 1970-talet för att finna liknande ambitioner att ge ut stridsskrifter på svenska i Finland. Och tydligen har det funnits en social beställning en dylik pocket-pamflett; nästan alla finlandssvenska dagstidningar har refererat till innehållet, den första upplagan har gått åt som smör i solen, och nätversionen har flitigt laddats ned från I mina ögon är Förtoendekris skriven såpass strukturerat att pamfletten lämpar sig bra som studiematerial, t.ex. i en gymnasiekurs eller i en studiecirkel. Fem personer medverkar med olika infallsvinklar, som ändå konvergerar på ett intressant sätt. Jag skall här kort beröra de fem olika bidragen: redaktören Nils Torvalds har skrivit ingresskapitlet och, tillsammans med Kim Lindström, slutknorren. Vägen in i krisen beskrivs som resultatet av en lång spiral ökade risker i kreditgivningen, speciellt i USA. Torvalds, som vid denna tid jobbade over there som påläst utrikeskorrespondet för YLE, berättar initierat om avregleringar, svaga kontrollmekanismer och misslyckade försök att lösa ett socialpolitiskt problem, låginkomsttagares kreditbehov, med neoliberal finanspolitik. pensionerade VD:n för Kvevlax Sparbank, Sven-Erik Kjellman, bidrar med en ytterst intressant analys om föregående lama i Finland i början av 90-talet. Bankkrisen slog hårt mot Sparbankerna i Finland (Scab) utom för de sparbanker som höll sig utanför fusionsivrare och riskspekulanter. placeraren och konsulten Kim Lindström har ett 40-årigt perspektiv på skeenden i finansvärlden. Hans logiska resonemang om börskrasch och bankfallisemang pekar mot vidden och djupet på den aktuella krisen: Aldrig tidigare har vi upplevt tvångsrealisationer av ens tillnärmelsevis samma omfattning. ex-revisorn, ledarskapskonsulten Susanne Stenfors berör en ofta förbisedd sida av finanskrisen girighet och dåligt ledarskap: I finansvärlden kommer det alltid att finnas in novatörer som försöker utnyttja kryphål och hitta på kreativa lösningar för att få större vinster. Stenfors efterlyser etiskt ledarskap i kombination med god förvaltning. I slutpläderingen beskrivs marknadernas totala beroende av det som långt saknas idag förtroende. Och..förutsättningen för att skapa allt det här mångfacetterade förtroendet är den öppna diskussionen det fria ordet. Därför skrev vi den här pamfletten. Vad betyder alltså sub prime-lån, hedge-fonder och att blanka aktier? Det tänker jag inte servera färdigtuggat, läs pamfletten så får du svar! Björn Wallén Pamfletten kan beställas GRATIS från SFV:s kansli: Tankesmedjan Lokus c/o Svenska folkskolans vänner PB Helsingfors eller laddas ned i pdf-format på webbsidan 8 9

6 Internet is socialt Internet kryllar av sidor som Facebook, Myspace, Livejournal, X3M community och så många fler. Jag tror inte att någon kan ha missat det faktum, och om någon har det så måste den personen ha levat under en sten de senaste åren. Internet blir större och större hela tiden och det föds fler och fler sociala nätverk där man kan träffa nya människor från alla delar av världen, om man så vill. Och vem vill inte det? Alla vi människor är sociala varelser och vi har behov av att ha en folkgrupp runt omkring oss, en så kallad flock. Eftersom fler och fler söker sig till Internet finns det större chans att hitta personer som har likadana intressen som en själv. Nuförtiden är det inte lika stor sak att vara populär i verkliga livet som det alltid varit. Det är mycket coolare om du är stor på Internet och känd över hela världen. Det populäraste sociala nätverket på Internet nuförtiden måste vara Facebook. I januari 2009 hade Facebook över 160 miljoner medlemmar över hela världen. På Facebook kan man själv bestämma om man vill ha sin profil så att alla ser den eller om man bara vill att sina vänner skall se den. Det ger en viss säkerhet och kontroll över vem som kan se det man skriver på sin profil. Facebook är ett väldigt bra sätt att få sin åsikt hörd. Man kan till exempel skapa en grupp som alla kan bli medlemmar i, om de har samma åsikt som du. För att ta ett exempel så skapades en grupp på Facebook för dem som inte tyckte om att det stod is efter ens namn i statusuppdateringslådan (Sven is...). Detta skapade ett problem för icke-engelskatalande personer som inte ville skriva sin status på engelska (Sven is kokar spagetti.). Till slut lyssnade Facebook på alla de personer som var missnöjda och i november 2007 fick gruppen sin vilja igenom och ordet togs bort. Det är lite samma som när en grupp människor protesterar över någonting på gatorna, men nuförtiden behöver man inte längre gå och frysa på gatorna utan man bara öppnar Facebook och skapar en grupp medan man sitter bakom sin datorskärm med en varm kopp kaffe. Fler och fler människor börjar använda Internet som ett sätt att få sin röst hörd och det är ett mycket bra sätt, speciellt om man är tillbakadragen eller blyg. Man behöver inte stå framför en grupp människor och tala för sin idé eller åsikt eftersom man har datorskärmen som skydd. En skyddsmur man kan gömma sig bakom. För dessa individer är Facebook och andra sociala nätverk en guds gåva eftersom de ger dem en möjlighet att lära känna personer utan att egentligen behöva träffa dem. Och dessutom så är det mycket lättare att träffa en person IRL (In Real Life) när man först träffat den på Internet eftersom man redan känner personen. Dock så skall man vara lite försiktig när man första gången skall träffa någon som man lärt känna via Internet. Det bästa är om man inte går och träffar någon ensam utan tar med någon, till exempel någon förälder. Dessutom skall man alltid träffas på ett öppet ställe där det finns andra människor. För tyvärr så finns det personer på Internet som säger sig vara något annat än vad de egentligen är. Men bara för att det finns socialt missanpassade personer på Internet som kan vara farliga för en betyder det inte att alla blyga individer som hellre sitter bakom en datorskärm än är ute i den riktiga världen är farliga. Världen är inte svart och vit, det finns även gråa toner. Om man vill träffa och lära känna finlandssvenskar så är Radio X3Ms community ett bra ställe att börja på. X3Ms community är Svenskfinlands största community. Där kan man skriva dagbok, chatta med andra människor, kommentera nyheter och lära känna folk. Den 23 Januari 2008 fanns det medlemmar. Livejournal är egentligen en dagbok på Internet. Man kan själv bestämma om man vill skriva inlägget publikt eller om man vill ha det friends only och då kan bara de som du lagt till din vänlista läsa inlägget. Man kan även skapa olika grupper och bestämma vilken grupp som kan läsa vilket inlägg. På Livejournal kan man även skapa olika communitys för olika intressen, och då kan man via dem lära känna personer som har samma intressen som man själv. Myspace var det populäraste sociala nätverket i USA, men i april 2008 så åkte Facebook förbi. Myspace är ett bra sätt för unga och okända musikaliska unga att nå ut till folk för att det går väldigt enkelt att ladda upp egna låtar på sidan. Det är inte ovanligt att ett skivbolag hittar en bra artist via Myspace och denna får ett skivkontrakt. Bli inte överraskad om du en dag får en vänförfrågan av din mamma på Facebook. Bloggen, den offentliga dagboken. Bloggandet är även ett fenomen som exploderat under de senaste åren. Politiker skaffar blogg på Internet för att nå ut till människor och berätta sina åsikter om saker och ting. Men det är inte bara kändisar och politiker som har bloggar nuförtiden utan vem som helst kan skaffa en blogg och använda den som ett sätt att hålla sina vänner uppdaterade om vad som händer i ens liv. Då behöver man inte upprepa samma sak åt alla vänner eftersom de redan har läst det. Man kan antingen ha den som en dagbok av något slag eller sedan blogga om ett visst ämne. Det finns modebloggar, fotobloggar, matbloggar, politikbloggar och en massa mer. Bloggar blir även ett sorts socialt nätverk eftersom man börjar följa andra bloggar som man tycker om och så lär man känna personer som skriver bloggar. Man har ju någonting gemensamt, man tycker om att skriva. Det finns även de som är mycket sociala, tycker om att prata med människor och har ett intresse i filmandet då kan de börja med att vlogging (en förkortning av videoblogging alltså videobloggande.). Det kan man till exempel göra på Youtube. Vlogging blir hela tiden populärare. De finns massor av personer som har en massa prenumeranter som troligen följer deras vloggar entusiastiskt. Om man är väldigt duktig så finns det möjlighet att kunna tjäna pengar på det. Idéen med videobloggande är ju i stort sätt samma som med vanliga skriftliga bloggar utom att de sköts genom att prata inför en kamera istället för att skriva det i en blogg. Detta har öppnat en helt ny värld där det snart inte alls är konstigt att någon plötsligt tar fram en kamera och börjar prata till den mitt på gatan. Dock är detta lite mer vanligt i USA och andra engelsktalande länder, men kanske även detta kommer till vårt lilla land i något skede, så som allt annat. Man söker inte bara vänner utan det finns även de som söker förhållanden på Internet. Långdistansförhållanden är inte alls ovanliga och det att man har en pojkvän/flickvän som man träffat via sociala nätverk på Internet blir allt vanligare hela tiden. När fler och fler börjar sitta framför en dator dagarna i enda så finns det fler att träffa via Internet. Det är inte bara unga som använder Facebook eller andra sociala nätverk. Det finns personer i alla olika åldrar. Bli inte överraskad om du en dag får en vänförfrågan av din mamma på Facebook. Emma Forss praktikant, ungdomsverkstaden SVEPS 10 11

7 Andra generationens ekonomiskt utslagna Med stora förvånade ögon ser hon på mig som om hon inte riktigt själv tror att hon verkligen hört det jag just sagt. Jo, jag sade att jag tycker om att betala räkningar. Det är faktiskt riktigt roligt. Jag syftar förstås på den månatliga proceduren när det jag inhandlat, åtnjutit, förbrukat och upplevt ska ersättas med hjälp av förvärvsinkomsten. Det här är en främmande värld för henne som jag just då samtalar med och jag förväntar mig inte heller att hon i detalj ska förstå den tillfredställelse det kan ge - det faktum att man klarar av att betala sina räkningar. Alla kan ju inte det och även för mig personligen slog den förra lågkonjunkturen i detta land ett hårt slag mot min egen och min familjs ekonomi. Jag hoppas innerligt att jag slipper befinna mig i den situationen igen, att inte själv kunna betala mina räkningar. Vi kan kalla henne Mia, men hon heter inte så, den unga dam jag just denna förmiddag sitter och sorterar ovälkommen post tillsammans med. Högen av vita oöppnade kuvert är ansenlig och med förvånansvärd beslutsamhet öppnar hon dem ett efter ett. Vore jag i hennes situation hade ångesten redan i ett tidigt skede lagt sig som ett grått täcke över humöret, för inuti varje oöppnat kuvert döljer sig en ny skuld, ett nytt krav på en ny återbetalning. Pengar hon inte har. Pengar hon just nu inte heller riktigt klarar av att införtjäna eftersom livet runtomkring är ett sådant kaos att en anställning med hygglig lön ännu känns rätt långt borta. Förbannade pika-vippin! Det handlar alltså om vip-lån. Mindre summor pengar du kan låna via ett enkelt sms från din mobiltelefon och fem minuter senare har du pengarna på ditt bankkonto. Pengar enkla att låna, enkla att använda och att i ett nafs göra sig av med. De enskilda små lånen känns nästan inte alls innan de en längre tid samlats på hög och indrivningsfirman kontaktats och kanske också tingsrätten. Den snabba tillfredsställelsen vi idag kräver är en verklig lyxfälla. Har du inte kontanter på fickan kan du beställa pizza via din telefon, räkningen kommer senare. Småpengar kan tyckas, javisst, men då lånegivaren knappt bekymrar sig om att kontrollera låntagarens kreditsituation finns ingen annan än du själv som kan avgöra hur många pizzor du har råd med. Pizzor eller mobiltelefoner, kameror, stereoanläggningar, märkeskläder, rockkonserter, partyn... Även om din ekonomi inte tillåter några som helst utsvävningar vill du ha det som andra har och hänga med i det som andra gör. Så resonerar de flesta ungdomar. Pengar är något man endera har eller inte har. För en del av de ungdomar jag genom mitt jobb kommer i kontakt med är detta att ha pengar inte nödvändigtvis detsamma som att man förtjänat dem genom hederligt arbete, ändå är det endast en liten bråkdel som skaffar sig medel genom kriminell verksamhet. Istället lånar man av varandra eller av släktingar och skuldsätter sig genom vip-lån, utöver de bidrag man lyfter som arbetssökande, studerande eller utkomststödstagare hos socialen. De band som bildas kompisar emellan där den ena alltid är skyldig den andra något och vice versa är allt annat än sunda. En dålig kompis blir således den som inte klarar av att återbetala det han eller hon är skyldig någon annan. En sådan skuld kan sedan inkrävas på många andra sätt än genom kontanter. Ibland handlar det om sex, andra gånger om tillgång till någon förälders medicinskåp... Nå, varför väljer man då inte att bege sig ut i arbetslivet istället? Regelbundet få sin lön på kontot och göra sig av med eventuella vip-lån etc.? Jo, det kanske man gör om det inom ens familj finns, eller funnits, förebilder som försörjt sig själva genom att gå till befintlig arbetsplats och där utföra de sysslor som förväntats av en. De ungdomar, vars föräldrar slogs ut av recessionen under tidigt nittiotal, utgör idag en betydande del av vår tids unga vuxna. Bland dem finns individer vars föräldrar aldrig någonsin återhämtat sig varken ekonomiskt eller socialt och därmed är risken överhängande att barnen i sin tur blir det vi kallar andra generationens bidragstagare. I värsta fall blir då den kompetens som värderas högst inom familjen huruvida man långsiktigt lyckas parera förväntningarna på aktivitet i förhållande till arbetsmarknaden med det ekonomiska stöd som erbjuds - och bör erbjudas - varje medborgare i en tillfällig ekonomisk krissituation. Att vara bidragstagare är något man behärskar till fullo, medan arbetsmarknaden ter sig som en både främmande och skrämmande arena. Samtidigt blir det ekonomiska stöd stat och kommun erbjuder, istället för en tillfällig resurs tänkt som en kortsiktlig nödlösning, ens enda kontinuerliga inkomst under årtionden. Pappa, vad får jag om jag hämtar in några korgar ved till kakelugnen? frågar min elvaårige son samma kväll. De båda herrarna rådgör ett tag och kommer slutligen fram till storleken på den ersättning arbetsinsatsen kunde tänkas vara värd. Jag anser att en hel del av hushållsarbetet hemma ska skötas gemensamt, men ibland tror jag det är nödvändigt att ta de små tillfällena iakt när ekonomisk fostran kan ges. Och nej, någon sedvanlig veckopeng som utbetalas per automatik har aldrig förekommit hos oss. Inte har barnet hittills lidit någon ekonomisk nöd trots det! Annika Paananen-Bergvik socialhandledare, Resurscentret Föregångarna Foto: Annika Paananen-Bergvik 12 13

8 Kom igen nu Finska staten och Ålands landskapsregering, inse nyttan av vad den tredje sektorn kan ge. Ålands föreningar får Jackpott från PAF 2009 Trots att allt som gäller de statliga finanserna till Åland skärs ner massor så får föreningarna mera pengar än någonsin av guldkalven PAF. Underskottet i landskapets budget för 2009 ligger beräknat på ca 30 miljoner euro. Den klumpsumma som väntas från riket är märkbart minskad och finansministeriet har ännu inte gett slutgiltiga besked för vad som komma skall fast året redan avverkat två av sina 12 månader. Dåliga stadsfinanser heter det officiellt, men inte tror jag veckopengen från riket höjs något extra då de i finska ögon sett bändiga ålänningarna för en gångs skull kräver något, jämte statsmakten! Vi kräver talerätt i EU och vi envisas med att PAF skall få fortsätta erbjuda internetspel för alla finska medborgare. Den som går in på PAF:s internetsida ser att väldigt många av vinnarna bor i fastlandet vilket förmodligen bara är en tillfällighet, men lite kul samtidigt. De spelande finländarna vill nog säkert fortsätta använda en av de internationellt sett kanske spelvänligaste webbcasinon som finns. Tack vare stora inkomster via PAF lever föreningarna bättre år på Åland just nu än någonsin och kunde leva hur lyxigt som helst, men inte bara föreningslivet skall ha del av pafkakan. Åren tjänade finska staten storkovan på att ge ut åländska frimärken. År 1991 tog landskapet över försäljningen och tillverkningen/utformningen, inkomsterna har sedan dess minskat generellt från frimärksförsäljningen. Det som tidigare var en större del av budgeten för posten Åland, har blivit något mindre betydlig. Jag gissar att det blir tvärtom den här gången om den finska staten sänder PAF utanför sina gränser så går nog spelarna till nya internationella webbsidor. Och därmed förlorar Finland även de skatteintäkter PAF:s verksamhet ger Finland just nu! Men inte kan man väl begära sådant logiskt tänkande från någon då prestige och närmast envishet verkar råda i frågan?! All föreningsverksamhet får inte PAF-stöd. Ålands bildningsförbund och andra föreningar och förbund vars verksamhet finansieras under eget moment i landskapsbudgeten, får inte söka PAF-pengar utan får snällt vända sig till EUprojekt, där alla som söker långtifrån beviljas projektbidrag. Eller ett säkrare kort, de finlandsvenska fonderna. Som ordförande och samtidigt ideellt arbetande verksamhetsledare, som åren byggde upp Ålands bildningsförbund ÅBF, kan jag säga att inte ens år 2009 går det ihop utan fondstöd från fastlandet. Detta trots att våra anslag ökat från euro år 2004 till euro Att det statliga åländska stödet ökat i dessa tider måste ses som ett av världens underverk, det 8de, då allting annat under budgetmomenten i LR:s budget skärs ner, minst med 2 % i alla fall och övriga mera. Jag kan inget annat än att ödmjukt tolka vår ökning som att den fria bildningen fått anhängare i maktleden, som inser vikten av den tredje sektorns existens. ÅBF delade i fjol ut euro direkt vidare av de vi fick från Landsbygdsriksdagen LR till våra medlemmars verksamhet i ekonomiskt stöd. Samt studiecirkelstöd och för allmänna föreläsningar. De LR investerade i ÅBF i fjol kanske var den bästa investeringen någonsin? Det gav ca h undervisning för ca 550 olika ålänningar och via ÅBF:s verksamhet inköptes det tjänster, hotellrum m.m. i landskapet för över euro samt skapades flera, korta men dock, arbetstillfällen. Hade inte de fastländska fonderna bidragit med ca i direkta bidrag inbetalda på kontot och ca till för Landsbygdsriksdagen genom att agera faktureringsadress, hade inte ens en person kunnat vara anställd som nu och utföra allt detta. Vad jag vill säga, kombinationen av många bäckar små gör föreningen/förbunden levande. Jag har räknat ut att närmare 30 % av min arbetstid berör jakten på pengar. Allt från förfrågan och ansökan till redovisning och uppföljning. Den dag myndigheterna inser styrkan i föreningarna och förbunden och återtar rollen som huvudfinansiärer så kommer utvecklingen att ta fart. Jag har alltid jämfört, och kommer alltid att jämföra, inköpet av ett enda jaktplan för 100 miljoner dollar med vad de pengarna skulle göra för Finlands föreningar. Jo, jag är för försvaret av hela Finland och jag är för inköpen av det försvaret behöver, men ett jaktplan mera eller mindre? Kom igen nu Finska staten och Ålands landskapsregering, inse nyttan av vad den tredje sektorn kan ge. Ge den tredje sektorn skäligt med pengar, spela inte svälta räv med den enda riktigt styrkan, den fria viljan. Mikael Erickson Fyrkfilosoferande föreningsmänniska på Åland

9 Hur skall ett projekt vara för att få bidrag? Det är svårt att sätta en mall för hur Det Perfekta Projektet ser ut. Faktorer som påverkar är vem som söker bidrag, från vem och när. Hur går man till väga då man vill skriva en attraktiv ansökan? Och hur vet man vem man kan ansöka om medel av? FYRK fungerar som en vägvisare. Fyrk finns? Som nyanställd på Svenska studiecentralen 2002 landade det en hög arbetsuppdrag på mitt bord, varav ett handlade om att skriva en projektansökan och göra upp en budget för samma ändamål. Det var en utmaning, som senare blev en del av vardagen. Var än du rör dig i organisationsvärlden idag, kommer det i något skede på tal. Har ni redan fått besked, när kan vi gå vidare med våra planer, hur är det med redovisningar och så vidare. Det alla talar om är fyrken. Penningar. Slantar. Sedlar. Mynt. Kosing. Cash. Stålar. Pekunier. Helt enkelt pengar. Ytligt? Eventuellt men samtidigt en förutsättning för att kunna bedriva den verksamhet man erbjuder och står för. Det var år 2003 då Föreningen Luckan r.f. i Helsingfors med Greta Storlund i spetsen, insåg att det behövs en gemensam satsning på information om alla dessa stipendier och understöd som finns till vårt förfogande. Resultatet blev en elektronisk databas på svenska vid namnet FYRK, som också är namnet på ett mynt från 1400-talet. Stipendiedjungeln är fortfarande djup och tät, men med hjälp av FYRK, kan man få hjälp med att orientera sig fram. Trots FYRK, får Luckans personal kontinuerligt förfrågningar om stipendier och framförallt ansökningsförfarandet. Kunderna efterlyser personlig handledning i ansökningsskrivandet, som verkligen kan klassas som en konstform i sig. Det många går och grubblar på är, hur skriva en bra ansökan för att kunna finansiera sina idéer. FYRK riktar sig till enskilda personer, föreningar och samfund, läroanstalter, kulturinstitutioner m.fl. FYRK ger infor- mation om ca 160 privata fonder och stiftelser (i huvudsak de svenska i Finland), statliga stipendier och understöd, nordiska stödformer och EU-finansiering. Du kan göra sökningar enligt målgrupp (sökande), ansökningstid och verksamhetsområde (som understöd söks för). FYRK har utarbetats av Luckan i Helsingfors med finansiering från Svenska Kulturfonden. På Luckan idag, är det Karl Norrbom, som bär huvudansvaret över webbtjänsten. Varför FYRK? - En föregångare till FYRK var Svenska kulturfondens tryckta broschyr, som gavs ut årligen fram tills Eftersom tekniken tillät förnyelse och behovet av snabbare uppdateringar av posterna än årligen behövdes initierade Greta Storlund idén att Luckan i Helsingfors skulle skapa en databas över alla de fonder och stiftelser i Finland som riktas främst mot den svenskspråkiga befolkningen - något som inte funnits tidigare. Hur många besökare har FYRK per år? - Omkring besöker FYRK per år. Hur skulle du vilja utveckla tjänsten? - Under våren 2009 får FYRK ett nytt ansikte, samt en administrationsuppdatering som gör det lättare för administratörer och användare att hitta i katalogen. Besök FYRK på adressen: Text och foto: Frida Westerback Tips för dig som skriver ansökningar Målsättningar kan ibland vara svåra att formulera, dock är det viktigt att reservera tid för dessa eftersom de utgör en avgörande del av projektverksamhet och är ofta ansökningars centrala och kanske viktigaste del. SMART-formeln kan vara till hjälp, då man planerar ett nytt projekt. Alla mål måste inte uppfylla Smart-formeln, men den kan användas som ett mätinstrument. SMART en formel för målformulering Specifikt. Inget babbel eller flum, utan rakt på sak. Mätbart. Om målet är ett resultat vi vill uppnå, måste man kunna mäta det. Då blir en formulering som att stärka ungas självförtroende för otydligt, det går inte att mäta. Accepterat. Målen bör ligga i linje med bidragsgivarens och den egna organisationens mål. För er organisations del blir det lättare att genomföra om aktiva medlemmar, styrelseledamöter och övrig personal delar projektets visioner. Realistiskt. Det skall vara möjligt att uppnå. Tidsbestämt/Tillstånd. Ange alltid ett datum då målen skall vara uppfyllda. Den 6 juni har tio personer varit på utbyte i Belgrad istället för vi kommer att genomföra ett utbyte under projektets gång. (En utvidgad version är SMARTA där det sista A:et står för att målen skall vara Avgränsade)

10 Bloggloggen Lena Hammarbäck SSC-nytt Tema: finanskris Finanskrisen visualiserad Kursdag om Nya sociala media Nya sociala media (Facebook, Skype, Google etc.) behandlas ur ett pedagogiskt perspektiv på en kursdag fredag 24.4 kl på SSC, Nylandsgatan 17. Kursledare är filosofen Kim Wikström som ger tips, idéer och praktiska exempel. Kursavgift 25 euro inkl. kaffe, max 12 deltagare. Anmälningar till Kursdagen hålls även i Vasa i maj månad - kontakta SSC:s regionkansli i Österbotten. Bloggen wallstats.com kommentarer och beskriver aktuella händelser och fenomen visuellt. Islands öde Få länders ekonomi är lika kaotiska som Islands, skriver Erkki Tuomioja på sin blogg. Krisen hotar Europa Medborgarforum om klimatfrågor SSC arrangerar i samarbete med Gröna Bildningsförbundet/VISIO och Pohjola-Norden ett tvåspråkigt klimatforum, Inför Köpenhamn - Finlands och Nordens ansvar tisdag 28.4 kl på Pikku Parlamentti i Helsingfors. Inledare bl.a. miljöminister Paula Lehtomäki. Anmälningar till VISIO, Webbstrategi för organisationer Webbstrategi för organisationer arrangeras onsdag 6.5 kl. 13 i SFV-salen, Nylandsgatan 17 D. Medverkande bl.a. Kim Wikström och Kulturhuset. Med enbart en statisk webbsida kommer man inte mera så långt. Lär dig komponenter för webbstrategiutveckling! Kursen är avgiftsfri. Anmälningar till Daniel Korski skriver på European Council on Foreign Relations blogg att finanskrisen sätter solidariteten mellan EUländerna på prov och till och med kan hota hela det europeiska projektet. eu_foreign_policy_korski/ Finns det hopp? Carl Bildt kommenterar kort aktuella ekonomiska siffror på sin blogg Alla dessa dagar. Foto: Pia Pettersson Konstruktiva konflikter Ett seminarium med psykologen och organisationskonsulten Lena Hammarbäck om hur du, din chef och dina arbetskamrater kan hantera konflikter på arbetet. Dåliga kontakter med chefer och arbetskamrater är en stor stressfaktor i arbetslivet. Olösta konflikter gör att vi tappar energi och entusiasm, håller tillbaka idéer och information. Konflikter blir lättare att hantera om vi lär oss förstå hur de uppstår och varför. Då försvinner också rädslan för vad konflikten kan föra med sig. Vilken strategi har du? Kan konflikter vara konstruktiva? Kan man lösa konflikter så att alla parter känner sig som vinnare? 29.9 i Åbo, 30.9 i Helsingfors och 1.10 i Vasa. Ur innehållet: Hur kan konflikter förstås? När bråkar vi på arbetet och om vad? Vad är en konstruktiv konflikt- när blir konflikten destruktiv? Användbara verktyg och strategier för konflikthantering. Konstruktiva sätt att förebygga destruktiva konflikter. Om Lena Hammarbäck Lena Hammarbäck är utbildad psykolog och organisationskonsult. Hon arbetar med organisations, ledar- och grupputveckling, psykosociala arbetsmiljöfrågor samt problem och krishantering. Hon har även skrivit utbildningsmaterial och artiklar om arbetslivets frågor

11 Kolumnen Konkreta projekt får pengar När jag nu som glad pensionär ser tillbaka på min aktiva arbetsperiod som teaterkonsult på Finlands Svenska Ungdomsförbund, kan jag konstatera hur mycket och hur många fina minnen mitt arbete gav mig. Jag tänker inte med tacksamhet enbart på alla personkontakter jag knutit i vårt eget land under åren, utan jag tänker också på alla mina nordiska kontakter som jag knutit under mina många resor. Resorna har anknutit till mitt jobb inom amatörteatern och dem har jag kunnat göra med bidrag från våra finlandssvenska fonder. Många av resorna har gått till internationella amatörteaterfestivaler. Detta har jag ansett mycket viktigt, eftersom man på så vis kan kolla upp trenden för scenkonsten på amatörscener. Detta har tydligen även beslutsfattarna inom fondernas utdelning ansett, eftersom jag inte kan påminna mig om ett negativt svar. Det som är viktigt är att komma ihåg är att söka i god tid. Jag råkade en gång ut för att det positiva svaret kom för sent, men då kunde jag se framåt och fick tillstånd att överföra bidraget till ett senare teaterevenemang. Vad jag minns, blev denna ansökan inlämnad för nära sommaren och semestertider. Förutom till amatörteaterfestivaler, fick jag bidrag till resor där jag planerat in flere teaterföreställningar på professionella scener. Även här ansåg jag det gagna mitt jobb, genom att med läsglasögon på se aktivt, ta lärdom och intryck samt eventuellt hitta något nytt man kunde föra med sig hem. Man skall komma ihåg att man lär sig av allting, man kan inse att något är bra, men en lika stor lärdom kan man ta av att så här skall det inte göras. De fonder jag sökte från är de vi alla känner till: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner. Det finns säkert många andra man kan söka från, till exempel bilaterala fonder för samarbete mellan de nordiska länderna. Med goda motiveringar kan man nog lyckas. Det viktiga är att ha ett bra konkret projekt, förbereda det väl, ta reda på alla fakta om det eventuella evenemanget. De flesta blanketter kan man numera hitta på nätet. Se till att ha bilagor som upplyser om evenemanget. Kom också ihåg att göra en bra rapport, det uppskattas och noteras. Sålunda kan man komma igen med nya ansökningar till kommande projekt. Jag vill uppmana alla att resa ut i Norden, i Europa och till andra kontingenter för att ta lärdom och hämta nya erfarenheter, nya vinklingar och friska vindar till vårt finlandssvenska kulturliv. Carola Selenius 20

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

MAD MEN MANAGEMENT MMM

MAD MEN MANAGEMENT MMM MAD MEN MANAGEMENT MMM av Paula Liukkonen Alla människor och i synnerhet de som arbetar i akademier är jämlika men somliga människor i akademin är mera jämlika än andra. Fritt efter Georg Orwells Animal

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin Bilaga 5 2006-11-27 Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin 2006-11-02 Sammanfattning av synpunkter på Afa projektet: Satsa friskt

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer