Innehåll. 3 Visma får fart på anbuden. 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter. 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3 Visma får fart på anbuden. 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter. 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept"

Transkript

1 VISMAgazine En kundtidning från Visma 2012 Robert Scoble: Superbloggaren pekar mot molnet Visma sätter fart på upphandlingarna Jeff Jarvis: Se möjligheterna i molnet NYA TJÄNSTER FRÅN Visma i MOLNET

2 4 Molnet. Många talar om det och många letar efter nya, flexibla lösningar. Det handlar inte om väder utan om morgondagens tekniska möjligheter. Visma har en ambitiös plan. Vi kallar den Visma.net och du kan läsa om den i detta nummer av Vismagazine. Det är ett samlat molnbaserat koncept som ger dig tillgång till ett brett utbud av Vismas nätbaserade tjänster Samtidigt öppnar sig nya möjligheter för dig och ditt företag att använda tekniken och tjänsteutbudet. Visma.net är inte bara ett nytt sätt att koppla upp sig mot morgondagen redan idag det är också ett skalbart och kostnadseffektivt sätt att utnyttja en unik kombination av tjänster anpassade till just ditt företags behov. Med Visma.net öppnar vi oss ännu mer för dig. Innehåll Behov och lösningar är på väg att finna en ny balans. Det är en utveckling som för oss framåt. För oss på Visma handlar det bland annat om att erbjuda valfrihet och bra automatiserade lösningar, som till exempel e- faktura, så att det blir enklare att fokusera på företagets kärnverksamhet samtidigt som ekonomi och likviditet följs upp. Det är en sådan morgondag vi vill ha. Med utsikt till en ljusare och mer sömlös morgondag, bjuder vi in dig på en resa. Tillsammans med superbloggaren Robert Scoble och mediegurun Jeff Jarvis lyfter vi blicken mot horisonten. När de talar, lyssnar en hel värld. Toppledare, politiker, debattörer och teknologer vänder sig till sådana som Scoble och Jarvis. Budskapet är enkelt och tydligt. Morgondagen är här. Molnet öppnar nya horisonter. Trevlig läsning! 3 Visma får fart på anbuden 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept 8 Robert Scoble Möt superbloggaren som pekar mot molnet 10 Ripasso Energy En aktiv solskenshistoria 12 Agda Störst på löneområdet 13 Prezi Nytt sätt att berätta 14 Ciceron Assistent Skapar effektivare möten 15 Vansbro Årets bästa skola 16 Nytt på nätet Fullvärdigt ekonomisystem uthyres 18 LensOn När behovet växer 19 Notiser Aase Settevik Kommunikationsdirektör Allt redaktionellt material producerat för Vismagazines räkning lagras elektroniskt och kan komma att publiceras på Vismas webbplatser eller i annan digital kommunikation utan att särskilt meddelande lämnas eller särskild överenskommelse görs angående sådan publicering. Externa medarbetare måste meddela eventuella förbehåll mot detta. I princip publiceras inte material med förbehåll mot elektronisk publicering. UTGIVARE Visma i Sverige visma.se E-POST REDAKTIONELL PRODUKTION Redaktionsbyrån Texta PROJEKTLEDARE Peter Carlsson, Texta GRAFISK FORM Torbjörn Lagerwall FRILANSMEDARBETARE I DETTA NUMMER Jacob Härnqvist Gunilla Johnsson Wennerberg TRYCK Löwex Trycksaker UPPLAGA VISMAgazine

3 Lösningen som håller bollarna i luften: Visma får fart på offentliga upphandlingar Bra systemlösningar ökar öppenheten i upphandlingsprocessen. Samtidigt ökar kvaliteten och effektiviteten, för både upphandlaren och leverantören, med digitala processer. Med Visma TendSign är det enkelt att genomföra upphandlingsprocesser enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Visma TendSign Komplett nätbaserat verktyg för offentliga upphandling. Automatiserar uppföljningen av anbud och upphandling. Täcker hela processen, från upprättandet av förfrågningsunderlag, mottagandet och registrering av anbud, till mottagandet av upphandlingsbeslut. Stöder alla nationella och internationella direktiv. Erbjuder digital samverkan med utvärderingar, miniupphandlingar och omförhandlingar. Leverantörer får översikt över processen eftersom all kommunikation sker i Visma TendSign. Ger möjlighet att efterpröva alla led i upphandlingsprocessen, vilket ökar transparensen. Enligt Daniel de Sousa är det viktigt med lösningar för anbud och upphandling som täcker hela processen, och där de inblandade parterna kan samverka digitalt, även om det bara handlar om inköp av apelsiner. Med utgångspunkt i Vismas ställning inom offentlig upphandling leder företaget etableringen av FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer. Bakom Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer står som namnet säger företag som säljer till stat, kommun, landsting och offentlig- Vismas avsikt med Visma Tend- Sign är att synliggöra offentliga upphandlingar och att göra det hela enklare för både inköpare och leverantör att agera i upphandlingsprocessen. Det är precis detta våra lösningar bidrar med, och med större transparens blir det också enklare att följa lagen, säger Daniel de Sousa, som leder Vismas satsning på lösningar relaterade till upphandling och konkurrensutsättning. Upphandlingar som inte utannonseras korrekt, eller fel i anbudsprocessen behöver inte nödvändigtvis handla om oegentligheter. Det kan bero på bristande kompetens eller behov av bättre lösningar. Med goda lösningar på plats skapar man elektronisk spårbarhet för all information. Dessutom ställs samtliga leverantörer inför samma villkor i processen. På så sätt blir det enklare att skapa öppenhet. Insynen i den offentliga upphandlingsprocessen blir därför mycket bättre med elektroniska upphandlingssystem. Med TendSign från Visma finns alla lagmässiga och egendefinierade steg samlade genom hela processen. Genom att ge alla berörda parter tillgång till information om vilka upphandlingar som läggs ut, synliggörs i praktiken även vilka Ny förening för leverantörer till offentlig sektor ägda bolag. Syftet är att bistå vid uppföljningen av anbudsprocesserna. Vi vill påverka branschens sätt att agera och arbeta för upprättandet av etiska riktlinjer för våra medlemmar. Det är avgörande att marknaden fungerar bra, säger Daniel de Sousa, som leder branschorganisationen FSOL. Ett annat prioriterat område är offentliga upphandlingar som inte läggs ut. Generellt sett har vi nog varit lite naiva i förhållande till möjlig korruption. Men den senaste tiden har vi sett en rad större avslöjanden där man inte utlyst en upphandling eller där upphandlingen inte gått rätt till enligt lagen. Det synliggör behovet av bra lösningar. Enklare upphandlingar En av utmaningarna är att utannonsering av mindre upphandlingar kan ses som tidskrävande och krångligt. Det har fått Visma att utveckla ett system som gör det enklare att skapa mindre anbudsförfaranden. Med Visma TendSign är det nu betydligt enklare att genomföra mindre upphandlingar, med en hög grad av digital och automatiserad uppföljning genom hela processen. På så vis är det tidsbesparande och effektivt att genomföra även de mindre upphandlingarna. I Visma TendSign görs tidsplaneringen tidigt i processen och om upphandlingen ligger över det angivna tröskelvärdet får man förslag på en process med tidsfrister för den aktuella upphandlingen. Visma har dessutom flera konsulter som bistår stat, kommun och landsting med att införa elektroniska upphandlingssystem. att bidra till att fler upphandlingar utannonseras och att processerna blir enklare. Det kommer mindre företag att kunna utnyttja eftersom det då blir enklare att leverera varor och tjänster till offentliga verksamheter. Tillsammans har vi bred erfarenhet av allt inom offentlig upphandling. Vi utgör därmed en värdefull kunskapsbank, avslutar Daniel de Sousa. VISMAgazine 3

4 Se upp MOLNET ÄR HÄR Utforska möjligheterna Det finns fortfarande verksamheter som är offline. Och alla måste ju inte ha en nätbutik, men det är viktigt att förstå de digitala möjligheterna. Idag berörs allt av nätet. Det ger nya och spännande möjligheter. Och många av dem finns i molnet. Jeff Jarvis är en av vår tids allra mest respekterade medievetare och teknologer. När han pratar lyssnar en hel värld av redaktörer, journalister och mediefolk. Det gör även toppolitiker och näringslivstoppar. Detsamma gör i stort sett alla av betydelse inom teknik. Är du intresserad av att utnyttja nya digitala, sociala och mobila möjligheterna så är Jeff Jarvis mannen du ska prata med och lyssna på. Vismagazine träffade Se opp, skyen er her, sier Jeff Jarvis Jeff för en intervju. Det vill säga, under det att intervjun pågick stod det en hel hord människor bakom oss som gärna ville lyssna så helt på tu man hand var vi inte. Men detta är inget onormalt för Jeff. Att inte gå under Genom att utnyttja nätet och sociala medier kan företag idag möta sina kunder mer exakt där de befinner sig och när de är intresserade av att föra en dialog. Internet kommer inte att ta över våra liv, så som vissa fruktar; det verkar bara så just nu, eftersom vi försöker förstå de nya möjligheterna. Ett som är säkert är dock att de verksamheter som undviker teknik och digitalisering kommer att gå under. Jeff Jarvis har många bollar i luften. Och det mesta kretsar kring digitala, sociala och mobila möjligheter. Som en av världens mest erkända medieprofessorer har han många åhörare, både i verkliga livet och genom sociala och digitala kanaler. Med hela 1,2 miljoner följare bara på det sociala nätverket Google+, som lanserades sommaren 2011, framträder han som en av de mäktigaste inom sitt område. Han menar att företagen har mycket att lära av mediernas konvergensspagat. De företag som undviker teknik och digitalisering kommer att gå under Utnyttja möjligheterna I MOLNET Bevarande av gamla modeller är ingen bra strategi för framtiden. Inte för någon. Mediebranschen har slitit med att anpassa sig till den digitala verkligheten de senaste 15 åren. Det behöver inte alla andra företag slita med se hellre på hur medieföretagen har lyckats och misslyckats, och utforska egna möjligheter. Många av dem finns i molnet, påpekar Jarvis. Nätet förändras hela tiden. Liksom vi gör som människor. Genom att anpassa oss efter möjligheterna kan vi utnyttja potentialen. Samtidigt kommer det hela tiden nya och spännande teknologier och system. Jarvis ser på nätets möjligheter som en uppsättning nya verktyg som låter oss göra det vi önskar göra på ett effektivt och bra sätt där vi befinner oss oberoende av vilken enhet eller maskin vi jobbar på. Det är en verklighet med tillgång till infor- 4 VISMAgazine

5 Jeff Jarvis Världskänd amerikansk författare, bloggare och medieprofessor Har arbetat som redaktör och TV-presentatör mation, i stort sett överallt och hela tiden. Och fördelarna är många. MolneT är företagens stora möjlighet Det handlar inte bara om att utnyttja nätet och de digitala möjligheterna idag. Frågan är om du låter arbetsprocesserna styras av nätets digitala möjligheter. Det är den enda möjligheten företag har, och därför bör många utnyttja molntjänster. Det minskar kostnaderna, ökar flexibiliteten och gör det enklare att driva företagsprocesserna på ett mer framtidsinriktat sätt. Frågan du bör ställa är: Hur mycket bättre kan vi driva processerna och öppnas en ny inkomstpotential om vi ändrar det sätt på vilket vi driver verksamheten idag? Svaret bjuder på möjligheter, menar Jeff Jarvis, eftersom molnet ger oss sociala, digitala och företagsmässiga fördelar. Frågan är om du låter arbetsprocesserna styras av nätets digitala möjligheter Branson har tenkt nytt, sier Jarvis LÖSNINGEN ÄR ATT BLI SOCIAL OCH DIGITAL Det är enklare att driva handel och samarbeta om arbetsprocesser med nätbaserade lösningar. Det handlar om att tänka nytt, menar Jeff Jarvis. Alla företag är sociala, men ofta vet de inte om det själva. Det är den nya verkligheten. Se på Facebook, som tror på delning mellan individer, men även anser att företag måste bli mer sociala. De tror inte att de ändrar människors natur, utan fångar bara upp den redan inneboende viljan och lusten. På samma sätt måste företag idag tänka nytt och utnyttja nätets lösningar. Möjligheterna finns där och fördelarna är stora. NÄTTÅTKOMST ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Enligt Jeff Jarvis är det en mänsklig rättighet att ha tillgång till Internet. Han jämför det med yttrandefriheten. Med sociala medier har vi som enskilda individer vant oss vid att dela och interagera på ett helt nytt sätt. Han menar därför att det bara är en tidsfråga innan företag gör detsamma, både internt och externt, eftersom de sociala, digitala och mobila trenderna gör det möjligt att driva handel på ett mer dynamiskt, effektivt och spännande sätt. För de flesta är lösningen att utnyttja möjligheterna i molnet. Känd för sin blogg BuzzMachine Har över 1 miljon följare på Google+ Grundare av Entertainment Weekly Författare till flera böcker, bl.a. What would Google do? (2009) och Public Parts (2011) Utnytt mulighetene på nett, sier Jarvis VISMAgazine 5

6 MANGLER TEKST Vismas mest framtidsinriktade lansering: Visma.net en komplett FÖRETAGSLÖSNING PÅ NÄTET Kombinationen av lång erfarenhet, gedigen fackkunskap och ny teknologi har resulterat i nästa generations verksamhetsstyrning redan idag. Visma lanserar Visma.net, företagets mest omfattande satsning på SaaS, programvara levererad som en tjänst via nätet. Visma.net är nästa generations företagssystem, helt nätbaserat och helt utan lokal installation för kunden. Koncernchefen för Visma, Øystein Moan, är uppenbart stolt å företagets och de anställdas vägnar. Stolt över att vara först ute på den nordeuropeiska marknaden med en nätbaserad ekonomilösning som tillfredsställer behoven hos avancerade användare. Det nya SaaS-flaggskeppet ligger funktionalitets- och prestandamässigt på samma nivå som lokalt installerade system. Visma.net ska spela en central roll i ekosystemet av nätbaserad företagsfunktionalitet Mer innovativ image Detta är den viktigaste lanseringen Visma har gjort de senaste åren. Det är ett komplett företagssystem, mycket skalbart och med den hastighet och de funktioner som professionella användare på olika ekonomiposter och revisionsbyråer behöver, säger Øystein Moan. Han har följt utvecklingen inom SaaS noga, sett populariteten öka och mobiliserat krafterna inom Visma i tid för att företaget nu ska ta ledningen i utvecklingen av företagsprogramvaror för avancerade användare på nätet. Vi har alltid varit kända som en solid och ansvarsfull leverantör av system med bra design och god användarvänlighet, men vi har inte ansetts vara någon ledare avseende teknik. Visma.net kommer att bidra till att intrycket av oss ändras till att även vara en innovativ teknikleverantör inom våra områden. Ett komplett ekosystem Målet är att Visma.net ska bli den ledande lösningen i Nordeuropa som binder samman alla de övriga lösningar kunderna använder i sina processer för bland annat bokföring, lön, personal, inköp och försäljning. Det finns en rad nätbaserade lösningar för de flesta företagsprocesser från många olika leverantörer, men vi har saknat den avancerade ekonomilösning som kan utgöra kärnan som samlar alla dessa. Visma.net ska vara navet och kommer att spela en central roll i detta ekosystem av nätbaserad företagsfunktionalitet, säger Moan. Nya outsourcingmodeller Han menar att SaaS även bidrar till att förenkla samarbetet mellan handelspartners. Med en avancerad företagslösning på nätet blir det lättare för leverantörer och kunder att ge varandra tillgång till delar av systemet för att utväxla data och funktionalitet. Företag som har valt att lägga ut ekonomi- och lönefunktioner på en revisionsbyrå som använder en SaaSlösning kommer att få större möjligheter att Framväxten av nya modeller för delvis outsourcing kommer att öka i takt med utbredningen av SaaS 6 VISMAgazine

7 Vad är SaaS? Förkortning för Software as a Service Betyder på svenska: programvara levererad som en tjänst, tillgänglig via internet Istället för att installera programvara och maskinvara i ett eget lokalt nätverk loggar användaren in sig på tjänster som ligger på externa servrar Programvara och server drivs och underhålls av leverantören genom hela kundrelationen Man kan betala månadsvis, baserat på funktionalitetsbehov och antal användare Varför välja SaaS? följa sina egna data samt att delta i enskilda uppgifter eller processer. Øystein Moan tror att framväxten av nya modeller, med delvis outsourcing och annorlunda uppdragsfördelning mellan revisionsbyråerna och deras kunder kommer att öka i takt med utbredningen av SaaS. Övergången till SaaS Under de kommande åren ska Visma.net enligt koncernchefen vara övergången till SaaS för alla som önskar ett nätbaserat alternativ till sitt lokalt installerade system. Idag levererar Visma närmare 20 olika lokalt installerade ekonomisystem till sina kunder. Vi kommer definitivt inte att utveckla motsvarande mängd SaaS-lösningar. Det är den lösning vi lanserar nu som vi kommer att bygga vidare på framöver, och för många av våra kunder kommer Visma.net att vara framtiden, säger han. Den tekniska utvecklingen går snabbt Visma.net är Øystein Moans viktigaste lansering på många år när det gäller företagsprogramvara och nyheterna kommer att finnas i SaaS. Om fem år tror Øystein Moan det sker lite nytt i de Windows-baserade systemen, även om de fortsatt kommer att användas aktivt och kan tillfredsställa befintliga kunders behov i många år till. Eftersom Visma.net utvecklats helt från grunden med avsikten att vara så lite bundet till något specifikt programmeringsspråk som möjligt tror Vismachefen att lösningen kommer att ligga i täten tekniskt även om tio år. Detta kommer att vara vår viktigaste lösning under mycket lång tid. Kostnadsreduktioner: Du betalar för det du använder just nu och slipper investeringar idag för eventuella framtida behov Låga investeringskostnader i infrastrukturen: Kräver varken server eller licenser Ingen väntetid: Du kan registrera dig och börja använda önskade tjänster omedelbart Skalbart: Lägg till eller ta bort användare och funktioner efter hand som behoven ändras Enklare samarbete: Det blir lättare att dela data mellan egna funktioner, med handelspartners eller med en extern revisionsbyrå Miljövänligt: Utnyttjar datakraften i stora datacenter och du sparar energi, plats och onödig maskinvara Trygghet: Driften av systemet hanteras av proffs och lagringen av data sker i datahallar med en säkerhetsnivå som enskilda företag inte kan matcha VISMAgazine 7

8 SUPERBLOGGAREN Robert Scoble annan IT-utrustning uppdaterade och igång. Det är en verklighet som tillhör det förflutna. Morgondagen är molnbaserad och därför mycket mer flexibel och dynamisk, påpekar Robert Scoble. Det unika med Robert själv är att han ser trenderna tidigt och analyserar dem utifrån sina inpekar MOT MOLNET Robert Scoble, eller Scobleizer som han också kallar sig, är både superkänd och superpopulär. I ett rasande tempo dyker han upp överallt, hela tiden. Han är på TV och i media, i hela världen. Det var självklart Scoble som avslöjade de nya superglasögonen från Google i våras, före alla andra, då han tog en bild av sig själv tillsammans med Googles grundare. Vill du veta mer om tekniktrenderna så är Robert mannen du ska tala med. Självfallet är det mycket bättre att utnyttja programvara i form av nätbaserade lösningar inom ERP och CRM om du är ute efter att se framåt och utnyttja de nya fördelarna, eftersom det är mycket mer flexibelt och smidigt än vår traditionella organisation av IT- och arbetsprocesser. Alla bör satsa på nätlösningar När Robert Scoble delar med sig av sina bedömningar och rekommendationer så lyssnar Morgondagen är molnbaserad och därför mycket mer flexibel och dynamisk. hela världen. Förklaringen är enkel. Han har ett otroligt engagemang och en unik insikt i teknik som utgör grunden för analyser och trendbedömningar. Allra mest intresserad är han av sociala, digitala och mobila trender och av hur det påverkar det sätt vi jobbar på och interagerar i vardagen. Han är särskilt intresserad av hur nätbaserade lösningar bland molnen ändrar det mesta, och av förståelsen för hur teknik och programvara kan utnyttjas. Orsakerna till att alla verksamheter, och alla användare, bör satsa på nätbaserade lösningar är enkla. Det viktigaste är ändå att du på detta sätt kan fokusera på kärnverksamheten och kärnuppgifterna, istället för att lägga kompetens, energi och fokus på att hålla servrar och Robert Scoble Amerikansk bloggare, teknologisk evangelist och författare Känd för sin blogg Scobleizer Jobbar för Rackspace Var med om att utveckla nätsidan Building 43 som var en ny webbsida för content och social networking Författare till boken Naked Conversations: How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with Customers 8 VISMAgazine

9 sikter och sin erfarenhet. Eller som han beskrev det en av de gånger vi träffades: Det är som ett slagfält där de olika teknikerna utkämpar en strid och för att behålla överblicken så har jag faktiskt ritat upp det hela på whiteboardtavlan. Ofta är säkerheten I MOLNET bättre Några oroar sig för säkerheten i molnet. Det gör inte jag. Faktiskt inte alls, och orsaken är enkel. Nu finns det så många stora och globala verksamheter som nästan uteslutande satsar på molnlösningar och nätbaserade tjänster när nya system ska implementeras, och om säkerheten hade varit ett problem hade detta inte varit möjligt. Säkerheten är faktiskt ofta bättre i molnet, och det är viktigt att komma ihåg eftersom det inte nödvändigtvis är säkrare att ha sina data på slitna servrar i verksamhetens ägo. Eller tror du fortfarande att dina data därmed inte kan stjälas? Som alltid är Robert engagerad. Armarna involveras i argumentationen och fingrarna pekar på de viktigaste poängerna. För ett otränat eller ovant öga kan det se ut som en fäktningsmatch. Engagemanget slår ut i full blom. SER DU INTE MÖJLIGHETERNA ÄR DU BLIND Det viktigaste är ändå att se de många möjligheter som skapas där uppe i molnet, så som det skett under senare år, och så som det kommer att fortsätta ske. Efter hand som användningen av molntjänster ökar så ökar även det företagsmässiga användarvärdet. Resultatet är lägre och mer förutsägbara kostnader och bättre innovation eftersom fördelarna utnyttjas på rätt sätt. Enligt Scoble är det flera megatrender som Ser du inte möjligheterna bland molnen är du blind. I alla fall nästan. verkar ovanpå varandra och som gör att utvecklingen inom användning av nätbaserade lösningar kommer att explodera framöver. Vinsterna är så stora att det helt enkelt bara kommer att ske, menar han. Det är egentligen bara en fråga om tid, en fråga om hur lång tid varje enskild verksamhet behöver för att förstå alla fördelarna. Det skapar både övergripande vinster och mer isolerade sådana i varje verksamhets struktur, men även ut mot externa parter som företaget arbetar med, bland annat kunderna. Därför måste vi få upp ögonen för molnet, påpekar han, med eller utan glasögon eller syn av superkvalitet. Ser du inte möjligheterna i molnet är du blind. I alla fall nästan, säger han, och håller fram sina två mobiler för här ska det jongleras mycket på en gång. Avslöjade superglasögonen Under en tid har Googles grundare, Sergey Brin, sysslat med ett topphemligt projekt med utveckling av nya superglasögon. Glasögonen är naturligtvis helt annorlunda än vad vi är vana vid, eftersom de oavbrutet visar upp information om personerna och föremålen i din omgivning. Det sker på insidan av glasen, utan att andra kan se att du förses med information om dem och det som sker omkring dig. Till exempel kan glasögonen hämta fram information från relevanta webbsidor och sociala medier. Robert upptäckte detta på en lanseringsfest i San Fransisco i våras, då Sergey Brin kom med ett par speciella glasögon och en påse på ryggen. Det krävs nämligen en enorm datakraft för att driva de nya glasögonen, med trådlös kommunikation från glasögonen, till påsen och därifrån ut på nätet. Det gör att projektet fortfarande har några utmaningar att lösa, men Robert Scoble var mannen som avslöjade det hela. För hela världen. VISMAgazine 9

10 Ripasso Energy: en effektiv solskenshistoria När Ripasso Energy satsade på ett samarbete med Visma blev resultatet bättre ekonomisk rapportering och stora tidsbesparingar. Och jag kan syssla mindre med ekonomiarbete och mer med det jag egentligen ska göra, säger vd Gunnar Larsson. Text: Jacob Härnqvist. Foto: Torbjörn Lagerwall. Ett företag som växer ur kostymen möter många utmaningar. En av de viktigaste är att upprätthålla en effektiv ekonomistyrning, något som blev en fråga för Ripasso Energy under Från att ha varit tre anställda vid starten 2008 sysselsätter företaget idag ett trettiotal personer, konsulter inräknade. De första åren jobbade vi med en mindre redovisningsbyrå som fungerade bra under de förutsättningarna som gällde då. Men under 2010 började vi växa allt fortare, och då märkte vi att byrån hade för lite kapacitet för att hantera oss. Samtidigt var Gunnar i hög grad involverad i ekonomihanteringen, eftersom Ripasso Energy saknar ekonomichef. Det dåvarande ekonomisystemet kunde heller inte fullt ut hantera den rapportering som jag och våra utländska ägare krävde. Det var ingen optimal situation, så vi bestämde oss för att hitta en bättre lösning. Vi har gjort en klar besparing samtidigt som vi fått en stor effektivisering. Effektivitet och tydliga rutiner Gunnar och hans kolleger började titta på flera olika scenarion under hösten Vi funderade över om vi skulle fortsätta som förut med en extern redovisningsbyrå, eller kanske plocka hem ekonomifunktionen vilket bland annat skulle innebära att skaffa ett helt eget affärssystem. Det skulle också nödvändiggöra anställning av egen ekonomipersonal. Svaret visade sig bli ett helt annat. Nämligen att outsourca hela ekonomihanteringen. Efter att ha utvärderat ett antal aktörer på marknaden föll valet på Visma som kunde erbjuda en helhetslösning bestående av både ekonomitjänster och system. Motorn i systemlösningen är affärssystemet Visma Business, som hanterar både ekonomi, beslutsstöd, logistik och kunder. Det vi gillade var att Visma har ett etablerat sätt att arbeta med väldigt tydliga rutiner. Allt de gör är inriktat på maximal effektivitet. Visma Business är en flexibel lösning, och för Ripasso var behovet av specialanpassning minimalt. Det enda som behövde kompletteras var en kundunik modul för orderhantering som gör att alla kostnader kan spåras till pågående projekt. Detta gör att kostnaderna kan rapporteras till styrelse och ägare enligt en kundspecifik rapportmall. Vi har krav på oss från våra utländska ägare att hela tiden ha kontroll och rapportera vad som händer ekonomiskt, även sådant som inte hunnit in i bokföringen än. Det 10 VISMAgazine

11 fanns inte i Visma Business grundutförande, men var väldigt enkelt för Visma att lägga till så att det passade vårt behov. Kan fokusera på rätt saker Uppdraget startade i april förra året. Istället för att Gunnar lägger tid på ekonomihanteringen kan han syssla med det han ska, att styra företaget operativt. Och nu gör Visma hela jobbet åt oss. Vi ser aldrig de fysiska fakturorna längre, de går direkt till inskanning, vidare till oss för elektronisk attest och sedan till ekonomisystemet. Där hanteras också allt från rapportering och reseräkningar till löneutbetalningar. Resultatet är mindre ekonomihantering för Gunnar och bättre rapporter till styrelsen. Det är mycket bättre så här. Innan hade vi en dedikerad person på redovisningsbyrån, men hos Visma har alla specialistkompetenser, vilket klart ökar effektiviteten. Dessutom finns alltid någon på plats som kan ge snabba svar, även om någon i personalstyrkan är sjuk. De är otroligt responsiva i allt de gör och löser alla frågeställningar snabbt. Det är smidigt och bekvämt att jobba med dem, helt enkelt. Att beslutet var ekonomiskt motiverat är också tydligt. Vi har många fler transaktioner nu än för ett år sedan, men vår kostnad för den här tjänsten är i det närmaste hälften av vad vi betalade för redovisning och bokföring förut. Så vi har gjort en klar besparing samtidigt som vi fått en stor effektivisering. Och på köpet får vi ett utmärkt beslutsstöd. Vi är väldigt nöjda. Ripasso Energy Startades i Malmö Tillverkar solkraftverk som bygger på koncentrerad termisk solenergi. Tekniken går ut på att en spegel samlar in och koncentrerar solljus, som driver en motor. Motorn driver sedan en generator som producerar el. För ändamålet har Ripasso Eergy fått licens att utnyttja Kockums världsledande Stirlingteknologi till solkraftverkens motorer och generatorer. UTMANING Hitta en ny lösning för ekonomifunktionen som kunde anpassas efter företagets tillväxt. Detta inkluderade både en ny bemanning med kompetens för att kunna tillgodose höga krav på redovisning, bokföring och rapportering samt en systemlösning som var lätt att använda och möjlighet att växa i. Lösningen skulle samtidigt ge företagets VD avlastning. LÖSNING Outsourcing av ekonomifunktionen till Visma. RESULTAT Halverade kostnader för redovisnings- och lönetjänster. Effektivare hantering av processer och rutiner samt högre kvalitet på rapportering. Mer tid till kärnverksamheten. VISMAgazine 11

12 Störst Det här förvärvet stärker Vismas position som leverantör av programvarulösningar på HR- och löneområdena, samtidigt som det ökar vår förmåga och konkurrenskraft när det gäller att erbjuda ännu mer unika tjänster till kunder i Sverige och andra marknader. Det är resultatet av att vi nu blir marknadsledare på löneområdet både på den svenska privatmarknaden och övriga marknader i Norden. Vismas system kommer nu att producera 2,3 miljoner lönebesked varje månad, säger Vismas koncernchef Øystein Moan. Skånskt familjeföretag Agda Lön är ett familjeföretag med huvudkontor i Ängelholm samt kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Piteå. Sedan starten 1978 har företaget vuxit så att det idag har 125 anställda. Årsomsättningen det senaste verksamhetsåret uppgick till drygt 120 miljoner kronor. Kunderna finns hos cirka svenska företag och organisationer. Vi tycker att det är mycket spännande att bli en del av Visma, som är en ambitiös och snabbt växande koncern med många typer av företag i flera länder. Vi ser fram emot att kunna skapa ännu större värden både för våra och Vismas kunder, som nu får tillgång till ett ännu bredare utbud av produkter och tjänster. Det gör det ännu enklare för dem att välja lösningar som passar deras verksamhet, säger Elisabeth Widegren, vd för Agda Lön. Vårt fokus kommer att ligga på att ytterligare stärka Vismas position inom områdena HR och löneadministration. Vismas nordiska ambitioner på de här områdena i egenskap av samlad leverantör av programvara och tjänster inspirerar Agdas ledning eftersom vi tror att denna strategi öppnar nya och spännande möjligheter både för kunderna och för Visma, säger Elisabeth Widegren. Stabil marknadsledare Uppköpet av Agda faller väl inom ramen för Vismas strategi att bli en stabil marknadsledare på HR- och löneområdet på befintliga och nya Visma förvärvar programvaruföretaget Agda Lön AB och blir en av de största aktörerna även på löneområdet. Agda är ett av Sveriges äldsta företag inom HR och lön lönebesked produceras i deras lönesystem varje månad. Text: Lars Fredell. på löneområdet marknader. Vismas mål är att växa ytterligare I Sverige och förvärvet av Agda är en del av den strategin. Visma har idag drygt medarbetare I Sverige, vilket gör det till ett av landets största program- och tjänsteföretag. Samtidigt är koncernen störst i Norden på området. Förvärvet av Agda bidrar inte minst till att stärka vår position inom outsourcing, eftersom det ytterligare öppnar för tillämpningen av den bästa lösningen för våra kunder när det gäller att erbjuda tjänster på HR- och löneområdet. Agda är ett stabilt och välpositionerat företag, som länge hört till de marknadsledande i Sverige. Deras kundunderlag i kombination med Vismas utbud av tjänster och lösningar passar väl in i Vismas internationella strategi på löneområdet, säger Øystein Moan. Fotnot: Företagsnamnet Agda har sitt ursprung från AllmännaGruppen (nuvarande Almega) inom Svenskt Näringsliv och Danska Arbetsgivarföreningen. Visma fortsätter växa inom redovisning och lön Visma Services köper Sundit Ekonomi AB och blir en ännu större tjänsteaktör på ekonomiområdet. Förvärvet stärker även Vismas position i viktiga geografiska regioner. Sundit Ekonomi har 28 anställda och bedriver precis som Visma Services outsourcingverksamhet inom redovisning och lön. Verksamheten är förlagd till Stockholm, Göteborg och Söderhamn. Genom förvärvet stärker vi vår position inom outsourcing av redovisning och lön. Vi expanderar våra befintliga verksamheter i Stockholm och i Göteborg samtidigt som vi får tillgång till ett nytt spännande driftställe i Söderhamn, säger Magnus Hedlund, vd för Visma Services. Efter affären med Visma kommer Sundit att fokusera på sin verksamhet som partner för affärssystemet Visma Business. Vi kommer nu att kunna satsa fullt ut på systemsidan och arbeta för att befästa vår roll som Visma Softwares största partner, säger Hans Wirfelt, vd för Sundit. Om Sundit Sundit AB är ett konsultbolag som tillhandahåller affärssystem, ekonomi-, löne- och it-tjänster. Företaget är Sveriges största återförsäljare av Visma Business med hög representation inom partihandeln och sjukvårdssektorn. Sundit grundades 1975 och har idag cirka 90 medarbetare. 12 VISMAgazine

13 Prezi ett nytt sätt att berätta När presentationsverktyget Prezi lanserades 2009 gav det möjligheter att förmedla information på ett helt nytt sätt. Det gamla sättet att visa bild efter bild i en linjär presentation ifrågasätts. Prezi skapar i stället dynamik genom zoomningar in och ut i en oändlig arbetsyta. Text: Filip Lendahls. detta, då har vi åstadkommit något stort, säger Peter Arvai, en av Prezis grundare. Gratis att använda Prezi har seglat upp som ett alternativ till presentationsprogram som bygger på att visa bild efter bild, till exempel Powerpoint. Föreläsare och lärare hör till dem som flitigt använder verktyget, men Prezi används även till att visualisera information online av exempelvis nättidningar. Vem som helst kan utan kostnad registrera ett konto på prezi.com för att skapa, dela och visa presentationer på webben. Det går även att ladda ner presentationer och visa dem offline. Med ett betalkonto får du tillgång till extra funktioner som möjligheten att skapa privata presentationer eller att arbeta med din Prezi offline. Prezi Ägare: Grundarna (Peter Arvai, Peter Halacsy och Adam Somlai-Fischer), Sunstone capital och TED Conferences. Antal anställda: Omkring 50 personer. Kontor: I Budapest och i San Francisco. Internet: Prezi är ett webbaserat verktyg för att skapa visuella presentationer. Det är kostnadsfritt online. Nu är det ett par år sedan den första versionen av Prezi släpptes och det har skapats miljontals presentationer i det webbaserade verktyget. Men det finns förstås fortfarande många som inte stiftat bekantskap med Prezi ännu. Så funkar det Förenklat fungerar det så här. Tänk dig en stor målarduk som du först fyller med text, bilder, videofilmer och annan data du vill föra fram i din presentation. Du kan sedan gruppera informationen, förstora upp viktiga delar och dra ner storleken på mindre viktiga element. Med några enkla klick bestämmer du i vilken ordning du vill navigera mellan delarna i din berättelse. Sedan zoomar och panorerar du dig fram över arbetsytan längs den väg du har stakat ut. Vi ville skapa en plattform för utbyte av idéer och göra den mer intressant än det som redan finns. Det finns en enorm kraft i människor som utbyter tankar och kan vi bidra med en teknik som underlättar för fler att göra just Småföretagare tar jobbet med sig på semestern Det blir lätt att få kontakt med landets småföretagare i sommar. Sex av tio läser nämligen sin e-post även när de har semester. Det visar en färsk enkät från Visma. Enkäten besvarades av drygt småföretagare runt om i landet. 61,7 procent uppgav att de läser jobbmejl på semestern, medan bara 29,8 procent svarade att de inte gör det. Det positiva får väl sägas vara att nästan en av tio (8,5 procent) valde det tredje svarsalternativet, att de ska försöka låta bli i år. Även företagare behöver ju kunna känna att de kopplar bort jobbet när de ska hämta nya krafter, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs och själv småföretagare på den tid då e-posten inte var uppfunnen. Över huvud taget är det dåligt ställt med småföretagarnas semestervila. En undersökning från Företagarförbundet visade att tre av tio bara skulle få en veckas ledighet förra sommaren. Färre än två av tio räknade med att komma upp i de lagstadgade fyra veckornas semester. VISMAgazine 13

14 Assistenten som skapar effektivare möten Nu är Helsingborgs stad på väg att förverkliga sin vision om papperslösa möten och digitala sammanträden. Lösningen heter Ciceron Assistent. Text: Jacob Härnqvist. Foto: Anita Göransson (stadsbild). Det papperslösa kontoret har varit ett hägrande mål i många år. Och även om total papperslöshet kanske inte blir verklighet på ännu ett tag, finns lösningar som leder i rätt riktning. Något som Helsingborg stad tog fasta på under förra året. Förra sommaren fick jag i uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en lösning på hur vi kunde minska den fysiska pappershanteringen inom samtliga våra nämnder och utskott. Bakgrunden är att Helsingborg lägger ner nästan tre miljoner kronor årligen bara på att ta fram tryckta handlingar. Till detta kommer en stor mängd kopiering och manuell hantering, särskilt under beredskapsfasen före våra sammanträden, säger Ingrid Lindell, stadssekreterare på Helsingborg stad. Enligt Ingrid handlar det om ungefär trettio timmars kopieringsarbete för ett enda sammanträde. Det blir mycket pengar om man betänker att vi har tio sammanträden om året bara i min nämnd, och att vi sedan är tolv ytterligare nämnder. Men det handlar också om osäker hantering. Det kan lätt bli fel när man hanterar så mycket papper manuellt. Risken finns att ett papper hamnar i fel pärm. Visma hade lösningen För att få ner pappershanteringen började Ingrid Lindell att undersöka vilja lösningar som fanns på marknaden. Ett viktigt kriterium var att systemet skulle gå att integrera med kommunens befintliga dokumentoch ärendehanteringssystem, Diabas. Annars skulle resultatet bli en mängd dubbelarbete, med risken att användarna fick handlingar och dokument som Ingrid Lindell. tillhörde tidigare versioner. Den möjligheten ville vi utesluta helt. Med den här kravprofilen i bakhuvudet fördes diskussioner med en utvald systemleverantör om hur lösningen skulle kunna konstrueras. Visma Sirius var med på mötena tillsammans med den andra leverantören, men slutsatsen blev att det inte skulle fungera i den konstellationen. Skälet var att vi skulle behöva en brygga mellan vårt system och leverantörens system. Vi valde bort det alternativet eftersom beredningsfasen kunde bli svår att lösa, med sina stora krav på behörighetshantering. Samtidigt fick Ingrid information om att Visma höll på att utveckla en produkt som kunde vara precis vad som behövdes. Exakt hur Vismas förslag skulle se ut var hemligt än så länge, men Ingrids intresse väcktes. Och kort därefter frågade Visma om vi ville vara med i det slutliga utvecklingsarbetet av det som skulle bli Ciceron Assistent. Vi tackade ja. Stora besparingar även på miljösidan Den slutliga utvecklingsfasen av Ciceron Assistent påbörjades i slutet av förra året, och alltså med Helsingborg stad som testpilot. Och nu ska vi ha våra första sammanträden där vi använder lösningen. I maj kommer kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att använda Ciceron Assistent. Och samtliga nämnder kommer att vara igång under hösten. Ingrid är övertygad om att både beredningsarbete och sam- Helsingborg stad Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med drygt invånare. Till ytan är kommunen Sveriges 218:e största. 14 VISMAgazine

15 Ciceron Assistent plattformsoberoende webbapplikation baserad på HTML5 Ciceron Assistent presenterar för användaren all information som finns kopplat till ett möte. Vansbro: årets bästa skola för unga företagare Inför ett möte finns det möjlighet till en komplex beredningsprocess där olika mottagare kan få tillgång till olika handlingar (eller versioner av handlingar) vid olika tillfällen. När användaren får tillgång till ett möte visas det i en lista med samtliga planerade möten som hon är kallad till. Varje möte innehåller ett antal mötespunkter som i sin tur består av handlingar. Handlingarna öppnas direkt i applikationen för läsning men användaren har även möjlighet att göra kommentarer som består av både text och grafik. Användaren kan även lägga kommentarer på högre nivå, till exempel på mötespunkten, och dessa kan delas med andra användare för att främja samarbete. När ett mötesprotokoll är fastställt distribueras det till applikationen. Möjlighet att komplettera med en politikerfunktion samt en prenumerationstjänst. Politikerfunktionen synliggör alla aktuella politiker i organisationen och presenterar dem per nämnd och parti. Denna funktion kan användas till att skapa kommentarsgrupper och till att skicka meddelanden mellan politiker för att ytterligare främja samarbete. Den sista funktionen möjliggör för användaren att skapa prenumerationer av information som organisationen distribuerar offentligt. Denna funktion gör det enkelt för användaren att hålla sig uppdaterad om de sakfrågor hon brinner för. manträden nu kommer att bli enklare. Vi skapar dokumenten i vårt befintliga dokument- och ärendehanteringssystem, varpå vi distribuerar och pekar ut de handlingar och mottagare som hör till de olika sammanträdena. Distributionen kan dessutom ske med automatik, vilket sparar tid. På köpet får alla hela tiden tillgång till den senaste versionen av varje dokument. Och att alla användare kan dra nytta av lösningen vet vi. Tekniken är ju helt oberoende av plattform och fungerar både på PC, Mac, ipad och samtliga smartphones. Och den stora fördelen på sikt är förstås stora kostnadsbesparingar. Ja, vi kommer att spara massor med tid och pengar på att slippa kopiera den där enorma mängden papper. Det blir mycket mindre att bära också, vilket är en fördel. Och självklart blir även miljöbelastningen mindre. UTMANING Att minska det kostsamma och tidskrävande pappersarbete som krävdes under kommunens beredningsfaser och sammanträden. Lösningen skulle samtidigt ge företagets VD avlastning. LÖSNING Implementering av Ciceron Assistent, som ger överblick över verksamhetens möten och den information som är kopplad till dem. RESULTAT Stora tids- och kostnadsbesparingar. Minimerad risk för felaktig information i egenskap av inaktuella dokumentversioner. Minskad miljöpåverkan. Vansbro Utbildningscenter var bäst på att jobba med entreprenörskap för eleverna det gångna läsåret. Därför fick skolan Vismas pris till Årets UF-skola när SM i Ung Företagsamhet avgjordes på Stockholmsmässan i mitten av maj. Priset delades ut av Anette Citron, som är områdesansvarig för skolor och utbildningsföretag hos Visma Spcs. Så här skrev juryn i sin motivering: För att eleverna ska få värdefulla erfarenheter av att starta och driva ett eget företag krävs ett väl förankrat arbetssätt som sätter entreprenörskap i centrum och på ett föredömligt sätt kopplar samman elevernas företagande med det lokala näringslivet. Det står klart att skolans lärare tillsammans med skolledningen arbetar med dessa delar på ett engagerat sätt. Att skolan erbjuder alla elever samma möjligheter och dessutom internationaliserar UFkonceptet via Enterprise without Borders ger skolan en särställning. Det framstår i både detaljer och helhet att den vinnande skolans arbete med Ung Företagsamhet får positiva effekter för regionens utveckling och elevernas framtid. Unga företagare skapar jobb Nästan var fjärde gymnasieelev av de drygt som sedan starten 1980 deltagit i UF-verksamhet har startat eget företag i vuxen ålder. I snitt anställer dessa företagare fyra personer, vilket gör att de har bidragit till cirka nya arbetstillfällen. Men allra viktigast är ändå att alla som deltar i verksamheten får en möjlighet att prova att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Det är inte bara utvecklande för dem som tänker bli företagare, utan i lika hög grad för dem som väljer att utbilda sig och söka jobb. Den som tränat upp sitt entreprenörskap är mer anställningsbar helt enkelt, säger Anette Citron på Visma Spcs. Stort engagemang Visma Spcs är den ledande leverantören av ekonomiprogram både till landets småföretagare och till landets skolor. Eleverna vid sju av tio skolor som deltog i Ung Företagsamhet läsåret använde program från Visma för att fakturera, bokföra och göra webbsidor. Dessutom finns programmen i undervisningen på åtta av tio högskolor och universitet. Vismas pris till Årets UFskola delades i år ut för fjärde gången. De tre tidigare åren har priset gått till Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, Staffangymnasiet i Söderhamn och Malmö Borgarskola. VISMAgazine 15

16 Nytt på nätet: NU KAN DU HYRA ETT FULLVÄRDIGT Ekonomisystem Nätbaserade ekonomilösningar till månadspris är inte längre bara för småföretag som ska lösa enkla uppgifter. Visma.net är Vismas största satsning på programvara levererad som en tjänst via nätet. Nu får även större företag med avancerade behov möjligheten att välja SaaS. Detta är inte bara en ny lösning från Visma. Det är ett helt nytt sätt att sälja och leverera programvara. Det faktum att ekonomisystemet inte längre är en produkt, utan en tjänst, förändrar väldigt mycket. Både för kunden och för Visma och för förhållandet oss emellan. Håkon Grimstad har varit en nyckelperson i utvecklingen av Visma.net. Medan flera olika expertteam har jobbat för fullt med den tekniska plattformen, funktionaliteten, designen, leverans- och supportmodellen har han stått i centrum för all aktivitet, dragit i trådar och koordinerat visioner och resultat. Det har varit och är fortfarande otroligt roligt att få vara så central i detta arbete. Det vi nu har skapat är inte som andra nätbaserade ekonomilösningar, detta är så mycket mer, säger han. Mer automatisering, effektivare användning Om du tittar på vad det redan finns för webbaserade ekonomisystem idag, så är de flesta utformade för de mindre företagen. De kan endast anpassas i liten grad och de har ofta begränsad funktionalitet. När verksamheter kommer över en viss storlek ställer de större krav på flexibilitet, konfigurationsmöjligheter och bred funktionalitet. Det som gör Visma.net till något annat och något bättre är den grad av automatisering som vi kan erbjuda. Vi har lång erfarenhet av automatiserade rutiner inom ekonomirelaterade och administrativa processer, och detta överför vi till denna lösning. Till skillnad från andra nätlösningar är användningen av denna väldigt lik ett lokalt installerat program. Det innebär till exempel att funktioner för registrering Det som gör Visma.net bättre än allt annat på marknaden är den grad av automatisering som vi kan erbjuda. av data, navigering mellan skärmbilder, användning av snabbkommandon, tabeller eller sökning fungerar lika effektivt här som du är van vid från program du har installerade på din egen dator. Du kan konfigurera dina skärmbilder och processer och du Till skillnad från andra nätlösningar är denna lösning lika effektiv som ett lokalt installerat program har ett fullständigt anläggningsregister och full valutahantering. Detta är helt unikt, slår Håkon Grimstad fast. Uppbyggt från grunden Visma har länge närt en önskan att kunna erbjuda även de lite större kunderna en nätbaserad företagslösning. Som Visma Business-veteran, och med djup kunskap om behoven hos större företag, fick Håkon i uppdrag ett undersöka hur detta skulle kunna förverkligas. Länge trodde han, som de flesta andra i programvarubranschen, att det skulle vara en bra lösning att utveckla ett nätbaserat ekonomisystem som hade sin utgångspunkt i en redan befintlig Windows-baserad lösning. Efter en lång utvärderingsprocess blev slutsatsen dock den motsatta: En bra, nätbaserad tjänst som tillfredsställer användarnas krav på funktionalitet och prestanda måste byggas från grunden. En relationsrevolution Sagt och gjort. Det vill säga, först plockades ett stort antal experter från många olika delar av Visma till det så kallade projekt Sigma. Utvecklare, tekniker, driftsexperter, informationsarkitekter, interaktionsdesigners, användarsupportmedarbetare, ekonomer och många andra involverades i satsningen. Traditionellt har vi ju skapat en produkt, lanserat den och sedan skickat ut nya versioner med fasta intervaller. Men nu, med Visma.net, blir detta annorlunda. Kunden gör ingen stor investering en gång, utan köper ett slags abonnemang. De betalar för en månatlig tillgång, och vi driver lösningen åt dem. Vi uppgraderar och lägger till nya funktioner löpande, och kunden får omedelbart tillgång till alla nyheter. Så i stället för att vinka adjö och önska lycka till med produkten ska vi nu följas åt hela vägen, förklarar Håkon. Pionjärsverksamhet Det har varit en spännande del av jobbet för Håkon att få alla att förstå vad SaaS faktiskt innebär i praktiken i form av fortlöpande ansvar och närmare kundförhållande. Och han är stolt över att Visma är så tidigt ute. Det är viktigt för oss att visa att vi är en drivande aktör i denna utveckling. Detta är den väg många kunder kommer att gå och vi ändrar nu det sätt på vilket programvara säljs och köps till fördel för kunderna. Enligt Håkon är fördelarna med SaaS många. Du får förutsägbara kostnader, slipper investeringar, får omedelbar tillgång till nya funktioner, är bara beroende av en webbläsare för att använda systemet drift, underhåll och säkerhetskopiering sköts av andra. Med Visma.net får du dessutom fullvärdig funktionalitet, hög effektivitet och automatiserade rutiner samt ett logiskt gränssnitt med genomarbetade processer och bra design. En tjänst som ska tillfredsställa användarnas krav måste byggas från grunden Visma.net Är företagsfunktionalitet levererad i form av en tjänst tillgänglig på Internet Drivs och underhålls av Visma Ger dig tillgång till dina ekonomi- och logistikfunktioner via webbläsaren Är uppbyggd helt från grunden för att fungera optimalt i en webbläsarmiljö Har större konfigurationsmöjligheter och täcker mer avancerade behov än övriga nätbaserade ekonomilösningar på marknaden Passar bra för medelstora verksamheter 16 VISMAgazine

17 Håkon Grimstad har varit central koordinator i arbetet med Visma.net Det är viktigt för oss att visa att vi är en drivande aktör i denna utveckling Detta är den väg många kunder kommer att gå, säger Håkon Grimstad.

18 När behovet växer Maj till augusti är högsäsong för LensOn. Mängder av olika linser ska skickas, och det är förstås avgörande att rätt lins når rätt beställare i rätt tid. Foto: LensOn. LensOns affärer växte men inte dess affärssystem. Företaget behövde ett system som kunde hantera den allt större mängden transaktioner och som hängde med i affärsutvecklingen. Och det ganska snabbt. Visma Business blev svaret. LensOn, som säljer kontaktlinser över nätet, hade växt ur sitt tidigare affärssystem, som installerades 2005, och var i starkt behov av ett effektivare system man också kunde fortsätta växa i. Med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor, och enbart privatkunder med relativt små beställningar, blir det väldigt många transaktioner. Om vi arbetade i vårt gamla system med två större processer samtidigt fanns det stor risk att systemet hängde sig, berättar Jens Brikell, CFO hos LensOn. En förstudie kring ett nytt affärssystem gjordes under 2010 och beslutet att välja Visma Business togs tidigt året därpå. Kraven som LensOn Grundades avgjorde var snabb installation och implementering samt att det skulle vara smidigt att fortsätta växa i systemet i takt med att affärerna utvecklades. Säljer kontaktlinser och därtill hörande produkter via nätet. 30 medarbetare i Stockholm levererar varor till kunder i främst Skandinavien. Utnämnt till Årets e-handelsföretag i kategorin kontaktlinser för femte året i rad, via Pricerunner. DI:s Gasellföretag 2010 och Personal med optikerkompetens och kontaktlinsbehörighet säkerställer att produkterna hanteras på rätt sätt. Jens Brikell, CFO LensOn Text: Gunilla Jonsson. Modernt och ekonomiskt attraktivt Vi tittade på flera system men valde Visma Business eftersom det är ett modernt system som vi kan växa i, och med en prislapp som var tillräckligt attraktiv, säger Jens Brikell. Implementeringen påbörjades i slutet av mars och driftsättningen skedde redan den 11 maj. Då hade systemet också anpassats efter LensOns krav på bland annat betalnings- och beställningsflöden, lagerhantering, inventeringsrutiner och momshantering i olika länder. Varför så bråttom? Maj till augusti är vår högsäsong eftersom många kunder vill ha sina linsinköp klara inför semestern. Linserna är viktiga för våra kunder och vi ville säkerställa att vi kunde leverera trots ett hårt tryck, säger Jens. Han ser många fördelar med det nya affärssystemet. För oss som logistikföretag behöver vi kunna leverera varor snabbt, oavsett om de ska till Holland, Sverige eller något annat land. Vi känner till våra kunders behov och ska se till att ha de rätta varorna hemma. Allt det underlättas med Visma Business. Utveckling förbättrar Vägen fram till driftsättning gav inledningsvis en del driftstörningar. Samarbetet med Vismapartnern Sundit var framgångsrikt, särskilt med tanke på den snabba implementeringen. Önskemål tillkommer hela tiden och det är väl det som är meningen med ett system att växa i. Ja, vi driver ständigt större eller mindre utvecklingsprojekt som förbättrar vårt arbetssätt och våra system, säger Jens Brikell. UTMANING Att hitta ett affärssystem som klarade en mycket större mängd transaktioner än tidigare system, och som var möjligt att växa med. Systemet skulle klara integrering mellan betalningsflöden, logistik, transporter, leverans- och momshantering i flera valutor. Mycket stram tidsplan, tre månader från start till driftsättning. LÖSNING I grunden valet av Visma Business, som tack vare sin flexibilitet klarade kravspecifikationen. RESULTAT Effektivare verksamhet. Klarar anstormningen under högsäsong smidigt. Slipper vara låsta i ett system som inte klarar av att hantera flera stora moment samtidigt. Möjlighet att växa med systemet och exempelvis ha flera varulager. Mer om LensOn Bland LensOns kunder finns många kvinnor och med det i åtanke lanserades nyligen ett makeupsortiment i mellanprisklass. Antalet artiklar i huvudsortimentet räknas i tusental: hårda och mjuka linser, olika styrkor, endags, månads, progressiva, bifokala, med eller utan färg, med eller utan styrka samt ett fantasisortiment ämnat för till exempel maskerad. 18 VISMAgazine

19 Kolla din krog med ny e-tjänst Stockholm stad lanserar miljöförvaltningens nya e-tjänst för livsmedelsinspektioner. Den nya e-tjänsten är utvecklad av Visma. Vismas webbsidor i nya kläder Visma Sirius står för flertalet av de e-tjänster som finns inom Stockholm stads e-tjänsteplattform. Andra e-tjänster som Visma Sirius utvecklat är exempelvis tjänsterna för Stöd och Stipendier, Ansökan om stöd och service samt Omsorgsdagboken. E-tjänsten för livsmedelsinspektioner är en öppen tjänst där allmänheten kan söka efter resultatet av den senaste inspektionen av anläggningar som hanterar livsmedel i Stockholm stad. Anläggningar där inspektioner görs är till exempel restauranger, livsmedelsbutiker, kök för skola och omsorg och köttproducenter. Varje år gör Stockholm stad cirka sådana inspektioner. I e-tjänsten kan besökaren se vilket omdöme en anläggning fått och vad inspektörerna hittat vid den senaste inspektionen. Det kan exempelvis röra hygien, rutiner för mathantering och renhållning. Du når tjänsten här: https://eservice.stockholm.se/open/miljoforvaltning/pages/livsinspektionlist.aspx Här kan du läsa Stockholm stads nyhet om e-tjänsten: -Miljo/Kolla-din-krog-med-ny-e-tjanst/ Med ny design på våra webbsidor tar vi första steget mot en bättre närvaro på nätet. Målet är att göra det enklare för dig att hitta information du söker. Allt är enkelt tillgängligt från toppmenyn, navigeringen är enklare att använda och sidorna mer översiktliga. Vi har också lagt mer tyngd på ett dynamiskt grafiskt uttryck. Vi hoppas förstås att du gillar förändringarna. Vårt mål är att ständigt skapa innehåll som gör det enklare för dig att hitta det du behöver. Välkommen till visma.se och visma.com! Småföretagen spolar lagförslag om betalningstider Landets småföretagare förkastar regeringens förslag om en lagstadgad betalningstid på 60 dagar i affärer mellan företag. Det visar en undersökning från Visma. Med anledning av den senaste tidens diskussioner om betalningsmoral och uteblivna betalningar ställde Visma frågan om hur långa betalningstider småföretagarna vill ha. Nästan sex av tio föredrar 30 dagar, medan fyra av tio vill ha betalt på 10 dagar. Regeringens förslag på 60 dagar fick bara stöd av lite mer än en procent av de tillfrågade. Den här undersökningen ger ett tydligt besked om att småföretagarnas likviditet inte tål den långa kredittid som regeringen föreslår. Att sträcka ut betalningstiden till 60 dagar är verkligen att företräda särintressen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs. Likviditetsproblem till följd av sena betalningar är vardag för många små och medelstora företag. Dessutom är det ett välkänt problem, som uppmärksammats inte bara av företagarna och deras organisationer utan också av enskilda politiker och även av EU. Det vore bättre om Sverige följde det tyska exemplet och införde en lag om 30 dagars betalningstid, säger Rolf Dahlberg. Satt i system I en debattartikel i Dagens Industri den 15 maj 2012 hävdades att större företag satt i system att flytta likviditet från sina underleverantörer till sig själva genom att förlänga betalningstiderna i upp till 120 dagar. En statlig utredning föreslog i våras att 60 dagars betalningstid med möjlighet att förhandla fram längre tider blir lag från och med den 1 mars Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv om förkortning av avtalade betalningstider och skärpta sanktioner vid betalningsförseningar. Tyskland har en lag om 30 dagars betalningstid utan frivillighetsklausuler. Motsvarande betalningstid skulle i det svenska förslaget bara gälla om köparen är en myndighet eller offentlig inrättning, exempelvis en kommun. Stockholm, 13/9 13 september: Visma Summit Upplev Visma.net Torsdagen den 13 september bjuder vi in till Visma Summit 2012 i Stockholm. Här lanseras Vismas nya koncept för molnbaserade tjänster: Visma.net. I molnet kan alla få tillgång, alla kan dela och alla kan bli effektivare. Det stödjer Vismas grundtanke om valfrihet, flexibilitet, fullständig skalbarhet och maximal säkerhet. Allt samlat i Visma.net. Visma.net är det mest genomtänkta konceptet för molntjänster för små och mellanstora verksamheter. Kort sagt handlar det om att bli ett modernt företag. Visma Summit är den dag då vi lanserar Visma.net. Om du tycker det verkar intressant kan det vara smart att anmäla sig redan idag, eftersom antalet platser är begränsat. För anmälan och mer information om Visma Summit 2012, besök visma.se/summit. VISMAgazine 19

20 En effektivare och mer innovativ vardag Vi ger dig insikt i hur vi arbetar och delar kunskap om teknik, innovation och effektivitet. Håll dig uppdaterad och delta i diskussionerna. Våra kunder finns bland alla sorters verksamheter: små, mellanstora och stora företag, offentliga förvaltningar och organisationer kunder i Nordeuropa använder våra lösningar och kan glädja sig åt effektivare arbetsdagar. blog.visma.com/se Visma erbjuder en lång rad lösningar som alla bidrar till effektivisera verksamhetens processer. Vi levererar programvara, outsourcingtjänster, lösningar som förenklar handel mellan företag, butiksdatalösningar samt ITrelaterad utvecklings- och konsultverksamhet. Vi ger dig en effektivare och mer innovativ vardag. visma.se

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Visma.net AutoPay Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Innehåll Vad är Visma.net AutoPay?... 3 Hur fungerar Visma.net AutoPay?... 3 Fördelar... 3 Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?...

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer