Vår förening är störst i Uppsala län - över 900 medlemmar - Det blir en Glad Påsk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår förening är störst i Uppsala län - över 900 medlemmar - Det blir en Glad Påsk"

Transkript

1 Fjortonde årgången NUMMER Vykort från början av 1900-talet. Vår förening är störst i Uppsala län - över 900 medlemmar - Det blir en Glad Påsk Läs: Ordf. har ordet Olle Josefsson Förändringar över tiden? Bo Zethelius Kulturvecka Sven Tollesby Epistel Ewert Moulin Boule Roland Söderling

2 Redaktionskommittén Funktionärer Tel Reseansv Bo Johansson Studieansv Bertil Larsson Friskvårdsansv Inger o S Almgren Boule, Bo Johansson Allas barnbarn Allan Edlund Trafikansv L Nilsson Västanvind S. Almgren Rekryteringsansv Sven Svedberg Grupp Gruppledare Tel 1 Bertil Larsson Bengt-Sune Berglind Allan Edlundh Kristina Bagge Barbro Holmqvist Margareta Gestrin Åke Lindgren Märta Eriksson Nord Syd Resors nya katalog är här! Olle Josefsson, ansvarig utgivare Curt Eriksson, redaktör, tel Sven Tollesby Månadsträffar 2008, Kryddgården Nr Manusstopp 10 maj Märta Eriksson Ewert Moulin Roland Söderlind 14 mars Förre flygvapenchefen Sven-Olof Grupp 1 Olsson berättar om en annan flygentusiast - Döderhultaren. 11 apr Musik- och lyrikprogram med Grupp 2 Stallarholmens teatergrupp. 9 maj Sång- och musikprogram med Grupp 3 Ulrika Rongelid. Alan Tammerfors com, Barbro Sandberg barbro hotmail.com, Barbro Unnerstedt barbro. Bosse Johansson Curt Eriksson Sven Svedberg sven. Avgiften vid månadsmöten 35 kr, inkluderar underhållning, förtäring, information osv. Betalas av samtliga närvarande. Ändrar du adress, namn eller telefonnummer, ring Alan på tel Hämta den hos oss! SPFmedlemmar har 300 kr rabatt på samtliga resor. Expeditionen: SPF-Uppsala / Enabygden Källgatan 1, Enköping Tel Tisdagar. spf-uppsala.nu/enabygden 2

3 Ordföranden har ordet: Visst är det en härlig tid vi har just nu! Dagarna blir längre, kvällarna ljusare och snart får vi uppleva de jorddoftande kvällarna som startar våren, innan den ljuvliga grönskan återvänder. Vi längtar! Men under tiden har vi stora möjligheter att deltaga i ett otal kurser och cirklar, där vi med handledning av många av våra egna medlemmar blir lotsade mot ökande insikter. Ja, visst är det en härlig tid! SPF Enabygden är Uppsaladistriktets största förening, bl a tack vare ett aktivt arbete med att få flera medlemmar, vilket skett under det gångna året. Tack till alla som bidragit! Men nu måste vi fortsätta få nya medlemmar. Ta för vana att alltid upplysa alla våra grannar, vänner och de som vi träffar i olika sammanhang, att de är välkomna till SPF Enabygden, där vi har god gemenskap, ett brett kursutbud och ett fint reseprogram! Så en befogad upplysning! Avgiften till våra månadsträffar inkluderar kostnader för underhållning/program, utsmyckning, priser mm samt förplägnad, varför samtliga förväntas lojalt erlägga densamma. Så i fortsättningen skall avgiften tacksamt erläggas av alla, oavsett om man inte vill deltaga fullt ut i programmet! Med vårliga hälsningar Olle J Häftiga Arrangemang Roliga Buketter Fjärdhundragatan 44, telefon Ove och Carina Vi lämnar 10% rabatt till SPF-medlemmar! Välkomna! Vi förmedlar villor, lägenheter, fritidshus, jordbruksfastigheter, kommersiella fastigheter Enköping Leif Eriksson Anders Arenroth Lars Axelsson Ottilia Parvane Seifi Bålsta Håkan Lidenholm Kyrkogatan 12, Enköping Terrassen, Bålsta Centrum 3

4 ENKÖPING ROINY ÅSA JONAS 4 8 LINN DAVID NINA

5 Förändringar över tiden? Sedan 1953 har jag varit stadigboende i Enköping. I yrket först som landsfiskal. Som landsfiskal skötte man tre olika uppgifter: Utmätningsman, som innefattade de uppgifter som numera fullgörs av kronofogden, dvs indrivning, av restförda skatter och andra fordringar med utmätning av fast o lös egendom som verksamt instrument. Polischef, med chefsansvar för polisverksamheten inom Enköpings stad och inom de trelandsbygdskommmunerna Åsunda, Norra Trögd och Södra Trögd. Åklagare, som har att leda förundersökning i de större målen och fatta beslut i alla mål. Som landsfiskal skötte jag personligen arbetsuppgifterna - möjligheten att delegera dem till andra var begränsad. I arbetet kom man för den skull i personlig kontakt med enskilda gäldenärer, med brottslingar och oaktsamma lagöverträdare eller med ungdomar, missbrukare eller psykiskt störda personer, som blivit föremål för polisingripande. Tidigt bestämde jag mig för att genomföra mina arbetsuppgifter med vänlighet och med respekt för den människa som var min motpart. Jag kunde säga: kom ihåg att jag inte är din fiende utan din motpart. Så blev det lättare att lösa uppgifterna och det behagligare för både mig och min motpart. Ofta - och än idag - händer det att någon jag åtalat kommer fram till mig på stan och säger: Du kanske inte kommer ihåg mig, men du åtalade mig för många år sedan för stöld. Jag fick fängelse; men jag tycker du var hygglig och juste och vill tacka dig för det. Sån t värmer! Så nalkades 1 juli Brottsbalken trädde i kraft efter strafflagen. Landsfiskalsfunktionen upphörde och kronofogdemyndighet, polismyndighet och åklagarmyndighet kom i stället. Jag valde, sökte och fick tjänsten som chefsåklagare i Enköping, och beslöt att behålla min tidigare inställning till mina motparter - respekt och vänlighet. De lokala myndigheterna var fortfarande små och öppnade möjligheter för befattningshavarna att erhålla en god lokal- och personkännedom. Straffen skulle nu heta kriminalvård - sluten eller i frihet. Påföljden straffarbete togs bort och inneslöts i begreppet fängelse. En domare kunde i domskälen - kanske med glimten i ögat - tillkännage att påföljden skulle bestämmas till den vård som avses med fängelse. Jag märkte förändringar i brottens svårhet och art och i människornas sätt att vara. Tidigare hade trafikbrotten, de smärre egendomsbrotten och olika ordningsförseelser dominerat förhandlingarna i rådhusrätten i Enköpings stad och i Häradsrätten på landsbygden. Sedan blev egendomsbrotten grövre, våldsbrotten tilltog i antal och allt fler brott skedde under inflytande av alkohol och droger. Allt yngre personer begick allt allvarligare brott. Människor tappade mycket av stil och respekt. Så t ex inträffade att en bråkig åtalad vid rättegången var högljudd och kritiserade domarens handläggning. Han tillsas att vara tystare och hålla sig till ordningen med tillägget: är det ni eller jag som är domare - och fick till svar: vet du inte det heller...! Med brottsbalken tillkom allt fler former av påföljder, särskilt inom begreppet kriminalvård i frihet, som kunde anses lämpligare än fängelse. Åklagaren skall ju i domstol föreslå den påföljd han anser lämpligast, och det behöver ingalunda vara fängelse. Särskilda regler tillkom också för behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Fängelser - kriminalvårdsanstalter som de numera heter - har också blivit föremål för förändringar. Vid ett studiebesök på Kumlaanstalten höll man på att bygga nytt och utöka och på frågan varför man bygger ut, erhölls svaret: för att det skall rymma fler.... En annan fråga: varför är det så kallt här resulterade i svaret: För att det finns så många dåliga element här, och det kan ju knappast vara fel på ledningen. Tiden gick och jag fann allt större trivsel i mitt arbete som åklagare. En mycket väl fungerande kanslipersonal på åklagarmyndigheten, samt ett gott samarbete med domare, advokater, polispersonal och andra personer i rättsys- Fortsättning sidan 7 5

6 SPF ENABYGDENS STYRELSE 2008 Ordf. Olle Josefsson Tel Sekr. Barbro Andersson Tel Kassör Alan Tammerfors Tel V ordf. Inga-Britt Pettersson Tel Torvald Lund Tel Barbro Sandberg Tel Bo Johansson Tel Curt Eriksson Tel Ann-Marie Tapper Tel Sven Svedberg Tel Ditt närmaste studieförbund tel fax Ågatan 15b Enköping 6

7 Fortsättning från sidan 5 temet skalade bort många hinder i arbetet. Så blev det 1992; jag var 66 år och gick i pension. Kort därefter ändrades de mycket väl fungerande lokala myndigheterna till regionala myndigheter med säte i Uppsala. Befattningshavarnas lokal- och personkännedom klingade av. Också Enköpings tingsrätt försvann och inlemmades i Uppsala tingsrätt. Sedan 1951 hade jag varit reservofficer vid Norrlands dragonregemente och gick som ryttmästare i pension därifrån också. Vad gör man som nybliven pensionär? Mitt stora intresse för böcker gjorde att jag skaffade mig en ny hobby - att binda böcker - och den håller jag fortfarande på med. Jag var och är angelägen att bibehålla min goda kondition och när jag fyllt 70 år genomförde jag den kända skidfärden från Sälen till Mora. Kort därefter ville man på nytt använda mina kunskaper som åklagare och under några år tjänstgjorde jag som åklagare vid åklagarmyndigheterna i Västerås och Uppsala. Flera människors stil och hållning förr har förbytts i anonymitet och brist på normer. Unga personers oförmåga att motstå sådant kamrattryck, som bär mot brottslighet är påtaglig. Denna förändring kan i det långa loppet leda till att fler - särskilt unga - förfaller till brott, och det gör mig ont. Jag är emellertid full av förtröstan inför framtiden. Många behåller hållning och stil. Det finns många, många artiga, hjälpsamma, flitiga och skötsamma ungdomar. Krafter är i gång, inte minst i politiken, med att förbättra polisverksamheten i brottsförebyggande riktning, och att stötta ungdomar, särskilt inom skolans område. Föräldrarnas närvaro och normer är av mycket stor vikt för ungdomar. Det finns kanske anledning att stanna upp inför Gustaf Frödings ord: Är det endast de svage, som prövas med att kunna för frestelse vika såsom Adam i Edens park? Kunna brott av de högste förövas, och stå kraften och frestelsen lika mot varandra hos svag och hos stark? Bo Zethelius 2 FÖR 1 Succén fortsätter. Köp ett par glasögon från 995 kr, inklusive enkelslipade standardglas från PENTAX, så får du ett andra par på köpet. Och det gäller även progressiva glas. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad enligt vår ordinarie prislista. Byt upp dig till ett Allkort Kungsgatan 20, Enköping Telefon Fax Bra sparränta Räntefri kredit Månadsfaktura Reseförsäkring Bonus och bensinrabatt Avbeställningsskydd Handelsbanken en riktig bank Kungsgatan 17, Box 1060, Enköping Telefon Fax

8 8

9 Märtas klurigheter Koppla ihop dessa ord med platser i Sverige. 1) Spetsar 2) Björkar 3) Gurka 4) Päron 5) Kringlor 6) Peking 7) Feskekörkan 8) Choklad 9) Rödfärg 10) Picasso 11) Vasabröd 12) Potatis 13) Världens ände 14) Fridas visor 15) Dynamit 16) Julbocken 17) OD-Kören 18) Gubben Rosenbom 19) Ölet 20) Silver 21) Blixtlås Lycka till Märta Rätta svaren till frågan: Vilken förkortning hör ihop med vad? 1) Enköpings-Posten 2) Barn- och Ungdomspsykiatrin 3) Utrikesdepartementet 4) Hörselskadades Förening 5) Hope for Children in Ethiopia 6) Lagen om unga lagöverträdare 7) Journalistförbundet 8) Arbetsgivarorganisationen 9) Lagen och stöd och service för vissa funktionshindrade 10) Elektro Sandberg 11) Världsnaturfonden 12) Stiftelsen för insamlingskontroll 13) Individuell Människohjälp 14) Brottsförebyggande Rådet 15) Uppsala Nya Tidning 16) Uppsala Akademiska Kammarkör 17) Kristdemokraterna 18) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkr. 19) Nämnden för förskola och grundskola 20) Handelns Utredningsinstitut 21) Amyotrofisk Lateral Skleros Vinnaren kan hämta en trisslott på Exp. Tisdagar med 10% SPF-rabatt! Gäller ej blomogram eller blomstercheckar. 9

10 Kulturkrock Sven berättar Senast vi var på teater hände något lustigt. I bänkraden framför oss höll ett par på att ta sig fram till sina platser. En dam, troligen med sina rötter i Indien, reser sig och vänder sig mot oss och blev stående så, medan det nyanlända paret passerar s a s bakom hennes rygg. För en person från det forna Imperiet var det inträffade inte konstigt. På teater eller bio gäller nämligen, vänd aldrig framsidan mot bänkgrannarna, det uppfattas som en sexuell invit. Skall Du in i en bänkrad, försök krångla Dig in med ändan vänd mot bänkgrannarna. (Detta gjorde att jag vid något tillfälle utvecklade mina egna, ej uppskattade, teorier om homosexualitet i England för mina engelska vänner). Under talet, ingick det i mitt jobb att besöka leverantörer runt om i Europa. Som oerfaren svensk trampade jag naturligtvis i klaveret, när jag levde i tron att Sverige var stilbildande i umgänget mellan folken. Låt mig som exempel ta mina första kontakter med engelska sedvänjor på kontor och umgängeskultur privat. Vid den här tiden tyckte jag det var praktiskt med handväska, ingenting blir glömt när man byter kavaj. Dessutom var rosa skjortor på modet här hemma. Den första morgonen klev jag glatt in hos min kontakt iförd rosa skjorta bärande på portfölj och handväska. Jag noterade att personalen sneglade på min utstyrsel och kunde snart konstatera att alla på kontoret bar vit skjorta! Senare fick jag klart för mig att vid den här tidpunkten bar engelsmännen på fritid kulörta/mönstrade skjortor, på kontoret vit skjorta. Senare bjöds jag hem till en familj. Vilket är ovanligt, i regel träffas man på sin favoritpub. Idag tror jag att inbjudan det var en slags barmhärtighets gärning, man ville inte försätta mig i fler pinsamma situationer. Nåväl jag hade lärt mig läxan, eftersom det var efter kontorstid, på med en rosafärgad skjorta och greppa handväskan. Det visade sig att invitationen gällde en drink i hemmet, innan färden fortsatte till en restaurang en bra bit utanför stan. På restaurangen gjorde jag succé! Hovmästaren kallade mig, förbryllande nog, omväxlande Dear och Darling. Jag ser knappast ut som någondera! De flesta gästerna var klädda i kulörta skjortor eller tröjor. De skjortklädda bar företrädesvis plaggen i en rosa kulör. Oftast bars de pekuniära tillgångarna i handväskor. Så småningom talade kvällens värdfolk om att stället ägdes av ett homofilt par och baren var en populär mötesplats för bögar och lesbiska. Tablå, jag var klädd som en stamgäst! Anledningen till vårt besök var den fantastiska meny, välkänd i hela Midlands. Besöket kom dock att bli mitt sista med rosa skjorta på engelsk lokal. Kvällens värdfamilj kom att bli goda vänner och vi semestrade tillsammans i England och Sverige. Därigenom fick jag lite inblick i engelska etikettens mysterier. I min tur kunde jag upplysa dem om svenska seder och bruk. T ex att Helan går inte är nationalsången. En sak hos engelsmännen är ovanlig för en svensk. Vid en middag i en engelsk familj, klinga inte i glaset och tacka värdinnan för den goda maten. Det tolkas som en förvåning över att kvällens värdinna över huvud taget kan laga mat. Samtidigt som det är ett ovälkommet avbrott i den förmodligen trivsamma samvaron! Under måltidens gång ges det andra tillfällen tala om att maten är mycket god. Någon okänd tänkare har kallat engelskan för please/thank you språket. Alla Dina önskningar skall alltid följas av ett please och när Du fått det Du önskar, säger Du naturligtvis thank you. Det är inte populärt att på en restaurang signalera med handen, ropa eller vissla. Jo, Du läste rätt, jag har råkat ut för det sistnämnda. Vid ett besök på en finare London restaurang, fick min gäst för sig att han skulle klappa händerna och vissla för att få hovmästarens uppmärksamhet. Så gör man i Spanien var förklaringen. Nog fick vi uppmärksamhet alltid, hovmästaren såg ut som han svalt en eldgaffel, när han med avmätta steg närmade sig vår t bord. Så var den kvällen förstörd! 10

11 Det finns möjligheter göra bort sig i andra länder också. Något som tidigare förbryllade svenskar och greker var sättet att säga ja eller nej på. Vi nickar ofta energiskt när vi menar ja, för greken är en bakåt nick detsamma som nej - ochi. När vi ruskar på huvudet menar vi nej, greken tyder det som ja - né! En anomali för svensken. Slutligen, ja och nej kan ha olika betydelse i olika länder. I ett muslimskt land följs ja ofta av om Allah vill. I Japan förekommer knappst ordet nej utan man kan t ex säga ja, det är mycket svårt. Säger man nej har man förlorat ansiktet och det är något oerhört. Så här kan man fortsätta och peka på olikheter och hoppas att svenska affärsmän numera inte klampar in i träskor, bland den välklädda personalen på ett italienskt kontor. Vilket hände på det glada 60-talet. Sven SPF:s resekommittés program januari-maj mars *) Oscars. Singing in the rain. Pris: 795 kr - 50 kr= 745 kr. 8 april Grythyttan. Guidning i Måltiden hus. Besök i Nora. Pris: 480 kr. Fullbokad. 25 april In the Glenn Miller Mood med Jan Slottnäs Storband. Pris: 530 kr. Sista anm dag 13 januari maj Operan. Svansjön. Balett i fyra akter. Musik: Pjotr Tjajkovskij. Pris: 690 kr. Fullbokad *) = Resor i samarbete med Nord Syd Resor. Ta del av Nord Syd Resors omfattande reseprogram för Medlem i SPF Enabygden har rabatt. 50 kr på teaterresa, 300 kr på flerdagarsresa. SPF Enabygdens resekommitté: Bo Johansson tel Inga-Britt Säll tel Kurt Pettersson tel Speldagar för Boule 2008 Vårserien i Vikingahallen: Start tisdag 11/3 och torsdag 13/3. Panterboule SPF och PRO (ansvarig Bernt Vestberg, ) To 24/4, tis 29/4, tis 6/5, to 8/5, tis 13/5. (våren) To 7/8, tis 12/8, to 14/8, tis 19/8, to 21/8, tis 26/8. (hösten) 7 maj SPF och PRO Länskval Norduppland i Östhammar, start kl (ansv Roland Olsson, VikingLine Trophys, tävling Mariehamn 15 maj (ansv Roland Olsson, ) 20 maj SPF DM kl Rombergaplan i Enköping (ansv Ivar Johansson, ) 21 maj PRO kval till RM i Björklinge (Lennart Sjöberg, ) 22 maj SPF och PRO Länskval Uppsala/Knivsta i Björklinge, start kl (ansv Jonny Bonnevier, tel ) 29 maj SPF och PRO Länskval Enköping/Håbo i Örsundsbro, start kl (ansv Elsy Görling, tel ) 14 juni Marknadsboule i Östhammar, start kl (ansv Roland Olsson, ) 21 juli Öregrundskulan i Öregrund, start kl (ansv Åke Modig, ) 23- SPF RM på Enavallen i Enköping 24 aug (ansv Ivar Johansson, ) PRO RM i Gysinge (ansv ur PRO Riksförbundsledning) 9 sept Boulens dag och Länsfinal SPF och PRO i Björklinge, start kl (ansv Kurt Karlsson, ) Höstserie i Vikingahallen: Start tisdag 30/9 och torsdag 2/10 11

12 Dagens epistel: Ewerts brev till läsekretsen. Jag är en sol- och vårman. Jag trivs bäst när solen gassar och alla vårblommor dyker upp ur mullen. Vad jag anser om vintern kan jag inte berätta här, för det här är en fin och kultiverad tidskrift där det inte passar med svordomar. Apropå ord, läste ni om den här språkprofessorn som hade räknat ut vilket som var den vanligaste meningen som sägs i Sverige? En mening med tre ord. Om ni inte läste hans svar, vad tror ni själv att det var för tre ord? Tänk efter nu! Ja där ser ni så rätt han hade. Den vanligaste treordsmeningen är just det; JAG VET INTE. Vi är nog ett mindre vetande folk. Vi får väl trösta oss med att det finns norrmän... Det där var en elak mening. Och elak ska man inte vara. Jag fick i julklapp en bok som heter KONSTEN ATT VARA SNÄLL. Jag fick den av min hustru och jag hoppas verkligen att hon inte tyckte att jag behövde den. Jag är så snäll att jag inte vågar äta pepparkakor ens på jularna. Jag skulle bli rent larvig. På tal om ord och meningar; tänk om de tre orden var JAG ÄLSKAR DIG! Tänk så många fler lyckliga parförhållanden det då skulle finnas! Dessvärre finns det nog parförhållanden där det sägs Håll käften kärring. Det kan aldrig vara bra för samlivet För att återgå till ämnet klimat och årstider; jag läste häromdan en velig dikt i Enköpings- Posten. Någon (en dam?) hade totat ihop ett poem om vintern. Att det var så vackert med det vita snötäcket över mark och träd, att det skapade en stämning av harmoni och frid, att barnen fröjdade sig över det vita lekmaterialet som himlen tillhandahöll etc. 12 Jag tänkte på de där verserna när jag dagen efter snöfallet traskade i vattnig snösörja och blev blöt om fötterna. Passa på och njut av det här nu, för snart är det borta tänkte jag. Och skicka ut ungarna att leka i det här lekmaterialet nu medan det finns kvar. Men sätt på dom dykardräkten först... Nåja, jag kan tydligen vara elak jag också någon gång. Men det är bara undantagsvis. Och även solen har fläckar. Vart elfte år sägs vara solfläcksår. Jag kanske har ett sånt i år. Men det finns mycke att vara tacksam för också. Bland annat ska ni kära läsare vara tacksam för att ni inte behöver skriva kåserier. Man sätter sig vid tangentbordet och ska skapa något vackert, tänkvärt och berikande. Ungefär som prästen som ska skaka fram en söndagspredikan. Och det ekar tomt bakom pannbenet. Men det är konstigt. Ofta dyker det i huvet upp fina kåseriuppslag. Dråpliga situationer och händelser som är perfekta kåserier i sig själva. Det är bara det att just då har man ingen möjlighet att skriva ner det. Och sen är dom borta. Omöjliga att återkalla ur minnets svarta hål. Ni anar inte kära läsare hur många helt förtrollande berättelser ni gått miste om! Utan istället fått nöja (?) er med diverse spridda fånigheter. Som det här. Ewert Kom till Västanvind och sjung! Sången gör Dej ung. Sopraner och tenorer helst vi vill ha. Övriga stämmor går också bra. Ring till nån av oss här nedan, så får Du veta mera sedan. Välkommen! Birgitta Sven-Olov

13 Enköping, vissa förändringar av stationsområdet vid järnvägen genom åren. Enköpings järnvägsstation blev klar för trafik samtidigt med Västeråsbanan år Banan byggdes av SWB järnväg. SWB betyder, som tidigare skrivits, Stockholm Westerås Bergslagens järnvägar. I början av 1900-talet hade stationen endast fyra spår i bredd, det var i höjd med stationshuset som framgår av bilden. Det ursprungliga stationshuset, som jag saknar bild på, brann upp natten mellan den 3 och 4 dec Ett nytt stationshus, i huvudsak det nuvarande, blev klart ungefär ett år efter branden. Järnvägsrestaurangen fanns troligen med redan från början. Den upphörde den 1 juli 1951 samtidigt som kafé Drott togs i bruk. Den förra restaurangen blev då expedition för en banmästare samt bostad åt denne. När banmästa- ren, efter omorganisation, flyttade i december 1955 upphörde expeditionen och lokalerna användes som gemensam tvättstuga för järnvägsbostäderna, de båda röda längorna efter 13

14 Bangårdsgatan samt verkstads- och personallokaler till signalreparatören. Restaurangbyggnaden revs i början på 1970-talet. Godsmagasinet som brann ned i början på 2000-talet uppfördes i början på 1900-talet. Det finns med på en bild från Vad gäller stationshusets övervåning så hade detta från början en 5-rumslägenhet åt stationsinspektoren (stinsen) och senare även övernattningsrum för tågpersonalen från Uppsala - 3 man - som vände med ett tåg på kvällen och gick tillbaka mot Uppsala morgonen därpå omkring kl Sedan 1980-talet uthyres övervåningen i huset som kontorslokaler. Bangården, som hör till stationen, har även den genomgått vissa förändringar genom åren. Från att i början haft fyra spår har den i dag åtta spår, klart överdimensionerad för dagens användning. Stationen förblev i SWB ägo fram till den 1 juli 1945 då järnvägen övertogs av SJ. I samband med detta elektrifierades järnvägen och en bredare och längre mellan plattform anlades. Elektrifieringen av hela järnvägssträckan förbi Enköping blev som redan nämnts i nr av denna tidning klar den 15 jan Genom åren, har som tidigare nämnts, Enköping trafikerats av tåg från Enköping-Heby- Runhällens järnväg. Den trafiken upphörde fr o m den 1 april 1952 respektive den 1 okt 1959 och till och från Uppsala den 6 maj Bangården ombyggdes senast i samband med Mälarbanebygget omkring Då infördes även att resenärerna måste passera spåren planskilt för att komma till den ca 400 m långa mellanplattformen. Orsaken till detta är att ett passerande tåg kan köra förbi i 200 km/h. Då tillåts inte gångtrafik i plan pga säkerhetsrisken. För dagen tror jag vi stannar här. Roland Söderlind Vilka symboler gäller för följande hantverksyrken? Skomakare Plåtslagare Radio/TV-mäst. Glasmästare Sadelmakare Konditor Garvare Urmakare Korgmakare Stenhuggare Murare Låssmed Vinnaren kan hämta en trisslott på Exp. Tisdagar

15 MERA GOLF INGJUDAN TILL SPF GOOD LIFE CUP 2008 Detta är en golftävling för medlemmar i SPF som omfattar sex län, nämligen Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Totalt gäller inbjudan alla golfspelare i ca 200 SPF-föreningar. Tävlingsformen innefattar att två spelare bildar ett lag, som spelar poängbogey med full handikapp i kvalspelet. En markör skall alltid vara med i bollen. Spelarna kan vara från samma eller olika SPF-föreningar inom de SPF-distrikt som nämnts ovan. Paren bestämmer själva när och på vilken godkänd golfbana de vill spela kvalomgångarna. Till den 15 augusti 2008 kan man spela så många ronder som man vill. Man startar när banorna är spelbara. Senast den angivna dagen skall scorekortet för den bästa rundan under kvalomgången vara arrangörerna tillhanda. Anmälan och avgift, 200 kronor för kvalspelet skall vara arrangörerna tillhanda före första kvalrundan. De 40 bästa lagen bjuds in till finalspel i september Mer information finns att hämta hos Anita o Arne Ahlström eller telefon Vi tycker det här låter kul! Hoppas Du tycker detsamma. Välkommen med frågor om hur och när tävlingen SPF GOOD LIFE CUP 2008 går till. Anita o Arne Ahlström Boule våren 2008 Tiden går, nu är det dags att starta vinter-vårseriespelet i Vikinghallen. Jag tycker att vi boulespelare börjar med att tacka styrelsen i vår moderförening för det återigen generösa ekonomiska bidraget till boulespelandet. Det gladde oss. Boulekomittén har avhållit sitt årsmöte på restaurang Akropolis den 30 jan 2008 med Bo J som mötesordförande i närvaro av 22 st medlemmar. Bouleträning kommer som vanligt att under våroch sommarsäsongen ske onsdagar kl 9.30 och söndagar kl i Romberga. Det kan eventuellt bli någon justering av tiderna. Det framkom önskemål från mötet att kommittén annonserar oftare om kommande aktiviteter. Boulekommittén kommer att anmäla flera lag till vinternsvårens seriespel med start tisd den 11 mars och torsd den 13 mars. Medlemmarna har fått en förteckning över planerade tävlingar under år Vi anmodades att tycka till om dessa. Bl a går RM för SPF boule på Enavallen i Enköping den aug. Kommittén kommer att anmäla några lag från SPF Enabygden dit. Boulekommittén fick följande utseende: Bo J (sammankallande), Eivy S och Jan M (alla tre omval, Solveig W avsade sig omval). Nyvalda blev Britt-Marie J och Allan E. Till valberedning omvaldes Karin Å och nyvaldes Kerstin M och Solveig W.. Det föreslogs att kommittén skall komma med förslag till att anskaffa nya tävlingströjor. Margit N avtackades med en blomsterbukett för sitt uppoffrande arbete inom kommittén. Ordföranden Bo J tackade för visat intresse och avslutade mötet. Medlemmarna avnjöt därefter en god middag på restaurangen. Roland Söderlind Två golfspelare ligger på femte greenen då man utanför nätstaketet kan se ett begravningståg komma på vägen. Den ena spelaren stannar upp, tar av sig mössan och manar sin medspelare att göra likaså. När tåget har passerat och de har spelat hålet färdigt säger medspelaren, på vägen till sjätte utslagsplatsen: Det är verkligen inte så ofta nuförtiden som man ser folk ta av sig hatten för ett begravningståg. Det var väl det minsta jag kunde göra, vi hade dock varit gifta i över tjugo år! 15

16 fastighetsbyran.se Kungsgatan 13, Enköping. Telefon Till dig som skall Till dig som skall Till sälja dig din som bostad skall sälja din bostad sälja MEN VARFÖR din SKALL DU bostad ANLITA OSS? MEN VARFÖR SKALL DU ANLITA OSS? DÄRFÖR ATT VI ERBJUDER DIG: MEN VARFÖR SKALL DU ANLITA OSS? Värdering MEN Rådgivning, VARFÖR SKALL ekonomisk DU och ANLITA juridisk OSS? Nettokalkyl Reavinstberäkning DÄRFÖR ATT Riklig VI annonsering ERBJUDER i riks- DIG: och lokalpress Värdering DÄRFÖR Rådgivning, Många ATT platser ekonomisk VI med ERBJUDER objektskyltar och juridisk DIG: Nettokalkyl Värdering Reavinstberäkning DÄRFÖR Rådgivning, Internetannonsering ATT Riklig ekonomisk VI annonsering ERBJUDER och juridisk i riks- DIG: och Nettokalkyl lokalpress Värdering Reavinstberäkning Rådgivning, Många Riklig platser ekonomisk annonsering med objektskyltar och juridisk riks- och Nettokalkyl lokalpress Reavinstberäkning Internetannonsering Många Riklig platser annonsering med objektskyltar i riks- och lokalpress Internetannonsering Många platser med objektskyltar Trygghet Internetannonsering för säljare och köpare. Vi tillhandahåller Ansvarsförsäkring. Trygghet för säljare och köpare. Först vid försäljning och tillträde tar vi betalt. Vi tillhandahåller Trygghet för säljare Ansvarsförsäkring. och köpare. Trygghet för säljare och köpare. Först Vi vid tillhandahåller försäljning och Ansvarsförsäkring. Vi tillhandahåller Ansvarsförsäkring. tillträde tar vi betalt. Först vid försäljning och tillträde tar vi betalt. Först vid försäljning och tillträde tar vi betalt. 16 Hör av dig när ditt nya liv börjar! Hör av dig när ditt nya liv börjar! Hör av dig när ditt nya liv börjar! Hör av dig när ditt nya liv börjar! Kungsgatan 13, Enköping. Telefon , egra 0803