Frösundabladet. En ny publikation ser dagens ljus! Ur innehållet. Vill du ha också kommande nummer av detta nyhetsbrev?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösundabladet. En ny publikation ser dagens ljus! Ur innehållet. Vill du ha också kommande nummer av detta nyhetsbrev?"

Transkript

1 N Y H E T S B R E V Frösundabladet Nummer 1 Maj 2011 Utges av Vi i Frösunda Ur innehållet Simhall till Frösunda... 3 Ny spontanidrottsplats... 3 Buss 509: Ny linjesträckning... 3 Ny gångbro över järnvägen... 4 Solna station byggs om... 4 Ny skola i Ulriksdal... 4 Insamling av matavfall... 5 Parkering i området... 5 Bebyggelse på Biliatomten.. 6 Nytt kontorshus i Frösunda... 7 Gång- och cykelbro över E Hagadagen 29 maj Arenastaden Kort historik om Frösunda Föreningen Vi i Frösunda En ny publikation ser dagens ljus! I din hand håller du det allra första numret av Frösundabladet. Det är ett nyhetsbrev som ges ut av föreningen Vi i Frösunda och tankarna med detta är flera. Vi vill på det här sättet hålla de boende i området informerade om vad som händer i och omkring Frösunda ge Frösundaborna inflytande över hur vår fina stadsdel utvecklas vidare skapa trivsel och sammanhållning Läs mer om allt detta och mycket mer i separata artiklar i nyhetsbrevet! Vill du ha också kommande nummer av detta nyhetsbrev? Kommande nummer av detta nyhetsbrev distribueras i elektronisk form via e-post. Pappersupplagor som denna kommer att tillhöra undantagen. Om du vill ha varje färskt nummer till din inkorg, så behöver du beställa en prenumeration. Den kostar inget. Besök

2 FRÖSUNDABLADET NR 1 2 Ordföranden har ordet Det är med stor glädje jag kan presentera det allra första numret av Frösundabladet. Ända sedan jag blev vald till ordförande i föreningen Vi i Frösunda hösten 2010 har jag och den nya styrelsen tänkt att det vore bra om vi kunde komma ut och få mer direkt kontakt med de boende, och inte bara verka genom bostadsrättsföreningarnas styrelser. Tanken är att detta första nummer av Frösundabladet ska markera starten på något nytt både i föreningen och i vår stadsdel. Först trivsel och samverkan Ursprungligen grundades föreningen för att hantera Frösundadagen. Därefter vidgades syftet till att också inbegripa samverkan mellan bostadsrättsföreningarna. Trivsel och samverkan alltså. De delarna av verksamheten är centrala och ska självklart utvecklas vidare. Nu också information och inflytande Nu är det alltså dags för föreningen att ta nästa steg som handlar om information och inflytande. Det är här Frösundabladet kommer in i bilden. Solna är ju en stad som växer och flera byggprojekt genomförs i vår närhet. Arenastaden, den nya simhallen, ombyggnaden av Solna station, Tvärbanan, en ny skola för de norra stadsdelarna och bebyggelse på del av Stora Frösunda är bara några exempel. Projekten medför konsekvenser som behöver bevakas. Vi i Frösunda och Frösundabladet kan i det sammanhanget spela en viktig roll. Dels kan vi genom en lokal publikation informera de boende om vad som är på gång i vår omgivning. Dels kan vi, om vi lyckas samla in er mening om saker och ting, formulera och med torrt på fötterna framföra Frösundabornas vilja i samtal med kommunen, SL, Trafikverket och andra aktörer som genom sina beslut påverkar vår närmiljö och livskvalitet. Webenkäter För att få reda på vad ni Frösundabor tycker i frågor som handlar om genomfartstrafik, busslinjer, förskolor och skolor, serviceutbud o.s.v. så tänker vi oss att bland våra prenumeranter genomföra webenkäter. I det här numret av Frösundabladet kan du i flera olika artiklar läsa mer om allt detta och jag hoppas att du går in på vår hemsida och beställer din prenumeration. Den kostar inget. Sammanfattningsvis får du som boende i Frösunda genom Vi i Frösunda och Frösundabladet flera fördelar: information, inflytande, ökad trivsel och lägre månadsavgifter. Och vem vet kanske gör allt detta i sin tur Frösunda till en ännu mer attraktiv stadsdel att bo i - vilket ökar värdet av din bostadsrätt. Med hopp om att ni - efter att ha startat er prenumeration - får en riktigt fin sommar! Peter Edholm Boende i BRF Frösundet 1 Ordförande i Vi i Frösunda

3 FRÖSUNDABLADET NR 1 3 Ny simhall byggs i Frösunda Du kanske känner till att Solna stad har beslutat att bygga en ny simhall i stället för att jobba vidare med den gamla vi har i Råsunda. Glädjande för oss är att den nya kommer att byggas här i Frösunda. Simhallen byggs invid korsningen där Boulevardens norra ände ansluter till Kolonnvägen. Precis söder om ishallen alltså. Detaljplanen för området är klar och där står att man ska möjliggöra uppförandet av en ny simhall, andra lokaler för idrottsändamål samt till verksamheten kopplade kontors-, kansli-, handels- och service verksamheter. Planen skall också ge möjlighet att skapa parkeringsplatser för verksamheten. Simhallen väntas stå klar under Spontanidrottsplats intill Lundagrossisten Strax söder om den blivande simhallen, nedanför förskolan Kullen på Signe Tillischgatan, håller man just på att färdigställa en plan för s.k. spontanidrott. Det är en liten inhägnad plan med konstgräs som anläggs på kommunens parkmark och som är öppen för allmänheten. Man behöver inte, och kan inte heller, boka den. Först till kvarn Den här typen av spontanidrottsplaner uppstår lite varstans i kommunen och nu har alltså Frösunda fått sin. Buss 509 genom Frösunda Med start i sommar kommer buss 509 (mellan Danderyds sjukhus och Brommaplan) att trafikera Gustav III:s Boulevard i stället för som idag Kolonnvägen.

4 FRÖSUNDABLADET NR 1 4 Målbron ny gångbro över järnvägen Kanske har du sett bygget som pågår strax norr om Solna station. Där byggs vad som ska heta Målbron över spårområdet. Bron binder ihop Frösunda med den blivande Arenastaden och blir en kortare väg för den som ska röra sig mellan Frösunda och Dalvägen eller bort mot Råsunda. Från Målbron kommer man också att kunna ta sig ner på pendeltågsperrongen. Ursprungligen var bron planerad som en gångoch cykelbro, men den bro som nu byggs ska inte leda över till den östra sidan av Kolonnvägen. I stället har den vid det hitre brofästet trappor med barnvagnsramper ner till marknivån mellan järnvägen och Kolonnvägen. Solna station byggs om Målbron över järnvägen ingår i en större omdaning av Solna station som kommer i nästa steg. Ombyggnaden i korthet: tunneln som leder från Gårdsvägen (vid BMW) till perrongen stängs perrongen förlängs norrut vid norra änden av perrongen byggs ett nytt stationshus via vilket man tar sig upp på Målbron. Detta är tänkt att bli en ny och attraktiv entré för besökare till Nationalarenan samt för boende och verksamma i Frösunda och i Arenastaden. Ny skola i Nya Ulriksdal Bagartorpsskolan är sliten och hårt belastad med fler elever än den ursprungligen var tänkt att rymma. Kommunen har därför fattat ett s.k. inriktningsbeslut om att bygga en helt ny skola som ska ha ungefär samma upptagningsområde d.v.s. de norra stadsdelarna Frösunda, Ritorp, Ulriksdal, Bagartorp, Agnesberg och Järvastaden. En tanke var att bygga en ny skola på samma tomt i Bagartorpsringen. En annan har varit att bygga skolan i norra delen av Frösunda. Men nu har man alltså bestämt sig för en placering i Nya Ulriksdal på en tomt öster om järnvägen Ulriksdals station strax söder om nuvarande golfbanan.

5 FRÖSUNDABLADET NR 1 5 Frösundas matavfall blir fordonsgas Solna stad erbjuder sedan en tid tillbaka hämtning av matavfall från flerfamiljshus. Kommunen tillhandahåller, kostnadsfritt (!) allt som behövs i hushållen i form av behållare, påsar, slaskrensare och sorteringsinstruktioner samt kärl för insamling i soprummen. Kommunen till och med hämtar avfallet utan att ta ut någon avgift. BRF Frösundet 1 var den första föreningen i Frösunda (och en av de första i kommunen) att börja med detta strax före jul Det har utfallit väl och över hälften av hushållen källsorterar nu sitt matavfall. Sedan dess har ett par andra föreningar följt efter och fler är på gång. Det insamlade matavfallet rötas och blir till biogas som uppgraderas till fordonsgas av den typ som man som privatperson kan tanka vid Bilia. Den gas som tillverkas ur en enda av våra små bruna påsar (2,2 kg) kan användas för att köra en personbil 2,5 km! Vill du göra samma insats för miljön? Kontakta styrelsen i din BRF! I flera av kontorshusen i området finns garage med ett stort antal platser som står tomma på nätter och helger. Vi i Frösunda har varit i kontakt med i stort sett alla fastighetsägare och förvaltare samt med ett antal av de företag som använder dessa garageplatser på dagarna. Hos flera av företagen finns viljan att försöka hjälpa till, men hos ägarna och förvaltarna är det sämre ställt. Slutsatsen måste tyvärr bli att det är mycket små utsikter att få till stånd något samutnyttjande av garageplatserna. Man hänvisar till ansvarsfrågor och säkerhet men det finns också en rad andra praktiska hinder. Från annat håll där man provat detta vet man också att det konstant står ett antal boende-bilar kvar olovligen på kontorstid. Besöksparkeringar utomhus Därutöver har vi företagens besöksparkeringar där det bör vara lättare att hitta en lösning. Vi i Frösunda är i kontakt med företagen för att se om vi kan dela på åtminstone några av platserna.

6 FRÖSUNDABLADET NR 1 6 Bostäder och kontor på Biliatomten Man planerar att bygga cirka lägenheter och m 2 kontor på den så kallade Biliatomten. Den avgränsas av Frösundaleden, Kolonnvägen, Stora Frösundas park och ÅFhuset vid E4. Biliahuset, Bensinstationen och Bilprovningen försvinner. Den grop där Bilia idag har parkering fylls igen. Ett tidigare diskuterat höghus i sydvästra hörnet har nu försvunnit ur planerna. Där finns i stället ett entrétorg in till området. Rakt genom området tänker man sig en bred gata som i mittremsan har plats för gatuliv enligt Köpenhamnsmodell. Infart till området sker en bit ner längs Kolonnvägen eller via gatan som går framför ÅF-husets fasad. Den rundade byggnaden i sydöstra delen av området har utformats så för att möjliggöra för tvärbanan att dras fram här om den i framtiden förlängs förbi Solna station. Intresserad av att följa byggprojekten? Solna stad tillhandahåller en kontinuerlig information om pågående byggprojekt på sin hemsida. Besök och klicka på Stadsbyggnad & Trafik och därefter Pågående byggprojekt. Via andra länkar kan du också se vad som ligger i planeringsfas och kan förväntas längre fram.

7 FRÖSUNDABLADET NR 1 7 Nytt kontorshus och eventuell gång- och cykelbro över E4 Hålet mellan kontorshusen i Frösunda täpps igen. Om man färdas från Sofia Magdalenas plats (rondellen vid Vi-butiken heter faktiskt så!) längs Gustav III:s Boulevard norrut, nerför backen, så har man på höger hand ett nästan 100 meter brett gap mellan kontorshuset. Där finns nu en parkeringsplats. På denna tomt kommer Peab att uppföra ett kontorshus. Positivt med detta är att det bullerskydd som kontorsfastigheterna utgör blir mer komplett. Negativt är att ett antal bostäder förlorar sin utsikt mot Hagaparken och Brunnsviken. Någon BRF överklagade detaljplanen men planen har nu vunnit laga kraft. P-platserna blir förstås färre, men det kommer också fortsättningsvis att finnas vissa möjligheter för boende att stå på de parkeringsplatser som blir kvar söder om det nya kontorshuset. Längs med det nya husets södra sida finns vissa planer på en gång och cykelväg österut. Den skulle övergå i en bro över E4 och landa i Hagaparkens grönska på andra sidan. Dock är inte finansieringen av bron klar och det kan dröja innan den blir byggd om den någonsin blir det. Läs mer om det planerade kontorshuset på Använd sökord Haga Silva som är projektets namn. Huset beräknas stå klart hösten Visste du att Solnas dagbefolkning är över 70% större än nattbefolkningen (2009: mot )? Det är rekord och långt högre än någon annan av Sveriges 290 kommuner.

8 FRÖSUNDABLADET NR 1 8 Programmet bygger på historia, kunskap, musik, kreativitet och upplevelse! Årets tema är vatten! Vi vill genom upplevelser sprida kunskap om Hagaparkens fantastiska natur-, kultur- och rekreationsvärden, samtidigt som själen får sitt lär man sig vårda och värna parken. Dagens fylls av vandringar, föreläsningar, verkstäder för barnen och små historiska berättelser. Vandringar och musik Du kan vandra runt med Bellman och Gustav III. Du kan t.ex. lyssna till operapärlor med Caroline Gentele & Cantemuskören och flöjttoner av Malous Meilink i Ekotemplet eller smyga dig fram till det ofullbordade slottet. Du kan också få veta hur man sköter en gustaviansk park eller få inspiration för din egen trädgård. Föreläsningar Christopher O Regan lockar fram Gustav III:s tid. Föredrag och rundvandringar leds av kunniga från olika områden, t.ex. medverkar Magnus Olausson från Nationalmuseum och Bo Rappne från Ulriksdals slottsträdgård. Om vatten Brunnsvikens vatten spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen av Haga och hur vattnet mår uppmärksammas allt mer, vilket Christer Lännergren från Stockholm, samt genom naturpedagoger från Solna Naturskola vid Överjärva gård. Det kommer också att finnas möjlighet till båtturer samt uppvisningar av kajaker från Brunnsvikens kanotklubb, eller upptäcka Brunnsvikens vatten genom Brand försvarets dykarutrustade brandbil?

9 FRÖSUNDABLADET NR 1 9 För barnen Upptäck Hagaparken med ditt barn genom: kreativa verkstäder, stafflimålning, fjärilsverkstad, picnic med Loranga och Masarin och Teater i Haga, möjlighet att åka häst och vagn till att bli sminkad som en hovdam/herre! Man kan också dansa långdans på pelousen, gå på teater eller håva upp spännande organismer ur Brunnsvikens vatten. Bellevueparken I Bellevueparken sargad av Norra Länkens bygge berättar Stockholms stad och frivilligorganisationerna för Haga och Nationalstadsparken om hur parken ska ges nytt liv. Trädgården vid Carl Elds ateljé kommer att vara öppen för besökare. Hagadagens program börjar lite smått med aktiviteter för barn klockan Huvudprogrammet pågår Haga-Brunnsvikens vänner Runt Brunnsviken finns, både i Hagaparken och i övriga delar, många kulturhistoriska värden. Föreningen Haga-Brunnsvikens vänner har bildats för att verka för att dessa värden bevaras och utvecklas. Eftersom detta är angeläget också för oss som bor i Frösunda har Vi i Frösunda och Haga-Brunnsvikens Vänner tagit inledande kontakter för att se hur vi kan samverka. Vi i Frösunda är alltså inte medarrangör av Hagadagen, men Haga-Brunnsvikens vänner hälsar genom sin ordförande Märtha Angert Lilliestråle alla Frösundabor välkomna ner i parken på mors dag. Läs mer både om föreningen och Hagadagen på

10 FRÖSUNDABLADET NR 1 10 Vad är (inte) Arenastaden? Det bästa sättet att presentera ett stort och grandiost projekt är att tala om det tänkta slutresultatet. Baserat på information från websidor betyder det i Arenastadens fall en helt ny och unik stadsdel vid Solna stationsområde med ca arbetsplatser inom kontor, handel och hotell, bostäder och en ny fotbolls- och eventarena med plats för åskådare. Själva hjärtat i stadsdelen blir Swedbank Arena och ett m 2 stort shoppingcenter med 230 butiker och showrooms som tillsammans med hotellet omsluter Arenatorget. Nu byggs Arenastaden i flera etapper av Solna Stad, Svenska Fotbollförbundet, Fabege och Jernhusen och första etappen omfattar Swedbank Arena Hotell och ArenaGate Arenatorget Infrastruktur Vattenfalls nya kontor Ny stationsentré från Solna Station till en totalkostnad av 9-10 miljarder kronor. Första spadtaget togs 7 december 2009 av kronprinsessan Victoria. Swedbank Arena och Vattenfalls kontor har planerat invigningar under 2012.

11 FRÖSUNDABLADET NR 1 11 Kommunikationerna i området kommer att förbättras - den nya tvärspårvagnslinjen, förbättrade gång- och cykelvägar och nya anslutningar till E4 och E18. Förhoppningsvis kan de senare ha potential att minska genomfartstrafiken förutom vid de uppskattningsvis c:a matchdagarna och c:a eventdagarna som kommer att äga rum där. Dessutom kommer hotellet att ha en sky bar 90 m över marken. Däremot planerar man inte för några grönområden inom Arenastaden vilket medför att belastningen på Råstasjön och Hagaparken ökar. Vid full utbyggnad kommer det att finnas P-platser i Arenastaden i anslutning till shoppingcentret. Eftersom P-platserna inte ingår i första etappen verkar det tveksamt om flödet av människor och trafik kommer att vara bättre än Råsundastadions beskedliga förhållanden vid fullsatt arena ( resp vid fullsatt konsert). Som jämförelse kan nämnas att sex år gamla Allianz Arena i München med 30% mer kapacitet vid fotboll har 250% fler P-platser och utmärkta offentliga färdmedel. De bostäder som planeras att finnas i Arenastaden ingår inte heller i första etappen, vilket troligtvis är lyckosamt då de P-platserna inte heller gör det. Revisionsbolaget PwC presenterade nyligen en riskanalys av Swedbank Arena som de utfört på uppdrag av delägaren Solna stad. Analysen visar att Arenan behöver intäkter på 345 miljoner kronor per år för att ge marknadsmässig avkastning (7,5%), vilket är 140 miljoner mer än vad Parken i Köpenhamn genererar per år. Mikael Karlin Boende i BRF Duvslaget 1 (Källor: PEABs, Arenastadens, Swedbank Arenas och Solna stads websidor.) Visste du att det finns tre Frösunda i Sverige? Förutom här i Solna så finns ortnamnet både i Vallentuna och i Håbo

12 FRÖSUNDABLADET NR 1 12 Frösunda en kort historik Området Frösunda har anor ända tillbaka till vikingatiden! Vid infarten till Stora Frösunda finns en runsten där det står om en gård i Frösunda som bebotts av Torfred och Ingatora. Fruktbarhetens gud Frö gav byn dess namn, vilket tyder på att platsen kan ha varit offerplats till gudens ära. Under och 1700-talen etablerades de områden som utgjorde de fyra Frösundagårdarna, dvs Stora och Lilla Frösunda, Frösundavik samt Annelund. Den nuvarande herrgården på Lilla Frösunda brukar dateras till 1760-talet. I början på 1900-talet förvärvade staten stora delar av området för att skapa det militära övningsområdet Järvafältet. Den första kåren som flyttade dit var Fälttelegrafkåren som bland annat startade de första ballongövningarna och även anskaffade arméns första (!) bil Senare omvandlades Fälttelegrafkåren till Kungliga Signalregementet (S1) som var kvar till 1957, då verksamheten i Frösunda avslutades. Långt senare, år 2002, restes ett minnes märke i äppelträdgården vid Lilla Frösunda till minnet av de militära signalförbandens verksamhet. År 1985 köpte Solna Stad stora delar av Frösunda från staten. Den första utbyggnadsetappen, Ballongberget, med sina ca 300 hyreslägenheter färdigställdes år 1992 och år 1996 påbörjades nästa stora etapp. Snart är området färdigbyggt ända fram till Ritorp och då kommer det att finnas över lägenheter. Gatunamnen i Frösunda har anknytning till områdets historia, även om det inte alltid är så tydligt. Exempelvis har Anders Lundströms gata fått namnet efter en av ägarna till Lilla Frösunda herrgård under 1800-talet. Han var en av sin tids främsta trädgårdsexperter och deltog bland annat i skapandet av Bergianska trädgården. Mario Dugandzic Boende i BRF Frösundet 1 Sekreterare i Vi i Frösunda

13 FRÖSUNDABLADET NR 1 13 Visste du att Frösunda ligger mellan Ragunda och Laxå? Frösundas befolkning är nämligen uppe i personer. Det är 12 fler än i hela Ragunda kommun och 84 färre än i Laxå! Solnas befolkning fortsätter att växa? I slutet av mars 2011 var vi invånare! Solna är extremt företagstätt? Här finns fler än företag!

14 FRÖSUNDABLADET NR 1 14 Vilka är Vi i Frösunda? Vi i Frösunda är en ideell förening med säte i Frösunda, Solna. Medlemmar är i stort sett alla bostadsrättsföreningar i området - från Brevduvan och Duvslaget i söder till Lovisedal 1, 2 och 3 i norr. De 17 medlemsföreningarna har tillsammans drygt hushåll. Ursprungligen bildades föreningen i syfte att arrangera Frösundadagen, vilket man i år gör för tionde året i följd (!). Sedan dess har två andra syften med föreningen växt sig allt starkare. Dels samverkar BRF:arna med varandra genom det nätverk som föreningen utgör. Dels har Vi i Frösunda blivit en intresseförening som verkar för att stadsdelen ska utvecklas på ett bra sätt. Vi i Frösunda håller dina boendekostnader nere! Samverkan mellan BRF:arna består i att vi stöttar och hjälper varandra till bra lösningar och i att vi ibland går samman för att få bättre priser på varor och tjänster som vi köper. Det tydligaste exemplet var när flera BRF:ar i Frösunda gick samman för att gemensamt upphandla bredband via fiberoptisk kabel till hela området. Det resulterade i det mycket förmånliga avtal vi nu har med Ownit och som de flesta föreningar i området har anslutit sig till. I vinter har vi tillsammans gjort en översyn av de tjänster vi köper för vår ekonomiska förvaltning och nu ska vi vidare med andra områden där vi kan se över våra avtal och kostnader. Först tar vi tag i våra inköp av el till fastigheter och hushåll. Därefter har vi fler områden som banklån, teknisk förvaltning, trädgårdsskötsel, snöröjning, trappstädning, försäkring, hissar o.s.v. Vill du vara med och tillföra kompetens? Har du specialistkompetens på något område som Vi i Frösunda kan ha nytta av, så är du mycket välkommen att ta kontakt och vara vår rådgivare! Styrelsen I styrelsen sitter personer som antingen är ordförande i sina respektive BRF:ar eller på annat sätt engagerade i Frösundas trivsel och utveckling. Styrelsen består sedan september 2010 av: Peter Edholm, Brf Frösundet 1, ordförande Mario Dugandzic, Brf Frösundet 1, sekreterare Lotta Falck, Brf Duvslaget 1, kassör Martin Bergman, Brf Duvslaget 1, projektledare för Frösundadagen Curt Dahlgren, Brf Lovisedal 3 Anders Nilsson, Brf Lovisedal 2, sammankallande i trafikgruppen Mer information om föreningen finns på

15 FRÖSUNDABLADET NR 1 15 Besök Föreningen har en hemsida där du kan hitta en del information som bör vara av intresse för en Frösundabo. Där finns förutom vanlig föreningsinformation bland annat: Fakta om Frösunda En beskrivning av det historiska Frösunda, med många bilder från förr. En översikt över kommunal och annan service i området. Du kan till exempel hitta en förteckning över lokaler som man kan hyra om man ska ha barnkalas eller någon annan fest. Via hemsidan kan du också beställa din prenumeration på Frösundabladet. OBSERVERA att kommande nummer av Frösundabladet endast distribueras via epost till prenumeranter. Redaktion och ansvarig utgivare Frösundabladet ges ut av föreningen Vi i Frösunda. Redaktionen består av styrelsens ledamöter. Ansvarig utgivare är Peter Edholm. Vi i Frösunda har inte för Frösundabladet ansökt om utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen men kommer att göra det så fort det finns en utgivningsplan med fyra nummer eller fler per år. Bilder i detta nummer Bilderna i detta nummer av Frösundabladet har följande ursprung: s3: Sveg simhall. Poolwater Nordic AB. s3: SL-buss. stockholmtourist.blogspot.com, The Stockholm Tourist. s4: Gångbro i Ljusdal. s6: Flicka med fjäril i Hagaparken. Fotograf Richard Oxfält. s6: Musik i Ekotemplet. Fotograf Richard Oxfält. s13: Kårens automobil Från där den publicerats med tillstånd av Ledningsregementets Museum i Enköping. Övriga bilder hämtade från publika hemsidor hos Solna stad m.fl. eller från Microsoft Clipart.

16 N Y H E T S B R E V Reklamplats uthyres! I kommande nummer av Frösundabladet kommer vi att upplåta reklamplats för företag som särskilt vänder sig med erbjudanden till boende i Frösunda. Det gäller både nummer som distribueras i elektronisk form och de eventuella nummer som ges ut i pappersform. Har du själv något du vill göra reklam för? Kontakta redaktionen! Jobbar du vid något av företagen i området? Tipsa den kollega som ansvarar för annonseringen! Är du kund hos någon som du anser borde formulera ett brett erbjudande till oss i Frösunda? Föreslå dem att göra det och att kontakta Frösundabladet för att nå ut! Namnförslag? Namnet på det här nyhetsbrevet Frösundabladet är inte det mest fantasifulla. Den Frösundabo som genom en snilleblixt kommer på ett sinnrikt och bättre namn är välkommen att mejla sitt förslag till redaktionen! Kontaktuppgifter Peter Edholm, ordförande och ansvarig utgivare: Post till föreningen: Vi i Frösunda, c/o Edholm, Signalistgatan 6, Solna.