Frösundabladet. En ny publikation ser dagens ljus! Ur innehållet. Vill du ha också kommande nummer av detta nyhetsbrev?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösundabladet. En ny publikation ser dagens ljus! Ur innehållet. Vill du ha också kommande nummer av detta nyhetsbrev?"

Transkript

1 N Y H E T S B R E V Frösundabladet Nummer 1 Maj 2011 Utges av Vi i Frösunda Ur innehållet Simhall till Frösunda... 3 Ny spontanidrottsplats... 3 Buss 509: Ny linjesträckning... 3 Ny gångbro över järnvägen... 4 Solna station byggs om... 4 Ny skola i Ulriksdal... 4 Insamling av matavfall... 5 Parkering i området... 5 Bebyggelse på Biliatomten.. 6 Nytt kontorshus i Frösunda... 7 Gång- och cykelbro över E Hagadagen 29 maj Arenastaden Kort historik om Frösunda Föreningen Vi i Frösunda En ny publikation ser dagens ljus! I din hand håller du det allra första numret av Frösundabladet. Det är ett nyhetsbrev som ges ut av föreningen Vi i Frösunda och tankarna med detta är flera. Vi vill på det här sättet hålla de boende i området informerade om vad som händer i och omkring Frösunda ge Frösundaborna inflytande över hur vår fina stadsdel utvecklas vidare skapa trivsel och sammanhållning Läs mer om allt detta och mycket mer i separata artiklar i nyhetsbrevet! Vill du ha också kommande nummer av detta nyhetsbrev? Kommande nummer av detta nyhetsbrev distribueras i elektronisk form via e-post. Pappersupplagor som denna kommer att tillhöra undantagen. Om du vill ha varje färskt nummer till din inkorg, så behöver du beställa en prenumeration. Den kostar inget. Besök

2 FRÖSUNDABLADET NR 1 2 Ordföranden har ordet Det är med stor glädje jag kan presentera det allra första numret av Frösundabladet. Ända sedan jag blev vald till ordförande i föreningen Vi i Frösunda hösten 2010 har jag och den nya styrelsen tänkt att det vore bra om vi kunde komma ut och få mer direkt kontakt med de boende, och inte bara verka genom bostadsrättsföreningarnas styrelser. Tanken är att detta första nummer av Frösundabladet ska markera starten på något nytt både i föreningen och i vår stadsdel. Först trivsel och samverkan Ursprungligen grundades föreningen för att hantera Frösundadagen. Därefter vidgades syftet till att också inbegripa samverkan mellan bostadsrättsföreningarna. Trivsel och samverkan alltså. De delarna av verksamheten är centrala och ska självklart utvecklas vidare. Nu också information och inflytande Nu är det alltså dags för föreningen att ta nästa steg som handlar om information och inflytande. Det är här Frösundabladet kommer in i bilden. Solna är ju en stad som växer och flera byggprojekt genomförs i vår närhet. Arenastaden, den nya simhallen, ombyggnaden av Solna station, Tvärbanan, en ny skola för de norra stadsdelarna och bebyggelse på del av Stora Frösunda är bara några exempel. Projekten medför konsekvenser som behöver bevakas. Vi i Frösunda och Frösundabladet kan i det sammanhanget spela en viktig roll. Dels kan vi genom en lokal publikation informera de boende om vad som är på gång i vår omgivning. Dels kan vi, om vi lyckas samla in er mening om saker och ting, formulera och med torrt på fötterna framföra Frösundabornas vilja i samtal med kommunen, SL, Trafikverket och andra aktörer som genom sina beslut påverkar vår närmiljö och livskvalitet. Webenkäter För att få reda på vad ni Frösundabor tycker i frågor som handlar om genomfartstrafik, busslinjer, förskolor och skolor, serviceutbud o.s.v. så tänker vi oss att bland våra prenumeranter genomföra webenkäter. I det här numret av Frösundabladet kan du i flera olika artiklar läsa mer om allt detta och jag hoppas att du går in på vår hemsida och beställer din prenumeration. Den kostar inget. Sammanfattningsvis får du som boende i Frösunda genom Vi i Frösunda och Frösundabladet flera fördelar: information, inflytande, ökad trivsel och lägre månadsavgifter. Och vem vet kanske gör allt detta i sin tur Frösunda till en ännu mer attraktiv stadsdel att bo i - vilket ökar värdet av din bostadsrätt. Med hopp om att ni - efter att ha startat er prenumeration - får en riktigt fin sommar! Peter Edholm Boende i BRF Frösundet 1 Ordförande i Vi i Frösunda

3 FRÖSUNDABLADET NR 1 3 Ny simhall byggs i Frösunda Du kanske känner till att Solna stad har beslutat att bygga en ny simhall i stället för att jobba vidare med den gamla vi har i Råsunda. Glädjande för oss är att den nya kommer att byggas här i Frösunda. Simhallen byggs invid korsningen där Boulevardens norra ände ansluter till Kolonnvägen. Precis söder om ishallen alltså. Detaljplanen för området är klar och där står att man ska möjliggöra uppförandet av en ny simhall, andra lokaler för idrottsändamål samt till verksamheten kopplade kontors-, kansli-, handels- och service verksamheter. Planen skall också ge möjlighet att skapa parkeringsplatser för verksamheten. Simhallen väntas stå klar under Spontanidrottsplats intill Lundagrossisten Strax söder om den blivande simhallen, nedanför förskolan Kullen på Signe Tillischgatan, håller man just på att färdigställa en plan för s.k. spontanidrott. Det är en liten inhägnad plan med konstgräs som anläggs på kommunens parkmark och som är öppen för allmänheten. Man behöver inte, och kan inte heller, boka den. Först till kvarn Den här typen av spontanidrottsplaner uppstår lite varstans i kommunen och nu har alltså Frösunda fått sin. Buss 509 genom Frösunda Med start i sommar kommer buss 509 (mellan Danderyds sjukhus och Brommaplan) att trafikera Gustav III:s Boulevard i stället för som idag Kolonnvägen.

4 FRÖSUNDABLADET NR 1 4 Målbron ny gångbro över järnvägen Kanske har du sett bygget som pågår strax norr om Solna station. Där byggs vad som ska heta Målbron över spårområdet. Bron binder ihop Frösunda med den blivande Arenastaden och blir en kortare väg för den som ska röra sig mellan Frösunda och Dalvägen eller bort mot Råsunda. Från Målbron kommer man också att kunna ta sig ner på pendeltågsperrongen. Ursprungligen var bron planerad som en gångoch cykelbro, men den bro som nu byggs ska inte leda över till den östra sidan av Kolonnvägen. I stället har den vid det hitre brofästet trappor med barnvagnsramper ner till marknivån mellan järnvägen och Kolonnvägen. Solna station byggs om Målbron över järnvägen ingår i en större omdaning av Solna station som kommer i nästa steg. Ombyggnaden i korthet: tunneln som leder från Gårdsvägen (vid BMW) till perrongen stängs perrongen förlängs norrut vid norra änden av perrongen byggs ett nytt stationshus via vilket man tar sig upp på Målbron. Detta är tänkt att bli en ny och attraktiv entré för besökare till Nationalarenan samt för boende och verksamma i Frösunda och i Arenastaden. Ny skola i Nya Ulriksdal Bagartorpsskolan är sliten och hårt belastad med fler elever än den ursprungligen var tänkt att rymma. Kommunen har därför fattat ett s.k. inriktningsbeslut om att bygga en helt ny skola som ska ha ungefär samma upptagningsområde d.v.s. de norra stadsdelarna Frösunda, Ritorp, Ulriksdal, Bagartorp, Agnesberg och Järvastaden. En tanke var att bygga en ny skola på samma tomt i Bagartorpsringen. En annan har varit att bygga skolan i norra delen av Frösunda. Men nu har man alltså bestämt sig för en placering i Nya Ulriksdal på en tomt öster om järnvägen Ulriksdals station strax söder om nuvarande golfbanan.

5 FRÖSUNDABLADET NR 1 5 Frösundas matavfall blir fordonsgas Solna stad erbjuder sedan en tid tillbaka hämtning av matavfall från flerfamiljshus. Kommunen tillhandahåller, kostnadsfritt (!) allt som behövs i hushållen i form av behållare, påsar, slaskrensare och sorteringsinstruktioner samt kärl för insamling i soprummen. Kommunen till och med hämtar avfallet utan att ta ut någon avgift. BRF Frösundet 1 var den första föreningen i Frösunda (och en av de första i kommunen) att börja med detta strax före jul Det har utfallit väl och över hälften av hushållen källsorterar nu sitt matavfall. Sedan dess har ett par andra föreningar följt efter och fler är på gång. Det insamlade matavfallet rötas och blir till biogas som uppgraderas till fordonsgas av den typ som man som privatperson kan tanka vid Bilia. Den gas som tillverkas ur en enda av våra små bruna påsar (2,2 kg) kan användas för att köra en personbil 2,5 km! Vill du göra samma insats för miljön? Kontakta styrelsen i din BRF! I flera av kontorshusen i området finns garage med ett stort antal platser som står tomma på nätter och helger. Vi i Frösunda har varit i kontakt med i stort sett alla fastighetsägare och förvaltare samt med ett antal av de företag som använder dessa garageplatser på dagarna. Hos flera av företagen finns viljan att försöka hjälpa till, men hos ägarna och förvaltarna är det sämre ställt. Slutsatsen måste tyvärr bli att det är mycket små utsikter att få till stånd något samutnyttjande av garageplatserna. Man hänvisar till ansvarsfrågor och säkerhet men det finns också en rad andra praktiska hinder. Från annat håll där man provat detta vet man också att det konstant står ett antal boende-bilar kvar olovligen på kontorstid. Besöksparkeringar utomhus Därutöver har vi företagens besöksparkeringar där det bör vara lättare att hitta en lösning. Vi i Frösunda är i kontakt med företagen för att se om vi kan dela på åtminstone några av platserna.

6 FRÖSUNDABLADET NR 1 6 Bostäder och kontor på Biliatomten Man planerar att bygga cirka lägenheter och m 2 kontor på den så kallade Biliatomten. Den avgränsas av Frösundaleden, Kolonnvägen, Stora Frösundas park och ÅFhuset vid E4. Biliahuset, Bensinstationen och Bilprovningen försvinner. Den grop där Bilia idag har parkering fylls igen. Ett tidigare diskuterat höghus i sydvästra hörnet har nu försvunnit ur planerna. Där finns i stället ett entrétorg in till området. Rakt genom området tänker man sig en bred gata som i mittremsan har plats för gatuliv enligt Köpenhamnsmodell. Infart till området sker en bit ner längs Kolonnvägen eller via gatan som går framför ÅF-husets fasad. Den rundade byggnaden i sydöstra delen av området har utformats så för att möjliggöra för tvärbanan att dras fram här om den i framtiden förlängs förbi Solna station. Intresserad av att följa byggprojekten? Solna stad tillhandahåller en kontinuerlig information om pågående byggprojekt på sin hemsida. Besök och klicka på Stadsbyggnad & Trafik och därefter Pågående byggprojekt. Via andra länkar kan du också se vad som ligger i planeringsfas och kan förväntas längre fram.

7 FRÖSUNDABLADET NR 1 7 Nytt kontorshus och eventuell gång- och cykelbro över E4 Hålet mellan kontorshusen i Frösunda täpps igen. Om man färdas från Sofia Magdalenas plats (rondellen vid Vi-butiken heter faktiskt så!) längs Gustav III:s Boulevard norrut, nerför backen, så har man på höger hand ett nästan 100 meter brett gap mellan kontorshuset. Där finns nu en parkeringsplats. På denna tomt kommer Peab att uppföra ett kontorshus. Positivt med detta är att det bullerskydd som kontorsfastigheterna utgör blir mer komplett. Negativt är att ett antal bostäder förlorar sin utsikt mot Hagaparken och Brunnsviken. Någon BRF överklagade detaljplanen men planen har nu vunnit laga kraft. P-platserna blir förstås färre, men det kommer också fortsättningsvis att finnas vissa möjligheter för boende att stå på de parkeringsplatser som blir kvar söder om det nya kontorshuset. Längs med det nya husets södra sida finns vissa planer på en gång och cykelväg österut. Den skulle övergå i en bro över E4 och landa i Hagaparkens grönska på andra sidan. Dock är inte finansieringen av bron klar och det kan dröja innan den blir byggd om den någonsin blir det. Läs mer om det planerade kontorshuset på Använd sökord Haga Silva som är projektets namn. Huset beräknas stå klart hösten Visste du att Solnas dagbefolkning är över 70% större än nattbefolkningen (2009: mot )? Det är rekord och långt högre än någon annan av Sveriges 290 kommuner.

8 FRÖSUNDABLADET NR 1 8 Programmet bygger på historia, kunskap, musik, kreativitet och upplevelse! Årets tema är vatten! Vi vill genom upplevelser sprida kunskap om Hagaparkens fantastiska natur-, kultur- och rekreationsvärden, samtidigt som själen får sitt lär man sig vårda och värna parken. Dagens fylls av vandringar, föreläsningar, verkstäder för barnen och små historiska berättelser. Vandringar och musik Du kan vandra runt med Bellman och Gustav III. Du kan t.ex. lyssna till operapärlor med Caroline Gentele & Cantemuskören och flöjttoner av Malous Meilink i Ekotemplet eller smyga dig fram till det ofullbordade slottet. Du kan också få veta hur man sköter en gustaviansk park eller få inspiration för din egen trädgård. Föreläsningar Christopher O Regan lockar fram Gustav III:s tid. Föredrag och rundvandringar leds av kunniga från olika områden, t.ex. medverkar Magnus Olausson från Nationalmuseum och Bo Rappne från Ulriksdals slottsträdgård. Om vatten Brunnsvikens vatten spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen av Haga och hur vattnet mår uppmärksammas allt mer, vilket Christer Lännergren från Stockholm, samt genom naturpedagoger från Solna Naturskola vid Överjärva gård. Det kommer också att finnas möjlighet till båtturer samt uppvisningar av kajaker från Brunnsvikens kanotklubb, eller upptäcka Brunnsvikens vatten genom Brand försvarets dykarutrustade brandbil?

9 FRÖSUNDABLADET NR 1 9 För barnen Upptäck Hagaparken med ditt barn genom: kreativa verkstäder, stafflimålning, fjärilsverkstad, picnic med Loranga och Masarin och Teater i Haga, möjlighet att åka häst och vagn till att bli sminkad som en hovdam/herre! Man kan också dansa långdans på pelousen, gå på teater eller håva upp spännande organismer ur Brunnsvikens vatten. Bellevueparken I Bellevueparken sargad av Norra Länkens bygge berättar Stockholms stad och frivilligorganisationerna för Haga och Nationalstadsparken om hur parken ska ges nytt liv. Trädgården vid Carl Elds ateljé kommer att vara öppen för besökare. Hagadagens program börjar lite smått med aktiviteter för barn klockan Huvudprogrammet pågår Haga-Brunnsvikens vänner Runt Brunnsviken finns, både i Hagaparken och i övriga delar, många kulturhistoriska värden. Föreningen Haga-Brunnsvikens vänner har bildats för att verka för att dessa värden bevaras och utvecklas. Eftersom detta är angeläget också för oss som bor i Frösunda har Vi i Frösunda och Haga-Brunnsvikens Vänner tagit inledande kontakter för att se hur vi kan samverka. Vi i Frösunda är alltså inte medarrangör av Hagadagen, men Haga-Brunnsvikens vänner hälsar genom sin ordförande Märtha Angert Lilliestråle alla Frösundabor välkomna ner i parken på mors dag. Läs mer både om föreningen och Hagadagen på

10 FRÖSUNDABLADET NR 1 10 Vad är (inte) Arenastaden? Det bästa sättet att presentera ett stort och grandiost projekt är att tala om det tänkta slutresultatet. Baserat på information från websidor betyder det i Arenastadens fall en helt ny och unik stadsdel vid Solna stationsområde med ca arbetsplatser inom kontor, handel och hotell, bostäder och en ny fotbolls- och eventarena med plats för åskådare. Själva hjärtat i stadsdelen blir Swedbank Arena och ett m 2 stort shoppingcenter med 230 butiker och showrooms som tillsammans med hotellet omsluter Arenatorget. Nu byggs Arenastaden i flera etapper av Solna Stad, Svenska Fotbollförbundet, Fabege och Jernhusen och första etappen omfattar Swedbank Arena Hotell och ArenaGate Arenatorget Infrastruktur Vattenfalls nya kontor Ny stationsentré från Solna Station till en totalkostnad av 9-10 miljarder kronor. Första spadtaget togs 7 december 2009 av kronprinsessan Victoria. Swedbank Arena och Vattenfalls kontor har planerat invigningar under 2012.

11 FRÖSUNDABLADET NR 1 11 Kommunikationerna i området kommer att förbättras - den nya tvärspårvagnslinjen, förbättrade gång- och cykelvägar och nya anslutningar till E4 och E18. Förhoppningsvis kan de senare ha potential att minska genomfartstrafiken förutom vid de uppskattningsvis c:a matchdagarna och c:a eventdagarna som kommer att äga rum där. Dessutom kommer hotellet att ha en sky bar 90 m över marken. Däremot planerar man inte för några grönområden inom Arenastaden vilket medför att belastningen på Råstasjön och Hagaparken ökar. Vid full utbyggnad kommer det att finnas P-platser i Arenastaden i anslutning till shoppingcentret. Eftersom P-platserna inte ingår i första etappen verkar det tveksamt om flödet av människor och trafik kommer att vara bättre än Råsundastadions beskedliga förhållanden vid fullsatt arena ( resp vid fullsatt konsert). Som jämförelse kan nämnas att sex år gamla Allianz Arena i München med 30% mer kapacitet vid fotboll har 250% fler P-platser och utmärkta offentliga färdmedel. De bostäder som planeras att finnas i Arenastaden ingår inte heller i första etappen, vilket troligtvis är lyckosamt då de P-platserna inte heller gör det. Revisionsbolaget PwC presenterade nyligen en riskanalys av Swedbank Arena som de utfört på uppdrag av delägaren Solna stad. Analysen visar att Arenan behöver intäkter på 345 miljoner kronor per år för att ge marknadsmässig avkastning (7,5%), vilket är 140 miljoner mer än vad Parken i Köpenhamn genererar per år. Mikael Karlin Boende i BRF Duvslaget 1 (Källor: PEABs, Arenastadens, Swedbank Arenas och Solna stads websidor.) Visste du att det finns tre Frösunda i Sverige? Förutom här i Solna så finns ortnamnet både i Vallentuna och i Håbo

12 FRÖSUNDABLADET NR 1 12 Frösunda en kort historik Området Frösunda har anor ända tillbaka till vikingatiden! Vid infarten till Stora Frösunda finns en runsten där det står om en gård i Frösunda som bebotts av Torfred och Ingatora. Fruktbarhetens gud Frö gav byn dess namn, vilket tyder på att platsen kan ha varit offerplats till gudens ära. Under och 1700-talen etablerades de områden som utgjorde de fyra Frösundagårdarna, dvs Stora och Lilla Frösunda, Frösundavik samt Annelund. Den nuvarande herrgården på Lilla Frösunda brukar dateras till 1760-talet. I början på 1900-talet förvärvade staten stora delar av området för att skapa det militära övningsområdet Järvafältet. Den första kåren som flyttade dit var Fälttelegrafkåren som bland annat startade de första ballongövningarna och även anskaffade arméns första (!) bil Senare omvandlades Fälttelegrafkåren till Kungliga Signalregementet (S1) som var kvar till 1957, då verksamheten i Frösunda avslutades. Långt senare, år 2002, restes ett minnes märke i äppelträdgården vid Lilla Frösunda till minnet av de militära signalförbandens verksamhet. År 1985 köpte Solna Stad stora delar av Frösunda från staten. Den första utbyggnadsetappen, Ballongberget, med sina ca 300 hyreslägenheter färdigställdes år 1992 och år 1996 påbörjades nästa stora etapp. Snart är området färdigbyggt ända fram till Ritorp och då kommer det att finnas över lägenheter. Gatunamnen i Frösunda har anknytning till områdets historia, även om det inte alltid är så tydligt. Exempelvis har Anders Lundströms gata fått namnet efter en av ägarna till Lilla Frösunda herrgård under 1800-talet. Han var en av sin tids främsta trädgårdsexperter och deltog bland annat i skapandet av Bergianska trädgården. Mario Dugandzic Boende i BRF Frösundet 1 Sekreterare i Vi i Frösunda

13 FRÖSUNDABLADET NR 1 13 Visste du att Frösunda ligger mellan Ragunda och Laxå? Frösundas befolkning är nämligen uppe i personer. Det är 12 fler än i hela Ragunda kommun och 84 färre än i Laxå! Solnas befolkning fortsätter att växa? I slutet av mars 2011 var vi invånare! Solna är extremt företagstätt? Här finns fler än företag!

14 FRÖSUNDABLADET NR 1 14 Vilka är Vi i Frösunda? Vi i Frösunda är en ideell förening med säte i Frösunda, Solna. Medlemmar är i stort sett alla bostadsrättsföreningar i området - från Brevduvan och Duvslaget i söder till Lovisedal 1, 2 och 3 i norr. De 17 medlemsföreningarna har tillsammans drygt hushåll. Ursprungligen bildades föreningen i syfte att arrangera Frösundadagen, vilket man i år gör för tionde året i följd (!). Sedan dess har två andra syften med föreningen växt sig allt starkare. Dels samverkar BRF:arna med varandra genom det nätverk som föreningen utgör. Dels har Vi i Frösunda blivit en intresseförening som verkar för att stadsdelen ska utvecklas på ett bra sätt. Vi i Frösunda håller dina boendekostnader nere! Samverkan mellan BRF:arna består i att vi stöttar och hjälper varandra till bra lösningar och i att vi ibland går samman för att få bättre priser på varor och tjänster som vi köper. Det tydligaste exemplet var när flera BRF:ar i Frösunda gick samman för att gemensamt upphandla bredband via fiberoptisk kabel till hela området. Det resulterade i det mycket förmånliga avtal vi nu har med Ownit och som de flesta föreningar i området har anslutit sig till. I vinter har vi tillsammans gjort en översyn av de tjänster vi köper för vår ekonomiska förvaltning och nu ska vi vidare med andra områden där vi kan se över våra avtal och kostnader. Först tar vi tag i våra inköp av el till fastigheter och hushåll. Därefter har vi fler områden som banklån, teknisk förvaltning, trädgårdsskötsel, snöröjning, trappstädning, försäkring, hissar o.s.v. Vill du vara med och tillföra kompetens? Har du specialistkompetens på något område som Vi i Frösunda kan ha nytta av, så är du mycket välkommen att ta kontakt och vara vår rådgivare! Styrelsen I styrelsen sitter personer som antingen är ordförande i sina respektive BRF:ar eller på annat sätt engagerade i Frösundas trivsel och utveckling. Styrelsen består sedan september 2010 av: Peter Edholm, Brf Frösundet 1, ordförande Mario Dugandzic, Brf Frösundet 1, sekreterare Lotta Falck, Brf Duvslaget 1, kassör Martin Bergman, Brf Duvslaget 1, projektledare för Frösundadagen Curt Dahlgren, Brf Lovisedal 3 Anders Nilsson, Brf Lovisedal 2, sammankallande i trafikgruppen Mer information om föreningen finns på

15 FRÖSUNDABLADET NR 1 15 Besök Föreningen har en hemsida där du kan hitta en del information som bör vara av intresse för en Frösundabo. Där finns förutom vanlig föreningsinformation bland annat: Fakta om Frösunda En beskrivning av det historiska Frösunda, med många bilder från förr. En översikt över kommunal och annan service i området. Du kan till exempel hitta en förteckning över lokaler som man kan hyra om man ska ha barnkalas eller någon annan fest. Via hemsidan kan du också beställa din prenumeration på Frösundabladet. OBSERVERA att kommande nummer av Frösundabladet endast distribueras via epost till prenumeranter. Redaktion och ansvarig utgivare Frösundabladet ges ut av föreningen Vi i Frösunda. Redaktionen består av styrelsens ledamöter. Ansvarig utgivare är Peter Edholm. Vi i Frösunda har inte för Frösundabladet ansökt om utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen men kommer att göra det så fort det finns en utgivningsplan med fyra nummer eller fler per år. Bilder i detta nummer Bilderna i detta nummer av Frösundabladet har följande ursprung: s3: Sveg simhall. Poolwater Nordic AB. s3: SL-buss. stockholmtourist.blogspot.com, The Stockholm Tourist. s4: Gångbro i Ljusdal. s6: Flicka med fjäril i Hagaparken. Fotograf Richard Oxfält. s6: Musik i Ekotemplet. Fotograf Richard Oxfält. s13: Kårens automobil Från där den publicerats med tillstånd av Ledningsregementets Museum i Enköping. Övriga bilder hämtade från publika hemsidor hos Solna stad m.fl. eller från Microsoft Clipart.

16 N Y H E T S B R E V Reklamplats uthyres! I kommande nummer av Frösundabladet kommer vi att upplåta reklamplats för företag som särskilt vänder sig med erbjudanden till boende i Frösunda. Det gäller både nummer som distribueras i elektronisk form och de eventuella nummer som ges ut i pappersform. Har du själv något du vill göra reklam för? Kontakta redaktionen! Jobbar du vid något av företagen i området? Tipsa den kollega som ansvarar för annonseringen! Är du kund hos någon som du anser borde formulera ett brett erbjudande till oss i Frösunda? Föreslå dem att göra det och att kontakta Frösundabladet för att nå ut! Namnförslag? Namnet på det här nyhetsbrevet Frösundabladet är inte det mest fantasifulla. Den Frösundabo som genom en snilleblixt kommer på ett sinnrikt och bättre namn är välkommen att mejla sitt förslag till redaktionen! Kontaktuppgifter Peter Edholm, ordförande och ansvarig utgivare: Post till föreningen: Vi i Frösunda, c/o Edholm, Signalistgatan 6, Solna.

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark.

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark. Ny bro för dubbelriktad biltrafik ersätter den gamla bilbron i Skälbyvägens förlängning. Den nya bron ansluts i en första etapp till Enköpingsvägen och byggs bara i halva sin bredd. Barkarby station flyttas

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Spårområde vid kv Tegen Granskning: 18 mars 15 april 2013 Öppet hus: 27 mars 2013 kl. 17-19, Solna stadsbibliotek

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Christer Joelsson 2010-03-09 SBN/2009:233. Namn på gator, torg och broar i Arenastaden

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Christer Joelsson 2010-03-09 SBN/2009:233. Namn på gator, torg och broar i Arenastaden SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Christer Joelsson 2010-03-09 SBN/2009:233 Namn på gator, torg och broar i Arenastaden Sammanfattning I samband med utbyggnaden av Arenastaden

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 FIN LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Rosenlund Frösunda Park

Rosenlund Frösunda Park Rosenlund Frösunda Park Adress: Gustav III:s Boulevard / Rosenborgsgatan 69 7 Solna Byggnadsår: 0-0 Lokalyta ca: 5 8 kvm Rumshöjd ca:,5-,08 meter Tillträdesdatum: Vår Höst 0 ontakt: JM AB Maritha Högvik

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm Ett modernt kontorshus med unik industrikänsla! Välkommen till http:// trikafabriken9.se/! Yta: 1 200-7 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Planlösning Ert nya

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 201 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 201 kvm Hur ser er drömlokal i idéernas Hammarby Sjöstad ut? Här får ni vara med och utforma både planlösning och design. Yta: 201 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fartygstrafiken 2 Sidan 1 (6) Om

Läs mer

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 925 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 925 kvadratmeter. Yta Våning 925 kvm plan 5 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen från Solna stad

Intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen från Solna stad SID 1 (16) Intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen från Solna stad SOLNA STAD Kontakt: solna.se/kontaktcenter Organisationsnummer 171 86 Solna Telefon: 08-746 10 00 212000-0183 Besök. Stadshusgången

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 48 52

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 48 52 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 48 52 3 200 11 300 kvm, Solna Gustav lll:s Boulevard 48 52 Solna Ledig yta: 3 200 11 300 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 300 1 000 Miljömärkning: LEED Platinum

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Mission: Att utveckla och förvalta kvarteret Signalfabriken fastigheter, lokaler, lägenheter, serviceutbud och varumärke.

Mission: Att utveckla och förvalta kvarteret Signalfabriken fastigheter, lokaler, lägenheter, serviceutbud och varumärke. Mission: Att utveckla och förvalta kvarteret Signalfabriken fastigheter, lokaler, lägenheter, serviceutbud och varumärke. Vision: Att få människor att trivas. Mångfald Med mångfald avses ett brett och

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Yta: 499 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Planlösning Från Sveavägen 159, på 4

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3

KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3 KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 245 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Gårdsvägen 10, Solna/Arenastaden 842 kvm. Ljus och effektiv kontorsyta!. Påkostat tak i pentry. Lasthiss till lokalen.

SOLNA/ARENASTADEN. Gårdsvägen 10, Solna/Arenastaden 842 kvm. Ljus och effektiv kontorsyta!. Påkostat tak i pentry. Lasthiss till lokalen. Ljus och effektiv kontorsyta!. Påkostat tak i pentry. Lasthiss till lokalen. Yta: 842 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Stigbygeln 5 Sidan 1 (9) Planlösning Lasthiss direkt upp in i lokalen

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 1 100 kvm. Bra butikslokal i Norrtull!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 1 100 kvm. Bra butikslokal i Norrtull! Bra butikslokal i Norrtull! Yta: 1 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (6) Planlösning Bra butikslokal med god takhöjd och öppen planlösning. Kommunikationer Buss 2,

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Tidplan Samråd tidigast: hösten 2013 Granskning tidigast: sommaren 2014 Beräknad antagen plan: hösten 2014

Tidplan Samråd tidigast: hösten 2013 Granskning tidigast: sommaren 2014 Beräknad antagen plan: hösten 2014 Karin Norlander 2012-09-13 Förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområdet (Kulturreservatet)- begäran om planuppdrag Syftet med detaljplanen Syftet med projektet är dels

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Arenastaden med Swedbank Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov.

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Typ Kontor Storlek 500-1015 kvm Adress Englundavägen 9-11 Område Solna/Solna

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden KOMMUIKAIOER Infart Sjövägen Enköpingsvägen Mot Arlanda ÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) Signalbron BERGSHAMRA Bergshamra Pendeltåg: 7 min från

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 2061 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 2031 kvadratmeter. Yta 2061 kvm Våning plan 9 hus A och B Husets karaktär Fastigheten är delvis

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Illustratören Ett alldeles eget hus i Ingenting

Illustratören Ett alldeles eget hus i Ingenting Illustratören Ett alldeles eget hus i Ingenting Ta plats i en levande oas Söker du en adress där din organisation kan ta nästa steg? Då är Illustratören ett hett alternativ. Du får ett eget hus i Ingenting

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 29, Solna/Arenastaden 86 kvm. Butiksyta mitt i Arenastaden mittemot Mall of Scandinavia!

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 29, Solna/Arenastaden 86 kvm. Butiksyta mitt i Arenastaden mittemot Mall of Scandinavia! Butiksyta mitt i Arenastaden mittemot Mall of Scandinavia! Yta: 86 kvm Typ av lokal: Butik Fastighetsbeteckning: Uarda 1, Hus A Sidan 1 (6) Kommunikationer Arenastadens geografiska placering är utomordentligt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Stolt historia, passionerad framtid

Stolt historia, passionerad framtid Nya kvarter växer fram Bostäder och kontor Stolt historia, passionerad framtid Där Råsunda är som allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer