LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Teknisk information Technical information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Teknisk information Technical information"

Transkript

1 LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Teknisk information Technical information LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries

2 LITTBUS det flexibla hyllsystemet för bibliotek/ the flexible shelf system for libraries

3 LITTBUS design Börge Lindau LITTBUS har utvecklats i nära samarbete med bibliotekarier och arkitekter för att möta behoven i dagens bibliotek. Ekonomi, flexibilitet, funktion, genomtänkt design och miljöhänsyn är viktiga principer i utvecklingsarbetet. LITTBUS konstruktion består av enkla och dubbelsidiga gavlar i trä och stål, stabiliserande av ett unikt flyttbart hyllplan i lackerad stålplåt. Hyllplanen kan användas antingen plant eller lutande för exponering av olika typer av media. Gavelsystemet tillåter övergångar från grunda till djupa hyllor eller från enkla till dubbelsidiga hylluppställningar, kopplade i en följd. Trä och stålgavlar kan även kombineras med varandra. Tillkommande nyutvecklade enheter skall kunna integreras i redan levererade system. Andra dimensioner och material levereras på begäran. LITTBUS was developed in co-operation with librarians and architects to meet the needs of today s library. Economy, flexibility, function, well thought-out design and environmental considerations are the fundamental elements in the system s design. The structure comprises single or double-sided end panels in wood or steel connected by a unique steel shelf. The shelf can be used either flat or sloping for the disply of different forms of media. The system uniquely allows for the transition from single to double sided units and from shallows to deep shelves within a run of library bays. All new developments are designed so as they can be incorpareted into existing. Other dimensions and finishes are available upon request.

4 LITTBUS är självstabiliserande i en konstruktion utan ramar och kryss vilket ger utrymme för stor flexibilitet samtidigt som golvyta sparas. LITTBUS är testad för att motsvara högt ställda krav och eftersträvar kostnadseffektiva och miljöriktiga material för lång livslängd och enkelt underhåll. LITTBUS består av bl.a hyllor i fyra standardhöjder hyllor i tre standarddjup hyllor i tre standardbredder bokvagnar förvaringssystem diskar studieplatser frågeterminaler tillbehör belysningssystem LITTBUS is a self-supporting structure without the need for frames or cross brace supports. The structure gives flexibility and saves floor space. LITTBUS has been tested to fulfil the high standards required for use in contract areas and offers cost efficient environmental materials for durability and easy maintenance. The LITTBUS system consist of: shelves in four heights shelves in three depths shelves in three widths book trolleys media display system counters study tables PC terminal tables accessories lighting fixture systems

5 LITTBUS TRÄ/WOOD GLAS/GLASS PERFORERAD PLÅT PERFORATED STEEL Al gavel. Alder end panels. Björk gavel. Birch end panels. Stål gavel. Steel end panels. Frostat glas för gaveltäckning till stålgavel. Frosted glass / covering to steel bookcase ends. Perforerad plåt för gaveltäckning till stålgavel. Perforated steel/ covering to steel bookcase ends.

6 LITTBUS 290 MM 374 MM 542 MM 2044 MM 1724 MM 1404 MM 1084 MM Gavlar av trä massiv stavlimmad al eller björk algavlar levereras som standard obehandlade gavlarna vaxas, oljas eller lackeras på begäran björkgavlar levereras lackade som standard gaveldjup 290, 374 och 542 mm gavelhöjd 1084, 1404, 1724 och 2044 mm Gavlar av stål lackerade som standard i zinkgrå pulverlack med struktur gavelsidor av frostat glas eller perforerad stålplåt gaveldjup 290, 374 och 542 mm gavelhöjd 1084, 1404, 1724 och 2044 mm Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens minimihöjd 25 mm Hyllplan av 1,5 mm stålplåt, pulverlackerad i grå kulör RAL 9007 lacktjocklek 80 my vändbart och kan användas plant eller lutande längd är 491, 700 och 875 mm djup 252, 336 och 2 x 252 mm tjocklek är 14 mm Breddmått mellan gavlar är 516, 725 och 900 mm c/c End panels in wood solid alder or birch end panels in alder are untreated as standard end panels can be vaxed, oiled or lacquered upon request end panels of birch are lacquered as standard depth of end panels 290, 374 and 542 mm height of end panels 1084, 1404, 1724 and 2044 mm End panels in steel powder coated zinc grey decorative cover of frosted tempered glass or perforated sheet steel depth of end panels are 290, 374 and 542 mm height of end panels 1084, 1404, 1724 and 2044 mm The height of the panels does not include the feet which are 25 mm Shelves powder coated sheet steel RAL 9007, 1,5 mm thick the thickness of lacquer is 80 my reversible for flat or sloping display the shelves width are 491, 700 and 875 mm the shelves depth are 252, 336 and 2 x 252 mm the thickness of the shelves are 14 mm The width of bays are 516, 725 and 900 mm c/c

7 LITTBUS TRÄ/WOOD 290 Gavlar av al eller björk, inkl. hyllplan/endpanels of solid alder or birch, incl. shelves 290/1084 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LS CC 516 LP LS CC 725 LP LS CC 900 LP LS CC 516 LP LS CC 725 LP LS CC 900 LP /1404 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /1724 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /2044 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP

8 LITTBUS 290 Gavlar av stål, inkl. hyllplan/endpanels of steel, incl. shelves 290/1084 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LS LP LS LP LS LP /1404 LS LP LS LP LS LP /1724 LS LP LS LP LS LP /2044 LS LP LS LP LS LP

9 LITTBUS TRÄ/WOOD 374 Gavlar av al eller björk, inkl. hyllplan/endpanels of solid alder or birch, incl. shelves 374/1084 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /1404 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /1724 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /2044 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP

10 LITTBUS 374 Gavlar av stål, inkl. hyllplan/endpanels of steel, incl. shelves 374/1084 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LS LP LS LP LS LP /1404 LS LP LS LP LS LP /1724 LS LP LS LP LS LP /2044 LS LP LS LP LS LP

11 LITTBUS TRÄ/WOOD 542 Gavlar av al eller björk, inkl. hyllplan/endpanels of solid alder or birch, incl. shelves 542/1084 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /1404 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /1724 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP /2044 LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP LS LP

12 LITTBUS 542 Gavlar i stål, inkl. hyllplan/endpanels of steel, incl. shelves 542/1084 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LS LP LS LP LS LP /1404 LS LP LS LP LS LP /1724 LS LP LS LP LS LP /2044 LS LP LS LP LS LP

13 GAVELSKYLT BOOKCASE END SIGN EXPOMAGASIN EXPO MAGAZINE & STORAGE TIDSKRIFTS DISPLAY NEWSPAPER OR MAGAZINE DISPLAY BOKTRÅG STORY BOOK BOX SKYLT TILL FRAMKANT TEXT STRIP FRONT EDGE TIDSKRIFTSHYLLA MAGAZINE SHELF SKYLT TEXT STRIP SECTION SKRIV/STUDIEPLATS WRITING TOP LÄSBELYSNING LIGHT FIXTURE FALLTRÅD METAL ROD BOKSTÖD BOOKEND TILT BOX CD BOX UTDRAGBART HYLLPLAN PULL OUT SHELF LUTANDE HYLLPLAN SLOPING SHELF TIDNINGS DISPLAY NEWSPAPER DISPLAY FACKAVDELARE DEVIDERS HJUL CASTOR BOKSTÖD/STÅL METAL SHEET BOOK STOPER JUSTERBAR FOT ADJUSTABLE FEET GAVELTÄCKNING AV GLAS COVERING IN GLASS

14 TILLBEHÖR GAVLAR 290 ACCESSORIES END PANELS 290 TRÄ/WOOD Mått/Dimensions Material 290x1084 G 1210-B1 G 1211-B1 290x1404 G 1310-B1 G 1311-B1 290x1724 G 1510-B1 G 1511-B1 290x2044 G 1710-B1 G 1711-B1 Mått/Dimensions Material 290x1084 G 1210-S 290x1404 G 1310-S 290x1724 G 1510-S 290x2044 G 1710-S GAVELTÄCKNING/COVERING Mått/Dimensions 290x x x x2044 Material PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL GF 1210-SP GF 1310-SP GF 1510-SP GF 1710-SP 290x1084 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 1210-G2 290x1404 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 1310-G2 290x1724 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 1510-G2 290x2044 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 1710-G2

15 TILLBEHÖR 290 ACCESSORIES 290 HYLLPLAN/SHELF Djup/Depth Bredd/Width HYLLPLAN SHELVES 252/64 HP 0110 HP 1110 HP 3110 HYLLPLAN SHELVES 252/128 HP 0130 HP 1130 HP 3130 HYLLPLAN SHELVES 192/304 HP 1170 HP 3170 TIDSKRIFTSHYLLA MAGAZINE SHELVES 310/64 HP 0140 HP 1140 HP 3140 KRÖNSKIVA MASSIV AL TOPSHELF SOLID ALDER 290 TO 0120 TO 5110 TO 5120 KRÖNSKIVA MASSIV BJÖRK TOPSHELF SOLID BIRCH 290 TO 0320 TO 5310 TO 5320 TOPPHYLLA STÅL TOPSHELF STEEL 252 TH 0110 TH 1110 TH 3110 UTDRAGSHYLLA PULL OUT WRITING TOP 252 HP 0110-U HP 1110-U HP 3110-U

16 TILLBEHÖR 290 ACCESSORIES 290 BOXAR/COMPARTMENTS Bredd/Width BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT TO 3517 BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT TO 3518 CD-HYLLA CD-COMPARTMENT TO 3617 CD-HYLLA CD-COMPARTMENT TO 3618 TIDSKRIFTS EXPO/PARTITIONS Bredd/Width TIDSKRIFTS EXPO 4 FACK 19 MM TO 2310 HÖJD 645 MM (9 MODULER) TO 2330 PERIODICAL DISPLAY 4 COMPARTMENT 19 MM H. 645 MM (9 MODULS) TIDSKRIFTS EXPO PERIODICAL DISPLAY 6 FACK 19 MM HÖJD 885 MM (13 MODULER) 6 COMPARTMENT 19 MM H. 885 MM (13 MODULES) TO 2311 TO 2331 TIDNINGS EXPO NEWSPAPER DISPLAY 4 FACK 39 MM HÖJD 645 MM (9 MODULER) 4 COMPARTMENT 39 MM H. 645 MM (9 MODULES) TO 2520 TO 2540 TIDNINGS EXPO NEWSPAPER DISPLAY 6 FACK 39 MM HOJD 885 MM (13 MODULER) 6 COMPARTMENT 39 MM H. 885 MM (13 MODULES) TO 2521 TO 2541

17 TILLBEHÖR 290 ACCESSORIES 290 SKYLTAR/BOARDS FRAMKANTSSKYLT/TEXT STRIP FRONT EDGE Mått/Dimensions 150x23 TO 1510 SEKTIONSSKYLT/TEXT STRIP SECTIONS 504x66 TO 1513 CD DISPLAY 150x140 TO 1520 GAVELSKYLT MED GLAS BOOK CASE END SIGN WITH GLASS 280x300 TO 1514 EXPONERING/DISPLAY GAVELEXPONERING ENKEL SINGLE BOOKCASE END DISPLAY Mått/Dimensions 170x124 TO DELAT EXPOMAGASIN 3.PARTS EXPO-MAGAZINE TO 1917 TO 1918 HYLLAVDELARE/PARTITIONS Mått/Dimensions HYLLAVDELARE FÖR LÅG BAKKANT PARTITION LOW 235x64 TO 4320 AVDELARE FÖR CD BOX PARTITION FOR CD BOX 235x120 TO 4322 HYLLAVDELARE 60 FÖR HÖG BAKKANT 190x190 PARTITION, ANGLER 60, HIGH TO 4311 HYLLAVDELARE FÖR HÖG BAKKANT PARTITIONS HIGH 190x190 TO 4321 AVDELARE FÖR BOKTRÅG PARTITIONS COMPARTMENT 237x185 TO 3519

18 TILLBEHÖR 290 ACCESSORIES 290 BOKSTÖD/BOOKENDS Mått/Dimensions HÄNGANDE BOKSTÖD AV TRÅD HANGING BOOKENDS 220x120 TO 1310 BOKSTÖD - PLÅT BOOKENDS 200x150 TO 1312 BOKSTÖD - PLÅT A4 BOOKENDS A4 250x200 TO 1313 FALLPLÅT METAL SHEET SINGLE 252x80 TO 1320 FALLTRÅD METAL ROD 252 TO 1323 ÖVRIGT/OTHERS Mått/Dimensions HANDTAG ENKEL HANDLE SINGLE 290x60 TO 1130 HJULSATS, SKENA & HJUL, 2 PAR WHEEL SET, BAND & WHEELS, 2 PAIRS 290x100 TO TIDNINGSHÄNGARE NEWSPAPER DISPLAY TO 2610 TO 2630 SKRIVSKIVA/WRITING TOP: MASSIV AL/SOLID ALDER MASSIV BJÖRK/SOLID BIRCH TO TO TO TO

19 TILLBEHÖR GAVLAR 374 ACCESSORIES END PANELS 374 TRÄ/WOOD Mått/Dimensions Material 374x1084 G 3210-B1 G 3211-B1 374x1404 G 3310-B1 G 3311-B1 374x1724 G 3510-B1 G 3511-B1 374x2044 G 3710-B1 G 3711-B1 Mått/Dimensions Material 374x1084 G 3210-S 374x1404 G 3310-S 374x1724 G 3510-S 374x2044 G 3710-S GAVELTÄCKNING/COVERING Mått/Dimensions Material 374x x x x2044 PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL GF 3210-SP GF 3310-SP GF 3510-SP GF 3710-SP 374x1084 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 3210-G2 374x1404 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 3310-G2 374x1724 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 3510-G2 374x2044 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 3710-G2

20 TILLBEHÖR 374 ACCESSORIES 374 HYLLPLAN/SHELF Djup/Depth Bredd/Width HYLLPLAN SHELVES 336/64 HP 0510 HP 1510 HP 3510 HYLLPLAN SHELVES 336/128 HP 0530 HP 1530 HP 3530 TIDSKRIFTSHYLLA 310/64 HP 0140 MAGAZINE SHELVES HP 1140 HP 3140 KRÖNSKIVA MASSIV AL TOPSHELF SOLID ALDER 374 TO 0121 TO 5111 TO 5121 KRÖNSKIVA MASSIV BJÖRK TOPSHELF SOLID BIRCH 374 TO 0321 TO 5311 TO 5321 TOPPHYLLA STÅL TOP SHELF STEEL 336 TH 0510 TH 1510 TH 3510 UTDRAGSHYLLA PULL OUT WRITING TOP 336 HP 0510-U HP 1510-U HP 3510-U

21 TILLBEHÖR 374 ACCESSORIES 374 BOXAR Djup/Depth Bredd/Width BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT 336/192 TO 3510 BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT 336/192 TO 3511 CD-HYLLA 336/128 TO 3610 CD-COMPARTMENT CD-HYLLA CD-COMPARTMENT 336/128 TO 3611 TIDSKRIFTS EXPO/PARTITIONS Bredd/Width TIDSKRIFTS EXPO 4 FACK 19 MM TO 2310 HÖJD 645 MM (9 MODULER) TO 2330 PERIODICAL DISPLAY 4 COMPARTMENT 19 MM H. 645 MM (9 MODELS) TIDSKRIFTS EXPO 6 FACK 19 MM TO 2311 HÖJD 885 MM (13 MODULER) TO 2331 PERIODICAL DISPLAY 6 COMPARTMENT 19 MM H. 645 MM (13 MODULES) TIDNINGS EXPO 4 FACK 39 MM TO 2520 HÖJD 645 (9 MODULER) TO 2540 NEWSPAPER DISPLAY 4 COMPARTMENT 39 MM H.645 MM (9 MODULES) TIDNINGSEXPO 6 FACK 39 MM TO 2521 HÖJD 885 MM (13 MODULER) TO 2541 NEWSPAPER DISPLAY 6 COMPARTMENT 39 MM H. 885 MM (13 MODULES)

22 TILLBEHÖR 374 ACCESSORIES 374 SKYLTAR/BOARDS FRAMKANTSSKYLT/TEXT STRIP FRONT EDGE Mått/Dimensions 150x23 TO 1510 SEKTIONSSKYLT/TEXT STRIP SECTIONS 504x66 TO 1513 CD DISPLAY 150x140 TO 1520 GAVELSKYLT MED GLAS BOOK CASE END SIGN WITH GLASS 280x300 TO 1514 EXPONERING/DISPLAY Mått/Dimensions GAVELEXPONERING ENKEL SINGLE BOOKCASE END DISPLAY 254x124 TO 1712 MAGASIN Mått/Dimensions Bredd/Width TILTBOX H. 384 MM TO 2110 TILT BOX (6 MODULER)/ TO 2111 (6 PARTS) EXPOMAGASIN H. 384 MM TO 1911 EXPO-MAGZINE (6 MODULER)/ TO 1913 (6 PARTS) EXPOMAGASIN 30 MM H. 384 MM EXPO-MAGAZINE 30 MM (6 MODULER)/ (6 PARTS) TO 1914 TO 1916

23 TILLBEHÖR 374 ACCESSORIES 374 HYLLAVDELARE/PARTITIONS HYLLAVDELARE FÖR LÅG BAKKANT PARTITION LOW Mått/Dimensions 319x64 TO 4319 AVDELARE FÖR CD BOX PARTITION FOR CD BOX 319x128 TO 4323 HYLLAVDELARE 60 FÖR HÖG BAKKANT PARTITION, ANGLER 60, HIGH 190x190 TO 4311 HYLLAVDELARE FÖR HÖG BAKKANT PARTITIONS HIGH 190x190 TO 4321 AVDELARE FÖR BOKTRÅG PARTITIONS COMPARTMENT 320x185 TO 3520 BOKSTÖD/BOOKENDS Mått/Dimensions HÄNGANDE BOKSTÖD AV TRÅD HANGING BOOKENDS 220x120 TO 1310 BOKSTÖD - PLÅT BOOKENDS 200x150 TO 1312 BOKSTÖD - PLÅT A4 BOOKENDS A4 250x200 TO 1313 FALLPLÅT METAL ROD 336x80 TO 1321 FALLTRÅD METAL SHEET SINGLE 252 TO 1323

24 TILLBEHÖR 374 ACCESSORIES 374 ÖVRIGT/OTHERS Mått/Dimensions GARDEROBSUTDRAG INKL. HYLLPLAN WARDROBE EXTENSION INL. SHELF HP HP HJULSATS, SKENA & HJUL, 2 PAR WHEEL SET, BAND & WHEELS, 2 PAIRS 374x100 TO HANDTAG 374, ENKEL HANDLE 374, SINGLE 374x60 TO 1131 TIDNINGSHÄNGARE NEWSPAPER DISPLAY TO 2610 TO 2630 SKRIVSKIVA/WRITING TOP: MASSIV AL/SOLID ALDER TO TO MASSIV BJÖRK/SOLID BIRCH TO TO

25 TILLBEHÖR GAVLAR 542 ACCESSORIES END PANELS 542 TRÄ/WOOD Mått/Dimensions Material 542x1084 G 5210-B1 G 5211-B1 542x1404 G 5310-B1 G 5311-B1 542x1724 G 5510-B1 G 5511-B1 542x2044 G 5710-B1 G 5711-B1 Mått/Dimensions Material 542x1084 G 5210-S 542x1404 G 5310-S 542x1724 G 5510-S 542x2044 G 5710-S GAVELTÄCKNING/COVERING Mått/Dimensions Material 542x x x x2044 PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL GF 5210-SP GF 5310-SP GF 5510-SP GF 5710-SP 542x1084 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 5210-G2 542x1404 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS GF 5310-G2 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS 542x1724 GF 5510-G2 FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS 542x2044 GF 5710-G2

26 TILLBEHÖR 542 ACCESSORIES 542 HYLLPLAN/SHELF Djup/Depth Bredd/Width HYLLPLAN SHELVES 252/64 HP 0110 HP 1110 HP 3110 HYLLPLAN SHELVES 252/128 HP 0130 HP 1130 HP 3130 HYLLPLAN SHELVES 504/64 HP 1150 HP 3150 HYLLPLAN SHELVES 192/304 HP 1170 HP 3170 TIDSKRIFTSHYLLA 310/64 HP 0140 MAGAZINE SHELVES HP 1140 HP 3140 KRÖNSKIVA MASSIV AL TOPSHELF SOLID ALDER 542 TO 5112 TO 5122 KRÖNSKIVA MASSIV BJÖRK TOPSHELF SOLID BIRCH 542 TO 5312 TO 5322 TOPPHYLLA STÅL TOP SHELF STEEL 504 TH 1120 TH 3120 UTDRAGSHYLLA PULL OUT WRITING TOP 252 HP 0110-U HP 1110-U HP 3110-U

27 TILLBEHÖR 542 ACCESSORIES 542 BOXAR/BOXES Djup/Depth Bredd/Width BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT 252/192 TO 3517 BOKTRÅG 252/192 TO 3518 BOOK COMPARTMENT BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT 252/ /128 TO 3517 TO 3515 BOKTRÅG BOOK COMPARTMENT 252/ /128 TO 3518 TO 3516 DISPLAY TIDSKRIFTS EXPO 4 FACK 19 MM Bredd/Width TO 2310 HÖJD 645 MM (9 MODULER) TO 2330 PERIODICAL DISPLAY 4 COMPARTMENT 19 MM H. 645 MM (9 MODELS) TIDSKRIFTS EXPO 6 FACK 19 MM TO 2311 HÖJD 885 MM (13 MODULER) TO 2331 PERIODICAL DISPLAY 6 COMPARTMENT 19 MM H. 885 MM (13 MODULES) TIDNINGS EXPO 4 FACK 39 MM TO 2520 HÖJD 645 MM (9 MODULER) TO 2540 NEWSPAPER DISPLAY 4 COMPARTMENT 39 MM H. 645 MM (9 MODULES) TIDNINGSEXPO 6 FACK 39 MM TO 2521 HÖJD 885 MM (13 MODULER) TO 2541 NEWSPAPER DISPLAY 6 COMPARTMENT 39 MM H. 885 MM (13 MODULES)

28 TILLBEHÖR 542 ACCESSORIES 542 CD-BOX CD-HYLLA CD-COMPARTMENT Djup/Depth 252/128 Bredd/Width TO 3617 CD-HYLLA CD-COMPARTMENT 252/128 TO 3618 CD-HYLLA CD-COMPARTMENT 252/ /64 TO 3617 TO 3619 CD-HYLLA CD-COMPARTMENT 252/ /64 TO 3618 TO 3620 SKYLTAR/BOARDS Mått/Dimensions FRAMKANTSSKYLT/TEXT STRIP FRONT EDGE 150x23 TO 1510 SEKTIONSSKYLT/TEXT STRIP SECTIONS 504x66 TO 1513 CD DISPLAY 150x140 TO 1520 GAVELSKYLT MED GLAS BOOK CASE END SIGN WITH GLASS 280 X 300 TO 1514 GAVELSKYLT MED GLAS BOOK CASE END SIGN WITH GLASS 280 X 532 TO 1515

29 TILLBEHÖR 542 ACCESSORIES 542 EXPONERING GAVELEXPONERING ENKEL SINGLE BOOKCASE END DISPLAY Mått/Dimensions 170x124 TO 1710 GAVELEXPONERING DUBBEL DOUBLE BOOKCASE END DISPLAY 422x124 TO DELAT EXPOMAGASIN 3.PARTS EXPOMAGAZINE TO 1919 TO 1920 HYLLAVDELARE/PARTITIONS HYLLAVDELARE FÖR LÅG BAKKANT PARTITION LOW Mått/Dimensions 235x64 TO 4320 AVDELARE FÖR CD-BOX PARTITION FOR CD-BOX 235x128 TO 4322 HYLLAVDELARE 60 FÖR HÖG BAKKANT PARTITION, ANGLER 60, HIGH 190x190 TO 4311 HYLLAVDELARE FÖR HÖG BAKKANT PARTITIONS HIGH 190x190 TO 4321 AVDELARE FÖR BOKTRÅG PARTITIONS COMPARTMENT 237x185 TO 3519

30 TILLBEHÖR 542 ACCESSORIES 542 BOKSTÖD/BOOKENDS Mått/Dimensions HÄNGANDE BOKSTÖD AV TRÅD HANGING BOOKENDS 220x120 TO 1310 BOKSTÖD - PLÅT BOOKENDS 200x150 TO 1312 BOKSTÖD - PLÅT A4 BOOKENDS - A4 250x200 TO 1313 FALLPLÅT/METAL SHEET DUBBEL/DOUBLE ENKEL/SINGLE 504x80 252x80 TO 1322 TO 1320 FALLTRÅD DUBBEL/DOUBLE 504 TO 1324 METAL ROD ENKEL/SINGLE 252 TO 1323 ÖVRIGT/OTHERS HANDTAG DUBBEL HANDLE DOUBLE Mått/Dimensions 542x60 TO 1132 HJULSATS, SKENA & HJUL, 2 PAR WHEEL SET, BAND & WHEELS, 2 PAIRS 542x100 TO SKRIVSKIVA/WRITING TOP: MASSIV AL/SOLID ALDER MASSIV BJÖRK/SOLID BIRCH TO TO TO TO GAVELBORD MASSIV AL TABLE END SOLID ALDER 542x700x900 TO 1121 GAVELBORD MASSIV BJÖRK TABLE END SOLID BJÖRK 542x700x900 TO 1421

31 TILLBEHÖR ÖVRIGT ACCESSORIES OTHERS ÖVRIGT/OTHERS Mått/Dimensions KOPPLINGSRÖR/CONNECTIONTUBE TO KOPPLINGSRÖR/CONNECTIONTUBE TO KOPPLINGSBALK/CONNECTION BRACKET TO KOPPLINGSBALK/CONNECTION BRACKET TO DETALJER/DETAILS SKRUV/SCREW Mått/Dimensions M6x35 TO 5910 BULT/BOLT M6x32 TO 5911 MUTTER/SOCKET M6x20 TO 5912 BESLAG/SCREW SOCKET TO 5913 SKARVBESLAG/JOINT BRACKET C/C 38 TO 5914 SKARVBESLAG/JOINT BRACKET C/C 60 TO 5915 KOPPLINGSVINKEL/CONNECTION ANGLE TO 5917 INSEXNYCKEL/ALOYN KEY TO 5918 VÄGGBESLAG/WALL BRACKET CONNECTOR TO 5925

32 TILLBEHÖR DÖRRAR ACCESSORIES DOORS DÖRRAR/DOORS Gavelhöjd/ Dörrhöjd/ End panels height Doorheight Material ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO (960x2=1920) BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO ( =1920) BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO ( =1920) BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO

33 TILLBEHÖR DÖRRAR ACCESSORIES DOORS DÖRRAR/DOORS Gavelhöjd/ Dörrhöjd/ End panels height Doorheight Material ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO (960x2=1920) BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO ( =1920) BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO ALFANER/ALDERVENEER TO ( =1920) BJÖRKFANER/BIRCHVENEER TO GLAS/GLASS TO

34 TILLBEHÖR RYGGAR ACCESSORIES BACKS RYGGAR/BACKS Gavelhöjd/ Rygghöjd C/C Endpanels height Backheight C/C Material FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL

35 TILLBEHÖR RYGGAR ACCESSORIES BACKS RYGGAR/BACKS Gavelhöjd/ Rygghöjd C/C Endpanels height Backheight C/C Material FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO FROSTAT GLAS/FROSTED GLASS TO PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL PERFORERAD PLYWOOD/ TO PERFORATED PLYWOOD PERFORERAD PLÅT/ TO PERFORATED STEEL

36 TLLBEHÖR ACCESSORIES STEGE/LEADER Mått/Dimensions BESLAG TILL STEGE/höger LADDER BRACKET/right TO 5930 BESLAG TILL STEGE/mitten LADDER BRACKET/middle TO 5932 BESLAG TILL STEGE/vänster LADDER BRACKET/left TO 5931 RÖR TILL STEGE/LADDER RUNNER TUB 725 MM TO 5928 RÖR TILL STEGE/LADDER RUNNER TUB 900 MM TO 5929 STEGE/LADDER mm TO 5900 (KUNDANPASSAD/ADAPT FOR CUSTOMERS NEED)

37 BOKTRÅG/BOOK BOXES Gavlar i al, björk eller stål, inkl. hyllplan och boxar Endpanels in alder, birch or steel, incl. shelves and boxes 290/700 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/Width Bredd/Width BS BP BS BP BS BP BS BP /700 BS BP BS BP BS BP BS BP /700 BS BP BS BP /700 BS BP BS BP TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas GF 2901-G2 Gavelsida av perforerad plåt GF 2901-SP Decorative covers in frosted tempered glass GF 2901-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 2901-SP

38 BOKTRÅG/BOOK BOXES Gavlar i al, björk eller stål, inkl. hyllplan och boxar Endpanels in alder, birch or steel, incl. shelves and boxes 374/700 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/Width Bredd/Width BS BP BS BP BS BP BS BP /700 BS BP BS BP BS BP BS BP /700 BS BP BS BP /700 BS BP BS BP TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas Gavelsida av perforerad plåt GF 3701-G2 GF 3701-SP Decorative covers in frosted temperered glass GF 3701-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 3701-SP

39 BOKTRÅG/BOOK BOXES Gavlar i al, björk eller stål inkl. hyllplan och boxar Endpanels in alder, birch or steel, incl. shelves and boxes 542/700 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/Width Bredd/Width BS BP BS BP BS BP BS BP /700 BS BP BS BP BS BP BS BP /700 BS BP BS BP /700 BS BP BS BP TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas GF 5401-G2 Gavelsida av perforerad plåt GF 5401-SP Decorative covers in frosted tempered glass GF 5401-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 5401-SP

40 LÄSPLATSER/READING TABLES Gavlar och skiva av al eller björk, front av stål/ End panels and top in alder or birch, front in steel 542x700 LP 1 STARTSEKTION PLUSSEKTION Bredd/width Bredd/width LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP x1084/700 LP 2 LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP x1084/700 LP 3 LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP x1084/700 LP 4 LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP LLP

41 LÄSPLATSER/READING TABLES Gavlar och front av stål, skiva av al eller björk/ End panels and front in steel, top in alder or birch 542x700 LP 1 STARTSEKTION Bredd/width PLUSSEKTION Bredd/width LLP LLP LLP LLP x1084/700 LP 2 LLP LLP LLP LLP LP 1 TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas Gavelsida av perforerad plåt Decorative covers in frosted tempered glass Decorative covers in perforated sheet steel GF 5401-G2 GF 5401-SP GF 5401-G2 GF 5401-SP LP 2 TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas Gavelsida av perforerad plåt Decorative covers in frosted tempered glass Decorative covers in perforated sheet steel GF 5210-G2 GF 5210-SP GF 5210-G2 GF 5210-SP

42 STUDIEBORD/STUDY TABLES Gavlar av al eller björk, skiva av vit laminat/end panels in alder or birch, top of white laminate STUDIEBORD/STUDY TABLES Mått/Dimensions Material STUDIEBORD 5 900x1200x720 LLP STUDY TABLE 5 LLP STUDIEBORD 5 STUDY TABLE x1200x720 LLP LLP STUDIEBORD 5 STUDY TABLE x1200x720 LLP LLP STUDIEBORD 6 900x1200x720 LLP STUDY TABLE 6 LLP AVSKÄRMNING/ FROSTAT GLAS/ SCREEN OFF FROSTED GLASS STUDIEBORD x1200x720 LLP STUDY TABLE 6 LLP AVSKÄRMNING/ FROSTAT GLAS/ SCREEN OFF FROSTED GLASS STUDIEBORD x1200x720 LLP STUDY TABLE 6 LLP AVSKÄRMNING/ FROSTAT GLAS/ SCREEN OFF FROSTED GLASS

43 STUDIEBORD/STUDY TABLES Gavlar av stål, skiva av vit laminat/end panels in steel, top of white laminate STUDIEBORD/STUDY TABLES Mått/Dimensions Material STUDIEBORD 5 900x1200x720 LLP STUDY TABLE 5 STUDIEBORD x1200x720 LLP STUDY TABLE 5 STUDIEBORD x1200x720 LLP STUDY TABLE 5 STUDIEBORD 6 STUDY TABLE 6 900x1200x720 LLP AVSKÄRMNING/ SCREEN OFF FROSTAT GLAS/ FROSTED GLASS STUDIEBORD 6 STUDY TABLE x1200x720 LLP AVSKÄRMNING/ SCREEN OFF FROSTAT GLAS/ FROSTED GLASS STUDIEBORD x1200x720 LLP STUDY TABLE 6 AVSKÄRMNING/ FROSTAT GLAS/ SCREEN OFF FROSTED GLASS TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas Gavelsida av perforerad plåt GF 8001-G2 GF 8001-SP Decorative covers in frosted tempered glass GF 8001-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 8001-SP

44 BOKVAGNAR/BOOK TROLLEYS BOKVAGN/BOOK TROLLEYS Mått/Dimensions Material MOBIL 1 290/1084 LM LM MOBIL 2 542/1084 LM LM MOBIL 4 290/1084 LM LM MOBIL 1 290/1084 LM S TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas GF 1210-G2 Gavelsida av perforerad plåt GF 1210-SP Decorative covers in frosted tempered glass GF 1210-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 1210-SP MOBIL 2 542/1084 LM S TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas GF 5210-G2 Gavelsida av perforerad plåt GF 5210-SP Decorative covers in frosted tempered glass GF 5210-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 5210-SP MOBIL 4 290/1084 LM S TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas GF 1210-G2 Gavelsida av perforerad plåt GF 1210-SP Decorative covers in frosted tempered glass GF 1210-G2 Decorative covers in perforated sheet steel GF 1210-SP

45 KARTSKÅP POSTSKÅP/ MAP CABINET POST CABINET KARTSKÅP/MAP CABINET Material Bredd/Width KARTSKÅP/MAP CABINET LK LK LK LK KARTSKÅP/MAP CABINET LK LK TILLBEHÖR STÅL/ACCESSORIES STEEL: Gavelsida av frostat glas Gavelsida av perforerad plåt Decorative covers in frosted tempered glass Decorative covers in perforated sheet steel GF 5210-G2 GF 5210-SP GF 5210-G2 GF 5210-SP POSTSKÅP/POST CABINET BESKRIVNING/DECRIPTION Material Bredd/Width POSTSKÅP/POST CABINET LK LK LK LK

46 BOKINKAST, FRÅGETERMINAL, DISK BOOK RETURN, PC TERMINAL TABLE, COUNTER BOKINKAST/BOOK RETURN Mått/Dimensions Material BOKINKAST 1/ 542x1190x542 LL VAGN LL BOOK RETURN 1/ TROLLEY BOKINKAST 2/ 542x1060x542 LL VAGN LL BOOK RETURN 2/ TROLLEY GARAGE/INKAST 700x1084x700 LL GARAGE/ LL BOOK RETURN/ FRÅGETERMINAL/PC TERMINAL TABLE Mått/Dimensions Material FRÅGETERMINAL 374/542x1070x542/1100 LL TERMINAL TABLE LL DISK/COUNTER Mått/Dimensions Material DISK 840x750/1022x1475 LD COUNTER LD

47 TILLBEHÖR BELYSNING ACCESSORIES LIGHTING FIXTURES BELYSNING/LIGHTING FIXTURES Mått/Dimensions Ljuskälla/Light source VIVA Ned ljus L W/1xT Downlights VIVA Ned ljus L W/1xT Downlights VIVA Ned ljus L W/1xT Downlights VIVA Ned ljus L W/1xT Downlights LYSRÖR/LIGHT SOURCE LYSRÖR/LIGHT SOURCE 14W/T5 21W/T5 14W/T5 21W/T5 VIVA VIVA VIVA Gavel vänster/endpanel left Gavel höger/endpanel right Rak koppling/straight connection VIVA Beslag vänster/ Shelfbracket left VIVA Beslag höger/ Shelfbracket right BUSLIGHT LIST 450x35 PL7W BU 3127 BUSLIGHT PL7W BUSLIGHT PL9W BUSLIGHT PL11 BU BU BU

48 TILLBEHÖR BELYSNING ACCESSORIES LIGHTING FIXTURES BELYSNING/LIGHTING FIXTURES Mått/Dimensions Ljuskälla/Light source READY Start vänster/left L W/T Start höger/right 21W/T Plus 21W/T READY Start vänster/left L W/T Start höger/right 21W/T Plus 21W/T READY GAVEL VÄNSTER/END PANEL LEFT GAVEL HÖGER/END PANEL RIGHT HYLLFÄSTE/SHELFBRACKET READY START & PLUS Start vänster/ Plus Plus Start left Gavel höger/ End panel right Gavel vänster/ Plus Plus End panel left Start höger/ Start right Start vänster/ Start left Gavel höger/ End panel right Gavel vänster/ End panel left Start höger/ Start right

49

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

96-20-2014:005 Fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m. 2016-10-14 med rätt till 96-20-2014:005

96-20-2014:005 Fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m. 2016-10-14 med rätt till 96-20-2014:005 1 Statliga Statliga Ramavtal Ramavtal Arkiv- Arkiv- och och förvaringslösningar förvaringslösningar Delområde: Delområde: Biblioteksinredning Biblioteksinredning 96-20-2014:005 96-20-2014:005 Fr.o.m. 2014-10-15

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av frostat glas End panels in steel and with cover in frosted glass

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av frostat glas End panels in steel and with cover in frosted glass LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av frostat glas End panels in steel and with cover in frosted glass LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for

Läs mer

LITTBUS MODULER: BOKVAGNAR BOKTRÅG FÖRVARING AV MEDIA LÄSPLATSER STUDIEBORD FRÅGETERMINAL SKÅP DISKAR LITTBUS MODULES:

LITTBUS MODULER: BOKVAGNAR BOKTRÅG FÖRVARING AV MEDIA LÄSPLATSER STUDIEBORD FRÅGETERMINAL SKÅP DISKAR LITTBUS MODULES: MODULER/MODULES LITTBUS MODULER: BOKVAGNAR BOKTRÅG FÖRVARING AV MEDIA LÄSPLATSER STUDIEBORD FRÅGETERMINAL SKÅP DISKAR LITTBUS MODULES: BOOK TROLLEYS BOOK BOXES MAGAZINE AND MEDIA DISPLAY READING TABLES

Läs mer

Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens minimihöjd 25 mm. När en gavelsida av glas används, ökar bredden med 25 mm.

Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens minimihöjd 25 mm. När en gavelsida av glas används, ökar bredden med 25 mm. LITTBUS GLAS/GLASS LITTBUS med gavelsida av frostat glas stålgavel tjocklek 25 mm lackerad som standard i zinkgrå pulverlack med struktur gavelsida av frostat härdat 6 mm glas gaveldjup 290, 374 och 542

Läs mer

Statligt Ramavtal Möbler - Helhet, Del 2, L-Ö

Statligt Ramavtal Möbler - Helhet, Del 2, L-Ö Statligt Ramavtal Möbler - Helhet, Del 2, L-Ö Avtalsnummer 96-23-2011:003 Avropsproduktlista nr 21 Förvaringsenheter Input interiör Sweden AB 556330-9201 Fr.o.m. 2011-12-15 t.o.m. 2015-12-14. Välkommen

Läs mer

Simply Librum. A new, flexible, economical shelving system developed by Lustrum. Librum

Simply Librum. A new, flexible, economical shelving system developed by Lustrum. Librum Simply Librum A new, flexible, economical shelving system developed by Lustrum Librum 2 _english Librum is a new, flexible, economical shelving system developed by Lustrum, Sweden. We specialise in offering

Läs mer

SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WD-250-1, WD-375-1 WD-250-2, WD-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY UPO-LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA UPO-LINE

SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WD-250-1, WD-375-1 WD-250-2, WD-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY UPO-LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA UPO-LINE SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WD-250-1, WD-375-1 WD-250-2, WD-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY -LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA -LINE DOC.NO 818 2563-00 EDITION 02 8.2002 Utgåveförteckning Group Grupp

Läs mer

SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WB-250-1, WB-375-1 WB-250-2, WB-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY UPO-LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA UPO-LINE

SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WB-250-1, WB-375-1 WB-250-2, WB-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY UPO-LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA UPO-LINE SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WB-250-1, WB-375-1 WB-250-2, WB-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY -LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA -LINE DOC.NO 818 2562-00 EDITION 03 8.2003 Utgåveförteckning Group Grupp

Läs mer

LITTBUS UNIQUE LIBRARY FURNITURE.

LITTBUS UNIQUE LIBRARY FURNITURE. LITTBUS UNIQUE LIBRARY FURNITURE www.lustrum.com Lustrum grundades 1988 och är idag känt över hela världen för sina funktionella inredningar till bibliotek och offentlig miljö. Lustrum tillverkar det kompletta

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SLOPE DESIGN SKALA DESIGN / LASSE PETTERSSON & LENNART NOTMAN 2013 Slope är en exponeringshylla där olika höjder, bredder och tjocklekar av informationsmaterial och tidningar kan samsas. Slope har bakåtlutande

Läs mer

FUNKTIONELL FÖRVARING.

FUNKTIONELL FÖRVARING. PARTR FUNKTIONELL FÖRVARING. PART är en förvaringsmöbel som går att få med öppna hyllor eller skjutdörrar. Baksidan är lika snygg som framsidan vilket gör att den kan placeras fritt i rummet och fungera

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER KA72 DESIGN GÖRAN MALMVALL 1972 Sedan 1972 har Karl Andersson & Söner producerat och utvecklat förvaringen KA72. Formgivaren Göran Malmvall var Karl Anderssons yngste son och lärling hos Carl Malmsten.

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SLOPE DESIGN SKALA DESIGN / LASSE PETTERSSON & LENNART NOTMAN 2013 Slope är en exponeringshylla där olika höjder, bredder och tjocklekar av informationsmaterial och tidningar kan samsas. Slope har bakåtlutande

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER ØRESUND Förvaring Storage DESIGN BØRGE MOGENSEN 1955 Øresund har tillverkats sedan 1955 av Karl Andersson & Söner. Originalversionen var i furu/teak. Lagom till 50-årsjubileum år 2005 har en numrerad upplaga,

Läs mer

PULPET. Örumsvägen 370, 271 76 Löderup Tel: +46 (0)40-23 23 99 info@lode.se www.lode.se

PULPET. Örumsvägen 370, 271 76 Löderup Tel: +46 (0)40-23 23 99 info@lode.se www.lode.se PULPET Örumsvägen 370, 271 76 Löderup Tel: +46 (0)40-23 23 99 info@lode.se www.lode.se PULPET talarstol / lectern Talarstol, hovmästarpulpet eller bar. PULPET är en smidig och vacker disk som smälter in

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

K ARL ANDERSSON & SÖNER

K ARL ANDERSSON & SÖNER ØRESUND Förvaring Storage DESIGN BØRGE MOGENSEN 1955 Øresund har tillverkats sedan 1955 av Karl Andersson & Söner. Originalversionen var i furu/teak. Lagom till 50-årsjubileum år 2005 har en numrerad upplaga,

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SHELL DESIGN NOTE 2015 Pallen Shell karakteriseras av de rena linjerna och spännande materialmöten som starkt förknippas med skandinavisk design. Shell har likt en stol, en tydlig riktning med en antydan

Läs mer

bildgalleri prima office hyllor photogallery prima office cabinets

bildgalleri prima office hyllor photogallery prima office cabinets bildgalleri prima office hyllor photogallery prima office cabinets bok laminat beech laminate IP-925/D BOK IP-925/D BEECH E31011 * IP-625/D BOK IP-625/D BEECH H 1800, B/W 615, D 400 MM E31021* IP-925/V

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER MRS BILL DESIGN MICK BORN 2009 Mrs Bill är skåpet med det uppvikta dörrhörnet som handtag. Idén till det böjda hörnet fick Mick Born när han satt och lekte med papperet i sitt kollegieblock. Skåpen är

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER YPSILON DESIGN LOVE NEUSCHÜTZ 2009 Ypsilon är bordet med de Y-formade benen, som är i massivt trä. Hel bordsskiva i upp till bredd och diameter 1 400 mm. Bordsskivan är i trälamell och finns med faner

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER GUESS DESIGN JIPSON DESIGN 2014 Skåpet Guess är skåpet med ambition att överraska och låta betraktaren uppleva och föreställa sig något mer än bara ett skåp. Mönstret på luckorna kan för vissa upplevas

Läs mer

Direktlaminat, vit Styck 35 SPL 704 1 020 kr ## white melamine. Direktlaminat, grå Styck 35 SPL 705 1 020 kr ## grey melamine

Direktlaminat, vit Styck 35 SPL 704 1 020 kr ## white melamine. Direktlaminat, grå Styck 35 SPL 705 1 020 kr ## grey melamine Nordic Slotwall panels ris SEK Paneler liggande / Panels landscape 2010 Obehandlad MDF, Styck 35 SPL 700 720 kr ## ej för spårskena Unfinished MDF, panels not to accept grooveinsert Obehandlad MDF, Styck

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner ka72 Design Göran Malmvall 1972 Sedan 1972 har Karl Andersson & Söner producerat och utvecklat förvaringen KA72. Formgivaren Göran Malmvall var Karl Anderssons yngste son och lärling hos Carl Malmsten.

Läs mer

Alumi.

Alumi. Alumi www.abstracta.se Alumi Design Nina Jobs Alumi är ett stilfullt skärmsystem med flera olika valmöjligheter. Golvskärm, bordsskärm och kombinationsskärm med skrivyta. Alumi is a stylish screensystem

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner pastillo Design Ulla Christiansson 2004 Pastillo består av stol, hög-, mellanhög- och låg pall. Den pillimariska, påhittiga, passande stolen finns med klädd sits och rygg. Pallarna finns med sitsar klädda

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner stow Design Patrik Hansson 2009 Stow består av mediabänk, förvarings- och sittbänk, byrå och skåp med kombination av dörrar och låda. Stow tillverkas i MDF och åtta färger. Möblera med Stow i vardagsrum,

Läs mer

CARGO TROLLEY DESIGN GUNILLA ALLARD

CARGO TROLLEY DESIGN GUNILLA ALLARD TROLLEY DESIGN GUNILLA ALLARD En nätt, flexibel vagn för stilig förvaring och servering. Formgivare Gunilla Allard A neat, flexible trolley for elegant service and storage. Designer Gunilla Allard Cargo

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER GUESS DESIGN JIPSON DESIGN 2014

KARL ANDERSSON & SÖNER GUESS DESIGN JIPSON DESIGN 2014 KARL ANDERSSON & SÖNER GUESS DESIGN JIPSON DESIGN 2014 Skåpet Guess är skåpet med ambition att överraska och låta betraktaren uppleva och föreställa sig något mer än bara ett skåp. Mönstret på luckorna

Läs mer

Statligt Ramavtal Arkiv- och Förvaringslösningar Delområde Biblioteksinredning (B) Avtalsnummer 96-20-2014:001. Produktlista 1

Statligt Ramavtal Arkiv- och Förvaringslösningar Delområde Biblioteksinredning (B) Avtalsnummer 96-20-2014:001. Produktlista 1 Statligt Ramavtal Arkiv- och Förvaringslösningar Delområde Biblioteksinredning (B) Avtalsnummer 96-20-2014:001 Fr.o.m. 2014-10-17 t.o.m. 2016-10-14 med rätt till förlängning via option Produktlista 1 Biketjänst

Läs mer

FRONT List Ledge Plant Hylla Shelf Panel Förvaring Storage Fristående Free-standing Tavla Board Monterskåp Display cabinet Klädhängare Coat rack

FRONT List Ledge Plant Hylla Shelf Panel Förvaring Storage Fristående Free-standing Tavla Board Monterskåp Display cabinet Klädhängare Coat rack FRONT List Ledge Plant Hylla Shelf Panel Förvaring Storage Fristående Free-standing Tavla Board Monterskåp Display cabinet Klädhängare Coat rack 3 4 10 11 14 20 22 26 28 29 Klicka på produktnamnen för

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER ØRESUND Förvaring Storage DESIGN BØRGE MOGENSEN 1955 Øresund har tillverkats sedan 1955 av Karl Andersson & Söner. Originalversionen var i furu/teak. Lagom till 50-årsjubileum år 2005 har en numrerad upplaga,

Läs mer

PRISLISTA BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB MÖBLER OCH INREDNING 2013:1 BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB

PRISLISTA BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB MÖBLER OCH INREDNING 2013:1 BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB PRISLISTA BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB MÖBLER OCH INREDNING 2013:1 BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB Box 30, SE-342 05, Vislanda, SWEDEN Telefon +46 (0)472 300 36 Fax +46 (0)472 344 59 info@biketjanst.se

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER MAY DESIGN PATRIK HANSSON 2013 Patrik fick i uppdrag av Karl Andersson & Söner att utveckla en praktisk byrå med egen identitet och olika ben alternativ. Resultatet blev byrån May med en lådfront där handtagen

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER 1KM DISPLAY DESIGN KRISTOFER JONSSON FANNY JISEBORN, white 2016 1KM DISPLAY är den flexibla hyllan som kan användas som tidskriftssamlare, postfack, sängbord och kan byggas hur lång som helst upp till

Läs mer

Prislista SKL Kommentus Möbler - 2013 Anbudsområde D

Prislista SKL Kommentus Möbler - 2013 Anbudsområde D lista SKL Kommentus Möbler - 2013 Anbudsområde D 1 Innehåll Ny prislista för SKL Kommentus Denna prislista är anpassad för och till för företag kopplade till SKL Kommentus ramavtal. Denna prislista har

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER ponoq DESIGN NILS GULIN 2009 2010 I begynnelsen var ponoq en vägghängd klädhängare i kompaktlaminat. Produktutvecklingen ledde till fristående klädhängare med bottenplatta och pelare, med eller utan paraplysställ.

Läs mer

Prislista SKI Kommentus Möbler - 2013 Anbudsområde D

Prislista SKI Kommentus Möbler - 2013 Anbudsområde D lista SKI Kommentus Möbler - 2013 Anbudsområde D rev 2016:1 1 Ny prislista för SKI Kommentus Denna prislista är anpassad för och till för företag kopplade till SKI Kommentus ramavtal. Denna prislista har

Läs mer

K ARL ANDERSSON & SÖNER

K ARL ANDERSSON & SÖNER DESIGN SK ALA DESIGN / LASSE PET TERSSON & LENNART NOTMAN 2013 Slope är en exponeringshylla där olika höjder, bredder och tjocklekar av informationsmaterial och tidningar kan samsas. Slope har bakåtlutande

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner trippo Design Ulla Christiansson 2002 Trippo-hylla är en utveckling från Trippo-bordet som presenterades år 2000. Det unika med hyllan är den fasade ryggen som svävar från väggen. Hyllan finns i tre bredder,

Läs mer

Contur är Svanenmärkt och har Möbelfaktas märkning.

Contur är Svanenmärkt och har Möbelfaktas märkning. CONTUR Contur är en bordsserie med strikta, raka former. Ett brett skivprogram där du kan välja färger och material på skivor och ben, det ger dig möjligheter att utforma eleganta och funktionella arbetsplatser

Läs mer

Utomhusbelysning Outdoor lighting

Utomhusbelysning Outdoor lighting Utomhusbelysning Outdoor lighting Väl avbländad utebelysning skapar spännande ljusbilder och ökar känslan av trygghet. Välj klarglas om du söker ett klassiskt uttryck, opalt glas för ett mjukt och behagligt

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER TRIPPO Bord Table DESIGN ULLA CHRISTIANSSON 2000 Ett svävande möte mellan bordsskiva och ben. Trippo finns i höjderna 300, 400, 460, 530, 620, 720 mm och 42 skivstorlekar. Specialmått och andra utförande

Läs mer

BRAND OCH RÄDDNINGSSTEGAR RESERVDELSLISTA FIRE AND RESCUE LADDERS SPARE PART LIST

BRAND OCH RÄDDNINGSSTEGAR RESERVDELSLISTA FIRE AND RESCUE LADDERS SPARE PART LIST BRAND OCH RÄDDNINGSSTEGAR RESERVDELSLISTA FIRE AND RESCUE LADDERS SPARE PART LIST Utskjutsstegar / Extension Ladders Toppstege Top Section Mellanstege Mid Section 810211 Understege Lower Section Stegdel

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner trio Design Ulla Christiansson 1998 Trio består av satsbord, soffbord och sidobord i massivt trä i ett enkelt formspråk med en slitsad sammansättning. Skrivbordet i fanerad trälamell och som tillbehör

Läs mer

...it. moves! ALLA PRODUKTER PÅ LAGER! 1 ALL PRODUCTS IN STOCK! Tel/phone: +46 (0)477-549 90. ordermail: info@kongamek.se. ...it. moves!

...it. moves! ALLA PRODUKTER PÅ LAGER! 1 ALL PRODUCTS IN STOCK! Tel/phone: +46 (0)477-549 90. ordermail: info@kongamek.se. ...it. moves! agaranti Warranty Garanti W 2014...it moves! Tel/phone: +46 (0)477-549 90...it moves! ordermail: info@kongamek.se ALLA PRODUKTER PÅ LAGER! 1 ALL PRODUCTS IN STOCK! 5 years GUARANTEE rranty Garanti Warranty

Läs mer

Alumi.

Alumi. Alumi www.abstracta.se Alumi Design Nina Jobs Alumi är ett stilfullt skärmsystem med flera olika valmöjligheter. Golvskärm, bordsskärm, alkov och kombikärm med skrivyta. Alumi is a stylish screensystem

Läs mer

Tel: +46 472-300 36 info@biketjanst.se www.biketjanst.se HYLLSYSTEM RONDUS

Tel: +46 472-300 36 info@biketjanst.se www.biketjanst.se HYLLSYSTEM RONDUS Tel: +46 472-300 36 info@biketjanst.se www.biketjanst.se HYLLSYSTEM RONDUS Rondus en stor del av helheten. Rondus är en mycket stilren hyllserie som bygger på material och användarflexibilitet utifrån

Läs mer

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd (A) 96-19-2014:002 Fr.o.m 2014-10-15 t.o.m 2016-10-14 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner 2K-skåp Design Peter Gest & Tony Almén 2000 Lagom till sekelskiftet formgavs 2K-skåpet som en utveckling av det populära KA72-skåpet. Skåpen är av trälamell med faner av ek, björk, valnöt och åtta färger.

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER RIDÅ DESIGN JOEL KARLSSON / KROOK & TJÄDER DESIGN 2010 Ridå ger en ombonad känsla och viss ljudabsorberande effekt då facken är av pressad formfilt. Ramen, av trä, är scenen där tidskriften framträder

Läs mer

Punktfästen. fix point fixtures by P+S. Teknisk information technical information

Punktfästen. fix point fixtures by P+S. Teknisk information technical information Punktfästen fix point fixtures by P+S Teknisk information technical information Fasadpunktfästen facade point fixings Fasadpunktfästen facade point fixings Teknisk fulländning och fördelar vid montage

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner level Design Lina Nordqvist 2012 Level är bokhyllan som består av ett antal oregelbundet placerade rundstavar som bär upp flera hyllplan i olika nivåer. Inspirationen är hämtad bland annat från byggnadsställningen

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER CAVETTO DESIGN KASCKASC 2016 Cavetto en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera rygg

Läs mer

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS BORD/PLATSARMATURER/ LENS 128 MESH 129 WOOD 130 RGB 131 BOTTLE 132 CAN 133 TRIO 134 BOOKY 135 PXL 136 HIDE 137 135 FOTO 138 BORD/PLATSARMATURER LENS Utförande: Lackerad aluminium och matt akryl. Vit, svart

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER 2K-SKÅP DESIGN PETER GEST & TONY ALMÉN 2000 Lagom till sekelskiftet formgavs 2K-skåpet som en utveckling av det populära KA72- skåpet. Skåpen är av trälamell med faner av ek, björk, valnöt och standardfärger.

Läs mer

plattformsvagn 130 - platform truck 130

plattformsvagn 130 - platform truck 130 plattformsvagn 130 - platform truck 130 Lättmanövererad vagn i elförzinkat utförande i 8 modeller. Skivor av MDF direktlaminat, vilket ger en slitstark yta. Bygelsatser och hjul ej monterade. 2 fasta och

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER CAVETTO DESIGN KASCHKASCH 2016 Cavetto en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera

Läs mer

Funktionell förvaring

Funktionell förvaring Funktionell förvaring PART är i första hand en förvaringsmöbel med skjutdörrar eller öppna hyllor. I öppna miljöer fungerar PART även som avskärmning och rumsindelare. Den hela skivan i ryggen gör att

Läs mer

BADRUMSARMATURER/BATHROOM FIXTURES

BADRUMSARMATURER/BATHROOM FIXTURES BADRUMSARMATURER/BATHROOM FIXTURES 595 118-119 DAISY 120 ALLRIGHT 121 119 DROPPEN 122 BADRUMSARMATURER/BATHROOM FIXTURES 595 595 gör sig bra i badrummet, trapphuset, hallen eller i korridoren. Utförande:

Läs mer

Prislista 2016. Beskrivning. Pris. Storlek HxBxD

Prislista 2016. Beskrivning. Pris. Storlek HxBxD Prislista 2016 Beskrivning Storlek HxBxD Pris Ställ ordning och reda. Beskrivning Ställ med tilltalande HxBxD design Storlek för blanketter, broschyrer och tidskrifter. Olika modeller för användning på

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER STOW DESIGN PATRIK HANSSON 2009 Stow består av mediabänk, förvarings- och sittbänk, byrå och skåp med kombination av dörrar och låda. Stow tillverkas i MDF och standardfärger. Möblera med Stow i vardagsrum,

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

PRISLISTA 2011 Statliga ramavtal möbler - Arkivhyllor och skåp

PRISLISTA 2011 Statliga ramavtal möbler - Arkivhyllor och skåp PRISLISTA 2011 Statliga ramavtal möbler - Arkivhyllor och skåp Avtalsnummer 352092 -LB805343 Fr o m 2010 03 01 t o m 2012 02 29 med rätt till eventuell förlängning via option Avropslista nr 2 TreCé AB

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 Malins inspiration till Lollipop kommer från det klassiska kaffefatet där bordet blir fatet till koppen. Lollipop bildar en yta för det lilla

Läs mer

SOFTLINE/SLIMLINE/FRONTLINE

SOFTLINE/SLIMLINE/FRONTLINE SOFTLINE/SLIMLINE/FRONTLINE HYLLSYSTEM Vallentuna Bibliotek BYGGD PÅ ERFARENHET Softline/Slimline/Frontline hyllsystem är resultatet av många års erfarenheter och framgångar Detta flexibla produktkoncept

Läs mer

Plusserien AllsiDiG, FÄrGsTArK, HÅllBAr D e s i G n e u r o B i B D i r e c T

Plusserien AllsiDiG, FÄrGsTArK, HÅllBAr D e s i G n e u r o B i B D i r e c T Plusserien ALLSIDIG, FÄRGSTARK, HÅLLBAR DESIGN Eurobib direct plusserien ALLSIDIG, FÄRGSTARK, HÅLLBAR PLUSSERIEN omfattar mycket; allt från bokvagnar till bilderbokslådor. Gemensamt för alla möbler med

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

KONGA MEKANISKA VERKSTAD AB

KONGA MEKANISKA VERKSTAD AB ÅTERFÖRSÄLJARE: ERGOFF MILJÖ AB Hållnäsgatan 5 752 28 Uppsala T 018-18 68 80 E info@ergoff.se I 2012 GRUNDAT 1987-25 ÅRS JUBILEUM! FOUNDED IN 1987-25 YEAR ANNIVERSARY! KONGA MEKANISKA VERKSTAD AB - din

Läs mer

FÖRVARING TILL SKOLA OCH KONTOR

FÖRVARING TILL SKOLA OCH KONTOR FÖRVARING TILL SKOLA OCH KONTOR www.pamu.se Sida 1 FÖRVARINGSSKÅP Förvaringsskåp Tillverkade i 19mm direktlaminerad spånskiva, bok- eller björkdekor. Samtliga skåp där fronten är högre än 900mm är försedd

Läs mer

BRUKSANVISNING / MANUAL

BRUKSANVISNING / MANUAL BRUKSANVISNING / MANUAL BEEHIVE Design by Johan Lindstén Year of design 2012 Information Ljudabsorbent som reducerar ljud, såsom brus och röster. Enkel att montera på vägg. Finns i svart, mörkgrå, ljusgrå

Läs mer

PRESS DESIGN PETTERSSONRUDBERG, 2015

PRESS DESIGN PETTERSSONRUDBERG, 2015 PRESS DESIGN PETTERSSONRUDBERG, 2015 Fällbordet Press är resultatet av uppdraget att skapa ett fällbord helt i trä. Utmaningen var att bordet skulle vara lätt att bära, stabilt, hållbart och enkelt att

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

CombiLine kontorshylla/skåp

CombiLine kontorshylla/skåp CombiLine kontorshylla/skåp Design TreCe Kontorshylla/skåp finns med djup 370 och 570 mm. Hyllor och skåp för förvaring i stora volymer. Finns att beställa i olika bredd, höjd och djup. Möjlighet att välja

Läs mer

THIS IS NOT A BOOKCASE

THIS IS NOT A BOOKCASE LIBRIS 2 THIS IS NOT A BOOKCASE We are surly aware that the media stored in shelves of libraries today, are not the same media that will be stored there tomorrow. Libraries are on the verge of great changes;

Läs mer

Din värld är vår inspiration

Din värld är vår inspiration Förvara Din värld är vår inspiration Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2

LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2 LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2 LUSTRUM FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PRISER: Priser är angivna i svenska kronor och gäller exkl. moms.

Läs mer

Bygg ihop ditt egna mässystem lika enkelt som LEGO!

Bygg ihop ditt egna mässystem lika enkelt som LEGO! Bygg ihop ditt egna mässystem lika enkelt som LEGO! Obegränsade möjligheter med Eco CrossWire och Eco Trusswire. Aldrig tidigare har det funnits ett så flexibelt och mångsidigt utställningssystem till

Läs mer

101, 102 Quickdesk 102 (back) Quickdesk 103 Quickdesk 104 Quickdesk with with shelf corner sliding doors

101, 102 Quickdesk 102 (back) Quickdesk 103 Quickdesk 104 Quickdesk with with shelf corner sliding doors MSP Event AB Exhibition furniture 101, 102 Quickdesk 102 (back) Quickdesk 103 Quickdesk 104 Quickdesk with with shelf corner sliding doors Ex. 101 + 103 Ex. 104 + 104 106 Glassdesk with 107 Quickdesk sliding

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER KARL ANDERSSON & SÖNER CROSS CROSS DESIGN ROGER PERSSON 2007 Cross är pelarbordet med träkänsla! Bordet skiljer sig från många pelarbord då foten är i massivt trä och liksom lyfter från golvet. Cross finns

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Vi älskar böcker! Lundqvisthyllan Klassika

Vi älskar böcker! Lundqvisthyllan Klassika Vi älskar böcker! Lundqvisthyllan Klassika 1 Vi älskar böcker! Vi har gjort bokhyllor i snart år. Bokhyllor som används på så vitt skilda områden som kontor, arkiv, förråd, skolor, museer, affärer och

Läs mer

FRUKT & GRÖNTINREDNING

FRUKT & GRÖNTINREDNING FRUKT & GRÖNT FRUKT & GRÖNTINREDNING Din grönsaksavdelning är ett färgsprakande hav av godsaker - låt den vara en konstant källa till matinspiration för dina kunder genom att förändra den med årstiderna.

Läs mer

Statligt Ramavtal Möbler -Helhet Avtalsnummer :006

Statligt Ramavtal Möbler -Helhet Avtalsnummer :006 Statligt Ramavtal Möbler -Helhet Avtalsnummer 96-23-2011:006 Avropsproduktlista nr 30 Produktområde D Stolar (Del 1) Fr.o.m. 2011-12-15 t.o.m 2015-12-14 Senab AB 556299-1447 Kort om Senab Senab AB grundades

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER 2 KARL ANDERSSON & SÖNER KARL ANDERSSON & SÖNER 3 FRONT DESIGN SKALA DESIGN / LASSE PETTERSSON LENNART NOTMAN 2004 2012 Front presenterades år 2004 som ett enkelt rakt tidskriftsställ som skruvas i vägg.

Läs mer

BRUKSANVISNING / MANUAL

BRUKSANVISNING / MANUAL BRUKSANVISNING / MANUAL LEAVES Design by Johan Lindstén Year of design 2010 Information Ljudabsorbent som reducerar ljud, såsom brus och röster. Enkel att montera på vägg. Finns i svart, mörkgrå, ljusgrå

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER KAMÓN DESIGN MONI BEUCHEL 2001 I andra årskursen på Konstfack fick Moni Beuchel i uppgift att rita en möbel till en utvald möbeltillverkare. Efter moget övervägande designade hon en soffa som skulle passa

Läs mer

BenchTop Utsugsarm FX2 75 CHEM

BenchTop Utsugsarm FX2 75 CHEM Den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för utsugning av farliga luftburna föroreningar, i applikationer där små, flexibla samt lättanvända armar krävs. Nederman FX2 arms are made of lightweight

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 Malins inspiration till Lollipop kommer från det klassiska kaffefatet där bordet blir fatet till koppen. Lollipop bildar en yta för det lilla fikat eller används där

Läs mer

Designade badrumsfläktar

Designade badrumsfläktar Designade badrumsfläktar Design Designade badrumsfläktar av mycket hög kvalité. Fläktar avsedda för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft. Badrumsfläkt med timer och ställbar eftergångstid

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer