stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus"

Transkript

1 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus Anne vill visa handens arbete

2 en tidning för stadsholmens hyresgäster nr inledare Skaraborgsgatan 12. Stadsholmen tar över fastighet Stadsholmen tar över en fastighet från Stockholmshem. Fastigheten ligger på Skaraborgsgatan 12 i kvarteret Östergötland på Sö dermalm och anses av Stadsmuseet ha stort kulturhistoriskt värde. Huset är med Stadsholmens mått ganska nytt och uppfört på 1800-talet. Vinstchans igen på servicebarometern Servicebarometern delades ut i maj till hälften av Stadsholmens hyresgäster. I den kan man tycka till om sitt boende och Stadsholmen får ett bra underlag för sitt förbättringsarbete. Även i år lottas en månadshyra ut bland dem som skickar in sina svar. I höst redovisar Stadsholmen resultatet av kundenkäten här i tidningen och på hemsidan. Stadsholmen ansluts till stadens fibernät Stadsholmens styrelse har beslutat att bolagets lägenheter ska an slutas till Stockholms stads fibernät. Nätet är konkurrensneutralt och erbjuder flera olika alternativa leverantörer av telefoni, tv och bredband. Installationerna börjar i höst och beräknas vara helt klara år Om du har funderingar kring utbyggnaden av fibernätet är du välkommen att maila frågor till: Öppet som vanligt i sommar I sommar håller Stadsholmen öppet som vanligt. Du når din bovärd och oss på kontoret på vanliga tider. Stadsholmen önskar alla hyresgäster en riktigt trevlig sommar! Stadsholmens fibernät för bästa kvalitet och pris För en tid sedan fick du information om Stadsholmens planer för utbyggnad av ett fibernät till alla våra lägenheter. Jag har mötts av såväl positiva tillrop som några skeptiska som har svårt att se behovet av investeringen, vilket jag har full respekt för. Det betyder att vi måste vara tydliga med vad fiberanslutning innebär och hur det påverkar dig som hyresgäst. Stadsholmens fastigheter behöver ny infrastruktur för att vi ska kunna fortsätta leverera något så grund läggande som tv-sändningar. Stadsholmens antennät har snart passerat sin tekniska livslängd och innan dess måste vi ha övergått till en lösning som klarar nästa generations krav och behov, vilket fiber gör. tidpunkten för att investera i fiber är nära nog optimal för Stadsholmen. I Stockholm har cirka hushåll möj lighet att ansluta sig till stadens fibernät förutsatt att fastighetsägaren också byggt ett nät i själva fastigheten. Det motsvarar cirka 90 procent av hushållen helt i linje med kommunfullmäktiges mål. De kommunala bostadsföretagen är föregångare vad gäller att bygga fastighetsnät och ansluta lägenheterna. Nu är det Stadsholmens tur. Stadens beslut innebär att näten ska vara öppna och säkra konkurrens mellan de aktörer som levererar tjänster till dig som hyresgäst. Alternativet är monopollösningar där enskilda leverantörer vill låsa upp sina kunder (många sitter fast i sådana lösningar redan idag). Stadsholmens fiber stadsholmen Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus Anne vill visa handens arbete foto: peter lydén. Jonas Schneider, Stads holmens vd. nät kommer också att erbjuda den högsta kapaciteten. Det är viktigt för dig som hyresgäst att känna till detta redan nu så att du inte låser dig i orimligt långa och på sikt oförmånliga avtal. det mest avgörande för projektets långsiktiga framgång, ekonomi och konkurrenskraft är att vi kan träffa en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en generell hyresavgift. Jag utgår dock ifrån att vi kan komma överens utifrån att investeringen säkras ekonomiskt i kombination med att du som hyresgäst, med ett bra val av tjänster, ska kunna få en lägre kostnad för tv, telefoni och bredband jämfört med andra erbjudanden, oavsett tekniklösning. Att Stadsholmen kan komma att erbjuda denna privatekonomiskt fördelaktiga lösning känns såklart riktigt bra. Lite tillspetsat och annorlunda uttryckt vem skulle motsätta sig att få den bästa produkten till en lägre kostnad jämfört med andra alternativ? i arbetet med att tillhandahålla trygga och långsiktiga boenden ligger självklart att också erbjuda den teknik som behövs för att titta på tv och använda alla de tjänster och möjligheter som internet erbjuder. Och då inbegriper jag självklart även morgondagens krav och behov av till exempel olika larm- och trygghetstjänster. Jag tror alla i slutänden förstår att detta är en nödvändig infrastruktur. Framför allt ser jag detta som en långsiktig investering för fortsatta goda relationer med dig och kommande hyresgäster. jonas schneider, vd Tidningen Stadsholmen. redaktör: Mats Lundqvist. i redaktionen: Christina Lillieborg, Annika Gerdin. ansvarig utgivare: Jonas Schneider. telefon: e-post: adress: Stadsholmen, Hornsgatan 50 A, Stockholm. tryck: Tellogruppen AB. layout: Lena Wennerstén Illustrationer & Grafisk form. omslagsfoto: Kenneth Hellman. 2

3 slussen Så hittar du information om Slussenprojektet Några av Stadsholmens fastigheter ligger vid eller nära Slussen. Du som är hyresgäst i dessa hus får information om arbetena direkt av Projekt Slussen. Bland annat ger vi ut ett nyhetsbrev till boende i närområdet, säger informationsansvarig Marianne Dunér. Vid Slussen pågår sedan en tid arbeten relaterade till den stora omdaning som väntas i området. Stadsholmen är inte involverade i projektet och all information om till exempel störande arbeten kommer att ges av Projekt Slussen direkt. Mycket information finns förstås på hemsidan stockholm.se/slussen, säger Marianne Dunér. Där hittar man aktuell information om pågående arbeten och mycket fakta om de förestående byggnadsarbetena. Ett nyhetsbrev riktat direkt till närboende ger vi ut fyra gånger om året. Men innan den stora ombyggnaden kan påbörjas måste projektets två detaljplaner och miljödom vinna laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen prövar detaljplanen för Slussen i juni och Markoch miljödomstolen har fått in 17 överklaganden av detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget. De har ännu inte meddelat sin tidplan för ärendet. Mark- och miljödomstolen kommer också att handlägga miljödomen under hösten. det är främst boende vid Södermalmstorg, delar av Gamla stan och Mariaberget samt boende upp mot Mosebacke som berörs av arbetena. Förutom alla resenärer och övriga som rör sig och arbetar i området förstås. Många fastigheter berörs ju och alla kommer att besiktigas inför de stora arbeten som väntar, säger Marianne Dunér. Fastigheter i närområdet med stort kulturhistoriskt värde (som Stadsholmens hus) inventeras av antikvarisk expertis. Stuckatur och måleri är exempel på sådant man tittar extra noga på. En del hus har också fått extra fönsterisolering för att dämpa kommande buller. De som bor inom projektets så kallade influensområde bjuder vi regelbundet in till informationsmöten ett par gånger per år, säger Marianne Dunér. Men när den stora ombyggnaden börjar blir det sannolikt oftare. Senast bjöd vi in personer. Överst: Vy över Katarinaparken. Nederst: Vy mot Gamla stan. På Peter Myndes backe 3 finns en utställning med en stor modell som visar hur Stockholms stad tänkt att nya Slussen ska se ut. Fram till den 20 juni är utställningen öppen på torsdagar klockan Utställningen har stängt under sommaren men öppnar i höst igen, säger Marianne Dunér. Det går även att göra en digital stadsvandring som visar hur nya Slussen planeras. Den som har en smartphone kan gratis ladda ner en app där man kan lyssna och titta på en film. På hemsidan finns också filmer som visar hur den nya anläggningen är tänkt att se ut och hur INFORMATION om Slussenprojektet Se webbplatsen för aktuell information. Har du frågor kan du kontakta projektet via telefon och via mail: trafiken ska fungera under ombyggnadstiden. Redan nu dras ledningar som genomkorsar området om. Det är bland annat fjärrvärme och el som flyttas. Det blir också trafikomläggningar för både bilar, bussar och spårtrafik. Arbetena som görs inom gällande detaljplan innebär en del trafikpåverkan på Munkbron och Södermalmstorg, säger Marianne Dunér. Om man har frågor går det bra att kontakta oss på projektet. Man kan höra av sig både via telefon och mail (se faktaruta). Varje månad kommer ett elektroniskt nyhetsbrev som det går att prenumerera på. Anmäl dig på projektets webbplats om du vill ha det. Närboende får även ett nyhetsbrev fyra gånger om året och lokala störningar aviseras med informationsblad i portuppgångarna i de berörda fastigheterna. källa: foster + partners och berg arkitektkontor. 3

4 keramikern anne junsjö Här går hus och hantverk hand i hand Keramikern Anne Junsjö har sitt krukmakeri i hörnet Bondegatan/Södermannagatan. Här tillverkar hon bruksföremål och skapar konst sedan 20 år tillbaka. Den här lokalen passar mitt urgamla hantverk, säger hon. foto: kenneth hellman. Ett par stenkast från den larmande Götgatan ligger ett litet falurött hus inkilat i stenstaden. Här, på Bondegatan 32, har Anne Junsjö sitt krukmakeri en smakfullt inredd ateljé med vackra takbjälkar samsas med ett mer anspråkslöst inre rum där drejskivan står. Att skapa i lera är ett långsamt hantverk som inte alltid passar med vår tids rytm, säger hon. Man arbetar med långsamma processer och skapar något nytt i Anne Junsjö trivs i sin ateljé. en urgammal hantverkstradition. Därför passar det mig så bra att sitta här, huset och hantverket går hand i hand. till en början hyrde Anne lokalen i andra andra hand, med Stadsholmens tillåtelse, av tavelmålaren Bengt Elde. Men för 20 år sedan tog jag över kontraktet. Jag har begränsade öppettider här men säljer även mina saker på Kaolin på Horsnsgatspuckeln. Många konst föreningar kommer också hit på Tvillingkaniner. visningar då jag berättar om mitt skapande. Och skapandet, det handlar både om bruksföremål som kannor, koppar och fat, och om konstföremål. På hyllorna samsas vardagens hantverk med skulpterade rävar, nallar och ekorrar. I en liten barnvagn i keramik ligger två små kaniner omsorgsfullt nedbäddade: De kom ur årets första rakubränning, säger Anne. De representerar kanske barnet i mig jag kände att jag ville ta hand om dem. Raku, en gammal japansk brännteknik med rötter i 1500-talet, ägnar sig Anne åt på torpet i Norrtälje. Det är en metod som kräver mer utrymme. Här i verkstaden gör jag stengods. Drejskivan har jag i ett inre rum där jag sitter ensam och jobbar, och så visar jag sakerna i min utställning där alla är välkomna. På hyllorna samsas djuren med bruksföremålen. Att det är en erfaren konsthantverkare som arbetar här står snart klart föremålen utstrålar en säker energi och vågar vara lite oslipade på sina håll: Jag vill att handens arbete ska synas i det jag gör, säger Anne. anne junsjö har ägnat sig åt leran i 40 år. Ändå innebär varje arbetsdag en nystart: Inför drejskivan får jag vara ny varje dag, med min erfarenhet som stöd förstås, men ändå. Det är jag och mina händer. Leran ger så mycket möjligheter, ett liv räcker inte till. Det är som att man måste vänta in materialet, och det tar lite tid att lära sig göra det. Efter många års undervisning ska Anne från och med i höst ägna sig på heltid åt det egna skapandet: Det har varit roligt att undervisa, men nu ser jag fram emot en arbetsperiod med mina egna alster i fokus. 4

5 restaurering Nu är huset i kvarteret Flintan klart Stadsholmens renovering av det lilla huset på Mäster Pers gränd 1 i kvarteret Flintan är nu färdig. Kakelugnarna är på plats, vatten indraget och de omfattande fuktskadorna åtgärdade. Den lilla stugan kan tyckas oansenlig där den ligger och kurar intill den pampiga Sofia kyrka. Men huset är en viktigt pusselbit i förståelsen av hur det kunde vara att leva i Stockholm förr. Stadsholmen såg det som angeläget att rädda huset i en antikvariskt riktig upprustning. Det här huset saknade vatten och avlopp, säger Stadsholmens fastighetsingenjör Ulrika Bask. Det har vi nu installerat på ett varsamt sätt. Senast huset genomgick en större renovering var någon gång Men då installerades varken vatten eller avlopp. Efter att Stadsmuseet inventerat huset startade vi den nu aktuella upprustningen sommaren sven-erik sihlberg, expert på renovering av gamla hus, har lett arbetet. Han menar att den svåraste delen i projektet har varit att leda bort vattnet från huset: Stugan står på berget men jord har byggts upp runt om genom åren vilket skapat en fuktig miljö. Nu har vi sett till att vattnet leds bort från fasaden och husgrunden. Vi har också byggt en kallmur som håller jorden på plats i trädgården. När man går in i det lilla huset har man köket rakt fram. Här finns både modern spis och fungerande vedspis. Till höger kommer man in i ett litet rum med vackra schablonmålningar på väggarna. Vi hittade mönstret då vi tog bort lager av tapeter på väggarna, säger målaren Tomas Lundqvist som gjort schablonmålningarna tillsammans med Ulrika Wolff. Vi mallade av de schabloner som fanns och tog fram en färg så nära originalet vi kunde, en blandning av pariserblått och koboltblått. Sedan har vi lagt på färgen med svamp för att få den rätta känslan. Ett gammalt köksskåp har flyttats till en placering som man hittade på rit Det lilla huset ligger strax nedanför Sofia kyrka. Schablonerna har målats med svamp. ningar från 1930-talet. Bredvid det finns en liten passage in till nästa rum: Vi hittade en passage bakom väggen och tog upp den, säger Sven-Erik Sihlberg. Så nu kan man gå runt i huset. Vinden kommer att vara orörd och disponeras av Stadsholmen. Huset har fått nya tapeter i gammal stil och kakelugnarna omsatta. Det nya köket har ett lågmält formspråk som inte sticker ut. De nya grejorna som är nödvändiga för husets funktion har fått underordna Kakelugnarna i huset fungerar. sig det gamla, säger Sven-Erik Sihlberg. Vi har inte förvanskat byggnaden, tvärt om har vi återfört den till ett mer ursprunligt utförande. Runt trädgården löper ett rött staket och i bortre änden ligger uthusbyggnaden. Trädgården anlades först under talet med bland annat grusgångar och rabatter med brädkanter. Nu har vissa rabatter närmast huset tagits bort och en grusyta skapats för att inte huset ska skadas igen. 5

6 foto: kristian pohl. stora hoparegränd Lång kötid gav drömlägenhet i Gamla stan Fotografen Andreas Ackerup bor i en av Stadsholmens mest säregna lägenheter. Bostaden i Gamla stan är i fyra plan och har ett rum per våning. Visst blir det mycket spring i trappor, men det är det definitivt värt, säger han. Jag tvekande inte när bostadsförmedlingen hörde av sig. Andreas Ackerup hade stått i kö i drygt två decennier när han fick erbjudande från Stockholms stads bostadsförmedling om att titta på den speciella lägenheten. Jag var inne och tittade på bostadsförmedlingens hemsida och såg att man kunde visa intresse för den här lägenheten, säger han. Men min plats i kön räckte till en början inte till för att vara en av dem som skulle kallas till visning. Dessbättre skulle det ändra sig. När Andreas efter någon vecka var uppe i Dalarna på semester gick han in på hemsidan och tittade igen. Till min stora förvåning såg jag då att jag stod först i kön på lägenheten och var kallad till visning! Det var bara att avbryta semestern och fara ner till Stockholm för att gå och titta på lägenheten. Det kändes helt fantastiskt och jag tackade självklart ja. Varför många före mig i kön tackade nej kan man bara spekulera om. Men lägenheten har ju många trappor och är inte så praktiskt för till exempel en barnfamilj. andreas skrev kontrakt och flyttade in för knappt ett år sedan. Sedan dess har han hunnit inreda lägenheten med en blandning av designklassiker och personliga saker. Nu samsas hemtrevnad och elegans på de fyra våningarna som förbinds med ringlande trappor. Entrén välkomnar med en öppen spis, vardagsrummet har stengolv och gamla väggmålningar finns framtagna i ena hörnet. Lägenheten har också en liten balkong med sjöglimt mot Kastellholmen. Lägenheten var nyrenoverad när jag flyttade in, säger Andreas. Det är en fantastisk kvalitet på allt, samtidigt som det gamla är bevarat. Jag ser det som att jag har lägenheten till låns och är noga med att inte förvanska något. När jag flyttade in fick jag en tjock pärm med information om husets historia, information om färgsättningen och hur lägenheten ska skötas. Högst upp finns ett arbetsrum där Andreas jobbar med sina fotoprojekt. Efter många år som assistent åt en modefotograf i bland annat Paris och New York arbetar han nu med reklamuppdrag både här hemma och utomlands. För ett par år sedan fick han mycket uppmärksamhet då han ställde ut på Färgfabriken. Där visade han en sammanställning av självporträtt han tagit varje dag under tio år. För tillfället arbetar jag bland annat med ett projekt där jag dokumenterar en del av Gunnar Smolianskys arbete, säger han. FAKTA Stora Hoparegränd 6 Byggnaden i kvarteret Pollux är från 1500-talet och byggnadsminnesförklarad. Här finns också vindragarlagets härbärge som fungerar som museum i Stadsmuseums regi. Vindragarna var det skråväsende som höll ut längst i Sverige ända till Detta landets äldsta skråämbete tog hand om tappning och transporter av vin och sprit. Huset köptes av Samfundet S:t Erik 1923, som sedan donerade det till Stadsholmen På huset finns en av samfundet uppsatt skylt som berättar om huset. Huset totalrenovarades av Stadsholmen under Då hittade man bland annat rester av gamla tapeter som man låtit nytrycka och sätta upp i byggnadens bostadslägenhet. Andreas lägenhet på Stora Hoparegränd har ett rum per våning, och inredningen är en blandning av designklassiker och personliga saker. foto: kristian pohl. 6

7 MARKNADSTIDNING B foto: annika gerdin. Och vi behöver din hjälp. Vi utlyser i detta nummer en tävling där du kan skicka in bilder på huset du bor i och få bilden publicerad i den kommande almanackan! Reglerna är enkla. Fotografera huset du bor i, det kan vara fasaden, ett vackert fönster, en detalj (kanske husknuten med tävling för stadsholmens hyresgäster Fotografera ditt hus var med i almanacka! Du som är hyresgäst hos Stadsholmen bor i en unik miljö det vill vi uppmärksamma genom en almanacka för år en vacker blomma) eller hela huset och skicka in bilden till oss på Stadsholmen. Endast en bild kan skickas in per hushåll. Bilden måste kunna publiceras i storleken av en halv A4 (tänk på att spara digital bild högupplöst i 300 dpi). Märk din bild med namn och dina kontaktuppgifter, samt ange var bilden är tagen. foto: lena svendsen. De bästa inskickade bilderna väljs ut och får vara med i almanackan. Skicka in din bild senast den 31 augusti. Digitala fotografier mailar du till: och pappersbilder skickas med post till: AB Stadsholmen, Annika Gerdin, Box , Stockholm. B y t e s t o r g e t Bytestorget är en service till Stads holmens hyresgäster som ska underlätta interna byten. Här kan du själv annonsera och kan ske finna din dröm lägen het. Skicka in talongen till AB Stads holmen, Box 17246, Stockholm, senast den 16 september. Nästa nummer av tidningen Stadsholmen utkommer den 24 oktober. FINNES Antal rum:... Lägenhetsstorlek:... Område:... Hyra:... Andra fakta:... ÖNSKAS Antal rum:... Lägenhetsstorlek:... Område:... Andra fakta:... Namn:... Telefon hem:... Telefon arbete:... E-post:... Adress:...