SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:"

Transkript

1 Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet Shift LokalTeam AB angående hyra av lokaler, tel ,

2 Sid 2 (9) Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun INNEHÅLL 1. Försäljningsprospekt, inledning sid 2 2. Kort beskrivning fastighet sid 3 3. Kort beskrivning området sid 4 4. Kort beskrivning byggnad sid 5 5. Ekonomisk information sid 6 6. Kassaflödeskalkyl sid 7 7. Karta sid 8 8. Ritningar sid 9 Försäljningsprospekt, inledning Troax AB äger ovanstående fastighet. Ägaren har för avsikt att avyttra fastigheten. I samband med försäljningen kommer fastigheten säljas in i ett nybildat AB vilket kommer avyttras inklusive fastigheten. Detta innebär att köparen kommer slippa stämpelskatt. NIAB Partner AB i samarbete med Shift Lokalteam AB (NIAB,Shift) har på uppdrag av ägaren upprättat detta försäljningsprospekt (prospekt).niab Partner, Tommie Cervin hanterar förmedlingen av tomträtten medan uthyrningen av lokaler hanteras av Shift Lokalteam Bertil Nilsson. Mottagaren av detta prospekt förbinder sig att inte för utomstående avslöja konfidentiell information samt förklarar sig vara införstådd med att detta prospekt, och eventuell kompletterande information, endast är avsedd för mottagarens interna bruk och ej får utlämnas till tredje man Med konfidentiell information avses i detta sammanhang upplysning rörande affärshemlighet, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som kan knytas an till den affärstransaktion och/ eller de bolag/fastighet detta prospekt berör. Prospektet har sammanställts på basis av information från Ägaren samt från andra källor. Trots att NIAB, Shift och ägaren utgår från att den information som framgår i prospektet i sin helhet är riktig friskriver sig NIAB, Shift respektive Ägaren härigenom från allt ansvar för eventuella fel och ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahållits en eventuell intressent till fastigheterna. Information i prospektet bör därför kontrolleras i samråd med Ägaren innan bindande överlåtelseavtal undertecknas. Prospektets syfte är att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende ett eventuellt förvärv av fastigheten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda det för detta ändamål. NIAB, Shift och Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttring av fastigheten.

3 Sid 3 (9) Kort beskrivning fastigheten Bakgrund Troax AB äger Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 som man har för avsikt att avyttra. I samband med försäljningen kommer fastigheten säljas in i ett nybildat AB vilket kommer avyttras inklusive fastigheten. Detta innebär att köparen kommer slippa stämpelskatt. Fastigheten omfattar 5421 kvm tomt med en byggnad om totalt 2461 kvm för industri/lager och kontor. Niab Partner tillsammans med Shift Lokalteam arbetar nu aktivt med uthyrning av lokalerna och förmedling av Fastigheten. För den investerare som söker objekt för förvaltning finns möjlighet att ha en större hyresgäst eller ett flertal mindre. För den investerare som inte behöver hela fastigheten för den egna verksamheten finns möjlighet till framtida expansions ytor som lämpligen hyrs ut och bidrar till finansieringen av förvärvet. Vakanta ytor och hyresgäster F.n finns två hyresgäster Scandi Oas Grodal som hyr 150 kvm lager Hyresavtal t.o.m Vid försäljning av fastigheten tecknar Troax Nordic ett nytt hyresavtal om 250 kvm varav 100 kvm lager och 150 kvm kontor. Hyresperiod 3 år, uppsägningstid 9 mån, 3 års förängning, 100 % index kallhyra kr. Kvar att hyra finns 2061 kvm varav 1641 kvm industri/lager och 420 kvm kontor Kortfakta: Fastighet Vallentuna-Ekeby 2:249 Adress Vargmötesvägen 13 Område Tomtarea Lokalarea Vallenuna 5421 kvm kvm Byggår Upplåtelse Friköpt fastighet Taxvärde (2013) Fastighetsskatt kr (2013) Parkering Gott om parkering Fastigheten erbjuder också utbyggnadsmöjligheter.

4 Sid 4 (9) Kort beskrivning området Tomt och läge Fastigheten är belägen i Vallentuna, ca 15 km nordväst om centrala Stockholm. Avståndet till Arlanda flygplats är ca 25 km. Omgivande bebyggelse utgörs av industrifastigheter. Området ligger ca 2 km från Vallentuna Centrum. Allmänna kommunikationer. Busshållplats finns inom 5-10 min gångavstånd. Buss 524 går mot Upplands Väsby Station med utmärkt förbindelse till Arlanda och Stockholm samt mot Vallentuna Station. Roslagsbanan går mot Täby, Danderyd och Stockholm. Närområdet I området finns många olika företag t.ex Orrskär båtar, Logotex Brodyr & textil, Alt Grönt, Identic, Better Business World Wide Mitt i regionen Vallentuna är bekvämt nära Arlanda, Rosersberg och Upplands Väsby. Samtidigt är det lika nära till Täby, Arninge och Åkersberga.Via nya Häggviksleden och nya trafikplatsen vid Vallentuna Centrum när man snabbt Sollentuna, Kista och Stockholm.

5 Kort beskrivning byggnad Sid 5 (9) Planförhållanden För fastigheten gäller: Stadsplan Vargmötet daterad Akt - 01-VAL-1370 Byggnad Byggnaden uppförd och består av 1891 kvm industri/lager i markplan och 570 kvm kontor. Byggnaden har tre portar och möjlig att dela för flera hyresgäster och god möjlighet kombinera industri/lager med kontor. Byggnaderna har fasader av plåt. Grundläggning av betong, takbeläggning av plåt. Kontorsutrymmen har mekanisk till och frånluft samt kyla i en del av kontoret Uppvärmning sker via el. Kraftförsörjning finns idag 250 A (125 A x 2) Golven är belagda med linoleum. Entrén är belagd med klinker. Väggarna målade. Fönstren är av tre glas På fastigheten finns gott om plats för parkering och lossning och lastning

6 Sid 6 (9) Marknadshyra Ekonomisk information Vallentuna ligger mellan Upplands Väsby/Rosersberg/Arlandastad och Täby som har utvecklats enormt under senare år med kraftig nybyggnation och stigande hyror för lager/industriverksamheter. I Arninge begär man kr/kvm vilket smittat av sig även i Vallentuna där bättre industri/lager i de nyare områdena mot Täbyhållet betingar hyror om kr/kvm. Mindre ytor med bra takhöjd har generellt högre hyra då dessa ytor är efterfrågade och ibland svåra att finna. I t.ex E4 lägen är de flesta objekt anpassade för större hyresgäster. I äldre industriområden i Vallentuna är hyrorna något lägre, från ca 650 kr/kvm och uppåt beroende på hur efterfrågad lokalstorlek och lokalens beskaffenhet. Hyran för industri/lager och kontor i denna fastighet bedömer vi ligga i spannet kr/kvm exkl värme, el och fastighetsskatt Typkod Taxeringsvärde Hyresintäkter 432 industrienhet. lager tkr (2013) varav byggnadsvärde kr, markvärde kr Kallhyra industri/lager 675 kr/kvm och för kontor 700 kr/kvm. Hyra exklusive värme och fastighetsskatt. Driftkostnader Faktiska driftskostnader 2013 El/värme kr 98 kr/kvm Vatten o avlopp kr 20 kr/kvm Renhållning kr 12,5 kr/kvm Övrigt underhåll kr 58 kr/kvm Fastighetsskatt kr 26,18 kr/kvm Totala kostnader kr 215,38 kr/kvm Pantbrev 3 st pantbrev uttagna om sammanlagt kronor. Begärt pris kr Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet Shift LokalTeam AB angående hyra av lokaler, tel ,

7 Sid 7 (9) Kassaflödeskalkyl År Inflation 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Hyresutveckl. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Hyresintäkter Övr. intäkter D o U F-skatt Hyresförluster Tomträttsavgäld Driftnetto Investeringar Räntor Räntebidrag Amorteringar Övrigt Betalnetto Dir.avk EK i % 9,10 9,25 9,40 9,55 9,71 9,87 10,03 10,19 10,36 10,53 10,70 Dir.avk TK i % 9,10 9,25 9,40 9,55 9,71 9,87 10,03 10,19 10,36 10,53 10,70 Dir.avk TK f inv. 9,10% Nuvärde av betalnetto 9052 tkr Kommentar: Hyresintäkter är inklusive fastighetsskatt och el/värme Nuvärde av restvärde 5741 tkr DoU är exklusive fastighetsskatt Lagfartsavg. % 0 tkr Kalkylen belastas med schablonmässig årlig hyresförlust, 5 % Avkastningsvärde tkr Avk.v/Tax.v 1,1 Avk.v/Area kvm 6011 Avk.v/Årshyra 7,5

8 Sid 8 (9) Här är det Fastigheten Gångväg till busshållplats Vallentuna Station och Centrum

9 Sid 9 (9) Ritningar Plan 1 Plan 2