Rule IT TelemarketWeb... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rule IT TelemarketWeb... 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från 3 Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Så här startar du... 5 Urval ur ett större kontaktmaterial... 6 Ladda kontaktinformation... 8 Fliken Kontaktlista När du ringer Status Skapa aktivitet Viktigt om kommentarer Stryk aktiviteter / ångra strykning Visa aktuella/samtliga aktiviteter för ett företag eller en person Övriga knappar på fliken Aktiviteter Ändra datum Till Kontaktlista Märk tid för alarm / Avmarkera alarmtid / Starta-Stoppa Alarm Lägg till kommentar i Aktiviteter Visa/ ändra kommentar Tid för kontaktförsök Boka i kalender Övriga knappar på fliken Kontaktlista Sök i kolumn Stryk rad / ångra strykning Ändra namn på företag Sök aktivitet Nytt företag Lägg till kommentar i Kontaktlistan Visa / ändra kommentar Kopiera rad för ny person Tid för kontaktförsök Kontaktrapport Övriga knappar med röd text Affärsinformation Blinkade cell Övriga knappar med lila text Hämta URL Analysera ursprung Analysera svarstid Analysera optimering Kalendern Ringa med Skype Övrigt Lösenord Sidan 1 av 20

2 Radera rader Rule IT TelemarketWeb Vad är Rule IT TelemarketWeb? Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon Rule IT TelemarketWeb är ett program för effektiv telefonbearbetning mot företag. Rule IT TelemarketWeb bygger på Microsoft Excel med makron skrivna i VBA. Rule IT TelemarketWeb är särskilt avsett för telefonkampanjer där man har ett tydligt behov att kvalificera de företag man kontaktar med avseende på verksamhet, ekonomi och webbinformation. Rule IT TelemarketWeb riktar sig till Affärsutvecklare Webbutvecklare Verksamhetskonsulter Konsulter inom ekonomi, webbutveckling m fl. Kontaktmaterial som köps in från t ex Postens Adressregister eller liknande får du oftast i form av ett råmaterial i en excelfil. Att bearbeta kunder direkt ifrån en sådan lista blir ostrukturerat och i längden omöjligt att överblicka. Du behöver hålla reda på vem du talat med, vem du blir hänvisad till, tider när du ska ringa på nytt, vad ni talade om o s v. Listorna blir fullklottrade med noteringar. På marknaden finns det gott om programvara för CRM (Customer Relation Management) men de saknar i regel bra funktioner för telefonbearbetning. - för att generera leads - mötesbokning - för telefonförsäljning - marknadsundersökningar Varför behövs Rule IT TelemarketWeb Du behöver arbeta strukturerat om du ska lyckas med telefonbearbetning, Rule IT TelemarketWeb gör dig strukturerad. Du behöver kunskap om företagets verksamhet och ekonomi samt dess information på nätet och hur den fungerar. Du behöver hålla reda på vem och när du har talat med en person och du behöver komma ihåg vad ni talade om nästa gång du ringer. Du behöver påminnas om att du och en person du talat har bestämt att du hör av dig vid en viss tid. Du behöver påminnas om att en person som du inte fått tag på kommer tillbaks från ett möte/semester/sjukdom vid en viss tidpunkt. Du behöver veta vilka du absolut bör kontakta en viss dag (och tid). Du måste undvika att störa en person genom att ringa flera gånger på kort tid. Du behöver hålla reda på vilka personer du har talat med och vad som då har sagts Du behöver hålla reda på vem som hänvisat dig till en viss person som du bör tala med Du bör hålla reda på varför det inte blir avslut med en viss person eller företag Sidan 2 av 20

3 Ladda ner från Telemarketing.xls är kompatibelt med excel Beroende på vilken webbläsare du använder kan nedladdningen se lite olika ut. Internet Explorer (IE) IE har egenheten att behandla xls-filer som xlt-filer, alltså som mallar. Välj Spara som / Save as i lämplig mapp som du själv väljer. Filen sparas som xlt-fil, alltså som en excel-mallfil. När du öppnar filen läggs automatiskt en etta till filnamnet, alltså Telemarket1.xlt. Denna fil kan du nu spara som en xls- eller xlsm-fil. Xlsm-filer används i Excel2007 eller senare versioner. Du kan nu välja filnamn och i villken mapp du vill spara filen. Om du får upp ett meddelande om att Excel frågar om du vill öppna xlt-filen svarar du ja. Firefox Välj spara fil. Filen sparas som en xls-fil. Tag en kopia av filen och ge den ett namn som anknyter till ditt uppdrag. Därefter kan du starta programmet. Du kan spara resultatet som xlsm-fil, alltså excel-makrofil. Crome Filen som du laddar ner är en xls-fil. Tag en kopia av filen och ge den ett namn som anknyter till ditt uppdrag. Därefter kan du starta programmet. Du kan spara resultatet som xlsm-fil, alltså excel-makrofil. Sidan 3 av 20

4 Olika typer av kontaktmaterial När du har köpt eller på annat sätt skaffat ett kontaktmaterial som skall importeras i Rule IT TelemarkWeb måste du undersöka hur kontaktmaterialet är organiserat. Om materialet består av en rad per person kan du sluta läsa här och gå vidare till nästa avsnitt. Om materialet däremot består av en rad per företag med samtliga personer och deras persondata i en och samma rad måste du transformera materialet så att du får en rad per person med företagsdata och personuppgifter per rad. Du måste då först ladda ner programmet transformera.xls från webbplatsen Kopiera hela excelbladet som innehåller dina grunddata till Blad2 i transformera.xls. Se till att du har kolumnrubrikerna i rad 1. Har du flera rubrikrader ska du ta bort dessa rader. Det förutsätts att alla gemensamma företagsdata börjar i kolumn A och att personuppgifter följer därefter med samma antal kolumner per person. Det är inte nödvändigt att alla företagsrader har lika många personer i sig. Däremot skall de personuppgifter som finns alltid ligga i samma kolumner för respektive befattning. Exempel: Varje rad innehåller företagsgemensamma data i kolumn A M. Därefter följer data för säljansvarig i 3 kolumner, t ex personnamn, mobiltelefonnummer, mailadress. Därefter följer på samma sätt personuppgifter för nästa befattningshavare etc. Om någon befattningshavare saknas på ett företag skall dessa kolumner vara tomma. M a o, samtliga personer med samma befattning skall stå i samma kolumn. När du kopierat in dina data i Blad2 trycker du ctrl+s varvid transformeringsprogrammet börjar med att du ska ange följande uppgifter: - Bokstav för den kolumnen där första personuppgift startar följt av komma - Antal kolumner per person med persondata följt av komma - Befattning/roll för förekommande befattningshavare åtskilda med komma Exempel : n,3,försäljning,produktion, Itansvarig, Systemansvarig I detta exempel innehåller varje rad i ditt grundmaterial företagsuppgifter i kolumn A-M. Kolumn N innehåller den första personuppgifter för den första personen med tre kolumner, t ex namn, telefonnummer och mailadress. Efter dessa tre kolumner följer personuppgifter för nästa person på samma sätt. Därefter tre kolumner för nästa person osv. Avslutningsvis efterfrågas rubriker för personuppgifterna Resultatet av detta program blir att Blad1 innehåller en rad per person med företagsgemensamma data på varje rad. Härifrån hämtar du sedan dina indata för laddning i TelemarketWeb.xls. Sidan 4 av 20

5 Så här startar du Du har köpt ett kontaktmaterial i form av en exelfil. Ett kontaktmaterial innehåller vanligtvis uppgifter om företag, person. personens befattning, telefonnummer, mailadresser, besöksadresser mm. Skapa en ny mapp, t ex på datorns skrivbord, och döp den till ett passande namn för ditt uppdrag. Flytta in excel-filen med ditt inköpta kontaktmaterial i denna mapp. Kopiera TelemarketWeb.xls och klistra in kopian in i samma mapp. Här nedan kallas denna kopia av TelemarketWeb.xls hela tiden för Programmet. Ge kopian ett lämpligt namn + xls eller xlsx (beroende på din version av Excel) ett namn som anger viket projekt den ska användas till, t ex mötesbokning Produkt N.xls avseende säljmöten för att sälja produkt N eller för telefonförsäljning av ett abonnemang e dyl. När du nu startar Programmet så ser du en excelfil med 2 flikar, Kontaktlista och Aktiviteter. Uppe till höger i fliken Kontaktlista sitter en knapp med namnet Ladda data. När du trycker på den startar proceduren för att lyfta in ditt inköpta kontaktmaterial in i Rule IT TelemarketWeb. Sidan 5 av 20

6 Urval ur ett större kontaktmaterial I samband med laddning av kontaktdata ur grundmaterialet kan man göra ett urval av poster ur grundmaterialet. Urval kan göras på samtliga fält som förekommer i grundmaterialet. Du kan välja att göra urvalet på följande alternativa sätt: - du gör ett urval och laddar din kopia av Programmet med det gjorda urvalet. - du gör ett eller flera urval och sparar dem under lämpliga namn UTAN att ladda Rule IT Telemarketing/ TelemarketWeb Börja med att göra en kopia av Programmet som du ger ett namn som anknyter till utvalet När urvalet av poster är klart sparas urvalet med ett namn som du själv anger. Därefter kan du fortsätta med att direkt ladda in urvalet i kopian av Programmet eller så avslutar du där och gör själva laddningen senare. På så vis kan man dela upp ett stort kontaktmaterial på flera mindre utifrån de urval man gör. T ex olika orter, olika branscher, olika riktnummer etc. Ett formulär visas med varje förekommande fältrubrik i grundmaterialet och för varje fältrubrik kan man ange ett urvalskriterium och en operator. Formen för urvaslskriterierna är således: Urvalsfält (fältrubriken) urvalsvärde operator. Samliga urvalskriterier kan kombineras och en post måste då uppfylla samtliga urvalskriterier för att ingå i urvalet. I samband med att du erhåller ditt lösenord för kunna fortsätta att använda Programmet erhåller du också ett extra program kostnadsfritt. Med detta kan du fylla på kontaktmaterial till en påbörjad telefomkampanj men du kan också slå ihop två kontaktmaterial utan att ladda upp dessa i Programmet på en gång. Det kan du göra vid ett senare tillfälle. Kontaktmaterialen A-fil och B-fil slås ihop till AB-filen. Minsta gemensamma nämnare är de fält som är gemensamma. Mer information om detta följer med programmet när du får det. Sidan 6 av 20

7 Operatorerna är: = poster där Urvalsfält är exakt lika med urvalsvärde ingår i urvalet B poster där Urvalsfält som börjar med urvalsvärdet (som kan vara flera tecken långt) ingår i urvalet. T ex Urval= St. Om urvalet görs på fältet ORT så kommer en post som innehåller Stockholm att ingå i urvalet. Jämförelsen mellan urvalsvärdet och Urvalsfältets innehåll sker med samma antal tecken som urvalsvärdet består av. I poster där Urvalsfältet innehåller urvalsvärdet. T ex Urval= ckh. Om urvalet görs på fältet ORT så kommer en post som innehåller orten Stockholm att ingå i urvalet. Jämförelsen mellan urvalsvärdet och Urvalsfältets innehåll sker med samma antal tecken som urvalsvärdet består av. > poster där Urvalsfält är större än urvalsvärdet. T ex Urval > 100. Om urvalet görs på fältet Antal anställda så kommer poster där antal anställda är större än 100 att ingå i urvalet. < motsvarande som ovan. Om urvalet görs på fältet Antal anställda så kommer poster där antal anställda är mindre än 100 att ingå i urvalet. Dessutom kan varje operator negeras genom att man skriver ett - (minustecken) efter operatorn. Effekten blir den motsatta mot ovanstående, =- innebär poster där Urvalsfältet inte är lika med urvalsvärdet ingår i urvalet. B- poster där Urvalsfältet inte börjar med urvalsvärdet ingår i urvalet. i- Poster där Urvalsfältet inte innehåller urvalsvärdet ingår i urvalet. >- Poster där Urvalsfältet inte är större än urvalsvärdet ingår i urvalet. <- Poster där Urvalsfältet inte är mindre än urvalsvärdet ingår i urvalet. Exempel I exemplet görs följande urval: Fältbenämningen längst till vänster i formuläret tas direkt ifrån rubrikraden i grundmaterialet. Alla poster där Kommun inte börjar med Stock (eller stock ) samt alla poster där antalet anställda är större än 100 samt alla poster där Ledning-Titel innehåller VD (eller vd ) En post som ingår i urvalet uppfyller samtliga dessa urvalskriterier. Sidan 7 av 20

8 Ladda kontaktinformation Programmet instruerar dig att ladda upp företagsnamn, personnamn, befattning, telefon, mobilnummer, mailadress, besöksadress och kommentarer. Om du inte har uppgifterna i ditt inköpta kontaktmaterial klickar du bara vidare på OK. Den kolumnen i Programmet blir då tom. När du kört igenom dessa uppgifter finns möjlighet att lägga upp ytterligare 5 uppgifter som du själv väljer. Exempel på sådan uppgifter är antal anställda, omsättning, branschkod, moder-/dotterbolag m m beroende på vad som finns i ditt inköpta kontaktmaterial. Du laddar Programmet med kontaktmaterialet uppgift för uppgift enligt den ledning som du får av Programmet. Kontaktmaterialfilen skall ligga i samma katalog som din kopierade version av Programmet. Tryck på knappen Ladda data. Därmed börjar proceduren som laddar Programmet med data uppgift för uppgift. Därefter anger du namnet på excel-filen som innehåller ditt inköpta kontaktmaterial Nu får du frågan om du har ett konto på Skype som du vill använda för att koppla telefonsamtalen. Svara JA/YES om du tänker använda Skype. Du kan då koppla samtal genom att markera ett telefonnummer och trycka tangenterna Ctrl + z. Samtalet kopplas då automatiskt. Första raden i din kontaktfil visas nu med röd färg och du besvarar frågan med med No till dess att den första raden som innehåller kontaktuppgifter visas med röd färg. Då svarar du Yes. I exemplet på bilden skulle du alltså svarat No när den första raden, som är en rubrikrad, markerats och Yes när nästa rad markeras. När du svarat No tre gånger eller fler börjar Programmet undra vad du håller på med och kommer därför envist, för varje ytterligare gång du svarar No att antingen be dig fortsätta med nästa rad eller att helt enkelt avbryta laddningen varvid Programmet avslutas utan att någon laddning gjorts. Du anger kolumn för kolumn var ditt data finns i ditt kontaktmaterial. Skulle ditt kontaktmaterial sakna en efterfrågad uppgift trycker du bara på OK utan att fylla i något. Sidan 8 av 20

9 Exempel på fråga om var i ditt kontaktmaterial en viss uppgift finns. Om ditt kontaktmaterial innehåller personnamn i kolumn E, t ex, så fyller du i bokstaven e eller E i rutan och trycker OK. Automatiskt skapas en kolumn för Webbplats. Med funktionen Hämta URL kan du direkt hämta adressen till företagets webbplats och adressen hamnar i denna kolumn. När standraduppgifterna har förts över till Programmet kan du välja upp till 4 st ytterligare data som du har i ditt kontaktmaterial. Exempel på sådana data kan vara webbadress, bransch, omsättning mm. Detta kan vara användbart när du ringer till företag.. Du anger själv vilket data du vill ta med och var det ligger i ditt kontaktmaterial Klicka bara på OK på alla frågor som inte är relevanta utan att fylla i något. När laddningen är avslutad kommer knappen Ladda data att försvinna automatiskt. Hädanefter kan du inte ladda upp mer data till detta uppdrag. Du kan spara/lagra din nya kontaktfil 10 gånger. Därefter krävs ett lösenord. När du gjort din inbetalning får du lösenordet via mail. Samma lösenord kan du använda till alla dina kopior av Rule IT TelemarketWeb. Då får du gratis ett program för att fylla på en påbörjad kontaktfil med nya kontaktuppgifter. Sidan 9 av 20

10 Om du gör en nya kopia av Programmet för ett annat uppdrag så finns laddningsknappen i den nya kopian och lösenordet gäller för samtliga dina kopior. Du kan också ladda ner Programmet på nytt från Lösenordet gäller även för den nedladdade kopian. Dina uppgifter ligger nu på en sida som heter Kontaktlista. På den sidan syns också ett antal funktionsknappar. Här finns också en sida/flik som heter Aktiviteter. Förutom ett antal funktionsknappar är det tomt än så länge. Här fyller du efterhand på med noteringar om aktiviteter som du behöver komma ihåg en att göra lista sorterad på datum. För att slippa lägga tid på en massa registreringsarbete när du gör ett kontaktförsök och inte får tag i kontaktpersonen eller får besked att personen inte finns på plats men återkommer och du verkligen snabbt vill ha en påminnelse om att ringa personen vid ett senare tillfälle finns några särskilda status-alternativ för just detta! När du står på sidan Kontaktlista och har markerat namnet på personen du vill tala med kan du helt enkelt välja något av de status-alternativ som börjar med återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet på sidan aktiviteter med ett datum längre fram, beroende på vilket återkom-alternativ du valde. Detta sker utan att du behöver registrera någon aktivitet själv! återkom 0 ger en aktivitet= ring samma dag återkom 1 ger en aktivitet= ring nästa dag återkom 7 ger en aktivitet= ring om en vecka återkom 30 ger en aktivitet= ring om ca en månad återkom 180 ger en aktivitet= ring om ca ett halvår Beroende på hur het statusen är för en person markeras detta med färger på personen i Kontaktlistan och i aktivitetslistan.. Status kontaktad, möte bokat, förhandlingar, offert, accept har olika heta färger. Detta för att du inte skall missa viktiga aktiviteter. Nu sparar du din kopia av Programmet med ett för uppdraget passande namn! När allt detta är gjort kan du börja telefonbearbetningen. Lämpligen skapar du ett konto på Skype, gärna ett abonnemang där du kan ringa hur mycket du vill till ett fast (lågt) pris under en viss tid. Du kan enkelt kopiera telefonnummer ur Programmet och klista in i nummerfältet i Skype och sedan koppla samtalet. Då är det dags att ringa! Sidan 10 av 20

11 Fliken Kontaktlista Här ses ett klipp av fliken Kontaktlista (uppgifterna har avsiktligt gjorts suddiga) När du ringer Du har markerat och slagit ett telefonnummer under rubriken Telefon på sidan Kontaktlista och gjort ett samtalsförsök. Detta kan sluta på endera av följande sätt: Du fick tag i personen men kommer inte att ringa personen igen Personen är inte intresserad av ditt erbjudande Åtgärd: Välj status =ej intresserad. Klicka på stryk rad Du fick veta att det inte är någon idé att ringa någon annan på företaget, tex p g a företagsnedläggning eller någon annan omständighet som gör ditt erbjudande inaktuellt. Gör en notering om detta i kommentarfältet. Åtgärd: Välj status, t ex ej behörig,samt klicka på Stryk rad. Om det är meningslöst att ringa andra personer på företaget markerar du en cell i de andra raderna för övriga personer på företaget och klickar på Stryk rad. Du fick tag på en person men denna person hänvisar till någon annan vars namn du inte har i listan Åtgärd: Du skapar en ny rad genom att klicka på kopiera rad för ny person. Skriv i den nya raden namnet på den nya personen i namn och andra uppgifter som du fått t ex befattning, kanske även ett direktnummer om du har fått det. I kommentarfältet kan du skriva namnet på den som hänvisat dig. Kan vara bra att ha i kommande dialog Nisse tyckte att jag borde tala med dig. Du kan stryka raden på den som hänvisat dig med Stryk rad. Du fick tag i personen och och ni bestämmer att du ringer vid något annat obestämt tillfälle i framtiden. Typisk p g a att man inte har tid det närmaste halvåret eller liknande. Åtgärd: Du kan välja något av alternativen status= återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet = ring vid ett senare datum beroende på vilket återkom -alternativ du valde utan att du själv behöver göra något mer.om du vill skapar du själv en aktivitet som skall utföras i framtiden. Ange i kommentaren varför det inte passar just nu. Mer om detta under rubriken Aktiviteter. Du fick tag på personen och ni kommer till en överenskommelse (= möte bokat eller accept på en försäljning) Åtgärd: Du skriver in datumet när mötet skall äga rum/den sålda produkten skall levereras. I kommentarfältet kan du skriva detaljer om mötet/offerten/affärsuppgörelsen/ Du fick inte tag på personen. Detta kan bero på följande orsaker Växeln meddelar att personen har slutat.välj status = slutat (om du har det som alternativ). Fråga växeln om namnet på en ny person som finns i stället. Sidan 11 av 20

12 Åtgärd: Gör som ovan - skapa en ny rad (knappen kopiera rad för ny person) och skriv in de nya personuppgifterna. Stryk raden med den inaktuella personen. Personen svarar inte. Åtgärd: Välj status = ej anträffbar (om du har det som alternativ). Beroende på hur angeläget det är att få tala med vederbörande vid ett senare tillfälle kan du skapa en aktivitet. Mer om detta under rubriken Aktiviteter. Det är inget tvång att alltid välja en status. Men det gör det lättare att se vilka du har försökt att få tag i, även om personen varit ej anträffbar. Status Följande alternativ finns ej anträffbar ej intresserad har slutat (om personen lämnat företaget) hänvisar till (namnet som personen hänvisar till kan du skriva i kommentarcellen) ej behörig (personen du ringt har inte mandat att köpa/boka möte) ej målgrupp (exempel - du vill boka möten med tillverkande företag men detta företag är grossister) följ upp (vid en specifik tidpunkt som du anger om du skapar en aktivitet, vilket du bör göra!) När du står på sidan Kontaktlista och har markerat namnet på personen du vill tala med kan du helt enkelt välja något av de status-alternativ som börjar med återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet på sidan aktiviteter med ett datum längre fram, beroende på vilket återkom-alternativ du valde. Detta sker utan att du behöver registrera någon aktivitet själv! återkom 0 ger en aktivitet= ring samma dag återkom 1 ger en aktivitet= ring nästa dag återkom 7 ger en aktivitet= ring om en vecka återkom 30 ger en aktivitet= ring om ca en månad återkom 180 ger en aktivitet= ring om ca ett halvår ingen kontakt (du kan välja att inte sätta någon status alls men detta visar att du har försökt) inte nu. Du kan välja att själv skapa en aktivitet att ringa upp personen vid ett annat tillfälle. Kontaktad. Du har faktiskt fått tala med personen. Kanske har ni kommit överens om att personen ska titta på din webbplats eller att du ska maila information. Du är i alla fall ett steg på väg mot en affärsuppgörelse. Möte bokat. Om din affärsverksamhet kräver ett säljmöte så väljer du detta alternativ samt anger datum för mötet. I kommentaren kan du ange sådana uppgifter som mötesplats, färdväg, påminnelser om vad du ska ta med till mötet och liknande. Förhandling. Ni har diskuterat detaljer i en kommande affärsuppgörelse. Notera i kommentaren vad ni förhandlar om. Offert. Du har skickat en offert. Ange ett datum när du tänker ringa och stöta på eller förväntar dig ett svar. Accept. Kunden har accepterat ditt erbjudande. Ange i kommentaren om det är förbundet med särskilda villkor från din eller från kundens sida. möte bokat (om du arbetar med mötesbokning) affärsavslut (om du arbetar med telefonförsäljning) Sidan 12 av 20

13 Skapa aktivitet När du har anledning att vid en viss tidpunkt ringa en person, vare sig du och den aktuella personen överenskommit detta, eller att du i växeln fått veta att personen är på tjänsteresa, semester eller liknande och återkommer vid en viss tidpunkt kan du skapa en aktivitet. Så snart du planerar att göra någonting i framtiden ska du skapa en aktivitet. Du står i detta läge på ett företagsnamn eller ett personnamn i fliken Kontaktlista och klickar på knappen Skapa aktivitet. Då får du ett antal frågor som du skall besvara. T ex datum för aktiviteten ( måste anges, se nedan om kalendern), klockslag (måste inte anges), typ av aktivitet om varför du vill kontakta personen (måste inte anges). Exempel på aktiviteter kan vara ring, skicka information, invänta svar, möte bokat o s v. Om du i Kontaktlistan för den aktuella personen har valt en status som är möte bokat eller högre kommer det automatiskt i aktiviteten att stå en förifylld text beroende på den status du har valt. Du kan lägga till egen text, skriva över texten eller bara låta den stå. Du kan när som helst och till vilken uppgift som helst lägga till en kommentar. Markera rutan/cellen som du vill kommentera och tryck på knappen Lägg till kommentar. När du står på en rad i fliken aktiviteter och skapar en aktivitet som du betecknar som viktig (när den frågan kommer) så markeras den raden för den aktuella kontaktpersonen med gul färg i Kontaktlistan. Du ser direkt i Kontaktlistan på vilka personer du lagt en viktig aktivitet. Viktigt om kommentarer På sidan aktiviteter finns en kolumn som heter Aktivitet. Meningen är att du här skriver något som du vill notera om den aktuella kontakten som du just haft med kontaktpersonen. Det du skriver här kommer att loggas med datum för kontakten på den aktuella personen som kommentar på sidan Kontaktlista. Här kan du se (Knappen visa kommentarer ) i kronologisk ordning vad ni talat om tidigare. Eftersom det kan gå lång tid mellan kontakterna med en person är det ofta avgörande att kunna hänvisa till vad som diskuterats tidigare. Övriga data fylls i automatiskt samt tidpunkten för när aktiviteten skapades (tid för kontaktförsök). Du får också frågan om du anser att aktiviteten är viktig. Om du svarar ja markeras raden med gul färg annars lämnas den utan färg. Sidan 13 av 20

14 Stryk aktiviteter / ångra strykning Efterhand som du avslutat aktiviteterna stryker du dem med knappen stryk aktivitet så att du bara ser de som är kvar att utföra. Du kan växla mellan att se alla aktiviteter (inkl de strukna) eller bara aktuella aktiviteter med knapparna visa alla resp visa aktuella. Du kan ångra en strykning genom att trycka på Fixa tecken. Stykningen tas bort och aktiviteten visas åter bland Aktuella aktiviteter Visa aktuella/samtliga aktiviteter för ett företag eller en person Ibland kan det vara intressant att för att visst företag eller för en viss person se både strukna och kommande aktiviteter, för att få ett sammanhang. Det får man genom att markera företagsnamnet eller personnamnet och klicka på Visa alla aktiviteter för företag/person. Står man på företagsnamnet när man klickar så visas alla aktiviteteter med alla personer i det företaget. Står man på personnamnet visas alla åtgärder som man haft med just den personen. Samma funktion kan utföras från fliken Kontaktlista med knappen Sök aktiviteter. Övriga knappar på fliken Aktiviteter Ändra datum Om man har planerat att ringa en person vid ett visst datum/klockslag och får beskedet att personen är borta och återkommer vid ett visst datum klickar man på knappen ändra datum och väljer ett nytt datum. Sidan 14 av 20 Bilden visar kalendern, en evighetskalender. Helgdagar är röda, dagens datum är gult. En god regel, om än inte nödvändig, är att man även klickar på Tid för kontaktförsök så vet man när man senast försökte få tag i personen. Därmed undviker man att ringa samma person alltför tätt. Till Kontaktlista Man klickar på knappen till Kontaktlista och förflyttas till motsvarande rad i fliken Kontaktlista. Ibland kan man vilja se noteringar om företaget/personer som inte finns i fliken aktiviteter. Märk tid för alarm / Avmarkera alarmtid / Starta-Stoppa Alarm En mycket bra funktion för att bli påmind om att ringa vid en viss tid. T ex när man får beskedet i växeln att personen sitter i ett möte och återkommer kl xx. Skriv in tiden i formen tt:mm i cellen för klockan och klicka på Märk tiden för alarm. Tiden kommer då att visas med fet stil. Vid den tidpunkten inom +5 minuter kommer det upp en påminnelse på skärmen. Man avmarkerar alarmtiden genom att klicka på Avmarkera alarmtid. Tiden visas då med normal stil. Om man vill slippa påminnelser överhuvudtaget för att inte bl störd men fortfarande vill ha alarm markerade kan man klicka på Stoppa Alarm/Starta Alarm. Knappen

15 visar omväxlande den ena eller den andra texten beroende om man vill starta eller stoppa alarmfunktionen. Lägg till kommentar i Aktiviteter När man klickar på knappen får man upp dialogruta som man skriver in den önskade texten i. Texten läggs som kommentar till den cell som för tillfället är markerad. Visa/ ändra kommentar Tid för kontaktförsök Boka i kalender När man klickar på knappen visas kommentartext, i den mån det finns en sådan, för den cell som för tillfället är markerad. Även mycket långa kommentarer kan hanteras, t ex en lång historik om kontakter man haft med en viss person. Man kan även redigera kommentaren och lägga till eller ta bort text. Tidpunkten (från datorns systemklocka) för ett kontaktförsök fylls i automatiskt när man skapar en aktivitet. Om man måste göra upprepade försök att få tag i en person (utan att skapa en ny aktivitet för varje försök) kan det vara bra att notera tiden för när man senast gjorde ett försök. Eventuellt kan du ju dessutom ändra datum vid behov. Därmed undviker man att ringa samma person alltför tätt vilket kan bli fallet när man har många järn i elden och inte minns att man ringde personen för bara en liten stund sedan. Varje gång du trycker på Tid för kontaktförsök samt när aktiviteten läggs upp första gången så ökas antal kontaktförsök med ett. På så vis ser du snart om personen överhuvudtaget inte vill/kan svara i telefon. Tyvärr är detta alltför vanligt. Förslagsvis bör du då lägga tid på andra kontakter i stället för att först vänta i växeln och sedan vänta på ett svar som aldrig kommer. Under förutsättning att man kör MS Outlook på sin dator lokalt (ej Outlook Exchange!) så bokas markerad aktivitet in i Outlook Calender automatiskt på aktuellt datum och tid. Sidan 15 av 20

16 Övriga knappar på fliken Kontaktlista Sök i kolumn Snabbsökning för att hitta ett värde, t ex ett namn, i en kolumn.. Markera en cell, vilken som helst i en kolumn och klicka på Sök i kolumn. Innehållet i den cell som du står på visas som sökargument men du kan ändra det som du vill. Fyll i hela, eller en del av, den uppgift du söker i den aktuella kolumnen Endast de rader som uppfyller sökningen visas. Exempel: Du står i kolumnen Ort och har markerat en cell som innehåller värdet Stockholm. Klicka på Sök i kolumn Stockholm visas som förslag till sökvärde (men det kan du ändra om du vill.). Samtliga rader som innehåller Stockholm visas. På motsvarande sätt kan du söka rader som innehåller ett visst riktnummer. Du skriver bara in riktnumret samt en *. Sökningen hittar då alla rader som har detta riktnummer. Du kan alltid använda * om du vill söka på på delar av ett värde. Med Ctrl + a återställer du kontaktlistan så att samtliga rader visas. Stryk rad / ångra strykning Eferhand som du ringer igenom kontaktlistan kan du stryka rader som du avverkat. Ändra namn på företag Om du står på et företagsnamn och trycker på stryk rad så stryks samtliga rader för detta företag samt eventuella förekommade aktiviteter för personer på detta företag. Du kan ångra dig (rad för rad i så fall) med fixa tecken. Överstrykningen tas då bort men endast i Kontaktlistan. Om du vill återställa strykningar på Aktivitetslistan kan du göra detta genom att i Aktivitetslistan välja fixa tecken för de rader som du vill återställa. Om du står på något annat fält än företagsnamn så stryks bara den raden/personen som du står på samt eventuellt förekommande aktivitet i aktivitetslistan. Ibland händer det att du behöver byta namn på ett företag. Detta kan hända om samma företag finns med i kontaktmaterialet under olika namn, t ex AB Företaget och Företaget AB. Det kan också hända att företaget bytt ägare och därför har ett annat namn än vad som står i kontaktmaterialet. Markera företagsnamnet i Kontaktlista och klicka på Ändra ftgnamn. Sidan 16 av 20

17 Du anger det nya namnet i frågerutan. Namnet ändras och samtliga rader för företaget sorteras in på rätt plats i Kontaktlistan. Dessutom ändras namnet i eventuella förekommande aktiviteter. Sök aktivitet Markera ett företagsnamn och klicka på Sök aktiviteter. Då visas samtliga aktiviteter som registrerats på det aktuella företaget. Om du istället står på ett personnamn visas alla aktiviteter som registrerats på den aktuella personen. I båda fallen visas såväl avslutade (överstrukna) som aktuella aktiviteter. Nytt företag Om man, efter att man laddat upp sitt kontaktmaterial, måste lägga till flera företag kan man inte bara fylla på i slutet av Kontaktlistan. Man måste välja Nytt företag. Därvid hamnar man i slutet av listan och kan skriva in aktuella uppgifter. Orsaken är att det i samband med laddning av kontaktmaterialet skapas länkar som behövs vilket inte sker om man bara skriver in nya företagsuppgifter i slutet av listan. Tryck därefter på knappen Sök i kolumn och ange de första tecknen på företagsnamnet som du just skrev in så sorteras företaget in i rätt alfabetisk ordning.fixa tecken Om man får in material med avvikande typsnitt etc så klickar man på Fixa tecken för att likrikta utseendet. ( Arial 10 punkter) Kan också vara bra om man strukit en person som därmed inte kommer att finnas med bland kommande aktiviteter men ändrar sig och vill ta med personen igen. Med Fixa tecken (markera hela raden) tas överstrykningen bort. Lägg till kommentar i Kontaktlistan När man klickar på knappen får man upp dialogruta som man skriver in den önskade texten i. Texten läggs som kommentar till den cell som för tillfället är markerad. Visa / ändra kommentar När man klickar på knappen visas kommentartext, i den mån det finns en sådan, för den cell som för tillfället är markerad. Även mycket långa kommentarer kan hanteras, t ex en lång historik om kontakter man haft med en viss person. Man kan även redigera kommentaren och lägga till/ta bort text. Särskilt intressanta är kommentarerna i fältet Kommentar i Kontaktlistan. Här samlas nämligen automatiskt alla noteringar i fältet Aktivitet som gjorts i samband med att en aktivitet registrerats på en person i kronologisk ordning. Om det är långt mellan gångerna som man ringer en person kan det vara mycket värdefullt att kunna blicka tillbaka och se vad som förevarit tidigare. Kopiera rad för ny person Tid för kontaktförsök När man behöver lägga upp en ny person i ett företag ställer man sig på en rad i Kontaktlistan på det aktuella företaget. En ny rad skapas i anslutning till de övriga raderna för detta företag. Här fyller man i personuppgifterna för den nya personen. Normalt sätts tiden för kontaktförsöket automatiskt om du skapar en aktivitet. Om du står i Aktivitetslistan på en aktivitet och vill upprepa samma aktivitet kan du klicka på Tid för kontaktförsök så att du vet när du senast utförde aktiviteten. Samtidigt ökar antal kontaktförsök med 1. Om du står i Kontaktlistan ändras tiden för kontaktförsök på den senaste aktiviteten under förutsättning att det finns någon Om du ringer med Skype: Om du ringer med Skype när du står på en befintlig aktivitet och ringer igen sätts tiden för när du kopplar samtalet automatiskt.. Samtidigt ökar antal kontaktförsök med 1. Sidan 17 av 20

18 Om du står i Kontaktlistan ändras tiden för kontaktförsök på den senaste aktiviteten under förutsättning att det finns någon. Samtidigt ökar antal kontaktförsök med 1. Kontaktrapport Du kan få en rapport innehållande de flesta uppgifterna i Kontaktlistan inkl alla remarks/kommentarer i fältet Noteringar. Där med får man en helt anna överblick över läget i den aktuella telefonkampanjen. Följ noga instruktionerna som visas när du trycker på knappen. Du behöver inte skriva ut en rapport innehållande samtliga företag/personer utan kan begränsa den med från rad (i Kontaktlistan) till rad. Om du ringer till privatpersoner kan du t ex välja att skriva en rapport bara över ett visst riktnummerområde, t ex 08. Övriga knappar med röd text Affärsinformation Blinkade cell Man markerar ett företagsnamn och klickar på någon av knapparna. Beroende på vilken knapp man klickat på får man företagsinformation från resp webbtjänster. Detta är mycket användbara funktioner när man vill veta mer om ett företags ekonomi och verksamhet. Man kan också stå på ett telefonnummer och få ett företagsnamn eller namnet på ett företag (gäller Eniro). Mycket användbart när företag bytt namn, vilket är väldigt vanligt. I Kontaktlistan finns ytterligare en funktion som dock saknar funktionsknapp. Du kan markera en cell och få den att blinka rött. Det görs med ctrl+b. Blinkandet upphör så snart du markerar en annan cell. Funktionen är till för att markera vad du håller på med vid ett visst tillfälle om du behöver gå ifrån arbetsplatsen. När du kommer tillbaka ser du genast vad du höll på med innan du gick ifrån. Funktionen fungerar bara i fliken Kontaktlistan Övriga knappar med lila text Här finns följande funktionsknappar: Hämta URL Du markerar företagsnamnet och klickar på funktionen Hämta URL. Sidan 18 av 20 Då visas information från den första webbsidan som påträffas med Google. Informationen, om den finns, omfattar innehållet i webbsidans Title, Description och Keywords. Av denna information kan du dra slutsatser om företagets verksamhet utan att ta upp själva webbsidan. Om du tycker att denna information motsvarar dina behov trycker du JA/YES. Då placeras URLen i kolumnen Webbplats. Om du svarar NEJ/NO visas nästa sökträff och med ovan nämnda information från webbsidan. Som nämnts ovan svarar du JA/YES eller NEJ/NO. Samma sak kan upprepas fyra gånger tills du hittar en URL som passar. Ibland kan URLerna se egendomliga ut och då beror det vanligtvis på att företagsnamnet inte längre finns eller att företaget tagits över av ett annat bolag eller koncern. Analysera ursprung Du markerar URLen som du sparat enligt avsnittet ovan. När du klickar på funktionsknappen Analysera ursprung hammnar du på webbtjänsten som bl a visar hur tillförlitlig webbplatsen är och vem som

19 Analysera svarstid äger servern och var den är lokaliserad. Här finns också en mängd annan information. Gå in på och bekanta dig med allt som tjänsten innehåller. Du markerar URLen som du sparat enligt avsnittet ovan. När du klickar på funktionsknappen Analysera svarstid hamnar du på webbtjänsten tools.pingdom.com/fpt/#!/. Här testas svarstiderna och du kan välja från vilken lokal du vill köra testet. Alternativen är Amsterdam, New York och Dallas. Du får veta hur svarstiden ligger till i jämförelse med alla andra. Observera att det kan vara betydande skillnader beroende på varifrån du gör testet. Gå in på bekanta dig med allt som tjänsten innehåller. Analysera optimering Du markerar URLen som du sparat enligt avsnittet ovan. När du klickar på funktionsknappen Analysera optimering hamnar du på webbtjänsten Kalendern Här finns en mängder av information om trafiken på webbplatsen. Oftast finns förslag till hur webbplatsen kan optimeras med avseende på SEO (Sökmotoroptimering) och även förekomst av cacheservrar. Gå in på och bekanta dig med allt som tjänsten innehåller. Kalendern kommer upp automatisk när du skapar en aktivitet. Den kan också vara bra att ha om man bara vill titta i kalendern för att se veckonummer, helgdagar eller veckodagar. Om man arbetar med mötesbokning har man ju normalt en separat kalender, t ex i Google Calender eller en kalender i Outlook i vilken man skriver in sina bokade möten. Observera att om datumen för bokningarna ändras, t ex på respondentens begäran, så måste uppgiften också ändras i fliken aktiviteter. Tryck ctrl+c så viss kalendern. Klicka på stäng eller krysset uppe i högra hörnet på kalendern så stängs den. Och till slut gör en säkerhetskopia av din kontaktlfil varje gång du har arbetat med ditt projekt! Ringa med Skype Skaffa gärna ett konto på Skype. Då ringer du till vanliga telefonnummer såsom växelnummer och direktnummer mycket billigare. Att ringa till mobilnummer är däremot inte lika billigt. Du markerar helt enkelt ett telefonnummer och trycker på tangenterna Ctrl och håller ned den samt z. Samtalet kopplas då upp direkt utan att du behöver knappa in telefonnumret. Tänk på att du måste svara JA på frågan som ställs i samband med att du laddar in dina kontaktdata. Du kan inte börja att använda Skype senare under ditt uppdrag utan detta gäller hela uppdraget. En samtalsräknare uppdateras för varje gång du trycker ctrl+z för den aktuella kontakten. Sidan 19 av 20

20 Om du tror att du kommer att använda Skype senare under uppdraget kan du svara JA på ovan nämnda fråga. Låt bara bli att trycka ctrl+z så länge Skype inte är installerat. Varje gång du trycker på ctrl+z uppdateras fältet antal kontaktförsök i fliken Aktiviteter och fliken Kontaktlista för den aktuella personen samt tiden för senaste kontaktförsök när du ringde. Om du står på fliken Kontaktlista när du ringer uppdateras fältet antal samtal. Om det finns en aktivitet på den aktuella personen uppdateras även senaste kontaktförsök på den senaste av personens förekommande aktiviteter som inte är struken. Övrigt Lösenord Du kan spara dina resultat 10 gånger helt gratis. Därigenom får du en uppfattning om Rule IT TelemarkWeb är det hjälpmedel du behöver. Radera rader Vill du fortsätta att använda Rule IT TelemarkWeb behöver du ett lösenord. Kostnaden för detta är bara SEK. Maila till och ange namnet på ditt företag samt Rule IT TelemarkWeb. Du får då betalinstruktioner. När betalningen inkommit skickas lösenordet till dig. Dessutom får du ett extra program helt gratis med vilket du kan fylla på en påbörjad kontaktlista med ytterligare kontaktmaterial. Stryk aldrig en rad med excels funktioner radera eller ta bort varken i Kontaktlistan eller i Aktivitetslistan. Risken finns att du förstör kopplingar mellan de båda listorna. Använd i stället funktionen Stryk rad. Därmed vet du allt om Programmet. Nu är det bara att ringa och göra affärer! LYCKA TILL! Sidan 20 av 20

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

E-post i webbläsaren Edge

E-post i webbläsaren Edge E-post i webbläsaren Edge Logga in och ut Omedelbart efter att du har skapat ditt konto och fått det godkänt öppnas förmodligen en informationssida där du kan välja att gå till Inkorgen i e-postlådan.

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

E-läromedel Manual Version 3

E-läromedel Manual Version 3 Manual 1 (19) E-läromedel Manual 31.08.2015 Version 3 Kirjavälitys Oy 2015 Manual 2 (19) Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Hur man använder e-läromedlen... 3 3 Hantera användarrättigheter... 3 3.1 Uppgifter om

Läs mer

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Version 1.5 2012-09-11 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till fraktföretag...4 Mina

Läs mer

Kom igång med KronoX

Kom igång med KronoX Kom igång med KronoX Manual för personal Version 1.1 Innehåll 1. Starta KronoX och logga in... 1 2. Klientens funktioner... 2 2.1. Förklaring till alla kolumner... 3 2.2. KronoX-klientens meny... 4 2.3.

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer