Rule IT TelemarketWeb... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rule IT TelemarketWeb... 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från 3 Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Så här startar du... 5 Urval ur ett större kontaktmaterial... 6 Ladda kontaktinformation... 8 Fliken Kontaktlista När du ringer Status Skapa aktivitet Viktigt om kommentarer Stryk aktiviteter / ångra strykning Visa aktuella/samtliga aktiviteter för ett företag eller en person Övriga knappar på fliken Aktiviteter Ändra datum Till Kontaktlista Märk tid för alarm / Avmarkera alarmtid / Starta-Stoppa Alarm Lägg till kommentar i Aktiviteter Visa/ ändra kommentar Tid för kontaktförsök Boka i kalender Övriga knappar på fliken Kontaktlista Sök i kolumn Stryk rad / ångra strykning Ändra namn på företag Sök aktivitet Nytt företag Lägg till kommentar i Kontaktlistan Visa / ändra kommentar Kopiera rad för ny person Tid för kontaktförsök Kontaktrapport Övriga knappar med röd text Affärsinformation Blinkade cell Övriga knappar med lila text Hämta URL Analysera ursprung Analysera svarstid Analysera optimering Kalendern Ringa med Skype Övrigt Lösenord Sidan 1 av 20

2 Radera rader Rule IT TelemarketWeb Vad är Rule IT TelemarketWeb? Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon Rule IT TelemarketWeb är ett program för effektiv telefonbearbetning mot företag. Rule IT TelemarketWeb bygger på Microsoft Excel med makron skrivna i VBA. Rule IT TelemarketWeb är särskilt avsett för telefonkampanjer där man har ett tydligt behov att kvalificera de företag man kontaktar med avseende på verksamhet, ekonomi och webbinformation. Rule IT TelemarketWeb riktar sig till Affärsutvecklare Webbutvecklare Verksamhetskonsulter Konsulter inom ekonomi, webbutveckling m fl. Kontaktmaterial som köps in från t ex Postens Adressregister eller liknande får du oftast i form av ett råmaterial i en excelfil. Att bearbeta kunder direkt ifrån en sådan lista blir ostrukturerat och i längden omöjligt att överblicka. Du behöver hålla reda på vem du talat med, vem du blir hänvisad till, tider när du ska ringa på nytt, vad ni talade om o s v. Listorna blir fullklottrade med noteringar. På marknaden finns det gott om programvara för CRM (Customer Relation Management) men de saknar i regel bra funktioner för telefonbearbetning. - för att generera leads - mötesbokning - för telefonförsäljning - marknadsundersökningar Varför behövs Rule IT TelemarketWeb Du behöver arbeta strukturerat om du ska lyckas med telefonbearbetning, Rule IT TelemarketWeb gör dig strukturerad. Du behöver kunskap om företagets verksamhet och ekonomi samt dess information på nätet och hur den fungerar. Du behöver hålla reda på vem och när du har talat med en person och du behöver komma ihåg vad ni talade om nästa gång du ringer. Du behöver påminnas om att du och en person du talat har bestämt att du hör av dig vid en viss tid. Du behöver påminnas om att en person som du inte fått tag på kommer tillbaks från ett möte/semester/sjukdom vid en viss tidpunkt. Du behöver veta vilka du absolut bör kontakta en viss dag (och tid). Du måste undvika att störa en person genom att ringa flera gånger på kort tid. Du behöver hålla reda på vilka personer du har talat med och vad som då har sagts Du behöver hålla reda på vem som hänvisat dig till en viss person som du bör tala med Du bör hålla reda på varför det inte blir avslut med en viss person eller företag Sidan 2 av 20

3 Ladda ner från Telemarketing.xls är kompatibelt med excel Beroende på vilken webbläsare du använder kan nedladdningen se lite olika ut. Internet Explorer (IE) IE har egenheten att behandla xls-filer som xlt-filer, alltså som mallar. Välj Spara som / Save as i lämplig mapp som du själv väljer. Filen sparas som xlt-fil, alltså som en excel-mallfil. När du öppnar filen läggs automatiskt en etta till filnamnet, alltså Telemarket1.xlt. Denna fil kan du nu spara som en xls- eller xlsm-fil. Xlsm-filer används i Excel2007 eller senare versioner. Du kan nu välja filnamn och i villken mapp du vill spara filen. Om du får upp ett meddelande om att Excel frågar om du vill öppna xlt-filen svarar du ja. Firefox Välj spara fil. Filen sparas som en xls-fil. Tag en kopia av filen och ge den ett namn som anknyter till ditt uppdrag. Därefter kan du starta programmet. Du kan spara resultatet som xlsm-fil, alltså excel-makrofil. Crome Filen som du laddar ner är en xls-fil. Tag en kopia av filen och ge den ett namn som anknyter till ditt uppdrag. Därefter kan du starta programmet. Du kan spara resultatet som xlsm-fil, alltså excel-makrofil. Sidan 3 av 20

4 Olika typer av kontaktmaterial När du har köpt eller på annat sätt skaffat ett kontaktmaterial som skall importeras i Rule IT TelemarkWeb måste du undersöka hur kontaktmaterialet är organiserat. Om materialet består av en rad per person kan du sluta läsa här och gå vidare till nästa avsnitt. Om materialet däremot består av en rad per företag med samtliga personer och deras persondata i en och samma rad måste du transformera materialet så att du får en rad per person med företagsdata och personuppgifter per rad. Du måste då först ladda ner programmet transformera.xls från webbplatsen Kopiera hela excelbladet som innehåller dina grunddata till Blad2 i transformera.xls. Se till att du har kolumnrubrikerna i rad 1. Har du flera rubrikrader ska du ta bort dessa rader. Det förutsätts att alla gemensamma företagsdata börjar i kolumn A och att personuppgifter följer därefter med samma antal kolumner per person. Det är inte nödvändigt att alla företagsrader har lika många personer i sig. Däremot skall de personuppgifter som finns alltid ligga i samma kolumner för respektive befattning. Exempel: Varje rad innehåller företagsgemensamma data i kolumn A M. Därefter följer data för säljansvarig i 3 kolumner, t ex personnamn, mobiltelefonnummer, mailadress. Därefter följer på samma sätt personuppgifter för nästa befattningshavare etc. Om någon befattningshavare saknas på ett företag skall dessa kolumner vara tomma. M a o, samtliga personer med samma befattning skall stå i samma kolumn. När du kopierat in dina data i Blad2 trycker du ctrl+s varvid transformeringsprogrammet börjar med att du ska ange följande uppgifter: - Bokstav för den kolumnen där första personuppgift startar följt av komma - Antal kolumner per person med persondata följt av komma - Befattning/roll för förekommande befattningshavare åtskilda med komma Exempel : n,3,försäljning,produktion, Itansvarig, Systemansvarig I detta exempel innehåller varje rad i ditt grundmaterial företagsuppgifter i kolumn A-M. Kolumn N innehåller den första personuppgifter för den första personen med tre kolumner, t ex namn, telefonnummer och mailadress. Efter dessa tre kolumner följer personuppgifter för nästa person på samma sätt. Därefter tre kolumner för nästa person osv. Avslutningsvis efterfrågas rubriker för personuppgifterna Resultatet av detta program blir att Blad1 innehåller en rad per person med företagsgemensamma data på varje rad. Härifrån hämtar du sedan dina indata för laddning i TelemarketWeb.xls. Sidan 4 av 20

5 Så här startar du Du har köpt ett kontaktmaterial i form av en exelfil. Ett kontaktmaterial innehåller vanligtvis uppgifter om företag, person. personens befattning, telefonnummer, mailadresser, besöksadresser mm. Skapa en ny mapp, t ex på datorns skrivbord, och döp den till ett passande namn för ditt uppdrag. Flytta in excel-filen med ditt inköpta kontaktmaterial i denna mapp. Kopiera TelemarketWeb.xls och klistra in kopian in i samma mapp. Här nedan kallas denna kopia av TelemarketWeb.xls hela tiden för Programmet. Ge kopian ett lämpligt namn + xls eller xlsx (beroende på din version av Excel) ett namn som anger viket projekt den ska användas till, t ex mötesbokning Produkt N.xls avseende säljmöten för att sälja produkt N eller för telefonförsäljning av ett abonnemang e dyl. När du nu startar Programmet så ser du en excelfil med 2 flikar, Kontaktlista och Aktiviteter. Uppe till höger i fliken Kontaktlista sitter en knapp med namnet Ladda data. När du trycker på den startar proceduren för att lyfta in ditt inköpta kontaktmaterial in i Rule IT TelemarketWeb. Sidan 5 av 20

6 Urval ur ett större kontaktmaterial I samband med laddning av kontaktdata ur grundmaterialet kan man göra ett urval av poster ur grundmaterialet. Urval kan göras på samtliga fält som förekommer i grundmaterialet. Du kan välja att göra urvalet på följande alternativa sätt: - du gör ett urval och laddar din kopia av Programmet med det gjorda urvalet. - du gör ett eller flera urval och sparar dem under lämpliga namn UTAN att ladda Rule IT Telemarketing/ TelemarketWeb Börja med att göra en kopia av Programmet som du ger ett namn som anknyter till utvalet När urvalet av poster är klart sparas urvalet med ett namn som du själv anger. Därefter kan du fortsätta med att direkt ladda in urvalet i kopian av Programmet eller så avslutar du där och gör själva laddningen senare. På så vis kan man dela upp ett stort kontaktmaterial på flera mindre utifrån de urval man gör. T ex olika orter, olika branscher, olika riktnummer etc. Ett formulär visas med varje förekommande fältrubrik i grundmaterialet och för varje fältrubrik kan man ange ett urvalskriterium och en operator. Formen för urvaslskriterierna är således: Urvalsfält (fältrubriken) urvalsvärde operator. Samliga urvalskriterier kan kombineras och en post måste då uppfylla samtliga urvalskriterier för att ingå i urvalet. I samband med att du erhåller ditt lösenord för kunna fortsätta att använda Programmet erhåller du också ett extra program kostnadsfritt. Med detta kan du fylla på kontaktmaterial till en påbörjad telefomkampanj men du kan också slå ihop två kontaktmaterial utan att ladda upp dessa i Programmet på en gång. Det kan du göra vid ett senare tillfälle. Kontaktmaterialen A-fil och B-fil slås ihop till AB-filen. Minsta gemensamma nämnare är de fält som är gemensamma. Mer information om detta följer med programmet när du får det. Sidan 6 av 20

7 Operatorerna är: = poster där Urvalsfält är exakt lika med urvalsvärde ingår i urvalet B poster där Urvalsfält som börjar med urvalsvärdet (som kan vara flera tecken långt) ingår i urvalet. T ex Urval= St. Om urvalet görs på fältet ORT så kommer en post som innehåller Stockholm att ingå i urvalet. Jämförelsen mellan urvalsvärdet och Urvalsfältets innehåll sker med samma antal tecken som urvalsvärdet består av. I poster där Urvalsfältet innehåller urvalsvärdet. T ex Urval= ckh. Om urvalet görs på fältet ORT så kommer en post som innehåller orten Stockholm att ingå i urvalet. Jämförelsen mellan urvalsvärdet och Urvalsfältets innehåll sker med samma antal tecken som urvalsvärdet består av. > poster där Urvalsfält är större än urvalsvärdet. T ex Urval > 100. Om urvalet görs på fältet Antal anställda så kommer poster där antal anställda är större än 100 att ingå i urvalet. < motsvarande som ovan. Om urvalet görs på fältet Antal anställda så kommer poster där antal anställda är mindre än 100 att ingå i urvalet. Dessutom kan varje operator negeras genom att man skriver ett - (minustecken) efter operatorn. Effekten blir den motsatta mot ovanstående, =- innebär poster där Urvalsfältet inte är lika med urvalsvärdet ingår i urvalet. B- poster där Urvalsfältet inte börjar med urvalsvärdet ingår i urvalet. i- Poster där Urvalsfältet inte innehåller urvalsvärdet ingår i urvalet. >- Poster där Urvalsfältet inte är större än urvalsvärdet ingår i urvalet. <- Poster där Urvalsfältet inte är mindre än urvalsvärdet ingår i urvalet. Exempel I exemplet görs följande urval: Fältbenämningen längst till vänster i formuläret tas direkt ifrån rubrikraden i grundmaterialet. Alla poster där Kommun inte börjar med Stock (eller stock ) samt alla poster där antalet anställda är större än 100 samt alla poster där Ledning-Titel innehåller VD (eller vd ) En post som ingår i urvalet uppfyller samtliga dessa urvalskriterier. Sidan 7 av 20

8 Ladda kontaktinformation Programmet instruerar dig att ladda upp företagsnamn, personnamn, befattning, telefon, mobilnummer, mailadress, besöksadress och kommentarer. Om du inte har uppgifterna i ditt inköpta kontaktmaterial klickar du bara vidare på OK. Den kolumnen i Programmet blir då tom. När du kört igenom dessa uppgifter finns möjlighet att lägga upp ytterligare 5 uppgifter som du själv väljer. Exempel på sådan uppgifter är antal anställda, omsättning, branschkod, moder-/dotterbolag m m beroende på vad som finns i ditt inköpta kontaktmaterial. Du laddar Programmet med kontaktmaterialet uppgift för uppgift enligt den ledning som du får av Programmet. Kontaktmaterialfilen skall ligga i samma katalog som din kopierade version av Programmet. Tryck på knappen Ladda data. Därmed börjar proceduren som laddar Programmet med data uppgift för uppgift. Därefter anger du namnet på excel-filen som innehåller ditt inköpta kontaktmaterial Nu får du frågan om du har ett konto på Skype som du vill använda för att koppla telefonsamtalen. Svara JA/YES om du tänker använda Skype. Du kan då koppla samtal genom att markera ett telefonnummer och trycka tangenterna Ctrl + z. Samtalet kopplas då automatiskt. Första raden i din kontaktfil visas nu med röd färg och du besvarar frågan med med No till dess att den första raden som innehåller kontaktuppgifter visas med röd färg. Då svarar du Yes. I exemplet på bilden skulle du alltså svarat No när den första raden, som är en rubrikrad, markerats och Yes när nästa rad markeras. När du svarat No tre gånger eller fler börjar Programmet undra vad du håller på med och kommer därför envist, för varje ytterligare gång du svarar No att antingen be dig fortsätta med nästa rad eller att helt enkelt avbryta laddningen varvid Programmet avslutas utan att någon laddning gjorts. Du anger kolumn för kolumn var ditt data finns i ditt kontaktmaterial. Skulle ditt kontaktmaterial sakna en efterfrågad uppgift trycker du bara på OK utan att fylla i något. Sidan 8 av 20

9 Exempel på fråga om var i ditt kontaktmaterial en viss uppgift finns. Om ditt kontaktmaterial innehåller personnamn i kolumn E, t ex, så fyller du i bokstaven e eller E i rutan och trycker OK. Automatiskt skapas en kolumn för Webbplats. Med funktionen Hämta URL kan du direkt hämta adressen till företagets webbplats och adressen hamnar i denna kolumn. När standraduppgifterna har förts över till Programmet kan du välja upp till 4 st ytterligare data som du har i ditt kontaktmaterial. Exempel på sådana data kan vara webbadress, bransch, omsättning mm. Detta kan vara användbart när du ringer till företag.. Du anger själv vilket data du vill ta med och var det ligger i ditt kontaktmaterial Klicka bara på OK på alla frågor som inte är relevanta utan att fylla i något. När laddningen är avslutad kommer knappen Ladda data att försvinna automatiskt. Hädanefter kan du inte ladda upp mer data till detta uppdrag. Du kan spara/lagra din nya kontaktfil 10 gånger. Därefter krävs ett lösenord. När du gjort din inbetalning får du lösenordet via mail. Samma lösenord kan du använda till alla dina kopior av Rule IT TelemarketWeb. Då får du gratis ett program för att fylla på en påbörjad kontaktfil med nya kontaktuppgifter. Sidan 9 av 20

10 Om du gör en nya kopia av Programmet för ett annat uppdrag så finns laddningsknappen i den nya kopian och lösenordet gäller för samtliga dina kopior. Du kan också ladda ner Programmet på nytt från Lösenordet gäller även för den nedladdade kopian. Dina uppgifter ligger nu på en sida som heter Kontaktlista. På den sidan syns också ett antal funktionsknappar. Här finns också en sida/flik som heter Aktiviteter. Förutom ett antal funktionsknappar är det tomt än så länge. Här fyller du efterhand på med noteringar om aktiviteter som du behöver komma ihåg en att göra lista sorterad på datum. För att slippa lägga tid på en massa registreringsarbete när du gör ett kontaktförsök och inte får tag i kontaktpersonen eller får besked att personen inte finns på plats men återkommer och du verkligen snabbt vill ha en påminnelse om att ringa personen vid ett senare tillfälle finns några särskilda status-alternativ för just detta! När du står på sidan Kontaktlista och har markerat namnet på personen du vill tala med kan du helt enkelt välja något av de status-alternativ som börjar med återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet på sidan aktiviteter med ett datum längre fram, beroende på vilket återkom-alternativ du valde. Detta sker utan att du behöver registrera någon aktivitet själv! återkom 0 ger en aktivitet= ring samma dag återkom 1 ger en aktivitet= ring nästa dag återkom 7 ger en aktivitet= ring om en vecka återkom 30 ger en aktivitet= ring om ca en månad återkom 180 ger en aktivitet= ring om ca ett halvår Beroende på hur het statusen är för en person markeras detta med färger på personen i Kontaktlistan och i aktivitetslistan.. Status kontaktad, möte bokat, förhandlingar, offert, accept har olika heta färger. Detta för att du inte skall missa viktiga aktiviteter. Nu sparar du din kopia av Programmet med ett för uppdraget passande namn! När allt detta är gjort kan du börja telefonbearbetningen. Lämpligen skapar du ett konto på Skype, gärna ett abonnemang där du kan ringa hur mycket du vill till ett fast (lågt) pris under en viss tid. Du kan enkelt kopiera telefonnummer ur Programmet och klista in i nummerfältet i Skype och sedan koppla samtalet. Då är det dags att ringa! Sidan 10 av 20

11 Fliken Kontaktlista Här ses ett klipp av fliken Kontaktlista (uppgifterna har avsiktligt gjorts suddiga) När du ringer Du har markerat och slagit ett telefonnummer under rubriken Telefon på sidan Kontaktlista och gjort ett samtalsförsök. Detta kan sluta på endera av följande sätt: Du fick tag i personen men kommer inte att ringa personen igen Personen är inte intresserad av ditt erbjudande Åtgärd: Välj status =ej intresserad. Klicka på stryk rad Du fick veta att det inte är någon idé att ringa någon annan på företaget, tex p g a företagsnedläggning eller någon annan omständighet som gör ditt erbjudande inaktuellt. Gör en notering om detta i kommentarfältet. Åtgärd: Välj status, t ex ej behörig,samt klicka på Stryk rad. Om det är meningslöst att ringa andra personer på företaget markerar du en cell i de andra raderna för övriga personer på företaget och klickar på Stryk rad. Du fick tag på en person men denna person hänvisar till någon annan vars namn du inte har i listan Åtgärd: Du skapar en ny rad genom att klicka på kopiera rad för ny person. Skriv i den nya raden namnet på den nya personen i namn och andra uppgifter som du fått t ex befattning, kanske även ett direktnummer om du har fått det. I kommentarfältet kan du skriva namnet på den som hänvisat dig. Kan vara bra att ha i kommande dialog Nisse tyckte att jag borde tala med dig. Du kan stryka raden på den som hänvisat dig med Stryk rad. Du fick tag i personen och och ni bestämmer att du ringer vid något annat obestämt tillfälle i framtiden. Typisk p g a att man inte har tid det närmaste halvåret eller liknande. Åtgärd: Du kan välja något av alternativen status= återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet = ring vid ett senare datum beroende på vilket återkom -alternativ du valde utan att du själv behöver göra något mer.om du vill skapar du själv en aktivitet som skall utföras i framtiden. Ange i kommentaren varför det inte passar just nu. Mer om detta under rubriken Aktiviteter. Du fick tag på personen och ni kommer till en överenskommelse (= möte bokat eller accept på en försäljning) Åtgärd: Du skriver in datumet när mötet skall äga rum/den sålda produkten skall levereras. I kommentarfältet kan du skriva detaljer om mötet/offerten/affärsuppgörelsen/ Du fick inte tag på personen. Detta kan bero på följande orsaker Växeln meddelar att personen har slutat.välj status = slutat (om du har det som alternativ). Fråga växeln om namnet på en ny person som finns i stället. Sidan 11 av 20

12 Åtgärd: Gör som ovan - skapa en ny rad (knappen kopiera rad för ny person) och skriv in de nya personuppgifterna. Stryk raden med den inaktuella personen. Personen svarar inte. Åtgärd: Välj status = ej anträffbar (om du har det som alternativ). Beroende på hur angeläget det är att få tala med vederbörande vid ett senare tillfälle kan du skapa en aktivitet. Mer om detta under rubriken Aktiviteter. Det är inget tvång att alltid välja en status. Men det gör det lättare att se vilka du har försökt att få tag i, även om personen varit ej anträffbar. Status Följande alternativ finns ej anträffbar ej intresserad har slutat (om personen lämnat företaget) hänvisar till (namnet som personen hänvisar till kan du skriva i kommentarcellen) ej behörig (personen du ringt har inte mandat att köpa/boka möte) ej målgrupp (exempel - du vill boka möten med tillverkande företag men detta företag är grossister) följ upp (vid en specifik tidpunkt som du anger om du skapar en aktivitet, vilket du bör göra!) När du står på sidan Kontaktlista och har markerat namnet på personen du vill tala med kan du helt enkelt välja något av de status-alternativ som börjar med återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet på sidan aktiviteter med ett datum längre fram, beroende på vilket återkom-alternativ du valde. Detta sker utan att du behöver registrera någon aktivitet själv! återkom 0 ger en aktivitet= ring samma dag återkom 1 ger en aktivitet= ring nästa dag återkom 7 ger en aktivitet= ring om en vecka återkom 30 ger en aktivitet= ring om ca en månad återkom 180 ger en aktivitet= ring om ca ett halvår ingen kontakt (du kan välja att inte sätta någon status alls men detta visar att du har försökt) inte nu. Du kan välja att själv skapa en aktivitet att ringa upp personen vid ett annat tillfälle. Kontaktad. Du har faktiskt fått tala med personen. Kanske har ni kommit överens om att personen ska titta på din webbplats eller att du ska maila information. Du är i alla fall ett steg på väg mot en affärsuppgörelse. Möte bokat. Om din affärsverksamhet kräver ett säljmöte så väljer du detta alternativ samt anger datum för mötet. I kommentaren kan du ange sådana uppgifter som mötesplats, färdväg, påminnelser om vad du ska ta med till mötet och liknande. Förhandling. Ni har diskuterat detaljer i en kommande affärsuppgörelse. Notera i kommentaren vad ni förhandlar om. Offert. Du har skickat en offert. Ange ett datum när du tänker ringa och stöta på eller förväntar dig ett svar. Accept. Kunden har accepterat ditt erbjudande. Ange i kommentaren om det är förbundet med särskilda villkor från din eller från kundens sida. möte bokat (om du arbetar med mötesbokning) affärsavslut (om du arbetar med telefonförsäljning) Sidan 12 av 20

13 Skapa aktivitet När du har anledning att vid en viss tidpunkt ringa en person, vare sig du och den aktuella personen överenskommit detta, eller att du i växeln fått veta att personen är på tjänsteresa, semester eller liknande och återkommer vid en viss tidpunkt kan du skapa en aktivitet. Så snart du planerar att göra någonting i framtiden ska du skapa en aktivitet. Du står i detta läge på ett företagsnamn eller ett personnamn i fliken Kontaktlista och klickar på knappen Skapa aktivitet. Då får du ett antal frågor som du skall besvara. T ex datum för aktiviteten ( måste anges, se nedan om kalendern), klockslag (måste inte anges), typ av aktivitet om varför du vill kontakta personen (måste inte anges). Exempel på aktiviteter kan vara ring, skicka information, invänta svar, möte bokat o s v. Om du i Kontaktlistan för den aktuella personen har valt en status som är möte bokat eller högre kommer det automatiskt i aktiviteten att stå en förifylld text beroende på den status du har valt. Du kan lägga till egen text, skriva över texten eller bara låta den stå. Du kan när som helst och till vilken uppgift som helst lägga till en kommentar. Markera rutan/cellen som du vill kommentera och tryck på knappen Lägg till kommentar. När du står på en rad i fliken aktiviteter och skapar en aktivitet som du betecknar som viktig (när den frågan kommer) så markeras den raden för den aktuella kontaktpersonen med gul färg i Kontaktlistan. Du ser direkt i Kontaktlistan på vilka personer du lagt en viktig aktivitet. Viktigt om kommentarer På sidan aktiviteter finns en kolumn som heter Aktivitet. Meningen är att du här skriver något som du vill notera om den aktuella kontakten som du just haft med kontaktpersonen. Det du skriver här kommer att loggas med datum för kontakten på den aktuella personen som kommentar på sidan Kontaktlista. Här kan du se (Knappen visa kommentarer ) i kronologisk ordning vad ni talat om tidigare. Eftersom det kan gå lång tid mellan kontakterna med en person är det ofta avgörande att kunna hänvisa till vad som diskuterats tidigare. Övriga data fylls i automatiskt samt tidpunkten för när aktiviteten skapades (tid för kontaktförsök). Du får också frågan om du anser att aktiviteten är viktig. Om du svarar ja markeras raden med gul färg annars lämnas den utan färg. Sidan 13 av 20

14 Stryk aktiviteter / ångra strykning Efterhand som du avslutat aktiviteterna stryker du dem med knappen stryk aktivitet så att du bara ser de som är kvar att utföra. Du kan växla mellan att se alla aktiviteter (inkl de strukna) eller bara aktuella aktiviteter med knapparna visa alla resp visa aktuella. Du kan ångra en strykning genom att trycka på Fixa tecken. Stykningen tas bort och aktiviteten visas åter bland Aktuella aktiviteter Visa aktuella/samtliga aktiviteter för ett företag eller en person Ibland kan det vara intressant att för att visst företag eller för en viss person se både strukna och kommande aktiviteter, för att få ett sammanhang. Det får man genom att markera företagsnamnet eller personnamnet och klicka på Visa alla aktiviteter för företag/person. Står man på företagsnamnet när man klickar så visas alla aktiviteteter med alla personer i det företaget. Står man på personnamnet visas alla åtgärder som man haft med just den personen. Samma funktion kan utföras från fliken Kontaktlista med knappen Sök aktiviteter. Övriga knappar på fliken Aktiviteter Ändra datum Om man har planerat att ringa en person vid ett visst datum/klockslag och får beskedet att personen är borta och återkommer vid ett visst datum klickar man på knappen ändra datum och väljer ett nytt datum. Sidan 14 av 20 Bilden visar kalendern, en evighetskalender. Helgdagar är röda, dagens datum är gult. En god regel, om än inte nödvändig, är att man även klickar på Tid för kontaktförsök så vet man när man senast försökte få tag i personen. Därmed undviker man att ringa samma person alltför tätt. Till Kontaktlista Man klickar på knappen till Kontaktlista och förflyttas till motsvarande rad i fliken Kontaktlista. Ibland kan man vilja se noteringar om företaget/personer som inte finns i fliken aktiviteter. Märk tid för alarm / Avmarkera alarmtid / Starta-Stoppa Alarm En mycket bra funktion för att bli påmind om att ringa vid en viss tid. T ex när man får beskedet i växeln att personen sitter i ett möte och återkommer kl xx. Skriv in tiden i formen tt:mm i cellen för klockan och klicka på Märk tiden för alarm. Tiden kommer då att visas med fet stil. Vid den tidpunkten inom +5 minuter kommer det upp en påminnelse på skärmen. Man avmarkerar alarmtiden genom att klicka på Avmarkera alarmtid. Tiden visas då med normal stil. Om man vill slippa påminnelser överhuvudtaget för att inte bl störd men fortfarande vill ha alarm markerade kan man klicka på Stoppa Alarm/Starta Alarm. Knappen

15 visar omväxlande den ena eller den andra texten beroende om man vill starta eller stoppa alarmfunktionen. Lägg till kommentar i Aktiviteter När man klickar på knappen får man upp dialogruta som man skriver in den önskade texten i. Texten läggs som kommentar till den cell som för tillfället är markerad. Visa/ ändra kommentar Tid för kontaktförsök Boka i kalender När man klickar på knappen visas kommentartext, i den mån det finns en sådan, för den cell som för tillfället är markerad. Även mycket långa kommentarer kan hanteras, t ex en lång historik om kontakter man haft med en viss person. Man kan även redigera kommentaren och lägga till eller ta bort text. Tidpunkten (från datorns systemklocka) för ett kontaktförsök fylls i automatiskt när man skapar en aktivitet. Om man måste göra upprepade försök att få tag i en person (utan att skapa en ny aktivitet för varje försök) kan det vara bra att notera tiden för när man senast gjorde ett försök. Eventuellt kan du ju dessutom ändra datum vid behov. Därmed undviker man att ringa samma person alltför tätt vilket kan bli fallet när man har många järn i elden och inte minns att man ringde personen för bara en liten stund sedan. Varje gång du trycker på Tid för kontaktförsök samt när aktiviteten läggs upp första gången så ökas antal kontaktförsök med ett. På så vis ser du snart om personen överhuvudtaget inte vill/kan svara i telefon. Tyvärr är detta alltför vanligt. Förslagsvis bör du då lägga tid på andra kontakter i stället för att först vänta i växeln och sedan vänta på ett svar som aldrig kommer. Under förutsättning att man kör MS Outlook på sin dator lokalt (ej Outlook Exchange!) så bokas markerad aktivitet in i Outlook Calender automatiskt på aktuellt datum och tid. Sidan 15 av 20

16 Övriga knappar på fliken Kontaktlista Sök i kolumn Snabbsökning för att hitta ett värde, t ex ett namn, i en kolumn.. Markera en cell, vilken som helst i en kolumn och klicka på Sök i kolumn. Innehållet i den cell som du står på visas som sökargument men du kan ändra det som du vill. Fyll i hela, eller en del av, den uppgift du söker i den aktuella kolumnen Endast de rader som uppfyller sökningen visas. Exempel: Du står i kolumnen Ort och har markerat en cell som innehåller värdet Stockholm. Klicka på Sök i kolumn Stockholm visas som förslag till sökvärde (men det kan du ändra om du vill.). Samtliga rader som innehåller Stockholm visas. På motsvarande sätt kan du söka rader som innehåller ett visst riktnummer. Du skriver bara in riktnumret samt en *. Sökningen hittar då alla rader som har detta riktnummer. Du kan alltid använda * om du vill söka på på delar av ett värde. Med Ctrl + a återställer du kontaktlistan så att samtliga rader visas. Stryk rad / ångra strykning Eferhand som du ringer igenom kontaktlistan kan du stryka rader som du avverkat. Ändra namn på företag Om du står på et företagsnamn och trycker på stryk rad så stryks samtliga rader för detta företag samt eventuella förekommade aktiviteter för personer på detta företag. Du kan ångra dig (rad för rad i så fall) med fixa tecken. Överstrykningen tas då bort men endast i Kontaktlistan. Om du vill återställa strykningar på Aktivitetslistan kan du göra detta genom att i Aktivitetslistan välja fixa tecken för de rader som du vill återställa. Om du står på något annat fält än företagsnamn så stryks bara den raden/personen som du står på samt eventuellt förekommande aktivitet i aktivitetslistan. Ibland händer det att du behöver byta namn på ett företag. Detta kan hända om samma företag finns med i kontaktmaterialet under olika namn, t ex AB Företaget och Företaget AB. Det kan också hända att företaget bytt ägare och därför har ett annat namn än vad som står i kontaktmaterialet. Markera företagsnamnet i Kontaktlista och klicka på Ändra ftgnamn. Sidan 16 av 20