BRANDSPJÄLL ALLMÄNT OM BRAND FUNKTION UTFÖRANDE SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANDSPJÄLL ALLMÄNT OM BRAND FUNKTION UTFÖRANDE SYSTEM"

Transkript

1 För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna när ventilationssystemet är i funktion. Det stängs automatiskt när temperaturen i kanalen överstiger 72 C alternativt aktiveras av en rökdetektor. När det är stängt så bibehåller brandspjället den brandtekniska klassen under en garanterad tidsperiod. Brandspjäll, upphängnings och efterlagningsmaterial ska vara lägst i den brandtekniska klass som är krav för byggnadsdelen. ALLMÄNT OM BRAND FUNKTION Ventilationssystemet är i funktion och brandspjället är öppet. Spjällets blad stänger när temperaturen når 72 alternativt aktiveras av rökdetektor Brandskyddsmaterialet sväller upp för att blockera rök och lågor. BRANDSPJÄLL QJC.11BRANDGASSPJÄLL MED STÄLLDON Spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av brandgas.brandgasspjället är vid normal drift öppet. Spjället stängs via impuls från rökdetektor. Spjäll ska vara: Försett med fabriksmonterat ställdon. Stänga vid spänningsbortfall. Styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt rökdetektortillverkarens dokumenterade anvisningar. Vara anslutet till övervaknings- och kontrollsystem. QJC.2 SPJÄLL FÖR KOMBINERAT SKYDD MOT BRAND OCH BRANDGAS Spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av både brand och brandgas. Brand/brandgasspjäll monteras vanligen i brandcellsskiljande byggnadsdel. Uppfylla angivna egenskapskrav efter provning eller enligt SS-EN Spjäll ska: Vara utfört i lägst täthetsklass 2. Vara utfört i lägst tryckklass A. Vara försett med fabriksmonterat ställdon. Stänga vid spänningsbortfall. Styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt rökdetektortillverkarens dokumenterade anvisningar. Styras av ställdon som ansluts till föreskrivet övervaknings- och kontrollsystem. Spjäll ska lägst uppfylla följande egenskapskrav: Kunna stänga vid lufthastigheten 15 m/s Vara helt stängt senast 20 sekunder efter utlösning Uppfylla föreskriven brandteknisk klass under angiven tid. QJC.12 SJÄLVVERKANDE BACKSPJÄLL FÖR BRANDGAS Flödesdon som vid brand hindrar ett bakflöde genom självverkande stängning. Källa: AMA VVS & KYL 12 Brandspjället förs in i en ventilationskanal med samma diameter och hålls på plats av en tätningsring av gummi. De två halvcirkelformade delarna på bladet hålls i öppen position av smältsäkringen. Så fort temperaturen i kanalen når 72 C så utlöses smältsäkringen och bladets två delar frigörs. Spjället är nu stängt. Två låsbleck håller bladet stängt och brandskyddsmaterialet sväller upp, vilket förhindrar brand och rök från att passera. Det cirkulära självverkande brandspjället är ett kompakt brandspjäll som designats för kanaler med liten diameter. Det är speciellt passande för bostadshus och utmärker sig för att det är enkelt att installera samt har hög fri luftpassage. Det finns två versioner: standard SC+ och SCV+ med en avslutande ventilationsventil. Den senare är speciellt lämpad för installation vid kanaländar. SYSTEM avsedd för takmontage ABC-KB Kopplingsbox används för att underlätta inkoppling av ställdon till styr och övervakningsenheter. ABC-CR60 1S Brandspjäll för cirkulära kanaler. Brandklass EI60S. Behöver ingen efterlagning. ABC-UG3O avsedd för kanalmontage /KSUB/KSUE er för små och stora system. Avsedda att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. Kan styras av externt brandlarm (automatisk återställning) och utgång för aggregat. Med ett system bestående av brandspjäll, rökdetektorer och övervakningsenhet så löser du brandskyddet för ventilationskanaler på ett säkert och enkelt sätt. Produkterna används för att spärra av individuella brandceller och förhindra att brand och rök sprider sig från ett rum till ett annat. Med automatisk funktionskontroll/ motionskörning uppfyller du kraven i BBR och

2 Kriterier för CE-Märkning Brandspjäll från Rf-technologies Brandmotstånd Brandmotstånd indikerar hur väl ett byggelement kan stå emot branden och förhindra att den sprider sig från ett rum till ett annat under en angiven tidsperiod. Brandmotståndstest avgör brandspjällets beteende när det utsätts för bestämda värme- och tryckförhållanden som kan påträffas vid en fullt utvecklad brand. Sådana test avgör brandegenskaper från en kombination av vägg, brandspjäll och tätningsmaterial. Följ noggrant installationsanvisningar för att garantera en säker installation. TESTADE BRANDSPJÄLL Rf-t s brandspjäll är CE-märkta och testade enligt den europeiska standarden EN LÅGT TRYCKFALL Med spjällblad så tunna som mm (cirkulära/rektangulära) och med öppningsmekanismen placerad på utsidan erbjuder Rf-Technologies spjäll med en maximerad fri luftpassage. Låga tryckfall sparar energi. E INTEGRITET Förmågan hos ett byggelement att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Dessa kriterier bör uppfyllas under en specificerad klassificeringsperiod på 60, 90, 120 eller 240 minuter som exempel. V e or h o Passande för vertikal (i en vägg) eller horisontell användning (i vägg eller tak). STORT UTBUD AV DIMENSIONER Både Rf-t s cirkulära och rektangulära spjäll har ett brett och flexibelt utbud av dimensioner. Rektangulära spjäll till exempel finns i många dimensioner och för riktigt stora storlekar finns CU2 Batteri där du enkelt sätter ihop upp till fyra spjäll. I TERMISK ISOLERING Temperaturstegringen på den oexponerade sidan av elementet förblir under ett specifikt värde, vilket garanterar att oexponerade ytor inte antänds. EI 120 (v e i (300 Pa) PA TRYCK I PASCAL Kriteriet mäts under tiden som man bibehåller en tryckskillnad på 300 Pa på det stängda brandspjället. De flesta av Rf-Technologies brandspjäll är testade vid ett högre tryck (500 eller t.o.m Pa). Detta gör att vårt utbud uppfyller de strängaste europeiska och lokala bestämmelser. o) S (i o) (o i) (i o) Det testade elementet möter kriterierna från insidan av sektionen (i) till utsidan (o), i motsatt riktning eller åt båda hållen. S RÖKLÄCKAGE Läckage av rök och gas förblir under specificerade värden. TÄTHET Brandspjällen är optimerade för att minimera luftläckage genom höljet och tryckförlust orsakad av spjällets blad i ventilationskanalen. Detta innebär att luftcirkulationsegenskaperna testas i alla produktionskontroller som utförs i fabriken. Brandspjällen i sortimentet har tryckklass B eller C. INSTALLATION Brandsäker installation garanteras med hjälp av installationsanvisningar. AKTIVERINGSMEKANISMER Det finns tre olika aktiveringsmekanismer: Smältsäkring, magnethållare eller ställdon. TILLVAL Vid höga krav på ytbehandling finns det möjlighet att få epoxylackade spjäll t.ex. för laboratorier eller sjukhus. MAGICAD Brandsortimentet finns tillgängligt i Magicad. ÖVERSIKT KLASSIFICERING Produkt Teststandard Klassifikationsstandard Produktstandard Brandspjäll EN EN EN Brandbackspjäll EN EN EN TRYCKFÖRLUST Tryckförlust i kanaler orsakas genom friktionen av luft mot kanalens väggar. Lufttrycket faller ytterligare med varje krök, reducering eller extra komponent som t.ex. ett brandspjäll. Luftens passage genom ett brandspjäll möter motstånd p.g.a. spjällets blad. Våra brandspjäll erbjuder ett brandmotstånd på upp till 120 minuter med spjällblad som inte är tjockare än 20 mm (cirkulära spjäll) eller 25 mm (rektangulära spjäll). Dessa egenskaper resulterar i en av de mest energisnåla lösningarna tillgängligt på marknaden idag. EFTERLAGNING För att göra installationen av våra brandspjäll så enkel som möjligt och samtidigt uppfylla klassningen, så strävar vi efter att använda standardiserat byggmaterial som t.ex. bruk, gips, isolering och gipsskivor för efterlagning

3 CE-Märkning BRANDSPJÄLL Införandet av byggproduktdirektivet i svensk lagstiftning innebär att vi inte längre får typgodkänna produkter som det är möjligt att CE-märka. Syftet med CE-märkningen av byggprodukter är att standardisera redovisningen av produktens egenskaper och att vara en bekräftelse på att produkten har de deklarerade egenskaperna. CE-märkning innehåller teknisk information med angivna värden för utvärderingskriterierna relaterade till brandmotstånd, hållbarhet och luftcirkulationsförmåga. Tillsammans med produktstandarden, ger den all nödvändig information till aktörer i byggbranschen så att de kan avgöra om produkten är lämplig för ett speciellt användningsområde enligt de lokala bestämmelserna. Info kommer senare CSHA ABC-TSE Evakuering ABC-SFE Evakuering Brand/Brandgasspjäll, sida Idag finns det inga myndighetskrav på automatisk övervakning av brandspjäll med funktionstest var 48 timme. är krav enligt BBR Boverket (Nationellt krav). EU standarden föreskriver minst två manuella kontroller per år. P-MÄRKNING P-märket är SP s kvalitetsmärke. Märket har funnits en längre tid på enstaka produktområden men utvidgas nu till en bredare användning. Kvaliteten säkerställs genom löpande övervakning av tillverkning men även av produkter på marknaden. P-märket är ett komplement till CE-märket. P-märkningen kompletterar CE-märkningen genom att knyta resultaten till svensk lagstiftning, att ge möjlighet till deklaration av flera egenskaper och kvalitetssäkring genom en övervakande kontroll. ABC-CR120/ CR2 EI 120 S ABC-CU2 EI 120 S CU 2 BATTERI ABC-CR60 ABC-CR60 1S ABC-CULT60 EI 120 S EI 60 S EI 60 S EI 60 S ABC-CULT 1S EI 60 S (Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) ABC-SC+60 ABC-SCV+60 ABC-PROTECT 60 ABC-ELDSPJÄLL ABC-PRJ ER Styr- och övervakningsenheter för att säkerställa funktion. ABC-JK800 ABC-JK800E sida ABC-KSUA ABC-KSUB ABC-KSUB LIGHT ABC-KSUC ABC-KSUE ABC-UG3-O ABC-ABAV-S3 KONTROLLENHET ABC-KOPPLINGSBOX

4 EVAKUERINGSSPJÄLL MÅTT 60 ABC TSE EVAKUERINGSSPJÄLL Storlek ABC-TSE Vikt kg * A mm 100 4, , , , , , , ,7 163 *inkl. ställdon typ BF Ø d 1 Gäller storlek Ø d Gäller storlek Ø d ABC-TSE är ett evakueringsspjäll för brandgas. Tillverkas i förzinkat för korrosivitetsklass C2 ABC-TSE levereras med fabriksmonterade 24 V alternativt 230 V säkerhetsställdon med inbyggda signalkontakter för indikation av spjällbladets läge. Försedd med lägesvisare och graderad skalskiva. Levereras för nippelanslutning. TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 98 Klass 4. SÄKERHETSSTÄLLDON TSE diameter 100 t.o.m. 250 mm: BLF Diameter 315 t.o.m. 500 mm: BF QJC.1 Evakueringsspjäll ABC-TSE av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass B. Täthetsklass 4. Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C2 enligt BSK 99. Evakueringsspjäll TSE storlek V Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. SÄKERHETSLÄGE Öppet ABC-UG3 Kontrollenhet ABC-ABAV-S-24 Kontrollenhet ABC-ABAV-S-230 Kopplingsbox ABC-KBT

5 EVAKUERINGSSPJÄLL ABC SFE EVAKUERINGSSPJÄLL ABC CR120 / ABC-CR2 Kom ihåg! Ange alltid spjällmått bredd x höjd. ABC-SFE är ett evakueringsspjäll för brandgas. Tillverkas i förzinkat för korrosivitetsklass C2 enligt BSK 99 i förstärkt utförande. Bredd<800 mm/höjd <200 mm ställdon BLF Bredd<1200 mm/höjd <1200 mm ställdon BF ABC-SFE levereras med fabriksmonterade 24 V alternativt 230 V säkerhetsställdon med inbyggda signalkontakter för indikation av spjällbladets läge. Försedd med lägesvisare och graderad skalskiva. Levereras för gejdanslutning men kan även utföras med flänskant. Max 1000 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass A. QJC.1 Evakueringsspjäll ABC-SFE av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass A. Täthetsklass 2. Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C2 enligt BSK 99. ABC-SFE. Storlek 600x600-24V Brandspjäll CR120/CR2 svarar mot brandklass upp till EI 120 S enligt EN (500Pa). Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Spjället får även användas som luftdon i ovannämnda brandcellsskiljande byggnadsdelar. Brandprovningar är utförda enligt Spjället är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo, möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare, motorstyrd återställning. Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. CE-märkt motorstyrt brandspjäll CR2 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Komplett med styrutrustning. 1 Brandspjäll CR2 storlek V 1 UNIGUARD UG3O 1 SUSA TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 98 Klass BRANDTEKNISK KLASS: EI 60 S till EI 120 S CR120 Ø mm STORLEK Finns i storlekarna från 300x x1200mm H STORLEK Med fabriksmonterat 24V säkerhetsställdon. STORLEK ABC-CR120 STORLEK ABC-CR2 Dn Utstickande blad 20mm för Dn<315 ABC-CR120/CR2 Ø CR2 Ø mm x 375 ABC-UG3 220 B Øn y 50 Kopplingsbox ABC-KBT ABC-UG3 Kopplingsbox ABC-KB y = Dn/2-134mm Bladet går utanför spjället enligt följande D n 250mm x = Dn/2-265mm Bladet går utanför spjället enligt följande as from D n 560mm ABC-JK ABC-KSUB

6 ABC CU2 20 HnxBn (Hn-6)x(Bn-6) 200 Kom ihåg! Ange alltid spjällmått bredd x höjd. UTSTICKANDE BLAD BN = Nominell bredd HN = Nominell höjd Hn (mm) X Y Brandspjäll CU2 svarar mot brandklass upp till EI 120 S enligt EN (500Pa). Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Spjället får även användas som luftdon i ovannämnda brandcellsskiljande byggnadsdelar. Brandprovningar är utförda enligt Spjällhuset och spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Alla anslutningsflänsar är tillverkade i galvaniserat stål. Levereras för gejdanslutning PG20 standard, Säkerhetsställdon Belimo. BRANDTEKNISK KLASS: EI 60 S till EI 120 S (Brandklass för olika väggtyper, se tabell på sid. 219) STORLEK Finns i storlekarna från 200x x500mm Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. TILLVAL PG30 PG40 PPT Nätgaller Anslut/förlängningsstos cirkulär Anslut/förlängningsstos rektangulär CE-märkt motorstyrt brandspjäll CU2 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Komplett med styrutrustning. 1 Brandspjäll CU2 storlek 400x400-24V 1 UNIGUARD UG3O 1 Styr och övervakningsenhe SUSA ABC-UG3 Kopplingsbox ABC-KB ABC-KSUB ABC-JK

7 ABC CU2 BATTERI Gör därefter en passande öppning i väggen (Xn+100)mm x (Yn+100)mm och montera första spjället i öppningen och fortsätt därefter med resterande spjäll. Ställdonet måste ligga utanför väggen. Se därför till att ha minst 200 mm fritt utrymme vid ställdonet. Spjället sticker ut 240 mm från vägg. Om ställdonet inte är åtkomligt måste du ordna med en inspektionslucka. ABC-CU2 Batteri är en sammansättning av upp till fyra CU2 spjäll och är den idealiska lösningen för installationer med stora dimensioner. Max storlek är 2450 x 1650 mm. Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. BRANDTEKNISK KLASS: EI 120 S (Brandklass för olika väggtyper, se tabell på sid. 219) Testad enligt den europeiska standarden EN på 500 Pa STORLEK Se ABC-CU2 3. Skruva fast monteringsplåtarna på fram-och baksidan av varje spjäll. Skruva fast mittenplattan med 8 skruvar på fram-och baksidan. 8x 2x MONTERING S Xn+50 Xn-6 H H1 BCM Yn-6 Yn+50 4x B1 B2 1. Skär till EPDM-packningen till passande storlekar och sätt fast på de angivna kanterna på varje spjäll. 4. Spalten mellan spjäll och vägg ska tätas med typgodkänd metod motsvarande byggnadsdelens brandtekniska klass. Kontrollera om det finns öppningar mellan spjällen och täta dessa. Kontrollera rörligheten av spjällbladen och kör ett test på ställdon/mekanism

8 ABC CR60 ABC CR60-1S Ingen efterlagning! Brandspjäll CR60 svarar mot brandklass upp till EI 90 S enligt EN (500Pa). Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Brandprovningar är utförda enligt Spjället är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo. Standardfunktioner för ställdon: Möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare och motorstyrd återställning. BRANDTEKNISK KLASS: EI 60 S till EI 90 S Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. CE-märkt motorstyrt brandspjäll CR60 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Komplett med styrutrustning. 1 Brandspjäll CR60 storlek V 1 UNIGUARD UG3O 1 SUSA Brandspjäll CR60 1S svarar mot brandklass upp till EI 90 S enligt EN (500Pa). Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Ingen efterlagning behövs på fram eller baksida. Brandprovningar är utförda enligt Spjället är tillverkat i galvaniserad stålplåt. Spjällbladet och kragen är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo. Standardfunktioner för ställdon: Möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare och motorstyrd återställning. BRANDTEKNISK KLASS: EI 60 S till EI 90 S Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. CE-märkt motorstyrt brandspjäll CR60 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Komplett med styrutrustning. 1 Brandspjäll CR60 storlek V 1 UNIGUARD UG3O 1 SUSA STORLEK Med fabriksmonterat 24V säkerhetsställdon. Dn-1 0mm for Dn<315 20mm for Dn=315 STORLEK Med fabriksmonterat 24V säkerhetsställdon. Storlek ABC-CR60 Ø D Storlek ABC-CR60 Ø D Dn-1 0mm for Dn<315 20mm for Dn=315 D = Nippel D = Nippel Bladet går utanför spjället med 20 mm på storlek Ø315. Bladet går utanför spjället med 20 mm på storlek Ø315. ABC-UG3 Kopplingsbox ABC-KB ABC-UG3 Kopplingsbox ABC-KB ABC-KSUB ABC-JK800 ABC-JK ABC-KSUB

9 ABC CULT IFW ABC CULT 1S Kom ihåg! Ange alltid spjällmått bredd x höjd. Kom ihåg! Ange alltid spjällmått bredd x höjd. Brandspjäll CULT svarar mot brandklass upp till EI 120 S enligt EN Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Spjället får även användas som luftdon i ovannämnda brandcellsskiljande byggnadsdelar. Spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Spjällhuset och alla anslutningsflänsar är tillverkade i förzinkat Levereras för gejdanslutning PG20. Säkerhetsställdon Belimo. BRANDTEKNISK KLASS: EI 60 S till EI 120 S Brandprovningar är utförda enligt STORLEK Finns i storlekarna från 200x x600mm Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. CE-märkt motorstyrt brandspjäll CULT av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Komplett med styrutrustning. 1 Brandspjäll CULT storlek 400x400-24V 1 UNIGUARD UG3O 1 SUSA Brandspjäll CULT 1S svarar mot brandklass upp till EI 120 S enligt EN CULT 1S är ett rektangulärt spjäll för väggmontering och kräver ingen efterlagning. Spjället monteras i väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Spjället får även användas som luftdon i ovannämnda brandcellsskiljande byggnadsdelar. Spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Spjällhuset och alla anslutningsflänsar är tillverkade i förzinkat. Levereras för gejdanslutning. Säkerhetsställdon Belimo. BRANDTEKNISK KLASS: EI 90 S till 120 S Brandprovningar är utförda enligt STORLEK Finns i storlekarna från 200x x600mm Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B. Tryckklass C kan fås på begäran. CE-märkt motorstyrt brandspjäll CULT av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Komplett med styrutrustning. 1 Brandspjäll CULT storlek 400x400-24V 1 UNIGUARD UG3O 1 SUSA y x y x ABC-UG3 Kopplingsbox ABC-KB (Bn+40)x(Hn+40) Bladet går utanför spjället enligt följande: x = (H-6)/2-70 y = (H-6)/2-230 wall limit - muurgrens - limite d encombrement ABC-UG3 Kopplingsbox ABC-KB (Bn+40)x(Hn+40) wall limit - muurgrens - limite d encombrement Bladet går utanför spjället enligt följande: x = (Hn-6)/2-70 y = (Hn-6)/2-230 ABC-KSUB ABC-JK800 ABC-JK ABC-KSUB

10 BRANDBACKSPJÄLL MÅTT ABC SC+60 BRANDBACKSPJÄLL Storlek Ø D ABC-SC+60 x Øn-1,5 60 x 110 fi g. SC+ fi g. SCV+ Kom ihåg! Kan monteras med smältsäkringen placerad i båda riktningar. INSTALLATION I betongvägg/tak eller lättvägg (gipsvägg). Monteras i ventilationskanalen så att kontrollventilen placeras mot väggen Efterlagning ska ske enligt godkänd metod. Håltagning= ØDN+50mm. Cirkulärt brandspjäll ABC-SC+60 med backspjällsfunktion för installation i ventilationskanal som passerar genom ett byggelement med syftet att förhindra brand/brandgasspridning. ABC-SC+60 hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72 löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Två låsbleck håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand/brandgaser. Brandbackspjäll SC+60 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125. Tätning med murbruk 40 n+50 Tätning Isolering med murbruk 40 Täckskiva ( n+50) n+50 Isolering Täckskiva ( n+50) Cirkulärt spjäll utfört i stålplåt med brandsvällande list runt tunneln. Gummiringstätning. Smältsäkring 72 C. min.100 fi g. SC+ Montering i betongvägg min.100 min.100 fi g. fi SCV+ g. SC+ Montering Montering i betongvägg gipsvägg min.100 fi g. SCV+ Montering gipsvägg BRANDTEKNISK KLASS BRANDBACKSPJÄLL: EI 60 S Brandprovningar är utförda enligt Ändlägesbrytare FCU: En ändlägesbrytare kan monteras direkt på metallkroppen. Ändamålet är att fastställa det cirkulära brandbackspjällets position från distans

11 BRANDBACKSPJÄLL MÅTT Storlek Ø ABC-SCV+60 x Øn-1,5 Øn-1,5 ABC SCV+60 BRANDBACKSPJÄLL x 110 x fi g. SC+ fi g. SCV+ Cirkulärt brandspjäll med backspjällsfunktion utförd med kontrollventil för installation i ventilationskanal som passerar genom ett byggelement med syftet att förhindra brand/ brandgasspridning. Cirkulärt spjäll utfört i stålplåt med brandsvällande list runt tunneln. ABC-SCV+60 hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72 löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Två låsbleck håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand/brandgaser. Gummiringstätning. Smältsäkring 72 C. Kontrollventil. Brandbackspjäll SCV+60 av Tätning med ABC Ventilationsprodukter AB murbruk fabrikat. Storlek 125. min n+50 INSTALLATION I betongvägg/tak eller lättvägg (gipsvägg). Monteras i ventilationskanalen så att kontrollventilen placeras mot väggen Efterlagning ska ske enligt godkänd metod. Håltagning= ØDN+50mm. Isolering Tätning med murbruk 40 min.100 min.100 Täckskiva ( n+50) n+50 Isolering min.100 Täckskiva ( n+50) BRANDTEKNISK KLASS BRANDBACKSPJÄLL: EI 60 S Brandprovningar är utförda enligt fi g. SC+ Montering i betongvägg fi fi g. g. SC+ SCV+ Montering gipsvägg i betongvägg fi g. SCV+ Montering gipsvägg Ändlägesbrytare FCU: En ändlägesbrytare kan monteras direkt på metallkroppen. Ändamålet är att fastställa det cirkulära brandbackspjällets position från distans

12 BRANDSPJÄLL MED BACKSTRÖMNINGSSKYDD STORLEK/MÅTT BRANDSPJÄLL ABC PROTECT 60 SJÄLVVERKANDE BRANDSPJÄLL MED BACKSTRÖMNINGSSKYDD Protect 60 är ett självverkande brandspjäll med backströmmningsskydd. Protect 60 förhindrar spridning av brandgaser i ventilationssystem av FT(X) i byggnader som projekterats med skyddsanordning för fläktar i drift vid brand. FUNKTION Protect 60 med dubbel säkerhet stänger vid tryckskillnad och temperaturstegring. Vid brandutveckling i en brandcell ökar brandtrycket i rummet,. När brandtrycket i rummet är lika med eller överstiger trycket i kanalen stänger backströmningsskyddet. Med tryckökningen följer också en temperaturstegring av luften och när denna överstiger 72 C stänger brandspjället. Brandspjället är utrustat med grafittätningar som expanderar vid temperaturstegring vilket gör Protect 60 gastätt även för heta gaser. Stängningstid från utlöst temperatursensor är < 1 sekund för brandspjället. Konstruktionen gör att spjället håller gastätt även om tilluftsfläkten är avstängd. ABC Protect 60 finns i fyra utföranden och är avsedd för installation i tilluftkanal eller fördelningslåda. Montering kan ske både vertikalt och horisontellt, med eller utan inspektionslucka för kanal eller väggmontage. Kanalhus med inmonterade backströmningsskydd och brandspjäll. Utförd i förzinkat/ Promatec. TESTER Protect 60 är testat enligt följande standarder och metoder: SS-EN 1751:1998 för bestämning av täthet/tryckklass ISO 5135 samt ISO 3741:2010 för bestämning av redovisade ljud och tryckfallsdata Brandberäkning utförd av Certifierad brandkonsult enligt vedertagna beräkningsunderlag och standardbrandkurvor i enlighet med Boverkets författningsbeskrivning BFS 2013:12 BBRAD 3 Stresstest av backströmningsskydd > cykler enligt fläktar i drift metod. Momentprov för backströmningsskydd EN för bestämning av brandteknisk klass på brandspjället, Brandspjället aktiveras inom 60 sekunder från start av brandtest och stängningstiden är < 1 sekund från utlöst smältbleck. Standardbrandkurva ISO 834 (945 C vid 60 minuter) Stänger vid 0-tryck KLASSIFICERING Täthetsklass 2 enligt Tryckklass B (2 500 Pa) Uppfyller kraven för skyddsnivå 1 enligt BBRAD 3 BRANDTEKNISK KLASS BRANDSPJÄLL: EI60 (ve, ho i o) S enligt EN (Förhöjd täthet för kalla och varma gaser - avser brandspjäll) QJC.12 Självverkande backspjäll Brandspjäll med backströmningsskydd för montering i kanalsystem. Brandteknisk klass brandspjäll EI60S ABC-PROTECT 60-1, Kanalmontage med inspektionslucka. Storlek: 125 PROTECT 60-1 Avsedd för montage mot nya eller befintliga kanalsystem med en lucka som underlättar underhållskontroll. Utförs med muffanslutning. Protect 60-1 Kanalmontage med inspektionslucka Ø L mm mm mm PROTECT 60-2 Avsedd för montage i vägg, golv eller bjälklag. Utförs med en lucka och en längre muffanslutning. Muff längd 120 mm är anpassad till väggar med brandteknisk klass EI 60. Protect 60-2 Vägg/Golv montage med inspektionslucka Ø L mm mm mm PROTECT 60-3 Avsedd för montage mot befintlig kanal med begränsat utrymme. Den skall monteras med skarvsvep för att möjliggöra underhållskontroll. Utförs med muffanslutning. Protect 60-3 Kanalmontage utan inspektionslucka Ø L mm mm mm PROTECT 60-4 Avsedd för montage i fördelningslåda. Utförs med muffanslutning. Protect 60-4 Inbyggnad i fördelningslåda Ø L mm mm mm D D D D L L L L

13 BRANDBACKSPJÄLL BRANDSPJÄLL ABC ELDSPJÄLL BRANDBACKSPJÄLL ABC PRJ Övergång till brandspjäll ABC-ELDSPJÄLL är framtaget för att hindra brandspridning vid kokkärlsbrand på köksspis. Eldspjället monteras mellan köksfläkten och imkanalens anslutningsslang.vid spisbrand stängs spjället automatiskt vid öppen låga eller om temperaturen överstiger 72 och förhindrar att branden sprider sig. ELDSPJÄLLET passar till de flesta köksfläktar på marknaden och är ett bra komplement till brandvarnare. ABC-Eldspjäll av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125. A Övergång med cirkulär anslutning till rektangulära brandspjäll. STORLEK/MÅTT Benämning Storlek Mått A Mått B ABC-PRJ 200x ABC-PRJ 200x ABC-PRJ 200x ABC-PRJ 250x Övergång ABC-PRJ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 100. B A MÅTT Storlek Ø d A ABC-ELDSPJÄLL mm Ø d ABC-PRJ 300x ABC-PRJ 350x ABC-PRJ 400x ABC-PRJ 450x ABC-PRJ 500x n-2 Ø Øn+40 ABC-PRJ 550x ABC-PRJ 600x Lossa befintlig anslutningsslang från köksfläkten. Montera Eldspjället på köksfläktens stos, med Eldspjällets rundade kant uppåt, och drag fast med slangklämman. Montera slangen på Eldspjället och drag fast klämman. Vid behov kan slangens längd kortas

14 ER ER ABC SUSA SUSA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. SUSA är uppbyggd runt en modern kraftfull mikroprocessor för att klara alla de krav som ställs i en fastighetsinstallation. 2 spjällgrupper, max 4 spjäll. 2 detektorgrupper. 2 fläktgrupper. Inbyggd förregling av fläkt. Automatisk test av spjäll. Separat test av brandgasfläkt. Spjällgrupper Spjäll Detektorgrupper Flera funktioner för brandgasfläkt Realtidsklocka med batteribackup. Separat klocka för brandgasfläkttest. Tryckgivare för brandgasfläkt kan anslutas. Externingång för brandlarmcentral. Spjäll kan stängas via externingång Indikeringar för spjällägen. Anslutning för klassiska expansionsenheter SUSB-E och SUSB-E8 Nätverksanslutning för intelligenta expansionsenheter. Modbus RTU nätverksanslutning för central övervakning. Loggfunktion för alla typer av fel Kompakt skåp i plast. Skenmontage. Inbyggd transformator 24 V matning till ställdon ABC JK800 ABC-JK800 är en styr och övervakningsenhet uppbyggd kring en kraftfull mikroprocessor för att styra upp till 8 st. brand/brandgasspjäll. Med så kallad parallellkoppling kan ytterligare 8 st. anslutas. Enheten övervakar och utför automatiskt funktionsprov av spjäll. Inbyggt styrur. (Realtidsklocka) Driftsfall programmeras 8 spjällgrupper / Max 16 st spjäll. 1 detektorgrupp som i princip kan innehålla oändligt antal joniserande, max 10 optiska. 1 fläktgrupp. Inbyggd förregling av fläkt. Externingång för brandlarmscentral. Spjäll kan stängas via externingång. Tryckknapp för funktionstest. ABC JK ABC-JK Spjällgrupper Spjäll Detektorgrupper ABC JK ABC-JK800 Spjällgrupper Spjäll Detektorgrupper Indikeringar av spjällägen. Externingång för yttre kontrollenheter Inbyggd transformator. 24 V till säkerhetsmotorer. Spänning: 230 V AC 50 Hz, max 100 VA. Säkras med min 2A. Kapslingsklass IP 54. ABC-JK Spjällgrupper Spjäll Detektorgrupper ABC JK800E EXPANSIONSENHET ABC-JK800E är avsedd att tillsammans med ABC-JK800 styra brand/brandgasspjäll. Då fler än 8 (16) spjäll ska styras kan expansionsenheter anslutas till en styr och övervakningsenhet. Någon gräns för hur många expansionsenheter som kan anslutas finns inte. Varje expansionsenhet kan driva upp till 14 spjäll. Ansluts till ABC-JK800. Spjällgrupper Spjäll 8 spjällgrupper Indikeringar för spjällägen. Ingång och utgång för ytterligare expansionsenhet. Säkras med min 2A. Inbyggd transformator. Kapslingsklass IP V till säkerhetsmotorer. Spänning: 230 V AC 50 Hz, 100 VA ABC-JK800E

15 ABC KSUA KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. Enheten är en huvudenhet. Till KSUA kan anslutas max 32 st slavenheter. Varje slav kan betjäna 2 spjällgrupper om vardera max 2 spjäll och 2 rökdetektorgrupper. Dessa kan sedan grupperas helt valfritt i max 64 brandzoner. Varje spjällgrupp och detektorgrupp är individuellt övervakningsbar. För att ansluta en brandlarmscentral till systemet finns KSUC som tar in upp till 16 ytterligare brandzoner. Till KSUA kan dessutom anslutas ventilationsaggregat och brandevakueringsfläkt liksom värmebatterier. Dessa styrs sedan på ett intelligent sätt beroende på vald funktion. KSUA har också flera ingångar för t.ex. externt brandlarm, tvångsöppning eller nattdrift. KSUA har också en standardiserad ingång för anslutning av ett MODBUS-nät där alla spjäll, rökdetektorer och annat kan övervakas. ALLMÄNT Huvudenhet för KSUB och KSUC 32 st slavenheter 64 spjällgrupper 80 detektorgrupper Separat enhet KSUC för brandlarmsanslutning 2 fläktgrupper Realtidsklocka med batteribackup Externingång för brandlarmscentral ABC KSUB KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. KSUB kan anslutas via ett nätverk till KSUA men kan också användas helt fristående. 2 spjällgrupper om vardera 2 spjäll och 2 rökdetektorgrupper finns. Dessa kan sedan grupperas i 1 eller 2 brandzoner. Varje spjällgrupp och detektorgrupp är individuellt övervakningsbar. Till KSUB kan dessutom anslutas ventilationsaggregat för förregling. KSUB har också ingång för externt brandlarm och nattdrift. Används KSUB fristående finns 48 timmars fast klocka inbyggd. ER ABC-KSUA Vikt kg 1,5 Nattdriftsingång Tvångsöppningsingång Tryckavlastningsspjäll kan valfritt konfigureras var som helst i systemet Indikeringar för spjällägen Loggning av fel Inbyggt felsökningsprogram Kompakt skåp i plast (IP65) Inbyggd transformator Programmering med modern teknik (Ratt med tryckknapp) Enkel backup av konfigurationen Kommunikation till slavar medelst standardiserad RS485 (2 trådar) Modbus seriell RTU eller via TCP/IP Ansluts till 230V 50Hz 6VA ABC KSUB LIGHT KSUB LIGHT Är en enklare modell utav KSUB. Basfunktionen med motionskörning är samma som för KSUB, men den har inga detektoringångar och reläutgångar. Enheten är främst tänkt att användas för styrning av brand/brandgasspjäll i små system. ABC KSUC KSUC är avsedd att användas tillsammans med KSUA i ett nätverk. KSUC inhämtar larmsignaler från rökdetektorer i externa brandlarmssystem. Dessa brandzoner kan sedan defineras i KSUA att utföra stängning av spjäll eller liknande. KSUA kan på ett flexibelt sätt styra spjäll, fläktar mm. ALLMÄNT Slavenhet till KSUA. 16 detektorgrupper. Indikeringar med lysdioder för alla 16 ingångarna. Kompakt skåp i ABS-plast. IP65 Inbyggd transformator. Jackbara plintar. Ansluts till 230V 50Hz 6VA ABC KSUE KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/brandgasspjäll. KSUE kan anslutas via ett nätverk till KSUA men kan också användas helt fristående. 8 spjällingångar och 4 rökdetektorgrupper finns. Dessa kan sedan grupperas i 1 eller 4 brandzoner. Varje spjällingång och detektorgrupp är individuellt övervakningsbar. Till KSUE kan anslutas ventilationsaggregat för förregling. KSUE har också ingång för externt brandlarm och nattdrift. ABC-KSUB Spjällgrupper Spjäll Detektorgrupper Slavenhet för KSUA. ABC-KSUE ER ABC-KSUB LIGHT Vikt kg 1,5 ABC-KSUC Vikt kg 0,7 Kan köras fristående. Spjällgrupper Spjäll Detektorgrupper Inbyggd förregling av fläkt. 8 spjällgrupper (16 spjäll) timmarsklocka för motionskörning. 4 detektorgrupper. Externingång för brandlarmscentral. Inbyggd förregling av fläkt. ALLMÄNT Nattdriftsingång. Inbyggd klocka för motionskörning. Slavenhet för KSUA. Indikeringar av spjällägen. Motionskörning i sekvens Kan köras fristående. Kompakt skåp i ABS-plast. (IP65) Externingång för brandlarmscentral. 2 spjällgrupper, 4 spjäll. Inbyggd transformator. Nattdriftsingång. 2 detektorgrupper. Många valbara möjligheter. Ingång för realtidsklocka. Jackbara plintar. Indikeringar för spjällägen. Ansluts till 230V 50Hz 20VA. Inbyggd transformator

16 RÖKDETEKTORER KONTROLLENHET ABC EVC-PY-DA TAKMONTAGE ABC ABAV-S3 KONTROLLENHET Optisk rökdetektor 24V för takmontage. Den används tillsammans med kontrollenhet för styrning av brand/ brandgasspjäll och fläktar. ABC-KONTROLLENHETER ABC-ABAV-S3 ABAV-S3 24V ABAV-S3 230V Kapsling för väggmontage EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning, vilken gör den lätt att montera och demontera. TEKNISKA DATA Detektorinstats: Vit PC med metallnät runt kammaren Sockel: Vit PC Driftspänning: 16-30VDC ABC UG3-O KANALMONTAGE Driftström: Max 50 μa Larmström: ca 50 ma Servicelarmström: ca 13 ma Omgivningstemperatur: -20 C till 50 C Tillåten luftfuktighet: 99% rf Kapslingsklass: Sockel IP22 Känslighet: Enligt EN-54-7 Testad enligt EN-54 av: VdS (Tyskland) Vikt: ca 150g Servicelarm: Grön LED Röklarm: Röd LED OBS! Man bör inte ha fler än detektorer på samma slinga. För rökdetektorer med eller utan servicelarm. För anläggningar utan krav på motionskörning av spjäll Kontrollenheten är konstruerad för att uppfylla de krav som ställs för att ge ett tillförlitligt brandskydd tillsammans med våra rökdetektorer. Försedd med reläkontakter för styrning av spjäll och fläktar. Förutom röklarm är ABAV-S3 försedd med servicelarm- och fellarmreläer. TEKNISKA DATA Anslutningsspänning: 230V AC, ±10%, Hz 24V AC/DC, ±10%, Hz Ange spänning vid beställning. Effektförbrukning: 1,8 VA Larmutgångar: En växlande kontakt 250V, 8A En brytande kontakt 250V, 8A Servicelarmutgång: En slutande kontakt 250V, 5A Fellarmutgång: En växlande kontakt 250V, 5A Slutmotstånd: 2,2 k Ohm Montage: DIN-skena Vikt: 230V=280 g, 24V=150 g Antal detektorer som kan anslutas: 30 st joniserande eller optiska rökdetektorer Omgivningstemperatur: 0-50 C ABC KOPPLINGSBOX KOPPLINGSBOX med inbyggt servicelarm för kanalmontage, optisk funktion. UG3-O är utvecklad för att mäta rökgaser i ventilationskanaler och består av en rökdetektor, monterad i ett adaptorsystem där både rör och kapsling är specialkonstruerade för optimal luftströmning genom rökdetektorn. Uniguard används tillsammans med en styrövervakningsenhet för styrning av brandspjäll och fläktar, akustiska och/eller optiska larm mm. Detektorn är försedd med bajonettfattning, vilket gör den lätt att byta. Vid leverans ingår venturirör, gummipackning, ändplugg och ett slutmotstånd. TEKNISKA DATA Detektortyp: Optisk UG3-O Detektor: 24VDC från kontrollenhet Driftström: max 0,04 ma Servicelarmström: ~ 13 ma Larmström: ~ 40 ma Omgivningstemp: -20 C till +50 C Tillåten luftfuktighet: 99% rh Testad och godkänd: n enligt EN-54 Optisk ABC-UG3-O Monteringsbeslag för cirkulär kanal (VdS-pending), Kapslingen enligt 2504 (VdS-pending) Servicelarm: Grön LED Brandgaslarm: Röd LED Adaptorkåpa och lock: ABS Kapslingsklass: IP54 Vikt: 800g Venturirör: Aluminium. Rörlängd skall väljas med avseende på hur stor ventilationskanalen är. Venturirören finns i 3 längder: 0,6 m, 1,5 m och 2,8 m. Vid kanaler större än 0,6 m (dia) skall röret gå igenom hela kanalen. Venturirör Monteringsbeslag MB (Ingår ej) Kopplingsbox för att underlätta anslutning av ställdon till styr- och övervakningsenhet och expansionsenheter. Förenklar så kallad parallellkoppling. Välj mellan med eller utan testknapp för funktionstest av spjäll. Kapslingsklass IP

TRITON. Styrutrustning för brandskydd

TRITON. Styrutrustning för brandskydd Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD Styrsystem TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

BRC4 Brandautomatik BRC4-2014-05-13. EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö

BRC4 Brandautomatik BRC4-2014-05-13. EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö BRC4-2014-05-13 BRC4 Brandautomatik EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö Tel.: +46 010 211 7100 Fax: +46 040 191 200 info@exhausto.se www.exhausto.se Produktinformation Produktinformation BRC4

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning 2011-01-05 KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.4 Beskrivning KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

TRITON. Styrutrustning för brandskydd STYRSYSTEM TRITON KSUA STYRSYSTEM TRITON SUSA SYSTEMKOMPONENTER

TRITON. Styrutrustning för brandskydd STYRSYSTEM TRITON KSUA STYRSYSTEM TRITON SUSA SYSTEMKOMPONENTER Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD STYRSYSTEM TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING PATENT PENDING SC+ Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat - 9860 Oosterzele - Belgium - Tel +32 9 362 31 71 - Fax +32 9 362 33 07 - www.rft.be - info@rft.be Innehåll Produktbeskrivning... 2 Brandklasser

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011 NF-Clapets coupe-feu et Volets de désenfumage D.A.. NF 64 www.marque-nf.com CU/B rektangulärt brandspjäll Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat 40-9860 Oosterzele - België - Tel +3 9 36 31 71 - Fax

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

BRAND. Brandspjäll utan efterlagning se sid.32. Brandspjäll & tillbehör HUVAR GALLER SPJÄLL BRAND FILTERSKÅP

BRAND. Brandspjäll utan efterlagning se sid.32. Brandspjäll & tillbehör HUVAR GALLER SPJÄLL BRAND FILTERSKÅP Brandspjäll & tillbehör Brandspjäll utan efterlagning se sid.32 HUVAR GALLER SPJÄLL FILTERSKÅP VÄLKOMMEN TILL OSS! ABC Ventilationsprodukter AB är ett av de ledande företagen i Norden på utveckling, tillverkning

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-04 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

SDS - Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS. Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler

SDS - Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS. Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN 1366-2 certifierat FDSbrandspjäll (ES 60, E90w). Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

CU-LT-1S Brandspjäll. Storlek 200 x 100 till 800 x 600 Enkelt montage Kräver ingen efterlagning STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD

CU-LT-1S Brandspjäll. Storlek 200 x 100 till 800 x 600 Enkelt montage Kräver ingen efterlagning STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD är ett enbladigt isolerat rektangulärt kanalanslutet brandspjäll. Spjällhus i förzinkad stålplåt och spjällblad i eldfast material samt elektroniskt ställdon med fjäderåtgång, ändlägeskontakter och termisk

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

ABC-KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3

ABC-KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 ABC-KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. BESKRIVNING KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll

Läs mer

BRAND. Fördelningslåda med backströmningsskydd. Nyhet! se sid.42. Brandspjäll & tillbehör HUVAR GALLER SPJÄLL BRAND FILTERSKÅP

BRAND. Fördelningslåda med backströmningsskydd. Nyhet! se sid.42. Brandspjäll & tillbehör HUVAR GALLER SPJÄLL BRAND FILTERSKÅP Brandspjäll & tillbehör Nyhet! Fördelningslåda med backströmningsskydd se sid.42 HUVAR GALLER SPJÄLL FILTERSKÅP VÄLKOMMEN TILL OSS! ABC Ventilationsprodukter AB är ett av de ledande företagen i Norden

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Temperaturstegring, ϒC 1100 1000 Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd finns i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5 Brandskydd. Här redovisas myndigheternas

Läs mer

Halton MSS Mätdon för mätning av statiskt tryck i cirkulära kanalsystem

Halton MSS Mätdon för mätning av statiskt tryck i cirkulära kanalsystem Halton MSS Mätdon för mätning av statiskt tryck i cirkulära kanalsystem Mätdon bestående av ett mätelement och en tryckgivare med LCD-display. Halton MSS är avsedd att användas tillsammans med Halton HFS

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

IGNIS CR2 & CU2. Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60 Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Snabbfakta IGNIS är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120, med rektangulär eller cirkulär anslutning. Används

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

ABC SFK. Produktblad Miljö KOMFORTSPJÄLL 2015-08

ABC SFK. Produktblad Miljö KOMFORTSPJÄLL 2015-08 ABC SFK KOMFORTSPJÄLL 2015-08 Produktblad Miljö SPJÄLL ABC SFK KOMFORTSPJÄLL Kom ihåg! Ange alltid spjällmått bredd x höjd. ANVÄNDNING ABC-SFK är avsedd som injusterings- och avstängningsspjäll i luftbehandlingsanläggning.

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd Produktblad

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd Produktblad ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd Produktblad BRANDSPJÄLL ABC-PROTECT 60 SJÄLVVERKANDE BRANDSPJÄLL MED BACKSTRÖMNINGSSKYDD ANVÄNDNING Protect 60 är ett självverkande brandspjäll

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

DOV Flödesreglerande spjäll

DOV Flödesreglerande spjäll Montage DOV Flödesreglerande spjäll DIFFERENCE - ett annorlunda sätt att ha koll på läget. Montage DOV 3.0 sida 2 Inledning, måttuppgifter sida 3 Spjället och dess komponenter sida 4 Att vrida och vända

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUE STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-11 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

996.4 UG-3-O EVC-PY-DA. Rökdetektor med optisk funktion EVC-PY-DA . UG-3-O

996.4 UG-3-O EVC-PY-DA. Rökdetektor med optisk funktion EVC-PY-DA . UG-3-O 5 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBK Givare för koncentration 996.4. Rökdetektor med optisk funktion. Inbyggt servicelarm Patenterat venturirör och rökdetektorkapsling En-rörssystem Uniguard Superflow

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Installation rökdetektor ELQZ

Installation rökdetektor ELQZ Installation rökdetektor ELQZ-2-428-2 Allmänt Rökdetektor ELQZ-2-428-2 används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler. Den består av en joniserande detektor monterad i ett adaptersystem där både rör

Läs mer

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27 Bevent Rasch - Brand - BSK6 2015-10-27 www.sp.se Rektangulärt Brandklass EI60 / EI60S Storlekar från 200 x 200 mm till 800 x 800 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Låg vikt Enkelt montage CE-märkt

Läs mer

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll -

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - BRTB 2015-06-18 Tryckklass B < 2500Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar Ø100-Ø630 Varmförzinkat alt. Rostfritt Spiroanslutning alt. Flänsanslutning Temperatur max 70 alt. 225

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll -VK Väderkåpa VÄDERKÅP FÖR UTELUFT 2014-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll Ventilationsprodukter Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se abc Garantiplåt YTTERVÄGGSKÅP FLGNING ÅRS GRNTI KULÖR

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

Virvelluftspridare NWPplus

Virvelluftspridare NWPplus Virvelluftspridare NWPplus Kylning Värmning Virvelluftspridare NWPplus, vilken är en takluftspridare med integrerad anslutningslåda, är lämplig i lokaler som kontor, hotell, sjukhus, restauranger, konferensrum

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

ABC SFA. Produktblad Miljö INJUSTERING/REGLERING/AVSTÄNGNINGSSPJÄLL 2015-10

ABC SFA. Produktblad Miljö INJUSTERING/REGLERING/AVSTÄNGNINGSSPJÄLL 2015-10 ABC SFA INJUSTERING/REGLERING/AVSTÄNGNINGSSPJÄLL 2015-10 Produktblad Miljö SPJÄLL ABC SFA INJUSTERING/REGLERING/ AVSTÄNGNINGSSPJÄLL Kom ihåg! Ange alltid spjällmått bredd x höjd och täthetsklass vid beställning.

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med ventilation och värme (som tillval). Maimus installeras i kontorsmiljöer och ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer