Fullredigering i InfoGlue WP2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullredigering i InfoGlue WP2"

Transkript

1 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

2

3 Syfte och innehåll Syfte Handledningen syftar till att lära dig hur InfoGlues (IG) så kallade CMS-gränssnitt fungerar för att skapa både struktur och innehåll. Två gränssnitt för användaren InfoGlue tillhandahåller två olika gränssnitt. Det här häftet behandlar det komplexa fullredigeringsgränssnittet, kallat CMS. Det gränssnittet ger användaren fulla befogenheter. Det mindre komplexa gränssnittet heter EOS, eller direktredigering. Två publika utseenden för besökaren I november 2013 lanserades den nya responsiva designen i och med att helt bytte utseende på sin webbplats. Viktigt i förändringsarbetet var att möta behovet att kunna ta del av webbplatsen även på annat än traditionella datorskärmar. Förmågan att anpassa utseendet efter besökarens skärmstorlek kallar vi responsiv. Rollerna WPA, redaktör och skribent De behörighetsroller som finns i IG korrelerar inte med gränssnitten! Alla behörighetsroller kan logga in i CMS-et. Vi rekommenderar dock att skribenterna enbart arbetar i EOS-et via en speciell inloggningslänk som de får från sin WPA (webbplatsansvarige). Rättigheterna är nästan identiska för WPA och för redaktör. En skribent har färre rättigheter: kan inte direktpublicera, eller radera sidor. Personer som ska arbeta i EOS-läget, men också ska kunna publicera, ska anmälas som redaktörer.

4 Som redaktör ingår du i ett sammanhang! När du informerar på en webbplats ingår du alltid i ett sammanhang. Jämför gärna med en sida i en tryckt utbildningskatalog. Självklart ska alla sidor ha samma utseende (det är redan inbyggt i IG) men även textens innehåll som är ditt ansvar ska vara i samklang med övriga sidors innehåll. Därför krävs ett nära samarbete mellan webbplatsens olika aktörer. Målgruppsanalys nödvändig Viktigast av allt är att alla inblandade informatörer har klart för sig vilken eller vilka målgrupper webbplatsen vänder sig till! Tänk en forskare som berättar om sin forskning för sina kollegor på en webbplats där huvudmålgruppen är blivande studenter. Hur lyckat är det? Lathund för webbförnyelse Om webbplatsens struktur och målgrupp och är oklara bör du och ditt webbteam studera vår Lathund för webbförnyelse, som finns att ladda ned från supportwebbens startsida. InfoGlue och tillgänglighet Webben möjliggör tillgänglighet om du hanterar den rätt. Tillgängligheten är till stor del inbyggd i InfoGlue. Det du behöver tänka på är: Konsekvent och korrekt rubrikhantering Vettiga texter i rubriker och länkar så de även förstås ryckta ur sitt sammanhang (»out of context«) Alternativtext till alla informationsbärande bilder Att använda listfunktionen för uppräkningar i stället för vanlig retur Att uttrycka dig på ett för målgruppen begripligt sätt.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning/Scenario... 7 Fullredigering i CMS-et... 7 Kursscenariot... 7 Innehåll och struktur åtskilda i InfoGlue... 7 Tillgänglighetskrav Skapa sidor och innehåll... 9 Det färdiga resultatet... 9 Arbetsgång/Din uppgift... 9 Skapa mapp i verktyget Innehåll för lagring Mappfilosofi att begrunda efter kursen! Skapa sida i verktyget Struktur Den nya sidan Skriv sidans text = en artikelkomponent behövs Skapa undersidor till din sida Uppdatera sida och innehåll Flera komponenter på samma sida! Skriv text under den befintliga Testa hjälpmedlet Sidstruktur Skriv färdigt din huvudartikel olika typer av innehåll Bilagor Bilder Extra: Ladda upp stora bilagor Extra: Olika typer av artikel Uppdatera huvud- och fotinformationen WPA Sidans egenskaper Annan språkversion Språkstruktur Extra: Övriga komponenter Publicera Från Struktur publiceras både sidor och innehåll FK: Återta en tidigare version av sidan eller artikeln FK: Referenshantering FK: Ta bort sidor och innehåll Papperskorgen WPA Bilagor A. Förlagan som ska migreras i kursen B. Vettig webbadress C. SEO: Bli hittad av sökmotorerna Avsluta /Stöd och hjälp Fråga eller rapportera problem! Supportwebben Webbstugor Tema-/fortsättningskurser... 25

6

7 7 1. Inledning/Scenario InfoGlue är en s.k. öppen programvara som UU valt som sitt webbverktyg. Läs mer om IG på infoglue.org! Uppsala universitets webbverktyg InfoGlue (IG) kan hanteras på två lite olika sätt (två redigeringslägen): Direktredigering för dem som hanterar innehållet på enstaka sidor Fullredigering, för webbplatsansvariga och redaktörer som ska både skapa webbplatsens struktur och hantera innehållet Internt används begreppen EOS för första sättet och CMS för andra. Att arbeta i CMS-läget är mer komplext än att arbeta i direktredigeringsläget. I gengäld kan du göra fler saker. I EOS-läget surfar man till en text, dubbelklickar, redigerar och sparar. Den lokala menyn i IG. Huvudsidan Deltagarsidor är aktiverad, dvs. du är på den sidan. Fullredigering i CMS-et Arbetet i CMS-et ställer större krav på din tekniska och din webbmässiga kompetens, än arbetet i EOS. Kursscenariot Vi tänker oss att du ska skapa sidor och innehåll under en befintlig huvudsida. Del av den lokala menyn: huvudsidan Deltagarsidor med en undersida. Ovan ser du sidans lokala meny med Deltagarsidors länk plus en undersida. I kursen får du: Lära dig skillnaden mellan innehåll (artiklar, bilder) och struktur (sidor) Skapa en egen sida med olika typer av innehåll: text, rubriker, bilder, bilagor och länkar samt undersidor Skapa en engelsk version av innehållet Publicera De två viktigaste verktygen i InfoGlue. Innehåll och struktur åtskilda i InfoGlue Två väsentliga begrepp i IG är innehåll och struktur. De är tillika IG:s två viktigaste»verktyg«. I Struktur skapar du sidor. När webbplatsens besökare klickar länken till sidan, kopplas sidan och innehållet ihop och visas tillsammans. I Innehåll sparar du artiklar, bilder m.m. Se skissen nedan: Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

8 8 Förbindelsen mellan Struktur och Innehåll sköts av komponenter som agerar»kopplare«. För att ett innehåll ska kunna visas på en sida måste en komponent finnas i en»slot«på sidan. I exemplet till vänster finns en artikelkomponent till höger om menyn som»hämtar upp«artikeln Så fungerar till sidan Testflik. Artikeln ligger i Innehåll. En sida i IG som skapats i Struktur vars artikel har lagrats i Innehåll. Ovan ser du en webbsida uppbyggd av ett antal komponenter, med artikeln» Lärarens färdiga «visad i mitten. Sidan skapas alltid i Struktur. Artikeln kan skapas i Struktur, men den lagras alltid i Innehåll. Utan komponent på sidan kan ingen artikel visas. Läs mer på supportwebben! Tillgänglighetskrav Som nämns i Syfte och innehåll uppfyller InfoGlue generella krav på tillgänglighet. För att kunna kalla en webbsida tillgänglig ska den vara: Lättfunnen Begriplig för alla besökarmålgrupper Möjlig att lyssna till med samma»läsordning«som den visuella Strukturerad med hierarkiskt valda formatmallar för rubriker Försedd med alternativa texter till alla innehållsförstärkande bilder Ha rubrik- och länktexter som förstås också»out of context«sidan ska kunna ses, lyssnas till och kännas på (= läsas med fingrarna). Besökare kan lyssna på texten i IG via länken Lyssna. Funktionen är automatiserad. Du behöver inte vidta någon speciell åtgärd för att lyssna ska fungera. Observera att IG:s lyssna inte är tänkt för besökare som inte kan se texten! Den besökarkategorin använder vanligen egna så kallade skärmläsare. Olika sätt att ta del av en webbsidas innehåll. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

9 9 2. Skapa sidor och innehåll Scenario: du har fått i uppgift att ansvara för en del av webbplatsen. Du ska skapa en egen sida och fylla den med texter. A Det färdiga resultatet B C Sida visad i förhandsgranska-läge. Detta ser du: A. Toppmenyn med utfällbara länkar som leder till uu.se. B. Den lokala menyn i vänsterkolumnen med undersida till Deltagarsidor. Sidan»Lärare klar«är aktiverad/klickad C. En artikel (texterna benämns artiklar i IG). Arbetsgång/Din uppgift Vi börjar de praktiska övningarna så här: 1. Loggar in och i förekommande fall ändrar inställningar 2. Skapar en mapp i Innehåll för att lagra ditt nya innehåll 3. Skapar sidan i Struktur under Deltagarsidor Mina inställningar hittar du i»gubbmenyn«i övre högra hörnet. Öva 1 Öva 2 Öppna Firefox eller Chrome. Logga in till InfoGlue CMS via: admin.webb.uu.se Om du inte gjort inställningarna före kursen, gör du det nu: Svenska, din webbplats, Strukturverktyget Välj övningswebbplats i Struktur. Gå till Innehåll och välj övningswebbplatsen även här. Se bilden i marginalen. Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

10 10 Skapa mapp i verktyget Innehåll för lagring Mappar skapas i Innehåll med kommandot Skapa mapp som finns under Skapa. Skapa mappen Döp mappen. Resultatet. Öva 3 Öva 4 Skapa en kursmapp under mappen Deltagarsmappar enligt bilderna ovan. Extraövning: Om detta vore på riktigt skulle du antagligen skapa undermappar i din mapp. För kursens vidkommande räcker det gott med en mapp. Men om du är WPA bör du läsa nedanstående text gärna redan nu! Mappfilosofi att begrunda efter kursen! Alla som har behörighet och hittar CMS-et kan också skapa mappar. I mapparna lagras webbplatsen innehåll i form av artiklar, nyheter, bilder osv. Redan i en normalstor webbplats finns hundratals innehållsobjekt. För att hålla ordning på allt innehåll, måste du veta vilken lagringsprincip man tillämpar på»din«webbplats. Skapa aldrig nya mappar utan att vara överens med din webbplatsansvarige. Den vanligaste principen är att namnge mapparna efter toppsidornas länkar. I dessa läggs sedan en mapp för varje innehållsobjekt. För webbplatsens besökare spelar mappstrukturen ingen roll. Men för inblandade informatörer kan det uppstå problem om inte innehållsobjekten är lagrade på ett konsekvent sätt i förutsägbara mappar. De som enbart jobbar i så kallat EOS-läge kan inte skapa mappar. Men om de skriver nya artiklar inleder IG med att fråga i vilken mapp objektet ska sparas. Här finns en uppenbar risk att EOS-are väljer första bästa mapp bara för att komma vidare! Det undviker du som WPA genom att ha skapat sidor och påbörjat artiklar för alla som enbart ska arbeta i EOS. En ny webbplats levereras med ett antal mappar, namngivna efter landningssidornas menynamn. Se det som en rekommendation, men inte som en nödvändighet! Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

11 11 För att få din nya sida att hamna rätt i sidstrukturen ser du till att markera den blivande modersidan, innan du väljer Skapa! Skapa sida i verktyget Struktur Sidor skapas i Struktur med hjälp av kommandot Skapa. I dialogen som öppnas fyller man i sidans namn och väljer sidmall. Skapa ny sida-vyn. Visas när du använder kommandot Skapa i Struktur. Som du ser fylls även några fält i automatiskt när man väljer sidmall. Vi har också chansen att redan här fylla i motsvarande information för den engelska versionen. I kursen gör vi det emellertid i ett senare skede. Fältbeskrivningar: Sidtitel: viktas högst av sökmotorerna, viktigt att du fyller i det här fältet med mycket»sökgodis«! Sidans länknamn i menyerna: utgör länknamnet i menyn Sidans del av webbadressen: den publicerade versionen av sidans adress Sidansvariges e-postadress: försäkrar att ditt namn alltid syns i sidfoten oavsett vem som redigerar. Eftersom både länknamn och webbadress är publika, ska du lägga stor vikt vid dessa. Webbadressen bör helst inte ändras efter det att sidan publicerats skarpt! Öva 5 Se till att du är på Deltagarsidor. Välj Skapa. Döp sidan till ditt för- och efternamn i fältet Namn. Välj sidmallen Article page. Spara! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

12 12 Om du skulle behöva ändra något fält i efterhand, gör du det i verktyget Struktur, kommandot Egenskaper, fliken Metadata. Vi kommer att komplettera med metadata för den engelska versionen senare. Läs om Vettig webbadress i Bilaga B. Den nya sidan Den nya sidan är nu skapad. Den är anpassad till olika skärmstorlekar, det vi kallar responsiv och internt benämner WP2. Skriv sidans text = en artikelkomponent behövs En sida kan inte bära innehåll utan så kallade komponenter. I en nyskapad sida finns alltid en artikelkomponent i slot 2. Via den kan du skapa en artikel som kommer att lagras i Innehåll. Öva 6 Klicka Skapa och välj din lagringsmapp, döp artikeln (se nedan): Namnge ny artikel. Öva 7 Nu får du upp artikelformuläret. Fyll i rubrik och lite text. Slot = komponentplats Den artikel du skriver kan liknas vid en fil. Artikeln kan dessutom lagra andra språkversioner samt bilags- och bildfiler. Det är god webbsed att ge artikelns huvudrubrik samma innehåll som länken till sidan. Dock ska du oftast komplettera rubriken med mer info. Exempel: länknamn Kontakt, huvudrubrik Kontakta XYZinstitutionen. Artikelformuläret i fliken Redigera innehåll. Öva 8 Välj SPARA OCH STÄNG och i dialogen som visas väljer du STÄNG! Nu finns en sida med en påbörjad artikel kopplad till din sida. Artikeln ska du uppdatera senare, men först skapar vi undersidor till din huvudsida. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

13 13 I den responsiva designen syns endast en eller två nivåer i menyn, allt för att passa i de små skärmarna! Skapa undersidor till din sida Att skapa undersidor går till på samma sätt som tidigare. Öva 9 Aktivera din sida. Klicka Skapa och döp sidan till Mitt hem, samt välj sidmallen Article Page igen. Skapa ingen artikel till sidan! Nu finns en undersida, men den syns inte i menyn! Öva 10 Skapa nu ytterligare en undersida, parallell med den första. Döp den till Min fritid. Du behöver inte skapa någon artikel till sidan! Uppdatera sida och innehåll Det är en konst att skriva på ett webbmässigt sätt. I den här kursen berör vi det men koncentrerar oss främst på de tekniska aspekterna. Flera komponenter på samma sida! Det går alldeles utmärkt att lägga flera komponenter efter varandra i samma slot. En sida i WP2 består väldigt ofta av flera separata innehåll efter varandra. Besökaren ser det dock som en sammanhängande sida. Lägg till komponent. Skriv text under den befintliga Genom att lägga till komponenten Article har man möjlighet att infoga ytterligare en text på sidan. Man klickar +-tecknet som finns ovanför och under befintliga texter/komponenter. De två vanligast förekommande komponenterna finns som knappar ARTICLE och PUFF CONTAINER. För att se alla tänkbara komponenter, väljer man knappen ALLA KOMPONENTER. Komponentlistan med alla komponenter. Öva 11 Gå till sida med ditt namn. Lägg till en artikelkomponent under den befintliga. Välj Article. Lägg till artikelkomponent. Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

14 14 Öva 12 Öva 13 Skapa artikeln på samma sätt som förut. Använd länken Skapa. Spara artikeln i din kursmapp. Huvudrubrik: Andra artikeln samt ett par rader. Spara och avsluta. Jfr huvudrubriken i övre artikeln med den i undre. Varför skillnaden? I fortsättningen jobbar vi helt med din översta artikel. Testa hjälpmedlet Sidstruktur Via högerklicksmenyn finns Sidstruktur som kan användas för att lägga till, byta och ta bort komponenter. Skapa via länk. Öva 14 Högerklicka på valfri plats på sidan, välj Sidstruktur. Lägg till ytterligare en artikelkomponent. Ta sedan bort komponenten via Sidstruktur. Skriv färdigt din huvudartikel olika typer av innehåll Sidstruktur. Under migrationsfasen från gamla till nya webben handlar det antagligen mest om att klippa och klistra från ursprungliga webbplatsen till den nya. Klistra in text Öva 15 På Deltagarsidor finns en länk till den text som du ska kopiera. Klistra sedan in texten i första artikeln på din sida via Ctrl + V. Bildvisningen följer med vid inklistringen. Man måste i de allra flesta fall radera bilderna eftersom ett anrop till deras ursprungliga plats blivit inklistrat. Om ursprungssidan tas bort, försvinner också bilderna! Olika sätt att öppna en text för uppdatering: 1. Klicka Redigera-länken 2. Dubbelklicka texten Granska resultatet Du förhandsgranskar med kommandot Granska. Observera att det går att granska för surfplatta och för mobil. Det bör man göra ofta! Öva 16 Öva 17 Kontrollera om formatering blev som i originalet med Granska. Pröva också att granska för surfplatta och mobil. Jämför utseendet på den översta artikelns rubrik med den undres. Varför ser de olika ut? Granska-kommandot. All formatering följer faktiskt med vid inklistring, även om den ser annorlunda ut. Det beror på att IG:s mallar»tolkar«samma sak på annat sätt. Verktygsfältet i artikelformuläret De stora formateringarna, rubriker ingress etc. görs via rullistan Styckeformatering. Färg och storlek kan inte förändras. I vår supportwebb kan du gå in under fliken Sidinnehåll och få skrivtips. Verktygsfältet. Rubriker ingresser och listor Det finns två rubriknivåer i textdelen: Underrubrik (h2) och Styckesrubrik (h3). Huvudrubriken har koden h1. Rubricera ofta och helst i rätt Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

15 15 hierarkisk ordning: h1, h2, h3. Text i rubriker har högt»träffvärde«i Google och andra sökmotorer. När det gäller ingressformatet är det tänkt att användas i några sammanfattande meningar direkt under huvudrubriken. Till skillnad mot rubrikformaten avlutar man Ingress genom att trycka retur och sedan välja formatet igen! Vid uppräkningar ska du använda listor! Nummerlistan är lämplig om du anger antal, t.ex.»det finns tre «. Vid andra uppräkningar passar punktlistan. Nivålistor gör du genom att klicka på indragsknappen. Nivålista. Öva 18 Pröva några olika formateringar, fr.a. Ingress och rubrikerna i Styckeformatering. Innehållsförteckning Om texten är lång kan man som alternativ till att dela upp den på flera sidor skapa en innehållsförteckning. Öva 19 Högerklicka utan att öppna artikeln och via Egenskaper väljer du Yes i fältet för Show table of contents. Observera att innehållsförteckningen bara gäller en artikeln i taget! Öva 20 Förstår du Web package 1 och Web package 2 i Egenskaper? Del av Egenskaps-dialogen för artikel. Extra: tabell Hur man skapar tabeller finns beskrivet i Supportwebben: Öva 21 Extra: Pröva att skapa en tabell i den undre artikeln. Länkar i brödtexten Systemet genererar automatiskt länkarna i den lokala menyn. Vid länkning i artikeltexten, gör man så här: 1. Markera den blivande länktexten 2. Klicka länkknappen. Länkdialogen öppnas (se marginalen) med fliken Länkinformation aktiv. Här kan man välja typ av länk: URL: vanlig länk, Länk till ankare i texten: intern länk inom artikel, E-post: för e-postadresser. Fliken Mål ger möjlighet att välja i vilket fönster länkens mål ska visas. Bara i undantagsfall ska länken gå till ny sida, enligt tillgänglighetsreglerna Länkdialogen. Öva 22 Öva 23 Skapa en länk med ditt namn till vår anställdakatalog: Gå till katalog.uu.se och dig själv. Kopiera adressen. Markera namnet och skapa en extern länk. Länka internt till dina bägge undersidor (mycket viktigt, eftersom dessa inte syns i menyn, då är enda sättet för besökaren att nå dem via dina länkar i brödtexten): 1. Markera blivande länktexten 2. Klicka länkknappen 3. Klicka VÄLJ FRÅN INFOGLUE 4. Leta rätt på målsidan Kopiera aldrig från sidans adressfält i Granska eller i inloggat läge! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

16 16 Så här ser en intern länk ut i länkdialogen. Öva 24 Extra: länka internt till valfri sida på annan IG-webbplats, gärna din egen. Bilagor För att länka till bilagor som redan finns uppladdade till IG-servern, gör man så här: 1. Markera länktexten, klicka länkknappen 2. Klicka knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE (se bilden i marginalen) 3. Välj fliken Länk till intern fil 4. Markera önskad fil och klicka ANVÄND MARKERAD 5. Tillbaka i länkdialogen: Välj rätt filikon i Länkstil och ange språk i Dokumentläsning om du vill att bilagan ska kunna lyssnas på Om filen finns utanför IG t.ex. på egna datorn väljer man fliken Ladda upp. Då kommer filen att laddas upp till artikeln. Den hittas via fliken Filer i artikelformuläret. Besökaren som klickar bilagelänken måste veta att den leder till en bilaga och inte till en vanlig webbsida. Ange gärna det i länktexten, eller välj passande filikon i dialogens Länkstil (se bild i marginalen). Genom att ange språkkod, kommer Lyssna att läsa upp innehållet i bilagan om den är pdf. Välj från Infoglue-knappen. Visa upp pdf-ikonen. Öva 25 Skapa en bilagelänktext någonstans i artikeln. Endera laddar du upp bilagan från dators skrivbord, eller från Infoglue: klicka VÄLJ FRÅN INFOGLUE och peka ut kurspdf-en som bilaga via länkknappen, se bilden nedan. Visa att det är en pdf med hjälp av pdf-ikonen, samt ange språkkod. Vad händer? Pdf-ikon och lyssna på pdf. Vägen till kursbilagan: Länk till intern fil; Bläddra bland innehåll. Öva 26 Extraövning: pröva fliken Ladda upp. Ladda upp från skrivbordet. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

17 17 Bilddialogen. Man måste att ha ändrat till rätt bildstorlek redan innan man laddar upp den! Alternativtext för den som inte ser bilden: För besökare som inte kan se bilden, måste du beskriva den i fältet Alternativ text (gäller betydelsebärande bilder). Försök att kortfattat få med det väsentligaste. Bilder Bilder infogas i texten via bildknappen i verktygsfältet. Då öppnas bilddialogen (se marginalen) med fliken Bildinformation aktiv. Fältet URL: Direktadressen till bild som finns någon annanstans. Knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE: Via denna knapp visas redan uppladdade bilder, eller via knappen BIFOGA NY FIL ladda upp och visa. Alternativ text: text om inte bilden visas (se nedan). Bredd Höjd: är inte kopplad. Anpassa alltid bilden innan den laddas den! Marginaler: anger v- och h-marg, samt topp- och bottenmarg. Justering: används om man vill placera bilden bredvid texten Left eller Right. Visa bild För att visa en bild som redan finns på IG-servern, gör så man här: 1. Ställ markören där bilden ska visas. Öppna bilddialogen via bildknappen i verktygsfältet 2. Klicka knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE 3. Välj tredje fliken Bläddra bland innehåll 4. Öppna bildbehållare (du måste veta var den finns i lagringsutrymmet!) 5. Markera önskad bild och klicka ANVÄND MARKERAD 6. Tillbaka i bilddialogen: Skriv lämplig alternativtext Öva 27 Visa upp den spaltbreda bilden där den tidigare syntes efter inklistringen. Peka ut och infoga den spaltbreda bilden i eget stycket. Se till att du fyllt i alternativtextfältet. Se i bilden nedan hur du hittar bildfilen i Innehåll, eller välj att ladda upp från skrivbordet: Öva 28 Extraövning: pröva att placera den smala bilden till höger om valfritt stycke. Se till att markören står först i det stycket när du klickar på bildknappen. Öva 29 Extraövning: pröva fliken Ladda upp i bilddialogen. Avbryt uppladdningen. Bilders och bilagors filnamn Använd: a z, 0 9, - (bindestreck) Använd aldrig: mellanslag, punkt, snedstreck Var försiktig med understrykning (_), använd bindestreck (-) Tips: ge filen ett vettigt namn, det gillar sökmotorerna! IG klarar av att korrigera detta automatiskt. Men man bör ändå anpassa filnamnet i förväg. Då är det du som bestämmer, inte IG! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

18 18 Uppdatera bild/bilaga När man behöver förnya sin bilaga/bild ska man byta fil. Man väljer att redigera den artikel där bilagan eller bilden finns och klickar på fliken Filer. Korspilen används för att byta bild eller bilaga. Nyckelordet ska vara detsamma som för den utbytta filen. Man behöver varken länka om (bilaga) eller visa igen (bild) om man uppdaterar sin fil! Lagringsalternativ: läs i»tips: skapa bildbank«under Bild/Bilaga, fliken Sidinnehåll, på supportwebben. Lagrade filer i artikeln. Öva 30 Beroende på hur du hanterat bilagan: Gå till artikelns flik Filer eller gå till Innehåll och öppna Bilagebanken: Notera byt fil-ikonen, MEN utför ingen uppdatering! Extra: Ladda upp stora bilagor Om man måste distribuera/visa stora filer, använd Clamator som lagrar filer utanför IG-servern. Clamator hittas via uppladdningslänken under Meny. När filen är uppladdad, visas en externadress till filen, som används i länkdialogen. Extra: Olika typer av artikel Det finns inställningar i artikelkomponentens egenskaper som bland annat tillåter visning av bild till höger eller vänster om texten. Ladda upp fil till Clamator. Öva 31 Extra: Ändra Egenskaper i sista artikeln från Simple till Image to the left. Öva 32 Extra: välj in Bildbank-Kursbilder så visas en av bilderna i denna till höger om texten. Uppdatera huvud- och fotinformationen WPA Sidhuvudets och sidfotens egenskaper nås via högerklick i respektive område på startsidan. Här kan man koppla in andra fotartiklar eller uppdatera befintliga. Sidans egenskaper Under Egenskaper finns ett par flikar som vi ska titta närmare på. WPA: Märket WPA visar att texten i första hand vänder sig till denne i sin roll som ansvarig. Val i Struktur. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

19 19 Fältbeskrivning Beskrivning av fälten finns via frågetecknet (?). Information om sidan (Metadata) Du har redan stött på fälten i Metadata när du skapade dina sidor. Metadatafliken (Redigera innehåll) i Egenskaper Webbadressen: får bara innehålla a z, 0 9 och inga mellanslag! Sidansvariges e-postadress: Om någon annan, t.ex. IG-supporten, redigerar din sida, hamnar dennes namn i sidfoten. Ta därför för vana att alltid ange din e-postadress i det här fältet för de sidor där du ansvarar för innehållet. Du måste skapa en engelska version av sidan, innan du kan skapa en engelsk version av artikeln! Öva 33 Öva 34 Gå till din sida, välj Egenskaper och kontrollera att fältet Sidans del av webbadressen har ett anpassat innehåll. Peka på varje frågetecken och försök förstå fältens roll. Om du inte förstår, fråga vid nästa genomgång! Skapa en engelsk version av sidan genom klicka Engelska. Fyll i fälten, men på engelska. Observera: när besökaren adresserar sidan med den engelska adressen, kommer denne ändå till den svenska versionen om webbplatsen har svenska som primärspråk. Men med en avvikande engelsk webbadress undviks oönskad språkväxling när besökaren klickar runt på webbplatsen. Sortering av länkar i den lokala menyn Sortera undersidor i den lokala menyn, görs enklast genom att dra sidorna i strukturträdet, alternativ att använda flytta upp och ned-kommandona i trädets högerklickmeny. Dra-sortera i trädet. Öva 35 Pröva att sortera dina undersidor genom att dra och genom att använda trädmenyn. MEN: du ser ändå inget resultat i lokala menyn, eftersom den bara visar två nivåer! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

20 20 Dölja länkar i menyn Om en sida inte ska synas i den lokala menyn, kan man dölja den via trädmenyn. Öva 36 Dölj sidan med dit namn i menyn. Visa den igen. Dölj/Visa val i trädmenyn. Annan språkversion En artikel kan bära flera språkversioner. Vilka bestäms redan när webbplatsen skapas. Skapa en engelsk version För att skapa en engelsk version av artikeln, klickar man Redigera och byter sedan språk i språkväxlaren uppe till höger. OBS en engelsk version av sidan måste finnas innan du skapar den engelska versionen av artikeln! Öva 37 Skapa åtminstone början på en engelsk artikel. Språkstruktur En IG-webbplats kan endera ha speglade språksidor, eller parallella. Speglat: samma sida visar alla språkversioner som i övningarna ovan. Språkväljaren visar artikelns andra språkversion. Parallellt: olika sidor för olika språk. Språkväljaren växlar till angivet språks startsida. Extra: Övriga komponenter Förutom artikel- och bildkomponent finns fler komponenter att infoga. Om du inte hinner nu, pröva efter kursen! Öva 38 Extra: Pröva någon av komponenterna Courses and programs, Diva, Unit Employee List (Akka) m.hj.a. supportwebben. Publicera Allt som skapas har statusen arbetskopia tills det publiceras. Publicering görs med fördel från Struktur. Här finns kommandona Publicera och Publicera sidor. Med den senare kan man publicera flera sidor på en gång. Vid publicering utan att webbplatsen ännu är skarpt, återfinns det publicerade på den tillfälliga adressen. Om du inte känner till den tillfälliga adressen, kontakta din webbplatsansvarige alternativt InfoGlue-supporten. Publicera-kommandot. Från Struktur publiceras både sidor och innehåll När man väljer att publicera från Struktur, känner IG av vilken/vilka sidor och vilket innehåll som ska publiceras. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

21 21 En begäran att publicera nya sidan plus underliggande sidor och alla artiklar. Öva 39 Du ska inte publicera, men klicka gärna Publicera på din sida. Avbryt sedan. Efter publiceringen ska man alltid kontrollera att den fungerat! I normalfallet dröjer det runt fem sex sekunder innan det publicerade syns publikt. FK: Återta en tidigare version av sidan eller artikeln Via fliken Historik kan man återta en förstörd sida eller artikel. Läs på supportwebben hur den ska hanteras för att hitta en tidigare version av din artikel eller din sida. Förutsättningen för att kunna återta är att du åtminstone publicerat objektet en gång. Det kan vara knivigt att hålla reda på om det som förstörts är»sida«eller»innehåll«. Innan återställning ska man försäkra sig om vad som ska återställas! Historik för en artikel. Om radering skett av misstag, kan det raderade tas tillbaka via papperskorgen, se nedan. FK: Referenshantering Med referens i IG menas dels interna länkar, dels innehåll som bundits till en sida. Man kan lätt se vilka referenser som finns till en sida respektive till en artikel. Artikel som länkar till sidan Deltagarsidor. Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,