Fullredigering i InfoGlue WP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullredigering i InfoGlue WP2"

Transkript

1 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

2

3 Syfte och innehåll Syfte Handledningen syftar till att lära dig hur InfoGlues (IG) så kallade CMS-gränssnitt fungerar för att skapa både struktur och innehåll. Två gränssnitt för användaren InfoGlue tillhandahåller två olika gränssnitt. Det här häftet behandlar det komplexa fullredigeringsgränssnittet, kallat CMS. Det gränssnittet ger användaren fulla befogenheter. Det mindre komplexa gränssnittet heter EOS, eller direktredigering. Två publika utseenden för besökaren I november 2013 lanserades den nya responsiva designen i och med att helt bytte utseende på sin webbplats. Viktigt i förändringsarbetet var att möta behovet att kunna ta del av webbplatsen även på annat än traditionella datorskärmar. Förmågan att anpassa utseendet efter besökarens skärmstorlek kallar vi responsiv. Rollerna WPA, redaktör och skribent De behörighetsroller som finns i IG korrelerar inte med gränssnitten! Alla behörighetsroller kan logga in i CMS-et. Vi rekommenderar dock att skribenterna enbart arbetar i EOS-et via en speciell inloggningslänk som de får från sin WPA (webbplatsansvarige). Rättigheterna är nästan identiska för WPA och för redaktör. En skribent har färre rättigheter: kan inte direktpublicera, eller radera sidor. Personer som ska arbeta i EOS-läget, men också ska kunna publicera, ska anmälas som redaktörer.

4 Som redaktör ingår du i ett sammanhang! När du informerar på en webbplats ingår du alltid i ett sammanhang. Jämför gärna med en sida i en tryckt utbildningskatalog. Självklart ska alla sidor ha samma utseende (det är redan inbyggt i IG) men även textens innehåll som är ditt ansvar ska vara i samklang med övriga sidors innehåll. Därför krävs ett nära samarbete mellan webbplatsens olika aktörer. Målgruppsanalys nödvändig Viktigast av allt är att alla inblandade informatörer har klart för sig vilken eller vilka målgrupper webbplatsen vänder sig till! Tänk en forskare som berättar om sin forskning för sina kollegor på en webbplats där huvudmålgruppen är blivande studenter. Hur lyckat är det? Lathund för webbförnyelse Om webbplatsens struktur och målgrupp och är oklara bör du och ditt webbteam studera vår Lathund för webbförnyelse, som finns att ladda ned från supportwebbens startsida. InfoGlue och tillgänglighet Webben möjliggör tillgänglighet om du hanterar den rätt. Tillgängligheten är till stor del inbyggd i InfoGlue. Det du behöver tänka på är: Konsekvent och korrekt rubrikhantering Vettiga texter i rubriker och länkar så de även förstås ryckta ur sitt sammanhang (»out of context«) Alternativtext till alla informationsbärande bilder Att använda listfunktionen för uppräkningar i stället för vanlig retur Att uttrycka dig på ett för målgruppen begripligt sätt.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning/Scenario... 7 Fullredigering i CMS-et... 7 Kursscenariot... 7 Innehåll och struktur åtskilda i InfoGlue... 7 Tillgänglighetskrav Skapa sidor och innehåll... 9 Det färdiga resultatet... 9 Arbetsgång/Din uppgift... 9 Skapa mapp i verktyget Innehåll för lagring Mappfilosofi att begrunda efter kursen! Skapa sida i verktyget Struktur Den nya sidan Skriv sidans text = en artikelkomponent behövs Skapa undersidor till din sida Uppdatera sida och innehåll Flera komponenter på samma sida! Skriv text under den befintliga Testa hjälpmedlet Sidstruktur Skriv färdigt din huvudartikel olika typer av innehåll Bilagor Bilder Extra: Ladda upp stora bilagor Extra: Olika typer av artikel Uppdatera huvud- och fotinformationen WPA Sidans egenskaper Annan språkversion Språkstruktur Extra: Övriga komponenter Publicera Från Struktur publiceras både sidor och innehåll FK: Återta en tidigare version av sidan eller artikeln FK: Referenshantering FK: Ta bort sidor och innehåll Papperskorgen WPA Bilagor A. Förlagan som ska migreras i kursen B. Vettig webbadress C. SEO: Bli hittad av sökmotorerna Avsluta /Stöd och hjälp Fråga eller rapportera problem! Supportwebben Webbstugor Tema-/fortsättningskurser... 25

6

7 7 1. Inledning/Scenario InfoGlue är en s.k. öppen programvara som UU valt som sitt webbverktyg. Läs mer om IG på infoglue.org! Uppsala universitets webbverktyg InfoGlue (IG) kan hanteras på två lite olika sätt (två redigeringslägen): Direktredigering för dem som hanterar innehållet på enstaka sidor Fullredigering, för webbplatsansvariga och redaktörer som ska både skapa webbplatsens struktur och hantera innehållet Internt används begreppen EOS för första sättet och CMS för andra. Att arbeta i CMS-läget är mer komplext än att arbeta i direktredigeringsläget. I gengäld kan du göra fler saker. I EOS-läget surfar man till en text, dubbelklickar, redigerar och sparar. Den lokala menyn i IG. Huvudsidan Deltagarsidor är aktiverad, dvs. du är på den sidan. Fullredigering i CMS-et Arbetet i CMS-et ställer större krav på din tekniska och din webbmässiga kompetens, än arbetet i EOS. Kursscenariot Vi tänker oss att du ska skapa sidor och innehåll under en befintlig huvudsida. Del av den lokala menyn: huvudsidan Deltagarsidor med en undersida. Ovan ser du sidans lokala meny med Deltagarsidors länk plus en undersida. I kursen får du: Lära dig skillnaden mellan innehåll (artiklar, bilder) och struktur (sidor) Skapa en egen sida med olika typer av innehåll: text, rubriker, bilder, bilagor och länkar samt undersidor Skapa en engelsk version av innehållet Publicera De två viktigaste verktygen i InfoGlue. Innehåll och struktur åtskilda i InfoGlue Två väsentliga begrepp i IG är innehåll och struktur. De är tillika IG:s två viktigaste»verktyg«. I Struktur skapar du sidor. När webbplatsens besökare klickar länken till sidan, kopplas sidan och innehållet ihop och visas tillsammans. I Innehåll sparar du artiklar, bilder m.m. Se skissen nedan: Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

8 8 Förbindelsen mellan Struktur och Innehåll sköts av komponenter som agerar»kopplare«. För att ett innehåll ska kunna visas på en sida måste en komponent finnas i en»slot«på sidan. I exemplet till vänster finns en artikelkomponent till höger om menyn som»hämtar upp«artikeln Så fungerar till sidan Testflik. Artikeln ligger i Innehåll. En sida i IG som skapats i Struktur vars artikel har lagrats i Innehåll. Ovan ser du en webbsida uppbyggd av ett antal komponenter, med artikeln» Lärarens färdiga «visad i mitten. Sidan skapas alltid i Struktur. Artikeln kan skapas i Struktur, men den lagras alltid i Innehåll. Utan komponent på sidan kan ingen artikel visas. Läs mer på supportwebben! Tillgänglighetskrav Som nämns i Syfte och innehåll uppfyller InfoGlue generella krav på tillgänglighet. För att kunna kalla en webbsida tillgänglig ska den vara: Lättfunnen Begriplig för alla besökarmålgrupper Möjlig att lyssna till med samma»läsordning«som den visuella Strukturerad med hierarkiskt valda formatmallar för rubriker Försedd med alternativa texter till alla innehållsförstärkande bilder Ha rubrik- och länktexter som förstås också»out of context«sidan ska kunna ses, lyssnas till och kännas på (= läsas med fingrarna). Besökare kan lyssna på texten i IG via länken Lyssna. Funktionen är automatiserad. Du behöver inte vidta någon speciell åtgärd för att lyssna ska fungera. Observera att IG:s lyssna inte är tänkt för besökare som inte kan se texten! Den besökarkategorin använder vanligen egna så kallade skärmläsare. Olika sätt att ta del av en webbsidas innehåll. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

9 9 2. Skapa sidor och innehåll Scenario: du har fått i uppgift att ansvara för en del av webbplatsen. Du ska skapa en egen sida och fylla den med texter. A Det färdiga resultatet B C Sida visad i förhandsgranska-läge. Detta ser du: A. Toppmenyn med utfällbara länkar som leder till uu.se. B. Den lokala menyn i vänsterkolumnen med undersida till Deltagarsidor. Sidan»Lärare klar«är aktiverad/klickad C. En artikel (texterna benämns artiklar i IG). Arbetsgång/Din uppgift Vi börjar de praktiska övningarna så här: 1. Loggar in och i förekommande fall ändrar inställningar 2. Skapar en mapp i Innehåll för att lagra ditt nya innehåll 3. Skapar sidan i Struktur under Deltagarsidor Mina inställningar hittar du i»gubbmenyn«i övre högra hörnet. Öva 1 Öva 2 Öppna Firefox eller Chrome. Logga in till InfoGlue CMS via: admin.webb.uu.se Om du inte gjort inställningarna före kursen, gör du det nu: Svenska, din webbplats, Strukturverktyget Välj övningswebbplats i Struktur. Gå till Innehåll och välj övningswebbplatsen även här. Se bilden i marginalen. Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

10 10 Skapa mapp i verktyget Innehåll för lagring Mappar skapas i Innehåll med kommandot Skapa mapp som finns under Skapa. Skapa mappen Döp mappen. Resultatet. Öva 3 Öva 4 Skapa en kursmapp under mappen Deltagarsmappar enligt bilderna ovan. Extraövning: Om detta vore på riktigt skulle du antagligen skapa undermappar i din mapp. För kursens vidkommande räcker det gott med en mapp. Men om du är WPA bör du läsa nedanstående text gärna redan nu! Mappfilosofi att begrunda efter kursen! Alla som har behörighet och hittar CMS-et kan också skapa mappar. I mapparna lagras webbplatsen innehåll i form av artiklar, nyheter, bilder osv. Redan i en normalstor webbplats finns hundratals innehållsobjekt. För att hålla ordning på allt innehåll, måste du veta vilken lagringsprincip man tillämpar på»din«webbplats. Skapa aldrig nya mappar utan att vara överens med din webbplatsansvarige. Den vanligaste principen är att namnge mapparna efter toppsidornas länkar. I dessa läggs sedan en mapp för varje innehållsobjekt. För webbplatsens besökare spelar mappstrukturen ingen roll. Men för inblandade informatörer kan det uppstå problem om inte innehållsobjekten är lagrade på ett konsekvent sätt i förutsägbara mappar. De som enbart jobbar i så kallat EOS-läge kan inte skapa mappar. Men om de skriver nya artiklar inleder IG med att fråga i vilken mapp objektet ska sparas. Här finns en uppenbar risk att EOS-are väljer första bästa mapp bara för att komma vidare! Det undviker du som WPA genom att ha skapat sidor och påbörjat artiklar för alla som enbart ska arbeta i EOS. En ny webbplats levereras med ett antal mappar, namngivna efter landningssidornas menynamn. Se det som en rekommendation, men inte som en nödvändighet! Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

11 11 För att få din nya sida att hamna rätt i sidstrukturen ser du till att markera den blivande modersidan, innan du väljer Skapa! Skapa sida i verktyget Struktur Sidor skapas i Struktur med hjälp av kommandot Skapa. I dialogen som öppnas fyller man i sidans namn och väljer sidmall. Skapa ny sida-vyn. Visas när du använder kommandot Skapa i Struktur. Som du ser fylls även några fält i automatiskt när man väljer sidmall. Vi har också chansen att redan här fylla i motsvarande information för den engelska versionen. I kursen gör vi det emellertid i ett senare skede. Fältbeskrivningar: Sidtitel: viktas högst av sökmotorerna, viktigt att du fyller i det här fältet med mycket»sökgodis«! Sidans länknamn i menyerna: utgör länknamnet i menyn Sidans del av webbadressen: den publicerade versionen av sidans adress Sidansvariges e-postadress: försäkrar att ditt namn alltid syns i sidfoten oavsett vem som redigerar. Eftersom både länknamn och webbadress är publika, ska du lägga stor vikt vid dessa. Webbadressen bör helst inte ändras efter det att sidan publicerats skarpt! Öva 5 Se till att du är på Deltagarsidor. Välj Skapa. Döp sidan till ditt för- och efternamn i fältet Namn. Välj sidmallen Article page. Spara! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

12 12 Om du skulle behöva ändra något fält i efterhand, gör du det i verktyget Struktur, kommandot Egenskaper, fliken Metadata. Vi kommer att komplettera med metadata för den engelska versionen senare. Läs om Vettig webbadress i Bilaga B. Den nya sidan Den nya sidan är nu skapad. Den är anpassad till olika skärmstorlekar, det vi kallar responsiv och internt benämner WP2. Skriv sidans text = en artikelkomponent behövs En sida kan inte bära innehåll utan så kallade komponenter. I en nyskapad sida finns alltid en artikelkomponent i slot 2. Via den kan du skapa en artikel som kommer att lagras i Innehåll. Öva 6 Klicka Skapa och välj din lagringsmapp, döp artikeln (se nedan): Namnge ny artikel. Öva 7 Nu får du upp artikelformuläret. Fyll i rubrik och lite text. Slot = komponentplats Den artikel du skriver kan liknas vid en fil. Artikeln kan dessutom lagra andra språkversioner samt bilags- och bildfiler. Det är god webbsed att ge artikelns huvudrubrik samma innehåll som länken till sidan. Dock ska du oftast komplettera rubriken med mer info. Exempel: länknamn Kontakt, huvudrubrik Kontakta XYZinstitutionen. Artikelformuläret i fliken Redigera innehåll. Öva 8 Välj SPARA OCH STÄNG och i dialogen som visas väljer du STÄNG! Nu finns en sida med en påbörjad artikel kopplad till din sida. Artikeln ska du uppdatera senare, men först skapar vi undersidor till din huvudsida. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

13 13 I den responsiva designen syns endast en eller två nivåer i menyn, allt för att passa i de små skärmarna! Skapa undersidor till din sida Att skapa undersidor går till på samma sätt som tidigare. Öva 9 Aktivera din sida. Klicka Skapa och döp sidan till Mitt hem, samt välj sidmallen Article Page igen. Skapa ingen artikel till sidan! Nu finns en undersida, men den syns inte i menyn! Öva 10 Skapa nu ytterligare en undersida, parallell med den första. Döp den till Min fritid. Du behöver inte skapa någon artikel till sidan! Uppdatera sida och innehåll Det är en konst att skriva på ett webbmässigt sätt. I den här kursen berör vi det men koncentrerar oss främst på de tekniska aspekterna. Flera komponenter på samma sida! Det går alldeles utmärkt att lägga flera komponenter efter varandra i samma slot. En sida i WP2 består väldigt ofta av flera separata innehåll efter varandra. Besökaren ser det dock som en sammanhängande sida. Lägg till komponent. Skriv text under den befintliga Genom att lägga till komponenten Article har man möjlighet att infoga ytterligare en text på sidan. Man klickar +-tecknet som finns ovanför och under befintliga texter/komponenter. De två vanligast förekommande komponenterna finns som knappar ARTICLE och PUFF CONTAINER. För att se alla tänkbara komponenter, väljer man knappen ALLA KOMPONENTER. Komponentlistan med alla komponenter. Öva 11 Gå till sida med ditt namn. Lägg till en artikelkomponent under den befintliga. Välj Article. Lägg till artikelkomponent. Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

14 14 Öva 12 Öva 13 Skapa artikeln på samma sätt som förut. Använd länken Skapa. Spara artikeln i din kursmapp. Huvudrubrik: Andra artikeln samt ett par rader. Spara och avsluta. Jfr huvudrubriken i övre artikeln med den i undre. Varför skillnaden? I fortsättningen jobbar vi helt med din översta artikel. Testa hjälpmedlet Sidstruktur Via högerklicksmenyn finns Sidstruktur som kan användas för att lägga till, byta och ta bort komponenter. Skapa via länk. Öva 14 Högerklicka på valfri plats på sidan, välj Sidstruktur. Lägg till ytterligare en artikelkomponent. Ta sedan bort komponenten via Sidstruktur. Skriv färdigt din huvudartikel olika typer av innehåll Sidstruktur. Under migrationsfasen från gamla till nya webben handlar det antagligen mest om att klippa och klistra från ursprungliga webbplatsen till den nya. Klistra in text Öva 15 På Deltagarsidor finns en länk till den text som du ska kopiera. Klistra sedan in texten i första artikeln på din sida via Ctrl + V. Bildvisningen följer med vid inklistringen. Man måste i de allra flesta fall radera bilderna eftersom ett anrop till deras ursprungliga plats blivit inklistrat. Om ursprungssidan tas bort, försvinner också bilderna! Olika sätt att öppna en text för uppdatering: 1. Klicka Redigera-länken 2. Dubbelklicka texten Granska resultatet Du förhandsgranskar med kommandot Granska. Observera att det går att granska för surfplatta och för mobil. Det bör man göra ofta! Öva 16 Öva 17 Kontrollera om formatering blev som i originalet med Granska. Pröva också att granska för surfplatta och mobil. Jämför utseendet på den översta artikelns rubrik med den undres. Varför ser de olika ut? Granska-kommandot. All formatering följer faktiskt med vid inklistring, även om den ser annorlunda ut. Det beror på att IG:s mallar»tolkar«samma sak på annat sätt. Verktygsfältet i artikelformuläret De stora formateringarna, rubriker ingress etc. görs via rullistan Styckeformatering. Färg och storlek kan inte förändras. I vår supportwebb kan du gå in under fliken Sidinnehåll och få skrivtips. Verktygsfältet. Rubriker ingresser och listor Det finns två rubriknivåer i textdelen: Underrubrik (h2) och Styckesrubrik (h3). Huvudrubriken har koden h1. Rubricera ofta och helst i rätt Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

15 15 hierarkisk ordning: h1, h2, h3. Text i rubriker har högt»träffvärde«i Google och andra sökmotorer. När det gäller ingressformatet är det tänkt att användas i några sammanfattande meningar direkt under huvudrubriken. Till skillnad mot rubrikformaten avlutar man Ingress genom att trycka retur och sedan välja formatet igen! Vid uppräkningar ska du använda listor! Nummerlistan är lämplig om du anger antal, t.ex.»det finns tre «. Vid andra uppräkningar passar punktlistan. Nivålistor gör du genom att klicka på indragsknappen. Nivålista. Öva 18 Pröva några olika formateringar, fr.a. Ingress och rubrikerna i Styckeformatering. Innehållsförteckning Om texten är lång kan man som alternativ till att dela upp den på flera sidor skapa en innehållsförteckning. Öva 19 Högerklicka utan att öppna artikeln och via Egenskaper väljer du Yes i fältet för Show table of contents. Observera att innehållsförteckningen bara gäller en artikeln i taget! Öva 20 Förstår du Web package 1 och Web package 2 i Egenskaper? Del av Egenskaps-dialogen för artikel. Extra: tabell Hur man skapar tabeller finns beskrivet i Supportwebben: Öva 21 Extra: Pröva att skapa en tabell i den undre artikeln. Länkar i brödtexten Systemet genererar automatiskt länkarna i den lokala menyn. Vid länkning i artikeltexten, gör man så här: 1. Markera den blivande länktexten 2. Klicka länkknappen. Länkdialogen öppnas (se marginalen) med fliken Länkinformation aktiv. Här kan man välja typ av länk: URL: vanlig länk, Länk till ankare i texten: intern länk inom artikel, E-post: för e-postadresser. Fliken Mål ger möjlighet att välja i vilket fönster länkens mål ska visas. Bara i undantagsfall ska länken gå till ny sida, enligt tillgänglighetsreglerna Länkdialogen. Öva 22 Öva 23 Skapa en länk med ditt namn till vår anställdakatalog: Gå till katalog.uu.se och dig själv. Kopiera adressen. Markera namnet och skapa en extern länk. Länka internt till dina bägge undersidor (mycket viktigt, eftersom dessa inte syns i menyn, då är enda sättet för besökaren att nå dem via dina länkar i brödtexten): 1. Markera blivande länktexten 2. Klicka länkknappen 3. Klicka VÄLJ FRÅN INFOGLUE 4. Leta rätt på målsidan Kopiera aldrig från sidans adressfält i Granska eller i inloggat läge! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

16 16 Så här ser en intern länk ut i länkdialogen. Öva 24 Extra: länka internt till valfri sida på annan IG-webbplats, gärna din egen. Bilagor För att länka till bilagor som redan finns uppladdade till IG-servern, gör man så här: 1. Markera länktexten, klicka länkknappen 2. Klicka knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE (se bilden i marginalen) 3. Välj fliken Länk till intern fil 4. Markera önskad fil och klicka ANVÄND MARKERAD 5. Tillbaka i länkdialogen: Välj rätt filikon i Länkstil och ange språk i Dokumentläsning om du vill att bilagan ska kunna lyssnas på Om filen finns utanför IG t.ex. på egna datorn väljer man fliken Ladda upp. Då kommer filen att laddas upp till artikeln. Den hittas via fliken Filer i artikelformuläret. Besökaren som klickar bilagelänken måste veta att den leder till en bilaga och inte till en vanlig webbsida. Ange gärna det i länktexten, eller välj passande filikon i dialogens Länkstil (se bild i marginalen). Genom att ange språkkod, kommer Lyssna att läsa upp innehållet i bilagan om den är pdf. Välj från Infoglue-knappen. Visa upp pdf-ikonen. Öva 25 Skapa en bilagelänktext någonstans i artikeln. Endera laddar du upp bilagan från dators skrivbord, eller från Infoglue: klicka VÄLJ FRÅN INFOGLUE och peka ut kurspdf-en som bilaga via länkknappen, se bilden nedan. Visa att det är en pdf med hjälp av pdf-ikonen, samt ange språkkod. Vad händer? Pdf-ikon och lyssna på pdf. Vägen till kursbilagan: Länk till intern fil; Bläddra bland innehåll. Öva 26 Extraövning: pröva fliken Ladda upp. Ladda upp från skrivbordet. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

17 17 Bilddialogen. Man måste att ha ändrat till rätt bildstorlek redan innan man laddar upp den! Alternativtext för den som inte ser bilden: För besökare som inte kan se bilden, måste du beskriva den i fältet Alternativ text (gäller betydelsebärande bilder). Försök att kortfattat få med det väsentligaste. Bilder Bilder infogas i texten via bildknappen i verktygsfältet. Då öppnas bilddialogen (se marginalen) med fliken Bildinformation aktiv. Fältet URL: Direktadressen till bild som finns någon annanstans. Knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE: Via denna knapp visas redan uppladdade bilder, eller via knappen BIFOGA NY FIL ladda upp och visa. Alternativ text: text om inte bilden visas (se nedan). Bredd Höjd: är inte kopplad. Anpassa alltid bilden innan den laddas den! Marginaler: anger v- och h-marg, samt topp- och bottenmarg. Justering: används om man vill placera bilden bredvid texten Left eller Right. Visa bild För att visa en bild som redan finns på IG-servern, gör så man här: 1. Ställ markören där bilden ska visas. Öppna bilddialogen via bildknappen i verktygsfältet 2. Klicka knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE 3. Välj tredje fliken Bläddra bland innehåll 4. Öppna bildbehållare (du måste veta var den finns i lagringsutrymmet!) 5. Markera önskad bild och klicka ANVÄND MARKERAD 6. Tillbaka i bilddialogen: Skriv lämplig alternativtext Öva 27 Visa upp den spaltbreda bilden där den tidigare syntes efter inklistringen. Peka ut och infoga den spaltbreda bilden i eget stycket. Se till att du fyllt i alternativtextfältet. Se i bilden nedan hur du hittar bildfilen i Innehåll, eller välj att ladda upp från skrivbordet: Öva 28 Extraövning: pröva att placera den smala bilden till höger om valfritt stycke. Se till att markören står först i det stycket när du klickar på bildknappen. Öva 29 Extraövning: pröva fliken Ladda upp i bilddialogen. Avbryt uppladdningen. Bilders och bilagors filnamn Använd: a z, 0 9, - (bindestreck) Använd aldrig: mellanslag, punkt, snedstreck Var försiktig med understrykning (_), använd bindestreck (-) Tips: ge filen ett vettigt namn, det gillar sökmotorerna! IG klarar av att korrigera detta automatiskt. Men man bör ändå anpassa filnamnet i förväg. Då är det du som bestämmer, inte IG! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

18 18 Uppdatera bild/bilaga När man behöver förnya sin bilaga/bild ska man byta fil. Man väljer att redigera den artikel där bilagan eller bilden finns och klickar på fliken Filer. Korspilen används för att byta bild eller bilaga. Nyckelordet ska vara detsamma som för den utbytta filen. Man behöver varken länka om (bilaga) eller visa igen (bild) om man uppdaterar sin fil! Lagringsalternativ: läs i»tips: skapa bildbank«under Bild/Bilaga, fliken Sidinnehåll, på supportwebben. Lagrade filer i artikeln. Öva 30 Beroende på hur du hanterat bilagan: Gå till artikelns flik Filer eller gå till Innehåll och öppna Bilagebanken: Notera byt fil-ikonen, MEN utför ingen uppdatering! Extra: Ladda upp stora bilagor Om man måste distribuera/visa stora filer, använd Clamator som lagrar filer utanför IG-servern. Clamator hittas via uppladdningslänken under Meny. När filen är uppladdad, visas en externadress till filen, som används i länkdialogen. Extra: Olika typer av artikel Det finns inställningar i artikelkomponentens egenskaper som bland annat tillåter visning av bild till höger eller vänster om texten. Ladda upp fil till Clamator. Öva 31 Extra: Ändra Egenskaper i sista artikeln från Simple till Image to the left. Öva 32 Extra: välj in Bildbank-Kursbilder så visas en av bilderna i denna till höger om texten. Uppdatera huvud- och fotinformationen WPA Sidhuvudets och sidfotens egenskaper nås via högerklick i respektive område på startsidan. Här kan man koppla in andra fotartiklar eller uppdatera befintliga. Sidans egenskaper Under Egenskaper finns ett par flikar som vi ska titta närmare på. WPA: Märket WPA visar att texten i första hand vänder sig till denne i sin roll som ansvarig. Val i Struktur. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

19 19 Fältbeskrivning Beskrivning av fälten finns via frågetecknet (?). Information om sidan (Metadata) Du har redan stött på fälten i Metadata när du skapade dina sidor. Metadatafliken (Redigera innehåll) i Egenskaper Webbadressen: får bara innehålla a z, 0 9 och inga mellanslag! Sidansvariges e-postadress: Om någon annan, t.ex. IG-supporten, redigerar din sida, hamnar dennes namn i sidfoten. Ta därför för vana att alltid ange din e-postadress i det här fältet för de sidor där du ansvarar för innehållet. Du måste skapa en engelska version av sidan, innan du kan skapa en engelsk version av artikeln! Öva 33 Öva 34 Gå till din sida, välj Egenskaper och kontrollera att fältet Sidans del av webbadressen har ett anpassat innehåll. Peka på varje frågetecken och försök förstå fältens roll. Om du inte förstår, fråga vid nästa genomgång! Skapa en engelsk version av sidan genom klicka Engelska. Fyll i fälten, men på engelska. Observera: när besökaren adresserar sidan med den engelska adressen, kommer denne ändå till den svenska versionen om webbplatsen har svenska som primärspråk. Men med en avvikande engelsk webbadress undviks oönskad språkväxling när besökaren klickar runt på webbplatsen. Sortering av länkar i den lokala menyn Sortera undersidor i den lokala menyn, görs enklast genom att dra sidorna i strukturträdet, alternativ att använda flytta upp och ned-kommandona i trädets högerklickmeny. Dra-sortera i trädet. Öva 35 Pröva att sortera dina undersidor genom att dra och genom att använda trädmenyn. MEN: du ser ändå inget resultat i lokala menyn, eftersom den bara visar två nivåer! Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

20 20 Dölja länkar i menyn Om en sida inte ska synas i den lokala menyn, kan man dölja den via trädmenyn. Öva 36 Dölj sidan med dit namn i menyn. Visa den igen. Dölj/Visa val i trädmenyn. Annan språkversion En artikel kan bära flera språkversioner. Vilka bestäms redan när webbplatsen skapas. Skapa en engelsk version För att skapa en engelsk version av artikeln, klickar man Redigera och byter sedan språk i språkväxlaren uppe till höger. OBS en engelsk version av sidan måste finnas innan du skapar den engelska versionen av artikeln! Öva 37 Skapa åtminstone början på en engelsk artikel. Språkstruktur En IG-webbplats kan endera ha speglade språksidor, eller parallella. Speglat: samma sida visar alla språkversioner som i övningarna ovan. Språkväljaren visar artikelns andra språkversion. Parallellt: olika sidor för olika språk. Språkväljaren växlar till angivet språks startsida. Extra: Övriga komponenter Förutom artikel- och bildkomponent finns fler komponenter att infoga. Om du inte hinner nu, pröva efter kursen! Öva 38 Extra: Pröva någon av komponenterna Courses and programs, Diva, Unit Employee List (Akka) m.hj.a. supportwebben. Publicera Allt som skapas har statusen arbetskopia tills det publiceras. Publicering görs med fördel från Struktur. Här finns kommandona Publicera och Publicera sidor. Med den senare kan man publicera flera sidor på en gång. Vid publicering utan att webbplatsen ännu är skarpt, återfinns det publicerade på den tillfälliga adressen. Om du inte känner till den tillfälliga adressen, kontakta din webbplatsansvarige alternativt InfoGlue-supporten. Publicera-kommandot. Från Struktur publiceras både sidor och innehåll När man väljer att publicera från Struktur, känner IG av vilken/vilka sidor och vilket innehåll som ska publiceras. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS

21 21 En begäran att publicera nya sidan plus underliggande sidor och alla artiklar. Öva 39 Du ska inte publicera, men klicka gärna Publicera på din sida. Avbryt sedan. Efter publiceringen ska man alltid kontrollera att den fungerat! I normalfallet dröjer det runt fem sex sekunder innan det publicerade syns publikt. FK: Återta en tidigare version av sidan eller artikeln Via fliken Historik kan man återta en förstörd sida eller artikel. Läs på supportwebben hur den ska hanteras för att hitta en tidigare version av din artikel eller din sida. Förutsättningen för att kunna återta är att du åtminstone publicerat objektet en gång. Det kan vara knivigt att hålla reda på om det som förstörts är»sida«eller»innehåll«. Innan återställning ska man försäkra sig om vad som ska återställas! Historik för en artikel. Om radering skett av misstag, kan det raderade tas tillbaka via papperskorgen, se nedan. FK: Referenshantering Med referens i IG menas dels interna länkar, dels innehåll som bundits till en sida. Man kan lätt se vilka referenser som finns till en sida respektive till en artikel. Artikel som länkar till sidan Deltagarsidor. Skapa sidor i InfoGlue v3 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

Fullredigering i InfoGlue WP2

Fullredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: 2016-01-12 CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

HANDLEDNING Direktredigering EOS. Skribent i InfoGlue. Kort teknisk introduktion. Ansvarig: Uppsala universitet

HANDLEDNING Direktredigering EOS. Skribent i InfoGlue. Kort teknisk introduktion. Ansvarig: Uppsala universitet HANDLEDNING 2010-06-09 Direktredigering EOS Skribent i InfoGlue Kort teknisk introduktion Ansvarig: Tomas Edquist Uppsala universitet Syfte och innehåll Syfte Handledningen syftar till att lära dig använda

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Grundkurs i InfoGlue

Grundkurs i InfoGlue 2015 Kommunikationsenheten Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehåll Allmänt om webbpublicering o Att informera på en webbplats o Skrivregler o Tillgänglighet

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehållsförteckning Inloggning Gröna plattan Redigeringslänkar

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Innehåll Inloggning... 3 Beskrivning av översta menyn... 3 Förklaring av Workbench... 3 My content:... 3 Skapa innehåll... 3 My sections... 3

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Direktredigering i InfoGlue WP2

Direktredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE 2015-09-18 EOS (Edit On Sight) responsiv design Direktredigering i InfoGlue WP2 Kort teknisk introduktion till UU:s verktyg för extern webbinformation Ansvarig: Tomas Edquist Gemensamma webbfunktioner

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Direktredigering i InfoGlue WP1

Direktredigering i InfoGlue WP1 KURSHÄFTE 2015-09-18 EOS (Edit On Sight) Direktredigering i InfoGlue WP1 Kort teknisk introduktion till UU:s verktyg för extern webbinformation Ansvarig: Tomas Edquist Gemensamma webbfunktioner externwebb

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer