Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893."

Transkript

1 Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år * Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade afgifter Summa uppburna afgifter 1 3mf. fil 9mf. 1 "fli. 9mf. fii. 9mf. 7>i. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ,788 4,087 4,061 6,025 11,046 10,310 7,7 16,379 9,338 11,243 12,014 11, , ,230 30, ,457 34,798 30,172 53,307,069 38, , ,4 4,958 5,166 10,5 41,658 53,107 34,9 45,421 39,786 65,017 48,7 50, ,684 4,705 5,717 9,991 37,913 51,9 35,6 44,308,229,627 48,5 55,8 Summa , , , , ,3 17 1, Källa: Trafikkontorets berättelse. Tab. N:o 85. Uppgift öfver trafiken åhvälfda afgifter i Helsingfors under åren Tolag (nedsatt till 2% under 1883) Trafikafgift Matningsafgift Hamnafgift Broafgift Ballastafgift 72, ,488 2,688 87,100 6, , ,279 2,972 93,0 5, , ,333 3, ,008 7, , ,152 1, ,919 7, , ,544 2, ,832 8, Summa 349, , , , , ) Tolag i Trafikafgift Matningsafgift Transitomagasinshyra Hamnafcift Broafgift Ballastafgift 109, ,519 3,3 130,870 8, ,1 6,670 3, ,441 9, ,762 8,879 3, ,092 9, , ,727 7, , ,192 2,655 1, ,437 15, Summa 523, , , , , Källa: Helsingfors köpmannamötes tryckta tabeller öfver Helsingfors stads import ock export m. m. 3 ) Ny taxa med nedsatta satser tillämpad hela detta år. Årsberättelse för

2 107* Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde ock nionde.. Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Monde... Villor ocli holmar.... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde och i}ionde.. Villor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde,.... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Tab, N:o 86. OQ' P J CD c-h Sammandrag af taxerings- och uppbördsläng- (till fyllande af behof- Af Taxeringsnämnden påförda skattören Afgår Återstående p af Pröfningsnämnden p g?»-t P p B- nedsatta skattören Ö» m»-i P & i-b É? CO P S «P S? S? CD p-p e-h PK B y p r -1 m b in P CO P -i sr C ct 3 : B P 0 CD?o B' «rt- co p: s : 00* CTQ ui B ct- p' P P c r 1 P - B" Hi p CTQ CD cl- 2,839 3,146 1,891 2,944 1, ,915 3,817 5,751 3,352 3,293 1, ,986 7,21g 1 13,3 5,304 : 13,724 3,952 : 8,875 6,373 11,446 2,163 4, ,149 1,886 3,249 3,511 6,615 CJQ* CfQ l 1 ) 4 68 S» P Å 2,76C ) 3,424 ^ 7,137 3,102! 5,334 : 5,212 1,864 : 3.270» 3,844 2, i 6,211 1,382! 1,7 > 2, ' 242 i ,867 1,881 1,918 i 3,473 Summa 15, ,149 63, , ,8 15,194,121 30,627 2,897 3,162 1,933 2,991 1, ,479 3,935 6,092 3,9 3,559 1, , ,079 7,992 5,665 3, , , ,750 14,5 14,7 9, ,068 1,248 3, ,429 5, ) ,861 3,147 1,912 2,958 1, ,472 3,865 5,956 3,553 3,526 1, , ,079 A r r 7,889 5,6 3,811 6,919 2, , ,744 Summa 15,734 22,874 33,477 66, ,610 22,558 33,084 2,2 3,456 1,950 3,117 1, ,510 4,138 7, ,531 2, , ,022 8,925 6,947 3,903 6,621 2, ,701 1,5 2,6 15,248 17,053 9, ,6 1,235 3,6 2,178 5, ,708 3,446 1,943 3,067 1, ' ,458 4,102 6,854 3,709 3,384 2, , ,965 A r 8,456 6,382 3,744 6,538 2, ,695 1, Summa 16,155 24,7 34,910 71, ,614 2,6 15,911 23,966 33,296 2,700 3,534 1,947 3,324 1, ,543 4,626 7,565 3,695 4,2 2, , ,296 8,686 15,422 6,908 17,398 4,914 10,173 7,8 13,4 2,2 5, ,353 2,018 3, ,354 2,019 1,570 5, ,687 3,477 1,946 3,296 1, ,575 7,162 3,649 4,118 2, , ,216 A r 8,487 6,6 4,846 7,027 2, , ,238 1,510 Summa 16,567 26,650,027 75, ,427 2,324 16,398 25,931 34,0 Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. derna för kommunala utskylder m. m. för åren ven för ). skattören ö H* <' ^ CD CIQ ^ CD* tf^ ^ Summa Hl 2 L E p* 3! ^ CJQ p ^ sr CD 12,376 13,034 8,399 11,005 4,682 1,139 3,3 6,450 U1 po gs g^o HH Uttaxeradt belopp te- cr 1 < S CD p Hb rt- tts^ co ct- CD ^ ST CD CT 1 <rt- >-; ct- 12. ST c: P < CD 2 & p CD a ^ ct- ^ 3 ^ & g & f g, 3. P " g CD CD CD rn t i p aq P* P y CD P PJ Smf. 7\L Smf p. Smf. CD n Sthf p. Smf p Smf. p. Smf p. 12,770 13,173 8,652 11,192 4,781 1,139 3,215 6,474 4, , , , , ,1 143,374 92, ,055 51,502 12,529 35,233 70,950 m P 1, ,8 95, ,027 52,546 12,529 35,359 71, H o B cto: t j t-b er in B B 1, , , ,581 52, , , , ,108,8 61,396 11, , ,857 1, , ,7 13,356 8,4 11,682 4,811 1,218 3, ,3 5,249 13,995 14,189 8,942 12,026 5,047 1,2 3, ,8 5,249 2,479 1, ,506 1, ,167 6,077 2,451 1,578 1, , , ,394 45,463 11,510 30,750 5,7 13,041 49, , ,789 84, ,4 47,581 11,712 31,142 5,7 13,6 49, , , , , , , , , , , ,023 1,625 63,313 65,961 8, , , , , , ,059 15,382 8,554 11,347 5,196 1,217 3,319 2,110 4,758 14,650 16,2 9,039 11,691 5,6 1,217 3,356 2,139 4,758 2,1 1,377 1,842 1, , ,378 1,532 1,069» ,9 139,976 77, ,257 47,3 11,074 30,2 19,1 43, , ,7 82, ,243 49,113 11,074 30,532 19,446 43, , , , , , , , , , ,593 65,942 68,458 7, , , , , , ,7 15,9 9,756 12,884 5,351 1, ,874 4,857 15, ,056 13,2 5,556 1,339 3, ,903 4,857 1,976 2,310 1,748 1, ,049 1, ,656 1, , ,964 95, ,747 52,225 13,068 35,526 5,963 18,290 47, , ,748 97,6 1,711 54,027 13,068 35,526 5,963 18,510 47, , , , , , , , , , ,431 1, ,072 72,776 8,8 6, , , , , Af Pröfningsnämnden tillagda skattören. 2 ) Tillkommer af Pröfningsnämnden åsatta 37 skattören.

3 100* Fortsättning. 101* Stadsdel Af Taxeringsnämnden påförda skattören p & o? s K? 1 GC CO S «B'v B' cro cfg, P B cd" 1 r Afgår af Pröfningsnämnden nedsatta skattöron g? -s? g? CD g» cn ^ K» n- B. P 3 P i p aq" a: tr" O aq' B' g P CJO Återstående P= B" aq A?o ä? 93 ^ s«2 & CD*' UI >-i r Skattöron Summa V CT 1 <f K, s ä 2 n- P rn"cd 93 '-I. J i o" CD ( B'?' CD f CD rt- Uttaxeradt belopp H P U CD CO göo to fpo sr 1 cr 1 <1 s* o 1-+3CT 1 Ul P_ hr-y p CD p Gp c-tc: ce B g g. $4-CD ts 8. c-t- CD o: P < c: ga B CD 3 Q, p 1 S Q- tu f Is:. p p g CD CD t- 3 aq 5' B' CD tj CD CD p Ö CD Smf JiL Srnf p. SFnf. p. SFnf yil Srnf. n Smf p. Smf Jii. Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Yillor och holmar ,869 1,9 3,253 1, , ,686 5,039 8, ^854 2, , ,669 8,575 5,897 4,2 6,768 2, , ,2 5, ,088 12,743 6,270 1,551 5, ,908 8, ,837 3,816 1, , , ,678 4,9 8,337 4,002 3,827 2, , ,756 4,132 6,700 2, , ,0 5,005 Summa 17,596 29,567 38,357 81, ,712 17,410,646 37,759 Första stadsdelen... 3,004 5,922 9,055 17, ,003 5,7 8,869 Andra k ,346 6,198 19, ,013 8,943 6,056 Tredje... 2,106 4,030 4,525 10, ,071 3,927 4,429 Fjärde ,955 7,267 13, ,3 3,943 7,115 Femte... 1,673 2,527 2,9 6, , Sjette , Sjunde ,6 2,471 4, ,143 1,610 2,437 Åttonde Nionde ,5 2, ,5 Yillor och holmar... 1,797 2,837 1,979 5, , ,916 Summa 18,567 31,397 37,199 82, ,619 18,388 30,654,509 Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Ättonde... Nionde... Yillor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde,... Yillor och holmar... 3,047 4,2 2,7 3,621 1, , ,851 5,102 9,375 4,356 4,370 2, , ,517 8,244 3, , ,183 2,144 17,182 19,577 11,842 15,055 7,352 2,224 5, ,785 6, , ,937 4,186 2,194 3,549 1, , ,777 4,915 8, ,058 2, , ,770 A A r r 9^74 6,153 5,314 7,943 3, , ,172 2,0 Summa 19,477 31,2,883 87, ,744 1,067 3,309 18,990 29,492 39,816 2,879 4,123 2,2 3,554 1, ,757 4,418 9,005 4,632 3,7 2, , ,8 10,353 6,476 8,319 7,0 3, , ,352 1,930 17,066 19,1 14,833 13, , ,026 7, ,830 4,010 2,173 3,421 1, , ,706 4,310 8, ,395 2, , ,043 Å r 9,942 6,317 7,970 7,1 3, ,241 1,899 Summa 18,741 31,0 43,851 90, ,264 1,499 3,354 18,1 29,764 42, ,3 16,638 9,495 12,445 6,0 1,524 5, ,883 8,694 15,674 17,346 9,684 12, ,524 5, ,906 8,694 1,919 2, , , ,3 166,3 94, ,450,0 15,2 50,650 6,470 18,830 86,9 156, ,922 96, ,173 61,070 15,2 50,650 6,470 19,022 86, , , , , , , , , , , ,755 79,306 7, , , , , ,697 17,818 9,893 12,990 6,614 1,926 4, ,163 5,778 17,009 18,493 10,078 13,195 6,687 1,926 4, ,163 5,778 2, , ,1 1, , , , , ,1 145,488 74,076 21,571 53,222 7,145 24,225 64, ,221 6, , ,558 74,810 21,571 53,222 7, , , , , , , ,755 53, , ,231 64, ,269,719 8, , , , , , i ,434 17,759 11,238 14,2 7,174 2,152 5, ,764 5,874 16,768 18, ,398 14,7 7,218 2,152 5, ,773 5,874 2,302 2,686 1, , , , , , , , , , , , ,4 24 1,2 197, , ,494 77,6 23,155 56,769 7,488 19,071 63, , , , , , , , , ,569 83,927 7,938 6, , , , , ,1 17,922 14,071 13,043 7,791 1,9 4, ,877 7,147 16,503 18,552 14,221 13,155 7,859 1,9 4, ,878 7,147 2,833 3,217 1,269 1, ,092 5, , , , , , , , , , , , , , , ,2 64,878 9,050 25,558 97, , , , , , , , , , ,412 86,675 9, , ,162, ,179, ,23öj ,181,552

4 102* 103* Tab. N:o 87. Helsingfors stadskassas inkom- ster och utgifter under åren Inkomster: Räntor 68, ) 43, , , Tomtlösen 27, , , ,819 Stadens fasta egendom 139, , , , Tomtören 1, , , Inkomstgifvande rättigheter , , , ,8 22 Diverse och inkomster utom budget 51, ,454 39, , Ersatt inkvartering 244, Statsbidrag 139, , , , Vattenledningen 1,576 1,4 26 1, , Uttaxering 767, , , , Lån 1,550,000*) 633, ) Utgifter: Summa 3,259, ,653, ,708,964 2,853, Stadens skulder 172, , , ,499 D:o embotsverk 159, , , , Kommunalförvaltningen 1, , , , Gatubelysningen 77, , , ,8 57 Brandverket 57, , , ,6 57 Polis- och fångvården 147, , , , Sundhets- och sjukvården....,712 39,559 93, , Fattigvården 112, , , ,515 Undervisningsväsendet 187, , ,5 96 3, Staden åliggande allmänna onera 6, , , ,3 33 Vattenledningen 58, , , , Saluhallen - Allmänna arbeten 304, , ,121,483 5 ) 748,446 Pensioner 2,6 67 4, , ,5 01 Diverse 267, ) 242, , , ) Summa 1,719, ,751, ,534, ,8, , , , , ,8 115, , , , , , , , ,7 07 5, , , , , ,900 1, ,3 46 2, , ,699 5, ,943 6, , , , , , , , , , , , , ,6 89 3, , , , , ,8 214, , , , , , , , , , , , , , s ) 1,449,270 s ) 193,300 ~ 3 ) 984,000 _.10) 2,8, ,155, ,7, ,821, ,062, ,861, , , , , , , , , , , , , , , ,0 97 1, , , ,079 98, , , , , , , ,021 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 222, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,507 2,162 9, , , , , , ,324, ) 741, , ,187,818 84") 4, , , , , ,755 5,0 85") 132, , , , , ,474, ,889, ,970, ,473,6 70 3,4,2 59 3,891, Kcilla: Ärliga revisionsberättelserna jemto uppgifter från Drätselkontoret. r ) Innefattande jemväl räntor å några donerade fonder, hvilka annars icke ingå i räkenskaperna. deles upptagande lån. Däraf för arbetsinrättningen S/n/ 22,694:66. 5 ) Däribland kostnaderna för Däribland byggnad för brandverkot med Sinf 294,000: samt kajarboten med 249,0: 7 ) Däribland 9 ) Däribland för inlösen af f. d. Lagu'ska gården S/nf 132,000: samt för regleringsarbeten till gearbeten. 2 ) 1882 års nybyggnads- och reglerings-lån. 3 ) Förskotterade utgifter, bestämda att täckas genom framfolkskolekuset vid Malmgatan med S/nf. 306,9:41 samt nya proviantmagasinet med S/nf. 422,597:32. 6 ) kostnader för 1882 års obligationslån Shif 34,864: ) Lncl. inlösen af Brunnsparken med Shif 7,000. nom förande af 1887 års stadsplan Shif 272,8: ) 1892 års obligationslån. u ) Ingår hamnbyggnads

5 104* Tab. N:o 88. Antalet "betalande skattören, uttaxering per skattöre samt summa uttaxering åren Ar Antal betalande Uttaxering per skattören skattöre Summa uttaxering , , , , , , i , , , , , , , , , , ; 1892, , : , ,179, Modeltal uttaxering- per skattöreåren Smf 10: 76. Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. *) Afser opriviligieradt skattöro. Tab. j :o 89. Helsingfors stads consoliderade gäld, enligt boksluten för åren År Obligations lån Andra lån Summa ,190, , ,3, ,1, ,9 64 3,318, ,142, ,4 24 3,5, ,106, , ,234, ,067, , , ,0, , ,130, ,983, , ,870, ,939, ,087, ,027, ,388,6 58, ,447, ,304,900 43, ,348, Källa: De årliga revisionsberättelserna.

6 105* Tab. N:o 90. Helsingfors stadskassas utgifter och inkomster år 1893, jemförda med faststäld stat. Utgifter: Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget I. Stadens skulder. A lånet för stadens reglering, amortering A lånet för cliausséerna, amortering.. 4,677: 98 ränta 822: 02 A lånet för folkskolelmset vid Annegatan, amortering 5,131:02 ränta 868: 98 A chausséeobligationerna, amortering.. 5,000: ränta 3,9: A vattenledningslånet af år 1876, amortering 16,0: ränta 70,3: A nybyggnads- ock regleringslånet af år 1882, amortering 34,500: ränta 59,793:75 Ä obligationslånet af amortering 15,500: ränta 2,151: 25 Provisioner & kursdifferencer 5,8 5,500 6,000 8,9 86,9 94, , ,8 5,500 6,000 8,9 86,9 94, , II. Stadens embetsverk. Rådstufvurätt ock magistrat, aflöningar expenser samt för renskrifning af protokoll i hemstälda mål ock åt aktorerne 169,000 12,0 168,999 10,797 III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, aflöningar expenser Drätselkontoret, aflöningar expenser Trafikkontoret, aflöningar arvode för erhållande af dagliga uppgifter från tullkammaren mätarearvoden expenser Hamnkontoret, aflöningar expenser m. m ångslupslega för inspektionsresor extra tillsyn öfver ångbåtstrafiken Byggnadskontoret, aflöningar... extra ingeniörs- ock ritarebiträden material och handtlangare dagsverken vid mätningar och materialvakter skogvaktarebiträden och skogskultur expenser ' ' ,300 6,000 26,9 3,700 18, ,0 25, ^6 3,000 7,000 2,000 1,000 13,687 23,059 6,698 27,434 3,696 18, , , ,953 2,638 4,3 1,972 1,195 2, , IG. Gasbelysning Petroleumbelysning Elektrisk belysning Gatubelysningen. Transport 95,6,239 2, ,326 43, , ,211 10,448j23 Årsberättelse för

7 106* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing i anslaget Transport 907, , ,2 V. Brandverket. Aflöningar m. m Brandstallet Eldning och belysning.. "Redskap och inventarier. Diverse,2 7,504 5,541 5,300 3,350 50,2 6,461 5,611 5,254 3, VI. Polisinrättningen 5, VII. Sundhets* och sjukvården. Läkarepersonal Helsovårdsnämnden Kommunala sjukhuset Provisoriska epidemisjukhuset... Kolera baracker, sanitetsstation m. m Underhåll af en poliklinik Sundhetsinspektören och helsopolisen Undersökningsstationen för lifsmedel 27,900 5,100 17,423 16,1 77, ,000 18,9 6,270 27,899 5, ,3 77,016 3,000 18,234 6,078 1, VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården Arbetsinrättningen Understöd, ständiga D:o ' tillfälliga Sjuk- och dårvårdskostnader samt läkemedel Diverse 9,1 56,0,4 7^), ,000 7, ,026 24, ,354 27, ,670 25,354 18,984 IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan Realskolan Handtverksskolor Handelsinstitutet Skolan för andesvaga barn Blindanstalten Folkskolorna, aflöningar hyror undervisningsmaterial material för handarbeten ny skolmöbel ock reparation af gammal ved och vedhuggning belysning beklädnadshjelp renhållning underhålls- och reparationskostnader för skolornas gårdar och hyrda lokaler expenser och oförutsedda utgifter, bidrag till pensionering af folkskollärarepersonalen Folkbiblioteket och läsesalen Folkbibliotek och läsesal i Sörnäs ,900 19,682 4,000 4,500 2, , ,7 6,300 3,900 2,500 11,0 11,0 7,900 8,000 5,0 1,0 4,3,850 6,8 2,824 10,989 18,711 4,000 4,500 1, ,698 6,339 3,230 3,015 16,837 7,7 9,378 7,109 8,734 1,897 4,1 22, ,8 Transport] 2,05S,1 63 2,079,67ö 94 67, , , , ,522 32

8 107* Fortsättning-. Anslag en- Utgift onligt Anslaget Besparing å ligt stat böckerna öfver skride t anslaget Transport 2,058,1 63 2,079, ,0 54 X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutsliållning 2,9 2, Kronontlagor ' Utskylder för Mejlans hemman Inkvarteringen 279,388 3, , Inkvarteringsnämndon 7,550 7,550 XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. AÜ aningar, ,000 5,0U D:o för filtrorna 7,000 8, , ,500 5, Mätningar och undersökningar för utvidgningar. 1, Brandförsäkringspremier och utskylder till Helsinge kommun 1,700 1, Rescmodel 0 0 Expensemedel 2,000 2, Kostnader för Distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar Kostnader för privata anslutningar och uppsättning af vattenmätare 25,000 83, , Underhåll och remont. Remont och underhåll af vattenledningens byggnader, hägnador, dammar, maskiner och rörnät 15,000 19, Reparation och justering af vattenmätare 1,500 1, Omläggning af vattentaket i gamla pumphuset Utsträckning af rörnätet samt inköp af vattenmcltare: Vattenledning under Albertsgatan från Boulevardsgatan till adress N:o 27 2,700 2, Vattenledning under Malmgatan från.fredriksgatan till tomt N:o 24 7, Inköp af vattenmätare 10,000 9^ Diverse mindre arbeten. 2 st. bevattningsposter å gamla kyrkogården... 1,0 1, st. d:o å Hafstorget st. vattenvärmningsapparat å hästhon å Broholmen XII. Saluhallen 10,900-9, , XIII. Allmänna arbeten. Byggnader och lägenheter. A) Remont och underhåll. Nytt vattentak och yttre målning af Brunnshuset 6,0 6, Remont i Folkbiblioteket , D:o af folkskolan å Berghäll 5,300 5, Brädfodring af instrument- och kontorsrummet å stadens materialgård Transport 2,484, ,489, ,9 71 1,745 17

9 108* Fortsättning-. Anslag en- Utgift enligt Anslaget Besparing å ligt stat böckerna öfverskridet anslaget Transport 2,484, ,489, ,9 71 1, Inredning af badstuga i Brandvorksliuset 2,0 3, Omläggning af golfvet i Gammelstadskvarnens subassementsvånin ' 3,0 3, Diverse reparationer 15,000 -, , B) Nybyggnader. Resterade köpeskilling för rådhusannexet 1,000 1,000 _. De nya kommunala sjukhusbyggnaderna 565, ,000 Gator och allmänna platser. A) Remont och underhåll. Anskaffande af nubbsten för omläggning af Salutorget 10,000 9, Omläggning af Vestra Henriksgatan från Simonsgatan till Vestra Chausséen 9,500 11, ,3 66 Diverse reparationer 9,000 7,717 1,2 B) Planering och nyläggning. Nyläggning af Malmgatan mellan Malmbrinken och Kampmalmen 2,700 2, Hegleringsarbeten. Planering af Kyrkogårdsgatan från Lappviksgatan till Gräsviken 9,500 9, Kanaler och afloppsdiken. A) Remont och underhåll. Kompletteringsarbeten 3,000 3, _ Diverse underhåll 9,000 9, B) Nyanläggningar. Afloppskanal under Albertsgatan från södra hälften af tomt N:o 7 vid Albertsgatan i kvarteret N:o 72 till Boulevardsgatan Afloppskanal under Albertsgatan från N:o 10 vid Båtsmansgatan till Smedsgatan 1,530 1, Afloppskanal under Nikolaigatan från folkskoletomten N:o 10 vid Nikolaigatan 0 0 Vägar. A) Remont och underhåll. Ombyggnad af vägen å Mejlans vestra udde Diverse reparationer 10,000 10,2 2 Chausséer. A) Remont och underhåll. (Jhausséerna i Brunnsparken Diverse underhåll 15,000 21, , Transport 3,332, ,350, , ,316 42

10 109* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport B) Nyanläggningar. Fortsättning af chausséen genom Djurgården från östra till vestra chausséen 3,332, ,350, , , Hamnar. A) Remont och underhåll. Muddring i hamnarne Nytt brolock å Magasinskajen Remont af 5 st. mudderpråmar Diverse reparationer 5,000 3,500 2,000 7,000 5,0 2,239 2,293 5, B) Nyanläggningar. Tillbyggnad till Magasinskajen Fördjupning af Södra hamnen utanför sagda kaj Duc d' albe för kompassjustering Broar öfver isrännorna i hamnarna 1,000 15, ,000 14,326 2, Brunnar. A) Remont och underhåll. Diverse reparationer Planteringar. A) Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor Underhåll af hägnader 42,000 1,000 43, B) Nyanläggningar. Planteringsarbeten å Observatoriibergen... Planteringar och dräneringsarbeten i Brunnsparken Fredrikstorget, jordfyllning till skvärerna... Inköp af träd och buskar Inköp af soffor 5,000 4, ,500 1,000 5,099 4, ,500 1, Renhållningsväsendet. Remont och underhåll. Underhåll af afstjelpningsplatser, bryggor och pråmar Vakters och pråmkarlars ailöning samt tömning af pråmar Latriners och pissoirers underhåll Renhållning af stadens allmänna platser och gatu andelar Iiengöring af hamnar och kajer Bevattning af stadens centrala gator, Parkgatan och chausséerna i Brunnsparken jemte Östra och Vestra chausséen i Ombyggnad af tvenne afstjelpningspråmar... 4,000 5,000 10,000, ^0 3,762.3,722 10,908 42, ,423 5, ,971 1, Arbetsredskap. Diverse inköp och remont 7,000 6, Transport 3,638, ,657, ,012 45

11 110* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Diverse. Transport Underhåll af klappbryggor, vcdmatt. lyktstolpar, samt diverse oförutsedda utgifter 3,638, ,000 5, , , XIV. Pensioner 10, , XV. Diverse. Taxerings- och Pröfningsnämndens sekreterare.. Expenser För revision af stadens räkenskaper Eldning och lysningsämnen Anslag för signalering af middagstimmen För stormvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren D:o för byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker Bidrag till Länefängelsets ombyggnad Utskrifning af vallängden jemte register dortill. Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.... Anslag till arbetshusen för fattiga barn Anslag till Fängelseföreningens skyddsherberge.. Omkostnader för hundskatten Inventarier till särskilda stadens hus Telefonafgifter Afkortning och restitution af uttaxerade medel och andra inkomster 2, ,100 10, ,500 2,000 3,000 1,0 10,000 1,000 2, ,000 3,500 75,000 2, , ,702 2,000 3,000 1,0 10,000 1,000 2,499 5, ,014 3, , , , , För oförutsedda behof enligt Stadsfullmäktiges bestämmande: III. Kommunalförvaltningen. Anslag till sekreterare arvode m. m. för utskottet i och för ordnande af utminuteringen af spritdrycker 1,000: 0 0 Y. Brand verket. Anslag för vikarie åt underbrandmästaren 300: 300 VI. Polisinrättningen. Anslag för inköp af en häst 500: 500 VII. Sundhets- och sjukvården. Anslag för inköp af en sjuk transportvagn 1,0: Anslag för aiiönande af stadsläkare vikarie 4,033: 37 D:o för provisoriskt epidemisjukhus 4,000: D:o för kolerafarsotens bekämpande 46,433:33 D:o för polikliniken 4,000: D:o åt Fabrikanten V. v. Wright för desinfektion af stall 146: 02 1,0 4,033 4,118 46,433 4, IX. Under v isnings v äsen do t. Anslag till reseunderstöd åt Folkskollärarinnan M. Friberg 250: - Tillskottsanslag för folkskolornas hyror 766: Transport 3,783, ,846,