Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893."

Transkript

1 Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år * Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade afgifter Summa uppburna afgifter 1 3mf. fil 9mf. 1 "fli. 9mf. fii. 9mf. 7>i. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ,788 4,087 4,061 6,025 11,046 10,310 7,7 16,379 9,338 11,243 12,014 11, , ,230 30, ,457 34,798 30,172 53,307,069 38, , ,4 4,958 5,166 10,5 41,658 53,107 34,9 45,421 39,786 65,017 48,7 50, ,684 4,705 5,717 9,991 37,913 51,9 35,6 44,308,229,627 48,5 55,8 Summa , , , , ,3 17 1, Källa: Trafikkontorets berättelse. Tab. N:o 85. Uppgift öfver trafiken åhvälfda afgifter i Helsingfors under åren Tolag (nedsatt till 2% under 1883) Trafikafgift Matningsafgift Hamnafgift Broafgift Ballastafgift 72, ,488 2,688 87,100 6, , ,279 2,972 93,0 5, , ,333 3, ,008 7, , ,152 1, ,919 7, , ,544 2, ,832 8, Summa 349, , , , , ) Tolag i Trafikafgift Matningsafgift Transitomagasinshyra Hamnafcift Broafgift Ballastafgift 109, ,519 3,3 130,870 8, ,1 6,670 3, ,441 9, ,762 8,879 3, ,092 9, , ,727 7, , ,192 2,655 1, ,437 15, Summa 523, , , , , Källa: Helsingfors köpmannamötes tryckta tabeller öfver Helsingfors stads import ock export m. m. 3 ) Ny taxa med nedsatta satser tillämpad hela detta år. Årsberättelse för

2 107* Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde ock nionde.. Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Monde... Villor ocli holmar.... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde och i}ionde.. Villor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde,.... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Tab, N:o 86. OQ' P J CD c-h Sammandrag af taxerings- och uppbördsläng- (till fyllande af behof- Af Taxeringsnämnden påförda skattören Afgår Återstående p af Pröfningsnämnden p g?»-t P p B- nedsatta skattören Ö» m»-i P & i-b É? CO P S «P S? S? CD p-p e-h PK B y p r -1 m b in P CO P -i sr C ct 3 : B P 0 CD?o B' «rt- co p: s : 00* CTQ ui B ct- p' P P c r 1 P - B" Hi p CTQ CD cl- 2,839 3,146 1,891 2,944 1, ,915 3,817 5,751 3,352 3,293 1, ,986 7,21g 1 13,3 5,304 : 13,724 3,952 : 8,875 6,373 11,446 2,163 4, ,149 1,886 3,249 3,511 6,615 CJQ* CfQ l 1 ) 4 68 S» P Å 2,76C ) 3,424 ^ 7,137 3,102! 5,334 : 5,212 1,864 : 3.270» 3,844 2, i 6,211 1,382! 1,7 > 2, ' 242 i ,867 1,881 1,918 i 3,473 Summa 15, ,149 63, , ,8 15,194,121 30,627 2,897 3,162 1,933 2,991 1, ,479 3,935 6,092 3,9 3,559 1, , ,079 7,992 5,665 3, , , ,750 14,5 14,7 9, ,068 1,248 3, ,429 5, ) ,861 3,147 1,912 2,958 1, ,472 3,865 5,956 3,553 3,526 1, , ,079 A r r 7,889 5,6 3,811 6,919 2, , ,744 Summa 15,734 22,874 33,477 66, ,610 22,558 33,084 2,2 3,456 1,950 3,117 1, ,510 4,138 7, ,531 2, , ,022 8,925 6,947 3,903 6,621 2, ,701 1,5 2,6 15,248 17,053 9, ,6 1,235 3,6 2,178 5, ,708 3,446 1,943 3,067 1, ' ,458 4,102 6,854 3,709 3,384 2, , ,965 A r 8,456 6,382 3,744 6,538 2, ,695 1, Summa 16,155 24,7 34,910 71, ,614 2,6 15,911 23,966 33,296 2,700 3,534 1,947 3,324 1, ,543 4,626 7,565 3,695 4,2 2, , ,296 8,686 15,422 6,908 17,398 4,914 10,173 7,8 13,4 2,2 5, ,353 2,018 3, ,354 2,019 1,570 5, ,687 3,477 1,946 3,296 1, ,575 7,162 3,649 4,118 2, , ,216 A r 8,487 6,6 4,846 7,027 2, , ,238 1,510 Summa 16,567 26,650,027 75, ,427 2,324 16,398 25,931 34,0 Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. derna för kommunala utskylder m. m. för åren ven för ). skattören ö H* <' ^ CD CIQ ^ CD* tf^ ^ Summa Hl 2 L E p* 3! ^ CJQ p ^ sr CD 12,376 13,034 8,399 11,005 4,682 1,139 3,3 6,450 U1 po gs g^o HH Uttaxeradt belopp te- cr 1 < S CD p Hb rt- tts^ co ct- CD ^ ST CD CT 1 <rt- >-; ct- 12. ST c: P < CD 2 & p CD a ^ ct- ^ 3 ^ & g & f g, 3. P " g CD CD CD rn t i p aq P* P y CD P PJ Smf. 7\L Smf p. Smf. CD n Sthf p. Smf p Smf. p. Smf p. 12,770 13,173 8,652 11,192 4,781 1,139 3,215 6,474 4, , , , , ,1 143,374 92, ,055 51,502 12,529 35,233 70,950 m P 1, ,8 95, ,027 52,546 12,529 35,359 71, H o B cto: t j t-b er in B B 1, , , ,581 52, , , , ,108,8 61,396 11, , ,857 1, , ,7 13,356 8,4 11,682 4,811 1,218 3, ,3 5,249 13,995 14,189 8,942 12,026 5,047 1,2 3, ,8 5,249 2,479 1, ,506 1, ,167 6,077 2,451 1,578 1, , , ,394 45,463 11,510 30,750 5,7 13,041 49, , ,789 84, ,4 47,581 11,712 31,142 5,7 13,6 49, , , , , , , , , , , ,023 1,625 63,313 65,961 8, , , , , , ,059 15,382 8,554 11,347 5,196 1,217 3,319 2,110 4,758 14,650 16,2 9,039 11,691 5,6 1,217 3,356 2,139 4,758 2,1 1,377 1,842 1, , ,378 1,532 1,069» ,9 139,976 77, ,257 47,3 11,074 30,2 19,1 43, , ,7 82, ,243 49,113 11,074 30,532 19,446 43, , , , , , , , , , ,593 65,942 68,458 7, , , , , , ,7 15,9 9,756 12,884 5,351 1, ,874 4,857 15, ,056 13,2 5,556 1,339 3, ,903 4,857 1,976 2,310 1,748 1, ,049 1, ,656 1, , ,964 95, ,747 52,225 13,068 35,526 5,963 18,290 47, , ,748 97,6 1,711 54,027 13,068 35,526 5,963 18,510 47, , , , , , , , , , ,431 1, ,072 72,776 8,8 6, , , , , Af Pröfningsnämnden tillagda skattören. 2 ) Tillkommer af Pröfningsnämnden åsatta 37 skattören.

3 100* Fortsättning. 101* Stadsdel Af Taxeringsnämnden påförda skattören p & o? s K? 1 GC CO S «B'v B' cro cfg, P B cd" 1 r Afgår af Pröfningsnämnden nedsatta skattöron g? -s? g? CD g» cn ^ K» n- B. P 3 P i p aq" a: tr" O aq' B' g P CJO Återstående P= B" aq A?o ä? 93 ^ s«2 & CD*' UI >-i r Skattöron Summa V CT 1 <f K, s ä 2 n- P rn"cd 93 '-I. J i o" CD ( B'?' CD f CD rt- Uttaxeradt belopp H P U CD CO göo to fpo sr 1 cr 1 <1 s* o 1-+3CT 1 Ul P_ hr-y p CD p Gp c-tc: ce B g g. $4-CD ts 8. c-t- CD o: P < c: ga B CD 3 Q, p 1 S Q- tu f Is:. p p g CD CD t- 3 aq 5' B' CD tj CD CD p Ö CD Smf JiL Srnf p. SFnf. p. SFnf yil Srnf. n Smf p. Smf Jii. Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Yillor och holmar ,869 1,9 3,253 1, , ,686 5,039 8, ^854 2, , ,669 8,575 5,897 4,2 6,768 2, , ,2 5, ,088 12,743 6,270 1,551 5, ,908 8, ,837 3,816 1, , , ,678 4,9 8,337 4,002 3,827 2, , ,756 4,132 6,700 2, , ,0 5,005 Summa 17,596 29,567 38,357 81, ,712 17,410,646 37,759 Första stadsdelen... 3,004 5,922 9,055 17, ,003 5,7 8,869 Andra k ,346 6,198 19, ,013 8,943 6,056 Tredje... 2,106 4,030 4,525 10, ,071 3,927 4,429 Fjärde ,955 7,267 13, ,3 3,943 7,115 Femte... 1,673 2,527 2,9 6, , Sjette , Sjunde ,6 2,471 4, ,143 1,610 2,437 Åttonde Nionde ,5 2, ,5 Yillor och holmar... 1,797 2,837 1,979 5, , ,916 Summa 18,567 31,397 37,199 82, ,619 18,388 30,654,509 Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Ättonde... Nionde... Yillor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjärde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde,... Yillor och holmar... 3,047 4,2 2,7 3,621 1, , ,851 5,102 9,375 4,356 4,370 2, , ,517 8,244 3, , ,183 2,144 17,182 19,577 11,842 15,055 7,352 2,224 5, ,785 6, , ,937 4,186 2,194 3,549 1, , ,777 4,915 8, ,058 2, , ,770 A A r r 9^74 6,153 5,314 7,943 3, , ,172 2,0 Summa 19,477 31,2,883 87, ,744 1,067 3,309 18,990 29,492 39,816 2,879 4,123 2,2 3,554 1, ,757 4,418 9,005 4,632 3,7 2, , ,8 10,353 6,476 8,319 7,0 3, , ,352 1,930 17,066 19,1 14,833 13, , ,026 7, ,830 4,010 2,173 3,421 1, , ,706 4,310 8, ,395 2, , ,043 Å r 9,942 6,317 7,970 7,1 3, ,241 1,899 Summa 18,741 31,0 43,851 90, ,264 1,499 3,354 18,1 29,764 42, ,3 16,638 9,495 12,445 6,0 1,524 5, ,883 8,694 15,674 17,346 9,684 12, ,524 5, ,906 8,694 1,919 2, , , ,3 166,3 94, ,450,0 15,2 50,650 6,470 18,830 86,9 156, ,922 96, ,173 61,070 15,2 50,650 6,470 19,022 86, , , , , , , , , , , ,755 79,306 7, , , , , ,697 17,818 9,893 12,990 6,614 1,926 4, ,163 5,778 17,009 18,493 10,078 13,195 6,687 1,926 4, ,163 5,778 2, , ,1 1, , , , , ,1 145,488 74,076 21,571 53,222 7,145 24,225 64, ,221 6, , ,558 74,810 21,571 53,222 7, , , , , , , ,755 53, , ,231 64, ,269,719 8, , , , , , i ,434 17,759 11,238 14,2 7,174 2,152 5, ,764 5,874 16,768 18, ,398 14,7 7,218 2,152 5, ,773 5,874 2,302 2,686 1, , , , , , , , , , , , ,4 24 1,2 197, , ,494 77,6 23,155 56,769 7,488 19,071 63, , , , , , , , , ,569 83,927 7,938 6, , , , , ,1 17,922 14,071 13,043 7,791 1,9 4, ,877 7,147 16,503 18,552 14,221 13,155 7,859 1,9 4, ,878 7,147 2,833 3,217 1,269 1, ,092 5, , , , , , , , , , , , , , , ,2 64,878 9,050 25,558 97, , , , , , , , , , ,412 86,675 9, , ,162, ,179, ,23öj ,181,552

4 102* 103* Tab. N:o 87. Helsingfors stadskassas inkom- ster och utgifter under åren Inkomster: Räntor 68, ) 43, , , Tomtlösen 27, , , ,819 Stadens fasta egendom 139, , , , Tomtören 1, , , Inkomstgifvande rättigheter , , , ,8 22 Diverse och inkomster utom budget 51, ,454 39, , Ersatt inkvartering 244, Statsbidrag 139, , , , Vattenledningen 1,576 1,4 26 1, , Uttaxering 767, , , , Lån 1,550,000*) 633, ) Utgifter: Summa 3,259, ,653, ,708,964 2,853, Stadens skulder 172, , , ,499 D:o embotsverk 159, , , , Kommunalförvaltningen 1, , , , Gatubelysningen 77, , , ,8 57 Brandverket 57, , , ,6 57 Polis- och fångvården 147, , , , Sundhets- och sjukvården....,712 39,559 93, , Fattigvården 112, , , ,515 Undervisningsväsendet 187, , ,5 96 3, Staden åliggande allmänna onera 6, , , ,3 33 Vattenledningen 58, , , , Saluhallen - Allmänna arbeten 304, , ,121,483 5 ) 748,446 Pensioner 2,6 67 4, , ,5 01 Diverse 267, ) 242, , , ) Summa 1,719, ,751, ,534, ,8, , , , , ,8 115, , , , , , , , ,7 07 5, , , , , ,900 1, ,3 46 2, , ,699 5, ,943 6, , , , , , , , , , , , , ,6 89 3, , , , , ,8 214, , , , , , , , , , , , , , s ) 1,449,270 s ) 193,300 ~ 3 ) 984,000 _.10) 2,8, ,155, ,7, ,821, ,062, ,861, , , , , , , , , , , , , , , ,0 97 1, , , ,079 98, , , , , , , ,021 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 222, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,507 2,162 9, , , , , , ,324, ) 741, , ,187,818 84") 4, , , , , ,755 5,0 85") 132, , , , , ,474, ,889, ,970, ,473,6 70 3,4,2 59 3,891, Kcilla: Ärliga revisionsberättelserna jemto uppgifter från Drätselkontoret. r ) Innefattande jemväl räntor å några donerade fonder, hvilka annars icke ingå i räkenskaperna. deles upptagande lån. Däraf för arbetsinrättningen S/n/ 22,694:66. 5 ) Däribland kostnaderna för Däribland byggnad för brandverkot med Sinf 294,000: samt kajarboten med 249,0: 7 ) Däribland 9 ) Däribland för inlösen af f. d. Lagu'ska gården S/nf 132,000: samt för regleringsarbeten till gearbeten. 2 ) 1882 års nybyggnads- och reglerings-lån. 3 ) Förskotterade utgifter, bestämda att täckas genom framfolkskolekuset vid Malmgatan med S/nf. 306,9:41 samt nya proviantmagasinet med S/nf. 422,597:32. 6 ) kostnader för 1882 års obligationslån Shif 34,864: ) Lncl. inlösen af Brunnsparken med Shif 7,000. nom förande af 1887 års stadsplan Shif 272,8: ) 1892 års obligationslån. u ) Ingår hamnbyggnads

5 104* Tab. N:o 88. Antalet "betalande skattören, uttaxering per skattöre samt summa uttaxering åren Ar Antal betalande Uttaxering per skattören skattöre Summa uttaxering , , , , , , i , , , , , , , , , , ; 1892, , : , ,179, Modeltal uttaxering- per skattöreåren Smf 10: 76. Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. *) Afser opriviligieradt skattöro. Tab. j :o 89. Helsingfors stads consoliderade gäld, enligt boksluten för åren År Obligations lån Andra lån Summa ,190, , ,3, ,1, ,9 64 3,318, ,142, ,4 24 3,5, ,106, , ,234, ,067, , , ,0, , ,130, ,983, , ,870, ,939, ,087, ,027, ,388,6 58, ,447, ,304,900 43, ,348, Källa: De årliga revisionsberättelserna.

6 105* Tab. N:o 90. Helsingfors stadskassas utgifter och inkomster år 1893, jemförda med faststäld stat. Utgifter: Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget I. Stadens skulder. A lånet för stadens reglering, amortering A lånet för cliausséerna, amortering.. 4,677: 98 ränta 822: 02 A lånet för folkskolelmset vid Annegatan, amortering 5,131:02 ränta 868: 98 A chausséeobligationerna, amortering.. 5,000: ränta 3,9: A vattenledningslånet af år 1876, amortering 16,0: ränta 70,3: A nybyggnads- ock regleringslånet af år 1882, amortering 34,500: ränta 59,793:75 Ä obligationslånet af amortering 15,500: ränta 2,151: 25 Provisioner & kursdifferencer 5,8 5,500 6,000 8,9 86,9 94, , ,8 5,500 6,000 8,9 86,9 94, , II. Stadens embetsverk. Rådstufvurätt ock magistrat, aflöningar expenser samt för renskrifning af protokoll i hemstälda mål ock åt aktorerne 169,000 12,0 168,999 10,797 III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, aflöningar expenser Drätselkontoret, aflöningar expenser Trafikkontoret, aflöningar arvode för erhållande af dagliga uppgifter från tullkammaren mätarearvoden expenser Hamnkontoret, aflöningar expenser m. m ångslupslega för inspektionsresor extra tillsyn öfver ångbåtstrafiken Byggnadskontoret, aflöningar... extra ingeniörs- ock ritarebiträden material och handtlangare dagsverken vid mätningar och materialvakter skogvaktarebiträden och skogskultur expenser ' ' ,300 6,000 26,9 3,700 18, ,0 25, ^6 3,000 7,000 2,000 1,000 13,687 23,059 6,698 27,434 3,696 18, , , ,953 2,638 4,3 1,972 1,195 2, , IG. Gasbelysning Petroleumbelysning Elektrisk belysning Gatubelysningen. Transport 95,6,239 2, ,326 43, , ,211 10,448j23 Årsberättelse för

7 106* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing i anslaget Transport 907, , ,2 V. Brandverket. Aflöningar m. m Brandstallet Eldning och belysning.. "Redskap och inventarier. Diverse,2 7,504 5,541 5,300 3,350 50,2 6,461 5,611 5,254 3, VI. Polisinrättningen 5, VII. Sundhets* och sjukvården. Läkarepersonal Helsovårdsnämnden Kommunala sjukhuset Provisoriska epidemisjukhuset... Kolera baracker, sanitetsstation m. m Underhåll af en poliklinik Sundhetsinspektören och helsopolisen Undersökningsstationen för lifsmedel 27,900 5,100 17,423 16,1 77, ,000 18,9 6,270 27,899 5, ,3 77,016 3,000 18,234 6,078 1, VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården Arbetsinrättningen Understöd, ständiga D:o ' tillfälliga Sjuk- och dårvårdskostnader samt läkemedel Diverse 9,1 56,0,4 7^), ,000 7, ,026 24, ,354 27, ,670 25,354 18,984 IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan Realskolan Handtverksskolor Handelsinstitutet Skolan för andesvaga barn Blindanstalten Folkskolorna, aflöningar hyror undervisningsmaterial material för handarbeten ny skolmöbel ock reparation af gammal ved och vedhuggning belysning beklädnadshjelp renhållning underhålls- och reparationskostnader för skolornas gårdar och hyrda lokaler expenser och oförutsedda utgifter, bidrag till pensionering af folkskollärarepersonalen Folkbiblioteket och läsesalen Folkbibliotek och läsesal i Sörnäs ,900 19,682 4,000 4,500 2, , ,7 6,300 3,900 2,500 11,0 11,0 7,900 8,000 5,0 1,0 4,3,850 6,8 2,824 10,989 18,711 4,000 4,500 1, ,698 6,339 3,230 3,015 16,837 7,7 9,378 7,109 8,734 1,897 4,1 22, ,8 Transport] 2,05S,1 63 2,079,67ö 94 67, , , , ,522 32

8 107* Fortsättning-. Anslag en- Utgift onligt Anslaget Besparing å ligt stat böckerna öfver skride t anslaget Transport 2,058,1 63 2,079, ,0 54 X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutsliållning 2,9 2, Kronontlagor ' Utskylder för Mejlans hemman Inkvarteringen 279,388 3, , Inkvarteringsnämndon 7,550 7,550 XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. AÜ aningar, ,000 5,0U D:o för filtrorna 7,000 8, , ,500 5, Mätningar och undersökningar för utvidgningar. 1, Brandförsäkringspremier och utskylder till Helsinge kommun 1,700 1, Rescmodel 0 0 Expensemedel 2,000 2, Kostnader för Distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar Kostnader för privata anslutningar och uppsättning af vattenmätare 25,000 83, , Underhåll och remont. Remont och underhåll af vattenledningens byggnader, hägnador, dammar, maskiner och rörnät 15,000 19, Reparation och justering af vattenmätare 1,500 1, Omläggning af vattentaket i gamla pumphuset Utsträckning af rörnätet samt inköp af vattenmcltare: Vattenledning under Albertsgatan från Boulevardsgatan till adress N:o 27 2,700 2, Vattenledning under Malmgatan från.fredriksgatan till tomt N:o 24 7, Inköp af vattenmätare 10,000 9^ Diverse mindre arbeten. 2 st. bevattningsposter å gamla kyrkogården... 1,0 1, st. d:o å Hafstorget st. vattenvärmningsapparat å hästhon å Broholmen XII. Saluhallen 10,900-9, , XIII. Allmänna arbeten. Byggnader och lägenheter. A) Remont och underhåll. Nytt vattentak och yttre målning af Brunnshuset 6,0 6, Remont i Folkbiblioteket , D:o af folkskolan å Berghäll 5,300 5, Brädfodring af instrument- och kontorsrummet å stadens materialgård Transport 2,484, ,489, ,9 71 1,745 17

9 108* Fortsättning-. Anslag en- Utgift enligt Anslaget Besparing å ligt stat böckerna öfverskridet anslaget Transport 2,484, ,489, ,9 71 1, Inredning af badstuga i Brandvorksliuset 2,0 3, Omläggning af golfvet i Gammelstadskvarnens subassementsvånin ' 3,0 3, Diverse reparationer 15,000 -, , B) Nybyggnader. Resterade köpeskilling för rådhusannexet 1,000 1,000 _. De nya kommunala sjukhusbyggnaderna 565, ,000 Gator och allmänna platser. A) Remont och underhåll. Anskaffande af nubbsten för omläggning af Salutorget 10,000 9, Omläggning af Vestra Henriksgatan från Simonsgatan till Vestra Chausséen 9,500 11, ,3 66 Diverse reparationer 9,000 7,717 1,2 B) Planering och nyläggning. Nyläggning af Malmgatan mellan Malmbrinken och Kampmalmen 2,700 2, Hegleringsarbeten. Planering af Kyrkogårdsgatan från Lappviksgatan till Gräsviken 9,500 9, Kanaler och afloppsdiken. A) Remont och underhåll. Kompletteringsarbeten 3,000 3, _ Diverse underhåll 9,000 9, B) Nyanläggningar. Afloppskanal under Albertsgatan från södra hälften af tomt N:o 7 vid Albertsgatan i kvarteret N:o 72 till Boulevardsgatan Afloppskanal under Albertsgatan från N:o 10 vid Båtsmansgatan till Smedsgatan 1,530 1, Afloppskanal under Nikolaigatan från folkskoletomten N:o 10 vid Nikolaigatan 0 0 Vägar. A) Remont och underhåll. Ombyggnad af vägen å Mejlans vestra udde Diverse reparationer 10,000 10,2 2 Chausséer. A) Remont och underhåll. (Jhausséerna i Brunnsparken Diverse underhåll 15,000 21, , Transport 3,332, ,350, , ,316 42

10 109* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport B) Nyanläggningar. Fortsättning af chausséen genom Djurgården från östra till vestra chausséen 3,332, ,350, , , Hamnar. A) Remont och underhåll. Muddring i hamnarne Nytt brolock å Magasinskajen Remont af 5 st. mudderpråmar Diverse reparationer 5,000 3,500 2,000 7,000 5,0 2,239 2,293 5, B) Nyanläggningar. Tillbyggnad till Magasinskajen Fördjupning af Södra hamnen utanför sagda kaj Duc d' albe för kompassjustering Broar öfver isrännorna i hamnarna 1,000 15, ,000 14,326 2, Brunnar. A) Remont och underhåll. Diverse reparationer Planteringar. A) Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor Underhåll af hägnader 42,000 1,000 43, B) Nyanläggningar. Planteringsarbeten å Observatoriibergen... Planteringar och dräneringsarbeten i Brunnsparken Fredrikstorget, jordfyllning till skvärerna... Inköp af träd och buskar Inköp af soffor 5,000 4, ,500 1,000 5,099 4, ,500 1, Renhållningsväsendet. Remont och underhåll. Underhåll af afstjelpningsplatser, bryggor och pråmar Vakters och pråmkarlars ailöning samt tömning af pråmar Latriners och pissoirers underhåll Renhållning af stadens allmänna platser och gatu andelar Iiengöring af hamnar och kajer Bevattning af stadens centrala gator, Parkgatan och chausséerna i Brunnsparken jemte Östra och Vestra chausséen i Ombyggnad af tvenne afstjelpningspråmar... 4,000 5,000 10,000, ^0 3,762.3,722 10,908 42, ,423 5, ,971 1, Arbetsredskap. Diverse inköp och remont 7,000 6, Transport 3,638, ,657, ,012 45

11 110* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Diverse. Transport Underhåll af klappbryggor, vcdmatt. lyktstolpar, samt diverse oförutsedda utgifter 3,638, ,000 5, , , XIV. Pensioner 10, , XV. Diverse. Taxerings- och Pröfningsnämndens sekreterare.. Expenser För revision af stadens räkenskaper Eldning och lysningsämnen Anslag för signalering af middagstimmen För stormvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren D:o för byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker Bidrag till Länefängelsets ombyggnad Utskrifning af vallängden jemte register dortill. Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.... Anslag till arbetshusen för fattiga barn Anslag till Fängelseföreningens skyddsherberge.. Omkostnader för hundskatten Inventarier till särskilda stadens hus Telefonafgifter Afkortning och restitution af uttaxerade medel och andra inkomster 2, ,100 10, ,500 2,000 3,000 1,0 10,000 1,000 2, ,000 3,500 75,000 2, , ,702 2,000 3,000 1,0 10,000 1,000 2,499 5, ,014 3, , , , , För oförutsedda behof enligt Stadsfullmäktiges bestämmande: III. Kommunalförvaltningen. Anslag till sekreterare arvode m. m. för utskottet i och för ordnande af utminuteringen af spritdrycker 1,000: 0 0 Y. Brand verket. Anslag för vikarie åt underbrandmästaren 300: 300 VI. Polisinrättningen. Anslag för inköp af en häst 500: 500 VII. Sundhets- och sjukvården. Anslag för inköp af en sjuk transportvagn 1,0: Anslag för aiiönande af stadsläkare vikarie 4,033: 37 D:o för provisoriskt epidemisjukhus 4,000: D:o för kolerafarsotens bekämpande 46,433:33 D:o för polikliniken 4,000: D:o åt Fabrikanten V. v. Wright för desinfektion af stall 146: 02 1,0 4,033 4,118 46,433 4, IX. Under v isnings v äsen do t. Anslag till reseunderstöd åt Folkskollärarinnan M. Friberg 250: - Tillskottsanslag för folkskolornas hyror 766: Transport 3,783, ,846,

12 111* Fortsättning-. Anslag enligt stat Utgift enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing ; anslaget Transport 3,783, , , XI. Vattenledningen. Tillskottsanslag- för remont af byggnader m. m 8,000: - D:o för drift af filtrema 2,000: - 8,000 2,000 XIII. Allmänna arbeten. Tillskottsanslag för planering af Kyrkogårdsgatan 5,000: - Anslag för nödhjälpsarbeten å Berghäll, 1 :sta linien 7,500: - D:o för d:o å Berghäll, 3:e linien... 7,500: 5, XIV. Pensioner. Anslag för pension åt förre Auktionskassören J. W. Nygren 2,000 D:o för pension åt Auktionskassörsenkan F. V. Lindman 1 D:o för pension åt Brandkonstapelsenkan G. Hukkanen 1 D:o för pension åt förre extra Stadsfogden M. Lindberg 300 D:o för pension åt Drätselkammarsekreteraren O. Ehrströms enka och barn 300: 2, XV. Diverse. Anslag åt bestyreisen för arbetshusen 3,000: D:o åt Frivilliga brandkåren 9,000: 70,000 3,000 9,000 37, Från föregående år balanserande konti m. m. Rådhusets ombyggnad Jemlikt Stadsfullmäktiges beslut af d. 9 Mars 1893 angående ändringar i stadens räkenskapsväsendo afföras här saldot å tomtlösen 890,149:83 med afdrag af förfallna annuiteter ,744: Tomtlösen från Brunnsparksområdet Icke förfallen löseskilling för byggnader: å holmen Knekten å Mejlans hemman Förfallna, oinlösta obligationer Summa 1, ,5 169,073 1,000 7,452 17,157 1,9 05 3,853, ,790, , ,786 59

13 112* Fortsättning-. Behållning från år 1892 Inkomster: Inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna 98,0 70 Brist Öfverskott 1. Räntor, chausséeobligationer tomtlösen arrendetomtlösen i Bmnnsparksområdet donationsfonder, hvilkas räntor tillfalla staden bankräkningar diverse 2,000,000 6,500 12,500 50, ,826 6,855 14,315 24,458 4, II. Tomtlösen. För arrende och odisponerade tomter 121, , III. Stadens fasta egendom. Räntor och arrenden för donerade hemman.. Arrenden för byggnader och tomter samt mindre platser inom staden D:o för jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom staden D:o från Brunsparksområdet Hyra för försäljningsplatser å salu- och kaserntorgen Hyra för lokaler i Folkbiblioteket Hyra för bodar och diskar Hyra för stånd i saluhallen Siinhusafgifter Fiskevattens afgifter Hötägt Mulbetesafgift Tillfälliga arrenden och planhyror 14,000 17, ,000 11,500 17,000 2,0 6,000, , ,101 17, ,500 11,5 17,9 2,750 5,125, , , ' IV. Tomtören 2,0 2, V. Inkomstgifvande rättigheter. Tolags- och trafikafgifter m. m Hamn- och vågafgifter 111. m Auktionsprovision Bilj ardafgifter Bouppteckningsprocenter, stadens andel Bouppteckningsprocenter, stadens fattigas andel Kollektmedel Sakören Böter för försummad betalning af kronoutskylder Diverse böter Arrende för Gammelstads kvarnen Fattigafgifter af i Ryssland vistade personer. Börsprovision 6, , , ,000 1, ,500 1, , ,654 3,9 8,699 10, , ,500 1, ,323 15,354 2, VI. Diverse. Personel fattigafgift Sjukvård i kommunala sjukhuset... Inkomst från desinfektionsinrättningen Fattigvårdens diverse inkomster...,000 1, ,0,109 1, ,798, , Transport! 1,066,950 1,244, ,923 93

14 113* Fortsättning-. Inkomst enligt stat- Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott Transport Elevers i folkskolorna afgifter Elevers i folkskolorna handarbeten Boklån Hundskatt Afgifter från klosetterna.. D:o för spill ningsafstjelpning Bidrag till brand verket af ryska Alexanders gymnasium Bidrag till underhåll af Riddarhusskvären... Bidrag till underhåll af planteringarna kring Stan derhuset Bidrag till gatubelysningen: af Finlands bank 275: Ständerhuset 525: Ersättning för elektroteknikerns allöning Ersatta inkvarteringskostnader 1,066, '0 3,000 4,500 9, ,0 279,388 1,244,145 4,6 0 3,9 5,072 3, ,0 3, , , , VII. Statsbidrag. Till folkskolorna polisinrättningen gatubelysningen brandverket Stadens andel af bränvinsskatten 95, , ,210 10,000 77, ,4 15,170 8,210 11, , VIII. Vattenledningen. Vattenkonsumtions afgifter Förhöjning vid sentida inbetalning af d:o Ersättning för verkstälda anslutningar m. m , , ,787 5, IX. Lån. A 1892 års obligationslån anvisadt: För tillbyggnad till Magasins kajen 319,000: För fördjupning af södra hamnen 15,000: Ytterligare lån: För reglering af köpeskillingen för rådhusannexet 1,000: L För nya kommunala sjukhusbyggnader 565,000: 334, , ,000 X. Uttaxering. Kommunala utskylder 899, , Från föregående år balanserade anslagsbelopp hvilka ej kommit till användning eller inbesparats. Uppförande af simhus i Gräsviken Salutorgets mellan Sofie- och Katrinegatorna omläggning Skeppare gatans nyläggning Smedsgatans d:o Planteringar vid Brandverkshuset Provisorisk lastbro i Brobergs hamnen Strandgatans planering 2,0 10,, ,921,009 Transport 3,853,999(34! 3,933,48s 95 1,475(24 182, Årsberättelse för

15 114* Fortsättning-. Inkomst enligt budget Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott Transport Anslag åt Helsovårdsnämnden för undersökningar beträffande renhållnings väsendet Anslag för höjdmätningar Skogsvaktarebiträden och skogskultur 3,853, ,933, ,000 1,500 2,223 1, , ,000 1,500 2,223 Inkomster, ej i budgeten observerade: Afgifter från hästhoarne Skogsafverkning i stadens skog... Ersättning för vanhäfd i Djurgården D:o d:o d:o å Sofielund och Gumtäckt Försålda byggnader å Tallholmen Diverse räntor Praeskriberade chausséelånekuponger D:o vattenledningslånekuponger Som utgift under tidigare år bokförda vattenledningsarbeten, hvilka ersättas med lånemedel Summa Saldo till , , ,853, ,985, , , , , , Summa 3,853, ,790, , , Sammandrag af Helsingfors stads utgifter och inkomster år H u f v u d t i t e i Enligt stat Enligt böckerna Utgifter. I. Stadens skulder II. Stadens embetsverk III. Kommunalförvaltningen : IV. Gatuhelysningen V. Brandverket VI. Polisinrättningen VII. Sundhets & sjukvården VIII. Fattiggården. IX. Undervisningsväsendet X. Staden åliggande allmänna onera XI. Vattenledningen XII. Saluhallen XIII. Allmänna arbeten XIV. Pensioner XV. Diverse Från föregående år balanserade konti Summa 425, ,6 138,385 81,955 5, ,9 235,1 455, , ,935 10,900 1,174,0 10, ,050 3,853,999 34

16 115* Fortsättning-. H u f v u d t i t e i Enligt stat Enligt "böckerna Inkomster. Behållning från år 1892 I. Räntor II. Tomtlösen. III. Stadens lasta egendom IV. Tomtören V. Inkomstgifvande rättigheter VI. Diverse VII. Statsbidrag VIII. Vattenledningen IX. Lån X. Uttaxering Från föregående år balancerade anslags belopp, som besparats. Inkomster ej observerade i staten Saldo till år , , ,0 2,0 568, , ,300 1,079, ,816 Summa Smf 3,853, ,790, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

17 116* Tab. N:o 91. Helsingfors stadskassas ställning den 31 December Aktiva. Ivassa Å löpande räkning- i Föreningsbanken. Trafikkontorets uppbördskonto Obligationer Byggnadsmaterialier Vattenledningsmaterialier 38,568 19,381 1,577 96,000 73, , Smf. 59, , Olyftade statsbidrag och lån: Inkvarteringskostnader Hamnbanebyggnaden Lån för nya kommunala sjukhusbyggnaderna o. Rådhusannexet, 32, ,218, Furuhjelm, Elis. Malmberg, Wilh. Forsell, Artur.. Lindqvist V. L.. Förskotter mot redovisningsskyldighet ,085 2,314 Utestående rester. Ersättning för elektroteknikerns afiöning Af gifter för boklån... Kollektmedel. Ersättning för sjukvård i kommunala sjukhuset Arrende för Gammelstadskvarnen Tomtlösen D:o från Brunnsparksområdet Vattenledningens ersättningar för värkstälda anslutningar 1893 års vattenkonsumtionsafgifter 1893 års tolags- och trafikafgifter Ersättningar för vägaunderhåll i Brunnsparken Diverse rester , , ,834 4, , ,3 02 Diverse debitorer. Förskotterade inkvarteringskostnader Vattenledningens tullafgifter Åbo stads andel i kostnaderna för undersökning af kustbanan H:fors- Sjöblom F. t. f. underbrandmästare -Åbo 2,5 1,789, ,395 Bestridda utgifter för hvilka medel anvisats i 1894 års siat. Uppförande af statsbyggnad å Forsby hemman Köpeskillingen samt organisationskostnader för Gumtäckt Kassakreditiv provision Hemont af plan- och stenläggningen å kaj armarna i Södra hamnen Af H:fors utminuterings aktiebolags vinstmedel för 1893 redan utbetalta anslag Saldo till år 1894, brist Summa Smf ,033 1,000 1,304 6, ,412 4,514 3,274,63395

18 Fortsättning-. Smf Srnf. Passiva. Utelöpande, förfallna obligationer. Till Vattenledning-slånot af år ; Nybyggnads- och regleringslånet af år ,5 3,230 10,635 - Utelöpande, förfallna kuponger. Till Ckausséelånet Vattenledningslånet af 1876 q Nybyggnads- och regleringslånet af , , Olyftade anslag. Anslag för poliklinik o Omläggning af körbanan norrom Åbo kasern Munkkolmsgatans nyläggning Planteringar och strandskoning vid dammarne i Kaisaniemi. Anslag för jern vägs undersökning mellan Helsingfors och Åbo Tillbyggnader till Magasinskajen D:o till kommunala sjukhuset Badhusgatans expropriationer Duc d' albe för kompassjustering Ritningar och undersökning af platser för saluhallar Anslag för uppgörande af ny tomtbok Anslag åt orkesterföreningen åt svenska teatern åt finska teatern åt arbetareföreningen Inlösen af Brunnsparken Anslag för Polisinrättningens utredningspersedlar för kolerafarsotens bekämpande för flyttning af spårvägen å vestra chausséen 1,500 6, , , , ,922 21, , , ,0 4,000 2, , _ 33,187 4, , Diverse kreditorer. Chausséeobligationslånets amorteringsfond O disponerade lånemedel Uttaxerade landtdagskostnader 1893 års olikviderade räkningar Zilliacus, Allan Smirnoff, S... Åberg, E Loo, Edv. Rosenberg, J. G Fattigvårdens förskottskonto Föreningsbanken i Finland lån Nordiska Aktiebanken, kassakreditiv... Bonsdorff, Hj. von. lån Förskottsbetalningar 38,690 1,759, , , , , , , ,597, Summa Smf 1 3,274, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut,

19 118* Tab. N:o 92. Helsingfors stads donerade fonder år A) Under Drätselverkets förvaltning* stående fonder. 1. Till förmån för fattigvården donerade fonder. J. Sederholms arfvingars fond N. Heidenstrauchs fond C. J. Nordenstams fond J. D. Weckströms fond,. Finska Frimurarlogernas fond Medborgarekassans fond.. Helsingfors Kyrko fattigkassas fond... Sveaborgs skole-, fattigvårds- och arbetsinrättnings fond L. Sederholms fond C. O. af Forselles fond J. Mobergs fond J. A. Ehrenströms fond H. K. M:t Nikolai I:s fond D. K. M:ter Nikolai I:s och hans gemåls fond C. O. Schulins fond A. Ekholms fond K. Nyströms fond Å dessa fonder upplupna räntor Balans från år ,0 1,142 4,0 8,1 4,8 2,148 8, ,142 1,708 1,142 22,0 9,142 2,000 3,702 4, Balans till år ,0 1,142 4,0 8,1 4,8 2,148 8, ^708 1, ^142 2,000 3,702 4, Under redogörelseåret 1893 Influtit Utbetalt 6,258 6, Till förmån för feberlasarettet donerade fonder. H. K. H. Nikolai Alexandro\vitsck's fond... E. Soltikoffs fond Å dessa fonder upplupna räntor 10,000 2, ,000 2, Till förmån för folkskolorna donerade fonder. Wilk. Elgs fond för en fattigskola Lancasterskolefonden A dessa fonder upplupna räntor 34,0 9,0 1,8 34, ,881 3,161, Fattigvårdens fonder utan uppgifvet ändamål. O. G. Haneils fond G. O. Brobergs fond Paul Demidoifs fond O. Palmblads fond L. Oikelins fond M. O. Mattheiszens fond C. Othmans fond Å dessa fonder upplupna räntor 5, ,765 1, , , ,765 1, , Fattigvårdens fonder för bestämda ändamål. Wilh. Elgs fond pour pauvres honteux C. Sierckens fond E. M. Lampas fond H. O. Gripenbergs fond Alexandras understödsfond Lovisa Gardbergs fond A. F. Siercks fond Å dessa fonder upplupna räntor... 10,300 2,0 10,370 11,0 4,309 1,000 7,000 2, ,300 2, ,0 4,341 1,000 7,000 2,645 2,7 2, I. P. Chrogelii barnhusinrättningsfond Upplupen ränta Transport 2,300 2, , , , ,633 92

20 119* Fortsättning-. Balans från Balans ti] 11 Under redogörelsoåret 1893 år 1892 år 1894 Influtit Utbetalt Transport 7, , , , Cronsiedts, Gustoffskys och Nybergs fond.. 2,900 2, Upplupen ränta Hedvig Arnells fond 18,300 18,300 1, , Upplupen ränta 1, , Fonder, donerade tili en asyl för vanartade barn. H. 0. Gripenbergs fond 2,500 Helsingfors Utskänkningsaktiebolags fond 47,500 2,500 47,500 } 4, ,2 68 Helsingfors Utminuterings aktiebolags fond... 25,000 25,000 Upplupna räntor... 5, , Alexander II:s siipendiifond för folkskolorna.,000,000 1, , , Klara Wilhelmina Törmäläs fond 33, , , Fonden för dygdigt tjänstefolks belönande.. 10,100 _ 10, Upplupen ränta Realskolans stipendiifonder 4,300 4, Upplupna räntor Anna Sara Arosins testamentsfond ,950 64,950 3, ,0 Upplupen ränta 2, , J. A. J. Pippingskjölds fond, ,000 3,8 30 1, Upplupen ränta 1, ,8 30 Kapitaltillskott inbetalt af utredningsmännen i Prof. Pippingskiölds sterbbus, Axel Fredrik Laurells stipendiifond.... 3, , Upplupen ränta K. Rosengrens fond 11, , Helsingfors aftonskolas fond 18,250 18,250 1, Upplupen ränta 1, , Alexandra Kiseleffs fond 10,000 10, Upplupen ränta Maria Charlotta Öländers fond 63, , , *) Denna summa representerar 2 års ränta. Transport 586, , , ,774 86

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år 1901 1901 1901 i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852,394 99

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa Årsredovisning för Bf Lövkojan upa Räkenskapsåret 2007 Bf Lövkojan upa Styrelsen för Bf Lövkojan upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår)

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Bostadsrättsföreningen Domar nr 2 Uppsala Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Domar

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. ANDRA ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 89. rsaken till att denna berättelse framträder

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige.

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige. Årsberättelse B I. Stadsfu 11 mäktige. land de af Stadsfullmäktige under året handlagda ärenden torde böra antecknas följande, hvilka här upptagas under ungefär samma hufvudrubriker, som tidigare användts

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sidan 84 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2013

Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Årsredovisningen omfattar Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5 - balansräkning 6-7 - tilläggsupplysningar 8-12 Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer