Lapinkylän vesiosuuskunta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lapinkylän vesiosuuskunta"

Transkript

1 Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma

2 Andra verksamhetsåret, 2011 Meddelande till Kyrkslätt kommun om att föravtalets villkor har uppfyllts Markanvändningslov enligt byggnadsplanen Markanvändningslovens antal 142 st Ändringar till byggnadsplanen (ringliner, enskilda avtal osv.) Ingångna avtal Andelslagets första årsstämma Museiverkets utgrävningar och rapport Information till medlemmarna Anhållan om understöd NTM - centralens avslag för anhållan om understöd inlämnad via Pomovest Kyrkslätt kommun; Beslut , anmodan om rättelse och tilläggsutredning Nylands NTM- centralen Landsbyggdsverket(Nylands NTM- central) = våren 2012 Medlemmar vid årets slut 90 medlemmar och 93 anslutningar 2

3 Händelser våren 2012 Revisioner till byggnadsplanen i samband med ingående av markanvändningsavtalen Markanvändningsavtal vid stamledningen ( 102 st) Landsvägsundergångar (6 st) avtal med NTM - centralen Undergångar av lokala vägar (7 st) avtal med enskilda väglag Lov att dra vattenrör i Lappböle träsk (NTM- centralen och träskets fiskelag) Info i de lokala tidningarna och Lapvoks hemsida Avtal med byggnadsinspektör och hans ställföreträdare; Fredrik Serén & Stefan Wasström Åtgärder av Kyrkslätt kommuns vattenverk som berör Lapvoks projekt: Sanering av Lappböle vattentäckt och investering i ny vattenreningsstation i Lappböle Planering av förbindelselinje från Veikkola till Lappböle Underhandlingar med Fortum som planerar byggande av ett vädersäkert el-nätverki Lappböle Kauhala område 3

4 Händelser våren 2012 fortsättning Förberedande arbete för ackord inbjudan för byggnadskontraktet och införande till HILMA (Arbets-on näringsministeriets kanal för offentliga anskaffningar) Kansallinenhankintailmoitus: Lapinkylän Vesiosuuskunta: Lapinkylän vesihuoltoverkoston rakentaminen Underhandlingar med pumpleverantörer samt uppgörande och levererande av offertinbjudan Medlemskap i förbundet för vattenandelslag VVY (Vesilaitosyhdistys) Offertanbud för försäkringar för Lapvoksverksamhet Svar till skattestyrelsens förfrågan angående Lapvoksverksamhet och mervärdesskatteskyldighet Finansiering av Lapvoks byggnadsprojekt Utredning av lånebehovet samt garant för lån Offert inbjudan för lån Val av långivande bank Hyresavtal för kontorsutrymme i den lokala butiksfatigheten Lapinkylän liiketalosta Årsstämma

5 Grunderna för Lapvokslåneansökan Lånebeloppet Högst 30% av projektets värde 40/140 anslutningar (28,5%).55/1.8 M (30,5%) Minst 15%.27/1,8M (15%).28/1,2M (23%= MVS andel) Lånebehovet 2012/2013 = 40/60% Återbetalnings schema 10 års lånetid 5 år utan amorteringar Garant Kyrkslätt kommun Beslut V/2012 5

6 Omfattning av LAPVOK vattenförsörjningsnät 6

7 Vattenandelslagets ekonomiska ställning, sammandrag per Balans Passiva 79195,48 Eget kapital 4810,74 Främmande kapital 74384,74 Balans Aktiva 79195,48 Bestående 57805,00 Rörliga 21390,48 Kassa vid årets slut 20333,49 Resultat (förlust) ,91 7

8 Specifikation över utgifter år 2011 (=resultat) TULOSERITTELY Tilikauden ostot Ulkopuoliset palvelut -4199,15 0 Kilometrikorvaukset -28,8 0 Mainonta ja markkinointi Kotisivu -56,1-238,7 Hallintokulut Taloushallintopalvelut -1882,69-669,79 Tilintarkastuspalvelut Viranomaismaksut Tietoliikenne Posti- ja lähettikulut (Valitusoikeus) Rahaliikenne Rahaliikenteen kulut -267,1-41,1 Muut liikekulut Toimistotarvikkeet -218,68 0 Kokous ja neuvottelukulut 0-142,76 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -3392, ,35 Muut korkotuotot 4,61 0 Verojen viivästysseuraamukset -10,00 0 Voitto/Tappio (+/-) -7596, ,35 8

9 I Lappböle & Kauhalanområde statistikförda reslutat av radonmätningar 9

10 Samarbete Fortum/Kobbnet/ LAPVOK Ackord inbjudan för byggnadskontraktet innefattar ett tre part alternativ Utgående från entreprenörernas offerter kan parterna avgöra om ett samarbete är ekonomiskt fördelaktigt för respektive part. Målsättning; Lapvokskostnader för projektet bör vara lägre jämfört med ensam betalande part i avtalet Fortum deltar inte i projektet om deras andel av kostnaderna är större än byggande av ett separat rörnät. 10

11 Skärningav LAPVOKs dike ifallfortum ochkobnetläggernedröri sammadike Valokaapelin sijoitus 11

12 Budgetför 2012 Lapinkylän vesiosuuskunnan budjetti Kassa ,49 TULOT Jäsenmaksut Varausmaksu (2011) Liittymismaksu vuoden 2012 osuus Avustus, K.nummi 18% Aavustus ELY-keskus 18% Pankkilaina Yhteensä MENOT Rakennussuunnitelman kustannukset Asiantuntijan palkkiot (3500 *12 kk) Urakkatarjouskilpailun kustannukset Rakentamiskustannukset (6 kk) Rak.urakka Muut kustannukset kk 18 Hallinto /kk 83333,33 Kirjanpito 3000 Tilintarkastus 500 Postitus 500 Kotisivu 400 Muut kulut Yhteensä Ylijäämä/Alijäämä Kassa ,5 12

13 Utkasttill verksamhetsområde som bekräftasav kommunen 13

14 LAPVOK projektets historia och tidtabell 2009 Enkät om grundande av ett vattenandelslag 2010 Bildande av Vattenandelslaget 2011 II/2011 Beslut om byggandet av ett centralt vattenförsörjningsnät II/2011 Presentation av byggnadsplanen II/2011 Anmälan till Kyrkslätt kommun i enlighet med föravtalet Markanvändningsavtal Utökande av medlemsantalet Inbjudan till ackordofferter och val av byggnadsfirma Byggande av vattenförsörjningsnätet Val av entreprenör Val av pumplevarntör Påbörjning av byggnadsarbetet IX/2012 Byggnadsprojektet slutförande XI/2013 XII/2013 I bruktagning av vattenförsörjningsnätet 14

15 KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACKFÖR ERUPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 15