Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn"

Transkript

1 Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

2 Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram

3 Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring

4 Hur kan vi både anpassa lantbruket till förändrat klimat och minska klimatpåverkan från framtidens lantbruket?

5 Att skapa framtidsbilder med scenariometodik Olika scenariometoder Använda historien för att blicka framåt Prediktioner framskrivningar, förutsägelser Målbildsscenarier Möjliga framtidsscenarier - morfologisk analys komplexa problem kvantitativa och kvantitativa faktorer SLU, Chalmers, Göteborgs- och Stockholmsuniversitet, FOI (Sonesson et al 2003)

6 Faktorer i scenarierna Globalt Befolkningstillväxt Maktförhållanden Ekonomisk utveckling Klimatförändringar Resurstillgång Energiförsörjning Teknikutveckling och spridning Konsumtionsmönster Europa Befolkning Maktförhållanden Ekonomisk utveckling Resurstillgång Konsumtionsmönster Landsbygdspolitik

7 Möjliga scenarier En överutnyttjad värld 2. En värld i balans 3. Ändrad maktbalans i världen 4. Världen vaknar upp 5. En fragmenterad värld (Öborn m fl, 2011)

8 En överutnyttjad värld GLOBALT Snabb befolkningstillväxt (11 miljarder) Ökade ekonomiska klyftor Stor klimatförändring (temp. ökning 3-4 o C) Låga politiska klimat- och miljöambitioner Hög energianvändning, stor andel biobränsle Brist på odlingsbar mark, minskad markbördighet, högt pris på insatsvaror REGIONALT Jordbruket i Europa förskjuts mot nord och öst. Fortsatt snabb urbanisering Stora och specialiserade jordbruksföretag Färre människor förstår lantbrukets betydelse för samhället

9 En värld i balans GLOBALT Jordens befolkning 8 miljarder Ekonomisk och politisk utjämning mellan nord och syd. Global handel Relativt liten klimatförändring, låg temperaturökning (<2 o C) Internationella överenskommelser om bl.a. klimat- och miljö Snabb teknikutveckling och bra spridning av ny teknik REGIONALT Fortsatt urbanisering, främst storstäder. Landsbygden utvecklas, bra infrastruktur och privat och offentlig service Oförändrad odlingsareal, bra produktionspotential, ekosystemtjänster Ändrade konsumtionsmönster

10 Ändrad maktbalans i världen GLOBALT Måttlig befolkningstillväxt (8 miljarder) Stark ekonomisk utveckling i Asien Stora klimatförändring (temp. ökning 3-4 o C) Låga politiska klimat- och miljöambitioner Snabb teknikutveckling, ojämnt spridd Ökad köttkonsumtion REGIONALT Migration till Europa, främst yngre Både stora och mindre städer växer Svagt intresse för landsbygden och landsbygdspolitik Intensifiering av jordbruket

11 Världen vaknar upp GLOBALT Jordens befolkning är 9 miljarder Flera politiska maktcentra Klimatförändring (temp. ökar 2-3 o C Stark global miljö- och klimatpolitik till sist (efter flera decennier) Högt pris på energi och insatsvaror Brist på vatten mer jordbruk i norr REGIONALT Stor invandring till Europa Både stora och små städer växer. Utvecklad landsbygd i närhet till tätorter.

12 En fragmenterad värld GLOBALT Snabb befolkningstillväxt (11 miljarder) Svaga mellanstatliga organisationer och nationer Stora klimatförändringar (temp. 3-4 o C) Dålig ekonomisk utveckling REGIONALT Svag Europapolitik Stor migration till Europa Instabilitet gör att Sverige måste försöka vara självförsörjande på mat Ökad odlad och betad areal Storskaligt kommersiellt lantbruk Städerna breder ut sig urban sprawl Småskalig husbehovsproduktion i städer

13 Scenarierna Spännvidd av möjliga framtidsbilder utmaningar och kunskapsbehov Vad behöver vi veta/kunna för att bidra till utvecklingen av framtidens lantbruk? Arbetsmöten och seminarier med Avnämare - lantbruksnäring, myndigheter, regeringskansliet, olika organisationer och Forskare (juniora och seniora)

14 Sex utmaningar - forskningsområden 1. Anpassning av lantbruket till ett förändrat klimat 2. Lantbruk och landsbygdsutveckling 3. Begränsa lantbrukets miljö-och klimatpåverkan 4. Förstå värderingar i samhället och bidra med underlag till policy 5. Lösa målkonflikter relaterade till lantbruk och markanvändning 6. Hantering av faktiska och potentiella risker

15 Sex utmaningar - forskningsområden 1. Anpassning av lantbruket till ett förändrat klimat 2. Lantbruk och landsbygdsutveckling 3. Begränsa lantbrukets miljöoch klimatpåverkan 4. Förstå värderingar i samhället och bidra med underlag till policy 5. Lösa målkonflikter relaterade till lantbruk och markanvändning 6. Hantering av faktiska och potentiella risker

16 Möjliga effekter av klimatförändringar i Sverige 2085 Odlingssäsong (T > 5 o C) ~ 2085 (A2 Echam4) (Fogelfors et al., 2008)

17 Odlingssäsong (T > 5 o C) Ökad nederbörd under vinterhalvåret Torrare somrar Ökad variation fler extrema väder ~ 2085 A2 (Fogelfors et al., 2008)

18 Sammanfattning Hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning i en värld i förändring Producera mat, foder, fibrer, energi och andra produkter och tjänster Öka produktivitet och effektivitet producera mer med samma insats Lantbruket har en nyckelroll - globalt, regionalt och nationellt Ny kunskap behövs för att möta framtida utmaningar. Kräver ämnesövergripande forskning, aktivt policyarbete och samverkan mellan olika sektorer och aktörer Behov av nytänkande för att möta framtiden 2050

19 Tack för att ni lyssnade! Framtidens lantbruk på väg

20 Läs mer på Kontakta oss på Styrgrupp Jan Bengtsson Erik Steen Jensen Ulf Magnusson Lotta Rydhmer Katarina Vrede Cecilia Waldenström Ingrid Öborn

21 Litteraturhänvisningar Bengtsson J, Magnusson U, Rydhmer L, Jensen ES, Vrede K & Öborn I Future Agriculture livestock, crops and land use. A strategic programme for research. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). ISBN: Öborn I, Magnusson U, Bengtsson J, Vrede K, Fahlbeck E, Jensen ES, Westin C, Jansson T, Hedenus F, Lindholm Schulz H, Stenström M, Jansson B, Rydhmer L Fem framtidsscenarier för Möjligheter och utmaningar för livsmedelsförsörjning och markanvändning. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). ISBN: (finns även på engelska) Rapporterna kan laddas ner från hemsidan eller beställas från: Framtidens lantbruk, SLU, Box 7043, Uppsala

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? Titel: Framtid med växtvärk - Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

Innovation i de gröna näringarna. Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström

Innovation i de gröna näringarna. Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström Innovation i de gröna näringarna KAIROS FUTURE 2014-04-14 Consultants for Strategic Futures. 2(72) SAMMANFATTNING

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Jorden vi ärvde Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv

Jorden vi ärvde Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv Jorden vi ärvde Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 6 2012 Årgång 151 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare

Läs mer

Fler unga i gröna näringar om ägarskiften

Fler unga i gröna näringar om ägarskiften Fler unga i gröna näringar om ägarskiften Foto: UGA College of Ag (Creative Commons) Innehåll Om rapporten... 2 Varför fler unga i gröna näringar?... 2 Olika metoder för ägarskiften och etablering... 3

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Röda EU-tema. Nr 81. Jonas Sjöstedt. EMU: fakta, argument. Djurindustrin. och myter. och klimatet. EU blundar och förvärrar. Jens Holm & Toivo Jokkala

Röda EU-tema. Nr 81. Jonas Sjöstedt. EMU: fakta, argument. Djurindustrin. och myter. och klimatet. EU blundar och förvärrar. Jens Holm & Toivo Jokkala Röda EU-tema Nr 81 Jonas Sjöstedt EMU: fakta, argument Djurindustrin och myter och klimatet EU blundar och förvärrar Jens Holm & Toivo Jokkala Röda EU-tema nr 8, Djurindustrin och klimatet EU blundar och

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system a partner with www.stockholmresilience.su.se 1 illustration erik rosin Innehåll: Inledning sidan 3 2 Kapitel 1 Att länka människor

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer