Kameleonten, ett nytt föreningshus och ett ambitiöst ungdomsprojekt i Alberga Patrik Gustafsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kameleonten, ett nytt föreningshus och ett ambitiöst ungdomsprojekt i Alberga. 23.11.2014 Patrik Gustafsson"

Transkript

1 Kameleonten, ett nytt föreningshus och ett ambitiöst ungdomsprojekt i Alberga Patrik Gustafsson

2 Logens förnyelseprojekt Logen i Gröndal UF är Kameleonten-projektets drivande kraft. Logen är en traditionell ungdomsförening som nu söker en ny roll dagens samhälle. Verksamhetsförutsättningarna har ändrats dramatiskt sedan 1950-talet och ungdomsföreningsrörelsen måste hitta nya vägar. Projektet Kameleonten, det nya föreningshuset, bygger på en vision om samarbete mellan ungdomsföreningar och lokala specialistföreningar.

3 Bakgrund Logen i Gröndal UF äger idag ungdomsföreningshuset Logen och den hektarstora tomt i Gröndal (Esbo) huset står på. Huset är i mycket dåligt skick. Logens styrelse undersökte möjligheterna att ersätta det gamla huset med ett nytt föreningshus (allaktivitetshus) på den existerande tomten. Det visade sig vara ekonomiskt omöjligt. I samarbete med Esbo stad hittade Logen sedan en alternativ arrendetomt i Alberga Idrottspark. Genom att sälja den gamla tomten, och använda pengarna som grundplåt i ett nybygge blir det möjligt att skapa en allmännyttig idrotts och allaktivitetshall Kameleonten. Kameleonten är nytt föreningshus som betjänar områdets ungdomar med utrymmen för sport (träningshall för friidrott, handboll, innebandy, futsal, volley, korgboll, motionsgymnastik, redskapsgymnastik), kultur (musik, teater, dans) och samvaro. Allmännyttig Idrott Ungdomsinriktad Ny roll för ungdomsföreningarna

4 Därför Kameleonten Det behövs en ny hall för ungdomen i Esbo, och staden kommer inte att bygga den Kameleonten går ihop ekonomiskt, med en fungerande driftsekonomi (förutsatt att man får ihop en bred finansieringsbas) En möjlighet till inflytande för investerarna Ett finlandssvenskt (såväl bakgrundskrafter som en del av användarna) och tvåspråkigt projekt riktat speciellt till ungdomen, en satsning på meningsfylld fritid för de unga. Ägandet av en anläggning med hög profil gör det möjligt att ge det svenska språket synlighet i ungdomarnas vardag Friidrott i Esbo; Othallen kommer snart att användas helt för annan idrott och motionsverksamhet av campuset på Aalto universitetet. Redan idag är friidrottshallstätheten i Nyland bara 1/3 av vad den är i övriga Finland. Endast en stor hall kan få driftsekonomin i skick: därför en kombination mellan Friidrott och bollsport/gymnastik/andra idrotter/andra ungdomsaktiviteter

5 Finansiellt Projektet egna kapital kommer till stor del från försäljningen av Logens gamla tomt, och projektet kommer att söka investeringar och stöd både från fonder, staten såväl som förmögna privatpersoner. Kameleontens rötter sitter djupt i ungdomsföreningsrörelsens ideal. Projektet är allmännyttigt, men ekonomiskt självbärande på både kort och lång sikt. Avsikten är framför allt att erbjuda ungdomar utrymmen för fritidsaktiviteter! Starkare ekonomi betyder i praktiken möjlighet till billigare hyror som föreningarna och i sista hand ungdomarna/ deras föräldrar tvingas betala

6 Målsättning Målet är att skapa trivsamma, funktionella och ekonomiskt självbärande träningsutrymmen för ungdom i Esbo och Nyland Projektet genomförs i samarbete med Esbo stad och organisationer (friidrottsförbundet, Finlandssvensk Idrott) och föreningar (speciellt friidrott, bollsport och gymnastik). Målsättningen är att projektet, speciellt för Friidrotten, kommer att bli en faktor också på regional nivå. Ett koncept med en tillräcklig kritisk massa.

7 KAMELEONTEN

8 En nytt föreningshus Kameleonten är ett stort projekt på m2, med utrymmen främst för idrott. Det har visat sig att kostnaderna för sociala utrymmen och drift (t.ex. personal) är så stora att de måste kompenseras med ett flertal utrymmen för uthyrning. I en mindre helhet är det omöjligt att få en fungerande driftsekonomi. Kameleonten är allmännyttig i sann ungdomsföreningsanda.

9 Placering i Alberga Idrottspark Den nya allaktivitetshallen Kameleonten

10 Kameleontens läge i detalj Kameleontens Placering, byggnadsvolymen och trafikarrangemangen, följer mycket långt vad Esbo stad redan 2012 skissade på i planeringen för Alberga Idrottsparks framtid. Men det krävs en ny detaljplan för tomten för att kunna ansöka om byggnadslov! Trafikanslutning Parkeringsplatser Bussar

11 Flygbild Kameleonten placeras nästan exakt på samma plats som idrottshallen i Esbo stads allmänna planer från år De flesta parkeringsplatserna placeras mellan hallen och åbovägen.

12 Områdesskärning - Kameleonten

13 Kameleontens bottenplan Sociala utrymmen i flera våningar placeras mellan friidrottssalen och bollsalarna. Åbovägen

14 Läktare Kameleontens bottenplan: mobila läktare Läktare Matchplan Läktare Läktare Åbovägen Med mobila läktare kan publik placeras på friidrottens löpraka, och vid kanterna av den stora bollspelssalen (där det då ryms en fullstor plan mellan läktarna).

15 Mixed-Friidrott: resurser Bottenplan och layout för friidrottsutrymmena: 200 m * 4 banor för löpning med doserade kurvorna. Dedikerad löpraka med 90 m längd och 5 banor. Längd/trestegs hopp och stavhopp med lång ansats. Uppvärmnings- och medicinbollsplats. Kastbur för slägga och diskus. Kastplats för kula, diskus och spjut. Plats för höjdhopp på innerplan. Största delen av innerplan används i vardagsbruk av bollsporterna (t.ex. två innebandyplaner). Sprintraka för 60 m tvärs över bollplanerna. Ett hörn för kraftträning, ett hörn för funktionärer och publik. Minimimått kring löpbanan är 89 * 44 m. Salens totala storlek är 92 * 57 m En pragmatisk lösning med lönsamhetspotential. Möjligt att bygga smala balkonger för begränsat åskådarantal. Fungerar för träning och för regionala tävlingar.

16 6 bollplaner och friidrott Ett sportcentrum med 6 fullstora bollplaner (varav eventuellt en sal för redskapsgymnastik) och ett komplett friidrottsutrymme skapar en kritisk massa cafe -verksamhet i en anläggningen av den här storleken är med säkerhet lönsam. En genomströmning av minst 500 idrottare en vardagskväll. Cafe -hyran gör vistelseutrymmet självbärande. Kameleonten är självbärande under vissa rimliga antaganden om finansieringsarrangemang. Anpassad för kulturfunktioner Den kritiska massan ger förutsättningar att inkludera utrymmen som lämpar sig för aktiviteter som musik, dans och kultur. Utrymmen som kan användas mångsidigt vid större evenemang

17 Tema Finlandssvensk profil, ungdomsföreningsrörelsens nya kläder Kostandseffektiv, funktionell och praktisk utan prål. Målsättningen är att minimera kostnaderna för den ungdom som använder utrymmena. Trivsamma utrymmen för både ungdomar och föräldrar, för idrottare och stödtrupper Möjlighet att umgås och att följa med träningar och matcher Cafe och gym

18 EKONOMI & FÖRVERKLIGANDE

19 Tidtabell Detaljplanearbetet påbörjat 10/2014 Stadsplanen godkänd 06/2016 Planering och preparationer vintern Byggstart 8/2017 Invigning och driftstart 8/2018

20 Utrymmen och Finansiering Utrymme Yta(m2) Projektkostnad (Euro) Eget kapital (Euro) Lån (Euro) Sociala utrymmen Drift Sal A Sal B Sal C Allaktivitet Friidrott Friidrott plan 6 och Gym Korridor/förråd Övrig Ränta: 3,5%, 15 år. SAMMANLAGT

21 Utrymmen och lönsamhet Utrymme Yta(m2) Inkomster (Euro) Utgifter (Euro) Netto (Euro) Sociala utrymmen Drift Sal A Sal B Sal C Allaktivitet Friidrott Friidrott plan 6 och Gym Korridor/förråd Övrig SAMMANLAGT Byggnadskostnaderna baserar sig på en ingenjörsbyrås beräkningar, som bygger på erfarenheter från liknande (men mindre) hallprojekt. Utgifterna inkluderar räntor, amorteringar och driftskostnader. Budgeten är baserad på en bollplansmedelhyra (ALV 0%) på 80 E och 190 E för friidrotten. Högsäsong budgeterad till 32 veckor. Ett positivt årligt kassaflöde är nödvändigt för att så småningom få kassan i balans efter det negativa kassaflödet under bygg och driftstart.

22 Summering Ett stort och ambitiöst projekt med en stark synergi med resten av Alberga Idrottspark, alldeles speciellt för friidrotten och för ungdomen i Esbo Finansiering: en kraftsamling med Logen, SUL, fonder, stiftelser och privatpersoner. Ungdomsutrymmen är ingen guldgruva, kritiskt behov av tilläggsfinansiering för att få till stånd långsiktig och hållbar förnyelse. Projektet kan med hjälp av en bred finansieringsbas förverkligas på en stabil ekonomisk plattform. Finansieringen möjliggör ekonomisk självständighet på kort och lång sikt. Profilering: En stark svensk (och i praktiken tvåspråkig) profil, både på kort och lång sikt. Garanterat tack vare finlandssvenskt ägande och via ungdomsföreningsrörelsen.

23 APPENDIX

24 Kontaktuppgifter Patrik Gustafsson, projektledare, tel , Ralf Wahlsten, ordförande Logen UF, tel