Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning"

Transkript

1 Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer sid 17 Revisionsberättelse sid 24 2

3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus med 9 trapphus i 4-5 våningar med totalt 127 bostadsrätter samt 2 lokaler. Tomträttsavtalet gäller tom Lägenshetsfördelning: 42 st 2 rum och kök 2 st 2 rum och pentry 24 st 3 rum och kök 44 st 4 rum och kök 15 st 5 rum och kök 2 st 6 rum och kök Den totala boytan är ca kvm total yta ca kvm. Lägenhetsfördelning är enl.ek.plan. Många lägenheter är omgjorda till färre alternativt fler rum. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. Det har skett 16 överlåtelser under året varav 14 genom försäljning och 2 via överlåtelse. Föreningens tomträtt Föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholm. Tomträttsavtalet gäller tom Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Under 2012 kommer en underhållsplan att upprättas i samarbete med ÅF. 3

4 Fastighetens långsiktiga värde Föreningen har god ekonomi och har ett gott marknadsvärde vilket kan ses i försäljningarna. Underhållet på fastigheten sköts bra vilket kommer att leda till lägre långsiktiga kostnader. Under året har en genomgång energikostnaderna påbörjats då denna är hög i förhållande till motsvarande fastigheter med samma byggår och konstruktion. är en bostadsrättförening med stabil ekonomi, välskötta byggnader, hög trivselfaktor och engagerade medlemmar. Fastigheten bedöms utveckla god långsiktig värdestegring. Mötesverksamheten Styrelsemöten: 4 möten 1/1 5/4 (föregående styrelse) 8 möten 5/4-31/12 (nuvarande styrelse) Total 12 stycken Övriga möten: Styrelsen har varit representerad vid två möten med grannföreningarna Extrastämma har hållits för att anta nya stadgar Styrelsen På årsstämman den 11/ antogs nya stadgar enhälligt vilket bl.a. innebär att alla styrelserepresentanter utses av stämman och att styrelsen konstituerar sig på första sammanträdet. Ordförande valdes mellan två kandidater, Björn Karlström och Mikael Skönborg, där Björn fick 39 röster och Mikael Schönborg 2 röster. Fram till nästa årsstämma fick styrelsen följande sammansättning: Funktion Namn Vald för Ordförande Björn Karlström 1 år Ledamot Mikael Ricknäs 1 år Ledamot Astrid Nordström 2 år Ledamot Greta Palm 2 år Ledamot Linda Jonsson 1 år Avgick 12/4-11 Ledamot Lena Hermansson 1 år Avgick 16/5-11 Ledamot Emma Tillman 2 år Suppleant Tina Clifford 1 år Suppleant Gudrun Lundin 1 år Suppleant Lisbeth Eriksson 1 år Övriga funktionärer Valberedningen: Mustafa Bakirdan 1 år (sammankallande) Johanna Skoglund 1 år Rita Danska 1 år Revisor: Kjell Jansson 1 år Revisorssuppleant Peter Söderberg 1 år 4

5 Föreningens ekonomi Föreningen har en mycket god ekonomi vilket visas av att resultatet i år är SEK efter avskrivningar på SEK. Styrelsen har under det gångna året tagit fram en 5-årig budget. Detta för att skapa en större stabilitet i ekonomin och ett långsiktigt tänkande samt möjlighet att se var det finns potential för förbättringar. Då en fastighetsinvestering är en långsiktig affär är det viktigt att ha en längre planeringshorisont för att undvika större obudgeterade utgifter. Prognosen för det kommande fem åren ser bra ut men vi är mycket beroende av utvecklingen på räntemarknaden då detta är den enskilt största kostnaden. Det sker numera en uppföljning av energianvändning, ränteutveckling och elprisutveckling på månatlig basis. Kvartalsvis sker även ekonomisk uppföljning där utfall jämförs med budget för att se över utrymmet för kostnader som inte bedöms var helt nödvändiga. Det har också konstaterats att föreningen använder mer energi per kvadratmeter än jämförbara fastigheter. Därför har ska en fördjupad energianalys genomföras för att finna om det finns potential att använda energin smartare och där med minska kostnaderna utan att för den skull göra några försämringar för medlemmarna. Räntebanan under den tiden handlade med stigande långsiktiga räntor men har under hösten vänt och handlar nu med sjunkande räntor på medelsikt. Styrelsen tror inte att vi har möjligheten att alltid fatta det mest optimala beslutet då det finns för mycket osäkerhet och att det finns ett värde med en stabil ekonomi med förutsägbarhet i räntekostnader. Föreningen har inte jättehög andel lån men heller inte en låg andel så bedömningen har gjorts att föreningen skall fortsätta att amortera för att minska beroendet av ränteutvecklingen. Under 2012 skall det tas fram en underhållsplan som ska ge bättre prognoser på framtida kostnader för underhåll. Det har också konstaterats att Föreningen använder mer energi per kvadratmeter än jämförbara fastigheter så det har beslutats om en fördjupad energianalys för att finna om det finns potential att använda energin smartare och där med minska kostnaderna. Lån och amortering Under året har Föreningen amorterat SEK. Föreningen har lån på mostvarande MSEK per den 31/ Andelen lån per kvadratmeter är 7977SEK/kvm. Sedan föreningens början har det totalts amorterats av SEK. Styrelse beslutade i maj att binda två av lånen på två års sikt med en ränta på 3,5%. Räntebanan under den tiden handlade med stigande långsiktiga räntor men har under hösten vänt och handlar nu med sjunkande räntor på medelsikt. 5

6 Under tiden har styrelsen tagit fram en räntepolicy där föreningen skall ligga med 50 % eller mindre i rörlig ränta. Anledningen till detta inriktningsbeslut är att skapa en stabilitet i den största kostnaden föreningen har. Styrelsen tror inte att vi har möjligheten att alltid fatta det mest optimala beslutet då det finns för mycket osäkerhet och att det finns ett värde med en stabil ekonomi med förutsägbarhet i räntekostnader. Under de kommande åren planeras att amortera en miljon per år tills vi kommer ner på en lånenivå på 7500 SEK/kvm och därefter minska amorteringen till ca SEK per år. Detta beräknas ske vid Föreningen har inte hög andel lån men heller inte en låg andel så bedömningen har gjorts att föreningen skall fortsätta att amortera för att minska beroendet av ränteutvecklingen. Ränteutveckling Föreningens andel rörliga lån ligger på 25,61 %. I dagsläget är det generellt på marknaden att man förväntar sig en låg ränta över en längre period. Riksbanken har dock en annan räntebana än analytikerna på bankerna så det är högst osäkert om räntan. Upphandling Under året har följande upphandlingar genomförts: Lån - Upphandling av lån med anbud från fyra banker (SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea). Beslutet blev SEB då dessa hade klart bäst erbjudande. Elupphandling har skett tre gånger med anbud från fem bolag (Telge, Fortum, Vattefall, Umeå Energi och Skellefte Kraft). Beslutet har blivit att ligga kvar med rörligt hos Telge. Föreningen erhåller med jämna mellanrum offerter från bolagen som jämförs när de kommer. Städupphandling då många medlemmar upplevt brister i städningen och ISS inte har brytt sig om när vi påpekat brister eller uppfyllt avtalet till fullo sades avtalat upp och en upphandling gjordes med två firmor (Maries puts och städ och JC Allstäd). Det blev JC Allstäd och avtalet börjar att gälla från den 1 maj Underhållsplan Upphandling med offerter från Riksbyggen, HSB, SBC och ÅF. Beslut har fattats under 2012 men föll på ÅF då prisbild samt upplägg var det som styrelsen bedömde vara bästa. Hemsida Styrelsen ämnar ta fram en ny hemsida som är mer användarvänlig. Vi kommer skapa en ny sida med hjälp av Joomlas uppdaterade program. Förväntas vara klart våren Under 2012 ses främst upphandling med trädgård och vinterunderhåll som prioriterat. 6

7 Avgifterna Inga planerade höjningar för Däremot höjdes avgifterna för parkering till garageplats 550 SEK/månad, p-plats 300 SEK/månad, MC-plats 275 SEK/månad och mopedplatserna behölls. Likviditet Föreningen har god likviditet. Under året har det tagits fram en likviditetsbudget och med rådande ränteläge bedöms att en kortsiktig likviditet på SEK behövs för att klara svängningar mellan månaderna och målet är att bygga upp en långsiktig likviditet på ca 2 MSEK. Detta för att klara en större utgift. Den räntan som fås på sparkonton med lite längre bindningstid motsvarar ungefär kostnaden för rörligt lån vilket gör att de tar ut varandra. Det har tagits fram en planeringsstrategi där vi delar sparandet mellan olika löptider beroende på när de tros behövas. Det låga ränteläget gör dock att det inte ger mycket ränta. I-dagsläget ligger föreningen med korta löptider då de längre räntorna ligger lägre. Kostnader De 12 största kostnaderna står nu för ca 85 % av de totala kostanderna. Den största kostnaden är räntan vilken står för ca 35% av de totala kostnaderna medan fjärrvärmen står för ca 16%. Det visar vikten av ett aktivt arbete med energi och räntor. Då det framkommit att föreningen har en högre energiförbrukning per kvm än motsvarande byggnader avser styrelsen att jobba med det. Kostnadskategorier Ränta Fjärrvärme Tomträtt Fastighetskostnader Styrelsearvode Internet El Fastighetsskatt Vatten Städning enlligt avtal Kabeltv Hissavtal med Kone Övrigt 7

8 Elförbrukning Elförbruk ning kwh jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december månad På elförbrukningen kan vi se en minskning förra året jämfört med året innan. Det beror på att det upptäcktes att rampen till garaget stod och gick året runt då givaren slutat fungera. Under året har vi haft en manuell givare i form av ordförande men detta måste ses till. Detta visar vikten av uppföljning. 8

9 Fjärrvärme Normalår jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december Under första delen av 2011 drogs det mer fjärrvärme jämfört med ett normalår medan slutet av året drog mindre. Utflödet minskades på natten (22-06) men då det i dagsläget avsaknas möjlighet att normalårskorrigera har vi svårt att veta vilket som berodde på åtgärden och det som berodde på en extermt varm vinter under sista delen av året Ränta STIBOR 7dagars ,95 2,9 2,85 % 2,8 Ränta STIBOR 7dagars ,75 2,7 2,65 w29 w31 w33 w35 w37 w39 w41 vecka w43 w45 w47 w49 w51 Ränteutvecklinge har följts sedan v 29 för att vi skall kunna prognostisera räntekostnader bättre. Som ni kan se gick räntan kraftigt upp dagarna innan Riksbankens beslut att sänka styrräntan vilket gör att vi inte fått fullt genomslag av 9

10 den sänkningen. Räntan är STIBOR-7 dagars vilket betyder att föreningen får den ränta som sätts fredagen innan plus den marginal som banken har. Nyckeltal Följande nyckeltal ger en bild av föreningens trend i kostandsutveckling. Nyckeltal Energi per kvadratmeter Fjärrvärmekostnad per kvadratmeter Ordinarie kostnader per kvadratmeter Lån per kvadratmeter Ränta per kvadratmeter Soliditet 36,17 36,34 Skuldsättningsgrad 1,75 1,75 Soliditeten är ett finansiellt nyckettal, som anger hur stor del av till av tillgångarna, som är finansierade med eget kapital. Tumregeln är att soliditeten inte bör understiga 25%. Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva företagets finansiella risk (räntekänslighet). Ju lägre skuldsättningssgrad dessto bättre. Avtal De större avtalen som föreningen har är följande. Område Firma t.o.m. Fastighetsskötsel Åkerlunds löpande Städning ISS 30/4-12 Städning JC Allstäd Fr.o.m. 1/5-12 Snöröjning Hässelby Trädgård löpande per timme Trädgård Tylömarks löpande Värme Fortum löpande El Telge löpande rörligt pris Bredband och kabeltv Tele 2 T.o.m 2015 Återvinningshämtning SITA löpande Brandskydd Dafo Löpande 1 ggr per år Värmereglering TFS Löpande 2 ggr per år Information Under året har det kommit ut 11 stycken Söderbergabladet. Det informeras också via de ställ som finns i varje trappuppgång. Efter halvårsrapporten hölls det öppet i styrelserummet för att medlemmar skulle ha chansen att ställa frågor till styrelsen. Endast två medlemmar tog chansen att ställa sina frågor. 10

11 Under 2012 kommer information att vara ett prioriterat område då planen är att ta fram en ny hemsida som är mer användarvänlig. Underhållet av hemsidan läggs på en extern part då bedömningen är gjord att föreningen inte kan räkna med att besitta denna kompetens internt.. Del i uppdraget som gått till informationsansvarig är också att titta på vilken information som skall finnas och vilka kanaler som skall användas. Utfört under Utöver det ovan beskrivna har styrelsen genomfört följande Fastighetsunderhåll och investeringar Resterande uteplatser renoverade. Grunden vid port 23 har dränerats. Hängrännorna har rensats. Ventilationssystemet har uppgraderats och reparerats. Två av parkbänkarna har fått nytt virke. Ett omfattande reparationsarbete har skett i tvättstugorna. Gårdsavloppen spolade. Utsatta stammar har spolats. P-platsens skyddsräcken har reparerats. Garaget har städats. Endast en person hade glömt flytta sin bil. Vattenläckan i port 17 har åtgärdats. Har ombesörjt uppsättning av vägtbom vid infarten. Har genomfört malsanering i vinden mellan port Har förberett för malsanering i vinden mellan port Har fattat och genomfört beslut om att stänga grovsoprummet. Har låtit installera värmekabel i hängrännan/stupröret vid port 17 för att förhindra isbildning. Gemensamhetsaktivitet Har genomfört en uppskattad höstfest med c:a 100 medlemmar. Två städdagar har genomförts med 50 medlemmars hjälp. Övrigt Har utövat påtryckning på Tele2 ang TV, Tele o bredband för att erhålla fullgoda produkter. Har drabbats av två garageinbrott med bl.a. saboterad garageport. Införskaffat saxar och knivar till återvinningsrummen för att underlätta komprimering. Nya stadgar har antagits på två stämmor. Har skickat yttrande om den nya bebyggelsen. Påpekar kontinuerligt fel och brister till SL o trafikkontoret. Planerat för 2012 Fastighetsunderhåll och investeringar Genomföra malsanering på vinden mellan port (Klart) 11

12 Genomföra uppfräschning av entrégolven och golven vid våningsplanen. (Påbörjat) Putsa grunden utanför tvättstugorna. Följa upp och genomföra brister som tagits upp i vår fastighetsbesiktning. Skapa en långsiktig underhållsplan. Vidareutveckla formerna för ekonomisk uppföljning. Vidareutveckla formerna för uppföljning av värme, vatten och elförbrukningen. Följa utvecklingen av hur kommunen har tänkt sig att matavfall skall hanteras och förbereda hur vi skall kunna uppfylla ställda krav. Undersöka möjligheten att bygga om övernattningsrum och bastun anpassad till våra behov. Låta olja in uteplatserna som byggdes Låta ansa träden, som går mot fasaden, på baksidan mot sjukhuset. Låta gräva ner en stopplist vid sandlådan, så att sanden inte sprids ut mot gången. Information Skapa ny hemsida. Förbättra informationsflödet. Gemensamhetsaktivitet Skapa, i samband med barnen, en plantering för barnen. Försöka skapa arbetsgrupper för trädgård, fastigheten och trivseln. Bibehålla den fina blomsterprakten i våra urnor vi fontänen. Arrangera 2 gemsamma städdagar. Arrangera en gemensam höstfest. 12

13 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att /till förfogande stående vinstmedel,/ kronor , disponeras enligt följande: Balanserad Vinst Årets resultat Summa Avsätts till fond yttre underhåll Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

14 Resultaträkning Belopp i kr Not Lägenhetsavgifter Garage och Parkeringsavgifter Övriga ersättningar Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella tillgångar 5,6, Fastighetsskatt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 0 Ränteintäkter Intäkt värdepapper Räntekostnader och liknande resultatposter 4, Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

15 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar Övriga fordringar Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Aktier,Premieobligationer Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda Insatser Upplåtelseavgifter Fond Yttre Underhåll 1, Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Totalt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflytas. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fr.o.m räkenskapsåret 2008 har vi beslutat att göra en avskrivningsplan på 100 år. Detta medför en avskrivning på :-- för räkenskapsår Fortsättningsvis kommer :-- per år att avskrivas. Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 10 år Not 1 Avsättning till fonden för yttre underhåll Avsättning till fonden för yttre underhåll Från 2006 redovisas fonden för yttre underhåll bland bundet eget kapital. Avsättningen beräknas som tidigare men avsätts genom styrelsens förslag till vinstdisposition och inte som en avsättning över resultaträkningen. Avsättning till förenings fond för yttre underhåll, skall i enlighet med föreningens stadgar ske med 20 kr per kvadratmeter. Fonden har inte utnyttjas 2010 eller 2011 Not 2 Övriga ersättningar I övriga ersättningar ingår : Pant+överlåtelseersättningar Påminnelseavgifter Uthyrningsrum Övrigt

18 Not 3 Personalkostnader I personalkostnader ingår: Styrelsearvoden Ekonomisk förvaltning Ersättning valberedning Arbetsgivaravgifter Revisionsarvode inkl. moms Not 4 Övriga kostnader Har ökat med Kr :--. Kostnadstyp 2010 Ökat Minskat Orsak bl.a Fastighetsskötsel enligt avtal Indexuppräkning Städning enligt avtal Hissbesiktning Indexuppräkning Hissavtal Lås Övriga fastighetskostnader Snöröjning Trädgård enl. avtal Trädgård övrigt Tvättstugan Garagekostnader Avtal garageport Indexuppräkning Nätavgifter - El El Lägre förbrukning Fjärrvärme Lägre förbrukning Vatten Ökad förbrukning Sophämtning Grovsopor inkl.elavfall Stängt grovsoprum Återvinning Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Oförändrad t.o.m 31/ Arrende - P-platser Indexuppräkning Kabel-TV Internet Full år Fastighetsskatt Indexuppräkning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Telekommunikation Mobiltelefoni Datakommunikation Indexuppräkning Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter Revisionsarvode inkl. moms Övriga ersättningar Dyrare arbetsgivareavgift Medlemskap SBC Medlemskap Fastighetsägarna Kreditupplysning Bankkostnader Gårdsfest,städdagar, möten Julbord,styrelsemöten Billigare val Övriga kostnader Styrelsearvoden inkl.soc.avgifter Räntekostnader Ökade räntekostnader

19 Specifikation på större kostnader avseende Övriga Fastighetskostnader Byte av staket på uteplatser UppgrävningValvoch isolering av vägg Byte av omformare samt ventil Not 5 Byggnader och Mark Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Mark anläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar 0 Avyttringar och utrangeringar 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark ) I anskaffningsvärdena ingår mark med Har skett en kraftig höjning av taxeringsvärdena. 19

20 Not 6 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Kabel TV Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut 0 0 Har brutits ur från totala köpeskillingen av byggnaden med Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkterna har minskat med Räntebidraget har upphört Not 9 Räntekostnader Räntekostnaderna har ökat med Vår rörliga del är 25,612% 20

21 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tomträttsavgäld Arrende Kabel TV Lan-Internet Årsavgift Inkasso IF Räntebidrag Not 11 Eget kapital Inbetalda Upplåt. Fond Yttre Fritt eget Årets Insatser avgifter Underhåll kapital Resultat Vid årets början Disposition enl bolagsstämman Årets resultat Årets utnyttjande av 0 Fond yttre underhåll 0 Vid årets slut Nr 12 Fond Yttre Underhåll Fond Yttre Underhåll Not 13 Skulder till kreditinstitut SBAB 4,12 % bundet till SEB - 3 månaders/stibor - 2,04% SEB - 7dagars/stibor - 2,05% SEB -7dagars/stibor - 2,05% SEB-7 dagars/stibor- 2,61% (20/2) SEB - 3,5% SEB - 3,5% Amorterat Kr :-- 21

22 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda lägenhetsavgifter Revision Upplupen ränta

23 Årsredovisning Söderberga Allé

24 Årsredovisning Söderberga Allé

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-1 januari 30 juni 2012 Förvaltningsberättelse Resultatet under det första halvåret visar ett negativt resultat med ca 84 000 SEK (164 320) efter

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet

Styrelsen för Brf Soltunet Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2015 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2013 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2013 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015 Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsförening Glidflygaren

Bostadsrättsförening Glidflygaren Årsredovisning för Bostadsrättsförening Glidflygaren Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Brf Limmaren 3

Årsredovisning. Brf Limmaren 3 Årsredovisning för Brf Limmaren 3 716421-7734 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Limmaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Styrelse På ordinarie

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Org nr 769601-8022. avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Org nr 769601-8022. avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Brf Söderberga Allé får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF Kaptenen i Karlstad

BRF Kaptenen i Karlstad Årsredovisning för BRF Kaptenen i Karlstad Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer