Helsingforsregionens hörselförening rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Trots att föreningens verksamhet under största delen av året var förlagd i hyrd lokal hos Arbets Vänner bibehölls den traditionella formen. Det var klart redan från starten i januari att återkomsten till Luthergatan kunde ske först under höstterminen. Styrelsens medlemmar följde med saneringsarbetet och höll medlemmarna ajour med händelserna bl.a. via hemsidan på Internet men också vid de regelbundna veckomötena. Arbetet fortskred helt enligt tidtabell och det första mötet i föreningslokalen kunde bli det stadgeenliga höstmötet. Var och en kunde i samband med mötet själv inspektera resultatet och konstatera att våtutrymmena såg prydliga ut. Bastun var dessutom helt nybyggd. Kostnaderna för rörsaneringen och övriga större reparationer i fastigheten kommer att belasta föreningens ekonomi stort. Bl.a. måste även ett nytt yttertak läggas eftersom läckage förekommer. Alla lån för renoveringarna kapitaliseras under 2012 och föreningens andel kommer att bli mycket hög. Styrelsen har redan fått tillstånd av flera föreningsmöten att använda medel ur Söderholms fond för att täcka renoveringskostnaderna. Trots att skulderna betalas bort kommer vederlaget ändå att förbli betungande eftersom huset inte har andra inkomster än vederlag. En tidigare gårdskarlsbostad som bolaget äger kommer att renoveras och säljas. En större donation fick föreningen motta under året. Pengarna skall enligt donatorn användas till medlemmarnas rekreation. Pengarna lades i aktier och den första utdelningen kunde redan i maj användas för en gemensam utfärd. Donatorn vill förbli anonym. Även mindre men ändå betydelsefulla donationer har föreningen fått motta. Den verksamhetsplan som höstmötet antog har legat som grund för aktiviterna under året. Måndagsmötena har bjudit på många intressanta föredrag och uppträdanden. Den traditionella månadsandakten har som tidigare letts av kaplan Päivikki Ahonen från Johannes församling. Utfärder och utställningsbesök 1/11

2 har ordnats. Den lilla litteraturkretsen förlorade sina trognaste deltagare och kunde inte mera hållas vid liv. Däremot har canastagruppen fortsatt, men hemma hos Else Maj Johansson eftersom föreningslokalen varit stängd. Föreningen har tappat många medlemmar under året, främst därför att kåren åldras. Flera har också lämnat medlemsavgiften obetald under längre tid och måste enligt stadgarna avskrivas. Nya medlemmar har också kunnat antas, vilket visar att verksamheten fortfarande väcker intresse. Totalt hade föreningen medlemmar. 11 nya medlemmar har antagits Avlidna, som kommit till föreningens kännedom under året är: Gunvor Sundberg, Marianne Röholm, Margaretha Jansson, Norma Nordberg, Mirja Hallbäck, Maj-Lis jansson, Jarl Fredman och Birgit Lagerström. Allmän verksamhet 30 måndagsmöten har hållits och i medeltal har 21 personer deltagit. Förutom de redan nämnda andakterna en gång i månaden har föreningen haft besöka av verksamhetsledaren inom Arbetets Vänner, Anna Alenius, som berättade om AVs 100 åriga historia. Det var ett ganska naturligt att be henne informera om AV eftersom mötet hölls i dess lokal och vårens möten skulle fortsätta hållas i samma lokaliteter. Luciamamman Stina Lindlöf kom och berättade om det roliga arbete hon hade som "allt i allo" för årets finlandssvenska lucia. Många är de medlemmar som varje år deltar i valet av Svenskfinlands lucia och Stina Lindlöfs anförande gav litet mera insikt i vad allt denna tradition betyder av arbete, glädje och sammahållning och sällsynta besvikelser. I AV:s hus verkar även miljöföreningen Natur och Mijö. Dess verksamehetsledare Lena Avellan höll ett anförande om Östersjön och om försöken att skydda vårt trånga innanhav. Människan är den största förorenaren och mången har säkert skäl att tänka över sin livsstil för att något positivt skall hända. Den aktuella nyordningen för glesbygdens avlopp var en naturligt del av diskussionen. Vi hade ett uppskattat besök av författare Märta Tikkanen. Hon berättade om sin senaste bok "Emma och Uno" en dokumentärroman om hennes morföräldrar. Ett annat besök som väckte intresse var när författaren och regisören Henrika Andersson berättade om sin produktion. Publiken fick en livfull beskriving av en regisörs hantverk och i synnerhet arbetet med uppsättningen av pjäsen "Spikfull" som gick på Lilla Teatern. Robert Jägerhorn är känd och anlitat ilussionist. Han 2/11

3 förvred medlemmarnas sinnen med en hel del trick under en rolig måndagseftermiddag. Ännu en underhållare skulle komma i februari men han dök aldrigt upp och mötet fick bli en improvisation med sång och medlemmarnas infall. Den 7 april åkte en grupp medlemmar till Åbo för att uppleva "Les Miserables" på Åbo svenska teater. Musicalen har fått mycket publicitet och allmänt ansetts hålla hög konstnärlig nivå, ett omdöme resenärerna omfattade till fullo. Dessutom var föreställningen textad till glädje för hörselskadade och alla andra som inte riktigt uppattade sångerna. Helsingforsgruppen hade platser så långt framme att texten hamnade väl högt upp för att vara bekvämt. En och annan klagade efteråt på styv nacke. En ny utfärd gjordes när ett måndagsmöte i maj styrde kosan mot Lojo. Resan gjordes i hyrd buss och första anhalt var den medeltida kyrkan. Här mötte guiden som sedan systematiskt förde gästerna från den ena bilden till den andra i den rikt smyckade helgedomen. Efter kyrkbesöket bjöds på utsökta bakverk och kaffe i stans mest berömda konditori, St Honoré. Med välfyllda magar fortsatte dagen i Loja med ett besök i underjorden, i Tytyri kalkgruva Den som trodde sig orka gå i gruvgångarna följde med i bil till meters nivå. Den intressanta personhissen var tillfälligt ur bruk. En pensionerad gruvingenjör skötte presentationen och svarade på nyfiknas frågor. Dagen blev innehållsrik och alla deltagare sade sig ha uppskattat arrangemanget. Under sommaren samlades åter en trogen skara Kvistebofans varje lördag i Kolmpers för att njuta av den rogivande omgivningen, njuta mer eller mindre välgrillad korv och naturligtvis ventilera världens händelser. På senhösten när trädgårdsmöblerna reades i butikerna anskaffades en ny sittgrupp till sommarstugan. Det har inte funnits några direkt bekväma sittmöjligheter vid stugan. Den gamla, rostiga och trasiga hammocken och den i tiden av Poppe gjorda soffan skattade nu åt förgängelsen. När vårens städtalko ordnas i byn kommer metallen att åka upp på skrotflaket. Sommaren var härlig för den som ville vistas i naturen, och Kvistebo bjuder verkligen natur. Årets bär- och svampskörd roade sig några att samla, men det märks nog att grannarna också passat på när ingen fanns i stugan. Den sista skörden trattkantareller plockades ännu i slutet av oktober. Höstfesten i början på september kunde ännu hållas i rätt varmt väder. Tillströmningen av gäster var ändå inte särdeles stor. Samtransport från centrum 3/11

4 hade inte ordnats denna gång vilket säkert inverkade på lusten att komma. En höstdag 2011 vid Kvistebo Kurt Andersson stående bakom Birgit Andersson. Mot höger Leila Walander, Maj-Britt Winqvist, Berit Björkman, Saga Lindgren och Doris Kortman En ny och mindre flagga skaffades. Den gamla var för stor för den stympade flaggstången. Mestadels var vädret ändå så lungt under samlingarna att det inte var motiverat att hissa flaggan. Annandag jul drog en kraftig storm fram över västra och södra Finland. I Kolmpers lämnade stormen efter sig en hel del fällda träd. På Kvistebotomterna föll intet annat än den gamla och som det visade sig mycket murkna flaggstången. Höstterminen inleddes i mitten av september och samlingarna hölls fortsättningvis i AV:s utrymmen i Annegatan 26. Den egna lokalen hade inte blivit klar under sommaruppehållet. Den första gästen var som vanligt kaplan Päivikki Ahonen. Följande måndag kom Tomas Londen för att berätta om den jubileumskongress som Hörselskadades riksförbund höll i Stockholm med anledning av sina 90 verksamhetsår. Kongressprogrammet bjöd på många intressanta föreläsningar bl.a. om tinnitus vilket Tomas mest intreserade sig för. Barbro Pietiäinen tillbringade en stor del av krigstiden som "krigsbarn" i Sverige. Hon berättade om sina upplevelser och känslor under en måndagssamling. Barbro hade goda värdföräldrar och fick ett varmt bemötande. Även efter kriget har hon hållit kontakt med sina värdföräldrar. Hon läste också upp ett kåseri som ingåt i den lokala tidning - ett kåseri som handlade om den lilla flickan från ett sargat land. Barbros anförande passade bra in i tiden eftersom krigsbarns4/11

5 problematiken fått mycket publicitet under året. Den sista samlingen hos AV blev ett besök av Janne Bäckman från firma Danalink. Han berättade om och demonstrerade hörhjälpmedel. Att medlemmarna vill ha information om allt som kan underlätta tillvaron visades tygligt i och med att deltagarna i detta måndagsmöte var betydligt fler än vid övriga möten. Föreningens stadgeenliga Höstmöte blev det första som åter kunde hållas i den egna lokalen. Antalet deltagare var glädjande stort med tanke på att stadgeenliga möten inte brukar intressera. Verksamhetsplan och verksamhetsbudget för 2012 godkändes. I valet till styrelse för kommande period hade ordförande Ulla Donner ingen motkandidat och hon omvaldes enhälligt. I övrigt omvaldes hela styrelsen men den vakanta plats som funnits efter Dorrit Ingvalls frånfälle kunde nu fyllas med en ny medlem Maj-Britt Winqvist från Esbo. Styrelsen är åter fulltalig. Ann-Marie Appelberg höll ett mycket intressant anförande om sin forskande släkting, antropologen och sociologen, Hilma Garnqvist, som under tidigt 1900 tal vistades i Palestina. Hon intresserade sig speciellt för bröllopsseder och familjer. Hennes avhandling gav henne småningom en doktorstitel från Åbo Akademi. Hon blev också känd internationellt. Orienten i nutid blev det när paret Jan och Anki Tunér kom på besök och berättade om sitt mångåriga arbete i Afghanistan. Främst försöker man höja kunskapen om hygien. De enkla människorna på landet har inte tillgång till rent vatten, ofta därför att vattentäkterna är öppna och förorenade av både djur och människor. Den hjälporganisation paret Tunér verkar inom tog torrtoaletten till Afghanistan och byggde brunnar. De lärde också. kvinnorna hur en möjligast steril födelse bör ske. Dödligheten i infektionssjukdomar har kunnat minskas drastiskt tack vare bättre hygien. Att ge kvinnorna möjlighet till utbildning har också varit ett effektivt sätt att påverka situationen. Föreningen överförde ett bidrag till angivet konto som tack för besöket. Ännu en orientalisk skildring bjöds när Brita Pawli, som gjort flera resor till Israel, berättade om landet från en litet annan synvinkel än den medierna främst använder. Anförandet ilustrerades med en kavalkad av bilder. Den 28 november begick föreningen sin 85-årsdag. Ordförande Ulla Donner konstaterade att det förflutit tio år sedan senaste jubileumsfirande. Hon hade läst de senaste tio årens verksamhetsberättelser och belyste på detta sätt 5/11

6 den gångna perioden. Mycket har hänt under åren och föreningen har kunnat visa att den behövs för sina medlemmar. Efter att födelsedagstårtorna avnjutits delade ordföranden ut rosor till alla som under året fyllt jämna år. Jubileet var enkelt men stämningen varm. Enda inbjudna gästen vär Svenska hörselförbundets verksamhetsledare, Sonja Londen, som höll ett anförande om det arbete som under dess tion år gjorts till de hörselskadades bästa. Arbetet har varit både lokalt, nationellt och internationellt. Året började närma sig sitt slut och i december hölls två träffar utöver julfesten. Som vanligt var julfesten den dag som lockade årets publikrekord. Julfesten gick i traditionell stil med glögg, pepparkakor, gröt och kaffe med stjärnor för den lekamliga delen och med sång, uppläsning och lucia för den andliga delen, tomten inte att förglömma. I december hann en liten grupp medlemmar också besöka en utställning i Helsingfors konstmuseum med bl.a. en översikt av Axeli-Gallen Kallelas mångsidighet som konstnär och en samling rysk konst från Tretiakovgalleriets samlingar. Den senare presenterades av en ung och mycket intresserad guide och besökarna fick verkligen ut något av rundvandringen. Ordföranden hade beställt trådlösa hörlurar för deltagarna och trådlös mikrofon för guiden. Alla kunde höra utmärkt. Efteråt samlades deltagarna i föreningslokalen för att avnjuta en traditionell sopplunch. Annat noterat. Året var ett sk. valår, riksdagen skulle få ny sammansättning, Svenska hörselförbundet ordnade som medlem i SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf - en politisk paneldiskussion med representanter från nästan alla partier. Tillfället var välbesökt men främst av verkligt funktionshindrade. Av föreningens medlemmar deltog bara tre trots att information delats ut vid flera tillfällen. De hörselskadades situation verkade nog rätt enkel i jämförelse med alla svårt invalidiserade som antingen deltog i diskussionen eller hade sina stödpersoner att göra det. Som vanligt före val talades vitt och brett om förbättringar men ingen hade egentligen något recept för hur det skulle ske. Alla var ju bara kandidater men några ändå med säte i fullmäktigeförsamlingar. Ordförande Ulla Donner deltog i april i förbundets årsmöte, som denna gång hölls i Mariehamn. Den 10 maj hade RAY sammankallat till ett informationsmöte om bidrag och 6/11

7 bidragsansökningar. Mötet, som pågick hela dagen, hölls i Kuuloliittos "Ljusa huset" i Haga. Från föreningens sida deltog sekreteraren och Monica Bäckström som samtidigt representerade förbundsstyrelsen. Eftersom föreningarna får sina RAY bidrag via förbunden var informationen inte direkt riktad till medlemsföreningar. Dagen var ändå innehållsrik och intressant och diskussionen livlig. Inom EU håller en förordning med oanade konsekvenser för idiella föreningar på att drivas igenom. Komissionären för skatteärenden har kommit på att idiella föreningarna inte betalar skatt på sina inkomster. Detta anses betyda att konkurrensen snedvrids i förhållande till näringsidkare. I Skandinavien med gammal tradition av frivilligarbete inkluderande basarer och försäljning för att stärka ekonomin har kommissionens planer mottagits med bestörtning. Förbundet uppmanade alla medlemsföreningar att skicka en protestskrivelse till kommissionären och till Finlands repressentant i Bryssel, Carl Haglund. Styrelsen åtföljde uppmaningen. Alla skandinaviska länder har protesterat på liknande sätt. Ordföranden och sekreteraren besökte Alppilan Aho och diskuterade med hyregästen om de förestående arbetena i fastigheten. Hela omfattningen var vid det tillfället ännu inte känd. I samband med besöket avtalades också om en höjning av hyran och accepterades att hyresgästen delar lokalen med en underhyresgäst. Hyresgästen sade sig vilja bo kvar även i fortsättningen. Kunde också konstateras att lokalen verkade vara väl skött men en del smådetaljer i köket har inte hållit för slitaget. Köksinredningen är med undantag för kyl och spis den ursprungliga men fixades ytligt i samband med övertagandet. Under hösten har sekreteraren besökt bl.a. Katarinagårdens äldreboende, pensionärsföreningen Olympia, Helsingfors marthaförening och Folkhälsans seniorkafe i Mårtensdal för att informera om hörsel och hörhjälpmedel. I september deltog sekreteraren i Föreningen Hörselskadade i ArbetslivetHiAs informationsdag i Vasa. Dagen var väl organiserad och programmet omfattande. Intresserade kom och gick i en jämn ström och arrangörerna kunde knyta många nya kontakter. Den 19 november var det dags för en motsvarande dag i föreningens regi och i sammarbete med Hörselskadade i Arbetslivet-HiA. Styrelsen hade länge planerat en extra satsning för att väcka intresse bland de hörselskadade som ännu är kvar i arbetslivet. Tanken var att på detta sätt få nya och yngre medlemmar. Temadagen lades därför på en lördag i akt och mening att göra det möjligt för de flesta arbetande att delta. Stora annonser ingick i Hufvudstads7/11

8 bladet, Västra Nyland och Borgåbladet. Inbjudna talare var professor Berth Danermark från Örebro universitet, handikappforskare och skribent. Han talade om hur en hörselskadad kan delta i samtal. Anita Valjakka, audionom hos Kuuloliitto, beskrev audiogram och vad de leder till för patienten och Ulrika Krook från handikappjuridiska ombudens byrå berättade om vilka rättigheter man som hörselskadad har. Dessutom bidrog Monica Bäckström, Anki Johansson, Camilla Mattjus och Johan Wikström som alla berättade sin egen story. Dagen blev programmässigt väldigt lyckad men tyvärr drog dagen en mycket liten publik. Dagen bekostades med medel ur Söderholms fond. Efter måndagsmöten den 21 november invigde Kurre och Moritz föreningens nya bastu. Det ansågs lämpligt eftersom även ny ugn installerats och det troligen förlöpt femton år sedan bastu senast värmdes i Luthergatans lokal. Testgruppen kunde konstatera att badet var utmärkt. Bastun står naturligtivs till allas förfogande. Luthergatan 14 A 1, AOy AlppilanAho Fastighetsbolaget Luthergatan 14 har under året hållit ett antal stämmor. Styrelsen har haft en representant vid varje stämma och därigenom hela tiden varit väl informerad om utvecklingen i bolaget. Sekreteraren deltog i fastighetsbolaget Alppilan Ahos extra stämma den 14 december. Vid den stämman diskuterades konsultens förslag till åtgärder i fastigheten. Förutom rörsaneringen, som enligt konsulten och styrelsen bör ske enligt den tunga metoden, kommer alla badrum att förnyas, hissarna att byggas om, balkongerna att totalrenoveras, yttertaket att förnyas, befolkningsskyddet att totalrenoveras och gårdsplanen, som samtidigt är tak för bilhallen, att byggas om. Kostnaderna är beräknade till 1010 per kvadratmeter våningsyta och utslaget på vederlaget under en tio årig låneperiod 11 /kvm/mån. Ett motförslag med lättare förfaranden röstades omkull. Kostnadsökningen betyder att föreningen inte i fortsättningen kan räkna med någon form av inkomst från sin lokal i huset. Annan verksamhet En grupp ivriga canastaspelare har träffats regelbundet under hela året även under sommaruppehållet. Träffarna har hållits hemma hos spelarna eftersom föreningslokalen inte stått till förfogande förrän i slutet av oktober. Rådgivningsverksamheten har fortsatt och sekreteraren har fungerat som 8/11

9 huvudsaklig rådgivare. En påbyggnadskurs för hörselrådgivare anordnades av förbundet under våren i vilken sekreteraren deltog. Batterier har förmedlats enligt gammalt mönster. En ny försäljare har under året dykt upp på marknaden Battericervise Egil. Firman säljer via Internet men avviker från andra aktörer på nätet sålunda att föreningarna kan få provission på köp som görs med angiven föreningskod. Dessutom får den person som köper med kod extra rabatt på sitt eget köp. Batterierna blir på detta sätt mycket förmånliga. Föreningarna kan även handla hos denna aktör och sedan förmedla batterier vidare till medlemmarna under veckoträffarna. I synnerhet yngre och internetvana medlemmar uppskattar den nya servicen. Äldre vill fortfarande få sina batterier vid föreningsträffarna. Föreningens ekonomi Föreningen har klarat av att sköta löpande utgifter under året. De kommande fastighetskostnaderna som beskrivits ovan klaras inte av utan extraordinarie metoder. Hyresinkomsterna från lokalen i AlppilanAho har gjort det möjligt att fortsätta verksamheten i Luthergatan 14. Vederlaget för möteslokalen är redan över 1000 /månad. Detta kan inte med tanke på utebliven inkomst från AlppilanAho anses vara ekonomiskt försvarbart. Även när alla lån betalts bort räcker inte föreningens inkomster för en så hög hyra. Fonderna/Donationer Torsten och Sirkka Söderholms fond delade ut 14 bidrag under året. Bidragssumman uppgick till 9200,00. Fondens finansiella läge framgår av bokslutet. Fondens kapital kommer att utnyttjas för att betala föreningens andel av stambytet och det nya yttertaket. Detta enligt tidigare beslut vid ordinarie föreningsmöten. Föreningen fick motta en anonym donation på 25000,00. Enligt donatorn skall pengarna användas för medlemmarnas rekreation och kulturupplevelser. Pengarna placerades i aktier och första dividenden erhölls under våren. Utfärden till Lojo kunde bekostas med dessa pengar. Under början av året gjordes ännu inbetalningar till Dorrit Ingvalls minne. Avkastningen och kapitalet kan enligt familjen användas för kulturella upplevelser. Astrid Harjulin fyllde 100 år och anmodade födelsedagsgästerna och övriga 9/11

10 som ville hylla henne att i stället för blommor göra en inbetalning till föreningen. 882,58 flöt in i kassan på detta sätt. Pengarna kommer att användas för att skaffa en ny takkrona i stället för den som fallit ner. För att kunna hålla möten i en lokal där ingen fast T-slinga finns behövs en portabel dylik. Det var situtationen vid flyttningen till Arbetets Vänner i januari. Kostnaderna för en portabel T-slinga kändes rätt hög och styrelsen beslöt söka hjälp hos föreningen Hörseltjänst. Denna beviljade ett bidrag som täckte hela kostnaden. ERHÅLLNA BIDRAG 2011 Bidragsgivare Belopp Belopp RAY via förbundet Grundbidrag 1000,00 Medlemsbaserat bidrag 2251,45 Helsingfors stad 3251, ,00 Esbo stad 300,00 Donation 25000,00 Föreningen Hörseltjänst 2600,00 Astrid Harjulin 100 år 882,58 Dorrit Ingvalls minne 680,00 Styrelsen Styrelsen har sammankommit till 8 protokollförda möten. De flesta möten har hållits hemma hos ordföranden pga renoveringsarbetet i föreningslokalen. Efter Dorrit Ingvalls frånfälle kunde ingen ersättare hittas och styrelsen hade fem medlemmar plus ordförande under året. Styrelsens sammansättning var: Ordförande, Ulla Donner Vice ordförande, Birgitta Andersson Ledamot, Lola Martin Ledamot, Gretel Schalien, kassör Ledamot, Kristian Strömberg Ledamot, Moritz Wegar, sekreterare Bokföringen har som tidigare skötts av byrå QWERTY Ab. Verksamhetsgranskare har varit Carola Holm och hennes suppleant Kurt 10/11

11 Andersson. Föreningen har under året 2011 i stort sett verkat i enlighet med den av höstmötet antagna verksamhetsplanen. Styrelsen lyckades hitta en helt acceptabel reservlokal för verksamhet för den tid inga möten kunde hållas i den egna lokalen. Eftersom bidrag erhölls för en portabel T-slinga kunde en sådan anskaffas och hörbarheten vid mötena garanteras. Styrelsen är tacksam för all den hjälp som under året tillkommit föreningen. Måndagsträffarna har lockat deltagare som tidigare. Canastagruppen kunde också fortsätta spela tack vare egna initiativ. Stambytet och renoveringen av våtutrymmena i föreningslokalen ger ett sobert intryck. Ordföranden klädde allas känsla i ord när hon vid första mötet i den renoverade lokalen hälsade alla "välkomna hem". Helsingfors i januari 2012 Styrelsen 11/11

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.f kontakta@hehf.f VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Enligt den av höstmötet antagna verksamhetsplanen skulle föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl.

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl. ÅRSBERÄTTELSE 2012 Sjuttiofjärde verksamhetsåret Den egentliga verksamhetens resultat visade ifjol ett överskott mest på grund av en uppdatering av ersättningar Finlands svenska manssångarförbund och föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(10) Brf Gustavsberg 27 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

Dagordning. Almuñecar den 18 oktober 2015 Leif Kumlin ordförande. Hemsida: www.losnordicos.com

Dagordning. Almuñecar den 18 oktober 2015 Leif Kumlin ordförande. Hemsida: www.losnordicos.com KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE med LOS NORDICOS, AHN-CN, ALMUÑECAR Mötet äger rum onsdagen den 25 november 2015 På Hotel Victoria Playa. Första kallelsen klocka 13.30 och den andra Klockan 14.00. För

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Föreningsstämman 2010 2010 års föreningsstämma hölls torsdagen

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Projektet Skriv Till

Projektet Skriv Till Projektet Skriv Till 2007-2008 Teaterkampanj december 2008 Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Catariina Salo Projektsekreterare Projektet Skriv Till Vasa mars 2009 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013.

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Närvarande: 15 föreningsmedlemmar. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet var med behörighet kallat 3.

Läs mer