Helsingforsregionens hörselförening rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Trots att föreningens verksamhet under största delen av året var förlagd i hyrd lokal hos Arbets Vänner bibehölls den traditionella formen. Det var klart redan från starten i januari att återkomsten till Luthergatan kunde ske först under höstterminen. Styrelsens medlemmar följde med saneringsarbetet och höll medlemmarna ajour med händelserna bl.a. via hemsidan på Internet men också vid de regelbundna veckomötena. Arbetet fortskred helt enligt tidtabell och det första mötet i föreningslokalen kunde bli det stadgeenliga höstmötet. Var och en kunde i samband med mötet själv inspektera resultatet och konstatera att våtutrymmena såg prydliga ut. Bastun var dessutom helt nybyggd. Kostnaderna för rörsaneringen och övriga större reparationer i fastigheten kommer att belasta föreningens ekonomi stort. Bl.a. måste även ett nytt yttertak läggas eftersom läckage förekommer. Alla lån för renoveringarna kapitaliseras under 2012 och föreningens andel kommer att bli mycket hög. Styrelsen har redan fått tillstånd av flera föreningsmöten att använda medel ur Söderholms fond för att täcka renoveringskostnaderna. Trots att skulderna betalas bort kommer vederlaget ändå att förbli betungande eftersom huset inte har andra inkomster än vederlag. En tidigare gårdskarlsbostad som bolaget äger kommer att renoveras och säljas. En större donation fick föreningen motta under året. Pengarna skall enligt donatorn användas till medlemmarnas rekreation. Pengarna lades i aktier och den första utdelningen kunde redan i maj användas för en gemensam utfärd. Donatorn vill förbli anonym. Även mindre men ändå betydelsefulla donationer har föreningen fått motta. Den verksamhetsplan som höstmötet antog har legat som grund för aktiviterna under året. Måndagsmötena har bjudit på många intressanta föredrag och uppträdanden. Den traditionella månadsandakten har som tidigare letts av kaplan Päivikki Ahonen från Johannes församling. Utfärder och utställningsbesök 1/11

2 har ordnats. Den lilla litteraturkretsen förlorade sina trognaste deltagare och kunde inte mera hållas vid liv. Däremot har canastagruppen fortsatt, men hemma hos Else Maj Johansson eftersom föreningslokalen varit stängd. Föreningen har tappat många medlemmar under året, främst därför att kåren åldras. Flera har också lämnat medlemsavgiften obetald under längre tid och måste enligt stadgarna avskrivas. Nya medlemmar har också kunnat antas, vilket visar att verksamheten fortfarande väcker intresse. Totalt hade föreningen medlemmar. 11 nya medlemmar har antagits Avlidna, som kommit till föreningens kännedom under året är: Gunvor Sundberg, Marianne Röholm, Margaretha Jansson, Norma Nordberg, Mirja Hallbäck, Maj-Lis jansson, Jarl Fredman och Birgit Lagerström. Allmän verksamhet 30 måndagsmöten har hållits och i medeltal har 21 personer deltagit. Förutom de redan nämnda andakterna en gång i månaden har föreningen haft besöka av verksamhetsledaren inom Arbetets Vänner, Anna Alenius, som berättade om AVs 100 åriga historia. Det var ett ganska naturligt att be henne informera om AV eftersom mötet hölls i dess lokal och vårens möten skulle fortsätta hållas i samma lokaliteter. Luciamamman Stina Lindlöf kom och berättade om det roliga arbete hon hade som "allt i allo" för årets finlandssvenska lucia. Många är de medlemmar som varje år deltar i valet av Svenskfinlands lucia och Stina Lindlöfs anförande gav litet mera insikt i vad allt denna tradition betyder av arbete, glädje och sammahållning och sällsynta besvikelser. I AV:s hus verkar även miljöföreningen Natur och Mijö. Dess verksamehetsledare Lena Avellan höll ett anförande om Östersjön och om försöken att skydda vårt trånga innanhav. Människan är den största förorenaren och mången har säkert skäl att tänka över sin livsstil för att något positivt skall hända. Den aktuella nyordningen för glesbygdens avlopp var en naturligt del av diskussionen. Vi hade ett uppskattat besök av författare Märta Tikkanen. Hon berättade om sin senaste bok "Emma och Uno" en dokumentärroman om hennes morföräldrar. Ett annat besök som väckte intresse var när författaren och regisören Henrika Andersson berättade om sin produktion. Publiken fick en livfull beskriving av en regisörs hantverk och i synnerhet arbetet med uppsättningen av pjäsen "Spikfull" som gick på Lilla Teatern. Robert Jägerhorn är känd och anlitat ilussionist. Han 2/11

3 förvred medlemmarnas sinnen med en hel del trick under en rolig måndagseftermiddag. Ännu en underhållare skulle komma i februari men han dök aldrigt upp och mötet fick bli en improvisation med sång och medlemmarnas infall. Den 7 april åkte en grupp medlemmar till Åbo för att uppleva "Les Miserables" på Åbo svenska teater. Musicalen har fått mycket publicitet och allmänt ansetts hålla hög konstnärlig nivå, ett omdöme resenärerna omfattade till fullo. Dessutom var föreställningen textad till glädje för hörselskadade och alla andra som inte riktigt uppattade sångerna. Helsingforsgruppen hade platser så långt framme att texten hamnade väl högt upp för att vara bekvämt. En och annan klagade efteråt på styv nacke. En ny utfärd gjordes när ett måndagsmöte i maj styrde kosan mot Lojo. Resan gjordes i hyrd buss och första anhalt var den medeltida kyrkan. Här mötte guiden som sedan systematiskt förde gästerna från den ena bilden till den andra i den rikt smyckade helgedomen. Efter kyrkbesöket bjöds på utsökta bakverk och kaffe i stans mest berömda konditori, St Honoré. Med välfyllda magar fortsatte dagen i Loja med ett besök i underjorden, i Tytyri kalkgruva Den som trodde sig orka gå i gruvgångarna följde med i bil till meters nivå. Den intressanta personhissen var tillfälligt ur bruk. En pensionerad gruvingenjör skötte presentationen och svarade på nyfiknas frågor. Dagen blev innehållsrik och alla deltagare sade sig ha uppskattat arrangemanget. Under sommaren samlades åter en trogen skara Kvistebofans varje lördag i Kolmpers för att njuta av den rogivande omgivningen, njuta mer eller mindre välgrillad korv och naturligtvis ventilera världens händelser. På senhösten när trädgårdsmöblerna reades i butikerna anskaffades en ny sittgrupp till sommarstugan. Det har inte funnits några direkt bekväma sittmöjligheter vid stugan. Den gamla, rostiga och trasiga hammocken och den i tiden av Poppe gjorda soffan skattade nu åt förgängelsen. När vårens städtalko ordnas i byn kommer metallen att åka upp på skrotflaket. Sommaren var härlig för den som ville vistas i naturen, och Kvistebo bjuder verkligen natur. Årets bär- och svampskörd roade sig några att samla, men det märks nog att grannarna också passat på när ingen fanns i stugan. Den sista skörden trattkantareller plockades ännu i slutet av oktober. Höstfesten i början på september kunde ännu hållas i rätt varmt väder. Tillströmningen av gäster var ändå inte särdeles stor. Samtransport från centrum 3/11

4 hade inte ordnats denna gång vilket säkert inverkade på lusten att komma. En höstdag 2011 vid Kvistebo Kurt Andersson stående bakom Birgit Andersson. Mot höger Leila Walander, Maj-Britt Winqvist, Berit Björkman, Saga Lindgren och Doris Kortman En ny och mindre flagga skaffades. Den gamla var för stor för den stympade flaggstången. Mestadels var vädret ändå så lungt under samlingarna att det inte var motiverat att hissa flaggan. Annandag jul drog en kraftig storm fram över västra och södra Finland. I Kolmpers lämnade stormen efter sig en hel del fällda träd. På Kvistebotomterna föll intet annat än den gamla och som det visade sig mycket murkna flaggstången. Höstterminen inleddes i mitten av september och samlingarna hölls fortsättningvis i AV:s utrymmen i Annegatan 26. Den egna lokalen hade inte blivit klar under sommaruppehållet. Den första gästen var som vanligt kaplan Päivikki Ahonen. Följande måndag kom Tomas Londen för att berätta om den jubileumskongress som Hörselskadades riksförbund höll i Stockholm med anledning av sina 90 verksamhetsår. Kongressprogrammet bjöd på många intressanta föreläsningar bl.a. om tinnitus vilket Tomas mest intreserade sig för. Barbro Pietiäinen tillbringade en stor del av krigstiden som "krigsbarn" i Sverige. Hon berättade om sina upplevelser och känslor under en måndagssamling. Barbro hade goda värdföräldrar och fick ett varmt bemötande. Även efter kriget har hon hållit kontakt med sina värdföräldrar. Hon läste också upp ett kåseri som ingåt i den lokala tidning - ett kåseri som handlade om den lilla flickan från ett sargat land. Barbros anförande passade bra in i tiden eftersom krigsbarns4/11

5 problematiken fått mycket publicitet under året. Den sista samlingen hos AV blev ett besök av Janne Bäckman från firma Danalink. Han berättade om och demonstrerade hörhjälpmedel. Att medlemmarna vill ha information om allt som kan underlätta tillvaron visades tygligt i och med att deltagarna i detta måndagsmöte var betydligt fler än vid övriga möten. Föreningens stadgeenliga Höstmöte blev det första som åter kunde hållas i den egna lokalen. Antalet deltagare var glädjande stort med tanke på att stadgeenliga möten inte brukar intressera. Verksamhetsplan och verksamhetsbudget för 2012 godkändes. I valet till styrelse för kommande period hade ordförande Ulla Donner ingen motkandidat och hon omvaldes enhälligt. I övrigt omvaldes hela styrelsen men den vakanta plats som funnits efter Dorrit Ingvalls frånfälle kunde nu fyllas med en ny medlem Maj-Britt Winqvist från Esbo. Styrelsen är åter fulltalig. Ann-Marie Appelberg höll ett mycket intressant anförande om sin forskande släkting, antropologen och sociologen, Hilma Garnqvist, som under tidigt 1900 tal vistades i Palestina. Hon intresserade sig speciellt för bröllopsseder och familjer. Hennes avhandling gav henne småningom en doktorstitel från Åbo Akademi. Hon blev också känd internationellt. Orienten i nutid blev det när paret Jan och Anki Tunér kom på besök och berättade om sitt mångåriga arbete i Afghanistan. Främst försöker man höja kunskapen om hygien. De enkla människorna på landet har inte tillgång till rent vatten, ofta därför att vattentäkterna är öppna och förorenade av både djur och människor. Den hjälporganisation paret Tunér verkar inom tog torrtoaletten till Afghanistan och byggde brunnar. De lärde också. kvinnorna hur en möjligast steril födelse bör ske. Dödligheten i infektionssjukdomar har kunnat minskas drastiskt tack vare bättre hygien. Att ge kvinnorna möjlighet till utbildning har också varit ett effektivt sätt att påverka situationen. Föreningen överförde ett bidrag till angivet konto som tack för besöket. Ännu en orientalisk skildring bjöds när Brita Pawli, som gjort flera resor till Israel, berättade om landet från en litet annan synvinkel än den medierna främst använder. Anförandet ilustrerades med en kavalkad av bilder. Den 28 november begick föreningen sin 85-årsdag. Ordförande Ulla Donner konstaterade att det förflutit tio år sedan senaste jubileumsfirande. Hon hade läst de senaste tio årens verksamhetsberättelser och belyste på detta sätt 5/11

6 den gångna perioden. Mycket har hänt under åren och föreningen har kunnat visa att den behövs för sina medlemmar. Efter att födelsedagstårtorna avnjutits delade ordföranden ut rosor till alla som under året fyllt jämna år. Jubileet var enkelt men stämningen varm. Enda inbjudna gästen vär Svenska hörselförbundets verksamhetsledare, Sonja Londen, som höll ett anförande om det arbete som under dess tion år gjorts till de hörselskadades bästa. Arbetet har varit både lokalt, nationellt och internationellt. Året började närma sig sitt slut och i december hölls två träffar utöver julfesten. Som vanligt var julfesten den dag som lockade årets publikrekord. Julfesten gick i traditionell stil med glögg, pepparkakor, gröt och kaffe med stjärnor för den lekamliga delen och med sång, uppläsning och lucia för den andliga delen, tomten inte att förglömma. I december hann en liten grupp medlemmar också besöka en utställning i Helsingfors konstmuseum med bl.a. en översikt av Axeli-Gallen Kallelas mångsidighet som konstnär och en samling rysk konst från Tretiakovgalleriets samlingar. Den senare presenterades av en ung och mycket intresserad guide och besökarna fick verkligen ut något av rundvandringen. Ordföranden hade beställt trådlösa hörlurar för deltagarna och trådlös mikrofon för guiden. Alla kunde höra utmärkt. Efteråt samlades deltagarna i föreningslokalen för att avnjuta en traditionell sopplunch. Annat noterat. Året var ett sk. valår, riksdagen skulle få ny sammansättning, Svenska hörselförbundet ordnade som medlem i SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf - en politisk paneldiskussion med representanter från nästan alla partier. Tillfället var välbesökt men främst av verkligt funktionshindrade. Av föreningens medlemmar deltog bara tre trots att information delats ut vid flera tillfällen. De hörselskadades situation verkade nog rätt enkel i jämförelse med alla svårt invalidiserade som antingen deltog i diskussionen eller hade sina stödpersoner att göra det. Som vanligt före val talades vitt och brett om förbättringar men ingen hade egentligen något recept för hur det skulle ske. Alla var ju bara kandidater men några ändå med säte i fullmäktigeförsamlingar. Ordförande Ulla Donner deltog i april i förbundets årsmöte, som denna gång hölls i Mariehamn. Den 10 maj hade RAY sammankallat till ett informationsmöte om bidrag och 6/11

7 bidragsansökningar. Mötet, som pågick hela dagen, hölls i Kuuloliittos "Ljusa huset" i Haga. Från föreningens sida deltog sekreteraren och Monica Bäckström som samtidigt representerade förbundsstyrelsen. Eftersom föreningarna får sina RAY bidrag via förbunden var informationen inte direkt riktad till medlemsföreningar. Dagen var ändå innehållsrik och intressant och diskussionen livlig. Inom EU håller en förordning med oanade konsekvenser för idiella föreningar på att drivas igenom. Komissionären för skatteärenden har kommit på att idiella föreningarna inte betalar skatt på sina inkomster. Detta anses betyda att konkurrensen snedvrids i förhållande till näringsidkare. I Skandinavien med gammal tradition av frivilligarbete inkluderande basarer och försäljning för att stärka ekonomin har kommissionens planer mottagits med bestörtning. Förbundet uppmanade alla medlemsföreningar att skicka en protestskrivelse till kommissionären och till Finlands repressentant i Bryssel, Carl Haglund. Styrelsen åtföljde uppmaningen. Alla skandinaviska länder har protesterat på liknande sätt. Ordföranden och sekreteraren besökte Alppilan Aho och diskuterade med hyregästen om de förestående arbetena i fastigheten. Hela omfattningen var vid det tillfället ännu inte känd. I samband med besöket avtalades också om en höjning av hyran och accepterades att hyresgästen delar lokalen med en underhyresgäst. Hyresgästen sade sig vilja bo kvar även i fortsättningen. Kunde också konstateras att lokalen verkade vara väl skött men en del smådetaljer i köket har inte hållit för slitaget. Köksinredningen är med undantag för kyl och spis den ursprungliga men fixades ytligt i samband med övertagandet. Under hösten har sekreteraren besökt bl.a. Katarinagårdens äldreboende, pensionärsföreningen Olympia, Helsingfors marthaförening och Folkhälsans seniorkafe i Mårtensdal för att informera om hörsel och hörhjälpmedel. I september deltog sekreteraren i Föreningen Hörselskadade i ArbetslivetHiAs informationsdag i Vasa. Dagen var väl organiserad och programmet omfattande. Intresserade kom och gick i en jämn ström och arrangörerna kunde knyta många nya kontakter. Den 19 november var det dags för en motsvarande dag i föreningens regi och i sammarbete med Hörselskadade i Arbetslivet-HiA. Styrelsen hade länge planerat en extra satsning för att väcka intresse bland de hörselskadade som ännu är kvar i arbetslivet. Tanken var att på detta sätt få nya och yngre medlemmar. Temadagen lades därför på en lördag i akt och mening att göra det möjligt för de flesta arbetande att delta. Stora annonser ingick i Hufvudstads7/11

8 bladet, Västra Nyland och Borgåbladet. Inbjudna talare var professor Berth Danermark från Örebro universitet, handikappforskare och skribent. Han talade om hur en hörselskadad kan delta i samtal. Anita Valjakka, audionom hos Kuuloliitto, beskrev audiogram och vad de leder till för patienten och Ulrika Krook från handikappjuridiska ombudens byrå berättade om vilka rättigheter man som hörselskadad har. Dessutom bidrog Monica Bäckström, Anki Johansson, Camilla Mattjus och Johan Wikström som alla berättade sin egen story. Dagen blev programmässigt väldigt lyckad men tyvärr drog dagen en mycket liten publik. Dagen bekostades med medel ur Söderholms fond. Efter måndagsmöten den 21 november invigde Kurre och Moritz föreningens nya bastu. Det ansågs lämpligt eftersom även ny ugn installerats och det troligen förlöpt femton år sedan bastu senast värmdes i Luthergatans lokal. Testgruppen kunde konstatera att badet var utmärkt. Bastun står naturligtivs till allas förfogande. Luthergatan 14 A 1, AOy AlppilanAho Fastighetsbolaget Luthergatan 14 har under året hållit ett antal stämmor. Styrelsen har haft en representant vid varje stämma och därigenom hela tiden varit väl informerad om utvecklingen i bolaget. Sekreteraren deltog i fastighetsbolaget Alppilan Ahos extra stämma den 14 december. Vid den stämman diskuterades konsultens förslag till åtgärder i fastigheten. Förutom rörsaneringen, som enligt konsulten och styrelsen bör ske enligt den tunga metoden, kommer alla badrum att förnyas, hissarna att byggas om, balkongerna att totalrenoveras, yttertaket att förnyas, befolkningsskyddet att totalrenoveras och gårdsplanen, som samtidigt är tak för bilhallen, att byggas om. Kostnaderna är beräknade till 1010 per kvadratmeter våningsyta och utslaget på vederlaget under en tio årig låneperiod 11 /kvm/mån. Ett motförslag med lättare förfaranden röstades omkull. Kostnadsökningen betyder att föreningen inte i fortsättningen kan räkna med någon form av inkomst från sin lokal i huset. Annan verksamhet En grupp ivriga canastaspelare har träffats regelbundet under hela året även under sommaruppehållet. Träffarna har hållits hemma hos spelarna eftersom föreningslokalen inte stått till förfogande förrän i slutet av oktober. Rådgivningsverksamheten har fortsatt och sekreteraren har fungerat som 8/11

9 huvudsaklig rådgivare. En påbyggnadskurs för hörselrådgivare anordnades av förbundet under våren i vilken sekreteraren deltog. Batterier har förmedlats enligt gammalt mönster. En ny försäljare har under året dykt upp på marknaden Battericervise Egil. Firman säljer via Internet men avviker från andra aktörer på nätet sålunda att föreningarna kan få provission på köp som görs med angiven föreningskod. Dessutom får den person som köper med kod extra rabatt på sitt eget köp. Batterierna blir på detta sätt mycket förmånliga. Föreningarna kan även handla hos denna aktör och sedan förmedla batterier vidare till medlemmarna under veckoträffarna. I synnerhet yngre och internetvana medlemmar uppskattar den nya servicen. Äldre vill fortfarande få sina batterier vid föreningsträffarna. Föreningens ekonomi Föreningen har klarat av att sköta löpande utgifter under året. De kommande fastighetskostnaderna som beskrivits ovan klaras inte av utan extraordinarie metoder. Hyresinkomsterna från lokalen i AlppilanAho har gjort det möjligt att fortsätta verksamheten i Luthergatan 14. Vederlaget för möteslokalen är redan över 1000 /månad. Detta kan inte med tanke på utebliven inkomst från AlppilanAho anses vara ekonomiskt försvarbart. Även när alla lån betalts bort räcker inte föreningens inkomster för en så hög hyra. Fonderna/Donationer Torsten och Sirkka Söderholms fond delade ut 14 bidrag under året. Bidragssumman uppgick till 9200,00. Fondens finansiella läge framgår av bokslutet. Fondens kapital kommer att utnyttjas för att betala föreningens andel av stambytet och det nya yttertaket. Detta enligt tidigare beslut vid ordinarie föreningsmöten. Föreningen fick motta en anonym donation på 25000,00. Enligt donatorn skall pengarna användas för medlemmarnas rekreation och kulturupplevelser. Pengarna placerades i aktier och första dividenden erhölls under våren. Utfärden till Lojo kunde bekostas med dessa pengar. Under början av året gjordes ännu inbetalningar till Dorrit Ingvalls minne. Avkastningen och kapitalet kan enligt familjen användas för kulturella upplevelser. Astrid Harjulin fyllde 100 år och anmodade födelsedagsgästerna och övriga 9/11

10 som ville hylla henne att i stället för blommor göra en inbetalning till föreningen. 882,58 flöt in i kassan på detta sätt. Pengarna kommer att användas för att skaffa en ny takkrona i stället för den som fallit ner. För att kunna hålla möten i en lokal där ingen fast T-slinga finns behövs en portabel dylik. Det var situtationen vid flyttningen till Arbetets Vänner i januari. Kostnaderna för en portabel T-slinga kändes rätt hög och styrelsen beslöt söka hjälp hos föreningen Hörseltjänst. Denna beviljade ett bidrag som täckte hela kostnaden. ERHÅLLNA BIDRAG 2011 Bidragsgivare Belopp Belopp RAY via förbundet Grundbidrag 1000,00 Medlemsbaserat bidrag 2251,45 Helsingfors stad 3251, ,00 Esbo stad 300,00 Donation 25000,00 Föreningen Hörseltjänst 2600,00 Astrid Harjulin 100 år 882,58 Dorrit Ingvalls minne 680,00 Styrelsen Styrelsen har sammankommit till 8 protokollförda möten. De flesta möten har hållits hemma hos ordföranden pga renoveringsarbetet i föreningslokalen. Efter Dorrit Ingvalls frånfälle kunde ingen ersättare hittas och styrelsen hade fem medlemmar plus ordförande under året. Styrelsens sammansättning var: Ordförande, Ulla Donner Vice ordförande, Birgitta Andersson Ledamot, Lola Martin Ledamot, Gretel Schalien, kassör Ledamot, Kristian Strömberg Ledamot, Moritz Wegar, sekreterare Bokföringen har som tidigare skötts av byrå QWERTY Ab. Verksamhetsgranskare har varit Carola Holm och hennes suppleant Kurt 10/11

11 Andersson. Föreningen har under året 2011 i stort sett verkat i enlighet med den av höstmötet antagna verksamhetsplanen. Styrelsen lyckades hitta en helt acceptabel reservlokal för verksamhet för den tid inga möten kunde hållas i den egna lokalen. Eftersom bidrag erhölls för en portabel T-slinga kunde en sådan anskaffas och hörbarheten vid mötena garanteras. Styrelsen är tacksam för all den hjälp som under året tillkommit föreningen. Måndagsträffarna har lockat deltagare som tidigare. Canastagruppen kunde också fortsätta spela tack vare egna initiativ. Stambytet och renoveringen av våtutrymmena i föreningslokalen ger ett sobert intryck. Ordföranden klädde allas känsla i ord när hon vid första mötet i den renoverade lokalen hälsade alla "välkomna hem". Helsingfors i januari 2012 Styrelsen 11/11