Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015"

Transkript

1 Patientinformation idag och imorgon Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

2 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Sjukhusbiblioteket med Patientutbildningscentrum (Skånevård Sund) Sjukhusbiblioteken med Patientforum (Skånes universitetssjukvård) Medicinska biblioteket och Informateket (Skånevård Kryh)

3 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne servar totalt ca medarbetare Skånevård SUND Skånevård KRYH Skånes universitetssjukvård 3

4 Flera olika sätt att arbeta med patientinformation Direkt till patienter, närstående, allmänhet Hänvisa och vägleda i vården. Litteratur-/databassökning, information och källkritik. Kontakt med patientorganisationer. Information och lärande indirekt via personal Patient- och närståendeutbildning. Skriftlig patientinformation. Utbildning personal, litteraturstöd. Populärvetenskapliga föreläsningar.

5 Hur arbetar vi idag? och om samarbeten och sammanhang Amy Andersson, Skånes universitetssjukhus Patient- och närståendeutbildning Information och lärande i grupp Lena Urde Trulsson, Skånevård Sund Ett nytt kunskapscentrum Hur tänkte vi vid planeringen? Lena Malmström, Skånevård Kryh

6 Hur arbetar vi idag? och om samarbeten och sammanhang

7 Sammansatt arbetsgrupp olika yrkeskategorier Servar hela kedjan patient - vårdgivare medicinsk bibliotekarie barnbibliotekarie kulturassistent biblioteksassistent IT-bibliotekarie grafiker patientinformatör socionom sjuksköterska

8 Information och lärande för patienter, närstående, allmänhet Hitta generell information och litteratur, bollplank, källkritik. Vägledning i hälso- och sjukvården. Info om patienträttigheter vårdgaranti, patientlagen,

9 Information och lärande för personal Metod - litteraturstöd vid patientutbildning- och närståendeutbildning i grupp. Databassökning, att hålla sig uppdaterad etc. Utformning av skriftlig patientinformation, läsbarhet, perspektivbyte. 9

10 Kontakt med patientorganisationer Hänvisar och informerar patienter och närstående. Har regelbundna möten för att diskutera samarbete t ex föreläsningar, patient- och närståendeutbildning, förmedla kontakt med verksamheter. Sammanställer kontaktuppgifter till patientföreningar, stödföreningar och handikapporganisationer i Skåne. 10

11 Samarbeten och olika sammanhang - viktigt för arbetet med patientinformation Skapa förtroende. Marknadsföra verksamheten. Delta och stödja verksamheternas arbete och utveckling t ex litteraturtips i samband med införande av nya arbetsmetoder, referensgrupper, arrangemang.

12 Ett exempel Låna en påse Arbetsmaterial byggt på litteratur och film för reflektion och diskussion, med utgångspunkt från Socialstyrelsens Att mötas i hälso- och sjukvård (2015) 12

13 Patientutbildning i grupp Information - Utbildning - Lärande - Kunskap

14 Patientutbildning mer än information Missade mycket - blev så chockad - det var som en smäll rätt i huvudet - fattade inte vad läkaren sa. Jag tänker inte stå så oförberedd som innan det är därför jag är här!

15 Patientmedverkan Patientutbildning kan ges individuellt eller i grupp och handlar om patientens rätt och förmåga att påverka och medverka i sin egen vård och behandling." Statens Beredande Undersökningar, SBU-rapport 195, 2009.

16 Grundläggande hälsopedagogik Att förstå vad som underlättar, respektive hindrar inlärning för patienter och närstående

17 Varför patientutbildning i grupp? Värdefullt att träffa andra i liknande situation. Att få lära av varandras erfarenhet. Att lära genom att känna igen sig. Patienten blir delaktig. 17

18 Neutral mötesplats 18

19 Vi lär tillsammans Vår modell är flexibel: Samarbete Fortlöpande dialog. Innehållet utgår från deltagarnas frågor och behov. 19

20 Stödperson Har ett ideellt uppdrag. Har egen eller nära erfarenhet av sjukdomen. Har bearbetat sin situation. Har fått utbildning till sitt uppdrag. Har uppdaterade kunskaper i ämnet. Deltar i patient- och närståendeutbildningar. Finns på kontaktlistor för vissa diagnoser. Finns för individuellt stöd då personalen förmedlar kontakt.

21 Lästipslistor med kvalitet Utarbetas i samarbete mellan vårdpersonal, bibliotek, patienter och patientföreningar. Riktade till målgrupp Uppdateras fortlöpande 21

22 Patientbiblioteket - anpassat för patienter och närstående lättlästa böcker böcker med stor stil Daisyböcker lättare att hitta i Foto: Sanja Matonickin 22

23 Verklighetsanpassning 23

24 Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 1996:24 Ålägger verksamheten ansvaret att upprätthålla och kontinuerligt utveckla personalens kompetens så att de kan möta förändringskraven i sjukvården.

25 Varför patientutbildning är bra för biblioteket - och tvärtom Synliggör bibliotekets möjlighet att stödja och komplettera vården. Skapar personliga kontakter med vården. Träffarna ger uppdaterad kunskap om vad patienten behöver. vårdenhet bibliotek patient närstående = vi berikar varandra!

26 Ett nytt Kunskapscentrum Hur tänkte vi vid planeringen?

27

28 Sjukhusbiblioteket - stora lokaler i Gula byggnaden Informateket huvudbyggnaden 2012 uppdrag nytt Kunskapscentrum 28

29

30

31 Hur gjorde vi? 31

32

33 Två verksamheter blir en Vi fokus på funktion Arkitekten ritade Nyckelord: Framtid & flexibilitet 1+1=3

34 Miljö som man klarar sig själv i Varför: Vill söka information själv. Resurseffektivt. Medarbetare kan arbeta med det som är mer värdeskapande. Faktorer som har betydelse: Kontorsrummens placering Trådlösa ringklockorna

35 Mindre lokalyta ökad tillgänglighet Informateket öppettider Medicinska biblioteket tillgängligt för medarbetare dygnet runt, 7 dagar/vecka Besökare öppettider Publik yta alltid tillgänglig 479 m² 225m²

36 Olika nivåer alla får veta Lite mer kunskap Mycket kunskap Lite kunskap

37

38

39

40 Varför centra för patientinformation? Kunskapsbaserad organisation & hög förändringstakt. Pålästa patienter kan göra smarta val. Bidra till att patienterna blir vårdens medskapare. Samverkan med patientföreningar och andra intresseorganisationer. Patientsäkerhet gynnas av ett kunskapsbaserat synsätt. Nya patientlagen ställer krav.

41 Framtidens utmaningar Korta vårdtider Prioriteringar i vården Ett ökat antal äldre multisjuka Utökad sjukvård i hemmet kräver samverkan Personalen behöver uppdaterad kunskap för att kunna motsvara patienternas behov Multikunskap hos vårdpersonal?

42 Morgondagens patientinformation Vilken roll vill vi spela som sjukhusbibliotek och informations- /lärande-/kunskapscenter när vården förändras? Vägleda till kunskap när krav på egenvård ökar? Hjälp att hitta och värdera information? Stötta och samarbeta med vårdpersonal - utbildning för personal, grupputbildningar och andra stöd för patienter och närstående? Digitala forum och fysiska mötesplatser? Ökat samarbete med 1177 kan vi vara litteraturkälla?

43 Tack för att ni lyssnade! Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna!