Att arbeta i agresso Smart Client

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta i agresso Smart Client"

Transkript

1 Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad: Anita Stensson Utskriftsdatum:

2 Innehåll 1 Allmänt om agresso Moduler som LNU använder i agresso 6 2 Starta Smart Client Lösenord Behörigheter 8 3 Arbetsmiljö för Smart Client Menyruta Navigera inom Menyrutan Kommandon i menyrutan Lista över tillgängliga kommandon Anpassa Menyrutan Ange stil för menyrutan Ändra storleken på menyrutan Sökning i Menyrutan Statusfält Menyer och kommandon/ Menyfälten Snabbtangenter i menyn Snabb/Funktionstangenter i Agresso Standardverktygsfält Knappar i Agressos standardverktygsfält On Line Hjälp Innehåll Agresso Business Worlds online-hjälp Hjälp (F1), online-hjälp för aktuellt fönster Fälthjälp (F9), visar en lista över giltiga värden i det aktiva fältet 21 4 Anpassa din arbetsmiljö/om anpassningsalternativ Fönstret Alternativ, konfigurering av användargränssnitt Tillgängliga alternativ för användargränssnittet Fältförklaringar för användargränssnittet i Alternativ Fönsteralternativ Fönsteralternativ när du står i övre delen av registeringsbilden Fönsteralternativ när du står i nedre delen av registeringsbilden Utskrifter från Agresso Utskriftsalternativ Skriv ut ett fönster/en sökbild Utskrift av beställda rapporter Förhandsgranska utskrift av resultatet för en sökning Sidinställningar inför utskrift 36 6 Konteringsstrukturen i agresso Kontoplan Konteringsregler Begrepp Begreppsvärden Relationer 41 2 (110)

3 7 Verifikationsserier, verifikationstyper och verifikationsposter Verifikationsnummerserier Verifikationstyper Verifikationsposter Status för Verifikationstyper och Verifikationsposter Bokföringsperioder 45 8 Server processer 46 9 Om Huvudbok; registrering, Fråga och Rapporter Registrering i huvudbok inklusive excelerator inläsningar Ändra eller ta bort en registrerad rad i en pågående registrering Parkering av pågående registrering Användning av mall vid registrering Verifikationsregistrering via excelerator inläsning Reverseringar Automatkontering (triggrar) Bokföring i övriga agresso moduler Frågemöjligheter, sökfunktioner Söktecken i agresso Sökning i Huvudbok Fråga Verifikation Fältförklaringar till parametrar i Fråga Verifikation Fråga Saldotabell Fältförklaringar för parametrar i Fråga Saldotabell Sökning i leverantörsreskontran Leverantörsgrupper och leverantörsnummer Öppna och historiska poster per leverantör Fältförklaringar till sökbilder i Fråga Öppna och historiska poster i Leverantörsreskontran Urval på öppna och/eller historiska poster per leverantör Öppna och Historiska poster alla leverantörer Zoom på Öppna och Historiska poster Statistik och kvitterat Leverantörssaldo Periodiserad saldospecifikation (Rapport SU05) Parametrar för rapportbeställningen SU Sökning på Leverantörer Sökning på Arbetsflöden för leverantörsfakturor Sökning i Kundreskontran Kundgrupper och kundnummer Öppna och historiska poster per kund Fältförklaringar till sökbilder i Fråga Öppna och historiska poster i Kundreskontran Urval på öppna och/eller historiska poster Öppna och Historiska poster alla kunder Menykommandon för Menyn Data, Zooma Statistik och kvitterat Kundsaldo 87 3 (110)

4 Periodiserad saldospecifikation (CU05) Parametrar för rapportbeställningen CU Sökning på kunder Sökning i OLFI, Fråga försäljningsorder Fråga försäljningsoder Fältförklaringar till sökbilden för försäljningsorder Fältförklaringar till Utfallsbilden i Fråga försäljningsorder Dokumentarkiv Lägg till ett befintligt dokument till en bokförd verifikation Lägg till ett befintligt dokument innan du sparar verifikationen Lägg till ett befintligt dokument till en kund eller en leverantör Söka fram ett dokument till en verifikation Söka fram ett dokument till en kund eller en leverantör Utskrift av ett bifogat dokument Rapporter i agresso Export av Utdata från agresso 109 Nedanstående delar ingår inte i denna anvisning. Istället hänvisas till de separata anvisningar/manualer som finns för dessa delar. Projektredovisning inklusive excelerator rapporter, uppläggning av kostnadsbärare i projektmodulen Sökningar via Browser (utökad saldotabells sökning med möjlighet till att lägga till fält, formler, dataunderlag mm) Budgetering Anläggningsredovisning Anvisningar för distributörer och attestanter Registrering av försäljningsorder samt kundfakturering Originaldokumentet finns här: S:\ek\Ekonomiavdelningen\Utbildningar, utförda av ekavd\utbildningsgrupp/att arbeta i agresso, anvisningar 2015, ASN.pdf 4 (110)

5 1 Allmänt om agresso AgressoBusiness World är ett integrerat ekonomi- och informationssystem. Systemet är skapat för att tillhandahålla all funktionalitet samt den ekonomiska informationen och kontrollen som dagens organisationer kräver. Systemet är baserat på moderna relationsdatabaser som MS SQL och ORACLE. Användningen av Windowsgränssnittet ger unika möjligheter för sökning och rapportering. Agresso används som Smart Client och Webservice. Agresso-produktgrupper består av; Gemensam Ekonomi Projekt Lön och Personal Logistik Planering Service Alla produktgrupper och moduler är integrerade med varandra. Allmänna egenskaper; En enda databas kan delas mellan olika företag, var och en med sina egna specifika behov av redovisning och management. På koncernnivå kan data från varje enskilt företag samlas för att ge en överblick över hela organisationen. Funktionalitet och fönster är organiserade i ett menysystem. Navigering mellan olika fönster sker genom huvudmenyn. Det finns stöd för användare som föredrar att använda tangentbordet utan musen, med varje funktionstangent kopplad till ett kommando. För de som använder mus är de kommandon som används oftast direkt tillgängliga via Verktygsfältet. Användarbehörighet kan kontrolleras. Endast de fönster som användaren har behörighet till visas i menysystemet. Användarens behörighetsnivå (läsa, uppdatera, infoga, ta bort) definieras inom varje fönster. Dessutom kan kontroll användas för att hindra användare från att se känslig data som finns i systemet. Agresso Systemadministration används för att kontrollera användarbehörighet genom hela systemet. Med Agressos fälthjälp online kan du söka efter tillåtna datavärden. Användardokumentationen finns tillgängligt online. Sökningar och rapporter kan köras med allmänna villkor genom användning av jokertecken. Med den avancerade sökfunktionen kan användare konstruera sina egna sökningar. Användare kan välja vilken information (typer och värden) som ska användas i sökningen, sorteringsordningen av resultaten och om delsummering ska användas. Användare kan också skriva alternativa kolumnrubriker. Varje sökning kan sparas som en mall och visas i menysystemet för användning senare. Med Agressos moderna relationsdatabaser går det att använda program som Microsoft Excel direkt mot databasen för sökningar och rapportering. Vid utformningen av Agresso har betoning lagts på att hålla tabeller som används ofta små och att se till att de inte växer okontrollerat med tiden. I Agresso Leverantörsreskontra/Kundreskontra, lagras utestående kund- och leverantörsfakturor separat. Saldotabeller kan definiera eller omdefinieras enligt användarens behov. Saldotabeller kan uppdateras med en bakgrundsprocess (transaktionsservern AGRTPS) eller med serverprocesser som beställs av användaren. Användaren kan välja språket som används i fönster och rapporter i Agresso. 5 (110)

6 1.1 Moduler som LNU använder i agresso Agresso består av ett antal moduler och de moduler som Linnéuniversitetet använder är; Egen Meny; här kan man lägga in sådant som man enkelt vill nå, LNU har här lagt in Exceleratorrapporter, Resultatrapporter, Betalningsrapporter, Riksredovisningsrapporter mm Gemensam; I denna modul administreras uppsättningar av kontoplan, begrepp, begreppsvärden, relationer, verifikationsserier, konteringsregler, valutakurser mm. Ekonomi; Modulen består av Huvudbok, Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Anläggningsredovisning, Import från Försystem. Här sker registreringar/bokföring, uppläggningar av kunder och leverantörer, bokföring av anläggningar, Import från Försystem samt under menyerna Fasta Register uppsättningar av den specifika modulen. Det finns också frågebilder för uppföljningar, rapportuttag, kontroll av om kund-och leveratrösfakturor är betalade. Agresso projekt; Endast en liten del av denna modul används idag, menyn Projekt. Alla kostnadsbärare administreras i denna modul. Agresso Lön och Personal; används ej idag Agresso Logistik; Endast en liten del av denna modul används idag. Det är menyn Order/Fakturering som används. Agresso Informationsplanerare; används ej idag Agresso Planering; I denna modul registreras budget och prognoser. 6 (110)

7 2 Starta Smart Client Så här gör du för att starta Smart Client För att starta Smart Client måste du logga in med ditt användarnamn, företagskod och lösenord. Inloggningsfönstret visas nedan: Skriv in ditt användarnamn och företagskoden på två tecken (fältet (Företag) genom att använda Tab-tangenten för att flytta mellan fält. Ange ditt lösenord. Lösenordet visas inte på skärmen. Tryck Enter eller klicka OK för att logga in på Agresso. Om du är en registrerad Agresso-användare loggas du in och kommer till huvudmenyn som visar en lista med de företag eller moduler som du har tillgång till. 2.1 Lösenord Som ny agressoanvändare får du ett engångslösenord som du måste byta i samband med att du loggar in första gången. Du anger då ett nytt lösenord som ska innehålla minst åtta tecken, både bokstäver och siffror. Detta lösenord är giltigt i 180 dagar. När det är tid för lösenordsbyte får du en anmodan om att du ska byta lösenord i samband med att du ska logga in på agresso. Du kan inte återanvända lösenord inom fem historiska lösenord. 7 (110)

8 2.2 Behörigheter Vi använder ett antal olika behörighetsnivåer i agresso beroende på vilken funktion (arbetsuppgifter) användaren har. Det är systemadministratören på ekonomiavdelningen som ansvar för att alla får rätt behörighet. Varje användare kopplas till ett antal funktioner. Nedan visas ett exempel på roller/behörigheter. Det är endast system ansvarig på ekonomiavdelningen som lägger upp nya agressoanvändare och kopplar behörigheter. 8 (110)

9 3 Arbetsmiljö för Smart Client 3.1 Menyruta Menyrutan har centraliserad navigering och liknande utseende och beteende som navigationsrutan i Microsoft Outlook. Menyrutan kan antingen vara företagsbaserad, som visas nedan till vänster, eller modulbaserad som visas nedan till höger. Menyrutan består av ett antal knappar (till exempel Agresso Gemensam, Ekonomi, Projekt) som används för att växla mellan rutor och en yta för menyobjekt som visar menystrukturen för den valda modulen. När Menyrutan är inställd på modulbaserad visar rullgardinslistan Aktiv Företag de företag som du har tillgång till. Du kan anpassa Menyrutan genom att ändra stilen eller storleken och lägga till eller ta bort knappar. 3.2 Navigera inom Menyrutan Ytan för menyobjekt i menyrutan är din huvudsakliga arbetsyta och innehåller menystrukturen för den valda klienten eller modulen, beroende på om menyrutan är företagsbaserad eller modulbaserad. Du kan byta till företag eller modul genom att markera aktuell knapp i menyrutan. Då ändras menyobjekten och visar menystrukturen enligt det val du gjort. Modulerna som är installerade eller klienter som är tillgängliga visas som mappar i menystrukturen som du kan expandera genom att dubbelklicka eller markera ikonen bredvid mappen. Mappen öppnas då och visar alla fönster och undermenyer tillgängliga inom modulen eller klienten. Dubbelklicka den undermeny du vill använda och för att öppna ett fönster dubbelklicka på det eller markera det och tryck på Enter. 9 (110)

10 Observera Om du använder ett tangentbord kan du använda upp- och nedpilarna för att flytta upp och ned inom menystrukturen och höger- och vänsterpilarna för att öppna och stänga mappar. För att markera en undermeny, skriv den första bokstaven i undermenyns namn och tryck Enter för att öppna den. Så här gör du för att utöka och dölja menyer Du kan expandera och dölja alla menyer i fönstret Menyobjekt genom att använda kommandona Visa undermenyer och Dölj undermenyer som blir tillgängliga genom att placera markören någonstans i menystrukturen och högerklicka på musen. 3.3 Kommandon i menyrutan Så här får du åtkomst till kommandon i menyrutan Högerklicka någonstans på Meny för att få åtkomst till menyrutans kommandon. Vilka kommandon som är tillgängliga (ej gråtonade) beror på den menypunkt som markören står på Lista över tillgängliga kommandon Följande kommandon i menyrutan visas när du högerklickar på Meny. Observera att vissa av dessa alternativ kan vara otillgängliga beroende på din åtkomstbehörighet. Öppna Använd detta kommando för att öppna det markerade menyobjektet. Öppna Browser Använd detta kommando för att öppna Agresso Browser. Visa undermeny Använd detta kommando för att visa alla undermenyer för det markerade menyobjektet. Visa undermenyer Använd detta kommando för att visa alla undermenyer för alla menyobjekt. Dölj undermenyer 10 (110)

11 Använd detta kommando för att stänga den expanderade menyn igen. Ta bort Använd detta kommando för att permanent ta bort ett menyobjekt från din personliga meny. Skicka till Använd detta kommando för att kopiera ett menyobjekt till din personliga meny eller till Startmappen. Ny meny Öppnar fönstret Egenskaper där du kan skapa ett nytt menyalternativ i din personliga meny eller i Startmappen. Se Skapa nya mappar för mer information. Global meny Använd detta kommando för genvägar du har skapat för att göra dem globala, dvs. tillgängliga för alla användare. Hjälp Använd detta kommando för att öppna hjälpen för det markerade menyobjektet. Egenskaper Öppnar fönstret Egenskaper där du kan se detaljerad information om attestgrupper med tillgång till det markerade menyobjektet. 3.4 Anpassa Menyrutan Du kan anpassa menyrutan för att passa dina arbetsbehov genom att ange stilen till antingen modulbaserad eller företagsbaserad, justera storleken på rutan och lägga till eller ta bort knappar. Anpassningsinställningarna av menyrutan lagras och används varje gång du sedan öppnar Smart Client Ange stil för menyrutan Du kan ställa in Menyrutan att vara antingen företagsbaserad eller modulbaserad. Det gör du i fönstret Agresso alternativ som är tillgängligt via kommandot Alternativ i Arkivmenyn. Med en företagsbaserad stil, visas de tillgängliga företagen som knappar och genom att markera en knapp visas den tillgängliga Agresso-menyn för det företaget i rutan Menyobjekt. Med en Menyruta som har en modulbaserad stil motsvaras varje modul (Gemensam, Ekonomi, Projekt, etc.) av en egen knapp, och när du väljer en knapp visas den detaljerade menystrukturen för den färgmodulen i rutan Menyobjekt ovanför. Nedan visas exempel på de olika alternativen. I den Modulbaserade varianten visas Agresso moduler med olika Ikoner. I exemplet visas ikonen som står för Egen Meny. Egen meny Start Agresso Agresso Agresso Agresso Agresso Info- Agresso System- Gemensam Ekonomi Projekt Logistik hanterare Planering administration 11 (110)

12 Företagsbaserad (klassisk) Modulbaserad Ändra storleken på menyrutan Placera markören över kanten på Menyrutan. Markören ändrar form till ll för horisontella justeringar, eller för vertikala justeringar. Tryck på vänstra musknappen och dra upp, ned, vänster eller höger. Släpp musknappen när Menyrutan finns på önskad plats och rutans storlek har justerats. Agresso behåller dessa inställningar tills du ändrar dem. Lägg till eller ta bort knappar För att lägga till eller ta bort knappar från Menyrutan, välj alternativet Konfigurera knappar. 3.5 Sökning i Menyrutan Med sökfunktionen i menyn kan du snabbt hitta menyobjekt i huvudmenyn. Du kan söka efter hela fönsternamnet, del av namnet eller fönsterkoden (till exempel HS01). Alla fönster som matchar din sökning visas i Sökrutan. Standardplats för sökflik Sök-fliken finns längst ut till vänster i Navigationsrutan som visas nedan. Du kan flytta denna flik och ändra storleken på Sökrutan enligt önskemål. 12 (110)

13 Användning av jokertecken Jokertecknet * tillåts. Listan med resultat visar objekten som matchar din sökning och visar till exempel fönstrets rubrik och dess modulkod. Hitta poster i huvudmenyn För att hitta ett objekt i huvudmenyn, högerklicka på objektet i resultatlistan och välj Visa i meny. Objektet markeras då i menyn. Observera att Visa i meny bara fungerar om Menyrutan är klientbaserad. 3.6 Statusfält Plats för statusfält Huvudfönstret i Smart Client har ett statusfält i nederkanten av bilden Statusfältet visar följande: 1. systemets statusinformation 2. vilken databas som används 3. fönsterkoden för det aktiva fönstret 4. vilken användare som är inloggad 5. vilket företag som är aktivt 6. om det aktiva fönstret är en sökning, antalet rader i sökningen 7. om Caps Lock-tangenten är på 8. om Num Lock-tangenten är på 3.7 Menyer och kommandon/ Menyfälten Menyraden är placerad längst upp i Agresso-fönstret och innehåller Agressos rullgardinsmenyer. Kommandon som är tillgängliga i menyerna varierar beroende på vilket fönster i Agresso som är aktivt med de otillgängliga kommandona gråtonade. 13 (110)

14 Så här gör du för att välja menykommandon Du kan välja menykommandon med: musen genom att klicka på en meny och välja ett kommando tangentbordet genom att trycka på Alt-tangenten för att aktivera snabbmenyn och sedan bokstaven som menyn börjar på för att öppna den (om menyer börjar på samma bokstav används den andra bokstaven för den andra menyn i snabbmenyn). Du kan också använda vänster- och högerpilarna på tangentbordet för att flytta mellan menyer och upp- och nedpilarna för att flytta inom en meny. snabbtangenter (till exempel F7) där dessa är tillgängliga Snabbtangenter i menyn Snabbtangenter finns för de kommandon som används ofta och den tillgängliga snabbtangenten visas bredvid kommandot i menyn. I Verktygsmenyn finns genvägarna Skift+F1 till Skift+F9 och Alt+Skift+F1 till Alt+Skift+F9, men vilka kommandon de är kopplade till beror på innehållet i Verktygsmenyn eftersom detta beror på fönstret. 14 (110)

15 3.7.2 Snabb/Funktionstangenter i Agresso 3.8 Standardverktygsfält Plats för standardverktygsfältet Standardverktygsfältet visas automatiskt längst upp i Agressos huvudfönster under menyfältet och visas nedan. För att dölja standardverktyget, högerklicka någonstans i snabbmenyn eller verktygsfältet och 15 (110)

16 avmarkera Standard. Knapparna i verktygsfältet ger dig tillgång direkt till de kommandon som används oftast i Agresso. Du hittar mer information om dessa kommandon i hjälptexterna för menyerna de tillhör Knappar i Agressos standardverktygsfält Knapparna i verktygsfältet ger dig tillgång direkt till de kommandon som används oftast i Agresso. Du hittar mer information om dessa kommandon i hjälptexterna för de menyer de tillhör. 16 (110)

17 3.9 On Line Hjälp Det finns två olika typer av hjälp i agresso, hjälp (F1) och fälthjälp (F9). Dessutom finns hela Agresso Business Worlds onlinehjälp, den når du via Innehåll ( ). Du kan starta onlinehjälpen i Smart Client från Hjälp-menyn i snabbmenyn för att öppna huvudfönstret i hjälpen genom att klicka på knappen i verktygsfältet för att se hela listan av tillgängliga hjälpavsnitt. Genom att trycka på tangenten F1 i något fönster i Agresso för att hämta fönsterspecifik, uppgiftsbaserad hjälp för det fönstret. När du sedan klickar på knappen Visa i TOC synkroniseras innehållsförteckningen och det aktuella hjälpavsnittets position i Hjälp-menyn visas. Då kan du även se andra relevant hjälpavsnitt som Förutsättningar, Fältförklaringar och Menykommandon etc. Oberoende av vilken modul eller vilket fönster du befinner dig i har du alltid tillgång till hjälp för det aktiva fönstret som förklarar dess användning i Agresso Business World. Innehåll Agressos Business World online-hjälp Hjälp (F1) Ger dig onlinehjälp för det aktiva fönstret. Fälthjälp (F9) Visar en lista över giltiga värden för det aktiva fältet. Om Agresso Ger information om vilken version av agresso som används/har installerats Vi använder inte Egendefinierad hjälp. Om Agresso Tyvärr fungerar inte Innehålls hjälpen för alla. Det går då inte att nå den via hjälpmenyn inne i Agresso utan nås via Internet Explorer. Länken till hjälpen är: Vid problem att nå denna hjälp kontakta systemansvarig för agresso på ekonomiadelningen. 17 (110)

18 3.9.1 Innehåll Agresso Business Worlds online-hjälp Systemet Agresso Business World online-hjälp täcker alla aspekter av applikationen Agresso Smart Client och Self Service. Fönstret för online-hjälp består av en vänster-ruta, en huvudruta där du kan visa hjälpavsnittet och ett verktygsfält. Start menyn ser ut enligt nedan. I huvudrutan kan du välja att visa hjälpavsnitt med hjälp av följande menyval. Menyerna innehåller följande: Öppnar rutan Innehåll och visar innehållsförteckningen. Innehållsförteckningen visas när du öppnar hjälpen och består av böcker och sidor som representerar de olika informationskategorierna inom online-hjälpen. När du klickar på en stängd bok, öppnas den och visar innehållet (delböcker och sidor) och när du klickar på en öppen bok stängs den. När du klickar på sidor, öppnar du avsnitt som visas i den högra rutan. Öppnar rutan Index som visar en lista med sökord och fraser som associeras till hjälpavsnitten. När du skriver in ett sökord visar index alla matchande poster och för att öppna ett avsnitt i den högra rutan som associeras med ett sökord, klicka på sökordet. Sökrutan visar ord som används inom ett ämnes innehåll, till skillnad från en index-flik som visar sökord definierade av författare (termer, synonymer och korsreferenser). Sökrutan visar varje ämne som innehåller det ord eller den fras du söker på. Du kan göra både enkla och avancerade sökningar. För mer information, se Sökning i hjälpen. Öppnar rutan Ordlista som visar en lista av termer och deras definitioner enligt relationen till Agresso Business World. När du väljer en term från rutan Termer längst upp, visas motsvarande definition i rutan Definition lägre ner. 18 (110)

19 Förflyttar dig till det sist visade hjälpavsnittet i din historik över besökta avsnitt. Förflyttar dig till det sist visade hjälpavsnittet i din historik över besökta avsnitt. Exempel på hur du använder menyn visas nedan. Nedan har fältförklaringar till huvudboksverifikationer tagits fram. Detta görs genom att klicka neråt i de olika menyerna och undermenyerna. I detta fall har fält-förklaringar till huvudboksverifikationer tagits fram. Samtidigt som du klickar på fältförklaringar kommer informationen fram. Denna information kan skrivas ut. Sökning via menyn tabellen. kan göras genom att man skriver in ett sökord eller letar fram Indexet i 19 (110)

20 Sökfunktionen används för att söka upp alla förklaringar som har anknytning till sökordet. Här har verifikation använts som sökord. Tycker du att det är svårt att läsa ut vad sökningen innehåller kan du trycka på synkronisera flyttas menybilden i vänsterfältet över till och ser ut enligt nedan.. Då Ordlistan visar definitioner på ord/benämningar för agressotermer. Leta fram det ord/benämning som du vill se definitionen för och markera ordet. I fältet visas då definitionen. Exemplet visar att arw-fil har markerats och definitionen syns då i det nedre fältet. 20 (110)

21 3.9.2 Hjälp (F1), online-hjälp för aktuellt fönster Denna funktion ska ge en direktkoppling till Agressos online hjälp. Tyvärr fungerar inte denna hjälp för alla. Det går då inte att nå denna hjälp via Hjälp (F1) i Agressos meny. Hjälpen nås via Internet Explorer. Se även Kapitel 3.9 On Line Hjälp. Länken till hjälpen är: Vid problem att nå denna hjälp kontakta systemansvarig för agresso på ekonomiadelningen Fälthjälp (F9), visar en lista över giltiga värden i det aktiva fältet Fälthjälpen är mycket användbar. Det är enkelt att få fram giltiga väreden för det fält som är markerat i Agresso. Nedan anges ett exempel på hur fälthjälp (F9) fungerar; En sökning har gjorts i menyn Fråga verifikation. Markören står på en post i fältet Konto. Välj fälthjälp eller tryck på tangenten F9, kontoplanen kommer då fram på skärmen så att du kan se vilka giltiga värden som finns för aktuellt fält. Du får fram en zoombild till kontoplanen och här kan du ange ett konto i det grå fältet eller direkt trycka på F9 (alterantivt ). Se resultatet nedan. Här har baskonto 151* valts. 21 (110)

22 4 Anpassa din arbetsmiljö/om anpassningsalternativ Anpassningsalternativ Arbetsmiljön i Agresso Business World är fullt konfigurerbar, vilket innebär att du kan: Ställa in utseendet på Agresso Business World genom att använda tema- och menystilen. Ställa in vilka rutor som visas, till exempel Verktyg, Uppgifter, Beställda rapporter. Ändra storleken på menyer och rutor genom att dra i menyn eller ramen på rutan. Flytta och docka menyer och rutor inom arbetsmiljön i Agresso Business World. Alla inställningar lagras i minnet när du stänger Agresso Business World. Profilen för dina personliga inställningar ligger lokalt i din dator, det innebär att när du använder en ny dator måste du göra om dina personliga inställningar/anpassningar. 4.1 Fönstret Alternativ, konfigurering av användargränssnitt Introduktion I detta fönster kan du konfigurera användargränssnitt med olika funktioner i din arbetsmiljö i Agresso Business World. Dessa inställningar sparas i Agressos.ini fil i ditt Windowsregister och används varje gång du startar Smart Client. Om du ändrar någon av dessa inställningar måste du starta om Smart Client för att ändringarna ska börja gälla. Du hittar inställningarna i menyn ARKIV, Alternativ Tillgängliga alternativ för användargränssnittet I fönstret Alternativ kan du: Ange om Smart Client ska öppnas som vanligt, maximeras eller minimeras och om fönster ska öppnas maximerade Konfigurera diagramalternativ Inställningar för e-postfunktionen så att du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden inom Agresso Business World Aktivera eller avaktivera fönsterflikar. Visa eller dölja tillgängliga rutor (rapport, varning, uppgifter, etc.) Ange fältmarkering för att visa det aktiva fältet Ange hur Verktyg och Länkobjekt visas Ange tema- och menystil Gå tillbaka till standardinställningar för alternativ 22 (110)

23 4.1.2 Fältförklaringar för användargränssnittet i Alternativ Fönsterstorlek Låter dig specificera hur programmet Agresso visas efter inloggning. Värden är Normal, Maximerad och Minimerad. Antal nya rader Anger hur många nya rader du vill att Agresso ska infoga när du trycker på Alt+F2 i en tabell. Visa nollvärden Om du har rensat anger inställningen om du vill att nollvärden i tabeller ska returnera tomma fält. Teckensnitt Låter dig specificera teckensnitt för rubriker och fält i tabeller. Initialt språk Ange vilket språk som används i inloggningsfönstret. Grafikinställn Här anger du grundinställningar för cirkeldiagram i ett separat fönster. E-postinställn Låter dig välja e-postsystem som Agresso ska använda när du till exempel skickar sökresultat via e-post. Används inte, är krånglig och det finns enklare sätt. Använd Enter på numeriskt tangentbord som Tab Anges om du vill använda Tab-tangenten på det numeriska tangentbordet i Agresso Smart Client som Enter-tangent. Anv. decimal som skiljetecken på numeriskt tang.bord Anger om decimal på det numeriska tangentbordet ska användas som skiljetecken för data. Bekräfta avslut Anger om du vill att systemet ska fråga efter bekräftelse när du lämnar Smart Client. Visa MDI-flik Visar en flikrad med en flik för varje öppet fönster så du enkelt kan se vilka fönster som för närvarande är öppna och växla mellan dem. Visa rapportruta Visar Rapportrutan som innehåller listan på globala och privata användardefinierade rapporter. Visa ruta med meddelandelista Visar rutan Meddelandelista som innehåller meddelande. Visa ruta med uppgiftslista Visar rutan för uppgifter som innehåller alla öppna uppgifter, till exempel poster att attestera. Visa meddelande på skrivbordet Visar meddelanden om en ny rapport genereras. Maximera alltid Varje fönster maximeras när det öppnas. Markera fält Det aktiva fältet ramas in med en färgad kantlinje vilket gör det aktiva fältet lättare att känna igen. Denna funktion finns för alla fält, utom knappar. Du kan ändra färgen enligt inställningarna för din dator. Du väljer färgen i fönstret Alternativ (Arkivmenyn) genom att klicka på ellipsknappen till höger om Fältmarkering. Återställ visningsalternativ vid nästa omstart Återställer visningsalternativen till standardinställningar nästa gång du startar Agresso. Tillgång till denna återställning finns även i inloggningsbilden. 23 (110)

24 . Visa verktygsmenyposter Anger om kommandon i Verktygsmenyn visas. Alternativen är: Inga - Kommandon i Verktygsmenyn visas endast i ett fönsters Verktygsmeny. Lokalt verktygsfält - De tillgängliga Verktygskommandon visas som ett lokalt verktygsfält i varje fönster. Global ruta - De tillgängliga Verktygskommandona visas i ett eget Verktygsfält. Innehållet i denna ruta uppdateras enligt det aktiva fönstret. Båda - De tillgängliga Verktygskommandona visas som ett lokalt verktygsfält i varje fönster och i ett eget Verktygsfält. Tema Anger Agressos tema till Native XP, Office 2000, Office 2003 eller Office XP. Menyutformning Anger menyrutans utformning till antingen modulbaserad där varje knapp och menyruta motsvarar en modul, eller företagsbaserad där varje knapp motsvarar ett separat företag. Återställ std.inst. Återställer standardinställningarna. 4.2 Fönsteralternativ I detta fönster kan du definiera inställningen för dataregistrering i vissa fönster och flikar i Smart client. Du kan öppna detta fönster om kommandot Fönsteralternativ är tillgängligt i Arkivmenyn medan datainmatningsfönstret är aktivt. Dessa inställningar ändrar utseendet på registreringsbilder. För att komma åt dessa fönsteralternativ måste du ha en registreringsbild öppen. Typer av inställningar i Fönsteralternativ Det finns två typer av inställningar för Fönsteralternativ beroende på vilket fönster du har öppet och var du har markören placerad. Har du en frågebild öppen t ex Fråga verifikation så är alternativet Fönsteralternativ avmarkerat d v s du kan inte ange något fönsteralternativ för denna bild. Utseendet i Fråga verifikation styrs av vilka parametrar du väljer att ta med i din fråga. Se exempel nedan. 24 (110)

25 4.2.1 Fönsteralternativ när du står i övre delen av registeringsbilden. Exempel på Fönsteralternativ när du står i övre delen av registreringsbilden i Huvudbok. Fältförklaringar till Fönsteralternativ i Huvudbok/Lev.faktura/Kundfaktura Alla fält som du kan bestämma markörbeteende för visas i övre delen av denna bild. Kryssa i rutorna för de fält som du vill att markören ska stanna vid när du gör en registrering. Konteringsförslag Med följande alternativ kan du föreslå en konteringssträng för kommande transaktionsrad. De standardvärden som visas på inmatningsraden kan antingen tas från relevant konteringsregel eller från föregående transaktion Giltiga värden är: Konteringsregel Första gången du använder en konteringsregel kommer standardvärdena från konteringsregeln att användas som standardvärden vid bokföringen. Nästa gång som konteringsregeln används kommer de värden som matades in senast med konteringsregeln att användas som standardvärden. Om det finns ett standardvärde för MK, MS och Val för en leverantör eller kund, kommer detta att användas i stället för de senaste värdena för denna konteringsregel. (Lägg märke till att detta inte gäller Dim 1-7 från relationsvärden som angetts mot leverantör- eller kundnr). Fälten Värde och Nummer kommer att vara tomma på den första raden, därefter får de standardvärden från den senaste gången du använde konteringsregeln i denna transaktion och avmarkeras mellan varje transaktion. Föregående kontering Värdena från föregående transaktion kommer att användas som standardvärden under bokföring, oavsett vilken konteringsregel som kontot har. Om det finns ett standardvärde för Dim 1 7, TK, TS och Val för en leverantör eller kund kommer detta att användas i stället för värdet från den senaste transaktionen. Fälten Värde och Nummer kommer att vara tomma på den första raden, därefter får de standardvärden från föregående konto med dessa fält och avmarkeras mellan varje transaktion. Inga givna värden Standardvärdena från konteringsregeln kommer att användas som standardvärden under bokföringen på varje rad. Om det finns ett standardvärde för en leverantör eller kund, kommer detta att användas i stället för värdet från konteringsregeln. (Lägg märke till att detta inte gäller Dim 1-7 från relationsvärden som angetts mot leverantör- eller kundnr). Fälten Nummer och Värde avmarkeras mellan varje rad. Rensa minne Detta alternativ fungerar likadant som Konteringsregel för en enstaka verifikation. Det återställs när bokföringen sparas så att nästa gång du använder en konteringsregel kommer standardvärdena från konteringsregeln att användas som standardvärden i bokföringen igen. (Observera att detta inte gäller för Dim 1 7 från relationsvärden inställda för leverantörseller kundnummer.) Fälten Värde och Antal kommer att få standardvärden från senaste gången du använde denna konteringsregel i denna transaktion, och kommer att rensas mellan varje transaktion. 25 (110)

26 Du anger även vilket fält som du vill använda som Startfält i registreringsbilden för - GL (huvudbok), AP (leverantörsreskontra) samt AR (kundreskontra). Definierar startpunkten för markören. Giltiga värden är: Period Ver.datum Reskontranr Konto Från fakturanummer GL här finns följande alternativ; Första Alla huvudboksrader ärver alltid Reskontranummer, ExtInvRef (fakturanr) och momsregistreringsnummer från den första reskontraraden före sparandet. Om systemparametern VP10_SHOW_APAR_ID har aktiverats kan du skriva över Reskontranummer och fakturanumret i både rubrik och tabell. Systemet kontrollerar att du skriver en tillåten Reskontranummer. Förra Huvudboksraderna ärver Reskontranummer, ExtInvRef (fakturanr) och momsregistreringsnummer från föregående rad. Om systemparametern VP10_SHOW_APAR_ID har aktiverats kan du skriva över Reskontranummer och fakturanumret i både rubrik och tabell. Systemet kontrollerar att du skriver en tillåten Reskontranummer. Nej Inget fakturanummer fylls i automatiskt. Huvudboksraden ärver bara kund- eller leverantörsreskontra (värde R eller P i fältet R), som alltid är nödvändigt på huvudbokssidan. AP Förra När du anger en leverantörsreskontrarad, ärver det Reskontranummer, fakturanr och momsregistreringsnummer från föregående leverantörsreskontrarad, även om du växlar till en annan rad mellan. Om systemparametern VP10_SHOW_APAR_ID har aktiverats kan du skriva över Reskontranummer och fakturanumret i både rubrik och tabellfält. Systemet kontrollerar att du skriver en tillåten Reskontranummer. Behåll Autobehåll Kryssa i denna ruta om du vill att transaktionsraderna ska flyttas automatiskt till tabellen så snart som markören flyttas ut från det sista fältet i fönstret. Exempel på Fönsteralternativ när du står i första fliken av registreringsbilden i Försäljningsorder i OLFI. Fältförklaringar till första fliken i registrering av försäljningsorder Alla fält som du kan bestämma markörbeteende för visas i övre delen av denna bild. Kryssa i rutorna för de fält som du vill att markören ska stanna vid när du gör en registrering. 26 (110)

27 4.2.2 Fönsteralternativ när du står i nedre delen av registeringsbilden. I den nedre delen av fönsteralternativ ska du ange vilka kolumner som du vill se i samband med registrering. Det är viktigt att du tar med hela konteringssträngen så att du kan kontrollera att den blir korrekt innan du sparar verifikationen. Fältförklaringar till Fönsteralternativ i Huvudbok/Lev.faktura/Kundfaktura Kolumn: Kolumner som ska visas i fönstret, du kan ändra titeln Visa: IXI Denna kolumn ska visas i fönstret I I Denna kolumn ska inte visas i fönstret Längd: Längden kan endast ändras i textfält Stopp: IXI Anger att markören ska stanna i detta fält vid registrering I I Anger att markören inte stannar i detta fält Den andra typen av inställningar i Fönsteralternativ anger vilka fält som ska visas i den nedre delen av registreringsbilden i Huvudbok och i detaljfliken i OLFI. Det är mycket viktigt att du här anger Visa för alla de konteringsfält som används, belopp, reskontranummer samt text som ska kontrolleras innan du lagrar verifikationen. När du har gjort en inställning av denna bild ska du spara den som din mall och kryssa i rutan Använd som förslag. 27 (110)

28 Detaljfliken, i registrering av försäljningsorder; Fältförklaringar till flik 4, Detaljfliken, i registrering av försäljningsorder Kolumn: Kolumner som ska visas i fönstret, du kan ändra titeln Visa: IXI Denna kolumn ska visas i fönstret I I Denna kolumn ska inte visas i fönstret Längd: Längden kan endast ändras i textfält Stopp: IXI Anger att markören ska stanna i detta fält vid registrering I I Anger att markören inte stannar i detta fält 28 (110)

29 5 Utskrifter från Agresso Oavsett vilket fönster du använder i Smart Client, kan du skriva ut information från fönstret genom att använda kommandot Skriv ut i Arkivmenyn. Kommandot Skriv ut kan användas för att skriva ut aktuellt fönster eller information i fönstret/sökbilden. Alternativt kan skrivaren i menyraden väljas för utskrift. Det finns olika typer av utskrifter från Agresso, utskrift av aktuellt fönster/sökbild samt utskrift av rapportbeställning. Innan utskrift görs kan man även förhandsgranska utskriften för att se hur den kommer att se ut. 5.1 Utskriftsalternativ Välj Sidinställning i Arkivmenyn. Fönstret Utskriftsformat öppnas och visar inställningarna för pappersstorlek, källa och orientering. Om nödvändigt, ändra inställningarna för pappersstorlek, källa, orientering och marginaler. Klicka på OK när du är klar. Denna inställning går även att göra i bilden där du väljer skrivare via egenskaper. 5.2 Skriv ut ett fönster/en sökbild Om du vill skriva ut från ett fönster i Smart Client väljer du Skriv ut i Arkivmenyn eller skrivaren i menyraden. Ändring av standardskrivarinställningar kan göras om det behövs, se ovan. Välj sedan OK. 29 (110)

30 När du väljer Skriv i ett tabellfält, visas ett separat fönster som frågar om du vill skriva ut hela urvalet. Om du väljer Ja, skrivs hela sökresultatet ut vilket kan vara mer än vad som visas i fönstret (antal rader visas i statusfältet). Om du väljer Nej, skrivs endast innehållet i det aktiva fönstret ut, d v s det innehåll som visas på skärmen. Därefter väljer du skrivare som utskriften ska skrivas ut precis som för övriga utskrifter från windows. Formatändringar kan göras via Egenskaper för vald skrivare. 5.3 Utskrift av beställda rapporter När en rapportbeställning gjorts kommer rapporten inte att skrivas ut automatiskt. Rapporten visas på skärmen via menyn Visa och menyraden Underhåll beställda rapporter eller via verktygsfältet, välj den vänstra skrivarsymbolen/ förstoringsglaset i menyraden. Därifrån kan du sedan skriva ut rapporten. Genom att inte använda automatiskt utskrift kan man välja att endast titta på rapporten på skärmen. Vissa rapporter är dock bokföringsunderlag/ verifikationer och måste idag skrivas ut för att sättas in i pärm och lagras. Det är viktigt att skriva ut verifikationerna 30 (110)

31 omgående eftersom de inte ligger kvar i Underhåll av beställda rapporter så lång tid. Det är endast de senaste beställningarna som ligger kvar. I menyn Underhåll av beställda rapporter kommer de senaste rapporterna som du har beställt fram automatiskt, eftersom ditt användarid kommerupp automatiskt. Söker du en särskild rapport så kan du även söka på rapportnamnet. Tar du bort din användarid får du fram alla rapportbeställningar som är gjorda. Status för rapporter; N Bearbetning av rapporten är ej påbörjad W Pågående bearbetning av rapporten T Bearbetningen av rapporten är avslutad, rapporten är klar Fältet serverkö anger i vilken skrivarkö som rapporten skapas. Det finns ett flertal serverköer upplagda. Vissa rapporter ska ha hög priorietet och ska bearbetas snabbt. Andra rapportbearbetningar är väldigt omfattande och tar lång tid att skapa och behöver därför ligga i en egen kö för att inte stoppa upp övriga beställda rapporter. 31 (110)

32 Genom att dubbelklicka på den rapport som du vill se kommer rapporten upp på skärmen. Vill du skriva ut den kan du göra det via skrivaren i menyn eller via menyn ARKIV/FILE och välja Skriv Ut/Print. Du kan även ta fram rapporten genom att markera den rapportbeställning som du vill se och sedan välja menyn Verktyg och Visa rapportutskrift. Ett annat sätt att skriva ut rapporten gör du genom att välja menyn Verktyg och Utskrift rapport. Rapporten Kommer även då upp på skärmen. 32 (110)

33 Rapporten kommer fram på skärmen, se exempel nedan. Vill du skriva ut rapporten väljer du i menyn. Utskriften går till din defaultskrivare alternativt (om du är kopplad till flera skrivare) får du upp nedanstående val där du kan välja till vilken skrivare utskriften ska gå. Vissa rapportbeställningar genererar flera filer och då måste du ta fram en rapport i taget. Nedanstående bild kommer då på skärmen och sedan väljer du vilken rapport som ska tas fram genom att dubbel klicka på rapporten. Se exempel nedan. Vill du se mer information om din rapportbeställning så kan du välja rapportbeställning. när du har markerat en Nedanstående bild kommer då upp på skärmen. Här får du information om rapportens status. Du kanske när du beställt rapporten, när den startade bearbetningen samt när den blev färdig. Du ser även vilka rapportparametrar du har fyllt i i samband med beställningen. Detta kan du ha 33 (110)

34 användning för när en rapport inte har gått igenom korrekt. Då kan du enkelt se här om du har råkat ange någon parameter felaktigt. Resultatrapporter och projektrapporter skapas även via excelerator och dessa rapporter finns i menyn Egen Meny. Se särskilda anvisningar för uppföljning via excelerator rapporter. 5.4 Förhandsgranska utskrift av resultatet för en sökning Ibland finns behov av att skriva ut resultatet av en sökning i någon frågemeny t ex Fråga verifiaktion, Fråga saldotabell eller en frågebild i kund/leverantörs reskontran. Då kan du förhandsgranska utskriften innan du gör beställningen. Välj menyn Arkiv och Förhandsgranska. 34 (110)

35 Nedanstående fråga kommer då fram på skärmen och du väljer om du vill förhandsgranska hela urvalet eller endast den del av urvalet som syns i aktuell skärmbild. Väljer du att svara Ja kommer även hela urvalet att skrivas ut d v s det antal sidor som urvalet består av. Väljer du Nej kommer endast aktuell sida att skrivas ut. Därefter kan du välja Print direkt i granskningsbilden och skriva ut dokumentet. 35 (110)

36 5.5 Sidinställningar inför utskrift Du kan redan i Agresso ange sidlayouten för din utskrift. Välj menyn Arkiv och Sidinställning. Nedanstående bild kommerupp på skärmen och här kan du bland annat ange om du vill att formatet ska vara stående eller liggande. 36 (110)

37 6 Konteringsstrukturen i agresso I Kodplanen organiserars stora mängder information som är nödvändig för att skapa relevant rapport- och transaktionsstrukturer. Nedanstående uppsättningar görs i modulen Gemensam i agresso. Kontoplanen med grupper för ekonomisk rapportering. I Kontogrupper skapas en kontogruppshierarki för kontoplanen. Upp till fem hierarkinivåer kan användas, från Konto upp till Resultaträkning och Balansräkning. Begrepp (t ex ORG, VERKS, kostnadsbärare) som måste finnas i konteringssträngen (konteringsbegrepp och begrepp som kan hämtas från dessa för rapporterings- och frågesyften (rapportbegrepp). Giltiga Begreppsvärden läggs upp för begrepp t ex giltiga värden för ORG, VERKS. Kopplingar (relationer) mellan begreppen som är nödvändiga för att uppnå önskad rapporterings- och transaktionsstruktur. Konteringssträngen som består av kontoplan och konteringsregler. Konteringsreglerna avgör vilka krav och kontrollfunktioner som finns i informationen som måste/kan/inte kan registreras på transaktionsnivå (konteringsbegrepp, behandling av växelkurser, skattehantering, datakontroll, användning av andra fasta koder) Kontoplan Kontoplanen hittar du i menyn Agresso Gemensam, Kodplan och Kontoplan. Där kan du söka fram hela eller delar av kontoplanen. Vill de endast se intäktskonton anger du i det grå fältet längst till vänster 3*. Du kan även göra urval på en konteringsregel och se vilka baskonton som är kopplade till just den regeln. Längst ut till höger i tabellen finns kolumnen S, status, där ser du vilka konton som du kan bokföra på. De konton som har status C är antingen Rukrikkonton eller gamla baskonton som ej används längre. Det är endast de konton som har status N som går att bokföra på. 37 (110)

38 Exempel på kontoplanen; 6.2. Konteringsregler Konteringsregler definierar det sätt som kontona hanteras på och vilken information/vilka fält som måste anges när ett baskonto används. Ett antal konteringsregler läggs upp, var och en för användning med ett särskilt sorts konto. Begreppsinformation som definieras här är valuta, konteringssträng, momskod mm. Varje konto i kontoplanen måste associeras med en lämplig konteringsregel. Här kan även ett konteringsförslag lägga in. Detta används bland annat för öresutjämning, se exempel nedan. Anger man att förslaget ska vara fast kan konteringssträngen inte ändras för detta baskonto. Det går även att sätta förslaget med alternativen valfri eller ska anges. Tillgång till menyn sker utifrån gällande behörighet. Ändringar av konteringsregler görs av systemansvarig på ekonomiavdelningen. 6.3 Begrepp Begrepp är den mest grundläggande komponenten i Agresso. Ett antal systembegrepp finns på plats när Agresso implementeras nya begrepp definieras efter behov. Nedanstående fönster används för att 38 (110)

39 registrera, ändra och söka efter begrepp. Tillgång till menyn utifrån gällande behörighet. 6.4 Begreppsvärden Begreppsvärden anger vilka värden som är giltiga för respektive begrepp. Använd detta fönster för att söka efter giltiga värden hos ett begrepp. Du kan inte ändra några värden här, det är endast personer med särskild behörighet som kan ändra, lägga till eller ta bort begreppsvärden. För att söka fram vilka värden som är giltiga för ett begrepp gå till menyn Agesso Gemensam och välj begreppsvärden ; I nedanstående bild ska du ange vilket begrepp som du ska ta fram begreppsvärden på. Exempel på begrepp är ORG, VERKS, KBARARE (kostnadsbärare), MOTP, FRITT. 39 (110)

40 Exemplet nedan tar fram alla värden som är inlagda för begreppet VERKS. Längst ut till höger i bilden finns en kolumn för status (S). Alla begreppsvärden som har status N och en giltig period kan användas. Status C anger att begreppsvärdet är spärrat och inte kan användas. Från per och Till per anger den period som begreppet är giltigt. Nya begreppsvärden läggs upp i denna bild med untantag för begreppvärden för begreppet Kostnadsbärare. Kostnadsbärare läggs upp via projektregistret och där ska även en del andra uppgifter registreras. Se särskild anvisnning för projektredovisning. Du kan Söka efter ett begreppsvärde genom att placera markören i det fält som du vill använda för att avgränsa sökningen. Ange det/de sökkriterier som du vill begränsa sökningen med. Välj SÖK (F7) i menyn Data eller klicka på kikaren. I ovanstående bild har urval gjorts på alla VERKS som börjar på 2. Du kan även göra en avancerad sökning genom att först välja menyn Verktyg och Utökad och sedan Sök (F7). 40 (110)

41 I nedanstående bild ska du ange detaljerade sökkriterier och klicka på OK. Denna sökning kan du även spara som en mall så att du nästa gång du ska göra sökningen tar fram den i rullisten. Hur du sparar mallar beskrivs i kapitel 10 Frågemöjligheter, sökfunktioner. 6.5 Relationer Relationer används för att summera olika begrepp. En relation kan vara en summering av baskonton så att man får fram en resultat och/eller balansräkning. Det kan även vara en summering av ORG, VERKS, Kostnadsbärare eller MOTP. Med hjälp av relationer på baskonton kan en resultaträkning och balansräkning byggas upp så att den följer de krav som finns för extern redovisning. Som exempel på relationer visas relationen RESULTAT som är en kontorelation. I relationsbilden för KONTO finns nedanstående relationer upplagda. 41 (110)

42 När en relation är skapad ska begreppsvärden kopplas till relationen. I exemplet är begreppsvärdena upplagda för att skapa en resultaträkning. För att resultaträkningen ska få rätt utseende har även summeringsnivåer lagts till. Relationsvärdena läggs upp som begreppsvärden kopplade till begreppet resultat. Till varje upplagt begreppsvärde i relationen RESULTAT har sedan baskonton kopplats/lagts till. Detta kan göras med hjälp av söktecken, värdet 30* ger att utfallet för alla baskonton som börjar på 30 summeras på raden. Relationsvärdet 32 Intäkter av bidrag består av begreppsvärdena (baskontona) 35*, 36* samt 37*. Det innebär att alla baskonton 35*, 36* samt 37* summeras i relationsvärdet 32 Intäkter av Bidrag. Nedan visas hela relationen Resultat. 42 (110)

43 7 Verifikationsserier, verifikationstyper och verifikationsposter Ett antal olika verifikationsserier finns upplagda i Agresso och dessa öppnas som verifikationsposter för varje bokföringsår. Det finns även en koppling mot verifikationstyper. Linnéuniversitetet har lagt upp separata verifikationsserier förolika typer av verifikationer t ex en serie för omföringar, två serier för kundfakturor (en serie för manuella kundfakturor och en serie för elektroniska kundfakturor). Varje serie delas in i verifikationsposter en poster per år. I samband med årsboksslut kan i vissa fall två poster av samma verifikationsserie vara öppna. En post som är kopplad till det gamla året och en post för det nya året. Det gäller då att vara observant på vilken post man väljer. Exempel på verifikationsserie där två poster är öppna samtidigt är omföringsserien. 7.1 Verifikationsnummerserier Linnéuniversitetet använder olika verifikationsnummerserier för olika typer av bokföring för att det gör arkivering och sökningar enklare. Exempel på upplagda visas nedan. Alla verifikationsnummer tilldelas automatiskt. En del av verifikationsnummerserien måste vara öppen för registrering genom att öppna en verifikationspost i fönstret Verifikationsposter. 7.2 Verifikationstyper Varje verifikationstyp har en koppling till en behandlingskod (BK) som styr hur verifikationsserierna ska hanteras. Behandlingskoden kontrollerar behandlingen av den information som anges för denna verifikation och avgör vilket fönster som ska visas för datainmatningen. Dessa behandlingstyper är fördefinierade i Agresso. 43 (110)

44 Verifikationstyper kan användas som urval vid sökningar i t ex Fråga verifikation om du t ex enbart vill se omföringar. För att endast få fram alla omföringar anger du Vertyp HK. Giltiga verifikationstyper är; 7.3 Verifikationsposter. För varje bokföringsår öppnas en del av verifikationsserien upp som en verifikationspost. Vissa verifikationsposter löper mellan bokföringsåren medan andra används endast för ett bokföringsår d v s en ny verifikationspost läggs upp för varje bokföringsår. I samband med årsbokslut kan för vissa verifikationsserier dubbla verifikationsposter vara upplagda. 44 (110)

45 7.3.1 Status för Verifikationstyper och Verifikationsposter. Status för verifikationstyper och poster har följande giltiga värden är: N P C T Verifikationer kan bokföras i vilken period som helst efter den angivna perioden. Endast giltig i den period som angivits i kolumnen Period. Stängd. Bokföring kan inte utföras. Avslutad. Denna specifika serie kan inte 7.4 Bokföringsperioder För att kunna registrera på en period måste den vara upplagd i Menyn Gemensam, Fasta register, Perioder. Den måste dessutom vara öppen d v s status = N. För vissa rapporter t ex periodiserade rapporter måste det finnas perioder upplagda minst tre månader framåt i tiden. Se exempel nedan. De olika status som en period kan ha är; N Perioden är öppen och bokföring/registrering kan ske P Perioden är parkerad och ett lösenord måste anges för att kunna bokföra/registrera. OBS!!Excelerator ej hänsyn till parkerade perioder. Det är därför extra noga att välja rätt period. C Perioden är spärrad för bokföring/registrering 45 (110)

46 8 Server processer Ett antal serverprocesser uppdaterar tabellerna i databasen. De serverprocesser som är viktigast för användaren är; AGRTPS, uppdaterar reskontra (kund, leverantör, anläggning) och huvudbok (Fråga verifikation), går var femte minut. DWS, uppdaterar saldotabeller, går var femtonde minut. WORKFLOW, flyttar leverantörsfakturor i flödet, går var femte minut. Har du bokfört en verifikation kan det ta fem minuter innan du kan se den i Fråga verifikation och det kan ta femton minuter innan den har lagts till i saldotabeller. Det är viktigt att tänka på om du ska ta ut saldon för ett projekt. 46 (110)

47 9 Om Huvudbok; registrering, Fråga och Rapporter Modulen Huvudbok innehåller funktioner för Registering, Frågemenyer, Rapporter samt Automatkontering. Verifikationer av nästan alla typer som registreras i någon reskontra (t.ex. Leverantörsreskontran, Kundreskontran och Anläggningsreskontran) uppdateras även i huvudboken via serverprocesser. Många verifikationer skapas av Agresso och registreras automatiskt i samband med att man gör en rapportbeställning t ex kundfakturering. Andra verifikationer registreras manuellt, vanligtvis i VP10-fönster, ett fönster som antar namnet på den verifikationspost som används. Menyn Fråga se kapitel 10. Eftersom denna meny kan användas på många olika sätt och innehåller många delar tas den upp i ett särskilt kapitel. Menyn Rapporter se kapitel Registrering i huvudbok inklusive excelerator inläsningar Du kan hantera huvudboksverifikationer i Smart Client med eller utan användning av en arbetsflödesprocess. Inläsning via excelerator mallar kan också göras. De varianter som LNU använder för bokföring i Huvudbok är Bokföring/omföring samt Inbetalning Kund. Inbetalningar till Linnéuniversitetet bokförs på två sätt dels genom inläsning av en fil från banken och dels manuellt via registrering i huvudbok. Vilka verifikationsposter som du hartillgång till styrs av din användarbehörighet. En verifikation kan endast sparas när den balanserar. Du kan se på krysset längst ner till vänster i registreringsbilden om så är fallet. Vid registering av intäkter ska beloppet för intäkten registreras exkl moms. Du kan stämma av totalt momsbelopp för verifikationen genom att kontrollera kolumnen Reg.Belopp, i fältet ser du momsbeloppet. 47 (110)

48 9.1.1 Ändra eller ta bort en registrerad rad i en pågående registrering Har du registrerat en rad med fel kontering eller fel text kan du enkelt plocka upp raden och rätta den. Det går även att ta bort en rad om den är helt fel och inte ska registreras. Markera raden och välj i menyn. Då kommer raden upp i övre delen av registreringsbilden och du kan ändra de fält som är felaktiga. Nära du är klar väljer du och raden flyttas ner i det nedre registreringsfältet igen. Vill du radera en rad ställer du markören på aktuell rad och väljer menyn Redigera och Radera rad. Raden försvinner då från det nedre fältet. Du kan nu lägga till en ny korrekt rad. Översta raden i exemplet ovan är nu borttagen och du kan fortsätta registrera alla rader och sedan spara registreringen. 48 (110)

49 9.1.2 Parkering av pågående registrering Om du behöver avbryta en påbörjad registrering så kan du parkera den tillfälligt för att slutföra registeringen senare. Parkeringen görs via menyn Verktyg och Parkering. Välj sedan Parkera. Nedanstående bild kommer då upp på skärmen. Här ska du ange ett namn och trycka på. Du får då ett nummer på din parkering. När du är redo för att slutföra din registrering och vill ta fram din parkerade verifikation väljer du menyn Verktyg och Parkering. Välj sedan Hämta parkerad Har du flera parkerade registreringar så får du fram alla parkerade poster. 49 (110)

50 Dubbelklicka på aktuell rad/parkering och alla registreringsrader kommer fram i registreringsbilden. Sedan ka ndu fortsätta att lägga till, ändra eller ta bort registreringsrader. När du är klar sparar du verifikationen Användning av mall vid registrering Ska du göra en registrering i Huvudbok eller Olfi modulerna med samma belopp och kontering flera gånger så kan du lägga upp en konteringsmall för att förenkla registreringen. Du kan sedan enkelt plocka upp mallen varje gång du ska göra en registrering med samma kontering och belopp. Det går också att göra ändringar i mallen innan du sparar den nya registreringen Spara mall. När du har registrerat den/de rader som du vill spara som en mall ska du välja spara som mall innan du lagrar verifikationen. Det gör du via Vertyg och Mall i huvudmenyn eller via Mall i menyn i registreringsbilden. alternativt väljer du 50 (110)

51 Spara mallen genom att välja Menyn Verktyg, Mall och Spara mall eller menyn Mall och Spara Mall i menyn i registreringsbilden. alternativt En ny bild kommer upp på skärmen och där ska du ange ett namn på din mall. Tryck sedan på OK och mallen är sparad. Mallen får även ett nummer, se nedan Hämta en lagrad mall. När du ska söka fram en tidigare sparad mall går du in på samma sätt som när du sparade mallen. Du hittar den lagrade mallen genom att välja Menyn Verktyg, Mall och Hämta mall eller menyn Mall och Hämta Mall i menyn i registreringsbilden. alternativt En ny bild kommer fram på skärmen, välj eller F7 (SÖK) så kommer alla dina sparade mallar fram och du kan välja vilken du ska använda. Du kan sedan göra de ändringar som behövs i mallen innan du sparar den. Det gör du genom att plocka upp registreringsraderna, se kapitel Ändra eller ta bort en registrerad rad i en pågående registrering. 51 (110)

52 9.2 Verifikationsregistrering via excelerator inläsning Har du en kontering som innehåller många rader är det oftast enklare att använda excelerator i Excel för registrering och bokföring. Normalt ska excelerator installeras i samband med att Agresso installeras på datorn men ibland fungerar det inte och då ska du kontakta systemansvarig på ekonomiavdelningen för att få hjälp. Sedan ska den bokföringsmall som har skapats för agresso inläsning användas. Den hittar du på internwebben, Stöd och Service, Dokumentarkivet och Bokföringsmallar. Den heter Bokföringsmall (Excel 367 kb), se nedan. Mallen ser ut enligt nedan. Du skriver in konteringen, bokföringstexten samt beloppet. OBS! Beloppen skrivs i samma kolumn, kreditbelopp skrivs med ett minustecken framför. När du har skrivit in alla rader ska saldot för verifikationen vara noll, annars går det inte att bokföra verifikationen. Du bokför via emnyn Arkiv och Bokför. Du får då upp en inloggningsmeny där du anger dina inloggningsuppgifter för Agresso. Verifikationen bokförs sedan direkt. Du måste omgående ta ut verifikationen via Underhåll av beställda rapporter i Agresso där den finns så fort serverprocessen som gör uppdateringen är klar. Verifikationen, GL07, ligger inte kvar så lång tid i rapportbiblioteket därför är det mycket viktigt att skriva ut den direkt. När du tar fram verifikationen kontrollera att verifikationen verkligen har bokförts så att det inte står 52 (110)

53 Fellista längst upp på bladet. I så fall har ingen bokföring skett. Det kan hända att det finns något fel i excelarket så att bokföringen inte går igenom. Det finns då två alternativ att välja mellan för att bokföra på nytt. Det ena alternativet är att rätta registreringen i excel och sedan göra ett nytt försök att bokföra. Det andra alternativet är att plocka fram verifikatonen i menyn Import från försystem i Agresso och rätta upp felaktigheterna där. Sedan bokför man på nytt via menyn Inläsning av försystemstransaktioner. När du bokför intäkter via excelerator är det mycket viktigt att tänka på att du måste bokföra utgående moms manuellt. När du bokför intäkter inne i Agresso client t ex kundfakturering eller omföring så bokförs momsen med automatik.i bokföring via excel/excelerator tas ingen hänsyn till de konteringsregler som gäller i Agresso. 9.3 Reverseringar När felaktiga transaktioner ska rättas/backas kan felaktiga verifikationer eller delar av verifikationer reverseras. Reverseringar kan göras i Huvudbok och Kundreskontra. Reverseringen backarden gamla verifikationen så att saldot för bägge verifikationerna blir noll, d v s verifikationerna ger ingen ekonomisk påverkan på resultatet. Reverseringen görs i flera steg, först hämtas den verifikation som ska reverseras via menyn Markera poster för reversering sedan körs ett reverseringsförslag. Därefter körs en reverseringsbekräftelse. Se även manualer för reversering i Huvudbok samt reversering i Kundreskontra där ges en utförlig beskrivning av tillvägagångssätt. 53 (110)

54 9.4 Automatkontering (triggrar) Verifikationer kan genereras automatiskt med triggrar. Automatkonteringar omfördelar transaktionsinformation till andra konton. Automatkonteringar kan användas för att: Skapa nya verifikationer som baseras på en bokförd verifikation. Fördela overhead-kostnader och intäkter. Skapa koncernbolagsverifikationer mellan olika företag. Konvertera data. Automatkonteringar/triggrar kan användas på som transaktionstrigger eller periodtrigger. Transaktionstriggern slår varje gång en registrering sparas. Exempel på transaktionstriggers är de tömningar som görs från våra bankkonton till vårt Riksgäldskonto. Period triggers startas genom att en rapportbeställning görs. De används för t ex fördelning av OH-kostnader. Alla automatkonteringar/triggers administreras på ekonomiavdelningen. 9.5 Bokföring i övriga agresso moduler Bokföring sker inte enbart i huvudbok utan även i andra moduler. Huvudboken uppdateras alltid via en serverprocess. De moduler där registrering/bokföring görs är OLFI (Order Lager och Fakturering), Leverantörsreskontra, Kundreskontra (räntefakturering mm), Import från försystem (löner, excelerator inläsningar) samt Anläggningsmodulen (avskrivningar). För bokföring i dessa moduler finns särskilda manualer därför beskrivs dessa agresso moduler inte i detta dokument. Manualerna hittar du på vår Internwebb (Stöd och Service, Ekonomi). Utskick av Påminnelser för ej betalda kundfakturor samt Räntefakturering görs av kundgruppen på ekonomiavdelningen. 54 (110)

55 10 Frågemöjligheter, sökfunktioner Det finns ett antal olika sökmöjligheter i agresso. Sökningar kan göras i de flesta menyer och moduler. Sökningarna kan göras på olika nivåer (detalj/övergripande). Avancerade sökningar kan även göras via browser. I browsern kan man koppla ihop olika tabeller från databasen, lägga in formler och relationer. Hur man arbetar med Browsern tas upp separat. Det finns även Globala rapporter/ sökningar upplagda under Rapportmenyn. Alla sökningar/frågor kan sparas som en mall, så att man inte behöver göra om hela urvalet om det är en återkommande sökning/fråga där man t ex enbart vill söka på en ny period. Observera att för att kunna spara en Saldotabellsfråga eller Browserfråga som mall måste 1- setup fliken vara öppen. Välj Arkiv och Spara som nedanstående pop up bild kommer då upp på skärmen, välj Template File (*aql) när nedanstående pop up bild kommer upp på skärmen. 55 (110)

56 Välj sedan en beskrivning på sökningen/frågan som anger vad den avser; OBS! Alla egna mallar som du lägger upp ska sparas som Privat. De mallar som sparas som Globala får alla agressoanvändare tillgång till. Om du sparar dina egna mallar som Globala mallar kommer alla att få ett stort antal mallar att välja mellan och det blir då svart att hitta de egna mallarna. Fältförklaringar Global Privat Sökningen/Frågan kan användas av alla agressoanvändare Endast den person som har skpat sökningen/frågan kan använda den Automatisk sökning Ändra Använd som förslag Innebär att sökningen kommer fram automatiskt Sökningen/frågan ändras enligt de ändringar som gjort sedan den sparades sist Används aktuell fråga alltid ska användas Det går även att skicka en fråga till egen meny samt startmenyn, då startar agresso frågan när man loggar in. För att spara en frågemall i Fråga verifikation väljer du Spara i sökmallen, se nedan. Sedan anges parametrar som ovan. 56 (110)

57 Vill du ta bort en mall väljer du Ta Bort, då komer alla dina privata mallar att visas och du kan markera den mall som du vill ta bort. Välj sedan OK Söktecken i agresso Vid sökning efter befintlig data i Agresso kan du använda jokertecken för att ange allmänna sökvillkor. Denna teknik kan vara användbar när enkelt sökläge används i tabellfältfönster. Jokertecken kan användas för att specificera alla befintliga värden eller delvis begränsade värden. Följande jokertecken är tillåtna: * Detta är det allmänna jokertecknet. Detta jokertecken godkänner alla värden som en giltig matchning (dvs. en sökning med 7* hämtar alla konton som börjar med siffran 7, medan en sökning som utförs med enbart jokertecknet * hämtar alla värden).? Detta är ett alfanumeriskt jokertecken som hämtar varje tecken. Detta jokertecken kan till exempel användas i en enkel sökning över avdelningar som 1?10. [ABD] [A-N] Med fyrkantiga parenteser sker sökningen efter förekomster av tecken inom parenteser. Till exempel, används ett jokertecken i en sökning med 3[01]* hämtas alla värden som börjar med 30 och 31. Fyrkantiga parenteser och ett bindestreck kan användas för att söka efter förekomster av intervaller av värden. Exemplet som visas hämtar alla förekomster som börjar med bokstaven A till N. Du kan använda dessa jokertecken i kombination vid behov. Vid sökning från och sökning till kan jokertecken användas för att begränsa sökningen (där så är tillämpligt). Här kan du använda t.ex. 10* = alla värden som börjar med 10. Du kan även använda flera frågetecken i samma sökning t ex 5?7? = alla värden som börjar på 5 med värdet 7 på tredje tecknet Sökning i Huvudbok Huvudboken finns i menyn Ekonomi. I huvudboken finns två olika sökbilder Fråga verifikation och Fråga saldotabell. Har sök/fråge mallar lagts upp kan du enkelt se dessa genom 57 (110)

58 att klicka på + tecknet. Då kommer alla upplagda mallar som du har tillgång till fram och du kan sedan välja vilken du ska använda Fråga Verifikation Detta fönster använder du för att fråga mot verifikationsregistret för huvudboksverifikationer. I denna sökbild kan även sökning göras på leverantörsfakturor som endast är ankomstregistrerade. Via zoom till arbetsflöde kan man även se var fakturan befinner sig, se även avsnittet om leverantörsfakturor. Det är viktigt att du begränsar sökningen via sökvillkoren för att undvika resurskrävande sökningar som tar lång tid och att begränsa resultatet så att inte transaktioner som inte är av intresse kommer med i sökningen. Alla transaktioner ingår i en sökning i Fråga verifikation och det är viktigt att tänka på att i vissa sökningar kan resultatet ge ett annat saldo än sökning i Fråga saldotabell beroende på hur man gör sökningen. Detta gäller främst när en sökning gör för ett unikt projekt. Kundfakturor intäktsförs i samband med att fakturan görs i agresso, det innebär inte att kundfakturan är betald när du ser intäkten i huvudboken. Vid sökning i fråga verifikation kan du även ta fram kundfakturan på skärmen via dokumentarkiv. Du måste dock ha kolumnen Ordernr ikryssad. För att använda en tidigare sparad mall används rullisten i sökbilden. Du kan även flytta om/sortera sökparametrarna så att resultatet visas i den ordning som du vill. Det görs genom att markera den parameter som du vill flytta och sedan använda pilarna i sökbilden. 58 (110)

59 Markerar alla fält i Visa, alla parametrar visas i resultatet Avmarkerar alla fält i Visa, inga parametrar visas i resultatet samt ger alla parametrar sortering 0, d v s tar bort tidigare sorteringsordning Flyttar upp markerad parameter Flyttar ner markerad parameter Fältförklaringar till parametrar i Fråga Verifikation T = Typen av sökning. Giltiga värden är: A - Ej bokförda poster, ankomstregistrerade poster B - Huvudbok C - Historisk huvudbok VT Ver.Nr Verifikationstyp, som definieras i fönstret Verifikationstyper i Agresso Gemensam. Nummer som är tilldelat till verifikationer. # Sekvensnummer, t ex radnummer i verifikationen. Ver.datum Datum för verifikation. Period Den redovisningsperiod som verifikationen är bokförd i. Konto Dim1 7 MK MS Text Belopp Belopp3 Belopp4 Buntnr Val Valutabelopp Mängd Val.datum År Resk.nr R Fakturanr Ordernr Radnummer Antal S Koden för huvudbokskontot. Konteringsdimension 1-7 som visar information om transaktionen. Momskod. Momssystem. Används ej. Text som angivits för posten. Beloppet i företagets valuta. Belopp beräknat med en alternativ växelkurstyp. Används ej. Belopp beräknat med en alternativ växelkurstyp. Används ej. Buntnummer som används för att bokföra verifikationen. Valutakod. Ursprungligt valutabelopp. Belopp 2. Detta kan också användas i statistik. Valuteringsdatum. Räkenskapsåret. Identifikation av kund/leverantör. Kundreskontra eller Leverantörsreskontra. Giltiga värden är: P Leverantörsreskontra R Kundreskontra Fakturans nummer. Ordernummer. Ska vara ikryssat i sökningar avseende kundfakturor för att kunna zooma och se kundfakturan på skärmen. Radnummer. Statistiskt fält. Transaktionsstatus. Giltiga värden är: Tom - Normal huvudboksverifikation. P - Genererad av periodisk trigger. T - Genererad av TT/IC-trigger B - Genererad av YE-trigger D - Verifikationsdifferens N - Löneverifikation X Momstransaktion 59 (110)

60 ID1 7 Begrepps-ID i konteringsdimension 1-7. Uppdaterad Datum och klockslag när verifikationen bokfördes. Anv Den användare som bokförde transaktionen. ## Den ger extra information i tabellen som visar hur många förekomster som ligger på varje sammanställd rad. För att zooma till detaljnivå välj menyn Data och zoom eller dubbelklicka på den markerade raden. Det öppnar Zoom där verifikationen kan ses i full skala. 60 (110)

61 Menyn Verktyg används för att se fakturadetaljer, visa verifikationen eller se beskrivningstext om det finns någon sådan inlagd. I detta fall finns inte någon beskrivningstext inlagd. Genom att klicka på Visa arbetsflöde får du fram kartan för arbetsflöde för den valda verifikationen. Genom att klicka på Loggbok får du information om alla händelser som hänför sig till verifikationen Fråga Saldotabell Använd skärmbilden Fråga saldotabell när du vill fråga på aggregerad nivå. Du kan lägga in formler i saldotabellen samt använda datalager för att få fram kolumner med t ex Utfall hittills i år, 61 (110)

62 Föregående period. Fråga saldotabell består av två flikar; en Setup flik där du anger vilka parametrar som ska ingå i sökningen och en flik där du ser resultatet. Du kan välja vilken saldotabell du vill söka i. Den saldotabell som normalt används för att göra sökningar är LN. Du kan välja om du vill använda någon relation i sökningen. När du klickar på rullisten till höger kommer de alternativ som finns fram. Har du en sparad privat mall eller en global mall som du vill använda kan du ta fram den via rullisten för Mall. Man kan även ändra teckensnitt för sökningen via menyn Format och Teckensnitt. Detta kan användas i de fall du ska skriva ut en rapport/uppföljning och vill göra den snygg och tydlig. 62 (110)

63 Fältförklaringar för parametrar i Fråga Saldotabell Ett stort urval på parametrar finns för sökningar i Saldotabellen. Nedan ges en förklaring till menyraderna. Kolumnnamn Här visas en lista över sökfält som kan användas i saldosökningen. Saldotabellen kan innehålla maximalt åtta konteringsdimensioner eller perioder och ett fritt antal beloppsfält. Kolumnnamnen kan skrivas över. Begrepp Begreppet för verifikationens nivå relaterat till begreppet i Kolumnnamn. Om exempelvis KONTOGRP är ett begrepp som används i Kolumnnamn, kan ett relaterat begrepp vara KONTO. Visa Kryssruta Visar om fältet ska tas med i sökningen. Om ett fält ska användas i sökningen, måste dess kryssruta vara markerad. Om rutan är tom, kommer inte sökningen att använda detta fält. Sortering Anger sortering av sökvillkoren. Den rad som är märkt med 1 kommer att vara det primära sökvillkoret, rad nummer 2 den sekundära osv. Sortering i fallande ordning visas med "-", t.ex. -1. Delsum Kryssruta Bestämmer om brytsummor krävs. Om du t.ex. använder konto som primärt sökbegrepp, kan du se brytsummor för varje enskild avdelning, inom varje konto genom att klicka på rutan DelSum för fältet avdelning. Text Kryssruta Låter dig se en textbeskrivning av varje fält. Från Sökvillkor från. Om detta fält lämnas tomt kommer systemet att söka på alla värden upp till och med Till värde. Till Sökvillkor till. ## Om du slår på detta fält genom att klicka på Visa får du extra information i saldotabellen, som visar hur många transaktioner som ingår i det sammanräknade saldot. Menykommandon för saldotabeller Menyn Data, Zoom gör det möjligt för dig att se transaktionen i full skala. Verktygsmenyn, Formel öppnar ett fönster där du kan definiera matematiska formler mellan beloppskolumnerna 63 (110)

64 Att infoga en formel i en saldotabell Genom att lägga till summeringskolumner i saldotabellen kan du t ex lägga till en kolumn som visar differenser mellan budget och utfall. Välj Formel i menyfältet i sökbilden. Nedanstående pop up bild kommer fram på skärmen och här anger du rubrik samt formel för den kolumn som du önskar lägga till. I exemplet läggs en kolumn med Budget Utfall till i sökbilden, d v s kolumnen visar hur mycket som är kvar av budgeten med möjlighet att förbruka samt om budgeten är överskriden för någon post. Nedan visas ett exempel på hur resultatet av formeln kan se ut; 64 (110)

65 I saldotabellen ges möjlighet till att se resultatet på olika nivåer beroende på hur du har valt att skapa frågan. Skapar du frågan på detaljnivå med en summeringsnivå angiven kan du summera till en mer övergripande nivå. Sökningen ser ovanstående sökning ut så här i resultatfliken; Genom att klicka på pilarna i huvudmeny kan du växla mellan zoombild och sökbild. Du kan se på pilarna om det går att summera resultatet. Pilaran blir blåmarkerade när du kan använda dem. Ovanstående sökning ser ut enligt nedan när en summering har valts. Eftersom det i Set up fliken har angetts en delsummering per ORG summeras alla konton per ORG efter att ha lickat på. 65 (110)

66 10.3 Sökning i leverantörsreskontran Sökningar i Leverantörsreskontran används för att se om en leverantörfaktura är betald, hur långt den har kommit i flödet och du kan även se alla fakturor från en viss leverantör. Sökningar i leverantörsreskontran kan göras via flera olika menyer; Öppna och historiska poster per leverantör Öppna och historiska poster alla leverantörer Fråga arbetsflöde leverantörsfakturor Viktigt att tänka på vid sökningar i leverantörsreskontran är fakturans olika status. Bokföringsstatus i reskontran(ej samma som i huvudbok): Bokföringsstatus i reskontran(ej samma som i huvudbok): Betalningsstatus: A= Ankomstregistrerad (syns ej i saldotabell eller vanliga HB om urval ej görs på detta) N= Normal B= Bokförd ej betald R= Betalningsförslag C = Betald I= Insänd till bank Exempel: En faktura får åter status N när den är betald Leverantörsgrupper och leverantörsnummer I samband med sökningarkan i Öppna och historiska poster man även använda leverantörsgrupper eller leverantörsnummer serier som avgränsning. Nedan visas en förteckning över gällande leverantörsgrupper. Leverantörsgrupp Text Konto 1 Svenska utomstatliga leverantörer Svenska inomstatliga leverantörer Utländska leverantörer Övriga svenska skulder utomstatliga Övriga utländska leverantörer Övriga svenska inomstatliga leverantörer Övriga svenska skulder utbet ICA Banken (110)

67 Leverantörsnummerserierna används av alla leverantörer oberoende av vilken leverantörsgrupp som leverantören hör till. Leverantörsnummerserier Från ver.nr Till ver.nr Svenska leverantörer Utländska leverantörer Öppna och historiska poster per leverantör Denna frågemeny är en enkelt frågemeny men kan utökas till en avancerad meny. Denna meny används när du vill ta fram information om en leverantör. Vet du inte leverantörsnumret kan du ange t ex 1*, då kommer alla svenska leverantörer fram på skärmen och du kan leta upp den kund du söker. Glöm inte att ända i menyn så att värdet Bankgiro ersätts med värdet Lev nr. Sökning av poster per leverantör; Dubbelklicka på vald leverantör så kommer informationen om leverantören fram i sökbilden. Den information som automatiskt kommer fram innehåller endast öppna poster för vald kund. Värdet för T = B 67 (110)

68 Ska sökningen även innehålla ankomstregistrerade och betalda (historiska) poster ska värdet T lämnas blankt. Utökning av fråga till avancerad fråga Ändring av den enkla frågebilden Fråga Öppna och Historiska poster per leverantör görs genom att välja menyn Verktyg, Utökad och sedan klicka på kikaren. Då kommer den avancerade sökbilden fram där du kan välja vilka parametrar som du vill ha med i resultatet. De nedan. 68 (110)

69 Fältförklaringar till sökbilder i Fråga Öppna och historiska poster i Leverantörsreskontran Leverantörsnummer Leverantörsnumret. Tabell T Ver.nr Fakturanummer Förfallodatum TT S Konto Giltiga värden är: A Ankomstregistrerade fakturor. B Obetalda bokförda fakturor C Betalda fakturor (historiska) och betalningar. Transaktionsnummer/verifikationsnumret Fakturanumret. Betalningens förfallodatum. Verifikationstyp. Status. Giltiga värden är: N Normal P Parkerad (spärrad för betalning) C Spärrad (spärrad för betalning och kan inte öppnas igen) R Fakturan är på ett betalningsförslag I Fakturan är på ett betalningsuppdrag. U Fakturan uppdateras med betalningar i transaktionsservern AGRTPS Koden för huvudbokskontot. Period Den redovisningsperiod som fakturan är bokförd i. Val Val.belopp Rest valuta Fakturans valuta. Valutabelopp. Utestående belopp i fakturans valuta. Dim 1-7 Konteringsbegrepp för dimension 1 7. Text Fakt.dat Belopp RK TT BM Uppdaterad Användare Fri text, t ex fakturatext. Fakturadatum. Belopp i företagsvaluta. Reklamationskod. Verifikationstyp. Betalningsmetod. Datum och klockslag när transaktionen bokfördes. Den användare som bokförde transaktionen. ## Extra information som visar hur många förekomster som ligger på varje sammanställd rad. 69 (110)

70 Urval på öppna och/eller historiska poster per leverantör Du kan göra urval på enbart Ankomstregistrerade poster, Öppna poster, enbart Historiska poster eller alla poster. Historiska poster avser öppna poster som har avräknats i samband med en återredovisning av en utbetalning eller en makulering på grund av felaktig faktura Öppna och Historiska poster alla leverantörer Denna meny används när du vill söka på flera leverantörer samtidigt. Du kan söka på alla öppna poster för en ORG. Den kan användas när du vet fakturanummer men inte leverantörsnummer. När Öppna och Historiska poster alla leverantör öppnas kommer du direkt till den avancerade/utökade frågebilden. För fältförklaringar se ovan Zoom på Öppna och Historiska poster Vill du ha information på detaljnivå om en leverantörsfaktura kan du ställa markören på en rad och zooma. Det kan göras på två sätt, antingen genom att välja menyn Data och zoom eller genom 70 (110)

71 att dubbelklicka på raden. Då öppnas en resultatbild för Öppna och historiska poster per leverantör i zoomläge där du kan se detaljer för hela fakturan Statistik och kvitterat Du kan även ta fram statistik för en leverantör genom att välja menyn Statistik. Statistik öppnar en sida med leverantörens betalningshistorik och statistik. Kvitterat visar kvitteringstransaktioner. Observera att manuellt matchade objekt inte visas. Avräknade checkar visar återredovisade checkar med eventuella kassaboksrader relaterade till fakturanumret och eventuella kontoutskriftsrader matchade med kassaboksrader. ANVÄNDS EJ! Ny länk samt Ordna länkar Du kan lägga upp en länk här om du har behörighet till detta. Exempel på Statistik bilden visas nedan. Datum för betalningshistoriken kan ändras till de datum du önskar. 71 (110)

72 Leverantörssaldo Denna meny kan användas när du vill fråga på leverantörssaldon för ett eller flera begreppskolumner. Nedanstående fönster använder du för att fråga på leverantörssaldon som finns på saldotabellen APBAL. Beloppskolumner uppdateras från huvudboken och budgetbelopp uppdateras från budgetregistret. I denna sökbild kan du göra urval på Leverantör, Baskonto, Org eller Period. APBAL är standardsaldotabellen i fältet Saldotabell. Använd Tab-tangenten för att gå till nästa fält. Aktuella begrepp och beloppsfält hämtas som kolumnnamn. När du har angivit alla sökvillkor väljer du Sök (F7) i Datamenyn för att utföra sökningen. Resultatet av sökningen visas på fliken 2-Resultat. För att göra en ny sökning går du tillbaka till fliken 1-Set up och ändrar sökvillkoren innan du väljer kommandot Sök (F7) igen. 72 (110)

73 Periodiserad saldospecifikation (Rapport SU05) Du kan även ta ut information genom att beställa en färdig rapport. I den här rapporten specificeras samtliga utestående transaktioner för den angivna perioden. Sortering kan göras per leverantör, konto och konteringsbegrepp. Du kan välja att alla poster som var öppna vid periodslutet ska visas i saldospecifikationen, eller att de poster som har betalats efter periodslutet inte ska visas. Det finns ett antal rapporter som kan beställas. Den rapport som är mest användbar i samband är Periodiserad saldospecifikation. Exempel på rapportbeställningen; Parametrar för rapportbeställningen SU05 Konto Levgrupp Giltigt huvudbokskontrollkonto. Standardvärdet är *, dvs alla kontrollkonton. Giltig kundgrupp. Förvalt värde är *, dvs. alla kundgrupper. Från Levnummer Leverantörsnummer från. Till Levnummer Begrepp Leverantörsnummer till. Begrepp som används vid kontering, t ex begrepp för avdelning eller projekt. Om begreppet utelämnas (blank), får d u en rapport som inte hämtar uppgifter per begrepp. Relation Relationsvärde Leverantörsfält En aktuell relation. Om du lämnar denna parameter tom, körs rapporten utan någon analys av relationer. Rapporten kan köras för alla relationsvärden i föregående fält. Det förvalda värdet är * (alla relationsvärden). För att begränsa dataurvalet kan du ange ett sökvillkor här. Giltiga värden är: 73 (110)

74 Leverantörsnr, Söknamn, Leverantörsnamn, Bankkto, Org.nr., Plusgiro, Momsnr Nivå Sortera Status Brytning Inte betald. Nivån på de transaktioner som ska ingå i rapporten. Giltiga värden är: Öppna/betalda poster Betalda poster Öppna poster - rapporten visar poster som var öppna vid periodens utgång även om de har blivit betalda efter detta. Sorteringsordning för utskriften av rapporten. Giltiga värden är: Konto och leverantörsnamn (1) Leverantörsnamn och konto (2) Leverantörsnr och konto (3) Konto och kundnr (4) Status för de transaktioner som ingår i rapporten. Giltiga värden är: N Normal P Parkerad C Spärrad. U Uppdaterad med betalningar i transaktionsservern AGRTPS. * Alla statuskoder. Summering per dimension. Inställningarna är: Summering per dimension. Ingen summering. Leverantör Period Beloppskolumn Listar värdena för det valda sökvillkoret i Kundfält. Bokföringsperioden. Bestämmer vilken beloppskolumn som kommer att visas i rapportutskriften. Giltiga värden är: Belopp Belopp i företagsvaluta. Belopp 3 Belopp i en alternativ valuta. Belopp 4 Belopp i en andra valuta Sökning på Leverantörer När du ska kontrollera om en leverantör finns upplagd eller om uppgifterna för leverantören stämmer gör du detta genom att gå till Leverantörsreskontran och välja Leverantörsregistret. Leverantörsregistret består av fem flikar; Allmänna uppgifter, adressuppgifter, fakturauppgifter, betalningsuppgifter samt relationer (kopplingar i agresso). I flik 1-Lev. ser du till vilken leverantörsgrupp leverantören hör.för mer information om leverantörsgrupper och leverantörsnummer se Avsnitt Du ser även leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Varje leverantör har ett Söknamn som kan användas i sökningar och detta visas här. Finns det någon särskild information om leverantören syns det här i fältet Text. I flik 2-Adress ser du leverantörens adress. En leverantör kan ha flera adresser, LNU använder normalt endast adresstypen Generell. För att se fullständiga adressuppgifter ställ markören på 74 (110)

75 raden för Generell och dubbelklicka eller tryck på så kommer en zoombild fram på skärmen. Där ser du fullständiga adressuppgifter, när levernatören har lagts upp eller senast ändrats samt vem som har gjort ändringen. Denna bild består at tre flikar 1-Adress, 2-Telefon samt 3-Epost. Idag används endast flik 1-Adress. I flik 3-Faktura ser du betalningsvillkor, Valuta samt språk för leverantören. Flik 4-Betalning används för att lägga in betalningsuppgifter. Det är i denna flik som uppgifter hämtas när ett betalningsförslag skapas inför sändning till banken. Här anges Plusgiro, Bankgiro IBAN eller BIC/Swift. Det är också i denna flik som en leverantör spärras om det inte ska ske några nya utbetalningar till leverantören. Har leverantören Status Aktiv så går det att registrera en leverantörsfaktura på leverantören. Flik 5-Relation. används i agresso för LNUs sändningar av utfall till Statens koncernredovisning. Nedan visas exempel på de flikar som beskrivits ovan. Flik 1-Lev. Flik 2-Adress, zoombilden Flik 3-Faktura Flik 4-Betalning Flik 5-Relation 75 (110)

76 I de fall du inte vet om leverantören finns upplagd eller inte vet leverantörsnumret väljer du menyn Fönster och Visa tabell. En tabell kommer då upp på skärmen och där kan du söka fram leverantörsnummer för aktuell leverantör. I det gråmarkerade fältet kan du ange en eller flera parametrar t e x Adlibr*. Du kan använda söktecken. Resultatet för ovanstående sökning blir; Företaget Adlibris har 4 olika leverantörsnummer upplagda i agresso. Om du vill se all information om en av dessa leverantörer kan du dubbelklicka på aktuell rad så kommer du tillbaka till föregående levverantörsbild, se nedan. Du kan i zoombilden även välja menyn Verktyg och Utökad, då får du fram en utökad fråga mer fler parametrar och där kan du t ex markera fältet Visa och Spärrat. Då ser du direkt vilket/vilka leverantörsnummer som är aktiva och vilket/vilka leverantörnummer som är spärrade. Välj sedan F7 eller för att få fram sökbilden. 76 (110)

77 Här ser du direkt vilka leverantörsnummer som är spärrade. Orsaken till att de har spärrats kan du se när du går in på aktuell leverntör i flik 1-Lev Sökning på Arbetsflöden för leverantörsfakturor Sökning på arbetsflöden kan göras på flera sätt. Dels kan du använda någon av de arbetsflödesfrågor som finns upplagda som mallar i Agresso dels kan du gå via menyn Fråga verifikation för att se arbetsflödet för en leverantörsfaktura. 77 (110)

78 När en leverantör ringer angående en obetald faktura eller en påminnelse inkommer kan du använda frågan LNU vart finns fakturan för att se var fakturan finns och eventuell orsak till att den inte är betald. Du kan göra sökningen med urval på den faktura du vill se, i exemplet faktura Skriv in fakturanummer och klicka på OK. Du får då fram nedanstående bild på skärmen. Där ser du information om fakturan attestansvarig, status, förfallodatum, kontering m m. Till höger ser du arbetsflödet. Ställer du markören på ett fält i arbetsflödet får du upp information om det steget i arbetsflödet längst ut till höger. Finns det kommentarer inskrivna i arbetsflödet syns dessa längst ut till höger. Fältförklaringar till Arbetsflödesbilden Gul ram => fakturan befinner sig här Grön ram => fakturan är klar hos denna person Blå ram => fakturan attesteras automatiskt Röd ram => fakturan har avvisats 78 (110)

79 I ovanstående frågebild kan du även lämna sökfälten blanka. Du får då fram ett stort antal leverantörsfakturor på skärmen och kan leta fram den fakturan/de fakturor du söker. Observera att informationsfältet längst ut till höger är tomt. Du måste markera ett steg i arbetsflödet för att se informationen i denna del. Det är viktigt att distributörer veckovis gör sökningar i frågebilderna för arbetsflöde för att bevaka att inga leverantörsfakturor fastnar i flödet. Frågemallen LNU Bevaka fakultetens flöde är lämplig att använda i denna bevakning. Exempel på frågebilden LNU Bevaka fakultetens flöde visas nedan. Här anger du din ORG som urval. Bilden visar antalet leverantörsfakturor som finns hos varje distributör/attestant/slutattestant på fakulteten/org. Totalt finns i exemplet 32 leverantörsfakturor under behandling. 79 (110)

80 Vill du se detaljer för leverantörsfakturorna kan du göra detta genom att expandera via piltangentern i översta menyraden. När du har den detaljerade bilden på skärmen kan du dubbelklicka på en rad för att få fram arbetsflödet. Ställ sedan markören på ett steg i arbetsflödet så får du fram informationen för detta steg. Du kan även se arbetsflödet via menyn Fråga verifikation. Sök fram aktuell verifikation. Välj Visa arbetsflöde. Du får då upp arbetsflödesbilden och kan se kommentarer i de olika stegen. 80 (110)

81 Det finns även manualer och anvisningar skrivna för distributörer och attestanter där du kan läsa utförligare om dessa delar Sökning i Kundreskontran Sökningar i kundreskontran används för att se om en faktura är betald eller om du söker information om vilka kundfakturor som har gjorts till en kund. Sökningar i kundreskontran kan göras via två olika menyer; Öppna och historiska poster per kund Öppna och historiska poster alla kunder Viktigt att tänka på vid sökningar i kundreskontran är fakturans olika status. Bokföringsstatus i reskontran(ej samma som i huvudbok): Bokföringsstatus i reskontran(ej samma som i huvudbok): Betalningsstatus: A= Ankomstregistrera (gäller endast leverantörsreskontran) N= Normal B= Bokförd ej betald R= Betalningsförslag C = Betald I= Insänd till bank Exempel: En faktura får åter status N när den är betald Kundgrupper och kundnummer I samband med sökningar kan man även använda kundgrupper eller kundnummerserier som avgränsning. Nedan visas en förteckning över gällande kundgrupper. Kundgrupp Text Konto Kundnummerserie 1 Statliga kunder Övriga svenska kunder Utländska kunder Utländska studenter Kunder från HiK och VXU Tillfällig kund-övrigt Tillfällig kund-privatpersoner (110)

82 Öppna och historiska poster per kund Denna frågemeny är en enkelt frågemeny men kan utökas till en avancerad meny. Denna meny används när du vill ta fram information om en kund. Du kan välja mellan Öppna poster och/eller Historiska poster. Vet du inte kundnumret kan du ange t ex 3*, då kommer alla kunder som har kundnummer som börjar på 3 fram på skärmen och du kan leta upp den kund du söker. Sökning av poster per kund; Dubbelklicka på vald kund så kommer informationen om kunden fram i sökbilden. Den information som automatiskt kommer fram innehåller endast öppna poster för vald kund. Värdet för T = B Ska sökningen även innehålla betalda (historiska) poster ska värdet T lämnas blankt. 82 (110)

83 Utökning av fråga till avancerad fråga Ändring av den enkla frågebilden Fråga Öppna och Historiska poster per kund görs genom att välja menyn Verktyg, Utökad och sedan klicka på kikaren. Då kommer den avancerade sökbilden fram där du kan välja vilka parametrar som du vill ha med i resultatet Fältförklaringar till sökbilder i Fråga Öppna och historiska poster i Kundreskontran Kundnr Tabell T Fakturanr Fakturadat Förfallodag PP Kundnummer. Giltiga värden är: B Öppna poster. C Historiska poster. Fakturanummer. Fakturans datum. Förfallodag för betalning. Anger status för betalningsplan. Giltiga värden är: 83 (110)

84 VT CC I Blank = en betalningsplan har aldrig funnits N = det finns en aktiv betalningsplan C = det har funnits en betalningsplan. Du kan hämta gamla betalningsplaner i Betalningsplan. Verifikationstyp. Reklamationskod. Förklarar betalningsanstånd. Räntestatus. Giltiga värden är: N Inte debiterad med ränta. C Ska inte ränteberäknas. R Är under ränteberäkning. F Räntebelastad i efterskott, ej bokförd. I Räntebelastad i efterskott och bokförd i huvudbok. A Räntebelastad i förskott. S Status. Giltiga värden är: C - Spärrad - påminnelser skickas inte och statusen kan inte ändras. L - Fakturan finns på ett reverseringsförslag. I Fakturan finns med på ett betalningsuppdrag för direktdebitering, eller är kopplad till en elektronisk inbetalning i fönstret Underhåll av betalningsuppdrag eller finns på ett betalningsuppdrag för utbetalning (för kreditposter). L - Fakturan finns på ett påminnelseförslag. N - Normal. P - Parkerad (påminnelser skickas inte). R - Fakturan finns på ett betalningsförslag. U - Fakturan uppdateras med betalningar av transaktionsservern AGRTPS. Konto Val Val belopp Period Ver.nr Kontot. Valutakoden. Fakturans värde i den valuta som angivits i föregående kolumn. Perioden. Verifikationens nummer. Dim 1-7 Konteringsdimension 1-7. Text Rab.dat Rabatt% Rabatt Valutakurs Val.datum Räntedatum Texten på fakturan. Förfallodatum för kontantrabatt. Används ej. Kontantrabatt i procent. Används ej. Kontantrabatt i belopp. Används ej. Valutakursen. Det datum som valutakursen angavs. Fritt datumfält. Datum för räntedebitering. Betalningsdatum Det datum betalningen gjordes. PP ID Bet.per Kravkod Anger om det finns en konsoliderad eller individuell betalningsplan, eller ingen alls. Varje tal förutom 0 visar att det finns en konsoliderad betalningsplan. Alla fakturor som ska ingå i samma konsoliderade betalningsplan ska få samma ID. Om fältet innehåller 0 och det finns ett värde i PP visar detta att det finns en individuell betalningsplan. Om fältet innehåller 0 och det inte finns något värde i PP finns det ingen betalningsplan. Period för betalning. Kravkod Urval på öppna och/eller historiska poster. Du kan göra urval på enbart Öppna poster, enbart Historiska poster eller alla poster. Historiska poster avser öppna poster som har avräknat i samband med en inbetalning eller en kvittning på grund av felaktig faktura. 84 (110)

85 Öppna och Historiska poster alla kunder Denna meny används när du vill söka på flera kunder samtidigt. I menyn kan du söka på Öppna poster och/eller Historiska poster. Du kan söka på alla öppna poster för en ORG. Den kan även användas när du vet ordernummer eller fakturanummer men inte kundnummer. När Öppna och Historiska poster alla kunder öppnas kommer du direkt till den avancerade/utökade frågebilden. För fältförklaringar se ovan Menykommandon för Menyn Data, Zooma Öppnar resultatbilden för Öppna och historiska poster per kund i zoomläge där du kan visa detaljer för hela fakturan. Du kan även zooma genom att ställa markören på den rad som du vill se i resultatbilden och dubbelklicka. 85 (110)

86 I denna bild ser du uppgifter som fakturadatum, förfallodatum, betal datum,status, belopp, vem som senast har uppdaterat posten, datum för senaste uppdatering samt eventuell information (fältet Text ) Statistik och kvitterat Du kan även ta fram statistik för en kund genom att välja menyn Statistik. Statistik öppnar en sida med kundens betalningshistorik och statistik. Betalningsplan öppnar en bild där du kan ange en betalningsplan för fakturan. Används ej. Kvitterat visar kvitteringstransaktioner. Observera att manuellt matchade objekt inte visas. Avräknade checkar visar återredovisade checkar med eventuella kassaboksrader relaterade till fakturanumret och eventuella kontoutskriftsrader matchade med kassaboksrader. Visa schema över arbetsflöde visar kartan för arbetsflödeför den valda fakturan. Gäller ej kundfakturor. Exempel på Statistik bilden visas nedan. Datum för betalningshistoriken kan ändras till de datum du önskar. Från resultatbilden i Öppna och Historiska poster kan du välja menyn Kvitterat då kommer en ny resultatbild fram där du ser kundfakturan samt bokföringen av inbetalningen från kunden 86 (110)

87 tillsammans. I denna bild ser du enkelt vilka inbetalningar som respektive kundfaktura hör ihop med. Det kan vara bra om du vill se kontoutdraget från inbetalningen. Exempel; Kundfaktura har bokförts som betald i verifikation Söker du fram verifikationen och går till dokumentarkivet kan du ta fram kontoutdraget från banken Kundsaldo Denna meny kan användas när du vill fråga på kundsaldon för ett eller flera begreppskolumner. Detta fönster använder du för att fråga på kundsaldon som finns på saldotabellen ARBAL. Beloppskolumner uppdateras från huvudboken och budgetbelopp uppdateras från budgetregistret. I denna sökbild kan du göra urval på Kund, Baskonto, Org eller Period. I exemplet har urval på alla kunder med kundnummer 4* gjorts. ARBAL är standardsaldotabellen i fältet Saldotabell. Använd Tab-tangenten för att gå till nästa fält. Aktuella begrepp och beloppsfält hämtas som kolumnnamn. När du har angivit alla sökvillkor väljer du Sök (F7) i Datamenyn för att utföra sökningen. Resultatet av sökningen visas på fliken Resultat. För att göra en ny sökning går du tillbaka till fliken Inställning och ändrar sökvillkoren innan du väljer kommandot Sök (F7) igen. 87 (110)

88 När du har angivit alla sökvillkor väljer du Sök (F7) i Datamenyn för att utföra sökningen. Resultatet av sökningen visas på fliken 2-Resultat. För att göra en ny sökning går du tillbaka till fliken 1-Set up och ändrar sökvillkoren innan du väljer kommandot Sök (F7) igen Periodiserad saldospecifikation (CU05) Du kan även ta ut information genom att beställa en färdig rapport. I den här rapporten specificeras samtliga utestående transaktioner för den angivna perioden. Sortering kan göras per kund, konto och konteringsbegrepp. Du kan välja att alla poster som var öppna vid periodslutet ska visas i saldospecifikationen, eller att de poster som har betalats efter periodslutet inte ska visas. Det finns ettantal rapporter som kan beställas. Den rapport som är mest användbar i samband är Periodiserad saldospecifikation. Se exempel på rapportbeställningen på nästa sida. Rapporten kan beställas per Konto, Kund, Kundgrupp samt period. 88 (110)

89 Parametrar för rapportbeställningen CU05 Konto Kundgrupp Från kundnummer Kundnummer från. Till kundnummer Kundnummer till. Nivå Sortera Status Giltigt huvudbokskontrollkonto. Standardvärdet är *, d v s alla kontrollkonton. Giltig kundgrupp. Förvalt värde är *, dvs. alla kundgrupper. Inte betald. Nivån på de transaktioner som ska ingå i rapporten. Giltiga värden är: Öppna/betalda poster Betalda poster Öppna poster - rapporten visar poster som var öppna vid periodens utgång även om de har blivit betalda efter detta. Sorteringsordning för utskriften av rapporten. Giltiga värden är: Konto och kundnamn (1) Kundnamn och konto (2) Kundnr och konto (3) Konto och kundnr (4) Status för de transaktioner som ingår i rapporten. Giltiga värden är: N Normal P Parkerad C Spärrad. U Uppdaterad med betalningar i transaktionsservern AGRTPS. * Alla statuskoder. Brytning Summering per dimension. Inställningarna är: Summering per dimension. Ingen summering. Begrepp Begrepp som används vid kontering, t ex begrepp för avdelning eller projekt. Om begreppet utelämnas (blank), får du en rapport som inte hämtar uppgifter per begrepp. Relation En aktuell relation. Om du lämnar denna parameter tom, körs rapporten utan någon analys av relationer. Relationsvärde Rapporten kan köras för alla relationsvärden i föregående fält. Det förvalda värdet är * (alla relationsvärden). Kundfält Kund Period För att begränsa dataurvalet kan du ange ett sökvillkor här. Giltiga värden är: Kundnr Söknamn Kundnamn Bankkto Org.nr. Plusgiro Momsnr Listar värdena för det valda sökvillkoret i Kundfält. Bokföringsperioden. Beloppskolumn Bestämmer vilken beloppskolumn som kommer att visas i rapportutskriften. Giltiga värden är: Belopp Belopp i företagsvaluta. Belopp 3 Belopp i en alternativ valuta. Belopp 4 Belopp i en andra valuta Sökning på kunder När du ska kontrollera om en kund finns upplagd eller om uppgifterna för kunden stämmer gör du detta genom att gå till Kundreskontran, Kundregistret och välja Kund. 89 (110)

90 Kundregistret består av fem flikar; Allmänna uppgifter, adressuppgifter, fakturauppgifter, betalningsuppgifter samt relationer (kopplingar i agresso). I flik 1-Kund. ser du till vilken kundgrupp kunden hör.för mer information om kundgrupper och kundnummer se Avsnitt Du ser även kundens organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Varje kund har ett Söknamn som kan användas i sökningar och detta visas här. Finns det någon särskild information om kunden syns det här i fältet Text. I flik 2-Adress ser du kundens adress. En kund kan ha flera adresser, LNU använder normalt endast adresstypen Generell. För att se fullständiga adressuppgifter ställ markören på raden för Generell och dubbelklicka eller tryck på så kommer en zoombild fram på skärmen. Där ser du fullständiga adressuppgifter, när kunden har lagts upp eller senast ändrats samt vem som har gjort ändringen. Denna bild består at tre flikar 1-Adress, 2-Telefon samt 3-E-post. Idag används endast flik 1-Adress. I flik 3-Faktura ser du betalningsvillkor, Valuta samt språk för kunden. Flik 4-Betalning används för att lägga in betalningsuppgifter. För kunder läggs endast ett dummynummer in ( ). I fliken läggs även en kravkod för kunden. Vi använder endast två olika kravkoder, Två påminnelser och räntefakturering samt Två påminnelser - ej räntefakturering. Det är också i denna flik som en kund spärras om det inte ska göras några nya kundfakturor till kunden. Har kunden Status Aktiv så går det att registrera en kundfaktura på kunden.. Flik 5-Relation. används i agresso för LNUs sändningar av utfall till Statens koncernredovisning. Nedan visas exempel på de flikar som beskrivits ovan. Flik 1-Kund Flik 2-Adress, zoombilden Flik 3-Faktura Flik 4-Betalning 90 (110)

91 Flik 5-Relation I de fall du inte vet om kunden finns upplagd eller inte vet kundnumret väljer du menyn Fönster och Visa tabell. En tabell kommer då upp på skärmen och där kan du söka fram kundnummer för aktuell kund. I det gråmarkerade fältet kan du ange en eller flera parametrar t e x Arb*. Du kan använda söktecken. Resultatet för ovanstående sökning blir; Vissa kunder kan ha flera kunder/kundnummer upplagda i agresso. Om du vill se all information om en av kunderna i sökresultatet kan du dubbelklicka på aktuell rad så kommer du tillbaka till föregående kundbild, se nedan. 91 (110)

92 Du kan i zoombilden även välja menyn Verktyg och Utökad, då får du fram en utökad fråga mer fler parametrar och där kan du t ex markera fältet Visa och Spärrat. Då ser du direkt vilket/vilka kundnummer som är aktiva och vilket/vilka kundnummer som är spärrade. Välj sedan F7 eller för att få fram sökbilden. Här ser du direkt vilka kundnummer som är spärrade. Orsaken till att de har spärrats kan du se när du går in på aktuell kund i flik 1-Kund Sökning i OLFI, Fråga försäljningsorder Modulen OLFI används endast till viss del, all kundfakturering görs från denna modul. Först skapas en försäljningsorder och sedan beställs en rapport som skapar kundfakturan och uppdaterar kundreskontra och huvudbok. I OLFI kan du även göra sökningar på försäljningsordrar och sedan gå direkt till dokumentarkiv för att se kundfakturan. 92 (110)

93 Två typer av kundfakturor skapas beroende på hur fakturabeställningen görs; Manuell kundfaktura, fakturan skrivs ut och skickas med post till mottagaren Elektronisk kundfaktura, fakturan skickas elektroniskt till Opus Capita (Itella). Från Opus Capita skickas kundfakturor elektronisk till de kunder som är kopplade elektronsikt. Till de kunder som inte har någon elektronisk koppling skickar Itella en pappersfaktura, via sin printfunktion, med post. För detaljerad information om registrering av försäljningsorder samt kundfakturering se särskild anvisning Fråga försäljningsoder När du vill ta fram information om en gjord försäljningsorder går du till menyn Fråga försäljningsorder i Agresso logistik, Order/fakturering, Fråga. Fråga försäljningorder kommer fram som en utökad fråga och du anger sökvillkor på samma sätt som i Fråga verifikation. Lämpligt sökvillkor är ordernummer. 93 (110)

94 Det finns två typer av sökningar. Giltiga värden är: A Inköpsorder B Försäljningsorder LNU endast använder endast B försäljningsorder. A Inköpsorder används ej. Resultatet av en sökning i Fråga försäljningsorder kan se ut enligt nedan; Ställ markören på den rad du vill se och dubbelklicka på raden eller välj menyn Data och Zoom så kommer du in i försäljningsordern och kan se de olika flikarna. En försäljningsorder som inte är fakturerad kan ändras och det kan du göra via Menyn Data, Zoom som öppnar bilden Registrering/Ändring av försäljningsorder Fältförklaringar till sökbilden för försäljningsorder NT Resk.nr Utskriven Fakturamot. Period Nummertyp. Kund- eller leverantörsnummer. Visar om ordern har skrivits ut eller ej. Anger vem som ska ta emot fakturan. Anger under vilken period ordern registrerades. 94 (110)

95 TransNr Verifikationsnummer. För inköpsorder är detta verifikationsnumret för den senast registrerade verifikationen för en faktura mot ordern. För försäljningsorder är detta det senaste fakturanumret för den senaste fakturan som är relaterad till ordern. Avtal Avtalskoden om ordern är länkad till ett avtal i Avtalsredovisning. Gäller endast inköpsorder. Överföringsdatum Verifikationsdatum. Ordertyp Koden för ordertyper. Anger hur ordern ska behandlas i systemet. Kontroll Koden för fakturakontroll av inköpsfakturor. Order.Nr Ordernumret. den orderrabatt som överskrider radrabatten. För inköp är detta standardvärdet på radrabatten. Status Orderns statuskod. Val Den valuta som används. Bet.villk Betalningsvillkor. Beskrivning En beskrivning av betalningsvillkoren. Saml.fakt. Anger om ordern är länkad till en samlingsfaktura. Detta används bara för försäljningsfakturor. GK Anger om global kontering används. Mall Namnet på den globala konteringsmallen. Dim 1 Dim 7 Konteringsdimension 1 till 7. Fakturanr Fakturanummer. Extern ref Extern referens i orderrubriken. Ansv. Den användare som är ansvarig för ordern. Rekvirent Den användare som rekvirerat inköpsordern. Beställare Den användare som bekräftat ordern. Bekräftad Datum då ordern bekräftades. Obs.datum Uppföljningsdatum. Lager Lager för en order. Orderdatum Orderdatumet. Lev.villkor Leveransvillkor. Beskrivning En beskrivning av leveransvillkoren. Lev.sätt Leveransmetoden. Beskrivning En beskrivning av leveransmetoden. Lev.adr. Leveransadressen. Huvudtext Texten i orderns sidhuvud. Bottentext Text i orderns sidfot. Märkning Attention. Kommentar Kommentarer om leveransen. Lev.datum Leveransdatum. T Datumtyp för inköpsordern. Leveranstidpunkt Leveranstidpunkten. BB-order Visar om detaljerna är del av en back-to-back-order. Leveransland Landet där leveransen ska göras. Uppdaterad Datum för senaste uppdatering. Anv Den användare som utförde den senaste uppdateringen. ID 1 7 Begreppsvärden för konteringsdimension (110)

96 Fältförklaringar till Utfallsbilden i Fråga försäljningsorder T = Typen av sökning. Giltiga värden är: A Inköpsorder B Försäljningsorder NT Nummertyp. Resk.nr Kund- eller leverantörsnummer. Utskriven Visar om ordern har skrivits ut eller ej. Fakturamot Anger vem som ska ta emot fakturan. Period Anger under vilken period ordern registrerades. TransNr Verifikationsnummer. För inköpsorder är detta verifikationsnumret för den senast registrerade verifikationen för en faktura mot ordern. För försäljningsorder är detta det senaste fakturanumret för den senaste fakturan som är relaterad till ordern. Avtal Avtalskoden om ordern är länkad till ett avtal i Avtalsredovisning. Gäller endast inköpsorder. Överföringsdatum Verifikationsdatum. Ordertyp Koden för ordertyper. Anger hur ordern ska behandlas i systemet. Kontroll Koden för fakturakontroll av inköpsfakturor. Order.Nr Ordernumret. Status Orderns statuskod. Val Den valuta som används. Bet.villk Betalningsvillkor. Beskrivning En beskrivning av betalningsvillkoren. Saml.fakt. Anger om ordern är länkad till en samlingsfaktura. Detta används bara för försäljningsfakturor. GK Anger om global kontering används. Mall Namnet på den globala konteringsmallen. Dim 1 Dim 7 Konteringsdimension 1 till 7. Fakturanr Fakturanummer. Extern ref Extern referens i orderrubriken. Ansv. Den användare som är ansvarig för ordern. Rekvirent Den användare som rekvirerat inköpsordern. Beställare Den användare som bekräftat ordern. Bekräftad Datum då ordern bekräftades. Obs.datum Uppföljningsdatum. Lager Lager för en order. Orderdatum Orderdatumet. Lev.villkor Leveransvillkor. Beskrivning En beskrivning av leveransvillkoren. Lev.sätt Leveransmetoden. Beskrivning En beskrivning av leveransmetoden. Lev.adr. Leveransadressen. Huvudtext Texten i orderns sidhuvud. Bottentext Text i orderns sidfot. Märkning Attention. Kommentar Kommentarer om leveransen. Lev.datum Leveransdatum. Uppdaterad Datum för senaste uppdatering. Anv Den användare som utförde den senaste uppdateringen. ID 1 7 Begreppsvärden för konteringsdimension (110)

97 11 Dokumentarkiv Dokumentarkiv finns tillgängligt i stora delar av Agresso och innebär att du enkelt kan ta fram dokument/bilagor som hör till en verifikation, en kund eller en leverantör. Dokumenten skannas in via kopiator och bifogas i Dokumentarkivet i Agresso. Det är viktigt att du alltid bifogar dokument/underlag till rättelser och andra omföringar. Dessa dokument/underlag kan alla agressoanvändare sedan söka fram. Du kan koppla flera dokument till samma verifikation. För att kunna koppla dokument i Agresso har ett antal Dokumenttyper lagts upp. Vissa dokument typer t ex CU07, KUNDFAKTURA är kopplade så att du via dokumentarkivet får upp räntefakturan eller kundfakturan på skärmen. Andra dokumenttyper används för att koppla leverantörs-och kund dokument, t ex LEV och KUND. Dokumenttyper Beskrivning Du hittar dokumentarkivet i menyraden i Agresso. Markera den verifikation som du vill se och välj menyn Data och Dokument eller klicka på i verktygsraden i agresso. 97 (110)

98 11.1 Lägg till ett befintligt dokument till en bokförd verifikation När du ska lägga till ett dokument till en bokförd verifikation går du till menyn Huvudbok och Fråga verifikation och söker fram verifikationen. Välj Dokumentarkiv. I vänstra delen av bilden ser du vilken/vilka dokumenttyper som kan användas för aktuell verifikation. Välj/markera den dokumentmapp som du vill använda för att lägga in ditt dokument. Nedan visas exempel på dokumenttyper för två olika verifikationer. Inbetalningsverifikation Leverantörsfakturaverifikation När en mapp är markerad med ett bocktecken finns det bifogade dokument i mappen. Välj Lägg till befintligt dokument. Nedanstående bild kommer då upp på skärmen. Välj Bläddra för att leta upp befintligt dokument som ska bifogas. Se exempel i nedanstående bilder. Välj mappen där dokumnetet är spararat. Leta fram aktuellt dokument och markera samt välj 98 (110)

99 Öppna alternativt dubbelklicka på dokumentet. Dokumentet läggs då in i Agresso. Välj Spara på Datamenyn, F12 eller dokumentet. för att spara Dokumentet finns nu lagrat och kan nås via Dokumentarkivet. Du kan lagra flera dokument samtidigt. Nedan visas ett exempel på alla dokument som kopplas till en inbetalningsverifikation. Här kan du förutom alla bokföringsunderlag/bilagor se alla filinläsningsdokumenten samt alla kontutdrag från banker. Det går att ta bort ett dokument som du har lagt in felaktigt. Du ska dock vara försiktig med att ta bort ett dokument, det ska endast göras om du har råkat lägga till ett felaktigt dokument eller lagt ett dokument till fel verifikation Lägg till ett befintligt dokument innan du sparar verifikationen Du kan även lägga till ett dokument från ett bokföringsfönster innan du sparar verifikationen. Öppna bokföringsfönstret Huvudbokstransaktioner och välj verifikationspost. Börja registrera 99 (110)

100 verifikationen. När markören står någonstans i fönstret väljer du Dokument i menyn Data för att öppna fönstret Dokumentarkiv. Lägg till relevant dokument till dokumentarkivet genom att välja Lägg till befintligt dokument i menyn Verktyg. Välj i vilken dokumenttyp som dokumentet/bilagan ska sparas. Därefter väljer du Lägg till befintligt dokument och bläddrar fram det dokument som ska bifogas. Glöm inte att spara via Spara på Datamenyn, F12 eller Lägg till ett befintligt dokument till en kund eller en leverantör Du kan även lägga till dokument som rör kunder och leverantörer. Det är ofta som vi får information från kunder om t ex vilka referenskoder vi måste använda i samband med kundfakturering. Vi får även information från leverantörer som läggs in. Dessa dokument läggs in via kund eller leverantörsregistret i Agresso. Exemplet är hämtat från kundregistret men du går in på samma sätt i leverantörsregistret för att lägga till dokument om leverantörer. 100 (110)

101 Sök fram aktuell kund via Kundreskontra, Kundregister och Kund. Ange kundnumret eller leta fram kunden via menyn Fönster och Visa tabell. När du hat hittat den kund som du vill ta fram ett dokument för väljer du menyn Data och Dokument eller klicka på i verktygsraden i agresso. Finns det ett bocktecken i dokumenttypen Kunddokument fram. så finns det ett dokument att plocka Dubbelklicka på dokumentfilen så kommer dokumentet fram på skärmen. 101 (110)

102 11.4 Söka fram ett dokument till en verifikation Verifikationer som hör till kund eller leverantörsreskontran kan sökas fram antingen via Huvudbok och Fråga verifikation eller via kundreskontran/leverantörsreskontran. Jag har valt ett exempel på en leverantörsfaktura. Leverantörsfakturan som jag vill se underlag på är verifikation Välj sedan dokumentarkiv. Då kommer du in i dokumentarkivet och ser dels leverantörsfakturan (dokumenttypen: EI02 Inläsning av elektroniska fakturor)dels Bilaga leverantörsfakturor (dokumentstyp: Bilaga leverantörsfakturor). Den bilaga som syns automatiskt är leverantörsfakturan; När du vill ta fram bilagan till leverantörsfakturan väljer du mappen Bilaga leverantörsfakturor och dubbelklickar på filen som syns till höger i bilden. 102 (110)

103 Bilagan kommer då fram på skärmen. Nedan visas ett exempel på bilagor till en inbetalning, där det finns flera dokument kopplade. 103 (110)

104 11.5 Söka fram ett dokument till en kund eller en leverantör I de fall LNU erhåller information från leverantörer eller kunder avseende referenskoder, adresser eller annan information skannas detta in och bifogas via dokumentarkiv till respektive leverantör eller kund. Denna information är viktig och du bör läsa den t ex innan du ska göra en kundfaktura till kunden. Dessa dokument hittar du via kund eller leverantörsregistret i Agresso. Exemplet nedan är hämtat från kundregistret men du går in på samma sätt i leverantörsregistret för att hitta dokument om leverantörer. Gå in i kundregistret och sök fram aktuell kund, exemplet är kund Blekinge Tekniska Högskola. Därefter väljer du dokumentarkiv genom att klicka på i dokumentarkivet. längst upp i menyraden. Du kommer då in Bocktecknet i mappen Kunddokumnet visar att det finns ett dokumnet kopplat till kunden. Ställ markören på dokumentraden och dubbelklicka så kommer dokumentet upp på skärmen. Till kunden Blekinge Tekniska Högskola har nedanstående dokument kopplats. Detta dokument visar att en kundfaktura ställd till Blekinge Tekniska Högskola ska innehålla någon av 104 (110)

105 Nedanstående referenser Utskrift av ett bifogat dokument De dokument som har bifogats till en verifikation, kund eller leverantör kan skrivas ut. Det kan göras på olika sätt beroende på vilken typ av dokument som har bifogats. Sök först fram dokumentet på skärmen via en frågemeny. Gör aktuell sökning i exempelvis fråga verifikaton, tryck där efter på dokumentsymbolen. Dokumentarkivet öppnas och leverantörsfakturan öppnas automatiskt. Du ser direkt om det finns någon bilaga. Finns det inget bocktecken i mappen Bilaga leverantörsfaktura finns det ingen 105 (110)

106 bilaga. Om det finns en bilaga och du vill se den ska du markera Bilaga leverantörsfaktura och dubbelklicka på bilagan. Dokumentet kommer då upp på skärmen. I de fall det bifogade dokumentet är ett.pdf dokument är det enkelt att skriva ut. Du väljer då Skriv ut med hjälp av. Dokument som ej är sparade som.pdf dokument utan är sparade i annat format t ex.html kan skrivas ut genom att ta fram dokumentet och sedan högerklicka. Välj Skriv ut. Skrivar alternativ kommer upp på skärmen, välj skrivare och Skriv ut. 106 (110)

107 12 Rapporter i agresso Agresso innehåller ett hundratal standardrapporter, varav ca tjugo rapporter inom modulen Agresso Ekonomi/Huvudbok. Rapporter finns både på transaktionsnivå och saldonivå. Rapporterna visas som menyalternativ under respektive modul. Varje rapport har ett unikt namn som består av två bokstäver och två siffror. De två bokstäverna visar i vilken modul rapporten hör hemma. Exempel på beteckningar Rapportbeteckning GL SU CU FA Modul Huvudbok Leverantörsreskontra Kundreskontra Anläggningsreskontra Standardrapporterna hämtar data från transaktionstabellen eller från någon av saldotabellerna i databasen. När du har fyllt i de parametrar som du vill beställa rapporten med så sparar du rapporten. Varje rapportbeställning tilldelas ett order nummer och läggs på kö för att bearbetas. För vissa rapporter finns det rapportvarianter upplagda. Dessa kan du då se i rullisten för fältet Variant längst upp i rapportbeställningsbilden. 107 (110)

108 Agressos serverprocess startar då rapporten, det kan ta en stund, och när rapporten är klar kan du ta fram den via menyn Visa och Underhåll av beställda rapporter eller via De rapportbeställningar som du har gjort syns då i bilden och du dubbelklickar på den rapport som du vill se, alternativt skriva ut. Rapporternas layout går inte att påverka men urval och summeringsnivåer kan anpassas i samband med att du gör rapportbeställningen. Nedan visas ett exempel på en rapportbeställning, SU05 Periodiserad Saldospecifikation för leverantörsreskontra. De parametrar som visas i bilden är det parametrar som du kan påverka. Det finns även att antal fasta parametrar. Vill du se dessa väljer du Verktygsmenyn och Visa dolda parametrar. Då syns ett antal gråmarkerade kolumner i bilden och det är dessa parametrar som du inte kan ändra. 108 (110)

109 13 Export av Utdata från agresso Uttag av information ur Agresso kan göras på flera sätt. Ibland finns ett behov av att flytta över transaktionerna till ett kalkylark t ex excel för vidarebearbetning. Först söker du fram utfallet du vill bearbeta i Fråga verifikation eller Fråga saldotabell. När du har fått fram sökningen på skärmen väljer du menyn Arkiv och Spara som. Du får då ange var du vill spara utfallet. Du kan även ange ett nytt namn för kalkylbladet. Utfallet kopieras då in i ett kalkylblad i excel. Så här ser utfallet ut i det nya kalkylbladet; 109 (110)

110 Du kan även flytta över utfallet till excel genom att kopiera utfallet i Agresso och klistra in i ett excelark. När du har gjort sökningen i Agreso, t ex Fråga verifikation, markerar du hela urvalet (hela bilden blöir då svart) och väljer kopiera (Ctrl + C) eller menyn Redigera och Kopiera. Därefter öppnar du ett excelark/kalkylblad och väljer Klistra in. Utfallet kopieras in och du kan abearbeta utfallet. Att kopiera ut ett utfall till excel och bearbeta i kalkylbladet kan underlätta i samband med utredningar, felsökningar m m. 110 (110)

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso

Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso Utbildningsmaterial Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso Version C 2015-02-05 2 (112) Innehåll 1 Allmän inledning... 5 1.1 Agressos moduler... 5 1.2 Generella egenskaper... 5 1.3

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

UNIT4 Agresso Huvudbok

UNIT4 Agresso Huvudbok UNIT4 AGRESSO HUVUDBOK 1. INLEDNING 4 1.1 Om kursen... 4 1.2 Mål med kursen... 5 2. HUVUDBOKSVERIFIKATIONER 6 2.1 Inledning... 6 2.1.1 Verifikationsposter... 7 2.1.2 Att välja verifikationspost... 7 2.2

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN ÅData Infosystem AB ÅDATASYSTEMEN generellt 1 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONER I ÅDATASYSTEMEN... 3 2.1 STARTA OCH AVSLUTA ÅDATASYSTEMEN... 3 2.1 STARTSIDA OCH MENYER... 3 2.2

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer