Kort om Unibet. Socialt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Unibet. Socialt företagande"

Transkript

1

2 Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation 18 Kort om Unibet Unibet grundades 1997 och är en av Europas största arrangörer av online-spel med över registrerade kunder i över 100 länder. Unibet erbjuder ett komplett utbud av spelprodukter odds på sportevenemang, liveodds, kasino, pokerprodukter, lotterier och games - via samt via mobiltelefon. Under 2005 spelades nästan 18 miljoner spel. Populäraste evenemanget med över lagda spel var fotbollsmatchen i Champions League mellan Barcelona och Chelsea i februari Unibets spelverksamhet bedrivs under licenser i Storbritannien och i Malta och Unibet är sedan 2004 noterat på Stockholmsbörsen. Unibet har 180 anställda från 28 olika nationaliteter. Riskhantering 20 Medarbetare 22 Juridiska förutsättningar 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 28 Rapport från Ersättningskommittén 30 Koncernens styrning 31 Verksamhetens finansiella ställning 33 Koncernens Resultaträkning 35 Koncernens Balansräkning 36 Koncernens Kassaflödesanalys 37 Noter 38 Revisionsberättelse 49 Socialt företagande Ansvarsfullt spelande Socialt företagande innebär att hitta vägar att erbjuda en säker spelplan för Unibets spelare. Unibet lägger stor vikt vid kundernas säkerhet och integritet. Unibet har en strikt åldersgräns och inga kunder under 18 år accepteras. Unibet har ansökt om certifiering enligt G4 - Global Gaming Guidance Group. G4 skapades av internationella experter inom området i syfte att sätta standard för vad det innebär att som företag i branschen arbeta med ansvarsfullt spelande. EBA Utöver detta är Unibet med i European Betting Association (EBA) som består av 12 av de ledande spelföretagen i Europa. I dess stadgar beskrivs hur medlemsföretagen ska hantera spelberoende, olovligt spel av underåriga, spelarnas integritetsskydd samt penningtvätt. Optioner 50 Styrelse 52 Ledande befattningshavare 53 Vadhållning 54 Årsstämma 55 Definitioner 56 Unibets spelkunder finns i över 100 länder. Nyckelmarknader är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nede r- länderna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien och Polen. För var och en av dessa länder finns en marknadschef som ansvarar för en lokal anpassning av Unibets spel och marknadsföring. Till övriga marknader räknas sedan februari 2006, Ryssland, Estland, Grekland, Ungern och Tjeckien. Unibet Group plc är inregistrerat i England och Wales med organisationsnummer Bolagets registerade kontor är Alliotts, 9 Kingsway, London WC2B 6XF, Storbritannien. Den engelska versionen av detta dokument är originalversionen. Vid motstridighet mellan den engelska originalversionen och den svenska översättningen därav har den engelska företräde.

3 2005 i korthet Spelöverskottet visade fortsatt stark tillväxt och uppgick till 43,5 (2004: 24,7) miljoner GBP. Rörelseresultatet ökade med 67 procent och uppgick till 19,9 (2004: 11,9) miljoner GBP. Spelöverskottet från pokerverksamheten ökade med 684 procent till 14,9 (2004: 1,9) miljoner GBP. I augusti förvärvades MrBookmaker.com. vilket gav tillträde till de viktiga marknaderna i Frankrike och Belgien. Antal aktiva kunder ökade och uppgick vid årsskiftet till ). Ett flertal nya produkter lanserades, bland annat skraplotten Trixx och ett antal games. Dessutom introducerades spel via mobiltelefon. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 (2004: 2,25) SEK per aktie/sdb. 1) En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna. Nyckeltal MGBP Spelöverskott sportspel 17,4 16,4 Spelöverskott övriga spelprodukter 26,1 8,3 Spelöverskott 43,5 24,7 Rörelseresultat 19,9 11,9 Rörelsemarginal, % 45,7 48,2 Avkastning på totalt kapital, % 18,9 41,6 Resultat efter skatt 13,7 8,9 Vinstmarginal, % 31,5 36,0 Resultat per aktie, GBP 0,523 0,370 Soliditet, % 53,6 58,9 Kassaflöde per aktie, GBP -0,07 0,83 Antal anställda vid årets slut Registrerade kunder vid årets slut Antal utestående aktier vid årets slut Bruttoomsättningens geografiska geografiska fördelning fördelning Spelöverskott per marknad Sverige, Sverige, 50% 50% Övriga Övriga Norden, Norden, 23% 23% Sydeuropa, Sydeuropa, 16% 16% Övrigt, Övrigt, 11% 11% Produkt Produkt fördelning fördelning Spelöverskott per produktområde Sportspel, Sportspel, 40% 40% Poker, Poker, 34% 34% Kasino Kasino och och övriga övriga spel, spel, 26% 26% Unibets affärsmässiga mål är att bli en av de ledande aktörerna på den europeiska Moneytainmentmarknaden för online-spel. ENG? ENG? Geografisk Geografisk breakdown breakdown Breakdown Breakdown Sweden, Sweden, 50% 50% Other Other Nordics, Nordics, 23% 23% Southern Southern Europe, Europe, 16% 16% Other, Other, 11% 11% Sports Sports betting, betting, 40% 40% Poker, Poker, 34% 34% Casino Casino and other and other non-sports non-sports betting, betting, 26% 26% Unibet i korthet 1

4 Kommentar från CEO Unibet way: Recruit, moneytain & cost control. CEO Petter Nylander Tillväxt och momentum Under 2005 slog Unibet nya rekord inom samtliga produktområden. Under 2005 har Unibet visat på operativ styrka genom att snabbt och effektivt etablera sig som en av Europas ledande operatörer inom Poker. Framgången har byggts på att lansera Poker kostnadseffektivt till befintlig kundbas och att använda Poker som ytterligare ett viktigt verktyg för att attrahera nya kunder. Det totala antalet aktiva kunder mer än fördubblades och spelöverskottet ökade med 76 procent till 43,5 miljoner GBP. Tillväxten är driven dels av en god organisk tillväxt samt genom förvärvet av MrBookmaker i augusti. Inför 2006 är Unibet mycket väl positionerat att möta framtiden med en geografisk och produktmässigt väl balanserad portfölj. Moneytainment Spel och vadslagning har funnit som en stimulerande förströelseform i flera tusen år. För de allra flesta handlar spel om att förstärka fritidsupplevelser, som till exempel att se en fotbollsmatch på TV och samtidigt kunna satsa pengar på resultatet. Den stora merparten av spelen sker med mindre insatser och är en del av underhållningsbudgeten i hushållen. Vi erbjuder våra kunder Moneytainment. Nya rekord Unibet har bevisat sin affärsmodell och operativa styrka sedan starten Vår förmåga att ta till vara på de möjligheter som förändringarna i omvärlden ger har fortsatt att prägla verksamheten under 2005 då vi fortsatt att expandera organiskt samtidigt som vi förvärvat Frankrikes och Benelux regionens ledande aktör, MrBookmaker.com. Förvärvet gjorde det möjligt för Unibet att snabbt bli en ledande aktör på de centraleuropeiska marknaderna. En snabb, effektiv och framgångsrik integration av MrBookmaker.com har gjorts under hösten. Fortsatt framgång för Poker samt lanseringar av nya innovativa spelprodukter blev en succé och första gången står dessa spel för mer än hälften av spelöverskottet 60 procent. Spelen innebär en riskfri intäkt och gör dessutom att Unibet är mindre utsatt för säsongsvariationer. Skandinavien var fortsatt Unibets starkaste spelplan och där fick Poker ett starkt fäste redan under våren Unibets varumärke på den europeiska marknaden stärktes genom samgåendet med MrBookmaker. Mr Bookmaker.com I augusti 2005 förvärvade Unibet en av de största speloperatörerna i Frankrike och Benelux-länderna, MrBookmaker. Under återstoden av 2005 integrerades företagen organisatoriskt. och flera nyckelmedarbetare från MrBookmaker.com fick globala ansvarsområden inom Unibet Group. Bolagens olika marknadsföringsmetoder och kunskaper har förenats och integrerats och används nu med full kraft under varumärket Unibet på samtliga marknader. I tillägg till de strategiska fördelarna med förvärvet, har Unibet dessutom lanserat Games, som är en form av virtuella kasinospel, vilka MrBookmaker hade stor erfarenhet av. Integrationen gick snabbare än planerat trots en utmanande tidplan. Nu är koncernen starkt fokuserad på en fortsatt tillväxt i Europa med ett gemensamt varumärke och gemensam teknisk plattform. Stark tillväxt Av den totala världsmarknaden av spel står i dag online-spel för cirka 5 procent och tillväxttakten för marknaden är fortsatt god. Positiva drivkrafter är ökad hushålls- penetration av Internet och bredband samt en ökad acceptans att använda Internet som en pålitlig handelsplats. De statliga spelmonopolens utökade utbud över Internet bidrar också till ett ökat online-spel på bekostnad av den traditionella spelbutiken liksom lanseringen av nya produkter anpassade för Internets förutsättningar. Avmonopolisering I flertalet länder är denna form av underhållning övervakad av myndigheter. Unibet fortsätter att välkomna licenskrav med lika avgift för alla och en granskning av branschen. I många länder i Europa finns fortsatt en stark polarisering mellan nationell och EU-nivå där den nationella lagstiftningen inte utan motstånd anpassas till EUs övergripande ambition att avskaffa nationella monopol till nytta för de Europeiska konsumenterna och samhället. Unibet är övertygade om att branschen går mot en avreglering motsvarande de tidigare nationella Europeiska monopolen inom telekom och television. Ett antal juridiska prövningar, i olika instanser, sker i dag i många Europeiska länder. I Sverige debatterades monopolfrågan livligt under Unibet fortsätter att bevaka och noga följa utvecklingen över hela världen. Kommentar från CEO Unibet

5 Genom vårt medlemskap i European Betting Association, EBA, är vi även med och proaktivt driver branschens frågor inom området. Nya marknader Från att vid årets början varit fokuserade på norra Europa har vi under året etablerat oss som en av de större aktörerna i hela Europa. Under året ökade vi antalet n yckelmarknader till tio länder. Vår strategiska satsning på att organiskt växa på nya marknader som Spanien, och att växa genom förvärv som Frankrike och Benelux-området, har gett goda resultat. Ansvarsfull spelplan Som arrangör av spel är vi medvetna om det faktum att spelmissbruk existerar. Vi arbetar aktivt och målinriktat med att minska dessa risker, bland annat genom att varje spelare ska kunna sätta sin egen spelbudget samt begära avstängning. Unibet är även medlem i EBA, där det finns strikta regler för hur en säker spelplan ska bedrivas. I ett ytterligare steg i vår ambition att tillhandahålla en säker spelmiljö har Unibet ansökt om certifiering enligt G4 Global Gaming Guidance Group. Kunderna är våra produktutvecklare I takt med att kunderna blir allt mer vana online-spelare ökar kraven på speloperatörerna att leverera produkter som håller högt underhållningsvärde. I dag är Unibet en av de större spelarrangörerna av online-poker men det unika är vårt sortiment av andra spel. I dag erbjuder vi mellan och spel objekt dagligen inom sport och evenemang. 25 olika online-kasinoprodukter, 8 olika pokerspel med flera olika turneringar samt flera olika slags Games och Trixxlotter. One stop shop är vår paroll och i linje med vår affärsmodell att erbjuda ett fullsortiment har vi under året framgångsrikt lanserat nya produkter som Games och en skraplott Trixx som snabbt blev en populär produkt. Testlanseringen skedde först på den skandinaviska marknaden med efterföljande global lansering. Det är inte bara nya produkter som är viktigt. Även gränssnittet mot kunden är avgörande för spel. Möjligheten att spela via mobiltelefon lanserades i början av Unibet bedömer tillväxtpotentialen för spel över mobil telefoni som mycket god. I morgon Vår ambition är att växa minst i linje med marknader för spel över Internet. Unibet skall vara topp tre bland de privata online-företagen på våra nyckelmarknader. För att lyckas i vår ambition och klara anpassningarna till de förändringar som sker i omvärlden måste vi vara lyhörda till våra spelkunders önskemål och ha en flexibel organisation. Vi ska särskilja oss från konkurrenterna genom att alltid ligga steget före, både vad gäller produktutveckling, ny teknik och kundservice. Vi ska vinna nya marknader men också genom kostnadseffektiv korsförsäljning öka både kundaktivitet och lojalitet. Vår styrka är den stora kundbasen av vana sportspelare som stimulerats till att komplettera med andra spel. I dag mer än någonsin har vi kraften och kompetensen att möta 2006 som en välpositionerad speloperatör i en växande marknad. Under 2006 kommer vi att arbeta intensivt för att värna om vår konkurrenskraft och utnyttja tillväxtmöjligheterna. Organisk tillväxt prioriteras men vi tittar självklart på möjligheter att växa via förvärv för att stärka Unibetkoncernen. Medarbetarna Unibet verkar inom ett område där varje steg betyder att bryta ny mark. Nyckeln i processen är våra medarbetare. Under 2005 har vi förstärkt organisationen med ytterligare 40 personer och är i dag ett mångkulturellt företag med 28 olika nationaliteter. Att sjukfrånvaron i förhållande till arbetstiden under året var under en procent visar att arbetsmiljön är en bra grogrund för trivsel och stimulans. Men vi ska skapa en ännu bättre arbetsplats. Under våren 2006 tillsätts en HR-chef med ansvar för att främja kreativitet, kompetens och upprätthålla en gemensam företagskultur. Till sist vill jag rikta ett varmt och stort tack till alla medarbetare som under 2005 varit med och slagit alla rekord som gjort Unibet till en av marknadens största speloperatörer. Tillsammans vågar och kan vi saker vi inte kunnat genomföra tidigare och vi ska vara stolta över vårt arbete! Unibet satsar för att vinna! I bet we ll win. London den 31 mars 2006 Petter Nylander CEO Unibet 2005 Kommentar från CEO 3

6 Koncernöversikt Vision Moneytainment for everyone, anytime, anywhere Affärsidé Unibets affärsidé är att vara en pålitlig arrangör av online-spel som skapar mervärde genom att erbjuda underhållande spelprodukter och förstklassig service. Mål Att stärka Unibets position som en av de ledande aktörerna på den europeiska Moneytainment-marknaden för online-spel. Att ha nöjda kunder med hög kundlojalitet. Att spelöverskottet ska öka i minst samma takt som marknadstillväxten på online-spel. Att ha motiverad personal som består av passionerade människor som arbetar för att Unibet ska bli en av de ledande på marknaden. Strategi Unibets strategi för att uppnå de uppställda målen är att: Utvidga verksamheten till fler länder med monopol, spelkultur och växande Internetpenetration i Europa Unibet kommer att fortsätta satsa på marknader med väl utvecklad spelkultur och hög andel Internetanslutna hushåll på marknader som hittills dominerats av De facto-monopol. I Spanien och Italien är Internetpenetrationen än så länge långt under det skandinaviska genomsnittet men tillväxten har under 2005 varit stor. I augusti 2005 förvärvades MrBookmaker. com och fyra nya marknader tillkom: Belgien, Nederländerna, Frankrike och Luxemburg. Ytterligare expansion kan komma att ske via fler förvärv. Erbjuda ett brett utbud av spelprodukter och lansera nya spännande produkter som växer snabbare än andra Unibet kommer att fortsätta lansera poker på hela den europeiska marknaden. Ytterligare spel som jämnar ut säsongsvariationerna kommer att utvecklas. Under 2005 lanserades skraplotten Trixx i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom lanserades ett flertal så kallade games. Utveckla spel för nya kundgrupper Unibets strategi är att ligga långt framme i produktutvecklingen och regelbundet lansera nya och underhållande produkter i syfte att behålla nuvarande kunder, attrahera nya kunder och öka spelöverskottet från kunderna. Utveckla metoder för att öka antalet spel Unibet ska fortsätta bearbeta nuvarande marknader ur ett lokalt perspektiv. Unibet har marknadschefer som ansvarar för en lokal anpssning och för att öka spelgraden hos befintliga kunder och attrahera nya kunder på alla nyckelmarknader. I uppgiften ligger också att maximera kundlojaliteten. Unibet genomför därför aktiviteter för att aktivera och reaktivera befintliga kunder. Tonvikten ligger på att skapa ett tilltalande och underhållande erbjudande med spännande produkter. Unibet har olika lojalitets- och incitamentsprogram för lokala marknader, speciellt anpassade för olika skeenden i en spelares livscykel. Ha många nöjda kunder Unibet använder ett globalt angreppssätt i kombination med lokalkännedom. För att skapa förutsättningar till nöjda kunder som spelar mer utvecklar Unibet hela tiden nya, underhållande och pålitliga produkter som motsvarar spelarnas önskemål. Exempel är ett brett utbud av sportspel och specialspel samt olika typer av förströelsespel. Distributionsformer Företaget har ett system som hanterar samtliga spel och spelare, distributions- och marknadsföringskanaler samt betalningsflöden från en och samma plattform. Unibets kunder kan använda flera olika distributionskanaler som exempelvis Internet och mobiltelefon. Unibet följer noga utvecklingen på marknaden för interaktiva tjänster via digital-tv och har beredskap att utnyttja detta område när förutsättningar för lönsamhet visar sig gynnsamma. och mediet blir mer etablerat. Prioritera organisk tillväxt Branschen är i ett snabbväxande skeende. För att stärka Unibets ställning som en onlinespelplats och ge konkurrensfördelar läggs stor vikt vid affärsutveckling på en strategisk nivå med tyngdpunkt på teknik- och produktutveckling. Under året tillkom Spanien som ny nyckelmarknad. I februari 2006 räknades tio länder som nyckelmarknader med egna marknadschefer. Dessa länder är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien och Polen. Till övriga marknader räknas länder där spel kan ske via det egna språket på Unibets sajt. Dessa övriga fem marknader är sedan februari 2006 Ryssland, Estland, Grekland, Ungern, ochtjeckien. Dessutom finns sajten sedan tidigare på engelska och turkiska. Förvärv av MrBookmaker.com Den 19 augusti 2005 förvärvade Unibet Group plc 100 procent av Global Leisure Partners Ltd, moderbolag till sportspelsföretaget MrBookmaker.com. Integrationen gick snabbare än beräknat trots en aggressiv målsättning. Från Koncernöversikt Unibet

7 och med 2006 kommuniceras endast Unibet som varumärke. MrBookmaker.com är ett väletablerat och lönsamt europeiskt spelbolag med stark fokus på Frankrike och Belgien. Genom förvärvet stärkte Unibet sin europeiska närvaro och företaget fick direkt tillgång till en etablerad marknadsorganisation och kundstruktur i olika nyckelländer. Dessutom uppstod möjligheter att uppgradera Unibets sajt med utökade möjligheter för systemspel, lansering av nya produkter, nya betalningslösningar, spel på franskt trav och ett förbättrat kasino. Alla nya funktionaliteter lanserades före 2005 års utgång. Sammanslagningen innebar en omedelbar paneuropeisk täckning av Unibets erbjudanden och en mycket attraktiv partner för fortsatt expansion. Den nya koncernen utgör en långsiktig och genomtänkt industriell lösning. MrBookmaker.com hade vid förvärvet 48 anställda. Nyckelpersoner har utnämnts till ledande befattningar inom Unibet. Styrkor Unibet verkar i en bransch där varje steg framåt betyder väsentliga framgångar. Unibet har funnits på marknaden i sju år och har genom det omfattande erfarenhet av marknaden. Varumärket Pålitlighet är en avgörande faktor vid online-spel och spelarnas val av arrangör. Bland online-spelare är Unibet ett väletablerat varumärke, särskilt i de nordiska länderna. Genom förvärvet av Mr- Bookmaker.com har varumärket stärkts på nya marknader. Via sponsring av Unibets cykelteam kommer varumärket exponeras på de nya marknaderna i södra Europa där cykling är den näst största sporten. Kundbas Unibets kundbas har vuxit markant de senaste fyra åren. Unibet hade i december 2005 över registrerade kunder i över 100 länder. Antalet aktiva kunder var över Med aktiv kund menas en registrerad kund som lagt ett spel hos Unibet under de senaste 90 dagarna. Tillväxten i antalet aktiva kunder ger en god indikation på den potentiella tillväxten av spelöverskottet. En stor kundbas ger styrka att investera i nya produkter och ett bredare utbud av evenemang som är anpassade för de prioriterade marknaderna och designade för att attrahera nya kunder. Unibets kunddatabas är en utmärkt källa till kundinformation. Unibet använder informationen för att skräddarsy marknadsföringen till olika regioner och länder samt till enskilda kunder. Via förvärvet av MrBookmaker.com har koncernen avsevärt stärkt kundbasen. Kundtjänst Spel pågår dygnet runt men 70 procent av allt spel sker fredag och lördag. I och med att pokerspel ökat håller trenden på att förändras. Grand Prix d ouverture La Marseillaise I januari 2006 cyklade Unibet för första gången tillsammans som ett team. Tävlingen gick den 31 januari och tittare i Frankrike och andra centraleuropeiska länder följde cyklisternas kamp mot klockan. Unibets team låg redan från början i täten men konkurrensen från övriga team var stor. På sista upploppet låg Unibets team först och teammedlemmen Baden Cooke från Australien laddade för sista spurten. När målsnöret var i sikte stod kampen mellan Cooke från Unibet och Philippe Gilbert från ett motståndarteam. När det var fem meter kvar till mål var det ingen tvekan längre. Unibet team hade vunnit sin första seger. När Cooke bröt målsnöret var lyckan total. PICTURE BY PHILIPPE CROCHET OPYRIGHT PHOTONEWS Unibet 2005 Koncernöversikt 5

8 Unibets kundtjänst är öppen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan 365 dagar om året. Då kunderna finns i över 100 länder består kundtjänst av flerspråkiga medarbetare som kan hjälpa kunden på deras eget modersmål. Ansvarsfullt spelande innebär bland annat att medarbetarna på kundtjänst är utbildade att upptäcka och hantera eventuella indikationer på spelberoende, penningtvätt och spel av underåriga. Under 2005 hanterades över samtal och mejl. Kostnad per transaktion Storleken på kundbas, bruttoomsättning och spelöverskott är en konkurrensfördel som gör det möjligt för Unibet att sprida de fasta kostnaderna. Unibets kostnad för varje nytt spel är försumbar. Det gör det möjligt att erbjuda konkurrenskraftiga odds och erbjudanden vilket skapar förstklassig spelupplevelse. Karaktäristiskt för branschen är stordriftfördelarna med höga marginalintäkter. Marknadsföring Distributionsformen har inga gränser men för tillväxt på nya och befintliga marknader krävs starka och geografiskt anpassade marknadsföringsinsatser. Varje nyckelmarknad har en särskild marknadschef med god lokalkännedom. Databasen är en stor källa till kundinformation. Aktiviteter och spelvanor registreras och ligger till grund för att anpassa målinriktad och effektiv marknadsföring. Budskap kan anpassas till region, marknad och typ av spelare. Ett flertal kundanpassade PR-aktiviteter har genomförts på de olika marknaderna. Beslutet att sponsra Unibets cykelteam kommer att ge återklang speciellt på marknaderna i södra Europa där tävlingar pågår från januari till november. IT- infrastruktur Unibet har grunden för kontroll och flexibilitet. Basen är kunskapen om spel. Verktyget är den tekniska möjligheten att hantera det. Spelapplikationen har en affärskritisk betydelse och Unibet har vidtagit omfattande åtgärder för att hantera olika typer av avbrott. Samtliga servrar är duplicerade vilket gör att en annan server omedelbart står beredd att ta över vid avbrott. Expertkunnande Av spelare, för spelare Två välkända varumärken samlades år 2005 under Unibet genom förvärvet av MrBookmaker.com. Sammantaget blir kunskapsbasen om spel unik. Passion Av spelare, för spelare innebär att alla medarbetare är precis som Unibets kunder och har därmed möjlighet att förutse vad de vill ha. Målet är att skapa en spelplats för personer som är lika passionerade av spel. Allt som görs internt ska följas av frågan: gör jag det jag gör som en spelare till en annan? Pålitlighet Säkra odds och säkra transaktioner är grunden för pålitlighet. Kommunikationer och betalningstransaktioner är intrångsskyddade och krypterade enligt best practice bland de stora kreditkortsföretagen. Unibet har en riskpolicy för varje enskild sportgren och/eller - liga och typ av spel, beroende på kundprofil. Dessa policies utgör strängt kontrollerade riktlinjer för de risker koncernen är villig att acceptera. Riskhanterarnas uppgift är att hantera risknivån i sportspelsverksamheten som helhet. Vänskaplighet Sajten och mailutskick är de två största kontaktytorna till kunderna. Sajten är översatt till 17 språk för att underlätta och välkomna till spel. En Unibet-kund ska alltid känna igen sig men samtidigt bli överraskad av utbudet av intressanta artiklar och nyheter kring matcher, evenemang och spel. Unibet arbetar för ansvarsfullt spelande och har ansökt om certifiering enligt G4, samt är medlem i EBA European Betting Association. Underhållning Unibet erbjuder mångfald genom att tillhandahålla ett brett utbud av spel för en bred målgrupp. Under 2005 har nya spel som games lanserats för att attrahera nya och befintliga kunder till mer spelglädje. Genom fokus på digitala distributionsnät ökar skalbarheten i Unibets verksamhet vilket i det långa perspektivet är ett kostnadseffektivt sätt att växa. Registrerade kunder Aktiva kunder Koncernöversikt Unibet

9 Finansiella mål Spelöverskott Unibets spelöverskott har ökat markant under de senaste fyra åren; från 2,8 miljoner GBP 2001 till 43,5 miljoner GBP Ett långsiktigt mål är att fortsätta öka spelöverskottet minst i samma takt som marknadstillväxten inom online-spel på Unibets prioriterade marknader. Bruttomarginal sportspel Bruttomarginalen för sportspel, dvs spelöverskottet i procent av bruttoomsättningen (se definition på sidan 56), kan variera kraftigt från månad till månad (och även från en dag till en en annan) beroende på de olika sportevenemangens utfall. Till exempel blir bruttomarginalen lägre om alla favoriter vinner, och om favoriterna förlorar blir bruttomarginalen högre. Dessutom påverkas bruttoomsättningsnivåerna av säsongen för de stora sportevenemangen. Högsäsongen för Unibets sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som Bruttomarginal på sportspel till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna samt ishockeyligorna i Norden och Nordamerika. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut och var i genomsnitt från januari 2004 fram till och med december ,6 procent vilket visas i grafen nedan. Staplarna redovisar bruttomarginalen månadsvis. Bruttomarginal övriga spelprodukter I den totala bruttomarginalen ingår även spelöverskottet från övriga spelprodukter. För övriga spelprodukter utgör spelöverskottet detsamma som bruttoomsättning. Spelöverskottets inverkan på rörelseresultatet Unibet har som mål att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Målsättningen är att minst 50 procent av ökningen i spelöverskottet skall bidra till ett förbättrat rörelseresultat. För 2005 uppgick spelöverskottet till 43,5 miljoner GBP, en ökning från 2004 med 18,8 miljoner GBP. Rörelseresultatet ökade från 11,9 miljoner GBP 2004 till 19,9 miljoner GBP Kassa och skulder I december överenskom Unibet med Royal Bank of Scotland plc om vissa lånefaciliteter. Dessa består av ett medelfristigt lån om 22,25 miljoner GBP och en rullande kreditfacilitet om 7,75 miljoner GBP för att refinansiera lån i samband med förvärvet av MrBookmakerkoncernen. Båda dessa lånefaciliteter har en löptid om 3 år. Unibet fortsätter att utvärdera eventuella förvärv och samarbetsmöjligheter som bolaget tror kan vara mervärdesskapande. De likvida medlen kan komma att behövas för olika framtida krav. Det kan till exempel komma att införas särskilda krav på innehav av en kassa som täcker samtliga kundtillgodohavanden på konton som hålls separat från Unibets fordringsägare. Unibet har redan infört detta som en internpolicy. Utdelningspolicy Unibets utdelningspolicy är att cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt skall utdelas till aktieägarna. Detta under förutsättning att andra finansiella målsättningar har uppnåtts och en lämplig kapitalstruktur kan upprätthållas. Resultatet efter skatt för 2005 uppgick till 13,7 miljoner GBP. Styrelsen har föreslagit att utdelningen bibehålles på föregående års nivå mot bakgrund av de ökande expansionsmöjligheterna i Europa vilket kan kräva ytterligare tillgång till likvida medel. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas om 2,25 SEK per aktie/svenskt depåbevis, vilket motsvarar ungefär 4,6 miljoner GBP baserat på växelkursen vid årsskiftet. Prognos Spelmarknaden är relativt ny men snabbväxande. Legala restriktioner påverkar dock tillväxtmöjligheterna. Detta gör att Unibet inte lämnar kvantitativa prognoser för enstaka år eller kvartal. Finansiell översikt Spelöverskott, MGBP 43,5 24,7 13,0 9,5 2,8 Bruttoresultat, MGBP 42,9 23,9 12,0 9,0 2,6 Rörelseresultat (EBIT), MGBP 19,9 11,9 3,8 1,2 1,5 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 45,7 48,2 29,2 12,6 53,5 Årets resultat, MGBP 13,7 8,9 2,9 1,1 1,6 Vinstmarginal, % 31,5 36,0 22,3 11,6 57,1 Registrerade kunder, antal Aktiva kunder, antal Unibet 2005 Finansiella mål 7

10 Organisation och historik Av spelare, för spelare. Drömmar är till för att uppfyllas 1970 i Heby utanför Sala spelades inte poker. Det fanns inte heller Internet eller mobiltelefoner. Men där fanns Anders Ström. Och där föddes en dröm. Under uppväxten var matematik ett stort intresse där det logiska och möjligheten att kalkylera tillvaron var något som fascinerade Anders. I kombination med ett brinnande intresse för sport föddes idén om att kombinera det bästa i livet. Och drömmar är till för att uppfyllas. Anders startade Unibet 1997 och fick 1998 licens att bedriva spelverksamhet i Storbritannien. Spel via telefon lanserades inför fotbolls- VM Frankrike vann finalen med 3 0 över Brasilien som var favoriter. Strax därefter lanserades spel via Internet. Unibets sajt används av spelare i över 100 länder. Grunden är paneuropeisk men huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Wimbledon. Och fortfarande brinner alla medarbetare för sport, spel och spänning på en sund spelplan. Verksamhetsstruktur Oddssättning Riskhantering Affärsutveckling Matchschemaläggare CRM & Analys Marknadsföring Produkter Kundservice CEO Petter Nylander IT-projekt Utveckling Support Administration Deputy CEO Didier Dewyn Investor Relations Finans Säkerhet och Bedrägeriskydd Sportspel Marknad IT Finans Affärsutveckling Likviditetshantering Juridik Unibets historia Sportspel är uppdelad i riskhantering som bevakar risker i sportboken genom sofistikerade IT-system och en detaljerad riskmanual och oddssättning som ansvarar för att sätta odds på matcher, ligor och andra spel. Marknadsavdelningen arbetar med den övergripande marknadsföringsstrategin. Lokala aktiviteter genomförs av marknadschefer för de olika nyckelländerna. IT hanterar utveckling och support av alla IT-verktyg. Finansavdelningen sköter bokföring, ekonomi och likviditetshantering. Inom Affärsutveckling sker utveckling av nya produkter och marknader Det första bolaget i Unibetkoncernen bildas. Den första unibet. com adressen registrerades den 12 november. Unibet erhåller licens att bedriva spelverksamhet i Storbritannien. Öppnar kontor i London och börjar verksamheten som spelbolag genom att erbjuda spel via telefonen. En sajt med två språkversioner, engelska och svenska, lanseras. Unibet Group Plc bildas. Unibet International erhåller licens och öppnar kontor i Malta. Unibet lanserar en ny sajt som översätts till tolv språk. Kunderna finns i 50 länder. Organisation och historik Unibet