Kort om Unibet. Socialt företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Unibet. Socialt företagande"

Transkript

1

2 Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation 18 Kort om Unibet Unibet grundades 1997 och är en av Europas största arrangörer av online-spel med över registrerade kunder i över 100 länder. Unibet erbjuder ett komplett utbud av spelprodukter odds på sportevenemang, liveodds, kasino, pokerprodukter, lotterier och games - via samt via mobiltelefon. Under 2005 spelades nästan 18 miljoner spel. Populäraste evenemanget med över lagda spel var fotbollsmatchen i Champions League mellan Barcelona och Chelsea i februari Unibets spelverksamhet bedrivs under licenser i Storbritannien och i Malta och Unibet är sedan 2004 noterat på Stockholmsbörsen. Unibet har 180 anställda från 28 olika nationaliteter. Riskhantering 20 Medarbetare 22 Juridiska förutsättningar 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 28 Rapport från Ersättningskommittén 30 Koncernens styrning 31 Verksamhetens finansiella ställning 33 Koncernens Resultaträkning 35 Koncernens Balansräkning 36 Koncernens Kassaflödesanalys 37 Noter 38 Revisionsberättelse 49 Socialt företagande Ansvarsfullt spelande Socialt företagande innebär att hitta vägar att erbjuda en säker spelplan för Unibets spelare. Unibet lägger stor vikt vid kundernas säkerhet och integritet. Unibet har en strikt åldersgräns och inga kunder under 18 år accepteras. Unibet har ansökt om certifiering enligt G4 - Global Gaming Guidance Group. G4 skapades av internationella experter inom området i syfte att sätta standard för vad det innebär att som företag i branschen arbeta med ansvarsfullt spelande. EBA Utöver detta är Unibet med i European Betting Association (EBA) som består av 12 av de ledande spelföretagen i Europa. I dess stadgar beskrivs hur medlemsföretagen ska hantera spelberoende, olovligt spel av underåriga, spelarnas integritetsskydd samt penningtvätt. Optioner 50 Styrelse 52 Ledande befattningshavare 53 Vadhållning 54 Årsstämma 55 Definitioner 56 Unibets spelkunder finns i över 100 länder. Nyckelmarknader är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nede r- länderna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien och Polen. För var och en av dessa länder finns en marknadschef som ansvarar för en lokal anpassning av Unibets spel och marknadsföring. Till övriga marknader räknas sedan februari 2006, Ryssland, Estland, Grekland, Ungern och Tjeckien. Unibet Group plc är inregistrerat i England och Wales med organisationsnummer Bolagets registerade kontor är Alliotts, 9 Kingsway, London WC2B 6XF, Storbritannien. Den engelska versionen av detta dokument är originalversionen. Vid motstridighet mellan den engelska originalversionen och den svenska översättningen därav har den engelska företräde.

3 2005 i korthet Spelöverskottet visade fortsatt stark tillväxt och uppgick till 43,5 (2004: 24,7) miljoner GBP. Rörelseresultatet ökade med 67 procent och uppgick till 19,9 (2004: 11,9) miljoner GBP. Spelöverskottet från pokerverksamheten ökade med 684 procent till 14,9 (2004: 1,9) miljoner GBP. I augusti förvärvades MrBookmaker.com. vilket gav tillträde till de viktiga marknaderna i Frankrike och Belgien. Antal aktiva kunder ökade och uppgick vid årsskiftet till ). Ett flertal nya produkter lanserades, bland annat skraplotten Trixx och ett antal games. Dessutom introducerades spel via mobiltelefon. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 (2004: 2,25) SEK per aktie/sdb. 1) En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna. Nyckeltal MGBP Spelöverskott sportspel 17,4 16,4 Spelöverskott övriga spelprodukter 26,1 8,3 Spelöverskott 43,5 24,7 Rörelseresultat 19,9 11,9 Rörelsemarginal, % 45,7 48,2 Avkastning på totalt kapital, % 18,9 41,6 Resultat efter skatt 13,7 8,9 Vinstmarginal, % 31,5 36,0 Resultat per aktie, GBP 0,523 0,370 Soliditet, % 53,6 58,9 Kassaflöde per aktie, GBP -0,07 0,83 Antal anställda vid årets slut Registrerade kunder vid årets slut Antal utestående aktier vid årets slut Bruttoomsättningens geografiska geografiska fördelning fördelning Spelöverskott per marknad Sverige, Sverige, 50% 50% Övriga Övriga Norden, Norden, 23% 23% Sydeuropa, Sydeuropa, 16% 16% Övrigt, Övrigt, 11% 11% Produkt Produkt fördelning fördelning Spelöverskott per produktområde Sportspel, Sportspel, 40% 40% Poker, Poker, 34% 34% Kasino Kasino och och övriga övriga spel, spel, 26% 26% Unibets affärsmässiga mål är att bli en av de ledande aktörerna på den europeiska Moneytainmentmarknaden för online-spel. ENG? ENG? Geografisk Geografisk breakdown breakdown Breakdown Breakdown Sweden, Sweden, 50% 50% Other Other Nordics, Nordics, 23% 23% Southern Southern Europe, Europe, 16% 16% Other, Other, 11% 11% Sports Sports betting, betting, 40% 40% Poker, Poker, 34% 34% Casino Casino and other and other non-sports non-sports betting, betting, 26% 26% Unibet i korthet 1

4 Kommentar från CEO Unibet way: Recruit, moneytain & cost control. CEO Petter Nylander Tillväxt och momentum Under 2005 slog Unibet nya rekord inom samtliga produktområden. Under 2005 har Unibet visat på operativ styrka genom att snabbt och effektivt etablera sig som en av Europas ledande operatörer inom Poker. Framgången har byggts på att lansera Poker kostnadseffektivt till befintlig kundbas och att använda Poker som ytterligare ett viktigt verktyg för att attrahera nya kunder. Det totala antalet aktiva kunder mer än fördubblades och spelöverskottet ökade med 76 procent till 43,5 miljoner GBP. Tillväxten är driven dels av en god organisk tillväxt samt genom förvärvet av MrBookmaker i augusti. Inför 2006 är Unibet mycket väl positionerat att möta framtiden med en geografisk och produktmässigt väl balanserad portfölj. Moneytainment Spel och vadslagning har funnit som en stimulerande förströelseform i flera tusen år. För de allra flesta handlar spel om att förstärka fritidsupplevelser, som till exempel att se en fotbollsmatch på TV och samtidigt kunna satsa pengar på resultatet. Den stora merparten av spelen sker med mindre insatser och är en del av underhållningsbudgeten i hushållen. Vi erbjuder våra kunder Moneytainment. Nya rekord Unibet har bevisat sin affärsmodell och operativa styrka sedan starten Vår förmåga att ta till vara på de möjligheter som förändringarna i omvärlden ger har fortsatt att prägla verksamheten under 2005 då vi fortsatt att expandera organiskt samtidigt som vi förvärvat Frankrikes och Benelux regionens ledande aktör, MrBookmaker.com. Förvärvet gjorde det möjligt för Unibet att snabbt bli en ledande aktör på de centraleuropeiska marknaderna. En snabb, effektiv och framgångsrik integration av MrBookmaker.com har gjorts under hösten. Fortsatt framgång för Poker samt lanseringar av nya innovativa spelprodukter blev en succé och första gången står dessa spel för mer än hälften av spelöverskottet 60 procent. Spelen innebär en riskfri intäkt och gör dessutom att Unibet är mindre utsatt för säsongsvariationer. Skandinavien var fortsatt Unibets starkaste spelplan och där fick Poker ett starkt fäste redan under våren Unibets varumärke på den europeiska marknaden stärktes genom samgåendet med MrBookmaker. Mr Bookmaker.com I augusti 2005 förvärvade Unibet en av de största speloperatörerna i Frankrike och Benelux-länderna, MrBookmaker. Under återstoden av 2005 integrerades företagen organisatoriskt. och flera nyckelmedarbetare från MrBookmaker.com fick globala ansvarsområden inom Unibet Group. Bolagens olika marknadsföringsmetoder och kunskaper har förenats och integrerats och används nu med full kraft under varumärket Unibet på samtliga marknader. I tillägg till de strategiska fördelarna med förvärvet, har Unibet dessutom lanserat Games, som är en form av virtuella kasinospel, vilka MrBookmaker hade stor erfarenhet av. Integrationen gick snabbare än planerat trots en utmanande tidplan. Nu är koncernen starkt fokuserad på en fortsatt tillväxt i Europa med ett gemensamt varumärke och gemensam teknisk plattform. Stark tillväxt Av den totala världsmarknaden av spel står i dag online-spel för cirka 5 procent och tillväxttakten för marknaden är fortsatt god. Positiva drivkrafter är ökad hushålls- penetration av Internet och bredband samt en ökad acceptans att använda Internet som en pålitlig handelsplats. De statliga spelmonopolens utökade utbud över Internet bidrar också till ett ökat online-spel på bekostnad av den traditionella spelbutiken liksom lanseringen av nya produkter anpassade för Internets förutsättningar. Avmonopolisering I flertalet länder är denna form av underhållning övervakad av myndigheter. Unibet fortsätter att välkomna licenskrav med lika avgift för alla och en granskning av branschen. I många länder i Europa finns fortsatt en stark polarisering mellan nationell och EU-nivå där den nationella lagstiftningen inte utan motstånd anpassas till EUs övergripande ambition att avskaffa nationella monopol till nytta för de Europeiska konsumenterna och samhället. Unibet är övertygade om att branschen går mot en avreglering motsvarande de tidigare nationella Europeiska monopolen inom telekom och television. Ett antal juridiska prövningar, i olika instanser, sker i dag i många Europeiska länder. I Sverige debatterades monopolfrågan livligt under Unibet fortsätter att bevaka och noga följa utvecklingen över hela världen. Kommentar från CEO Unibet

5 Genom vårt medlemskap i European Betting Association, EBA, är vi även med och proaktivt driver branschens frågor inom området. Nya marknader Från att vid årets början varit fokuserade på norra Europa har vi under året etablerat oss som en av de större aktörerna i hela Europa. Under året ökade vi antalet n yckelmarknader till tio länder. Vår strategiska satsning på att organiskt växa på nya marknader som Spanien, och att växa genom förvärv som Frankrike och Benelux-området, har gett goda resultat. Ansvarsfull spelplan Som arrangör av spel är vi medvetna om det faktum att spelmissbruk existerar. Vi arbetar aktivt och målinriktat med att minska dessa risker, bland annat genom att varje spelare ska kunna sätta sin egen spelbudget samt begära avstängning. Unibet är även medlem i EBA, där det finns strikta regler för hur en säker spelplan ska bedrivas. I ett ytterligare steg i vår ambition att tillhandahålla en säker spelmiljö har Unibet ansökt om certifiering enligt G4 Global Gaming Guidance Group. Kunderna är våra produktutvecklare I takt med att kunderna blir allt mer vana online-spelare ökar kraven på speloperatörerna att leverera produkter som håller högt underhållningsvärde. I dag är Unibet en av de större spelarrangörerna av online-poker men det unika är vårt sortiment av andra spel. I dag erbjuder vi mellan och spel objekt dagligen inom sport och evenemang. 25 olika online-kasinoprodukter, 8 olika pokerspel med flera olika turneringar samt flera olika slags Games och Trixxlotter. One stop shop är vår paroll och i linje med vår affärsmodell att erbjuda ett fullsortiment har vi under året framgångsrikt lanserat nya produkter som Games och en skraplott Trixx som snabbt blev en populär produkt. Testlanseringen skedde först på den skandinaviska marknaden med efterföljande global lansering. Det är inte bara nya produkter som är viktigt. Även gränssnittet mot kunden är avgörande för spel. Möjligheten att spela via mobiltelefon lanserades i början av Unibet bedömer tillväxtpotentialen för spel över mobil telefoni som mycket god. I morgon Vår ambition är att växa minst i linje med marknader för spel över Internet. Unibet skall vara topp tre bland de privata online-företagen på våra nyckelmarknader. För att lyckas i vår ambition och klara anpassningarna till de förändringar som sker i omvärlden måste vi vara lyhörda till våra spelkunders önskemål och ha en flexibel organisation. Vi ska särskilja oss från konkurrenterna genom att alltid ligga steget före, både vad gäller produktutveckling, ny teknik och kundservice. Vi ska vinna nya marknader men också genom kostnadseffektiv korsförsäljning öka både kundaktivitet och lojalitet. Vår styrka är den stora kundbasen av vana sportspelare som stimulerats till att komplettera med andra spel. I dag mer än någonsin har vi kraften och kompetensen att möta 2006 som en välpositionerad speloperatör i en växande marknad. Under 2006 kommer vi att arbeta intensivt för att värna om vår konkurrenskraft och utnyttja tillväxtmöjligheterna. Organisk tillväxt prioriteras men vi tittar självklart på möjligheter att växa via förvärv för att stärka Unibetkoncernen. Medarbetarna Unibet verkar inom ett område där varje steg betyder att bryta ny mark. Nyckeln i processen är våra medarbetare. Under 2005 har vi förstärkt organisationen med ytterligare 40 personer och är i dag ett mångkulturellt företag med 28 olika nationaliteter. Att sjukfrånvaron i förhållande till arbetstiden under året var under en procent visar att arbetsmiljön är en bra grogrund för trivsel och stimulans. Men vi ska skapa en ännu bättre arbetsplats. Under våren 2006 tillsätts en HR-chef med ansvar för att främja kreativitet, kompetens och upprätthålla en gemensam företagskultur. Till sist vill jag rikta ett varmt och stort tack till alla medarbetare som under 2005 varit med och slagit alla rekord som gjort Unibet till en av marknadens största speloperatörer. Tillsammans vågar och kan vi saker vi inte kunnat genomföra tidigare och vi ska vara stolta över vårt arbete! Unibet satsar för att vinna! I bet we ll win. London den 31 mars 2006 Petter Nylander CEO Unibet 2005 Kommentar från CEO 3

6 Koncernöversikt Vision Moneytainment for everyone, anytime, anywhere Affärsidé Unibets affärsidé är att vara en pålitlig arrangör av online-spel som skapar mervärde genom att erbjuda underhållande spelprodukter och förstklassig service. Mål Att stärka Unibets position som en av de ledande aktörerna på den europeiska Moneytainment-marknaden för online-spel. Att ha nöjda kunder med hög kundlojalitet. Att spelöverskottet ska öka i minst samma takt som marknadstillväxten på online-spel. Att ha motiverad personal som består av passionerade människor som arbetar för att Unibet ska bli en av de ledande på marknaden. Strategi Unibets strategi för att uppnå de uppställda målen är att: Utvidga verksamheten till fler länder med monopol, spelkultur och växande Internetpenetration i Europa Unibet kommer att fortsätta satsa på marknader med väl utvecklad spelkultur och hög andel Internetanslutna hushåll på marknader som hittills dominerats av De facto-monopol. I Spanien och Italien är Internetpenetrationen än så länge långt under det skandinaviska genomsnittet men tillväxten har under 2005 varit stor. I augusti 2005 förvärvades MrBookmaker. com och fyra nya marknader tillkom: Belgien, Nederländerna, Frankrike och Luxemburg. Ytterligare expansion kan komma att ske via fler förvärv. Erbjuda ett brett utbud av spelprodukter och lansera nya spännande produkter som växer snabbare än andra Unibet kommer att fortsätta lansera poker på hela den europeiska marknaden. Ytterligare spel som jämnar ut säsongsvariationerna kommer att utvecklas. Under 2005 lanserades skraplotten Trixx i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom lanserades ett flertal så kallade games. Utveckla spel för nya kundgrupper Unibets strategi är att ligga långt framme i produktutvecklingen och regelbundet lansera nya och underhållande produkter i syfte att behålla nuvarande kunder, attrahera nya kunder och öka spelöverskottet från kunderna. Utveckla metoder för att öka antalet spel Unibet ska fortsätta bearbeta nuvarande marknader ur ett lokalt perspektiv. Unibet har marknadschefer som ansvarar för en lokal anpssning och för att öka spelgraden hos befintliga kunder och attrahera nya kunder på alla nyckelmarknader. I uppgiften ligger också att maximera kundlojaliteten. Unibet genomför därför aktiviteter för att aktivera och reaktivera befintliga kunder. Tonvikten ligger på att skapa ett tilltalande och underhållande erbjudande med spännande produkter. Unibet har olika lojalitets- och incitamentsprogram för lokala marknader, speciellt anpassade för olika skeenden i en spelares livscykel. Ha många nöjda kunder Unibet använder ett globalt angreppssätt i kombination med lokalkännedom. För att skapa förutsättningar till nöjda kunder som spelar mer utvecklar Unibet hela tiden nya, underhållande och pålitliga produkter som motsvarar spelarnas önskemål. Exempel är ett brett utbud av sportspel och specialspel samt olika typer av förströelsespel. Distributionsformer Företaget har ett system som hanterar samtliga spel och spelare, distributions- och marknadsföringskanaler samt betalningsflöden från en och samma plattform. Unibets kunder kan använda flera olika distributionskanaler som exempelvis Internet och mobiltelefon. Unibet följer noga utvecklingen på marknaden för interaktiva tjänster via digital-tv och har beredskap att utnyttja detta område när förutsättningar för lönsamhet visar sig gynnsamma. och mediet blir mer etablerat. Prioritera organisk tillväxt Branschen är i ett snabbväxande skeende. För att stärka Unibets ställning som en onlinespelplats och ge konkurrensfördelar läggs stor vikt vid affärsutveckling på en strategisk nivå med tyngdpunkt på teknik- och produktutveckling. Under året tillkom Spanien som ny nyckelmarknad. I februari 2006 räknades tio länder som nyckelmarknader med egna marknadschefer. Dessa länder är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien och Polen. Till övriga marknader räknas länder där spel kan ske via det egna språket på Unibets sajt. Dessa övriga fem marknader är sedan februari 2006 Ryssland, Estland, Grekland, Ungern, ochtjeckien. Dessutom finns sajten sedan tidigare på engelska och turkiska. Förvärv av MrBookmaker.com Den 19 augusti 2005 förvärvade Unibet Group plc 100 procent av Global Leisure Partners Ltd, moderbolag till sportspelsföretaget MrBookmaker.com. Integrationen gick snabbare än beräknat trots en aggressiv målsättning. Från Koncernöversikt Unibet

7 och med 2006 kommuniceras endast Unibet som varumärke. MrBookmaker.com är ett väletablerat och lönsamt europeiskt spelbolag med stark fokus på Frankrike och Belgien. Genom förvärvet stärkte Unibet sin europeiska närvaro och företaget fick direkt tillgång till en etablerad marknadsorganisation och kundstruktur i olika nyckelländer. Dessutom uppstod möjligheter att uppgradera Unibets sajt med utökade möjligheter för systemspel, lansering av nya produkter, nya betalningslösningar, spel på franskt trav och ett förbättrat kasino. Alla nya funktionaliteter lanserades före 2005 års utgång. Sammanslagningen innebar en omedelbar paneuropeisk täckning av Unibets erbjudanden och en mycket attraktiv partner för fortsatt expansion. Den nya koncernen utgör en långsiktig och genomtänkt industriell lösning. MrBookmaker.com hade vid förvärvet 48 anställda. Nyckelpersoner har utnämnts till ledande befattningar inom Unibet. Styrkor Unibet verkar i en bransch där varje steg framåt betyder väsentliga framgångar. Unibet har funnits på marknaden i sju år och har genom det omfattande erfarenhet av marknaden. Varumärket Pålitlighet är en avgörande faktor vid online-spel och spelarnas val av arrangör. Bland online-spelare är Unibet ett väletablerat varumärke, särskilt i de nordiska länderna. Genom förvärvet av Mr- Bookmaker.com har varumärket stärkts på nya marknader. Via sponsring av Unibets cykelteam kommer varumärket exponeras på de nya marknaderna i södra Europa där cykling är den näst största sporten. Kundbas Unibets kundbas har vuxit markant de senaste fyra åren. Unibet hade i december 2005 över registrerade kunder i över 100 länder. Antalet aktiva kunder var över Med aktiv kund menas en registrerad kund som lagt ett spel hos Unibet under de senaste 90 dagarna. Tillväxten i antalet aktiva kunder ger en god indikation på den potentiella tillväxten av spelöverskottet. En stor kundbas ger styrka att investera i nya produkter och ett bredare utbud av evenemang som är anpassade för de prioriterade marknaderna och designade för att attrahera nya kunder. Unibets kunddatabas är en utmärkt källa till kundinformation. Unibet använder informationen för att skräddarsy marknadsföringen till olika regioner och länder samt till enskilda kunder. Via förvärvet av MrBookmaker.com har koncernen avsevärt stärkt kundbasen. Kundtjänst Spel pågår dygnet runt men 70 procent av allt spel sker fredag och lördag. I och med att pokerspel ökat håller trenden på att förändras. Grand Prix d ouverture La Marseillaise I januari 2006 cyklade Unibet för första gången tillsammans som ett team. Tävlingen gick den 31 januari och tittare i Frankrike och andra centraleuropeiska länder följde cyklisternas kamp mot klockan. Unibets team låg redan från början i täten men konkurrensen från övriga team var stor. På sista upploppet låg Unibets team först och teammedlemmen Baden Cooke från Australien laddade för sista spurten. När målsnöret var i sikte stod kampen mellan Cooke från Unibet och Philippe Gilbert från ett motståndarteam. När det var fem meter kvar till mål var det ingen tvekan längre. Unibet team hade vunnit sin första seger. När Cooke bröt målsnöret var lyckan total. PICTURE BY PHILIPPE CROCHET OPYRIGHT PHOTONEWS Unibet 2005 Koncernöversikt 5

8 Unibets kundtjänst är öppen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan 365 dagar om året. Då kunderna finns i över 100 länder består kundtjänst av flerspråkiga medarbetare som kan hjälpa kunden på deras eget modersmål. Ansvarsfullt spelande innebär bland annat att medarbetarna på kundtjänst är utbildade att upptäcka och hantera eventuella indikationer på spelberoende, penningtvätt och spel av underåriga. Under 2005 hanterades över samtal och mejl. Kostnad per transaktion Storleken på kundbas, bruttoomsättning och spelöverskott är en konkurrensfördel som gör det möjligt för Unibet att sprida de fasta kostnaderna. Unibets kostnad för varje nytt spel är försumbar. Det gör det möjligt att erbjuda konkurrenskraftiga odds och erbjudanden vilket skapar förstklassig spelupplevelse. Karaktäristiskt för branschen är stordriftfördelarna med höga marginalintäkter. Marknadsföring Distributionsformen har inga gränser men för tillväxt på nya och befintliga marknader krävs starka och geografiskt anpassade marknadsföringsinsatser. Varje nyckelmarknad har en särskild marknadschef med god lokalkännedom. Databasen är en stor källa till kundinformation. Aktiviteter och spelvanor registreras och ligger till grund för att anpassa målinriktad och effektiv marknadsföring. Budskap kan anpassas till region, marknad och typ av spelare. Ett flertal kundanpassade PR-aktiviteter har genomförts på de olika marknaderna. Beslutet att sponsra Unibets cykelteam kommer att ge återklang speciellt på marknaderna i södra Europa där tävlingar pågår från januari till november. IT- infrastruktur Unibet har grunden för kontroll och flexibilitet. Basen är kunskapen om spel. Verktyget är den tekniska möjligheten att hantera det. Spelapplikationen har en affärskritisk betydelse och Unibet har vidtagit omfattande åtgärder för att hantera olika typer av avbrott. Samtliga servrar är duplicerade vilket gör att en annan server omedelbart står beredd att ta över vid avbrott. Expertkunnande Av spelare, för spelare Två välkända varumärken samlades år 2005 under Unibet genom förvärvet av MrBookmaker.com. Sammantaget blir kunskapsbasen om spel unik. Passion Av spelare, för spelare innebär att alla medarbetare är precis som Unibets kunder och har därmed möjlighet att förutse vad de vill ha. Målet är att skapa en spelplats för personer som är lika passionerade av spel. Allt som görs internt ska följas av frågan: gör jag det jag gör som en spelare till en annan? Pålitlighet Säkra odds och säkra transaktioner är grunden för pålitlighet. Kommunikationer och betalningstransaktioner är intrångsskyddade och krypterade enligt best practice bland de stora kreditkortsföretagen. Unibet har en riskpolicy för varje enskild sportgren och/eller - liga och typ av spel, beroende på kundprofil. Dessa policies utgör strängt kontrollerade riktlinjer för de risker koncernen är villig att acceptera. Riskhanterarnas uppgift är att hantera risknivån i sportspelsverksamheten som helhet. Vänskaplighet Sajten och mailutskick är de två största kontaktytorna till kunderna. Sajten är översatt till 17 språk för att underlätta och välkomna till spel. En Unibet-kund ska alltid känna igen sig men samtidigt bli överraskad av utbudet av intressanta artiklar och nyheter kring matcher, evenemang och spel. Unibet arbetar för ansvarsfullt spelande och har ansökt om certifiering enligt G4, samt är medlem i EBA European Betting Association. Underhållning Unibet erbjuder mångfald genom att tillhandahålla ett brett utbud av spel för en bred målgrupp. Under 2005 har nya spel som games lanserats för att attrahera nya och befintliga kunder till mer spelglädje. Genom fokus på digitala distributionsnät ökar skalbarheten i Unibets verksamhet vilket i det långa perspektivet är ett kostnadseffektivt sätt att växa. Registrerade kunder Aktiva kunder Koncernöversikt Unibet

9 Finansiella mål Spelöverskott Unibets spelöverskott har ökat markant under de senaste fyra åren; från 2,8 miljoner GBP 2001 till 43,5 miljoner GBP Ett långsiktigt mål är att fortsätta öka spelöverskottet minst i samma takt som marknadstillväxten inom online-spel på Unibets prioriterade marknader. Bruttomarginal sportspel Bruttomarginalen för sportspel, dvs spelöverskottet i procent av bruttoomsättningen (se definition på sidan 56), kan variera kraftigt från månad till månad (och även från en dag till en en annan) beroende på de olika sportevenemangens utfall. Till exempel blir bruttomarginalen lägre om alla favoriter vinner, och om favoriterna förlorar blir bruttomarginalen högre. Dessutom påverkas bruttoomsättningsnivåerna av säsongen för de stora sportevenemangen. Högsäsongen för Unibets sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som Bruttomarginal på sportspel till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna samt ishockeyligorna i Norden och Nordamerika. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut och var i genomsnitt från januari 2004 fram till och med december ,6 procent vilket visas i grafen nedan. Staplarna redovisar bruttomarginalen månadsvis. Bruttomarginal övriga spelprodukter I den totala bruttomarginalen ingår även spelöverskottet från övriga spelprodukter. För övriga spelprodukter utgör spelöverskottet detsamma som bruttoomsättning. Spelöverskottets inverkan på rörelseresultatet Unibet har som mål att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Målsättningen är att minst 50 procent av ökningen i spelöverskottet skall bidra till ett förbättrat rörelseresultat. För 2005 uppgick spelöverskottet till 43,5 miljoner GBP, en ökning från 2004 med 18,8 miljoner GBP. Rörelseresultatet ökade från 11,9 miljoner GBP 2004 till 19,9 miljoner GBP Kassa och skulder I december överenskom Unibet med Royal Bank of Scotland plc om vissa lånefaciliteter. Dessa består av ett medelfristigt lån om 22,25 miljoner GBP och en rullande kreditfacilitet om 7,75 miljoner GBP för att refinansiera lån i samband med förvärvet av MrBookmakerkoncernen. Båda dessa lånefaciliteter har en löptid om 3 år. Unibet fortsätter att utvärdera eventuella förvärv och samarbetsmöjligheter som bolaget tror kan vara mervärdesskapande. De likvida medlen kan komma att behövas för olika framtida krav. Det kan till exempel komma att införas särskilda krav på innehav av en kassa som täcker samtliga kundtillgodohavanden på konton som hålls separat från Unibets fordringsägare. Unibet har redan infört detta som en internpolicy. Utdelningspolicy Unibets utdelningspolicy är att cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt skall utdelas till aktieägarna. Detta under förutsättning att andra finansiella målsättningar har uppnåtts och en lämplig kapitalstruktur kan upprätthållas. Resultatet efter skatt för 2005 uppgick till 13,7 miljoner GBP. Styrelsen har föreslagit att utdelningen bibehålles på föregående års nivå mot bakgrund av de ökande expansionsmöjligheterna i Europa vilket kan kräva ytterligare tillgång till likvida medel. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas om 2,25 SEK per aktie/svenskt depåbevis, vilket motsvarar ungefär 4,6 miljoner GBP baserat på växelkursen vid årsskiftet. Prognos Spelmarknaden är relativt ny men snabbväxande. Legala restriktioner påverkar dock tillväxtmöjligheterna. Detta gör att Unibet inte lämnar kvantitativa prognoser för enstaka år eller kvartal. Finansiell översikt Spelöverskott, MGBP 43,5 24,7 13,0 9,5 2,8 Bruttoresultat, MGBP 42,9 23,9 12,0 9,0 2,6 Rörelseresultat (EBIT), MGBP 19,9 11,9 3,8 1,2 1,5 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 45,7 48,2 29,2 12,6 53,5 Årets resultat, MGBP 13,7 8,9 2,9 1,1 1,6 Vinstmarginal, % 31,5 36,0 22,3 11,6 57,1 Registrerade kunder, antal Aktiva kunder, antal Unibet 2005 Finansiella mål 7

10 Organisation och historik Av spelare, för spelare. Drömmar är till för att uppfyllas 1970 i Heby utanför Sala spelades inte poker. Det fanns inte heller Internet eller mobiltelefoner. Men där fanns Anders Ström. Och där föddes en dröm. Under uppväxten var matematik ett stort intresse där det logiska och möjligheten att kalkylera tillvaron var något som fascinerade Anders. I kombination med ett brinnande intresse för sport föddes idén om att kombinera det bästa i livet. Och drömmar är till för att uppfyllas. Anders startade Unibet 1997 och fick 1998 licens att bedriva spelverksamhet i Storbritannien. Spel via telefon lanserades inför fotbolls- VM Frankrike vann finalen med 3 0 över Brasilien som var favoriter. Strax därefter lanserades spel via Internet. Unibets sajt används av spelare i över 100 länder. Grunden är paneuropeisk men huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Wimbledon. Och fortfarande brinner alla medarbetare för sport, spel och spänning på en sund spelplan. Verksamhetsstruktur Oddssättning Riskhantering Affärsutveckling Matchschemaläggare CRM & Analys Marknadsföring Produkter Kundservice CEO Petter Nylander IT-projekt Utveckling Support Administration Deputy CEO Didier Dewyn Investor Relations Finans Säkerhet och Bedrägeriskydd Sportspel Marknad IT Finans Affärsutveckling Likviditetshantering Juridik Unibets historia Sportspel är uppdelad i riskhantering som bevakar risker i sportboken genom sofistikerade IT-system och en detaljerad riskmanual och oddssättning som ansvarar för att sätta odds på matcher, ligor och andra spel. Marknadsavdelningen arbetar med den övergripande marknadsföringsstrategin. Lokala aktiviteter genomförs av marknadschefer för de olika nyckelländerna. IT hanterar utveckling och support av alla IT-verktyg. Finansavdelningen sköter bokföring, ekonomi och likviditetshantering. Inom Affärsutveckling sker utveckling av nya produkter och marknader Det första bolaget i Unibetkoncernen bildas. Den första unibet. com adressen registrerades den 12 november. Unibet erhåller licens att bedriva spelverksamhet i Storbritannien. Öppnar kontor i London och börjar verksamheten som spelbolag genom att erbjuda spel via telefonen. En sajt med två språkversioner, engelska och svenska, lanseras. Unibet Group Plc bildas. Unibet International erhåller licens och öppnar kontor i Malta. Unibet lanserar en ny sajt som översätts till tolv språk. Kunderna finns i 50 länder. Organisation och historik Unibet

11 Juridisk organisation Unibet Group Plc Storbritannien Unibet (London) Ltd Storbritannien Unibet Investments Ltd Storbritannien Firstclear Ltd Storbritannien Unibet Software R&D AB Sverige Global Leisure Partners Ltd Malta Unibet Holding Ltd Malta Unibet (Tenue) Ltd Malta MrBookmaker.com Ltd Malta Unibet (Int`l) Ltd Malta E-gaming United Ltd Belize Telebet NV Belgien United Holdings (Belize) Ltd Belize Unibet Gaming CR SA Costa Rica ICT Service NV Belgien Unibet Foundation. com BVBA Belgien Organisation Unibet har kontor i fyra länder. Storbritannien, Sverige, Belgien och i Malta. Storbritannien Huvudkontoret är beläget i Wimbledon, strax utanför London. Förutom CEO och stabsfunktioner är affärsutveckling, finans och administration, marknadsavdelning, oddsavdelning och riskhantering samt juridik och säkerhetskontroll placerade i London. Bolaget erbjuder även speltjänster till kunder som är bosatta i Storbritannien. Malta Det maltesiska dotterbolaget erbjuder speltjänster via Internet till den internationella marknaden - Storbritannien undantaget. Kontoret i Malta handhar kundservice och kundsäkerhet samt utför administrativa och backoffice-tjänster. Sverige I det svenska bolaget ingår IT avdelningen som ansvarar för utveckling och underhåll av all IT-infrastruktur. Belgien I Gent i Belgien utförs oddssättning och marknadsaktiviteter för Benelux-området. Där har också Unibets cykelteam sin bas. Ansvarsfull organisation Ansvarsfullt företagande innebär att hitta vägar till att erbjuda en säker miljö för spelarna på alla plan; säkra transaktioner, integritetspolicy, tillförlitligt IT-system men också säkert spelande. Alla anställda på Unibet är utbildade i frågor kring spelvanor och hur hantera spelberoende. Unibet har ansökt om certifiering enligt G4 Global Gaming Guidance Group. G4 skapades av internationella experter inom området i syfte att sätta standard för vad det innebär att som företag arbeta med ansvarsfullt företagande. Syftet är att minska spelberoendet genom att erbjuda spelbranschen ett certifieringsprogram. Detta erhålls efter att vissa åtgärder tagits, bland annat utbildning av personalen och möjlighet för kunderna att själva sätta sina egna insatsgränser eller blockera sina konton. Utöver detta är Unibet med i European Betting Association (EBA) som består av 12 av de ledande spelföretagen i Europa. I dess stadgar beskrivs hur medlemsföretagen ska hantera spelberoende, olovligt spel av underåriga, spelarnas integritetsskydd samt penningtvätt, såväl som lobbyarbete inom EUs legala och kontrollerande organ. Integrering av MrBookmaker.com I augusti 2005 förvärvades MrBookmaker. com, en av de ledande sportspelsajterna i Frankrike och Benelux-regionen. Genom förvärvet stärkte Unibets ställningen i Frankrike och Benelux-länderna och företaget fick direkt tillgång till en etablerad marknadsorganisation och kundstruktur i dessa länder. MrBookmaker.com hade vid förvärvet 48 anställda. Nyckelpersoner har utnämnts till ledande befattningar inom Unibet. Antal registrerade kunder var varav aktiva sportspelkunder. Integrationen har gått snabbare än beräknat trots en aggressiv målsättning. Från och med 2006 kommuniceras endast Unibet som varumärke Cirka kunder från över 80 länder är registrerade. Uppdaterad sajt med nya produkter som livespel och kasinoprodukter lanseras. Fler är kunder från över 100 länder finns registrerade. Unibet börsintroduceras och noteras på Stockholmsbörsens O-lista kunder från över 100 länder lägger spel. Poker lanseras. I augusti förvärvas MrBookmaker.com med verksamhet i fyra europeiska länder med fokus på Frankrike och Belgien. Lansering av skraplott, softgames och mobilplattform. Unibet 2005 Organisation och historik 9

12 Marknadsöversikt Utbudet av fler spel genererar nya målgrupper, fler spelare och fler spel per spelare. Utbudet av fler spel genererar nya målgrupper, fler spelare och fler spel per spelare. Marknaden Den internationella spelmarknaden kan delas in i online-spel, där spel främst sker via Internet, mobiltelefon eller digital-tv samt offlinespel som sker i en fysisk lokal. Den amerikanska analysfirman Christiansen Capital Advisers LLC uppskattade totala spelmarknaden till 243 miljarder USD 2004 och 282 miljarder USD Av detta uppskattas onlinemarknaden stå för 8,5 miljarder USD 2004 och 23,3 miljarder Spel delas in i skicklighetsspel som poker, spel på sportevenemang och hästar samt turspel som exempelvis lotterier, bingo och roulett. Globaliseringen av branschen och utbredningen av Internet gör att bolag som specialiserat sig på online-spel med förstklassig spelupplevelse säker, innovativ, korrekt med ett brett urval produkter och konkurrenskraftiga odds har stora möjligheter till expansion. Tack vare skalbarhet har online-företag möjlighet att snabbt och effektivt expandera till nya marknader. Spel på sportevenemang har varit den starkaste drivkraften för marknaden. I dag står den för cirka hälften av den internationella spelmarknaden. Andra produkter som kasinospel och framförallt poker har expanderat kraftigt. Branschens bedömare tror att alla dessa typer av skicklighetsspel kommer att öka både i antal spel men också antal spelare då det successivt sker en utveckling av Internetanvändandet och betalningstransaktioner över nätet hos spelarna. Drivkrafter på marknaden En välutvecklad spelkultur finns i länder där spelmonopol med en dominerande ställning har investerat kraftigt i marknadsföring. Spelmonopol och online-spelbolag driver utvecklingen genom lanseringen av nya produkter som är ämnade att locka nya kundsegment. Spelmonopol har i allmänhet bruttomarginaler som ligger över genomsnittet för spelbolag på avreglerade marknader. Därför kan online-företag som Unibet vinna marknads- andelar på en monopolmarknad genom att erbjuda konkurrenskraftiga odds och därmed en högre återbetalning till kunderna. Ny teknik Möjligheten att erbjuda digitala tjänster över nationsgränserna har öppnat upp marknader som tidigare varit skyddade av statligt reglerade monopol eller nationellt dominerande spelarrangörer. Nya kanaler att erbjuda spel attraherar nya kundgrupper och möjliggör fler spelsituationer för befintliga kunder. Genom utbyggnad av 3G-näten kommer fler att kunna tillgodogöra sig allt mer och fler spel via mobiltelefonen. Ny teknik skapar dessutom möjligheter att utveckla nya spel och tjänster. Underhållning Det ökande antalet TV-sändningar av sportevenemang och det allmänna intresset för spel har ökat efterfrågan av online-spel. Spelmarknaden online, tillväxtprognos per region Spelmarknaden online, prognos per produktgrupp Miljarder USD Billion USD Källa: Christiansen Capital Advisers LLC, egaming och ecommerce Report för PartyGaming Group, 2 mars Prognos Poker Sportspel Kasino Online lotteri Bingo Övrigt Källa: Christiansen Capital Advisers LLC, egaming och ecommerce Report för PartyGaming Group, 2 mars Forecast Poker Sports betting Casino Online lottery Bingo Other Marknadsöversikt Unibet

13 Medias bevakning av pokerturneringar och det stora mediaintresset för poker bidrar till underhållningsvärdet. Utbudet av fler spel genererar nya målgrupper, fler spelare och fler spel per spelare. Underhållningsvärdet ökar genom ökad bred bandsanvändning då det ger möjlighet att utveckla nya tjänster med en ny dimension av spänning. Ett exempel är livebetting - spel under pågående sportevenemang. Förtroende för online-spel Att spel i digitala former har fått bred acceptans bland spelare påverkar drivkraften. En utvidgning av målgruppen kommer att leda till marknadstillväxt på lång sikt. Fler spelare innebär ett ökat förtroende och en mer utbredd social acceptans för branschen totalt sett. Goda exempel i form av väletablerade spelbolag samt statliga aktörers närvaro genererar också mer förtroende. Avreglering EG-domstolen och WTO arbetar utifrån riktlinjerna att minska inslaget av restriktiva marknadsstrukturer och monopol. En fortsatt avreglering är att förvänta och en ökad grad av liberalisering ger fler öppningar till nya marknader. Den globala spelmarknaden 2004, miljarder Den globala USDspelmarknaden 2004, miljarder Den globala USDspelmarknaden, miljarder USD 2004 Online 8,5 Online 8,5 Offline 234,5 Offline 234,5 Källa: Christiansen Capital Advisers LLC, egaming Källa: och ecommerce Christiansen Report Capital för Advisers PartyGaming LLC, egaming egaming Group, och ecommerce 2 och mars ecommerce 2005 Report Report för PartyGaming för Group, Group, 2 mars mars 2005 Den globala förväntade spelmarknaden, miljarder 2009 USD 2009 Prognos miljarder Den förväntade USD spelmarknaden 2009 miljarder USD Online 23,3 Online 23,3 Offline 258,7 Offline 258,7 Källa: Christiansen Capital Advisers LLC, egaming Källa: och ecommerce Christiansen Report Capital för Advisers Källa: Christiansen Capital Advisers PartyGaming LLC, egaming LLC, egaming Group, och ecommerce 2 och mars ecommerce 2005Report Report för PartyGaming för PartyGaming Group, Group, 2 mars mars 2005 Marknader Sverige Den svenska spelmarknaden har under de senaste tre åren präglats av lansering av nya produkter, nya versioner av befintliga tjänster och andra innovationer. Den totala spelmarknaden i Sverige uppskattas till 40 miljarder SEK. Uppskattningsvis står online-spel Global för 20 market, procent USD av den bn, 2004 svenska spelmarknaden. Global market, USD bn, 2004 Lotteriinspektionen har i en rapport uppskattat att ATG och Svenska Spels försäljning över Internet på den svenska marknaden uppgår till ca 2,3 miljarder SEK 1). Online 8.5 Online 8.5 Offline Övriga Norden Offline Spelmarknaden i de nordiska länderna är likartade. Marknaden domineras av statliga monopolföretag som driver utvecklingen inom branschen. De skandinaviska länderna har en välutvecklad spelkultur i kombination med hög Internetpenetration. Global market, USD bn, 2009 Prognos Sydeuropa Global market, USD bn, 2009 Prognos Både Frankrike, Spanien och Italien har en välutvecklad spelmarknad där särskilt lottooch totospel är mycket populära. I Frankrike uppskattas den totala spelmarknaden till cirka Online miljarder EUR. Både Internetpenetrationen och användandet av betal- och kreditkort Offline Online 23.3 Offline på nätet ökar väldigt snabbt i Sydeuropa. Det är därför rimligt att anta att spelmarknaden online kommer att utvecklas snabbt i dessa länder. Övrigt Ytterligare avregleringar är att vänta och nya distributionskanaler kommer att leda till fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden. Varje land har dock utvecklat egna regelverk och preferenser vilket innebär att marknaden inte är homogen. Ytterligare information om de juridiska förutsättningarna finns på sidan 24. 1) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2005, publicerad den 7 februari Unibet 2005 Marknadsöversikt 11

14 Unibets marknader Unibetkunden Den typiske Unibetkunden älskar sport och spel men har även bredd i sitt spelande. Därför tillhör poker, kasino och games också spelfavoriterna. Kundrelationer CRM - Customer Relationship Management handlar huvudsakligen om att ta väl hand om kunderna genom att se till deras behov och skapa en nära relation. Unibet använder framför allt två kanaler för att bygga denna relation: Sajten Den största kontaktytan med kunderna är sajten som nu finns översatt till 17 språk. Ambitionen är att det ska vara lätt att hitta och att den ska inspirera till spel. Den uppdateras kontinuerligt med lokala och globala kampanjer. E-post Kommunikationen med kunden sker huvudsakligen via e-post. Mejlen innehåller speltips och sportinfomation och är kundanpassade efter kundens språk och intresse. Strategier för kundlojalitet De första fem månaderna är avgörande för att en nybliven kund ska bli en lojal spelare. Attraktiva odds, intressanta och udda spelmöjligheter, one-stop-shop, nya slags spel, användarvänlig sajt och säkerhet samt kundservice är de viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för kundlojalitet. Därutöver ligger ett program av aktiviteter till grund för att skapa en bra kundrelation. Bonus För att skapa spelincitament finns en mängd olika bonusprogram. Exempel är bonus på nästa insättning, få lika mycket som du spelar för eller frågetävlingar där rätt svar ger bonus på spelkontot. Bearbetning efter kundbeteende Unibet har en gedigen tradition av kundspecifika erbjudanden som är unika för varje kund. Bättre betalningslösningar Fler och snabbare betalningslösningar skapar en mer flexibel spelmiljö. Tävlingar Unibets kunder sätter spänningsmomentet högt upp på prioriteringslistan. Under 2005 kunde kunderna tävla om en resa för att se en NHL-match, åka till Paris för att se Prix D Amerique samt vinna ipods, playstations, prenumerationer med mera. Pokerskola Unibet erbjuder åtta olika slags pokerspel. Pokerskolan, som finns både på Internet och i bokform, lär ut de grundläggande metoderna samt sätt att hantera ett mer avancerat spelsätt. Unibets marknader Spel är en hårt reglerad marknad. Med hjälp av attraktiva odds med hög återbetalning, nya spel och innovativ teknik har Unibet etablerats på spelarenan. Unibets nyckelländer består av 10 länder, var och en med egen marknadschef som ansvarar för lokal anpassning. Dessa länder är Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien och Polen. Övriga marknader kallas de länder där spel tillhandahålls på landets eget språk via sajten i februari 2006 tillkom fem nya marknader: Ryssland, Estland, Grekland, Ungern, och Tjeckien. Dessutom finns sajten på engelska och turkiska. Unibets marknadsfaser Unibet delar in marknaden i tre faser: Mogna marknader, etablerade marknader och nya marknader. Olika marknader kräver olika slags marknadsbearbetning. Varje stadium och marknad är unik och bearbetas efter lokala förutsättningar. Unibet har utvecklat en marknadsföringsstrategi som ligger till grund för de olika stadier en marknad genomgår. Etablerade och mogna marknader bearbetas under ledning av en marknadschef. Unibet är alltid intressant På mogna marknader är lansering av mer komplexa användarmöjligheter som live betting, mobilplattform och games avgörande för tillväxt. Roliga och udda ämnen för odds är också ett sätt att skapa nyhetsvärde hos spelarna. Marknadskommunikationen sker genom evenemang, PR och good citizen projects, samt mer sofistikerad CRM. Av Unibets spelöverskott står Norden för 74 procent. Därför är det också en utmärkt testmarknad för nya produkter och tjänster. Hitta fler Unibet-stunder På etablerade marknader beror tillväxten på möjligheten till fler spel. Marknadsföring sker främst genom annonsering, närvaro på Internet, PR, evenemang, sponsring och affiliateprogram. Fysisk närvaro är också viktig på dessa marknader. På den centraleuropeiska Unibets marknader Unibet

15 marknaden är sponsringen av Unibets cykelteam ett viktigt sätt att synliggöra företaget och komma nära kunderna. Vad står Unibet för? På nya marknader arbetar Unibet för att etablera varumärket och bli det självklara spelalternativet. Detta sker genom affiliateprogram, PR och Internetannonsering. Internetanvändandet i % av befolkningen Sverige 74,9 Norge 67,8 Danmark 69,4 Finland 62,5 Nederländerna 65,9 Belgien 48,7 Frankrike 43,0 Spanien 38,7 Italien 48,8 Polen 27,8 Tyskland 59,0 Ryssland 16,5 Estland 50,0 Rumänien 23,2 Grekland 33,7 Ungern 30,3 Tjeckien 47,0 Kroatien 29,2 Portugal 58,0 Källa: Internet World Stats, per den 31 december Marknadsbearbetning Möjligheten att marknadsföra varumärket och produkterna varierar på de flesta av Unibets marknader. Tolkningen av lagstiftningen varierar med tiden och från marknad till marknad. Unibet agerar snabbt för att utnyttja möjligheter att nå nya kunder då tillfälle erbjuds. Unibet arbetar också för att skapa möjligheter. Exempel på det är Unibets initiativ till programidén Pokermiljonen i samarbete med TV4. Programmet hade över 2,7 miljoner tittare och gav stor återklang i svensk dagspress med rapportering från programmet och resulterade dessutom i att media startade pokersajter med tips och nyheter. Kampanjutfall mäts regelbundet och varumärkesundersökningar genomförs i en mängd länder. Därutöver bevakas omvärlden via konkurrentanalyser och attitydmätningar till spelbranschen. Varumärket All kommunikation med Unibets kunder både nuvarande och framtida syftar till att förstärka de värderingar som är förknippade med varumärket Unibet. I de nordiska länderna är Unibet ett välkänt varumärke. I och med förvärvet av MrBookmaker.com har Unibet stärkt ställningen i Centraleuropa. Att som etablerad arrangör av online-spel uppfattas som en trygg och pålitlig partner är viktigt för tillväxten inom verksamheten. För att skapa ett respekterat och ledande varumärke på marknaden för online-spel ska Unibet uppfattas som: Underhållande Innovativt Användarvänligt Säkert Förtroendeingivande Pålitligt Underhållande och Innovativt Spel är en underhållande fritidssysselsättning som ska vara rolig och inbjudande. Genom utveckling av befintliga produkter och nya spel samt genom att erbjuda attraktiva odds, kommer Unibet att fortsatt vara en av de ledande leverantörerna av spelunderhållning. Användarvänligt Det krävs ingen teknisk förkunskap för att kunna använda Unibets produkter. Sajten och övriga kanaler ska vara intresseväckande och lätta att förstå och följa. Säkert Kommunikationer och betalningstransaktioner är intrångsskyddade och krypterade enligt best practice bland de stora kreditkortsföretagen. Samtliga IT-system är duplicerade. Unibet har ansökt om certifiering enligt G4 - Global Gambling Guidance Group och medlem i EBA - European Betting Association. Förtroendeingivande I enlighet med Unibets integritetspolicy får ingen personlig information säljas vidare till utomstående. Kundtjänst finns tillgänglig alla dagar, alla tider på dygnet. Under större delen av dygnet finns flerspråkig personal på plats att hjälpa kunderna. Unibet har en strikt åldersgräns. Inga kunder under 18 år accepteras. Pålitligt Säkra betalningsrutiner, pålitligt spel och fasta odds gör Unibet till en pålitlig spelarrangör. Unibets cykelteam I Mellan- och Sydeuropa är cykelsporten rankad som nummer två efter fotbollen. Under hösten 2005 beslutade Unibet att överta sponsringen av MrBookmaker.coms cykelteam. Från och med 2006 heter teamet Unibet cycling team. I laget ingår 24 professionella cyklister och 16 amatörcyklister från nio olika nationaliteter. Teamet presenterades i januari och och kommer att kunna följas under det stora antalet tävlingar under året via Tävlingarna är välbevakade av media och TV-tittare kommer att kunna följa cykelteamet. Kontraktet med teamet löper till och med Unibet 2005 Unibets marknader 13

16 Spelutbud och oddssättning Oddssättarna är duktiga matematiker och statistiker med ett brinnande intresse för sport och spel. Spelutbud Unibet delar in produkterna i två huvudgrupper: sportspel och övriga spelprodukter. I gruppen sportspel ingår Sportspel, Live betting samt Supertoto (poolbetting). I gruppen med övriga spelprodukter ingår Casino, Poker, Games och Lotter. Unibet utvecklar kontinuerligt nya innovativa spelprodukter för att attrahera nya kunder och erbjuda befintliga kunder mer värde. Genom att erbjuda attraktiva odds och hög återbetalning på alla slags spel är målet att skapa en spelplats Av spelare, för spelare. Oddssättning Unibets styrka inom oddsättning är oddssättarnas kunskap. De är duktiga matematiker och statistiker med ett brinnande intresse för sport och spel. Avdelningen som består av 44 personer på heltid och 30 personer på deltid, är bemannad 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Sportspelsavdelningen är uppdelad i två team: riskhantering som bevakar risker i sportboken genom sofistikerade IT-system och en detaljerad riskmanual och oddsavdelningen som ansvarar för att sätta odds på matcher, ligor och andra spel. Sportspelsavdelningen Oddssättning 29 Oddssättare 30 Konsulter Sportspel Riskhantering 15 Riskhanterare Sportspel Sportspel Livebetting Unibet har ett brett urval av odds på olika nationella och internationella sportevenemang. Varje dag erbjuds olika spelobjekt inom många olika sporter och intresseområden. Spel kan ske dygnet runt, varje dag, via sajten eller mobiltelefonen. I genomsnitt hanteras spel varje dag. De mest popuära sporterna är fotboll, ishockey, trav och tennis. På ett flertal av objekten erbjuder Unibet dessutom olika spelformer. Unibet har en mycket konkurrenskraftig återbetalningsmarginal till sina kunder. En spännande och snabb spelform. Möjligheten att lägga ett spel i realtid under matchens gång ökar spänningen och gör att livebetting har ett högt underhållningsvärde. Unibet erbjuder spel och ställer odds under pågående match vilket gör att kunderna kan satsa pengar på ett spel eller ett evenemang och sedan följa spelet under det att matchen eller evenemanget pågår. Det går att lägga obegränsat antal spel som bland annat kan bestå av vanligt 1X2, över eller under ett visst antal mål, nästa mål eller nästa hörna. Beroende på hur matchen utvecklas ändras oddsen men spelaren behåller sitt ursprungliga odds. från det att spelet las. Unibet har en unik Cash-In-Funktion där kunderna kan ångra eller sälja sitt spel innan det är avgjort. Spelutbud och oddssättning Unibet

17 Riskhantering Unibet tar medvetna positioner i sportspel. Ibland minskar tradingavdelningen riskexponeringen på ett visst spel genom att bedriva tradingverksamhet med ett litet antal välkända spelbolag. Trading-teamet arbetar i skift 24 timmar om dygnet. Oddsavdelningen Unibet har som ambition att erbjuda spel till alla kunder, från de små som spelar sällan eller med låg insats till de större, professionella spelarna. Ambitionen genomförs via hög återbetalning samt attraktiva, fasta odds. Oddsättning sker genom att studera och bedöma en rad olika källor. Några av dem är skadeinformation, dagsform och hemmaplansfördel. Lokala spel På Unibets tio nyckelmarknader ansvarar oddssättare med stor lokalkännedom för odds på lokala spel, ligor, evenemang och andra tilldragelser som exempelvis politiska val. Pokertrenden Under 2004 lanserade Unibet online-poker. Under 2005 fick poker internationell sett mycket uppmärksamhet. TV-sända pokerspel sågs av miljonpublik varje vecka över hela världen. Poker är ett skicklighetsspel vilket gör att det är möjligt att hela tiden blir bättre. Pokerspel Unibet hade vid årsskiftet 2005 över aktiva pokerkunder. För att en pokersajt ska vara attraktiv för kunder krävs likviditet och att många personer är inloggade och spelar samtidigt Antalet spelare avgör även hur stort utbud av pokerspel som kan finnas på en sajt, till skillnad från spel på sporthändelser där utbudet inte begränsas av hur många som spelar. Pokermarknaden Marknaden för poker räknas i rake. Rake betyder den andel som pokernätverken tar i avgift. Konkurrenter Det finns i dag cirka 20 top-level pokernätverk på Internet varav de tio största svarar för mer än 90 procent av den totala omsättningen. Unibet tillhör ett av dessa tio största nätverk. Geografisk fördelning av spelöverskott, Bruttoomsättningens geografiska geografiska fördelning fördelning sportspel Sverige, Sverige, 50% 50% Övriga Övriga Norden, Norden, 23% 23% Sydeuropa, Sydeuropa, 16% 16% Övrigt, Övrigt, 11% 11% Tillväxt USA har hittills stått för den största tillväxten. Därutöver har poker vuxit starkt i Storbritannien och Sverige. Under kommande år väntas en tillväxt ske i Europa men framför allt i övriga Norden. Antalet pokertidningar har mer än tredubblats i hela världen och massmedias intresse för poker driver på utvecklingen på alla Unibets marknader. Ansvarsfull spelplan Unibet arbetar målinriktat med att erbjuda attraktiva spel till konkurrenskraftiga odds. I det arbetet ingår att skapa en säker spelplan för att minska riskerna för spelmissbruk. Arbetet innefattar bland annat möjlighet att sätta egen spelbudget, utbildning av kundservice för att kunna upptäcka och ge hjälp vid misstänkt spelmissbruk samt möjlighet att begränsa insatsen. Unibet tar aktivt del av regelverk och forskning som finns tillgängligt och omsätter Produkt Produkt fördelning fördelning Spelöverskott per produktgrupp Sportspel, Sportspel, 40% 40% Poker, Poker, 34% 34% Kasino Kasino och och övriga övriga spel, spel, 26% 26% ENG? ENG? Supertoto Pool betting Geografisk Geografisk breakdown breakdown Breakdown Breakdown Supertoto är en tipskupong med 14 fotbollsmatcher. I Europa är det vanligt med mitt-i-veckan-kuponger och därför finns även Supertoto Extra med tio fotbollsmatcher. I januari 2005 lanserades även en unik tennis-tipskupong bestående av tio tennismatcher. Gemensamt för alla tre är att de har en högre återbetalning än vad de europeiska monopolen erbjuder på sina tipskuponger. Sweden, Sweden, 50% 50% Other Other Nordics, Nordics, 23% 23% Southern Southern Europe, Europe, 16% 16% Other, Other, 11% 11% Sports Sports betting, betting, 40% 40% Poker, Poker, 34% 34% Casino Casino and other and other non-sports non-sports betting, betting, 26% 26% Unibet 2005 Spelutbud och oddssättning 15

18 den kunskapen för att skapa en säker spelplan. Unibet har ansökt om certifiering enligt Global Gambling Guidance Group (G4). Utöver detta är Unibet med i European Betting Association (EBA) som består av 12 av de ledande spelföretagen i Europa. EBA har i sina stadgar noga reglerat hur spelbero ende bör hanteras, 18 års åldersgräns för spel, spelarnas integritetsskydd samt penningtvätt. Rättsläget Spelbranschen är strikt reglerad. I allmänhet har myndigheter i olika jurisdiktioner valt att antingen förbjuda eller begränsa spelmarknaden genom att införa monopol eller tillåta den under licens på ett sätt som gör det möjligt att reglera och beskatta verksamheten. Unibets spelverksamhet bedrivs under en spellicens Remote Gaming License utfärdad på Malta och en vadhållingslicens Bookmaker s Permit i Storbritannien. Storbritannien har i motsats till de protektionistiska åtgärder som vidtagits i vissa europeiska länder, strävat efter en liberalisering i kombination med striktare kontroll av spelbolagen. Användandet av Internet har vuxit kraftigt de senaste fem till tio åren, men i många länder har regelverket för spelverksamhet ännu inte anpassats till de särskilda omständigheter som Internet gett upphov till. Maltas lagstiftning reglerar online-spel på sport och kasinos- pel. Lagstiftningen baseras på motsvarande lag i Storbritannien, men med hänsyn till det växande online-spelandet bland annat genom obligatorisk granskning av licenstagarnas rutiner för intern kontroll. Läs vidare under kapitlet Juridiska förutsättningar på sidan 24. Kontroll av spelprodukterna och vinster Alla sportspel rättas efter full tid och via officiella källor. Vad gäller kontroll av övriga spel samarbetar Unibet med de marknadsledande kontrollinstanserna för att försäkra att vinster och spel följer uppsatta regler enligt best practice. Alla turspel är certifierade enligt TST - Technical System Testing, ett oberoende kanadensiskt testbolag. Slumpvalsgeneratorn kontrolleras av SKL - Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Pokerspelen revideras, där revisorerna gör en IT-revision varje månad och kontrollerar utbetalda spel. Resultaten av dessa revisisoner finns i kasino- och pokerlobbyn under Payment verified by third part. itech Labs Australia har dessutom testat 2 miljoner pokerhänder i B2B-nätverket och konstaterat att de are statistically random and the dealings of these cards are fair. Övriga spelprodukter Casino TRIXX Skraplott Unibet erbjuder 25 olika online-kasinoprodukter som bland annat Roulette, Black Jack, Caribbean Stud, Baccarat, videopoker och enarmade banditer. I kasinot anordnas också turneringar i de olika spelen. Spel på kasinoprodukter är relativt jämnt fördelat under året vilket bidrar till minskad säsongsvariation. Unibets online-skraplott Trixx har vinstchans 2 på 5 och erbjuder därmed en högre vinstchans än många andra skraplotter. Varje månad skapas mer än lotter och dessa ligger sedan i potten för att slumpas till spelarna när de köper en lott.trixxlotter är därmed en riskfri produkt för Unibet. Trixx lanserades i Sverige i juli och i oktober på den norska och danska marknaden. Sedan årsskiftet finns den på alla Unibets marknader. Under året såldes över 1,3 miljoner lotter. Lotteri är en spelprodukt som attraherar Unibets nya kvinnliga målgrupp. Spelutbud och oddssättning Unibet

19 Pokermiljonen har blivit ett begrepp i pokerfeberns Sverige. Unibets succéprogram, som sänds löpande i TV4, bjuder på stor underhållning. Tusentals Unibet-kunder deltar i olika kval på sajten. De lyckliga vinnarna får vara med i TV-programmet i kamp med ärrade pokerproffs och inbjudna kändisar om en miljon SEK. Poker Games Unibet hade vid årsskiftet 2005 över aktiva pokerkunder. Åtta olika pokerspel som alla traditionella pokerspel samt ett antal unika europeiska spel finns tillgängliga via Unibets sajt och för varje pokerspel finns en mängd olika insatsnivåer för att passa alla spelare. Utöver månadsturneringarna arrangerar Unibet dagligen olika turneringar. Varje vecka deltar i genomsnitt personer i något spel och i pokerlobbyn finns rankinglistor över bästa spelare. Unibet erbjuder även spel med låtsaspengar Fun Money. Sedan starten har ett stort antal personer lärt sig spelet genom Unibets Pokerskola. Games är ett virtuellt spel inom förströelsespel. Under året lanserades sex olika spelprodukter inom kategorin; Virtuell hästkapplöpning, Boxningsmästerskap, Målvaktsmästerskap, Hi-Lo Extreme, Risk it! och Poker Dice. MrBookmaker.com var en av de första i världen att erbjuda sina spelare games. Lanseringen på Unibets sajt skedde i oktober Unibet 2005 Spelutbud och oddssättning 17

20 Konkurrenssituation Förmågan att skapa bättre idéer än konkurrenterna är det mest hållbara och konkurrensmässigt starkaste fördelen ett företag har Översikt Unibets främsta konkurrenter kan delas in i två kategorier De facto-monopol samt stora internationella spelbolag som verkar på samma marknader som Unibet. Unibets prioriterade marknader är länder med ett starkt spelmonopol. På dessa marknader har monopolet bidragit till att visa kunderna hur spel går till och därmed bidragit till att skapa en spelkultur. Eftersom spelmonopol vanligen har marginaler som ligger över genomsnittet för spelbolag på avreglerade marknader, finns det en möjlighet för online-leverantörer att vinna marknadsandelar genom att erbjuda konkurrenskraftiga odds och produkter. Samtidigt som online-spelandet ökar hårdnar också konkurrensen. Dels beroende på att spelarna ställer högre krav men också på att fler bolag startas och att befintliga utvecklas i snabb takt. I en snabbt växande, mognande bransch med ökande konkurrens är det kostsamt att värva nya kunder. Därför är det avgörande med en bred och stor kundbas. Statliga spelmonopol Den globala lotterimarknaden domineras av en mängd statligt kontrollerade bolag. De 136 största är medlemmar i World Lottery Association (WLA). Konkurrerande online-bolag Unibets styrka är affärsidén One-stopshop där ambitionen är att erbjuda spelarna måga olika slags spel på en och samma sajt. Unibets huvudkonkurrenter är större internationella spelbolag med online-tjänster som verkar på samma marknader som Unibet. Uppskattat antal globala spelsajter online Konkurrenssituation Unibet

Kort om Unibet. Socialt företagande

Kort om Unibet. Socialt företagande Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Bruttoomsättningen andra kvartalet 2004 uppgick till 48,9 (34,1) miljoner GBP och för första halvåret 92,7 (68,0) miljoner GBP. Spelöverskottet andra

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Årsredovisning 2004 Global Reports LLC

Årsredovisning 2004 Global Reports LLC Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004 Bruttoomsättningen tredje kvartalet 2004 uppgick till 52,1 (33,1) miljoner GBP och för perioden januari till september till 144,9 (101,1) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Fjärde kvartalet Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari juni 2005

Unibet Group plc Delårsrapport januari juni 2005 Unibet Group plc Delårsrapport januari juni 2005 Bruttoomsättningen för andra kvartalet 2005 uppgick till 59,9 (48,9) miljoner GBP och för första halvåret till 124,8 (92,7) miljoner GBP. Spelöverskottet

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP.

Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. Unibet Group plc Delårsrapport januari-mars 2013 Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

"Den mobila kanalen stod för 38 procent av det totala spelöverskottet och 55 procent av spelöverskottet i sportsboken."

Den mobila kanalen stod för 38 procent av det totala spelöverskottet och 55 procent av spelöverskottet i sportsboken. Unibet Group plc Delårsrapport januari september 2014 (ej ) Som rapporterades i andra kvartalet ingår i resultatet för januari-september 2014, Kambis resultat fram till den 31 maj 2014. Andra kvartalet

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 2009-02-26 Helåret 2008 (faktiska resultat jämförda med 2007 års resultat) Nettoomsättningen för helåret 2008 uppgick till 389 tkr (579 tkr). Rörelseresultat för 2008 uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april DET INTERNATIONELLA SPELET Hasse Skarplöth, 4 april AGENDA Varför internationellt spel? Nuläge, internationella avtal Framtid, internationella avtal INFORMATION Alltid inbjudande Äkta och trovärdiga Vi

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ)

Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ) 1 (8) Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ) Delårsrapport för perioden -01-01-- -09-30 Kort om delårsperioden, jan sept Bolaget har inte haft några intäkter under perioden. Verksamheten startade under

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer