PROTOKOLL. fört vid styrgruppmöte Tyréns, Göteborg. Styrelsen och samtliga delägare. Styrgruppsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. fört vid styrgruppmöte 2004-09-13. Tyréns, Göteborg. Styrelsen och samtliga delägare. Styrgruppsmöte"

Transkript

1 1(6) AG programutveckling Ekonomisk Förening PROTOKOLL fört vid styrgruppmöte Tid: 13 sep 2004 kl 09:30 Plats: Tyréns, Göteborg Närvarande: Distribueras: Nästa möte: Anders Hansson Skanska AH Bengt Hansson Tyréns Gbg BH Madelene Markusson Gatubolaget Gbg MM Leif Andersson PB LA Roberth Colliander WSP Gbg RC Fredrik Nordqvist Sweco FN Styrelsen och samtliga delägare. Styrgruppsmöte 1. Förgående protokoll Föregående protokoll utan anmärkning 2. Ekonomi och tid 2.1 Ekonomi Ekonomisk rapport för budgetåret 2003/2004 gicks igenom. Avstämning av budget mot resultatet. Vissa justeringar och kompletteringar och förklaringar utförs inför bokslutet. Resultat visar preliminärt på ett underskott på drygt kr. Detta trots att vi använt de tidigare periodiserade vinsterna. Det dåliga resultatet beror till stor del på minskad försäljning av program. Föreningens utgifter följer i stort budget. 2.2 Pågående utveckling Installationsprogram Är omgjort och uppdelat i två delar beroende på om installation skall göras för Autocad 2002 eller Utskrivet:

2 2(6) Utvärderingen Är lyft till Acad-2004 samt nytt installationssystem StenoGRAF 2.0: Omkodning till Windows. Anpassning till AutoCad Beta-versionen provkörs och synpunkter efterlyses av PB. AutoGRAF 4.1: De förändringar och justeringar som ingick i programspecifikationen är i stort sätt avklarade. Mindre justeringar återstår. AutoGRAF Bank: Inget omfattande utveckling pågår, programmet i malpåse. Geokonst / Postgraf Sättning: Inget utvecklingsarbete med programmet förutom portning till AutoCad Dessa program är inte lyfta till PostoGRAF Stabilitet 3.1: Är nu lyft till Snart klar att släppas PostoGRAF Sättning/terräng: Ingen utveckling AutoGRAF GIS: Budget för 2004/2005 Budget är inte klar pga de osäkerheter som råder gällande samarbetet med VIANova och Norge. 3 Marknad och föreningsärenden. 3.1 Kurser. Det finns ett behov hos konsulterna av kurser. Det har efterfrågats kurser i avancerad Postograf Stabilitet och AutoGraf 4.1. Även uppdateringskurser efterfrågas. PB lägger ut information och planerar för dessa kurser. Förslagsvis hålls de i nov/dec Seminarium/användarträffar.

3 3(6) PB kommer att presentera AutoGraf vid VIANova Sveriges träff i Saltsjöbaden. BH och MM har medverkat vid VV teknikträff och presenterat GIS. VV inser att det är detta de behöver men att den byråkratiska ordningen inom företaget går långsamt. Inga beställningar för tillfället men man vet aldrig 3.3 Samarbete med ViaNova Lägesbeskrivning BH och FN har träffat NGI i Oslo för att diskutera samarbete om en gemensam programutveckling. Projektets ekonomi är illa skött och mycket pengar har gått åt till förhandlingar och avtalsfrågor mellan de inblandade parterna. Finland har dragit sig ur samarbetet efter svårigheter att komma överens om projektets genomförande. NGI har köpt BEAST av Clausen. Det finns mycket bra programspecifikationer upprättade för sättning och stabilitet. Det planeras nu för programmering av dessa delar under 2005 eftersom pengarna för innevarande år är hårt åtgångna. Våran förening har för tillfället en mycket ansträngd ekonomi. För att klara samarbetet med Norge och inte riskera en kollaps av föreningens ekonomi föreslår BH att avtalet skall skrivas så att föreningen bistår en fast summa pengar till det gemensamma utvecklingsarbetet för de program där vi valt att samarbeta. Denna summa pengar förslås bli 60 % av föreningens nuvarande utvecklingsbudget. Projektet spenderar mycket pengar idag och föreningen är bekymrade över framtiden och om avsatta pengar skall räcka för att programmeringen Licensavtal AGEF Norge Avtalet har justerat av BH och ligger för närvarande i Norge. De har anlitat en framstående affärsjurist som detaljgranskar avtalet. Avtal kommer inte att tecknas innan Geosuite AB har bildats Licensavtal AGEF NGS (Norska Geosuite-projektet) Samarbetsavtalet föredrogs översiktligt av BH. GEOSUTIE Collaboration agreement between AGEF och NGS.

4 4(6) Styrelsen har inga större synpunkter förutom en detaljerad budget där fördelning av pengar mellan projektledningen och programmeringen för resp delprogram framgår. Tydligare beskrivning hur uppföljningen för framdrift och ekonomi skall genomföras. Styrelsen tycker att BH har gjort ett bra jobb och förtjänar ovationer. 3.4 AutoGRAF Nytt PB kommer i nästa AG-nytt att presentera kurser för den kommande hösten. 4 Teknik, utveckling Styrelsen beslöt att berörda program i AutoGRAF-familjen skall inom ett år vara anpassade till att fungera ihop med AutoCAD AutoGRAF-GIS 1.1 StenoGRAF 2.0 AutoGRAF 4.1 Utvecklingen av AutoGRAF GIS 1.1 är kopplad till version 4.1 av AutoGRAF och releasen av 1.1 sker i samband med releasen av AG4.1. Noterat är att frågetecken finns för fortsatt utveckling av GIS i detta skede då databas strukturen kommer att förändras inom något år. Önskemål har framkommigt att finesser i AutoGRAF BANK bör finnas i AG GIS (tex arkiveringsmöjligheter). Av de tidigare specificerade kompletteringarna är nu de flesta genomförda. Vissa punkter återstår dock. Beta-version ligger ute för test och en skarp version släpps i november. PB bedömde att ca 2 dagars jobb återstod innan skarp version. LA delade ut kravspecifikation som inkommigt till hemsidan och genom muntliga frågor. Listan visad vilka punkter som i dagslägen var införda i nya 4.1 versionen. Listan innehöll en del frågetecken som skall diskuteras mellan PB och FN. FN träffar PB i Solna under vecka 39. Totalsondering är förberett för 4.1 men beslut i SGF - Fältkommitté inväntas och pga. av tidsbrist kommer Totalsondering att komma som en uppdatering av 4.1.

5 5(6) PRV Filer från lab (gäller ej SWECO GEOLAB) skall kontrolleras så att nya metoder kan fyllas på i befintliga protokoll utan att tidigare arbeten försvinner. Release för AutoGRAF 4.1 är den 15 oktober! AutoGRAF Fältversion AutoGRAF -Bank 2.0 Geokonst 1.2 Utvärderingsmodul 2.0 finns klar för försäljning (5 sålda hittills) marknadsföring av programmet sker tillsvidare via mun till mun metoden och hemsidan. Ingen pågående utveckling, program i malpåse. Version 1.2 är klar, så när som på stöd för AutoCAD Program i malpåse. SGI vill utveckla CONRAD med en uppdaterad version (kostnad ca 400 Kkr). AGEF (BH) utreder möjligheten och intresset att ta över utvecklingen. Det Norska intresset undersöks (BH). PostoGRAF Stabilitet 3.1 Kontakten med Clausen bibehålls och AH fortsätter med kravspecifikationen. AH håller kontakt med Karin Odén, SGI gällande den Stabilitets enkät som är på utskick hos konsulter och beställare. PostoGRAF Sättning 1.0 BH håller kontakt med Norge (Hans-Petter) och följer den utveckling som dock ligger på is till årsskiftet. GeoArkiv 4.1 Hemsidan. Vissa ljusteringar av bla. katalogstrukturer är önskvärda. Uppdateringar. 5 Övrigt. Årsmöte 21/10-04 Årsmötet skall enligt förslag hållas på WSP i Stockholm. Robert och Fredrik kollar med lokalen som utnyttjades 2002 kan användas.

6 6(6) Robert skickar ut inbjudan senast den 1:a oktober. BH skriver förvaltningsberättelse. 6 Nästa möte. se ovan - Årsmöte Vid tangenterna: Roberth Colliander/Fredrik Nordqvist Justerat Bengt Hansson