Årsmötet Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet 2011. Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14"

Transkript

1 SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 1/2011 Årgång 12 Vem blir årets FSO:are? sid 15 SISTA Boktipset sid 14 Smått och gott från omvärlden sid 4 Årsmötet 2011 sid 7 Rönngården - ett gruppboende i hemlik miljö sid 12 Här finns uppdaterad och löpande information om föreningen och FSO:s verksamhet

2 Föryngring utan hjälpmedel Utges av Föreningen Social Omsorg FSO c/o Sigbritt Bothin Jökelvägen Mjölby AnSVARIg UTgIVARe Siv Bringetun STYReLSe Ordförande: Siv Bringetun Vice Ordförande: Webbadministratör: Bo Sjöberg Kassör: Sigbritt Bothin Sekreterare: Åsa Vidman Vice sekreterare: Pernilla Risberg Ledamoter Margareta Björk Gitte Olsson AdReSS, MATeRIALOch AnnOnSeR info.fso.nu Annonspriser: V. g. tag kontakt! PRenUMeRATIOneR MedLeMSkAP Se hemsidan! UTgIVnIngSPLAn 2011 Nr Manusstopp 12 april 2011 Utgivningsdatum 2 maj 2011 grafisk FORM & TRYck V-TAB Vimmerby, 2011 Sista numret Det du nu håller i handen är sista numret av Social Omsorg. Nästa tidning är främst ett minnesnummer och med de beslut som togs på årsmötet. Medlemstidningen försvinner Medlemstidningen som förekommit i olika utföranden har påmint oss att vi är medlemmar i FSO. Vi har aktiva medlemmar som verkligen kan föreningens historik och andra som fortfarande tror att vi är en del av SKTF. Gemensamt för oss alla är att vi har fått tidningen Social Omsorg. Hemsidan Att ge ut en papperstidning fem gånger per år är en långsam process. Nu handlar det istället om snabbhet och direktkontakt. Det är fantastiskt att FSO är på banan när det gäller internet. Jag drömmer om att demokratiska processer i form av t ex remissvar, aktuella diskussioner om samhällsutveckling m m. skall kunna utvecklas via hemsidan. Nya tider Epoker försvinner och nya kommer. Det gamla tar slut och det är helt rätt tycker jag. Alla organisationer, om det så är stora som socialdemokraterna eller små som lilla FSO måste följa tidens gång. FSO har tidigare haft 24 kretsar ute i landet. Det senaste årtiondet har det varit ca 6 kretsar med egna styrelser som haft pågående verksamhet. Riksstyrelsen har haft kretsträffar som avslutats med årsmöten. Nu är alla kretsar nedlagda. Jag har uppfattat att medlemmar från de sista kretsarna nu bygger upp nya nätverk istället. Nu hoppas jag Att hemsidan lockar er till aktivitet Att vi kommer att mötas på temaresor framöver Att ni som medlemmar söker stipendium för personlig utveckling inom yrket Det är en spännande period som nu startar i föreningen. De yngre yrkesverksamma medlemmarna kommer att skapa ett nytt FSO. Jag önskar er LYCKA TILL och ser fram emot storverk. Ordning och reda Jag avgår som ordförande vid årsmötet Jag känner mig stolt över att lämna över en förening med ordning och reda när det gäller organisation och ekonomi. Vi har nu en noggrann kassör som arbetat mycket för att få detta resultat. Tack Sig-Britt Bothin för ditt arbete. Jag hoppas att föreningen tar hjälp av en redovisningsbyrå med bokföringen och att styrelsen fortsätter att använda en auktoriserad revisor som granskar bokslutet. Styrelsen har en duktig sekreterare, Åsa Vidman, som skriver fort och rätt hela tiden och talar lugnt på norrländska. Visste ni att Åsa är en av två doktorer i social omsorg i Sverige. Det är vi oerhört stolta över. Tack Åsa Vidman för att jag fick möjlighet att samarbeta med dig. Nu hoppas jag att du får tid och kraft att färdigställa historiken över FSO:s 91 år. Föryngring FSO bygger på stort engagemang från ett 20-tal personer. Jag tycker inte det är konstigt att vi har olika bilder över hur det skall vara i föreningen. Det jag inte varit nöjd med är att FSO inte lyckats få unga kloka personer att vilja stanna i styrelsen. Därför blir det perfekt med en föryngring i styrelsen och ett nytt och modernt arbetssätt, med bloggar, twitter och skypemöten. Rubriken Föryngring utan hjälpmedel syftar på att vi lämnar plats till de yngre utan att vi som är litet äldre försöker hålla oss kvar. Själv kommer jag att arbeta för att föreningen skall starta en pensionärsgrupp, Vi har i år 26 medlemmar som blir 65 år så nog borde vi kunna få igång en verksamhet med inriktning mot mentorskap. Läs detta sista nummer och se bland annat vilka härliga reportage Susan Rolfner bidragit med. Jag hoppas också att ni läser handlingarna till årsmötet och överraskar oss alla med er närvaro på båten när årsmötet går av stapeln. Glöm inte att förslå årets FSO:are! Utnyttja möjligheten att söka stipendium. Och med detta vill jag tacka för mig och för ett gott samarbete! Tack för alla fina och uppmuntrande ord som ni framfört till mig. SiV BRiNGeTUN AVGÅeNde ORdFöRANde 2 SOCIAL OMSORG Nr

3 FÖRenIngSnYTT DU GLÖMMER VÄL INTE ATT REGISTRERA DIG SOM MEDLEM PÅ HEMSIDAN? Numera är hemsidan det media där information, debatt och kontakt mellan medlemmarna kan ske. Registrera dig därför som medlem på hemsidan. då får du möjlighet att ta del av och medverka till att hemsidans innehåll utvecklas. Kanske du funderar på hur man i andra delar av Sverige löser ett visst problem eller kanske du vill berätta något från din verksamhet? eller kanske bara läsa om vad andra skrivit? Men oavsett vilket så är det viktigt att du registrerar dig. Hemsidan är till för alla medlemmar, och den blir vad vi tillsammans gör den till. Styrelsen REGLEMENTE FÖR FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG:s STIPENDIEFOND. Ansökan ska göras till Riksstyrelsen senast den 15:e juni. kriterier: Medlem i FSO Social omsorg ett måste Ekonomiskt stöd vid t.ex. fortbildning, seminarium, studiebesök eller liknande Ekonomiskt stöd till kurslitteratur i ansökan ska en beskrivning av aktiviteten finnas samt syftet klart framgå. det är viktigt att göra ansökan i god tid innan aktiviteten, så att styrelsen hinner behandla och besluta i ärendet. Av de medel som finns i stipendiefonden kan kronor användas per år. Som motprestation för erhållna medel ser vi gärna att den som fått ett stipendium skriver på Hemsidan om den aktivitet man deltagit i. i dagsläget är nomineringarna inför årsmötet i mars 2011 klara, med förslag till styrelse, revisorer, och presidiet. Tidningen Social Omsorg kommer inom en snar framtid bli webbaserad och då kommer ni att finna den fortlöpande informationen från valberedningen på vår hemsida Valberedningen kommer att i framtiden behöva kontakt med er medlemmar ute i landet. du som är intresserad av att arbeta i föreningen eller känner någon som du vill nominera till det ideella arbetet som funktionär i FSO. Så tar vi i valberedningen tacksamt emot era nomineringsförslag under hela året. Valberedningen vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar för gott samarbete under året. norra Sverige: Sigrid Näslund-Tunegård Mellersta Sverige: Vivi-Anne öquist Södra Sverige: Ove Lindroth Valberedningen informerar 2011 efterlysning: Vid genomgången av FSO:s arkiverade material har det visat sig att det inte finns någon fullständig dräkt bevarad vare sig arbetsdräkt, högtidsdräkt eller den senare arbetsrocken. inte heller finns någon brosch eller något så kallat kårmärke arkiverade. dräkten och broschen utgör en del av FSO:s historik, och det skulle vara värdefullt om dessa kunde avbildas i föreningens historik och sista numret av tidningen, dvs. nr Om du äger dräkt, brosch eller annat som kan vara av värde för föreningen, skicka foton till Åsa Vidman, eller ring Styrelsen SOCIAL OMSORG Nr

4 SMÅTT OCH GOTT FRÅN OMVÄRLDEN Nu finns ansökningshandlingarna för personlig assistansanordnare på Socialstyrelsens hemsida. I februari påbörjar Socialstyrelsen arbetet med att samla in uppgifter till Äldreguiden. Socialstyrelsen konstaterar att det finns brister i behandlingen av barn som upplevt våld i familjen. Vid uppföljning av anhörigstödet konstateras det att mycket återstår att utveckla för att det ska bli optimalt för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar. Ett nytt nummer av Evidensbaserad praktik har utkommit. Ny rapport om stödet till personer med funktionsnedsättning är publicerad. I en ny rapport konstateras det att det finns skillnader i vården och omsorgen om de äldre. Kalendarietips: 8-9 februari Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Conductive februari Kostnadseffektiv och kvalitetssäker dagverksamhet Conductive mars Framgångsrika lösningar för senior och trygghetsboenden Conductive 26 april Kosten i äldrevården Expo Medica maj Äldre och psykisk hälsa Expo Medica i samarbete med SKL, Socialstyrelsen, NSPH, PRO maj Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Conductive Ny vägledning för boendestödjare En ny vägledning för boendestödjare till personer med psykiska funktionsnedsättningar presenterades i januari av Socialstyrelsen. Det handlar om allt ifrån planering till praktiskt genomförande. Syftet är att väcka nya tankar och inspirera. SUSANNe ROLFNeR SUVANTO 4 SOCIAL OMSORG Nr

5 Kulturmöten i Vänersborg Kultur kan inte bara bidra till ökad livskvalitet utan också till att skapa oväntade möten. Det är glashalt i Vänersborg och tåget från Göteborg har ersatts med buss. Vinterväder i Sverige och visst funderar man ibland om man överhuvudtaget ska våga ge sig ut. Men det här besöket på högskolecentrum i Vänersborg visar sig överträffa alla förväntningar och eventuella klimatproblem. Högskolecentrum i Vänersborg bildades 2005 som en reaktion på att Högskolan Väst flyttade sin verksamhet till från kommunen. Visionen med högskolecentrumet var att skapa en mötesplats, motor och mäklare för utveckling och kompetensförsörjning. En enligt min mening är det ingen ovanlig utveckling att nya kreativa idéer blommar ut när mindre orter drabbas av att institutioner eller företag försvinner. På högskolecentrum i Vänersborg finns både musikakademi och samordning av ett regeringsuppdrag att stimulera utvecklingen av en högskoleutbildning inom psykiatrin. Och det är kanske de kulturella inslagen som gör störst intryck genom viljan att kombinera professionellt utövande med hög tillgänglighet. SOCIAL OMSORG Nr Gränsöverskridande dans Under 2010 hade högskolecentrumet i Vänersborg haft besök av danskompaniet Spinn och dess ledare Veera Suvalo Grimberg. Danskompaniet är unikt genom att vara Sveriges enda professionella integrerade danskompani med dansare med och utan funktionsnedsättningar. Besöket skapade möten och upplevelser på många sätt och enligt Spinns ledare så handlar det om att öppna dörrar och se alla kroppars möjlighet till dans. Och det var inte bara Spinn besökte Vänersborg utan orten fick under förra våren också vara en internationell mötesplats för dansare med och utan funktionsnedsättningar från Sverige, Belgien och Storbritannien inom ramen för EU-projektet Into Dance. Det är också tack vare högskolecentrumets välutrustade lokaler, bland annat med en sal anpassad för dans, som Spinns besök möjliggjordes och samarbetet kommer att fortsätta. Det är i dessa möten mellan människor som klickar och skapar engagemang. Det är inte sällan som man missriktat försöker anpassa aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar genom att sänka kraven eller kvaliteten. Av detta hör jag inget utan fokus ligger på dansen eller musiken som ska göras tillgänglig för alla. Det handlar inte om en anpassad aktivitet utan professionellt konstutövande. Så som det ofta är så är det enskilda möten och människor som sätter spår. Så var det också för Håkan Alfredson, verksamhetschef, som minns ett tillfälle då en flicka med autism tog plats i en orkester. Hon hade tidigare inte kunnat relatera till andra och det fanns tvivel om hon skulle kunna delta. Det dröjde inte länge förrän hon var en del av gemenskapen och kunde möta sina orkesterkamrater. Kultur i vården Det finns alltfler studier som genom åren visat på kulturens positiva effekter för hälsa och välbefinnande. Dans och sång för och med människor som har demenssjukdom, kultur på recept för rehablitering eller körsång som förebyggande av ohälsa. Exemplen är många men fortfarande är det bara enstaka verksamheter som vunnit gehör. Ofta bygger det på att det finns eldsjälar som orkar driva arbetet och inte minst jaga ekonomiskt stöd. På högskolecentrum i Vänersborg väcks ytterligare en dimension som handlar om delaktighet och attitydförändringar till personer med funktionsnedsättning. En förskjutning från att vara passiv mottagare till att vara en aktiv aktör även på konstens tiljor. Jag lyckas hålla mig på fötter den korta promenaden på tåget och gläds åt hur konsten kan förena oss människor. Och det är inte utan att jag skulle önska att jag själv hade möjlighet att söka till någon av högskolecentrums spännande utbildningar. SUSANNe ROLFNeR SUVANTO 5

6 Ett år med samordnad tillsyn och mer kommer... Det har nu gått ett år sedan tillsynen av hälso- och sjukvård och socialtjänst samordnades på Socialstyrelsen. För många innebar det en ny arbetsplats då socialtjänstens tillsyn flyttade från länsstyrelserna till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Samtidigt organiserades Socialstyrelsens hela verksamhet om vilket innebar att hälso- och sjukvårdsavdelningen och socialtjänstavdelningen upphörde. Syftet var att nå en integrering av sjukvårds- och socialtjänstperspektivet. Trots en genomgripande förändring tycks Socialstyrelsen lyckats fortsätta leverera rapporter och utöva tillsyn. Nu har röster emellertid framträtt som menar att det är ojämlika krav på privata utförare jämfört med offentliga verksamheter. Det är Vårdföretagarna som reagerat och pekat på att det inte bara är kraven på tillstånd att få bedriva verksamhet som skiljer sig mellan privata och offentliga utförare utan också när det gäller tillsynen. Vad det konkret innebär framgår inte i det debattinlägg i Dagens Samhälle som skrevs av Katarina Storm Åsell på Vårdföretagarna. Vårdföretagarna menar därför att översynen av tillsynsreformen som statskontoret ska göra i mars 2013 ska tidigareläggas. Och att det händer mycket nu på tillsynens område är det ingen tvekan om. För från 1 januari år så har också Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upphört och verksamheten har förts över till Socialstyrelsen. Det sammanfaller med att den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft. En ny myndighet "Myndigheten för vårdanalys" såg dagens ljus den 1 januari. Den ska ha till uppgift att utifrån patienters och medborgares perspektiv analysera och redovisa hälso- och sjukvårdens, tandvårdens, vissa delar av socialtjänstens samt missbruksvårdens och äldreomsorgens effektivitet och kvalitet. Sammantaget så menar man att idag kan inte de myndigheter som tidigare haft dessa uppdrag anses vara oberoende då dessa ofta haft kopplingar till de reformer och uppdrag som sedan följts upp. Det är ingen tvekan om att öppna jämförelser, tillsyn, data av olika slag i syfte att driva på verksamheterna att utveckla sin kvalitet är något som kommit för att stanna. Frågan är emellertid om det verkligen kommer öka medborgarens eller patientens möjlighet att veta var den bästa vården ges. Finns det risk att det enkla, snabba och mätbara kommer att tränga ut andra värden och att verksamheternas fokus att uppfylla kontrollanternas krav blir viktigare än att lyssna på den enskildes behov eller önskan. För de mest utsatta och de med störst behov får sällan avgränsade insatser. Men den som lever får se och det finns ingen anledning misströsta innan vi sett resultatet. Det vore emellertid intressant att höra hur du som verksamhetschef eller som på annat sätt berörs av dessa förändringar upplever den samlade tillsynen och vad du tänker om en ny oberoende myndighet för vårdanalys. Skriv en rad och berätta. Susanne Rolfner Suvanto 6 SOCIAL OMSORG Nr

7 Valberedningens förslag till FSO:s årsmöte Ordförande på två år Bo Sjöberg, IT-handläggare Pajala kommun Dagordning vid FSO:s årsmöte Den 13/ Kl Ombord på Birka Paradise 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av mötets presidium: a. ordförande, b. vice ordförande, c. sekreterare samt d. vice sekreterare. 6. Val av två protokolljusterare. 7. Val av två rösträknare. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Beslut avseende den år 2010 bordlagda motionen avseende nedläggning av föreningen. 12. Fastställande av föreningens stadgar. 13. Val av ordförande för en tid av 2 år. 14. Val av tre styrelseledamöter. 15. Val av två revisorer och två suppleanter för dem för en tid av 1 år. 16. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av 2 år. 17. Val av styrelse för föreningens stipendiefond. 18. Fastställande av årsavgift. 19. Fastställande av reglementen för a. styrelsen b. stipendiefonden. 20. Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av budget för Inkomna motioner. 23. Årets FSO:are. 24. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling. 25. Tid och plats för årsmöte Mötet avslutas. SOCIAL OMSORG Nr Styrelseledamöter på två år Inger Sundberg, Områdeschef/Stöd och omsorg Sundsvalls kommun Jim-Alex Minorsson Hirschi, Enhetschef hemtjänst Göteborgs stad Ove Lindroth, Anhörigkonsulent Nacka kommun Fyllnadsval styrelseledamot på ett år Åsa Vidman, Universitetslektor Högskolan i Gävle Revisorer på ett år Gunilla Nordberg, Verksamhetschef Tunstall Örebro Aina Gustavsson, Äldreomsorgschef Gagnefs kommun Kvarstående styrelseledamöter med ett år kvar på mandatet är: Margareta Björk, Enhetschef Luleå kommun Gitte Olsson, Enhetschef Lunds kommun Förslag till Verksamhetsplan Föreningen Social Omsorg, FSO Verksamhetsåret 2011 Eftersom 2011 års verksamhet, liksom föregående år, är starkt beroende av vilket beslut som fattas angående den bordlagda motionen om nedläggning av föreningen, har styrelsen åter valt att lägga fram två olika förslag till verksamhetsplan. Alternativ 1 Förutom sedvanligt styrelsearbete prioriterar styrelsen under verksamhetsåret 2011 följande: Förberedelse av föreningens upphörande Konsekvensanalys av vad nedläggning av föreningen innebär för medlemmarna Fortsatt arbete med dokumentation av föreningens historik Alternativ 2 Förutom sedvanligt styrelsearbete prioriterar styrelsen under verksamhetsåret 2011 följande: Fortsatt utveckling av hemsidan Fortsatt arbete med dokumentation av föreningens historik Uppbyggnad av nya kontaktnät mot myndigheter och organisationer Förbättrat medlemsregister 7

8 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG Nuvarande lydelse ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET SYFTE Mom. 1 Föreningen är en ideell, politiskt, religiöst och fackligt obunden förening inom social omsorg. 1 SYFTE Föreslagen förändring ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET Mom. 2 Föreningen har till syfte att: a. följa och arbeta för att påverka utveckling av arbetsinnehåll och yrkeskompetens samt övriga yrkesmässiga intressen inom medlemmarnas arbetsområde. b. verka för en god grund- fort- och vidareutbildning för arbetsledande och övrig personal inom social omsorg samt verka för utveckling av forskningsområdet social omsorg. c. till medlemmarna förmedla nya rön och aktuell forskning inom yrkesområdet och sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenhet och kunskap, d. arbeta för samarbete och erfarenhetsutbyte med andra yrkesföreningar samt motsvarande föreningar i andra länder. 2 MEDLEMSKAP Mom. 1 Rätt att bli medlem i föreningen har den som genomgått utbildning berättigande till arbete i arbetsledande befattning eller motsvarande på tjänstemannanivå inom social omsorg, innehar sådan anställning eller tjänstgör som lärare inom social omsorg (A-medlem). Efter pensionering övergår A-medlem till P-medlem. Studerande inom högskoleprogram med inriktning mot sociala omsorgsfältet har rätt som S-medlem tillhöra föreningen. Såväl A-, P- som S-medlem har rösträtt i föreningen. a.utgöra ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, SAMMA INNEHÅLL, MEN MED JUSTERAD NUMRERING UTGÅR 2 MEDLEMSKAP Mom. 1 Rätt att bli medlem i föreningen har den som genomgått utbildning berättigande till arbete i arbetsledande befattning eller motsvarande på tjänstemannanivå inom social omsorg, innehar sådan anställning eller tjänstgör som lärare inom social omsorg. Studerande inom högskoleprogram med inriktning mot sociala omsorgsfältet har rätt att som studerandemedlem tillhöra föreningen. Mom. 2 Medlem skall erlägga fastställd årsavgift till föreningen. Mom. 3 Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligt till föreningen. Medlem, som inte erlagt årsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte särskilda skäl finns. 3 ORGANISATION Föreningens organisation utgörs av: årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ ( 4), styrelsen, som mellan årsmötena utövar föreningens verksamhet och beslutar på dess vägnar ( 5), arbetsutskottet och de kommittéer, som styrelsen väljer för att företräda föreningen i särkskilda frågor ( 5), revisorerna ( 7) valberedningen ( 8) kretsarna ( 9) 4 ÅRSMÖTET Mom. 1 Föreningens medlemmar samlas till årsmöte före juni månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet utfärdas skriftligt av styrelsen senast en månad före årsmötet. Mom. 2 Följande ärenden skall förekomma på årsmötet: 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val för mötet: a. ordförande, vice ordförande, sekreterare samt vice sekreterare b. två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll c. två personer som röstsammanräknare 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår. 7. Revisorernas berättelse. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Erforderliga val: a. ordförande i föreningen för en tid av 2 år b. ledamöter i styrelsen enligt 5 mom. 1. c. två revisorer och två suppleanter för dem för en tid av 1 år d. ledamöter till valberedningen enligt 8 för en tid av 2 år. e. styrelse för föreningens stipendiefond. 10. Fastställande av årsavgift för A-, P-respektive S-medlemmar 11. Styrelsens ärenden 12. Motioner från kretsarna och enskilda medlemmar med yttrande från styrelsen. 13. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling 3 ORGANISATION Föreningens organisation utgörs av: årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ ( 4), styrelsen, som mellan årsmötena utövar föreningens verksamhet och beslutar på dess vägnar ( 5), de kommittéer, som styrelsen väljer för att företräda föreningen i särkskilda frågor ( 5), revisorerna ( 7) valberedningen ( 8) 4 ÅRSMÖTET Mom. 1 Föreningens medlemmar samlas till årsmöte före juni månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen via föreningens hemsida senast en månad före årsmötet. 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen c. två revisorer för en tid av 1 år, d. ledamöter till valberedningen enligt 8 för en tid av 1 år, samt 10. Fastställande av årsavgift för medlemmar 12. Inkomna motioner med yttrande från styrelsen. 8 SOCIAL OMSORG Nr >>>

9 >>> Mom. 3 Röstning Rösträtt har A-, P- och S-medlem. Röstning vid föreningens möten: i sakfrågor: öppet och beslut fattas med enkel majoritet, om inte stadgarna föreskriver något annat. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Om medlem yrkar det, skall röstning ske med slutna sedlar. vid personval: öppet och beslut fattas med enkel majoritet, vid votering sker detta med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Mom. 3 Röstning Rösträtt har alla medlemmar. Röstning vid föreningens möten: Mom. 4 Extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte kan utfördas av styrelsen eller av revisorerna, om behov finnes. 5 STYRELSEN, DESS ARBETSUTSKOTT OCH KOMMITTÉER. Mom. 1 Styrelsen består av ordförande och ytterligare 4-8 ledamöter som utses för två år med val av 2-4 ledamöter varje år. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser vice ordförande, sekreterare och kassör för tiden till och med nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande (vid förfall vice ordförande) samt ytterligare två ledamöter. Arbetsutskottet handlägger sådana ärenden som fodrar omedelbart avgörande, och skall vid kommande styrelsesammanträde informera övriga ledamöter om sina beslut. Mom. 2 Styrelsen har till uppgift: att förvalta föreningens tillgångar och övervaka att föreningens verksamhet utövas i överenskommelse med föreningens målsättning, stadgar och fattade beslut. att upprätta en arbetsplan utifrån olika årsmötesbeslut och frågor som är av intresse för föreningens medlemmar. Att ta de initiativ som i olika sammanhang kan behövas, centralt och lokalt tillsammans med kretsarna. att företräda föreningen, med rätt att i vissa ärenden överlåta denna befogenhet till arbetsutskott, särskild kommitté eller viss person, tillsatt av styrelsen att utfärda kallelse till årsmöte och förbereda alla ärenden, som skall behandlas att till varje årsmöte avge en verksamhetsberättelse för föregående år tillsammans med uppställning över föreningens inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid årets slut att till varje årsmöte presentera en budget för kommande verksamhetsår. 5 STYRELSEN Mom. 1 Styrelsen består av ordförande och ytterligare 4-8 ledamöter som utses för två år med val av 2-4 ledamöter varje år. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser vice ordförande, sekreterare och kassör för tiden till och med nästa årsmöte. att upprätta en arbetsplan utifrån olika årsmötesbeslut och frågor som är av intresse för föreningens medlemmar. att företräda föreningen, med rätt att i vissa ärenden överlåta denna befogenhet till särskild kommitté eller viss person, tillsatt av styrelsen, 6 FIRMATECKNARE Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser vid konstituerande sammanträde. 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION Mom. 1 Föreningens tillgångar skall förvaltas omsorgsfullt och på betryggande sätt. Mom. 2 Räkenskaperna ska avslutas per 31 december. Bokslut och styrelseprotokoll för föregående verksamhetsår skall överlämnas till de utsedda revisorerna senast 1 månad före årsmötet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som hör till föreningens verksamhet och förvaltning. Revisorerna kan, om ingen av dem är auktoriserad, till sin hjälp anlita auktoriserad revisor. Mom. 3 Revisorerna skall verkställa revision och avge revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet. 8 VALBEREDNING Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses vid årsmötet för en tid av två år. Valberedningens ledamöter skall inte tillhöra styrelsen. 9 KRETSAR Mom. 1 Föreningens lokala verksamhet sker i kretsar för områden som fastställs av FSO:s årsmöte. Kretsarna skall arbeta i enhetlighet med intentionerna i dessa stadgar och med stöd av mål och handlingsplan som fastställts vid FSO:s årsmöte. Valberedningen består av två ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses vid årsmötet för en tid av 1 år. Valberedningens ledamöter bör vara förankrade inom olika verksamhetsfält och skall inte tillhöra styrelsen. UTGÅR Mom. 2 Medlemmarna i kretsarna är de föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet eller är bosatta inom kretsens område. Mom. 3 Kretsen skall medverka till att skapa och upprätthålla god kontakt mellan sina medlemmar och arbeta lokalt för att uppnå föreningens syfte. Vidare bör kretsen arbeta aktivt för att öka medlemsantalet samt inbjuda till medlemsmöte. De kretsar, som inom sitt område har högskoleprogram för social omsorg SOCIAL OMSORG Nr >>>

10 >>> med inriktning mot funktionshindrade och äldre, bör adjungera studerandekontaktombud till kretsstyrelsen. Kretsen bör utse kontaktombud för kommuner inom kretsens område. Kontaktombudens uppgift är att förmedla kontakt mellan medlemmarna i kommunerna och kretsstyrelsen. Mom. 4 Kretsen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde verkställa riksstyrelsens och FSO:s årsmötesbeslut och kan också framföra egna förslag till FSO. Kretsen avger rapport till FSO:s årsmöte om sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Mom. 5 Kretsens medlemmar samlas till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligt senast 14 dagar före årsmötet. Mom. 6 Följande ärenden skall förekomma på årsmötet: 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val för mötet a. ordförande och sekreterare b. minst en justerare tillika rösträknare 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår 7. Revisorernas berättelse 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Erforderliga val: a. ordförande i föreningen för en tid av 2 år b. minst fyra ledamöter för en tid av 2 år med olika omvalsperioder c. en revisor och minst en revisorsuppleant för en tid av 1 år d. minst två ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande 10. Styrelsens ärenden 11. Ärenden som årsmötet beslutar behandla. Mom. 7 Röstning sker på samma sätt som vid FSO: s årsmöte. Mom. 8 Kretsen utser firmatecknare och övriga funktionärer vid konstituerande styrelsemöte. Kretsens medlemmar samlas till möte eller annan aktivitet. Mom. 9 När kretsen lämnat in revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och en redovisning över antal medlemmar utbetalas av riksföreningen 75 kr/medlem. Mom. 10 Kretsen kan på förslag av kretsens årsmöte upplösas av FSO: s årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller FSO riksförening. 10 TIDSSKRIFTEN SOCIAL OMSORG Mom. 1 Föreningen utger tidsskriften Social Omsorg med det antal nummer per år som styrelsen beslutar. Tidsskriften utgör medlemsförmån i föreningen. Mom. 2 Föreningens styrelse utser ansvarig utgivare för tidsskriften. Ansvarig utgivare svarar för att tidsskriften innehåll uppfyller krav på god publicistisk sed. 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Mom. 1 För upplösning av föreningen krävs att styrelsen enhälligt tillstyrker detta samt beslut av två på varandra följande årsmöten. Minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna skall biträda dessa beslut vid årsmötena. 9 FÖRENINGENS HEMSIDA Mom. 1 Föreningen administrerar en hemsida där information och kunskapsutbyte mellan medlemmarnamöjliggörs. Mom. 2 Föreningens styrelse utser ansvarig utgivare för hemsidan. Ansvarig utgivare svarar för att hemsidans innehåll uppfyller krav på god publicistisk sed. 10 MOTIONER Medlemmar sänder sina motioner till styrelsen under verksamhetsåret, dock senast 1 månad före årsmötet. Mom. 2 Om föreningen skall upplösas, skall dess behållna tillgångar tillföras en studie- och stipendiefond med särskilt förvaltning. Beslut om denna förvaltning skall fattas på föreningens sista årsmöte i samband med beslut om upplösningen av föreningen. 12 ÄNDRING AV STADGAR Mom. 1 För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på årsmöte, där tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna biträder beslutet. Mom. 2 För ändring av 11 gäller samma krav för giltighet som för beslut om föreningens upplösning. 10 SOCIAL OMSORG Nr