Årsmötet Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet 2011. Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14"

Transkript

1 SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 1/2011 Årgång 12 Vem blir årets FSO:are? sid 15 SISTA Boktipset sid 14 Smått och gott från omvärlden sid 4 Årsmötet 2011 sid 7 Rönngården - ett gruppboende i hemlik miljö sid 12 Här finns uppdaterad och löpande information om föreningen och FSO:s verksamhet

2 Föryngring utan hjälpmedel Utges av Föreningen Social Omsorg FSO c/o Sigbritt Bothin Jökelvägen Mjölby AnSVARIg UTgIVARe Siv Bringetun STYReLSe Ordförande: Siv Bringetun Vice Ordförande: Webbadministratör: Bo Sjöberg Kassör: Sigbritt Bothin Sekreterare: Åsa Vidman Vice sekreterare: Pernilla Risberg Ledamoter Margareta Björk Gitte Olsson AdReSS, MATeRIALOch AnnOnSeR info.fso.nu Annonspriser: V. g. tag kontakt! PRenUMeRATIOneR MedLeMSkAP Se hemsidan! UTgIVnIngSPLAn 2011 Nr Manusstopp 12 april 2011 Utgivningsdatum 2 maj 2011 grafisk FORM & TRYck V-TAB Vimmerby, 2011 Sista numret Det du nu håller i handen är sista numret av Social Omsorg. Nästa tidning är främst ett minnesnummer och med de beslut som togs på årsmötet. Medlemstidningen försvinner Medlemstidningen som förekommit i olika utföranden har påmint oss att vi är medlemmar i FSO. Vi har aktiva medlemmar som verkligen kan föreningens historik och andra som fortfarande tror att vi är en del av SKTF. Gemensamt för oss alla är att vi har fått tidningen Social Omsorg. Hemsidan Att ge ut en papperstidning fem gånger per år är en långsam process. Nu handlar det istället om snabbhet och direktkontakt. Det är fantastiskt att FSO är på banan när det gäller internet. Jag drömmer om att demokratiska processer i form av t ex remissvar, aktuella diskussioner om samhällsutveckling m m. skall kunna utvecklas via hemsidan. Nya tider Epoker försvinner och nya kommer. Det gamla tar slut och det är helt rätt tycker jag. Alla organisationer, om det så är stora som socialdemokraterna eller små som lilla FSO måste följa tidens gång. FSO har tidigare haft 24 kretsar ute i landet. Det senaste årtiondet har det varit ca 6 kretsar med egna styrelser som haft pågående verksamhet. Riksstyrelsen har haft kretsträffar som avslutats med årsmöten. Nu är alla kretsar nedlagda. Jag har uppfattat att medlemmar från de sista kretsarna nu bygger upp nya nätverk istället. Nu hoppas jag Att hemsidan lockar er till aktivitet Att vi kommer att mötas på temaresor framöver Att ni som medlemmar söker stipendium för personlig utveckling inom yrket Det är en spännande period som nu startar i föreningen. De yngre yrkesverksamma medlemmarna kommer att skapa ett nytt FSO. Jag önskar er LYCKA TILL och ser fram emot storverk. Ordning och reda Jag avgår som ordförande vid årsmötet Jag känner mig stolt över att lämna över en förening med ordning och reda när det gäller organisation och ekonomi. Vi har nu en noggrann kassör som arbetat mycket för att få detta resultat. Tack Sig-Britt Bothin för ditt arbete. Jag hoppas att föreningen tar hjälp av en redovisningsbyrå med bokföringen och att styrelsen fortsätter att använda en auktoriserad revisor som granskar bokslutet. Styrelsen har en duktig sekreterare, Åsa Vidman, som skriver fort och rätt hela tiden och talar lugnt på norrländska. Visste ni att Åsa är en av två doktorer i social omsorg i Sverige. Det är vi oerhört stolta över. Tack Åsa Vidman för att jag fick möjlighet att samarbeta med dig. Nu hoppas jag att du får tid och kraft att färdigställa historiken över FSO:s 91 år. Föryngring FSO bygger på stort engagemang från ett 20-tal personer. Jag tycker inte det är konstigt att vi har olika bilder över hur det skall vara i föreningen. Det jag inte varit nöjd med är att FSO inte lyckats få unga kloka personer att vilja stanna i styrelsen. Därför blir det perfekt med en föryngring i styrelsen och ett nytt och modernt arbetssätt, med bloggar, twitter och skypemöten. Rubriken Föryngring utan hjälpmedel syftar på att vi lämnar plats till de yngre utan att vi som är litet äldre försöker hålla oss kvar. Själv kommer jag att arbeta för att föreningen skall starta en pensionärsgrupp, Vi har i år 26 medlemmar som blir 65 år så nog borde vi kunna få igång en verksamhet med inriktning mot mentorskap. Läs detta sista nummer och se bland annat vilka härliga reportage Susan Rolfner bidragit med. Jag hoppas också att ni läser handlingarna till årsmötet och överraskar oss alla med er närvaro på båten när årsmötet går av stapeln. Glöm inte att förslå årets FSO:are! Utnyttja möjligheten att söka stipendium. Och med detta vill jag tacka för mig och för ett gott samarbete! Tack för alla fina och uppmuntrande ord som ni framfört till mig. SiV BRiNGeTUN AVGÅeNde ORdFöRANde 2 SOCIAL OMSORG Nr

3 FÖRenIngSnYTT DU GLÖMMER VÄL INTE ATT REGISTRERA DIG SOM MEDLEM PÅ HEMSIDAN? Numera är hemsidan det media där information, debatt och kontakt mellan medlemmarna kan ske. Registrera dig därför som medlem på hemsidan. då får du möjlighet att ta del av och medverka till att hemsidans innehåll utvecklas. Kanske du funderar på hur man i andra delar av Sverige löser ett visst problem eller kanske du vill berätta något från din verksamhet? eller kanske bara läsa om vad andra skrivit? Men oavsett vilket så är det viktigt att du registrerar dig. Hemsidan är till för alla medlemmar, och den blir vad vi tillsammans gör den till. Styrelsen REGLEMENTE FÖR FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG:s STIPENDIEFOND. Ansökan ska göras till Riksstyrelsen senast den 15:e juni. kriterier: Medlem i FSO Social omsorg ett måste Ekonomiskt stöd vid t.ex. fortbildning, seminarium, studiebesök eller liknande Ekonomiskt stöd till kurslitteratur i ansökan ska en beskrivning av aktiviteten finnas samt syftet klart framgå. det är viktigt att göra ansökan i god tid innan aktiviteten, så att styrelsen hinner behandla och besluta i ärendet. Av de medel som finns i stipendiefonden kan kronor användas per år. Som motprestation för erhållna medel ser vi gärna att den som fått ett stipendium skriver på Hemsidan om den aktivitet man deltagit i. i dagsläget är nomineringarna inför årsmötet i mars 2011 klara, med förslag till styrelse, revisorer, och presidiet. Tidningen Social Omsorg kommer inom en snar framtid bli webbaserad och då kommer ni att finna den fortlöpande informationen från valberedningen på vår hemsida Valberedningen kommer att i framtiden behöva kontakt med er medlemmar ute i landet. du som är intresserad av att arbeta i föreningen eller känner någon som du vill nominera till det ideella arbetet som funktionär i FSO. Så tar vi i valberedningen tacksamt emot era nomineringsförslag under hela året. Valberedningen vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar för gott samarbete under året. norra Sverige: Sigrid Näslund-Tunegård Mellersta Sverige: Vivi-Anne öquist Södra Sverige: Ove Lindroth Valberedningen informerar 2011 efterlysning: Vid genomgången av FSO:s arkiverade material har det visat sig att det inte finns någon fullständig dräkt bevarad vare sig arbetsdräkt, högtidsdräkt eller den senare arbetsrocken. inte heller finns någon brosch eller något så kallat kårmärke arkiverade. dräkten och broschen utgör en del av FSO:s historik, och det skulle vara värdefullt om dessa kunde avbildas i föreningens historik och sista numret av tidningen, dvs. nr Om du äger dräkt, brosch eller annat som kan vara av värde för föreningen, skicka foton till Åsa Vidman, eller ring Styrelsen SOCIAL OMSORG Nr

4 SMÅTT OCH GOTT FRÅN OMVÄRLDEN Nu finns ansökningshandlingarna för personlig assistansanordnare på Socialstyrelsens hemsida. I februari påbörjar Socialstyrelsen arbetet med att samla in uppgifter till Äldreguiden. Socialstyrelsen konstaterar att det finns brister i behandlingen av barn som upplevt våld i familjen. Vid uppföljning av anhörigstödet konstateras det att mycket återstår att utveckla för att det ska bli optimalt för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar. Ett nytt nummer av Evidensbaserad praktik har utkommit. Ny rapport om stödet till personer med funktionsnedsättning är publicerad. I en ny rapport konstateras det att det finns skillnader i vården och omsorgen om de äldre. Kalendarietips: 8-9 februari Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Conductive februari Kostnadseffektiv och kvalitetssäker dagverksamhet Conductive mars Framgångsrika lösningar för senior och trygghetsboenden Conductive 26 april Kosten i äldrevården Expo Medica maj Äldre och psykisk hälsa Expo Medica i samarbete med SKL, Socialstyrelsen, NSPH, PRO maj Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Conductive Ny vägledning för boendestödjare En ny vägledning för boendestödjare till personer med psykiska funktionsnedsättningar presenterades i januari av Socialstyrelsen. Det handlar om allt ifrån planering till praktiskt genomförande. Syftet är att väcka nya tankar och inspirera. SUSANNe ROLFNeR SUVANTO 4 SOCIAL OMSORG Nr

5 Kulturmöten i Vänersborg Kultur kan inte bara bidra till ökad livskvalitet utan också till att skapa oväntade möten. Det är glashalt i Vänersborg och tåget från Göteborg har ersatts med buss. Vinterväder i Sverige och visst funderar man ibland om man överhuvudtaget ska våga ge sig ut. Men det här besöket på högskolecentrum i Vänersborg visar sig överträffa alla förväntningar och eventuella klimatproblem. Högskolecentrum i Vänersborg bildades 2005 som en reaktion på att Högskolan Väst flyttade sin verksamhet till från kommunen. Visionen med högskolecentrumet var att skapa en mötesplats, motor och mäklare för utveckling och kompetensförsörjning. En enligt min mening är det ingen ovanlig utveckling att nya kreativa idéer blommar ut när mindre orter drabbas av att institutioner eller företag försvinner. På högskolecentrum i Vänersborg finns både musikakademi och samordning av ett regeringsuppdrag att stimulera utvecklingen av en högskoleutbildning inom psykiatrin. Och det är kanske de kulturella inslagen som gör störst intryck genom viljan att kombinera professionellt utövande med hög tillgänglighet. SOCIAL OMSORG Nr Gränsöverskridande dans Under 2010 hade högskolecentrumet i Vänersborg haft besök av danskompaniet Spinn och dess ledare Veera Suvalo Grimberg. Danskompaniet är unikt genom att vara Sveriges enda professionella integrerade danskompani med dansare med och utan funktionsnedsättningar. Besöket skapade möten och upplevelser på många sätt och enligt Spinns ledare så handlar det om att öppna dörrar och se alla kroppars möjlighet till dans. Och det var inte bara Spinn besökte Vänersborg utan orten fick under förra våren också vara en internationell mötesplats för dansare med och utan funktionsnedsättningar från Sverige, Belgien och Storbritannien inom ramen för EU-projektet Into Dance. Det är också tack vare högskolecentrumets välutrustade lokaler, bland annat med en sal anpassad för dans, som Spinns besök möjliggjordes och samarbetet kommer att fortsätta. Det är i dessa möten mellan människor som klickar och skapar engagemang. Det är inte sällan som man missriktat försöker anpassa aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar genom att sänka kraven eller kvaliteten. Av detta hör jag inget utan fokus ligger på dansen eller musiken som ska göras tillgänglig för alla. Det handlar inte om en anpassad aktivitet utan professionellt konstutövande. Så som det ofta är så är det enskilda möten och människor som sätter spår. Så var det också för Håkan Alfredson, verksamhetschef, som minns ett tillfälle då en flicka med autism tog plats i en orkester. Hon hade tidigare inte kunnat relatera till andra och det fanns tvivel om hon skulle kunna delta. Det dröjde inte länge förrän hon var en del av gemenskapen och kunde möta sina orkesterkamrater. Kultur i vården Det finns alltfler studier som genom åren visat på kulturens positiva effekter för hälsa och välbefinnande. Dans och sång för och med människor som har demenssjukdom, kultur på recept för rehablitering eller körsång som förebyggande av ohälsa. Exemplen är många men fortfarande är det bara enstaka verksamheter som vunnit gehör. Ofta bygger det på att det finns eldsjälar som orkar driva arbetet och inte minst jaga ekonomiskt stöd. På högskolecentrum i Vänersborg väcks ytterligare en dimension som handlar om delaktighet och attitydförändringar till personer med funktionsnedsättning. En förskjutning från att vara passiv mottagare till att vara en aktiv aktör även på konstens tiljor. Jag lyckas hålla mig på fötter den korta promenaden på tåget och gläds åt hur konsten kan förena oss människor. Och det är inte utan att jag skulle önska att jag själv hade möjlighet att söka till någon av högskolecentrums spännande utbildningar. SUSANNe ROLFNeR SUVANTO 5

6 Ett år med samordnad tillsyn och mer kommer... Det har nu gått ett år sedan tillsynen av hälso- och sjukvård och socialtjänst samordnades på Socialstyrelsen. För många innebar det en ny arbetsplats då socialtjänstens tillsyn flyttade från länsstyrelserna till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Samtidigt organiserades Socialstyrelsens hela verksamhet om vilket innebar att hälso- och sjukvårdsavdelningen och socialtjänstavdelningen upphörde. Syftet var att nå en integrering av sjukvårds- och socialtjänstperspektivet. Trots en genomgripande förändring tycks Socialstyrelsen lyckats fortsätta leverera rapporter och utöva tillsyn. Nu har röster emellertid framträtt som menar att det är ojämlika krav på privata utförare jämfört med offentliga verksamheter. Det är Vårdföretagarna som reagerat och pekat på att det inte bara är kraven på tillstånd att få bedriva verksamhet som skiljer sig mellan privata och offentliga utförare utan också när det gäller tillsynen. Vad det konkret innebär framgår inte i det debattinlägg i Dagens Samhälle som skrevs av Katarina Storm Åsell på Vårdföretagarna. Vårdföretagarna menar därför att översynen av tillsynsreformen som statskontoret ska göra i mars 2013 ska tidigareläggas. Och att det händer mycket nu på tillsynens område är det ingen tvekan om. För från 1 januari år så har också Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upphört och verksamheten har förts över till Socialstyrelsen. Det sammanfaller med att den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft. En ny myndighet "Myndigheten för vårdanalys" såg dagens ljus den 1 januari. Den ska ha till uppgift att utifrån patienters och medborgares perspektiv analysera och redovisa hälso- och sjukvårdens, tandvårdens, vissa delar av socialtjänstens samt missbruksvårdens och äldreomsorgens effektivitet och kvalitet. Sammantaget så menar man att idag kan inte de myndigheter som tidigare haft dessa uppdrag anses vara oberoende då dessa ofta haft kopplingar till de reformer och uppdrag som sedan följts upp. Det är ingen tvekan om att öppna jämförelser, tillsyn, data av olika slag i syfte att driva på verksamheterna att utveckla sin kvalitet är något som kommit för att stanna. Frågan är emellertid om det verkligen kommer öka medborgarens eller patientens möjlighet att veta var den bästa vården ges. Finns det risk att det enkla, snabba och mätbara kommer att tränga ut andra värden och att verksamheternas fokus att uppfylla kontrollanternas krav blir viktigare än att lyssna på den enskildes behov eller önskan. För de mest utsatta och de med störst behov får sällan avgränsade insatser. Men den som lever får se och det finns ingen anledning misströsta innan vi sett resultatet. Det vore emellertid intressant att höra hur du som verksamhetschef eller som på annat sätt berörs av dessa förändringar upplever den samlade tillsynen och vad du tänker om en ny oberoende myndighet för vårdanalys. Skriv en rad och berätta. Susanne Rolfner Suvanto 6 SOCIAL OMSORG Nr

7 Valberedningens förslag till FSO:s årsmöte Ordförande på två år Bo Sjöberg, IT-handläggare Pajala kommun Dagordning vid FSO:s årsmöte Den 13/ Kl Ombord på Birka Paradise 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av mötets presidium: a. ordförande, b. vice ordförande, c. sekreterare samt d. vice sekreterare. 6. Val av två protokolljusterare. 7. Val av två rösträknare. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Beslut avseende den år 2010 bordlagda motionen avseende nedläggning av föreningen. 12. Fastställande av föreningens stadgar. 13. Val av ordförande för en tid av 2 år. 14. Val av tre styrelseledamöter. 15. Val av två revisorer och två suppleanter för dem för en tid av 1 år. 16. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av 2 år. 17. Val av styrelse för föreningens stipendiefond. 18. Fastställande av årsavgift. 19. Fastställande av reglementen för a. styrelsen b. stipendiefonden. 20. Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av budget för Inkomna motioner. 23. Årets FSO:are. 24. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling. 25. Tid och plats för årsmöte Mötet avslutas. SOCIAL OMSORG Nr Styrelseledamöter på två år Inger Sundberg, Områdeschef/Stöd och omsorg Sundsvalls kommun Jim-Alex Minorsson Hirschi, Enhetschef hemtjänst Göteborgs stad Ove Lindroth, Anhörigkonsulent Nacka kommun Fyllnadsval styrelseledamot på ett år Åsa Vidman, Universitetslektor Högskolan i Gävle Revisorer på ett år Gunilla Nordberg, Verksamhetschef Tunstall Örebro Aina Gustavsson, Äldreomsorgschef Gagnefs kommun Kvarstående styrelseledamöter med ett år kvar på mandatet är: Margareta Björk, Enhetschef Luleå kommun Gitte Olsson, Enhetschef Lunds kommun Förslag till Verksamhetsplan Föreningen Social Omsorg, FSO Verksamhetsåret 2011 Eftersom 2011 års verksamhet, liksom föregående år, är starkt beroende av vilket beslut som fattas angående den bordlagda motionen om nedläggning av föreningen, har styrelsen åter valt att lägga fram två olika förslag till verksamhetsplan. Alternativ 1 Förutom sedvanligt styrelsearbete prioriterar styrelsen under verksamhetsåret 2011 följande: Förberedelse av föreningens upphörande Konsekvensanalys av vad nedläggning av föreningen innebär för medlemmarna Fortsatt arbete med dokumentation av föreningens historik Alternativ 2 Förutom sedvanligt styrelsearbete prioriterar styrelsen under verksamhetsåret 2011 följande: Fortsatt utveckling av hemsidan Fortsatt arbete med dokumentation av föreningens historik Uppbyggnad av nya kontaktnät mot myndigheter och organisationer Förbättrat medlemsregister 7

8 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG Nuvarande lydelse ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET SYFTE Mom. 1 Föreningen är en ideell, politiskt, religiöst och fackligt obunden förening inom social omsorg. 1 SYFTE Föreslagen förändring ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET Mom. 2 Föreningen har till syfte att: a. följa och arbeta för att påverka utveckling av arbetsinnehåll och yrkeskompetens samt övriga yrkesmässiga intressen inom medlemmarnas arbetsområde. b. verka för en god grund- fort- och vidareutbildning för arbetsledande och övrig personal inom social omsorg samt verka för utveckling av forskningsområdet social omsorg. c. till medlemmarna förmedla nya rön och aktuell forskning inom yrkesområdet och sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenhet och kunskap, d. arbeta för samarbete och erfarenhetsutbyte med andra yrkesföreningar samt motsvarande föreningar i andra länder. 2 MEDLEMSKAP Mom. 1 Rätt att bli medlem i föreningen har den som genomgått utbildning berättigande till arbete i arbetsledande befattning eller motsvarande på tjänstemannanivå inom social omsorg, innehar sådan anställning eller tjänstgör som lärare inom social omsorg (A-medlem). Efter pensionering övergår A-medlem till P-medlem. Studerande inom högskoleprogram med inriktning mot sociala omsorgsfältet har rätt som S-medlem tillhöra föreningen. Såväl A-, P- som S-medlem har rösträtt i föreningen. a.utgöra ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, SAMMA INNEHÅLL, MEN MED JUSTERAD NUMRERING UTGÅR 2 MEDLEMSKAP Mom. 1 Rätt att bli medlem i föreningen har den som genomgått utbildning berättigande till arbete i arbetsledande befattning eller motsvarande på tjänstemannanivå inom social omsorg, innehar sådan anställning eller tjänstgör som lärare inom social omsorg. Studerande inom högskoleprogram med inriktning mot sociala omsorgsfältet har rätt att som studerandemedlem tillhöra föreningen. Mom. 2 Medlem skall erlägga fastställd årsavgift till föreningen. Mom. 3 Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligt till föreningen. Medlem, som inte erlagt årsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte särskilda skäl finns. 3 ORGANISATION Föreningens organisation utgörs av: årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ ( 4), styrelsen, som mellan årsmötena utövar föreningens verksamhet och beslutar på dess vägnar ( 5), arbetsutskottet och de kommittéer, som styrelsen väljer för att företräda föreningen i särkskilda frågor ( 5), revisorerna ( 7) valberedningen ( 8) kretsarna ( 9) 4 ÅRSMÖTET Mom. 1 Föreningens medlemmar samlas till årsmöte före juni månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet utfärdas skriftligt av styrelsen senast en månad före årsmötet. Mom. 2 Följande ärenden skall förekomma på årsmötet: 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val för mötet: a. ordförande, vice ordförande, sekreterare samt vice sekreterare b. två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll c. två personer som röstsammanräknare 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår. 7. Revisorernas berättelse. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Erforderliga val: a. ordförande i föreningen för en tid av 2 år b. ledamöter i styrelsen enligt 5 mom. 1. c. två revisorer och två suppleanter för dem för en tid av 1 år d. ledamöter till valberedningen enligt 8 för en tid av 2 år. e. styrelse för föreningens stipendiefond. 10. Fastställande av årsavgift för A-, P-respektive S-medlemmar 11. Styrelsens ärenden 12. Motioner från kretsarna och enskilda medlemmar med yttrande från styrelsen. 13. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling 3 ORGANISATION Föreningens organisation utgörs av: årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ ( 4), styrelsen, som mellan årsmötena utövar föreningens verksamhet och beslutar på dess vägnar ( 5), de kommittéer, som styrelsen väljer för att företräda föreningen i särkskilda frågor ( 5), revisorerna ( 7) valberedningen ( 8) 4 ÅRSMÖTET Mom. 1 Föreningens medlemmar samlas till årsmöte före juni månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen via föreningens hemsida senast en månad före årsmötet. 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen c. två revisorer för en tid av 1 år, d. ledamöter till valberedningen enligt 8 för en tid av 1 år, samt 10. Fastställande av årsavgift för medlemmar 12. Inkomna motioner med yttrande från styrelsen. 8 SOCIAL OMSORG Nr >>>

9 >>> Mom. 3 Röstning Rösträtt har A-, P- och S-medlem. Röstning vid föreningens möten: i sakfrågor: öppet och beslut fattas med enkel majoritet, om inte stadgarna föreskriver något annat. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Om medlem yrkar det, skall röstning ske med slutna sedlar. vid personval: öppet och beslut fattas med enkel majoritet, vid votering sker detta med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Mom. 3 Röstning Rösträtt har alla medlemmar. Röstning vid föreningens möten: Mom. 4 Extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte kan utfördas av styrelsen eller av revisorerna, om behov finnes. 5 STYRELSEN, DESS ARBETSUTSKOTT OCH KOMMITTÉER. Mom. 1 Styrelsen består av ordförande och ytterligare 4-8 ledamöter som utses för två år med val av 2-4 ledamöter varje år. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser vice ordförande, sekreterare och kassör för tiden till och med nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande (vid förfall vice ordförande) samt ytterligare två ledamöter. Arbetsutskottet handlägger sådana ärenden som fodrar omedelbart avgörande, och skall vid kommande styrelsesammanträde informera övriga ledamöter om sina beslut. Mom. 2 Styrelsen har till uppgift: att förvalta föreningens tillgångar och övervaka att föreningens verksamhet utövas i överenskommelse med föreningens målsättning, stadgar och fattade beslut. att upprätta en arbetsplan utifrån olika årsmötesbeslut och frågor som är av intresse för föreningens medlemmar. Att ta de initiativ som i olika sammanhang kan behövas, centralt och lokalt tillsammans med kretsarna. att företräda föreningen, med rätt att i vissa ärenden överlåta denna befogenhet till arbetsutskott, särskild kommitté eller viss person, tillsatt av styrelsen att utfärda kallelse till årsmöte och förbereda alla ärenden, som skall behandlas att till varje årsmöte avge en verksamhetsberättelse för föregående år tillsammans med uppställning över föreningens inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid årets slut att till varje årsmöte presentera en budget för kommande verksamhetsår. 5 STYRELSEN Mom. 1 Styrelsen består av ordförande och ytterligare 4-8 ledamöter som utses för två år med val av 2-4 ledamöter varje år. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser vice ordförande, sekreterare och kassör för tiden till och med nästa årsmöte. att upprätta en arbetsplan utifrån olika årsmötesbeslut och frågor som är av intresse för föreningens medlemmar. att företräda föreningen, med rätt att i vissa ärenden överlåta denna befogenhet till särskild kommitté eller viss person, tillsatt av styrelsen, 6 FIRMATECKNARE Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser vid konstituerande sammanträde. 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION Mom. 1 Föreningens tillgångar skall förvaltas omsorgsfullt och på betryggande sätt. Mom. 2 Räkenskaperna ska avslutas per 31 december. Bokslut och styrelseprotokoll för föregående verksamhetsår skall överlämnas till de utsedda revisorerna senast 1 månad före årsmötet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som hör till föreningens verksamhet och förvaltning. Revisorerna kan, om ingen av dem är auktoriserad, till sin hjälp anlita auktoriserad revisor. Mom. 3 Revisorerna skall verkställa revision och avge revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet. 8 VALBEREDNING Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses vid årsmötet för en tid av två år. Valberedningens ledamöter skall inte tillhöra styrelsen. 9 KRETSAR Mom. 1 Föreningens lokala verksamhet sker i kretsar för områden som fastställs av FSO:s årsmöte. Kretsarna skall arbeta i enhetlighet med intentionerna i dessa stadgar och med stöd av mål och handlingsplan som fastställts vid FSO:s årsmöte. Valberedningen består av två ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses vid årsmötet för en tid av 1 år. Valberedningens ledamöter bör vara förankrade inom olika verksamhetsfält och skall inte tillhöra styrelsen. UTGÅR Mom. 2 Medlemmarna i kretsarna är de föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet eller är bosatta inom kretsens område. Mom. 3 Kretsen skall medverka till att skapa och upprätthålla god kontakt mellan sina medlemmar och arbeta lokalt för att uppnå föreningens syfte. Vidare bör kretsen arbeta aktivt för att öka medlemsantalet samt inbjuda till medlemsmöte. De kretsar, som inom sitt område har högskoleprogram för social omsorg SOCIAL OMSORG Nr >>>

10 >>> med inriktning mot funktionshindrade och äldre, bör adjungera studerandekontaktombud till kretsstyrelsen. Kretsen bör utse kontaktombud för kommuner inom kretsens område. Kontaktombudens uppgift är att förmedla kontakt mellan medlemmarna i kommunerna och kretsstyrelsen. Mom. 4 Kretsen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde verkställa riksstyrelsens och FSO:s årsmötesbeslut och kan också framföra egna förslag till FSO. Kretsen avger rapport till FSO:s årsmöte om sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Mom. 5 Kretsens medlemmar samlas till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligt senast 14 dagar före årsmötet. Mom. 6 Följande ärenden skall förekomma på årsmötet: 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val för mötet a. ordförande och sekreterare b. minst en justerare tillika rösträknare 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår 7. Revisorernas berättelse 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Erforderliga val: a. ordförande i föreningen för en tid av 2 år b. minst fyra ledamöter för en tid av 2 år med olika omvalsperioder c. en revisor och minst en revisorsuppleant för en tid av 1 år d. minst två ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande 10. Styrelsens ärenden 11. Ärenden som årsmötet beslutar behandla. Mom. 7 Röstning sker på samma sätt som vid FSO: s årsmöte. Mom. 8 Kretsen utser firmatecknare och övriga funktionärer vid konstituerande styrelsemöte. Kretsens medlemmar samlas till möte eller annan aktivitet. Mom. 9 När kretsen lämnat in revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och en redovisning över antal medlemmar utbetalas av riksföreningen 75 kr/medlem. Mom. 10 Kretsen kan på förslag av kretsens årsmöte upplösas av FSO: s årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller FSO riksförening. 10 TIDSSKRIFTEN SOCIAL OMSORG Mom. 1 Föreningen utger tidsskriften Social Omsorg med det antal nummer per år som styrelsen beslutar. Tidsskriften utgör medlemsförmån i föreningen. Mom. 2 Föreningens styrelse utser ansvarig utgivare för tidsskriften. Ansvarig utgivare svarar för att tidsskriften innehåll uppfyller krav på god publicistisk sed. 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Mom. 1 För upplösning av föreningen krävs att styrelsen enhälligt tillstyrker detta samt beslut av två på varandra följande årsmöten. Minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna skall biträda dessa beslut vid årsmötena. 9 FÖRENINGENS HEMSIDA Mom. 1 Föreningen administrerar en hemsida där information och kunskapsutbyte mellan medlemmarnamöjliggörs. Mom. 2 Föreningens styrelse utser ansvarig utgivare för hemsidan. Ansvarig utgivare svarar för att hemsidans innehåll uppfyller krav på god publicistisk sed. 10 MOTIONER Medlemmar sänder sina motioner till styrelsen under verksamhetsåret, dock senast 1 månad före årsmötet. Mom. 2 Om föreningen skall upplösas, skall dess behållna tillgångar tillföras en studie- och stipendiefond med särskilt förvaltning. Beslut om denna förvaltning skall fattas på föreningens sista årsmöte i samband med beslut om upplösningen av föreningen. 12 ÄNDRING AV STADGAR Mom. 1 För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på årsmöte, där tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna biträder beslutet. Mom. 2 För ändring av 11 gäller samma krav för giltighet som för beslut om föreningens upplösning. 10 SOCIAL OMSORG Nr

11 BORDLAGD MOTION ÅTERKOMMER: Motion till FSO riksårsmöte 2010 FSO - en yrkesförening i avveckling. Syftet med yrkesföreningen är: 1. Följa och arbeta för att påverka utveckling av arbetsinnehåll och yrkeskompetens samt övriga yrkesmässiga intressen inom medlemmarnas arbetsområde. 2. Verka för en god grund- fort- och vidareutbildning för arbetsledande och övrig personal inom social omsorg samt verka för utveckling av forskningsområdet social omsorg. 3. Till medlemmarna förmedla nya rön och aktuell forskning inom yrkesområdet och sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenhet och kunskap. 4. Arbeta för samarbete och erfarenhetsutbyte med andra yrkesföreningar samt motsvarande föreningar i andra länder. Under rådslaget den september 2009 framkom det att vi inte uppfyller dessa syften. Engagemanget hos medlemmarna och inom yrkeskårerna finns. Det är svårt att få någon som vill ta på sig ett uppdrag inom föreningen för att driva den framåt. Vi måste ta ansvar för att föreningen tar till vara på medlemmarnas intresse, vad gör föreningen idag för medlemmarna? En fråga som återkom under rådslaget är Vem skulle sakna FSO. Vi anser att med denna bakgrund är det orealistiskt att driva nuvarande förening framåt. Vi yrkar på: att FSO som förening avvecklas. att den styrelse som väljs endast har som uppdrag att avveckla FSO. att det i avvecklingsplanen bland annat ingår att: o Utreda fondförvaltning av kvarvarande fondmedel o Arbetsgrupp för offertförfrågningar för studieresa o Ge en person i uppdrag att sammanfatta föreningens historia mot arvode. o Säga upp alla avtal med andra samarbetsparter. Stockholm 20 september 2009 Pernilla Risberg Annelie Gollungberg Annelie Harnegård Helene Winqvist Irene Larsson Ann-Sofie Appelblad Harriet Kristensson Ingrid Gunnarsson Ulrica Nilsson Styrelsens förslag till beslut Styrelsen ser många möjligheter med utvecklingen av den nya hemsidan, och föreslår årsmötet att avslå motionen. SOCIAL OMSORG Nr Går det att göra offentlig verksamhet billigare - och bättre? Det påstås ofta att offentlig driven verksamhet behöver mer pengar. Och så kan det vara, förstås. Men kan det också vara tvärtom, att offentlig driven verksamhet är ineffektiv, dvs för mycket pengar används, kanske på ett delvis felaktigt sätt. Jag vill beskriva en situation där så var fallet. Historien börjar i slutet av år Den kommunala ekonomin i Pajala kommun var hårt ansatt. Miljoner skulle sparas, och allt skulle genomlysas. Samtidigt hade kommunen haft i gång ett LSS-projekt där devisen var medbestämmande och delaktighet, och att individuella lösningar skulle prioriteras, dvs det som faktiskt är LSS-lagens kärna. Diskussionerna ledde till funderingar om alla våra ca 20 brukare behövde bo i gruppboenden. Och vad ville dom själva? Vi hade då fyra gruppboenden, där i snitt 5 personer bodde/gruppboende. Några enstaka bodde i egna lägenheter, med insatsen serviceboende. Totalkostnaden för allt detta var 15 mkr/år. Vi satte igång processen. Efter fem år har följande skett: personer hade flyttat från gruppboende till serviceboende nya ansökningar om särskilt boende verkställdes via insatsen serviceboende brukare hade flyttat till eget med insatsen personlig assistans en hade flyttat till ett äldreboende några hade avlidit bara ett gruppboende fanns kvar Idag har vi således bara ett gruppboende kvar. Resten bor i egna lägenheter med insatsen serviceboende, till en totalkostnad på 9 mkr. De som flyttade in från ett gruppboende till ett serviceboende lever ett mycket mer självständigt liv idag, bor bättre och lever bättre riktiga solskenshistorier. Nästan ingen som sökt särskilt boende enligt LSS har efter 2005 erhållit insatsen i form av gruppboende, istället har de erhållit insatsen servicebostad, med den självständighet det innebär. En majoritet av brukarna bodde då i gruppboenden, nu bor majoriteten i serviceboende. Besparingen per år är således 6 mkr, på 5 år ger det 30 mkr. Och det som 2005 kostade 15 mkr, skulle fem år senare, med årliga löneökningar, kostat än mer förstås. Besparingen är således än större. Besparingen handlar uteslutande om en lägre personalbemanning. I ett gruppboende går det ca 1.5 personal/brukare, i ett serviceboende ca 0.8 personal/brukare. Och låt mig också säga detta. De beslut som togs tidigare, när gruppboendena byggdes ut var utifrån hur det då tänktes och diskuterades. Just därför är det oerhört viktigt för offentlig verksamhet att all verksamhet måste följas upp, utvärderas och ständigt förändras till gagn för skattebetalarnas pengar, och till gagn för att verksamhet bedrivs i offentlig regi. BeNGT-OLA MöRTLUNd enhetschef/pajala KOMMUN PAjALA,

12 Rönngården i Tärendö Vi är ett team som arbetar på ett gruppboende för demenssjuka i Bifurkationens natursköna Tärendö i Tornedalen, Pajala kommun i Norrbotten. Tärendö är en by med ca 550 invånare, skidåkaren Charlotte Kalla är en som satt Tärendös namn på kartan men även Rönngården som år 2005 blev utsedd till Sveriges Bästa omvårdnadsvårdnad team på ett gruppboende inom demensvården har gjort detta. Rönngården är ett gruppboende i en hemlik miljö för demenssjuka, det öppnades den 1 april Vi har åtta äldre med olika behov. Alla har egna lägenheter som möbleras och inreds utifrån den äldres önskemål. Personalen är nio till antalet (7,70 årsarbetare) och man arbetar tre skift med individuella scheman. I vår verksamhet ingår också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, vi har tillgång till MAS, arbetsterapeut och sjukgymnast, vid behov. Vi har en egen hus doktor som besöker våra äldre var 6:e vecka. Vi tvättar, städar och lagar all mat, som i ett vanligt hem. Vi handlar från vår butik i byn, där vi har tillgång till de lokala produkterna. Efter utmärkelsen Sveriges bästa omvårdnadsvårdnad team på ett gruppboende inom demensvården så fick vi en hel del uppmärksamhet av massmedia, vi har haft cirka ett 50-tal studiebesök från olika delar av vårt land, men även en delegation från Irland som besökt oss hösten Några ur personalgruppen har besökt hela Norrbotten tillsammans med landstinget och föreläst om vår verksamhet. Även på socialtjänststämman i Norrbotten 2006 har vi deltagit. Samt besök olika arbetsplatser för att berätta om hur vi arbetar. I vår verksamhet har vi ett samarbete med skolan i Tärendö, där ungdomar i årskurs 7 en dag i veckan (två åt gången) besöker oss och deltar i vårt arbete. De får möjlighet att se hur arbetet med äldre fungerar och även träffa äldre som kanske inte alla ungdomar har möjlighet att göra idag. Verksamheten bärs upp av fem grundpelare Ett gemensamt synsätt Personalgruppen strävar efter ett gemensamt synsätt i omvårdnaden med en positiv anda. Omvårdnaden utgår från varje enskild individ. Verksamheten bygger på respekt, självbestämmande och integritet för den äldre. Åtgärderna anpassas efter individens behov. Bemötande av våra äldre och deras anhöriga Alla ska bemötas med respekt, förståelse och empati. Känna människovärde, behandlas som unika individer där alla behov tillgodoses. Hos oss är anhöriga viktiga resurser och en naturlig del i omvårdnaden. Vi anser att det finns inga besvärliga anhöriga utan anhöriga som har det besvärligt. Värdig ålderdom Att få göra meningsfulla saker tillsammans med andra eller med hjälp av personalen, att uppleva helhet, känna sig behövd och nyttig är viktigt. Att använda de funktioner som finns kvar ger meningsfullhet i livet. Men även passivt deltagande är en form av deltagande. Trygghet och gemenskap När minnet sviker, orienteringsförmågan försämras och kommunikationen blir svårare, är det av stor vikt att boendemiljön är välbekant och trygg. En miljö som ger vila, aktivitet, stimulans, gemenskap och avskildhet ger goda förutsättningar för detta. Att personalen dessutom har god kännedom om den äldres levnadsberättelse ökar förutsättningarna för trygghet ytterligare. De äldres identitet bevaras genom att de får prata sitt modersmål, som hos oss är meänkieli eller finska. Välbefinnande En viktig del i livskvalitén är att få ta del av årstidernas växlingar, att känna dofter och se vackra färger, men även att var ute och känna kylan bita i kinderna är upplevelser som ger välbefinnande. Att varje enskild individ får känna sig unik och speciell, blir sedd och känner sig behövd, förstärker välbefinnandet ännu mera. Med jämna mellanrum anordnar vi också olika fester, bland annat anhörigträff, julfest, sommarfest och surströmmingsfest. Reminiscens På vårt boende arbetar vi en hel del med minnesmetoden reminiscens där vi genom att stimulera de olika sinnena väcker minnen hos våra äldre. I detta arbete använder vi oss av gamla bruksföremål, kläder och maträtter från förr. Varje höst brukar vi anordna dag under temat reminiscensens. All personal klär då ut sig i kläder från förr långa kjolar, blusar, hucklen, förkläden och näbbskor. De äldre får vakna upp till doften av nygräddat bröd. Till frukost/ lunch serverades gammeldags fil, halstrad strömming och färsk bröd med hemkärnat smör. Under dagen har vi besök av musiker som spelar dragspel, vi sjunger tillsammans, gamla välkända låtar både på svenska och tornedalsfinska. I huset har vi byggt upp en miljö där vi har gamla föremål i olika teman, som klädvård, hygien, kökssysslor m.m. när något av detta plockas fram leder det till spontana samtal och historier. Dagen avslutades Även ett passivt deltagande är ett deltagande. 12 SOCIAL OMSORG Nr

13 med renköttsoppa och kalvdans. I arbetet med minnesmetoden ingår även årliga besök på hembygdsgården för att ta del av dess historia, kombinerat med en gudstjänst, även ett besök hos ett av de få kvarvarande lantbruken i Pajala kommun har gjorts. När möjlighet ges gör vi också utflykter till bärskogen för att ta del av de som naturen kan erbjuda. Vi har även inlett ett samarbete med hemtjänsten i vårt område, då kan även deras brukare medverka på våra aktiviteter, därmed får även de en annorlunda dag. Detta har upplevts som positivt också i personalgrupperna och ger även besparingar i förlängningen, då vikarierna kan användas i båda grupperna. Utemiljön Vi har också arbetat med vår utemiljö och gjort en egen variant av sinnenas trädgård. Även här använder vi oss av reminiscensmetoden, där vi bland annat har en gammaldags höhässja, med en lie och kratta som lutar mot den. Ett litet porlande vattenfall, odling av potatis, grönsaker, bärbuskar och blommor samt inbjudande ställen där man kan sitta och njuta av miljön. De äldre får stimulans av luktsinnet med hjälp av doften från blommor, hörselsinnet stimuleras av fågelkvitter och vattnet som porlar, synintrycken stimulerar i sig, känseln av att gå barfota i gräset och smaken av bären som odlas. Bilder Vi använder oss också en hel del av bilder i arbetet, bland annat har de äldre bilder på sig själva på lägenhetsdörrarna. Ibland plockar vi fram lite hattar, provar dessa och tar bilder av varandra, detta ger oss många glada skratt. Vi har också gjort en egenhändig almanacka med egna bilder. I stort sett allt vi gör dokumenterar vi genom bilder dessa används i samvaro med de äldre men även de anhöriga kan ta del av dessa. Vad är nyckeln till vår framgångsfaktor? På Rönngården är all personal flexibel och ser möjligheter istället för hinder, ser vad som är bäst för den äldre. Dagarna styrs av de äldres behov inte av rutinerna. Vi utgår från den enskildes behov och önskningar, detta ger struktur åt vardagen, varje individ är unik och alla behandlas med respekt. Att göra saker de gjort tidigare till exempel baka, skala potatis, skotta snö, plocka och rensa bär m.m. var och en efter sin förmåga. Vid livets slut erbjuder vi anhöriga att ta avsked på ett värdigt sätt, värdighet som ska finnas från första dagen den äldre flyttar in fram till livets slut. Vi har en positiv inställning till vårt arbete, det är intressant, alla har ansvar och hjälps åt. Alla är delaktiga och arbetsklimatet genomsyras av en vi-anda. Olikheterna hos medarbetarna tas till vara, vi har en öppen och ärlig kommunikation. Humor och skratt är en viktig del i vardagen, drömmar och idéer får blomma fritt Siv Kero/Arbetsledare Rönngården Rönngårdens utmärkelser 2003 Den goda arbetsplatsen Pajala Kommun 2004 Bästa omvårdnadsteam på ett gruppboende inom demensvård, Hedersomnämnande Demensförbundet och Jansen Cilag AB 2005 Bästa omvårdnadsteam på ett gruppboende inom demensvård Demensförbundet och Jansen Cilag AB 2008 Norrmejeriers stipendium 2009 Värdegrundspriset Tidningen Äldreomsorg Utstrålar vi arbetsglädje, smittar det av sig och då mår våra äldre gott. Större bidrag ur fonder 2007 Uppsala hemsystrars skolas fond 2008 Alzheimersfonden för skapande av en egen variant av Sinnenas trädgård 2008 Alzheimersfonden Två av personalen har fått stipendium för utbildning 2008 Uppsala hemsystrars skolas fond SOCIAL OMSORG Nr

14 De sista boktipsen Na-na-ni-na-ni-nana-ni-na-na-na-ni-na Boktipset har funderat på några sista lästips, så här i elfte timmen. Böcker för livet sa chefredaktören. Föreslå några böcker för livet. Boktipset har funderat och tänkt. Och kommit fram till att, om hon var tvungen att välja sju böcker som skulle räcka resten av livet; att läsas om och om igen, så skulle hon välja följande: Brott och straff av Fjodor Dostojekvskij Om det mentala lidandet och det moraliska dilemmat. Kan det vara rätt att döda i strävan efter ett högre syfte? Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Stor roman om de starka krafterna kärlek, glädje, ondska, sorg och galenskap. Kärleken; den bärande kraften som övervinner allt. Älskar man inte kan man inte leva. Juloratoriet av Göran Tunström Om kärlek, vemod och sorg. "Det finns ögonblick som aldrig slutar att upphöra". Min syster fick alzheimer - om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv av Irene Andersson En berättelse som berör, en resa med många hållplatser och aha-upplevelser. Anhöriga, närstående och personal inom vård-och omsorg, kommer att nicka igenkännande. Boken handlar om Monica som får Alzheimers sjukdom, endast 58 år gammal. Hennes syster tillika bokens författare, Irene Andersson, beskriver ur ett anhörigperspektiv sjukdomens händelseförlopp, sin syn på vårdsystemet och det bemötande hon fått inom demensvården. Hur man som anhörig upplever sin situation är högst individuellt, en En flykting korsar sitt spår av Aksel Sandemose Om den rätt förstådda barndomens betydelse för den vuxne. Om Jante, orten där den berömda lagens kanske mest berömda första bud lyder Du ska icke tro, att du är något. Yarden av Kristian Lundberg En bok om klass och klassresa begrepp som här fylls med ett mycket konkret innehåll. Vi för inte klasskamp. De gör. De som redan äger. Vi lägger bara ner våra vapen. De förflyttar hela tiden sina positioner. del anhöriga orkar inte och vissa vill inte engagera sig och det måste respekteras. Att lämna bort sin anhörig för vård, att acceptera diagnosen och de förändringar som demensen för med sig, kan kännas svårt och smärtsamt, liksom de personlighetsförändringarna som demensen kan få. Ofta finns det ett stort behov av att prata med någon och få uttrycka sina tankar, ångest och oro. Den demenssjuke kan vara sjuk under flera år och det kan innebära flera år av sorgearbete för de anhöriga. Författaren blandar djup sorg med innerlig glädje, otrygghet och ovisshet som ibland får stå tillbaka till förmån för omtanke, kunskap och medmänsklighet. Kunskap som hon tar till sitt hjärta och ger henne tröst, i hennes egen läkningsprocess. MARGAReTA BjöRK Bat Seba av Torgny Lindgren Det finns ingen gräns mellan att älska och skända. Om köttets lust och hur det lockar oss till vansinnesdåd. Om att använda Herrens ord om att vara utvald, att använda dem för egna syften. Hundstunden av Kristina Lugn Det finns en massa kvinnor i min ålder som har ännu sämre anledningar att tycka om sig själva och tvingar andra att göra det i alla fall fastän de varken är vackra eller flitiga på något annat sätt. Galopp galopp. Det är tur att Boktipset inte behöver klara sig på bara sju böcker i resten av livet. Men om, OM, då skulle det bli de där sju. och allt annat av Kristina Lugn. Och av Selma Lagerlöf. Och av Torgny Lindgren. Och Nalle Puh av A.A. Milne. Och Sagan om ringen av Tolkien. Och polisromanerna av Leif G.W. Persson. Och Mig äger ingen av Åsa Lindeborg. Och Sonja Åkeson och Kerstin Ekman. Och så se alla filmer av Roy Anderson. Och Short cuts av Robert Altman. Och Imagine-plattan med John Lennon. Och Sgt Pepper. Och Porgy and Bess. Och Briggen Blue Bird av Hull Nej, nu har Boktipset nynnat klart och drar sig tillbaka till läsesalongerna. Tack och hej och god läsning! LeNA MURRAy 14 SOCIAL OMSORG Nr

15 Vem skall bli Årets FSO:are 2010? Skicka namnförslag och motivering till eller Siv Bringetun Wennerbergsgatan 6b Stockholm

16 Posttidning B Vid obeställbarhet sänd tidningen åter till avsändaren. Avsändare: FSO, c/o SKTF, Att: Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Idag är det 37 dagar kvar till vårdagjämningen 20 mars... Ansökan om medlemskap gör du på

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer