Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA"

Transkript

1 E N T I D N I N G O M A T T J O B B A I N O M D E N S V E N S K A S T A T E N # JOBBA STATLIGT MARITIMA MUSEER DIGITALISERAR VÅR MARINA FRAMTID VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA MATS ODELL OM REGERINGENS IT-POLITIK IT-SPECIAL HET GEODATAUTVECKLING SÄTTER IT-AGENDAN FÖR LANTMÄTERIET STOCKHOLMS UNIVERSITET SATSAR PÅ ÖPPEN KÄLLKOD E-MIGRATION SKA KORTA HANDLÄGGNINGSTIDEN VID ASYL

2 Flexibla lösningar tas bäst fram med flexibla villkor INNEHÅLL Internationella programkontoret 3 Liten myndighet med stort kontaktnät inom IT 4 Stockholms universitet Satsning på egen utvecklingsavdelning för att ge lärare och elever bättre IT-stöd I den statliga sektorn, det vill säga inom myndigheter och affärsverk, arbetar cirka personer med IT-utveckling eller som IT-tekniker. Staten är jämfört med den totala arbetsmarknaden alltså en förhållandevis liten arbetsgivare. Men IT-verksamheten är under jämn och stadig tillväxt. Antalet IT-tekniker och utvecklare har årligen ökat inom staten med drygt 3 procent sedan Utvecklingen går hand i hand med myndigheternas ansträngningar att öka servicenivån och nyttan för medborgare och företag. För att dessa ambitioner ska förverkligas är nya e-tjänster och IT-drivna effektiviseringar helt avgörande. Allt talar för att statens behov av IT-kunnande kommer att fortsätta att öka. Så långt är allt väl. Men undersökningar visar att högskolestudenter ofta tror att statligt arbete innebär mycket krångel och lite inflytande för den enskilda medarbetaren. Den bilden stämmer inte i dagens Sverige. När Arbetsgivarverket förra året bröt ut svaren för den statliga sektorn ur Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning, uppgav 81 procent av de statligt anställda att de var nöjda med sin arbetssituation. 76 procent upplevde arbetet som meningsfullt, 75 procent var mycket nöjda med sina arbetstider och så vidare. Säkert finns det också fortfarande många som tror att staten har ålderdomliga och stela regler för förmåner och villkor. Som tidigare VD i Svenskt Näringsliv kan jag med viss sakkunskap hävda att staten, även i jämförelse med stora delar av näringslivet, erbjuder moderna förmåner och villkor. Exempelvis är lönerna sedan många år individuella och det är vanligt med förtroendearbetstid som ger medarbetaren stort inflytande över sin arbetssituation. Förmåner och villkor ska naturligtvis inte underskattas. Men möjlighet till personlig utveckling och meningsfulla arbetsuppgifter brukar väga ännu tyngre vid valet av arbetsgivare. Just i detta hänseende har staten en konkurrensfördel. Staten är den sektor som har högst utbildad personal och arbetsuppgifterna är viktiga och kvalificerade. Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar förändringstryck. Därför är det trist att den statliga sektorn verkar ha svårt att tvätta bort sin stämpel som en grå och byråkratisk koloss. Eftersom vi menar att den bilden inte längre stämmer, tycker vi som statlig arbetsgivarorganisation att det behövs motbilder. Det är därför vi vill låta medarbetare inom ett område med stadig tillväxt inom staten få komma till tals i denna annonsbilaga Svenska Institutet Liten IT-grupp utvecklar tekniskt avancerade lösningar Patent- och registreringsverket Nytt webbaserat ärendehanteringssystem ska öka kvaliteten Livrustkammaren Ordning och reda på bilder i ett digitalt arkiv Verket för högskoleservice Webblösning förenklar för blivande studenter De Maritima Museerna Museerna satsar på personalutbildning Lantmäteriet Gamla tröga system ska bli nya lättarbetade Migrationsverket Handläggningstid för asylärenden kortas med IT Högskoleverket Korta beslutsvägar skapar dynamik Skatteverket Service och e-tjänster är de nya ledorden Göran Tunhammar Ordförande i Arbetsgivarverket och landshövding i Skåne län Intervju med Mats Odell Staten tar ett koncernansvar för IT-utvecklingen PS. Är du intresserad av att se vilka lediga jobb som erbjuds inom staten? Gå till Arbetsgivarverkets webbplats; arbetsgivarverket.se, och klicka på rubriken Arbeta statligt. Där kan du hitta alla lediga statliga jobb och självfallet även de inom IT-området Försäkringskassan Arbetar med hela kedjan, från utveckling till drift av systemen Svenska Kraftnät Med hjälp av övervakningssystem kontrolleras och fjärrmanövreras hela stamnätet JOBBA STATLIGT IN F ORM ATION/K ON TA K T För frågor om annonsbilagan Jobba Statligt kontakta Lars Andrén infomationschef Arbetsgivarverket; Text: Per Westergård, Lars Andrén, Göran Tunhammar Foto: Per Westergård, Catarina Biesèrt Grafisk design: Jens Nilsson Webb: arbetsgivarverket.se Kungliga Biblioteket Digital arkivering av ljud och bild stor utmaning Statistiska Centralbyrån Internationellt samarbete inspirerar på hemmaplan 2 20 Kortfakta om statligt arbete Anställda, kännetecken, förmåner och villkor 1

3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Uppdraget är att ge stöd till skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten. Anders Brouzell, Internationella programkontoret Internationella programkontoret Liten myndighet med stort kontaktnät inom IT För Anders Brouzell innebär arbetet på det Internationella programkontoret att han är delaktig från att en idé till ett utvecklingsprojekt föds till dess att systemet är klart att sjösättas. Arbetet innebär även att han kan kombinera närheten till medarbetarna på kontoret i Stockholm med ett omfattande internationellt samarbete. När Anders Brouzell i början av 2000-talet nästan var klar med sina studier vid KTH blev han lovad ett jobb på ett stort börsbolag. Men den sista dagen i skolan kom samtidigt som den stora IT-kraschen och anställningen inom telekomindustrin förvandlades hastigt till ett arbete där huvuduppgiften var att montera fasadreklam på byggnadsställningar. Kanske var det lika bra. Att arbeta på ett storföretag innebär oftast att man jobbar med en pytteliten detalj utan att kunna se dess betydelse i det stora systemet. År 2002 kunde Anders Brouzell lämna fasadställningarna i och med att han fick ett jobb på Internationella programkontoret. Där är han ensam systemutvecklare och en viktig kugge när det gäller alla datorfrågor. Eftersom vi är en liten myndighet får jag gör allt från att ansvara för nätverket, ta hand om databaser och utveckla helt nya system. Att myndigheten är liten innebär inte att Anders Brouzell känner sig begränsad. I hans arbete ingår det att ha många internationella kontakter. Bland annat ingår han i en arbetsgrupp som ska komma med förbättringsförslag på ett system som EU utvecklat och som Programkontoret i Sverige och alla likande myndigheter inom unionen måste använda sig av. Programkontorets uppgift är att verka för ett ökat internationellt samarbete kring utbildningsfrågor men även att fördela stipendier till svenskar som vill studera eller praktisera utomlands. För att hanteringen av ansökningar ska fungera smidigt har Anders Brouzell utvecklat ett system som gör att en stor del av jobbet sker automatiskt och att de svenska delarna av systemet kan tala med sina motsvarigheter inom EU. Ett arbete som inte bara pågår på kontoret i Stockholm eftersom han också måste bygga upp ett nätverk av utvecklare på liknande myndigheter runt om i Europa. I praktiken sker en stor del av utbytet i ett debattforum på Internet som gruppen skapat, men flera gånger per år träffas de i Bryssel. Att jobba statligt är, enligt Anders Brouzell, inte så annorlunda jämfört med att jobba privat. En fördel som han uppskattar mycket är dock; attityden till småbarnsföräldrar. Jag har varit föräldraledig två gånger under de senaste åren, båda gångerna har jag bara fått uppskattning från min chef. Dessutom är det lätt att kombinera familj och jobb eftersom vi har flexibla arbetstider. Enda nackdelen med att jobba på en liten myndighet är, enligt Anders Brouzell, att det är svårt att göra karriär. Jag kan inte komma högre här, vill jag avancera ytterligare måste jag söka mig härifrån. Men jag tror inte att det kommer att vara några problem att få ett nytt jobb någon annanstans inom statsförvaltningen. Eller inom det privata näringslivet, genom den bredd som jag får här är jag intressant för många arbetsgivare. 3

4 Olika infallsvinklar och öppen källkod driver IT-utvecklingen på Stockholms universitet Klas Lindfors, Stockholms universitet Stockholms universitet satsar på öppen källkod och en egen utvecklingsavdelning för att ge lärare och elever ett bättre IT-stöd. Tack vare teamarbete kan nya lösningar tas fram både snabbare och billigare. 4 Projektledare inom IT Vill du arbeta utvecklande, kreativt och lyhört i en inspirerande kunskapsorganisation? Vi söker dig som vill väva samman verksamhetens behov med IT och som har erfarenhet av inköp, avtal, upphandling och att driva projekt inom IT. Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2009! För mer information om anställningen och om verket, besök vår webbplats på Stockholms universitet är ett av Sveriges största universitet med både utbildning och forskning på högsta nivå. Mer än studenter och medarbetare är verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning. Totalt finns det 50 program och över 1200 fristående kurser att välja mellan. Lärosätet omsätter närmare 3 miljarder kronor varje år. På Stockholms universitets avdelning för IT-utveckling jobbar nio personer. Trots den akademiska omgivningen finns inget krav på att de anställda ska ha examen från någon av lärosätets högre utbildningar. Här är det personliga egenskaper snarare än formell utbildning som gäller, säger Klas Lindfors, en av de anställda som fått jobb med gymnasiekompetens som merit. Genom att vi har olika typer av utbildning, allt ifrån magisterexamen i datalogi till tekniskt gymnasium, kan vi ofta se ett problem ur en mängd olika infallsvinklar. Klas Lindfors har trots sina 26 år hunnit med att göra en mängd olika saker på universitetet. Allt från sommarjobbet på institutionen för dataoch systemvetenskap, anställningen på kundtjänst, uppgiften att sköta UNIX-baserade mejl- och katalogsystem till dagens jobb med ansvar för systemutveckling. Sedan några år tillbaka jobbar Klas Lindfors och hans kollegor på utvecklingsavdelningen i projektform där arbetsgrupper sätts samman efter varje uppgifts behov. När ett jobb är avslutat ändras både gruppsammansättningen och arbetsuppgifterna. Det har gjort att vi hela tiden gör nya saker och att arbetet blir både mer utmanande och varierande. Just nu jobbar Klas Lindfors i en arbetsgrupp som har till uppgift att vidareutveckla universitetets studieinformation. En lösning som även ska fungera ihop med högskolvärldens gemensamma webbportal Studera.nu. Vi lägger ner mycket möda på att få integrationen mellan olika system att fungera. Bland annat ska både lärare och elever kunna komma åt hela universitetets webb med en enda inloggning. Sedan två år tillbaka har Stockholms universitet infört en central läroplattform som kallas Mondo och är ett system som först utvecklades på amerikanska universitet. Plattformen har tagits fram eftersom många amerikanska universitet tröttnade på de kommersiella systemen och ville bygga ett nytt med en öppen källkod. Vi samarbetar därför med en rad universitet i ett flertal länder för att vidareutveckla tekniken. Det finns ingen rivalitet mellan olika skolor och därför är de internationella kontakterna periodvis intensiva. Fördelen med att jobba i team med ständigt varierande uppgifter är, enligt Klas Lindfors, att alla på avdelningen får en bred kompetens och att de blir generalister som kan lära och utveckla varandra. Enda nackdelen är att det är svårt att hitta personer att anställa som har rätt kompetens. Dessutom ställer det stora krav på att vår egen vidareutveckling om vi ska klara av att vara i den tekniska frontlinjen. Jag blev nyligen kontaktad av en rekryterare men jag är inte ett dugg intresserad av att byta, det här är en fruktansvärt bra arbetsplats. Trots att det på Stockholms universitet finns många starka viljor och olika institutioner som inte alltid drar åt samma håll är jag glad att jag får jobba här.

5 Liten IT-grupp tog fram uppmärksammat system för stormöten Som en av de ansvariga för utlåningen av film på Svenska institutet tyckte Marie-Louise Philip Moore att det var lite omodernt att sköta registreringen med hjälp av papperskort i en låda. Idag, många år senare, är hon samordnare för en liten och alert IT-grupp. Svenska institutet är en liten myndighet med 85 anställda i Stockholm och 10 i Paris. IT-gruppen består av 3 personer men har trots det utvecklat lösningar som är tekniskt avancerade och som rönt stor uppmärksamhet. Svenska institutet är beviset på att en liten organisation som vill skapa smarta lösningar mycket väl kan lyckas genom att satsa på medarbetare som gått den långa vägen. Marie-Louise Philip Moore som är samordnare för IT-gruppen har jobbat länge på Svenska institutet men oftast med helt andra uppgifter. Anledningen till att hon har engagerat sig i IT-frågor berodde på att hon i slutet av 1980-talet hade som arbetsuppgift att låna ut svenska filmer för visning i utlandet. För att hålla reda på var filmerna höll hus fick hon en låda med ett antal lösa papperskort till hjälp. Lösningen kändes som stenåldern och jag tänkte att det måste finnas bättre sätt att skapa ordning. Tack vare att jag då var intresserad av IT, även om jag inte kunde så mycket, fick jag vara med och utveckla en databas som kunde hantera utlåningen på ett effektivare sätt. Med tiden växte Marie-Louises intresse och engagemang för IT-frågor och till slut blev hon tvungen att välja; det gamla jobbet eller datorerna. Valet blev IT och det har jag aldrig ångrat. Det har gett mig massor av möjligheter att lära mig nya saker. Inte heller de båda andra i ITgruppen, Jan Viderén och Kristina Eklund, har någon formell IT-utbildning. De har med hjälp av ett stort tekniskt intresse blivit allt mer kunniga och fått ta ett allt större ansvar. Vi har utnyttjat de resurser vi har på ett bra sätt. Vår begränsning är att vi är en liten grupp som inte kan hinna förverkliga alla de idéer vi har. IT-gruppen på Svenska institutet har även uppmärksammats utanför kontoret. Bland annat har Microsoft valt ut dem till att bli en referenskund där deras program används på ett nyskapande sätt. Marie-Louise och hennes kollegor har även fungerat som betatestare för Microsoft Office Communications Server 2007 och Office Communicator i Microsofts RDP-program. Vi blev mycket stolta när vi tillsammans med några av de riktigt stora IT-företagen valdes ut för att testa tekniken, säger Marie-Louise Philip Moore. Svenska institutet har som ledord att vi ska vara öppna, nytänkande, progressiva och omtänksamma. Vi har framförallt tagit fasta på ordet nytänkande. Svenska institutet är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap ska samarbete och långsiktiga relationer med andra länder stärkas. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat. PROJEKTET UNIFIED COMMUNICATIONS Svenska institutet driver många olika IT-projekt. Unified Communications är ett av dem vars syfte är att få ner mängden e-post i medarbetarnas vanligtvis överfulla mailboxar, samt att förbättra kommunikationen för användare och på sikt även att minska resandet. Projektet började som ett internt chattsystem men har byggts ut för att göra det användbart även för medarbetare vid kontoret i Paris och de som är på resande fot. Projektet har senare även utvecklats till ett videokonferenssystem. Ledningsgruppen använder systemet varje vecka för att kunna ha ett möte där även chefen i Paris kan närvara. Dessutom används tekniken för att möjliggöra regelbundna stormöten och lunchföreläsningar där hela Paris-kontoret medverkar. Nästa steg är telefoniintegrationen, 10 medarbetare använder just nu tekniken skarpt. En lösning som nominerades till.net Awards Kristina Eklund, Marie-Louise Philip Moore och Jan Viderén Svenska institutet 5

6 Korta konsultuppdrag byttes mot Patent- och Registreringsverkets största utvecklingssatsning Jag hade börjat tycka att konsultjobbet var rätt tråkigt, det var mest korta jobb på olika ställen. Därför nappade jag när erbjudandet kom om ett jobb på Patent- och Registreringsverket. Idag är Patrik Söderberg teknisk projektledare för verkets största utvecklingsprojekt någonsin. Det som lockade honom att byta var möjligheten att få jobba i projektform och att få vara med om allt från kravställning till driftssättning. Det är hos Patent- och Registreringsverket, PRV, som alla kluriga kan skydda sina uppfinningar, varumärken, namn och designidéer. En viktig samhällsfunktion om det ska vara intressant för företag och enskilda att satsa resurser på teknisk utveckling. För att hantera den stora mängd patentansökningar som kommer in till verket har det länge funnits datorstöd. Men de lösningar som finns är utvecklade för många år sedan och är krångliga och tidsödande. Därför fick verkets utvecklingsavdelning ett uppdrag att utveckla ett helt nytt webbaserat system där både användarvänlighet och funktionalitet var prioriterade områden. För att säkerställa att det nya systemet, som fått namnet Pandora, blir ett bra stöd i arbetet har utvecklingsarbetet skett i nära samarbete med användarna. Redan på ett tidigt stadium tas skisser och prototyper fram som testas av berörd personal och de får sedan medverka under hela processen fram till dess att systemet är färdigt. För att få bästa möjliga användbarhet har PRV anställt Helena Fägerström. Jag är användbarhetsdesigner och har som sådan en alldeles egen roll på verket. Det är min uppgift att föreslå hur arbetet ska läggas upp för att systemet ska bli så lättanvänt som möjligt. Det innebär att jag tidigt i projektet, och i nära samarbete med projektledaren, gör en första skiss och sedan är med hela vägen till dess att de sista detaljerna är designade. För Patrik Söderberg som tidigare varit utvecklare i arbetsgruppen men som nu är teknisk projektledare är målet med arbetet tydligt. Det handlar om att ersätta ett gammalt osmidigt system med ett som gör att handläggarna ska kunna jobba rationellt. Hittills har alla tvingats använda sig av flera olika system utan koppling. Hittade man en uppgift i ett system men behövde den i ett annat fick man skriva ner informationen på en lapp för att sedan föra in uppgiften i nästa. Nu vill vi ha ett webbaserat system där allt hänger ihop. PRV:s datorsystem är stora och komplicerade och därför måste utvecklingsarbetet ske stegvis. Pandora är därför ett paraply för ett flertal funktionsblock varav det första driftsattes Eftersom vi hör till myndigheten som även är beställare finns det ett nära förhållande mellan kravställare och utvecklare, säger Patrik Söderberg. Eftersom vi är med från det att kraven börjar formuleras kan vi gemensamt hitta vägar som gör utvecklingsprocessen smidig. Arbetssättet gör att vi kan överbrygga det gap som ofta finns mellan beställare och användare, säger Helena Fägerström. För Helena innebär det att hon på ett tidigt stadium gör enkla skisser för hur systemet ska fungera för användarna. I senare skeden, när prototyper börjar växa fram, gör hon användaranalyser för att inte bygga in fel som sedan är svåra att åtgärda. Det finns en fördom att det är tungrott att jobba på en myndighet men jag tycker att vi har skapat en organisation som är lätt att arbeta i. Både Patrik och Helena har lång erfarenhet av att jobba med utvecklingsarbete både som anställda och som konsulter. Jag blev färdig som systemvetare år 2000 när IT-branschen var som hetast. Då fick jag jobb på ett flashigt företag där det pumpades in pengar. När jag anställdes var det 100 personer som jobbade på företaget, ett par år senare när branschen hade kraschat var vi fyra kvar. Arbetet bestod till slut mest av korta konsultuppdrag och var ganska tråkigt. I januari 2006 började Patrik på PRV och de korta uppdragen ersattes av projektjobb med möjlighet att påverka hela kedjan från kravställning till design, utveckling, driftsättning och till sist även ansvara för problemsökning. Men jobbet är inte allt. Här har jag en rad bra förmåner. Sju veckors semester, full övertidsersättning och marknadsmässig lön är bara några. Trots att jag är ensamstående pappa har jag inga problem att kombinera barnens behov med jobbet som teknisk projektledare. Arbetsgivaren har full förståelse för att man måste hämta barn tidigt ibland. Helena Fägerström och Patrik Söderberg, Patent- och Registreringsverket Patent- och registreringsverket, PRV, ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Genom myndigheten går det även att byta personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. PRV erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla områden och ska främja tillväxt och ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag. Tillhandahållandet av effektiva immateriella skyddsrätter är ett viktigt instrument för en sådan tillväxt. Pandora är ett nytt webbaserat ärendehanteringssystem för Patentavdelningen. Systemet ska ersätta gamla lösningar utan flexibilitet som är svåra att arbeta med. Syftet med Pandora är att öka effektiviteten, kvaliteten och säkerheten i hela ärendehanteringsprocessen. Dessutom ska arbetsmiljön för medarbetarna förbättras och kunderna få en bättre service. Systemet är baserat på modern teknik som är möjligt att vidareutveckla och underhålla. Mål är att skapa en effektivare ärendeprocess genom att information registreras så tidigt som möjligt och att det endast ska behöva ske en gång. Genom att införa ett processtöd ska även antalet fel i hanteringen bli färre. För att Pandora ska bli ett bra stöd i arbetet tas systemet fram i nära samarbete med användarna, tidiga skisser och prototyper testas av berörd personal. Användarna medverkar under hela processen, från kravspecificering till färdigt system. På grund av projektets omfattning har arbetet delats upp i olika funktionsblock som kravspecificeras, utvecklas och driftsätts separat. Pandora införs därför stegvis, de första funktionsblocken driftsattes under våren 2007, ytterligare ett under 2008 och det tredje steget har påbörjats. 6

7 Vi jobbar för ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Är ditt nästa jobb statligt? Söktjänsten underlättar både för dig som har en tydlig karriärplanering inriktad på staten och för dig som kanske undrar om det finns statliga jobb som passar just din kompetens och dina erfarenheter, Sök, testa och se! Skatteverket har fått flera utmärkelser som Sveriges bästa myndighetssajt! Vi ligger i framkant när det gäller e-förvaltning och erbjuder en arbetsmiljö som präglas av flexibilitet och kreativitet. Vi har utmaningar för dig! Vill du veta mer? Besök oss gärna på: skatteverket.se THistoriskt arv blir digitalt Nu vet vi var vi har alla våra bilder. Och att Tre museer - en myndighet. Livrustkammaren är ett statligt museum med lokaler i Kungliga Slottet. Museet utgör tillsammans med Skoklosters slott, Hallwylska museet och Enheten för konservering & foto en egen myndighet. Myndighetens namn är Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Vart och ett av de tre museerna bildar egna enheter men det gemensamma uppdraget är att utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. de är säkert lagrade. Karin Nilsson på Livrustkammaren är stolt över hur de museer som hon jobbar för har löst problemet med hur digitala bilder ska hanteras. Och hon är inte ensam, hennes bildhanteringsprojekt har pekats ut som ett föredöme för hela museivärlden. Karin Nilsson kommer inrusande till Livrustkammaren med en barnvagn i släptåg. Egentligen är jag föräldraledig. Till 98 procent. Hon skrattar och säger att hon inte borde vara på jobbet. Hon har ingen tvåprocentig tjänst, men hon kan inte riktigt hålla sig borta. Att hon brinner för sitt jobb är ingen tvekan. Efter ett snabbt blöjbyte får Valter, fyra månader, åka vidare i sin vagn, denna gång i sällskap med sin barnvakt. Samtidigt börjar Karin med iver berätta att hon är kulturvetare och därför inte gillar att hålla på med kodning. Den typen av jobb lägger hon ut på andra som kan det bättre. Själv vill hon jobba med de frågor som en gång fick henne att söka sig till museet. Min uppgift är att binda samman vår kärnverksamhet, som är våra samlingar, med IT. Vi är precis färdig med ett projekt som handlar om att systematisera hela hanteringen av våra fotografier. Ett arbete som gäller hela den myndighet som Karin Nilsson arbetar för och som har det långa och besvärliga namnet; Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Digitala bilder är inte ett problem enbart för Karin Nilssons arbetsplats, alla museer brottas med frågan om hur de bäst ska lagras för att vara både lätt åtkomliga och säkert förvarade. En av de åtgärder som Karin Nilsson, tillsammans med sina kollegor, genomfört är att skapa ett system för hur bilder ska döpas och förses med metainformation. Om digitala bilder inte har försetts med metadata, information som finns inbäddad i bildfilen, kommer det att leda till ett kaos som gör att vi aldrig kan veta om de bilder vi har är original eller kopior. Om vi överhuvudtaget kan hitta dem. Karin Nilsson, Livrustkammaren Lika viktigt är det att säkerställa att de lagras på ett säkert sätt. Lösningen för Livrustkammaren och de andra museerna inom myndigheten var att köpa lagringskapacitet av ett privat företag som garanterar att de sparar allt i fem generationer. Nu behöver jag inte längre vara orolig för att våra bilder ska försvinna, inte heller att de kopieras och sparas om i en sämre kvalitet. De bilder som hämtas från arkivet är alltid originalet och det går inte att ersätta dem med en version som har förändrats på något sätt. Huvudsyftet med projektet var att ta ett helhetsgrepp för de digitala bilderna men de analoga följde med av bara farten. Nu vet jag att vi har exakt glasnegativ. Arbetet med att skapa ett säkert bildhanteringssystem har lyfts fram som ett föredöme av Christina von Arbin, museikoordinator som på regeringens uppdrag utrett bland annat museernas föremålshantering. Vi var sammanlagt sju stycken som arbetade under ett år med att bland annat inventera alla bilder, dra upp riktlinjer för klimatarkiv för analoga bilder och för ett digitalt bildarkiv. Allt gjorde vi processbaserat för att kunna skapa ett bra arbetsflöde mellan olika aktören inom myndigheten. Det är också det helhetsgreppet vi fått uppmärksamhet för. En fråga är helt onödig att ställa under intervjun, den om Karin Nilsson trivs på sitt jobb. Hon som borde vara hemma sprudlar av entusiasm både när hon berättar om sina bilder och om Karl den XII:s värja som finns i museets samling. Jag har aldrig tyckt att statlig verksamhet är mossig. Trots de historiska vingslagen som finns på ett museum har vi en väldigt framtidsinriktad verksamhet. Dessutom är det skönt att slippa jobba med fokus på nästa kvartalsrapport. Jag tycker bättre om att jobba med eviga värden och för att göra våra samlingar tillgängliga för alla. Där kommer IT att få en stor betydelse. Karin ser fram emot att komma tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten och hon tror att det kommer att fungera att kombinera arbete med föräldraskap. Vi har en jämställdhetsplan som säger att alla möten ska läggas mellan nio och tre, allt för att vi småbarnsföräldrar ska kunna hinna med att hämta på dagis. 7

8 Verket för högskoleservice är en myndighet som har till uppgift att ge service till framförallt universitet och högskolor. Några av arbetsuppgifterna är att se till att studenter kan söka och bli antagna till universitet och högskolor, bedöma utländska betyg samt att ansvara för upphandlingar. Vid myndigheten arbetar cirka 120 personer. Vägen till högre utbildning Kristina Leve, Verket för högskoleservice går via Kristinas IT-projekt 99 procent av alla studenter söker numera till universitet och högskolor via Internet. Att det fungerar beror på den webblösning som Kristina Leve på Verket för högskoleservice, VHS, har varit med om att ta fram. Utmaningen har varit att skapa ett system som klarar fyra extrema prövningar varje år, dagarna när alla lämnar sina ansökningar och de dagar när alla förhoppningsfulla ska kontrollera om de kommit in på utbildningen. Nästan alla som under de senaste åren har sökt till något av Sveriges universitet eller högskolor har gjort det med hjälp av ett projekt som Kristina Leve ansvarar för, ett system som gör att alla både kan ansöka och kontrollera om de blivit antagna via webbportalen Studera.nu. Verket för högskoleservice fick år 2000 i uppdrag att ta fram en effektiv och lättanvänd teknik för att hantera den stora mängd ansökningar som varje år lämnas in. Då var Kristina Leve student på KTH och hade ett år kvar till en dataingenjörsexamen. Till VHS kom hon 2003 där hennes arbetsuppgift till en början var att utveckla webben men hon blev snabbt involverad i det projekt som hon idag leder. Totalt kostade det 200 miljoner att utveckla det javabaserade systemet och det var när det stod klart ett avancerat system i teknisk framkant. Fortfarande är lösningen modern och dessutom lägger VHS varje år ner mellan miljoner kronor på vidareutveckling. Sedan ett år tillbaka är Kristina Leve både teknisk förvaltningsledare och processledare för hela arbetet som innebär att hon varje år ansvarar för tiotalet utvecklingsprojekt. Ett av de områden som prioriteras just nu är att förbättra prestandan på webbsidan. Vi har fyra extrema belastningstoppar varje år, det är vid de två tillfällen då alla ansökningar ska 8 vara inne och när alla sökande ska kontrollera om de har kommit in, säger Kristina Leve. Det är inte möjligt att dimensionera systemdriften under hela året efter dessa toppar och därför måste vi hitta lösningar som gör att våra servrar inte brakar ihop när de behövs som bäst. Kristina Leve delar jobbet med en kollega på VHS medan det faktiska utvecklingsarbetet sker vid Umeå universitet. Min del är att beställa och följa upp projekten och att fundera på strategier för framtiden. Vi vill se över arkitekturen för att vi snabbare ska kunna leverera fungerande lösningar. För att komma dit måste vi jobba med mindre byggstenar där vi kan ställa krav och testa samtidigt. Om vi kan slippa verifiera hela systemet varje gång vi skapar något nytt kan vi snabbare reagera på användarnas behov. Trots att webbplatsen bara funnits i tre år har det blivit en succé, 99 procent av alla ansökningar till högre utbildning lämnas in den vägen. Det är långt över de mål som vi hade initialt. Att nå till hundra procent är inte möjligt, det finns alltid sökanden som inte har tillgång till en dator eller av andra skäl inte kan använda tjänsten. Huvudsaken är att flertalet ansökningar kan rinna igenom systemet utan att de ska behöva hanteras manuellt. Med ett varumärkesskydd kommer du längre. Med några år på nacken fungerar systemet nu allt bättre och både kunderna, universiteten och högskolorna, samt de som söker en utbildningsplats är nöjda. Webbplatsen Studera.nu har blivit ett nav för att se olika utbildningsalternativ, anmäla sig och kontrollera om man kommit in. Att VHS är en statlig myndighet var inget Kristina Leve egentligen tänkte på när hon anställdes. Då var det att få ett jobb överhuvudtaget som var det viktiga. Hon blev färdig med sin utbildning 2001, ett år då situationen liknar den vi nu upplever; företagen sa upp långt fler än vad de anställde. Jag lyckades få ett par anställningar men båda företagen gjorde konkurs inom några månader. När jag väl hamnade på VHS insåg jag värdet av att jobba statligt under dåliga tider. Trots tryggheten på VHS sökte sig Kristina Leve för ett par år sedan åter till den privata sektorn. Under ett knappt år jobbade hon på ett kommersiellt företag, en tid som fick henne att sakna en hel del av arbetsvillkoren på VHS. Det sägs ofta att statliga myndigheter är byråkratiska och långsamma men jag tycker inte att det stämmer. Däremot är de beslut som styr vår verksamhet ofta genomtänkta och alla anställda har stora möjligheter att vara med och påverka. På privata företag fattas ofta besluten över huvudet på de anställda, deras uppgift är enbart att få jobbet gjort. Förankringen har dock en baksida; en stor mängd möten. Men det är ett pris man får ta för att få vara med i beslutsprocessen. I övrigt tycker Kristina Leve inte att det är någon stor skillnaden mellan statliga och privata arbetsgivare. En skillnad, och en av de saker som Kristina Leve idag uppskattar, är den öppenhet som finns mellan myndigheter. Om jag får ett problem som jag inte kan lösa finns det alltid någon som jag kan ringa och fråga. Som privatanställd finns inte den möjligheten, de som skulle kunna svara är mina konkurrenter. Här slipper jag dessutom att jaga debiterbara timmar, det enda som räknas på en myndighet är att vi ska skapa något som har en samhällsnytta.