Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB"

Transkript

1 2014 Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB

2 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation och medarbetare... 4 Affärsområde bostäder... 8 Affärsområde Näringslivslokaler Affärsområde Kommunala lokaler Affärsområde logistik Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Underskrifter Revisionsberättelse Flerårsöversikt Fastighetsförteckning Styrelse Årsredovisning 2014 Text: Janke Sörbrand Layout: Anna Bergström Foto: Sara Kreuger, Alice Öberg, Edis Potori, Simon Alinggård, Kommunfastigheter och Ola Hedin Tryck: Östertälje tryckeri Omslagsbilder: Edis Potori och Simon Alinggård, Kommunfastigheter 2

3 Hans Georg Wahlberg, Vd Förord Kommunfastighet i en global digital värld Eskilstuna andas optimism. Staden växer. Samtidigt ställer den ökade globaliseringen och digitaliseringen ökade krav på vårt samhälle och ger oss ständigt nya utmaningar. Med globaliseringen krymper världen; människor, kompetens och varor är rörliga på ett helt annat sätt än förr. Digitaliseringen ställer också nya krav på ständig uppkoppling, utveckling och snabbhet i samhällsfunktioner, tjänsteutveckling och kommunikationsflöden. Kommunfastighet arbetar för att flytta fram sina positioner och agera mer offensivt och förebyggande för att möta de nya utmaningarna. Vi har satt igång ett stort arbete med att planera och projektera för 800 nya hållbara miljö- och energismarta bostäder för att möta den ökade efterfrågan som globaliseringen och ökade inflyttningen medför. För att skapa ytterligare trygghet och engagemang i våra bostadsområden så fortsätter vi att satsa på samverkansdialoger, kommunikation och aktiviteter för att underlätta de nya förändringar vi står inför i Eskilstuna. snart genomfört. Med de goda erfarenheterna från Lagersberg kan vi fortsätta arbetet med att modernisera bostäder på ett miljö- och energieffektivt sätt. En tredje aspekt på en attraktiv stad är det hundratal nya arbetstillfällen som kommer när MÄLAB:s nya serviceverkstad tas i drift, en fjäder i hatten för Kommunfastighet som drivit frågan på uppdrag av Eskilstuna kommun. Samtidigt som Kommunfastighet gjort stora investeringar under året har vi kunnat göra det med en fortsatt stabil ekonomi. Vilket visar att våra ledare och medarbetare gör ett mycket bra jobb, och klarar av att hantera större projekt och ökade arbetsbelastningar i sin vardag. Våra mätningar visar också att vi har nöjda kunder, engagerade medarbetare och att Kommunfastighet är en attraktiv arbetsgivare. Kommunfastighet går bra i en global digital värld. Inom Kommunfastighet är en ny generation ledare, medarbetare och hyresgäster på väg in som är uppväxta i det digitala samhället. Nya verktyg som ny hemsida och en ökad dialog på sociala media ger oss en tydligare och bättre kommunikation externt och internt med våra hyresgäster och intressenter. Satsningen på att bygga en attraktiv hållbar stad fortsätter. En del är bygget av det nya badhuset som alla eskilstunabor ser framemot och nu kan börja skönja formerna av. En annan viktig satsning är Sköna Gröna Lagersberg. Att projektet blev utvalt att representera Sverige i en världskongress om hållbara städer visar att vi är på rätt väg. Lagersbergsprojektet är Bertil Andersson, Ordförande 3

4 Organisation Medarbetare Stabilt och långsiktigt ansvarstagande företag Eskilstuna Kommunfastigheter AB ägs till 100% av Eskilstuna kommun genom Eskilstuna kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunfastighet AB s affärsidé är att: Vara ett ledande fastighetsbolag i ständig utveckling. Genom affärsmässighet och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda. Med professionalism, respekt och helhetssyn säkerställer vi vårt ansvar för en trygg och hållbar framtid. Eskilstuna Kommunfastigheter AB Moderbolag w Ägs till 100% av Eskilstuna kommun w Omsätter ca 1 miljard kr och har 362 tillsvidareanställda medarbetare w Äger och/eller förvaltar lägenheter, kvm industrilokaler och kvm kommunala lokaler w Har två distrikt; Öst och Väst, med egen ledning, administrationekonomi- och teknikfunktioner w Uthyrning och hyresadministration sker via Hyresenheten w Har fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, näringslivslokaler och logistik w På huvudkontoret finns ledning, ekonomi- och teknikavdelning samt stabsfunktioner w VD Hans Georg Wahlberg Strategiska mål och åtaganden 2014 Attraktiv stad w Verksamhetsprocess: Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer Åtagande: Leda utvecklingsprojekt med byggnation av Bad, Arena samt bostäder Mätetal: Antal nybyggda bostäder Mål/måluppfyllelse: 80 st/82 st w Verksamhetsprocess: Drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer Åtagande: Fortsätta arbetet med att vidare utveckla kvalitet på produkten. (lokalen, lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön) Mätetal: Nöjd kundindex (NKI) Mål/måluppfyllelse: Bostäder, lägenheten: 77%/75%. Utemiljön: 73%/73% Kommunala kunder, produktindex: 74% /66% Näringslivskunder, produktindex: 80%/79% w Åtagande: Social trygghet ska skapas genom att öka samverkan, medinflytande, ansvar och delaktighet med hyresgästerna Mätetal: Nöjd kundindex (NKI) Mål/måluppfyllelse: Bostäder Trygghet: 77%/ 75%. Rent och snyggt: 73%/ 72% Kommunala kunder, serviceindex: 80%/ 75% Näringslivskunder. Hjälp när det behövs: 77% /75% Ekologisk uthållighet w Verksamhetsprocess: Drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer Åtagande: Minska energiförbrukning med 20% från 2007 till 2016 för bostäder. Mätetal: Minska energiförbrukningen ca 3%/år (basår 2007). Mål/måluppfyllelse: 15%/ 13,5% w Åtagande: Minska energiförbrukningen för tjänsteresor och öka andelen hållbara transporter. Mätetal: Minska antalet körda mil i % Andel fordon som är miljöbilar i % Mål/måluppfyllelse: Minska antalet körda mil med: 10% /Målet uppfyllt Andel fordon som är miljöbilar: 90% /96% 4

5 Organisation 2015 Lag Lag Lag Lag LOGISTIK HYRESENHET Lag Lag Lag Lag DISTRIKT ÖST Kundtjänst Ekonomi Distriktschef PERSONAL VD, Förvaltare Ledning INFORMATION Logistikchef MILJÖ KVALITET OCH SÄKERHET Tommy Spångberg Distriktschef PERSONAL MARKNAD Ekonomi- Ekonomichef Teknikchef Bostad Projektchef chef Teknikchef Bostad EKONOMI VD, Projektchef VD, EKONOMI Ledning KUNDTJÄNST KUNDTJÄNST EKONOMI EKONOMI TEKNIKAVDELNING PROJEKT BOSTÄDER Ledning Projektavd. Driftgrupp Projektavd. Driftgrupp KUNDTJÄNST KUNDTJÄNST Inköp Byggservice BYGGSERVICE Inköp Byggservice BYGGSERVICE PERSONAL INFORMATION MILJÖ KVALITET MARKNAD EKONOMI- EKONOMI- VD, VD, Driftgrupp PERSONAL Byggservice Ledning Ledning EKONOMIAVDELNING I NFORMATION MILJÖ KVALITET MARKNAD Distriktschef OCH AVDELNING OCH SÄKERHET Förvaltare Förvaltare TEKNIKAVDELNING TEKNIKAVDELNING Förvaltare Förvaltare SÄKERHET Distriktschef Distriktschef AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDE Mirja Cervin Distriktschef Distriktschef LOGISTIK LOGISTIK PERSONAL INFORMATION MILJÖPERSONAL KVALITETI NFORMATION MARKNAD MILJÖ KVALITET MARKNAD Ekonomi- LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG OCH LAG LAGOCH LAG LAG HYRESENHETEN HYRESENHETEN Ekonomi- SÄKERHET SÄKERHET chef Teknikchef Bostad Projektchef Hyreschef Distriktschef Distriktschef Hyreschef chef Teknikchef Bostad Projektchef Distriktschef Distriktschef DISTR EKONOMI IKT VÄST VD, DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST DISTRIKT ÖST EKONOMI KUNDTJÄNST KUNDTJÄNST EKONOMI Ledning Ekonomi- Ekonomichef Teknik-chefProjektchechef Bostad EKONOMI Teknikchef EKONOMI Projektavd. Driftgrupp Teknikchef Byggservice Bostad BYGGSERVICE Projektchef Projektchef Projektavd. Driftgrupp KUNDTJÄNST Inköp KUNDTJÄNST Byggservice BYGGSERVICE Inköp EKONOMI- EKONOMI- AVDELNING PERSONAL INFORMATION Ekonomichef MILJÖ KVALITET MARKNAD Roland Larsson KUNDTJÄNST Jan Helgesson KUNDTJÄNST AVDELNING OCH Förvaltare TEKNIKAVDELNING EKONOMI EKONOMI SÄKERHET Projektavd. Driftgrupp Projektavd. Förvaltare TEKNIKAVDELNING Förvaltare Driftgrupp Förvaltare AFFÄRSOMRÅDE KUNDTJÄNST KUNDTJÄNST Kerstin Johansson Inköp Distriktschef Distriktschef Byggservice BYGGSERVICE Inköp AFFÄRSOMRÅDE Byggservice LOGISTIK BYGGSERVICE EKONOMI- EKONOMI- LOGISTIK LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG AVDELNING AVDELNING Ekonomi- Förvaltare Förvaltare TEKNIKAVDELNING TEKNIKAVDELNING LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN Förvaltare Förvaltare HYRESENHETEN Hyreschef chef Teknikchef Bostad LOGISTIK LOGISTIK Projektchef AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDE STAB Hyreschef DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST EKONOMI DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST LAG LAG LAG LAG KUNDTJÄNST LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG EKONOMI HYRESENHETEN HYRESENHETEN Projektavd. Driftgrupp KUNDTJÄNST Hyreschef Marknad KvalitetVD, Hyreschef Inköp Byggservice BYGGSERVICE Miljö Ledning EKONOMI- DISTRIKT VÄST DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST DISTRIKT ÖST AVDELNING Förvaltare TEKNIKAVDELNING Förvaltare AFFÄRSOMRÅDE PERSONAL INFORMATION MILJÖ KVALITET MARKNAD LOGISTIK OCH Kvalitetschef SÄKERHET LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAGDistriktschef HYRESENHETEN Distriktschef Säkerhet VD, Information Magnus Widing Hyreschef Ledning DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST Ekonomichef Teknikchef Projektchef PERSONAL INFORMATION MILJÖ KVALITET MARKNAD Bostad EKONOMI VD, OCH Information KUNDTJÄNST Ledning EKONOMI SÄKERHET Projektavd. Driftgrupp Distriktschef KUNDTJÄNST HR Inköp Distriktschef Byggservice Kjell BYGGSERVICE Söderholm VD, EKONOMI- PERSONAL INFORMATION MILJÖ HR KVALITET chef Ekonomi- MARKNAD Ledning AVDELNING Förvaltare OCH TEKNIKAVDELNING chef Teknikchef Bostad Projektchef Förvaltare SÄKERHET AFFÄRSOMRÅDE Distriktschef Susanne Carlsson LOGISTIK VD assistent EKONOMI PERSONAL INFORMATION MILJÖ Distriktschef KVALITET MARKNAD KUNDTJÄNST OCH EKONOMI LAG VD, LAG LAG LAG SÄKERHET LAG LAG LAG LAG Ekonomi- Projektavd. HYRESENHETEN Driftgrupp KUNDTJÄNST Ledning Eva Andersson Distriktschef Inköp chef Teknikchef EKONOMI- Projektchef Hyreschef Distriktschef Byggservice BYGGSERVICE DISTRBostad IKTAVDELNING VÄST EKONOMI DISTRIKT ÖST PERSONAL Förvaltare INFORMATION Ekonomi- MILJÖ KVALITET MARKNAD KUNDTJÄNST TEKNIKAVDELNING Förvaltare EKONOMI chef AFFÄRSOMRÅDE OCH Teknikchef Projektchef Projektavd. Driftgrupp KUNDTJÄNST SÄKERHET LOGISTIK Inköp Bostad Byggservice BYGGSERVICE EKONOMI Distriktschef EKONOMI- Distriktschef LAG LAG LAG LAG KUNDTJÄNST LAG LAG LAG LAG EKONOMI AVDELNING HYRESENHETEN Projektavd. Driftgrupp Förvaltare KUNDTJÄNST TEKNIKAVDELNING Ekonomi- Hyreschef Inköp Förvaltare Byggservice AFFÄRSOMRÅDE VD BYGGSERVICE chef LOGISTIKDISTRIK TEKONOMI- VÄST Teknikchef Bostad EKONOMI Projektchef DISTRIKT ÖST AVDELNING Förvaltare Hans TEKNIKAVDELNING LAG LAG LAG LAG LAG LAG Georg LAG LAG KUNDTJÄNST Wahlberg Förvaltare HYRESENHETEN EKONOMI AFFÄRSOMRÅDE Hyreschef KUNDTJÄNST LOGISTIK Projektavd. Driftgrupp Inköp Byggservice BYGGSERVICE DISTRIKT VÄST LAG LAG LAGEKONOMI- DISTRIKT ÖST LAG LAG LAG LAG AVDELNING HYRESENHETEN Hyreschef Förvaltare TEKNIKAVDELNING Förvaltare DISTRIKT VÄST AFFÄRSOMRÅDE DISTRIKT ÖST LOGISTIK LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN Hyreschef DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST INFORMATION Distriktschef VD, Ledning MILJÖ KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET Distriktschef Förvaltare Hyreschef Liselotte Perbro Kundtjänst Ekonomi Lägenhetstekniker Fastighetstekniker Lägenhetstekniker Fastighetstekniker DISTRIKT VÄST Distriktschef Fredrik Elf Kvalitet w Verksamhetsprocess: Processkvalitet Åtagande: Utveckla styrning/uppföljning av verksamhetsprocesserna Mätetal: Andel utvärderade processer med mätetal Antal förbättringsförslag Mål/måluppfyllelse: Andel utvärderade processer med mätetal: 100% /Pågår enligt plan Antal förbättringsförslag: 50 st/ 67 st w Verksamhetsprocess: Processkvalitet Åtagande: Utveckla varumärke och kommunikation Mätetal: Delindex Företagsprofil, i % Mål/måluppfyllelse: 85%/ 85% Attraktiv arbetsgivare w Verksamhetsprocess: Medarbetare Åtagande: Främja hälsa och sänka sjukfrånvaron. Mätetal: Sjukfrånvaro i % Mål/måluppfyllelse: 5%/6,1% w Verksamhetsprocess: Medarbetare Åtagande: Förbättrad ledarskapsindex i nästa medarbetarundersökning Mätetal: Ledarskapsindex Mål/måluppfyllelse: 73 (alla grupper lägst 69)/76 w Verksamhetsprocess: Medarbetare Åtagande: Engagerade medarbetare Mätetal: Engagemangsindex Mål/måluppfyllelse: 80/80 Stabil ekonomi Verksamhetsprocess: Ekonomi Åtagande: Långsiktigt soliditetsmål år 2016, är 15%. Soliditeten får ej understiga 17% för Kommunfastighets koncern under år Mätetal: Vinst i % Mål/måluppfyllelse: Bostad: 2% /3,3% Näringslivslokaler: 4%/5,5% Kommunala lokaler: 2%/2,9% Verksamhetsprocess: Ekonomi Åtagande: Direktavkastning på marknadsvärden 2014 Mätetal: Avkastning bostäder i % Avkastning näringsliv i % Mål/måluppfyllelse: Bostäder: 2,7%/ 2,8% Näringsliv: 5,0%/ 5,0% 5

6 Organisation Medarbetare Dubbelt nytt 2014 Projektcontroller Lina Englund 18 augusti 2014 var Lina Englunds första dag på nya jobbet som Projektcontroller. Det var premiär för Lina i en ny roll, men också första gången som Kommunfastighet har en Projektcontroller anställd på Teknikavdelningen. I takt med att antalet projekt växt har behovet ökat inom Kommunfastighet att ha en projektcontroller på teknik avdelningen för att kvalitetssäkra allt från kalkyler, prognoser, fakturahantering, rapporter, resultat till ekonomisk uppföljning. Fastighetssidan är föränderlig. Det händer nya saker, nya regler kommer och det kräver mycket kunskapsmässigt för att hänga med i utvecklingen. Samtidigt är det här en ny tjänst som jag får utveckla utifrån de behov som finns, vilket är roligt och stimulerande, säger Lina Englund. Lina Englund w Anställd 2014 som Projektcontroller på Teknikavdelningen. w Civilekonom med magisterexamen från Mälardalens Högskola (2006). w Arbetat tidigare på redovisningsbyrå och fastighetsbolag. w Född på västkusten, tränar inför en tjejklassiker. 6

7 Ett år i hälsans tecken Under året utvecklades hälsoarbetet ytterligare genom att ha en helhetssyn på hälsa och arbetsuppgifter. Målet har varit att ge förutsättningar till mer hållbara förändringar och tydligare knyta hälsofrämjande aktiviteter till medarbetare och chefers åtaganden och handlingsplaner. Medlen för att nå målen har varit ett ytterligare utvecklat samarbete med företagshälsovården, inspirationsföreläsningar, individuella hälsokontroller och workshops i arbetsgrupper och avdelningar. Dock har sjukfrånvaron följt utvecklingen i samhället och ökat. Det är långtidsfrånvaron som ökat och det är i första hand inte av arbets relaterade orsaker. Inga organisationsändringar, men många nya ledare Under 2014 gjordes inga större organisationsändringar. Under året fick företaget relativt många nya ledare och mycket av kompetensutvecklingsinsatserna har fokuserat på chefs utbildningar (exempelvis ledarskap, medarbetarsamtal, arbetsrätt, arbets miljö). I övrigt har kompetensutveckling genomförts inom psykisk ohälsa, fastighetsägarens ansvar, fastighetsskötsel och städ etc. Under året har också en översyn av lagledarrollen genomförts där ansvar och befogenheter tydliggjorts. En översyn av bolagets bosociala ansvar och arbets uppgifter har inletts och beräknas vara klart under Engagerade medarbetare, uppskattade ledare och attraktiv arbetsgivare Årets medarbetarundersökning visade på ett fortsatt högt engagemangsindex (kombinationen av energi hos medarbetare och tydlighet i organisationen). Kommunfastighet var bäst i klassen med ett indexvärde på 80 jämfört med benchmark som låg på 76. Ledarindex hamnade på 76 där allt över 69 var ett bra värde, vilket visade att företagets chefer ledde arbetet, skapade tydlighet, informerade och återkopplade på ett utmärkt sätt. 54% av medarbetarna skulle dessutom rekommendera företaget som arbetsgivare till en vän, vilket var mycket högre än jämförande företag. Sammanfattningsvis visar medarbet arundersökningen på ett stort engagemang, bra ledarskap och en attraktiv arbetsgivare. w Gokart var en av aktiviteterna för personalklubben Kbra under året. Antal tillsvidareanställda medarbetare 2014 Huvudkontor Tjänstemän 56 Driftgrupp 11 Byggservice 28 Distrikt Öst Tjänstemän 15 Fastighetsarbetare 51 Städare 58 Distrikt väst Tjänstemän 21 Fastighetsarbetare 58 Städare 64 Totalt 362 7

8 Affärsområde Bostäder w Bostäder anpassade till unga som gamla är ett viktigt mål för Kommunfastighet. Ett sätt att snabbare kunna erbjuda lägenheter till unga var dels att sänka åldern på bostadskön till 16 år och dels att bygga om oanvända lokaler, till exempel gamla butiker, till lägenheter. Erica Fjeldstad var en som snabbt ställde sig i bostadskön när möjligheten dök upp. 8

9 w Så här ser framtidens äldreboende ut, i Åbacken. Den stora terassen på taket ska prydas av grönska och uppspända segeldukar ska skydda för solen. Solpanelerna på taket bidrar till energiförsörjningen. Unga drömmer om en 2:a i centrum Kommunfastighet ska erbjuda ung som gammal ett attraktivt boende. Under året gjordes ett flertal sats ningar. Åbacken för äldreboende och nya möjligheter för unga att hitta ett boende blev det året när ungdomar redan från 16 års ålder kunde ställa sig i bostadskön. Däremot får ungdomarna vänta tills de fyllt 18 innan de efter två år i kön kan göra en intresseanmälan på en lägenhet. Förhoppningen är att de två åren som de väntat i kön ska göra att ungdomarna tidigare får ett eget boende, eller som Erica Fjeldstad sa när frågan kom på tal: Det krävs många poäng för att få en lägenhet och när man nu kan ställa sig i kön så gjorde jag det. Om drygt ett år slutar jag gymnasiet och har då samlat ihop cirka poäng. Det är inte säkert att jag kan få en lägenhet då, men jag har i alla fall ökat mina chanser. Mina drömmar om den första lägenheten är enkla, det behöver inte vara någon speciell arkitektur på huset, utan det räcker gott ifall det är en 2:a eller 3:a i centrum. Äldre vill ha spelrum med storbildsskärm I Brunnsbacken byggdes 2014 framtidens äldreboende Åbacken. Badrum med höj- och sänkbara toaletter, flyttbara handfat och närvarostyrd belysning. Gemensamma sinnlighetsrum med stjärnhimmel och sandgolv. Spelrum med storbildstv, Xbox och Wii. Stor takterass med fin utsikt och en trädgård med springbrunn. Solceller, sedumtak och miljögodkända material. Restaurang, hår- och fotvårdsrum och café Vem skulle inte vilja bo där på ålderns höst! Ett före dömligt vård- och omsorgsboendet för äldre som byggdes i Brunnsbacken. Totalt handlade det om 66 lägenheter som fördelades av kommunens vuxenförvaltning. 9

10 Nybyggnation av 82 lägenheter och 800 till planerade för de kommande åren Under 2014 startades byggnationen av 82 lägenheter samtidigt som det projekterades och detaljplanerades för byggnation av ca 800 lägenheter de kommande åren för att möta den tillväxt som Eskilstuna har och behovet av fler lägenheter. Ett sätt att snabbt få fram lägenheter under året var att bygga om gamla lokaler som tidigare varit butiker, förråd eller gemensamhetsytor. Totalt gav det 22 nya lägenheter och arbetet beräknas fortsätta de kommande åren med att omvandla oanvända lokaler till mindre lägenheter. Planerna på Tunafors skola har utarbetats under året och kommer att bli ett av Eskilstunas heta bostadsområden de kommande åren. Bostadsprojekt 2014 Nybyggnation: Djursta: 40 lägenheter, kombohus, 2-3 rumslägenheter Holmen: 20 lägenheter, radhus, 2-4 rumslägenheter Olika bostadsområden: 22 lägenheter, 1-3 rumslägenheter, ombyggnation av befintliga lokaler, butiker etc Pågående detaljplanearbete: Nithammaren/Munktellstaden, 24 lägenheter Skolmästaren/Tunaforsskola, 150 lägenheter Hällby, 80 lägenheter Nithammaren 8/Munktellstaden, 400 lägenheter Odlaren/Trumtorp, 170 lägenheter 10 w I Djursta inleddes byggnationen av SABO s så kallade kombohus med 40 st 2-3 rumslägenheter. Lägenheterna är inflyttningsklara sommaren/hösten På bilden syns kombohus byggda i Smygehamn hos TrelleborgsHem.

11 w Recycling av cyklar var en av aktiviteterna i Lagersberg som startades under året. w Nu har Kommunfastighet odlande hyresgäster i stadsdelarna Hovängen, Kjula, Skogsängen, Lagersberg, Östermalm, Hällberga, Viptorp, kv Vildsvinet, Brunnsbacken, Läkargatan och Ärla. Förtätning av befintliga bostadsområden Under året genomfördes medborgardialog med boende i Skogsängen för att ta fram vilka möjligheter som fanns för att inleda en förtätning av området. Förtätningen handlar om att utveckla områdets struktur i allmänhet, från grönområden, uteplatser till byggnation av nya bostäder. Efter en dialog med de boende kommer en arkitekttävling att äga rum innan en detaljplan tas fram för utvecklingen av Skogsängen. Lagersberg uppmärksammades internationellt i Barcelona Sköna Gröna Lagersberg är ett projekt som pågått sedan 2012 och handlar om att halvera energiförbrukningen genom en ombyggnation av 432 lägenheter i 23 hus. I projektet har boende och verksamheter i området engagerats framgångsrikt vilket lett till energiutbildningar, nya odlingslotter, recycling av cyklar, studier kring energibeteende, trygghetsskapande aktiviteter, utveckling av utemiljöer m m samtidigt som husen renoverats och energieffektiviserats. Under 2014 blev arbetet internationellt uppmärksammat när det valdes ut som ett av 10 projekt i Sverige för att visas upp i Barcelona på en internationell konferens kring hållbart byggande inom klassen Stadsdelsprojekt. Det var roligt att Lagersberg blev uttaget som ett av Sveriges bidrag till Barcelona. Det är ett stort erkännande till alla i Eskilstuna som jobbar för ett ännu skönare och grönare Lagersberg, sa samordnande projektledaren Charlotte H Kindmark. Ny fördelning av nyproducerade lägenheter Under året introducerades ett nytt sätt att fördela nyprodu cer ade lägenheter och ombyggda lägenheter som fått en högre standard. Hälften av lägenheterna skulle fördelas via bostadskön och 50% lottas ut bland intresserade. En ny princip i syfte att även kunna ge nyinflyttade eskilstunabor möjligheten att få ett eget boende. Enklare söka ny bostad med ny webbplats För att förenkla människors möjligheter att ställa sig i bostadskö eller anmäla intresse för lägenheter gjordes en helt ny hemsida för att bli mer modern och användarvänlig och fungera i olika miljöer från smarta telefoner, läsplattor till olika dataskärmar. Energieffektivisering och stamrenoveringar Åtgärder som energieffektiviseringar och stamrenoveringar av bostäder pågår kontinuerligt. Under 2014 har de större projekten rört Lagersberg och Filhuggaren i Nyfors. Energistatistik bostäder w Bostäder, kwh/kvm, BRA Klimatkorrigerat Värme El Mot 2007 i % 0-2,5-2,5-2,5-8,9-9,6-10,8-13,5 SABO snitt 0-2,6-3,8-5,4-8,9-11,1-11,7 * *SABO-snitt för 2014 är ännu inte redovisat från SABO. 11

12 12 w Dansföreställningen Struck Silent handlade om åldrande i ett samhälle styrt av ekonomisk tillväxt. Ett av flera evenemang som Scenkonst Sörmland gjorde under 2014 i sina nya lokaler i Munktellstaden. Föreställningen Struck Silent gavs i samarbete med Baxter Theatre från Sydafrika.

13 Affärsområde Näringslivslokaler Scenkonsten fick nya möjligheter i Munktellstaden I april 2014 kunde Scenkonst Sörmland flytta in i nya lokaler i Munktellstaden. Lokaler med konsertsal, blackbox, dans studio, repetitionslokaler, teknisk verkstad, kontor, servering och mingelplats för publiken. Tillsammans med konsulenter, producenter, turné läggare för Sörmlandsmodellen och övrig administration är nu Scenkonst Sörmland samlat under ett och samma tak. Det är spännande att vi nu, alla inom film, musik, dans och teater sitter samlade. Då skapas också nya förutsättningar och vår verksamhet kan utvecklas, säger Lisa Lach, Scenkonst Sörmland. w Vi började söka nya lokaler för många år sedan och ville gärna hamna i Munktellstaden. När den här möjligheten dök upp i samtal med Kommunfastighet tog vi den. Det har tagit många år men vi är glada att äntligen ha fått så fina lokaler. Nu kan vi ha spelningar och ta in publik i våra lokaler samtidigt som verksamheten kan pågå som vanligt, säger Anders Westbom som varit ansvarig för byggnation och flytt av verksamheten hos Scenkonst Sörmland. 13

14 Byggnationen av badhuset enligt plan Byggnationen av det nya badhuset har följt tidplan. Under året har bland annat takstolarna rest över stora bassängen vilket gjort det tydligt vilken rymd och form det nya badhuset kommer att få. Enligt plan kommer badhuset att vara klart våren Arenan väntar på detaljplansbeslut Arbetet med den nya arenan som ska byggas i kvarteret Nötknäpparen har stannat upp. Detaljplanen för området har överklagats och byggnationen är försenad. Om över klagandet ej går igenom blir det byggstart sommaren/hösten w I det nya badhuset, Munktellbadet, kommer det att finnas en 50-metersbassäng för elittävlingar, två multibassänger med höj- och sänkbar botten, ett familjebad i två sektioner som innehåller bl a minifors, karusell, klättervägg, bubbelpool och vattenrutschkana. Affärsområde Kommunala lokaler w Inom affärsområdet kommunala lokaler äger Eskilstuna kommun fastigheterna och svarar för investeringar. Kommunfastighet förvaltar och svarar för drift och underhåll av lokalerna. Nya isar och nytt konstgräs Det har saknats ishallar för alla som velat åka skridskor. Men under det gångna året kom det till två nya hallar, en ny ishall på isstadion och en träningshall för konståkning. Även fotbollen har fått bättre möjligheter eftersom det lades in nytt konstgräs på Tunavallen. Konserthall, Rinmansskolan och Stadshuset Den nya entrén till Stålfors konserthall färdigställdes under året. På Rinmansskolan har arbeten pågått under hela året. Under våren blev restaurangköket klart varefter en ombyggnation av hus ett och tre inleddes. Ombyggnad av Stadshusets innergård påbörjades också innan nyårsklockorna ringde in det nya året. 14

15 Affärsområde Logistik Eskilstuna på väg att bli ett kompetenscentra inom tågunderhåll w Affärsområdet Logistiks kompetens och kreativa förmåga var en stark bidragande faktor till att MÄLAB valde Eskilstuna för sin service- och underhållsverkstad för tåg. En satsning som kommer att ge ett 100-tal nya jobb. Den nya depån ska vara klar att tas i drift andra halvåret 2017 och placeras i direkt anslutning till Eskilstuna stationsområde. Verkstadsdepån är givetvis avsedd för MÄLAB:s persontrafik men är självklart viktig även för Eskilstunas logistiksatsning. Den innebär att järnvägskompetensen i regionen kan hållas kvar och utvecklas ytterligare, med fler personer inom området, ny kompetens och ökade resurser för underhåll och service. Konsekvenser som självklart är positiva även för vår kombiterminal och järnvägen i logistikparken, säger Tommy Spångberg, Eskilstuna Logistik. 15

16 16 Bästa kombiterminalen i Mälardalen Under 2014 genomförde tidningen TransportNytt en kartläggning och ranking av landets kombiterminaler utifrån antalet lyft (TEU) från tåg till bil och tvärtom. Antalet TEU visar hur marknaden väljer att transportera sitt gods och hur företagen värderar kombiterminalen utifrån bland annat effektivitet, läge och prisbild. Eskilstuna Kombiterminal placerade sig som nummer tre på listan efter Nässjö och Gävle Hamn. I Mälardalen/Stockholm intog Eskilstuna en klart ledande ställning som den terminal som hanterar mest gods och värderas högst i regionen. Containerladdare för effektiva och hållbara logistiklösningar Idag upptar tomma containrar en stor del av kapaciteten vid järnvägstransporter. För att effektivisera transporterna och nyttja järnvägskapaciteten bättre investerades i en containerladdare på kombiterminalen. Containerladdaren förenklar och effektiviserar lastning och medför att godset packas optimalt och ger upp till 25% större godsmängd per container. Vilket gör varuägare, transportörer och miljön till vinnare när varje container kan nyttjas fullt ut. LogistikEvent med logistikrapport och visning av logistikparken Under hösten genomfördes ett LogistikEvent för 100 viktiga beslutsfattare inom branschen. På mötet presenterades en rapport om Eskilstunas fördelar inom logistik. Dagen avslutades med en visning av logistikparken där gästerna kunde se att mark-, väg- och järnvägsarbeten färdigställts för kommande etableringar. w Det är inte bara containerladdaren som kommit på plats i kombiterminalen. Under året färdigställdes gaten för in- och utpassage. En gate som kvalitetssäkrar transporterna genom att optiskt registrera och läsa av in- och utgående lastbilstrafik och deras last. Terminalen har också under året försetts med skalskydd med kameraövervakning och larm.

17 Ekonomisk redovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll w förvaltningsberättelse w koncernresultaträkning w koncernbalansräkning w kassaflödesanalys för koncernen w moderbolagets resultaträkning w moderbolagets balansräkning w kassaflödesanalys för moderbolaget w tilläggsupplysningar w noter, gemensamma för moderbolag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 17

18 w Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org. nr , får härmed avge förvaltningsberättelse över verksamheten år Styrelse, verkställande direktör och revisorer: Styrelse fr o m Ordinarie ledamöter Bertil Andersson, ordf (m) Benny Karlsson, 1:e vice ordf (s) Birgitta Eriksson 2:e vice ordf (mp) Karola Bast (s) Nicklas Karlsson (s) Torgny Zetterling (m) Håkan Ingårda (c) Bosse Jonsson (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Styrelse t o m : Ordinarie ledamöter Birgitta Eriksson, ordf (mp) Benny Karlsson, 1:e vice ordf (s) Torgny Zetterling 2:e vice ordf (m) Karin Ingelson (m) Aino Blomgren (s) Ewa Törnberg (mp) Roja Mahmoudi (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Bo Hellmark (kd) Fackliga representanter Ingevi Bengtsson (Kommunalanställdas förbund) Gerd Sahlberg (Vision) Verkställande direktör Hans Georg Wahlberg Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig Peter Söderman, auktoriserad revisor Lekmannarevisor Leif Jilsmo (m) Suppleanter Bert Eriksson (s) Mahabad Minozada (s) Jimmy Haller (s) Maria Pihl (m) Pia Bernthling (c) Rune Nyberg (fp) Stig Johansson (sd) Suppleanter Aza Safari (s) Marianne Andersson (s) Olov Åslund (mp) Bertil Andersson (m) Owe Kling (fp) Thomas Ohlsson (c) Carin Kuutmann (v) Koncernen Organisation Moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB org nr , som ägs av Eskilstuna kommun org nr Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger till 100% Torshälla Fastighets AB, org nr Samtliga bolag har sitt säte i Eskilstuna. Information om verksamheten Bolagets verksamhet startade 1995 genom köp av inkråmet i Stiftelsen Hyresbostäder i Eskilstuna fusionerades bolaget med Eskilstuna Jernmanufaktur AB, samt att verksamheten vid den kommunala förvaltningen fastighetskontoret i Eskilstuna Kommun övergick till bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag. Vidare skall bolaget biträda kommunstyrelsen vad avser sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Verksamheten innefattar att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster. Ägardirektiv Arbetet med uppfyllande av ägardirektiv samt uppdrag/åtaganden i kommunens årsplan genomsyrar hela verksamheten. I allt väsentligt är ägarens direktiv för år 2014 uppfyllda. För detaljerad information hänvisas till redogörelse i den tryckta årsredovisningen. Investeringar och förvärv av fastigheter mm Under året avslutade investeringar har gjorts i byggnader med tkr ( tkr), markanläggning tkr (377 tkr), mark tkr (0 tkr), markinventarier 0 tkr (0 tkr) byggnadsinventarier tkr (2 156 tkr), inventarier, verktyg och installationer tkr (5 853 tkr) samt pågående nyanläggningar aktiverats med tkr ( tkr). Totala investeringar under året uppgår till tkr ( tkr). Förvärv av fastigheter Skolmästaren 2 har förvärvats för tkr varav 50% utgör värdet av marken. Marken till Skiftinge 3:5 och 3:6 (Djursta) har förvärvats för tkr. 18

19 Rivning utrangering del av fastigheter Ombyggnad i Nithammaren 8 till Scenkonst Sörmland har medfört en utrangeringskostnad med 756 tkr. Planerad bostadsbyggnation på Nithammaren 8 kommer att medföra rivning av 2 byggnader varför utrangering av bokfört värde skett med tkr. Rivning av termogarage på Tuppen 1 har gett en utrangeringskostnad med 425 tkr. Om- och tillbyggnader moderbolaget Avslutade investeringar: - Nithammaren 8, ombyggnad till Sörmlands Scenkonst - Tackjärnet 1, ombyggnad till bilhall - Strigeln 36, nattis - Hövdingen 1, ombyggnad lokal till lägenhet - Gullvivan 1, ombyggnad lokal till lägenhet - Handsken 1, hissinstallation - Hornet 3, hissinstallation - Hornet 4, ny ventilation, till- och frånluftsaggregat - Lagboken 2, Lagersberg etapp 2 - Ostran 3, ombyggnad lokal till lägenhet - Ostran 4, ombyggnad lokal till lägenhet - Tallbiten 5, frånluftsvärmepump - Trasten 1, ombyggnad lokal till lägenhet - Turturduvan 1, nytt äldreboende Pågående investeringar: - Munktellstaden, plan för nya bostäder - Nötknäpparen, Arena, programhandling - Nithammaren 4, Badhus - Nitaren 17, konvertering högspänning t lågspänning - Litografen 6, konv högspänning t lågspänning - Låset 6, konv högspänning t lågspänning - Lyktan 3, konv högspänning t lågspänning - Filhuggaren 13, ombyggnad och stambyte - Handsken 1, hissinstallation - Hornet 4, hissinstallation - Lagbalken 1, etapp 3 Lagersberg - Örtagården 25, inst av FTX - Djursta (Skiftinge 3:5 och 3:6) nybyggnation bostäder - Nithammaren 4 (13) nya bostäder - Skolmästaren (Tunafors skola) projektering bostäder - Nordstjärnan 13, förstudie nya bostäder - Trumtorp, förstudie nya bostäder Om- och tillbyggnader Torshälla Fastighets AB Avslutade investeringar: - Torshälla 4:44, Nybyggnation etapp 1 - Skeppsgossen 1, fönsterbyte - Krögaren 10, fjärrvärme Pågående investeringar: - Torshälla 4:44, nybyggnation etapp 2 - Löparen 1, takbyte - Vårdaren 11, nytt tak - Skidåkaren 2, styr och regler Förändringar av bostadsbeståndet Antal lgh yta tkvm Fastigheternas marknadsvärde En bedömning av marknadsvärdet för fastighetsbeståndet i Eskilstuna Kommunfastigheter AB med dotterbolaget Torshälla Fastighets AB genomfördes under början av 2015 med hjälp av Samhällsbyggarnas auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet för fastigheterna i moderbolaget bedömdes till 4,3 miljarder kronor inom ett intervall av 4,1 till 4,5 miljarder kronor och fastigheterna i dotterbolaget till 0,86 miljarder kr inom ett intervall av 0,82 miljarder kr till 0,91 miljarder kr. Moderbolaget har såväl hyreshusenheter med bostäder respektive lokaler som industrienheter, vilket påverkar marknadsvärdet per kvm i jämförelse med dotterbolaget, som huvudsakligen har bostäder och lokaler i sitt bestånd. Genomsnittliga värdet i moderbolag har bedömts till kr/m2 och i dotterbolaget kr/m2. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkonto, uppgår för koncernen vid årets utgång till 77 mkr (165 mkr). Kommunal borgens- och internbanksavgift belastar bolagen med tkr ( tkr). Motsvarar ca 0,6 % på lånesumman. Soliditeten beräknat som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 20,3 % (20,4 %). Resultat för koncernen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår för affärsområde bostad till tkr ( tkr), näringslivslokaler tkr (5 095 tkr), logistik tkr (370 tkr) och kommunala lokaler tkr ( tkr). Nettoresultat för koncernen uppgår till tkr ( tkr) Hyresförhandlingar För affärsområde bostad medförde hyresförhandlingen 2014 en hyreshöjning fr o m med 2,0 % i Eskilstuna och med 2,4 % i Torshälla fr o m

20 w Förvaltningsberättelse Moderbolaget Sammanträden Styrelsen har hållit 13 protokollförda ordinarie sammanträden under Organisationsanslutningar Företaget är medlem i: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS - Arbetsgivarorganisation för de kommunala fastighetsbolagen HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a Sweden Green Building Council Verksamhet Uthyrningssituationen har under 2014 varit stabil och präglats av brist på bostäder för uthyrning. Uthyrningsgraden är under 2014 mellan 99,2-99,4 %. Uthyrningsnivån för industrilokaler och kommersiella lokaler är god, med på sikt fortsatt efterfrågan. Affärsområde logistik är nära beroende av konjunkturläget i landet som återspeglas i en avvaktande hållning. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Allmänt Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i en återhämtningsfas som är bräcklig. Prognosen för 2015 i jämförelse med 2014 (vars siffror anges inom parentes) visar på en svag återhämtning enligt Konjunkturinstitutet. För 2015 beräknas BNP-tillväxt bli 2,3% (1,7), arbetslöshet sjunka till 7,7% (7,9) och antalet sysselsatta öka med 1,2% (1,5). Inflationen uppskattas bli 0,1% (-0,2) och reporäntan stå still på 0,00% (0,00). Eskilstuna och Kommunfastighet Eskilstunas konjunktur är i stort sett en spegling av den nationella, vilket innebär ett snarlikt scenario för 2015 som året innan. Det som avviker är att Eskilstuna har en högre arbetslöshet, ca 13,8%, jämfört med riksgenomsnittet och under 2014 aviserades personalnedskärningar på en av ortens större företag. Två andra faktorer som påverkar Eskilstuna och Kommunfastighets ekonomi är en positiv befolkningstillväxt, Eskilstuna växer snabbare än Sverigemedel och har nu över invånare. Samtidigt ligger medianinkomsten för invånarna lägre än medel, jämfört med för riket i stort. Eskilstuna Kommunfastigheter AB hade ett stabilt verksamhets år 2014 med ett bra ekonomiskt resultat, trots att företaget fortsatt genomföra stora investeringar i nya bostäder, badhus och renoveringar med energieffektiviseringar i exempelvis Lagersberg. Vidare har ett stort antal nya ledare kommit in i organisationen under året som en följd av den generationsväxling som pågår inom Kommunfastighet. Affärsområde Bostäder Efterfrågan på Kommunfastighets ca lägenheter var stor under Under året inleddes byggnation av 80 nya lägenheter samtidigt som företaget projekterade och planerade för en byggnation av ca 800 lägenheter de kommande åren för att möta den ökade efterfrågan. Insatser för att modernisera och energieffektivsera bostadsområden i dialog med hyresgästerna har varit fortsatt framgångsrika med halverad energiförbrukning och upplevt engagemang och trygghet i berörda bostadsområden. Affärsområde Kommunala lokaler Kommunala lokaler ägs av Eskilstuna kommun, men förvaltas av Kommunfastighet. Inom affärsområdet har genomförts ombyggnationer och energieffektiviseringar enligt plan för kommunens lokaler. Nämnas kan kommunens investeringar inom idrott och kultur med byggnation av ny ishall, anläggning av nytt konstgräs på Tunavallen och en ny entré till Stålfors konserthall. Affärsområde Näringslivslokaler Under 2014 har affärsområdet koncentrerat sina resurser på byggnationen av det nya badhuset. Ett projekt där takstommarna restes under andra halvan av året, vilket medfört att det nya badhusets form och rymd blivit tydligare. Den planerade starten av Arena-projektet har förskjutits på grund av överklagan och beräknad byggstart blir 2015 om inget oförutsett inträffar. Kulturen och scenkonsten har under året fått tillgång till verksamhetsanpassade lokaler i Munktellstaden, lokaler som gjort att Scenkonst Sörmland fått nya och bättre förutsättningar att utveckla dans, teater, film och musik. Affärsområde Logistik Beslutet att MÄLAB investerar i Eskilstuna för att underhålla regionaltåg kom under året. En kommunal investering, där affärsområdet i samarbete med Eskilstuna kommun tagit fram det vinnande anbudet. När anläggningen står klar 2017 i Eskilstuna stationsområde kommer det att sysselsätta ca 100 personer. En annan glädjande nyhet under året var att Eskilstuna kombiterminal rankades som den tredje största terminalen i landet efter Nässjö och Gävle baserat på antal lyft från tåg till bil och vice versa. Möjligheter och risker Kommunfastighet följer kontinuerligt de möjligheter och risker som en förändrad marknad med ändrade förhållanden i näringslivet, skolvärlden, den politiska miljön och svängningar i konjunkturer kan innebära för företaget. Finansiellt är Kommunfastighet exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer