7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel"

Transkript

1 1

2 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att få reda på vad du behöver känna till INNAN du väljer servoväxel och i vilken ordning. Följande summerar processen hur man väljer servoväxel effektivt med sju enkla steg 1. Teknikintroduktion. 2. Hur du skaffar rätt data innan du börjar (indata applikation). 3. Dimensionera själv eller be om hjälp? 4. Vad skall utföras? Hjälper leverantören till med beräkningarna? 5. Vad styr växelvalet? Undvik de vanligaste misstagen. 6. Matcha dina data med rätt produkt. 7. Fler viktiga saker att ha med i beräkningarna när du väljer leverantör. Men först kort om uppkomsten av växlar anpassade till servomotorer. Servomotorer arbetar hela tiden med återkoppling, dvs. övervakning av hastighet, position och rotationsriktning. För att reglera denna information behövs det någon form av dator, drive eller servoförstärkare. Kärt barn har många namn, vi kommer i fortsättningen att använda oss av ordet servoförstärkare. Kopplas en servomotor samman med en vanlig mekanisk växel utan nämnvärd precision blir resultatet att det tar längre tid för servoförstärkaren att hitta förutbestämd position om den positionen överhuvudtaget går att hitta. Ett önskemål från servomotortillverkarna var därför att det tillverkades växlar med bättre precision. Ett annat starkt önskemål var att kunna få tillgång till utväxlingar större än 1:1 då detta leder till behov av mindre motorer och därmed bättre ekonomi. 2

3 Kring 1980 realiserades dessa önskemål genom att det erbjöds produkter i form av en planetväxel med bättre precision än vad som tidigare varit möjligt att tillverka. Därigenom matchades behovet från servoförstärkaren och i slutändan kundernas förväntningar om snabba, precisa rörelser. 1. Teknikintroduktion Vi gillar teknik och hur tekniken hänger samman. Det som gör växlar så intressant är att vid dimensionering blandas både el och mekanik, vilket kan vara en utmaning. Men med denna guide blir det lättare eftersom du kommer att få reda på exakt vilka saker som styr växelvalet och vad du behöver ta reda på innan du börjar. Gällande för samtliga växlar med annan utväxling än 1:1 är att man minskar eller ökar varvtalet och som följd påverkas även det överförbara momentet på utgången av växeln. Vanligast förekommande är utväxlingar större än 1:1 och då minskar varvtalet och det överförbara momentet ökar. En annan effekt man får med utväxlingen är att man påverkar förhållandet på masströghetsmomenten i systemet. Vi berör de två vanligaste alternativen för användning av växlar: Alternativ 1: Klassiska industriväxlar tillsammans med 3-fas asynkronmotorer eventuellt styrda av en frekvensomvandlare. Alternativ 2: Innefattar ett komplett servosystem i kombination med servoväxlar med fullständig återkoppling. (En växande marknad idag är en kombination av dessa två alternativ, dvs asynkronmotor med servoväxel) Skillnader mellan vanliga industriväxlar och servoväxlar är främst: Industriväxlar Servoväxlar Precision - + Verkningsgrad - + Ljudnivå - + Momentöverföringskapacitet - + Tabell: Industriväxlar vs Servoväxlar 3

4 Studerar man ovan tabell så finner man ganska snart att alternativet med servoväxlar framstår som mycket attraktivt att titta vidare på. Kommentarer till tabellen: Precision Ökad kontroll och noggrannare drift Verkningsgrad Högre verkningsgrad gör att effektförlusterna i den mekaniska överföringen minskar och att energiförbrukningen också minskas. Detta blir ett allt viktigare argument i takt med att vårt miljötänkande ökar. Ljudnivå Den lägre ljudnivån bidrar också till möjligheten att bygga bort ljuddämpande åtgärder i maskinen vilket i förlängningen ger lägre driftskostnader och investeringskostnader samt bättre arbetsmiljö. Momentöverföringskapacitet En annan fördel är dess smarta uppbyggnad som innebär kompakta lösningar med stora utväxlingar och hög momentöverföringskapacitet. Kort beskrivet så kommer du att få överlägsen respons och precision i din applikation om du väljer att basera ditt val på en servolösning. Däremot får du räkna med att den inledande investeringen mätt i kronor oftast är högre jämfört med en industriväxel. Några kunder kände i början en viss osäkerhet med att byta från asynkronmotorer till servosystem, farhågorna var ökade kostnader och komplexiteten kring programmeringen av servoförstärkare och motorer. Vad marknaden har att erbjuda idag gör att båda dessa farhågor går att övervinnas relativt enkelt. Priset på servosystem har stadigt sjunkit och programmering och idrifttagning har aldrig varit enklare än nu. Med ovan beskrivna fördelar ser vi det som en självklarhet att enbart fokusera på servoväxlar i fortsättningen av rapporten. Gruppen servoväxlar brukar oftast delas in i följande undergrupper: - Planetväxlar - Snäckväxlar - Hypoidväxlar - Övriga växlar 4

5 Var grupp har sin plats men den dominerande delen av kunder väljer ändå att hitta lösningar på sina växelproblem med växlar från gruppen planetväxlar. Nuförtiden vinner servosystem med planetväxlar mark på bekostnad av lösningar där hydraulik och pneumatik länge har varit dominerande. Fördelar för servosystem jämfört med hydraulik (enligt våra kunder) är: Lägre totalpris Lägre ljudnivå Lägre energiförbrukning Bättre arbetsmiljö Billigare och snabbare att tillverka tack vare färre delar Lägre totalvikt Ökad kontroll och noggrannhet Dock framhåller flera kunder att den absolut största vinningen med att välja servolösningar är att de med endast några enkla knapptryck enkelt kan ställa om i sin maskin och applikation. Detta spar givetvis tid och pengar för användaren. Samtidigt blir detta en konkurrensfördel gentemot konkurrenter som lever kvar i den traditionella miljön med industriväxlar. 2. Hur du skaffar rätt data innan du börjar (indata applikation). Börja alltid fundera igenom vad applikationen skall åstadkomma för slutresultat. Viktiga frågor att besvara eller undersöka för att kunna komma vidare till ett växelval kan vara följande: Är det linjära eller roterande rörelser som skall utföras? Hur skall rörelsen se ut? (Definiera grovt hastigheter, sträckor, tider, accelerationer, körprofiler och eventuellt vilotider.) Vilka laster skall förflyttas? (Definiera detta i Kg, N, Nm) Finns det yttre laster eller friktioner som påverkar rörelsen? (Uppskatta dessa i Kg, N, Nm) 5

6 Är rörelsen du skall åstadkomma horisontell eller har den någon lutning? Omgivningstemperatur i maskinen? Ange i C Tillgängligt utrymme för motor/växel? Får ni plats med en rak eller vinklad växel eller krävs det en växel med integrerad servomotor. Linjära rörelser? (Ange dimensioner på kulskruvar, remhjuldiameter eller kugghjul/kuggstång.) Vilken är den önskade precisionen för den färdiga applikationen? TIPS: Känner ni till några andra friktioner i systemet så redovisa även dessa. Ange också om dessa laster har någon hävarm i förhållande till rotationscentrum för rörelsen. Här hittar du ett dokument som kan vara till er hjälp under insamlingen av driftsdata. Använd den gärna. 3. Dimensionera själv eller be om hjälp? Nu har du kommit en bra bit på vägen med att få förutsättningarna på plats. Så nu är det dags att välja om du vill fortsätta själv eller om ni behöver hjälp att välja passande komponenter från någon lämplig leverantör. En del leverantörer på marknaden erbjuder sina kunder beräkningshjälp antingen genom beräkningsprogram eller via personliga besök. 6

7 Resultaten av dessa beräkningar kan skilja sig en del i hur de presenteras och var fokus ligger. Överlag så är resultaten bra och speglar väl hur applikationerna kommer att bete sig åtminstone teoretiskt. Som med allting så beror slutresultatet till stor del av vilka värden man matar in i programmen och förståelsen för applikationen. Känner man trots allt att man vill göra sina egna beräkningar finns det gott om bra lexikon med beräkningsformler. 4. Be om hjälp leverantören hjälper till, vem skall jag välja? Har man väl tagit det aktiva beslutet att välja att ta hjälp av någon leverantör så bör man fundera igenom vad som är viktigast: Skall fokus ligga på motordata och styrsystem eller önskar du mer detaljer på det mekaniska gränssnittet och därmed förflytta fokus till växelvalet? Program som täcker in beräkningar från ax till limpa dvs servoförstärkare + motor + växel + applikation, är det enligt vår mening ingen som har lyckats fullt ut med. Därav kan det ibland vara på sin plats att göra två beräkningar för att värdera applikationen på ett fullständigt korrekt sätt. En beräkning som innefattar motor + servoförstärkare samt en som tittar på växelval + applikation. 7

8 Vem kan göra sådana beräkningar åt mig? Flertalet av servomotortillverkarna har egna beräkningsprogram där fokus primärt ligger på servomotorer och styrsystem men även i viss mån även tar hänsyn till mekaniska aspekter såsom växlar och tillbehör. Vill man ha mer fokus på applikationen och de mekaniska komponenterna närmast applikationen så bör man ta kontakt med lämplig leverantör av servoväxlar. En del har program där man även kan välja in servomotorer från flertalet av de mest kända servoleverantörerna. Håll utkik efter detta eftersom det kan spara tid och pengar. 5. Vad styr växelvalet? Undvik de vanligaste misstagen. I detta steg summerar vi tänkvärda saker du kan använda när du skall utföra dimensioneringen själv. Genom att studera detta stycke kan du enkelt undvika en del misstag som kan spara både tid och pengar, detta eftersom du redan från starten optimerat din applikation. Det första vi vill belysa är vikten av att välja rätt utväxling. Utväxlingen är extremt viktig då den påverkar dels varvtal, moment, och det balanserar ut missförhållande i masströghetsmoment för konstruktionen. 8

9 n 1 = T 1 = i / i T 2 = n 2 = J 1 = / i² utväxling i = J 2 = in ut motor axel servoväxel Moment, T Varvtal, n Masströghetsmoment, J Kontrollera också att du inte överskrider max eller nominellt varvtal för växeln. Vidare gör uppbyggnaden av planetväxlar att vissa utväxlingar kan överföra högre moment än andra. Data för varvtalsbegränsningar finns normalt redovisade i katalogmaterial för respektive växelleverantör. TIPS: En del växelleverantörer erbjuder ibland också alternativ för höga varvtal så kallade high speed växlar. Med high speed menas att man erbjuder en hög verkningsgrad på >98,5% även på varvtal upp till max rpm på växelns ingångssida. Denna variant ger alltså en lägre värmeutveckling än vad en normal växel ger. 9

10 Bilden nedan visar sambandet mellan överförbart moment och utväxling för planetväxlar. Nederst visas inbördes storleksförhållande för kuggdetaljer... T 2 Teoretisk momentkurva enligt kugghjulsgeometri Tillåtet vridmoment (8) 10 utväxling Ringhjul Solhjul Planethjul Vid utväxling 3 begränsas överförbart vridmoment av yttrycket på planethjulen Vid utväxling 10 begränsas överförbart vridmoment av yttrycket på solhjulet Genom att optimera utväxlingen till mellan 5 och 7:1 eller i kombination med dessa så maximerar du det mekaniska överförbara momentet i växeln. I många fall kan detta val göra att man kan gå ner i storlek på växeln. Uppenbara fördelar med detta är att mindre volym i applikationen upptas samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. 1-stegs växlar klarar utväxlingar tom 10:1, 2 stegs växlar klarar utväxlingar tom 100:1. Beroende på applikation kan det även uppstå radial- och axiallaster beroende på remspänningar och externa laster. Valet av produkt blir därför extra viktigt då lagringen har stor inverkan här. Kontrollera alltid så att ni inte överbelastar växeln då detta kan förkorta livslängden på utrustningen. Ibland kan det även löna sig att höra med remleverantören vad de rekommenderar för förspänning på sina remmar, erfarenheten säger att detta kan variera med upp till 300 %. Detta kan annars innebära överdimensionering av komponenter med kostnadsökningar som följd. Beroende på vilken servoväxelgrupp man väljer så varierar verkningsgraden. För planetväxlar/hypoid är den relativt konstant och ligger mellan % beroende på utväxling, växeltyp och storlek. 10

11 När det gäller snäckväxlar så varierar verkningsgraden med utväxling och även med varvtalet. Snäckväxel: Tumregeln är att högre utväxling och lägre varvtal ger lägre verkningsgrad. Eftersom spannet är väldigt stort så går det inte att enkelt säga vad en normal verkningsgrad är för en snäckväxel utan detta måste kontrolleras mot katalogdata. Verkningsgraden kan variera från 40 % och upp till ca 90 %. Har man en intermittent drift (dvs. med många start och stopp) så bör man även känna till att startverkningsgraden är betydligt sämre än verkningsgraderna under drift. 100 Wirkungsgrad V-Drive Größe 50 Verkningsgrad V-Drive stl 050 bei treibender Schnecke und T 2N 90 i = 4 i = 7 80 i = 16 i = 10 Verkningsgrad [%] Wirkungsgrad [%] i = 28 i = Drehzahl [min -1 ] Varvtal [rpm] Ljudnivå Ljudnivån i växlarna har ett samband med hur väl ingående komponenter kan tillverkas samt val av kuggprofiler och lager. Smörjmedlet har också större inverkan än vad man kan tro. En fråga att ta ställning till är vilken ljudnivå som kan accepteras i er applikation? Växlar har ibland raka, sneda eller spriralskurna kuggar vilket i kombination med ingående varvtal markant påverkar ljudet. Kom ihåg: (3 db = en fördubbling av ljudnivån) 11

12 Masströghetsmoment Denna bild belyser λ (lambda) d.v.s. förhållandet mellan ingående tröghetsmoment för motorn och för lasten. Definition: λ är förhållandet mellan det interna tröghetsmomentet (ofta motorn) och det externa tröghetsmomentet (ofta lasten) J extern λ = J intern Motor Växel Applikation J intern = J motor + J klämförband + J solhjul J extern = J resterande av växeln + J applikation i 2 ( i = utväxling) Det finns olika modeller för hur man skall betrakta de rörliga delarna dvs om de skall räknas in till last eller motor. Bilden beskriver den vanligaste modellen att betrakta de rörliga delarna. Uppgifter om tröghetsmoment för motorer och växlar återfinns normalt i katalogmaterial för respektive leverantör. Livslängd Vad den verkliga livslängden blir för en komponent är oftast svårt att fastställa exakt. Dock är det så att olika branscher har olika förväntningar när det gäller livslängden. Men normalt förväntas utrustningen hålla mellan och driftstimmar. Vad som är dimensionerande för dessa varierar från leverantör till leverantör men det är vanligtvis lager, kuggdetaljer eller de individuella upplagringarna av kugghjulen. 12

13 Tätningsringar brukar inte omfattas av denna livslängd utan brukar betraktas som en reservdel och man får därför räkna med ett eventuellt byte under produktens livslängd. Här vill vi höja ett varningens finger när man jämför katalogdata. Antal driftstimmar brukar vara behäftade med något villkor. Exempelvis för ett visst varvtal eller hänsyn till omräkningsfaktorer för antalet start/stopp per timme. Då det inte finns någon standard för hur man definierar katalogvärden så kan denna del bli svår att bedöma korrekt som novis. En del leverantörer har fortfarande kvar rekommendationer om byte av olja eller fett efter ett visst antal driftstimmar. Detta känns idag ålderdomligt och förlegat och innebär merkostnader och i värsta fall driftsbortfall då anläggningen måste stängas ner för service och underhåll. Är det så att man funderar på att välja en växel som kräver olje- eller fettbyte bör man tänka på att ersätta med samma eller likvärdigt smörjmedel. Avviker man från dessa rekommendationer så riskerar man att lager, kuggdetaljer och tätningsringar inte får korrekt smörjning, med förkortad livslängd som följd. När det gäller smörjmedel och läran om smörjning (tribologi) så är detta en väldigt komplex värld. Att enbart optimera smörjmedlets egenskaper innebär allt som oftast att det har en negativ effekt på andra komponenter som kommer i kontakt med smörjmedlet. Det kan vara så att livslängden på en tätningsring kan reduceras ner till endast ett fåtal hundra timmar beroende på egenskaperna i smörjmedlet. Leta därför efter leverantörer som känner till komponenternas inbördes förhållande och som inte enbart maximerar en komponents egenskap på bekostnad av andras. 13

14 Cykeltider/Körprofil: Enbart genom att tänka igenom hur du tänker köra din applikation kan du ofta undvika höga belastningar (som följd av korta accelerationskurvor). Detta kan ibland lösas genom att välja andra körprofiler. Överdimensionering är inte ett ovanligt resultat om man inte tänker igenom sin körprofil. Cykeltiderna dvs. förhållandet mellan drift och vila är också en punkt värd att notera. Trots de relativt låga verkningsgradsförlusterna så blir det vissa förluster och dessa yttrar sig i form av värme. Är det så att körprofilen närmar sig ett kontinuerligt tillstånd så bör du överväga att välja växlar anpassade för kontinuerliga (S1) applikationer, i stället för intermittenta (S5). Dessa växeltyper är anpassade efter höga varvtal och har även optimerats när det gäller verkningsgrader. v (m/s) vmax t/2 t t (s) 14

15 Precisionsnivå: Som tidigare beskrivits så behövs det en viss precision i den mekaniska överföringen för att inte äventyra styrningen. Precision mäts normalt i enheten bågminuter vilket är 1/60 av en 1. Detta betyder att 1 bågminut = 1/(360x60) av omkretsen på det föremål du önskar mäta. Exempel: Antag en diameter på 100 mm på ditt vridbord. Hur stor positions noggrannhet ger en växel med precision 3 bågminuter? Precision = π x 100mm x 3 bågminuter/60 = 0,044mm 360 Eller, vilken precision krävs av din växel om du har ett vridbord med diameter 150mm och vill ha en noggrannhet på 0,05mm? Noggrannhet (bågminuter) = 0,05mm x 360 = 2,3 bågminuter π x 150mm x 1/60 Det finns två olika sätt att ange precision enligt bilden ovan: Från kuggflank till kuggflank Från en tänkt centrumlinje till en kuggflank Det rätta alternativet är från kuggflank till kuggflank. Vissa tillverkare anger dock enligt alternativ 2 eftersom detta ger ett lägre värde. Även om produkterna (växlarna) idag har väldigt bra precision så finns det flertalet leverantörer som erbjuder standardprecision och för en del applikationer även med en förbättrad precision även kallat reducerat spel. För att åstadkomma reducerat spel (mindre glapp mellan kuggarna) så sker det en parning och uppmätning av kuggdetaljerna dvs. en optimering av kuggdetaljerna med målsättning att minimera totala spelet i växlarna. Det finns även andra parametrar för en växel som påverkar precisionsnivån under drift. Växelns vridstyvhet i kombination med precisionsnivån gör att man får ett totalvärde som man bör dimensionera efter. 15

16 Att enbart förlita sig på precisionsnivån på kuggdetaljerna kan därför bli förödande, hänsyn måste även tas till ingående komponenters vridstyvhet. Nedan visas en bild på hur växelns precision och vridstyvhet påverkar applikationens totala noggrannhet. Spel Vridstyvhet Ju mer dynamiska applikationer man har desto större betydelse har växelns vridstyvhet. Växeln utgångslagring påverkar också i hög grad resultatet och en tumregel är att ju större utgångslager desto mer vridstyv växel. 16

17 Vridmoment En stor del av förklaringen till hur växlarna klarar att överföra sitt moment är naturligtvis kugghjulens utformning. En enkel indelning är: Rakskurna och snedskurna kugghjul. De rakskurna är enklast och därmed billigare att tillverka, precisionsnivån som går att uppkomma gör den mest lämpad för enklare - medel krävande applikationer. Vid höga ingångsvarvtal så brukar ljudnivån stiga som ett resultat av kuggprofilen. Även bredden på kugghjulen påverkar momentet som kan överföras. Är kugghjulet för smalt eller för brett så minskar överförbart moment. Utgående moment beroende på kuggbredd Utgående moment [Nm] Kuggbredd [mm] Snedskurna kugghjul. Genom att använda snedskurna kugghjul så ökar man ytan på kuggflanken med upp till 30 %. Detta gör att snedskurna kuggar klarar högre moment jämfört med rakskurna kuggar. Precisionsnivån som åstadkoms är normalt användbara i medel- och tuffa applikationer. Ljudnivån blir också väsentligt lägre. En viktig fråga att ta ställning till som leverantör av växlar är hur man skall kompensera sig för de axiallaster som uppkommer som följd av kugghjulsprofilen. Om planetväxeln har snedskurna kuggar bör man förvissa sig om att det finns kraftiga och ändamålsenliga lager för att balansera ut axiallasterna. Om man jämför en planetväxel med en annan typ av växel så innebär växelns geometri att man har en fördelning av krafterna på 3-4 planethjul för planetväxeln. Fördelen med detta är att lasten fördelas och man kan därför tillåta väldigt höga moment i förhållande till volym och vikt (s.k. power density ). 17

18 6. Matchning av data med produkt (växeltyper) Planetväxeln Planetväxeln är en kompakt, stabil och tillförlitlig servoväxel. Planetväxeln har låg ljudnivå och hög verkningsgrad tack vare precisionstillverkade kugghjul. Växlarna är anpassade för intermittent- och kontinuerlig drift. De flesta växlar har moduluppbyggda monteringsflänsar för standard IEC- och servomotorflänsar. Planetväxeln går också att få med ingångsaxel i stället för klämförband. Hypoidväxeln Detta är en typ av vinkelväxel dock skiljer den sig väsentligt från både snäckväxlar och andra traditionella vinkleväxlar. (Se bilder nedan på respektive produkt) Det i särklass största särdraget hos hypoidväxlar är att centrumlinjer för ingångsaxel och utgångsaxel är något förskjutna i förhållande till varandra, Fördelar med denna konstruktion är följande: - Högre momentöverföring- större kontaktyta - Utväxlingar upp till 10:1 i vinkelsteget - Avsevärt bättre verkningsgrad jämfört med snäckväxlar - Låga ljudemmisioner 18

19 Vidare så har man en bibehållen flexibilitet på utgången av växeln, det är bara att välja om man föredrar hålaxel, solid axel eller rent av en robotfläns. a Snäckväxeln Hypoidväxel Vinkelväxel Snäckväxel I en-stegs utförande har snäckväxeln in- och utgångsaxeln vinkelrät i olika plan. Andra kännetecken är lägre verkningsgrad, tyst gång och reduktioner från ca. 5:1 upp till ca. 100:1 i ett enda steg. Hos kugg- och planetväxlar fodras för större reduktioner flera växelsteg, vilket också betyder flera källor för spel och ökade kostnader (i form av fler planethjul). I många fall är en snäckväxel med precision ett intressant alternativ till en servoväxel. För applikationer som inte är lika beroende av hög verkningsgrad eller bästa möjliga livslängd så är denna växeltyp ett alternativ. Snäckväxlarna går att få med väldigt hög precision tex < 1 bågminut. För dimensioneringar med snäckväxlar måste hänsyn tas till självhämning och att precisionen minskar över tiden. Övriga växlar Exempel är vinkelväxlar. Kännetecken är att centrumlinjer för ingångsaxel och utgångsaxel inte är förskjutna i förhållande till varandra, se bild ovan. Vidare finns både rak- och snedskurna kuggar. Precisionen är inte lika hög som hypoidväxeln, utväxlingarna och det överförbara momentet är lägre. 19

20 Tolkning av katalogvärden Även katalogdata är genomsnittliga undvik fällorna. Här har du lite viktiga råd om du skall jämföra olika leverantörers uppgivna data. - Du måste läsa det finstilta om hur data är uppmätt. Ex. vissa leverantörers katalogdata för ljudnivån är bättre pga. av en annan mätmetod. - Ifrågasätt alltid katalogdata ifrån leverantörerna. - Ljudnivåerna för raka kugg ökar med lasten (många katalogvärden är uppmätta utan last!) Ljudnivån med snedkugg ökar bara marginellt med last. - Missledande läser du noga så skriver vissa att vanlig drift inte får uppkomma mer än gånger under livslängden OBS! Detta betyder inte att livslängden är timmar! Ex. Vi kan klara 600 Nm men bara gånger. Skriver man så kan man ju skriva eller klara vilka vridmoment som helst. Eller hur? Varför begränsa vanlig drift? Leta efter leverantörer som bara begränsar antalet höga nödstopp. 7. Fler viktiga saker att tänka på när du väljer växelleverantör Kontroll av inbyggnadsmått/infästning (hämta 3D ritningar eller skapa själv) Se till att ladda ner 3D ritningar så att du enkelt kan passa in dessa i maskiner och applikationer. Att du som kund får tillgång till dessa snabbt och effektivt borde idag vara ett krav för alla växelleverantörer. Tyvärr har inte alla dessa tillgängliga. 20

21 Leveranstider En av de egenskaper som tillhör de absolut viktigaste när du samarbetar med en leverantör. Det spelar ingen roll hur billig eller bra växeln är om du inte alltid får den i tid. I dagens företagsklimat har du inte råd att ha maskiner stillastående eller maskiner som väntar på att bli levererade. Prisbild kontra kvalitet (undersök dolda kostnader) Checklista TIPS Ingår adapterplatta och bussning mellan växel och motor? Ingår Internet/Telesupport/Kundbesök? Ingår effektiv logistiklösning - exempel DHL? Skickar leverantören tracking nummer på leveransen? Ingår 3D CAD-ritningar med motoranpassning Online? Ingår hjälp med applikationsdokumentation? Ingår emballage? Ingår frakt? Är den normala leveranstiden kort? Finns möjlighet till 24 timmars tillverkning? Är motormontaget effektivt? Se alltid till att den unika motoradaptern som gör att växeln kan anpassas till valfri motor ingår i priset. En bra utformad adapterplatta eliminerar misstag och centrering av motoraxeln vid montage. Idag finns klämkopplingar med endast en skruv vilket också minskar risken för fel. Energibesparingar Flera av dagens växlar har en verkningsgrad på 98,5 % vilket verkligen ligger rätt i tiden (spara energi). 21

22 Kvalitetstester - Spårbarhet via serienummer Vissa leverantörer har 100 % inspektion och dokumenatation av växlarna (kontroll av spel och ljudnivå) innan de lämnar fabriken. De kan även spåra alla dina komponenter. Vi hoppas att vi kunnat ge dig några goda råd i valet av servoväxel. Vi återkommer med fler fördjupningar. Lycka till med ditt val! P.S. Vill du ha mer rådgivning och information gratis? Besök då vår webbplats: Eller kontakta oss direkt: Malmö: Växel: Göteborg: Telefon: