7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel"

Transkript

1 1

2 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att få reda på vad du behöver känna till INNAN du väljer servoväxel och i vilken ordning. Följande summerar processen hur man väljer servoväxel effektivt med sju enkla steg 1. Teknikintroduktion. 2. Hur du skaffar rätt data innan du börjar (indata applikation). 3. Dimensionera själv eller be om hjälp? 4. Vad skall utföras? Hjälper leverantören till med beräkningarna? 5. Vad styr växelvalet? Undvik de vanligaste misstagen. 6. Matcha dina data med rätt produkt. 7. Fler viktiga saker att ha med i beräkningarna när du väljer leverantör. Men först kort om uppkomsten av växlar anpassade till servomotorer. Servomotorer arbetar hela tiden med återkoppling, dvs. övervakning av hastighet, position och rotationsriktning. För att reglera denna information behövs det någon form av dator, drive eller servoförstärkare. Kärt barn har många namn, vi kommer i fortsättningen att använda oss av ordet servoförstärkare. Kopplas en servomotor samman med en vanlig mekanisk växel utan nämnvärd precision blir resultatet att det tar längre tid för servoförstärkaren att hitta förutbestämd position om den positionen överhuvudtaget går att hitta. Ett önskemål från servomotortillverkarna var därför att det tillverkades växlar med bättre precision. Ett annat starkt önskemål var att kunna få tillgång till utväxlingar större än 1:1 då detta leder till behov av mindre motorer och därmed bättre ekonomi. 2

3 Kring 1980 realiserades dessa önskemål genom att det erbjöds produkter i form av en planetväxel med bättre precision än vad som tidigare varit möjligt att tillverka. Därigenom matchades behovet från servoförstärkaren och i slutändan kundernas förväntningar om snabba, precisa rörelser. 1. Teknikintroduktion Vi gillar teknik och hur tekniken hänger samman. Det som gör växlar så intressant är att vid dimensionering blandas både el och mekanik, vilket kan vara en utmaning. Men med denna guide blir det lättare eftersom du kommer att få reda på exakt vilka saker som styr växelvalet och vad du behöver ta reda på innan du börjar. Gällande för samtliga växlar med annan utväxling än 1:1 är att man minskar eller ökar varvtalet och som följd påverkas även det överförbara momentet på utgången av växeln. Vanligast förekommande är utväxlingar större än 1:1 och då minskar varvtalet och det överförbara momentet ökar. En annan effekt man får med utväxlingen är att man påverkar förhållandet på masströghetsmomenten i systemet. Vi berör de två vanligaste alternativen för användning av växlar: Alternativ 1: Klassiska industriväxlar tillsammans med 3-fas asynkronmotorer eventuellt styrda av en frekvensomvandlare. Alternativ 2: Innefattar ett komplett servosystem i kombination med servoväxlar med fullständig återkoppling. (En växande marknad idag är en kombination av dessa två alternativ, dvs asynkronmotor med servoväxel) Skillnader mellan vanliga industriväxlar och servoväxlar är främst: Industriväxlar Servoväxlar Precision - + Verkningsgrad - + Ljudnivå - + Momentöverföringskapacitet - + Tabell: Industriväxlar vs Servoväxlar 3

4 Studerar man ovan tabell så finner man ganska snart att alternativet med servoväxlar framstår som mycket attraktivt att titta vidare på. Kommentarer till tabellen: Precision Ökad kontroll och noggrannare drift Verkningsgrad Högre verkningsgrad gör att effektförlusterna i den mekaniska överföringen minskar och att energiförbrukningen också minskas. Detta blir ett allt viktigare argument i takt med att vårt miljötänkande ökar. Ljudnivå Den lägre ljudnivån bidrar också till möjligheten att bygga bort ljuddämpande åtgärder i maskinen vilket i förlängningen ger lägre driftskostnader och investeringskostnader samt bättre arbetsmiljö. Momentöverföringskapacitet En annan fördel är dess smarta uppbyggnad som innebär kompakta lösningar med stora utväxlingar och hög momentöverföringskapacitet. Kort beskrivet så kommer du att få överlägsen respons och precision i din applikation om du väljer att basera ditt val på en servolösning. Däremot får du räkna med att den inledande investeringen mätt i kronor oftast är högre jämfört med en industriväxel. Några kunder kände i början en viss osäkerhet med att byta från asynkronmotorer till servosystem, farhågorna var ökade kostnader och komplexiteten kring programmeringen av servoförstärkare och motorer. Vad marknaden har att erbjuda idag gör att båda dessa farhågor går att övervinnas relativt enkelt. Priset på servosystem har stadigt sjunkit och programmering och idrifttagning har aldrig varit enklare än nu. Med ovan beskrivna fördelar ser vi det som en självklarhet att enbart fokusera på servoväxlar i fortsättningen av rapporten. Gruppen servoväxlar brukar oftast delas in i följande undergrupper: - Planetväxlar - Snäckväxlar - Hypoidväxlar - Övriga växlar 4

5 Var grupp har sin plats men den dominerande delen av kunder väljer ändå att hitta lösningar på sina växelproblem med växlar från gruppen planetväxlar. Nuförtiden vinner servosystem med planetväxlar mark på bekostnad av lösningar där hydraulik och pneumatik länge har varit dominerande. Fördelar för servosystem jämfört med hydraulik (enligt våra kunder) är: Lägre totalpris Lägre ljudnivå Lägre energiförbrukning Bättre arbetsmiljö Billigare och snabbare att tillverka tack vare färre delar Lägre totalvikt Ökad kontroll och noggrannhet Dock framhåller flera kunder att den absolut största vinningen med att välja servolösningar är att de med endast några enkla knapptryck enkelt kan ställa om i sin maskin och applikation. Detta spar givetvis tid och pengar för användaren. Samtidigt blir detta en konkurrensfördel gentemot konkurrenter som lever kvar i den traditionella miljön med industriväxlar. 2. Hur du skaffar rätt data innan du börjar (indata applikation). Börja alltid fundera igenom vad applikationen skall åstadkomma för slutresultat. Viktiga frågor att besvara eller undersöka för att kunna komma vidare till ett växelval kan vara följande: Är det linjära eller roterande rörelser som skall utföras? Hur skall rörelsen se ut? (Definiera grovt hastigheter, sträckor, tider, accelerationer, körprofiler och eventuellt vilotider.) Vilka laster skall förflyttas? (Definiera detta i Kg, N, Nm) Finns det yttre laster eller friktioner som påverkar rörelsen? (Uppskatta dessa i Kg, N, Nm) 5

6 Är rörelsen du skall åstadkomma horisontell eller har den någon lutning? Omgivningstemperatur i maskinen? Ange i C Tillgängligt utrymme för motor/växel? Får ni plats med en rak eller vinklad växel eller krävs det en växel med integrerad servomotor. Linjära rörelser? (Ange dimensioner på kulskruvar, remhjuldiameter eller kugghjul/kuggstång.) Vilken är den önskade precisionen för den färdiga applikationen? TIPS: Känner ni till några andra friktioner i systemet så redovisa även dessa. Ange också om dessa laster har någon hävarm i förhållande till rotationscentrum för rörelsen. Här hittar du ett dokument som kan vara till er hjälp under insamlingen av driftsdata. Använd den gärna. 3. Dimensionera själv eller be om hjälp? Nu har du kommit en bra bit på vägen med att få förutsättningarna på plats. Så nu är det dags att välja om du vill fortsätta själv eller om ni behöver hjälp att välja passande komponenter från någon lämplig leverantör. En del leverantörer på marknaden erbjuder sina kunder beräkningshjälp antingen genom beräkningsprogram eller via personliga besök. 6

7 Resultaten av dessa beräkningar kan skilja sig en del i hur de presenteras och var fokus ligger. Överlag så är resultaten bra och speglar väl hur applikationerna kommer att bete sig åtminstone teoretiskt. Som med allting så beror slutresultatet till stor del av vilka värden man matar in i programmen och förståelsen för applikationen. Känner man trots allt att man vill göra sina egna beräkningar finns det gott om bra lexikon med beräkningsformler. 4. Be om hjälp leverantören hjälper till, vem skall jag välja? Har man väl tagit det aktiva beslutet att välja att ta hjälp av någon leverantör så bör man fundera igenom vad som är viktigast: Skall fokus ligga på motordata och styrsystem eller önskar du mer detaljer på det mekaniska gränssnittet och därmed förflytta fokus till växelvalet? Program som täcker in beräkningar från ax till limpa dvs servoförstärkare + motor + växel + applikation, är det enligt vår mening ingen som har lyckats fullt ut med. Därav kan det ibland vara på sin plats att göra två beräkningar för att värdera applikationen på ett fullständigt korrekt sätt. En beräkning som innefattar motor + servoförstärkare samt en som tittar på växelval + applikation. 7

8 Vem kan göra sådana beräkningar åt mig? Flertalet av servomotortillverkarna har egna beräkningsprogram där fokus primärt ligger på servomotorer och styrsystem men även i viss mån även tar hänsyn till mekaniska aspekter såsom växlar och tillbehör. Vill man ha mer fokus på applikationen och de mekaniska komponenterna närmast applikationen så bör man ta kontakt med lämplig leverantör av servoväxlar. En del har program där man även kan välja in servomotorer från flertalet av de mest kända servoleverantörerna. Håll utkik efter detta eftersom det kan spara tid och pengar. 5. Vad styr växelvalet? Undvik de vanligaste misstagen. I detta steg summerar vi tänkvärda saker du kan använda när du skall utföra dimensioneringen själv. Genom att studera detta stycke kan du enkelt undvika en del misstag som kan spara både tid och pengar, detta eftersom du redan från starten optimerat din applikation. Det första vi vill belysa är vikten av att välja rätt utväxling. Utväxlingen är extremt viktig då den påverkar dels varvtal, moment, och det balanserar ut missförhållande i masströghetsmoment för konstruktionen. 8

9 n 1 = T 1 = i / i T 2 = n 2 = J 1 = / i² utväxling i = J 2 = in ut motor axel servoväxel Moment, T Varvtal, n Masströghetsmoment, J Kontrollera också att du inte överskrider max eller nominellt varvtal för växeln. Vidare gör uppbyggnaden av planetväxlar att vissa utväxlingar kan överföra högre moment än andra. Data för varvtalsbegränsningar finns normalt redovisade i katalogmaterial för respektive växelleverantör. TIPS: En del växelleverantörer erbjuder ibland också alternativ för höga varvtal så kallade high speed växlar. Med high speed menas att man erbjuder en hög verkningsgrad på >98,5% även på varvtal upp till max rpm på växelns ingångssida. Denna variant ger alltså en lägre värmeutveckling än vad en normal växel ger. 9

10 Bilden nedan visar sambandet mellan överförbart moment och utväxling för planetväxlar. Nederst visas inbördes storleksförhållande för kuggdetaljer... T 2 Teoretisk momentkurva enligt kugghjulsgeometri Tillåtet vridmoment (8) 10 utväxling Ringhjul Solhjul Planethjul Vid utväxling 3 begränsas överförbart vridmoment av yttrycket på planethjulen Vid utväxling 10 begränsas överförbart vridmoment av yttrycket på solhjulet Genom att optimera utväxlingen till mellan 5 och 7:1 eller i kombination med dessa så maximerar du det mekaniska överförbara momentet i växeln. I många fall kan detta val göra att man kan gå ner i storlek på växeln. Uppenbara fördelar med detta är att mindre volym i applikationen upptas samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. 1-stegs växlar klarar utväxlingar tom 10:1, 2 stegs växlar klarar utväxlingar tom 100:1. Beroende på applikation kan det även uppstå radial- och axiallaster beroende på remspänningar och externa laster. Valet av produkt blir därför extra viktigt då lagringen har stor inverkan här. Kontrollera alltid så att ni inte överbelastar växeln då detta kan förkorta livslängden på utrustningen. Ibland kan det även löna sig att höra med remleverantören vad de rekommenderar för förspänning på sina remmar, erfarenheten säger att detta kan variera med upp till 300 %. Detta kan annars innebära överdimensionering av komponenter med kostnadsökningar som följd. Beroende på vilken servoväxelgrupp man väljer så varierar verkningsgraden. För planetväxlar/hypoid är den relativt konstant och ligger mellan % beroende på utväxling, växeltyp och storlek. 10

11 När det gäller snäckväxlar så varierar verkningsgraden med utväxling och även med varvtalet. Snäckväxel: Tumregeln är att högre utväxling och lägre varvtal ger lägre verkningsgrad. Eftersom spannet är väldigt stort så går det inte att enkelt säga vad en normal verkningsgrad är för en snäckväxel utan detta måste kontrolleras mot katalogdata. Verkningsgraden kan variera från 40 % och upp till ca 90 %. Har man en intermittent drift (dvs. med många start och stopp) så bör man även känna till att startverkningsgraden är betydligt sämre än verkningsgraderna under drift. 100 Wirkungsgrad V-Drive Größe 50 Verkningsgrad V-Drive stl 050 bei treibender Schnecke und T 2N 90 i = 4 i = 7 80 i = 16 i = 10 Verkningsgrad [%] Wirkungsgrad [%] i = 28 i = Drehzahl [min -1 ] Varvtal [rpm] Ljudnivå Ljudnivån i växlarna har ett samband med hur väl ingående komponenter kan tillverkas samt val av kuggprofiler och lager. Smörjmedlet har också större inverkan än vad man kan tro. En fråga att ta ställning till är vilken ljudnivå som kan accepteras i er applikation? Växlar har ibland raka, sneda eller spriralskurna kuggar vilket i kombination med ingående varvtal markant påverkar ljudet. Kom ihåg: (3 db = en fördubbling av ljudnivån) 11

12 Masströghetsmoment Denna bild belyser λ (lambda) d.v.s. förhållandet mellan ingående tröghetsmoment för motorn och för lasten. Definition: λ är förhållandet mellan det interna tröghetsmomentet (ofta motorn) och det externa tröghetsmomentet (ofta lasten) J extern λ = J intern Motor Växel Applikation J intern = J motor + J klämförband + J solhjul J extern = J resterande av växeln + J applikation i 2 ( i = utväxling) Det finns olika modeller för hur man skall betrakta de rörliga delarna dvs om de skall räknas in till last eller motor. Bilden beskriver den vanligaste modellen att betrakta de rörliga delarna. Uppgifter om tröghetsmoment för motorer och växlar återfinns normalt i katalogmaterial för respektive leverantör. Livslängd Vad den verkliga livslängden blir för en komponent är oftast svårt att fastställa exakt. Dock är det så att olika branscher har olika förväntningar när det gäller livslängden. Men normalt förväntas utrustningen hålla mellan och driftstimmar. Vad som är dimensionerande för dessa varierar från leverantör till leverantör men det är vanligtvis lager, kuggdetaljer eller de individuella upplagringarna av kugghjulen. 12

13 Tätningsringar brukar inte omfattas av denna livslängd utan brukar betraktas som en reservdel och man får därför räkna med ett eventuellt byte under produktens livslängd. Här vill vi höja ett varningens finger när man jämför katalogdata. Antal driftstimmar brukar vara behäftade med något villkor. Exempelvis för ett visst varvtal eller hänsyn till omräkningsfaktorer för antalet start/stopp per timme. Då det inte finns någon standard för hur man definierar katalogvärden så kan denna del bli svår att bedöma korrekt som novis. En del leverantörer har fortfarande kvar rekommendationer om byte av olja eller fett efter ett visst antal driftstimmar. Detta känns idag ålderdomligt och förlegat och innebär merkostnader och i värsta fall driftsbortfall då anläggningen måste stängas ner för service och underhåll. Är det så att man funderar på att välja en växel som kräver olje- eller fettbyte bör man tänka på att ersätta med samma eller likvärdigt smörjmedel. Avviker man från dessa rekommendationer så riskerar man att lager, kuggdetaljer och tätningsringar inte får korrekt smörjning, med förkortad livslängd som följd. När det gäller smörjmedel och läran om smörjning (tribologi) så är detta en väldigt komplex värld. Att enbart optimera smörjmedlets egenskaper innebär allt som oftast att det har en negativ effekt på andra komponenter som kommer i kontakt med smörjmedlet. Det kan vara så att livslängden på en tätningsring kan reduceras ner till endast ett fåtal hundra timmar beroende på egenskaperna i smörjmedlet. Leta därför efter leverantörer som känner till komponenternas inbördes förhållande och som inte enbart maximerar en komponents egenskap på bekostnad av andras. 13

14 Cykeltider/Körprofil: Enbart genom att tänka igenom hur du tänker köra din applikation kan du ofta undvika höga belastningar (som följd av korta accelerationskurvor). Detta kan ibland lösas genom att välja andra körprofiler. Överdimensionering är inte ett ovanligt resultat om man inte tänker igenom sin körprofil. Cykeltiderna dvs. förhållandet mellan drift och vila är också en punkt värd att notera. Trots de relativt låga verkningsgradsförlusterna så blir det vissa förluster och dessa yttrar sig i form av värme. Är det så att körprofilen närmar sig ett kontinuerligt tillstånd så bör du överväga att välja växlar anpassade för kontinuerliga (S1) applikationer, i stället för intermittenta (S5). Dessa växeltyper är anpassade efter höga varvtal och har även optimerats när det gäller verkningsgrader. v (m/s) vmax t/2 t t (s) 14

15 Precisionsnivå: Som tidigare beskrivits så behövs det en viss precision i den mekaniska överföringen för att inte äventyra styrningen. Precision mäts normalt i enheten bågminuter vilket är 1/60 av en 1. Detta betyder att 1 bågminut = 1/(360x60) av omkretsen på det föremål du önskar mäta. Exempel: Antag en diameter på 100 mm på ditt vridbord. Hur stor positions noggrannhet ger en växel med precision 3 bågminuter? Precision = π x 100mm x 3 bågminuter/60 = 0,044mm 360 Eller, vilken precision krävs av din växel om du har ett vridbord med diameter 150mm och vill ha en noggrannhet på 0,05mm? Noggrannhet (bågminuter) = 0,05mm x 360 = 2,3 bågminuter π x 150mm x 1/60 Det finns två olika sätt att ange precision enligt bilden ovan: Från kuggflank till kuggflank Från en tänkt centrumlinje till en kuggflank Det rätta alternativet är från kuggflank till kuggflank. Vissa tillverkare anger dock enligt alternativ 2 eftersom detta ger ett lägre värde. Även om produkterna (växlarna) idag har väldigt bra precision så finns det flertalet leverantörer som erbjuder standardprecision och för en del applikationer även med en förbättrad precision även kallat reducerat spel. För att åstadkomma reducerat spel (mindre glapp mellan kuggarna) så sker det en parning och uppmätning av kuggdetaljerna dvs. en optimering av kuggdetaljerna med målsättning att minimera totala spelet i växlarna. Det finns även andra parametrar för en växel som påverkar precisionsnivån under drift. Växelns vridstyvhet i kombination med precisionsnivån gör att man får ett totalvärde som man bör dimensionera efter. 15

16 Att enbart förlita sig på precisionsnivån på kuggdetaljerna kan därför bli förödande, hänsyn måste även tas till ingående komponenters vridstyvhet. Nedan visas en bild på hur växelns precision och vridstyvhet påverkar applikationens totala noggrannhet. Spel Vridstyvhet Ju mer dynamiska applikationer man har desto större betydelse har växelns vridstyvhet. Växeln utgångslagring påverkar också i hög grad resultatet och en tumregel är att ju större utgångslager desto mer vridstyv växel. 16

17 Vridmoment En stor del av förklaringen till hur växlarna klarar att överföra sitt moment är naturligtvis kugghjulens utformning. En enkel indelning är: Rakskurna och snedskurna kugghjul. De rakskurna är enklast och därmed billigare att tillverka, precisionsnivån som går att uppkomma gör den mest lämpad för enklare - medel krävande applikationer. Vid höga ingångsvarvtal så brukar ljudnivån stiga som ett resultat av kuggprofilen. Även bredden på kugghjulen påverkar momentet som kan överföras. Är kugghjulet för smalt eller för brett så minskar överförbart moment. Utgående moment beroende på kuggbredd Utgående moment [Nm] Kuggbredd [mm] Snedskurna kugghjul. Genom att använda snedskurna kugghjul så ökar man ytan på kuggflanken med upp till 30 %. Detta gör att snedskurna kuggar klarar högre moment jämfört med rakskurna kuggar. Precisionsnivån som åstadkoms är normalt användbara i medel- och tuffa applikationer. Ljudnivån blir också väsentligt lägre. En viktig fråga att ta ställning till som leverantör av växlar är hur man skall kompensera sig för de axiallaster som uppkommer som följd av kugghjulsprofilen. Om planetväxeln har snedskurna kuggar bör man förvissa sig om att det finns kraftiga och ändamålsenliga lager för att balansera ut axiallasterna. Om man jämför en planetväxel med en annan typ av växel så innebär växelns geometri att man har en fördelning av krafterna på 3-4 planethjul för planetväxeln. Fördelen med detta är att lasten fördelas och man kan därför tillåta väldigt höga moment i förhållande till volym och vikt (s.k. power density ). 17

18 6. Matchning av data med produkt (växeltyper) Planetväxeln Planetväxeln är en kompakt, stabil och tillförlitlig servoväxel. Planetväxeln har låg ljudnivå och hög verkningsgrad tack vare precisionstillverkade kugghjul. Växlarna är anpassade för intermittent- och kontinuerlig drift. De flesta växlar har moduluppbyggda monteringsflänsar för standard IEC- och servomotorflänsar. Planetväxeln går också att få med ingångsaxel i stället för klämförband. Hypoidväxeln Detta är en typ av vinkelväxel dock skiljer den sig väsentligt från både snäckväxlar och andra traditionella vinkleväxlar. (Se bilder nedan på respektive produkt) Det i särklass största särdraget hos hypoidväxlar är att centrumlinjer för ingångsaxel och utgångsaxel är något förskjutna i förhållande till varandra, Fördelar med denna konstruktion är följande: - Högre momentöverföring- större kontaktyta - Utväxlingar upp till 10:1 i vinkelsteget - Avsevärt bättre verkningsgrad jämfört med snäckväxlar - Låga ljudemmisioner 18

19 Vidare så har man en bibehållen flexibilitet på utgången av växeln, det är bara att välja om man föredrar hålaxel, solid axel eller rent av en robotfläns. a Snäckväxeln Hypoidväxel Vinkelväxel Snäckväxel I en-stegs utförande har snäckväxeln in- och utgångsaxeln vinkelrät i olika plan. Andra kännetecken är lägre verkningsgrad, tyst gång och reduktioner från ca. 5:1 upp till ca. 100:1 i ett enda steg. Hos kugg- och planetväxlar fodras för större reduktioner flera växelsteg, vilket också betyder flera källor för spel och ökade kostnader (i form av fler planethjul). I många fall är en snäckväxel med precision ett intressant alternativ till en servoväxel. För applikationer som inte är lika beroende av hög verkningsgrad eller bästa möjliga livslängd så är denna växeltyp ett alternativ. Snäckväxlarna går att få med väldigt hög precision tex < 1 bågminut. För dimensioneringar med snäckväxlar måste hänsyn tas till självhämning och att precisionen minskar över tiden. Övriga växlar Exempel är vinkelväxlar. Kännetecken är att centrumlinjer för ingångsaxel och utgångsaxel inte är förskjutna i förhållande till varandra, se bild ovan. Vidare finns både rak- och snedskurna kuggar. Precisionen är inte lika hög som hypoidväxeln, utväxlingarna och det överförbara momentet är lägre. 19

20 Tolkning av katalogvärden Även katalogdata är genomsnittliga undvik fällorna. Här har du lite viktiga råd om du skall jämföra olika leverantörers uppgivna data. - Du måste läsa det finstilta om hur data är uppmätt. Ex. vissa leverantörers katalogdata för ljudnivån är bättre pga. av en annan mätmetod. - Ifrågasätt alltid katalogdata ifrån leverantörerna. - Ljudnivåerna för raka kugg ökar med lasten (många katalogvärden är uppmätta utan last!) Ljudnivån med snedkugg ökar bara marginellt med last. - Missledande läser du noga så skriver vissa att vanlig drift inte får uppkomma mer än gånger under livslängden OBS! Detta betyder inte att livslängden är timmar! Ex. Vi kan klara 600 Nm men bara gånger. Skriver man så kan man ju skriva eller klara vilka vridmoment som helst. Eller hur? Varför begränsa vanlig drift? Leta efter leverantörer som bara begränsar antalet höga nödstopp. 7. Fler viktiga saker att tänka på när du väljer växelleverantör Kontroll av inbyggnadsmått/infästning (hämta 3D ritningar eller skapa själv) Se till att ladda ner 3D ritningar så att du enkelt kan passa in dessa i maskiner och applikationer. Att du som kund får tillgång till dessa snabbt och effektivt borde idag vara ett krav för alla växelleverantörer. Tyvärr har inte alla dessa tillgängliga. 20

21 Leveranstider En av de egenskaper som tillhör de absolut viktigaste när du samarbetar med en leverantör. Det spelar ingen roll hur billig eller bra växeln är om du inte alltid får den i tid. I dagens företagsklimat har du inte råd att ha maskiner stillastående eller maskiner som väntar på att bli levererade. Prisbild kontra kvalitet (undersök dolda kostnader) Checklista TIPS Ingår adapterplatta och bussning mellan växel och motor? Ingår Internet/Telesupport/Kundbesök? Ingår effektiv logistiklösning - exempel DHL? Skickar leverantören tracking nummer på leveransen? Ingår 3D CAD-ritningar med motoranpassning Online? Ingår hjälp med applikationsdokumentation? Ingår emballage? Ingår frakt? Är den normala leveranstiden kort? Finns möjlighet till 24 timmars tillverkning? Är motormontaget effektivt? Se alltid till att den unika motoradaptern som gör att växeln kan anpassas till valfri motor ingår i priset. En bra utformad adapterplatta eliminerar misstag och centrering av motoraxeln vid montage. Idag finns klämkopplingar med endast en skruv vilket också minskar risken för fel. Energibesparingar Flera av dagens växlar har en verkningsgrad på 98,5 % vilket verkligen ligger rätt i tiden (spara energi). 21

22 Kvalitetstester - Spårbarhet via serienummer Vissa leverantörer har 100 % inspektion och dokumenatation av växlarna (kontroll av spel och ljudnivå) innan de lämnar fabriken. De kan även spåra alla dina komponenter. Vi hoppas att vi kunnat ge dig några goda råd i valet av servoväxel. Vi återkommer med fler fördjupningar. Lycka till med ditt val! P.S. Vill du ha mer rådgivning och information gratis? Besök då vår webbplats: Eller kontakta oss direkt: Malmö: Växel: Göteborg: Telefon:

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Likströmsmotorer har funnits

Likströmsmotorer har funnits DMI ny milstolpe i utvecklingen av likströmsmotorn Christer Söderberg ABB Motors marknadsför en medelstor likströmsmotor med väsentligt bättre prestanda på många viktiga punkter. Några av dessa goda egenskaper

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVAR

SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVAR Teknisk inforation SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVR Snäckhjulet Snäckhjulet är konstruerat enligt saa regler so det cylindriska kugghjulet. Snäckan so är en ändlös skruv har en eller flera ingångar. Den löper ot

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005 Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250 Datum: 2 juni 2005 Under den senaste tiden har både Yamaha och Marine Power introducerat sina senaste V6 fyrtakts utombordsmotorer. Yamaha den helt nya F250

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll

Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll Kort om elmotorer Innehåll BYGGFORMER OCH MONTERINGSSÄTT 2 KAPSLINGSKLASSER 3 ISOLATIONSKLASS 4 SPÄNNINGAR 4 MOTORER FÖR 60 Hz 4 STARTMETODER 4 GENERELL STRÖM- OCH MOMENTKURVA 5 SÄKRINGAR OCH MOTORSKYDD

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Varför djupare V-botten och större motor

Varför djupare V-botten och större motor Varför djupare V-botten och större motor Det är ofta mycket stort avstånd mellan tillgänglig kunskap och dess tillämpning i produktion och handel. Det cirkulerar många helt ogrundade slutsatser som kan

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Nyhet! Nu finns PDU2M för höga momentlaster. HepcoMotion. Besök www.mekanex.se för mer information. PDU2. Driven linjärenhet i aluminiumprofil

Nyhet! Nu finns PDU2M för höga momentlaster. HepcoMotion. Besök www.mekanex.se för mer information. PDU2. Driven linjärenhet i aluminiumprofil Nyhet! Nu finns PDU2M för höga momentlaster. Besök www.mekanex.se för mer information. HepcoMotion PDU2 Driven linjärenhet i aluminiumprofil Introduktion Den nya kuggremsdrivna linjärenheten Hepco PDU2

Läs mer

Sektion TEKNISK INFORMATION Rullkedjor Kedjehjul Transportörkedjor Transportörkedjehjul Lyftkedjor Friktionsförband

Sektion TEKNISK INFORMATION Rullkedjor Kedjehjul Transportörkedjor Transportörkedjehjul Lyftkedjor Friktionsförband Sektion TEKNISK INFORMATION Rullkedjor Kedjehjul Transportörkedjor Transportörkedjehjul Lyftkedjor Friktionsförband Utskrift 26-9-7 / Sektion - Sid Teknisk information rullkedjor KEDEDRIFTENS FÖRDELAR

Läs mer

1 3 5 7 9 11 13 12 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 90 122 80 109 225 200 70 60 95 82 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS 100 20 1000 1500 2000 2500

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se Energioptimering i hydrauliksystem Energi användning inom hydraulikområdet Nätverk Hydraulik AUH Två av varandra oberoende nätverk ställde sig frågan. Hur mycket.? Installerad effekt finns det Utnyttjas

Läs mer

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar KATALOG NR: 4 2 har egen utveckling och tillverkning av utrustning för stoftavskiljning, främst rökgasrening. VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Traditionell användning av

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

FLEXI pressline STYRSYSTEM FÖR PRESSLINJER UTRUSTNING/FUNKTIONER

FLEXI pressline STYRSYSTEM FÖR PRESSLINJER UTRUSTNING/FUNKTIONER FLEXI pressline är framtaget i nära samarbete med pressoperatörer med lång erfarenhet av arbete med presslinjer. Resultatet är en central OP-panel med överskådligt och användarvänligt menysystem med tydliga

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer ALLTID EN SMART LÖSNING DIN VERKSAMHET ÄR UNIK, DET ÄR ÄVEN DITT TRYCKLUFTSSYSTEM. Vanligtvis varierar luftbehovet stort i en anläggning under en arbetsdag. Dessutom

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Rengöringsutrustning för rörledningar

Rengöringsutrustning för rörledningar Rengöringsutrustning för rörledningar VOXSOL AB är specialiserade på att tillverka, utveckla samt sälja utrustning inom ventilations- och rörrengöringsindustri. Vi marknadsför dessutom ledande varumärken

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer