7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel"

Transkript

1 1

2 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att få reda på vad du behöver känna till INNAN du väljer servoväxel och i vilken ordning. Följande summerar processen hur man väljer servoväxel effektivt med sju enkla steg 1. Teknikintroduktion. 2. Hur du skaffar rätt data innan du börjar (indata applikation). 3. Dimensionera själv eller be om hjälp? 4. Vad skall utföras? Hjälper leverantören till med beräkningarna? 5. Vad styr växelvalet? Undvik de vanligaste misstagen. 6. Matcha dina data med rätt produkt. 7. Fler viktiga saker att ha med i beräkningarna när du väljer leverantör. Men först kort om uppkomsten av växlar anpassade till servomotorer. Servomotorer arbetar hela tiden med återkoppling, dvs. övervakning av hastighet, position och rotationsriktning. För att reglera denna information behövs det någon form av dator, drive eller servoförstärkare. Kärt barn har många namn, vi kommer i fortsättningen att använda oss av ordet servoförstärkare. Kopplas en servomotor samman med en vanlig mekanisk växel utan nämnvärd precision blir resultatet att det tar längre tid för servoförstärkaren att hitta förutbestämd position om den positionen överhuvudtaget går att hitta. Ett önskemål från servomotortillverkarna var därför att det tillverkades växlar med bättre precision. Ett annat starkt önskemål var att kunna få tillgång till utväxlingar större än 1:1 då detta leder till behov av mindre motorer och därmed bättre ekonomi. 2

3 Kring 1980 realiserades dessa önskemål genom att det erbjöds produkter i form av en planetväxel med bättre precision än vad som tidigare varit möjligt att tillverka. Därigenom matchades behovet från servoförstärkaren och i slutändan kundernas förväntningar om snabba, precisa rörelser. 1. Teknikintroduktion Vi gillar teknik och hur tekniken hänger samman. Det som gör växlar så intressant är att vid dimensionering blandas både el och mekanik, vilket kan vara en utmaning. Men med denna guide blir det lättare eftersom du kommer att få reda på exakt vilka saker som styr växelvalet och vad du behöver ta reda på innan du börjar. Gällande för samtliga växlar med annan utväxling än 1:1 är att man minskar eller ökar varvtalet och som följd påverkas även det överförbara momentet på utgången av växeln. Vanligast förekommande är utväxlingar större än 1:1 och då minskar varvtalet och det överförbara momentet ökar. En annan effekt man får med utväxlingen är att man påverkar förhållandet på masströghetsmomenten i systemet. Vi berör de två vanligaste alternativen för användning av växlar: Alternativ 1: Klassiska industriväxlar tillsammans med 3-fas asynkronmotorer eventuellt styrda av en frekvensomvandlare. Alternativ 2: Innefattar ett komplett servosystem i kombination med servoväxlar med fullständig återkoppling. (En växande marknad idag är en kombination av dessa två alternativ, dvs asynkronmotor med servoväxel) Skillnader mellan vanliga industriväxlar och servoväxlar är främst: Industriväxlar Servoväxlar Precision - + Verkningsgrad - + Ljudnivå - + Momentöverföringskapacitet - + Tabell: Industriväxlar vs Servoväxlar 3

4 Studerar man ovan tabell så finner man ganska snart att alternativet med servoväxlar framstår som mycket attraktivt att titta vidare på. Kommentarer till tabellen: Precision Ökad kontroll och noggrannare drift Verkningsgrad Högre verkningsgrad gör att effektförlusterna i den mekaniska överföringen minskar och att energiförbrukningen också minskas. Detta blir ett allt viktigare argument i takt med att vårt miljötänkande ökar. Ljudnivå Den lägre ljudnivån bidrar också till möjligheten att bygga bort ljuddämpande åtgärder i maskinen vilket i förlängningen ger lägre driftskostnader och investeringskostnader samt bättre arbetsmiljö. Momentöverföringskapacitet En annan fördel är dess smarta uppbyggnad som innebär kompakta lösningar med stora utväxlingar och hög momentöverföringskapacitet. Kort beskrivet så kommer du att få överlägsen respons och precision i din applikation om du väljer att basera ditt val på en servolösning. Däremot får du räkna med att den inledande investeringen mätt i kronor oftast är högre jämfört med en industriväxel. Några kunder kände i början en viss osäkerhet med att byta från asynkronmotorer till servosystem, farhågorna var ökade kostnader och komplexiteten kring programmeringen av servoförstärkare och motorer. Vad marknaden har att erbjuda idag gör att båda dessa farhågor går att övervinnas relativt enkelt. Priset på servosystem har stadigt sjunkit och programmering och idrifttagning har aldrig varit enklare än nu. Med ovan beskrivna fördelar ser vi det som en självklarhet att enbart fokusera på servoväxlar i fortsättningen av rapporten. Gruppen servoväxlar brukar oftast delas in i följande undergrupper: - Planetväxlar - Snäckväxlar - Hypoidväxlar - Övriga växlar 4

5 Var grupp har sin plats men den dominerande delen av kunder väljer ändå att hitta lösningar på sina växelproblem med växlar från gruppen planetväxlar. Nuförtiden vinner servosystem med planetväxlar mark på bekostnad av lösningar där hydraulik och pneumatik länge har varit dominerande. Fördelar för servosystem jämfört med hydraulik (enligt våra kunder) är: Lägre totalpris Lägre ljudnivå Lägre energiförbrukning Bättre arbetsmiljö Billigare och snabbare att tillverka tack vare färre delar Lägre totalvikt Ökad kontroll och noggrannhet Dock framhåller flera kunder att den absolut största vinningen med att välja servolösningar är att de med endast några enkla knapptryck enkelt kan ställa om i sin maskin och applikation. Detta spar givetvis tid och pengar för användaren. Samtidigt blir detta en konkurrensfördel gentemot konkurrenter som lever kvar i den traditionella miljön med industriväxlar. 2. Hur du skaffar rätt data innan du börjar (indata applikation). Börja alltid fundera igenom vad applikationen skall åstadkomma för slutresultat. Viktiga frågor att besvara eller undersöka för att kunna komma vidare till ett växelval kan vara följande: Är det linjära eller roterande rörelser som skall utföras? Hur skall rörelsen se ut? (Definiera grovt hastigheter, sträckor, tider, accelerationer, körprofiler och eventuellt vilotider.) Vilka laster skall förflyttas? (Definiera detta i Kg, N, Nm) Finns det yttre laster eller friktioner som påverkar rörelsen? (Uppskatta dessa i Kg, N, Nm) 5

6 Är rörelsen du skall åstadkomma horisontell eller har den någon lutning? Omgivningstemperatur i maskinen? Ange i C Tillgängligt utrymme för motor/växel? Får ni plats med en rak eller vinklad växel eller krävs det en växel med integrerad servomotor. Linjära rörelser? (Ange dimensioner på kulskruvar, remhjuldiameter eller kugghjul/kuggstång.) Vilken är den önskade precisionen för den färdiga applikationen? TIPS: Känner ni till några andra friktioner i systemet så redovisa även dessa. Ange också om dessa laster har någon hävarm i förhållande till rotationscentrum för rörelsen. Här hittar du ett dokument som kan vara till er hjälp under insamlingen av driftsdata. Använd den gärna. 3. Dimensionera själv eller be om hjälp? Nu har du kommit en bra bit på vägen med att få förutsättningarna på plats. Så nu är det dags att välja om du vill fortsätta själv eller om ni behöver hjälp att välja passande komponenter från någon lämplig leverantör. En del leverantörer på marknaden erbjuder sina kunder beräkningshjälp antingen genom beräkningsprogram eller via personliga besök. 6

7 Resultaten av dessa beräkningar kan skilja sig en del i hur de presenteras och var fokus ligger. Överlag så är resultaten bra och speglar väl hur applikationerna kommer att bete sig åtminstone teoretiskt. Som med allting så beror slutresultatet till stor del av vilka värden man matar in i programmen och förståelsen för applikationen. Känner man trots allt att man vill göra sina egna beräkningar finns det gott om bra lexikon med beräkningsformler. 4. Be om hjälp leverantören hjälper till, vem skall jag välja? Har man väl tagit det aktiva beslutet att välja att ta hjälp av någon leverantör så bör man fundera igenom vad som är viktigast: Skall fokus ligga på motordata och styrsystem eller önskar du mer detaljer på det mekaniska gränssnittet och därmed förflytta fokus till växelvalet? Program som täcker in beräkningar från ax till limpa dvs servoförstärkare + motor + växel + applikation, är det enligt vår mening ingen som har lyckats fullt ut med. Därav kan det ibland vara på sin plats att göra två beräkningar för att värdera applikationen på ett fullständigt korrekt sätt. En beräkning som innefattar motor + servoförstärkare samt en som tittar på växelval + applikation. 7

8 Vem kan göra sådana beräkningar åt mig? Flertalet av servomotortillverkarna har egna beräkningsprogram där fokus primärt ligger på servomotorer och styrsystem men även i viss mån även tar hänsyn till mekaniska aspekter såsom växlar och tillbehör. Vill man ha mer fokus på applikationen och de mekaniska komponenterna närmast applikationen så bör man ta kontakt med lämplig leverantör av servoväxlar. En del har program där man även kan välja in servomotorer från flertalet av de mest kända servoleverantörerna. Håll utkik efter detta eftersom det kan spara tid och pengar. 5. Vad styr växelvalet? Undvik de vanligaste misstagen. I detta steg summerar vi tänkvärda saker du kan använda när du skall utföra dimensioneringen själv. Genom att studera detta stycke kan du enkelt undvika en del misstag som kan spara både tid och pengar, detta eftersom du redan från starten optimerat din applikation. Det första vi vill belysa är vikten av att välja rätt utväxling. Utväxlingen är extremt viktig då den påverkar dels varvtal, moment, och det balanserar ut missförhållande i masströghetsmoment för konstruktionen. 8

9 n 1 = T 1 = i / i T 2 = n 2 = J 1 = / i² utväxling i = J 2 = in ut motor axel servoväxel Moment, T Varvtal, n Masströghetsmoment, J Kontrollera också att du inte överskrider max eller nominellt varvtal för växeln. Vidare gör uppbyggnaden av planetväxlar att vissa utväxlingar kan överföra högre moment än andra. Data för varvtalsbegränsningar finns normalt redovisade i katalogmaterial för respektive växelleverantör. TIPS: En del växelleverantörer erbjuder ibland också alternativ för höga varvtal så kallade high speed växlar. Med high speed menas att man erbjuder en hög verkningsgrad på >98,5% även på varvtal upp till max rpm på växelns ingångssida. Denna variant ger alltså en lägre värmeutveckling än vad en normal växel ger. 9

10 Bilden nedan visar sambandet mellan överförbart moment och utväxling för planetväxlar. Nederst visas inbördes storleksförhållande för kuggdetaljer... T 2 Teoretisk momentkurva enligt kugghjulsgeometri Tillåtet vridmoment (8) 10 utväxling Ringhjul Solhjul Planethjul Vid utväxling 3 begränsas överförbart vridmoment av yttrycket på planethjulen Vid utväxling 10 begränsas överförbart vridmoment av yttrycket på solhjulet Genom att optimera utväxlingen till mellan 5 och 7:1 eller i kombination med dessa så maximerar du det mekaniska överförbara momentet i växeln. I många fall kan detta val göra att man kan gå ner i storlek på växeln. Uppenbara fördelar med detta är att mindre volym i applikationen upptas samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. 1-stegs växlar klarar utväxlingar tom 10:1, 2 stegs växlar klarar utväxlingar tom 100:1. Beroende på applikation kan det även uppstå radial- och axiallaster beroende på remspänningar och externa laster. Valet av produkt blir därför extra viktigt då lagringen har stor inverkan här. Kontrollera alltid så att ni inte överbelastar växeln då detta kan förkorta livslängden på utrustningen. Ibland kan det även löna sig att höra med remleverantören vad de rekommenderar för förspänning på sina remmar, erfarenheten säger att detta kan variera med upp till 300 %. Detta kan annars innebära överdimensionering av komponenter med kostnadsökningar som följd. Beroende på vilken servoväxelgrupp man väljer så varierar verkningsgraden. För planetväxlar/hypoid är den relativt konstant och ligger mellan % beroende på utväxling, växeltyp och storlek. 10

11 När det gäller snäckväxlar så varierar verkningsgraden med utväxling och även med varvtalet. Snäckväxel: Tumregeln är att högre utväxling och lägre varvtal ger lägre verkningsgrad. Eftersom spannet är väldigt stort så går det inte att enkelt säga vad en normal verkningsgrad är för en snäckväxel utan detta måste kontrolleras mot katalogdata. Verkningsgraden kan variera från 40 % och upp till ca 90 %. Har man en intermittent drift (dvs. med många start och stopp) så bör man även känna till att startverkningsgraden är betydligt sämre än verkningsgraderna under drift. 100 Wirkungsgrad V-Drive Größe 50 Verkningsgrad V-Drive stl 050 bei treibender Schnecke und T 2N 90 i = 4 i = 7 80 i = 16 i = 10 Verkningsgrad [%] Wirkungsgrad [%] i = 28 i = Drehzahl [min -1 ] Varvtal [rpm] Ljudnivå Ljudnivån i växlarna har ett samband med hur väl ingående komponenter kan tillverkas samt val av kuggprofiler och lager. Smörjmedlet har också större inverkan än vad man kan tro. En fråga att ta ställning till är vilken ljudnivå som kan accepteras i er applikation? Växlar har ibland raka, sneda eller spriralskurna kuggar vilket i kombination med ingående varvtal markant påverkar ljudet. Kom ihåg: (3 db = en fördubbling av ljudnivån) 11

12 Masströghetsmoment Denna bild belyser λ (lambda) d.v.s. förhållandet mellan ingående tröghetsmoment för motorn och för lasten. Definition: λ är förhållandet mellan det interna tröghetsmomentet (ofta motorn) och det externa tröghetsmomentet (ofta lasten) J extern λ = J intern Motor Växel Applikation J intern = J motor + J klämförband + J solhjul J extern = J resterande av växeln + J applikation i 2 ( i = utväxling) Det finns olika modeller för hur man skall betrakta de rörliga delarna dvs om de skall räknas in till last eller motor. Bilden beskriver den vanligaste modellen att betrakta de rörliga delarna. Uppgifter om tröghetsmoment för motorer och växlar återfinns normalt i katalogmaterial för respektive leverantör. Livslängd Vad den verkliga livslängden blir för en komponent är oftast svårt att fastställa exakt. Dock är det så att olika branscher har olika förväntningar när det gäller livslängden. Men normalt förväntas utrustningen hålla mellan och driftstimmar. Vad som är dimensionerande för dessa varierar från leverantör till leverantör men det är vanligtvis lager, kuggdetaljer eller de individuella upplagringarna av kugghjulen. 12

13 Tätningsringar brukar inte omfattas av denna livslängd utan brukar betraktas som en reservdel och man får därför räkna med ett eventuellt byte under produktens livslängd. Här vill vi höja ett varningens finger när man jämför katalogdata. Antal driftstimmar brukar vara behäftade med något villkor. Exempelvis för ett visst varvtal eller hänsyn till omräkningsfaktorer för antalet start/stopp per timme. Då det inte finns någon standard för hur man definierar katalogvärden så kan denna del bli svår att bedöma korrekt som novis. En del leverantörer har fortfarande kvar rekommendationer om byte av olja eller fett efter ett visst antal driftstimmar. Detta känns idag ålderdomligt och förlegat och innebär merkostnader och i värsta fall driftsbortfall då anläggningen måste stängas ner för service och underhåll. Är det så att man funderar på att välja en växel som kräver olje- eller fettbyte bör man tänka på att ersätta med samma eller likvärdigt smörjmedel. Avviker man från dessa rekommendationer så riskerar man att lager, kuggdetaljer och tätningsringar inte får korrekt smörjning, med förkortad livslängd som följd. När det gäller smörjmedel och läran om smörjning (tribologi) så är detta en väldigt komplex värld. Att enbart optimera smörjmedlets egenskaper innebär allt som oftast att det har en negativ effekt på andra komponenter som kommer i kontakt med smörjmedlet. Det kan vara så att livslängden på en tätningsring kan reduceras ner till endast ett fåtal hundra timmar beroende på egenskaperna i smörjmedlet. Leta därför efter leverantörer som känner till komponenternas inbördes förhållande och som inte enbart maximerar en komponents egenskap på bekostnad av andras. 13

14 Cykeltider/Körprofil: Enbart genom att tänka igenom hur du tänker köra din applikation kan du ofta undvika höga belastningar (som följd av korta accelerationskurvor). Detta kan ibland lösas genom att välja andra körprofiler. Överdimensionering är inte ett ovanligt resultat om man inte tänker igenom sin körprofil. Cykeltiderna dvs. förhållandet mellan drift och vila är också en punkt värd att notera. Trots de relativt låga verkningsgradsförlusterna så blir det vissa förluster och dessa yttrar sig i form av värme. Är det så att körprofilen närmar sig ett kontinuerligt tillstånd så bör du överväga att välja växlar anpassade för kontinuerliga (S1) applikationer, i stället för intermittenta (S5). Dessa växeltyper är anpassade efter höga varvtal och har även optimerats när det gäller verkningsgrader. v (m/s) vmax t/2 t t (s) 14

15 Precisionsnivå: Som tidigare beskrivits så behövs det en viss precision i den mekaniska överföringen för att inte äventyra styrningen. Precision mäts normalt i enheten bågminuter vilket är 1/60 av en 1. Detta betyder att 1 bågminut = 1/(360x60) av omkretsen på det föremål du önskar mäta. Exempel: Antag en diameter på 100 mm på ditt vridbord. Hur stor positions noggrannhet ger en växel med precision 3 bågminuter? Precision = π x 100mm x 3 bågminuter/60 = 0,044mm 360 Eller, vilken precision krävs av din växel om du har ett vridbord med diameter 150mm och vill ha en noggrannhet på 0,05mm? Noggrannhet (bågminuter) = 0,05mm x 360 = 2,3 bågminuter π x 150mm x 1/60 Det finns två olika sätt att ange precision enligt bilden ovan: Från kuggflank till kuggflank Från en tänkt centrumlinje till en kuggflank Det rätta alternativet är från kuggflank till kuggflank. Vissa tillverkare anger dock enligt alternativ 2 eftersom detta ger ett lägre värde. Även om produkterna (växlarna) idag har väldigt bra precision så finns det flertalet leverantörer som erbjuder standardprecision och för en del applikationer även med en förbättrad precision även kallat reducerat spel. För att åstadkomma reducerat spel (mindre glapp mellan kuggarna) så sker det en parning och uppmätning av kuggdetaljerna dvs. en optimering av kuggdetaljerna med målsättning att minimera totala spelet i växlarna. Det finns även andra parametrar för en växel som påverkar precisionsnivån under drift. Växelns vridstyvhet i kombination med precisionsnivån gör att man får ett totalvärde som man bör dimensionera efter. 15

16 Att enbart förlita sig på precisionsnivån på kuggdetaljerna kan därför bli förödande, hänsyn måste även tas till ingående komponenters vridstyvhet. Nedan visas en bild på hur växelns precision och vridstyvhet påverkar applikationens totala noggrannhet. Spel Vridstyvhet Ju mer dynamiska applikationer man har desto större betydelse har växelns vridstyvhet. Växeln utgångslagring påverkar också i hög grad resultatet och en tumregel är att ju större utgångslager desto mer vridstyv växel. 16

17 Vridmoment En stor del av förklaringen till hur växlarna klarar att överföra sitt moment är naturligtvis kugghjulens utformning. En enkel indelning är: Rakskurna och snedskurna kugghjul. De rakskurna är enklast och därmed billigare att tillverka, precisionsnivån som går att uppkomma gör den mest lämpad för enklare - medel krävande applikationer. Vid höga ingångsvarvtal så brukar ljudnivån stiga som ett resultat av kuggprofilen. Även bredden på kugghjulen påverkar momentet som kan överföras. Är kugghjulet för smalt eller för brett så minskar överförbart moment. Utgående moment beroende på kuggbredd Utgående moment [Nm] Kuggbredd [mm] Snedskurna kugghjul. Genom att använda snedskurna kugghjul så ökar man ytan på kuggflanken med upp till 30 %. Detta gör att snedskurna kuggar klarar högre moment jämfört med rakskurna kuggar. Precisionsnivån som åstadkoms är normalt användbara i medel- och tuffa applikationer. Ljudnivån blir också väsentligt lägre. En viktig fråga att ta ställning till som leverantör av växlar är hur man skall kompensera sig för de axiallaster som uppkommer som följd av kugghjulsprofilen. Om planetväxeln har snedskurna kuggar bör man förvissa sig om att det finns kraftiga och ändamålsenliga lager för att balansera ut axiallasterna. Om man jämför en planetväxel med en annan typ av växel så innebär växelns geometri att man har en fördelning av krafterna på 3-4 planethjul för planetväxeln. Fördelen med detta är att lasten fördelas och man kan därför tillåta väldigt höga moment i förhållande till volym och vikt (s.k. power density ). 17

18 6. Matchning av data med produkt (växeltyper) Planetväxeln Planetväxeln är en kompakt, stabil och tillförlitlig servoväxel. Planetväxeln har låg ljudnivå och hög verkningsgrad tack vare precisionstillverkade kugghjul. Växlarna är anpassade för intermittent- och kontinuerlig drift. De flesta växlar har moduluppbyggda monteringsflänsar för standard IEC- och servomotorflänsar. Planetväxeln går också att få med ingångsaxel i stället för klämförband. Hypoidväxeln Detta är en typ av vinkelväxel dock skiljer den sig väsentligt från både snäckväxlar och andra traditionella vinkleväxlar. (Se bilder nedan på respektive produkt) Det i särklass största särdraget hos hypoidväxlar är att centrumlinjer för ingångsaxel och utgångsaxel är något förskjutna i förhållande till varandra, Fördelar med denna konstruktion är följande: - Högre momentöverföring- större kontaktyta - Utväxlingar upp till 10:1 i vinkelsteget - Avsevärt bättre verkningsgrad jämfört med snäckväxlar - Låga ljudemmisioner 18

19 Vidare så har man en bibehållen flexibilitet på utgången av växeln, det är bara att välja om man föredrar hålaxel, solid axel eller rent av en robotfläns. a Snäckväxeln Hypoidväxel Vinkelväxel Snäckväxel I en-stegs utförande har snäckväxeln in- och utgångsaxeln vinkelrät i olika plan. Andra kännetecken är lägre verkningsgrad, tyst gång och reduktioner från ca. 5:1 upp till ca. 100:1 i ett enda steg. Hos kugg- och planetväxlar fodras för större reduktioner flera växelsteg, vilket också betyder flera källor för spel och ökade kostnader (i form av fler planethjul). I många fall är en snäckväxel med precision ett intressant alternativ till en servoväxel. För applikationer som inte är lika beroende av hög verkningsgrad eller bästa möjliga livslängd så är denna växeltyp ett alternativ. Snäckväxlarna går att få med väldigt hög precision tex < 1 bågminut. För dimensioneringar med snäckväxlar måste hänsyn tas till självhämning och att precisionen minskar över tiden. Övriga växlar Exempel är vinkelväxlar. Kännetecken är att centrumlinjer för ingångsaxel och utgångsaxel inte är förskjutna i förhållande till varandra, se bild ovan. Vidare finns både rak- och snedskurna kuggar. Precisionen är inte lika hög som hypoidväxeln, utväxlingarna och det överförbara momentet är lägre. 19

20 Tolkning av katalogvärden Även katalogdata är genomsnittliga undvik fällorna. Här har du lite viktiga råd om du skall jämföra olika leverantörers uppgivna data. - Du måste läsa det finstilta om hur data är uppmätt. Ex. vissa leverantörers katalogdata för ljudnivån är bättre pga. av en annan mätmetod. - Ifrågasätt alltid katalogdata ifrån leverantörerna. - Ljudnivåerna för raka kugg ökar med lasten (många katalogvärden är uppmätta utan last!) Ljudnivån med snedkugg ökar bara marginellt med last. - Missledande läser du noga så skriver vissa att vanlig drift inte får uppkomma mer än gånger under livslängden OBS! Detta betyder inte att livslängden är timmar! Ex. Vi kan klara 600 Nm men bara gånger. Skriver man så kan man ju skriva eller klara vilka vridmoment som helst. Eller hur? Varför begränsa vanlig drift? Leta efter leverantörer som bara begränsar antalet höga nödstopp. 7. Fler viktiga saker att tänka på när du väljer växelleverantör Kontroll av inbyggnadsmått/infästning (hämta 3D ritningar eller skapa själv) Se till att ladda ner 3D ritningar så att du enkelt kan passa in dessa i maskiner och applikationer. Att du som kund får tillgång till dessa snabbt och effektivt borde idag vara ett krav för alla växelleverantörer. Tyvärr har inte alla dessa tillgängliga. 20

21 Leveranstider En av de egenskaper som tillhör de absolut viktigaste när du samarbetar med en leverantör. Det spelar ingen roll hur billig eller bra växeln är om du inte alltid får den i tid. I dagens företagsklimat har du inte råd att ha maskiner stillastående eller maskiner som väntar på att bli levererade. Prisbild kontra kvalitet (undersök dolda kostnader) Checklista TIPS Ingår adapterplatta och bussning mellan växel och motor? Ingår Internet/Telesupport/Kundbesök? Ingår effektiv logistiklösning - exempel DHL? Skickar leverantören tracking nummer på leveransen? Ingår 3D CAD-ritningar med motoranpassning Online? Ingår hjälp med applikationsdokumentation? Ingår emballage? Ingår frakt? Är den normala leveranstiden kort? Finns möjlighet till 24 timmars tillverkning? Är motormontaget effektivt? Se alltid till att den unika motoradaptern som gör att växeln kan anpassas till valfri motor ingår i priset. En bra utformad adapterplatta eliminerar misstag och centrering av motoraxeln vid montage. Idag finns klämkopplingar med endast en skruv vilket också minskar risken för fel. Energibesparingar Flera av dagens växlar har en verkningsgrad på 98,5 % vilket verkligen ligger rätt i tiden (spara energi). 21

22 Kvalitetstester - Spårbarhet via serienummer Vissa leverantörer har 100 % inspektion och dokumenatation av växlarna (kontroll av spel och ljudnivå) innan de lämnar fabriken. De kan även spåra alla dina komponenter. Vi hoppas att vi kunnat ge dig några goda råd i valet av servoväxel. Vi återkommer med fler fördjupningar. Lycka till med ditt val! P.S. Vill du ha mer rådgivning och information gratis? Besök då vår webbplats: Eller kontakta oss direkt: Malmö: Växel: Göteborg: Telefon:

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

Kuggväxelmotorer i världsklass

Kuggväxelmotorer i världsklass Kuggväxelmotorer i världsklass Tysk kvalitet bidrar till din framgång. 1908 1992 2000 2011 2013 Stephan-Werke grundades Sålt till BTR BTR Gruppe Sålt till Rexnord "Rexnord Stephan" Sålt till Premium Transmission

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06 Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation En kort presentation GGM Co., Ltd. grundat 1979, är beläget i Sydkorea. Man är helt fokuserad på att konstruera och

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER WWW.INTERALIA.SE OM INTERALIA InterAlia är ett företag utanför Kristianstad som fokuserar på produkter för linjära och roterande rörelser. Våra huvudsakliga

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Simogear. Rev 02/2014hh

Simogear. Rev 02/2014hh Products Solutions Services Simogear Rev 02/2014hh Simogear Simogear är en ny konstruktion för växelmotorer som ersätter Flender Motox-växelmotorer. Simogear-motorer är 100 % kompatibla med Flender Motox-växelmotorer

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

CAD-ritningar. Stegmotorer 2-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V07.10

CAD-ritningar. Stegmotorer 2-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V07.10 Stegmotorer 2- Komponenter för automation V7.1 En kort presentation Våra -stegmotorer tillverkas i Kina. Företaget är licensierat enligt ISO 91. Kundanpassning görs även vid mindre antal. Vårt stegmotorprogram

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

SÄCKTRANSPORT. Transport av säckar på banor.

SÄCKTRANSPORT. Transport av säckar på banor. Transport av säckar på banor. Olika varianter av transportsystem finns för fyllda säckar. Rull- och kedjebana är aktuellt vid pallhantering. En smidig lösning av logistiken vid pallhantering är att förse

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:0589-531 34

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:0589-531 34 på roterande axlar Mark Tierney tel:0589-531 34 2 Varför mäta moment? Oförklarliga haverier på axlar, lager, kopplingar, växellådor, kuggväxlar mm 3 Varför mäta moment? Felsökning på anläggningar med en

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER 2015 KULSKRUV WWW.INTERALIA.SE LINJÄRENHETER STÄLLDON LINJÄRLAGER PLANETVÄXLAR SKRUVDOMKRAFTER KOPPLINGAR GLIDSKRUV SOLENOIDER OM INTERALIA InterAlia är ett

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

AC - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V07.01

AC - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V07.01 C - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Co., Ltd. Komponenter för automation En kort presentation GGM Co., Ltd. grundat 1979, är beläget i Sydkorea. Man är helt fokuserad på att konstruera och producera

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

CAD-ritningar. Stegmotorer 3-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V08.04

CAD-ritningar. Stegmotorer 3-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Stegmotorer 3- CAD-ritningar Komponenter för automation V8.4 CAD-ritningar En kort presentation Våra -stegmotorer tillverkas i Kina. Företaget är licensierat enligt ISO 91. Kundanpassning görs även vid

Läs mer

Transmissionselement Kopplingar

Transmissionselement Kopplingar Transmissionselement Kopplingar 1 Transmission transportera effekt Transmissionselement - Axlar - Kopplingar - Växlar - mm. Val av transmissions element - Typ beroende på önskad funktion - Storlek (dimension)

Läs mer

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar: SCM 012-130 DIN SCM 012-130 DIN är en serie axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik. SCM 012-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Andra fördelar: Konstruktionen ger en kompakt

Läs mer

Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse

Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse Bromsar Remväxlar 1 Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse Funktion - Bromsa (retardera) rörelse Stoppbroms - Hålla rörelse vid konstant hastighet Reglerbroms - Hålla fast i stillastående

Läs mer

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar: SCM 012-130 DIN SCM 012-130 DIN är en serie axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik. SCM 012-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Andra fördelar: Konstruktionen ger en kompakt

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion Hydrauliska Spännare GATES ART. NUMMER TILLVERKARE MODELL MOTOR MOTOR TYP Introduktion Hydrauliska Spännare FORD / OPEL / VOLKSWAGEN GROUP MULTIPLE Både kamremssystemet och fläktremssystemet kan ha olika

Läs mer

Kuggväxlar MAS Drivutrustningar för högsta driftsäkerhet TRANSMISSIONER

Kuggväxlar MAS Drivutrustningar för högsta driftsäkerhet TRANSMISSIONER 135 Kuggväxlar MAS 2000 Finns även i ATEX-godkänt utförande Drivutrustningar för högsta driftsäkerhet CD-skiva med 2D - 3D-ritningar på kuggväxelserien MAS 2000 kan erhållas vid önskemål. Kontakta BEVI

Läs mer

GEIGER-SoftPlusWireless

GEIGER-SoftPlusWireless Produktdatablad GEIGER-SoftPlusWireless radiomotorn som är skonsam mot duken i kassettmarkisen Innehåll Problem och lösning...1 Utformning och särskilda egenskaper...2 Funktioner...5 Kortfattad instruktion

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Välkomna till Gear Technology Center. 1

Välkomna till Gear Technology Center.  1 Välkomna till Gear Technology Center www.geartechnologycentre.se 1 Vilka är ni och vad förväntar ni er av kursen? www.geartechnologycentre.se 2 Redan de gamla grekerna www.geartechnologycentre.se 3 Redan

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk!

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! SKF en pålitlig partner Att ha rätt partner för smörjning är en viktig framgångsfaktor. Väljer du SKF kan du lita på att våra tekniker ger marknadsledande

Läs mer

Katalysatorer för dieselmotorer. Gaffeltruckar Entreprenadmaskiner Industrimotorer Lastbilar och Bussar Gruvfordon

Katalysatorer för dieselmotorer. Gaffeltruckar Entreprenadmaskiner Industrimotorer Lastbilar och Bussar Gruvfordon Katalysatorer för dieselmotorer Gaffeltruckar Entreprenadmaskiner Industrimotorer Lastbilar och ussar Gruvfordon Katalysatorer för dieselmotorer Engine ontrol Systems katalysatorer består antingen av en

Läs mer

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer.

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer. Befintliga lösningar Vi började med att bortse från problemformuleringen att sammanfoga. Istället valdes att fokusera på svetshuvudets funktion. Det vill säga att skapa friktion mellan verktyg och arbetsstycke

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic TILLVERKARE: TOSHULIN, A.S. Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic Datum: 27 April 2014 II. MASKIN GRUNDDATA TOSHULIN typ SKQ 16. Denna maskin är en vertikal CNC-svarv, designad för effektiv svarvning

Läs mer

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager Cylindriska axialrullager Utföranden... 864 Komponenter... 865 Dubbelverkande lager... 866 Lagerdata allmänt... 867 Mått... 867 Toleranser... 867 Snedställning... 868 Hållare... 868 Minsta belastning...

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Det modulära DR-motorsystemet

Det modulära DR-motorsystemet Det modulära DR-motorsystemet 1 Produktfilosofi: En motorserie för millioner motorkombinationer 2 De mest framträdande egenskaperna i det modulära motorsystemet är: 1. Standard-och energieffektiva motorer

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

www o t i s com Otis förbehåller rätten att ändra vilken som helst del av denna specifikation utan föregående meddelande.

www o t i s com Otis förbehåller rätten att ändra vilken som helst del av denna specifikation utan föregående meddelande. www o t i s com Otis förbehåller rätten att ändra vilken som helst del av denna specifikation utan föregående meddelande. Tryck i E.U. 78 187 (08.07) BTH GeN2 Modernisering Banbrytande teknologi som omdefinierar

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVAR

SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVAR Teknisk inforation SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVR Snäckhjulet Snäckhjulet är konstruerat enligt saa regler so det cylindriska kugghjulet. Snäckan so är en ändlös skruv har en eller flera ingångar. Den löper ot

Läs mer

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik R GYRO Den perfekta lösningen för avgradning och slipning Oscillerande slipteknik För stål, rostfritt och metaller - ett starkt och effektivt maskinkoncept..! Ett karakteristiskt kännetecken för varje

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

Kompetens Produkt Pris

Kompetens Produkt Pris Affärsidé Att med rätt Kompetens och erfarenhet leverera Produkter till rätt Pris Kompetens Produkt Pris Kompetens Vi tillför mer än bara en produkt när vi gör affärer med våra kunder. Med hög teknisk

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Gemex ger högeffektiva remtransmissioner med enkelt underhåll

Gemex ger högeffektiva remtransmissioner med enkelt underhåll Affärsidé Gemex skall vara en naturlig del av en effektiv remtransmission. Gemex skall stå för hög kompetens, teknisk enkelhet och totalekonomiskt optimala lösningar. Gemex ger högeffektiva remtransmissioner

Läs mer

Kracht Kugghjulspump KP 3 Högtryckspump Gjutjärn

Kracht Kugghjulspump KP 3 Högtryckspump Gjutjärn Kracht Kugghjulspump KP 3 Datablad 1 (8) Kracht Kugghjulspump KP 3 är enkla och robusta i sin konstruktion. Det är så kallade ytterkugghjulspumpar som klarar att skapa höga tryck. Pumphuset är tillverkat

Läs mer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer Högt över alla förväntningar HP Processmotorer "Visste du att driftskostnaden för en motor under dess livslängd kan vara 100 gånger högre än inköpskostnaden? Att köpa en motor med hög verkningsgrad är

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboranter: Henrik Bergman, Henrik Bergvall Berglund, William Sjöström, Georgios Davakos Plats och datum: Uppsala 2016-11-09 Kurs: Elektromagnetism 2 Handledare:

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner.

Läs mer

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005 Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250 Datum: 2 juni 2005 Under den senaste tiden har både Yamaha och Marine Power introducerat sina senaste V6 fyrtakts utombordsmotorer. Yamaha den helt nya F250

Läs mer

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Kraft Newtons andra lag: kraften F = massan m * accellerationen a "Begreppet kraft är en abstraktion inom fysiken för att förklara och beskriva orsaken till

Läs mer

Rörelse i rätt riktning

Rörelse i rätt riktning Rörelse i rätt riktning Teknik för linjär rörelse från SKF THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING Styrning Vårt sortiment av axelstyrningar, skenstyrningar och prismalager ger dig den optimala lösningen för

Läs mer

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar Rullningslager 1 Hållare Tätningar Ytterring Rullkroppar Innerring 2 Rullkropp - Kulor (Kullager) - Rullar (Rullager) Cylindriska Koniska Bomberade (sfäriska) Toroid (CARB) - Nålrullar (Nålrullager) Belastningsriktning

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

Företagspresentation. All in motion technology

Företagspresentation. All in motion technology Företagspresentation All in motion technology FAKTA OEM MOTOR Anställda Omsättning Tillverkare Huvudkontor Säljkontor ISO 28 st 120 MSEK 36 st Tranås Stockholm Malmö Hultsfred 9001:2008 14001:2004 Vi står

Läs mer

stora resurser & höga ambitioner

stora resurser & höga ambitioner stora resurser & höga ambitioner Vi erbjuder våra kunder... Maskiner Verktyg Utbildning Rådgivning Programmering Service För att producera ekonomiskt och tillförlitligt med hög precision dygnet runt och

Läs mer

CV drivaxelsystem från Python-Drive

CV drivaxelsystem från Python-Drive Den ideala flexibla drivenheten från 10 upp till 1000 hk CV drivaxelsystem från Python-Drive 2011 Python-Drive den ideala vibrationsfria drivenheten från 10 hk upp till 1000 hk Python-Drive fi nesser:

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

SCM ISO. Andra fördelar:

SCM ISO. Andra fördelar: SCM 010-130 ISO är en serie robusta axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik SCM 010-130 ISO är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Konstruktionen ger en kompakt motor med få rörliga

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer