KD SJUKVÅRDSLOGISTIK VÅR BEHANDLING FÖR GOD SJUKVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KD SJUKVÅRDSLOGISTIK VÅR BEHANDLING FÖR GOD SJUKVÅRD"

Transkript

1 KD SJUKVÅRDSLOGISTIK VÅR BEHANDLING FÖR GOD SJUKVÅRD 1

2 SMART LOGISTIK GER FRISK VÅRD I din verksamhet finns en slumrande potential. En möjlighet att spara tid, pengar och andra resurser genom en väl utvecklad logistikkedja för förbrukningsmaterial och medicintekniska produkter och, när så medges, även läkemedel. Det handlar om att se över det totala varuflödet, skapa nyttiga servicelösningar och effektiva sätt att hantera varorna. Då är KD Sjukvårdslogistik lösningen och bästa hjälpen. En outnyttjad möjlighet för hela sjukvården och för dig. 2 3

3 SKRÄDDARSYTT FRÅN KD Vi kan skräddarsy en logistiklösning med precision, anpassad efter din verksamhet och dina önskemål. KD är med dig hela vägen från kartläggning av din hantering idag till genomförande av det nya arbetssättet. I den här boken kan du läsa mer om fördelarna med KD Sjukvårdslogistik. Och dess utom möta några som provat. 4 5

4 FRISKVÅRD FÖR DIN BUDGET Med KD Sjukvårdslogistik kan du sänka dina logistikkostnader med upp tilll 30 procent. En skräddarsydd logistiklösning med samordning och effektivare transporter ger besparingar på många plan. Inte bara i pengar utan även för miljön. Samordning gör dig även till en starkare part i en upphandlingsprocess, med lägre inköpspriser som resultat. 6 7

5 FRIGÖR DITT LAGERKAPITAL Sårtvätt KD ger dig ordning och reda i ditt lager. Och även i din lager ekonomi. Vi tar fullt ansvar för de varor som levereras, och står för lagerkostnaden, ända till den stund du kvitterar ut varan i förrådet. Det innebär att KD äger lagret, inte bara avdelningsförråd utan även lager - lagda varor på KDs depå. Du slipper binda upp kapital. Och pengarna kan användas bättre i verksamheten. Här talar vi hälsoekonomi i ordets rätta bemärkelse. 8 9

6 MER TID ÖVER NÄR KD GÖR JOBBET Du sparar inte bara pengar. Du sparar också tid. Tid som tidigare lagts på administration och förrådshantering kan nu frigöras och användas till kärn - verksamheten. Bättre vård och omsorg om både patienter och personal

7 DIN PARTNER FRÅN A... Med KD som logistikpartner får du en personliga resurs, som är insatt i och förstår vad som är viktigt i just din verksamhet. Att få KDs bästa hjälp är enkelt från genomlysning till genomförande. Säljare Med KDs kvalificerade analys, KD Konsulting, kartlägger vi din hantering idag och ser till sammans vad som krävs för att bli bättre. Genomlysningen inkluderar varor, information och pengar. Vad kan göras bättre? Hur kan processen trimmas? Hur kan vi möta och lösa dina behov idag? Och hur skapar vi beredskap för snabb anpassning till framtiden? 12 13

8 TILL B När det som behöver göras är definierat är KD med dig hela vägen i genom - förandet av det nya arbetssättet. Till sammans med dig finner vi bästa hjäpen för varje unik situation. KDs specialutbildade medarbetare kan till och med flytta in till dig och sköta all daglig lageradministration och hantering. Du kan släppa logistikfrågorna och fokusera på vård

9 BEVISAD EFFEKT Samverkan är A och O. Ett traditionellt förhållningssätt köpare - leverantör fungerar inte i den här typen av komplicerade ansvarskedjor. OVE KÄLL, VICE VD PÅ KD PÅ SIDORNA SOM FÖLJER MÖTER DU NÅGRA SOM VÅGAT OCH VUNNIT: FEMKLÖVERN, FEM LANDSTING SOM GÅTT SAMMAN OCH LÅTER KD LÖSA LOGISTIKEN. O-HUSET I ÖREBRO OCH NEUROOPERATION PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA, SOM TAGIT FEMKLÖVERNS LÖSNING ETT STEG LÄNGRE MED LEVERANSER ÄNDA IN PÅ AVDELNINGENS FÖRRÅDSHYLLA. 16 När vi drog igång fanns två övergripande mål - sättningar: Att frigöra mer tid för vård. Och att spara skattemedel. De målen har nåtts med råge. TORSTEN BRANDT, CHEF FÖR VARUFÖRSÖRJNINGEN I FEMKLÖVERN 17

10 FEMKLÖVERN SPARAR BÅDE GRÄS OCH KLÖVER Bakgrund. Landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala bildade i slutet av 90-talet en gemensam varuförsörjning under en politisk styrelse för att tillsammans lösa och ansvara för försörjningen av förbrukningsmaterial och medicintekniska produkter. Sammanlagt ansvarar de fem landstingen Femklövern för 15 procent av alla Sveriges invånare. Diagnos. Höga kostnader för lagerhållning och transport av förbrukningsvaror. Potential för bättre samordning. Ineffektiva inköpsprocesser och administrativa rutiner som stjäl tid från vården. Behandling. Koncentrera landstingens varulager av allt från kompresser, narkosutrustning och inkontinenshjälpmedel till plasthandskar, pennor och glödlampor, till en enhet. Och sedan låta Kronans Droghandel ansvara för logistiken från A till B. Samordning av upphandlingar och inköp. Sedan Treklövern blev Femklövern har samarbetet resul - terat i att logistikkostnaden har sänkts med nära 20 procent. Under samma period har de samordnade upphandlingarna sänkt priset på varor med cirka 3 procent varje år. BERTH AXELSSON, EKONOMICHEF FÖR VARUFÖRSÖRJNINGEN 18 19

11 Effekt. Minskad lagerkostnad och effektivare administration som frigör tid och pengar till vård. Färre transporter som ger sänkta distributionskostnader och positiva miljöeffekter. Vassare upphandlingar och inköp som pressar priser och ger ökad leveranssäkerhet från produktleverantörer. Gemensamt köpbeteende och tydliga rutiner förenklar numera vardagen för beställarna ute i de olika verksamheterna. Beställaren har en enda part att vända sig till KD och alla förbrukningsartiklar levereras på en och samma gång. Logistiktjänsten innebär att KD på helt lika och opartiska villkor sköter lager, logistik och distribution för samtliga produktleverantörer som Varuförsörjningsnämnden slutit avtal med under Femklöverns paraply. Totalt sett har det blivit färre leveranser att hålla reda på, färre fakturor och mindre administration. GUNVOR G ERICSSON, (MP) FD ORDFÖRAN- DE I VARUFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Totalt omsätts 350 miljoner kronor genom KDs flöde i Femklövern. I dagsläget finns ett sortiment med cirka artiklar från ett par hundra leverantörer som levereras till över platser. Nu utgör de fem landstingen tillsammans med KD en livsnerv för sjukvårdslogistiken inom Femklövern

12 LYCKAD OPERATION PÅ O-HUSET Bakgrund. O-huset i Örebro har en omfattande operationsverksamhet där det går åt en hel del förbrukningsmaterial. Med sex operationsavdelningar; thorax, kirurgi, ortopedi, urologi, KK, röntgen samt en anestesiavdelning och en dagkirurgisk enhet förbrukas bland annat en halv miljon sprutor och kanyler, och nästan lika många operations- och undersökningshandskar. Totalt omsätter O-husets förråd varor för ungefär 12 miljoner kr varje år. Diagnos. O-huset ställde sin egen diagnos: Lagerhanteringen stal tid från operationsverksamheten

13 Det är viktigt att använda kompetensen rätt. O-husets vårdpersonal har fokus på vårdarbete och patienter. Det komplexa arbetet med att hantera förråd med över artiklar överlämnar O-huset till KD Sjukvårdslogistik. Behandling. Lyhörd analys och stöttning från KD i att lägga om lager och logistikrutinerna. Nu tar KD ansvar för varorna ända in på hyllan i O-husets förråd. Det innebär att KD står för kompetent förrådspersonal och en obruten logistikkedja från produktleverantör till vårdavdelning. KD äger varorna fram till den stund då vårdpersonalen kvitterar ut dem. I KDs ansvar ingår allt från att sköta beställningar för de olika operationsavdelningarna, plockning, av - emballering, påfyllning och lagerhållning, uppdatering av systemen samt att tillhandahålla kundservice i avdelningsförrådet. ANKI ESBJÖRNSSON, AVDELNINGSCHEF KK OPERATION OCH KOORDINATOR FÖR O-HUSET Effekt. Frigjord tid och kostnad motsvarande en underskötesketjänst per avdelning. Resurser som nu kan läggas på operationssjukvård i stället för lager- och förrådshantering

14 VARDAG MED FLYT LYFT FÖR AKADEMISKA Bakgrund. Neurooperation på Akademiska sjukhuset i Uppsala är en verksamhet med 25 medarbetare, som fördelade på tre skift bedriver operationsverksamhet dygnet runt på fyra operationssalar. Operationerna är ofta långa i genomsnitt fem timmar och majoriteten av operationerna börjar på morgonen. I samband med starten av Femklövern såg avdelningen behovet och möjligheten att förlänga KDs åtagande ända in på avdelningens hylla. Diagnos. Krångligt faktureringssystem med krångliga rutiner som krockade med avdelningens arbetsvardag. Beställningstidpunkten sammanföll med starten av dagens planerade operationer. Dessutom stal den övriga förrådshanteringen mycket tid från sköterskorna. Nu blir det som om vi öppnar en affär på avdelningen där vi går in och köper det vi behöver ur förrådet. Lika enkelt som självscanning på Ica KAJSA BROBERG WALDEVIK, AVDELNINGSCHEF NEUROAPOERATION

15 Behandling. KD tar hand om logistiken för alla lagerförda varor. KD gör leveranskontroll, sköter avemballering, förrådspåfyllning, ansvarar för förrådsnivåer och tar hand om beställningar. Effekt. De produkter som behövs finns alltid i lager. Energin kan läggas på patienterna och inte på beställnings- och lageradministration. Bättre lagerkoll gör att behovet av jourleveranser helt har upphört. En besparing rakt av på kronor per år. Fler avdelningar på Akademiska har sett nyttan, det innebar att ytterligare sex avdelningar anslöt sig till tjänsten redan innan den sjösattes. Totalt sänks kostnaderna för förrådshantering med cirka 15 procent. Varje produkt scannas vid uttag vilket ger en exakt kostnadsredovisning fördelat på varje avdelning

16 ENKELHET HELA VÄGEN KDs Sjukvårdslogistik är: UPPSTART Genomlysning, analys av varuflöde idag Rekommendation av förbättringar Förslag på samordning och nya rutiner GENOMFÖRANDE Samordnade inleveranser Inköpsservice, anskaffning, avrop Betalning Ordermottagning och kundservice Lagerhållning i renrum, obrutna temperaturkedjor, ompackning Samordnade utleveranser Leverans direkt till sjukhuset ända in på förrådshyllan om så önskas Lagerservice på avdelning, avemballering, inventering, beställning Samordning av returer och eventuell destruktion Statistik och uppföljning B En rätt igenom kvalitetssäkrad process vid hanteringen av dina varor DU FÅR Tydlig arbetsfördelning och tydlig ansvarsgräns Enklare rutiner En kontakt istället för tio vid beställning och hantering av varor KDs IT-stöd, vilket ger dig ständig koll på beställningar och leveranser ända tills de kvitteras ut i förrådet Bättre överblick över aktuell lagersituation Träffsäker uppföljning Besparingar i både pengar och miljö Möjlighet att frigöra lagerkapital Mer tid och resurser över för vård och omsorg om både patienter och personal 30 31

17 VILL DU OCKSÅ NÅ BEVISAD EFFEKT? Ring oss på telefon om du vill starta en genomlysning direkt. Eller veta mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet. Begär Marknad sjukvård. Fibervägen, Box 252, Mölnlycke. Telefon Telefax