Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24"

Transkript

1 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till dialogsamtal om fiber. Krister Örnfjäder (S), Malin Sjölander (M), Leif Larsson (C) och Mattias Karlsson (FP) samt Lillemor Jonsén från länsstyrelsen. Åke hälsar de ca 80 besökarna, varav 69 registrerade sig på Ett Oskarshamn-projektets aktivitetslista, välkomna och panelen tar plats på scenen. Åke berättar att det i dagsläget är 470 hushåll som är intresserade av fiber i Kristdalabygden. Länsstyrelsen Lillemor Jonsén arbetar med Landsbygdsprogrammet som bygger på EU-beslut. Det kommer ett nytt landsbygdsprogram och det kommer att vara skillnader mot förra programmet. När det gäller bredband så kommer man att jämföra ansökningarna med varandra och poängsätta dem. Länsstyrelsen arbetar med de lokala kriterierna och man väntar på de nationella kriterierna. I slutet av 2014 väntas ett beslut och man beräknar kunna starta under Länsstyrelsen vet idag inte hur mycket pengar som man väntas få. EU har ett mål att till 2020 så ska alla ha tillgång till 30 Mbit. I Sverige är målen 90 % och i Kalmar län så är målet 100 %. I hela riket är tillgången idag 50 % och i Kalmar län så är det 30 % varav landsbygden ligger på runt en 1 %. Projektstöd i länet var 38 miljoner från och det totala stödet var 80 miljoner. Medelkostnaden är 110 kr per meter. Krister Örnfjäder (S) Krister berättar att det kommer att bli mindre pengar i det kommande Landsbygdsprogrammet och alla pengar där ska inte gå till bredband. S anser att regeringen bör tillföra pengar för utbyggnaden enligt en teknikstrategi. Alla ska ha tillgång till mobiltelefoni och mobilt bredband. Varje kommun ska ha en lokal strategi för en lokal utbyggnad. Alla fasta bostäder ska enkelt kunna få bredband. Staten bör stå för leverans till den kommunala servicen och därefter så bör fastigheterna kunna följa efter. Malin Sjölander (M) M tycker att alla ska kunna bo var man vill. De vill att 9 av 10 hushåll ska kunna få bredband till 2020 och siffran kan uppgå till 99 % för alla vill inte ha det. Att bygga bredband till hela Kalmar län kostar 1 miljard kronor. M tycker att de är för dåliga på att stötta landsbygden. Vi är för inriktade på storstäder som Stockholm. Bredband är inte en ideologisk fråga utan om att alla måste få berätta sin historia. Parallellt med bidrag så bör man kunna utöka ROTavdraget så att man kan söka för mer än bara på den egna tomten.

2 Leif Larsson (C) Leif har jobbat med detta i 20 år och har varit kommunalråd i Vimmerby. För 10 år sedan var vi bäst i landet, nu är vi sämst. Telia Skanova lovade för 10 år sedan att jobba vidare med utvecklingen vilket alltså inte gjorts. Leif har varit med och tagit fram regionens it-strategi och tycker att vi Kristdalabor borde ställa högre krav på kommunen att ta fram en strategi. Leif är lite förvånad över att man inte kan starta projekt innan man fått pengar, det borde vara att man inte har avslutat projektet. Leif är övertygad om att fiber är det man ska satsa på men det kräver mycket ideell tid. Leif tycker att det är viktigt att vi jobbar på och att partierna som jobbar för valet i år. Service, företagande och boende i hela landet, kräver bredband i hela landet. Mattias Karlsson (FP) Mattias sitter i kommunstyrelsen sedan två mandatperioder och har sett hur otroligt sakta allting går. I nya områden i Oskarshamn lades tidigare inte ner en kabel för fiber när man grävde ner elledningar och avlopp för det skulle tas ett beslut trots att entreprenören erbjöd sig att lägga ner det. Idag lägger man ner tomma kabelrör på en del ställen men inte överallt trots att det grävs hela tiden. I Kråkelund så görs just nu ett projekt där man lägger ner VA och fiberkabel samtidigt. I dagsläget saknas 2-3 miljoner och projektet har då sökt pengar från kommunen som borgenär. Det är sådana saker som är viktiga och att man då får nobben trots att man lagt ner massor med ideell tid är inte kul och absolut inte hållbart. Telia Öppen fiber är intresserade av att gräva fiber i Kristdala samhälle om de får en anslutning på 60 % men Åke har inte hört hur mycket det kan komma att kosta. Senast han hörde något var i januari. Leif tycker att Kristdalabygden bör hålla ihop arbetet och att ta kontakt med en lokal bank. Malin har tittat runt lite på hur andra samhällen har gjort och det hon ser är att ju större kontroll man har över det egna projektet desto bättre och billigare är det. Många projekt har haft en bank i ryggen och då klarat sig på halva kostnaden. Sten Thunberg anser att vi behöver både fiber och bättre mobiltäckning för att kunna klara av utvecklingen men han är rädd att många kommer att backa ur om kostnaden ska uppgå till kr. Om år och tittar tillbaka så kommer vi att tycka att 2014 är stenålder. Malin tar upp några siffror där det framgår att kommunerna ska stå för de stora pengarna som ska finansiera bredbandet. Även bredbandsbolagen och privatpersoner ska stå för en del. Kalmar län är generellt för dåliga på att söka EU-bidrag. Kristers råd till Oskarshamn är att starta ett eget bolag för att bygga fiber. Oskarshamns Energi är redan igång och bygger främst hos Byggebo och inne i stadskärnan. Mattias är missnöjd med att kommunen hela tiden misslyckas med detta men det finns ju möjlighet att ändra på utvecklingen i höst. Oskarshamns Energi verkar inte i Kristdala utan här finns E.ON.

3 Sten Thunberg menar på att detta är väldigt svårt, det är svårt med finansiering och svårt att veta vad vi ska göra. Vi behöver politikernas hjälp med detta för att vi ska kunna fortsätta att utveckla och för att våra barn och barnbarn ska kunna bo här. Malin tycker att infrastruktur är väldigt viktigt: vägar, gatlampor, elnät etc. är viktigt, lika viktigt som it-frågorna. Malin lovar att ta ett större ansvar och skärpa sig gällande frågan. Börje bor i glesbygd i Hultsfreds kommun är väldigt intresserad av samhällsfrågor. Han tycker att det är viktigt att samhället tar ansvar för it-infrastrukturen. Han betalar inte för vägar, vatten, avlopp etc. utan han betalar en anslutningsavgift och det tycker han borde gälla även för fiber. Leif säger att vi har väldigt mycket att jobba med. Intresset i samhället är mycket viktigt för att kommunen ska veta att intresse finns. Vivi Aldebert arbetar inom kommunen med gamla människor och hur ska de kunna hantera denna utveckling. På Nyhem har en utrustning installerats för att kunna lyssna på musik från kyrkan men det fungerar inte då fiber inte finns. Malin tycker att man måste respektera att det finns generationer som inte kan hantera den nya tekniken. Leif tycker att man ska sätta människan före tekniken. Åke påpekar att även skolan behöver fiber för att kunna få speciallärare på distans och vara uppkopplade mot världen och Leif håller med. Krister framhäver att S pratar om att 100 % ska ha tillgång till fiber, inte 90 %. PTS ska fortfarande ha ansvar för kopparnätet som ville montera ner det. Kopparnätet får inte plockas ner förrän det finns fullgoda alternativ. Det kan inte ersättas av en teknik som inte fungerar som den ska vilket redan har hänt. Sven Joelsson framför att EU-pengar och kommunen inte hör ihop. Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet är en del av kommunen men sedan de satt in pengar där så bryr de sig inte om det. Oskarshamns kommun har ingen landsbygdsutvecklare som skulle kunna arbeta för att få fram bidrag från EU, varför inte? Mattias svarar att det är klart att kommunen borde kunna gå in som borgenär för att ge utvecklingen en skjuts. Landsbygden måste utvecklas för att kommunen ska nå sitt mål med invånare år Kommunen borde hjälpa till att lyfta hela kommunen. Mats Ström menar att det saknas en strategi från kommunen för att vi då ska undvika att hamna i situationen som i Kråkelund där de behöver en borgenär för 2-3 miljoner kronor för att ro projektet i land. Leif säger att Regionförbundet har arbetat med en plan men kommunerna måste göra egna planer och strategier.

4 Olle Hollertz lyfter frågan om det finns någon nationell strategi gällande NSA som kommer allt närmare med fiber då Internet styrs mycket av Facebook, Google och Twitter. Krister svarar att regeringen har uppdraget att hantera detta. Gunnar Malmberg har stuga i Bråbo men som inte bor i kommunen lyfter frågan om man inte kan använda mervärdespengarna till detta för att utveckla hela kommunen samt varför det inte är flera lokala politiker representerade. Åke tar på dig detta då inbjudan skickades till distriktet. Malin har pratat med Västerviks landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo om vad som är viktigt i Västervik. Lotti hade tittat närmare på Säffle kommun som hade satt upp en bra strategi för bredbandsutbyggnaden. Malin anser att en kommun som har framtidstro ska ha en bredbandsstrategi precis som att man har en VA-plan, en plan för bostadsbyggande etc. Ove Larsson tycker att det läggs mycket pengar i kommunen på en massa onödigt. 80 miljoner kronor har lagts på konsultarvoden samtidigt som 50 miljoner kronor ska sparas inom äldreomsorgen. Det går ett tåg från Oskarshamn till Berga varje dag med 5-10 personer samtidigt som det går bussar under samma tider. Kommunen har spelat bort en massa pengar på börsen. Byggebo har också matats med pengar under många år och för dessa pengar hade vi kunna bygga två fibernät. Tommy Skoog berättar att det finns flera lokalpolitiker i lokalen och tar upp ett exempel. Mönsterås kommun har avsatt 10 miljoner per år för att satsa på bredbandet. Där betalar fastigheterna 100 kr per månad. Mattias anser att vi måste börja tänka på vad det är vi vill göra idag. När det gäller mervärdespengarna så ska de användas för utveckling och i detta fall så fyller bredbandet kriterierna men kommunen väljer att lägga pengarna på andra projekt. Leif säger att det inte är meningen att man ska ställa bredband mot t.ex. tågtrafik utan båda är viktiga men man får utvärdera dem men båda är lika viktiga. Marijan Francic vill ha löften från politikerna om att de ska skicka pengar till Lillemor och att Lillemor skickar pengar till Åke och fiberföreningen. Slutord: Mattias har tagit till sig mycket av det som sagts här ikväll. S har styrt kommunen i 90 år och vill vi ha en förändring och en utveckling så är det dags att tänka om. Krister anser att alla ska ha tillgång till mobil telefoni och mobilt bredband. Man ska skapa ett lokalt program och en lokal strategi för att få bredband. Det är synd att Kristdalaborna

5 inte ännu fått gehör för detta trots en fråga på fullmäktige för två månader sedan. S kommer att leverera det som de sagt här oavsett om de vinner eller inte. Malin tror att kvällens nyckelord är tillsammans. Vi måste göra detta tillsammans. Det är ingen som löser detta på egen hand. M vill att 90 % ska ha tillgång till 100 Mbit och att 99 % skulle kunna få det är inte heller omöjligt. Tiden mot 2020 tickar och vi ska sätta krav på kommunen. Som lokalpatriot så vill Malin att Västervik ska må bra men för att Västervik ska må bra så måste kommunerna runt om kring må bra, hela Kalmar län måste må bra. Leif är övertygad om att frågan om bredband måste drivas underifrån. I Kristdala är engagemanget stort vilket märks då lokalen är fullsatt. Han tycker att vi ska ta armkrok med kommunen och driva detta framåt. Kommunen, staten och privatpersoner kan gå in med pengar. Han är mycket missnöjd med att Landsbygdsprogrammet bara får 500 miljoner för hela landet när bara Kalmar län kräver 1 miljard kronor. Lillemor tycker att det är bra med eldsjälar men kommunen måste vara med på banan. Åke vill att ju flera vi är som är engagerade i fiberföreningen desto bättre kommer styrelsen att kunna jobba vidare med detta. Den 7 april är det stämma i fiberföreningen och alla medlemmar är välkomna till. Vid pennan Annicka Gunnarsson, projektledare Kontakt: eller