Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar"

Transkript

1 KALLELSE Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl Plats: R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Gordana Dodig-Crnkovic Ordförande Erik Janse Lärarrepresentant Björn Karlsson Lärarrepresentant Johan Sundström Lärarrepresentant Carina Söderlund Lärarrepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant vakant Studeranderepresentant Annika Björklund Utbildningsledare IDT Anna-Karin Fornberg Utbildningsledare UKK Eva Thorin Utbildningsledare EST, vice ordf. Joakim Forsberg Extern ledamot Ove Nee Extern ledamot Adjungerade: Peter Gustafsson Prodekan Tjänstemän: Julia McNamara Handläggare Jonas Lostelius Handläggare Michael Rogefelt Handläggare Maria Spennare Handläggare Fackliga företrädare: Henning von Platen SACO vakant OFR-S

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 1. Val av justeringsperson (Beslut) 2. Fastställande av föredragningslista (Beslut) 3. Rapporter (Information) 4. Intern kvalitetsgranskning av självvärderingsdokument i UKÄ:s pågående utvärdering omgång 6 (Beslut) 5. Programutbud och vissa programtillfälledata för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska (Beslut) 6. Revidering av utbildningsplan för Analytical Finance (Beslut) 7. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i teknisk matematik (Beslut) 8. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2012 (Beslut) 9. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2013 (Beslut) 10. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i financial engineering (Beslut) 11. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2011 (Beslut) 12. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2012 (Beslut) 13. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2013 (Beslut) 14. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2012 (Beslut) 15. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2013 (Beslut) 16. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd (Beslut)

3 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 1. Val av justeringsperson Förslag till beslut att utse justerare enligt utskottets förslag att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut att fastställa föredragningslistan. 3. Rapporter a) Utskottsordföranden rapporterar från senaste fakultetsnämndsammanträdet b) Studentkåren rapporterar c) Branschrepresentanter rapporterar d) Prodekan rapporterar Förslag till beslut att notera informationen.

4 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 4. Intern kvalitetsgranskning av självvärderingsdokument i UKÄ:s pågående utvärdering omgång 6 Diarienummer: MDH /11 Handläggare: Michael Rogefelt Självvärderingsdokumentet är ett av fyra underlag som begärs in av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i pågående kvalitetsutvärdering (omgång 6) av utbildningar vid MDH. I sammanhanget kvalitetssäkras alla självvärderingar som lämnar lärosätet innan dokumentet överlämnas till UKÄ. Då myndigheten för närvarande bland annat utvärderar huvudområdet Informationsdesign på kandidatnivå ska självvärdering från denna granskning kvalitetssäkras internt. Fakultetsnämndens olika utskott har som generellt uppdrag att följa kvaliteten i verksamheten inom respektive område och således faller det på utskottet för teknikutbildningar att delta i granskning av självvärdering för huvudområdet Informationsdesign. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att utse följande ledamöter att kvalitetsgranska självvärdering för huvudområdet Informationsdesign: Ärendets beredning Ärendet har beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, avdelningschef Design och visualisering, Prodekan grundutbildning. Underlag i ärendet Bilaga 1: UKÄ:s vägledning för självvärdering Bilaga 2: Läsinstruktion för granskare av självvärderingar, omgång 6

5 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 5. Programutbud och vissa programtillfälledata för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Jonas Lostelius Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ska enligt rektors delegationsordning fatta beslut om programutbud och rekryteringsmål. Utöver program och rekryteringsmål omfattar från och med hösten 2013 fakultetsnämndens beslut även följande programtillfälledata: urval, studieort, studietakt, starttermin, tid/undervisningsform (t.ex. dag, distans) samt behörighet (behörigheten regleras dock formellt i respektive programs utbildningsplan). Enligt den ordinarie tidplanen ska beslut om svenskt programutbud fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober Verksamheten ska utvecklas i överensstämmelse med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget och högskolans utbildningsutbud ska ligga i linje med forsknings- och utbildningsstrategi för (FUS), vilket bland annat innefattar att utbildningskvaliteten ska vara hög. Fakultetsnämndens utskott (med undantag av forskningsutskottet) ska bereda förslag till beslut om programutbud. Vid sammanträdena i oktober ska utskotten lägga förslag till utbudsbeslut till fakultetsnämnden. Föredragande: Jonas Lostelius Förslag till beslut att föreslå fakultetsnämnden att följande program och rekryteringsmål samt programtillfälledata ska ges läsåret 2014/2015: Program X, rekryteringsmål Y, urval, studieort, studietakt, starttermin, tid/undervisningsform (t.ex. dag, distans), behörighet. Ärendets beredning Förfrågan om vilket programutbud som akademierna önskar och instruktioner för hur akademierna lämnar sina önskemål har skickats till utbildningsledare och för kännedom till bland annat akademichefer den 4 juni Akademiernas önskemål har inkommit till UFO den 20 september Studentcentrum genomför fram till 30 september 2013 en översyn av önskade behörighetskrav och i viss mån programtillfälledata. Beredningen vid UFO innefattar sammanställning och analys av underlag, framförallt i vilken utsträckning önskemålen om programutbud ligger i linje med högskolan FUS och VUB. Delges Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, STC-chef och Susanne Rönnemark Nording, Åsa Dagermark och Susan Sahlberg samt KOM-chef och Marie Bigander. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Förslag till beslut i form av svarsmall med akademiernas önskemål om programutbud och vissa programtillfälledata Bilaga 3: Styrkort

6 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 6. Revidering av utbildningsplan för Analytical Finance Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Maria Spennare Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning (MDH /12, beslutad den 24 april 2012) ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen Analytical fiance. Revideringarna ska gälla för utbildning som startar ht-14. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har initierat en förändring av programmet Analytical Finance med anledning av ett verksamhetsuppdrag att minska den totala volymen inom ekonomiområdet samt på kandidatnivå. Förändringen innebär att studenter som börjar på programmet Analytical Finance hösten 2014 och framåt inte längre kommer att erbjudas kurser i företagsekonomi i en sådan omfattning så att det är möjligt att erhålla en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Möjliga huvudområden för kandidatexamen kommer då att vara matematik/tillämpad matematik samt nationalekonomi. Den föreslagna förändringen av möjliga examina påverkar innehållet i programmet och således behöver utbildningsplanen revideras. Föredragande: Maria Spennare Förslag till beslut att revidera utbildningsplanen enligt akademins förslag att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för Analytical finance att gälla för utbildning som startar efter 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi UKK av utbildningsledare Anna-Karin Fornberg, i samarbete med utbildningsledare vid EST Magnus Hoppe, programansvarig för Analytical Finance Anatoliy Malyarenko, programsamordnare för Analytical Finance Ying Ni samt avdelningschef för tillämpad matematik Erik Janse. De föreslagna förändringarna har även diskuterats i ämneskollegiet för matematik/tillämpad matematik. Ärendet har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef UKK, EST, utbildningsledare UKK, EST, administrativ chef UKK, EST. Underlag i ärendet Bilaga 1: Beslutspromemoria Bilaga 2: Utbildningsplan med föreslagna ändringar markerade

7 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 7. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i teknisk matematik Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Maria Spennare Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning (MDH /12, beslutad den 24 april 2012) ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i teknisk matematik. Revideringarna ska gälla för utbildning som startar ht-14. Akademi UKK har diskuterat möjligheten att erbjuda masterprogram i teknisk matematik på både svenska och engelska. I förberedelsearbetet för detta har en mindre översyn av utbildningsplanen för programmet gjorts av programansvarig, avdelningschef och utbildningsledare. Förändringarna som föreslås av akademin är: - Under avsnittet innehåll uppdateras texten angående examinationsformer då även muntliga tentamina förekommer på vissa kurser - I årskurs 1 bland de obligatoriska kurserna ersätts kursen Diskret matematik, fortsättningskurs av kursen Wavelets som är mer i linje med programmets inriktning och speciellt framtagen för programmet. Kursen Diskret matematik, fortsättningskurs erbjuds fortsättningsvis som valbar kurs under årskurs 1. - Ytterligare valbara kurser erbjuds: årskurs 1 Grafteori, nätverk och tillämpningar och årskurs 2 Tillämpade algebraiska strukturer. Innehållet i kurserna anses lämpligt för programmets studenter och är speciellt framtagna för programmet. Föredragande: Maria Spennare Förslag till beslut att revidera utbildningsplanen enligt akademins förslag att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i teknisk matematik att gälla för utbildning som startar efter 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi UKK av programansvarig för programmet, Sergei Silvestrov, i samarbete med utbildningsledare vid UKK, Anna-Karin Fornberg och avdelningschef för tillämpad matematik, Erik Janse. De föreslagna förändringarna har även diskuterats i ämneskollegiet för matematik/tillämpad matematik. Ärendet har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare UKK, administrativ chef UKK. Underlag i ärendet Bilaga 1: Beslutspromemoria Bilaga 2: Utbildningsplan med föreslagna revideringar markerade

8 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 8. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2012 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 9 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system (GST01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ta bort kursen Hårdvara för inbyggda system, 7,5 hp, från årskurs 1 att flytta kursen Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 1 att att att ersätta kursen Projekt i avancerade inbyggda system, 22,5 hp, i årskurs 2 med kursen Projekt i avancerade inbyggda system, 30 hp lägga till följande valbara kurser i årskurs 2: Medicinsk teknik, 7,5 hp, Programmering av tillförlitliga inbyggda system, 7,5 hp, Utveckling av industriella system, 7,5 hp, Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp, Matematiken bakom internet, 7,5 hp, Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

9 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 9. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 9 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system (GST01), där man vill lägga till ett antal valbara kurser. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen 2013 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att lägga till följande valbara kurser i årskurs 1: Forskingsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp, Medicinsk teknik, 7,5 hp, Sensorteknik, 7,5 hp, Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp, Matematiken bakom internet, 7,5 hp att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

10 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 10. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i financial engineering Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i financial engineering (ZMS20), där man vill byta ut en kurs. Revideringen ska gälla för utbildning som startar höstterminen 2014 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ersätta kursen Programvara för riskhantering och finansiell verksamhet, 7,5 hp, med kursen Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet, 7,5 hp att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i financial engineering att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi UKK av utbildningsledare Anna-Karin Fornberg utifrån diskussioner som förts i ämneskollegiet för matematik/tillämpad matematik, och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare UKK, administrativ chef UKK. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

11 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 11. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2011 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att korrigera kurstiteln Avancerad nätverksdesign, 7,5 hp, i årskurs 3 till Design av komplexa datornätverk, 7,5 hp att ersätta kursen Examensarbete grundnivå, datavetenskap, 15 hp, i årskurs 3 med kursen Examensarbete i nätverksteknik, 15 hp att ta bort kursen Open source i datornätverk, 7,5 hp, i årskurs 3 att lägga till kursen Information kunskap vetenskap etik, 7,5 hp, i årskurs 3 att att ersätta kursen Nätverksprogrammering, 7,5 hp i årskurs 3, med kursen Programmering, 7,5 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

12 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 12. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2012 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att flytta kursen Säkerhet i datornätverk II, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 3 att flytta kursen Programmering, 7,5 hp, från årskurs 3 till årskurs 2 att att korrigera kurstiteln Avancerad routing och switching, 15 hp, i årskurs 2 till Routing och switching i komplexa nät, 15 hp ersätta kursen Projekt i nätverksteknik, 15 hp, i årskurs 2 med kursen Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk att ta bort kursen Projektledning, 7,5 hp, i årskurs 2 att lägga till kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, i årskurs 2 att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

13 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 13. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen 2013 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ersätta kursen Linux, 7,5 hp, med kursen Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp, och flytta den från årskurs 1 till årskurs 2 att att flytta kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 1 därmed fastställa reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

14 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 14. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2012 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för det tvååriga programmet Datornätverk och datakommunikation (TCV21), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ersätta kurserna Avancerad routing, 7,5 hp, och Avancerad switching, 7,5 hp, i årskurs 1 med kursen Routing och switching i komplexa nät, 15 hp, och flytta den till årskurs 2 att ersätta kursen Nätverksoperativsystem i datornätverk, 7,5 hp, i årskurs 1 med kursen Nätverkstjänster, 15 hp att lägga till kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, i årskurs 2 att lägga till kursen Programmering, 7,5 hp, i årskurs 2 att ta bort kursen Optimering av komplexa nät, 7,5 hp, i årskurs 2 att ta bort kursen Projektledning, 7,5 hp, i årskurs 2 att att att ersätta kursen Säkerhet i komplexa nät, 15 hp, i årskurs 2 med kursen Säkerhet i datornätverk, 7,5 hp, och flytta den till årskurs 1 ersätta kursen Projekt i nätverksteknik, 15 hp, i årskurs 2, med kursen Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk, 15 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

15 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 15. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för det tvååriga programmet Datornätverk och datakommunikation (TCV21), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen 2013 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att flytta kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 1 att att ersätta kursen Linux, 7,5 hp, i årskurs 1 med kursen Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp, och flytta den till årskurs 2 därmed fastställa reviderad utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

16 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 16. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Nuvarande fakultetsnämnd har mandatperiod och det ska under hösten genomföras val till den nya fakultetsnämnden som har mandatperiod Utskotten ombeds nu att vid sitt sammanträde sammanfatta sina intryck i två avseenden: 1) vad de arbetat med under sin mandatperiod och 2) vad de vill skicka med till den nya fakultetsnämnden att fokusera på i framtiden. Fakultetsnämnden kommer att arbeta med att sammanställa de inkomna synpunkterna under sitt internat oktober. Föredragande: Gordana Dodig-Crnkovic Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar vill skicka med följande punkter till fakultetsnämnden:

17 Rapport 2011:4 R Bilaga 1 till ärende 4 Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

18 Bilaga 1 till ärende 4

19 Rapport 2011:4 R Bilaga 1 till ärende 4 Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

20 Bilaga 1 till ärende 4 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Utgiven av Högskoleverket 2011 Högskoleverkets rapportserie 2011:4 R ISSN Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen Omslagsbild: Ingram Publishing Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning

21 Bilaga 1 till ärende 4 Innehåll Inledning 5 En självvärdering per examen 7 Del 1 Måluppfyllelse 8 Exempel på underlag som kan användas 8 Del 2 Utbildningens förutsättningar 9 Del 3 Andra förhållanden 10

22 Bilaga 1 till ärende 4

23 Bilaga 1 till ärende 4 Inledning Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverkets utvärderingar kommer att granska i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. De underlag som de sakkunniga grundar sina bedömningar på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna. Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för ett samlat omdöme. Självvärderingen är ett viktigt underlag för Högskoleverkets utvärderingar men bör även kunna fungera som ett viktigt instrument i lärosätets eget arbete med att kvalitetssäkra utbildningar. Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Högskoleverkets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Syftet med den andra delen är att redovisa förutsättningar som har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen. Därför bör lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarkompetens och lärarkapacitet samt analysera dessa uppgifter i relation till de mål som gäller för den aktuella examen. Lärosätena har också möjlighet att redovisa och analysera relevanta uppgifter om studenternas förutsättningar och argumentera för hur detta har påverkat utbildningens resultat. I den tredje delen finns möjlighet för lärosätet att redovisa andra förhållanden som kan anses vara särskilt betydelsefulla för att bedöma den aktuella utbildningen. Det kan till exempel vara lokala mål för utbildningen eller de självständiga arbetenas roll i utbildningen. 5

24 Bilaga 1 till ärende 4 Det här dokumentet är en generell vägledning för självvärdering som ligger till grund för vägledningarna för varje utvärdering. 6

25 Bilaga 1 till ärende 4 En självvärdering per examen Det bör göras en självvärdering per examen (yrkesexamen, generell eller konstnärlig). Det innebär att om det vid ett lärosäte i ett visst huvudområde utfärdas både kandidat-, magister- och masterexamen bör det göras en självvärdering för var och en av de tre examina. Självvärderingen bör utgå från aktuella förhållanden för utbildningen, företrädesvis från innevarande termin samt de två närmast föregående terminerna. Undantag från denna tidsperiod kan göras, t.ex. om vissa kurser inte har getts under aktuell period. Om undantag görs bör detta redovisas och motiveras. Lärosätet bör ange de källor som analysen utgår från och gärna även redovisa år och månad för respektive källa, t.ex. vilket år och vilken månad som ett exempel på examination är taget ifrån. Källorna ska dock inte biläggas självvärderingen. Dessa bör dock kunna göras tillgängliga för bedömarna t.ex. inför ett platsbesök. Lärosätet kan referera till samma källa under flera av frågorna, om det anses lämpligt, samt även referera till samma källa för närliggande huvudområden eller för flera examina, t.ex. magister och master. Om så är fallet bör det tydliggöras vilka textavsnitt som är unika för en självvärdering t.ex. Detta exempel gäller endast för huvudområde X. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga 20 A4-sidor. När arbetet med självvärderingen är avslutat och har beslutats av lärosätet laddas den in i HSV-Direkt av ansvarig person på lärosätet. 7

26 Bilaga 1 till ärende 4 Del 1 Måluppfyllelse Syftet med del 1 är att redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till de examensmål som ingår i utvärderingen. Lärosätet bör därför i denna del argumentera för att och hur studenterna når respektive utvalt examensmål och dess delar. Analysen bör vila på underlag av olika slag. Vilka mål som ingår i utvärderingen och vilka kriterier som ska användas väljs av bedömargruppen. Detta kommuniceras sedan med företrädare för de utbildningar som utvärderas som då har möjlighet att lämna synpunkter på utvalda mål och kriterier. Högskoleverket fastställer därefter mål och kriterier. Exempel på underlag som kan användas Det står lärosätet fritt att välja vilka underlag som analysen av måluppfyllelse ska utgå från. För att skapa likvärdighet i utvärderingarna kan det dock vara lämpligt att utgå från följande fem typer av underlag: Underlag som rör examination 1. Sammanställningar och analyser (gärna belysta med exempel) av olika arbeten och uppgifter som studenterna genomfört, t.ex. uppsatser, projektarbeten eller laborationsrapporter. Även lärosätets egna analyser av självständiga arbeten (examensarbeten) kan användas här. 2. Sammanställningar och analyser (gärna belysta med exempel) av examinationsuppgifter och -frågor. Underlag från uppföljningar och analyser av hur processer är kopplade till resultat 1. Resultat från utvärderingar och uppföljningar av olika slag, t.ex. resultat från kursvärderingar, programutvärderingar, terminsutvärderingar, huvudområdesutvärderingar eller alumnuppföljningar. 2. Beskrivningar och analyser av hur kursmålen, undervisningen, undervisningsmaterialet och examinationen är kopplade till varandra för att studenterna ska nå respektive examensmål. 3. Beskrivningar och analyser av hur flera kurser bygger på varandra för att studenterna ska nå ett examensmål eller dess delar Lärosätet bör genomgående redovisa, analysera och värdera underlagen i relation till respektive utvalt examensmål eller dess delar. I redovisningen bör ingå hur representativa exemplen är, dvs. hur ofta och i vilka kurser liknande exempel förekommer. En rekommendation är att välja exempel från återkommande och större kurser. För varje mål kommer det att finnas utbildningsspecifika kriterier till stöd för de sakkunnigas bedömning och till stöd för lärosätet, till exempel i att strukturera redovisningen och analysen. 8

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

Utskottet för lärarutbildningar

Utskottet för lärarutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-09-25 MDH:1.1-22/13 Utskottet för lärarutbildningar Datum och tid: Plats: Onsdagen den 2 oktober 2013 Kl.13.15 Sal H104, Vapensmeden, Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter:

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-02 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Datum och tid: Onsdagen den 26 september kl 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Omfattning: Datum och tid: Plats: 58-63 Torsdag 23 augusti kl. 9.15-11.00 R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Adjungerade: Tjänstemän: Närvarande 62

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 1:2014 2014-01-29 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-10-31 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 7 november 2012 Kl.13.15 B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Marie Öhman Ordförande AnnaCarin

Läs mer

KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE 2014-02-20 Nr1 :2014 MDH 1.1-15/14 Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00 Plats: Sammanträdeslokal: B212, Eskilstuna Ledamöter: Lene Martin Ordförande Anne Söderlund Vice

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Rapport 2012:15 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Examina på grundnivå och avancerad nivå Fastställd 21 december 2010. Reviderad 19 juni 2012 www.hsv.se Rapport 2012:15 R Högskoleverkets

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar

Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar KALLELSE Nr 4:213 213-8-22 MDH 1.1-21/13 Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar Omfattning: 1 7 Datum och tid: Torsdagen

Läs mer

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot KALLELSE Nr 3:2013 2013-05-30 MDH 1.1-15/13 Fakultetsnämnden Datum och tid: Plats: Torsdagen den 30 maj 2013, kl. 9:30 17:00, ca. Sammanträdeslokal: R3-131, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande

Läs mer

Intern granskning av självvärdering i HSV:s kvalitetsutvärdering grund- avancerad nivå 2011-2014, omgång 2 (start maj 2011) Funktioner Kontaktpersonen är primär kontaktyta för utvärderingen på akademin

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering Fastställd av UN 2008-08-26 Reviderad 2011-03-10, 2012-11-07 Dnr: 59-2011-668 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 Föreliggande dokument beskriver hur

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 2:2013 2013-03-20 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 20 mars klockan 9.30 12.00 Plats: R3-132, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Network Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Steg för steg. Ansökan inkommer till nämnden. Akademi kontaktar UFO. Uppstartsmöte

Steg för steg. Ansökan inkommer till nämnden. Akademi kontaktar UFO. Uppstartsmöte Inrätta ny examen Steg för steg Akademi kontaktar UFO Uppstartsmöte Ansökan inkommer till nämnden Ansökan ska innehålla: Examensbenämning på svenska och engelska samt omfattning i högskolepoäng Nulägesbeskrivning

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Torsdagen den 10 oktober 2013, kl. 9:30 12:00, ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Torsdagen den 10 oktober 2013, kl. 9:30 12:00, ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 5 :2013 2013-10-10 MDH 1.1-17/13 Datum och tid: Plats: Torsdagen den 10 oktober 2013, kl. 9:30 12:00, ca. Sammanträdeslokal: R3-132, Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson Vice

Läs mer

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 23 november

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 23 november KALLELSE Fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016-11-23 Nr 6:2016 Dnr: 2016/0100 Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation,

Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Programschema för Analytical Finance, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-21 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 21 augusti klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 15-1-9 Sid 1 () Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp. Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik. Förutom

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-05-05 Datum och tid: Plats: Torsdagen den 12 maj Kl.09.15 med planerat slut senast kl 16.00 S1-171, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Kirsti Hemmi Lärarrepresentant

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2015-02-05.

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området 1 (7) BESLUT 2015-11-12 Dnr SU FV-1.1.2-3458-15 Peter Bretschneider Utbildningsledare Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området

Läs mer

Rapport om studentinflytandet under 2011 inom utbildningsutskottet för utbildnings ansvarsområde

Rapport om studentinflytandet under 2011 inom utbildningsutskottet för utbildnings ansvarsområde 2012-01-20 1 (2) Rapport om studentinflytandet under 2011 inom utbildningsutskottet för utbildnings ansvarsområde Bakgrund I arbetsordningen för fakultetsnämndens utskott vid Mälardalens högskola (MDH

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Nätverksdrift, 120 hp

Nätverksdrift, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Nätverksdrift, 120 hp Network Management, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TNÄTG Grundnivå MIUN 2008/1387 Högskolepoäng

Läs mer

Rapport om studentinflytandet under 2011 inom utbildningsutskottet för samhälles ansvarsområde

Rapport om studentinflytandet under 2011 inom utbildningsutskottet för samhälles ansvarsområde Bilaga ärende 4 Rapport om studentinflytandet under 2011 inom utbildningsutskottet för samhälles ansvarsområde Bakgrund I arbetsordningen för fakultetsnämndens utskott vid Mälardalens högskola (MDH 2011/27)anges

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S. PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum 2009-11-18 Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: 126-143 Onsdagen den 18 november, kl. 09.200 13.55 Konferensrum R1-205 och lärosal

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Datateknik

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Torsdagen den 12 september 2013, kl. 9:30 15:00, ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Torsdagen den 12 september 2013, kl. 9:30 15:00, ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 4 :2013 2013-09-05 MDH 1.1-16/13 Datum och tid: Plats: Torsdagen den 12 september 2013, kl. 9:30 15:00, ca. Sammanträdeslokal: B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Datum och tid: Torsdagen den 12 december, klockan 9.30 ca Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Datum och tid: Torsdagen den 12 december, klockan 9.30 ca Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 7 :2013 2013-12-12 MDH1.1-616/13 Datum och tid: Torsdagen den 12 december, klockan 9.30 ca 17.30 Plats: Sammanträdeslokal: Ypsilon, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014 Kallelse Extramöte Nr 2:2014 extramöte 2, den 22 oktober 2014 Omfattning 1-7 Datum och tid: Onsdagen den 22 oktober 2014 kl 9.15-11.15. Plats: Ledamöter: Tjänstemän: T1-022 (konferensrum, UFO) Anne Söderlund

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 6:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-10-06 Dnr. MDH 2010/994 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 2:2014 2014-03-19 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-19 Datum och tid: Onsdagen den 19 mars 2014, kl. 09:30 ca 16:00

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet 1 (9) Version 2 2011-12-12 Tove Holmqvist Utbildningsledare kvalitetsarbete Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet För den institution

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Utskottet för lärarutbildningar

Utskottet för lärarutbildningar KALLELSE Nr 3:2013 2013-04-30 MDH:1.1-22/13 Utskottet för lärarutbildningar Datum och tid: Plats: Onsdagen den 8 maj 2013 Kl.13.15 Sal U3-104, Mälardalens högskola, Västerås. Ledamöter: Niclas Månsson

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Platsgarantier för IDTs programstudenter höstterminen 2017

Platsgarantier för IDTs programstudenter höstterminen 2017 Platsgarantier för IDTs programstudenter höstterminen 2017 Civilingenjörsprogrammet i Robotik CCV20 Robotik 5 1 Komplexa elektroniksystem ELA427 24052 7,5 V CCV20 Robotik 5 1 Datorstödd produktutveckling

Läs mer