Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter"

Transkript

1 Delårsrapport Akelius Residential Januari till mars 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter Värdeförändring fastigheter 404 mkr (573), eller 0,9 procent (1,6) Värdeförändring derivatinstrument -281 mkr (-62) Resultat före skatt 255 mkr (597) Vinst per aktie före och efter utspädning, kr 3,89 (1,20) Investeringar i fastigheter 277 mkr (269) Köp av fastigheter mkr (594) inklusive mkr i England av ett systerbolag i koncernen Försäljning av fastigheter för 95 mkr, 2,9 procent högre än marknadsvärdet vid början av perioden Akelius Fastigheter AB (publ) har bytt namn till Akelius Residential AB (publ) Sammandrag jan-mar jan-mar jan-dec Hyresintäkter, mkr Driftsöverskott, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat före skatt, mkr Vinst per aktie före och efter utspädning, kr 3,89 1,20 5,45 Potential vid nyuthyrning, procent Hyresnivåökning jämförbara fastigheter, procent 1,2 2,3 5,8 Reell vakansgrad bostäder, procent 1,2 0,6 0,7 Belåningsgrad, totala lån, procent Verkligt värde fastigheter, mkr Antal lägenheter

2 Akelius Residential Koncernen Verksamheten Akelius Residentials affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med förmåga att generera ett stadigt växande kassaflöde. Låg finansiell risk uppnås genom låg belåningsgrad, lång ränte- och kapitalbindning. Under årets första kvartal har verksamheten fortsatt inriktats på att öka standarden genom uppgradering till First Class och på att öka fastighetsinnehavet genom köp av fastigheter i Tyskland med uppgraderingspotential. Den under 2013 påbörjade omstruktureringen har slutförts genom att Akelius Residential AB i slutet av mars 2014 köpte fastighetsinnehav i England från ett systerbolag. Vid utgången av perioden ägde koncernen fastigheter i Sverige, Tyskland, Kanada och i England med ett bedömt marknadsvärde om mkr, jämfört med mkr vid årsskiftet 2013/2014, varav 57 procent i Sverige, 34 procent i Tyskland, 4 procent i Kanada och 5 procent i England. Fastigheterna finns företrädesvis i växande storstäder i attraktiva och efterfrågade lägen. 76 procent av beståndet finns i Storstockholm, Göteborgsregionen, Öresundsregionen, Berlin, Hamburg, Toronto och i London. I övrigt ligger fastigheterna i svenska regionstäder såsom Halmstad, Umeå och Östersund och i tyska storstäder som Frankfurt am Main, Köln och München. I enlighet med bolagets strategi är andelen bostäder hög. Bostadsfastigheter uppgår till 95 procent av fastighetsvärdet. Den uthyrningsbara arean omfattade kvadratmeter, och bostadsbeståndet omfattade lägenheter. Blücherplatz 5, Wiesbaden, Tyskland, köpt

3 Förvaltningsfastigheter 31 mars 2014 Uthyrningsbar area i tusentals kvm Verkligt värde Antal lägenheter Bostäder Lokaler Totalt mkr kr/kvm Sverige Tyskland Kanada England Summa England 909 Sverige Kanada Tyskland

4 Sverige Total fastighetsportfölj Antal lägenheter Verkligt värde, mkr kr/kvm direktavkastningskrav, procent 4,84 Vakansgrad, procent 1,9 - till följd av uppgradering, procent 76 - reell vakans, procent 0,4 Medelhyra bostäder, kr/kvm/år Total portfölj Försäljning fastigheter -8 Jämförbar portfölj Ökning i jämförbar portfölj 44 Jämförbar portfölj Köp fastigheter -12 Total portfölj ,1% Jämförbara fastigheter, januari till mars 2014 Medelhyra nyuthyrningar, kr/kvm/år Potential vid nyuthyrning, procent 17 Haparanda 151 lägenheter Luleå 114 lägenheter Umeå 689 lägenheter Åre 318 lägenheter Östersund lägenheter Lysekil 295 lägenheter Trollhättan 700 lägenheter Göteborg lägenheter Enköping 465 lägenheter Stockholm lägenheter Eskilstuna 617 lägenheter Skövde 821 lägenheter Uddevalla 142 lägenheter Borås lägenheter Halmstad lägenheter Helsingborg lägenheter Malmö lägenheter Trelleborg 689 lägenheter 4 Lund 288 lägenheter

5 Tyskland Total fastighetsportfölj Antal lägenheter Verkligt värde, mkr kr/kvm direktavkastningskrav, procent 4,65 Vakansgrad, procent 3,7 - till följd av uppgradering, procent 43 - reell vakans, procent 2,1 Medelhyra bostäder, EUR/kvm/månad Total portfölj ,58 Försäljning fastigheter - Jämförbar portfölj ,58 Ökning i jämförbar portfölj 0,43 Jämförbar portfölj ,01 Köp fastigheter -0,25 Total portfölj ,76 5,6% Jämförbara fastigheter, januari till mars 2014 Medelhyra nyuthyrningar, EUR/kvm/månad 11,77 Potential vid nyuthyrning, procent 53 Medelhyran för den totala portföljen per den 1 april 2014 inkluderar även fyra fastigheter som Akelius Residential köpte den 1 april Sammanlagd bostadsyta uppgick till kvadratmeter. Förskottsbetalningen på sammanlagt 183 mkr återfinns i balansräkningen per den 31 mars 2014 under Övriga tillgångar. Kiel 406 lägenheter Hamburg lägenheter Lüneburg 99 lägenheter Rostock 278 lägenheter Berlin lägenheter Düsseldorf 571 lägenheter Köln 596 lägenheter Frankfurt 484 lägenheter Mainz 409 lägenheter Stuttgart 105 lägenheter Erlangen 286 lägenheter Nürnberg 100 lägenheter Regensburg 131 lägenheter Augsburg 167 lägenheter München 689 lägenheter 5

6 Akelius Residential Kanada Total fastighetsportfölj Medelhyra bostäder, CAD/kvft/månad Antal lägenheter Verkligt värde, mkr kr/kvm direktavkastningskrav, procent 4,47 Vakansgrad, procent 3,6 - till följd av uppgradering, procent 47 - reell vakans, procent 1,9 Total portfölj Försäljning fastigheter 1,97 - Jämförbar portfölj ,97 Ökning i jämförbar portfölj Jämförbar portfölj ,16 2,13 Köp fastigheter -0,15 Total portfölj ,98 Jämförbara fastigheter, januari till mars 2014 Medelhyra nyuthyrningar, CAD/kvft/månad Potential vid nyuthyrning, procent 2,63 35 Ovanstående tabell redovisar utveckling som om Akelius Residential skulle ha ägt fastigheterna sedan km Fastigheter i Akelius Residentials portfölj i Toronto är markerade med blått. 6 8,3%

7 England Total fastighetsportfölj Antal lägenheter 909 Verkligt värde, mkr kr/kvm direktavkastningskrav, procent 4,43 Vakansgrad, procent 8,4 - till följd av uppgradering, procent 59 - reell vakans, procent 3,4 Medelhyra bostäder, GBP/kvft/månad Total portfölj ,57 Försäljning fastigheter - Jämförbar portfölj ,57 Ökning i jämförbar portfölj 0,05 Jämförbar portfölj ,62 Köp fastigheter -0,01 Total portfölj ,61 3,4% Jämförbara fastigheter, januari till mars 2014 Medelhyra nyuthyrningar, GBP/kvft/månad 2,27 Potential vid nyuthyrning, procent 47 Fastighetsportföljen i England, har köpts från ett systerbolag under mars Ovanstående tabell redovisar utveckling som om Akelius Residential skulle ha ägt fastigheterna sedan km Fastigheter i Akelius Residentials portfölj i London är markerade med blått. 7

8 Totalavkastning, jan-mar 2014 Tillväxt jan-mar, mkr procent Verkligt värde, Valutakursdifferenser -45 0,10 Värdeförändring 404 0,92 Investeringar 277 0,63 Köp ,94 Försäljningar -95-0,22 Verkligt värde, ,17 Driftsöverskott 424 0,96 mkr p.a., procent Fastigheternas totalavkastning 828 7,72 20 Fastigheternas totalavkastning 18 procent jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-mar Direktavkastning Värdetillväxt Medelvärde 8

9 Driftsöverskott 424 mkr Koncernens hyresintäkter för perioden ökade med 137 mkr till 828 mkr (691). Av intäktsökningen beror 101 mkr på ett genom nettoköp utökat fastighetsinnehav och 36 mkr beror främst på ökade hyresnivåer i jämförbara fastigheter. För jämförbara fastigheter och justerat för förändrade valutakurser ökade hyresintäkterna med 5,1 procent jämfört med motsvarande period Den genomsnittliga hyresnivån för jämförbara bostadsfastigheter i Sverige har under det första kvartalet ökat med 1,2 procent. Den genomsnittliga hyresnivån för nyuthyrningar under perioden var kronor per kvadratmeter och år, vilket är 17 procent högre än den genomsnittliga hyresnivån vid början av perioden. Vid utgången av perioden var den genomsnittliga hyresnivån kronor per kvadratmeter och år. Den genomsnittliga kallhyran för jämförbara bostadsfastigheter i Tyskland ökade under kvartalet med 1,2 procent. Den genomsnittliga hyresnivån för nyuthyrningar under perioden var 11,77 EUR per kvadratmeter och månad, vilket är 53 procent högre än den genomsnittliga hyresnivån vid början av perioden. Vid utgången av perioden var den genomsnittliga kallhyran för bostäder 7,76 EUR per kvadratmeter och månad. Den genomsnittliga hyresnivån för jämförbara bostadsfastigheter i Kanada ökade under kvartalet med 1,4 procent. Den genomsnittliga hyresnivån för nyuthyrningar under perioden var 2,63 CAD per kvadratfot och månad, vilket är 35 procent högre än den genomsnittliga hyresnivån vid början av perioden. Vid utgången av perioden var den genomsnittliga hyresnivån för bostäder 1,98 CAD per kvadratfot och månad. Vakansgraden för bostäder var 2,8 procent, varav 57 procent till följd av uppgradering av lägenheter. Den reella vakansgraden var således 1,2 procent, vilket är 0,5 procentenheter högre än vid utgången av 2013 främst relaterat till Tyskland. Fastighetskostnaderna var 404 mkr (342), varav 57 mkr (42) avsåg underhåll, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig kostnad om 75 kronor per kvadratmeter (64). Nettoköp av fastigheter har ökat driftsöverskottet med 50 mkr. Justerat för förändrade valutakurser har driftsöverskottet för jämförbara fastigheter ökat med 17 mkr eller 5,1 procent. 9 Hyresintäkter jämförbara fastigheter mkr ,1% Kv Kv Reell vakans procent 1,5 1,0 0,5% 0,5 0,0 1 jan apr 2014 Driftsöverskott jämförbara fastigheter mkr ,1% Kv Kv1 2014

10 Driftöverskottet för perioden var 424 mkr (349). För den totala fastighetsportföljen var överskottsgraden 51,2 procent (50,5). Värdeökning fastigheter 0,9 procent Fastighetsbeståndet ökade i värde under perioden med 404 mkr (573), vilket motsvarar 0,9 procent (1,6). Värdeökningen beror på ökade hyresintäkter. Sammantaget har fastigheter sålts för 95 mkr vilket är 2,9 procent högre än verkligt värde vid början av perioden. Finansiella poster -312 mkr Finansiella intäkter för perioden var 2 mkr (37) och finansiella kostnader var 314 mkr (279). Koncernens räntekostnader har ökat med 36 mkr jämfört med motsvarande period föregående år beroende på ökad upplåning i samband med nettoköp av fastigheter. Medelräntan för total upplåning har minskat med 0,2 procentenheter till 4,58 vilket påverkat räntekostnaderna positivt. Räntetäckningsgraden var 1,35 (1,32). Värdeförändring derivatinstrument -281 mkr Finansiella derivatinstrument har under perioden minskat i värde med 281 mkr (-62) främst till följd av sjunkande marknadsräntor. Derivatinstrumenten består huvudsakligen av ränteswappar. Beräkningar av verkligt värde av derivat är baserade på nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 2013 har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga signifikanta ändringar har gjorts vad avser värderingssätt. Kassaflödet i ingångna derivatkontrakt jämförs med det kassaflöde som skulle ha erhållits om kontrakten ingåtts till marknadspris på bokslutsdagen. Skillnaden i kassaflöde diskonteras med en ränta där hänsyn tagits för motparternas kreditrisk. Det nuvärde som erhålls tas upp i balansräkning som verkligt värde. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen utan tillämpning av säkringsredovisning. Köp av fastigheter för mkr Under perioden har fastigheter köpts för sammanlagt mkr, varav mkr avsåg köp av fastigheter i England som ett led i den under 2013 påbörjade omstruktureringen av Akeliusgruppens fastighetsverksamhet. I Tyskland har fastigheter köpts för 495 mkr till en initial direktavkastning om 4,3 procent och för ett genomsnittligt pris per kvadratmenter om kronor. 10 Köpta fastigheter mkr Sålda fastigheter mkr Investeringar mkr Tyskland SEK/ kvm Verkligt värde 2,9% 2,9% England Köpeskilling Kv Kv ,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% Direktavkastning

11 Fastighetsinvesteringar 277 mkr Periodens investeringar i fastigheter uppgick sammanlagt till 277 mkr (269) vilket motsvarar 91 kronor per kvadratmeter. I samband med att hyresgäst flyttar ut uppgraderas lägenheten till First Class, med en kvalité i paritet med nyproducerade bostadsrätter. Under perioden uppgick First Class-investeringar till 152 mkr. Övriga standardhöjande investeringar om 125 mkr avsåg uppgradering av bostadsfastigheter, konvertering av lokaler och vindar till bostäder, förtätning av befintliga fastigheter och vatten-och energibesparande projekt. Marknadsvärdering av fastigheter Per bokslutsdagen har verkligt värde för alla fastigheter bedömts genom interna värderingar. Värderingarna har baserats på en kassaflödesmodell för varje enskild fastighet med individuell bedömning av framtida intjäningsförmåga och avkastningskrav. Kassaflödesmodellen baseras på faktiska intäkter och kostnader justerat för ett normaliserat framtida kassaflöde. För att säkerställa fastighetsbeståndets värde, har 100 procent av fastigheterna externvärderats. Värdena har verifierats av Jones Lang LaSalle och CB Richard Ellis. Det genomsnittliga direktavkastningskravet för hela fastighetsportföljen var 4,74 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med början av perioden. Det bedömda verkliga värdet för koncernens fastighetsinnehav var vid utgången av perioden mkr, vilket i genomsnitt motsvarar kronor per kvadratmeter jämfört med kronor per kvadratmeter i slutet av år Det högre värdet per kvadratmeter beror främst på köp av fastigheter i England vilka i genomsnitt värderats till kronor per kvadratmeter. Verkligt värde har ökat med 404 mkr, eller 0,9 procent, till följd av värdeförändring och minskat med 45 mkr till följd av förändrade valutakurser. Värdeuppgången om 404 mkr beror på ökade hyresintäkter. Periodens köp och investeringar var sammanlagt mkr och periodens försäljningar av fastigheter var 95 mkr. Bostäder svarar för 95 procent av marknadsvärdet, vilket följer bolagets strategi att andelen bostäder skall vara lägst 90 procent. Direktavkastningskrav procent Ingående 4,75 Valutakursdifferenser 0,00 Köp -0,01 Försäljning 0,00 Jämförbart 0,00 Utgående 4,74 Genomsnittliga direktavkastningskrav procent Bostäder Lokaler Sverige 4,65 6,92 Tyskland 4,57 6,58 Kanada 4,47 - England 4,43 - Verkligt värde fastigheter mkr Ingående Valutakursdifferenser -45 Värdeförändring 404 Investeringar 277 Köp Försäljning -95 Utgående

12 Belåningsgrad 58 procent Koncernens upplåning har främst till följd av nettoköp av fastigheter under perioden ökat med mkr från mkr i slutet av år 2013 till mkr. Belåningsgraden har ökat till 58 procent. Säkerställda lån har ökat under perioden med mkr från mkr till mkr vid utgången av kvartalet, vilket motsvarar en belåningsgrad om 49 procent. De säkerställda lånen är upptagna hos 26 banker i fyra länder vilket medför ett minskat beroende av den finansiella styrkan hos respektive land och långivare. Ställda säkerheter, i form av fastighetsinteckningar, har ökat från mkr i slutet av år 2013 till mkr, främst relaterat till köp av fastigheter i England. Ej säkerställd upplåning omfattar noterat obligationslån, inlåning från privatkunder och lån från koncernföretag. Lånen har under perioden ökat med mkr från mkr i slutet av år 2013 till mkr. Obligationslånet, vilket är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, hade ett nominellt värde på mkr vid utgången av perioden. Likviditet mkr Tillgängliga medel i form av kassa samt säkerställda men outnyttjade kreditavtal var vid utgången av perioden mkr jämfört med mkr i slutet av år Ytterligare likviditet om 78 mkr kan erhållas genom att ställa säkerhet för outnyttjad del av befintliga kreditavtal. Obelånad del av fastigheternas verkliga värde motsvarar mkr. Eget kapital och skulder Säkerställda lån 50% Uppskjuten skatt 6% Övriga skulder 5% Räntebindning totala lån > 5 år 36% Eget kapital 31% Ej säkerställda lån 8% < 1 år 22% 1-5 år 42% Soliditet 31 procent Eget kapital har under perioden ökat med 155 mkr genom perioden totalresultat. Vid utgången av perioden var det egna kapitalet mkr, vilket motsvarar en soliditet om 31 procent. Räntebindning 4,5 år Av den totala upplåningen om mkr hade mkr en räntebindning kortare än ett år och mkr hade en räntebindning längre än fem år. Medelräntan var 4,58 procent, vilket är 0,17 procentenheter lägre än vid början av perioden. Räntebindningen var i medeltal 4,5 år jämfört med 5,0 år i slutet av år

13 Kapitalbindning 4,5 år Den sammanlagda upplåningen hade i medeltal en kapitalbindning om 4,5 år jämfört med 4,6 år i slutet av år De totala lånen förfaller mkr till återbetalning inom ett år. Långivarna utgörs av 26 banker, privatkunder, kapitalmarknaden och av bolag inom Akelius Apartments. Skatt Skattekostnader för perioden var 43 mkr och avser huvudsakligen uppskjuten skatt till följd av orealiserad värdeuppgång för fastighetsinnehavet. Akelius Residential har inga pågående skattetvister. Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten var 105 mkr (25). Förbättringen beror främst på ett ökat driftsöverskott. Periodens nettoinvesteringar i förvaltningsfastigheter har medfört att kassaflödet från investeringsverksamheten var mkr (-712). Kapitalbehovet vid köp av fastigheter säkerställs före undertecknande av köpeavtal. Lönsamma men inte tvingande uppgraderingar till First Class kan vid behov stoppas inom en tremånadersperiod. Kassaflödet från finanseringsverksamheten var mkr (729). Risker och möjligheter Den operationella risken begränsas genom att fastighetsportföljen är koncentrerad till bostadsfastigheter i orter med befolkningstillväxt. En stark hyresmarknad för bostäder i Sverige, Tyskland, Kanada och England reducerar risken för långsiktiga vakanser. För att ytterligare minska risken, eller variationer i kassaflödet, binds räntor på lång sikt. Tillgång till kapital hos ett stort antal kreditgivare, på kapitalmarknaden och hos privatkunder ger en låg refinansieringsrisk. Investeringar utomlands valutasäkras så att koncernens soliditet inte påverkas av valutakursförändringar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för Akelius Residential koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning av juridiska personer. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen, med undantag för IFRS 11 samt IFRIC 21 Levies. Från och med 2014 tillämpar Akelius 13 IFRIC 21 Levies och redovisar hela årets skuld relaterat till fastighetsskatt i delårsrapporten för januari-mars Dessutom redovisas en förutbetald kostnad vilken periodiseras linjärt över räkenskapsåret. IFRS 11 har inte inneburit någon förändring för Akelius. Uppskattningar och bedömningar Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Samma uppskattningar och bedömningar följs i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Närstående transaktioner Koncernen har netto upptagit lån om mkr från moderbolaget. Från systerbolag har en fastighetsportfölj omfattande 909 lägenheter i England förvärvats. Transaktionerna med närstående har skett till marknadsmässiga villkor. Årsstämma 2014 Vid årsstämman den 14 april 2014, föreslog styrelse och verkställande direktören att mkr ska delas ut till aktieägaren. Utdelningen motsvarar kronor per aktie. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Bolaget har lämnat utdelning om mkr och genomfört en riktad nyemission av stamaktier om mkr. Akelius Residential planerar att emittera preferensaktier till ett lägsta belopp om 500 mkr vilka ska noteras på Nasdaq First North. Detta ger sammantaget en ökning av eget kapital om lägst mkr. Bolaget har genomfört en aktiesplit där aktier erhållits för varje innehavd aktie. Bolaget avser att köpa bostadsfastigheter i Paris. I början av maj bytte Akelius Fastigheter AB (publ) namn till Akelius Residential AB (publ). Danderyd, den 8 maj 2014 Akelius Residential AB (publ) Pål Ahlsén Verkställande direktör Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

14 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Akelius Residential AB (publ) för perioden 1 januari till 31 mars Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 8 maj 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mats Nilsson Auktoriserad revisor Stina Carlson Auktoriserad revisor 14

15 Koncernens rapport över totalresultat mkr jan-mar jan-mar jan-dec 3 mån 3 mån 12 mån Hyresintäkter Driftkostnader Underhåll Driftsöverskott Central administration Övriga intäkter och kostnader Kostnader vid försäljning av fastigheter Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Värdeförändring derivatinstrument Resultat före skatt Skatt Periodens / årets resultat Omräkningsdifferenser Periodens / årets totaltresultat Resultat hänförligt till: - moderbolagets aktieägare innehav utan bestämmande inflytande Totalresultat hänförligt till: - moderbolagets aktieägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före och efter utspändning, kr 3,89 1,20 5,45 15

16 Koncernens rapport över finansiell ställning mkr Tillgångar mar mar 2013 Förvaltningsfastigheter Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga tillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Derivatinstrument Uppskjuten skatt Övriga skulder Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Kortfristiga räntebärande skulder Derivatinstrument Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Uppdelning av lån: - icke säkerställda säkerställda Summa

17 Koncernens rapport över kassaflöden mkr jan-mar jan-mar 3 mån 3 mån 12 mån Kassaflöde från rörelsen Betalt finansnetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i förvaltningsfastigheter Köp av förvaltningsfastigheter Försäljning av förvaltningsfastigheter Köp/försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Kapitaltillskott Upptagna lån Amortering av lån Köp av derivatinstrument Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens / årets kassaflöde Kassa och bank vid periodens / årets utgång

18 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital mkr Aktiekapital Överkursfond Andra reserver Balanserad vinst Innehav utan inflytande Totalt eget kapital Eget kapital Årets resultat, jan-mar Övrigt totalresultat, jan-mar Eget kapital Nyemission Fondemission Kapitaltillskott Lämnat koncernbidrag Årets resultat, apr-dec Övrigt totalresultat, apr-dec Eget kapital Årets resultat, jan-mar Övrigt totalresultat Eget kapital

19 Segmentinformation jan-mar 2014 Sverige Tyskland Kanada England Totalt Hyresintäkter Taxebunda Drift Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Förvaltning Driftsöverskott Värdeförändring Totalavkastning Verkligt värde fastigheter Räntebärande skulder Löptid Räntebindning Kapitalbindning År Belopp i mkr Medelränta, procent Andel, procent Belopp i mkr Andel, procent , , , , , , , , , , > , Total ,

20 Totalresultat för moderbolaget mkr 2014 jan-mar 2013 jan-mar mån 3 mån 12 mån Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Övriga intäkter och kostnader Försäljning fastigheter Intäkter från andelar i koncernföretag Finansnetto Värdeförändring derivatinstrument Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens / årets resultat Periodens / årets totalresultat

21 Finansiell ställning för moderbolaget mkr mar mar 2013 Tillgångar Materiella anläggninsgtillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Upplåning Upplåning från koncernföretag Derivatinstrument Övriga skulder Summa eget kapital och skulder

22 Nyckeltal för koncernen mar Eget kapital Eget kapital, mkr Soliditet, procent Andel riskkapital, procent Räntebärande skulder Belåningsgrad, säkerställda lån, procent Belåningsgrad, totala lån, procent Räntetäckningsgrad, säkerställda lån 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 Räntetäckningsgrad, totala lån 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 Räntebindning Medelränta säkerställda lån, procent 4,20 4,42 4,63 4,94 5,28 Medelränta totala lån, procent 4,58 4,75 4,85 5,26 5,63 Räntebindning säkerställda lån, år 4,8 5,3 5,7 5,8 5,8 Kapitalbindning säkerställda lån, år 4,9 4,8 5,3 6,0 5,0 Fastigheter Antal lägenheter Uthyrningsbar area, tusental kvm Förvaltningseffektivitet Tillväxt hyresintäkter*, procent 5,1 5,8 4,4 3,8 - Tillväxt driftsöverskott*, procent 5,1 6,7 4,1 8,3 - Reell vakansgrad bostäder, procent 1,2 0,7 0,7 0,7 0,6 Verkligt värde fastigheter, mkr Ingående Valutakursdifferenser Värdeförändring Investering Köp Försäljning Utgående Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,74 4,75 4,73 5,07 5,09 Förändring direktavkastningskrav*, procent 0,00-0,01-0,28 0,01 - *) För jämförbara fastigheter 22

23 Nyckeltal för koncernen mar Fastigheter Sverige Medelhyra bostäder, kr/kvm/år Tillväxt medelhyra bostäder*, procent 1,2 5,8 5,0 5,1 1,9 Tillväxt hyresintäkter*, procent 5,7 5,5 3,8 - - Tillväxt driftsöverskott*, procent 9,5 3,3 5,2 - - Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,84 4,84 4,79 5,15 5,15 Antal lägenheter Fastigheter Tyskland Medelhyra bostäder, EUR/kvm/månad 7,76 7,71 7,52 7,19 6,85 Tillväxt medelhyra bostäder*, procent 1,2 5,6 5,6 7,0 4,0 Tillväxt hyresintäkter*, procent 3,5 6,8 6,8 - - Tillväxt driftsöverskott*, procent -0,9 13,7 1,0 - - Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,65 4,64 4,64 4,87 4,91 Antal lägenheter *) För jämförbara fastigheter 23

24 Nyckeltal för koncernen Fastigheter Kanada** mar Medelhyra bostäder, CAD/kvft/månad 1,98 1,94 2,01 1,34 - Tillväxt medelhyra bostäder*, procent 1,4 7,7 11,2 - - Tillväxt hyresintäkter*, procent 10,5 20, Tillväxt driftsöverskott*, procent 15,6 56, Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,47 4,47 4,52 4,25 - Antal lägenheter Fastigheter England*** Medelhyra bostäder, GBP/kvft/månad 1,61 1,55 1,54 1,04 - Tillväxt medelhyra bostäder*, procent 4,7 0,1 13,7 - - Tillväxt hyresintäkter*, procent -5,5 29, Tillväxt driftsöverskott*, procent -16,5 31, Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,43 4,64 4,53 4,77 - Antal lägenheter Anställda Medelantal anställda *) För jämförbara fastigheter **) Fastighetsportföljen i Toronto, Kanada, har köpts från ett systerbolag under slutet av december Ovanstående tabell redovisar utveckling som om Akelius Residential skulle ha ägt fastigheterna sedan ***) Fastighetsportföljen i England, har köpts från ett systerbolag under mars Ovanstående tabell redovisar utveckling som om Akelius Residential skulle ha ägt fastigheterna sedan

25 Definitioner Andel riskkapital Risk kapital i relation till balansomslutning. Belåningsgrad, säkerställda lån Belåningsgrad, totala lån Räntebärande skulder med säkerhet i relation till totala tillgångar. Räntebärande skulder med och utan säkerhet i relation till totala tillgångar. Medelhyra Årshyran för samtliga uthyrda kontrakt i relation till motsvarande kontrakts kvadratmeter. Mättillfället är alltid per den första dagen varje månad. Reell vakans Totalt antal vakanta lägenheter med avdrag för antal lägenheter vakanta till följd av uppgradering, i relation till totalt antal lägenheter. Mättillfället är alltid per den första dagen varje månad. Riskkapital Eget kapital, uppskjuten skatteskuld och räntebärande skulder utan säkerhet. Räntetäckningsgrad, säkerställda lån Resultat före skatt med återläggning av avskrivningar, nedskrivningar, kostnader för fastighetsförsäljningar, räntekostnader, värdeförändring av tillgångar och skulder i relation till räntekostnader för säkerställda lån. Räntetäckningsgrad, totala lån Resultat före skatt med återläggning av avskrivningar, nedskrivningar, kostnader för fastighetsförsäljningar, räntekostnader, värdeförändring av tillgångar och skulder i relation till räntekostnader för samtliga lån. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutning. Vakansgrad Antal vakanta lägenheter i relation till totalt antal lägenheter. Mättillfället är alltid per den första dagen varje månad. Överskottsgrad Driftsöverskott i relation till hyresintäkter. 25

26 Kalender Delårsrapport januari-juni...28 augusti 2014 Delårsrapport januari-september november 2014 Sverige Svärdvägen 3A Box 104, S Danderyd Tel + 46 (0) Tyskland Leipziger Platz 14 D Berlin Tel + 49 (0) Kanada 289 Niagara Street Toronto M6J 0C3 Tel + 1 (416) England 1 Earlham Street London WC2H 9LL Tel + 44 (0)

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Akelius Residential Property (publ)

Delårsrapport Akelius Residential Property (publ) Akelius Residential Property (publ) Januari till september 2014 Hyresintäkter 2 618 mkr (2 241), ökning med 3,8 procent (5,5) för jämförbara fastigheter Driftsöverskott 1 457mkr (1 235), ökning med 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter Kvartalsrapport Akelius Fastigheter januari till september 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,5 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 8,3 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Q2 2015 Bild. Längs en central gångväg på Albyberget har Mitt Alby arbetat med bland annat konstfack och grundskolan i bostadsområdet för att med ljusteknik och bildkonst öka trivsel och trygghet för de

Läs mer

Bokslutskommuniké Akelius Residential Property AB (publ)

Bokslutskommuniké Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Januari till december 2014 Hyresintäkter 3 602 mkr (3 025), ökning med 3,4 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskott 1 882 mkr (1 579), ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Årsredovisning 2014 Brent House, London, England Akelius i korthet 48 000 lägenheter i fem länder 58 mdkr i verkligt värde fastigheter 17 000 kr per kvadratmeter

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutsrapport. Försommaren 1, Stockholm

Bokslutsrapport. Försommaren 1, Stockholm Bokslutsrapport 2013 Försommaren 1, Stockholm Bokslutsrapport 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 485 Mkr (1 277) och driftnettot uppgick till 796 Mkr (695) för perioden. Förvaltningsresultatet för perioden

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-mars 2013 Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Januari september 2015

Januari september 2015 , Q3 Delårsrapport för NS Holding AB Januari september» Hyresintäkterna uppgick till 1 421 mkr (1 394). En ökning med 1,9 %. Ökningen förklaras främst med ökade hyror till följd av färdigställda projekt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna ökade till 13 (11) Fastigheternas driftnetto ökade till 2 (1) Intäkter projektutveckling uppgick till 3 (168), medan resultatet blev 2 (0) De orealiserade värdeförändringarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ) Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ) Året i korthet Koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret är sämre än föregående år. Orsaken till försämringen är att

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer