Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 EG s 29 th Annual Conference, Call for papers 6 NAD's seminarium, november 2001, Göteborg 8 Resebrev 12 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 18 - Finland 24 - Grönland 31 - Island 34 - Norge 39 - Sverige 46 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör: Tryck: Joachim Enkvist Hakapaino Oy Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Helsingfors. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 27(3) är den 1 oktober Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(1) är den 1 februari Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(2) är den 1 juni

3 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Från sekretariatet Kommande seminarier/temadagar/konferenser Sekretariatet vill göra alla läsare uppmärksamma på följande seminarier, temadagar och konferenser som anordnas under kommande höst. I fall någon vill informera om dylika händelser går det bra att meddela sekretariatet, så kan vi sätta information om det i kommande numror av Nordisk Kriminologi. Detta är ett synnerligen ypperligt tillfälle att sprida ut information om kommande tillställningar till en bred läsarkrets. 6-9 sept, EG's 29 th Annual Conference, The Ambivalence of Conflicts and Social Change, Venice, Italy. Närmare information om konferensen finns på sid 6-7 i denna tidsskrift. 24 sept, Temadag i Göteborg: Blind rättvisa? Att möta offer för brott med rasistiska eller främlingsfientliga företecken. Ytterligare information om temadagen kommer att finnas på Brottsoffermyndighetens hemsida: 19 okt, Temadag i Umeå "Handel med kvinnor - prostitution och trafficking. Ytterligare information om temadagen kommer att finnas på Brottsoffermyndighetens hemsida: 8-9 nov, forskarkonferens "Dubel viktmisering? Invandrade brottsoffer i svenskkontext. En konferens för att stimulera till forskning om möjligheter och brister i mångkulturella möten", internatform på Såstaholm utanför Stockholm. Ytterligare information om konferensen kommer att finnas på Brottsoffermyndighetens hemsida: nov, NAD's seminarium: Kraven på kunskap eller "evidens" - vilka är konsekvenserna för forskningen på alkohol- och drogområdet? Göteborg. Närmare information om seminariet samt anmälningsblankett finns på sid 8 framåt i denna tidsskrift. 3

4 NSfK Forskarseminarium Sista veckan i maj gick NSfK s Forskarseminarium av stapeln i Jurmala, Lettland under namnet Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic region. Seminariet ordnades i byn Lielupe i ett Sovjetkomplex som någongång i tiden hade haft sina glansdagar. Forskarseminariet var det första som ordnades i samarbete med de baltiska länderna. Alltsom allt deltog ca 70 personer från norden, de baltiska länderna, Ryssland och Tjeckien. Till följd av det stora antalet olika nationaliteter var vi tvungna att anlita erfarna tolkar till vår hjälp under föreläsningarna. Under veckan fick vi höra många intressanta tankeväckande inlägg om olika forskarprojekt. Deltagarna fick komma fram med sina inlägg i de olika arbetsgrupperna: Crime in Baltic Countries, Social Control, Recidivism, The Criminal Justice System, Drug Research och Legal Philosophy and Crime Prevention. Gästföreläsaren professor Thomas Mathiesen från Oslo talade under rubriken On Globalization of Control vilket berörde Schengenavtalet och vilka konsekvenser det kan ha för den enskilda individen. De mänsklilga rättigheterna förutsätter frihet men samtidigt har samhället fått ett behov att kontrollera individerna. Idag är det möjligt att lagra stora mängder av information om de enskilda individerna. Mathiesen uppger att faran med datan kan vara att den används i fel syfte. Jerzy Sarnecki från Stockholms universitet talade om Delinquent Youth Networks. Sarnecki understryker att ungdomsgängen inte är någon stabil enhet utan en ytterst rörlig grupp i frågan om nätverk. Ungdomarnas nätverk har ytterst låg stabilitet. Kontakter bildas medan andra kontakter försvinner. Det här betyder att det är möjligt att bryta brottsligheten. Seminariedelen avslutades med en paneldiskussion om Illegal Immigration and Trafficking in Women. Som avslutning på seminariet ordnade våra lettiska värdar för oss även ett besök in till Riga med guidad rundtur i den gamla stadsdelen. Senare på kvällen arrangerades en banquet på en lokal restaurang med utsökt god mat. 4

5 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Vi hoppas att seminariet gav ett frö att gro för kommande samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Martina Lybeck Administrativ sekreterare NSfK 5

6 NSfK The European Group for the Study of Deviance and Social Control 29th Annual Conference Venice, Italy September 6-9, 2001 THE AMBIVALENCE OF CONFLICTS AND SOCIAL CHANGE Conflict is inherent in all societies. Recent protest shows that this is also the case when, with the final victory of market economies, as it is claimed, history has come to an end. Within the critical criminological tradition, conflict also underlies a range of individual and collective acts described by institutional agencies as deviant. Processes of labeling and stigmatisation are themselves part and parcel of social conflict and contrasting interests. Whether occurring within the criminal justice arena or in society at large, conflicts possess an ambivalent nature, whereby they can bring about progressive social change and/or reinforce the status quo. In other words, some conflicts may be functional to the maintenance and reproduction of power relations, others may defy them, and yet others may generate regression. Varying degrees of ambivalence are found, for example, in: conflicts in the labour and global markets, action by ecologists and minorities, movements for the defence of locality, consumer pressure groups, and groups claiming safer living environments with a variety of strategies and tools. Social groups do use the criminal justice system, through which they pursue their interests. On the other hand, law enforcement processes are triggered by the victimisation of vulnerable groups and individuals. How can critical criminology respond to the demand from vulnerable people for safety? How should progressive reformers deal with requests for law and order? 6

7 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 How can we reconcile penal abolitionism with the need to protect women and children from violence? How can we achieve the prosecution and punishment of powerful offenders, and simultaneously the reduction of penality? Papers are encouraged on the above themes. In particular: Dealing with racism Fighting discrimination in labour markets Responding to interpersonal violence Regulating corporate conduct Controlling youth Coping with transnational crime Engendering safety For further information please contact your National Representative DENMARK: Stølan, Liv Os, FINLAND: Päivi Honkatukia, NORWAY: Ragnhild Sollund, SWEDEN: Niklas Roth: Please also see our web-site: 7

8 NSfK Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning Seminarium Göteborg, Sverige November 14-16, 2001 Kraven på kunskap eller "evidens" - vilka är konsekvenserna för forskningen på alkohol- och drogområdet? Frågan om vilken typ av åtgärder som ger önskad effekt har blivit allt mer aktuell på alkohol- och drogområdet under det senaste decenniet. Utbudet av modeller och program på såväl preventions- som behandlingssektorn är stort, och nya former av kunskap produceras samtidigt som aktiviteterna bedrivs. Det råder emellertid inte alltid samstämmighet om vilka åtgärder eller program som fungerar bäst i praktiken. Försök att systematisera och samla den kunskap som finns har därför gjorts. Ett exempel på ett nytt försök att samla översikter på välfungerande sociala interventioner är databasen Campbell. Modellen är tagen från den medicinskt orienterade databasen Cochraine, som redan har varit i bruk i ett antal år. Idén med Campbell databasen är, i likhet med andra former av kunskapssystematisering (konsensusmöten, riktlinjer, rekommendationer o.s.v.), att sprida och göra tillgänglig den kunskap som finns om sociala interventioner. Reaktionerna på och diskussionerna kring evidenskravet på rusmedelområdet varierar i de nordiska länderna, men i alla länder förs någon typ av diskussion kring problematiken. I bästa fall har insamlingen av den kunskap som finns ansetts bidra till att lyfta fram mångfalden av kunskap och således ge en möjlighet till att kombinera lekmannakunskap med akademisk kunskap om vad som fungerar på ett visst område. Kritiska frågor har emellertid också ställts, speciellt i relation till den forskning som bedrivs. Exempel på sådana frågor är: Vad skall räknas som "evidens"? I vilken mån går det att utvärdera all verksamhet med liknande kriterier som används inom medicinen? Hur beaktas det sammanhang inom vilken åtgärden görs? Vem bestämmer vilken kunskap 8

9 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 som är värdefull? Vem vinner på systematisering och utvärdering av olika verksamhetsformer? I avsikt att diskutera aktuella frågeställningar om systematiseringen av kunskap och evidens på rusmedelfältet ordnar NAD ett seminarium den november 2001 i Göteborg. Vi inbjuder alla intresserade att delta eller bidra med inlägg till en kritisk granskning av följande områden och frågeställningar: 1. Produktion och förmedling av ny kunskap - hur påverkar kravet på "evidens" den kunskap som produceras? Sessionen inleds av Risto Eräsaari, Helsingfors universitet. 2. Behandling och individorienterade interventioner - hur har de belägg som finns för goda insatser insamlats, vilka är erfarenheterna och vari ligger kritiken? En översikt av rusmedelbehandling har nyligen gjorts av Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) i Sverige. Översikten presenteras av Mats Berglund, Universitetssjukhuset MAS. Rapporten "Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten" presenteras av Karin Tengvald, Centrum för utvärdering av socialt arbete, Stockholm. Inbjudna kommentatorer är Anders Bergmark, Stockholms universitet och Sven-Axel Månsson, Göteborgs universitet (ej bekräftade). 3. Prevention, samhälleliga åtgärder, politik och program - hur och av vem har "evidensen" formulerats, finns det lyckade försök att systematisera kunskapen, vari ligger kritiken? Peter Dahler Larsen, Odense universitet, inleder med synpunkter på evidensbaserad socialpolitik och användningen av evalueringsresultat i offentliga organisationer. Tanken bakom det s.k. Kost & Nytte-projektet i Norge presenteras av Mons Georg Rud från det norska Sosialog helsedepartementet. Sven Andréasson, Karolinska Institutet, presenterar en aktuell kunskapsöversikt över preventionslitteraturen på alkoholområdet. 4. Organisering och systematisering av kunskap - vilka kriterier finns uppställda och vilka är för- och nackdelarna? Haluk Soydan, Centrum för utvärdering av socialt arbete, Stockholm, presenterar det s.k. Campbell nätverket. 9

10 NSfK Om du önskar anmäla dig till seminariet, vänligen använd anmälningsblanketten på följande sida. Anmälningsblanketten bör insändas till NAD:s sekretariat senast den 31 augusti. Det går också att anmäla sig via Internet på följande adress: 10

11 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Anmälningsblankett NAD s seminarium 2001 Kraven på kunskap eller "evidens" - vilka är konsekvenserna för forskningen på alkohol- och drogområdet? Namn: Arbetsplats: Adress: Telefon, arb.: Telefax: Mobil: E-postadress: Önskar inte hålla inlägg Önskar hålla inlägg Preliminär titel, samt kort beskrivning av innehållet: Datum: Underskrift: Anmälan bör vara inkommen till NAD:s sekretariat senast den 31 augusti Adress: Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD), Annegatan 29 A 23, FIN Helsingfors, Finland. Tlf: +358-(0) , ; fax: +358-(0) ; e-post: 11

12 NSfK Resebrev International Conference on Violence in Schools and Public Policies, Paris, 5-7 mars Regina Järg Student på kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Snart är det äntligen vår! På Stockholms universitet är det en vårtermin som alla andra nyinskrivna elever, gamla elever, elever som påbörjat C-uppsatsen att ta examen i universitetsstudier. Men för mig är det inte vilken vårtermin som helst jämfört med mina tidigare vårterminer på universitetet. Den här gången är det jag som plågas av C-uppsatsen i kriminologi. Plågas? Varför säger jag det? Bara för att alla andra upplever det så? Under den korta tiden jag jobbat med min C-uppsats har jag bara upplevt en stor nyfikenhet till ämnet jag skriver om och njutit av det jag gör! Jag tycker att det är väldigt roligt att skriva en C- uppsats! Kanske beror det även på att det finns så många möjliga sätt att skriva en C-uppsats på. Det finns ju så mycket man skulle kunna göra! Jag skriver om mobbning i Tartu utifrån data från en undersökning som gjorts i ett urval av skolor i den staden. Tartu är historiskt Sveriges andra universitetsstad! Temat mobbning är fortfarande relativt nytt i Estland jämfört med Sverige till exempel. Det finns gott om forskning i Sverige och Skandinavien alla känner till norrmannen Dan Olveus med sina kända handlingsplaner mot mobbningen. Men det finns även andra internationellt kända namn som forskat och skrivit mycket om mobbning t ex David Farrington eller Peter Smith. Efter en liten litteraturstudie väcktes tankarna i mig att det skulle vara så spännande att ta kontakt med dem och be dem om information. Tanken fick vingar och precis just då upptäckte jag en annons på kriminologiska institutionen: International Conference on Violence in Schools and Public Policies i Paris den 5-7 mars Att besöka den konferensen var som en dröm vilket NSfK hjälpte till att uppfylla. 12

13 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Den 5 mars befann jag mig i UNESCO huset i Paris där konferensen ägde rum. Dit hade forskare och andra nyfikna jorden runt kommit. För att nämna några länder Canada, USA, Japan, Argentina, England; Finland osv. Efter att hastigt ha tittat i programmet fick jag ett stort bekymmer utöver storföreläsningar var det även massor med seminarier och rundabordsdiskussioner som skulle pågå mer eller mindre samtidigt med varandra. Man hade inte en chans att delta i allt man ville. Man fick göra prioriteringar. Sammantaget kan man säga att konferensen till stor del handlade om mobbning trots att huvudtemat var våld i skolor. Grundtanken var mer eller mindre outtalad att mobbning är det första ledet i våldshändelser av mycket allvarligare art och därför är det främst mobbning man ska fokusera. Men räcker inte med att bara prata om problemet - förebyggandet av mobbning och konflikter betonades tydligt. Och en väldigt viktig utgångspunkt för att förebygga mobbning, konflikter och våld i skolan (enligt flera forskare som deltog t ex Smith, Cowie, Clark) är skolklimatet där bland annat lärarnas färdigheter i att se, förebygga och lösa konflikter spelar avgörande roll. Men också vikten av peer support eller kamratstödjare som kan göra väldigt mycket för att förbättra skolklimatet, se och lösa problem och konflikter. En uppsjö av olika och intressanta forskningsrapporter om riskfaktorer och åtgärdspaket presenterades. Utöver givande föredrag och föreläsningar var alla föreläsare väldigt snälla och hjälpsamma de stannade gärna kvar en stund efter eget föredrag och svarade med stort engagemang på frågor jag hade att ställa och lovade att skicka relevant material för min studie. Jag fick träffa och prata med de forskare som har studerat de frågor som har hög relevans för min uppsats t ex D. Farrington, P. Smith, H. Cowie, R. Clark, J. Freiberg, C. Blaya osv. Möjligheten att besöka konferensen gav mig en bättre bild av det aktuella forskningsläget och få inblick i färska undersökningsresultat vad gäller åtgärder mot mobbning i andra länder. Efter tre dagar i Paris kunde jag åka hem och känna mig så obeskrivligt nöjd. Det kändes som att jag hade på tre dagar upplevt och lärt mig mycket mer än jag hade gjort på ett halvt år hemma. Jag är väldigt tacksam för resestipendiet från NSfK vilket gjorde det möjligt för mig att åka till Paris. Ett stort tack till NSfK för resestipendiet jag fick! 13

14 NSfK Nu är jag tillbaka i Sverige och sitter framför en stor hög av material som ska bearbetas och sättas in i ett sammanhang. Jag ser fram emot min C-uppsats och tycker bara att det är så synd att omfattningen på en C-uppsats är så begränsad och att man får skriva bara en C-uppsats. 14

15 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Studiesamlingen i Kriminologi Grundfag, fjernundervisning ved Universitetet i Oslo, 2-4 februar Jesper Stecher, Dorthe Eriksen, Maj-Britt Martinussen, Christian Scheel, Trine Svensson, Bettina Bøgen og Anja Eliassen Fredag den 2. februar "Paradisfugl" Om brug af forskningsmateriale i skønlitteratur, v/professor Kjersti Ericsson Oplægget var en prosabaseret indgangsvinkel til kriminologiske problemstillinger. Bogen "Paradisfugl" er en fiktiv fortælling om begivenheder, der kunne være autentiske. På studiesamlingen blev de kriminologiske problemstillingerne i bogen - institutionshistorie, stigmatisering, Goffmanns teorier om totalinstitutioner, udstødelse, afvigelse, magtstrukturer og kriminalbiologi - debatteret. "Kriminalitet og straf i tal og tekst". En indføring i brug af kriminalstatistikken med praktiske øvelser, v/vitt. ass.ene Kristin Hobson og Torbjørn Skardhamar. Vi fik en praktisk - og meget direkte brugbar - indføring i anvendelsen af elektronisk talbehandling, herunder udarbejdelse af grafer og diagrammer i henhold til den norske kriminalstatistik. Lørdag den 3. februar Du har bare en ting du har lyst til at finde ud af.. Heldagsseminar om forskningsmetoder og kundskabskilder i kriminologi, v/vit. ass. Cecilie E. Basberg og forsker Mette I. Snertingdal. Seminariet om forskningsmetoder og kundskabskilder var særligt rettet mod anvendelsen af kvalitativ metode. Seminariet, der var meget operationelt orienteret, tog udgangspunkt i blandt andet interviewseancer, gennemgang af udarbejdelse af spørgeskemaer og interviewerens rolle i interviewsituationen. 15

16 NSfK Den teoretiske del af seminariet indeholdt en gennemgang af sondringen mellem positivistisk og hermeneutisk metode, inddragelse og diskussion af relevante undersøgelser - såsom Baggader, Kriminalitetskontrol som industri samt oplægsholdernes egen igangværende projekter om henholdsvis vægtere og fængselsfunktionæres funktioner som kontrollant og omsorgsperson - til brug for perspektivering af de metodiske problemstillinger. Søndag den 4. februar "K og måder at forstå drab på", v/førsteamanuensis Hedda Giertsen. Hedda Giertsen blev kontaktet af "K" - der er dobbeltmorder - som foreslog Hedda Giertsen beskrev hans livshistorie. Oplægget belyste mulige årsagsforklaringar til drab. Især to faktorer, rusmidler og raseri blev debatteret blandt andet med udgangspunkt i J. Katz' "Seduction of Crime" fra Oplægget indeholdt endvidere en videnskabsfilosofisk tilgang til emnet, og vi diskuterede især spørgsmålet om det frie valg, og hvad der påvirker et valg - determinisme contra indeterminisme. "Ung i Oslo". Om ungdomskriminalitet og andre adfærdsproblemer, v/forsker Anders bakken, NOVA. Oplægget tog udgangspunkt i hovedsondringen mellem registreret og selvrapporteret kriminalitet. De metodiske problemstillinger, der er forbundet med selvrapporteret kriminalitet blev diskuteret. Med udgangspunkt i blandt andet "Gladsaxeundersøgelserne" fra Danmark drøftedes herefter forskellige årsagsforklaringer til problemadfærd i ungdomstiden. "Fra nørd til bandemedlem", v/forsker Geir Moshuus, NOVA Oplægget var opbygget som en trin-raket, hvor der var en gensidig vekselsvirkning mellem faktorerne social arena og fællesskab, der så ender med at udmønte sig i en professionel kriminel karriere i et fast subkulturelt tilhørsforhold, hvor omdrejningspunktet er kriminel adfærd. 16

17 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Denne forståelsesramme har Geir Moshuus anvendt til forståelse af EDBnørders/hackeres adfærd, der udvikler sig fra harmløst spilaktiviteter over kopiering og udbredelse og til egentlig hacking og signering som det mest centrale, og hvor slutresultatet er en professionel karriere indenfor Informationsteknologien. Et andet perspektiv i oplægget var udviklingen fra enkeltindivid til gruppe til dannelsen af en egentlig subkultur Trods dette meget overordnede resume af de kriminologiske emner, der blev gennemgået på studiesamlingen, er det vigtigt for os at understrege, at vi har fået et stort fagligt udbytte. Den sociale interaktion mellem danske og norske kriminologistuderende har endvidere skabt god grobund for frugtbare erfaringsudvekslinger om forskelle og ligheder i danske henholdsvis norske kriminologiske forhold. Vi er NSfK meget taknemmelige for den økonomiske støtte, som samarbejdsrådet har valgt at yde. 17

18 NSfK Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark Af kontaktsekretær Anne-Stina Sørensen Ny ungdomssanktion til de uanbringelige unge Den ekspertgruppe om ungdomskriminalitet, der blev nedsat i forbindelse med regeringens handlingsplan for styrkelse af indsatsen mod ungdomskriminalitet (se sidste nummer af NK), har forslået at unge mellem år, som begår alvorlig kriminalitet skal kunne straffes med en særlig ungdomssanktion bestående i 2 års behandling på en institution. På baggrund af ekspertgruppens rapport har justitsministeren og socialministeren d fremsat et lovforslag om ændring af straffeloven og lov om social service (Lovforslag nr. L 210). De 2 ministre foreslår at: - Der indføjes en ny paragraf i straffeloven, så unge mellem 15 og 18 år kan idømmes en særlig 2-årig ungdomssanktion, hvis de har begået en lovovertrædelse, der ville give 3 18 måneders fængsel. - Dommeren får en handlingsplan fra de sociale myndigheder om den unges fremtid, men skal ikke være forpligtet til at følge kommunens forslag. - Kommunen skal udarbejde handlingsplanen senest 7 dage efter, politiet har dokumenteret den grove kriminalitet over for kommunen. - Den unge kan blive pålagt at være på en institution i maksimalt 1½ af de 2 år. - Den unge kan ikke vælge fængsling i stedet for ungdomssanktionen, og eventuel varetægtsfængsling bliver ikke trukket fra den 2-årige ungdomssanktion. Ungdomssanktionen skal typisk bestå af 2 måneder på en sikret institution, fulgt af et længere ophold på en socialpædagogisk institution og en udslusningsfase. Forslaget får støtte fra begge fløje i Folketinget. Ekspertgruppens rapport kan ses på eller 18

19 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Ph.D-afhandling om kommercielle røverier Den hollandske sociolog Peter Kruize sammenligner i sin Ph.D.-afhandling kommercielle røvere i Danmark og Holland. Afhandlingen er udkommet i bogform under titlen Choices of Commercial Robbers. Kommercielle røverier defineres som røverier mod pengeinstitutter, værditransporter, kontorer, tankstationer og forretninger. Kruize analyserer et empirisk materiale med udgangspunkt i en revideret form for rational choice-teori. Det empiriske materiale omfatter politirapporter fra København vedrørende såvel opklarede som uopklarede sager, samt datafiler fra Det Nationale Efterforskningsstøtte Center i Holland, det Hollandske Polsas og Danmarks Statistik. Derudover er der gennemført interviews med indsatte, der er dømt for kommercielt røveri. Det kvalitative materiale består af 50 interviews med indsatte i Holland og 27 i Danmark. De fleste informanter var mellem 15 og 20 år gamle på gerningstidspunktet, i Danmark er nogle af informanterne dog en del ældre. Analysen forsøger blandt andet at give svar på, hvorfor mennesker begår kommercielle røverier, hvordan de planlægger og gennemfører dem samt hvorfor røverne enten vælger at fortsætte eller ophører med at begå kommercielle røverier. Kruize, Peter. 2001: Choices of Commercial Robbers. A Comparative Study of Commercial Robbers in Denmark and The Netherlands. København: DJØF, 245 s. Etniske minoriteter overrepræsenteret på de danske krisecentre 34% af pladserne på de danske krisecentre optages af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. En ny undersøgelse fra Formidlingscentret for Socialt Arbejde viser imidlertid at det kun er hver 4. af de voldelige mænd bag kvinderne, der har udenlandsk statsborgerskab. Rapporten behandler et emne, der for en stor del af borgerne i dagens samfund er tabuiseret og meget usynligt. Det handler ikke blot om vold mod kvinder og børn, men om den part, der er mindst fokus på i den eksisterende indsats overfor vold mod kvinder og børn - den voldsudøvende mand. Rapporten baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført på 34 krisecentre i sidste halvdel af 2000 og omfatter 924 mænd. 19

20 NSfK Behrens, Hanne L. og Dybtved, Kirsten. 2001: Kvantitativ kortlægningsundersøgelse af voldsudøvende mænd (Pilotundersøgelse). Udgivet af Formidlingscentret for socialt Arbejde. 37 sider, 135 DKK. ISBN: Alkohol og narkotikastatistik 2001 Den årlige rapport fra Sundhedsstyrelsen vedrørende alkohol og narkotika i Danmark er udkommet. Rapporten indeholder de væsentligste statistiske oplysninger vedrørende blandt andet forbrug/misbrug, dødsfald, sygdomme og behandling. Unge og alkohol Danske 16-årige indtager en førsteplads i ESPADs (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) komparative undersøgelse af unges drikkevaner i 30 europæiske lande. 59% af de danske 16-årige har drukket alkohol 40 gange eller mere, 64% havde været fulde indenfor den sidste måned og 76% har drukket et glas øl før 13-årsalderen. I forbindelse med forbudet mod at sælge alkoholiske drikke til børn under 15 år i butikkerne, der blev indført pr. 1. juli 1998, har Sundhedsstyrelsen undersøgt alkoholforbruget hos unge mellem 5. og 10. klasse hvert år i november måned i perioden Undersøgelserne viser et fald i andelen, som har drukket alkohol den sidste måned, særligt i 5-7. klasse er der et fald i denne andel. Det største fald er sket fra 1997 til Unge og narkotika Ser man på udviklingen i forbruget af hash blandt de 15 til 16-årige viser ESPAD-undersøgelser foretaget i 1995 og 1999 at andelen af unge der har prøvet hash er steget fra 17,4 til 24,4%. Også med hensyn til andelen, der har prøvet hårde stoffer ses en stigning i eksperimenterende brug af amfetamin (fra 1,6 til 4%), kokain (fra 0,3 til 1,1%), ecstasy (fra 0,5 til 3,1%), lsd (fra 0,2 til 1%) og psilocybin-svampe (fra 0,5 til 1,8%). Mens der skete en stigning i det eksperimenterende brug af heroin fra 1990 til 1995, er niveauet stabilt på omkring 1,5% fra 1995 til

21 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Med hensyn til gruppen af stofmisbrugere, der indskrives i behandling første gang, konkluderer Sundhedsstyrelsen, at der er tegn på at andelen af nytilkomne i behandlingssystemet, der opgiver at have hash som hovedstof, tilsyneladende er stigende. Der ses desuden en svag stigning i andelen, der har amfetamin eller ecstasy som hovedstof. Rapporten kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Fortsat debat om forsøg med lægeordineret heroin SF har endnu en gang genfremsat et forslag om heroinbehandling til de mest belastede narkomaner. Regeringen har hidtil afvist et heroinforsøg. Sidste gang forslaget var til afstemning kunne det ikke samle flertal, i stedet blev der afsat millioner kr. til en ekstra psykosocial indsats på narkotikaområdet. Nu er den socialdemokratiske sundhedsordfører, Lone Møller, parat til at stemme imod sit eget parti. Lone Møller siger til Politiken ( ) at hun ikke har set skyggen af den psykosociale indsats, regeringen skulle have iværksat, og at hun derfor vil støtte SF s forslag. Sundhedsministeren har nedsat et ekspertudvalg, der skal undersøge behandlingsområdet og vurdere alternative løsningsmodeller herunder forsøg med lægeordineret heroin (Politiken ). I år 2000 døde 247 narkomaner, dermed er der sat en sørgelig stopper for nedgangen i antallet af narkotikarelaterede dødsfald, der siden 1997 er faldet fra 279 til 239 i 1999 (Se: Peter Ege, socialoverlæge i Københavns Kommune, mener ikke, at et heroinforsøg vil have en effekt i forhold til at nedbringe dødeligheden blandt danske narkomaner. Ege efterlyser i stedet mere opsøgende arbejde på gadeplan. Formanden for Narkotikarådet, Preben Brandt, er mere positiv indstillet overfor et heroinforsøg (Politiken ). Politikere sigtet for racisme Statsadvokaten for København og politiet i Hvidovre har sigtet samtlige 5 medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse for at udsprede racistisk propaganda. Årsagen er en kampagneplakat fra foråret, med et billede af 3 blodindsmurte og tilslørede muslimer, der ledsages af teksten: Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, 21

22 NSfK Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet det er hvad et multietnisk samfund tilbyder os. Siden 1995 har politiet fået 215 anmeldelser om overtrædelser af racismeparagraffen. 43 personer er senere blevet sigtet, og 21 af dem er efterfølgende blevet tiltalt. 11 af de 21 sager er endt med en dom for racisme, mens 4 er endt med frifindelse. Der verserer stadig 6 sager ved domstolene (Politiken ). Kritik af politiets registrering af racistisk motiverede forbrydelser Politikredsenes indberetninger til Politiets Efterretningstjeneste (PET) vedrørende tilfælde af mulig racistisk motiveret kriminalitet er blevet udsat for hård kritik gennem foråret I marts måned bragte dagbladet Information artikler om otte brande med et muligt racistisk motiv i Albertslund på Københavns vestegn, der aldrig var blevet indberettet. Det er siden sket, men PET vil ikke offentliggøre statistikken, PETs vicepolitimester Vibeke Christensen siger til Politiken ( ): Der er for stor risiko for usikkerhed om de tal, så vi vil ikke udlevere dem. Ifølge Vibeke Christensen svinger tallene fra 100 inberetninger i midten af 1990 erne til 20 sidste år. Morten Kjærum, direktør for Det Danske Menneskerettighedscenter, undrer sig over, at kun ganske få sager om angreb på flygtninge og indvandrere bliver opklaret, og at politiet ofte leder efter gerningsmændene i indvandrermiljøet. Kjærum siger til Politiken ( ): Det danske samfund har svært ved at acceptere, at der findes racisme i Danmark, og den holdning smitter af på politiet. PET regner med at have en opgørelse klar i løbet af sommeren, når arbejdet med en undersøgelse af statistikkens reliabilitet og validitet er færdiggjort. PET overvejer samtidig behovet for at ændre og ensrette indberetningerne fra politikredsene (Politiken 02/ ). Politibetjent dømt for vold En 29-årig betjent fra Station 1 på Vesterbro i København blev d idømt 60 dages fængsel for almindelig vold ( 244) mod en anholdt. Den tiltalte og hans forsvarer besluttede på stedet at anke dommen. Både den dømte og hans kollega fra Station 1 har afvist, at der blev begået nogen form for vold imod den anholdte, men de er begge under retssagen blevet modsagt af 4 22

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Det foreslås, at en studietur til Sverige med fordel kan omfatte følgende temaer og aktiviteter:

Det foreslås, at en studietur til Sverige med fordel kan omfatte følgende temaer og aktiviteter: NOTAT Baggrundsnotat til studietur i Sverige 11. juli 2014 Sagsbehandler: LIBI01 Dok.nr.: 2014/0021294-9 Børne- og Ungestaben Studietur til Sverige Det svenske samfund, dagtilbudssektoren og den børnesociale

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning

Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning Peter Lindström 2014 Vad är KRIMINOLOGI? Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden.

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. FORSÍÐA Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. Arbetsplan, avgränsningar, metod Dr. Grétar Thór Eythórsson Bifröst Handelshögskola

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: En svensk medicinsk språknämnd Bertil Molde Sprog i Norden, 1978, s. 51-53 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn Betingelser

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Bilag 5. Marianne Håkansson. Samhällstjänst som reaktionsform

Bilag 5. Marianne Håkansson. Samhällstjänst som reaktionsform Bilag 5 Marianne Håkansson Samhällstjänst som reaktionsform SAMHÄLLSTJÄNST SOM REAKTIONSFORM Av överdirektören Marianne Håkansson, Sverige Åtminstone sedan mitten av 1900-talet har frågor rörande alternativ

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over 2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 15 april 2004 i Helsingfors, Finland

från välfärdsutskottet möte den 15 april 2004 i Helsingfors, Finland Referat Köpenhamn den 2004 J.nr.: 04-942-02 från välfärdsutskottet möte den 15 april 2004 i Helsingfors, Finland Lokal: Helsingfors Mässcentrum Tid: kl. 13.30-16.00 Bilaga 1: deltagarförteckning från mötet

Läs mer

Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika

Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika - hur kan vi minska utsattheten? IKMDOK konferensen 2015 Torkel Richert torkel.richert@mah.se Bakgrund Det tunga missbruket ökar i Sverige Antalet

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr. 553 Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Eva Lindholm Abstract År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi 07-01-2009 Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning

Läs mer

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011 20.6.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Minskning av allvarliga våldsbrott Arbetsgrupp med uppgift att utreda risken för återfall i allvarliga våldsbrott ordförande Jarmo

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2006-2010 Susanne Hildebrandt (red.) Direktoratet for Kriminalforsorgen København maj 2012 Udgivet af: Direktoratet

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Referat Köpenhamn den 15 oktober 2003 J.nr.:03-942-04 Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Lokal: Mötesrum 112 Tid: 09.00-12.00 Bilaga: Deltagarförteckning Ordföranden

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012 FIRST LEGO League Trollhättan 2012 Presentasjon av laget innovation&inspiration Vi kommer fra Vänersborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 11 jenter og 3 gutter. Vi representerer

Läs mer

RP 9/1995 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG A INNEHÅLL

RP 9/1995 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG A INNEHÅLL RP 9/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 a kap. 2 tvångsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG A INNEHÅLL I denna proposition föreslås att förteckningen

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2010-2014 Susanne Hildebrandt (red.) Direktoratet for Kriminalforsorgen København Marts 2016 1 Udgivet af: Direktoratet

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Ungdomar och rusmedel - Förebyggande verksamhet för unga Jakobstad 7.5.2015 ULA

Ungdomar och rusmedel - Förebyggande verksamhet för unga Jakobstad 7.5.2015 ULA Ungdomar och rusmedel - Förebyggande verksamhet för unga Jakobstad 7.5.2015 ULA FM Maria Normann mariasaurus@gmail.com 19.5.2015 1 Idag: Vad är rusmedelsförebyggande? Begrepp Nivåer och målsättningar Teori

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

DOKUMENT 11. Redogörelse om insatser för att bekämpa människohandel. Nordisk Råd

DOKUMENT 11. Redogörelse om insatser för att bekämpa människohandel. Nordisk Råd DOKUMENT 11 Redogörelse om insatser för att bekämpa människohandel Nordiska ministerrådets (NMR) aktiva insatser för att bekämpa människohandel, med speciell fokus på kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande,

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002

Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002 Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Blankett för ansökning om finansiellt stöd av NSfK 2003 5 Riktlinjer för ansökning

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Några tankar kring tekniskt terminologiarbete i praktiken Egil Nicklin Sprog i Norden, 1972, s. 79-84 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Evidensrörelsen Behov hos politik och ledning att minska osäkerheten om resultaten blir det bättre? Huvudargument är att vi saknar kunskap om det

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage.

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage Intervjuguide Namn: P-nummer: Omständigheter: Partnervåld 1. Allvarligt fysiskt och/eller sexuellt

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD

Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD Stadsledningskontoret Kommunikations- och omvärldsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Marc Zetterblom Telefon: 08-508 29 063 Till Kommunstyrelsen Stockholms stads utträde ur

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 39 13.10 2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Socialinspektör

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

ACT at work in Sweden. Vad: Utvecklar korta KBT behandlingar för psykisk ohälsa, stress och riskbruk. 4 träffar á 3 timmar, totalt 12 timmar.

ACT at work in Sweden. Vad: Utvecklar korta KBT behandlingar för psykisk ohälsa, stress och riskbruk. 4 träffar á 3 timmar, totalt 12 timmar. ACT at work in Sweden ACT at work in Sweden leg. psykolog, py g,projektledare ACT FORUM Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Maria Ungdom och Karolinska Institutet Summary: 4 studies completed,

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Belfrage H (2016). Psykopati. Skandinavisk bok under planering tillsammans med norska, danska, engelska och kanadensiska forskare.

Belfrage H (2016). Psykopati. Skandinavisk bok under planering tillsammans med norska, danska, engelska och kanadensiska forskare. 18 Publikationer nationellt Belfrage H (2016). Psykopati. Skandinavisk bok under planering tillsammans med norska, danska, engelska och kanadensiska forskare. Belfrage H (2016). Bedömning av psykopati

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Nr 780 3817 INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE

Nr 780 3817 INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE Nr 780 3817 Bilaga INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE Ämne och timmar Innehåll i undervisningen 1. Administrering av kursen/2 h 2. Säkerhetslagstiftningen och utbildningen/3 h 2.1 Lagstiftning

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2006-2010 Susanne Hildebrandt (red.) Direktoratet for Kriminalforsorgen København maj 2012 Udgivet af: Direktoratet

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Team PRO Vi kommer fra Öjersjö Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Öjersjö Brunn Type lag:

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott

Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott Maria Pettersson Civil utredare. Arbetar med ungdomsutredningar, Lokalpolisområde Södermalm, Polisen Stockholm city. E-post: maria-y.pettersson@polisen.se.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer