685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010"

Transkript

1 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april

2 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet som bryr sig om mig? Vart tog den flitiga bävern vägen? Dessa och hundratals andra frågor vill Sveriges småföretagare ha svar på FöretagarFörbundet representerar Sveriges hårt arbetande småföretagare. Vi driver deras viktigaste frågor och försöker påverka de politiska besluten så att det blir enklare och lönsammare att starta och driva företag. Vi är själva småföretagare och arbetar nära våra gräsrotsföretag runt om i Sverige. Men nu går vi ett steg längre. I vår senaste undersökning fick småföretagarna själva, helt fritt, ställa frågor till Maud Olofsson. Det blev totalt 685 frågor och funderingar om det som ligger Sveriges småföretagare varmast om hjärtat. De är också skrivna rakt ur hjärtat och vi har inte ändrat versaler eller utropstecken. Jag är medveten om att Maud Olofsson har en fullspäckad agenda. Men min förhoppning är ändå att hon har möjlighet att ta del av frågorna. För det är trots allt småföretagarna som håller Sverige flytande, som skapar de nya jobben och som oftast verkar i det tysta. Och nu vill de ha svar på tal. Trevlig läsning önskar Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet 2

3 Om Alliansens mandatperiod Varför har ni inte uppfyllt vallöftena till småföretagarna? Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under din mandatperiod? Vad skulle du vilja ha åstadkommit? Besviken, trodde att hon skulle arbeta mer för småföretagen! När tänker ni visa att ni är det "block" som jobbar för småföretagen? Man känner sig rätt blåst på de 3,5 åren som gått och risken är ju att det blir röd-grönt igen, och då vete tusan hur vi som mikroföretagare ska överleva. När ska du börja agera i småföretagarefrågor, inte bara prata!!! När kommer alla löften att infrias? Tycker du att ni har lyckats? Varför är Centerpartiet och Alliansen så tystlåtna om de saker som faktiskt genomförts? Känns som en medveten strategi - eller är det bara oförmåga att nå ut med sitt budskap? Är ni nöjda med vad ni har gjort för företagen? Hur kan hon ta ett jobb som näringsminister när det inte finns några fackkunskaper angående industrin och dess villkor? När kan vi se något som man tidigare lovat småföretagen? Prata mindre & handla mer! Du är kanske rätt person, men är du inte på fel plats? Anser du dig lämplig som partiledare? Vad är dina bästa egenskaper? Kan du vidareutveckla dem? Varför har ni inte förenklat för företagen vad gäller alla tillstånd och onödig papperskontroll över allt i vår produktion? Det skulle bli enklare att vara företagare under Alliansens styre. Vart tog det löftet vägen? Eller tror Maud att det infriats? Vilken förändring för företagare är du mest nöjd med? När skall ni sluta att lova en massa som ni inte håller? När är det dags att gå från snack till handling? Varför försämrar hon för småföretagarna? Det låter som hon tänker på oss, men en större lögnare än hon finns inte. Har inget som helst förtroende för henne. Varför har du gjort så lite för småföretagarna under din tid i regeringen, du lovade något helt annat före förra valet? Varför har inte revisionsplikten avskaffats? Varför så mycket välformulerat prat och lite action? 3

4 Känner du dig nöjd över vad ni åstadkommit under er mandatperiod och vad är du stoltast över? Vad har du förenklat för småföretagarna under er mandatperiod? Varför tror Du att småföretagarna inte uppskattar Alliansens insatser bättre än vad opinionsundersökningarna anger? Vilka förväntningar har inte uppfyllts - och varför? Hur hon kan se sig själv i spegeln och inte skämmas för allt hon har lovat och inte genomfört - bara lögner alltihop. Att Maud inte bara lovar och lovar, men inget har skett sedan hon tillträtt för oss småföretagare. Min fråga vore om småföretag med färre än fem anställda kunde få skattelättnader under de första 5 åren och hjälp med riskkapital, allt under kontrollerade former. Varför har ni inte infört "staketmetoden" för enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag under er mandatperiod? Det skymtade vissa löften före valet, vart tog de vägen? När tänker Du göra något konkret för oss - inte bara snacka? Vad har du genomfört för småföretagarna som du själv är mest nöjd med?? Är du nöjd med det du genomfört för småföretagarna i förhållande till de löften som gavs i samband med valet?? Hur ska du kommunicera de förenklingar och förbättringar som gjorts för småföretagare, det är ju bara ett fåtal som märkts i praktiken? Byråkratin/pappersjobbet skulle minska med 20 %, det har otvetydigt ökat. Varför? Varför har inte småföretagarnas situation förbättrats mer? När ska ni på riktigt börja göra något för småföretagare? När ska hon sluta skylla allt på tidigare regeringar och i stället tala om vad hon vill och vad hon åstadkommit? Jag tycker inte om när man bara skyller på andra för att man själv inte åstadkommer något. Det är som om man kört av vägen skyller på den bil som kommer bakom även om han kommer 5 minuter efter. Ett mera konkret språk om vad man ska göra vore bättre än skylla på andra. När kommer dina förslag att gälla? Var för är det så mycket prat och så liten verkstad? Varför har ni inte tagit bort sjuklöneansvaret, sänkt arbetsgivaravgifterna och gjort det möjligt för företag att säga upp personer som inte sköter sig? När ska hon genomföra allt det hon lovade till valet? Jag hade hoppats mer av en borglig regering. Det skulle vara trevligt att höra om Maud kommit ungefär så långt hon siktat på, eller vad som blivit hinder i hennes väg. Varför har det inte hänt så mycket - mycket snack, lite verkstad? Varför har du gjort så lite för att underlätta företagande? Vad är det som gjort att så lite hänt av allt som hon lovade? När skall det bli bättre för oss småföretagare? 4

5 Hur kommer det sig att du har gjort ett så dåligt jobb? Varför är du en sådan total besvikelse för alla småföretagare, Maud Olofsson? Varför har ingenting hänt efter så många år? Varför säger du så mycket men det händer så lite (ingenting alls)? På vilka sätt anser hon att hon förenklat för oss småföretagare? Mycket snack lite verkstad. Varför blir det alltid så? Vilket är den enskilt största bromsklossen, som gjort att Du inte kunnat driva igenom mer än ett par procent av de utlovade 25 procent förenklingar för mindre företag, som var målsättningen? Vad har du gjort för att förenkla för småföretagen? Vad har du gjort för småföretagarna som motiverar att du sitter kvar på din plats? När ska du infria något av vallöftena? Hur kunde beslutet om slopad revision ta så lång tid? Mycket snack men liten verkan!! Varför är man så feg när det gäller att genomföra saker? Varför har man inte vid regeringsbytet gjort en tillståndsbeskrivning av näringslivssituationen i landet, sett ur konkurrenssynpunkt? Varför tog du bort småföretagarstödet? En fråga och fundering är hur hennes självbild av det hon uträttat ser ut? När skall någon regering någonsin förstå att småföretagarna är ryggraden i svenskt näringsliv? Varför ljuger ni så ofta? Vad har Maud-pengarna gett för effekt/resultat? Hur följs användningen av dessa pengar upp? Vad var syftet med projektet Styrelsekraft? Om det var att få förnyelse i styrelsearbetet hur kan du då förklara att kvinnor skulle skolas in under ett år med en erfaren, mestadels manlig styrelseproffs? Hur mycket av det du lovade innan valet har du uppfyllt? När kommer alla vallöften att infrias, mandatperioden är snart över? När skall Du uppfylla de rundhänta vallöftena som lämnades före föregående val? Kommer det mera fläsk till detta val? 5

6 Om skillnaden mellan småföretag och storbolagen Bryr ni er över huvudtaget om oss riktigt små företagare, 1-2 anställda inklusive ägare? Eller är det enbart företag som är växande, som kan anställa som är betydelsefulla? Vi riktigt små företagare känner oss HELT BORTGLÖMDA! All stimulans för företagande verkar ligga på anställningar. Om man vill att människor ska våga ta steget och bli företagare måste det finnas en rejäl morot även för fåmansföretag, nu är det VÄLDIGT mycket vi betalar i egenavgifter med tanke på att dagen när man blir företagare är man i PRAKTIKEN utanför allt vad sjukförsäkringar och skyddsnät heter... Varför läggs det ner så mycket tid på de stora företagen (Vattenfall m.fl.) och så lite på småföretagen? Om hon har en aning om skillnaden på förutsättningar för företag med 1-3 verksamma och de med 10 eller fler?? Det känns inte så när hon pratar!! Är det inte dags att leva upp till att det är de många små företagen som gör Sverige till ett framgångsrikt land och inte bara hålla de stora under armarna hela tiden? T.ex. är nedskärningar i låt säga 100 små företag lika illa som i 1 stort. Detta skapar dock inga rubriker eller omvänt det stora företaget nyanställer 100 personer och samtidigt anställer de 100 små 1 person var. Vilket är viktigast och vilka får mest uppbackning? Om hon verkligen anser att Alliansen är SMÅföretagarvänlig? NÄR SKA RIKTIGT SMÅ FÖRETAG TAS PÅ ALLVAR, VI SOM ÄR 1-10 PERSONER? NÄR NI PRATAR SMÅ SÅ ÄR DET ALLTID 50 ANSTÄLLDA SOM GÄLLER. Varför kommuniceras inte småföretagarnas totala omsättning och antal anställda i relation till storföretagarna? VARFÖR HAR INTE EN ENDA SAK BLIVIT BÄTTRE FÖR ENMANSFÖRETAGAREN? Varför har det inte gjorts mer för småföretagen för att underlätta deras möjlighet att konkurrera med de stora drakarna så det finns en möjlighet för de mindre att agera på lika villkor? När får vi hårdare regler kring osund konkurens vid offentlig upphandling? Kommer alliansen att arbeta för att underlätta för småföretagen att delta i upphandlingar/anbudsförfarande? Som det nu är tar det alldeles för mycket tid och energi bara att läsa underlagen och skaffa alla intyg. Vissa myndigheter begär t.o.m. in intyg som man inte kan få... Hur stor vikt (tid) lägger du på småföretagen jämfört med stora företag? När tänker ni satsa på oss småföretagare, 1-2 mansföretag? Koncentrationen har legat på 10 anställda eller mer, tycker jag. Vad har du Förbättrat för små företagare med 1 eller 2 anställda? Varför gör inte Alliansen något för småföretagare? Mediebevakningen gäller enbart storföretagens problematik kring fackavtal. Kan man införa en bolagsform som heter Mikroaktiebolag med de för dem lämpliga regler som gör det lönt att driva företag och anställa? Alla dagens regler passar bäst in på större företag. Ett mikroföretag är ett företag där oftast ägaren egentligen kan lägga ner och få arbete med samma syssla till bättre lön. Oftast en mycket duktig, driftig person som trodde det skulle vara enkelt... Hur tänker ni för små företag med en omsättning på ca kr? 6

7 Är det dags att fatta beslut som direkt rör små företagare? Oftast tas beslut anpassade mera för de stora företagen, det gynnar sällan oss små... Är det vettigt att ett litet lokalt bussföretag ska förlora upphandling mot en stor busskoncern vad det gäller skolskjutsar i hembyn, där chaufförerna känner alla barn och föräldrar, för några ynka tusenlappar om året. Måste man inte ibland tänka lite mer på individen istället för pengarna. Finns det plats för små företag i Sverige i framtiden? Förklara varför småföretagen är så otroligt ointressanta i regeringens ögon. Vill hon förklara skillnaden: Exakt lika uppdrag - stort företag bidragsdel 50 %. Det lilla bidragsdel 25 %. Varför? Varför värderas enskild firma och aktiebolag olika hos försäkringskassan? Som företagare med enskild firma behandlas man som en fifflare. 7

8 Om hur det ska bli enklare att bli småföretagare Hur ska det bli tryggare och mer attraktivt att bli egenföretagare? Hur blir det med fortsatta förenklingar av reglerna för småföretag? Vill ni ha småföretag i Sverige? När ska en politiker i framtiden få ett krav på att vederbörande har gjort minst 5 års arbete/yrkesutövande inom det som personen verkar inom? Varför vill någon driva ett företag i Sverige? Vart tog den flitiga bävern vägen? Önskar att vi som har egna företag ska kunna få chansen att få hjälp i början med skattelättnad för att få igång våra verksamheter. Det skulle ge resultat i snabbare takt. Ta till er Företagarförbundets förslag!!! Hur det kommer sig att en "företagsvänlig" regering inte gör mer för småföretagen då det är vi som sysselsätter flest människor? Kommer det göras några förändringar gällande detta om nuvarande regering får sitta kvar? Till det bättre menar jag. Vad ska ni göra för att man som småföretagare får disponera över intäkterna på ett friare sätt än idag? Få ut mer ekonomiskt av sitt företag helt enkelt. Kan småföretag få tillfälligt stöd istället för att välja konkurs i regeringens nästa eventuella mandatperiod? Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egen företagare? Har du någon gång träffat en småföretagare? Har du någonsin själv jobbat i eller drivit småföretag? Är det inte dags att prova? Skulle du rekommendera någon att driva ett enmansföretag och varför? Varför är det så trögt med stöd till enmansföretagare? Det måste väl vara viktigare att man har försörjning än att subventionera anställningar Kommer det att bli några förändringar för småföretagare? Vilken syn har hon på de som driver enskild firma och är egenanställd och vad vill hon göra för oss som driver våra liv på det sättet? Sänkta skatter? Regler? Vad? Entreprenörer är skapande människor med visioner och starkt driv. Normen i Sverige är att man ska vara "lagom". Vilka grundläggande förändringar i samhället vill man göra för att även ge plats åt entreprenörssjälar redan tidigt? Hur ska ni ändra attityderna i samhället mot företagande? Varför är Centerpartiet och Alliansen så otydliga om sin framtida vision? Varför slösar du pengar på att uppmuntra kvinnlig företagsamhet i dyra broschyrer när det är andra skatte regler vi behöver? 8

9 Debatten kring företagandet som man som individ hamnar i, förpestas ofta av snacket kring stora bonusuttag. Menige man verkar ha svårt att hålla isär vad bankerna gör (oftast är bankerna) och sedan de små företagarna. Så min fråga skulle vara om det inte snart var dags att se över finanssektorns fribrev, som i allt för stor utsträckning hämmat menige man i att se sin egen roll som medansvarstagare? Vad kan man göra för att kunna skapa en sund företagskultur för små företagare så att de får en större chans att klara sig själva? Hur kommer ni att förbättra villkoren för de allra minsta företagen? Vill bara tacka för att regeringen inte köpte att hopplöst bilföretag (Saab) för våra skattepengar. Om Centern helt och hållet fick bestämma villkoren för småföretagarna, hur skulle det då se ut och vad anser Centern är de viktigaste småföretagarfrågorna för framtiden med tanke på hur vi skall utvecklas? Att vara kvinna och företagare i en mansdominerad bransch är tufft, vad skulle du vilja göra för att förbättra den situationen? Vilka tre skarpa åtgärder, som gynnar oss fåmansföretag, kommer att genomdrivas av nuvarande regering om de får förnyat förtroende? Varför vågar inte du bli företagare? Varför har man en 20-procentsregel och ett tak vid utdelning i små aktiebolag, eftersom man har ett krav på löneuttag? Vad tänker du om att allt färre barn till småföretagare övertar familjeföretaget, speciellt i vissa branscher? Varför tillåts inte egenföretagare att få behålla mycket mer av de inkomster de skapar Satsa mer på småföretagarna! En egenföretagare måste oftast arbeta 52 veckor om året, 6-7 dagar i veckan för att få lönsamhet. Vad skulle regeringen kunna göra för att också vi ska kunna få en vettig semester? Vilka åtgärder riktade mot små och medelstora företag och företagare kommer en Alliansregering att vidta och genomföra under en ny mandatperiod? Kommer ni ge företagare med enskilda firmor/hb/kb möjlighet att flytta med sig periodiseringsfonder in i ett AB? Finansiering kring innovationer, de lån som bjuds idag är småpengar där man inte når fram till lansering. Vad har hon i beredskap för detta? Hur ska vi som är kvinnor och "nykläckta" företagare göra för att bli mer attraktiva på bankerna som låntagare? Entreprenörskap borde öka bland unga. Hur vill du få ungdomar att våga starta eget i större utsträckning än de gör i dag? Hur hon har tänkt sig att underlätta för den som vill försöka försörja sig själv genom att starta företag? Och inte svammel tack! Om vi blickar framåt i tiden, efter valet vilka konkreta förbättringar lovar alliansen att genomföra för småföretagarna? 9

10 Som jag sagt tidigare: möjligheten att fondera! Ibland är ekvationen yrkesliv, företagande o privatliv väldigt svårt att få ihop, vad finns det för åtgärder som kan förenkla livet för en kvinnlig småföretagare? Om Ni förlorar valet vad kommer er stora uppgift bli i opposition? Hur får vi invånarna i Sverige att se företagare som en bra yrkeskår viktig för välfärden, inte skattesmitare? Företagandet är en nyckelfaktor i Alliansens politik. Varför pratar politikerna så lite om det? Vad ska ni KONKRET göra för att underlätta för småföretagen? ALMI:s roll i framtiden? För oss är det dyrare att bedriva verksamhet idag än innan valet. Var det meningen? Vad hon tänker göra åt DO, som tvingar småföretagare till svindyra förlikningar för struntsaker, p.g.a. att de inte orkar eller har råd att driva fallen vidare. Som vanligt är det anpassat åt stora företag och skattefinansierade myndigheter. Varför gäller inte Almi bidraget för alla? När kommer konkreta förenklingsåtgärder för företagarna? Vad gör du för enmansföretagare som driver AB? När ska Sverige börja jobba mot en vi-känsla och inte som idag vi och dom????? Blir det sänkning av egenavgifter för småföretagare? Vet du hur mycket krav som väller över småföretagarna idag? Miljö, fack, banker, skattemyndigheter, kunder, anställda. Allt skall kanske en eller två utföra och dessutom hinna sköta sitt jobb. När sänks momsen? Arbetsgivaravgifter? Dubbelbeskattning? När försvinner LAS? Revisionsplikten tycker jag är mycket viktig att få beslut i. Hur ska man reformera arbetsmiljöverket? Hur mycket kommer kostnaden för småföretagarna att sänkas under kommande mandatperiod om Alliansen sitter kvar vid makten? När skall man göra det lönsamt att satsa/investera i att driva företag, i dag riskerar en stor del av de egna företagarna eget kapital och fortfarande anses det orimligt att ägarna skall kunna tjäna pengar. Om vi skall lyckas med att bygga ett Sverige med friska och välmående företag som kan anställa de människor som i dag inte har något arbete, måste det finnas en belöning. När ska det bli lättare att administrera företag i Sverige? Vad ska du göra för att vi enmansföretagare ska kunna ta ut en lön för vårt arbete? Man blir förbannad när man hör talas om fallskärmar! De som får dem lever inte i verkligheten. Varför är det så mycket snack om förändring till det lättare, tryggare och billigare, men inget riktig händer så man kan se det i verkligheten? 10

11 När dom skall ta bort revisortvånget för mindre företag. Det måste ske nu! Hur kan ni förenkla/förbättra för småföretagare? Så att det tydligt märks som små företagare. Tänker Du jobba för lägre löneskatter, mindre byråkrati och ett bättre lärlingssystem? Konkretisera åtgärder för småföretagarna, som håller de flesta jobben gående. Varför kommer det inte ett förslag om slopande av revisionsplikten för mindre företag (som det talats om under lång tid)? Vad tror hon är den viktigaste frågan för en egenföretagare och vad kan hon personligen och inom sin regering konkret göra för att förbättra den? Vad är nästa stora steg för att förbättra för Sveriges småföretagare? Vad ska ni göra för att alla små åkerier ska överleva samt hur ska barnen göra när de tar över företaget så de inte får skatta bort allting? Kommer borgligheten vid en seger i årets val att höja prioriteringen när det gäller att skapa ett mänskligare klimat för små företag (1-5 anställda)? Om de tänker hålla löftet att ta bort revisionsplikten för mindre AB? Har Centerpartiet eller Alliansen en handlingsplan som dom kan presentera före valet där man lanserar åtgärder för att förenkla för småföretagare för nästa mandatperiod och vad innehåller den? Minska kraven så att inte de det blir mer kostnader. Fråga henne om hon vet hur ett tvåmansföretag fungerar, antingen enskild firma eller HB. En fråga om Maud Olofsson har några idéer hur man förändrar klimatet för oss småföretagare? Myndigheter har ju ingen direkt helhetssyn, varje instans inom kommun och länsstyrelse har ett "tunnelseende" inom sitt verksamhetsområde och det drabbar oss småföretagare. När vi ska utveckla och investera så är det största hindret till att vilja utveckla att vi är "drabbade" av enskilda instansers byråkrati och "tunnelseende". Få myndigheter att fokusera på möjligheter istället för hinder så kommer Sveriges småföretag att blomstra! Och kortarelägg handläggningstider för bygglov, länsstyrelsens yttranden osv. Vi företagare kanske måste få förtur före privatpersoner som bygger fritidshus t.ex... Gunnar Ohlin fick nobelpriset för tesen DET MÅSTE LÖNA SIG ATT ARBETA: Vad kan samhället göra för att underlätta för småföretagare att få ut nya produkter i marknaden? Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att underlätta för småföretagandet? Vi vill ha en enkel väg till riskkapital för oss småföretagare. Hur skapa ett myndighetssystem småföretag klarar av att leva med? Om Ni vinner valet vad kommer du att göra för att förbättra för oss småföretagare? Ingen tanke just nu, men att vinner alliansen detta val med, så en tanke till vår näringsminister att tänka på att stötta oss företagare med verktyg i teorin så att vi kan hålla näringslivet igång och skapa jobb. Hur ska du göra för att minska företagens utgifter för att kunna få mera lönsamma företag och kunna anställa fler? 11

12 När ska ni komma med några fungerande lösningar på FÖRENKLINGAR för enskilda företagare utan anställda? Vi är några stycken som håller det här landet flytande. Vad gör regeringen för att underlätta för företagen att låna pengar till expansion/nyinvesteringar? Hur tänker ni se till att arbetsmiljöverket kan kontrollera att lagarna efterlevs? T.ex. arbetsmiljöverket kontrollerar ett företag och påpekar brister som finns, företaget rättar till felen, konkurrenten får inte besök av arbetsmiljöverket och hans pris blir lägre pga. att företag nr 1 följer lagarna. Företag nr 1 kan lämna samma pris om de inte följer lagarna. Hur de kan förenkla för ensamföretagare att driva företag kanske? När kommer revisionsplikten för småföretag att försvinna? Varför vågar inte regeringen ändra så att inte behövs auktoriserad revisor för mindre AB:n? Bästa Maud!!! När kommer den dagen som Ni tänker satsa rejält på småföretagen? Alltså 1-4 anställda. Inte en krona här och en krona där, utan riktigt så att man tror att nu jä lar har det hänt något, så att man liksom tappar andan. Blir det nu denna period eller nästa? För en sak är säker, kommer röd gröna dit då är det totalt kört. Om Ni skulle göra detta kommer det att bli en sådan effekt att ungdomar ser en ljus framtid, och Ni sparar ofantliga pengar. Vad är det första Ni kommer att göra för småföretagarna om Ni vinner valet i höst? Vad gör man för att förenkla regelverken för den enskilda företagaren? Kan man införa ett företagarkörkort? Där man får reda på sina rättigheter och skyldigheter för att kunna driva sitt bolag på rätt sätt. Vad kan Alliansen göra för att det skall bli lättare för nystartade företag att (våga) ta steget att anställa inom tjänstesektorn där en viss kompetens krävs som en viss högskoleutbildning eller en viss erfarenhet? Dessa kräver högre löner och inga startbidrag kan fås vad jag vet... Om jag har uppfattat rätt så uppfattar personal på skatteverket att det har blivit mer regler och undantag under senaste mandatperioden. När skall det bli enkla regler för småföretagare? Vilka åtgärder planerar regeringen för om man stannar vid makten? Hur vill hon skapa hjälp och finansiering för 60/70-talister så att de tar över 40-talisternas företag?? Det behövs framförallt mentorer som själva är företagare. Konsulter/tjänstemän saknar alltför ofta erfarenhet. Almi är många gånger en katastrof. Man måste bli konkret i det lilla. Vad är syftet med att sänka kravet på aktiekapital? Vad gör näringsministern för att göra nyföretagande mer ekonomiskt förmånligt? Höja eller sänka kreditreglerna för bankerna så att småföretag kan få lån? När införs riskkapitalavdrag för småföretag? Hur kan man underlätta för småföretagare att låna till investeringar utan att behöva sätta hus och hem i pant? Hur kan vi få en syn på företagare som inte präglas av misstänksamhet och klappjakt från myndighetshåll? Vad har Du för kunskap om den VERKLIGA småföretagarvärlden? 12

13 Vad vill Maud göra för de kvinnliga företagarna? Varför tas kravet på revisor bort för AB? När skall det bli lönsamt att vara egenföretagare? Hur ska Sverige få småföretagen att växa? Hur tänker regeringen att Företagar-Sverige ser ut i 2025 och vilka är konkret den viktigaste åtgärden inom nästa fyra år för att realisera dessa tankar? (Om man vill, vad konkret lever Sverige av om år och hur tar vi oss dit?) Vad tänker du göra för småföretagen? Är ni medvetna om att hela landets väl handlar om att företagen ska må bra så att de florerar och anställer? Är det rätt att 20 % av befolkningen ska finansiera alla svenskars hem och liv? Hur länge tror du att det kommer att hålla med den takt företagen drar ner? Vad kan Ni göra bättre för oss småföretagare? Vad har ni för planer nästkommande period? Hur ska man reformera arbetsmiljöverket? Har man någon plan för att banta denna myndighet som har kostnader som enligt min åsikt inte alls står i proportion till vad man tillför. Vad tänker du konkret göra för att förbättra villkoren för småföretag i Sverige? Vilka konkreta förslag har hon till ett förbättrat samarbete mellan statliga myndigheter och småföretagen? Vilka förbättringar avser Ni att införa för småföretagsverksamheten under mandatperioden? Vad kan Du göra för att företagandet skall bli enklare i Sverige? 13

14 Om arbetsgivaravgifterna Kommer ni att sänka arbetsgivaravgifterna? Sänk arbetsgivaravgifterna. Tänker Ni sänka arbetsgivaravgiften till småföretagare? När sänker ni arbetsgivaravgifterna? När sänks arbetsgivaravgiften generellt? Finns det inom Alliansen en majoritet för att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna? En stor del av de förändringar som genomförts har berört den genomsnittlige företagaren i väldigt liten omfattning (mest inom miljö- och jordbruk). För att få riktigt genomslag hos företagargrupperna borde man sänka arbetsgivaravgifterna för de företag som har mindre än 10 anställda. Då ser väldigt många stor effekt av förändringarna och många jobb kan skapas. Finns det någon sådan plan? Kommer arbetsgivaravgiften att sänkas rejält, typ Norge..?? En stor bidragande orsak till att vi inte anställt fler duktiga medarbetare är det faktum att för närvarande är det duktigt dyrt att anställa, en rimlig lön + arbetsgivaravgift + skatt och ett från arbetsgivaren ett alltför stort ansvar vid sjukdomstillfällen gör att man drar sig väldeliga för att fastanställa. När skall ni infria den verkliga arbetsgivaravgiftens sänkning? Den förra var ju egentligen en höjning! Sänkning av arbetsgivareavgiften? Varför sänker man inte arbetsgivaravgifterna mera? När tänker ni sänka arbetsgivaravgiften och när skall vi som arbetsgivare slippa betala 80 % sjuklön under de första 14 dagarna. Detta är ohållbart, kostar alldeles för mycket. Det räcker att det kostar för uteblivet arbete. När sänks arbetsgivaravgiften till EU nivå? Kan ni göra något åt arbetsgivaravgifterna för små företag? När tänker de sänka arbetsgivaravgifterna? Det är ett måste! Vill ni inte ha småproducenter i Sverige? Varför är det inte proportion mellan arbetsgivareavgift och pension så att tjänstemän med inkomst över 7,5 basbelopp kostar så mycket mer i ITP för att kompensera för utebliven pension? Varför har inte alliansen sänkt arbetsgivaravgifterna och tagit bort "värnskatten"? BORT MED ABETSGIVARAVGIFTERNA Varför kan inte arbetsgivaravgiften för små företag (t.ex. upptill 10 anställda) sänkas REJÄLT (flera procent)? Detta skulle skapa många nya jobb! Som det är nu kostar det mer än det smakar att ha anställda! När sänks arbetsgivaravgifterna? 14

15 Kommer arbetsgivaravgifterna att sänkas och med hur mycket finns det planer på? Hur kan vi konkurrera med utländska firmor när det är så stor skillnad i arbetsgivaravgift? Lönekostnaden för svenskar är ju så mycket högre! När kommer vår nivå för arbetsgivaravgifter vara samma som resten av EU? Varför sänks inte arbetsgivaravgiften mer? Vad är det som krävs för att arbetsgivaravgiften kan sänkas? Arbetsgivaravgiften höjdes när Alliansen kom till makten. När sänks den? När kommer arbetsgivaravgiften sänkas till Europeiska nivåer? Varför har vi så hög skatt på arbete? Kommer ni att sänka arbetsgivaravgiften? När sänks arbetsgivaravgiften? För då kommer jag anställa flera!! Kommer ni att sänka arbetsgivaravgifterna??? När inser ni att A R B E T S G I V A R A V G I F T E N är av ondo, dvs. kontraproduktiv? Arbetsgivaravgiften hur den kommer att regleras utifrån deras synsätt? Hur kan hon få med sig de övriga allianspartierna för att TILLSAMMANS komma överens om att arbetsgivaravgifter MÅSTE sänkas. När det gäller arbetsgivaravgiftssänkning med 1 % gör det varken till eller från på bolag med mindre än 50 anställda, det förslaget är knappast riktat till småföretagare för den procenten gör inte att man kan expandera, snarare ökar man soliditeten i bolaget något, varför kan inte arbetsgivaravgiften sänkas rejält för mindre företag, den kan väl successivt öka ju fler anställda man har. Större bolag riskerar mindre. Det vore intressant att flytta över hela arbetsgivaravgiften till inkomstskatten istället. Jag tror att vanligt folk skulle via sin lönespecifikation fatta hur högt skattetrycket är. D.v.s. minska antalet olika skatteuttag för bolagen, klumpa ihop det till EN, skulle göra livet lättare. Arbetsgivaravgiften: En rejäl sänkning för de 5 första anställda. Sänkning av egenavgifterna och sänkning av arbetsgivaravgifterna. Sänk arbetsgivaravgiften! När kommer ni att sänka arbetsgivaravgiften för småföretagen? När återinförs 3,5 % avdrag på arbetsgivaravgiften som Alliansen tog bort? Bland det första som Alliansen gjort för småföretagarna och vi skulle bli kompenserad senare, NÄR ÄR SENARE? Varför har inte arbetsgivaravgiften sänkts? Inför lägre arbetsgivaravgifter för företag i glesbygdskommuner. 15

16 Fattar du hur många jobb som skulle lossas om arbetsgivaravgiften sänktes? Då kanske man skulle ha råd och sänka sin egen arbetstid lite. Och kanske orka med att vara förälder också. Vi är ju trots allt människor vi med. Inför förra valet ville Maud Olofsson göra sken av att värna om småföretagarna. Direkt efter regeringsskiftet höjdes arbetsgivaravgiften. Hur kom det sig att detta gjordes? Vad har Maud Olofsson för tankar om framtiden när det gäller arbetsgivaravgiften? Kan hon utlova en sänkning? Eller blir den oförändrad eller t.o.m. höjd? Kommer ni sänka arbetsgivaravgiften till europanivå? VART TOG SÄNKNINGEN AV ARBETSGIVARAVGIFTEN VÄGEN??? Kan man inte flytta arbetsgivaravgiftsredovisningen till var tredje månad som man gjorde med momsredovisningen? När blir arbetsgivaravgiften på en rimlig nivå, ca 15 %? När sänks arbetsgivaravgifterna ytterligare? Varför händer det inget? Reformer måste ha effekt, exempelvis 1 procent på arbetsgivaravgiften har liten effekt i utvecklingen av "tjänstesamhället". Då Sverige nu är så orörlig på arbetsmarknaden så måste nya idéer till för att tillverkningsföretagen ska överleva. Kan regeringen tänka sig att slopa arbetsgivaravgiften för de företag som vill få kunskapsöverföring mellan äldre avgående till yngre nyanställda medarbetare? Hur mycket är det möjligt att sänka arbetsgivaravgifterna under nästa mandatperiod om ni får fortsatt förtroende? När kommer arbetsgivaravgiften sänkas? Varför har Sverige inte samma nivå på arbetsgivaravgifter som övriga Europa? Varför satsar inte alliansregeringen på att få ner arbetsgivaravgifterna till Europeisk nivå istället för att inbilla folk att jobbskatteavdraget skapa jobb? Jobb kan endast skapas i nya eller existerande företag eller via anställningar i offentlig verksamhet (då endast ökande skattetrycket). Är det rimligt att en nettolön på ca kr kostar arbetsgivaren nästan det dubbla beroende framförallt på den höga arbetsgivaravgiften? Har Ni tänkt sänka arbetsgivaravgifterna? Hur mycket och från och med när? Varför har ni inte sänkt arbetsgivaravgiften? NÄR SKA NI HJÄLPA SMÅFÖRETAGARNA ATT KUNNA ANSTÄLLA PERSONAL TILL ETT LÄGRE PRIS (INGEN ARBETSGIVARAVGIFT ETT ÅR, INGA SOCIALA UNDER FÖRSTA TVÅ ÅREN)? DÅ SKULLE FLER VÅGA ANSTÄLLA. TA BORT ALLA ANDRA SÅ KALLADE BIDRAGS ANSTÄLLNINGAR. När kommer arbetsgivaravgiften att sänkas ytterligare? Lägre arbetsgivaravgifter! I praktiken höjde ni arbetsgivaravgiften för mitt företag med 15 %. VARFÖR? När ska ni sänka arbetsgivaravgifterna? 16

17 När ska du sänka arbetsgivaravgifterna så att det ger något resultat? Inget har belyst småföretags villkor. Vi är mer känsliga och behöver lägre arbetsgivaravgifter. När kommer de utlovade lättnaderna för de små företagen, syftar på arbetsgivaravgifterna? Varför höjde du arbetsgivaravgiften? Vad händer med arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag då de alltid är löneintensiva? Tycker du att du gjorde småföretagen en stor tjänst när du sänkte arbetsgivaravgiften en hel procent? När sänks arbetsgivaravgiften till EU-nivå? Den sänkning som gjorts med 1 % gör varken till eller ifrån. Tänker ni sänka arbetsgivaravgiften för småföretag ordentligt? Tänker Maud sänka arbetsgivaravgiften? Om ja, med hur mycket? Om nej, på vilket annat sätt kommer Maud att stimulera småföretagandet då? Vi ska alla komma ihåg att alliansen har höjt arbetsgivaravgiften under mandatperioden genom att ta bort det företagsstöd om 3550 kr/ månad som (S) införde. Tänkvärt! När sänks arbetsgivaravgifterna? Kommer Sverige komma i samma nivå som de delar i Europa som har lägst arbetsgivaravgift? Kommer EU lägga arbetsgivaravgiften på en nivå för alla medlemsläder? När sänks arbetsgivaravgifterna? Kommer ni att sänka arbetsgivaravgifterna och skatten ytterligare? Kan du tänka dig att sänka arbetsgivaravgiften för de första 10 anställda? Varför sänkte ni inte arbetsgivaravgiften som ni lovade i valrörelsen? Arbetsgivaravgiftens vara eller icke vara (straffavgift)? Varför skall det vara så svårt att sänka arbetsgivaravgiften stegvis, så att vi närmar oss EU nivå. Tänk om 1/4 av landets enmansföretagare haft råd att anställa 1 person, då hade arbetslösheten varit väldigt låg i det här landet. Tål att tänkas på. Varför tar staten ut skatt på löner genom höga arbetsgivaravgifter?? Det minskar ju konkurrenskraften och lönsamheten och investeringsviljan hos svenska företag? Antalet anställda personer påverkas ju också negativt? 17

18 Om 3:12 reglerna När förändras statens syn på 3:12 regelverket? Varför tar man inte bort 3:12 reglerna? Kommer du att ta bort 3:12 regeln vid en valseger? Förbättra 3:12-reglerna! Varför är du rädd att slopa eller radikalt ändra 3:12 reglerna? Tänk, så här beskattas du: 30% när du köper aktier på börsen, utan större risk! 25% när du säljer ditt företag där du varit passiv. ca 50% när du säljer ditt företag där du varit aktiv och skapat mervärden... Maud, är du tillfreds med detta? Är det rimligt att man måste generera en dubbelt så stor avkastning i ett företag man själv äger, jämfört med en börsplacering, för att få ut samma antal färdigskattade kronor? När slopas 3.12? Tänker du ta bort 3:12 reglerna? 18

19 Om skatter och avgifter När avskaffas bolagskatten för småbolag (framförallt för egenföretagare)? Tänker Ni slopa förmånskatt till småföretagare? Hur blir det med momsen för restaurangerna? Tänker ni sänka momsen på arbeten för oss småföretagare? Varför inte en blankett/internet till en myndighet ex skatteverket per månad? Vet du hur skatteproblematiken verkligen ser ut för ett enmansföretag? Vad är anledningen till att momsen i Sverige ligger på 25 % när den internationellt ligger på runt 17 %? När ska ni börja arbeta för förenklade momsregler? När får vi en sänkning av momsen till EU nivå? Skatteavdrag för företag och privatpersoner som satsar riskkapital i företag! Hjälp oss med att sänka skatterna för oss! Skatteavdrag för företag och privatpersoner som skänker bidrag till välgörande ändamål! När kommer schablonskatten och den sänkta restaurangmomsen till 12 %? Vilka mått och steg är politiskt möjliga att genomföra för att slopa dubbelbeskattningen på aktieutdelning? Hur långt tror du det går att generellt sänka företagsskatten? Är det möjligt att göra beskattningen i båda leden till cirka 16 % så att det blir ungefär lika som ränta? Vad anser du vara möjligt? Varför är Skatteverket den enda myndighet som bryr sig om mig? Kan ni införa slopad skatt även kommunalskatt under en viss nivå? Hur behåller småföretagare kapitalet i företaget utan att behöva skatta fram vinster (i form av ökat lagervärde)? Hur tjänar Sverige långsiktigt på beskatta småföretagen högst i Europa? När får vi sänkt restaurangmoms? Hur skall vi möta konkurrensen mot andra EU länder när vår moms (förutom övrigt högt skattetryck) är 5-9% högre än nästan alla andra EU länder? Idag är webbhandel så enkelt och vi svenska företagare har svårt att konkurrera. När kommer ni införa enhetlig moms på att handla mat i affären och på att äta den på plats i restaurangen? Slopa vinstskatten. Hur kan ni vara så dumma i huvudet så att ni tror att man kan sänka inkomstskatterna och sedan tro att man fått mer i lön, när man bara fått mer i lån? När sänks avgifter och skatter för företagare? 19

20 När tas fastighetsskatten bort? Kan man tänka sig att ändra regler i skattesystemet där det gör det möjligt att småföretagare som t.ex. enmans företag når ett tak på t.ex. 8000kr innan man börjar betala full skatt, det skulle göra att man kan från dag ett kan börja leva på sin lön. Kommer ni att se till att moms på servering sänks från 25 till 12 %? Varför vi inte har samma förutsättningar, som andra EU länder? Löner, skatter, m.m. Titta hur många jobb som flyttat till Polen m.fl. på grund av det är för dyrt i Sverige med anställda. Hade vi de jobben kvar skulle arbetsmarknaden se annorlunda ut här. Är ni villiga att sänka skatterna till småföretagarna? Varför är differerad moms helt borta ur all diskussion? Hur mycket kan du tänka dig att sänka moms och arbetsgivaravgifter? Varför har Sverige högre skatter än andra länder utan att därför ge mer tillbaka? Det finns idag en massa skillnader i skattereglerna som gör det sämre att driva enskild firma än aktiebolag. Detta p.g.a. att många regler gäller anställda. T.ex. friskvård och utbildningar hanteras olika beroende på bolagsform. Hur ser du på dessa skillnader och vad görs för att det inte skall vara olikheter mellan formerna? Varför måste företagare betala moms när kassaflöde är så viktigt och det kostar massor av pengar för att redovisa momsen varje månad? Varför måste man ha ett hundra olika skatter och procentsatser för sociala kostnader istället för en enda skattsats och inget tjafs? Kommer ni att fortsätta med branschspecifika åtgärder typ RUT/ROT eller göra enhetliga åtgärder för alla företagare, typ sänkt tjänstemoms? För att mer folk skall komma i arbete krävs det att den ojämna beskattningen av varor och tjänster utjämnas. Med lika skatt på svenskt arbete som importerad vara skulle även exporterna kunna öka. Kan ni tänka er att beskatta arbete och varor lika? (Kanske för komplex fråga - rör sig om att ändra hela skattesystemet, med precis det tror jag behövs.) Varför tog ni bort sänkningen på 5 % av egenavgifterna? Jag röstade borgligt, men har fått betala mer skatt under er period. Kommer vi någonsin att få lägre moms? Min fråga om schablonuppräkningen av F-skatten för enskild firma som går på personens totala situation och inte på vad firman presterat. Det blir orimligt om man t ex sålt en villa tidigare och skattemässigt är helt klar med detta, men det sedan påverkar beräkningen av F- skatt. Kan ni tänka er att ta bort momsen på utbildning? När skall ni sänka löneskatten (soc.avg) för de första fem anställda? Varför är inte värnskatten avskaffad (= hygienfråga)? 20