Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten"

Transkript

1 Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

2 Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna Delaktighet i framtagandet Processen kanske det enskilt viktigaste T.o.m. viktigare än politiskt intresse initialt

3 Energi en angelägenhet för alla (politikområden)! Energi används i alla sektorer Påverkar ekonomi, miljö, folkhälsa

4 Hållbart samhälle En utopi? Hållbar utveckling

5 Energimyndigheten 2005

6 Avdelningen för Hållbar energianvändning 2006 Avdelningschef Administration Teknik & Marknad Energi & Samh älle Testlab Byggnader, lokaler Energirådgivare & -kontor Industri Beredskap PFE Fysisk planering Marknadsintro vindkraft Energi, IT och design

7 Kommunens ansvar? Planering och program Socialförvaltning Barnomsorg, utbildning, äldrevård Miljöförvaltning Energiplanering Planering för fysisk miljö - livsrum Ekonomi, skatter Medborgarinflytande och demokrati

8 Medborgarna var befinner de sig? Fullt upp!!! Engagerade så långt vi orkar Hur värmer vi våra hus? En av de tvingande nödvändigheterna Hållbar utveckling rör ekonomi och energi Samhället har vinster att göra här

9 Vad kan då kommunen göra? (Vi har ju fullt upp ) Planering ÖP Detaljplanering Sektorsplanering Exploateringsavtal mm Information Egna anställda Skolor Energirådgivning!

10 Svensk energipolitik Svensk energipolitik Den startade i panik efter Yom Kippur Massor av bidrag för att minska oljeanvändningen Torv Fastbränsleeldade pannor (kol) Energisparande Lag om kommunal energiplanering Oljeanvändningen påverkades knappt Lärdom det tar tid

11 Svensk energipolitik Nya kriser - Ny kris 1979 Oljeanvändningen dämpades något Nya fyndigheter priset ner -86 Energipolitikens olika kommittéer drogs ihop i en myndighet

12 Svensk energipolitik El och kärnkraft Kärnkraften byggdes ut Överskott på billig el In på värmemarknaden Het potatis i inrikespolitiken Avreglering (omreglering) av energimarknader

13 Svensk energipolitik Internationell påverkan In i EU 1996 Klimatkonventionen och Kyoto Energifrågan blir global Handel med utsläppsrätter Elcertifikat Omsorg om leveranssäkerhet Elskatt industri kan undantas Nytt: här är företagen med hittills har de bara skyddats

14 Svensk energipolitik Lagstadgad kommunal planering lite historia 1977 Energisparplaner Tidigt 80-tal Oljereduktionsplaner 1985 Heltäckande energiplaner 1991 Tillägg om MKB MILEN uppfanns Enkät 1996: 7 av 10 kommuner planerade 1998 Ändring till miljöanalys 2005 MKB enligt miljöbalken (främst PBL)

15 Svensk energipolitik På gång framöver? Proposition om energieffektivisering Direktiv om energideklarering Direktiv om energitjänster

16 Svensk energipolitik Mål för dagens politik Konkurrenskraftiga priser på energi Omställning av energisystemet Energieffektivisering Förnybara bränslen Avveckling av kärnkraften Försörjningstrygghet Låg påverkan på miljön

17 Svensk energipolitik Den politiska kontexten Överenskommelse vilar på s, v och c sedan 1991, 1997, 2002 Kittet i en sammanhållen energipolitik Dagens regeringsunderlag vilar på s, v och mp Budgeten Klimatpolitiken Omständlig politisk beredning för energifrågorna

18 Satsa på lokala initiativ - i en komplex värld Klimp, (bara Klimp, bara massor utav Klimp ) Tillväxtpolitiken (reg. utveckl.politik) Tillväxtprogram kan bäras av kommunala samverkansorgan Energipolitiken Ökad satsning på lokala initiativ Investeringsstöd i offentliga lokaler (två miljarder kronor) Nya konverteringsstöd från 1 januari

19 Kommunal energiplanering Kommunens roller inom energiområdet Planerande myndighet Ägare av stort fastighetsbestånd (köper massor av energi!) Myndighet inom miljöområdet Opinionsbildare (skolor, arbetsgivare, energirådgivare) Agenda 21-samordnare, Klimpsamordnare Katalysator kanske med hjälp av regionalt energikontor Ägare av energibolag

20 Kommunal energiplanering Gynnar den kommunala ekonomin kloka investeringar? Långa perspektiv på förvaltningen Fördelningen investerings- och driftsbudgeten Energitjänster / Performance Contracting

21 Kommunal energiplanering Spara miljoner utan investering Exemplet Nyköpings kommun Garanterad långsiktig energibesparing i 123 fastigheter 17 % energibesparing Värdeökning av fastighetsbestånd Finansieringslösning som inte påverkar kommunens balansräkning Vinst efter 6 ½ år

22 Kommunal energiplanering Kommunal energistrategi Konkret Ett gripbart antal konkreta projekt Vem, hur, när? Aktuell En process Många aktörer; planerare, tekn.kontor, miljökontor, politiker, energibolag, bostadsbolag energikontor etc. Prioriterade projekt som bockas av

23 Kommunal energiplanering Konkret energiplanering Fastlagd organisation Arbetsgrupp (bred!) Politisk styrgrupp Tydlig tidplan (inte för snäv) Med mera Återkommande skarpa kontrollstationer Exempel miljöbokslut Sanktioner

24 Kommunal energiplanering Struktur Vision Inriktningsmål Mål för delområden Ex. Värme resp. Effektivisering Ex. Tillförsel och användning Ex. Konkreta projekt Handlingsplanen med i KF-beslut!

25 Kommunal energiplanering Några nyckelord för planeringen (Ur boken MILEN 2000, En hållbar lokal energistrategi Leder beslut i Rätt färdriktning? Satsa på en Mångfald av energilösningar Se till hela systemet systemsyn Förnybara energikällor Råd över markfrågor Ge kommuninnevånarna delaktighet Arbeta i den demokratiska processen Detta ger acceptans för valda lösningar Den mänskliga aspekten: bekväma energilösningar

26 Kommunal energiplanering Energiplanering i Sveriges kommuner 2002 Enkät vintern/våren kommuner svarade Över 70 % energiplanerar 87 st planer yngre än fyra år Ytterligare 75 klara inom två år 44 % årligt energibokslut

27 Energi en framtidsfråga Tack för uppmärksamheten!