recept för hållbara resor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "recept för hållbara resor"

Transkript

1 Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1

2 lästips bilåkning Gröna Bilister Energimyndigheten Tidsstyrda motorvärmare sparar energi. ET2012:22 Få grepp på nya energimärkningen av däck. ET2011:39 Ska du köpa bil? ET2011:19 Använd motorvärmare rätt. ET2010:49 Energimyndighetens publikationer går att beställa via webbshopen eller hämtas som PDF-fil. Trafikverket bra publikationer om till exempel sparsam körning. Sök på webbutik. cykling Cykelfrämjandet Svensk Cykling Svenska Cykelsällskapet (SCS) Fler länkar Malmö kommun Sök på Inga löjliga bilresor Trafikverket Sveriges Kommuner och Landsting inom skolan Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr foto Stefan Nilsson sid 1, 10, 19, 21, 23, 28. Björn Svensson/Bildarkivet.se sid 7. Kerstin Eriksson/ Dalademokraten sid 17. Bosse Nilsson/Kristianstadsbladet sid 11. Per Melande/ Maskot sid klokbok recept för hållbara resor

3 Innehåll Sid 5 Inledning Klokbokens upplägg Sid 6-7 Sid 8-10 Cykelpendling Jämförelse mellan transportslag Sid Sid Årets miljöbilshandlare Tävlingar Sid Sid Information på bilbesiktningen Morotsutdelning Sid Sid 26 Samarbeta mera Fler aktiviteter Sid 27 klokbok recept för hållbara resor 3

4 4 klokbok recept för hållbara resor

5 Inledning En fjärdedel av all energi i vårt land går idag till transporter och de drivs till allra största delen av fossila bränslen. Det gör transporterna till en av de stora utmaningarna i att nå ett energieffektivt och klimatvänligt samhälle. Medan stora framgångar redan nåtts med att minska klimatpåverkan från andra sektorer har transportsektorn visat sig vara svårare att påverka. Men lösningarna är inte så långt borta. En stor del av alla bilresor är kortare än fem kilometer och skulle ofta kunna göras med cykel eller till fots. För de längre resorna finns ofta möjligheter att använda kollektivtrafiken. När det gäller de resor som faktiskt måste göras med bil, vare sig det sker med egen bil, bilpool, hyrbil eller samåkning, finns det idag många bilmodeller som drivs förnybart. Trenden är att bilarna blir allt energieffektivare. Här behövs information för att visa på de alternativ som finns och som dessutom ofta ger många fördelar utöver energi- och klimatvinster i form av ekonomiska besparingar. Transportfrågorna är idag en självklar del i den kommunala energi- och klimatrådgivningens uppdrag. Men rådgivning mot transporter ser lite annorlunda ut än vad det gör exempelvis för energianvändning i fastigheter. Det är ingen konkurrensutsatt marknad på samma sätt och därmed känner inte konsumenten lika stort behov av opartisk rådgivning. Rådgivaren har fått med transportrådgivningsuppdraget en roll som är mer uppsökande, utåtriktad och säljande än den traditionella rådgivarrollen och i och med det nya utmaningar för sig själv och sitt arbetssätt. Man får kanske bara påminna sig om ett uttalande som en av landets cirka 250 rådgivare har gjort: I grund och botten handlar det mycket om att bara våga börja göra saker! klokbok recept för hållbara resor 5

6 KLOKbokens upplägg Klokboken presenterar ett antal åtgärder tänkta att inspirera människor till hållbart resande. Varje aktivitet beskrivs relativt detaljerat men givetvis går det bra att fritt anpassa dem efter vad som passar bäst. Inget är hugget i sten och allt är tillåtet! Många av de beskrivna aktiviteterna är lätta att kombinera med varandra eller med andra aktiviteter. Det är ofta en fördel att använda sig av redan existerande och återkommande sammanhang, till exempel mässor, festivaler, miljödagar eller en trafikantvecka, snarare än att försöka dra ihop fristående aktiviteter. Kontaktpersoner som själva har genomfört aktiviteterna finns för varje aktivitet, till dem kan du vända dig med frågor. tidsåtgång En uppskattad tidsåtgång finns för varje aktivitet. Denna syftar på den totala tidsåtgången med förberedelser, genomförande och eventuell uppföljning. I de fall där flera personer varit involverade är det den sammanlagda tidsåtgång som lagts ner som anges. utvärdering För utvärderingen av aktiviteterna rekommenderar vi att du använder Energimyndighetens verktyg PLUS, Planering, Utvärdering och Styrning. Se Utvärdera med effekt i länksamlingen på nästa sida. Exempel på viktiga frågor att besvara i utvärderingen är: Hur många personer har nåtts genom aktiviteten? Vilket genomslag har aktiviteten haft i media? 6 klokbok recept för hållbara resor

7 här finns mer information Europeiska trafikantveckan Hållbart resande broschyr från Trafikverket SWEPOMM nationellt nätverk för hållbara transporter Utvärderingsmetoder Utvärdera med effekt handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor klokbok recept för hållbara resor 7

8 Cykelpendling Genom att arrangera cykelpendling i grupp till en arbetsplats kan man på ett socialt och trevligt sätt uppmärksamma möjligheten att cykla till jobbet. Avståndet kan vara allt från några kilometer till en mil eller mer. Steg-för-steg Identifiera och kontakta lämplig arbetsplats, några månaders framförhållning rekommenderas. Välj ut en lämplig startpunkt. Bjud några dagar i förväg in media till att närvara vid starten för cykelpendlingen. Genomför cykelpendlingen. Tidsåtgången utgår från 4 timmar för själva genomförandet. Övrig tid går till att identifiera och kontakta lämpligt företag och övriga förberedelser. Kolla med företaget vilken tidpunkt som passar bäst och om företaget har någon inplanerad aktivitet kring miljö- och friskvård, där cykelpendlingen kan vara ett bra inslag. variationer på aktiviteten Man kan förstås tänka sig många tillägg till aktiviteten, till exempel att bjuda på fika, en frukostpåse, en bok eller erbjuda service för cyklarna. Kanske kan man ta med och visa upp en elcykel. I pressmeddelandet kan man bjuda in media till starten och till att cykla med pendlarna. Finns det flera arbetsplatser i kommunen som passar för cykelpendling kan man genomföra en samlad kampanj, där man till exempel cyklar olika sträckor varje dag under en vecka eller varför inte en tävling mellan olika företag?. På vissa sträckor kan det upplevas som otryggt att cykla själv. I sådana fall kan även trygghetsfaktorn vara ett argument. 8 klokbok recept för hållbara resor

9 Cykelpendlande Avestabor en tidig höstmorgon. Framgångsfaktor Startpunkten bör vara lätt att hitta till och ligga längs vägen till arbetsplatsen för så många som möjligt. fallgrop Har företaget ingen person som ansvarar för friskvård, kan det vara svårt att hitta rätt person att prata med. Om företaget har en hälsoansvarig så underlättar det då får man en enkel ingång i organisationen. Saknas det, testa med den personalansvarige. CYKLING målgrupp Företag tidsåtgång Ca 30 timmar kostnad 0 kr kontakt Mirjam Nykvist, energi- och klimatrådgivare, Avesta. Tel Facebookgrupp och sadelskydd gjorde Avestabor till cykelpendlare klokbok recept för hållbara resor 9

10 FLER cykelaktiviteter Låt allmänheten prova elcyklar och vanliga cyklar. Tipsa kommunen att köpa in en elcykel. Denna kan målas med synliga färger och har förstås kommunloggan. Kommunen kan låna denna till lokala aktiviteter och låta allmänheten provcykla. Observera att syftet är att byta bilmil till cykelmil, inte flytta cykelmil till elcykelmil. Cykla till och från skolan. En kampanj för att få skolan att arbeta aktivt tillsammans med föräldrar för att inte skjutsa barnen till skolan utan cykla med dem istället. Både hälsooch miljöfrämjande effekter plus att trafiksäkerheten vid skolor ökar. Gratis cykelservice. Bra att kombinera med en cykelbytardag. Marknadsför cyklandets fördelar genom att cykla i rusningstrafiken med väl synlig information på cykelvästar eller cykelflaggor. Tänk på säkerheten. Dela ut boken Cykelsmart. Livskvalitet på två hjul. Handbok för moderna människor. Boken är utgiven av Svensk Cykling, Cykling har en bra koppling till hälsa. Lyft fram cyklandets hälsoaspekter i större utsträckning! 10 klokbok recept för hållbara resor

11 Jämförelse mellan transportslag I stadstrafik är cykeln i många fall snabbare än både kollektivtrafiken och bilen, eller i alla fall lika snabb. Ett sätt att åskådliggöra detta är helt enkelt att mäta tiden för fyra testpersoner att ta sig en viss sträcka på cykel, med kollektivtrafik, bil eller gång och sedan publicera resultatet. Steg-för-steg Bestäm sträckan och tidpunkten. Sträckan kan vara några kilometer, tidpunkten kan vara mellan 7 och 9 en vardag mitt i veckan. Startpunkten kan vara ett centralt torg, målpunkten kan till exempel vara en skola eller arbetsplats en bit ut från centrum. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan genomförandet. Låt startskottet gå. Om inte bil och buss finns på platsen för startskottet, låt dem finnas på jämförbart avstånd. Är det en liten bit att gå till busshållplatsen, ska det vara en liten bit att gå till stället där bilen står parkerad. Publicera resultatet. Transportslagsjämförande patrull i Kristianstad. Man kan också genomföra testet till exempel klockan 16 då folk tar sig från jobbet. För att testet ska bli så representativt som möjligt, välj inte en dag då trafiken brukar vara värre än vanligt, till exempel en fredag eftermiddag. klokbok recept för hållbara resor 11

12 Man kan förstås välja vilka transportslag man vill ha med. Kanske vill man inte ta med gång, kanske lägga till skateboard? Beräkningar Underlag till beräkningar Pressklipp Cykeln går lika fort som bilen i rusningstrafik Framgångsfaktor Testet ska vara just ett test och inte en tävling, cykla i normal takt. Jämförelsen ska vara representativ för en vanlig cyklist, inte en racercyklist. Variationer på aktiviteten Man kan synliggöra hälso-, klimatoch kostnadsaspekterna genom att kvantifiera även dessa aspekter, såsom Sigtuna kommun har gjort, se länk. På längre sträckor där cykling inte är så konkurrenskraftigt tidsmässigt eller i en liten ort där det inte finns någon trafik att tala om, är det särskilt lämpligt att lyfta fram andra aspekter än just tiden. cykling, gång, bil, kollektivtrafik målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 8 timmar kostnad Ca 50 kr (för eventuell bussbiljett tur och retur, under förutsättning att bil och cykel kan lånas utan kostnad) kontakt Cecilia Isberg, journalist, Kristianstadsbladet Helen Ericson, miljöstrateg, Sigtuna kommun Tel klokbok recept för hållbara resor

13 en tankeväckande jämförelse Pris för resa med SL-tåg/buss avser förköpsremsa. Utsläpp från bensinbil avser en svensk genomsnittsbil. Med miljöbil menas bil som släpper ut 120 g koldioxid per km. Beräkningar för bil avser bil med endast förare. Utsläppsberäkningar för bil avser varmstart. Vid kallstart ökar bränsleförbrukningen med 35 procent de första fem kilometrarna. klokbok recept för hållbara resor 13

14 Årets miljöbilshandlare 14 klokbok recept för hållbara resor

15 Ett sätt att rikta uppmärksamhet mot miljöbilar är att utse Årets miljöbilshandlare. Vinnaren definieras som den bilhandlare med störst andel miljöbilar i försäljningen till privatpersoner. Steg-för-steg Ring bilhandlarna i kommunen och få med dem på idén. Några månader innan vinnaren utses är det lagom att be bilhandlarna att skicka in uppgifterna. Det kan krävas några påminnelser innan alla har gjort det. Om utmärkelsen ska delas ut under trafikantveckan kan det vara lämpligt att skicka en första uppmaning om att komma ihåg att skicka in uppgifterna redan innan sommarens semestrar. När alla uppgifter har kommit in, avgör vilken bilhandlare som har vunnit. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan prisutdelningen. Prisutdelning med till exempel tårta och diplom hos den vinnande bilhandlaren. Priset bör gå till den bilhandlare med störst andel miljöbilar i försäljningen till privatpersoner, detta då en enskild upphandling till exempel från en kommun kan slå väldigt stort i statistiken, och göra matchen avgjord på förhand. Dessutom har många kommuner och företag ändå krav på sig att köpa in miljöbilar, försäljningen till privatpersonerna kan på det sättet vara en större utmaning att hjälpa till att motivera bilhandlarna inför. Låt det vara andelen miljöbilar och inte antalet som utgör kriteriet. På det viset får ju även små bilhandlare en chans. Se till att hela tiden vara tydlig med definition på miljöbil, använd den gängse miljöbilsdefinitionen (som innebär femårig skattebefrielse vid inköp). Begränsa tävlingen till de bilhandlare som säljer nybilar. klokbok recept för hållbara resor 15

16 Om priset delas ut under trafikantveckan i september utgå från andra halvan av föregående år och första halvan av innevarande år, eller bara första halvåret, så att siffrorna är så aktuella som möjligt. Man kan också annonsera vid utlysningen av tävlingen i lokalmedia, då tillkommer förstås också annonskostnad. Det är relativt enkelt att få media att skriva en artikel om vinnarna och på det sätt få kostnadsfri marknadsföring. Tidsåtgången 40 timmar är rätt väl tilltagen, men kan vara rimlig om man genomför aktiviteten första gången. Nästa gång man genomför aktiviteten och har kontakterna upparbetade går det troligen snabbare. Här räknar vi på att man inom sin/sina kommuner har cirka tio bilhandlare. Har man färre eller fler bilhandlare påverkar det tidsåtgången. Att få med sig bilhandlarna på att vara med är inte så svårt, det tidskrävande brukar kunna vara att få in uppgifterna. framgångsfaktor Tårta som pris är bra, då får alla anställda på den vinnande bilhandlaren del av belöningen. variationer på aktiviteten En variant för att motivera även de bilhandlare som inte ligger i topp i miljöbilsförsäljningen kan vara att också dela ut ett pris till den som gjort störst förbättring under året. Arbetar man som energi- och klimatrådgivare inom flera kommuner kan man låta ett pris gå till den bästa handlaren totalt sett för samtliga kommuner. fallgrop Publicera inte hela listan över hur bilhandlarna ligger till det är bättre att bara presentera vinnaren och inte hänga ut dem som inte gjort lika bra ifrån sig. Utkast till annons Pressklipp Hans tog emot miljöbilspris 16 klokbok recept för hållbara resor

17 miljöbilar fler företagsaktiviteter Ecorally, där man bjuder in företagsrepresentanter från olika branscher. Uppföljning på företagen stimulerar till fortsätt arbetet med sparsam körning. Uppmana till resfria möten. Samåkningsaktiviteter eller uppmaning till anställda att lämna bilen hemma genom att cykla eller gå någon dag per vecka. Kan med fördel göras i form av tävlingar där företag/organisationer kan delta. Informera företag som kör mycket om ruttoptimering, sparsam körmålgrupp Företag, allmänheten tidsåtgång Ca 40 timmar kostnad Ca 200 kr tårta som pris, inramning av diplom, ev. annonskostnad tillkommer kontakt Magnus Hellstrand, energioch klimatrådgivare, Avesta. Tel Hans Holmlund i Krylbo blev årets miljöbilshandlare i Avesta ning och energieffektiva fordon. Inspirera företagen att låta de anställda prova kollektivtrafiken istället för bilen med hjälp av ett gratis busskort under en månad. Detta kan givetvis tillämpas även för andra målgrupper. Ordna frukostmöte eller kvällsträff speciellt för bilhandlare och dela med dig av dina kunskaper om miljöbilar, bränslen, trafik, sparsam körning med mera. Bra tid och plats för allmän företagsinformation är lunchtid utanför en lunchrestaurang i en företagsby. klokbok recept för hållbara resor 17

18 tävlingar Ett välbeprövat och kreativt sätt att engagera människor i olika frågor är att utlysa tävlingar. Det kan handla om att fota, skriva en berättelse, slogan, teckningstävling. I Karlstad anordnade man en fototävling inom hållbara transporter, där de tävlande fick skicka in foton om Klimathjältar tillsammans med en motivering. En jury, där några lokala kändisar ingick, utsåg vinnaren som belönades med en elcykel. Steg-för-steg Samla ihop en jury. Ta kontakten några månader innan tävlingen. Utlys tävlingen. Ungefär en månad kan de tävlande få på sig för att skicka in bidrag. Juryn utser vinnaren efter sista datum för inlämnande av bidrag. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till prisutdelningen. Arrangera prisutdelningen, gärna i ett köpcentrum eller liknande plats med mycket folk. Ordna en utställning med bidragen, till exempel på biblioteket. Dela gärna ut ett pris, till exempel biobiljetter till alla som skickade in bidrag. Karlstad kommun fick in drygt 20 bidrag när de genomförde tävlingen, men då hade de också en elcykel som pris och gjorde en del övertalningsinsatser. Kom överens i förväg om vilken metod juryn ska utse vinnaren/vinnarna med, till exempel om varje jurymedlem kan rösta på en eller flera tävlanden. Har man möjlighet, låter man ett tryckeri göra utskrifterna till utställningen. Annars skriver man ut bidragen själv på snyggt papper. Att arrangera en fototävling är ett bra sätt att bygga upp en bra bildbank. Vill man göra det är det nödvändigt att tävlingsreglerna utformas så att arrangören får rätt att fortsätta använda bilderna. 18 klokbok recept för hållbara resor

19 Arrangörer av fototävling i Karlstad, med tävlingsbidrag i bakgrunden. Exempel på formulering: Bilderna skyddas av upphovsrättslagen och fotografen äger rätt att sälja sina bilder. XX (arrangören) förbehåller sig rätten att använda bilderna i egen marknadsföring utan betalningsplikt till fotografen. Nya tekniker som till exempel fotodelningstjänsten Instagram erbjuder en mycket bra möjlighet för anordnande av en fototävling. Tekniken kan locka speciellt yngre målgrupper att fundera på hållbara transporter och vad det innebär för dem! framgångsfaktor Ett fint pris kan vara viktigt för att få in bidrag. Om inte en elcykel så kanske middag för två på en fin restaurang eller en resa i närområdet? fallgrop Många kan känna sig lite ovana vid att lyfta fram sig själv genom att skicka in bidrag. Ibland kan det fordras lite övertalningsinsatser med kollegor och bekanta för att få in bidrag. klokbok recept för hållbara resor 19

20 Variationer på aktiviteten Tävlingen kan förstås varieras utifrån sammanhang, vara specifik för till exempel cykling eller till exempel omfatta hela transportområdet. Förutom förstapriset kan ju också andra- och tredjepris delas ut. En annan variant är att lägga upp en fototävling som ett fotomaraton, de tävlande får exempelvis i uppdrag under en dag att ta en bild i timmen på hållbara transporter. Varje timme kan ha sitt eget undertema gärna med fantasifulla rubriker, till exempel Smart trafikant, En tydlig signal eller Kedjereaktion. Möjliga samarbetspartners för aktiviteten kan vara till exempel fotoklubbar eller fotoaffärer. Pressmeddelande 1 Pressmeddelande 2 Banner Känner du Karlstads klimathjälte? Banner Nu har vi hittat Karlstads klimathjälte Radiospot Klimathjälte Klimathjälteidén ett mer omfattande koncept beskrivs här Pressklipp Rut en riktig klimathjälte tävling ger många goda exempel målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 10 timmar kostnad Ca kr ( kr för pris till vinnarna, kr för annonsering) kontakt Mikael Laakso, energi- och klimatrådgivare, Karlstad Tel Fotomaraton: Per Hansson, Energikontor Sydost, Växjö Tel klokbok recept för hållbara resor

21 Rut blev Karlstads klimathjälte genom fototävlingen. Idag cyklar hon med en elcykel! klokbok recept för hållbara resor 21

22 Information på bilbesiktningen Att informera kunder på bilbesiktningen om sparsam körning, alternativa bränslen och liknande, har visat sig vara en uppskattad form för transportrådgivning. Bilbesiktningens kunder är ofta positiva till en pratstund medan de väntar på att personalen går igenom bilen. Steg-för-steg Kontakta den lokala bilbesiktningen någon månad i förväg och presentera idén. Beställ informationsmaterial att dela ut. Till exempel boken 30 biltips som hjälper dig att spara både pengar och miljö. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan prisutdelningen. Vid dagen för genomförande: sätt upp ett bord eller informationsställ med informationsmaterialet, ta med roll-ups och liknande om sådana finns. Tidsuppskattningen utgår från 6 timmar för genomförandet, 1 timme till anskaffning av material och 3 timmar för kontakten med bilbesiktningen. För ett besök på 6 timmar är samtal med kunder rimligt. Variationer på aktiviteten Info till taxiföretag kan vara en variant på aktiviteten, sök då istället upp taxichaufförer och firmaägare på de platser de befinner sig. Diskutera bilfrågor och drivmedel med kunderna på tankställen, hjälp dem att mäta lufttryck på däcken. Sätt upp en liten informationsmonter i affärer som säljer biltillbehör, på köpcentrum och parkeringshus. Ta med en simulator till besiktningen och diskutera sparsam körning. 22 klokbok recept för hållbara resor

23 Kund på bilbesiktningen i Sveg får transportrådgivning under väntan på sin bil. Framgångsfaktor En förtjänst med aktiviteten är att det underlättar för bilbesiktningens personal att deras kunder tas om hand medan de väntar på sina bilar. Det kan betonas när man kontaktar bilbesiktningen. Fallgrop Vissa bilägare föredrar att följa genomgången av deras bilar, låt dem göra det. Material Beställ boken 30 biltips sparsam körning målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 10 timmar kostnad Ca 1000 kr (30 exemplar av boken 30 biltips ) kontakt Ann-Kristin Olofsson, energioch klimatrådgivare, Härjedalens kommun. Tel klokbok recept för hållbara resor 23

24 Morotsutdelning Att dela ut morötter på platser där många cyklister, fotgängare eller kollektivtrafikanter är i rörelse är en insats som har genomförts på flera håll för att uppmärksamma människor som inte åker bil. Aktiviteten ger bra möjligheter till att väcka dialog och samtal, och har ofta fått stort genomslag i media. Även om aktiviteten vänder sig till de som redan transporterar sig hållbart kan man genom aktivitetens mediala styrka påverka även andra. Steg-för-steg Beställ ca 300 morötter. Lokalproducerade och ekologiskt odlade, förslagsvis. Tryck upp klistermärke med texten Tack för att du inte åker bil idag! och klistra dem på morötterna. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan genomförandet. Ställ dig/er på strategiska ställen vid tågstation, busshållplatser eller cykelvägar och dela ut morötterna till dem som cyklar, går, åker buss och tåg. För utdelningen av morötterna kan man grovt räkna med att varje person som deltar i utdelningen delar ut 30 morötter per timme. Då hinner man också få igång lite samtal med dem som inte är för jäktade. Ska man som i det här exemplet dela ut 300 morötter på tre timmar är det alltså lämpligt att vara tre personer som hjälps åt att dela ut. Framgångsfaktor Låt utdelningen ske klockan 7-10, då många tar sig till jobb och skola. 24 klokbok recept för hållbara resor

25 Morot till glad trafikant. Variationer på aktiviteten Sätt eventuellt också i förväg in en annons i den lokala tidningen. Frukostpåsar, frukt, reflexer, sadelskydd, blommor, böcker kan också delas ut istället för morötter. Aktiviteten kan också till exempel utformas till att bara vända sig till cyklister. Klistermärke Pressmeddelande Pressklipp Lämnade bilen hemma fick morot cykling, gång, kollektivtrafik målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 20 timmar kostnad Ca 500 kr, inköp av morötter och tryck av klistermärken. Ev annonskostnad tillkommer. kontakt Annika Varghans, energi- och klimatrådgivare Leksand och Rättvik Tel klokbok recept för hållbara resor 25

26 Samarbeta mer! Även relativt små aktiviteter kan vara lättare att genomföra om man samarbetar med någon. Aktuellt kan vara kommunens folkhälsosamordnare, trafikenhet, informationsenhet och skolan, Svenska kyrkan, ortens energibolag, Trafikverket, lokaltrafiken, Gröna Bilister, cykelorganisationer med mera. Bolla gärna dina idéer med andra energi- och klimatrådgivare! Bra att tänka på när man planerar och genomför transportaktiviteter Vilken är målgruppen för aktiviteten? Hur ser du till att den når målgruppen? Hur uppmuntrar aktiviteten till nytt beteende? Tänk på utvärderingen från början. Se sid 6. Välj rätt forum så att de personer du träffar verkligen vill gå in i en diskussion. Ha ett tydligt mål och strategi för rådgivningen. Planera i god tid, kolla upp vilka andra projekt kommunen har där transportaktiviteter kan ge mervärde. Upprepning av budskapet är viktigt för att det inte ska försvinna i bruset. Synliggör din roll som officiell representant i transportrådgivningsfrågor genom kläder med tryck med kommunens/energioch klimatrådgivningens logotype, namnbrickor eller rollups när du är ute och pratar. 26 klokbok recept för hållbara resor

27 fler Aktiviteter Energi- och klimatrådgivarna anordnar många olika aktiviteter kring hållbart resande. Här presenteras några av dem som genomfördes under Europeiska Trafikantveckan september Bli inspirerad! På stan Testa olika cyklar och miljöbilar Cykelaktiviteter på avstängd gata: cykelkorgsloppis, akrobatcyklister, gyrohjulingar, segways, solowheels Test av lufttryck på bildäck Cykelorientering, geocoaching Cykelbytardag, gratis cykelservice Information om vintercykling Jippo i samband med invigning av t ex ny station, resecentrum, elbilsparkering, cykelparkering Utlottning av utbildningar i sparsam körning kopplat till en simulatoraktivitet Korta inspirationsutbildningar. På skolan Hållbarhetsdag på gymnasieskola Tävlingar i skolor. Teckningstävling åk 3, teknikcykelbana åk 6, novelltävling åk 9. Final och omröstning på aktivitetsdag på stan Körskola för barn. Uppmuntra gång och cykling till skolan Tema i skolan, till exempel Hur reste man på 1800-talet? Föreläsningar och seminarier Lunchföreläsningar i samarbete med olika organisationer Utställning med föreläsningar och sparsam körning i simulator Frukostseminarier med olika teman. Tävlingar och utmaningar Ensam bilist söker partner. Utmaning till anställda att samåka Låt bilen stå. Tävling mellan arbetsgivare, allmänhet och anställda Tävling för taxiförare, sparsam körning i simulator. Uppmärksamhet Pressmeddelanden om idrottsresor Kommunprofiler som cyklar Budskap på P-platser Olika tips i tidningen om hållbart resande under Trafikantveckan Ecorally. Tävling mellan proffsförare. Uppmuntring Bjuda på fika på resecentrum Åk buss på bilnyckeln Presenter till samåkare. klokbok recept för hållbara resor 27

28 Klokboken ges ut av Energikontoret Regionförbundet Örebro inom projektet Ökad transportrådgivning som drivs av Energikontoren Sverige med stöd av Energimyndigheten. Energikontoret Regionförbundet Örebro, Örebro e-post telefon klokbok recept för hållbara resor