recept för hållbara resor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "recept för hållbara resor"

Transkript

1 Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1

2 lästips bilåkning Gröna Bilister Energimyndigheten Tidsstyrda motorvärmare sparar energi. ET2012:22 Få grepp på nya energimärkningen av däck. ET2011:39 Ska du köpa bil? ET2011:19 Använd motorvärmare rätt. ET2010:49 Energimyndighetens publikationer går att beställa via webbshopen eller hämtas som PDF-fil. Trafikverket bra publikationer om till exempel sparsam körning. Sök på webbutik. cykling Cykelfrämjandet Svensk Cykling Svenska Cykelsällskapet (SCS) Fler länkar Malmö kommun Sök på Inga löjliga bilresor Trafikverket Sveriges Kommuner och Landsting inom skolan Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr foto Stefan Nilsson sid 1, 10, 19, 21, 23, 28. Björn Svensson/Bildarkivet.se sid 7. Kerstin Eriksson/ Dalademokraten sid 17. Bosse Nilsson/Kristianstadsbladet sid 11. Per Melande/ Maskot sid klokbok recept för hållbara resor

3 Innehåll Sid 5 Inledning Klokbokens upplägg Sid 6-7 Sid 8-10 Cykelpendling Jämförelse mellan transportslag Sid Sid Årets miljöbilshandlare Tävlingar Sid Sid Information på bilbesiktningen Morotsutdelning Sid Sid 26 Samarbeta mera Fler aktiviteter Sid 27 klokbok recept för hållbara resor 3

4 4 klokbok recept för hållbara resor

5 Inledning En fjärdedel av all energi i vårt land går idag till transporter och de drivs till allra största delen av fossila bränslen. Det gör transporterna till en av de stora utmaningarna i att nå ett energieffektivt och klimatvänligt samhälle. Medan stora framgångar redan nåtts med att minska klimatpåverkan från andra sektorer har transportsektorn visat sig vara svårare att påverka. Men lösningarna är inte så långt borta. En stor del av alla bilresor är kortare än fem kilometer och skulle ofta kunna göras med cykel eller till fots. För de längre resorna finns ofta möjligheter att använda kollektivtrafiken. När det gäller de resor som faktiskt måste göras med bil, vare sig det sker med egen bil, bilpool, hyrbil eller samåkning, finns det idag många bilmodeller som drivs förnybart. Trenden är att bilarna blir allt energieffektivare. Här behövs information för att visa på de alternativ som finns och som dessutom ofta ger många fördelar utöver energi- och klimatvinster i form av ekonomiska besparingar. Transportfrågorna är idag en självklar del i den kommunala energi- och klimatrådgivningens uppdrag. Men rådgivning mot transporter ser lite annorlunda ut än vad det gör exempelvis för energianvändning i fastigheter. Det är ingen konkurrensutsatt marknad på samma sätt och därmed känner inte konsumenten lika stort behov av opartisk rådgivning. Rådgivaren har fått med transportrådgivningsuppdraget en roll som är mer uppsökande, utåtriktad och säljande än den traditionella rådgivarrollen och i och med det nya utmaningar för sig själv och sitt arbetssätt. Man får kanske bara påminna sig om ett uttalande som en av landets cirka 250 rådgivare har gjort: I grund och botten handlar det mycket om att bara våga börja göra saker! klokbok recept för hållbara resor 5

6 KLOKbokens upplägg Klokboken presenterar ett antal åtgärder tänkta att inspirera människor till hållbart resande. Varje aktivitet beskrivs relativt detaljerat men givetvis går det bra att fritt anpassa dem efter vad som passar bäst. Inget är hugget i sten och allt är tillåtet! Många av de beskrivna aktiviteterna är lätta att kombinera med varandra eller med andra aktiviteter. Det är ofta en fördel att använda sig av redan existerande och återkommande sammanhang, till exempel mässor, festivaler, miljödagar eller en trafikantvecka, snarare än att försöka dra ihop fristående aktiviteter. Kontaktpersoner som själva har genomfört aktiviteterna finns för varje aktivitet, till dem kan du vända dig med frågor. tidsåtgång En uppskattad tidsåtgång finns för varje aktivitet. Denna syftar på den totala tidsåtgången med förberedelser, genomförande och eventuell uppföljning. I de fall där flera personer varit involverade är det den sammanlagda tidsåtgång som lagts ner som anges. utvärdering För utvärderingen av aktiviteterna rekommenderar vi att du använder Energimyndighetens verktyg PLUS, Planering, Utvärdering och Styrning. Se Utvärdera med effekt i länksamlingen på nästa sida. Exempel på viktiga frågor att besvara i utvärderingen är: Hur många personer har nåtts genom aktiviteten? Vilket genomslag har aktiviteten haft i media? 6 klokbok recept för hållbara resor

7 här finns mer information Europeiska trafikantveckan Hållbart resande broschyr från Trafikverket SWEPOMM nationellt nätverk för hållbara transporter Utvärderingsmetoder Utvärdera med effekt handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor klokbok recept för hållbara resor 7

8 Cykelpendling Genom att arrangera cykelpendling i grupp till en arbetsplats kan man på ett socialt och trevligt sätt uppmärksamma möjligheten att cykla till jobbet. Avståndet kan vara allt från några kilometer till en mil eller mer. Steg-för-steg Identifiera och kontakta lämplig arbetsplats, några månaders framförhållning rekommenderas. Välj ut en lämplig startpunkt. Bjud några dagar i förväg in media till att närvara vid starten för cykelpendlingen. Genomför cykelpendlingen. Tidsåtgången utgår från 4 timmar för själva genomförandet. Övrig tid går till att identifiera och kontakta lämpligt företag och övriga förberedelser. Kolla med företaget vilken tidpunkt som passar bäst och om företaget har någon inplanerad aktivitet kring miljö- och friskvård, där cykelpendlingen kan vara ett bra inslag. variationer på aktiviteten Man kan förstås tänka sig många tillägg till aktiviteten, till exempel att bjuda på fika, en frukostpåse, en bok eller erbjuda service för cyklarna. Kanske kan man ta med och visa upp en elcykel. I pressmeddelandet kan man bjuda in media till starten och till att cykla med pendlarna. Finns det flera arbetsplatser i kommunen som passar för cykelpendling kan man genomföra en samlad kampanj, där man till exempel cyklar olika sträckor varje dag under en vecka eller varför inte en tävling mellan olika företag?. På vissa sträckor kan det upplevas som otryggt att cykla själv. I sådana fall kan även trygghetsfaktorn vara ett argument. 8 klokbok recept för hållbara resor

9 Cykelpendlande Avestabor en tidig höstmorgon. Framgångsfaktor Startpunkten bör vara lätt att hitta till och ligga längs vägen till arbetsplatsen för så många som möjligt. fallgrop Har företaget ingen person som ansvarar för friskvård, kan det vara svårt att hitta rätt person att prata med. Om företaget har en hälsoansvarig så underlättar det då får man en enkel ingång i organisationen. Saknas det, testa med den personalansvarige. CYKLING målgrupp Företag tidsåtgång Ca 30 timmar kostnad 0 kr kontakt Mirjam Nykvist, energi- och klimatrådgivare, Avesta. Tel Facebookgrupp och sadelskydd gjorde Avestabor till cykelpendlare klokbok recept för hållbara resor 9

10 FLER cykelaktiviteter Låt allmänheten prova elcyklar och vanliga cyklar. Tipsa kommunen att köpa in en elcykel. Denna kan målas med synliga färger och har förstås kommunloggan. Kommunen kan låna denna till lokala aktiviteter och låta allmänheten provcykla. Observera att syftet är att byta bilmil till cykelmil, inte flytta cykelmil till elcykelmil. Cykla till och från skolan. En kampanj för att få skolan att arbeta aktivt tillsammans med föräldrar för att inte skjutsa barnen till skolan utan cykla med dem istället. Både hälsooch miljöfrämjande effekter plus att trafiksäkerheten vid skolor ökar. Gratis cykelservice. Bra att kombinera med en cykelbytardag. Marknadsför cyklandets fördelar genom att cykla i rusningstrafiken med väl synlig information på cykelvästar eller cykelflaggor. Tänk på säkerheten. Dela ut boken Cykelsmart. Livskvalitet på två hjul. Handbok för moderna människor. Boken är utgiven av Svensk Cykling, Cykling har en bra koppling till hälsa. Lyft fram cyklandets hälsoaspekter i större utsträckning! 10 klokbok recept för hållbara resor

11 Jämförelse mellan transportslag I stadstrafik är cykeln i många fall snabbare än både kollektivtrafiken och bilen, eller i alla fall lika snabb. Ett sätt att åskådliggöra detta är helt enkelt att mäta tiden för fyra testpersoner att ta sig en viss sträcka på cykel, med kollektivtrafik, bil eller gång och sedan publicera resultatet. Steg-för-steg Bestäm sträckan och tidpunkten. Sträckan kan vara några kilometer, tidpunkten kan vara mellan 7 och 9 en vardag mitt i veckan. Startpunkten kan vara ett centralt torg, målpunkten kan till exempel vara en skola eller arbetsplats en bit ut från centrum. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan genomförandet. Låt startskottet gå. Om inte bil och buss finns på platsen för startskottet, låt dem finnas på jämförbart avstånd. Är det en liten bit att gå till busshållplatsen, ska det vara en liten bit att gå till stället där bilen står parkerad. Publicera resultatet. Transportslagsjämförande patrull i Kristianstad. Man kan också genomföra testet till exempel klockan 16 då folk tar sig från jobbet. För att testet ska bli så representativt som möjligt, välj inte en dag då trafiken brukar vara värre än vanligt, till exempel en fredag eftermiddag. klokbok recept för hållbara resor 11

12 Man kan förstås välja vilka transportslag man vill ha med. Kanske vill man inte ta med gång, kanske lägga till skateboard? Beräkningar Underlag till beräkningar Pressklipp Cykeln går lika fort som bilen i rusningstrafik Framgångsfaktor Testet ska vara just ett test och inte en tävling, cykla i normal takt. Jämförelsen ska vara representativ för en vanlig cyklist, inte en racercyklist. Variationer på aktiviteten Man kan synliggöra hälso-, klimatoch kostnadsaspekterna genom att kvantifiera även dessa aspekter, såsom Sigtuna kommun har gjort, se länk. På längre sträckor där cykling inte är så konkurrenskraftigt tidsmässigt eller i en liten ort där det inte finns någon trafik att tala om, är det särskilt lämpligt att lyfta fram andra aspekter än just tiden. cykling, gång, bil, kollektivtrafik målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 8 timmar kostnad Ca 50 kr (för eventuell bussbiljett tur och retur, under förutsättning att bil och cykel kan lånas utan kostnad) kontakt Cecilia Isberg, journalist, Kristianstadsbladet Helen Ericson, miljöstrateg, Sigtuna kommun Tel klokbok recept för hållbara resor

13 en tankeväckande jämförelse Pris för resa med SL-tåg/buss avser förköpsremsa. Utsläpp från bensinbil avser en svensk genomsnittsbil. Med miljöbil menas bil som släpper ut 120 g koldioxid per km. Beräkningar för bil avser bil med endast förare. Utsläppsberäkningar för bil avser varmstart. Vid kallstart ökar bränsleförbrukningen med 35 procent de första fem kilometrarna. klokbok recept för hållbara resor 13

14 Årets miljöbilshandlare 14 klokbok recept för hållbara resor

15 Ett sätt att rikta uppmärksamhet mot miljöbilar är att utse Årets miljöbilshandlare. Vinnaren definieras som den bilhandlare med störst andel miljöbilar i försäljningen till privatpersoner. Steg-för-steg Ring bilhandlarna i kommunen och få med dem på idén. Några månader innan vinnaren utses är det lagom att be bilhandlarna att skicka in uppgifterna. Det kan krävas några påminnelser innan alla har gjort det. Om utmärkelsen ska delas ut under trafikantveckan kan det vara lämpligt att skicka en första uppmaning om att komma ihåg att skicka in uppgifterna redan innan sommarens semestrar. När alla uppgifter har kommit in, avgör vilken bilhandlare som har vunnit. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan prisutdelningen. Prisutdelning med till exempel tårta och diplom hos den vinnande bilhandlaren. Priset bör gå till den bilhandlare med störst andel miljöbilar i försäljningen till privatpersoner, detta då en enskild upphandling till exempel från en kommun kan slå väldigt stort i statistiken, och göra matchen avgjord på förhand. Dessutom har många kommuner och företag ändå krav på sig att köpa in miljöbilar, försäljningen till privatpersonerna kan på det sättet vara en större utmaning att hjälpa till att motivera bilhandlarna inför. Låt det vara andelen miljöbilar och inte antalet som utgör kriteriet. På det viset får ju även små bilhandlare en chans. Se till att hela tiden vara tydlig med definition på miljöbil, använd den gängse miljöbilsdefinitionen (som innebär femårig skattebefrielse vid inköp). Begränsa tävlingen till de bilhandlare som säljer nybilar. klokbok recept för hållbara resor 15

16 Om priset delas ut under trafikantveckan i september utgå från andra halvan av föregående år och första halvan av innevarande år, eller bara första halvåret, så att siffrorna är så aktuella som möjligt. Man kan också annonsera vid utlysningen av tävlingen i lokalmedia, då tillkommer förstås också annonskostnad. Det är relativt enkelt att få media att skriva en artikel om vinnarna och på det sätt få kostnadsfri marknadsföring. Tidsåtgången 40 timmar är rätt väl tilltagen, men kan vara rimlig om man genomför aktiviteten första gången. Nästa gång man genomför aktiviteten och har kontakterna upparbetade går det troligen snabbare. Här räknar vi på att man inom sin/sina kommuner har cirka tio bilhandlare. Har man färre eller fler bilhandlare påverkar det tidsåtgången. Att få med sig bilhandlarna på att vara med är inte så svårt, det tidskrävande brukar kunna vara att få in uppgifterna. framgångsfaktor Tårta som pris är bra, då får alla anställda på den vinnande bilhandlaren del av belöningen. variationer på aktiviteten En variant för att motivera även de bilhandlare som inte ligger i topp i miljöbilsförsäljningen kan vara att också dela ut ett pris till den som gjort störst förbättring under året. Arbetar man som energi- och klimatrådgivare inom flera kommuner kan man låta ett pris gå till den bästa handlaren totalt sett för samtliga kommuner. fallgrop Publicera inte hela listan över hur bilhandlarna ligger till det är bättre att bara presentera vinnaren och inte hänga ut dem som inte gjort lika bra ifrån sig. Utkast till annons Pressklipp Hans tog emot miljöbilspris 16 klokbok recept för hållbara resor

17 miljöbilar fler företagsaktiviteter Ecorally, där man bjuder in företagsrepresentanter från olika branscher. Uppföljning på företagen stimulerar till fortsätt arbetet med sparsam körning. Uppmana till resfria möten. Samåkningsaktiviteter eller uppmaning till anställda att lämna bilen hemma genom att cykla eller gå någon dag per vecka. Kan med fördel göras i form av tävlingar där företag/organisationer kan delta. Informera företag som kör mycket om ruttoptimering, sparsam körmålgrupp Företag, allmänheten tidsåtgång Ca 40 timmar kostnad Ca 200 kr tårta som pris, inramning av diplom, ev. annonskostnad tillkommer kontakt Magnus Hellstrand, energioch klimatrådgivare, Avesta. Tel Hans Holmlund i Krylbo blev årets miljöbilshandlare i Avesta ning och energieffektiva fordon. Inspirera företagen att låta de anställda prova kollektivtrafiken istället för bilen med hjälp av ett gratis busskort under en månad. Detta kan givetvis tillämpas även för andra målgrupper. Ordna frukostmöte eller kvällsträff speciellt för bilhandlare och dela med dig av dina kunskaper om miljöbilar, bränslen, trafik, sparsam körning med mera. Bra tid och plats för allmän företagsinformation är lunchtid utanför en lunchrestaurang i en företagsby. klokbok recept för hållbara resor 17

18 tävlingar Ett välbeprövat och kreativt sätt att engagera människor i olika frågor är att utlysa tävlingar. Det kan handla om att fota, skriva en berättelse, slogan, teckningstävling. I Karlstad anordnade man en fototävling inom hållbara transporter, där de tävlande fick skicka in foton om Klimathjältar tillsammans med en motivering. En jury, där några lokala kändisar ingick, utsåg vinnaren som belönades med en elcykel. Steg-för-steg Samla ihop en jury. Ta kontakten några månader innan tävlingen. Utlys tävlingen. Ungefär en månad kan de tävlande få på sig för att skicka in bidrag. Juryn utser vinnaren efter sista datum för inlämnande av bidrag. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till prisutdelningen. Arrangera prisutdelningen, gärna i ett köpcentrum eller liknande plats med mycket folk. Ordna en utställning med bidragen, till exempel på biblioteket. Dela gärna ut ett pris, till exempel biobiljetter till alla som skickade in bidrag. Karlstad kommun fick in drygt 20 bidrag när de genomförde tävlingen, men då hade de också en elcykel som pris och gjorde en del övertalningsinsatser. Kom överens i förväg om vilken metod juryn ska utse vinnaren/vinnarna med, till exempel om varje jurymedlem kan rösta på en eller flera tävlanden. Har man möjlighet, låter man ett tryckeri göra utskrifterna till utställningen. Annars skriver man ut bidragen själv på snyggt papper. Att arrangera en fototävling är ett bra sätt att bygga upp en bra bildbank. Vill man göra det är det nödvändigt att tävlingsreglerna utformas så att arrangören får rätt att fortsätta använda bilderna. 18 klokbok recept för hållbara resor

19 Arrangörer av fototävling i Karlstad, med tävlingsbidrag i bakgrunden. Exempel på formulering: Bilderna skyddas av upphovsrättslagen och fotografen äger rätt att sälja sina bilder. XX (arrangören) förbehåller sig rätten att använda bilderna i egen marknadsföring utan betalningsplikt till fotografen. Nya tekniker som till exempel fotodelningstjänsten Instagram erbjuder en mycket bra möjlighet för anordnande av en fototävling. Tekniken kan locka speciellt yngre målgrupper att fundera på hållbara transporter och vad det innebär för dem! framgångsfaktor Ett fint pris kan vara viktigt för att få in bidrag. Om inte en elcykel så kanske middag för två på en fin restaurang eller en resa i närområdet? fallgrop Många kan känna sig lite ovana vid att lyfta fram sig själv genom att skicka in bidrag. Ibland kan det fordras lite övertalningsinsatser med kollegor och bekanta för att få in bidrag. klokbok recept för hållbara resor 19

20 Variationer på aktiviteten Tävlingen kan förstås varieras utifrån sammanhang, vara specifik för till exempel cykling eller till exempel omfatta hela transportområdet. Förutom förstapriset kan ju också andra- och tredjepris delas ut. En annan variant är att lägga upp en fototävling som ett fotomaraton, de tävlande får exempelvis i uppdrag under en dag att ta en bild i timmen på hållbara transporter. Varje timme kan ha sitt eget undertema gärna med fantasifulla rubriker, till exempel Smart trafikant, En tydlig signal eller Kedjereaktion. Möjliga samarbetspartners för aktiviteten kan vara till exempel fotoklubbar eller fotoaffärer. Pressmeddelande 1 Pressmeddelande 2 Banner Känner du Karlstads klimathjälte? Banner Nu har vi hittat Karlstads klimathjälte Radiospot Klimathjälte Klimathjälteidén ett mer omfattande koncept beskrivs här Pressklipp Rut en riktig klimathjälte tävling ger många goda exempel målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 10 timmar kostnad Ca kr ( kr för pris till vinnarna, kr för annonsering) kontakt Mikael Laakso, energi- och klimatrådgivare, Karlstad Tel Fotomaraton: Per Hansson, Energikontor Sydost, Växjö Tel klokbok recept för hållbara resor

21 Rut blev Karlstads klimathjälte genom fototävlingen. Idag cyklar hon med en elcykel! klokbok recept för hållbara resor 21

22 Information på bilbesiktningen Att informera kunder på bilbesiktningen om sparsam körning, alternativa bränslen och liknande, har visat sig vara en uppskattad form för transportrådgivning. Bilbesiktningens kunder är ofta positiva till en pratstund medan de väntar på att personalen går igenom bilen. Steg-för-steg Kontakta den lokala bilbesiktningen någon månad i förväg och presentera idén. Beställ informationsmaterial att dela ut. Till exempel boken 30 biltips som hjälper dig att spara både pengar och miljö. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan prisutdelningen. Vid dagen för genomförande: sätt upp ett bord eller informationsställ med informationsmaterialet, ta med roll-ups och liknande om sådana finns. Tidsuppskattningen utgår från 6 timmar för genomförandet, 1 timme till anskaffning av material och 3 timmar för kontakten med bilbesiktningen. För ett besök på 6 timmar är samtal med kunder rimligt. Variationer på aktiviteten Info till taxiföretag kan vara en variant på aktiviteten, sök då istället upp taxichaufförer och firmaägare på de platser de befinner sig. Diskutera bilfrågor och drivmedel med kunderna på tankställen, hjälp dem att mäta lufttryck på däcken. Sätt upp en liten informationsmonter i affärer som säljer biltillbehör, på köpcentrum och parkeringshus. Ta med en simulator till besiktningen och diskutera sparsam körning. 22 klokbok recept för hållbara resor

23 Kund på bilbesiktningen i Sveg får transportrådgivning under väntan på sin bil. Framgångsfaktor En förtjänst med aktiviteten är att det underlättar för bilbesiktningens personal att deras kunder tas om hand medan de väntar på sina bilar. Det kan betonas när man kontaktar bilbesiktningen. Fallgrop Vissa bilägare föredrar att följa genomgången av deras bilar, låt dem göra det. Material Beställ boken 30 biltips sparsam körning målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 10 timmar kostnad Ca 1000 kr (30 exemplar av boken 30 biltips ) kontakt Ann-Kristin Olofsson, energioch klimatrådgivare, Härjedalens kommun. Tel klokbok recept för hållbara resor 23

24 Morotsutdelning Att dela ut morötter på platser där många cyklister, fotgängare eller kollektivtrafikanter är i rörelse är en insats som har genomförts på flera håll för att uppmärksamma människor som inte åker bil. Aktiviteten ger bra möjligheter till att väcka dialog och samtal, och har ofta fått stort genomslag i media. Även om aktiviteten vänder sig till de som redan transporterar sig hållbart kan man genom aktivitetens mediala styrka påverka även andra. Steg-för-steg Beställ ca 300 morötter. Lokalproducerade och ekologiskt odlade, förslagsvis. Tryck upp klistermärke med texten Tack för att du inte åker bil idag! och klistra dem på morötterna. Kontakta media några dagar i förväg, bjud in till pressträff som sker dagen innan genomförandet. Ställ dig/er på strategiska ställen vid tågstation, busshållplatser eller cykelvägar och dela ut morötterna till dem som cyklar, går, åker buss och tåg. För utdelningen av morötterna kan man grovt räkna med att varje person som deltar i utdelningen delar ut 30 morötter per timme. Då hinner man också få igång lite samtal med dem som inte är för jäktade. Ska man som i det här exemplet dela ut 300 morötter på tre timmar är det alltså lämpligt att vara tre personer som hjälps åt att dela ut. Framgångsfaktor Låt utdelningen ske klockan 7-10, då många tar sig till jobb och skola. 24 klokbok recept för hållbara resor

25 Morot till glad trafikant. Variationer på aktiviteten Sätt eventuellt också i förväg in en annons i den lokala tidningen. Frukostpåsar, frukt, reflexer, sadelskydd, blommor, böcker kan också delas ut istället för morötter. Aktiviteten kan också till exempel utformas till att bara vända sig till cyklister. Klistermärke Pressmeddelande Pressklipp Lämnade bilen hemma fick morot cykling, gång, kollektivtrafik målgrupp Allmänheten tidsåtgång Ca 20 timmar kostnad Ca 500 kr, inköp av morötter och tryck av klistermärken. Ev annonskostnad tillkommer. kontakt Annika Varghans, energi- och klimatrådgivare Leksand och Rättvik Tel klokbok recept för hållbara resor 25

26 Samarbeta mer! Även relativt små aktiviteter kan vara lättare att genomföra om man samarbetar med någon. Aktuellt kan vara kommunens folkhälsosamordnare, trafikenhet, informationsenhet och skolan, Svenska kyrkan, ortens energibolag, Trafikverket, lokaltrafiken, Gröna Bilister, cykelorganisationer med mera. Bolla gärna dina idéer med andra energi- och klimatrådgivare! Bra att tänka på när man planerar och genomför transportaktiviteter Vilken är målgruppen för aktiviteten? Hur ser du till att den når målgruppen? Hur uppmuntrar aktiviteten till nytt beteende? Tänk på utvärderingen från början. Se sid 6. Välj rätt forum så att de personer du träffar verkligen vill gå in i en diskussion. Ha ett tydligt mål och strategi för rådgivningen. Planera i god tid, kolla upp vilka andra projekt kommunen har där transportaktiviteter kan ge mervärde. Upprepning av budskapet är viktigt för att det inte ska försvinna i bruset. Synliggör din roll som officiell representant i transportrådgivningsfrågor genom kläder med tryck med kommunens/energioch klimatrådgivningens logotype, namnbrickor eller rollups när du är ute och pratar. 26 klokbok recept för hållbara resor

27 fler Aktiviteter Energi- och klimatrådgivarna anordnar många olika aktiviteter kring hållbart resande. Här presenteras några av dem som genomfördes under Europeiska Trafikantveckan september Bli inspirerad! På stan Testa olika cyklar och miljöbilar Cykelaktiviteter på avstängd gata: cykelkorgsloppis, akrobatcyklister, gyrohjulingar, segways, solowheels Test av lufttryck på bildäck Cykelorientering, geocoaching Cykelbytardag, gratis cykelservice Information om vintercykling Jippo i samband med invigning av t ex ny station, resecentrum, elbilsparkering, cykelparkering Utlottning av utbildningar i sparsam körning kopplat till en simulatoraktivitet Korta inspirationsutbildningar. På skolan Hållbarhetsdag på gymnasieskola Tävlingar i skolor. Teckningstävling åk 3, teknikcykelbana åk 6, novelltävling åk 9. Final och omröstning på aktivitetsdag på stan Körskola för barn. Uppmuntra gång och cykling till skolan Tema i skolan, till exempel Hur reste man på 1800-talet? Föreläsningar och seminarier Lunchföreläsningar i samarbete med olika organisationer Utställning med föreläsningar och sparsam körning i simulator Frukostseminarier med olika teman. Tävlingar och utmaningar Ensam bilist söker partner. Utmaning till anställda att samåka Låt bilen stå. Tävling mellan arbetsgivare, allmänhet och anställda Tävling för taxiförare, sparsam körning i simulator. Uppmärksamhet Pressmeddelanden om idrottsresor Kommunprofiler som cyklar Budskap på P-platser Olika tips i tidningen om hållbart resande under Trafikantveckan Ecorally. Tävling mellan proffsförare. Uppmuntring Bjuda på fika på resecentrum Åk buss på bilnyckeln Presenter till samåkare. klokbok recept för hållbara resor 27

28 Klokboken ges ut av Energikontoret Regionförbundet Örebro inom projektet Ökad transportrådgivning som drivs av Energikontoren Sverige med stöd av Energimyndigheten. Energikontoret Regionförbundet Örebro, Örebro e-post telefon klokbok recept för hållbara resor

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Trafikantveckan 2013

Trafikantveckan 2013 Trafikantveckan 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Europeiska Trafikantveckan... 3 Aktiviteter under veckan... 3 Teater... 3 Bokbord... 4 Torget... 5 Prova elbil... 6 Prova elcykel...

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Res klokt framtidens resenärer

Res klokt framtidens resenärer Res klokt framtidens resenärer Många barn lär sig i dag att det enda färdmedlet är bil. Man blir skjutsad till skolan, till fritidsaktiviteter och till vänner och bekanta. När de blir äldre och ska ta

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar Transportrådgivning Jamtland Cheer den 10 mars 2011 Närvarande; Jenny Jernström, Marina Gregorsson Allmänt Jamtland Cheer bildades 2009 då Östersund Cheerleading och Jamtland Cougars gick samman till en

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Stockholms cykeldag 8/6 2006

Stockholms cykeldag 8/6 2006 Stockholms cykeldag 8/6 2006 En dag tillägnad Stockholms cyklister RAPPORT 2 Augusti 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 STOCKHOLMS CYKELDAG DEN 8 JUNI 2006...6 SYFTE...6 TIDIGARE ÅR...6 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Aktivitetstips för att inspirera

Aktivitetstips för att inspirera Sida 1 av 5 Aktivitetstips för att inspirera Om ni inte redan har gjort det hoppas vi att ni beslutar att, efter era förutsättningar och resurser, delta i Europeiska Mobilitetsveckan och/eller I stan utan

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept.

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Ev diarienummer Energimyndigheten Diarienr. 2013-006281 Projektnr. 38207-1 Stockholm, 2016-06-30 Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Med vänlig hälsning Teo Enlund Industridesigner, Senior Projektledare

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

Aktivitetstips för att inspirera

Aktivitetstips för att inspirera 1(6) Aktivitetstips för att inspirera Nedan följer exempel på aktiviteter som är sorterade under olika ansvars- och intresseområden för myndigheter, företag och föreningar. Likartade tips kan återkomma

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Trafikantveckan 2013: Aktivitetshandbok. Version

Trafikantveckan 2013: Aktivitetshandbok. Version Trafikantveckan 2013: Aktivitetshandbok Version 2013-04-17 Aktivitetskoncept och idéer Simulatorer för sparsam körning En möjlighet att testa grunderna i sparsam körning i en simulator. Föraren kör en

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Vänlig väg till skolan

Vänlig väg till skolan Vänlig väg till skolan Jag har 261 steg till skolan och jag gillar att gå. Christopher, Risebergaskolan, Malmö Att gå eller cykla till skolan gör barnen piggare, friskare och minskar biltrafiken. Det sparar

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta till vuxna Hållbar transportkväll Att göra något tillsammans är ofta ett trevligt sätt att lära sig nya saker. En gemensam aktivitet där lärare, föräldrar och elever träffas är ett bra tillfälle att berätta

Läs mer

Trafikantveckan 2014: Webbinarium. 27 mars 2014

Trafikantveckan 2014: Webbinarium. 27 mars 2014 Trafikantveckan 2014: Webbinarium 27 mars 2014 Agenda Höjdpunkter från förra året Commute Greener Klimatmatchen Andra stöd från projektet Energikontorens roll Aktivitetshandbok Trycksaker Cykelfrämjandet

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN

EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 16-22 SEPTEMBER 2016 Res hållbart - lönsamt och smart! www.ostersund.se/trafikantveckan Välkommen till Europeiska Trafikantveckan Hållbart smarta resor och transporter - en investering

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013?

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? 2013-02-04 Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013 - Från bra till bäst I mer än 20 år har Great Place to Work utvecklat kunskapen

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer