JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin avseende rapportering under respektive delmål- och åtgärdsrubrik. Delmål och åtgärder Öka kunskapen om och förståelsen för det internationella arbetets betydelse för Jönköpings kommun I maj invigdes EUkompassen - som är en portal för all den EU-verksamhet som pågår i länet. I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari informerade Calle Björstrand, VD för Euro Info Center i Jönköping, om Regionala perspektiv på EU med koppling till de förändringar som diskuteras inför programperioden , Erik Bunis, VD för Länsteknikcentrum, om Graz och Länsteknikcentrums samarbete med Steiermark, Österrike samt Ulrika Johansson, Österrikes ambassad, om Österrike. Motivet för de två sistnämnda informationerna var de kontakter som tagits mellan kommunerna Jönköping och Graz i syfte att utveckla ett samarbete inom ett antal områden. Kommunens internationella webbsida (Om kommunen/internationellt) har uppdaterats och en särskild sida har gjorts på engelska för internationella studenter. SydSam har introducerat en ny programdatabas. Alla nyheter ligger under rubriken EU-relaterad information och ersätter tidigare Översikten över EUfinansierade program. Adressen är Inga samordnade språkutbildningar har genomförts under året. Förvaltningschefsgruppen har beslutat att varje förvaltning löser sina behov av språkutbildning. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Kyrkogatan, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Jönköpings högskola tog under 2005 emot omkring 600 utländska utbytesstudenter och ca 100 utländska programstudenter. Utbytesstudenterna hälsades i början av vår- och höstterminerna välkomna och fick information om Jönköping av kommunfullmäktiges presidium. Kf:s presidium har gästats av Tysklands, Marockos och Kubas ambassadörer, tagit emot besök av ungdomar, skolledare och konstnärer från Estland, Frankrike, Ryssland, Sydafrika, Tyskland, Ukraina och Vitryssland samt från de nordiska vänorterna. Kommunen har även ekonomiskt stöttat konferenser och ungdomsaktiviteter med internationellt deltagande. Träffa samarbetsavtal/utveckla internationella nätverk med kommuner/regioner i världen Förvaltningarnas kontakter och utbyte med vänorts- och samarbetskommuner redovisas under resp. förvaltning nedan (sida 3-7). SLAGELSE, DANMARK Genom kommunreformen i Danmark har Slagelse lagts samman med Hashöj, Korsör och Skaelsörs kommuner. Den nya storkommunen Ny Slagelse Kommune får ca invånare. SVENDBORG, DANMARK Genom kommunreformen i Danmark har Svendborg lagts samman med Gudme och Egebjers kommuner. Den nya storkommunen Svendborg får ca invånare. VÄST-VIRUMAA LÄN, ESTLAND Även i Estland har sammanläggningar av kommun gjorts. I Väst-Virumaa län har sju kommuner lagts samman till tre. GORZÓW, LUBUSKIE LÄN, POLEN Gorzów ordnade i april en konferens Partnership in new Europé med medverkan från sina partnerkommuner Frankfurt an der Oder, Tyskland, Cava de Tirreni, Italien och Jönköping. Från Jönköping deltog internationella sekreteraren Margareta Böhn. Vid konferensen informerade Gorzów om utvecklingen i kommunen avseende näringsliv, infrastruktur och offentlig verksamhet. Under året har en analys gjorts av Jönköpings kommuns kontakter med Lubuskie län. GRAZ, ÖSTERRIKE På inbjudan från borgmästaren i Graz var representanter för Jönköpings kommun, Högskolan och näringslivet på besök i Graz i början av mars. Vid besöket blev man överens om att undersöka förutsättningarna för samarbete inom områdena företagsnätverk, universitet/högskola, stadsplanering, kultur och integration. Företrädare för Graz kommer på återbesök i Jönköping i mars Vid årets Elmia Subcontractor deltog Tysklands ambassadör och Österrikes handelsråd. De fick också information om Jönköpings kommun och visades runt i kommunen.

3 3 (8) Öka de kommunala förvaltningarnas och särskilt skolorna internationella kontakter Fritidsförvaltningen har tagit emot fyra volontärer och sänt iväg tre. Dessa utbyten har pågått under 8-12 månader Volontärerna har varit fem flickor och två pojkar i åldern år. Österrike, Syrien, Tyskland, Slovakien och Italien ingick som sändande och mottagande länder. Ett 50-tal ungdomar i åldern år från fritidsgårdarna har deltagit i multilaterala utbyten i Sverige. Utbytena har föregåtts av förberedande möten på plats. Deltagande länder har bl.a. varit Jordanien, Israel, Portugal, Irland och Österrike. Tjänstemän och fritidsledare har deltagit i utbildningar/studiebesök inom och utom Sverige. Bl.a. har två utbildningar genomförts i Jönköping med sammanlagt ett 60-tal deltagare från ett 20-tal länder. Målgruppen för utbildningarna har varit ungdomsarbetare i Europa och medelhavsregionen. Syftet med utbildningarna har bl.a. varit att skapa nätverk och att kunna utveckla det internationella arbetet. För att utveckla samarbetet med Syrien deltog kommunen tillsammans med representanter för Danmark, Finland, Malta och Estland i ett studiebesök i Syrien. Fritidsförvaltningen har också tagit emot utländska studiebesök, bl.a. från Japan. Utöver lönekostnader har den internationella verksamheten kostat fritidsförvaltningen högst 10 tkr, eftersom Ungdomsstyrelsen, inbjudande länder och EU svarat för merparten av kostnaderna. Kultur Jönköping kommuns internationella arbete bedrivs huvudsakligen genom kommunens vänorter och s.k. sister-cities eller orter med vilka det har tecknats samarbetsavtal av annan karaktär. Kultur Jönköpings kommun kan stödja kulturgrupper som vill ha utbyte med grupper på dessa orter. Dessutom finns mellan vänorternas kulturförvaltningarna ett väl fungerande nätverk vilket fungerar som en kunskaps- och kontaktbank vid olika projekt inom kultursamarbetet. Ett museiseminarium arrangerades för vänorterna i Västviruma län och Valkeakoski maj, då ett flertal av kommunens museer och historiska platser presenterades. Särskild tonvikt lades på publik verksamhet. Platser som besöktes samt diskuterades var bl.a. Viktor Rydbergmuseet, Visingsö med Näs och Visingsborg samt Munksjömuseet. BAAL, en konstnärsgrupp från vänorten Svendborg gästade Tändsticksmuseet med en varierad utställning under hösten. Vernissagen ägde rum den 8 oktober i samband med Kulturdagnatten. I augusti deltog förvaltningen vid den kulturchefsträff för vänorterna som anordnades i Svendborg. Denna träff var den första då samtliga orter i Jönköpings-ringen var närvarande. Förutsättningarna för vidare samarbeten mellan vänorterna inom kulturområdet är nu de allra bästa.

4 4 (8) Stora delar av bibliotekets personal deltog i juni i en studieresa till danska Silkeborg och Århus. Syftet var bland annat att studera den tekniska utvecklingen, där just Silkeborg ligger långt framme med chip-märkning av medier. Bibliotekarier har också deltagit i utrikes resor till Köpenhamn och Berlin för att studera barnbiblioteksverksamhet inom ramen för projektet Mars Express. På miljökontoret har under 2005 inte bedrivits något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Däremot är personalen relativt väl uppdaterade i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete genom bevakning av officiella rapporter och undersökningar. Räddningstjänsten har i princip inte haft något internationellt arbete under året. Ungefär vartannat år brukar förvaltningen ha ett utbyte med Rakvere i Estland och dess räddningstjänst. Genom samarbete med Räddningsverket avseende utvecklingsarbete har studieresor gjorts till England och USA. Skol- och barnomsorgsförvaltningen. Under året har Skollagens 5 kap. 21 diskuterats, som säger att gymnasieutbildningen i stort sett skall vara avgiftsfri och att inslag som anses väsentliga för utbildningen också blir tillgängliga för alla elever, oberoende av vårdnadshavarnas ekonomiska ställning. Personalen på gymnasieskolorna ser med stark oro på konsekvenserna av att eleverna inte får betala delar av studieresorna. Det innebär också att det blir svårt att leva upp till skolplanens mål om internationella upplevelser, det blir sämre möjligheter att genomföra ämnesintegrerade projekt och inte minst blir det sämre möjligheter att bygga goda relationer mellan elever samt mellan elev och lärare. Grundskolorna har ett antal internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates, Comenius, och Leonardo. Samarbetet sker på olika sätt - bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor etc. Gemensamma konstutställningar, årskalendrar och idrottsutbyten är andra exempel på samarbetsformer som prövats. Sedan flera år har årliga elev-, lärar- och skolledarutbyten genomförts med Jönköpings vänorter Bodö, Kuopio och Svendborg. En samarbetsgrupp med representanter för skolförvaltningarna i vänorterna är ansvariga för planering och genomförande av verksamheten. Under år har projektet LearnIt påbörjats med målet att skapa en virtuell mötesplats för elever i vänorternas skolor. Projektet sanktionerades vid vänortsmötet i Bodö i augusti 2004 och kommer att delredovisas vid det nordiska mötet i Jönköping i juni Ett lärarutbyte har även genomförts år 2005 mellan Jönköping, Kuopio och Svendborg. Ett utbyte med skolor i området runt Pretoria i Sydafrika har startats under året. Lärare från Sydafrika har besökt skolor i bl.a. Bankeryd och Råslätt. Personal från Stadsgårdsskolan deltog i ett returbesök i Sydafrika under hösten. Ljungarumsskolan genomförde ett EU projekt (Comenius) European meeting i maj. Omkring 80 ungdomar och 15 lärare från fyra olika länder deltog.

5 5 (8) Programmet var mycket omfattande. Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping deltar också i ett Comenius 3 projekt A good and safe school, som koordineras av vänorten Kuopio. Gymnasieskolorna. Vid Bäckadalsgymnasiets BF-program har några elever deltagit i ett internationellt utbyte med Nepal. Projektet har pågått i tre år och arrangeras av Ungdomsstyrelsen och finansieras av SIDA. HR-programmet har många internationella aktiviteter. Inte mindre än 18 elever på HR har under läsåret haft APU utomlands. De har varit i England, Finland, Frankrike, Island och Italien. Detta har finansierats genom olika stipendier från Internationella Programkontoret och Skolverket. HR har också deltagit i ett europeiskt matlagningsprojekt tillsammans med Frankrike och Italien inom ramen för EUprogrammet Comenius 1. Erik Dahlbergsgymnasiet har haft besök av två lärare, från Rantailane Upper Secondary School och Thuto-Thebe Middle School i Pretoria, Sydafrika. De ingick i en grupp om totalt 35 lärare på besöksturné till Halland, Västergötland, Småland, Jönköping (ED, Attarp/Nyarp och Råslätt/Stadsgården). Initiativtagare är grundaren av Family Institute of South Africa. Programmet för två veckors vistelse bestod av lektionsbesök samt samtal med elever och lärare från alla utbildningar, skolledning, kansli och elevvård. Gemensamma studiebesök och aktiviteter i hela gruppen har också genomförts, allt i syfte att åstadkomma ett utbyte mellan skolor och lärare i Sydafrika Sverige. Veckorna tog skolan i samarbete med HLK emot två amerikanska lärarstudenter från Pennsylvania State University, som gör sin slutpraktik i Sverige. Vistelsen avslutades med lektionsbesök av supervisors från USA. Inom ramen för lärarprogrammet på HLK Intercultural Teacher tog ED emot två indiska gäststudenter, som under veckorna gjorde fältstudier, bestående av observationer och intervjuer. Vistelsen ska resultera i en uppsats och även ge dem kontakter i Sverige. Per Brahegymnasiets estetprogram har genomfört studieresor till Bornholm, Prag, Berlin och London. Programmet var också värdar för ett besök från ett musikgymnasium i Kuopio. Samhällsvetenskapsprogrammet har gjort studieresor till Güstrow, Tyskland. I studieresa till Prag för SP internationell var ämnena samhällskunskap, historia, religion, svenska och engelska inblandade i ett ämnesintegrerat projekt. Vissa elever använde dessutom Pragresan som utgångspunkt för sina projektarbeten. Sandagymnasiet har kommit med i SMUL-projektet (Samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning), en satsning av Myndigheten för Skolutveckling för att utveckla former för samarbete mellan svenska gymnasieskolor som erbjuder program med yrkesämnen och motsvarande utbildningar i vissa utvecklingsländer. Målsättningen är att utvecklingsarbetet ska leda fram till förslag om en reguljär verksamhet som ska kunna införas i samband med den kommande gymnasiereformen. Fem elever från BF3 vid Sanda gjorde sin praktik i El Salvador och lika många elever därifrån har i höst besökt Sandagymnasiet och praktiserat inom skola, förskola, fritid i Jönköping. Projektet har betytt mycket för att öka elevernas förståelse för en annan kultur och de yrkesbetingelser som gäller där.

6 6 (8) Elevutbyten med Trinity Academy i Edinburgh och Gymnasium Beekvliet i Holland har genomförts. Under hösten har elever från samhällsprogrammet fått möjlighet att delta i ett nytt elevutbyte med en annan av våra partnerskolor: Waldschule, Schwanewede, utanför Bremen. Utbytet sker med hjälp av ett Comeniusstipendium. Från Sanda Idrottscentrum rapporteras följande internationella verksamhet. Basket har varit i Finland (flickor) och Holland (pojkar) samt Fotboll i Spanien. Golf har i årskurs 3 varit i Egypten. Gästtränare i basket - Morten Thomsen från Usa Collage och Nenad Music från Serbien - har besökt skolan. I en turnering anordnad av Sanda basket, deltog lag från Norge och Danmark. Ishockey har varit på turnering i Schweiz och Tyskland med olika grupper. Kulturskolans elever varit på orkesterturnéer i Tjeckien och Tyskland. Socialförvaltningen har under året tagit emot studiebesök och praktikanter från ett flertal länder, ofta i samverkan med Hälsohögskolan. Inom äldreomsorgen och omsorgsverksamheten har enskilda besökare, studiegrupper och praktikanter tagits emot från Wales, Japan, Botswana och England. En av socialförvaltningens medarbetare har besökt sociala myndigheter och institutioner i Frankrike och på Island. Socialförvaltningens ledningsgrupp har besökt de norska kommunerna Oslo och Asker, för att bland annat studera kvalitetsarbetet i den sociala verksamheten. En av förvaltningens medarbetare har på Hälsohögskolan för studenter från Sydafrika, Kanada, Australien och Norge informerat om äldreomsorgen i Sverige och i Jönköping. En enhetschef inom äldreomsorgen har under året deltagit i EU-projektet Mosaic inom programområdet Leonardo da Vinci. Projektet fokuserar på ledarskap inom äldreomsorgen i ett europeiskt perspektiv. Utöver svenska deltagare deltog ledningspersonal från Spanien (Barcelona) och Italien (Florens). Stadsbyggnadskontoret har under året gjort studieresor till de nordiska grannländerna. Trafikavdelningen besökte Oslo kommun och tog där del av aktuella trafikfrågor. Plan- och bygglovavdelningarna har gjort studiebesök i Köpenhamn för att bl.a. titta på ny bostadsbebyggelse. För att få ytterligare belysning av frågor kring Atollenprojektet gjorde de båda handläggarna för detaljplanen ett studiebesök i Berlin. Stadsbyggnadsdirektören deltog i juni tillsammans med utvecklingsdirektören i ett internationellt symposium i Köpenhamn och deltog bl.a. i ett specialseminarium inom Nordic City Network samt deltog i gruppdiskussioner om stadsutvecklingsfrågor i Jyväskylä (stadskärnans utveckling) och Trondheim (universitetet och staden). Förvaltningscheferna besökte i augusti Aarhus i Danmark och gjorde intressanta studiebesök och träffade bl.a. företrädare för stadsbyggnadsverksamheten och Aarhus konserthus. Stadskontoret har varit delaktiga i det inledningsvis nämnda seminariet samt vid de mottagningar som Kf:s presidium haft. I samband med Elmia Subcontractor 2005 togs kontakter och genomfördes överläggningar med

7 7 (8) utländska utställare/organisationer. Vidare har lokaliseringsfrågor berört ett antal internationella företag. Stadskontoret har också haft förhandlingar med engelska lågprisflygbolag i samband med mottagning på Sveriges Ambassad i London, Routes flygkonferens 2005 i Köpenhamn samt i Dublin under hösten Tekniska kontoret har via Euro Info Center ställt frågan om intresse finns för ett europeiskt nätverk mot ogräsbekämpning. De svaren som inkommit har inte varit intressanta ut TK:s perspektiv. TK har under hösten varit i kontakt med ISF för att genomföra en kompetensanalys på centrala stabsfunktionen. TK projektanställde en person för att bereda ett dokument som renderar i förbättrade förutsättningar att söka bidrag inom exempelvis EU mål 3. Genom omorganisationen har en utvecklingsenhet inrättats, där ett tydligare fokus ligger på omvärldsbevakning. Samtliga förvaltningars internationella resorna redovisas i bilaga 1 fördelade efter förvaltning och resmål. Använda sig av EU:s fonder och övrig bidragsfinansiering Inom tekniska kontoret har en genomgång och analys gjorts av pågående och planerade projekt som kan vara möjliga att delfinansiera genom EU-bidrag och/eller där internationellt samarbete kan var värdefullt. Bland förvaltningarnas internationellt ansvariga har behovet av motsvarande genomgångar inom andra förvaltningar diskuterats. Fritidsförvaltningen har erhållit drygt 900 tkr för Navigatorprojektet och för ett barn- och ungdomsprojekt, Kultur Jönköpings kommun ca 110 tkr för anordnande av Estlandsdagar och miljökontoret 180 tkr för åtgärdsprogram för Landsjön. Skol- och barnomsorgsförvaltningen - främst gymnasieskolorna - har erhållit omkring 420 tkr som bidrag från EU inom Comenius- och Sokratesprogrammen för skolutbyten och praktik förlagd till länder utanför Sverige. Vidare erhåller skolan ca 1,2 miljoner kr i s.k. mjölkbidrag/årligen från EU. Slutligen har ca 40 tkr erhållits för integrationsprojekt. Vad avser stöd från EU:s strukturfond Växtkraft Mål 3 har kommunens förvaltningar fått sammanlagt 29,4 mnkr under Totalkostnaden för projekten har varit ca 38 mnkr. Ur EU:s strukturfond Mål 2 Öarna har Tekniska kontoret erhållit ca 3,0 mnkr under 2005 avseende turistbyrå, servicebyggnad och trafikmiljö i Visingsö hamn. De totala kostnaderna för dessa investeringar var ca 10,2 mnkr. Aktivt verka för regionala samarbetsorgan avseende regionens större gemensamma internationella projekt Regionförbundets internationella beredning har under året besökt länets kommuner och diskuterat kommunernas och länets internationella arbete. Beredningen inriktar sitt arbete på sammanhållningspolitiken under den kommande programperioden.

8 8 (8) SIDA har inrättat en ny Östersjöenhet med kontor i Visby. Syftet med enheten är att främja samarbetet kring Östersjön och att de relationer som redan finns mellan Sverige och de andra Östersjöregionerna. Organisation och ansvar Det internationella nätverket har träffats vid fyra tillfällen under året. Varje möte inleds med en mer ingående presentation av en förvaltnings internationella arbete. Övergripande frågor beträffande skriftlig kommuninformation resp. information på kommunens webbplats på utländska språk har tagits upp i förvaltningschefsgruppen, liksom vilka som har behov av att kunna presentera kommunens verksamhet på engelska.

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 TJÄNSTESKRIVELSE 2007-02-27 1 (7) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2009-02-23 1 (8) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Internationell strategi Den 25 juni

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Staben Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2012-03-13 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Internationell strategi Kommunens

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2010-02-11 1 (13) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Internationell

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer