I. Er referens Referensnummer SEL Kundnummer Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-08-27 I. Er referens Referensnummer SEL01 00222202 Kundnummer 60376017 Uppdragsnummer 18501052 Kundens VA T-nummer SE558666765401"

Transkript

1 fumäktige inte beretts tifäe att ta stäning inför vissa finansiea och strategiska besut rörande SEKAB. Revisorernas anmärkning behandades av fumäktige i maj 2008 och medverkade i förängningen ti att styrese och VD i Skeefteå Kraft avgick i början av Besut på styresenivå och tät rapportering Efter en genomgång av styreseprotoko i SEKAB samt i de tre kommunernas energiboag, ink. NEKAB, kan även ett par andra generea observationer göras. För det första tycks en stor mängd besut ha fattats på styresenivå, och atså inte av den verkstäande edningen - trots att SEKAB-koncernens VD från början av 2007 hade möjighet att besuta om investeringar upp ti 5 MSEK. Dessutom var SEKABs styrese i hög grad informerad om hur VD agerade. Motsvarande besuts- och informationsnivåer har också gät inom sjäva SEKAB-koncernen. För det andra kan man se att rapporteringen om SEKABs utvecking under de aktuea åren har varit reativt tät upp ti energiboagen. Normat är att resp. styrese har fått information och möjighet att fatta besut fera gånger om året. Det innebär att de kommunaa energiboagen - genom sina styreserepresentanter - på VD-nivå kan anses ha varit fut införstådda med såvä utiandssatsningarna som SEKABs övriga utvecking och huvudsakiga paner. Sådan information har också ämnats vidare ti energiboagens styreser. Tifäigt engagemang bev ångvarigt Av oika dokument kan utäsas att den kommunaa satsningen på att vara häftenägare i SEKAB hea tiden har setts som mer eer mindre temporär. Det var ett sätt att bidra ti regionens tiväxt, säkra en stark utvecking av etanomarknaden och inte minst bädda för tiverkning av fordonsbränse från inhemska skogsråvaror. Skäet för att kommunerna bev kvar, och t.o.m. tvingades öka sitt ägarengagemang efter ett havt decennium, har sagts vara att man vi ta ansvar för företagets överevnad i en svår tid. Mot denna tidsbegränsning i satsningen från ägarnas sida kan stäas SEKABs egen tokning av situationen. en handing inför styresemöte i mars 2006 taas om att SEKAB "nu fått en ångsiktig ägare" samt om "tydiga direktiv om en stark expansion". samma dokument yder en av rubrikerna: "Expansion internationet!". juni 2006 besutar boaget att "etabera ett boag i Tanzania för framtida projekf'. Det kan också nämnas att SEKAB BioFues & Chemicas under 2006 ade ned sammanagt drygt 20 MSEK på oika internationea projekt. Av detta var merparten jurist- och övriga konsutkostnader. Detta visar omfattningen av och engagemanget i boagets panerade utandssatsningar. 16 (22) -a SW ECO

2 o k Bokföringsdatum Verifikationsserie Verifikationsur I.L 1 1 o o 5 a1. tt 1 - e 5 cfi' 6 4:. '1 Q I 8 ' 1 8 '- 6 Q 7 7 "' 1 FAKTURA 1(1) SEKAB BoFuendustries AB Faktura-/OCR-nr BGC-Id: Fakturadatum Postbox 166 Förfaodag ORNSKÖLDSVIK Er referens Referensnummer SEL Kundnummer Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer SE ap Avser arvode för skattekonsutationer (december 2007-mars 2008) angående verksamhet Tanzania ,00 Summa netto Moms 25,0% NettobeoDD ,00 / , ,00 Summa att betaa -. - ;.. SEK ,00 Betaningsvikor: 10 dagar från fakturadag DröjsmåsrAnta debiteras enigt räntesgen VId betaning anges Faktura-/OCR-nr som referens. Ernst & Young AB Box7850 SE Stoekom Sverige Tatefon Org. nummer VA T-nummer SWIFTADRESS Bankgiro: +48 (0) SE ESSESESS Fax (0) DO Stynssens sate Forataget har Pusgro: E-ma Stockhom F-&kaeade IBAN NUMMER SE

3 I Fakturaserie Löpor Bokföringsdatum Verifikationsserie Verifikationsur Aemaivid I 295 H 1< J' 2 8 f; Bt 3 1 ' f. " 8 - i/ frnst & YOUNG FAKTURA SEKAB Internationa AB Faktura-/OCR-nr Box 286 Fakturadatum ÖRNSKÖLDSVIK Förfaodag Er referens Referensnummer SELO Kundnummer V år referens Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer () Arvode for konsutation med och n der perioden december februari 2008, ,00 Kontakter med Ernst & Young Mauritius och Engand med anedning av expatriatfrågor vid tifiigt arbete i Tanzania Diskussion med kring beskattning i Sverige vid utandsuppdrag i Tanzania, samt vid boende i Engand Summa netto Moms 25,0% Nettobeopp , , ,00 Summa att betaa SEK ,00 Betaningsvikor: 30 dagar från fakturadag Dröjsmåsränta debiteras enigt räntejagen Vid betaning anges Faktura-/OCR-nr som referens. Ernst & Young AB Teefon Org. nummer VA T-nummer SWIFT ADRESS Bankgiro: +46 (0) SE ESSESESS Box 7850 Fax Sryresens sate Företaget har SE I Stockhom +46 (0) Pus giro: Stockhom f-skattesede Sverige E-mai!BAN-NUMMER SE

4 ;- Fkturaserie Löpnr Bokföringsdatum Verifikationsserie V erifikationsnr A ternativid IB B! :5623: j! ' S! ERNST & YouNG Ernst & Young sp. z o.o. Te. +48 (OJ Tax Advisors Rondo ONZ Warszawa Fax +48 (0) Warsaw, 13 June 2007 J'\TAX\2007Cient'5\Schb\Bi1iank:war_Scbb.doc Mr----- SEKAB BioFues & Chemicas P.O. Box 286 SE Ömsködsvik SWEDEN Cc: De Further to our arrangements, pease find encosed our invoice for EUR for the tax advisory services rendered by Ernst & Young Sp. z o.o for Sekab. The works were reated to the First project, as described in the Agreement on the.provision of tax advisory services. We ook forward to receiving your remittance in due course. In the meantime if you have any questions pease do not hesitate to contact us. Best regards, ERNST & YOUNG IN POL<\ND IS A MEMBER!'RACTICE OF ERNST & YOUNG GLOBAL District Court for rhc City of\varsaw, Economic Dcpt. XII of the Nat iona Court Rcgtscer. KRS Tx idc:nti:i<4tion numbcr {NI P): Sharc Caj>ica: PLN

5 Faktura No 13 Ti SEKAB J V\ J-v V) (A h ()n cvl Re: Detagande i rådgivande mission ti Tanzania Arvode (9 dagar ink. rapport tis. med Niras) Moms 25% Utägg: reskostnader enigt kvitton kronor kronor kronor kronor konto Personnummer: Innehar FA-skattesede.

6 Sida av - Fråga och ta bort Utbetaningar > Överföringar > Fråga och ta bort :31 CET Från Kontohavare: Kontonummer: Vauta: status: SEKAB INTERNATIONAL AB SEK Degodkända Ti konto i annan bank Kontohavare: Kontonummer: Beopp: Överföringsdatum: Text på avsändarkonto: Text på mottagarkonto: Avisera mottagare: Registrerat: Degodkänt SEK , Faktura No 1 Nej Vi du kopiera detta uppdrag, kicka på Kopiera. En kopia kommer att äggas i ärendet Registrera. Ursprungsuppdraget kommer att vara oförändrat ti innehå och status. Copyright 2008 Handesbanken (' /---;} Konterad cir1;\_ Föratte"t ( SI'(Yi;;r:;; Konto Res o:--'1 Pr::!:: kt D:;t::et '- -_ :--, i---- re dit, -i i ")()()Q ()(; 1 '2

7 ,..! 'TAXI -f- -f- -f- STOCJ<H N - f- 15 BB B www. t ax i s t ock ho "'. se - Orsnr f-- Taxi 818 Resnr XNM951 Förarkod 87'4'480 - '-- Fi:iL.JESEDEL -f-- Hr- ""':B8""1:..,...,1 On ' : : 27 - '-- Färd 37,8 k' Kontokort K-nr f-- ***********98275:1102 f-- 1 Fas t Pr i s '460 - SUMNA ""1:6B, BB =LLL Ink 6,00MI'IS.Mf G&M NORDEN AKTIEBOLAG -!- MAMREUi'iGEN '43 - f-- SPÅNGA ---_J_ t-t--r-t-i--1-tr-r- SE _j Senaste Po'b '4 -!-- Li_j L t-t--r-t-i--1-t-J-j--r- Tk 6252 Säkerhe t skod 2E KUNDCENTER r BB JL_-J--+-4t-+--t-+-it-t-i---t-t-!--t-t-1 j Fax J--f-- _i_j L-t_j_ t-t--t-t-i--J-j-J1--r- Tack och väko''en åter' \ i L L ' +z:, V\ 2.. o,.., ; 0\ i V\ k_ '"'"' _J exo,f.. f '! 1 i _ : 1 1 -r !! L i L L ;! j L! L L--i-- i! -i--, _, t -!--. -j-- i

8 . Leverantör MANAGEMENT SERVICE Leveransadress (om annan än vidstående) Köpare Svensk Etanokemi ternationa AB Box ÖRNSKÖLDSVIK Rekryterig av Thomas Eriksson en ÖK 12.5% av årsön (12x52000) / f Bankgironumm5 Frakt/Porto 591 _ 6050 Kronor M o m s reg4't' Moms

9 F Fakturaserie Löp11r BokfOringsdatum v.,u;..,;,,-n;- :- V...mkariomno: f A terna tivid w o r W k r o 8 z 2 o z f 9 ABGSUNDAL COLLIER AB [Faktura ( F akt nr Kundnr Lcvmnsadrcss F aktunadress SEK.AB BioFuendustires AB SEKAB BioFue ndustires AB BGC-id: BGC-id: Postbox 168 Postbox Ömsködsvik Ömsködsvik 256 J Fakturadatum J Er referens Ert ordemr Leveransvikor LeveranSSIIII Vår referens Betaningsvikor FOrfaodawn Dröjsm!srnta 20 dagar netto ,00% ( Artnr Benimning Lev an Enh Arvode en!. avta daterit 2jui 2007, :a tiäggsavtaet dat. 21 feb 2008 samt 2:a tiäggsavtaet dat 29 maj 2009 A 'pris Summa J Consoting fee , ,00 Netto ,00 Exk moms Moms % Moms kr , ,00 ATTBETALA ,00 Teefon Fox Postgiro Bankgiro Organisaionsnr Momsreg.nr SE InneharF-skattebevis

10 -- htu-;:e-;i==lö{m rf r r :L If o r 1!1' k f! _,. - I 2 6 o 8 z t 6 a o z. fj, t) BokfOri-ng-s-da-t-um V-er-iti-d-t;n-s-se-r-ie----r--V:-e-r-ifi-,ka-ti-on_s_n_r ---A- te- m- ;ti-;;-d oo9-=-i1-::11F" L L ABGSUNDAL COLLIER AB Leveransadress SEKAB BioFue ndustires AB BGC-id: Postbox Ömsködsvik [Faktura ( F akt nr /<undnr F aktursadress SEKAB BioFue Industires AB BGC-id: Postbox Ömsködsvik ) Faktumdatum 256 J J Er referens Ertorderor Pia Rubing Vår referens Betaningsvikor 20 dagar netto Leveransvikor Leveransstut FOrfaodBtum Dröjsmås11na ,00% Benimning Lev ant Enh A'pris SBima ) Utiigg en!. avta daterat 2 jui 2007, :a tiäggsavtaet dat. 21 feb 2008 samt 2:a tiäggsavtaet dat 29 maj 2009 Utägg , ,63 en. bifogad spec. Netto ,63 Exk moms Moms % Moms kr , ,16 Oresavr 0,21 ATTBETALA ,00 Adress Box 7269 Regeringsgatan Stockhom Teefon Fax Posgiro Bankgiro Organisationsnr Momsreg.nr SE InneharF-skattebevis

11 VATTENFALL _, INVOICE no Date Our ref. no Svensk Etanokemi Internationa AB Box Örnsködsvik Y o ur reference VAT Nr Our reference Bernt Rydgren Terms of Payment 30 Days Net Date of Expiry Specification Amount Consutant services for dentification assesment of and for sugar cane farming in Tanzania Contract dated Second Payment Fast pris för arvode och omkostnader ( OBS! Inget avdrag för First Payment på SEK, då ingen förskottsfaktura skickats) Leverans av data enigt överenskommese Tota to pay USD Pease remit to: r-_a Konta.raw, S Konto fn6sö Res enh 30Cf) Projekt Debet Krodit Vattenfa Power Consutant AB Box 527 SE Stockhom Sweden P hon E +ö /;j::j tji U Fax +O fsd o,.::o L-- - :: VA no SE

12 :.: --._.. Terms of Reference for Monitoring consutant of SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd. Background The background to the assignment can be divided into two main areas: i) the panning of the investment itsef and ii) the current media situation. The two areas however feed into each other and this assignment therefore covers both areas. SEKAB nternationa's vision is: To mitigate eimate change and fossi energy shortage To bridge EU eimate change and East African deveopment aspirations To deveop word-cass sustainabe BioEnergy productian practices To impement roie-mode projects we are proud of in 20 years time. In order to impement this vision, SEKAB BT intends to deveop a roie-mode custer investment concept for the deveopment of gobay competitive, C02 optima bioethano and bioeectricity production, guided by the principes of ecoogica, socia and financia sustainabiity. The aim is to create a true win - win situation, not ony for centra government but incuding oca communities and oca business. The process has to be based on sound business principes but aso recognizing the rights of oca popuation to make their own decisions. A wei integrated investment, fuy accepted and known by a parties, wi guarantee Iong term support from both communities and government, creating the Iong term conditions for sustainabe business. A win-win situation wi however not come by coincidence. t demands carefu design from the beginning. t demands a wei structured organization, supportive structures as wei as cear steering mechanisms. In order to support the deveopment of the sustainabiity component, an independent team of consutants visited Tanzania in Apri. The team wrote a report which summarized the anaysis and highighted the foowing points: Since then, the team in Tanzania has been strengthened in the area of sustainabiity with one person. A one day work-shop was hed in September with basicay the same consutancy team and the new SEKAB-recruit in the fied of sustainabiity. A draft activity schedue, with focus on the coming six months was deveoped. The key areas of the schedue was: overa vision and objectives, process to deveop a road map, baseine studies, communication, organizationa deveopment, monitoring and evauation Terms of Reference.doc - 1 -

13 The investment, the process to achieve it and the organization it demands is a compex task. The approach of having independent and externa! consutant(s) as advisors is seen as one way faciitating the process. The suggested consutancy is hence to be seen as a continuation of the above. The focus of this particuar assignment is described beow. Objective The objective of the consutancy is: ( to advice the CEO in key issues reated to the pubic debate to advice the management of the office in Dar es Saaam mainy in issues reated to sustainabiity and stakehoder management, and aso organizationa issues. to suggest possibe next steps to have a discussion with externa! key-stakehoder in Dar es Saaam Time The assignment wi be carried out during: one week in February/March in Dar es Saaam three days in Sweden Output The consutant is expected to summarize findings, concusions and advices on possibe next steps in a report. Terms of Reference.doc - 2-

14 CONTRACT FOR CONSUL TANCY SERVICES Mr. of (the Consutant) has agreed with SEKAB Bioenergy Tanzania Ltd P. O. Box 23423, Dar es saaam, Tanzania (the Company) to provide short term consutancy on monitoring the deveopment of the sustainabiity project in a areas concerned. Tax identification number The terms and conditions of this agreement are set as beow. Assignment: SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd has contracted the Consutant as an expert in monitoring the deveopment of the sustainabiity component. The terms of reference for the work is attached. Remuneration SEK 10,000 per day Loca trave: No trave Per diem: No per diem. Miceaneous SEKAB wi pay costs in reation to communication if any ( such as teephone cas) Payment conditions: A payments wi be made against invoice after competion of the tasks. The invoice wi be paid 30 days from date of invoice. Fina payment wi not be paid uniess the work performed has been approved by the Company. The Consutant sha invoice a costs not ater than three (3) months after the approva of the assignment. Caims submited after this period wi not be paid by SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd. Terms of Reference.doc - 3-