I. Er referens Referensnummer SEL Kundnummer Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-08-27 I. Er referens Referensnummer SEL01 00222202 Kundnummer 60376017 Uppdragsnummer 18501052 Kundens VA T-nummer SE558666765401"

Transkript

1 fumäktige inte beretts tifäe att ta stäning inför vissa finansiea och strategiska besut rörande SEKAB. Revisorernas anmärkning behandades av fumäktige i maj 2008 och medverkade i förängningen ti att styrese och VD i Skeefteå Kraft avgick i början av Besut på styresenivå och tät rapportering Efter en genomgång av styreseprotoko i SEKAB samt i de tre kommunernas energiboag, ink. NEKAB, kan även ett par andra generea observationer göras. För det första tycks en stor mängd besut ha fattats på styresenivå, och atså inte av den verkstäande edningen - trots att SEKAB-koncernens VD från början av 2007 hade möjighet att besuta om investeringar upp ti 5 MSEK. Dessutom var SEKABs styrese i hög grad informerad om hur VD agerade. Motsvarande besuts- och informationsnivåer har också gät inom sjäva SEKAB-koncernen. För det andra kan man se att rapporteringen om SEKABs utvecking under de aktuea åren har varit reativt tät upp ti energiboagen. Normat är att resp. styrese har fått information och möjighet att fatta besut fera gånger om året. Det innebär att de kommunaa energiboagen - genom sina styreserepresentanter - på VD-nivå kan anses ha varit fut införstådda med såvä utiandssatsningarna som SEKABs övriga utvecking och huvudsakiga paner. Sådan information har också ämnats vidare ti energiboagens styreser. Tifäigt engagemang bev ångvarigt Av oika dokument kan utäsas att den kommunaa satsningen på att vara häftenägare i SEKAB hea tiden har setts som mer eer mindre temporär. Det var ett sätt att bidra ti regionens tiväxt, säkra en stark utvecking av etanomarknaden och inte minst bädda för tiverkning av fordonsbränse från inhemska skogsråvaror. Skäet för att kommunerna bev kvar, och t.o.m. tvingades öka sitt ägarengagemang efter ett havt decennium, har sagts vara att man vi ta ansvar för företagets överevnad i en svår tid. Mot denna tidsbegränsning i satsningen från ägarnas sida kan stäas SEKABs egen tokning av situationen. en handing inför styresemöte i mars 2006 taas om att SEKAB "nu fått en ångsiktig ägare" samt om "tydiga direktiv om en stark expansion". samma dokument yder en av rubrikerna: "Expansion internationet!". juni 2006 besutar boaget att "etabera ett boag i Tanzania för framtida projekf'. Det kan också nämnas att SEKAB BioFues & Chemicas under 2006 ade ned sammanagt drygt 20 MSEK på oika internationea projekt. Av detta var merparten jurist- och övriga konsutkostnader. Detta visar omfattningen av och engagemanget i boagets panerade utandssatsningar. 16 (22) -a SW ECO

2 o k Bokföringsdatum Verifikationsserie Verifikationsur I.L 1 1 o o 5 a1. tt 1 - e 5 cfi' 6 4:. '1 Q I 8 ' 1 8 '- 6 Q 7 7 "' 1 FAKTURA 1(1) SEKAB BoFuendustries AB Faktura-/OCR-nr BGC-Id: Fakturadatum Postbox 166 Förfaodag ORNSKÖLDSVIK Er referens Referensnummer SEL Kundnummer Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer SE ap Avser arvode för skattekonsutationer (december 2007-mars 2008) angående verksamhet Tanzania ,00 Summa netto Moms 25,0% NettobeoDD ,00 / , ,00 Summa att betaa -. - ;.. SEK ,00 Betaningsvikor: 10 dagar från fakturadag DröjsmåsrAnta debiteras enigt räntesgen VId betaning anges Faktura-/OCR-nr som referens. Ernst & Young AB Box7850 SE Stoekom Sverige Tatefon Org. nummer VA T-nummer SWIFTADRESS Bankgiro: +48 (0) SE ESSESESS Fax (0) DO Stynssens sate Forataget har Pusgro: E-ma Stockhom F-&kaeade IBAN NUMMER SE

3 I Fakturaserie Löpor Bokföringsdatum Verifikationsserie Verifikationsur Aemaivid I 295 H 1< J' 2 8 f; Bt 3 1 ' f. " 8 - i/ frnst & YOUNG FAKTURA SEKAB Internationa AB Faktura-/OCR-nr Box 286 Fakturadatum ÖRNSKÖLDSVIK Förfaodag Er referens Referensnummer SELO Kundnummer V år referens Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer () Arvode for konsutation med och n der perioden december februari 2008, ,00 Kontakter med Ernst & Young Mauritius och Engand med anedning av expatriatfrågor vid tifiigt arbete i Tanzania Diskussion med kring beskattning i Sverige vid utandsuppdrag i Tanzania, samt vid boende i Engand Summa netto Moms 25,0% Nettobeopp , , ,00 Summa att betaa SEK ,00 Betaningsvikor: 30 dagar från fakturadag Dröjsmåsränta debiteras enigt räntejagen Vid betaning anges Faktura-/OCR-nr som referens. Ernst & Young AB Teefon Org. nummer VA T-nummer SWIFT ADRESS Bankgiro: +46 (0) SE ESSESESS Box 7850 Fax Sryresens sate Företaget har SE I Stockhom +46 (0) Pus giro: Stockhom f-skattesede Sverige E-mai!BAN-NUMMER SE

4 ;- Fkturaserie Löpnr Bokföringsdatum Verifikationsserie V erifikationsnr A ternativid IB B! :5623: j! ' S! ERNST & YouNG Ernst & Young sp. z o.o. Te. +48 (OJ Tax Advisors Rondo ONZ Warszawa Fax +48 (0) Warsaw, 13 June 2007 J'\TAX\2007Cient'5\Schb\Bi1iank:war_Scbb.doc Mr----- SEKAB BioFues & Chemicas P.O. Box 286 SE Ömsködsvik SWEDEN Cc: De Further to our arrangements, pease find encosed our invoice for EUR for the tax advisory services rendered by Ernst & Young Sp. z o.o for Sekab. The works were reated to the First project, as described in the Agreement on the.provision of tax advisory services. We ook forward to receiving your remittance in due course. In the meantime if you have any questions pease do not hesitate to contact us. Best regards, ERNST & YOUNG IN POL<\ND IS A MEMBER!'RACTICE OF ERNST & YOUNG GLOBAL District Court for rhc City of\varsaw, Economic Dcpt. XII of the Nat iona Court Rcgtscer. KRS Tx idc:nti:i<4tion numbcr {NI P): Sharc Caj>ica: PLN

5 Faktura No 13 Ti SEKAB J V\ J-v V) (A h ()n cvl Re: Detagande i rådgivande mission ti Tanzania Arvode (9 dagar ink. rapport tis. med Niras) Moms 25% Utägg: reskostnader enigt kvitton kronor kronor kronor kronor konto Personnummer: Innehar FA-skattesede.

6 Sida av - Fråga och ta bort Utbetaningar > Överföringar > Fråga och ta bort :31 CET Från Kontohavare: Kontonummer: Vauta: status: SEKAB INTERNATIONAL AB SEK Degodkända Ti konto i annan bank Kontohavare: Kontonummer: Beopp: Överföringsdatum: Text på avsändarkonto: Text på mottagarkonto: Avisera mottagare: Registrerat: Degodkänt SEK , Faktura No 1 Nej Vi du kopiera detta uppdrag, kicka på Kopiera. En kopia kommer att äggas i ärendet Registrera. Ursprungsuppdraget kommer att vara oförändrat ti innehå och status. Copyright 2008 Handesbanken (' /---;} Konterad cir1;\_ Föratte"t ( SI'(Yi;;r:;; Konto Res o:--'1 Pr::!:: kt D:;t::et '- -_ :--, i---- re dit, -i i ")()()Q ()(; 1 '2

7 ,..! 'TAXI -f- -f- -f- STOCJ<H N - f- 15 BB B www. t ax i s t ock ho "'. se - Orsnr f-- Taxi 818 Resnr XNM951 Förarkod 87'4'480 - '-- Fi:iL.JESEDEL -f-- Hr- ""':B8""1:..,...,1 On ' : : 27 - '-- Färd 37,8 k' Kontokort K-nr f-- ***********98275:1102 f-- 1 Fas t Pr i s '460 - SUMNA ""1:6B, BB =LLL Ink 6,00MI'IS.Mf G&M NORDEN AKTIEBOLAG -!- MAMREUi'iGEN '43 - f-- SPÅNGA ---_J_ t-t--r-t-i--1-tr-r- SE _j Senaste Po'b '4 -!-- Li_j L t-t--r-t-i--1-t-J-j--r- Tk 6252 Säkerhe t skod 2E KUNDCENTER r BB JL_-J--+-4t-+--t-+-it-t-i---t-t-!--t-t-1 j Fax J--f-- _i_j L-t_j_ t-t--t-t-i--J-j-J1--r- Tack och väko''en åter' \ i L L ' +z:, V\ 2.. o,.., ; 0\ i V\ k_ '"'"' _J exo,f.. f '! 1 i _ : 1 1 -r !! L i L L ;! j L! L L--i-- i! -i--, _, t -!--. -j-- i

8 . Leverantör MANAGEMENT SERVICE Leveransadress (om annan än vidstående) Köpare Svensk Etanokemi ternationa AB Box ÖRNSKÖLDSVIK Rekryterig av Thomas Eriksson en ÖK 12.5% av årsön (12x52000) / f Bankgironumm5 Frakt/Porto 591 _ 6050 Kronor M o m s reg4't' Moms

9 F Fakturaserie Löp11r BokfOringsdatum v.,u;..,;,,-n;- :- V...mkariomno: f A terna tivid w o r W k r o 8 z 2 o z f 9 ABGSUNDAL COLLIER AB [Faktura ( F akt nr Kundnr Lcvmnsadrcss F aktunadress SEK.AB BioFuendustires AB SEKAB BioFue ndustires AB BGC-id: BGC-id: Postbox 168 Postbox Ömsködsvik Ömsködsvik 256 J Fakturadatum J Er referens Ert ordemr Leveransvikor LeveranSSIIII Vår referens Betaningsvikor FOrfaodawn Dröjsm!srnta 20 dagar netto ,00% ( Artnr Benimning Lev an Enh Arvode en!. avta daterit 2jui 2007, :a tiäggsavtaet dat. 21 feb 2008 samt 2:a tiäggsavtaet dat 29 maj 2009 A 'pris Summa J Consoting fee , ,00 Netto ,00 Exk moms Moms % Moms kr , ,00 ATTBETALA ,00 Teefon Fox Postgiro Bankgiro Organisaionsnr Momsreg.nr SE InneharF-skattebevis

10 -- htu-;:e-;i==lö{m rf r r :L If o r 1!1' k f! _,. - I 2 6 o 8 z t 6 a o z. fj, t) BokfOri-ng-s-da-t-um V-er-iti-d-t;n-s-se-r-ie----r--V:-e-r-ifi-,ka-ti-on_s_n_r ---A- te- m- ;ti-;;-d oo9-=-i1-::11F" L L ABGSUNDAL COLLIER AB Leveransadress SEKAB BioFue ndustires AB BGC-id: Postbox Ömsködsvik [Faktura ( F akt nr /<undnr F aktursadress SEKAB BioFue Industires AB BGC-id: Postbox Ömsködsvik ) Faktumdatum 256 J J Er referens Ertorderor Pia Rubing Vår referens Betaningsvikor 20 dagar netto Leveransvikor Leveransstut FOrfaodBtum Dröjsmås11na ,00% Benimning Lev ant Enh A'pris SBima ) Utiigg en!. avta daterat 2 jui 2007, :a tiäggsavtaet dat. 21 feb 2008 samt 2:a tiäggsavtaet dat 29 maj 2009 Utägg , ,63 en. bifogad spec. Netto ,63 Exk moms Moms % Moms kr , ,16 Oresavr 0,21 ATTBETALA ,00 Adress Box 7269 Regeringsgatan Stockhom Teefon Fax Posgiro Bankgiro Organisationsnr Momsreg.nr SE InneharF-skattebevis

11 VATTENFALL _, INVOICE no Date Our ref. no Svensk Etanokemi Internationa AB Box Örnsködsvik Y o ur reference VAT Nr Our reference Bernt Rydgren Terms of Payment 30 Days Net Date of Expiry Specification Amount Consutant services for dentification assesment of and for sugar cane farming in Tanzania Contract dated Second Payment Fast pris för arvode och omkostnader ( OBS! Inget avdrag för First Payment på SEK, då ingen förskottsfaktura skickats) Leverans av data enigt överenskommese Tota to pay USD Pease remit to: r-_a Konta.raw, S Konto fn6sö Res enh 30Cf) Projekt Debet Krodit Vattenfa Power Consutant AB Box 527 SE Stockhom Sweden P hon E +ö /;j::j tji U Fax +O fsd o,.::o L-- - :: VA no SE

12 :.: --._.. Terms of Reference for Monitoring consutant of SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd. Background The background to the assignment can be divided into two main areas: i) the panning of the investment itsef and ii) the current media situation. The two areas however feed into each other and this assignment therefore covers both areas. SEKAB nternationa's vision is: To mitigate eimate change and fossi energy shortage To bridge EU eimate change and East African deveopment aspirations To deveop word-cass sustainabe BioEnergy productian practices To impement roie-mode projects we are proud of in 20 years time. In order to impement this vision, SEKAB BT intends to deveop a roie-mode custer investment concept for the deveopment of gobay competitive, C02 optima bioethano and bioeectricity production, guided by the principes of ecoogica, socia and financia sustainabiity. The aim is to create a true win - win situation, not ony for centra government but incuding oca communities and oca business. The process has to be based on sound business principes but aso recognizing the rights of oca popuation to make their own decisions. A wei integrated investment, fuy accepted and known by a parties, wi guarantee Iong term support from both communities and government, creating the Iong term conditions for sustainabe business. A win-win situation wi however not come by coincidence. t demands carefu design from the beginning. t demands a wei structured organization, supportive structures as wei as cear steering mechanisms. In order to support the deveopment of the sustainabiity component, an independent team of consutants visited Tanzania in Apri. The team wrote a report which summarized the anaysis and highighted the foowing points: Since then, the team in Tanzania has been strengthened in the area of sustainabiity with one person. A one day work-shop was hed in September with basicay the same consutancy team and the new SEKAB-recruit in the fied of sustainabiity. A draft activity schedue, with focus on the coming six months was deveoped. The key areas of the schedue was: overa vision and objectives, process to deveop a road map, baseine studies, communication, organizationa deveopment, monitoring and evauation Terms of Reference.doc - 1 -

13 The investment, the process to achieve it and the organization it demands is a compex task. The approach of having independent and externa! consutant(s) as advisors is seen as one way faciitating the process. The suggested consutancy is hence to be seen as a continuation of the above. The focus of this particuar assignment is described beow. Objective The objective of the consutancy is: ( to advice the CEO in key issues reated to the pubic debate to advice the management of the office in Dar es Saaam mainy in issues reated to sustainabiity and stakehoder management, and aso organizationa issues. to suggest possibe next steps to have a discussion with externa! key-stakehoder in Dar es Saaam Time The assignment wi be carried out during: one week in February/March in Dar es Saaam three days in Sweden Output The consutant is expected to summarize findings, concusions and advices on possibe next steps in a report. Terms of Reference.doc - 2-

14 CONTRACT FOR CONSUL TANCY SERVICES Mr. of (the Consutant) has agreed with SEKAB Bioenergy Tanzania Ltd P. O. Box 23423, Dar es saaam, Tanzania (the Company) to provide short term consutancy on monitoring the deveopment of the sustainabiity project in a areas concerned. Tax identification number The terms and conditions of this agreement are set as beow. Assignment: SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd has contracted the Consutant as an expert in monitoring the deveopment of the sustainabiity component. The terms of reference for the work is attached. Remuneration SEK 10,000 per day Loca trave: No trave Per diem: No per diem. Miceaneous SEKAB wi pay costs in reation to communication if any ( such as teephone cas) Payment conditions: A payments wi be made against invoice after competion of the tasks. The invoice wi be paid 30 days from date of invoice. Fina payment wi not be paid uniess the work performed has been approved by the Company. The Consutant sha invoice a costs not ater than three (3) months after the approva of the assignment. Caims submited after this period wi not be paid by SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd. Terms of Reference.doc - 3-

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 17 januari 214 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 Sidan 47 Responsen, dvs. induktionsströmmen, är sådan att förändringar av systemets totaa ström motverkas. Induktionsströmmens riktning

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1 FAKTURA 1 2 3 4 5 1 (3) Fakturadatum Ref. fakturanr Referens 2014-09-09 XXXXX 42864 28902507814 Namnson 6 Namn Björk Per-Olov Adressvägen 1 Västergatan 22 931 93138 62 7 Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-08-01-2014-11-30

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Agila kontrakt och LOU

Agila kontrakt och LOU Agila kontrakt och LOU Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Upphandla IT,

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin. Representation. Leverantör. Belopp Datum Kommentar 1. Verifikation.

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin. Representation. Leverantör. Belopp Datum Kommentar 1. Verifikation. Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roand Rydin Representation Biaga Leverantör Verifikation Beopp Datum Kommentar 1 Cafe Kronhuset N400AB108282 522,32 2011-12-21 16 personer 2 Cafe Kronhuset

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer