I. Er referens Referensnummer SEL Kundnummer Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-08-27 I. Er referens Referensnummer SEL01 00222202 Kundnummer 60376017 Uppdragsnummer 18501052 Kundens VA T-nummer SE558666765401"

Transkript

1 fumäktige inte beretts tifäe att ta stäning inför vissa finansiea och strategiska besut rörande SEKAB. Revisorernas anmärkning behandades av fumäktige i maj 2008 och medverkade i förängningen ti att styrese och VD i Skeefteå Kraft avgick i början av Besut på styresenivå och tät rapportering Efter en genomgång av styreseprotoko i SEKAB samt i de tre kommunernas energiboag, ink. NEKAB, kan även ett par andra generea observationer göras. För det första tycks en stor mängd besut ha fattats på styresenivå, och atså inte av den verkstäande edningen - trots att SEKAB-koncernens VD från början av 2007 hade möjighet att besuta om investeringar upp ti 5 MSEK. Dessutom var SEKABs styrese i hög grad informerad om hur VD agerade. Motsvarande besuts- och informationsnivåer har också gät inom sjäva SEKAB-koncernen. För det andra kan man se att rapporteringen om SEKABs utvecking under de aktuea åren har varit reativt tät upp ti energiboagen. Normat är att resp. styrese har fått information och möjighet att fatta besut fera gånger om året. Det innebär att de kommunaa energiboagen - genom sina styreserepresentanter - på VD-nivå kan anses ha varit fut införstådda med såvä utiandssatsningarna som SEKABs övriga utvecking och huvudsakiga paner. Sådan information har också ämnats vidare ti energiboagens styreser. Tifäigt engagemang bev ångvarigt Av oika dokument kan utäsas att den kommunaa satsningen på att vara häftenägare i SEKAB hea tiden har setts som mer eer mindre temporär. Det var ett sätt att bidra ti regionens tiväxt, säkra en stark utvecking av etanomarknaden och inte minst bädda för tiverkning av fordonsbränse från inhemska skogsråvaror. Skäet för att kommunerna bev kvar, och t.o.m. tvingades öka sitt ägarengagemang efter ett havt decennium, har sagts vara att man vi ta ansvar för företagets överevnad i en svår tid. Mot denna tidsbegränsning i satsningen från ägarnas sida kan stäas SEKABs egen tokning av situationen. en handing inför styresemöte i mars 2006 taas om att SEKAB "nu fått en ångsiktig ägare" samt om "tydiga direktiv om en stark expansion". samma dokument yder en av rubrikerna: "Expansion internationet!". juni 2006 besutar boaget att "etabera ett boag i Tanzania för framtida projekf'. Det kan också nämnas att SEKAB BioFues & Chemicas under 2006 ade ned sammanagt drygt 20 MSEK på oika internationea projekt. Av detta var merparten jurist- och övriga konsutkostnader. Detta visar omfattningen av och engagemanget i boagets panerade utandssatsningar. 16 (22) -a SW ECO

2 o k Bokföringsdatum Verifikationsserie Verifikationsur I.L 1 1 o o 5 a1. tt 1 - e 5 cfi' 6 4:. '1 Q I 8 ' 1 8 '- 6 Q 7 7 "' 1 FAKTURA 1(1) SEKAB BoFuendustries AB Faktura-/OCR-nr BGC-Id: Fakturadatum Postbox 166 Förfaodag ORNSKÖLDSVIK Er referens Referensnummer SEL Kundnummer Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer SE ap Avser arvode för skattekonsutationer (december 2007-mars 2008) angående verksamhet Tanzania ,00 Summa netto Moms 25,0% NettobeoDD ,00 / , ,00 Summa att betaa -. - ;.. SEK ,00 Betaningsvikor: 10 dagar från fakturadag DröjsmåsrAnta debiteras enigt räntesgen VId betaning anges Faktura-/OCR-nr som referens. Ernst & Young AB Box7850 SE Stoekom Sverige Tatefon Org. nummer VA T-nummer SWIFTADRESS Bankgiro: +48 (0) SE ESSESESS Fax (0) DO Stynssens sate Forataget har Pusgro: E-ma Stockhom F-&kaeade IBAN NUMMER SE

3 I Fakturaserie Löpor Bokföringsdatum Verifikationsserie Verifikationsur Aemaivid I 295 H 1< J' 2 8 f; Bt 3 1 ' f. " 8 - i/ frnst & YOUNG FAKTURA SEKAB Internationa AB Faktura-/OCR-nr Box 286 Fakturadatum ÖRNSKÖLDSVIK Förfaodag Er referens Referensnummer SELO Kundnummer V år referens Uppdragsnummer Kundens VA T-nummer () Arvode for konsutation med och n der perioden december februari 2008, ,00 Kontakter med Ernst & Young Mauritius och Engand med anedning av expatriatfrågor vid tifiigt arbete i Tanzania Diskussion med kring beskattning i Sverige vid utandsuppdrag i Tanzania, samt vid boende i Engand Summa netto Moms 25,0% Nettobeopp , , ,00 Summa att betaa SEK ,00 Betaningsvikor: 30 dagar från fakturadag Dröjsmåsränta debiteras enigt räntejagen Vid betaning anges Faktura-/OCR-nr som referens. Ernst & Young AB Teefon Org. nummer VA T-nummer SWIFT ADRESS Bankgiro: +46 (0) SE ESSESESS Box 7850 Fax Sryresens sate Företaget har SE I Stockhom +46 (0) Pus giro: Stockhom f-skattesede Sverige E-mai!BAN-NUMMER SE

4 ;- Fkturaserie Löpnr Bokföringsdatum Verifikationsserie V erifikationsnr A ternativid IB B! :5623: j! ' S! ERNST & YouNG Ernst & Young sp. z o.o. Te. +48 (OJ Tax Advisors Rondo ONZ Warszawa Fax +48 (0) Warsaw, 13 June 2007 J'\TAX\2007Cient'5\Schb\Bi1iank:war_Scbb.doc Mr----- SEKAB BioFues & Chemicas P.O. Box 286 SE Ömsködsvik SWEDEN Cc: De Further to our arrangements, pease find encosed our invoice for EUR for the tax advisory services rendered by Ernst & Young Sp. z o.o for Sekab. The works were reated to the First project, as described in the Agreement on the.provision of tax advisory services. We ook forward to receiving your remittance in due course. In the meantime if you have any questions pease do not hesitate to contact us. Best regards, ERNST & YOUNG IN POL<\ND IS A MEMBER!'RACTICE OF ERNST & YOUNG GLOBAL District Court for rhc City of\varsaw, Economic Dcpt. XII of the Nat iona Court Rcgtscer. KRS Tx idc:nti:i<4tion numbcr {NI P): Sharc Caj>ica: PLN

5 Faktura No 13 Ti SEKAB J V\ J-v V) (A h ()n cvl Re: Detagande i rådgivande mission ti Tanzania Arvode (9 dagar ink. rapport tis. med Niras) Moms 25% Utägg: reskostnader enigt kvitton kronor kronor kronor kronor konto Personnummer: Innehar FA-skattesede.

6 Sida av - Fråga och ta bort Utbetaningar > Överföringar > Fråga och ta bort :31 CET Från Kontohavare: Kontonummer: Vauta: status: SEKAB INTERNATIONAL AB SEK Degodkända Ti konto i annan bank Kontohavare: Kontonummer: Beopp: Överföringsdatum: Text på avsändarkonto: Text på mottagarkonto: Avisera mottagare: Registrerat: Degodkänt SEK , Faktura No 1 Nej Vi du kopiera detta uppdrag, kicka på Kopiera. En kopia kommer att äggas i ärendet Registrera. Ursprungsuppdraget kommer att vara oförändrat ti innehå och status. Copyright 2008 Handesbanken (' /---;} Konterad cir1;\_ Föratte"t ( SI'(Yi;;r:;; Konto Res o:--'1 Pr::!:: kt D:;t::et '- -_ :--, i---- re dit, -i i ")()()Q ()(; 1 '2

7 ,..! 'TAXI -f- -f- -f- STOCJ<H N - f- 15 BB B www. t ax i s t ock ho "'. se - Orsnr f-- Taxi 818 Resnr XNM951 Förarkod 87'4'480 - '-- Fi:iL.JESEDEL -f-- Hr- ""':B8""1:..,...,1 On ' : : 27 - '-- Färd 37,8 k' Kontokort K-nr f-- ***********98275:1102 f-- 1 Fas t Pr i s '460 - SUMNA ""1:6B, BB =LLL Ink 6,00MI'IS.Mf G&M NORDEN AKTIEBOLAG -!- MAMREUi'iGEN '43 - f-- SPÅNGA ---_J_ t-t--r-t-i--1-tr-r- SE _j Senaste Po'b '4 -!-- Li_j L t-t--r-t-i--1-t-J-j--r- Tk 6252 Säkerhe t skod 2E KUNDCENTER r BB JL_-J--+-4t-+--t-+-it-t-i---t-t-!--t-t-1 j Fax J--f-- _i_j L-t_j_ t-t--t-t-i--J-j-J1--r- Tack och väko''en åter' \ i L L ' +z:, V\ 2.. o,.., ; 0\ i V\ k_ '"'"' _J exo,f.. f '! 1 i _ : 1 1 -r !! L i L L ;! j L! L L--i-- i! -i--, _, t -!--. -j-- i

8 . Leverantör MANAGEMENT SERVICE Leveransadress (om annan än vidstående) Köpare Svensk Etanokemi ternationa AB Box ÖRNSKÖLDSVIK Rekryterig av Thomas Eriksson en ÖK 12.5% av årsön (12x52000) / f Bankgironumm5 Frakt/Porto 591 _ 6050 Kronor M o m s reg4't' Moms

9 F Fakturaserie Löp11r BokfOringsdatum v.,u;..,;,,-n;- :- V...mkariomno: f A terna tivid w o r W k r o 8 z 2 o z f 9 ABGSUNDAL COLLIER AB [Faktura ( F akt nr Kundnr Lcvmnsadrcss F aktunadress SEK.AB BioFuendustires AB SEKAB BioFue ndustires AB BGC-id: BGC-id: Postbox 168 Postbox Ömsködsvik Ömsködsvik 256 J Fakturadatum J Er referens Ert ordemr Leveransvikor LeveranSSIIII Vår referens Betaningsvikor FOrfaodawn Dröjsm!srnta 20 dagar netto ,00% ( Artnr Benimning Lev an Enh Arvode en!. avta daterit 2jui 2007, :a tiäggsavtaet dat. 21 feb 2008 samt 2:a tiäggsavtaet dat 29 maj 2009 A 'pris Summa J Consoting fee , ,00 Netto ,00 Exk moms Moms % Moms kr , ,00 ATTBETALA ,00 Teefon Fox Postgiro Bankgiro Organisaionsnr Momsreg.nr SE InneharF-skattebevis

10 -- htu-;:e-;i==lö{m rf r r :L If o r 1!1' k f! _,. - I 2 6 o 8 z t 6 a o z. fj, t) BokfOri-ng-s-da-t-um V-er-iti-d-t;n-s-se-r-ie----r--V:-e-r-ifi-,ka-ti-on_s_n_r ---A- te- m- ;ti-;;-d oo9-=-i1-::11F" L L ABGSUNDAL COLLIER AB Leveransadress SEKAB BioFue ndustires AB BGC-id: Postbox Ömsködsvik [Faktura ( F akt nr /<undnr F aktursadress SEKAB BioFue Industires AB BGC-id: Postbox Ömsködsvik ) Faktumdatum 256 J J Er referens Ertorderor Pia Rubing Vår referens Betaningsvikor 20 dagar netto Leveransvikor Leveransstut FOrfaodBtum Dröjsmås11na ,00% Benimning Lev ant Enh A'pris SBima ) Utiigg en!. avta daterat 2 jui 2007, :a tiäggsavtaet dat. 21 feb 2008 samt 2:a tiäggsavtaet dat 29 maj 2009 Utägg , ,63 en. bifogad spec. Netto ,63 Exk moms Moms % Moms kr , ,16 Oresavr 0,21 ATTBETALA ,00 Adress Box 7269 Regeringsgatan Stockhom Teefon Fax Posgiro Bankgiro Organisationsnr Momsreg.nr SE InneharF-skattebevis

11 VATTENFALL _, INVOICE no Date Our ref. no Svensk Etanokemi Internationa AB Box Örnsködsvik Y o ur reference VAT Nr Our reference Bernt Rydgren Terms of Payment 30 Days Net Date of Expiry Specification Amount Consutant services for dentification assesment of and for sugar cane farming in Tanzania Contract dated Second Payment Fast pris för arvode och omkostnader ( OBS! Inget avdrag för First Payment på SEK, då ingen förskottsfaktura skickats) Leverans av data enigt överenskommese Tota to pay USD Pease remit to: r-_a Konta.raw, S Konto fn6sö Res enh 30Cf) Projekt Debet Krodit Vattenfa Power Consutant AB Box 527 SE Stockhom Sweden P hon E +ö /;j::j tji U Fax +O fsd o,.::o L-- - :: VA no SE

12 :.: --._.. Terms of Reference for Monitoring consutant of SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd. Background The background to the assignment can be divided into two main areas: i) the panning of the investment itsef and ii) the current media situation. The two areas however feed into each other and this assignment therefore covers both areas. SEKAB nternationa's vision is: To mitigate eimate change and fossi energy shortage To bridge EU eimate change and East African deveopment aspirations To deveop word-cass sustainabe BioEnergy productian practices To impement roie-mode projects we are proud of in 20 years time. In order to impement this vision, SEKAB BT intends to deveop a roie-mode custer investment concept for the deveopment of gobay competitive, C02 optima bioethano and bioeectricity production, guided by the principes of ecoogica, socia and financia sustainabiity. The aim is to create a true win - win situation, not ony for centra government but incuding oca communities and oca business. The process has to be based on sound business principes but aso recognizing the rights of oca popuation to make their own decisions. A wei integrated investment, fuy accepted and known by a parties, wi guarantee Iong term support from both communities and government, creating the Iong term conditions for sustainabe business. A win-win situation wi however not come by coincidence. t demands carefu design from the beginning. t demands a wei structured organization, supportive structures as wei as cear steering mechanisms. In order to support the deveopment of the sustainabiity component, an independent team of consutants visited Tanzania in Apri. The team wrote a report which summarized the anaysis and highighted the foowing points: Since then, the team in Tanzania has been strengthened in the area of sustainabiity with one person. A one day work-shop was hed in September with basicay the same consutancy team and the new SEKAB-recruit in the fied of sustainabiity. A draft activity schedue, with focus on the coming six months was deveoped. The key areas of the schedue was: overa vision and objectives, process to deveop a road map, baseine studies, communication, organizationa deveopment, monitoring and evauation Terms of Reference.doc - 1 -

13 The investment, the process to achieve it and the organization it demands is a compex task. The approach of having independent and externa! consutant(s) as advisors is seen as one way faciitating the process. The suggested consutancy is hence to be seen as a continuation of the above. The focus of this particuar assignment is described beow. Objective The objective of the consutancy is: ( to advice the CEO in key issues reated to the pubic debate to advice the management of the office in Dar es Saaam mainy in issues reated to sustainabiity and stakehoder management, and aso organizationa issues. to suggest possibe next steps to have a discussion with externa! key-stakehoder in Dar es Saaam Time The assignment wi be carried out during: one week in February/March in Dar es Saaam three days in Sweden Output The consutant is expected to summarize findings, concusions and advices on possibe next steps in a report. Terms of Reference.doc - 2-

14 CONTRACT FOR CONSUL TANCY SERVICES Mr. of (the Consutant) has agreed with SEKAB Bioenergy Tanzania Ltd P. O. Box 23423, Dar es saaam, Tanzania (the Company) to provide short term consutancy on monitoring the deveopment of the sustainabiity project in a areas concerned. Tax identification number The terms and conditions of this agreement are set as beow. Assignment: SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd has contracted the Consutant as an expert in monitoring the deveopment of the sustainabiity component. The terms of reference for the work is attached. Remuneration SEK 10,000 per day Loca trave: No trave Per diem: No per diem. Miceaneous SEKAB wi pay costs in reation to communication if any ( such as teephone cas) Payment conditions: A payments wi be made against invoice after competion of the tasks. The invoice wi be paid 30 days from date of invoice. Fina payment wi not be paid uniess the work performed has been approved by the Company. The Consutant sha invoice a costs not ater than three (3) months after the approva of the assignment. Caims submited after this period wi not be paid by SEKAB BioEnergy Tanzania Ltd. Terms of Reference.doc - 3-

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-06-27 B E S L U T Oxford Asset Management FI Dnr 16-4013 OxAM House 6 George Street Oxford, OX1 2BW England Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-03-21 B E S L U T RWC Asset Management LLP FI Dnr 16-1342 60 Petty France, London SW1H 9EU United Kindgom Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

TAGFAK, semicolon separated

TAGFAK, semicolon separated DHL Sweden Invoice and shipment cost specification Semicolon separated flat file message Version 1.1 Updated 2011-09-09 Version history Date/version Field Modification / Comment Updated by 2011-02-17 First

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 17 januari 214 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 Sidan 47 Responsen, dvs. induktionsströmmen, är sådan att förändringar av systemets totaa ström motverkas. Induktionsströmmens riktning

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2010-11-17 B E S L U T Centaurus Capital FI Dnr 10-12012 Att. Mr Paul Leary Delgivning nr 2 Floor 16, Cavendish Square London W1G 0PW UNITED KINGDOM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer