Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige Nr. 1/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige Nr. 1/2013"

Transkript

1 Om nyhetsbrevet Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige ges ut 2-3 gånger per år av Nätverket för cykelturism och ska bidra till att utveckla cykelturism i Sverige genom informationsutbyte. Målgruppen för nyhetsbrevet är personer och organisationer som arbetar med cykelturismfrågor, exempelvis som ledutvecklare, infrastrukturplanerare, turistentreprenör eller näringslivsutvecklare. En sammanfattning av nyhetsbrevet med de viktigaste rubrikerna skickas ut per e- post till samtliga prenumeranter. Själva nyhetsbreven läggs ut som nedladdningsbara dokument på nätverkets hemsida där det även går att hitta äldre nyhetsbrev samt ytterligare information om cykelturism i Sverige. På hemsidan finns även samlad information om cykelleder i Sverige. Nyhetsbrevet tas fram av Michael Koucky, Koucky & Partners AB som även är ansvarig utgivare. För att komma med på sändlistan för sammanfattningen, använd anmälansformuläret på eller skicka en e- post till Inledning & redaktionellt Välkommen till årets första nyhetsbrev om cykelturism i Sverige. Jag ber om ursäkt för att det har dröjt så länge sedan förra nyhetsbrevet. Kombinationen av att vara ny som småbarnsförälder och att driva eget har tagit ut sin rätt i form av allt större högar som skulle betas av och nyhetsbrevet blev därför kraftigt försenat. Mycket har hänt i cykelturism- världen under 2012 och mycket är på gång under Årets första nyhetsbrev bjuder på ett kalendarium med information om träffar och konferenser som berör cykelturism samt mycket information om pågående och planerade projekt. Nyhetsbrevet ska tydligare bli integrerat med nätverket för cykelturisms hemsida Därför kommer nyhetsbrevet från och med nu läggas ut på hemsidan för nedladdning och även äldre nyhetsbrev kommer att finnas kvar där. För att minska mailvolymen begränsas utskicket till prenumeranter till en kort sammanfattning, med en länk för nedladdning av nyhetsbrevet i sin helhet. På hemsidan går det även att sätta upp sig på sändlistan. Det tidigare system med Google- groups överges eftersom det visade sig att det inte fungerade som tänkt. Samtliga prenumeranter som har skrivit in sig på gamla utskickslistan finns fortfarande med. Jag hoppas att detta nyhetsbrev innehåller matnyttig information och jag ser fram emot att utveckla nyhetsbrevet och nätverkets hemsida vidare till en viktig informationskanal för oss alla som arbetar med att utveckla cykelturism i Sverige. Jag tar gärna emot tips och idéer för nästa utgåva av nyhetsbrevet, likaså önskemål samt frågor som ska ställas till läsarna. /Michael Koucky, redaktör för nyhetsbrevet

2 Kalenadarium: konferenser, möten Cycle Summit, 4-5 mars 2013, Berlin- Rheinsberg Cycle Summit är en årlig branschträff för operatörer och säljare av cykelresor. Den anordnas för femte året i rad och äger vanligtvis rum i Konstanz. I år är mötet dock förlagt till Berlin för att kunna kombineras med den stora resmässan ITB Berlin (se nedan). Cykel Summit är tänkt som en marknadsplats där leverantörer av cykelresor kan träffas, knyta kontakter och göra affärer. Cykle Summit är upplagd som en mässa där samtliga deltagare visar upp sin verksamhet och kan lära känna andra, kombinerat med workshops och föredrag. Se för mer information och anmälan. ITB Berlin stor internationell resmässa, 6-10 mars, Berlin Direkt efter Cycle Summit äger en betydlig större turistmässa rum i Berlin, ITB Berlin. Mässan är världens största mässa för turism, med ca utställare och besökare, varav från turistnäringen. Bland de många specialteman som finns med egen avdelning på mässan är särskilt områdena Adventure & Responsible Tourism intressanta för cykelturism. ITB Berlin är öppen för besökare från turistnäringen den 6-10 mars, för allmänheten den 9-10 mars. Se berlin.de/en/ för mer information och anmälan. SKL:s cykelkonferens, mars, Örebro Sveriges Kommuner och Landsting ordnar en nationell cykelkonferens i Örebro. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd inleder med att ge regeringens syn på cykeln i transportpolitiken och utredaren Kent Johansson presenterar cyklingsutredningen. Konferensen har inte fokus på cykelturism men berör områden som är relevanta även för turistisk cykling, exempelvis den nationella cykelstrategin, processen för en regional cykelplan och cykel och trafiksäkerhet. Se %E2%80%93- nationell- motesplats- for- cykel för mer information och anmälan. Nätverksträff cykelturism i Sverige: april, Kristianstad MISSA INTE! Årets första träff för nätverket för cykelturism äger rum den april på Grand Hotel i Kristianstad, denna gång i Sydostledens regi. Konferensen genomförs från lunch till lunch och behandlar aktuella cykelturistfrågor och ger en unik möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Ett mer detaljerat program kommer i början av mars och kommer även att läggas ut på nätverkets hemsida. Vill du veta mer redan nu eller anmäla ditt intresse, kontakta: Boka gärna in dagarna redan nu och sprid gärna till andra intresserade, exempelvis politiker eller tjänstemän. VeloCity: juni 2013, Wien VeloCity är världens största konferens om cykeltrafik och cykelplanering och bruka locka ett tusental cykelexperter från hela världen. I år äger den rum i Wien. Konferensen har sin tonvikt på cykling i städer men cykelturism brukar vara ett stående inslag. I konferensprogrammet ingår turistiska cykelturer i Wiens omgivning dagarna innan och efter konferensen. Se city2013.com/ för mer information och anmälan. Sidan 2 av 6

3 National Bicycle Tourism Conference, 6-9 november, Iowa City, USA Amerikansk specialkonferens om cykelturism som besöks av företrädare för cykelturistnäringen, cyklistorganisationer mm. Konferensen anordnas årligen av organisationen Bicycle tour network, ett nätverk av anordnare av längre, organiserade cykelturer eller cykelevent. Se för mer information om organisationen samt för mer information om konferensen. Nyheter: Sverige Bed & Bike Sverige ett märkningssystem för cykelvänliga övernattningsställen Cykelfrämjandet har initierat ett svenskt märkningssystem för cykelvänliga hotell och övernattningsställen. Märkningssystem för cykelvänliga övernattningsställen är vanliga i ett flertal europeiska länder. Bed & Bike är uppbyggd efter förebild från det största märkningssystemet Bett & Bike i Tyskland som drivs av den tyska cyklistorganisationen ADFC och som har över anslutna verksamheter. För att få märkningen Bed & Bike måste ett övernattningsställe uppfylla ett antal kriterier, bl.a. att det måste finnas gratis låst cykelparkering, ett torkrum för våta kläder, att det finns en riklig frukost och regionala cykelkartor tillgängliga. Verksamheter som uppfyller kraven kan ansöka om märkningen och får då möjligheten att presentera sig på en webbplats med sökfunktion. Se: för mer information om Cykelfrämjandets tjänst samt för mer information om den tyska förebilden. Cykelled runt Vättern utreds i förstudie Vätternrundan är troligen Sveriges mest kända cykellopp med över deltagare som cyklar 300 km runt sjön. Nu har Regionförbundet Östsam inledd arbetet med en förstudie för att undersöka möjligheterna att skapa en turistiskt cykelled runt sjön som kan attrahera besökare som vill cykla lite lugnare. Syftet med förstudien är att skapa sig en så korrekt bild som möjligt av attraktiviteten och potentialen av en bilfri cykelväg runt Vättern utifrån ett ekonomiskt och turistiskt perspektiv. Andra aspekter som ska belysas är möjliga vinster utifrån ett folkhälsoperspektiv, arbetspendling, samhällsekonomiska vinster samt hur denna cykelväg skulle kunna underlätta för rörelsehindrade. Det övergripande målet med förstudien är att ge alla inblandade parter ett underlag som belyser om en bilfri cykelväg runt Vättern har bärkraft. Kontaktperson hos Regionförbundet Östsam är Mattias Foldström. Se även Sidan 3 av 6

4 Cykelleden Mariestad- Linköping En skyltad cykelled längs foten av Kinnekulle, mellan Mariestad och Linköping färdigställdes och invigdes under Bakom leden står Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle, se Förutom skyltningen och kartor längs sträckan finns även information om leden på internet (http://www.vastsverige.com/mariestad/ekoturism/ under cykel och vandringsled) samt en enkel digital karta som nås genom samma länk eller Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle har vidare arbetat med idéstudier för sträckan Lidköping- Läckö samt Mariestad- Sjötorp, där cykelleden skulle kunna ansluta till den befintliga cykelleden längs Göta kanal. Kontaktperson hos Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle är Ove Ringsby. Öresund som cykelregion projektet avslutat Det treåriga Interreg- projektet Öresund som cykelregion har avslutats vid årsskiftet. Projektet har haft som mål att lyfta cykling i Öresundsregionen med en lång rad olika delprojekt. Cykelturism har varit ett av dessa fokusområden och inom projektet har det bl.a. genomförts en analys på cykelturismens ekonomiska värde i Danmark och Sverige, en regional konferens, workshopar och en regional rutt, Sommerfuglerutten som är 78 mil lång och knyter samman hela Öresundsregionen. Även en gemensam regional cykelkarta har tagits fram inom projektet. För mer information, se n- bike/ Sydöstleden Utvecklingen av den 27 mil långa Sydöstleden går framåt med stora steg och projektet siktar på 2015 som mål för att komma igång med hela eller åtminstone stora delar av leden. Projektet är ett samarbete mellan åtta kommuner, tre regionen och Trafikverket Region Syd och har säkrat delfinansiering med EU- medel. Den totala projektbudgeten uppgår till 40 miljoner kronor, 60 miljoner inklusive vägvisining och infrastrukturinvesteringar. Besöksnäringen längs hela sträckan har inventerats och intresset bland företagen längs leden är stor. En viktig del i projektet är att skapa ett starkt engagemang i ledens sträckning. Under hösten 2012 har en företagsgrupp bildats. Den består av aktiva företagare med nära anknytning till leden. Gruppen skall fungera som bollplank och idégivare. Se för mer information Skepp- o- hoj cykling i Södra Bohuslän Projektet Skepp- o- hoj har som mål att utveckla och öka cykelturism i Södra Bohuslän. Projektet drivs av Södra Bohuslän Turism i samarbete med regionens sju kommuner och med ekonomiskt stöd från EU- programmet LEADER Terra et Mare. En detaljerad inventering av regionens befintliga cykelvägar, cykelvänliga vägar, lämpliga stråk och nav, större besöksanledningar m.m har genomförts. Man har också undersökt var problem kan uppstå, exempelvis där säkra cykelförbindelser saknas. En kartdatabas har skapats som ständigt kommer uppdateras och fyllas på, även efter projektets slut. En papperskarta som innehåller lämpliga cykelstråk men också sevärdheter, boendeanläggningar och andra för cyklisten intressanta platser och information planeras bli klar till våren Tillsammans med ett lokalt företag erbjuds en helhetslösning när det gäller cykeluthyrning. Genom företaget kan boendeanläggningar i regionen leasa cyklar per säsong. På så vis kan anläggningen hyra ut cyklarna i sin tur, skapa cykelpaket och samtidigt skapa ett mervärde till sina gäster. I förlängningen ger detta en möjlighet för gästen att ta sig med cykel från en anläggning till en annan och lämna cykeln där. En gång i veckan justeras cykelkvoten, och cyklar transporteras med bil till sin ursprungsanläggning. Sidan 4 av 6

5 För att på ett enhetligt sätt guida cykelturisten rätt från Styrsö i söder till Uddevalla i norr ska skyltar sättas upp utifrån de rutter som är framtagna och utmärkta på kartan. Samtal med Trafikverket är inlett för att undersöka om leden skall märkas utifrån Trafikverkets kriterier för cykelled. Under våren och sommaren 2013 växer en ny cykelturismsajt fram, Här ska den som vill cykla i Göteborg och Bohuslän kunna hitta massor av information såsom cykeluthyrning, cykelkartor, färdiga cykelpaket eller tips på härliga cykelrundor! För mer information, se eller kontakta projektledare Ann Haraldsson på Södra Bohuslän Turism. Nyheter: internationellt Powered by cycling: Panorama. Stor cykelturismsatsning i Danmark Danska cyklistförbundet leder det stora cykelturismprojektet Powered by cycling: Panorama som har som mål att utveckla de danska kustområdena till cykeldestinationer av världsklass. Projektet startades i november 2012 och löper till slutet av Projektet vill utveckla cykelturismen längs två befintliga cykelrutter: Den nationella cykelrutten 1 (Vestkystruten) från Tønder til Skagen (560 km) och längs den nationella cykelrutten 9, den danska delen av sträckan Köpenhamn- Berlin (Köpenhamn till Gedser till Gedser, 240 km). Utöver dessa långa rutter ska även 17 kortare cykelslingor utvecklas som bl.a. ska locka de ca. 1,5 miljoner årliga fritidshus- och campinggästerna att ge sig ut på cykel. Projektet har tre huvudsakliga insatsområden: förbättra infrastrukturen, service för cyklister samt marknadsföring och paketering. I projektet ingår regionen Midtjylland, turismorganisationer, danska campingrådet, danska hotellorganisationen m.fl. samt Danska cyklistförbundet som leder projektet. Projektbudgeten är på 25,2 miljoner danska kronor, varav 18,9 Mdkr kommer från EU:s regionala utvecklingsfond. För mer information, se os/brug- os/kampagner- og- projekter- vi- staar- bag/panorama- powered- by- cycling Cykelinfrastruktur kom med i nytt styrdokument för europeiska transportinvesteringar EU- parlamentets kommittee för turism och transport har den 18:e december 2012 röstat för nya regler för EU:s transportinfrastruktursatsningar (Trans- European Transport Network TEN- T). Omröstningen handlade om inriktningen för EU:s miljardinvesteringar i strategisk transportinfrastruktur. För första gången finns cykelinfrastruktur omnämnd i följande text: Ändringsförslag (8a) Vid genomförandet av projekt av gemensamt intresse i det transeuropeiska transportnätet bör särskild hänsyn tas till de särskilda förhållandena i varje enskilt projekt. När så är möjligt ska synergier med andra politikområden utnyttjas, bland annat med turismaspekter genom att inkludera anläggningar inom väg- och vattenbyggnad, såsom broar och tunnlar för långväga cykelleder som t.ex. EuroVelo- rutter. Europeiska cyklistorganisationen ECF har lobbat hård för att cykelinfrastruktur explicit ska inkluderas i styrdokumentet eftersom det öppnar för möjligheten att använda EU:s infrastrukturfonder även för cykelinfrastruktur. Den valda formuleringen följer inte helt ECF:s önskeförslag och innebär att europeiska cykelleder som EuroVelo- rutter inte kan Sidan 5 av 6

6 direktfinansieras genom TEN- T. Däremot kan cykelleder nu inkluderas när större väg- eller järnvägsprojekt byggs med ekonomiskt stöd från EU. För mer information, se ECF:s nyhetsartikel: voice- was- heard- cyclists- movement- wins- support- in- crucial- eu- transport- infrastructure- vote/ samt originaltexten från EU- parlamentet (se amendment 8): Engelska: 0012&format=XML&language=EN Svenska: 0012&format=XML&language=SV Uppdaterad EU- rapport om cykelturism Den aktuella rapporten The European Cycle Route Network, 2012, beskriver utmaningarna och möjligheterna för cykelturism i Europa, särskild för det europeiska cykelledsnätet EuroVelo. I rapporten beskrivs bl.a. den europeiska marknaden för cykelturism, framtidsprognoser samt nationell statistik från olika EU- länder. Rapporten är framtagen av Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire (Storbritannien) samt Centre for Sustainable Transport and Tourism, NHTV Breda University of Applied Science (Nederländerna) på uppdrag av EU- kommissionen. Rapporten är en uppdatering av en liknande undersökning från 2009 och innehåller mycket uppgifter om cykelturism i Europa samt utvecklingstrender. Rapporten kan laddas ner kostnadsfritt som PDF- dokument på: european- cycle- route- network- eurovelo- pbba /;pgid=y8dis7guwmdsr0ealmeuuswb0000bqbh2wco;sid=87drhuhx- vxrhbd1xap1uypyvtp1boye9wm=?catalogcategoryid=magkabst83iaaaejzpay4e5l Start i Mariestad för en invigningstur av cykelleden Mariestad- Lidköping. Bild: Ove Ringsby Sidan 6 av 6