Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige Nr. 1/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige Nr. 1/2013"

Transkript

1 Om nyhetsbrevet Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige ges ut 2-3 gånger per år av Nätverket för cykelturism och ska bidra till att utveckla cykelturism i Sverige genom informationsutbyte. Målgruppen för nyhetsbrevet är personer och organisationer som arbetar med cykelturismfrågor, exempelvis som ledutvecklare, infrastrukturplanerare, turistentreprenör eller näringslivsutvecklare. En sammanfattning av nyhetsbrevet med de viktigaste rubrikerna skickas ut per e- post till samtliga prenumeranter. Själva nyhetsbreven läggs ut som nedladdningsbara dokument på nätverkets hemsida där det även går att hitta äldre nyhetsbrev samt ytterligare information om cykelturism i Sverige. På hemsidan finns även samlad information om cykelleder i Sverige. Nyhetsbrevet tas fram av Michael Koucky, Koucky & Partners AB som även är ansvarig utgivare. För att komma med på sändlistan för sammanfattningen, använd anmälansformuläret på eller skicka en e- post till Inledning & redaktionellt Välkommen till årets första nyhetsbrev om cykelturism i Sverige. Jag ber om ursäkt för att det har dröjt så länge sedan förra nyhetsbrevet. Kombinationen av att vara ny som småbarnsförälder och att driva eget har tagit ut sin rätt i form av allt större högar som skulle betas av och nyhetsbrevet blev därför kraftigt försenat. Mycket har hänt i cykelturism- världen under 2012 och mycket är på gång under Årets första nyhetsbrev bjuder på ett kalendarium med information om träffar och konferenser som berör cykelturism samt mycket information om pågående och planerade projekt. Nyhetsbrevet ska tydligare bli integrerat med nätverket för cykelturisms hemsida Därför kommer nyhetsbrevet från och med nu läggas ut på hemsidan för nedladdning och även äldre nyhetsbrev kommer att finnas kvar där. För att minska mailvolymen begränsas utskicket till prenumeranter till en kort sammanfattning, med en länk för nedladdning av nyhetsbrevet i sin helhet. På hemsidan går det även att sätta upp sig på sändlistan. Det tidigare system med Google- groups överges eftersom det visade sig att det inte fungerade som tänkt. Samtliga prenumeranter som har skrivit in sig på gamla utskickslistan finns fortfarande med. Jag hoppas att detta nyhetsbrev innehåller matnyttig information och jag ser fram emot att utveckla nyhetsbrevet och nätverkets hemsida vidare till en viktig informationskanal för oss alla som arbetar med att utveckla cykelturism i Sverige. Jag tar gärna emot tips och idéer för nästa utgåva av nyhetsbrevet, likaså önskemål samt frågor som ska ställas till läsarna. /Michael Koucky, redaktör för nyhetsbrevet

2 Kalenadarium: konferenser, möten Cycle Summit, 4-5 mars 2013, Berlin- Rheinsberg Cycle Summit är en årlig branschträff för operatörer och säljare av cykelresor. Den anordnas för femte året i rad och äger vanligtvis rum i Konstanz. I år är mötet dock förlagt till Berlin för att kunna kombineras med den stora resmässan ITB Berlin (se nedan). Cykel Summit är tänkt som en marknadsplats där leverantörer av cykelresor kan träffas, knyta kontakter och göra affärer. Cykle Summit är upplagd som en mässa där samtliga deltagare visar upp sin verksamhet och kan lära känna andra, kombinerat med workshops och föredrag. Se för mer information och anmälan. ITB Berlin stor internationell resmässa, 6-10 mars, Berlin Direkt efter Cycle Summit äger en betydlig större turistmässa rum i Berlin, ITB Berlin. Mässan är världens största mässa för turism, med ca utställare och besökare, varav från turistnäringen. Bland de många specialteman som finns med egen avdelning på mässan är särskilt områdena Adventure & Responsible Tourism intressanta för cykelturism. ITB Berlin är öppen för besökare från turistnäringen den 6-10 mars, för allmänheten den 9-10 mars. Se berlin.de/en/ för mer information och anmälan. SKL:s cykelkonferens, mars, Örebro Sveriges Kommuner och Landsting ordnar en nationell cykelkonferens i Örebro. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd inleder med att ge regeringens syn på cykeln i transportpolitiken och utredaren Kent Johansson presenterar cyklingsutredningen. Konferensen har inte fokus på cykelturism men berör områden som är relevanta även för turistisk cykling, exempelvis den nationella cykelstrategin, processen för en regional cykelplan och cykel och trafiksäkerhet. Se %E2%80%93- nationell- motesplats- for- cykel för mer information och anmälan. Nätverksträff cykelturism i Sverige: april, Kristianstad MISSA INTE! Årets första träff för nätverket för cykelturism äger rum den april på Grand Hotel i Kristianstad, denna gång i Sydostledens regi. Konferensen genomförs från lunch till lunch och behandlar aktuella cykelturistfrågor och ger en unik möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Ett mer detaljerat program kommer i början av mars och kommer även att läggas ut på nätverkets hemsida. Vill du veta mer redan nu eller anmäla ditt intresse, kontakta: Boka gärna in dagarna redan nu och sprid gärna till andra intresserade, exempelvis politiker eller tjänstemän. VeloCity: juni 2013, Wien VeloCity är världens största konferens om cykeltrafik och cykelplanering och bruka locka ett tusental cykelexperter från hela världen. I år äger den rum i Wien. Konferensen har sin tonvikt på cykling i städer men cykelturism brukar vara ett stående inslag. I konferensprogrammet ingår turistiska cykelturer i Wiens omgivning dagarna innan och efter konferensen. Se city2013.com/ för mer information och anmälan. Sidan 2 av 6

3 National Bicycle Tourism Conference, 6-9 november, Iowa City, USA Amerikansk specialkonferens om cykelturism som besöks av företrädare för cykelturistnäringen, cyklistorganisationer mm. Konferensen anordnas årligen av organisationen Bicycle tour network, ett nätverk av anordnare av längre, organiserade cykelturer eller cykelevent. Se för mer information om organisationen samt för mer information om konferensen. Nyheter: Sverige Bed & Bike Sverige ett märkningssystem för cykelvänliga övernattningsställen Cykelfrämjandet har initierat ett svenskt märkningssystem för cykelvänliga hotell och övernattningsställen. Märkningssystem för cykelvänliga övernattningsställen är vanliga i ett flertal europeiska länder. Bed & Bike är uppbyggd efter förebild från det största märkningssystemet Bett & Bike i Tyskland som drivs av den tyska cyklistorganisationen ADFC och som har över anslutna verksamheter. För att få märkningen Bed & Bike måste ett övernattningsställe uppfylla ett antal kriterier, bl.a. att det måste finnas gratis låst cykelparkering, ett torkrum för våta kläder, att det finns en riklig frukost och regionala cykelkartor tillgängliga. Verksamheter som uppfyller kraven kan ansöka om märkningen och får då möjligheten att presentera sig på en webbplats med sökfunktion. Se: för mer information om Cykelfrämjandets tjänst samt för mer information om den tyska förebilden. Cykelled runt Vättern utreds i förstudie Vätternrundan är troligen Sveriges mest kända cykellopp med över deltagare som cyklar 300 km runt sjön. Nu har Regionförbundet Östsam inledd arbetet med en förstudie för att undersöka möjligheterna att skapa en turistiskt cykelled runt sjön som kan attrahera besökare som vill cykla lite lugnare. Syftet med förstudien är att skapa sig en så korrekt bild som möjligt av attraktiviteten och potentialen av en bilfri cykelväg runt Vättern utifrån ett ekonomiskt och turistiskt perspektiv. Andra aspekter som ska belysas är möjliga vinster utifrån ett folkhälsoperspektiv, arbetspendling, samhällsekonomiska vinster samt hur denna cykelväg skulle kunna underlätta för rörelsehindrade. Det övergripande målet med förstudien är att ge alla inblandade parter ett underlag som belyser om en bilfri cykelväg runt Vättern har bärkraft. Kontaktperson hos Regionförbundet Östsam är Mattias Foldström. Se även Sidan 3 av 6

4 Cykelleden Mariestad- Linköping En skyltad cykelled längs foten av Kinnekulle, mellan Mariestad och Linköping färdigställdes och invigdes under Bakom leden står Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle, se Förutom skyltningen och kartor längs sträckan finns även information om leden på internet (http://www.vastsverige.com/mariestad/ekoturism/ under cykel och vandringsled) samt en enkel digital karta som nås genom samma länk eller Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle har vidare arbetat med idéstudier för sträckan Lidköping- Läckö samt Mariestad- Sjötorp, där cykelleden skulle kunna ansluta till den befintliga cykelleden längs Göta kanal. Kontaktperson hos Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle är Ove Ringsby. Öresund som cykelregion projektet avslutat Det treåriga Interreg- projektet Öresund som cykelregion har avslutats vid årsskiftet. Projektet har haft som mål att lyfta cykling i Öresundsregionen med en lång rad olika delprojekt. Cykelturism har varit ett av dessa fokusområden och inom projektet har det bl.a. genomförts en analys på cykelturismens ekonomiska värde i Danmark och Sverige, en regional konferens, workshopar och en regional rutt, Sommerfuglerutten som är 78 mil lång och knyter samman hela Öresundsregionen. Även en gemensam regional cykelkarta har tagits fram inom projektet. För mer information, se n- bike/ Sydöstleden Utvecklingen av den 27 mil långa Sydöstleden går framåt med stora steg och projektet siktar på 2015 som mål för att komma igång med hela eller åtminstone stora delar av leden. Projektet är ett samarbete mellan åtta kommuner, tre regionen och Trafikverket Region Syd och har säkrat delfinansiering med EU- medel. Den totala projektbudgeten uppgår till 40 miljoner kronor, 60 miljoner inklusive vägvisining och infrastrukturinvesteringar. Besöksnäringen längs hela sträckan har inventerats och intresset bland företagen längs leden är stor. En viktig del i projektet är att skapa ett starkt engagemang i ledens sträckning. Under hösten 2012 har en företagsgrupp bildats. Den består av aktiva företagare med nära anknytning till leden. Gruppen skall fungera som bollplank och idégivare. Se för mer information Skepp- o- hoj cykling i Södra Bohuslän Projektet Skepp- o- hoj har som mål att utveckla och öka cykelturism i Södra Bohuslän. Projektet drivs av Södra Bohuslän Turism i samarbete med regionens sju kommuner och med ekonomiskt stöd från EU- programmet LEADER Terra et Mare. En detaljerad inventering av regionens befintliga cykelvägar, cykelvänliga vägar, lämpliga stråk och nav, större besöksanledningar m.m har genomförts. Man har också undersökt var problem kan uppstå, exempelvis där säkra cykelförbindelser saknas. En kartdatabas har skapats som ständigt kommer uppdateras och fyllas på, även efter projektets slut. En papperskarta som innehåller lämpliga cykelstråk men också sevärdheter, boendeanläggningar och andra för cyklisten intressanta platser och information planeras bli klar till våren Tillsammans med ett lokalt företag erbjuds en helhetslösning när det gäller cykeluthyrning. Genom företaget kan boendeanläggningar i regionen leasa cyklar per säsong. På så vis kan anläggningen hyra ut cyklarna i sin tur, skapa cykelpaket och samtidigt skapa ett mervärde till sina gäster. I förlängningen ger detta en möjlighet för gästen att ta sig med cykel från en anläggning till en annan och lämna cykeln där. En gång i veckan justeras cykelkvoten, och cyklar transporteras med bil till sin ursprungsanläggning. Sidan 4 av 6

5 För att på ett enhetligt sätt guida cykelturisten rätt från Styrsö i söder till Uddevalla i norr ska skyltar sättas upp utifrån de rutter som är framtagna och utmärkta på kartan. Samtal med Trafikverket är inlett för att undersöka om leden skall märkas utifrån Trafikverkets kriterier för cykelled. Under våren och sommaren 2013 växer en ny cykelturismsajt fram, Här ska den som vill cykla i Göteborg och Bohuslän kunna hitta massor av information såsom cykeluthyrning, cykelkartor, färdiga cykelpaket eller tips på härliga cykelrundor! För mer information, se eller kontakta projektledare Ann Haraldsson på Södra Bohuslän Turism. Nyheter: internationellt Powered by cycling: Panorama. Stor cykelturismsatsning i Danmark Danska cyklistförbundet leder det stora cykelturismprojektet Powered by cycling: Panorama som har som mål att utveckla de danska kustområdena till cykeldestinationer av världsklass. Projektet startades i november 2012 och löper till slutet av Projektet vill utveckla cykelturismen längs två befintliga cykelrutter: Den nationella cykelrutten 1 (Vestkystruten) från Tønder til Skagen (560 km) och längs den nationella cykelrutten 9, den danska delen av sträckan Köpenhamn- Berlin (Köpenhamn till Gedser till Gedser, 240 km). Utöver dessa långa rutter ska även 17 kortare cykelslingor utvecklas som bl.a. ska locka de ca. 1,5 miljoner årliga fritidshus- och campinggästerna att ge sig ut på cykel. Projektet har tre huvudsakliga insatsområden: förbättra infrastrukturen, service för cyklister samt marknadsföring och paketering. I projektet ingår regionen Midtjylland, turismorganisationer, danska campingrådet, danska hotellorganisationen m.fl. samt Danska cyklistförbundet som leder projektet. Projektbudgeten är på 25,2 miljoner danska kronor, varav 18,9 Mdkr kommer från EU:s regionala utvecklingsfond. För mer information, se os/brug- os/kampagner- og- projekter- vi- staar- bag/panorama- powered- by- cycling Cykelinfrastruktur kom med i nytt styrdokument för europeiska transportinvesteringar EU- parlamentets kommittee för turism och transport har den 18:e december 2012 röstat för nya regler för EU:s transportinfrastruktursatsningar (Trans- European Transport Network TEN- T). Omröstningen handlade om inriktningen för EU:s miljardinvesteringar i strategisk transportinfrastruktur. För första gången finns cykelinfrastruktur omnämnd i följande text: Ändringsförslag (8a) Vid genomförandet av projekt av gemensamt intresse i det transeuropeiska transportnätet bör särskild hänsyn tas till de särskilda förhållandena i varje enskilt projekt. När så är möjligt ska synergier med andra politikområden utnyttjas, bland annat med turismaspekter genom att inkludera anläggningar inom väg- och vattenbyggnad, såsom broar och tunnlar för långväga cykelleder som t.ex. EuroVelo- rutter. Europeiska cyklistorganisationen ECF har lobbat hård för att cykelinfrastruktur explicit ska inkluderas i styrdokumentet eftersom det öppnar för möjligheten att använda EU:s infrastrukturfonder även för cykelinfrastruktur. Den valda formuleringen följer inte helt ECF:s önskeförslag och innebär att europeiska cykelleder som EuroVelo- rutter inte kan Sidan 5 av 6

6 direktfinansieras genom TEN- T. Däremot kan cykelleder nu inkluderas när större väg- eller järnvägsprojekt byggs med ekonomiskt stöd från EU. För mer information, se ECF:s nyhetsartikel: voice- was- heard- cyclists- movement- wins- support- in- crucial- eu- transport- infrastructure- vote/ samt originaltexten från EU- parlamentet (se amendment 8): Engelska: 0012&format=XML&language=EN Svenska: 0012&format=XML&language=SV Uppdaterad EU- rapport om cykelturism Den aktuella rapporten The European Cycle Route Network, 2012, beskriver utmaningarna och möjligheterna för cykelturism i Europa, särskild för det europeiska cykelledsnätet EuroVelo. I rapporten beskrivs bl.a. den europeiska marknaden för cykelturism, framtidsprognoser samt nationell statistik från olika EU- länder. Rapporten är framtagen av Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire (Storbritannien) samt Centre for Sustainable Transport and Tourism, NHTV Breda University of Applied Science (Nederländerna) på uppdrag av EU- kommissionen. Rapporten är en uppdatering av en liknande undersökning från 2009 och innehåller mycket uppgifter om cykelturism i Europa samt utvecklingstrender. Rapporten kan laddas ner kostnadsfritt som PDF- dokument på: european- cycle- route- network- eurovelo- pbba /;pgid=y8dis7guwmdsr0ealmeuuswb0000bqbh2wco;sid=87drhuhx- vxrhbd1xap1uypyvtp1boye9wm=?catalogcategoryid=magkabst83iaaaejzpay4e5l Start i Mariestad för en invigningstur av cykelleden Mariestad- Lidköping. Bild: Ove Ringsby Sidan 6 av 6

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Cykelturism i Öresundsregionen. Nuläge och ekonomiskt värde En analys inom EU-projektet Öresund som cykelregion

Cykelturism i Öresundsregionen. Nuläge och ekonomiskt värde En analys inom EU-projektet Öresund som cykelregion Cykelturism i Öresundsregionen Nuläge och ekonomiskt värde En analys inom EU-projektet Öresund som cykelregion Dokumentation: Författare: Kontakt: Kristin Nilsson, Region Skåne, Avdelning för Regional

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE En växlande cykelupplevelse Varumärket Sydostleden Förord Sydostleden är Sveriges kungsled på cykel. En hållbar destination med värdskap, natur- och kulturupplevelser som berikar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012

Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 Spännande internationella case! Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 TALARE MODERATOR Christian Juul F.d. ordförande Cykelfrämjandet KEYNOTE Houten

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Omvärldsanalys av regionala cykelstrategier R 2010-219

Omvärldsanalys av regionala cykelstrategier R 2010-219 Omvärldsanalys av regionala cykelstrategier R 2010-219 Förord Regionplanekontoret gav våren 2011 Trivector Traffic i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys för regionala cykelstrategier inför starten

Läs mer

Förutsättningar för cykelturism i Sverige

Förutsättningar för cykelturism i Sverige Förutsättningar för cykelturism i Sverige Per Kågeson Nature Associates 2007-09-29 På uppdrag av Nutek 0. Innehåll 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Uppdraget 1.3 Tidigare utredningar 1.4 Konsultation med

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Projekt Rekreativa Rutter 2010-2012, Interreg IV A ÖKS. RESERAPPORT, studieresa till Navarraregionen 28-30 sep 2010.

Projekt Rekreativa Rutter 2010-2012, Interreg IV A ÖKS. RESERAPPORT, studieresa till Navarraregionen 28-30 sep 2010. 1 / 7 Projekt Rekreativa Rutter 2010-2012, Interreg IV A ÖKS RESERAPPORT, studieresa till Navarraregionen 28-30 sep 2010. Projekt Rekreativa Rutter 2010-2012, Interreg ÖKS fokuserar på utveckling av vårt

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Fördjupad förstudie: Sydostleden på cykel genom Småland, Blekinge och Skåne.

Fördjupad förstudie: Sydostleden på cykel genom Småland, Blekinge och Skåne. Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge tommy.gustavsson@regionblekinge.se Telefon 0455 30 50 20 November 2010 Fördjupad förstudie: Sydostleden på cykel genom Småland, Blekinge och Skåne. Delområde:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Tyska cykelturister. Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl

Tyska cykelturister. Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl Tyska cykelturister Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl - Tyskland har ca 7590 mil turistiska cykelleder Lite statistik - 5,6 miljoner tyskarna hade cykelsemester

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Cykeln i den statliga transportpolitiken - och pengar. krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se

Cykeln i den statliga transportpolitiken - och pengar. krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se www.spolander.se Cykeln i den statliga transportpolitiken - och pengar krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se Storbritannien 2 Norge 5 Tyskland 12 Danmark 19 Nederländerna 27 http://www.spolander.se/pdfpolicy/cyke

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

En studie om cykelturism i Stockholm LS 1102 0284

En studie om cykelturism i Stockholm LS 1102 0284 En studie om cykelturism i Stockholm LS 1102 0284 Titel: Författare: Beställare: En studie om cykelturism i Stockholm Isabelle Petersson, Sweco Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering

Läs mer

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Leading Quality Trails Best of Europe !European Ramblers Association /ERA certifierar.!55 Medlemsorganisationer

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

för cykelbana Att bana väg för bra cykelplaneringsprocesser Slutsatser och frågeställningar

för cykelbana Att bana väg för bra cykelplaneringsprocesser Slutsatser och frågeställningar Att bana väg för cykelbana Slutsatser och frågeställningar för bra cykelplaneringsprocesser 1 Introduktion Ungefär en av tio resor i Sverige görs med cykel. Totalt är det 465 miljoner cykelresor per år.

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen. Turism 40 41 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser,

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Cykelstrategi 2010-2012. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Cykelstrategi 2010-2012. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22 Cykelstrategi 2010-2012 Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 BAKGRUND... 2 HÄLSOASPEKTER... 2 MILJÖASPEKTER... 3 EKONOMI... 3 NULÄGET I SVENLJUNGA KOMMUN... 4 EXISTERANDE

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan

PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan 2009-09- 09 2009-2730/K09-006 Delprojekt 1 L A R S H I L L E R / F R A M T I D U G G L A R P Innehåll Bakgrund, syfte och mål... 3 Ugglarp... 3 Boende... 4

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Slutrapport: Cykelturism i Mellansjölandet

Slutrapport: Cykelturism i Mellansjölandet Slutrapport: Cykelturism i Mellansjölandet Slutredovisning Stödmottagare Regionförbundet Örebro län Projektnamn Cykelturism i Mellansjölandet Redovisningsperiod Slutrapport Dnr M2013-0278 Journalnummer:

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer