Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013."

Transkript

1 Datum Vår referens Sida Enligt Sändlista Dnr: (6) Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren Post- och telestyrelsen (PTS) och (SvK) har härmed nöjet att inbjuda till en ny omgång av regionala El-teleseminarier. Syftet med seminarierna är: Utveckla förståelsen mellan elnätsägare, teleoperatörer, energiföretag och områdesansvariga myndigheter för respektive arbetsuppgifter/ problemställningar i händelse av elavbrott och/eller avbrott i de elektroniska kommunikationerna Utveckla krishanteringsförmågan Vidareutveckla samverkansformer mellan branschföreträdare och geografiskt områdesansvariga Utveckla kontaktnät för fortsatt dialog Målgrupp Seminarierna vänder sig i första hand till personer som i en krissituation har att hantera kontakter/samverkan mellan de bägge branscherna och geografiskt områdesansvariga: länsstyrelser, kommuner och landsting. Målsättningen är att samtliga länsstyrelser, kommuner och landsting, liksom representanter för elnätsägare och teleoperatörer skall vara representerade vid något av de fyra seminarierna. Seminarierna kommer i likhet med tidigare tillfällen hållas vid fyra tillfällen: Göteborg 7-8 mars Lokal: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg. Till detta seminarium inbjuds i första hand aktörer från Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län. Umeå mars Lokal: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå. Till detta seminarium inbjuds i första hand aktörer från Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, och Dalarnas län. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(6) Malmö april Lokal: Öresundsverket, Flintrännegatan 19, Malmö. Till detta seminarium inbjuds i första hand aktörer från Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Stockholm april Lokal: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Uppsamlingsseminarium där primärt deltagare från de länsstyrelser som inte räknats upp ovan inbjuds, men inbjudan riktar sig också till aktörer från samtliga län, där tidpunkten ovan inte passat. Bakgrund Vid tre tidigare tillfällen 2004, 2006 och 2009/2010 har genomförts ett antal elteleseminarier med syfte att utveckla ökad förståelse och samverkan mellan elnätsägare, teleoperatörer och områdesansvariga myndigheter. Seminarierna har vid varje omgång genomförts på fyra platser i landet för att få med representanter från så många län och kommuner/landsting som möjligt. Arrangör och inbjudare har varit SvK och PTS i samverkan med länsstyrelsen i den region där seminariet genomförts. Seminarierna samlade cirka deltagare per tillfälle från nationella, regionala och lokala teleoperatörer, elnätsägare, branschorganisationer, SOS Alarm, vissa inbjudna myndigheter samt Länsstyrelser, landsting och kommuner i den region där seminariet genomfördes. De genomförda seminarierna har varit mycket uppskattade och har med säkerhet bidragit till en ökad förståelse, ökad krishanteringsförmåga och förbättrad samverkan mellan aktörerna. Mycket har hänt sedan 2009/2010, lagstiftning och föreskrifter som berörts under tidigare seminarier har förändrats, nya projekt och verksamheter har sett dagens ljus hos berörda aktörer och sist men inte minst har flera personer som arbetat med berörda frågeställningar bytt arbetsuppgifter eller slutat. Mot denna bakgrund har SvK tillsammans med PTS tagit beslut om att genomföra en ny seminarieomgång under våren Arrangör/inbjudare En programkommitté med representanter ur PTS, SvK, SvE, E.ON, Fortum, Vattenfall, TeliaSonera, Tele2, Telenor, Tre, Svenska Stadsnätsföreningen samt länsstyrelserepresentanter från de länsstyrelser där seminariet genomförs har satt samman programmet. PTS och SvK inbjuder till seminarierna. Kostnader PTS och SvK står för kostnader rörande seminarielokaler, mat och logi. Respektive deltagande organisation står för egen tid och reskostnader. Välkomna! Ove Landberg PTS Malin Stridh SvK Post- och telestyrelsen 2

3 3(6) Preliminärt program Dag Fika och registrering Inledning, Syfte och målsättning. Presentation PTS och SvK Förmiddagen fortsätter med krishantering: i El-sektorn. SvK inom sektorn för elektronisk kommunikation. PTS Lunch Eftermiddagspasset: Krishantering vid Länsstyrelser och kommuner. Information från MSB Hur fungerar det i vardag och i kris och hur vill vi utveckla samarbete och kontaktvägar. Presentation av några Elnätsföretag några teleoperatörer m.fl Avbrott för fika Slut Gemensam middag (Malmö 17:30) Dag Information om pågående projekt viktiga för krishanteringsförmågan ex STYREL, Samverkanwebb, Utbildnings och övningserfarenheter, Fortsättning Västernorrlandsprojektet m.fl Fika Erfarenhetsutbyte i mindre grupper. (Goda och mindre goda erfarenheter, önskvärt informationsutbyte, hur kan vi utveckla samverkan mm.) Lunch Erfarenhetsutbyte forts Slutdiskussion och sammanfattning Slut Post- och telestyrelsen 3

4 4(6) Anmälan Anmälan skall vara tillhanda senast 30 november Anmälan märks i ämnesraden med: Vald seminarieort anmälan elteleseminarium och nedanstående tabell klistras in. Senare anmälningar kan administreras men logi kan inte garanteras. Antalet platser på aktuella konferensanläggningar är i vissa fall begränsade. Seminariestad Göteborg Umeå Malmö Stockholm mars mars april april Mitt val Namn Organisation Befattning e-postadress Mobiltelefon Ja Nej Logi önskas natten mellan dag 1 och 2 Logi önskas även natten före dag 1 (endast för de som inte hinner komma fram före kl dag 1) Deltar i den gemensamma middagen dag 1 Önskemål om särskild kost Eventuella frågor om evenemanget kan ställas till Post- och telestyrelsen 4

5 5(6) Sändlista Till Näringsedaprtementet Försvarsdepartementet Socialdepartementet Energimyndigheten Energimyndigheten MSB MSB MSB PTS PTS PTS SOS Alarm Centralt SOS Alarm AB SOS Alarm Svensk Energi Samtliga Elsamverkansledningar Svensk Energi Nationella telesamverkansgruppen, NTSG Sveriges kommuner och landsting Svenska stadsnätsföreningen net 1 Trafikverket ICT FMTM Hi3G Access Stokab Svenska Stadsnätföreningen TDC Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB Telia Sonera AB Maria Häll Ingolf Berg Lars Andersson Åsa Persson Veikko Kekki Helena Andersson Halldor Stolt Ove Landberg Gudrun Thelander fvb internt PTS/NSLG Ulf Strandberg Anders Klarström Matz Tapper fvb Matz Tapper fvb samtliga elnätsägare Mats Idberg fvb samtliga NTSG medlemmar Malin Stridh Peter Helsing Åsa Åhlen-Hagman fvb internt SvK Jörgen Sandström Till samtliga medlemmar genom Camilla Jönsson SSNf Peter Borgfors Ola Barthel Jennie Ljungkvist Lotta Fahlander Nils Lindén Mikael Ek Martin Olofsson Gustaf Ehrner Ola Hanson Per Hemrin Post- och telestyrelsen 5

6 6(6) Till Skanova Teracom AB Netnod AB Comhem IP-Only Telecommuniacation AB Ulf Hellström Länsstyrelser Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län Kommuner Landsting SOS Alarm regionalt Sveriges Radios lokalradiostationer Regionala krisråd Per Hemrin Lars Backlund Kurt-Erik Lindqvist Bo Bredby Staffan Broman Säksam Stockholm Säksam Göteborg Säksam Boden Säksam Malmö Ulf Hellström fvb alla i programgruppen Post- och telestyrelsen 6