Framtidens operationsavdelning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens operationsavdelning 2014"

Transkript

1 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev Köpenhamn Gör en djupdykning i renhet vårdhygien och ventilation Operationscentrum verksamhets- och arkitektperspektiv Lär mer om ny LED-teknologi på operationsavdelningar Teamarbete på operationssal senaste forskningen Världsledande företaget för moduluppbyggda operationssalar Framtidsvision för medicinteknik NKS Moderator MARIA QUINN Saint-Gobain Ecophon Talare ARKITEMA ARCHITECTS Urban Blomberg CENTRALSJUKHUSET KARLSTAD Uno Olsson CRC MEDICAL Anders Rehn CHROMAVISO Claus Puggaard HOSPITAL HERLEV COPENHAGEN Anette Madsen HT LABOR + HOSPITALTECHNIK Jens Kühnlein HÖGSKOLAN DALARNA Marie Elf LUNDS UNIVERSITET Christofer Rydenfält KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Heikki Teriö MEDIRUM Greger Johansson SAHLGRENSKA AKADEMIN Annette Erichsen Andersson SOLLEFTEÅ SJUKHUS Anders Lundin SUNDSVALLS SJUKHUS Jonas Rudenstam Stockholm december 2014

2 Konferensprogram Onsdag 10 december :00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9:30 MODERATOR MARIA QUINN INLEDER KONFERENSEN Med en förkärlek för vårdmiljöer är Maria engagerad i flera sjukhusprojekt gällande förbättring av ljudmiljöer, vilket är en utmaning i operationsavdelningar som sjukhus i stort. MARIA QUINN, leg.sjuksköterska, konceptutvecklare vårdmiljöer, Saint-Gobain Ecophon 9:50 Vikten av samplanering och dokumentation i tidiga skeden för att säkra en god vårdmiljö När nya operationsavdelningar och vårdmiljöer skapas så krävs god samverkan mellan flera yrkesprofessioner som arbetar mot ett gemensamt mål. Här får vi inblick i vad som är viktigt att tänka på vid tidiga beslutskeden i lokalplaneringsprocessen. Viktiga komponenter i tidiga skeden av en lokalplanering Att mäta kvalitet och innehåll i lokalprogram användning av mätinstrument Innehåll i lokalprogram en nationell studie MARIE ELF, docent, leg.sjuksköterska, lektor inom omvårdnad och forskare inom vårdarkitektur, Högskolan i Dalarna 10:50 BENSTRÄCKARE 11:05 Operationshuset i Karlstad År 2016 planeras den första patienten tas emot på det nya operationshuset i Karlstad. Ett modernt trevåningshus med ett helhetstänk som inrymmer allt från parkering till operation och eftervård. I föredraget får vi ta del av ett verksamhets- och ett arkitektsperspektiv genom planerings- och utvecklingsarbetet med operationshuset. Patientens väg genom vården ett verksamhetsperspektiv: Så har verksamheten inkluderats i planeringsprocessen Organisationsutveckling i nya lokaler Planera för fortsatt drift under byggnation Lärdomar, fallgropar och utmaningar UNO OLSSON, verskamhetsutvecklare AnOpIVA, Centralsjukhuset Karlstad Förstudiearbetet för operationslokaler i Karlstad ett arkitektperspektiv: Så arbetade vi mot ett gemensamt mål med designdialog som redskap URBAN BLOMBERG, arkitekt SAR/MSA, projektledare område vård, Arkitema architects 12:05 LUNCH 13:15 Ny LED-teknologi på operationsavdelningar och Ergonomisk Dygnsrytmbelysning Vad är en optimal operationsbelysning? Vilka är fördelarna med LED-belysning i förhållande till ljusrör? Lyssna på erfarenheter från Chromaviso som utvecklat konceptet Ergonomiskt Ljus till operationsavdelningar och Ergonomisk Dygnsrytmbelysning som bidrag till normalisering av patienters och vårdpersonals dygnsrytm. Ergonomiskt Ljus, varför och hur? Ergonomisk Dygnsrytmbelysning, varför och hur? Färgat ljus på operationsavdelningar för att förbättra visuella, psykiska och fysiska parametrar LED kontra ljusrör Exempel på Karlstads projekt med OP/Endo salar, IVA och UVA avdelning CLAUS PUGGAARD, Chromaviso, Aarhus (DK) 14:00 FIKA 14:30 Lärdomar från ombyggnation på rekordtid Sollefteå sjukhus I januari 2013 invigdes de två nyrenoverade operationssalarna på Sollefteå sjukhus. Renoveringstiden för ombyggnation till färdiga operationssalar var totalt 8 veckor. Hör om hur projektet planerades, genomfördes och resultatet utifrån ett verksamhetsperspektiv samt från den medicintekniska leverantörens perspektiv. Effektiv användning av lokaler och utrustning för ett bättre flöde Utmaningen med att organisera verksamheten under ombyggnation Den senaste tekniken avseende luft, ljus, ljud och teknik Hur möttes verksamhetens efterfrågan kring flöde, hygien och ergonomi upp med teknik under projektering och slutresultat? Blev det som vi tänkt? Fallgropar och lärdomar ANDERS LUNDIN, verksamhetschef operation, Sollefteå sjukhus GREGER JOHANSSON, Medirum AB

3 Konferensprogram Torsdag 11 december :30 Sundsvalls operationscentrum Ett nytt operationscentrum planeras på Länssjukhuset i Sundsvall. Dagens operationsavdelningar projekterades på 60-talet och är både slitna och för små i jämförelse med de krav som ställs för att få plats med dagens medicintekniska utrustning. Hör verksamhetschef Jonas Rudenstam, som tidigare varit med i ombyggnadsprojektet i Sollefteå, berätta om utmaningen med att skapa ett nytt operationscentrum. Lärdomar från tidigare ombyggnation Visionen bakom ett operationscentrum Planera rätt från start vad menas med det egentligen? Patientsäkerhet en viktig faktor för byggnation Förstudiearbetet för operationslokaler i Sundsvall Planering av moderna operationslokaler med hänsyn till krav på parallell drift JONAS RUDENSTAM, verksamhetschef Operationscentrum, Sundsvalls sjukhus URBAN BLOMBERG, projektledare område vård, arkitekt, Arkitema architects 16:30 MODERATOR MARIA QUINN AVSLUTAR FÖRSTA KONFERENSDAGEN 8:30 MODERATOR MARIA QUINN INLEDER DAGEN 8:45 Optimal operationsmiljö vad är det? Föredraget tar upp viktiga åtgärder vad gäller vårdhygien och infektionsprevention för befintliga operationslokaler och när nya lokaler utformas. Här får ni göra en djupdykning i renhet när Annette Erichsen Andersson tillsammans med Anders Rehn berättar om resultaten av hennes avhandling Patientsäkerhet i operationsmiljö med fokus på infektionsprevention. Patientsäkerheten först! Tekniskt system, klädsystem, arbetssätt och rutiner i en symbios Infektionsprevention på operationssalar möjlighet och medel Vikten av kontinuerlig kommunikation, underhåll och funktionskontroll av ventilationen Att ha ögon för det komplexa vid upphandling och planering ANNETTE ERICHSEN ANDERSSON, PhD operationssjuksköterska, Sahlgrenska Akademin ANDERS REHN, ventilationstekniker 9:45 FIKA 10:15 Modular wall system for operating rooms New and more advanced treatment techniques and the increased application of imaging systems has radically changed the operation room design. As one of the world s leading companies for modular wall system within hospital buildings has HT Labor + Hospitaltechnik AG customers worldwide. Jens Kühnlein tells us about the benefits and challenges of modular operating theaters: What is Modular wall system? Benefits of using Modular wall system Challenges for Modular walls in operating rooms Planning tools for modular wall system, 3-D planning Example of a hospital in Germany Clinic Augsburg, with glass operating rooms and a hybrid operating room JENS KÜHNLEIN, Sales manager export, HT Labor + Hospitaltechnik AG

4 11:00 Teamarbete på operationssal organisering, organisationsdesign och konsekvenser för den byggda miljöns utformning Christofer Rydenfält bedriver forskning om arbetets organiserings roll för arbetsmiljö och patientsäkerhet. En viktig del av hans forskning har varit att titta på hur arbetet faktiskt går till i praktiken i högspecialiserade vårdmiljöer som opsalar. En annan viktig del har varit att undersöka hur arbetet bör organiseras för att få till ett säkert och bra teamarbete, vilket är viktigt utifrån ett arkitektoniskt perspektiv. För den fysiska vårdmiljön måste fungera tillsammans med den organisatoriska, eller hur? Vilken syn har olika professioner på operationssalen på sitt gemensamma arbete? Säkerhetsrutiner i praktiken Hur fungerar ledarskapet på operationssalen? Exempel på hur ni kan jobba med verksamhetsutveckling tillsammans med praktiker på en operationsavdelning Skapa förutsättningar för ett bra teamarbete genom organisering CHRISTOFER RYDENFÄLT, PhD, Division of Ergonomics, Department of Design Sciences, Lunds universitet 12:00 LUNCH 13:15 NKS framtidsvision för medicinteknik på operationsavdelningar Hur ska operationsavdelningar utformas med hänsyn till framtidens högteknologiska vårdmiljöer? På Nya Karolinska i Solna har man under byggnationsplaneringen hela tiden tänkt på hur lokalerna på bästa sätt ska möta framtidens behov. Hör om erfarenheterna att planera för medicinteknisk utrustning på NKS och om utmaningarna med att anpassa framtidens operationsavdelningar till den medicinsktekniska utvecklingen. Medicinteknisk utrustning vad innefattar den och vad ska du tänka på inför planering av operationslokaler? Hur planerar vi för framtida utrustningsbehov? Upphandling och inköp Så bidrar medicinteknik till en patientsäker vård och effektivare vårdflöden Telemedicinens snabba utveckling operationsplanering via videokonferens Fungerande dialog och samverkansfördelar mellan personal och medicintekniker på NKS HEIKKI TERIÖ, FOU-chef medicinteknik, Karolinska Universitetssjukhuset 14:15 FIKA 14:45 The gap between concept and complete operating room A lecture of the working process towards new operating theaters New Hospital Herlev, Copenhagen. Planning a new construction is often used to focus on the organization and work progress but is it compatible in such a large and complex organization as a hospital? New hospital building have to support the clinical workflow and it requires that you know them. What we focused on in the planning process of 11 new operation theaters When is the right time to discuss changes in working practices in relation to the building process? What is the impact on time and cost if the discussion starts too late in relation to the construction schedule? Do the consultants have sufficient knowledge of workflow? Is traditional phased construction process suitable for hospital construction? ANETTE MADSEN, Architect MAA & Project manager, Hospital Herlev Copenhagen 15:45 16:00 MODERATOR MARIA QUINN SUMMERAR OCH AVSLUTAR KONFERENSEN Röster från Framtidens operationsavdelning 2013: Bra dagar för mig som är mitt i en ny- och ombyggnadsprocess, fick med mig en hel del att tänka på. Som helhet en mycket bra konferens både innehållsmässigt och hur det genomfördes, ämnen som knöt an till operationslokalernas komplexitet. Intressant mix av föreläsare från olika länder.

5 Framtidens operationsavdelningar Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Hur planerar du flexibla operationsavdelningar som håller för framtidens krav och vad innebär egentligen en optimal operationsmiljö? Den medicintekniska utvecklingen och förändrade arbetssätt ställer höga krav på hur vi utformar och planerar för morgondagens operationsavdelning. Det kräver ett nära samarbete mellan verksamhet, utförare och arkitekt samt hänsynstagande till många faktorer såsom medicinteknik, vårdhygien, parallell drift, belysning och ventilation. Därför har vi skapat konferensen där flera experter inom operationsplanering möts. Den december får du lyssna till flera viktiga och kritiska moment i processen att skapa framtidens operationsavdelning. Lyssna till framstående företag inom operationsområdet och ta del av forskning när nya vårdmiljöer utformas. Nätverka med kollegor och ta del av konkreta exempel från verksamhetsrepresentanter från andra sjukhus i både Sverige, Danmark och Tyskland. Varmt välkommen till två dagar där du och ditt team får kunskap om vad ni behöver tänka på för att lyckas med ert byggprojekt! Välkommen! Maneka Ghosh Projektledare Teknologisk Institut Ur programmet Optimal operationsmiljö vad är det? Framtidsvision för medicinteknik på operationssalar LED-teknologi kontra ljusrör Moduluppbyggda operationssalar utmaningar och fördelar Teamarbete organisering, organisationsdesign Flera lärorika verksamhetsfall: Planera rätt från början Fallgropar Planera för fortsatt drift under byggnation

6 Porto betalt Sverige Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Varför ska du gå på Framtidens operationsavdelning? Undvik andras misstag och få lärdomar om de vanligaste fallgroparna Ta del av flera spännande praktikfall Gör en djupdykning i renhet vårdhygien och ventilation Få fördjupad kunskap om hur du ska ta hänsyn till morgondagens medicintekniska utveckling Knyt kontakter och inspireras av andra kollegor inom operationsområdet från Sverige, Danmark och Tyskland TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DATUM OCH PLATS Stockholm Konferens: december 2014 (3886-3) Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm PRIS Ordinarie pris Konferens kr/person 500 kr rabatt/person vid bokning av 5 eller fler I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Den nya akutmottagningen 2014 Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Barnsjukvård Håll utkik efter Medicinteknik i framtidens vårdlokaler Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Maneka Ghosh på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm