Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet Det gångna året har utan tvekan varit ett spännande år i Sveriges Konstföreningar. Fokus riktades på Framtidens konstförening med den nordiska tvådagarskonferensen i Malmö som höjdpunkt. Kansliet uttryckte sin glädje över det stora deltagarantalet från Skåneföreningarna. På distriktsstämman i Kivik erbjöds föreningarna att saluföra medlemsblad. Deltagarna bjöds på både frukost och lunch på välrenommerade Restaurang Allé. Information om förbundets och distriktets kommande aktiviteter och marknadsföring" av konferensen om Framtidens konstförening stod på programmet som blev mycket uppskattat. Förbundsstämman i Kiruna blev en stor kulturupplevelse för distriktets fyra ombud. Tillsammans med distriktsledarkonferensen i Göteborg blev det upptakten till Framtidens Konstförening. Distriktsstämman (gratis) och Malmökonferensen (distriktet betalade föreningsstyrelsernas deltagaravgift) har till skillnad från tre-fyra årliga medlemsträffar i egen regi inte krävt lika mycket resurser från distriktsledningen. Ett par korta styrelsemöten har varit tillräckligt och därutöver fyra arbetsmöten för diskussion och planering: Möte med valnämnd och revisor på Medborgarhuset i Eslöv, revidering av strategimodell i Kiruna, frågeställningar om verksamheten i Lund inför distriktsledarkonferensen och sommarutflykten till Köpenhamn. I en överenskommelse med Konstitutet i Malmö om samarbete erbjuds vi använda KKV Monumentals lokaler. Med ny leverantör erbjuder vi medlemmarna mobilanpassade e-brev. Med distriktets gemenskapsida på Facebook erbjuds medlemmarna kommunicera verksamheten. Att förstå och dra nytta av webbens sociala plattformar, tjänster och verktyg är nyckeln till tillväxt och föryngring har varit motto för ledningen under min tid som distriktsordförande i Sveriges Konstföreningar. Nu tackar jag för mig efter sex år. Mitt ordförandeskap har präglats av IT-projektledarens och jag är nöjd med de förändringar som genomförts med hjälp av en engagerad styrelse. Framtidens konstförening behöver en politiskt medveten distriktsordförande gärna med etablerade kontakter inom Region Skåne och/eller dess kommuner. Ett ledarskap som kan/vill påverka kulturplaner, stödja föreningarna i deras kontakter med konstkonsulenter och kuratorer samt föra samtal om konstens och kulturens betydelse för kreativa välmående arbetsplatser. Sveriges Konstföreningars nyckelord är att vara aktuell, vara utmanande, göra konsten tillgänglig, värna konstens eget värde, vara gränsöverskridande, skapa delaktighet, samverka samt påverka speciellt kulturpolitiken. Chris Elland Pehrson avgående distriktsordförande 1

2 Medlemsantal Antalet anslutna konstföreningar i Skåne som betalat avgift har varit 121 (128). Av dessa är 79 (87) arbetsplatsföreningar och 42 (41) allmänna konstföreningar. Under året har 3 (1) förening anslutit sig till Sveriges Konstföreningar. 10 (10) har utträtt eller upphört, enligt Sveriges Konstföreningars medlemsdatabas på Internet ( ). Styrelse Chris Elland Pehrson ordförande, Åhus Elsa-Maria Wallberg vice ordförande och kassör, Råå Linda Jarlskog sekreterare, Dalby Boel Eklund ordinarie ledamot, Höganäs Aino Lindell ordinarie ledamot, Malmö Kenzy Eriksson ersättare, Staffanstorp Kjell Östlund ersättare, Råå Ingvar Claeson adjungerad, Malmö Revisorer Christina Persson, Ängelholm Qutaiba Al-Qassam, Malmö Anna-Karin Holmgren ersättare, Hörby Valnämnd Annelie Pedersen sammankallande, Vinslöv Lena Hansson, Malmö Birgitta Larsson Lindelöf, Kristianstad Lennart Jönsson ersättare, Landskrona, Borrby o Skillinge Konstförening ersättare utses av Gunilla Ragnar Styrelsemöten Styrelsen har utöver ordinarie distriktsstämma och konstituerande möte haft två protokollförda sammanträden. Ledamöterna håller god kontakt och deltar Skånes medlemsträffar som öppnar för längre samtal och diskussioner. Året inleddes med ett styrelsemöte 21 januari i Medborgarhuset i Eslöv. Årsberättelse och preliminärt bokslut behandlades då representanter för valnämnd och revision fick möjlighet att ställa frågor. Efter en lättare förtäring höll styrelse och valnämnd separata planeringsmöten. Årsmöte hölls den 20 april på Allé utanför Kivik. Studiedagen i maj månad för den nya styrelsen kunde inte planeras in i almanackorna och ersattes därför av ett strategimöte i Kiruna i samband med förbundsstämman då fyra ombud för Skånedistriktet deltog. Varmt väder i Kiruna jämfört med Skåne, mötet kunde hållas utomhus. 2013/2014 års strategimodell finns tillgänglig på Skånes webbsida. 2

3 Genomförd verksamhet Distriktsstämma på Allé och Föreningarnas Bytesdag i Kivik lördagen den 20 april Dagen inleddes med sillfrukost. Distriktsordförande hälsade välkommen till stämman och valdes till mötesordförande för de sedvanliga förhandlingarna. Efter mötet informerades om förbundets resp. distriktets kommande aktiviteter. Avgående ledamöterna avtackades med blomstercheckar. Ett diplom delades ut: Sune Cederpil är en unik funktionär i Skånedistriktet. Under 35 år har han haft alla uppdrag utom distriktsordförandeskapet men förtjänstfullt som mötesordförande hållit i klubban på många distriktsstämmor. Rosmarie Clock är värd att omnämnas, hon nominerade Sune till distriktsledningen redan 1977 då Gillian Sjödahl var ordförande. Vi minns Gillian och Sune som ett radarpar på många medlemsträffar. Sune har de senaste åren varit föreningens revisor och tillika kunnig rådgivare i föreningsverksamhet. Dagen hade också annonserats som Föreningarnas Bytesdag ett tillfälle att presentera och byta/köpa/sälja överexemplar av medlemsblad/multiplar. De föreningar som presenterade sina medlemsblad var Borstahusen, Helsingborg, Klippan, Sjukvården i Helsingborg, Skånst i Kristianstad och Tetra Pak. De som deltog i stämman fick både gratis frukost och lunch i utbyte mot traditionell föreläsning ett mycket lyckat koncept. Lunch intogs i samma vackra lokal på Allé känd för god mat och lokala råvaror blandade med influenser från hela världen. Därefter bilade deltagarna vidare till Baskemölla och Tjörnedala konsthall för visning av verk av ÖSKG medlemmarna. Besök i nya fräscha lokaler för butik och café avslutade dagen. 34 medlemmar från 15 konstföreningar deltog i stämman (2012: 23 från 11 konstföreningar). 3

4 Höstens medlemsträffar Den nordiska tvådagarskonferensen om Framtidens Konstförening fick detta år ersätta distriktets höstträffar. För att uppmuntra styrelseledamöter, valberedare och revisorer i anslutna konstföreningar att delta i denna viktiga konferens som hölls i Malmö, betalade distriktet konferensavgiften på 300 kr. Av totalt 170 deltagare kom 40 från 20 Skåneföreningar. Information från distriktet Reviderad strategimodell En arbetsgrupp bestående av Skånes ombud i förbundsstämman hade fått i uppgift att revidera distriktets strategimodell i Kiruna den 20 maj. Efter genomgång av Sveriges Konstföreningars vision, långsiktiga mål och uppdrag formulerade arbetsgruppen ledtexter för distriktsstyrelsen gemensamma värderingar, attityder och förhållningssätt/ förbättringar. Samtliga styrelseledamöter fick möjlighet att påverka resultatet innan modellen fastställdes i samband med sommarutflykten. Den årliga planeringsprocessen var snabbt avklarad då beslut tagits tidigare att satsa fullt ut på konferensen om Framtidens konstförening. Arbetsgruppen bestod av Kenzy Eriksson, Linda Jarlskog, Elsa-Maria Wallberg och Chris Elland Pehrson. Distriktets gemenskapsida på Facebook publicerades den 8 juni. Medlemsföreningarna välkomnas att annonsera sina aktiviteter, skriva inlägg och kommentera andras. Internet blir bara enklare att använda och billigare. Distriktets nya e-postleverantör Get a Newsletter erbjuder mobilanpassade e-brev. Styrelsens utflykt till Glyptoteket i Köpenhamn lördag 17 augusti Sju styrelseledamöter, valberedare och revisorer från Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lund och Malmö gjorde en tågutflykt till Köpenhamn och Glyptoteket. Var och en stod för sina egna kostnader. Ingvar Claeson f.d. intendent på Malmö konsthall guidade oss genom den rosade utställningen Degas metode med verk inlånade från internationella museer och samlingar. Tillsammans med verken presenterades Degas konstnärliga vision i teckning, måleri och skulptur. 4

5 Arbetsmöte i Lund den 19 september Dagen inleddes med ett besök på Skissernas och Rummets Rymd, en utställning med verk av avgångselever vid Malmö konsthögskola. Fyra frågor från förbundsledningen om distriktets verksamhet skulle diskuteras för att användas som underlag i fortsatt arbete på distriktsledarkonferensen inför den Nordiska konferensen om Framtidens Konstförening och inom ramen för Skånes kulturplan. 1. Hur ser den verksamhet som vi bedriver ut idag? 2. Vad lägger vi mest resurser på? 3. Vad efterfrågas? 4. Vad är mest uppskattat? I diskussionen medverkade Boel Eklund, Chris Elland Pehrson, Elsa-Maria Wallberg samt valberedarna Lena Hansson och Lennart Jönsson. Medlemmar inbjöds att göra inlägg på distriktets gemenskapssida på Facebook. Representation Förbundsstämma i Kiruna den maj med utbildningsdagar maj Ombud: Chris Elland Pehrson, Kenzy Eriksson, Linda Jarlskog och Elsa-Maria Wallberg. Konstbildning ytterligare två dagar för de som valde att stanna kvar på egen bekostnad. Ankomstdagen gjordes ett oförglömligt besök i LKAB s gruva 500 m ner under jord. Länsmuseichefen berättade engagerat, humoristiskt och utan andningspauser om malmbryning och om Hjalmar Lundbohm, disponent och konstmecenat. Dag två hölls stämma och Norrbottendistriktet delade ut ett konststipendium till Dennis Jonasson. Christina Jutterström överraskade med att donera kr till Sveriges Konstföreningar att användas till stipendier. Birgitta Wolff inbjöd till förbundsstämma i Linköping Caroline Lund presenterade ny vandringsutställning 1 kubik konsthantverk. Kvällen avlutades med middag på stadshuset en minikopia av Stockholms stadshus dvs. vi dinerade i blå hallen och underhållningen gjorde entré via trappan. Därefter hölls en konsert jojk av Simon Issàt Marainen i Kirunas kyrka. Dag tre handlade om arkitektur och stadsomvandlingen. Fem team hade gått vidare i arkitekttävlingen för nytt stadshus med intresseanmälningar från hela Europa, Nordamerika och Asien. Besök på nya Raketskolan ett bygge för framtidens skola med ljusinstallation Norrsken. Koncentrat presenterade ett konstcentrum i Kiruna och för de som stannade kvar intogs kvällsmat i Nikkaloukta populärt utflyktsställe som drivs av samer. Fjärde dagen bjöd på konstupplevelse i Jukkasjärvi. Kyrkan med altartavla av Bror Hjort och is-hotellet, Lundbohmsgården LKABs bolagshotell med fin konstsamling och på kvällen teater Jag ringer mina bröder med Malmö Stadsteater. Femte dagen gick bussen till riksgränsen med stopp i Björkliden och Abisko. Naturoch kulturupplevelser. Berättelser om rallare och föredrag om norrbottniska konstnärskap. 5

6 Sjätte dagen visades en film om en stad i vildmark Kiruna Konstvandring i Kiruna centrum med avslutande besök i en erskinsk lägenhet (Ralph Erskine sextiotal) Föreningarnas Dag på Malmö Moderna den 19 oktober Ett speciellt program för anslutna konstföreningar. Ett par föreningar tog tillfället i akt att erbjuda sina medlemmar visning och föreläsning i Ryskt Avantgarde Visioner om en framtid. Distriktsledarkonferens på Fars Hatt i Kungälv den okt Konferensen handlade om delaktighet, information och samarbete/nätverkande. Förbundsledningen är tydlig i sin önskan att distrikt/föreningar samarbetar med konstkonsulenter i resp. region/kommun. Distrikten uppmanas att svara på remisser om kulturplaner och bli mer konstpolitiskt medvetna. Söndagseftermiddagen bjöd på konstupplevelser i Göteborg. Röda Sten Art Center GIBCA, en av de ledande nordiska konstbiennalerna. Göteborgs konstmuseum En dold skatt konst från Wernerska villan. Konst från en av Göteborgs förnämsta privatsamlingar visades för första gången offentligt. I samlingen ingår ett tjugutal Bruno Liljefors målningar. Från Skåne deltog Boel Eklund och Chris Elland Pehrson. Framtidens konstförening på Malmö Högskola den november Den nordiska konferensen riktade sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är intresserade av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig oberoende del av konstscenen? Konstföreningen fyller idag en viktig lucka mellan konstutbildningarna och den etablerade konstscenen och fungerar som en demokratisk plattform för samtal om konst mellan konstnärer och allmänheten. Hur kan vi utveckla och ta till vara konstföreningens unika position på konstscenen? Till konferensen kom teoretiker, konstkritiker och forskare för att tala om konstföreningen ur ett framtidsperspektiv. Syftet med konferensen var att skapa visioner och samarbeten över landsgränserna, sätta igång en offentlig debatt och öka konstföreningsrörelsens synlighet. 6

7 Bakom konferensen stod riksförbunden Sveriges Konstföreningar, Norske Kunstforeninger och Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. Konferensen arrangerades med stöd av Nordisk kulturfond och Kulturkontakt Nord. Leif Holmstrand performance Framtidskongressen Övrigt Styrelsen arbetar ideellt på sin fritid. Distriktets verksamhet sköts från ledamöternas resp. bostäder. Postadressen är c/o Chris Elland Pehrson, Strandvägen 45D, Åhus. Distriktets e-postadress är Distriktets webbsida Distriktets gemenskapssida på Facebook Ekonomi Medlemsavgiften i Sveriges Konstföreningar har varit 800 kr (800 kr). Hälften av medlemsföreningarnas avgifter går till distriktet. Därutöver har inga bidrag erhållits. Balans- och resultaträkning för år 2013 redovisas i bilaga. Eslöv den 27/ Chris Elland Pehrson Ordförande Elsa-Maria Wallberg Vice ordförande och kassör Linda Jarlskog Sekreterare Boel Eklund Ordinarie ledamot Aino Lindell Ordinarie ledamot Kenzy Eriksson Ersättare Kjell Östlund Ersättare 7