B 64 AMNINGSHJÄLPEN: Acc 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 64 AMNINGSHJÄLPEN: Acc 2013"

Transkript

1

2

3 B 64 AMNINGSHJÄLPEN: Acc 2013 Volym 58: Amning av äldre barn Adresser Korrespondens, bl a med dr Jens Kruse Pedersen, Danmark, 1984 Amningsproblem Arkiv från Maudhe, bl a ang sen avvänjning, brev från Runa Liedén 1977 Tidningsartiklar ur Vi Föräldrar, debatt om amning av äldre barn Ansökan till Nordiska Ministerrådet 1984 (avslag) Nordiska amningsgruppernas samarbetsprojekt om amning under längre tid och bröstmjölk som resurs. Sökta medel: Nkr. Korrespondens med Norge, Danmark och Finland. Amningshjälpen i Finland, Ritva Kuusisto Korrespondens ang artikeltema i Amningsnytt med olika författare Forskningsartiklar Spädbarn på PBU, försöksverksamhet med dagbehandling för mor och barn i Jakobsberg, SLL, 1986 Amning och bröstmjölk, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Studieplan av Turi Haeg och Elsa Laurell till boken Amning. 1983, Teckningar: Carin Axelsson. Målsättning var bl a att diskutera samarbetsformer mellan MVC BB BVC och Amningshjälpen Breastfeedning in a maternity ward, study projekt by Annette Hellström, Department of Pedagogy, Child and youth studies, TEachers College, Stockholm, 1984, samt på svenska: Amning på BBavdelning, Annette Hellström, Olika attityder till amning inom den öppna barnhälsovården. Anntte Hellstrom, Barn och ungdomsvetenskap, 40 poäng, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Rädda Barnen, Låt barnen leva, en barntidning om små barns hälsa, med teckningar av Simone Cederqvist, u.å. Socialstyrelsens konferens maj 1983 om hälsovård för mödrar och barn inom primärvården., med bla Anders Brännström, Statliga kampanjer och spädbarnsdödligheten i Nedertorneå på 1800 talet. Ulf Högberg, Befolkningsutveckling och sociala förhållanden i Sverige i historiskt perspektiv. Ammesituationen i Norge, En utredning om den faktiske ammesituasjon i dag, forhod som kan påvirke denne og områder hvor det er behov for okt innsats, Unni Kjaernes, Amning, Kompendium vid Kvinnokliniken i Mölndal, u.å, troligen 1980 Volym 59: Amningshjälpen (Carina var ordförande ) 1 Samarbete med FFF / Föda Hemma, Jeanette Brandt och Kirsten Nisted 2 Arbete WHO koden / konferens Köpenhamn 31 oktober, Radioaktivitet i bröstmjölk, Cesium 137 i humanmjölk efter Tjernobyl 1986, Livsmedelsverket, v Tidningsartikel om risker med bantning vid amning pg a dioxin som lagras i fettvävnad. 4. HIV Statement by IBFAN on HIV, July Seminarium maj maj i Lindsberg, Falun, pressmeddelande m a a Socialstyrelsens nya begränsningar av donerad bröstmjölk, p g a risken för AIDS, planering, deltagarlista 5 Bröstcancer, artikel i Ms April, 1987, samt i Aftonbladet 1888 sept 6 WHO konferens i Wageningen Feb Carina deltog. Rapporter, 28 deltagare från 14 länder i

4 Europa. Strategiarbete lett av Elisabet Helsing, WHO Copenhagen. 7 IBLCE, International Board of Lactation Consultant Examiners, Förvaring av bröstmjölk, artikel av dr Jens Kruse Pedersen i Sygeplejersken 14/83 4 sidor, danska 9. Sponsringsgruppen 1986, rapport 10. Fortsatt utveckling av loggon + vykort 11. Positioning att suga, Signe Franks rapporterar från besök i Cambridge hösten 1986 med den engelska barnmorskan Chloe Fisher och hennes forskning 12. Tvångsomhändertaganden och fosterhem, artikel 19 dec Internationella barnmatskoden fyller 5 år 14. Förslag från Jens Kruse Pedersen om en nordisk amningstidskrift, via Maudhe Hedström 15. Bröstpumpar Egnell Artaplast Meddela Ameda Apoteksbolaget 16. The International Breastfeeding Affiliation, (föregångare till WABA?) 19. BB rutiner möte med Södersjukhuset och Christina Wassberg, feb 1987 ang amningsrutiner 21. Utskick till alla landsting med fråga hur landstinget organiserat efterföljd av barnmatskodens artikel 11, juni Amningsenkät från Uppsala gruppen 23. Statistik, brev från Findus Barnmatsinformation, 1987 aug 24. För tidigt födda barn och kängurumetoden Volym 60: , Adresser, Korrespondens, bl fotograf Eva Nordenskiöld ang publicering av fotografier i Amningsnytt., dr Jens Kruse Pedersen, intern korrespondens Amningshjälpens kontor mm Korr Unicef, Ted Greiner, SIDA Korr ang WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) och BFHI (BreastFeeding Hospital Initiative) Stina Almroth Jordbruksdepartementet avvisar begäran att få ta del av EG direktiv om modersmjölksersättning, 92 Länsgruppen i Stockholm Lactation Consultant IBLCE frågor Carinas korrespondens med landstingrådet Elaine Kristofferson i Stockholm ang amningskompetens och amningsklinik, 1993 Tidningsartiklar, bla serien i DN Hon vågar amma länge, 6 mars 1999 Vården före, under och efter förlossning, utveckling inför 1990 taöet, Socialstyrelsens remisshandling, inkl statistik 2 forskningsartiklar från Stig Sjölins samling: 1. Breast Feeding and Its Promotion, Tahihre Koctürk and Rolf Zetterström, Acta Pediatrica Scand 77, 1988 Protection of breastfeeding against bacterial colonization of the nasopharynx: a pilot study, Department of Clinical Immunology, Pediatrics, Clinical Bacteriology, and Oto, Rhino, Laryngology, Göteborgs universitet. U å. Volym 61: Amningsprojekt på Södertälje Sjukhus (amningsvänliga sjukhus) 1. Arbetsgrupp, referensgrupp, adresser, sluttexter 2. Ansökan BFHI Tio Steg till amnigsvänligt sjukhus. Projektplan, budget,

5 3. Minnesanteckningar från projektmöten, strategigruppen, referensgruppsträff 4. Föreläsningar: Ann Marie Widström, Elisabeth Kylberg, Tahire Koctürk, Carina Sjögren, Christina Wassberg 5. Amningsartiklar: Tone Ahlborg: Amning upplevelser och tidig hemgång, Tahire Koctürk och Rolf Zetterström: Breastfeeding among Turkish Mothers Living in Suburbs of Istanbul and Stockholm a comparision,acta Pediatric Scand, Goda amningstider för neonatalvårdade barn, Staffan Janson, Britta Rydberg, Anna Bodin, Läkartidningen, vol 90 nr 49. Tillväxt hos svenska spädbarn, Lars Åke Persson, Gösta Samuelson, Göran Sterky, Läkartidningen, vol 85, nr 17, 1988, Amning, af Inga Axelsen og Kirsten GrÖnborg(danska) 6. Barnmatskoden och Innocentideklarationen: 7. Amning och miljö ekologiska följder av flaskmatning, Nafia nytt 1/92, Amningshjälpen i Stockholm, Om rådgivningsrollen, föredrag av Carina Sjögren, Artiklar ur Amningsnytt m fl. 9. Sidoprofjekt och Metodboken. Baby 94 i Älvsjömässan. Metodseminarium på IHCAR, Karolinska Institutet, Artiklar. Inbjudan med anledning av att Södertälje Sjukhus har utnämnts till ett Baby Friendly Hospital, Slutrapport för amningsprojektet inom STSO (Stockholm Sydöstra), April 1995 med separata textunderlag till mammor/personal från Södertälje Sjukhus: Några råd till dig som vill amma. Policy för att skydda, främja och stödja amning, Amningskompendium riktat till personal inom STSO. Amningsstrategi för mödra och barnhälsvården SVSO, förlossningen, BB och Neonatalen vid Huddings Sjukhus, 1993, Att skydda, främja och stödja amning, Norrbotten Volym 62: Tidskrifter: Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen, från på tyska Volym 63: (grå pärm) WHO koden 10 år 1991 Utvärdering av den svenska barnmatskoden 8 år i Sverige, med underlag och slutrapport Socialdepartementet utsåg barnläkaren Bengt Höjer, Karolinska Institutet och nutritionisten Stina Almroth och amningsrådgivare Carina Sjögren att genomföra utvärderingen sommaren Myndigheter som Socialstyrelsen, Konsumentverket, Livsmedelsverket intervjuades. Fack organ som Barnläkarföreningen, SHSTF samt företrädare för Semper och Nestlé intervjuades också. Från Tanzania kom dr Pauline Kisanga och genomförde en granskning av vår undersökning och skrev en egen rapport. Denna och vår egen slutrapport lämnades till Socialdepartementet för att sändas till WHO, som bett ett antal länder lägga fram detaljerade rapporter om framsteg i amningsarbetet. Flik 19 WHO Infant and young child nutrition (progress and evaluation report; and status of implementation of the international code of marketing of breast milk substitutes), Report by the Director General, 28 november Notering av Stina A: Se särskilt sid 20, där SVeriges regering beklagar att koden inte använts för att främja amning och skapa en amningsstrategi. Flik 20 Svenska amningsstrategigruppen