Vägen. tillbaka - möjligheter. och hinder? Återhämtningsinriktade. rehabilitering Forskning och vision. Från återhämtning till rehabilitering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen. tillbaka - möjligheter. och hinder? Återhämtningsinriktade. rehabilitering Forskning och vision. Från återhämtning till rehabilitering"

Transkript

1 Vägen tillbaka - möjligheter och hinder? Återhämtningsinriktade rehabilitering Forskning och vision Forskning om återhämtning Från återhämtning till rehabilitering David Rosenberg FoU VästernorrlandV

2 När r jag var ung förstod f jag allt. Nu när r jag blivit äldre förstf rstår r jag nästan ingenting. Men det jag inte förstår r tycker jag mig påp samma gång numera förstf rstå bättre än tidigare. John Strauss-Konferens om återhämtning i Stockholm (2002)

3 Under tiden som patient fick jag veta att mina känslor k var en del av min psykiska sjukdom. Det var hemskt att höra att det väsentligaste v i mig var psykiskt sjukt Judi Chamberlain, före f detta patient

4 Det som betraktas som centrala symtom hänger h ofta inte ihop med den psykiska sjukdomen utan med det bemötande som man utsätts tts för Alain Topor, psykolog och forskare

5 En vårdtagare v har även annan livserfarenhet än n sin psykiska sjukdom. DärfD rför är r det inte rättvist att betrakta honom eller henne som bara psykiskt sjuk Helen Glover,, före f detta patient

6 Livserfarenhet för unga idag? Internet större än teve bland unga Sju av tio nyttjar olika sociala medier varje dag (messenger, socialt nätverk/community, diskussionsforum/chattgrupp eller blogg) (DN )

7 Källorna till kunskapen om Återhämtning Personliga vittnesmål Kvalitativa studier via t.ex djupintervjuer Studier över långsiktiga l resultat Interventionsstudier

8 Longitudinal Outcome Studies

9 Recovery/Återh terhämtning/tillfrisknande Återh terhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik process av att ändra sina attityder, värderingar, v känslor, k mål, m förmågor eller roller. Det är r ett sätt s att leva ett tillfredställande, llande, hoppfullt och bidragande liv även med de begränsningar som orsakats av sjukdom. Återhämtningen involverar utvecklandet av en ny mening när r man växer v bortom det psykiska lidandets katastrof. (Anthony, 1993)

10 Remission handlar om symtom och sjukdom. Återhämtning handlar om hela livet (Elisabeth Alphonce,, UAS)

11 Resultat av återhämtning Symtomen är r mer hanterbara Personen känner k sig mer i förbindelse f med sig själv, andra, roller, syfte och mening Personen har flera värderade v roller Personen har mer tillfredsställelse llelse med livet Personen känner k mer hopp om framtiden Personen känner k sig bättre b fysiskt, mentalt, känslomässigt ssigt och andligt Cheryl Gagne, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

12

13 Vad är r det människor m återhämta sig från? Förlust av jaget, anknytning och hopp Förlust av roller och möjligheterm Stora och återkommande trauman Program, praktiker och miljöer som nervärdera rdera och leda till ett förlust f av egenmakt Fördomar och diskriminering i samhället Internaliserat förtryck f och skam Cheryl Gagne, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

14 Återhämtningsprocessen: Vad hjälper? Hjälp från n någon n som är r kompetent och bryr sig om Bli expert påp omsorgen om sig själv Anknytning till andra Lära sig och växav Möjligheter till värderade v roller Anknyta till högre h värden/syfte v och mening Cheryl Gagne, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

15 Plötsligt undrade hon varför r jag aldrig frågade henne om vad hon gjorde för r att hjälpa sig själv. Det är r en av de frågor jag aldrig glömmer. Det skakade faktiskt om mitt liv. John Strauss, Konferens om återhämtning in Stockholm

16 Återhämtning och Rehabilitering Återhämtning innebäras ofta den återupptagningen av värderade v roller Återhämtning innebäras ofta lärande, l med nya attityder, kunskap och färdigheterf Rehabilitering assisterar folk för f r att skaffa de färdigheterna och stöd d de behöver sås att de kan bli framgångsrik och tillfredställda llda i rollerna de högt värderar. v Cheryl Gagne, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

17 En socialpsykiatrisk dilemma? Väggen (Byggt av attityder och brister) Psykiatri Socialpsykiatri Samhällsliv Arbetsliv Studier Kompisar Föreningsliv Roller Gemenskap ökad symtom lidande Sociala komplikationer ökad vård institutionalisering Hur ska man öppna dörrar? Brist om; Resurser Kunskap Metoder Brist om; Välkommande Positiva attityder Friska arbetsplatser Social gemenskap Rehabilitering försf rsöker öppna dörrarna d till samhället och hjälpa människor m att utveckla ett livskoncept. (Anthony, Cohen, Farkas)

18 Psykiatrisk rehabilitering Psykiatrisk rehabilitering hjälper människor med långvariga l psykiska funktionshinder att förbättra sin förmf rmåga att bli framgångsrika och tillfredsställde llde i de miljöer de väljer v med minsta möjliga professionella insatser.

19 Unemployment for people with mental-health disorders is very high, with rates of up to 95% for those with severe mental illness. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial Tom Burns, Jocelyn Catty, Thomas Becker, Robert E Drake, Angelo Fioritti, Martin Knapp, Christoph Lauber, Wulf Rössler, Toma Tomov,Jooske van Busschbach, Sarah White, Durk Wiersma, for the EQOLISE Group* Findings IPS was more effective than vocational services for every vocational outcome, with 85 (55%) patients assigned to IPS working for at least 1 day compared with 43 (28%) patients assigned to vocational services Lancet 2007; 370: Från Train then Place to Place thentrain

20 Focus on activity and social participation and personal strengths, even in the context of emerging psychosis (Woodside et al. 2007) Rehabilitering bör b r starta tidigt i behandlingen och fungerar i en samlad och integrerad process. Den tidigare metaforen med en rehabiliteringskedja eller trappa, där d r var och en definierar och utför r sin rehabiliteringsinsats, kan snarare ersättas av ett hjul. Ekrarna symboliserar de olika insatser, som var och en för f r sig är r otillräckliga, men som tillsammans ger tillräcklig stadga och styrka att ta sig framåt. t. (Socialstyrelsen 1999)

21 Återhämtningssinriktade planering Oftast planera jag inte längre än för dagen. Jag har svårt att planera Att inte uppnå sitt mål i livet, det är inte det tragiska. Det tragiska är om man inte har något mål att uppnå. (Benjamin E. Mayes)

22 FoU VästernorrlandV Återhämtningsprojektet Socialpsykiatriskt forum

23 Recovery refers to the real life experience of persons as they accept and overcome the challenge (consequences)) of the disability (Patricia Deegan,, 1998)

24 Vi minns att även dåd vi hade givit upp, sås fanns de som älskade oss och inte gav upp. De övergav oss inte. De kunde inte förändra oss och de kunde inte göra g oss bättre. De kunde inte bestiga berg åt t oss, men de var beredda att lida med oss. De översköljde oss inte med sina optimistiska planer för f r vår v r framtid, men de förblev f hoppfulla, trots de dåliga d oddsen. Deras kärlek var för f r oss en ständig inbjudan, som manade oss att bli någonting n mer än n all denna själv lvömkan och hopplöshet. Miraklet ät t att jag började b höra h och besvara denna kärleksfulla inbjudan. Patricia Deegan