SVK ordförandekonferens 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVK ordförandekonferens 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar 1 (14) Tid , klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare Rolf Grönstedt, kassör Anette Erlandsson, ledamot Tom Ringholm, ledamot Thomas Johansson, suppleant Barbro Åkesson, suppleant Patric Bergström, suppleant Dag Teien, internationellt ansvarig Roger Seppä, SVK/Bottenviken Stefan Hellström, SVK/Gotland Hans-Erik Johansson, SVK/Jämtland-Västernorrland Lisbeth Fareby, SVK/Malmfälten Johan Nilsson, SVK/Småland-Östergötland Cicci Landén, SVK/Södra Lennart Andersson, SVK/Västerbotten Ewa Book, SVK/Västsvenska Per Ekenbäck, SVK/Östra Anna Berg, ledamot Edy Jernberg, SVK/Mellansvenska 1 Mötets öppnande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna till detta möte som han karaktäriserade som årets viktigaste möte. Syftet med mötet är att alla ska kunna lämna information och få information från andra, samt att knyta ihop kontaktnäten. 2 Dagordning Den planerade dagordningen föredrogs av Ingmar Tykesson. 3 Presentation av deltagarna En kort namnpresentation av samtliga deltagande genomfördes. 4 Presentation av HS/kommittéer a) Ingmar Tykesson/ordförande Synlighet är ett nyckelord. Transparens ett annat. Arbetet i styrelsen beskrevs. Styrelsen består av 11 personer varav 3 arbetsbefriade (ordförande, kassör och sekreterare) från verksamheten då arbetsuppgifterna är tillräckligt betungande ändå. Övriga har varsitt ansvarsområde (både ledamöter och suppleanter). SVK:s roll i stort är som specialklubb under SKK. Innebär att SKK till viss del styr verksamheten. b) Stefan Svensson/vice ordförande Sammankallande i InfoK (Svensk Vorsteh och hemsidan). Ledamot i DomK där Anna Berg är sammankallande. c) Rolf Grönstedt/kassör Suttit i styrelsen för SVK/Östra några år också. Håller i ekonomin, medlemsregistret och materialförvaltaren. Skickar cirka fakturor per år. Stor administration. Lena Karén (medlemsregistratorn) har ett stort jobb. Omsätter cirka 10 % av medlemmarna varje år. Omsättning ~ kronor per år. I huvudsak medlemsavgifter.

2 Minnesanteckningar 2 (14) Försökt effektivisera. Skickat medlemsavisering samtidigt som Svensk Vorsteh 2014/1. OCR-koder på avierna. Gällande kostnader/kostnadseffektivitet har alla varit rätt duktiga. Ex Svensk Vorsteh där distribution/tryck gjorts om så att kostnaderna i princip halverats. HS uppgift är att sköta infrastrukturen och lokalavdelningarna själva aktiviteterna. Stöttar lokalavdelningarna ekonomiskt på olika sätt, till exempel Riksprovet och bidrag för långväga domare. Bidraget för långväga domare inrättat för att domarna ska kunna skaffa erfarenhet/utbyte. Hyggligt utnyttjat, men det finns lite mer pengar att hämta för lokalavdelningarna. Utbildningar, ex domarkonferenser. Viktigt att kunna stämma av att domarna gör likartade bedömningar, och är ájour med regelverket. Just nu inne i en investeringsperiod med vidareutveckling av resultatdatabasen och Lathunden. Behövts i flera år, men nu kommit till skott. Kostar en hel del pengar, men ett stort behov. d) Svante Morén/sekreterare Sekreterare. Sköter protokollföring, administration, samt kommunikation mellan bland annat HS, lokalavdelningar, medlemmar och SKK. Webbmaster. e) Anette Erlandsson/Avelskommittén Sammankallande i AvelsK. 11 avelsfunktionärer. Utökats rejält senaste året. Totalt 12 personer. Saila börjat avisera att hon vill avgå. KLM-gruppen jobbar väldigt bra. Avelsansvar för raserna från SKK. Uppfödarlänkar finns på hemsidan. I varje nummer av Svensk Vorsteh finns numera någon artikel. Utbildning av avelsfunktionärerna väldigt viktig. Vill visa vad man arbetar med, och vill mycket gärna ha feedback tillbaka. Oerhört viktigt med arbetsbeskrivningen och tystnadsplikten. Målsättningen att bevara raserna; jaktligt, hälsomässigt och funktionsduglig exteriör. Jobbar på bättre kontakt med uppfödarna. Avelskonferens 6 7/6. Idag nästan 60 anmälningar + funktionärerna. På fredagen genomförs rasrevidering. Viktigt att ha med medlemmar och uppfödare. Gått ut enkät till uppfödarna. Hela fredagen rasdiskussioner i grupper. Lördagen föreläsningar; parning/valpning, näringslära, mentalitet, exteriör utifrån funktion. Moderator Ulla Eckerberg. f) Domarkommittén Presenterades av Stefan Svensson. Anna Berg sammankallande. Anna Berg, Dag Teien och Stefan Svensson ingår. Ansvarar för att det utbildas nya domare. Med jämna mellanrum en grupp som utbildas. Lokalavdelningarna skickar lämpliga representanter till denna utbildning. Genomfört en för 2 3 år sedan. En stor grupp utbildades. Den sista i gruppen auktoriserades nyligen till komplett jaktprovsdomare. Planerar en ny utbildning. Frågade lokalavdelningarna nyligen om representanter. Fick ett fåtal svar. Blev dock så få att utbildningen skjuts på framtiden. Ny förfrågan sker inför Tar också fram domaranvisningarna, som numera är officiella (finns på hemsidan). Detta är ett levande dokument, som hela tiden kan revideras. Dyker alltid upp frågor om hur man gör i olika situationer. Ny domarkonferens (regelbundet) 2015 (februari). Blir det några problem i samband med ett jaktprov så ska detta rapporteras till DomK, som diskuterar och tar upp det med berörd domare. g) Barbro Åkesson/Exteriörkommittén Sammankallande ExtK. Klart att vidareutbildning av nuvarande exteriörbeskrivare genomförs 21 22/11. De befintliga beskrivarna ska utbildas för samtliga raser. Ann Carlström och Bosse Wallin håller utbildningen. Anatomiutbildning i januari 2015 för nytillkomna beskrivare. Två frågor lyftes under styrelsemötet Den första frågan var vem bestämmer vem som är lämplig att genomgå den nya utbildningen (utser lokalavdelningarna?)? Den andra frågan var hur kostnaderna för utbildningen ska hanteras, tar HS hela kostnaden eller ska den fördelas? Det finns en inkomstmöjlighet genom

3 Minnesanteckningar 3 (14) att t ex lägga mentalbeskrivning och exteriörbeskrivning samtidigt. Diskuterades exteriörbeskrivning i samband med till exempel eftersöksprov, men ingen vill väl beskriva en blöt hund? Hur många beskrivare behövs? Troligen ett 20-tal, d.v.s. ungefär ett 10-tal ytterligare. Finns ett 40-tal beskrivna hundar. Beskrivning har skett under en 4 5-årsperiod. Inget hänt i verksamheten under flera år. Varit lite på provbasis under flera år, så kanske en anledning att inte så mycket hänt. Man har bara beskrivit strävhår. Registreringen enbart som en PDF-fil istället för att registreras i Lathunden och vara sökbart. Kan finnas en kunskapslucka angående hur exteriörbeskrivning ska användas. Finns 66 punkter att titta på, tar en halvtimme istället för 2 3 minuter under utställning. Flera beskrivare istället för bara en domare. Ska kunna söka på önskvärda egenskaper i samband med parning. Lathunden egentligen inte helt publik, utan används via Lathundsgruppen. Varje beskrivning ligger i nuläget på hemsidan som PDF-fil, dock ej sökbar/bearbetningsbar. Viktigt att uppfödaren tar med en hel kull och beskriver på en gång, annars inte så mycket nytta av det. Målet är att ha ett par beskrivare inom varje lokalavdelning. Uppdraget till lokalavdelningarna är att försöka hitta två namn och lämna in till ExtK. Kostnaden för utbildning per person cirka kronor (logi plus resor) samt kostnad för utbildaren. Otroligt viktigt att vi kommer igång med både mental- och exteriörbeskrivning i komplement till jaktproven. Utbildningen i november redan finansierad av HS. För kommande utbildningar; annonsera på hemsidan och i Svensk Vorsteh? De som är färdiga beskrivare kanske kunde utbilda lokalt? Finns egentligen ingen officiell bestämmelse angående vem som får/kan utbilda beskrivare. En färdig beskrivare eller utställningsdomare bör kunna göra det. Bör finnas ordentliga krav/förväntningar på en beskrivare (finns krav på aspirant/elevtjänstgöring också). Alla har nytta av beskrivare, bör då inte kostnaderna fördelas? Viktigt att få tag på folk som verkligen vill jobba med detta, så att de inte bara ser det som en möjlighet till utbildning. I nuläget tas 200 kronor för en beskrivning, vilket är för lite, bör höjas. CRG/Lathundsgruppen gör att det på sikt kommer att vara lättare att nyttja resultatet i framtiden. I nuläget är ett problem med våra raser att de går sönder fram. Tittar man på utställningsresultat så ser man att hundarna börjat vara mer raka fram. Kanske har ett samband? Vad får den enskilde medlemmen att vilja göra en beskrivning? Drivkraften? En del vågar kanske inte av rädsla för ett dåligt resultat. Roligt att det känns som att det börjat rulla på i verksamheten. Gäller att kunna tolka resultaten (både mentalt och exteriört). Vad gör man av resultaten gentemot valpköparna och aveln? Informera på bred front mot medlemmarna? Oerhört viktigt att resultatet blir sökbart, synligt och tillgängligt för den enskilde medlemmen. Viktigt att det informeras om detta också. h) Informationskommittén Presenterades av Stefan Svensson, sammankallande för InfoK. Kommittén består i övrigt av Svante Morén (webbmaster) och Lotta Ivarsson (redaktör Svensk Vorsteh och hemsidan). Svensk Vorsteh har varit uppe till debatt vid flera tillfällen då man tyckt tidningen dragit alltför mycket kostnader. Idag har kostnaderna sänkts. Ska även fortsatt vara utsatt för granskning, t.ex. om vi fortsatt ska ha en tidning eller ej. Innehållsmässigt faller inte Svensk Vorsteh under InfoK. Svensk Vorsteh är ett media för vår ordförande att få ut information, som i samråd med Lotta Ivarsson bestämmer innehållet i tidningen. En aktivitet rörande rekrytering av nya medlemmar (motion från fullmäktige) har genomförts. Motionen var att erbjuda uppfödarna att låta ett medlemskap i SVK ingå i valpköpet (gratis medlemskap för nya valpköpare). Har försökt gå ut till alla uppfödare för att kunna rekvirera ett välkomstpaket till alla valpköpare. Gett resultat, men inte ett som man trillar av stolen av. Har gett positivt resultat, men skulle vara intressant att göra ett mindre försök med gratis medlemskap. Kostar gissningsvis kronor per år i uteblivna intäkter. Blir inte intressant att utvärdera försöket förrän man kan se hur många som fortsätter betala medlemskapet år 2.

4 Minnesanteckningar 4 (14) Detta leder till att man istället kommer in på nytta av att vara medlem i SVK. Utskicket av nya ägare från SKK:s ägarregister är troligen en mycket bra idé. T.ex. SVK/Jämtland-Västernorrland skickar ut ett välkomstpaket till nya ägare som ej är medlemmar. Man kan dock alltid diskutera om HS eller lokalavdelningen bör sköta utskicket. HS gjorde avvägandet att det är viktigt med personlig kontakt, och har därför valt att låta lokalavdelningarna sköta utskicket. Oerhört väsentlig del i verksamheten hur vi tar hand om våra nya medlemmar. Finns sannolikt en stor mängd kunskap och tankar om detta ute i landet, men vi får inte tillgång till detta centralt eller mellan lokalavdelningarna. Till exempel debutantprov eller clinics. Viktigt att vi kan få hjälp av varandra då vi har ett gemensamt mål att klubben ska fortleva och utvecklas. i) Patric Bergström/Utbildningsansvarig Klubbens samordnare gällande utbildningsfrågor. Viktigt att vi samordnar och synliggör vad som händer ute i landet. Ser gärna att lokalavdelningarna fortsätter att lägga ut sådan information på vorsteh.se för att synliggöra samt ge medlemmar från andra lokalavdelningar att också delta. Viktigt med inspiration att kunna se vad som sker i andra lokalavdelningar. Fånga upp vad som sker, t.ex. frågor. Mejla info om utbildningar till webmaster. Till glädje och nytta till andra! j) Tom Ringholm/Datakommittén Sammankallande för DataK, som nu är bemannad med kompetent, aktiv personal, som gör sitt bästa. När verksamheten startade var det mest en fråga om IT. Numera hanteras framförallt resultat, vilket också inkluderar IT. SVK/Östra och SVK/Mellansvenska har fått ta ansvar för att bemanna CRG/Lathundsgruppen på grund av geografisk närhet. CRG haft en första utbildning. Utfallet är att vi har en grupp med väldigt bred kunskap. Kan leverera väldigt mycket kunskap ut till våra lokalavdelningar och kommittéer, t.ex. Regelgruppen, eller om någon vill utforma en motion (stäm då av det mot CRG). Plockar fram underlag till årsredovisningar mm. Marina Skotte är sammankallande för resultatredovisarna ute i lokalavdelningarna. Resultathanterarna har just nu införskaffat ett katalogprogram som ska göra det lättare att hantera utställningar. Cicci Landén har tagit fram manual för detta. Resultatredovisarna behöver bara kunna resultatdatabasen och katalogprogrammet. Slipper Lathunden, som är mer krånglig att lära sig. DataK har haft ett viktigt möte med SKK för att reda ut ett antal frågetecken. DataK håller nu på med uppdatering av resultatdatabasen. Var full med fel. Bytte server hos samma leverantör, men nu bytt server igen hos annan leverantör. Sannolikt kunnat slippa en del utveckling som troligen berott på serverfelen. Nu så långt framme att SVK/Västerbotten fått i uppdrag att testköra. Känns jättetryggt med beslutet att behålla Lathunden som tidigare och istället göra mindre utveckling av resultatdatabasen. Avser inarbeta även exteriörbeskrivning i Lathunden, och sedan även registrera de utförda exteriörbeskrivningarna (PDF-filerna). Förevisades rapporteringsvägarna av resultat och nya hundar till/från SKK. Resultat till SKK kvalitetssäkras av CRG innan det skickas från Lathunden till SKK. Separata system som inte sitter ihop. Dock kan det då vara bra eftersom t.ex. Lathunden finns tillgänglig även om resultatdatabasen ligger ner. Förmedlades ett antal viktiga budskap; följ linjevägen; tack för stort tålamod när RDB ligger nere; ansvar för hantering av provanmälan ligger nu lokalt (viktigt att några lokala personer ha kunskap och kan hjälpa/utbilda vid behov); vid bokföring av nollresultat hos SKK skall framgå EG/EFF (annars bara som 0, inga egenskapspoäng registreras alls); endast internationella prov behöver anmälas till SKK, övriga nationella prov enbart interna (enklare att hantera ändringar av jaktprov enbart internt i SVK). Provanmälan sker ganska tidigt, t.ex. oktober. Kan vara besvärligt att samordna med andra klubbar? Möjligt skjuta på detta datum? Går tyvärr inte i nuläget svara exakt på när resultatdatabasen är uppe igen. Förhoppningen är i närtid, men det har upprepade gånger dykt upp tekniska problem. k) Dag Teien/Internationella aktiviteter

5 Minnesanteckningar 5 (14) På vorsteh.se finns en sida med information om internationella aktiviteter med PM, samt information/länkar om internationella prov. Inbjudan för att delta i FCI-proven; Europacup/vår, VM/höst. Det pågår dock mer än FCIprov internationellt, t.ex. de svenska proven och många tyska prov. VM på hösten likar mest de svenska; 2 hundar i parsläpp; fågel fälls som ska apporteras; kastapport; rastypiskt sök. Europacup/våren (nyligen i Italien); detta är inte ett jaktprov utan ett avelsprov ; hunden släpps i 15 minuter; uppfyller hunden inte kraven på fint sök så är hunden färdigprovad. Stilen oerhört viktig på Europacup. Vem lägger ribban för hur det ska se ut? Finns inget skrivet. Finns skriftligt hur hunden ska se ut exteriört. SVK:s målsättning med internationella aktiviteter finns att läsa i PM:et. Svenska domare ska döma i övriga nordiska länder och internationellt ett antal gånger samt internationella domare ska döma i Sverige ser det bra ut. Patrik Sjöström och Dag Teien dömt i La Tollare i Italien (EuropaCup). Avancen; gångavance eller nordisk avance? Kommer ingen fågel upp på avancen får man koppla. Gångavance helt OK enligt internationella reglerna. Hunden ska gå frimodigt och framför föraren. Som domare internationellt gäller det vara ödmjuk. Många internationella domare ser ofantligt många hundar. SVK vill gärna att representation finns såväl vår som höst. Finns någon plan för hur vi ska få ihop lag? Intressenter anmäler sig till Internationellt ansvarig, sedan sker vid behov uttagning. Ingen aktiv rekrytering sker. Visst bidrag utgår från SKK. Krävs ett ganska stort engagemang för att delta, det krävs t.ex. ungefär en vecka för att åka till Sydeuropa för tävling. Finns vissa funderingar att lyfta fokus på detta i samband med 100- årsjubileumet. FCI fått SVK:s regler på engelska för att studera om de kan vara CACIT-grundande. Information angående vad som är internationellt gångbart på prov? Borde finnas tillgängligt för att medlemmarna kanske ska kunna överväga att delta. Nordkalottkamp i norra Sverige? Landskamp över huvudtaget? l) Thomas Johansson/Mentalitet Jobbat med frågan i en kommitté; Claes Hemberg; Thomas Johanson, Ingmar Tykesson och Anette Erlandsson. Utgångspunkten att enligt stadgarna främja avel av mentalt sunda hundar. Haft tidigare verksamhet som bedrevs helt inom SVK; gick dock ej fullfölja på grund av omfattningen. Beslut har tagits att hundarna ska genomgå BPH. 2 år från sommaren 2014, när verksamheten går igång. Sedan utvärdering. Viktigt att sammanställa faktaunderlag. Kunna ha svart på vitt i alla avseende. Drivkrafter? Varför ska vi göra detta? Viktigt att vi som klubb kan koppla detta till? Måste berätta detta för marknaden ; valpköpare, tikägare osv. Återkommer till BPH senare under dagen. 5 Presentation av lokalavdelningarna a) SVK/Västsvenska, Ewa Book Ganska stor och aktiv klubb. Verksamheten känns stabil. Rullar på med eftersöksgrenar, några ordinaria och många särskilda prov. Jobbar för att FBP ska leva och växa. Har FBP-träning och prov i år igen. Pratat mycket om hur vi tar hand om nya medlemmar. Skickar ut personliga brev till nya medlemmar. Debutantprovet känts mycket bra och givande, ser det gärna som något som kan växa och anammas av andra. Intressant att diskutera hur man tar hand om och rekryterar nya medlemmar. Det som krymper är träningsgrupper och utställning. Man tränade lydnad, spår och vatten, men det tunnas succesivt ut. Instruktörerna kör i egen regi, men i klubbens regi minskar det. Kommersialisering? Ett bekymmer när man resonerar kring hur vi tar hand om våra nya medlemmar. Väldigt stor efterfrågan på utbildning och folk har en tendens att villigt betala. Överhuvudtaget känns det saknas vardagsinstruktörer. Vill kunna erbjuda träningshelg för spår/vatten/fbp men har svårt att hitta instruktörerna. Svårt att hitta de som vill ställa upp på sin fritid. Just nu får instruktörerna behålla intäkterna från kurserna (-10 %, som går till klubben mot att man får lägga ut information på klubbens hemsida). De instruktörer som utbildats ska betala tillbaka utbildningskostnaden först. Liknande upplägg hos andra lokalavdelningar. Hur ser möjligheterna ut med tillgång till mark? Väldigt många goda marker inom området. Går bra att erbjuda fina marker till proven. Diskussioner kring kostnad för prov. Frågan om kommersialisering av markerna ligger

6 Minnesanteckningar 6 (14) bakom knuten och lurar, men just nu känns det fungera kostnadsmässigt. Gäller att kunna skapa andra aktiviteter som drar in intäkter för att balansera. Alltid en markkostnad för proven. Markägarna synkar sina priser. Succesivt mer och mer marknadsmässigt, vilket inte riktigt funkar för en ideell klubb. Ett fältprov går inte ihop ekonomiskt. Har mycket stor kompetens och spetskompetens. b) SVK/Östra, Per Ekenbäck Känns som att man fått många aktiva medlemmar. Många aktiviteter just nu, en varje helg under våren. Försöker få hela panoramat från valp till färdig hund, med valpkurs, unghundskurs och clinics. Försöker få med domare på dessa clinics och t.ex. lekea eftersöksprov. Fältprovsclinics, utan krav, men man får gå med en domare som kommer med kommentarer. Har gett till resultat att många startar på prov. Många särskilda prov (22 under 2013), eftersöksprov och 3 fältprov. Kommunicerar mycket med medlemmarna via mejl. Har en inofficiell FB-grupp. Har startats en FBP-grupp också på eget initiativ. Fyller 60 år i år. Jubileumsutställning med klubbmästerskap på slutet. Markkostnaden är redan kommersialiserad. Redan idag svårt att få tag på mark till exempel till eftersök. En markägare som erbjuder mark kostnadsfritt, men vill inte övernyttja denna mark, som räcker till en provgrupp. Har varit tvungen att chockhöja provavgiften till 600 kronor. c) SVK/Södra, Cicci Landén Flera nya styrelsemedlemmar (inklusive Cicci själv). Pratar mycket om medlemsvård över huvudtaget. I förrfjol en medlemsjakt som inbringade en bra summa till klubben. 60-årsjubileum i år. Ska anordna liknande aktiviteter där mycket subventioneras för SVK/Södras medlemmar. Anordnar debattafton med skytte (skjutbiograf, klass 1) som är mycket uppskattade. Har eftersöksträningar på våren. Haft en, ska ha ytterligare en. Det saknas metoder för att fånga upp de nya medlemmarna på ett bra sätt. Svårt att få tag på folk som känner att de vill ställa upp lite extra på sin fritid. Läggs mycket krut på jubileumsproven sista helgen i september (ett delat och ett odelat prov). Vikande deltagande på vårutställningen, dock bra på hösten. Markägarna får oftast i ersättning för en provgrupp, vilket är billigt och bygger på markägarnas goda vilja. Vissa tillåter ibland prov utan kostnad. Tillkommer fågelutsättning. d) SVK/Småland-Östergötland, Johan Nilsson Ungefär medlemmar. Stora till ytan. Utmaning att skapa klubbkänsla. Facebook används för att binda ihop medlemmarna. Facebook och hemsidan ska försöka hållas levande så att den fysiska närheten kompenseras av den virtuella. Totalt fyra dagars fältprov. Två tillfällen eftersöksprov samt viltspårsprov. Sett den vikande trenden på utställningar. En utställning på våren, cirka 20 hundar. Flyttade till större ort, och har försökt pusha genom att göra till familjeaktivitet och ragga sponsorer. Intresset viker ändå. Mycket prat om medlemsvård och vilka medlemmar som är aktiva och passiva. Försöker ringa runt till nya medlemmar som dyker upp för att hälsa dem välkomna. Lobbar då för de fem träningsgrupperna, som är självgående. Samarbetar med Studiefrämjandet för att få eventuella bidrag. Märker att det svänger lite i intresse kring grupperna, verkar bero mycket på vem som är aktiv, t.ex. någon som vill få upp hunden i EKL. Kör träningarna rasöverskridande. Många andra raser kan vara med i momenten och ändå få ut något av träningen, t.ex. labbar och TJT. Betalar inget för markerna just nu. Lever på kontakter och gamla meriter fortfarande. Dock brukas marken helt utan hänsyn till proven, så det gäller att hålla kontakt med markägaren om marken är användbar för prov, eller t.ex. upplöjd. Mycket jobb med fågelutsättningarna, som måste skötas klanderfritt. Går mycket pengar och energi till det. Finns även kommersiella aktörer, tex säterier, utifall marken tryter, men för närvarande lånar man mark av bönderna. e) SVK/Gotland, Stefan Hellström Minsta lokalavdelningen, cirka 53 medlemmar. Verksamheten rullar på, men vissa områden utvecklas. Utvecklat en del kring träning. Vinterträning i bokat ridhus (fri träning). Ingen instruktör, man bara samlas och tränar. När en utsedd instruktör finns kommer dock fler, även om det medför en viss kostnad. Sommaren inriktas på uppstart

7 Minnesanteckningar 7 (14) inför hösten. Övriga raser deltar, men får betala lite extra. Succesivt mer inriktat på spår/vatten (3 4 ggr). Går lite i stå detta med träning. Haft som en röd tråd att de nya medlemmarna inte ska påtvingas råd mot sin vilja, då det kan upplevas negativt. Har varit mycket uppskattat. Informerar via SMS-grupp. I år FBP-prov. Otroligt engagerade funktionärer. Brukar få fullt på fältproven på hösten, men dock kanske väl få lokala ekipage, trots att många deltar i vår-/sommarträningen. När det gäller markerna är det lite speciellt. Kommersialiseringen har inte gått så långt, men det finns en oro för det. Ingen fara på taket de närmaste åren. Jättenätverk där kontakt finns med markägare. Markägarna erbjuds utfodring av de vilda fåglarna (vilket upplevs otroligt positivt). Markägarna erbjuds även hjälp att fånga kråkor och kajor (som förstör rundbalarna). En fälla av fabrikat Romme Human (fjärrstyrd) har köpts in och lånas ut till behövande bönder. Arbetet går ut på att samla poäng hos de stora markägarna. Liknande upplägg med betalning för instruktörer. Tagit in instruktörer från SSRK för att instruera i apportering, mot att SSRK-instruktörerna får delta som apportörer vid ett antal andjakter riksprovet på Gotland i samarbete med SVK/Östra. Har kapacitet med marker men inte funktionärer. Oerhört bra uppslutning vid årsmöten, cirka 40 av de 50 medlemmarna. f) SVK/Västerbotten, Lennart Andersson 200 medlemmar +/ stycken. Börjar året med årsmöte. Testat med föreläsningar, middagar, tjäderforskning, ripinventering etc. Oerhört dåligt deltagande. Testade nu senast med föreläsning av Dick Skarin en söndagkväll, med mycket gott resultat. En träningsgrupp i Umeå som kört vinterträning inomhus med deltagare. Vårfjällsträning, som bygger på bra samarbete med Länsstyrelsen (LST) och samebyarna. Två träningshelger har genomförts. Finns från 15 mars alltid möjlighet att träna på vårfjället, med olika fågelhundsklubbar. Totalt 65 prov-/träningsdagar på de två helgerna. Särskilt prov på våren, dels för att hålla det på hanterlig nivå och dels för att kunna prioritera lite för de lokala medlemmarna. Bra pris på proven tack vare att domarna ställer upp helt utan ersättningskrav (får starta vid prov). En del arbete med tillstånd samt beroende på hur renarna flyttas. Kostnad för medlemmarna 375 kronor/provdag, och 100/träningsdag. Trivselhelg i juni, med skytte, apporteringsträning, middag etc. Ska utbilda 5 6 instruktörer spridda över lokalavdelningen. Blir dock fokuserade till de större orterna. Svårt att hitta någon som utbildar dessa instruktörer. Just nu finns i princip bara Hundskolan Vision. Sporre för de som vill hålla på med träningsgrupperna. En öppen träningsgrupp i Umeå och en i Skellefteå. Ytterligare en träningsgrupp i Holmsund.. Lite olika upplägg. I Skellefteå ansvarar en medlem för ett träningstillfälle och ansvaret roterar från gång till gång. Mer uppstyrt i Umeå/Holmsund. Viltspår ligger lite i startgroparna, ska försöka inarbeta i träningsgrupperna. Jobbar mycket med/mot LST gällande småviltsjakten. Möte där man träffar LST och samebyarna. I år blir det fler och mindre områden i Västerbottensfjällen för att försöka sprida mer på jägarna. Finns inga problem att få tag på marker gällande skogsproven. Börjar få viss konkurrens av andra fågelhundsraser på fjället dock. Har haft skogsjaktkurser med kända skogsjägare. 90 % kvinnliga deltagare och nybörjare. Rätt hyfsad snurr på verksamheten. Just nu är största problemet tillgång på jaktprovsdomare. g) SVK/Bottenviken, Roger Seppä Drygt 200 medlemmar, ungefär som SVK/Västerbotten. Norrbottenskusten och upp till finska gränsen. Två huvudprov sedan många år. Det ena ett mindre och det andra ett större (Ladies och Norrveckan) med cirka 70 startande. Två utställningar per år i Piteåtrakten. Samtliga jaktprov i skog. Har prövat på fjäll, men fjällmarkerna är småbyar bara. Man ser sig som en skogsavdelning. Genomför sedan några år prova-påprov, vilket är ganska uppskattat två grupper med cirka 10 deltagare. En domare i varje grupp som pratar

8 Minnesanteckningar 8 (14) på och ger tips. En clinic så att säga. Har provat vårvinterprov i skog, på skare i skog. Tre eller fyra deltagare, och två till pris Två kurser i viltspår, en med fokus på anlagsklass, och en på öppenklass. Utbildade instruktörer får betala tillbaka genom att hålla kurser. Medlemsdag under våren/försommaren med olika aktiviteter, bland annat skytte (Sunderbyn). Ska bjuda igen till funktionärerna i år, genom att hålla en funktionärshelg. Ett utbyte sker med SVK/Gotland genom att Stefan Hellström kommer upp och håller en jaktkurs. Lydnadskurserna mest efter kusten. I inlandet mer informellt, typ häng med och träna. Har nyttjat Hundskolan vision ett antal gånger. Dock hårt uppbokad. På domarsidan känns tillgången god. En domare som bara går eftersök. Ingen viltspårsdomare. Har arrangerat 4 Riksprov, samtliga skog (nästa 2016). En Riksutställning. Haft en landskamp på 80-talet. Klubbmatch mot SVK/Malmfälten varje år, med en hund i varje klass. Gott om marker, en del privata, en del bolag och en del jaktklubbar. Betalar 500:-/helg till markägaren om marken nyttjas. Konkurrens med älgjakten och samebyarna gör att proven ligger på de tider som de gör. Bra kommunikation med älgjaktlagen krävs. I början på året samlar man ihop domarna i ett litet möte och resonerar kring året som varit. Domarna är erfarna och har mycket klokskap som går att dra nytta av i den framtida verksamheten. h) SVK/Malmfälten, Lisbeth Fareby 101 medlemmar. Just nu mest fokus på Riksprovet Förevisade kort film från årets vårprov, samt bilder från de kommande provmarkerna vid riksprovet. En bit att gå upp till provmarkerna. Håller på att undersöka om det till billig kostnad går nyttja helikopter, alternativt om tillstånd för fyrhjuling kan erhållas. Mark finns också på Dundret. Boende på Jukkas Ishotell, där även eftersöksgrenarna genomförs. Ungefär 5 mil från boendet till provmarkerna minuter att gå. På Dundret kan man i princip köra upp på fjället. Gott om fågel på provmarkerna. Liten avdelning, brist på domare, exteriörbeskrivare, apportvilt et cetera.. Liten homogen grupp som jobbar på. Stallträningar under vintern. Våren; eftersöksträningar, där man får nya medlemmar. Vår- och höstprov. Marker, gäller att samråda med samebyarna, men man pratar inte samma språk, så det gäller att samarbeta med LST. Finns jättemycket kunskap, men oftast i muntlig form. Den skrivna informationen saknas. Ägnat mycket tid åt att organisera upp och få struktur. Fått mycket nya unghundar unghundar i den lilla lokalavdelningen just nu. i) SVK/Jämtland-Västernorrland, Hans-Erik Johansson Stort geografiskt område. Problem med spridd organisation. Träningsgrupper mer ut mot kusten; Ö-vik och Sundsvall. SMS-grupp för träningsgrupperna. Även SMS-grupp för provledarna. Grymt glada över att ha Mittådalen som område för provverksamheten. Jobbar hårt med kommunikationen med samebyarna och SSNF. Ska aldrig hamna i några konfliktsituationer. Det förlorar alla på. Går alltid plus på proven, skulle aldrig arrangera proven annars. Har inte så många ordinarie prov, men dock väldigt stora prov. Ganska gedigen organisation med sekretariat etc. Försöker nyttja lokala domare, men hälften brukar komma utifrån. Upplever att många vill komma och döma (trevliga marker). Under våren ordnas 2 3 tillfällen med viltspårsutbildning. Stort intresse mot kusten, men deltagare från hela området. Utbildar ny viltspårsdomare i Bräcke. Viltspårskurserna arrangeras under en helg. Viltspårsdomarutbildningen följer en mall från SKK. Plockat in instruktör utifrån. Många särskilda prov. 70 % av starterna på särskilda prov, 30 % på ordinarie.

9 Minnesanteckningar 9 (14) Försöker vara ute och synas. Med på alla mässor som man har möjlighet till, och visar upp både lokalavdelningen och SVK i sin helhet. Lotterier för att få det att gå ihop. Årsmötet ett problem, med få deltagare. Har försökt med olika grepp/varianter, men hittills utan resultat. Ska flytta 2015 årsmöte då det krockar med sista fjälljakthelgen. Vill få fler att komma på årsmötet då det ju är där de viktiga besluten tas. En demokratisk fara med få deltagare då en lite grupp skulle kunna få en oproportionellt stor inverkan. Bygger upp en fond för att ha råd att utbilda domare under nästa preparandkurs. Utställning, vet ej om trenden är stigande eller vikande. Planer på att eventuellt hålla Riksutställningen om några år. Viktigt att veta hur man ligger till i Riksprovsförfarandet i det fallet då det inte bör krocka. Marker; Mittådalen har naturligtvis huvudfokus, men man glömmer lätt bort ett område kring Östersund som är mycket bra. Solberg har mycket fina skogsmarker. Dock diskuterat flytt då man byggt rejäl vindpark och man inte får vistas i närområdet. Markerna kostar inget i hyra, utan handlar om överenskommelser med jaktlagen för att kunna nyttja markerna under uppehållen i älgjakten. Har nära samarbete med samebyarna. Har överenskommelse med SSNF om att information ska skickas sinsemellan angående förfrågningar vid träning. Går inte förbjuda träning, men man kan komma med synpunkter t.ex. att ett prov ska genomföras och att träningen kanske inte vore lämplig. SVK/Jämtland-Västernorrland och SSNF helt överens om att inte bli utpekade som de felande, så de är mycket noga med att alltid sköta sig. 6 Diskussionspunkter/frågeställningar a) Regelremissen Information om själva processen föredrogs av Ingmar Tykesson. Förslaget på ändringar av jaktprovsreglerna är nu klart att skickas ut på remiss. Bakgrund till förslaget föredrogs av Anette Erlandsson. Gruppen började sitt arbete under möten sedan dess. Många ärenden uppe som fått släppas av olika anledningar. Beskrevs arbetsmaterialet och arbetsförfarandet. Vissa förslag har lämnats utan åtgärd då det är utsiktslöst att föreslå det. Etik runt jakt, lagar och regler. Markägare som har långgående förbudskrav. Jämlika förutsättningar. Olika ekonomi och kostnad för träning, prov etc. Landet är långt. Vi lever på medlemmarnas engagemang. Hundarna ska bedömas som jakthundar. Fällning har diskuterats omfattande. Målet är att det ska fällas för att nå höga betyg, men det är kanske inte alltid möjligt. Reglerna ska ses som ramverk inom vilket man kan göra ändringar. Kommer att föreslå FBPchampionat. Renodla championaten?! Behöver vi ha viltspårtillägget i JCH om vi har ett viltspårchampionat? Provreglerna känns vara väldigt väl formulerade, och man behöver inte ändra för ändrandets skull. Dock inte anpassade till skillnader i det långa landet, eller miljöförändringar, t.ex. fågelinfluensa. Förutom redaktionella ändringar anpassas fältarbetet och vattenapporten. Remissutgåvan; vatten EKL eventuellt två apportobjekt i döljande terräng samt i olika vinklar, inget skott, simdjup minst halva sträckan på ena fågeln. Släpptider. Domaren bedömer när hunden är färdigprovad, men kan tillämpa en kortare tid. En fågeltagning ska kunna räcka för en 8:a eller högre pris. Etiska krav. Championatsregler; ska man slopa kravet på att ett EKL-1:a-pris ska vara på ordinarie prov? Eftersträvar renodlade championat, samt införande av FBP-championat. Maxtider på jaktprov? Även fullbruksreglerna ingår, men där har förslaget ännu inte inkommit. Öppnar upp för en frågebank på hemsidan. 31 oktober är det slutdatum för remissvar som gäller här och nu. Frågan diskuteras i detalj ytterligare i HS. b) BPH Mycket på gång. Tik-/hanhundslistan?! Syften och hur det funkar. Uppdrag i stadgarna att följa hundarnas mentalitet. Uppdraget har hittills bestått i att titta på vilka tillgängliga metoder som står till förfogande. Tittar vi inte redan på detta i den ordinarie verksameten, t.ex. jaktprov?

10 Minnesanteckningar 10 (14) Tillgänglighet visar sig utmärkt på utställning, gnällruten på jaktprov etc. Dock ingen heltäckande bild, så därför behövs något ytterligare. SVK hade under några år en helt egen verksamhet. Testades ca 600 hundar. Den delen har fallerat lite på grund av att det är resurskrävande, och ska finansieras. Brister i utvärdering/uppföljning. Svårt att kontrollera kompetensnivån på testpersonalen. Tittat på MH, BPH och Jägareförbundet. Jägareförbundets beskrivning har många fördelar då det i mångt och mycket liknar det vi tidigare hade. Kontinuitet, kompetens och uppföljning dock inte säkerställt. BPH är vad som kvarstår. Kontinuitet, kompetens och uppföljning säkerställd. Provverksamheten kommer att pågå i två år, och sedan utvärderas. Godkända testbanor saknas i nuläget för SVK/Gotland och SVK/Malmfälten. Kolla upp vilka banor som finns och öppna upp kontakten med dessa. Inventera medlemmarna vilka som är engagerade och intresserade av mentalitetsfrågan. Då kan SVK tillföra organisationen testfunktionärer och bidra/påverka BPH. Registerförs av SKK. I Lathunden ska framgå att hunden mentalbeskrivits. Kostnader är en fråga om uppgörelse mellan lokalavdelning och arrangör. Cirka 600 kronor. Inget krav just nu att koppla till tik-/hanhundslistan. Återkommer efter utvärderingsperioden. Funderade på att komplettera provet med eventuella extramoment. Dock tagit beslut att i nuläget inte begära några sådana tillägg. Återkommer efter utvärderingsperioden. Förhoppningen är att efter utvärderingsperioden kunna bedöma vad som är önskvärt/lämpligt och sedan börja utvärdera hundarna utifrån detta. Antal olika steg: BPH utvärderas av SLU. 1. Frivillighet 2. Rekommendation 3. Krav Samtliga meriter i tik-/hanhundslistan måste vara möjliga att förstå. Oavsett om det gäller t.ex. mentalitet eller utländska meriter. Är mycket av kritiken mot mentalbeskrivning/bph helt enkelt en fråga om rädsla och okunskap? Information angående vad som krävs för att bli beskrivare och/eller testledare kan fås av Anette Erlandsson. Nästa utbildning i mars/april Banorna är mobila, men utrustningen är fastställd. Raserna jämförs inbördes, inte mellan raserna. Jättespännande både att delta i testet men även att närvara. Omvärlden har naturligtvis rätt att ställa krav på att vi har kontroll på våra hundars mentalitet. Det kan dessutom vara till stor hjälp för valpköparen. Mentalbeskrivningen ger oss ett komplement till jaktproven att kunna bedöma att hundarna inte börjar ligga i ytterkanten på vad som är mentalt acceptabelt vilket naturligvis är till stor hjälp för avelsarbetet. En bedömning/beskrivning, inte ett prov. Finns en minimiålder för BPH, men ingen maxålder, vilket vi bör fundera vidare på. c) Arbetsgång för att utbilda och auktorisera viltspårdomare? SKK, regler för utbildning av viltspårdomare föredrogs av Ingmar Tyksson (kolla SKK.se). Alla viltspårdomare dömer alla raser och kan döma för alla klubbar. Länka in informationen på vorsteh.se?! SVK/Västsvenska har i sitt arkiv ett Viltspårdiplom. d) Utbildning av domaraspiranter på Riksprovet?

11 Minnesanteckningar 11 (14) Det bör finnas utrymme att utbilda domaraspiranter i samband med Riksprovet? Många UKL och EKL-hundar närvarande, så det bör vara möjligt att kunna få mycket av tjänstgöringen gjord vid ett tillfälle? Borde vara kostnadseffektivt? Utrymme för diskussioner då det är 4 ögon som kan resonera/bedöma och diskutera? Tar dock tid/fokus. DomK rekommenderar att det inte sker. För kommande Riksprov har utsedda domare meddelat att det nog är tillräckligt att göra med de hundar som ska dömas. Vid eftersöksgrenarna så kanske det är fråga om att döma hundar på en dag, och då torde inte något extra utrymme finnas. Förutom att det tar tid så kan det finnas fördelar med att ha en aspirant närvarande. Ett alternativ vore att ha en extra domare närvarande som hanterar aspiranterna. Dock inte speciellt önskvärt att den domare som dömer provet ska utsättas för en slags extra efterbedömning. Den domare som dömer provet ska döma efter det den domaren ser, inte något annat. Grundproblemet är den tid som krävs för att uppfylla kraven för aspiranttjänstgöring. Ett motargument kan förstås vara att det också är en fråga om mognad, bättre att se 6 hundar om dagen i 5 dagar än 30 hundar på en och samma dag. Även viktigt att få en spridning på domarnas bedömning av aspiranten. e) Jubileumsfilm KLM/Danmark firar 100-årsjubileum eller liknande. Drog ihop folk och satte samman en jubileumsfilm. Inte bara för själv jubileumet, utan även som mässmaterial för att promota klubben och våra raser. Bör i så fall drivas av HS. Svenska Jägareförbundet var för ett antal år sedan ute på SVK:s prov och filmade/sammanställde. Underlag kan finnas. Jaktens Själ. Vore intressant att kolla med producenten av den filmen. f) 3-årsregeln för provledare? En provledare bör efter denna föreskrift meriteras upp vart tredje år. Räknas inte som ordinarie prov förrän denne gått som provledare för ett ordinarie prov. Med t.ex. 6 nya provledare på tre år så hinner i princip inte de nya meritera upp sig förrän auktorisationen så att säga går ut. Behövs dock inte att provledarna provleder ordinarie prov. Även särskilda räknas ju. En ökad kostnad för lokalavdelningarna att genomföra fler provledarutbildningar. Visst kan man fundera på 5-årsregeln, men man måste ju hela tiden kräva att provledaren är uppdaterad på gällande regler. g) Konvertera jaktprovsdomare för andra raser? SVK/Västerbotten har just nu få jaktprovsdomare, men dock två medlemmar som är jaktprovsdomare för andra raser. Finns något sätt att göra en domarutbildning light för dem? DomK har diskuterat frågan och gällande t.ex. Weimaraner så är deras nuvarande utbildning i sig en lightversion av SVK:s. Krävs därför preparandkurs samt aspiranttjänstgöring. DomK kommer att diskutera frågan vidare. h) Utbildning av instruktörer centralt genom HS försorg? Samordnad, t.ex. en helg höst/vår, där någon/några instruktörer från varje lokalavdelning bjuds in till ett erfarenhetsutbyte och en liten uppfräschning/komplettering av någon känd instruktör (varierande sådana). Kompetensutveckling. De instruktörer som bedriver utbildning i egen regi bör kunna sköta detta själv, men som en uppskattning för de som bedriver detta i klubbens egen regi (ideellt). SVK kan inte förespråka någon speciell utbildningsmodell, men om olika används så utgör det inget problem. HS (Patric Bergström) jobbar vidare med frågan.

12 Minnesanteckningar 12 (14) Jägareförbundet har utbildningar i Jämland-Västernorrland. T.ex. Steg 1 för att kunna hålla dressyrkurser i grundlydnad. SVK mer intresserade av specialdressyren dock. i) Tidpunkter för eftersöksprov? Av etiska skäl. I Norrland börjar jakten 16/8, och bara ett antal helger tillgängliga under sommaren. Skulle ett förbud införas till exempel fram mot slutet av juli så finns ingen tid kvar till eftersöksprov. HS tittar för närvarande på detta, men uppmanar för närvarande till jägarmässigt sunt förnuft. Skillnad på om det är en enskild medlem som tränar, eller om det är SVK som bedriver officiell verksamhet. SVK:s raser räknas som apporterande och då finns inget formellt koppeltvång eller förbud. j) 100-årsjubileumet? Underlag presenterades av Tom Ringholm Brainstorming-skede just nu, även om vissa arbetsuppgifter skulle behöva fördelas redan nu. Funderingarna har rört: Ledning/HS PR/HS Jubileumsbok/redaktör??? Jubileumsjakt/Östra Utställning/Mellansvenska Jaktprov/Gotland-(Östra) Viltspårprov/Småland-Östergötland Jubileumsbok ett jättearbete. Visst stöd kan finnas från SKK:s Kynologiska Akademi. Rasens mångfald? Rasen kanske kan beskrivas som mer än jakthund på fågel/klövvilt? Lavinhund, draghund, et cetera. 2.5 år kvar. Hur hårt ska vi spänna bågen? Gemensam viltspårdag på många platser i hela Sverige samtidigt?! Samordnat på något vis? Bör något arrangemang flyttas ännu längre norrut? T.ex. Riksutställningen till Sundsvall? Skulle det kunna leda till fler deltagare från Norrland? Frågan är helt öppen. En gratis PR-grej: 6/6 genomförs en flaggutdelning i Stockholm deltar SVK, och blir då presenterade SVK firar 100-årsjubileum. Hur ska vi hantera idéerna som kommer in? Ta dem i styrelen en sväng, eller besluta vid sittande bord? Ta in till HS i nuläget. Jätteläge att öka intresset för nya medlemmar och att få in pengar. Visa på alla användningsområden, från draghundar och svamphundar till fågelhundar och eftersökshundar. Med andra ord SPÄNN BÅGEN SÅ HÅRT SOM MÖJLIGT. Vem skulle kunna vara redaktör av jubileumsboken? Vem skulle kunna redigera jubileumsfilmen? Svårt att uttala sig bestämt om provmarker på Gotland till 2017, men det känns i nuläget hoppfullt. Däremot en mycket liten lokalavdelning som i så fall självfallet behöver hjälp med all administration. SVK/Gotland ställer sig preliminärt positiva till arrangemanget. SVK/Västsvenska skulle gärna ställa upp med personal till administrationen. Även SVK/Jämtland-Västernorrland har ju erfaren personal. HS torde behöva ansvara för kommissarien (redan 2015). SVK/Småland-Östergötland ställer sig positiva till att vara samordnare för viltspårsprov.

13 Minnesanteckningar 13 (14) Bra tanke med någon gemensam aktivitet över hela landet så att samtliga medlemmar kan känna sig delaktiga. Eventuellt ett speciellt viltspårsdiplom? Den internationella aspekten på jaktprovet? Oavsett om FCI bestämmer att de nationella reglerna räcker för CACIT-status eller ej så finns en poäng med att arrangera prov med kontinentala FCI-regler. Viktigt att det finns en plan B utifall något problem skulle uppstå till exempel gällande markfrågan. Finns några fonder att söka bidrag från, t.ex. från SKK, till boken eller filmen? k) Varför ska man vara medlem i SVK om man inte är intresserad av att gå jaktprov? Frågan uppstod när diskussioner fördes om medlemsrekrytering och medlemsavgift. SVK har medlemmar och det borde finnas ungefär hundägare i landet. Alltså är ungefär hälften med, men den andra halvan, varför är de inte med? Funderingar finns kring att erbjuda gratis medlemsavgift till nya valpköpare, men själva frågeställningen handlar om att få medlemmarna att betala medlemsavgiften även år 2. Vad skulle SVK kunna erbjuda för att göra medlemskapet attraktivt? Vilka vill vi ha med i klubben? Svårt att få in de yngre medlemmarna? Behövs fler i årsåldern som är aktiva. Hur många av t ex draghundsåkarna är medlemmar i SVK? Försäkringar? Mervärden rörande ekonomi? Du är med i jägareförbundet för att få en bra försäkring?! Billigare hundmat? En viss vikande medlemstrend, men kanske inte någon dramatisk trend medlemmar över en längre tidsperiod. Vikande antal valpkullar/valpar? Vikande registreringssiffror för i princip samtliga SKK:s raser, med möjligt undantag för KLM. Fågeltillgång? Förutsättningar för jakt och träning? Vad kan vi erbjuda för verksamhet? Kan vi erbjuda bra verksamhet så torde vi få fler medlemmar. Hur många medlemmar är det önskvärt att vara? Finns det något speciellt egenvärde i att bli fler? Mer konkurrens om marker och vilt?! Mycket som hänger ihop. En debatt och allmän inställning bland allmänheten som just nu kanske inte är helt pro-jakt, vilket också påverkar möjligheterna till jakt. Flera prov som idag är fulltecknade, och plats inte finns för alla som vill starta. Fått en utveckling med en ganska stor klick människor som tycker det är ganska roligt att tävla, d.v.s. att vår verksamhet blivit en tävlingsverksamhet istället för att som tänkt vara en verksamhet för att utvärdera hundarna för aveln. Oro för att registreringssiffrorna sjunker för vissa raser. Gäller att hålla tillräckligt avelsmaterial. Man måste få ut information angående hur man får två hundar att producera valpar (man får ju inte para på fel dag). AvelsK kommer att jobba för att informera angående hur man gör detta. Vilka hundar avlar vi med? Avelsbasen är ju större än vad som syns eftersom många utländska hundar används också. KLM ligger stabilt och UV går upp. Ju fler krav vi lägger på tik-/hanhundslistorna desto mindre blir den inhemska avelsbasen. Dock är kraven just nu tämligen låga. Många vill ha hjälp med dressyren och ståndanlagen, oavsett om man har för avsikt att gå jaktprov eller ej. Där kan vi få nya medlemmar. Kommer vi att kunna ha instruktörer inom klubben när det finns så bra instruktörer utom klubben, som kan tjäna bra med pengar? Annonsera för de externa på klubbsidorna för att ge även icke-medlemmar en möjlighet att hamna på klubbsidorna och då kanske få upp ögonen för någon av klubbaktiviteterna. Gäller att vi själva bestämmer oss för vart vi vill med klubben.

14 Minnesanteckningar 14 (14) Vi kan inte ha en större volym än att vi fortfarande kan erbjuda god kvalitet! Kan man möta det ökade tävlingsintresset med att införa jaktprov med tävlingsmoment, tex norska VK, där hundarna kvalitetsbedömts i ÖK? Kan man ställa krav på att de som deltar i SVK:s kurser ska vara medlemmar? Ja, bör man kunna. Kan man ställa krav på att de som går till externa dressörer ska vara medlemmar? Nej, självklart inte. l) Lära av varandra? Kompetensutveckling (Patric Bergström). Har diskuterats ovan. m) Hur förändras förutsättningarna för jakt och prov? Hur ser omvärlden på oss? Hur ser förutsättningarna ut för utsättning av fågel? Förr t.ex. var det i princip otänkbart att en hund skulle kunna vara dubbelchampion utan att vara JCH. Idag har t.ex. VCH införts. Tyder på förändring. SKK har tillsatt etikgrupp. Frågan om tidpunkt för eftersöksgrenar faller naturligtvis också in under denna punkt. Föredrogs om Jaktetik av Rolf Grönstedt. PPT-presentation som användes av Daniel Ligné i samband med SKK/Jakthundskommittés konferens på Öster Malma. Värderingar, normer, lagar? Vad säger lagen? Ny teknik? Nya sorters jägare? Disneyfiering? Jakttradition? SWOT-analys. Ska vi till exempel ens prata om viltet i nedsättande termer? Utsättning av fåglar, hantering av vilt (även vid träning), eftersöksgrenar kan vara områden som SVK påverkas av. Behövas någon slags kontrakt med markägaren där vi tränar/jagar? Varför jagar vi? Spelar ingen roll om det är en retriever, vorsteh eller KLM som orsakar uppståndelse. Det handlar om fågelhundar hursomhelst, och oavsett ras så kommer vi att inkluderas via association. Frågan är mer än bara hur vi hanterar djur. Markfrågan är mycket oroande. Avdelningarna kommer säkert att behöva hjälps åt. Fällning av fågel är inte nödvändigtvis en självklarhet om det till exempel är ett dåligt fågelår. Nya regelförslaget lämnar utrymme för att bara fälla för de hundar som verkligen går för höga priser. Finns det en risk för polarisering? Nord/syd? Jägarna mot de som sätter ut fågel? Förekommer nog redan idag, men är naturligtvis inte alls önskvärt. Hur ska vi agera för att förhindra eller motverka detta? Hur ska vi kunna utöva jakt om 10 eller t.ex. 15 år? 7 Mötets avslutande Ingmar Tykesson tackade alla deltagare för mycket givande diskussioner. Flera ordförande framförde mycket positiva kommentarer om diskussionerna under dagen.

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet Protokoll, SVK 1(6) Tid 2015-05-09 Plats 1 Mötets öppnande Scandic Hotell, Upplands Väsby SVKs ordförande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktigemötet öppnat. Programmet för fullmäktigehelgen

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

PM FÖR JAKTPROV OCH RIKSPROV

PM FÖR JAKTPROV OCH RIKSPROV PM FÖR JAKTPROV OCH RIKSPROV Ansvarig för uppdatering: Domarkommittén (för stycket Anmälan om provdatum för kommande år ansvarar SVK:s provsekreterare). Det färdiga provprogrammet ska godkännas av SVK:s

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

PM FÖR JAKTPROV INKL RIKSPROV

PM FÖR JAKTPROV INKL RIKSPROV PM FÖR JAKTPROV INKL RIKSPROV Ansvarig för uppdatering: Domarkommittén (för stycket Anmälan om provdatum för kommande år ansvarar SVKs provsekreterare). Det färdiga provprogrammet ska godkännas av SVKs

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Kallade: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Bengt Johansson, Signe Rydsjö, Sabine Tofftén, Roger Malmqvist.

Kallade: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Bengt Johansson, Signe Rydsjö, Sabine Tofftén, Roger Malmqvist. Protokoll Visby 9 september 2010 Kallade: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Bengt Johansson, Signe Rydsjö, Sabine Tofftén, Roger Malmqvist. Närvarande: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Signe Rydsjö, Sabine

Läs mer

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Fastställt vid ordinarie årsmöte 20150322 Club Show Club Show arrangeras av Welsh Springer Spaniel klubbens klubbstyrelse i samarbete med medlemmar eller aktivitetsgrupper

Läs mer

2014-03-23. Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av ett antal punkter under Övriga frågor.

2014-03-23. Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av ett antal punkter under Övriga frågor. PROTOKOLL, SVK/Västerbotten 1(5) Plats: Stenfors Gård, 14:00 Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Lennart Andersson, Svante Morén, Erik Lund, Anders Nordwall, Kristina Sandin, Magnus Eriksson, Claes-Göran

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING Svenska Vorstehklubben Examinationsmaterialet för provledarutbildningen inom Svenska Vorstehklubben innehåller diskussionsunderlag och frågor lämpliga att användas

Läs mer

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Att väldigt få(inga) förslag har inkommit torde tyda på att medlemmarna är Rätt nöjda med de regler vi har och tillämpningen av dom. Ersättande av

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

SSRK NORRBOTTENS SYNPUNKTER PÅ REMISS GÄLLANDE EN FRAMTIDA RETRIEVERKLUBB.

SSRK NORRBOTTENS SYNPUNKTER PÅ REMISS GÄLLANDE EN FRAMTIDA RETRIEVERKLUBB. Luleå 2016-11-09 SSRK NORRBOTTENS SYNPUNKTER PÅ REMISS GÄLLANDE EN FRAMTIDA RETRIEVERKLUBB. SSRK Norrbotten välkomnar ambitionen att förändra och anpassa SSRK s organisation, bl.a. för att underlätta den

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Kjell Svensson Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Annika Hjälm Terese

Läs mer

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Jennifer Hofsö Kicki Kindstrand Birgitta Staflund Wiberg Charlotta Hjerpe

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

PM FÖR REDOVISNING AV PROV OCH UTSTÄLLNING

PM FÖR REDOVISNING AV PROV OCH UTSTÄLLNING PM FÖR REDOVISNING AV PROV OCH UTSTÄLLNING Ansvarig för uppdatering: Databasansvarig Organisation Sammankallande för DataK inom styrelsen: - Leder och samordnar arbetet inom DataK främst genom de olika

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 INLEDNING Förslaget till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 läggs i en tid när klubben, precis som många andra klubbar inom SKK, tappat medlemmar.

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Rasklubbar Norrbotten anser att rasklubbarna borde få bestämma sin interna organisation själv.

Rasklubbar Norrbotten anser att rasklubbarna borde få bestämma sin interna organisation själv. Gällivare 2016-11-28 SSRK NORRBOTTENS SVAR PÅ REMISS UT 010-149 GÄLLANDE EN FRAMTIDA SPANIELKLUBB. SSRK Norrbotten välkomnar ambitionen att förändra och anpassa SSRK s organisation, bl.a. för att underlätta

Läs mer

PM FÖR REDOVISNING AV PROV OCH UTSTÄLLNING

PM FÖR REDOVISNING AV PROV OCH UTSTÄLLNING PM FÖR REDOVISNING AV PROV OCH UTSTÄLLNING Ansvarig för uppdatering: Databasansvarig Organisation Sammankallande för DataK inom styrelsen: - Leder och samordnar arbetet inom DataK främst genom de olika

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

Utbildning. Planen fastställd

Utbildning. Planen fastställd Utbildning Diplomerad WTdomare Retriever Planen fastställd 2017-02-19 Utbildning till Diplomerad WT-domare Retriever Antagning till utbildning De som antas till utbildningen ska uppfylla nedanstående krav;

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson. Protokoll styrelsemöte 23-24 april 2016, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Lena Ohlsson Kristina Nieminen Ingrid Andersson Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Hundklubbens Organisationshandbok Kap 2.3 Centrala styrande dokument

Svenska Hundklubbens Organisationshandbok Kap 2.3 Centrala styrande dokument Gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar. Innehåll 1. Olika medlemskategorier... 2 Fullt betalande medlem... 2 Familjemedlem... 2 Ungdomsmedlem... 2 Hel familj boende på samma adress...

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser PROTOKOLL, SVK/Västerbotten 1(5) Plats: Ansia, Lycksele, 14:00. Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Lennart Andersson, Svante Morén, Claes-Göran Nordlund, AnnChatrine Lindmark, Erik Lund, Anders

Läs mer

Utbildningsplan. för jaktprovsdomare inom SSRK. Ver. 5.14, Anmäld HS och 22, 442, rev HS

Utbildningsplan. för jaktprovsdomare inom SSRK. Ver. 5.14, Anmäld HS och 22, 442, rev HS Utbildningsplan för jaktprovsdomare inom SSRK Ver. 5.14, 2016-05-13 Anmäld HS 2015-11-21 och 22, 442, rev HS 2016-05-13 1 Innehållsförteckning Utbildningsplan för Jaktprovsdomare inom SSRK Inledning...

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning.

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte Kyrkekvarn, Sandhem, 140914 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben Checklista för arrangör/ansvarig Förslag utarbetat till SWeiK styrelses arbetshelg november 2011 1. BAKGRUND SWeiK har genomfört KM som odelat

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Närvarande: Anmält förhinder: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson Carin

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Utskickad okt 2014. MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens

Utskickad okt 2014. MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens Utskickad okt 2014 Jag skaffar mig allmän information genom att: 85 % (99 st)läsa tidningen 71 % (83 st)läsa på Wachtelhundklubbens

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03

Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Sundsvall Närvarande: Carina Östberg, Anders Flodin, Agneta Östlund, Åsa Åberg. Närvarande fr sektion: Agneta Östlund - Sundsvall Örnsköldsvik Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Ordöranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Ordöranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-09-02 - Nr 3 Närvarande: Marianne Johansson, Barbro Fridström, Lena Frisell, Christer Fröje, Helena Eliasson, Renée Selander, Titti Karlström, Jaana

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 INLEDNING Detta deldokument i Golden retrieverklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Författare: Regelkommittén Utgåva 5 20140429. Regeländringsförslag 2017

Författare: Regelkommittén Utgåva 5 20140429. Regeländringsförslag 2017 REMISSUTGAVA Regeländringsförslag 2017 FörslagtilländringaravseendeJAKTPROVS-ochCHAMPIONATSREGLER Nedan i rött förslag till ny skrivning. Överstruken text utgår. Motiveringar till ändringsförlagen anges

Läs mer

125 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera protokollet.

125 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 125-155 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Kristina Kindstrand Ulla Erdeberg Sven Ludvigsson Frånvarande: Louise Carlsson Åsa Hallström Jonas Mjärling

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april 2015. Närvarande: Ordförande Fredrik

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 En tyst minut hölls för drevervännerna Lennart Davidsson, Alf Johansson och Håkan Petrén 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 20130813 Närvarande Ordinarie ledamöter Gunilla Sandström GS Torbjörn Håkansson TH Lisa Andersson LA Susanne Andersson SA Janne Gustavsson

Läs mer

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare 1 (5) Rev. 2013-11-07 Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare Lokalklubbens styrelse handhar och ansvarar för rekrytering av jaktprovsdomare. Jaktprovsdomare utbildas och

Läs mer