SVK ordförandekonferens 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVK ordförandekonferens 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar 1 (14) Tid , klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare Rolf Grönstedt, kassör Anette Erlandsson, ledamot Tom Ringholm, ledamot Thomas Johansson, suppleant Barbro Åkesson, suppleant Patric Bergström, suppleant Dag Teien, internationellt ansvarig Roger Seppä, SVK/Bottenviken Stefan Hellström, SVK/Gotland Hans-Erik Johansson, SVK/Jämtland-Västernorrland Lisbeth Fareby, SVK/Malmfälten Johan Nilsson, SVK/Småland-Östergötland Cicci Landén, SVK/Södra Lennart Andersson, SVK/Västerbotten Ewa Book, SVK/Västsvenska Per Ekenbäck, SVK/Östra Anna Berg, ledamot Edy Jernberg, SVK/Mellansvenska 1 Mötets öppnande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna till detta möte som han karaktäriserade som årets viktigaste möte. Syftet med mötet är att alla ska kunna lämna information och få information från andra, samt att knyta ihop kontaktnäten. 2 Dagordning Den planerade dagordningen föredrogs av Ingmar Tykesson. 3 Presentation av deltagarna En kort namnpresentation av samtliga deltagande genomfördes. 4 Presentation av HS/kommittéer a) Ingmar Tykesson/ordförande Synlighet är ett nyckelord. Transparens ett annat. Arbetet i styrelsen beskrevs. Styrelsen består av 11 personer varav 3 arbetsbefriade (ordförande, kassör och sekreterare) från verksamheten då arbetsuppgifterna är tillräckligt betungande ändå. Övriga har varsitt ansvarsområde (både ledamöter och suppleanter). SVK:s roll i stort är som specialklubb under SKK. Innebär att SKK till viss del styr verksamheten. b) Stefan Svensson/vice ordförande Sammankallande i InfoK (Svensk Vorsteh och hemsidan). Ledamot i DomK där Anna Berg är sammankallande. c) Rolf Grönstedt/kassör Suttit i styrelsen för SVK/Östra några år också. Håller i ekonomin, medlemsregistret och materialförvaltaren. Skickar cirka fakturor per år. Stor administration. Lena Karén (medlemsregistratorn) har ett stort jobb. Omsätter cirka 10 % av medlemmarna varje år. Omsättning ~ kronor per år. I huvudsak medlemsavgifter.

2 Minnesanteckningar 2 (14) Försökt effektivisera. Skickat medlemsavisering samtidigt som Svensk Vorsteh 2014/1. OCR-koder på avierna. Gällande kostnader/kostnadseffektivitet har alla varit rätt duktiga. Ex Svensk Vorsteh där distribution/tryck gjorts om så att kostnaderna i princip halverats. HS uppgift är att sköta infrastrukturen och lokalavdelningarna själva aktiviteterna. Stöttar lokalavdelningarna ekonomiskt på olika sätt, till exempel Riksprovet och bidrag för långväga domare. Bidraget för långväga domare inrättat för att domarna ska kunna skaffa erfarenhet/utbyte. Hyggligt utnyttjat, men det finns lite mer pengar att hämta för lokalavdelningarna. Utbildningar, ex domarkonferenser. Viktigt att kunna stämma av att domarna gör likartade bedömningar, och är ájour med regelverket. Just nu inne i en investeringsperiod med vidareutveckling av resultatdatabasen och Lathunden. Behövts i flera år, men nu kommit till skott. Kostar en hel del pengar, men ett stort behov. d) Svante Morén/sekreterare Sekreterare. Sköter protokollföring, administration, samt kommunikation mellan bland annat HS, lokalavdelningar, medlemmar och SKK. Webbmaster. e) Anette Erlandsson/Avelskommittén Sammankallande i AvelsK. 11 avelsfunktionärer. Utökats rejält senaste året. Totalt 12 personer. Saila börjat avisera att hon vill avgå. KLM-gruppen jobbar väldigt bra. Avelsansvar för raserna från SKK. Uppfödarlänkar finns på hemsidan. I varje nummer av Svensk Vorsteh finns numera någon artikel. Utbildning av avelsfunktionärerna väldigt viktig. Vill visa vad man arbetar med, och vill mycket gärna ha feedback tillbaka. Oerhört viktigt med arbetsbeskrivningen och tystnadsplikten. Målsättningen att bevara raserna; jaktligt, hälsomässigt och funktionsduglig exteriör. Jobbar på bättre kontakt med uppfödarna. Avelskonferens 6 7/6. Idag nästan 60 anmälningar + funktionärerna. På fredagen genomförs rasrevidering. Viktigt att ha med medlemmar och uppfödare. Gått ut enkät till uppfödarna. Hela fredagen rasdiskussioner i grupper. Lördagen föreläsningar; parning/valpning, näringslära, mentalitet, exteriör utifrån funktion. Moderator Ulla Eckerberg. f) Domarkommittén Presenterades av Stefan Svensson. Anna Berg sammankallande. Anna Berg, Dag Teien och Stefan Svensson ingår. Ansvarar för att det utbildas nya domare. Med jämna mellanrum en grupp som utbildas. Lokalavdelningarna skickar lämpliga representanter till denna utbildning. Genomfört en för 2 3 år sedan. En stor grupp utbildades. Den sista i gruppen auktoriserades nyligen till komplett jaktprovsdomare. Planerar en ny utbildning. Frågade lokalavdelningarna nyligen om representanter. Fick ett fåtal svar. Blev dock så få att utbildningen skjuts på framtiden. Ny förfrågan sker inför Tar också fram domaranvisningarna, som numera är officiella (finns på hemsidan). Detta är ett levande dokument, som hela tiden kan revideras. Dyker alltid upp frågor om hur man gör i olika situationer. Ny domarkonferens (regelbundet) 2015 (februari). Blir det några problem i samband med ett jaktprov så ska detta rapporteras till DomK, som diskuterar och tar upp det med berörd domare. g) Barbro Åkesson/Exteriörkommittén Sammankallande ExtK. Klart att vidareutbildning av nuvarande exteriörbeskrivare genomförs 21 22/11. De befintliga beskrivarna ska utbildas för samtliga raser. Ann Carlström och Bosse Wallin håller utbildningen. Anatomiutbildning i januari 2015 för nytillkomna beskrivare. Två frågor lyftes under styrelsemötet Den första frågan var vem bestämmer vem som är lämplig att genomgå den nya utbildningen (utser lokalavdelningarna?)? Den andra frågan var hur kostnaderna för utbildningen ska hanteras, tar HS hela kostnaden eller ska den fördelas? Det finns en inkomstmöjlighet genom

3 Minnesanteckningar 3 (14) att t ex lägga mentalbeskrivning och exteriörbeskrivning samtidigt. Diskuterades exteriörbeskrivning i samband med till exempel eftersöksprov, men ingen vill väl beskriva en blöt hund? Hur många beskrivare behövs? Troligen ett 20-tal, d.v.s. ungefär ett 10-tal ytterligare. Finns ett 40-tal beskrivna hundar. Beskrivning har skett under en 4 5-årsperiod. Inget hänt i verksamheten under flera år. Varit lite på provbasis under flera år, så kanske en anledning att inte så mycket hänt. Man har bara beskrivit strävhår. Registreringen enbart som en PDF-fil istället för att registreras i Lathunden och vara sökbart. Kan finnas en kunskapslucka angående hur exteriörbeskrivning ska användas. Finns 66 punkter att titta på, tar en halvtimme istället för 2 3 minuter under utställning. Flera beskrivare istället för bara en domare. Ska kunna söka på önskvärda egenskaper i samband med parning. Lathunden egentligen inte helt publik, utan används via Lathundsgruppen. Varje beskrivning ligger i nuläget på hemsidan som PDF-fil, dock ej sökbar/bearbetningsbar. Viktigt att uppfödaren tar med en hel kull och beskriver på en gång, annars inte så mycket nytta av det. Målet är att ha ett par beskrivare inom varje lokalavdelning. Uppdraget till lokalavdelningarna är att försöka hitta två namn och lämna in till ExtK. Kostnaden för utbildning per person cirka kronor (logi plus resor) samt kostnad för utbildaren. Otroligt viktigt att vi kommer igång med både mental- och exteriörbeskrivning i komplement till jaktproven. Utbildningen i november redan finansierad av HS. För kommande utbildningar; annonsera på hemsidan och i Svensk Vorsteh? De som är färdiga beskrivare kanske kunde utbilda lokalt? Finns egentligen ingen officiell bestämmelse angående vem som får/kan utbilda beskrivare. En färdig beskrivare eller utställningsdomare bör kunna göra det. Bör finnas ordentliga krav/förväntningar på en beskrivare (finns krav på aspirant/elevtjänstgöring också). Alla har nytta av beskrivare, bör då inte kostnaderna fördelas? Viktigt att få tag på folk som verkligen vill jobba med detta, så att de inte bara ser det som en möjlighet till utbildning. I nuläget tas 200 kronor för en beskrivning, vilket är för lite, bör höjas. CRG/Lathundsgruppen gör att det på sikt kommer att vara lättare att nyttja resultatet i framtiden. I nuläget är ett problem med våra raser att de går sönder fram. Tittar man på utställningsresultat så ser man att hundarna börjat vara mer raka fram. Kanske har ett samband? Vad får den enskilde medlemmen att vilja göra en beskrivning? Drivkraften? En del vågar kanske inte av rädsla för ett dåligt resultat. Roligt att det känns som att det börjat rulla på i verksamheten. Gäller att kunna tolka resultaten (både mentalt och exteriört). Vad gör man av resultaten gentemot valpköparna och aveln? Informera på bred front mot medlemmarna? Oerhört viktigt att resultatet blir sökbart, synligt och tillgängligt för den enskilde medlemmen. Viktigt att det informeras om detta också. h) Informationskommittén Presenterades av Stefan Svensson, sammankallande för InfoK. Kommittén består i övrigt av Svante Morén (webbmaster) och Lotta Ivarsson (redaktör Svensk Vorsteh och hemsidan). Svensk Vorsteh har varit uppe till debatt vid flera tillfällen då man tyckt tidningen dragit alltför mycket kostnader. Idag har kostnaderna sänkts. Ska även fortsatt vara utsatt för granskning, t.ex. om vi fortsatt ska ha en tidning eller ej. Innehållsmässigt faller inte Svensk Vorsteh under InfoK. Svensk Vorsteh är ett media för vår ordförande att få ut information, som i samråd med Lotta Ivarsson bestämmer innehållet i tidningen. En aktivitet rörande rekrytering av nya medlemmar (motion från fullmäktige) har genomförts. Motionen var att erbjuda uppfödarna att låta ett medlemskap i SVK ingå i valpköpet (gratis medlemskap för nya valpköpare). Har försökt gå ut till alla uppfödare för att kunna rekvirera ett välkomstpaket till alla valpköpare. Gett resultat, men inte ett som man trillar av stolen av. Har gett positivt resultat, men skulle vara intressant att göra ett mindre försök med gratis medlemskap. Kostar gissningsvis kronor per år i uteblivna intäkter. Blir inte intressant att utvärdera försöket förrän man kan se hur många som fortsätter betala medlemskapet år 2.

4 Minnesanteckningar 4 (14) Detta leder till att man istället kommer in på nytta av att vara medlem i SVK. Utskicket av nya ägare från SKK:s ägarregister är troligen en mycket bra idé. T.ex. SVK/Jämtland-Västernorrland skickar ut ett välkomstpaket till nya ägare som ej är medlemmar. Man kan dock alltid diskutera om HS eller lokalavdelningen bör sköta utskicket. HS gjorde avvägandet att det är viktigt med personlig kontakt, och har därför valt att låta lokalavdelningarna sköta utskicket. Oerhört väsentlig del i verksamheten hur vi tar hand om våra nya medlemmar. Finns sannolikt en stor mängd kunskap och tankar om detta ute i landet, men vi får inte tillgång till detta centralt eller mellan lokalavdelningarna. Till exempel debutantprov eller clinics. Viktigt att vi kan få hjälp av varandra då vi har ett gemensamt mål att klubben ska fortleva och utvecklas. i) Patric Bergström/Utbildningsansvarig Klubbens samordnare gällande utbildningsfrågor. Viktigt att vi samordnar och synliggör vad som händer ute i landet. Ser gärna att lokalavdelningarna fortsätter att lägga ut sådan information på vorsteh.se för att synliggöra samt ge medlemmar från andra lokalavdelningar att också delta. Viktigt med inspiration att kunna se vad som sker i andra lokalavdelningar. Fånga upp vad som sker, t.ex. frågor. Mejla info om utbildningar till webmaster. Till glädje och nytta till andra! j) Tom Ringholm/Datakommittén Sammankallande för DataK, som nu är bemannad med kompetent, aktiv personal, som gör sitt bästa. När verksamheten startade var det mest en fråga om IT. Numera hanteras framförallt resultat, vilket också inkluderar IT. SVK/Östra och SVK/Mellansvenska har fått ta ansvar för att bemanna CRG/Lathundsgruppen på grund av geografisk närhet. CRG haft en första utbildning. Utfallet är att vi har en grupp med väldigt bred kunskap. Kan leverera väldigt mycket kunskap ut till våra lokalavdelningar och kommittéer, t.ex. Regelgruppen, eller om någon vill utforma en motion (stäm då av det mot CRG). Plockar fram underlag till årsredovisningar mm. Marina Skotte är sammankallande för resultatredovisarna ute i lokalavdelningarna. Resultathanterarna har just nu införskaffat ett katalogprogram som ska göra det lättare att hantera utställningar. Cicci Landén har tagit fram manual för detta. Resultatredovisarna behöver bara kunna resultatdatabasen och katalogprogrammet. Slipper Lathunden, som är mer krånglig att lära sig. DataK har haft ett viktigt möte med SKK för att reda ut ett antal frågetecken. DataK håller nu på med uppdatering av resultatdatabasen. Var full med fel. Bytte server hos samma leverantör, men nu bytt server igen hos annan leverantör. Sannolikt kunnat slippa en del utveckling som troligen berott på serverfelen. Nu så långt framme att SVK/Västerbotten fått i uppdrag att testköra. Känns jättetryggt med beslutet att behålla Lathunden som tidigare och istället göra mindre utveckling av resultatdatabasen. Avser inarbeta även exteriörbeskrivning i Lathunden, och sedan även registrera de utförda exteriörbeskrivningarna (PDF-filerna). Förevisades rapporteringsvägarna av resultat och nya hundar till/från SKK. Resultat till SKK kvalitetssäkras av CRG innan det skickas från Lathunden till SKK. Separata system som inte sitter ihop. Dock kan det då vara bra eftersom t.ex. Lathunden finns tillgänglig även om resultatdatabasen ligger ner. Förmedlades ett antal viktiga budskap; följ linjevägen; tack för stort tålamod när RDB ligger nere; ansvar för hantering av provanmälan ligger nu lokalt (viktigt att några lokala personer ha kunskap och kan hjälpa/utbilda vid behov); vid bokföring av nollresultat hos SKK skall framgå EG/EFF (annars bara som 0, inga egenskapspoäng registreras alls); endast internationella prov behöver anmälas till SKK, övriga nationella prov enbart interna (enklare att hantera ändringar av jaktprov enbart internt i SVK). Provanmälan sker ganska tidigt, t.ex. oktober. Kan vara besvärligt att samordna med andra klubbar? Möjligt skjuta på detta datum? Går tyvärr inte i nuläget svara exakt på när resultatdatabasen är uppe igen. Förhoppningen är i närtid, men det har upprepade gånger dykt upp tekniska problem. k) Dag Teien/Internationella aktiviteter

5 Minnesanteckningar 5 (14) På vorsteh.se finns en sida med information om internationella aktiviteter med PM, samt information/länkar om internationella prov. Inbjudan för att delta i FCI-proven; Europacup/vår, VM/höst. Det pågår dock mer än FCIprov internationellt, t.ex. de svenska proven och många tyska prov. VM på hösten likar mest de svenska; 2 hundar i parsläpp; fågel fälls som ska apporteras; kastapport; rastypiskt sök. Europacup/våren (nyligen i Italien); detta är inte ett jaktprov utan ett avelsprov ; hunden släpps i 15 minuter; uppfyller hunden inte kraven på fint sök så är hunden färdigprovad. Stilen oerhört viktig på Europacup. Vem lägger ribban för hur det ska se ut? Finns inget skrivet. Finns skriftligt hur hunden ska se ut exteriört. SVK:s målsättning med internationella aktiviteter finns att läsa i PM:et. Svenska domare ska döma i övriga nordiska länder och internationellt ett antal gånger samt internationella domare ska döma i Sverige ser det bra ut. Patrik Sjöström och Dag Teien dömt i La Tollare i Italien (EuropaCup). Avancen; gångavance eller nordisk avance? Kommer ingen fågel upp på avancen får man koppla. Gångavance helt OK enligt internationella reglerna. Hunden ska gå frimodigt och framför föraren. Som domare internationellt gäller det vara ödmjuk. Många internationella domare ser ofantligt många hundar. SVK vill gärna att representation finns såväl vår som höst. Finns någon plan för hur vi ska få ihop lag? Intressenter anmäler sig till Internationellt ansvarig, sedan sker vid behov uttagning. Ingen aktiv rekrytering sker. Visst bidrag utgår från SKK. Krävs ett ganska stort engagemang för att delta, det krävs t.ex. ungefär en vecka för att åka till Sydeuropa för tävling. Finns vissa funderingar att lyfta fokus på detta i samband med 100- årsjubileumet. FCI fått SVK:s regler på engelska för att studera om de kan vara CACIT-grundande. Information angående vad som är internationellt gångbart på prov? Borde finnas tillgängligt för att medlemmarna kanske ska kunna överväga att delta. Nordkalottkamp i norra Sverige? Landskamp över huvudtaget? l) Thomas Johansson/Mentalitet Jobbat med frågan i en kommitté; Claes Hemberg; Thomas Johanson, Ingmar Tykesson och Anette Erlandsson. Utgångspunkten att enligt stadgarna främja avel av mentalt sunda hundar. Haft tidigare verksamhet som bedrevs helt inom SVK; gick dock ej fullfölja på grund av omfattningen. Beslut har tagits att hundarna ska genomgå BPH. 2 år från sommaren 2014, när verksamheten går igång. Sedan utvärdering. Viktigt att sammanställa faktaunderlag. Kunna ha svart på vitt i alla avseende. Drivkrafter? Varför ska vi göra detta? Viktigt att vi som klubb kan koppla detta till? Måste berätta detta för marknaden ; valpköpare, tikägare osv. Återkommer till BPH senare under dagen. 5 Presentation av lokalavdelningarna a) SVK/Västsvenska, Ewa Book Ganska stor och aktiv klubb. Verksamheten känns stabil. Rullar på med eftersöksgrenar, några ordinaria och många särskilda prov. Jobbar för att FBP ska leva och växa. Har FBP-träning och prov i år igen. Pratat mycket om hur vi tar hand om nya medlemmar. Skickar ut personliga brev till nya medlemmar. Debutantprovet känts mycket bra och givande, ser det gärna som något som kan växa och anammas av andra. Intressant att diskutera hur man tar hand om och rekryterar nya medlemmar. Det som krymper är träningsgrupper och utställning. Man tränade lydnad, spår och vatten, men det tunnas succesivt ut. Instruktörerna kör i egen regi, men i klubbens regi minskar det. Kommersialisering? Ett bekymmer när man resonerar kring hur vi tar hand om våra nya medlemmar. Väldigt stor efterfrågan på utbildning och folk har en tendens att villigt betala. Överhuvudtaget känns det saknas vardagsinstruktörer. Vill kunna erbjuda träningshelg för spår/vatten/fbp men har svårt att hitta instruktörerna. Svårt att hitta de som vill ställa upp på sin fritid. Just nu får instruktörerna behålla intäkterna från kurserna (-10 %, som går till klubben mot att man får lägga ut information på klubbens hemsida). De instruktörer som utbildats ska betala tillbaka utbildningskostnaden först. Liknande upplägg hos andra lokalavdelningar. Hur ser möjligheterna ut med tillgång till mark? Väldigt många goda marker inom området. Går bra att erbjuda fina marker till proven. Diskussioner kring kostnad för prov. Frågan om kommersialisering av markerna ligger

6 Minnesanteckningar 6 (14) bakom knuten och lurar, men just nu känns det fungera kostnadsmässigt. Gäller att kunna skapa andra aktiviteter som drar in intäkter för att balansera. Alltid en markkostnad för proven. Markägarna synkar sina priser. Succesivt mer och mer marknadsmässigt, vilket inte riktigt funkar för en ideell klubb. Ett fältprov går inte ihop ekonomiskt. Har mycket stor kompetens och spetskompetens. b) SVK/Östra, Per Ekenbäck Känns som att man fått många aktiva medlemmar. Många aktiviteter just nu, en varje helg under våren. Försöker få hela panoramat från valp till färdig hund, med valpkurs, unghundskurs och clinics. Försöker få med domare på dessa clinics och t.ex. lekea eftersöksprov. Fältprovsclinics, utan krav, men man får gå med en domare som kommer med kommentarer. Har gett till resultat att många startar på prov. Många särskilda prov (22 under 2013), eftersöksprov och 3 fältprov. Kommunicerar mycket med medlemmarna via mejl. Har en inofficiell FB-grupp. Har startats en FBP-grupp också på eget initiativ. Fyller 60 år i år. Jubileumsutställning med klubbmästerskap på slutet. Markkostnaden är redan kommersialiserad. Redan idag svårt att få tag på mark till exempel till eftersök. En markägare som erbjuder mark kostnadsfritt, men vill inte övernyttja denna mark, som räcker till en provgrupp. Har varit tvungen att chockhöja provavgiften till 600 kronor. c) SVK/Södra, Cicci Landén Flera nya styrelsemedlemmar (inklusive Cicci själv). Pratar mycket om medlemsvård över huvudtaget. I förrfjol en medlemsjakt som inbringade en bra summa till klubben. 60-årsjubileum i år. Ska anordna liknande aktiviteter där mycket subventioneras för SVK/Södras medlemmar. Anordnar debattafton med skytte (skjutbiograf, klass 1) som är mycket uppskattade. Har eftersöksträningar på våren. Haft en, ska ha ytterligare en. Det saknas metoder för att fånga upp de nya medlemmarna på ett bra sätt. Svårt att få tag på folk som känner att de vill ställa upp lite extra på sin fritid. Läggs mycket krut på jubileumsproven sista helgen i september (ett delat och ett odelat prov). Vikande deltagande på vårutställningen, dock bra på hösten. Markägarna får oftast i ersättning för en provgrupp, vilket är billigt och bygger på markägarnas goda vilja. Vissa tillåter ibland prov utan kostnad. Tillkommer fågelutsättning. d) SVK/Småland-Östergötland, Johan Nilsson Ungefär medlemmar. Stora till ytan. Utmaning att skapa klubbkänsla. Facebook används för att binda ihop medlemmarna. Facebook och hemsidan ska försöka hållas levande så att den fysiska närheten kompenseras av den virtuella. Totalt fyra dagars fältprov. Två tillfällen eftersöksprov samt viltspårsprov. Sett den vikande trenden på utställningar. En utställning på våren, cirka 20 hundar. Flyttade till större ort, och har försökt pusha genom att göra till familjeaktivitet och ragga sponsorer. Intresset viker ändå. Mycket prat om medlemsvård och vilka medlemmar som är aktiva och passiva. Försöker ringa runt till nya medlemmar som dyker upp för att hälsa dem välkomna. Lobbar då för de fem träningsgrupperna, som är självgående. Samarbetar med Studiefrämjandet för att få eventuella bidrag. Märker att det svänger lite i intresse kring grupperna, verkar bero mycket på vem som är aktiv, t.ex. någon som vill få upp hunden i EKL. Kör träningarna rasöverskridande. Många andra raser kan vara med i momenten och ändå få ut något av träningen, t.ex. labbar och TJT. Betalar inget för markerna just nu. Lever på kontakter och gamla meriter fortfarande. Dock brukas marken helt utan hänsyn till proven, så det gäller att hålla kontakt med markägaren om marken är användbar för prov, eller t.ex. upplöjd. Mycket jobb med fågelutsättningarna, som måste skötas klanderfritt. Går mycket pengar och energi till det. Finns även kommersiella aktörer, tex säterier, utifall marken tryter, men för närvarande lånar man mark av bönderna. e) SVK/Gotland, Stefan Hellström Minsta lokalavdelningen, cirka 53 medlemmar. Verksamheten rullar på, men vissa områden utvecklas. Utvecklat en del kring träning. Vinterträning i bokat ridhus (fri träning). Ingen instruktör, man bara samlas och tränar. När en utsedd instruktör finns kommer dock fler, även om det medför en viss kostnad. Sommaren inriktas på uppstart

7 Minnesanteckningar 7 (14) inför hösten. Övriga raser deltar, men får betala lite extra. Succesivt mer inriktat på spår/vatten (3 4 ggr). Går lite i stå detta med träning. Haft som en röd tråd att de nya medlemmarna inte ska påtvingas råd mot sin vilja, då det kan upplevas negativt. Har varit mycket uppskattat. Informerar via SMS-grupp. I år FBP-prov. Otroligt engagerade funktionärer. Brukar få fullt på fältproven på hösten, men dock kanske väl få lokala ekipage, trots att många deltar i vår-/sommarträningen. När det gäller markerna är det lite speciellt. Kommersialiseringen har inte gått så långt, men det finns en oro för det. Ingen fara på taket de närmaste åren. Jättenätverk där kontakt finns med markägare. Markägarna erbjuds utfodring av de vilda fåglarna (vilket upplevs otroligt positivt). Markägarna erbjuds även hjälp att fånga kråkor och kajor (som förstör rundbalarna). En fälla av fabrikat Romme Human (fjärrstyrd) har köpts in och lånas ut till behövande bönder. Arbetet går ut på att samla poäng hos de stora markägarna. Liknande upplägg med betalning för instruktörer. Tagit in instruktörer från SSRK för att instruera i apportering, mot att SSRK-instruktörerna får delta som apportörer vid ett antal andjakter riksprovet på Gotland i samarbete med SVK/Östra. Har kapacitet med marker men inte funktionärer. Oerhört bra uppslutning vid årsmöten, cirka 40 av de 50 medlemmarna. f) SVK/Västerbotten, Lennart Andersson 200 medlemmar +/ stycken. Börjar året med årsmöte. Testat med föreläsningar, middagar, tjäderforskning, ripinventering etc. Oerhört dåligt deltagande. Testade nu senast med föreläsning av Dick Skarin en söndagkväll, med mycket gott resultat. En träningsgrupp i Umeå som kört vinterträning inomhus med deltagare. Vårfjällsträning, som bygger på bra samarbete med Länsstyrelsen (LST) och samebyarna. Två träningshelger har genomförts. Finns från 15 mars alltid möjlighet att träna på vårfjället, med olika fågelhundsklubbar. Totalt 65 prov-/träningsdagar på de två helgerna. Särskilt prov på våren, dels för att hålla det på hanterlig nivå och dels för att kunna prioritera lite för de lokala medlemmarna. Bra pris på proven tack vare att domarna ställer upp helt utan ersättningskrav (får starta vid prov). En del arbete med tillstånd samt beroende på hur renarna flyttas. Kostnad för medlemmarna 375 kronor/provdag, och 100/träningsdag. Trivselhelg i juni, med skytte, apporteringsträning, middag etc. Ska utbilda 5 6 instruktörer spridda över lokalavdelningen. Blir dock fokuserade till de större orterna. Svårt att hitta någon som utbildar dessa instruktörer. Just nu finns i princip bara Hundskolan Vision. Sporre för de som vill hålla på med träningsgrupperna. En öppen träningsgrupp i Umeå och en i Skellefteå. Ytterligare en träningsgrupp i Holmsund.. Lite olika upplägg. I Skellefteå ansvarar en medlem för ett träningstillfälle och ansvaret roterar från gång till gång. Mer uppstyrt i Umeå/Holmsund. Viltspår ligger lite i startgroparna, ska försöka inarbeta i träningsgrupperna. Jobbar mycket med/mot LST gällande småviltsjakten. Möte där man träffar LST och samebyarna. I år blir det fler och mindre områden i Västerbottensfjällen för att försöka sprida mer på jägarna. Finns inga problem att få tag på marker gällande skogsproven. Börjar få viss konkurrens av andra fågelhundsraser på fjället dock. Har haft skogsjaktkurser med kända skogsjägare. 90 % kvinnliga deltagare och nybörjare. Rätt hyfsad snurr på verksamheten. Just nu är största problemet tillgång på jaktprovsdomare. g) SVK/Bottenviken, Roger Seppä Drygt 200 medlemmar, ungefär som SVK/Västerbotten. Norrbottenskusten och upp till finska gränsen. Två huvudprov sedan många år. Det ena ett mindre och det andra ett större (Ladies och Norrveckan) med cirka 70 startande. Två utställningar per år i Piteåtrakten. Samtliga jaktprov i skog. Har prövat på fjäll, men fjällmarkerna är småbyar bara. Man ser sig som en skogsavdelning. Genomför sedan några år prova-påprov, vilket är ganska uppskattat två grupper med cirka 10 deltagare. En domare i varje grupp som pratar

8 Minnesanteckningar 8 (14) på och ger tips. En clinic så att säga. Har provat vårvinterprov i skog, på skare i skog. Tre eller fyra deltagare, och två till pris Två kurser i viltspår, en med fokus på anlagsklass, och en på öppenklass. Utbildade instruktörer får betala tillbaka genom att hålla kurser. Medlemsdag under våren/försommaren med olika aktiviteter, bland annat skytte (Sunderbyn). Ska bjuda igen till funktionärerna i år, genom att hålla en funktionärshelg. Ett utbyte sker med SVK/Gotland genom att Stefan Hellström kommer upp och håller en jaktkurs. Lydnadskurserna mest efter kusten. I inlandet mer informellt, typ häng med och träna. Har nyttjat Hundskolan vision ett antal gånger. Dock hårt uppbokad. På domarsidan känns tillgången god. En domare som bara går eftersök. Ingen viltspårsdomare. Har arrangerat 4 Riksprov, samtliga skog (nästa 2016). En Riksutställning. Haft en landskamp på 80-talet. Klubbmatch mot SVK/Malmfälten varje år, med en hund i varje klass. Gott om marker, en del privata, en del bolag och en del jaktklubbar. Betalar 500:-/helg till markägaren om marken nyttjas. Konkurrens med älgjakten och samebyarna gör att proven ligger på de tider som de gör. Bra kommunikation med älgjaktlagen krävs. I början på året samlar man ihop domarna i ett litet möte och resonerar kring året som varit. Domarna är erfarna och har mycket klokskap som går att dra nytta av i den framtida verksamheten. h) SVK/Malmfälten, Lisbeth Fareby 101 medlemmar. Just nu mest fokus på Riksprovet Förevisade kort film från årets vårprov, samt bilder från de kommande provmarkerna vid riksprovet. En bit att gå upp till provmarkerna. Håller på att undersöka om det till billig kostnad går nyttja helikopter, alternativt om tillstånd för fyrhjuling kan erhållas. Mark finns också på Dundret. Boende på Jukkas Ishotell, där även eftersöksgrenarna genomförs. Ungefär 5 mil från boendet till provmarkerna minuter att gå. På Dundret kan man i princip köra upp på fjället. Gott om fågel på provmarkerna. Liten avdelning, brist på domare, exteriörbeskrivare, apportvilt et cetera.. Liten homogen grupp som jobbar på. Stallträningar under vintern. Våren; eftersöksträningar, där man får nya medlemmar. Vår- och höstprov. Marker, gäller att samråda med samebyarna, men man pratar inte samma språk, så det gäller att samarbeta med LST. Finns jättemycket kunskap, men oftast i muntlig form. Den skrivna informationen saknas. Ägnat mycket tid åt att organisera upp och få struktur. Fått mycket nya unghundar unghundar i den lilla lokalavdelningen just nu. i) SVK/Jämtland-Västernorrland, Hans-Erik Johansson Stort geografiskt område. Problem med spridd organisation. Träningsgrupper mer ut mot kusten; Ö-vik och Sundsvall. SMS-grupp för träningsgrupperna. Även SMS-grupp för provledarna. Grymt glada över att ha Mittådalen som område för provverksamheten. Jobbar hårt med kommunikationen med samebyarna och SSNF. Ska aldrig hamna i några konfliktsituationer. Det förlorar alla på. Går alltid plus på proven, skulle aldrig arrangera proven annars. Har inte så många ordinarie prov, men dock väldigt stora prov. Ganska gedigen organisation med sekretariat etc. Försöker nyttja lokala domare, men hälften brukar komma utifrån. Upplever att många vill komma och döma (trevliga marker). Under våren ordnas 2 3 tillfällen med viltspårsutbildning. Stort intresse mot kusten, men deltagare från hela området. Utbildar ny viltspårsdomare i Bräcke. Viltspårskurserna arrangeras under en helg. Viltspårsdomarutbildningen följer en mall från SKK. Plockat in instruktör utifrån. Många särskilda prov. 70 % av starterna på särskilda prov, 30 % på ordinarie.

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet Protokoll, SVK 1(6) Tid 2015-05-09 Plats 1 Mötets öppnande Scandic Hotell, Upplands Väsby SVKs ordförande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktigemötet öppnat. Programmet för fullmäktigehelgen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

PM FÖR JAKTPROV OCH RIKSPROV

PM FÖR JAKTPROV OCH RIKSPROV PM FÖR JAKTPROV OCH RIKSPROV Ansvarig för uppdatering: Domarkommittén (för stycket Anmälan om provdatum för kommande år ansvarar SVK:s provsekreterare). Det färdiga provprogrammet ska godkännas av SVK:s

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

PM FÖR JAKTPROV INKL RIKSPROV

PM FÖR JAKTPROV INKL RIKSPROV PM FÖR JAKTPROV INKL RIKSPROV Ansvarig för uppdatering: Domarkommittén (för stycket Anmälan om provdatum för kommande år ansvarar SVKs provsekreterare). Det färdiga provprogrammet ska godkännas av SVKs

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Fastställt vid ordinarie årsmöte 20150322 Club Show Club Show arrangeras av Welsh Springer Spaniel klubbens klubbstyrelse i samarbete med medlemmar eller aktivitetsgrupper

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING Svenska Vorstehklubben Examinationsmaterialet för provledarutbildningen inom Svenska Vorstehklubben innehåller diskussionsunderlag och frågor lämpliga att användas

Läs mer

Kallade: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Bengt Johansson, Signe Rydsjö, Sabine Tofftén, Roger Malmqvist.

Kallade: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Bengt Johansson, Signe Rydsjö, Sabine Tofftén, Roger Malmqvist. Protokoll Visby 9 september 2010 Kallade: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Bengt Johansson, Signe Rydsjö, Sabine Tofftén, Roger Malmqvist. Närvarande: Stefan Hellström, Håkan Åberg, Signe Rydsjö, Sabine

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Kjell Svensson Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Annika Hjälm Terese

Läs mer

2014-03-23. Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av ett antal punkter under Övriga frågor.

2014-03-23. Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av ett antal punkter under Övriga frågor. PROTOKOLL, SVK/Västerbotten 1(5) Plats: Stenfors Gård, 14:00 Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Lennart Andersson, Svante Morén, Erik Lund, Anders Nordwall, Kristina Sandin, Magnus Eriksson, Claes-Göran

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Att väldigt få(inga) förslag har inkommit torde tyda på att medlemmarna är Rätt nöjda med de regler vi har och tillämpningen av dom. Ersättande av

Läs mer

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Jennifer Hofsö Kicki Kindstrand Birgitta Staflund Wiberg Charlotta Hjerpe

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning.

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte Kyrkekvarn, Sandhem, 140914 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser PROTOKOLL, SVK/Västerbotten 1(5) Plats: Ansia, Lycksele, 14:00. Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Lennart Andersson, Svante Morén, Claes-Göran Nordlund, AnnChatrine Lindmark, Erik Lund, Anders

Läs mer

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 INLEDNING Förslaget till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 läggs i en tid när klubben, precis som många andra klubbar inom SKK, tappat medlemmar.

Läs mer

Utskickad okt 2014. MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens

Utskickad okt 2014. MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens Utskickad okt 2014 Jag skaffar mig allmän information genom att: 85 % (99 st)läsa tidningen 71 % (83 st)läsa på Wachtelhundklubbens

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson. Protokoll styrelsemöte 23-24 april 2016, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Lena Ohlsson Kristina Nieminen Ingrid Andersson Anmält förhinder:

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Närvarande: Anmält förhinder: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson Carin

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben Checklista för arrangör/ansvarig Förslag utarbetat till SWeiK styrelses arbetshelg november 2011 1. BAKGRUND SWeiK har genomfört KM som odelat

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03

Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Sundsvall Närvarande: Carina Östberg, Anders Flodin, Agneta Östlund, Åsa Åberg. Närvarande fr sektion: Agneta Östlund - Sundsvall Örnsköldsvik Närvarande:

Läs mer

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 INLEDNING Detta deldokument i Golden retrieverklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007 Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Beslutande: Lotta Fornås Ingela Stake Inger Karlsson Anita Ohlsson Li-Maria Carlson Tomas Ellström

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

125 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera protokollet.

125 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 125-155 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Kristina Kindstrand Ulla Erdeberg Sven Ludvigsson Frånvarande: Louise Carlsson Åsa Hallström Jonas Mjärling

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare 1 (5) Rev. 2013-11-07 Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare Lokalklubbens styrelse handhar och ansvarar för rekrytering av jaktprovsdomare. Jaktprovsdomare utbildas och

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT

ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT Riktlinjer för Glöte VVOF Version 1.2 Ansvarig: Styrelsen för Glöte VVOF Innehåll 1 SYFTE...3 1.1 Omfattning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Allmänt...3 2 ORGANISATION...3 3 ARBETSPRINCIPER...3

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

Författare: Regelkommittén Utgåva 5 20140429. Regeländringsförslag 2017

Författare: Regelkommittén Utgåva 5 20140429. Regeländringsförslag 2017 REMISSUTGAVA Regeländringsförslag 2017 FörslagtilländringaravseendeJAKTPROVS-ochCHAMPIONATSREGLER Nedan i rött förslag till ny skrivning. Överstruken text utgår. Motiveringar till ändringsförlagen anges

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Närvarande Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Sara Lahti SL Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Rapport SSRK:s Fullmäktige. Jubileumsåret. AU beslut. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012

Rapport SSRK:s Fullmäktige. Jubileumsåret. AU beslut. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012 Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Annika Andersson Janet Johansson Ingrid Grundström Eva Arnell Ek Sigvard Eriksson Suppleanter:

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7-2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Freddy Kjellström, F K, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer