SVK ordförandekonferens 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVK ordförandekonferens 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar 1 (14) Tid , klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare Rolf Grönstedt, kassör Anette Erlandsson, ledamot Tom Ringholm, ledamot Thomas Johansson, suppleant Barbro Åkesson, suppleant Patric Bergström, suppleant Dag Teien, internationellt ansvarig Roger Seppä, SVK/Bottenviken Stefan Hellström, SVK/Gotland Hans-Erik Johansson, SVK/Jämtland-Västernorrland Lisbeth Fareby, SVK/Malmfälten Johan Nilsson, SVK/Småland-Östergötland Cicci Landén, SVK/Södra Lennart Andersson, SVK/Västerbotten Ewa Book, SVK/Västsvenska Per Ekenbäck, SVK/Östra Anna Berg, ledamot Edy Jernberg, SVK/Mellansvenska 1 Mötets öppnande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna till detta möte som han karaktäriserade som årets viktigaste möte. Syftet med mötet är att alla ska kunna lämna information och få information från andra, samt att knyta ihop kontaktnäten. 2 Dagordning Den planerade dagordningen föredrogs av Ingmar Tykesson. 3 Presentation av deltagarna En kort namnpresentation av samtliga deltagande genomfördes. 4 Presentation av HS/kommittéer a) Ingmar Tykesson/ordförande Synlighet är ett nyckelord. Transparens ett annat. Arbetet i styrelsen beskrevs. Styrelsen består av 11 personer varav 3 arbetsbefriade (ordförande, kassör och sekreterare) från verksamheten då arbetsuppgifterna är tillräckligt betungande ändå. Övriga har varsitt ansvarsområde (både ledamöter och suppleanter). SVK:s roll i stort är som specialklubb under SKK. Innebär att SKK till viss del styr verksamheten. b) Stefan Svensson/vice ordförande Sammankallande i InfoK (Svensk Vorsteh och hemsidan). Ledamot i DomK där Anna Berg är sammankallande. c) Rolf Grönstedt/kassör Suttit i styrelsen för SVK/Östra några år också. Håller i ekonomin, medlemsregistret och materialförvaltaren. Skickar cirka fakturor per år. Stor administration. Lena Karén (medlemsregistratorn) har ett stort jobb. Omsätter cirka 10 % av medlemmarna varje år. Omsättning ~ kronor per år. I huvudsak medlemsavgifter.

2 Minnesanteckningar 2 (14) Försökt effektivisera. Skickat medlemsavisering samtidigt som Svensk Vorsteh 2014/1. OCR-koder på avierna. Gällande kostnader/kostnadseffektivitet har alla varit rätt duktiga. Ex Svensk Vorsteh där distribution/tryck gjorts om så att kostnaderna i princip halverats. HS uppgift är att sköta infrastrukturen och lokalavdelningarna själva aktiviteterna. Stöttar lokalavdelningarna ekonomiskt på olika sätt, till exempel Riksprovet och bidrag för långväga domare. Bidraget för långväga domare inrättat för att domarna ska kunna skaffa erfarenhet/utbyte. Hyggligt utnyttjat, men det finns lite mer pengar att hämta för lokalavdelningarna. Utbildningar, ex domarkonferenser. Viktigt att kunna stämma av att domarna gör likartade bedömningar, och är ájour med regelverket. Just nu inne i en investeringsperiod med vidareutveckling av resultatdatabasen och Lathunden. Behövts i flera år, men nu kommit till skott. Kostar en hel del pengar, men ett stort behov. d) Svante Morén/sekreterare Sekreterare. Sköter protokollföring, administration, samt kommunikation mellan bland annat HS, lokalavdelningar, medlemmar och SKK. Webbmaster. e) Anette Erlandsson/Avelskommittén Sammankallande i AvelsK. 11 avelsfunktionärer. Utökats rejält senaste året. Totalt 12 personer. Saila börjat avisera att hon vill avgå. KLM-gruppen jobbar väldigt bra. Avelsansvar för raserna från SKK. Uppfödarlänkar finns på hemsidan. I varje nummer av Svensk Vorsteh finns numera någon artikel. Utbildning av avelsfunktionärerna väldigt viktig. Vill visa vad man arbetar med, och vill mycket gärna ha feedback tillbaka. Oerhört viktigt med arbetsbeskrivningen och tystnadsplikten. Målsättningen att bevara raserna; jaktligt, hälsomässigt och funktionsduglig exteriör. Jobbar på bättre kontakt med uppfödarna. Avelskonferens 6 7/6. Idag nästan 60 anmälningar + funktionärerna. På fredagen genomförs rasrevidering. Viktigt att ha med medlemmar och uppfödare. Gått ut enkät till uppfödarna. Hela fredagen rasdiskussioner i grupper. Lördagen föreläsningar; parning/valpning, näringslära, mentalitet, exteriör utifrån funktion. Moderator Ulla Eckerberg. f) Domarkommittén Presenterades av Stefan Svensson. Anna Berg sammankallande. Anna Berg, Dag Teien och Stefan Svensson ingår. Ansvarar för att det utbildas nya domare. Med jämna mellanrum en grupp som utbildas. Lokalavdelningarna skickar lämpliga representanter till denna utbildning. Genomfört en för 2 3 år sedan. En stor grupp utbildades. Den sista i gruppen auktoriserades nyligen till komplett jaktprovsdomare. Planerar en ny utbildning. Frågade lokalavdelningarna nyligen om representanter. Fick ett fåtal svar. Blev dock så få att utbildningen skjuts på framtiden. Ny förfrågan sker inför Tar också fram domaranvisningarna, som numera är officiella (finns på hemsidan). Detta är ett levande dokument, som hela tiden kan revideras. Dyker alltid upp frågor om hur man gör i olika situationer. Ny domarkonferens (regelbundet) 2015 (februari). Blir det några problem i samband med ett jaktprov så ska detta rapporteras till DomK, som diskuterar och tar upp det med berörd domare. g) Barbro Åkesson/Exteriörkommittén Sammankallande ExtK. Klart att vidareutbildning av nuvarande exteriörbeskrivare genomförs 21 22/11. De befintliga beskrivarna ska utbildas för samtliga raser. Ann Carlström och Bosse Wallin håller utbildningen. Anatomiutbildning i januari 2015 för nytillkomna beskrivare. Två frågor lyftes under styrelsemötet Den första frågan var vem bestämmer vem som är lämplig att genomgå den nya utbildningen (utser lokalavdelningarna?)? Den andra frågan var hur kostnaderna för utbildningen ska hanteras, tar HS hela kostnaden eller ska den fördelas? Det finns en inkomstmöjlighet genom

3 Minnesanteckningar 3 (14) att t ex lägga mentalbeskrivning och exteriörbeskrivning samtidigt. Diskuterades exteriörbeskrivning i samband med till exempel eftersöksprov, men ingen vill väl beskriva en blöt hund? Hur många beskrivare behövs? Troligen ett 20-tal, d.v.s. ungefär ett 10-tal ytterligare. Finns ett 40-tal beskrivna hundar. Beskrivning har skett under en 4 5-årsperiod. Inget hänt i verksamheten under flera år. Varit lite på provbasis under flera år, så kanske en anledning att inte så mycket hänt. Man har bara beskrivit strävhår. Registreringen enbart som en PDF-fil istället för att registreras i Lathunden och vara sökbart. Kan finnas en kunskapslucka angående hur exteriörbeskrivning ska användas. Finns 66 punkter att titta på, tar en halvtimme istället för 2 3 minuter under utställning. Flera beskrivare istället för bara en domare. Ska kunna söka på önskvärda egenskaper i samband med parning. Lathunden egentligen inte helt publik, utan används via Lathundsgruppen. Varje beskrivning ligger i nuläget på hemsidan som PDF-fil, dock ej sökbar/bearbetningsbar. Viktigt att uppfödaren tar med en hel kull och beskriver på en gång, annars inte så mycket nytta av det. Målet är att ha ett par beskrivare inom varje lokalavdelning. Uppdraget till lokalavdelningarna är att försöka hitta två namn och lämna in till ExtK. Kostnaden för utbildning per person cirka kronor (logi plus resor) samt kostnad för utbildaren. Otroligt viktigt att vi kommer igång med både mental- och exteriörbeskrivning i komplement till jaktproven. Utbildningen i november redan finansierad av HS. För kommande utbildningar; annonsera på hemsidan och i Svensk Vorsteh? De som är färdiga beskrivare kanske kunde utbilda lokalt? Finns egentligen ingen officiell bestämmelse angående vem som får/kan utbilda beskrivare. En färdig beskrivare eller utställningsdomare bör kunna göra det. Bör finnas ordentliga krav/förväntningar på en beskrivare (finns krav på aspirant/elevtjänstgöring också). Alla har nytta av beskrivare, bör då inte kostnaderna fördelas? Viktigt att få tag på folk som verkligen vill jobba med detta, så att de inte bara ser det som en möjlighet till utbildning. I nuläget tas 200 kronor för en beskrivning, vilket är för lite, bör höjas. CRG/Lathundsgruppen gör att det på sikt kommer att vara lättare att nyttja resultatet i framtiden. I nuläget är ett problem med våra raser att de går sönder fram. Tittar man på utställningsresultat så ser man att hundarna börjat vara mer raka fram. Kanske har ett samband? Vad får den enskilde medlemmen att vilja göra en beskrivning? Drivkraften? En del vågar kanske inte av rädsla för ett dåligt resultat. Roligt att det känns som att det börjat rulla på i verksamheten. Gäller att kunna tolka resultaten (både mentalt och exteriört). Vad gör man av resultaten gentemot valpköparna och aveln? Informera på bred front mot medlemmarna? Oerhört viktigt att resultatet blir sökbart, synligt och tillgängligt för den enskilde medlemmen. Viktigt att det informeras om detta också. h) Informationskommittén Presenterades av Stefan Svensson, sammankallande för InfoK. Kommittén består i övrigt av Svante Morén (webbmaster) och Lotta Ivarsson (redaktör Svensk Vorsteh och hemsidan). Svensk Vorsteh har varit uppe till debatt vid flera tillfällen då man tyckt tidningen dragit alltför mycket kostnader. Idag har kostnaderna sänkts. Ska även fortsatt vara utsatt för granskning, t.ex. om vi fortsatt ska ha en tidning eller ej. Innehållsmässigt faller inte Svensk Vorsteh under InfoK. Svensk Vorsteh är ett media för vår ordförande att få ut information, som i samråd med Lotta Ivarsson bestämmer innehållet i tidningen. En aktivitet rörande rekrytering av nya medlemmar (motion från fullmäktige) har genomförts. Motionen var att erbjuda uppfödarna att låta ett medlemskap i SVK ingå i valpköpet (gratis medlemskap för nya valpköpare). Har försökt gå ut till alla uppfödare för att kunna rekvirera ett välkomstpaket till alla valpköpare. Gett resultat, men inte ett som man trillar av stolen av. Har gett positivt resultat, men skulle vara intressant att göra ett mindre försök med gratis medlemskap. Kostar gissningsvis kronor per år i uteblivna intäkter. Blir inte intressant att utvärdera försöket förrän man kan se hur många som fortsätter betala medlemskapet år 2.

4 Minnesanteckningar 4 (14) Detta leder till att man istället kommer in på nytta av att vara medlem i SVK. Utskicket av nya ägare från SKK:s ägarregister är troligen en mycket bra idé. T.ex. SVK/Jämtland-Västernorrland skickar ut ett välkomstpaket till nya ägare som ej är medlemmar. Man kan dock alltid diskutera om HS eller lokalavdelningen bör sköta utskicket. HS gjorde avvägandet att det är viktigt med personlig kontakt, och har därför valt att låta lokalavdelningarna sköta utskicket. Oerhört väsentlig del i verksamheten hur vi tar hand om våra nya medlemmar. Finns sannolikt en stor mängd kunskap och tankar om detta ute i landet, men vi får inte tillgång till detta centralt eller mellan lokalavdelningarna. Till exempel debutantprov eller clinics. Viktigt att vi kan få hjälp av varandra då vi har ett gemensamt mål att klubben ska fortleva och utvecklas. i) Patric Bergström/Utbildningsansvarig Klubbens samordnare gällande utbildningsfrågor. Viktigt att vi samordnar och synliggör vad som händer ute i landet. Ser gärna att lokalavdelningarna fortsätter att lägga ut sådan information på vorsteh.se för att synliggöra samt ge medlemmar från andra lokalavdelningar att också delta. Viktigt med inspiration att kunna se vad som sker i andra lokalavdelningar. Fånga upp vad som sker, t.ex. frågor. Mejla info om utbildningar till webmaster. Till glädje och nytta till andra! j) Tom Ringholm/Datakommittén Sammankallande för DataK, som nu är bemannad med kompetent, aktiv personal, som gör sitt bästa. När verksamheten startade var det mest en fråga om IT. Numera hanteras framförallt resultat, vilket också inkluderar IT. SVK/Östra och SVK/Mellansvenska har fått ta ansvar för att bemanna CRG/Lathundsgruppen på grund av geografisk närhet. CRG haft en första utbildning. Utfallet är att vi har en grupp med väldigt bred kunskap. Kan leverera väldigt mycket kunskap ut till våra lokalavdelningar och kommittéer, t.ex. Regelgruppen, eller om någon vill utforma en motion (stäm då av det mot CRG). Plockar fram underlag till årsredovisningar mm. Marina Skotte är sammankallande för resultatredovisarna ute i lokalavdelningarna. Resultathanterarna har just nu införskaffat ett katalogprogram som ska göra det lättare att hantera utställningar. Cicci Landén har tagit fram manual för detta. Resultatredovisarna behöver bara kunna resultatdatabasen och katalogprogrammet. Slipper Lathunden, som är mer krånglig att lära sig. DataK har haft ett viktigt möte med SKK för att reda ut ett antal frågetecken. DataK håller nu på med uppdatering av resultatdatabasen. Var full med fel. Bytte server hos samma leverantör, men nu bytt server igen hos annan leverantör. Sannolikt kunnat slippa en del utveckling som troligen berott på serverfelen. Nu så långt framme att SVK/Västerbotten fått i uppdrag att testköra. Känns jättetryggt med beslutet att behålla Lathunden som tidigare och istället göra mindre utveckling av resultatdatabasen. Avser inarbeta även exteriörbeskrivning i Lathunden, och sedan även registrera de utförda exteriörbeskrivningarna (PDF-filerna). Förevisades rapporteringsvägarna av resultat och nya hundar till/från SKK. Resultat till SKK kvalitetssäkras av CRG innan det skickas från Lathunden till SKK. Separata system som inte sitter ihop. Dock kan det då vara bra eftersom t.ex. Lathunden finns tillgänglig även om resultatdatabasen ligger ner. Förmedlades ett antal viktiga budskap; följ linjevägen; tack för stort tålamod när RDB ligger nere; ansvar för hantering av provanmälan ligger nu lokalt (viktigt att några lokala personer ha kunskap och kan hjälpa/utbilda vid behov); vid bokföring av nollresultat hos SKK skall framgå EG/EFF (annars bara som 0, inga egenskapspoäng registreras alls); endast internationella prov behöver anmälas till SKK, övriga nationella prov enbart interna (enklare att hantera ändringar av jaktprov enbart internt i SVK). Provanmälan sker ganska tidigt, t.ex. oktober. Kan vara besvärligt att samordna med andra klubbar? Möjligt skjuta på detta datum? Går tyvärr inte i nuläget svara exakt på när resultatdatabasen är uppe igen. Förhoppningen är i närtid, men det har upprepade gånger dykt upp tekniska problem. k) Dag Teien/Internationella aktiviteter

5 Minnesanteckningar 5 (14) På vorsteh.se finns en sida med information om internationella aktiviteter med PM, samt information/länkar om internationella prov. Inbjudan för att delta i FCI-proven; Europacup/vår, VM/höst. Det pågår dock mer än FCIprov internationellt, t.ex. de svenska proven och många tyska prov. VM på hösten likar mest de svenska; 2 hundar i parsläpp; fågel fälls som ska apporteras; kastapport; rastypiskt sök. Europacup/våren (nyligen i Italien); detta är inte ett jaktprov utan ett avelsprov ; hunden släpps i 15 minuter; uppfyller hunden inte kraven på fint sök så är hunden färdigprovad. Stilen oerhört viktig på Europacup. Vem lägger ribban för hur det ska se ut? Finns inget skrivet. Finns skriftligt hur hunden ska se ut exteriört. SVK:s målsättning med internationella aktiviteter finns att läsa i PM:et. Svenska domare ska döma i övriga nordiska länder och internationellt ett antal gånger samt internationella domare ska döma i Sverige ser det bra ut. Patrik Sjöström och Dag Teien dömt i La Tollare i Italien (EuropaCup). Avancen; gångavance eller nordisk avance? Kommer ingen fågel upp på avancen får man koppla. Gångavance helt OK enligt internationella reglerna. Hunden ska gå frimodigt och framför föraren. Som domare internationellt gäller det vara ödmjuk. Många internationella domare ser ofantligt många hundar. SVK vill gärna att representation finns såväl vår som höst. Finns någon plan för hur vi ska få ihop lag? Intressenter anmäler sig till Internationellt ansvarig, sedan sker vid behov uttagning. Ingen aktiv rekrytering sker. Visst bidrag utgår från SKK. Krävs ett ganska stort engagemang för att delta, det krävs t.ex. ungefär en vecka för att åka till Sydeuropa för tävling. Finns vissa funderingar att lyfta fokus på detta i samband med 100- årsjubileumet. FCI fått SVK:s regler på engelska för att studera om de kan vara CACIT-grundande. Information angående vad som är internationellt gångbart på prov? Borde finnas tillgängligt för att medlemmarna kanske ska kunna överväga att delta. Nordkalottkamp i norra Sverige? Landskamp över huvudtaget? l) Thomas Johansson/Mentalitet Jobbat med frågan i en kommitté; Claes Hemberg; Thomas Johanson, Ingmar Tykesson och Anette Erlandsson. Utgångspunkten att enligt stadgarna främja avel av mentalt sunda hundar. Haft tidigare verksamhet som bedrevs helt inom SVK; gick dock ej fullfölja på grund av omfattningen. Beslut har tagits att hundarna ska genomgå BPH. 2 år från sommaren 2014, när verksamheten går igång. Sedan utvärdering. Viktigt att sammanställa faktaunderlag. Kunna ha svart på vitt i alla avseende. Drivkrafter? Varför ska vi göra detta? Viktigt att vi som klubb kan koppla detta till? Måste berätta detta för marknaden ; valpköpare, tikägare osv. Återkommer till BPH senare under dagen. 5 Presentation av lokalavdelningarna a) SVK/Västsvenska, Ewa Book Ganska stor och aktiv klubb. Verksamheten känns stabil. Rullar på med eftersöksgrenar, några ordinaria och många särskilda prov. Jobbar för att FBP ska leva och växa. Har FBP-träning och prov i år igen. Pratat mycket om hur vi tar hand om nya medlemmar. Skickar ut personliga brev till nya medlemmar. Debutantprovet känts mycket bra och givande, ser det gärna som något som kan växa och anammas av andra. Intressant att diskutera hur man tar hand om och rekryterar nya medlemmar. Det som krymper är träningsgrupper och utställning. Man tränade lydnad, spår och vatten, men det tunnas succesivt ut. Instruktörerna kör i egen regi, men i klubbens regi minskar det. Kommersialisering? Ett bekymmer när man resonerar kring hur vi tar hand om våra nya medlemmar. Väldigt stor efterfrågan på utbildning och folk har en tendens att villigt betala. Överhuvudtaget känns det saknas vardagsinstruktörer. Vill kunna erbjuda träningshelg för spår/vatten/fbp men har svårt att hitta instruktörerna. Svårt att hitta de som vill ställa upp på sin fritid. Just nu får instruktörerna behålla intäkterna från kurserna (-10 %, som går till klubben mot att man får lägga ut information på klubbens hemsida). De instruktörer som utbildats ska betala tillbaka utbildningskostnaden först. Liknande upplägg hos andra lokalavdelningar. Hur ser möjligheterna ut med tillgång till mark? Väldigt många goda marker inom området. Går bra att erbjuda fina marker till proven. Diskussioner kring kostnad för prov. Frågan om kommersialisering av markerna ligger

6 Minnesanteckningar 6 (14) bakom knuten och lurar, men just nu känns det fungera kostnadsmässigt. Gäller att kunna skapa andra aktiviteter som drar in intäkter för att balansera. Alltid en markkostnad för proven. Markägarna synkar sina priser. Succesivt mer och mer marknadsmässigt, vilket inte riktigt funkar för en ideell klubb. Ett fältprov går inte ihop ekonomiskt. Har mycket stor kompetens och spetskompetens. b) SVK/Östra, Per Ekenbäck Känns som att man fått många aktiva medlemmar. Många aktiviteter just nu, en varje helg under våren. Försöker få hela panoramat från valp till färdig hund, med valpkurs, unghundskurs och clinics. Försöker få med domare på dessa clinics och t.ex. lekea eftersöksprov. Fältprovsclinics, utan krav, men man får gå med en domare som kommer med kommentarer. Har gett till resultat att många startar på prov. Många särskilda prov (22 under 2013), eftersöksprov och 3 fältprov. Kommunicerar mycket med medlemmarna via mejl. Har en inofficiell FB-grupp. Har startats en FBP-grupp också på eget initiativ. Fyller 60 år i år. Jubileumsutställning med klubbmästerskap på slutet. Markkostnaden är redan kommersialiserad. Redan idag svårt att få tag på mark till exempel till eftersök. En markägare som erbjuder mark kostnadsfritt, men vill inte övernyttja denna mark, som räcker till en provgrupp. Har varit tvungen att chockhöja provavgiften till 600 kronor. c) SVK/Södra, Cicci Landén Flera nya styrelsemedlemmar (inklusive Cicci själv). Pratar mycket om medlemsvård över huvudtaget. I förrfjol en medlemsjakt som inbringade en bra summa till klubben. 60-årsjubileum i år. Ska anordna liknande aktiviteter där mycket subventioneras för SVK/Södras medlemmar. Anordnar debattafton med skytte (skjutbiograf, klass 1) som är mycket uppskattade. Har eftersöksträningar på våren. Haft en, ska ha ytterligare en. Det saknas metoder för att fånga upp de nya medlemmarna på ett bra sätt. Svårt att få tag på folk som känner att de vill ställa upp lite extra på sin fritid. Läggs mycket krut på jubileumsproven sista helgen i september (ett delat och ett odelat prov). Vikande deltagande på vårutställningen, dock bra på hösten. Markägarna får oftast i ersättning för en provgrupp, vilket är billigt och bygger på markägarnas goda vilja. Vissa tillåter ibland prov utan kostnad. Tillkommer fågelutsättning. d) SVK/Småland-Östergötland, Johan Nilsson Ungefär medlemmar. Stora till ytan. Utmaning att skapa klubbkänsla. Facebook används för att binda ihop medlemmarna. Facebook och hemsidan ska försöka hållas levande så att den fysiska närheten kompenseras av den virtuella. Totalt fyra dagars fältprov. Två tillfällen eftersöksprov samt viltspårsprov. Sett den vikande trenden på utställningar. En utställning på våren, cirka 20 hundar. Flyttade till större ort, och har försökt pusha genom att göra till familjeaktivitet och ragga sponsorer. Intresset viker ändå. Mycket prat om medlemsvård och vilka medlemmar som är aktiva och passiva. Försöker ringa runt till nya medlemmar som dyker upp för att hälsa dem välkomna. Lobbar då för de fem träningsgrupperna, som är självgående. Samarbetar med Studiefrämjandet för att få eventuella bidrag. Märker att det svänger lite i intresse kring grupperna, verkar bero mycket på vem som är aktiv, t.ex. någon som vill få upp hunden i EKL. Kör träningarna rasöverskridande. Många andra raser kan vara med i momenten och ändå få ut något av träningen, t.ex. labbar och TJT. Betalar inget för markerna just nu. Lever på kontakter och gamla meriter fortfarande. Dock brukas marken helt utan hänsyn till proven, så det gäller att hålla kontakt med markägaren om marken är användbar för prov, eller t.ex. upplöjd. Mycket jobb med fågelutsättningarna, som måste skötas klanderfritt. Går mycket pengar och energi till det. Finns även kommersiella aktörer, tex säterier, utifall marken tryter, men för närvarande lånar man mark av bönderna. e) SVK/Gotland, Stefan Hellström Minsta lokalavdelningen, cirka 53 medlemmar. Verksamheten rullar på, men vissa områden utvecklas. Utvecklat en del kring träning. Vinterträning i bokat ridhus (fri träning). Ingen instruktör, man bara samlas och tränar. När en utsedd instruktör finns kommer dock fler, även om det medför en viss kostnad. Sommaren inriktas på uppstart

7 Minnesanteckningar 7 (14) inför hösten. Övriga raser deltar, men får betala lite extra. Succesivt mer inriktat på spår/vatten (3 4 ggr). Går lite i stå detta med träning. Haft som en röd tråd att de nya medlemmarna inte ska påtvingas råd mot sin vilja, då det kan upplevas negativt. Har varit mycket uppskattat. Informerar via SMS-grupp. I år FBP-prov. Otroligt engagerade funktionärer. Brukar få fullt på fältproven på hösten, men dock kanske väl få lokala ekipage, trots att många deltar i vår-/sommarträningen. När det gäller markerna är det lite speciellt. Kommersialiseringen har inte gått så långt, men det finns en oro för det. Ingen fara på taket de närmaste åren. Jättenätverk där kontakt finns med markägare. Markägarna erbjuds utfodring av de vilda fåglarna (vilket upplevs otroligt positivt). Markägarna erbjuds även hjälp att fånga kråkor och kajor (som förstör rundbalarna). En fälla av fabrikat Romme Human (fjärrstyrd) har köpts in och lånas ut till behövande bönder. Arbetet går ut på att samla poäng hos de stora markägarna. Liknande upplägg med betalning för instruktörer. Tagit in instruktörer från SSRK för att instruera i apportering, mot att SSRK-instruktörerna får delta som apportörer vid ett antal andjakter riksprovet på Gotland i samarbete med SVK/Östra. Har kapacitet med marker men inte funktionärer. Oerhört bra uppslutning vid årsmöten, cirka 40 av de 50 medlemmarna. f) SVK/Västerbotten, Lennart Andersson 200 medlemmar +/ stycken. Börjar året med årsmöte. Testat med föreläsningar, middagar, tjäderforskning, ripinventering etc. Oerhört dåligt deltagande. Testade nu senast med föreläsning av Dick Skarin en söndagkväll, med mycket gott resultat. En träningsgrupp i Umeå som kört vinterträning inomhus med deltagare. Vårfjällsträning, som bygger på bra samarbete med Länsstyrelsen (LST) och samebyarna. Två träningshelger har genomförts. Finns från 15 mars alltid möjlighet att träna på vårfjället, med olika fågelhundsklubbar. Totalt 65 prov-/träningsdagar på de två helgerna. Särskilt prov på våren, dels för att hålla det på hanterlig nivå och dels för att kunna prioritera lite för de lokala medlemmarna. Bra pris på proven tack vare att domarna ställer upp helt utan ersättningskrav (får starta vid prov). En del arbete med tillstånd samt beroende på hur renarna flyttas. Kostnad för medlemmarna 375 kronor/provdag, och 100/träningsdag. Trivselhelg i juni, med skytte, apporteringsträning, middag etc. Ska utbilda 5 6 instruktörer spridda över lokalavdelningen. Blir dock fokuserade till de större orterna. Svårt att hitta någon som utbildar dessa instruktörer. Just nu finns i princip bara Hundskolan Vision. Sporre för de som vill hålla på med träningsgrupperna. En öppen träningsgrupp i Umeå och en i Skellefteå. Ytterligare en träningsgrupp i Holmsund.. Lite olika upplägg. I Skellefteå ansvarar en medlem för ett träningstillfälle och ansvaret roterar från gång till gång. Mer uppstyrt i Umeå/Holmsund. Viltspår ligger lite i startgroparna, ska försöka inarbeta i träningsgrupperna. Jobbar mycket med/mot LST gällande småviltsjakten. Möte där man träffar LST och samebyarna. I år blir det fler och mindre områden i Västerbottensfjällen för att försöka sprida mer på jägarna. Finns inga problem att få tag på marker gällande skogsproven. Börjar få viss konkurrens av andra fågelhundsraser på fjället dock. Har haft skogsjaktkurser med kända skogsjägare. 90 % kvinnliga deltagare och nybörjare. Rätt hyfsad snurr på verksamheten. Just nu är största problemet tillgång på jaktprovsdomare. g) SVK/Bottenviken, Roger Seppä Drygt 200 medlemmar, ungefär som SVK/Västerbotten. Norrbottenskusten och upp till finska gränsen. Två huvudprov sedan många år. Det ena ett mindre och det andra ett större (Ladies och Norrveckan) med cirka 70 startande. Två utställningar per år i Piteåtrakten. Samtliga jaktprov i skog. Har prövat på fjäll, men fjällmarkerna är småbyar bara. Man ser sig som en skogsavdelning. Genomför sedan några år prova-påprov, vilket är ganska uppskattat två grupper med cirka 10 deltagare. En domare i varje grupp som pratar

8 Minnesanteckningar 8 (14) på och ger tips. En clinic så att säga. Har provat vårvinterprov i skog, på skare i skog. Tre eller fyra deltagare, och två till pris Två kurser i viltspår, en med fokus på anlagsklass, och en på öppenklass. Utbildade instruktörer får betala tillbaka genom att hålla kurser. Medlemsdag under våren/försommaren med olika aktiviteter, bland annat skytte (Sunderbyn). Ska bjuda igen till funktionärerna i år, genom att hålla en funktionärshelg. Ett utbyte sker med SVK/Gotland genom att Stefan Hellström kommer upp och håller en jaktkurs. Lydnadskurserna mest efter kusten. I inlandet mer informellt, typ häng med och träna. Har nyttjat Hundskolan vision ett antal gånger. Dock hårt uppbokad. På domarsidan känns tillgången god. En domare som bara går eftersök. Ingen viltspårsdomare. Har arrangerat 4 Riksprov, samtliga skog (nästa 2016). En Riksutställning. Haft en landskamp på 80-talet. Klubbmatch mot SVK/Malmfälten varje år, med en hund i varje klass. Gott om marker, en del privata, en del bolag och en del jaktklubbar. Betalar 500:-/helg till markägaren om marken nyttjas. Konkurrens med älgjakten och samebyarna gör att proven ligger på de tider som de gör. Bra kommunikation med älgjaktlagen krävs. I början på året samlar man ihop domarna i ett litet möte och resonerar kring året som varit. Domarna är erfarna och har mycket klokskap som går att dra nytta av i den framtida verksamheten. h) SVK/Malmfälten, Lisbeth Fareby 101 medlemmar. Just nu mest fokus på Riksprovet Förevisade kort film från årets vårprov, samt bilder från de kommande provmarkerna vid riksprovet. En bit att gå upp till provmarkerna. Håller på att undersöka om det till billig kostnad går nyttja helikopter, alternativt om tillstånd för fyrhjuling kan erhållas. Mark finns också på Dundret. Boende på Jukkas Ishotell, där även eftersöksgrenarna genomförs. Ungefär 5 mil från boendet till provmarkerna minuter att gå. På Dundret kan man i princip köra upp på fjället. Gott om fågel på provmarkerna. Liten avdelning, brist på domare, exteriörbeskrivare, apportvilt et cetera.. Liten homogen grupp som jobbar på. Stallträningar under vintern. Våren; eftersöksträningar, där man får nya medlemmar. Vår- och höstprov. Marker, gäller att samråda med samebyarna, men man pratar inte samma språk, så det gäller att samarbeta med LST. Finns jättemycket kunskap, men oftast i muntlig form. Den skrivna informationen saknas. Ägnat mycket tid åt att organisera upp och få struktur. Fått mycket nya unghundar unghundar i den lilla lokalavdelningen just nu. i) SVK/Jämtland-Västernorrland, Hans-Erik Johansson Stort geografiskt område. Problem med spridd organisation. Träningsgrupper mer ut mot kusten; Ö-vik och Sundsvall. SMS-grupp för träningsgrupperna. Även SMS-grupp för provledarna. Grymt glada över att ha Mittådalen som område för provverksamheten. Jobbar hårt med kommunikationen med samebyarna och SSNF. Ska aldrig hamna i några konfliktsituationer. Det förlorar alla på. Går alltid plus på proven, skulle aldrig arrangera proven annars. Har inte så många ordinarie prov, men dock väldigt stora prov. Ganska gedigen organisation med sekretariat etc. Försöker nyttja lokala domare, men hälften brukar komma utifrån. Upplever att många vill komma och döma (trevliga marker). Under våren ordnas 2 3 tillfällen med viltspårsutbildning. Stort intresse mot kusten, men deltagare från hela området. Utbildar ny viltspårsdomare i Bräcke. Viltspårskurserna arrangeras under en helg. Viltspårsdomarutbildningen följer en mall från SKK. Plockat in instruktör utifrån. Många särskilda prov. 70 % av starterna på särskilda prov, 30 % på ordinarie.